ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠ ΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤ ΗΣ Γ ΕΝΙΚ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΧΩ ΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, Αρ. πρωτ. οικ 42 Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ Ηράκλειο Τηλ , 110 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Συνεργασία Θαλάσσιων περιοχών στην Μεσόγειο - MAREMED» του Προγράμματος MED, ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου/εμπειρογνώμονα ο οποίος θα παρέχει υποστήριξη για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενεργειών και δράσεων του Προγράμματος στην Θεματική Ενότητα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών» η οποία είναι μία από τις έξι θεματικές του Προγράμματος. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο γενικός στόχος του Σχεδίου MAREMED (Maritime Regions cooperation for Mediterranean) το οποίο εγγράφεται στους στόχους του Προγράμματος MED, αφορά στην ενίσχυση του συντονισμού των περιφερειακών θαλάσσιων πολιτικών τόσο μεταξύ τους, όσο και με αυτές που έχουν καταρτιστεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο. Στοχεύει γενικά στην ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στη Μεσόγειο και στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής συνεργασίας των παραθαλάσσιων Περιφερειών. Υπό το συντονισμό της επικεφαλής του Σχεδίου Περιφέρειας Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, δεκατέσσερις περιφερειακοί εταίροι από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και η Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of Peripheral Maritime Regions - CPMR) θα πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος/ανάλυση των θαλάσσιων πολιτικών και της διακυβέρνησής τους έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από τις συμμετέχουσες Περιφέρειες, θα ταυτοποιηθούν ορισμένες διεθνικές πιλοτικές παράκτιες ζώνες διαχείρισης και τα κοινά επιχειρησιακά εργαλεία υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων. Θα καταρτίσουν έγγραφα μετάδοσης των αποτελεσμάτων αυτών προς τους τοπικούς φορείς, Ινστιτούτα, Επαγγελματίες, Ερευνητικά Κέντρα, αλλά και προς τα Κράτη-

2 Μέλη, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς φορείς προκειμένου να πριμοδοτηθεί μία ολοκληρωμένη θαλάσσια διαχείριση και μία βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών για τα διάφορα επίπεδα παράκτιας διακυβέρνησης. Τα ζητήματα ενασχόλησης του MAREMED αφορούν 6 θεματικές ενότητες: 1. την Διακυβέρνηση των θαλάσσιων πολιτικών, 2. την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων και θαλάσσιων Ζωνών (ΟΔΠΖ), 3. την Αλιεία, 4. την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές στις παράκτιες ζώνες, 5. την καταπολέμηση της Ρύπανσης (συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ρύπανσης χαμηλής και μεσαίας έντασης που προκαλείται από ατυχήματα), 6. την Διαχείριση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Δεδομένων. Τα ζητήματα αυτά ανταποκρίνονται σε στρατηγικούς και πολιτικούς στόχους : Της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σχέδιο δράσης Γαλάζιας Βίβλου για μία ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, Σύσταση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (EU Recommendation 2002/413/CE ICZM and ICZM Protocol for the Mediterranean), Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό, Θαλάσσια Στρατηγική, Ανακοίνωση σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά στην ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση, στρατηγική σχεδιασμού των θαλάσσιων ενεργειών, νομοθετικές διατάξεις για την αλιεία (ΕΤΑ Κανονισμός 1967/2006) την Οδηγία REACH, την Οδηγία INSPIRE και το δίκτυο EMODNET. Του Σχεδίου Δράσης για την Μεσόγειο (PAM) που υπογράφηκε πριν 30 χρόνια από το σύνολο των Κρατών της Μεσογείου και των Περιφερειακών Κέντρων Δράσεων, όπως το REMPEC, το Γαλάζιο Σχέδιο, το PAP/RAC, κτλ. Της Διαδικασίας της Βαρκελώνης «Ένωση για την Μεσόγειο», η οποία θεωρεί την απορρύπανση της Μεσογείου ζήτημα προτεραιότητας που απαιτεί ωστόσο την ύπαρξη μίας σφαιρικής οπτικής των παράκτιων προβλημάτων σε διεθνική κλίμακα και την διαμόρφωση καινοτόμων μορφών διακυβέρνησης. Για τις 6 προαναφερόμενες θεματικές ενότητες που αποτελούν στρατηγικά ζητήματα, ο στόχος του Σχεδίου συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εργαλείων για την ενδυνάμωση και βελτιστοποίηση των Περιφερειακών, Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών πολιτικών, μέσα από την δημιουργία συνεργειών μεταξύ τους και την ενίσχυση της συνάφειάς τους με την οικονομική, περιβαλλοντική και αειφόρο ανάπτυξη αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τους διοικητικούς προσανατολισμούς της κάθε Περιφέρειας/νησιωτικής περιοχής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

3 Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η φάση της Διάγνωσης για κάθε θεματική ενότητα ενώ έχει καθοριστεί και το περιεχόμενο για πιλοτικές δράσεις (οι οποίες ήδη υλοποιούνται), για ενέργειες, στρατηγικές και προοπτικές. Μέσα στο πλαίσιο των μέχρι τώρα ολοκληρωμένων εργασιών αλλά και από τις απαιτήσεις του Προγράμματος για τις μελλοντικές εργασίες προκύπτει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, έχει άμεσο ενδιαφέρον και αρμοδιότητες στην θεματική της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων και Θαλάσσιων Ζωνών (ΟΔΠΖ). Στην θεματική ενότητα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων και Θαλάσσιων Ζωνών, ο Συντονιστής Εταίρος, (Region of Emilia Romagna), έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή του Άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, το οποίο αφορά την δημιουργία μίας παραθαλάσσιας ζώνης όπου θα απαγορεύονται οι κατασκευές και θα ελέγχονται οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Από τα μέχρι τώρα ολοκληρωμένα παραδοτέα αλλά και την προετοιμασία των μελλοντικών παραδοτέων προκύπτει ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι άμεσης προτεραιότητας για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διότι: Ο παράκτιος χώρος της Κρήτης δέχεται τεράστιες πιέσεις για ανοικοδόμηση κοντά στον αιγιαλό Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν συνάδει με το Πρωτόκολλο ΟΔΠΖ Ο Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασμός και τα επιμέρους ΣΧΟΟΑΠ Δήμων λαμβάνουν κάποιες πρόνοιες για το συγκεκριμένο θέμα χωρίς να το προωθούν επαρκώς Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου διαθέτει στοιχεία Οριοθέτησης αιγιαλού τα οποία είναι αποσπασματικά και η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν διαθέτει σχεδιαστικό ρόλο Στην πράξη, οι χωροταξικές και πολεοδομικές πράξεις καθυστερούν να εφαρμοστούν με αποτέλεσμα οι παραθαλάσσιες περιοχές να δομούνται άναρχα Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, θα αποκομίσει μεγαλύτερο όφελος εάν εντός του πλαισίου του Προγράμματος προχωρήσει στην σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων (νομοθετικού, σχεδιαστικού και οργανωτικού περιεχομένου) για την βελτίωση της εφαρμογής του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου ΟΔΠΖ. Οι προτάσεις αυτές θα είναι, πέραν των προγραμματισμένων παραδοτέων του Προγράμματος MAREMED, εξειδικευμένες για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα αξιοποιούν στο μέγιστο την εμπειρία των ευρωπαίων εταίρων που συμμετέχουν και θα μπορούν να προωθηθούν για εφαρμογή τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το νέο παραδοτέο θα δομηθεί σε τρείς ενότητες: 1. Ανάλυση του υφιστάμενου νομοθετικού, σχεδιαστικού και οργανωτικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ο αιγιαλός και περιορίζονται οι χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη. 2. Προτάσεις για βελτίωση του υφιστάμενου εθνικού νομοθετικού πλαισίου (Ν.2971/2001 και εφαρμόστηκα κείμενα Υ.Α. Αριθ π.ε/8205π.ε./Β0010, ΦΕΚ 595/Β/ , εγκύκλιος Υ.Ο /857/Β0010/ΠΟΛ. 1097/ ). Ενδεικτικά I. Καθορισμός συγκεκριμένων τεχνικών κριτηρίων για τον ορισμό του αιγιαλού II. Πρόταση καθορισμού χρήσεων γης στην ζώνη παραλίας πλάτους 100 μ χωρίς υποχρεωτική απαλλοτρίωση. 3. Προτάσεις για βελτιωμένη οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο, με την προώθηση νέων Προγραμμάτων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ενδεικτικά

4 I. Δημιουργία μιας μοναδικής βάσης δεδομένων με όλους τους χάρτες οριοθέτησης αιγιαλού της Κρήτης και των ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ. Προδιαγραφές έργου, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εργασιών, απαραίτητοι πόροι. II. Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλιακής ζώνης σε όλη την περιφέρεια Κρήτης και ειδικά σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, όπου υπάρχει το χρονικό περιθώριο να προστατευτεί η παραλιακή ζώνη (Προδιαγραφές έργου, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εργασιών, απαραίτητοι πόροι). Για την ορθή υλοποίηση του έργου, τα ζητούμενα παραδοτέα θα δίνονται εκτός από την Ελληνική και στην Γαλλική και Αγγλική γλώσσα. Γ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης και η βαρύτητα βάση των οποίων θα γίνει και η βαθμολόγηση της προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: Α/ Α Κριτήριο Βαθμολογία Συντελεστής Βαρύτητας Εμπειρία σε θέματα χωροταξικής πολιτικής και χωροταξικού σχεδιασμού % Εμπειρία σε θέματα προστασίας/διαχείρισης περιβάλλοντος και παράκτιων οικοσυστημάτων % Εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων GIS και μεθόδους χαρτογράφησης % Εμπειρία στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη/διαχείριση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων % ΣΥΝΟΛΟ 100% Για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα κριτήρια η εμπειρία αποδεικνύεται με αποσπάσματα συμβάσεων - ή άλλων σχετικών εγγράφων - προγραμμάτων ή έργων της τελευταίας πενταετίας. Στα αποσπάσματα θα αναφέρεται σαφώς ο φορέας ανάθεσης, το αντικείμενο, το τίμημα και η διάρκεια. Αξιολογείται η συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο. Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους απαράβατους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Σε περίπτωση υπερβολικής απόκλισης της τιμής προσφοράς σε σχέση με τις υπόλοιπες προσφορές (πολύ χαμηλή τιμή προσφοράς) η επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να την απορρίψει εξ αυτού μόνο του λόγου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από 100 έως το 110 (σύμφωνα με τη

5 παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης και θα τα πολλαπλασιάσει επί τον συντελεστή βαρύτητας των κριτηρίων προκειμένου να υπολογίσει την συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη της οποίας ο λόγος της τιμής προσφοράς προς την βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης είναι μικρότερος. Δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου/εμπειρογνώμονα θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (10 Μαϊου 2013). Τα παραδοτέα θα πρέπει να δοθούν με τη λήξη του έργου και η παραλαβή θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε παρουσίαση του έργου του στην Επιτροπή Παραλαβής με την ολοκλήρωσή του αλλά και όποτε αυτό του ζητηθεί. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί στις παρατηρήσεις αυτές μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Για την οριστική παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Ε) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από την κατηγορία κόστους «External Expertise» του Προγράμματος. Η αμοιβή θα δοθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων και ειδικότερα έπειτα από την παραλαβή και πιστοποίηση (από την Επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό) των παραδοτέων και λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στην Γενική Διεύθυνση ΧΩ & ΠΕ Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλατεία Κουντουριώτη, , Ηράκλειο. Πληροφορίες: Βολτυράκη Δάφνη, Γιαουρτά Καλλιόπη Τηλ.: , 147 / Fax: Η Συντονίστρια του Προγράμματος Γεν/κη Δ/ντρια ΧΩ & ΠΕ Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Αικατερίνη Τσουκαλά Αρχιτέκτων - Μηχανικός

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Aναρτητέα στο διαδίκτυο E.13.OΔ-1.2 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ηράκλειο,14/01/2013 Αρ.Πρωτ.:4677 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 18/06/2014 Αρ.Πρωτ.:2165. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 18/06/2014 Αρ.Πρωτ.:2165. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Aναρτητέα στο διαδίκτυο E.13.OΔ-1.2 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 18/06/2014 Αρ.Πρωτ.:2165 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ51-Ν61. Αθήνα, 20/8/2013. Αρ.Πρωτ.: 151.886/ΨΣ4558 - Δ/Φ316

ΑΔΑ: ΒΛΩ51-Ν61. Αθήνα, 20/8/2013. Αρ.Πρωτ.: 151.886/ΨΣ4558 - Δ/Φ316 . ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λέκκα 23-25 Ταχ. Κωδ. : 105 62 Αθήνα Αθήνα, 20/8/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Aναρτητέα στο διαδίκτυο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ηράκλειο,15/07/2014 Αρ.Πρωτ.:2800 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης E.13.OΔ-1.2 α. του Ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) Ταχ. Δ/νση: Λαρίσης 191, Βόλος Αρ. Πρωτ.: 666 Ταχ. Κώδικας: 38334 Ημερομηνία: 15.11.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 451 10 Ιωάννινα, τηλ: 2651 044447,57, Fax: 2651 044467, e-mail: bicepirus@ioa.forthnet.gr, web: http://www.bicepirus.gr Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED 2007-2013 Εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001656942 2013-10-09

13PROC001656942 2013-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για την επιλογή ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του σχεδίου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουμουνδούρου Ταχ. Κώδικας: 41110, Λάρισα Πληροφορίες: κυρία Μ. Παπαδημοπούλου ΤΗΛ.: 2413-506239 FAX: 2410-534579

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής»

«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» Άνω Λιόσια, 02/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ «Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815079 2015-06-02

15PROC002815079 2015-06-02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ7-ΔΚΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ7-ΔΚΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληρ.: Α. Λιάσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : 2331 3 50133 Fax : 2331 0 26700 E-mail: E.Stampoli@imathia.gr ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα