ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2012

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί ή όροι ενίσχυσης Δικαιούχοι ενίσχυσης Κρατικές και μη κρατικές ενισχύσεις Εξαιρέσεις από την καταβολή κρατικών ενισχύσεων 9 3. Διαδικασίες λειτουργίας του Σχεδίου Υποβολή αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο Εξέταση αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο και λήψη απόφασης για έγκριση/απόρριψή της Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Υποχρεώσεις εργοδότη Υποχρεώσεις αποφοίτου Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από την ΑνΑΔ Διακοπή της συμμετοχής στο Σχέδιο Αξιολόγηση και πιστοποίηση της κατάρτισης του απόφοιτου Καταβολή χορηγήματος Καταβολή επιχορηγήσεων απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό Δικαίωμα υποβολής ένστασης Υποχρέωση υποβολής στοιχείων Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 19 Ι - Πολιτική Χορηγιών 21 ΙΙ - Προϋποθέσεις για Εξέταση και Έγκριση Αίτησης 25 ΙII - Προϋποθέσεις Καταβολής Χορηγήματος 31 IV - Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 σχετικά με V τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 35 - Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 39 VI Μηχανισμός Υποβολής Ενστάσεων 41 VΙΙ - Έντυπα: 45 Έντυπο ΣΕ: Στοιχεία Εργοδότη Έντυπο 1A (ΣΣΕ): Αίτηση Εργοδότη για Συμμετοχή στο Σχέδιο Έντυπο 1B (ΣΣΕ): Στοιχεία του Απόφοιτου που Προτείνεται για Συμμετοχή στο Σχέδιο 3

4 Έντυπο 2 (ΣΣΕ): Πλάνο Κατάρτισης - Προγραμματισμός και Υλοποίηση της Κατάρτισης Έντυπο 3 (ΣΣΕ): Αξιολόγηση Προόδου Κατάρτισης Απόφοιτου Έντυπο 4 (ΣΣΕ): Αίτηση Εργοδότη για Καταβολή Χορηγήματος Έντυπο 2 (ΓΕΝ): Ανάλυση Χαρακτήρα Κινήτρου της Επιχορήγησης Έντυπο Εξουσιοδότησης για Καταβολή Επιχορηγήσεων Απευθείας σε Τραπεζικό Λογαριασμό 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Μέσα σ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, η ΑνΑΔ εστιάζει τις προσπάθειές της στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών των κυπριακών επιχειρήσεων, μέσα από την ορθολογική κατάρτιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του. Η βελτίωση της απόδοσης και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της ορθολογικής στελέχωσής τους με σωστά καταρτισμένα στελέχη. Η λειτουργία εξειδικευμένου Σχεδίου για την κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παράλληλα με την εργοδότησή τους, αποτελεί έμπρακτη βοήθεια της ΑνΑΔ προς τον κύπριο επιχειρηματία στην προσπάθειά του για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της επιχείρησής του. Οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με την κατάλληλη πρακτική κατάρτιση και την προσαρμογή των θεωρητικών του γνώσεων στα δεδομένα λειτουργίας των επιχειρήσεων, μπορεί να αποτελέσει πυρήνα προόδου και εκσυγχρονισμού των κυπριακών επιχειρήσεων. Το Σχέδιο λειτουργεί από την 1 η Μαρτίου 2012 πάνω σε αναθεωρημένη βάση. Στον Οδηγό αυτό περιγράφονται η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν τη συνεργασία της ΑνΑΔ με τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, για την έγκριση, εφαρμογή και επιχορήγηση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Καθοδηγητικές γραμμές για τη σύνταξη του Οδηγού αποτέλεσαν οι πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ΑνΑΔ και η νομοθεσία για τον Έλεγχο των Κρατικών Ενισχύσεων. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή/και τροποποιεί τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου ή/και να τερματίσει τη λειτουργία του, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Σε τέτοια περίπτωση, η ΑνΑΔ θα ενημερώνει σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους. Για διευκρινίσεις σε σχέση με πληροφορίες και έντυπα που περιέχονται στον Οδηγό, καθώς και για άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες της ΑνΑΔ, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο τηλέφωνο ή στις ιστοσελίδες της ΑνΑΔ στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 5

6 6

7 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου Η ΑνΑΔ σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες που έχουν ως τελικό αποδέκτη την επιχείρηση/οργανισμό με στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η ΑνΑΔ έχει διαμορφώσει ειδικό Σχέδιο που στοχεύει στην ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με ικανό, εκπαιδευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και κατάρτισης νέων αποφοίτων 1 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι: Η αναβάθμιση της διεύθυνσης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών μέσω της πρόσληψης προσοντούχων και ικανών ατόμων που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να αποτελέσουν μέρος της βασικής στελέχωσής τους. Η υποβοήθηση των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ομαλή και επιτυχή ένταξή τους στην εργασία, μέσω της απόκτησης εργασιακής πείρας και εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του Σχεδίου καταβάλλονται σε εργοδότες χορηγήματα σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών που περιγράφεται στο Παράρτημα I. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του Σχεδίου διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) 2. Βασικός σκοπός της ενίσχυσης είναι η παροχή κινήτρων στους εργοδότες (στο πλαίσιο του Νόμου της ΑνΑΔ 3 ) για αξιοποίηση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Η βοήθεια και ενίσχυση που παρέχεται μέσω της ανάπτυξης του προσωπικού συμβάλλει γενικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την αναβάθμιση της οργάνωσής τους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και είναι Στο παρόν έγγραφο, η χρήση του αρσενικού γένους στους όρους απόφοιτος, καταρτιζόμενος και εργοδοτούμενος, καλύπτει και το θηλυκό γένος. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L/214 της 9/8/208, σ. 3. Οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμοι του 1999 έως

8 κάτοχοι διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον), πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 στο Παράρτημα II. Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω του Σχεδίου έχουν διάρκεια 6 μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της θέσης για την οποία προσλαμβάνεται ο απόφοιτος. Στο πλαίσιο του προγράμματος ετοιμάζεται και υλοποιείται με την έγκριση της ΑνΑΔ πλάνο κατάρτισης κάθε απόφοιτου, το οποίο διαλαμβάνει: Ενδοεπιχειρησιακό μέρος: οργανωμένη απόκτηση εργασιακής πείρας και πρακτική κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό που εργοδοτεί τον απόφοιτο, σύμφωνα με σχετικό προγραμματισμό και υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, για προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων του με σκοπό την ομαλή ένταξή του στην εργασία. Η περίοδος πρακτικής κατάρτισης διαρκεί 6 μήνες. Συμμετοχή του απόφοιτου σε προγράμματα/σεμινάρια που εφαρμόζονται από την ίδια την επιχείρηση ή άλλους οργανισμούς/ κέντρα κατάρτισης στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό, για εξειδίκευση και συμπλήρωση των γνώσεών του. Η συνολική ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων/σεμιναρίων που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο απόφοιτος, είναι 20 ώρες κατάρτισης, μη περιλαμβανομένου του χρόνου για διάλειμμα, εντός της περιόδου εφαρμογής του ενδοεπιχειρησιακού μέρους. Τα προγράμματα που επιχορηγεί η ΑνΑΔ μέσω του Σχεδίου αφορούν στην παροχή γενικής επαγγελματικής κατάρτισης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τις πλείστες λειτουργίες των επιχειρήσεων/οργανισμών σε θέσεις όπου απαιτείται η εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού. Οι γνώσεις και δεξιότητες που παρέχονται μέσω του Σχεδίου δεν αφορούν αποκλειστικά στην ενισχυόμενη επιχείρηση/οργανισμό. Από τους καταρτιζόμενους αποκτούνται προσόντα που είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις/ οργανισμούς, στον ίδιο κλάδο ή/και σε άλλους κλάδους/τομείς της οικονομίας και που τους διευρύνουν τις προοπτικές ανέλιξης και τον ορίζοντα απασχόλησής τους. 2. Περιορισμοί ή όροι ενίσχυσης 2.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι εργοδότες που δραστηριοποιούνται σ όλους τους τομείς της οικονομίας σε σχέση με την κατάρτιση εργοδοτουμένων τους (όπως η έννοια εργοδοτούμενος ορίζεται στο Νόμο της ΑνΑΔ). Εξαιρείται από την ενίσχυση η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, ο εργοδότης πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, ο εργοδότης δυνατό να αποτελεί επιχείρηση 4 που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 5 ή άλλη οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 4 5 Επιχείρηση είναι κάθε φορέας ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησής του. Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 8

9 Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα για συμμετοχή τους ως καταρτιζόμενοι στο Σχέδιο. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από εργοδότες για συμμετοχή στο Σχέδιο φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. 2.2 Κρατικές και μη κρατικές ενισχύσεις Το Σχέδιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου 2008, παρέχει κρατικές ενισχύσεις, καθώς και ενισχύσεις που δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση: (α) (β) Όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος δεν συνιστά επιχείρηση, δηλαδή δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος συνιστά επιχείρηση, αλλά ασκεί τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Χορηγιών για τις κρατικές και μη κρατικές ενισχύσεις που προνοεί το Σχέδιο, φαίνονται στο Παράρτημα Ι. 2.3 Εξαιρέσεις από την καταβολή κρατικών ενισχύσεων Από την καταβολή κρατικών ενισχύσεων που προνοεί το Σχέδιο, εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β) (γ) Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης, μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά. Ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου 2008 και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 6 (Παράρτημα V). Ενισχύσεις για προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει χαρακτήρας κινήτρου. Λεπτομέρειες αναφορικά με τις πιο πάνω εξαιρέσεις φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. 3. Διαδικασίες λειτουργίας του Σχεδίου Οποιοσδήποτε εργοδότης ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο Σχέδιο με απόφοιτο, τον οποίο έχει προσλάβει και να επιχορηγηθεί για την κατάρτιση που θα του παρέχει, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια και η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C244 της 1/10/2004, σ. 2. 9

10 Υποβολή αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο. Εξέταση αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιo και λήψη απόφασης για έγκριση/απόρριψή της. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Αξιολόγηση και πιστοποίηση της κατάρτισης του απόφοιτου. Καταβολή χορηγήματος. 3.1 Υποβολή αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο [Έντυπο 1Α (ΣΣΕ), Παράρτημα VII] μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη σύναψη εργασιακής σχέσης του εργοδότη με τον απόφοιτο που προτείνει για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί στην ΑνΑΔ, σωστά συμπληρωμένη και να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο έντυπο της Αίτησης. Η απόφαση αναφορικά με την έγκρισή της πρέπει να ληφθεί πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του απόφοιτου. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία. Σε περίπτωση που εργοδότης επιθυμεί την πρόσληψη και κατάρτιση πέραν του ενός απόφοιτου, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε απόφοιτο. Στην παράγραφο 2.1 (ε) στο Παράρτημα ΙΙ επεξηγούνται οι περιορισμοί στον αριθμό των εντάξεων στο Σχέδιο για κάθε επιχείρηση/οργανισμό, ετησίως. Σημειώνεται ότι, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες αποστέλλονται με ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο (φαξ) και δια χειρός (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης και η διασφάλιση ότι αυτή έχει παραληφθεί στα γραφεία της ΑνΑΔ είναι υποχρέωση του αιτητή εργοδότη και κανενός άλλου, τρίτου προσώπου. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θεωρούνται επίσημα έγγραφα και ως τέτοια δεν εξετάζονται. Κάθε επιχείρηση/οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙI για να είναι δυνατή η εξέταση και έγκριση της αίτησης. 3.2 Εξέταση αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο και λήψη απόφασης για έγκριση/απόρριψή της Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο αποτελείται από δύο στάδια, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Σε πρώτο στάδιο ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης. Αφού υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από τον εργοδότη [Έντυπο 1 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII], κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη, αρχικά εξετάζεται κατά πόσο ο εργοδότης είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1.1 στο Παράρτημα IΙ. Νοουμένου ότι οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις πληρούνται, προωθείται η περαιτέρω εξέταση της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται. 10

11 Στη συνέχεια διευκρινίζεται κατά πόσον: (α) (β) ο εργοδότης συνιστά επιχείρηση, και η αιτούμενη ενίσχυση συνιστά κρατική ενίσχυση ή μη κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 πιο πάνω. Για τις περιπτώσεις που συνιστούν κρατική ενίσχυση, εξετάζεται περαιτέρω κατά πόσον η επιχείρηση πληροί τις πρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1.2 στο Παράρτημα IΙ, και καθορίζεται το μέγεθος της επιχείρησης. Ο καθορισμός του μεγέθους των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων βασίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/316/ΕΚ της 6 ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 7 (Παράρτημα ΙV). Όσες επιχειρήσεις δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις. Η εξέταση κάθε αίτησης γίνεται με βάση τα στοιχεία που περιέχονται ή/και επισυνάπτονται σ αυτή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η ΑνΑΔ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση/οργανισμό πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις. Νοουμένου ότι οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις πληρούνται, προωθείται η εξέταση της αίτησης στο δεύτερο στάδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται. Σε δεύτερο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, για τον εργοδότη και τον απόφοιτο, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 2 στο Παράρτημα ΙI. Για σκοπούς εξέτασης της αίτησης στο στάδιο αυτό, η ΑνΑΔ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: Τη λειτουργία και οργανωτική δομή της επιχείρησης/οργανισμού, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Την ανάγκη για στελέχωση της επιχείρησης/οργανισμού, η οποία δικαιολογεί την πρόσληψη και κατάρτιση του απόφοιτου που προτείνεται για συμμετοχή στο Σχέδιο. Τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στον απόφοιτο με τη συμπλήρωση της κατάρτισής του και για τα οποία αναμένεται να αποκτήσει πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Σχέδιο. Τα καθήκοντα πρέπει να αφορούν στη θέση εργασίας, που απαιτεί προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την οποία έχει προσληφθεί ο απόφοιτος. Την ανάγκη για κατάρτιση του αποφοίτου για περίοδο 6 μηνών για την ανάληψη των καθηκόντων του. Τον εκπαιδευτή και τη δυνατότητά του να διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο για καθοδήγηση και επίβλεψη της κατάρτισης του απόφοιτου. Το τελικό πλάνο κατάρτισης, το οποίο ετοιμάζεται από την επιχείρηση/οργανισμό σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το έντυπο «Πλάνο Κατάρτισης: Προγραμματισμός 7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της 20/5/2003, σ

12 και Υλοποίηση της Κατάρτισης» [Έντυπο 2 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII] και διαχωρίζεται σε δύο μέρη, ως ακολούθως: Μέρος Α: Ενδοεπιχειρησιακό μέρος: Αφορά την οργανωμένη απόκτηση εργασιακής πείρας και την παροχή στον απόφοιτο πρακτικής κατάρτισης στην επιχείρηση/ οργανισμό. Στο μέρος αυτό αναφέρονται οι θεματικές ενότητες του προγράμματος και παρέχεται ανάλυση στα επί μέρους θέματα που καλύπτει η κάθε ενότητα. Σημειώνεται επίσης η περίοδος (μήνες) κατά την οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση στα θέματα αυτά. Μέσα από την περιγραφή των θεμάτων κατάρτισης γίνεται προσπάθεια όπως ο καταρτιζόμενος αποκτήσει εργασιακή πείρα, την απαραίτητη γνώση και πρακτική κατάρτιση που θα του επιτρέψουν να αναλάβει σταδιακά τα καθήκοντά του. Στο τέλος της κατάρτισης αναμένεται ότι ο απόφοιτος θα μπορεί να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του. Μέρος Β: Συμμετοχή του απόφοιτου σε προγράμματα/σεμινάρια: Αναφέρονται οι θεματικοί τομείς στους οποίους θα προσφερθεί κατάρτιση στον απόφοιτο μέσα από τη συμμετοχή του σε προγράμματα/σεμινάρια που εφαρμόζονται από την ίδια την επιχείρηση/οργανισμό ή άλλους οργανισμούς/κέντρα κατάρτισης στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό, για εξειδίκευση και συμπλήρωση των γνώσεών του. Όλα τα στοιχεία πρέπει να σταλούν στην ΑνΑΔ το συντομότερο δυνατό για ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης. Όπου κριθεί αναγκαίο, για σκοπούς εξέτασης της αίτησης, διευθετείται συνάντηση στην επιχείρηση, στην οποία παρευρίσκεται, εκτός από τον εκπρόσωπο της ΑνΑΔ, εκπρόσωπος του εργοδότη, ο εκπαιδευτής και ο απόφοιτος που προτείνεται για συμμετοχή στο Σχέδιο. Στη συνάντηση γίνεται πληρέστερη ενημέρωση για το Σχέδιο και τον τρόπο λειτουργίας του, δίνονται διευκρινίσεις και συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Με βάση όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται, αξιολογείται η αίτηση και λαμβάνεται απόφαση για έγκριση ή μη της συμμετοχής στο Σχέδιο. Επισημαίνεται ότι για κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση, για να καθίσταται δυνατή η έγκριση προγράμματος κατάρτισης από την ΑνΑΔ, πρέπει να ικανοποιούνται παράλληλα και ταυτόχρονα οι ακόλουθοι γενικοί όροι: Το πρόγραμμα πρέπει να έχει κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑνΑΔ ότι αποτελεί πρόσφορο τρόπο αποτελεσματικής ικανοποίησης υπαρκτής ανάγκης κατάρτισης. Το πρόγραμμα πρέπει να εκτιμάται αρμοδίως ότι δύναται να τύχει της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, αλλά και το σύνολο των ανειλημμένων οικονομικών της δεσμεύσεων της. Η απόφαση της ΑνΑΔ για έγκριση ή μη της συμμετοχής στο Σχέδιο γνωστοποιείται γραπτώς στον εργοδότη. Σε περίπτωση έγκρισης της συμμετοχής στο Σχέδιο, η ΑνΑΔ αποστέλλει επιστολή με την οποία ενημερώνει τον εργοδότη για την απόφασή της, στην οποία αναφέρονται λεπτομέρειες του προγράμματος και υπενθυμίζονται επίσης οι κύριες προϋποθέσεις καταβολής χορηγήματος που περιέχονται στον παρόντα Οδηγό (Παράρτημα ΙΙΙ). Σε περίπτωση μη έγκρισης της συμμετοχής στο Σχέδιο, γνωστοποιούνται γραπτώς στον εργοδότη οι λόγοι για τη μη έγκριση. 12

13 Ως ημερομηνία ένταξης στο Σχέδιο, που είναι και η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του ενδοεπιχειρησιακού μέρους του προγράμματος, καθορίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κοινοποίηση στον εργοδότη της έγκρισης του προγράμματος. 3.3 Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Υποχρεώσεις εργοδότη Με την έγκριση της συμμετοχής του στο Σχέδιο, ο εργοδότης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: (α) Να ενημερώσει τον απόφοιτο για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του πλάνου κατάρτισης στη βάση των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από την ΑνΑΔ. (β) Να εργοδοτεί τον απόφοιτο σε πλήρη βάση, σύμφωνα με το κανονικό ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης/ οργανισμού στη θέση που καθορίζεται στις προδιαγραφές κατάρτισης και να του αναθέτει σταδιακά καθήκοντα για την απόκτηση εργασιακής πείρας και την παροχή σ αυτόν πρακτικής κατάρτισης, σύμφωνα με το πλάνο κατάρτισης. (γ) (δ) (ε) Να διαθέτει για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος εκπαιδευτή, υπεύθυνο στέλεχος που απασχολείται σε πλήρη βάση στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με το κανονικό ωράριο λειτουργίας της. Ο εκπαιδευτής θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατάρτισης του απόφοιτου και θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 30% του χρόνου του για κατάρτιση του απόφοιτου. Ο ίδιος εκπαιδευτής δεν μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατάρτισης ταυτόχρονα για περισσότερους από δύο (2) απόφοιτους που συμμετέχουν στο Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και στο Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων σε Επιχειρήσεις (ΕΣΣΑ). Να μεριμνά για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του ενδοεπιχειρησιακού μέρους του προγράμματος, σύμφωνα με το πλάνο κατάρτισης. Να μεριμνά για τη συμμετοχή του απόφοιτου σε προγράμματα/σεμινάρια για την απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το πλάνο κατάρτισης. (στ) Να εργοδοτεί τον απόφοιτο σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό του και να εφαρμόσει πιστά όλες τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. (ζ) (η) Να καταβάλλει στον απόφοιτο, στο τέλος κάθε μήνα, μισθό τουλάχιστον στο ύψος του Κατώτατου Ορίου Μισθού, που παρατίθεται στο Παράρτημα I. Να καταβάλλει τις νενομισμένες εισφορές για τον απόφοιτο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και σε άλλα Ταμεία/Σχέδια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 13

14 (θ) (ι) Να συνεργάζεται με την ΑνΑΔ ή/και με εντεταλμένους συνεργάτες της και να τους παρέχει κάθε βοήθεια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος. Να ενημερώνει την ΑνΑΔ έγκαιρα σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιοδήποτε θέμα που πιθανόν να επηρεάσει την εφαρμογή του προγράμματος και γενικότερα τη συμμετοχή του στο Σχέδιο Υποχρεώσεις αποφοίτου Με την έγκριση της συμμετοχής στο Σχέδιο, ο απόφοιτος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: (α) (β) (γ) (δ) Να ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή/υπεύθυνου για την κατάρτισή του και να συνεργάζεται με την ΑνΑΔ ή/και με εντεταλμένους συνεργάτες της για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος. Να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης στην οποία καταρτίζεται και να τηρεί τους όρους απασχόλησης που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης/οργανισμού, καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Να συμμετέχει και να συμπληρώνει με επιτυχία προγράμματα/σεμινάρια στους θεματικούς τομείς που περιλαμβάνονται στο πλάνο κατάρτισης. Να ενημερώνει την ΑνΑΔ έγκαιρα σε περίπτωση που παρουσιασθεί οποιοδήποτε θέμα που πιθανόν να επηρεάσει την εφαρμογή του προγράμματός του και γενικότερα τη συμμετοχή του στο Σχέδιο Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης Η εφαρμογή του ενδοεπιχειρησιακού μέρους, που αφορά στην απόκτηση εργασιακής πείρας και την πρακτική κατάρτιση, γίνεται μέσα από τη σταδιακή ανάθεση στον απόφοιτο των καθηκόντων που έχουν συμφωνηθεί με την ΑνΑΔ, την καθοδήγηση και βοήθεια που του παρέχεται από τον εκπαιδευτή που έχει την ευθύνη για την κατάρτισή του. Επίσης, ο εργοδότης μεριμνά για τη συμμετοχή του απόφοιτου σε προγράμματα/σεμινάρια, για την απόκτηση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων γνώσεων, παράλληλα με την κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με το πλάνο κατάρτισης που έχει συμφωνηθεί με την ΑνΑΔ. Επισημαίνεται ότι, εάν ο απόφοιτος δεν ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμμετοχή του σε προγράμματα/σεμινάρια όπως προνοεί το Σχέδιο, δεν καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη αναφορικά με τον τελευταίο μήνα του προγράμματος. Σε περίπτωση που για σοβαρούς λόγους επιβάλλεται αλλαγή συγκεκριμένου στοιχείου στο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα ο εκπαιδευτής, η περίοδος εφαρμογής του και τα θέματα που καλύπτει το πλάνο κατάρτισης, αυτή πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να γνωστοποιηθεί γραπτώς, έγκαιρα, πριν από την ημερομηνία της προτιθέμενης αλλαγής, και να εξασφαλισθεί η έγκριση της ΑνΑΔ προτού η αλλαγή τεθεί σε εφαρμογή. Αλλαγές οι 14

15 οποίες δεν υποβάλλονται έγκαιρα ή δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες ενδέχεται να μην εγκριθούν Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από την ΑνΑΔ Η ΑνΑΔ παρακολουθεί την εξέλιξη της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και απόφοιτου και της προόδου εφαρμογής του πλάνου κατάρτισης του απόφοιτου. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω των κατάλληλων εντύπων που υποβάλλει ο εργοδότης στην ΑνΑΔ, καθώς και με επισκέψεις εκπροσώπων της στην επιχείρηση/οργανισμό. Τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος είναι: (α) Πλάνο Κατάρτισης: Προγραμματισμός και Υλοποίηση της Κατάρτισης [Έντυπο 2 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII]. Στο στάδιο της υλοποίησης της κατάρτισης, το έντυπο αυτό τηρείται από τον απόφοιτο και συμπληρώνεται ως εξής: Στο Μέρος Α σημειώνονται για κάθε μήνα τα θέματα στα οποία ο απόφοιτος καταρτίσθηκε. Υπογράφεται από τον απόφοιτο και τον εκπαιδευτή στο τέλος κάθε μήνα και ελέγχεται από το λειτουργό/εκπρόσωπο της ΑνΑΔ κατά τις επισκέψεις του για την παρακολούθηση της κατάρτισης. Στο Μέρος Β σημειώνονται τα στοιχεία των συγκεκριμένων προγραμμάτων/ σεμιναρίων που συμμετείχε ο απόφοιτος για εξειδίκευση και συμπλήρωση των γνώσεών του. (β) Αξιολόγηση Προόδου Κατάρτισης Απόφοιτου [Έντυπο 3 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII]. Την ευθύνη για τη συμπλήρωση του εντύπου έχει ο εργοδότης. Το συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται στην ΑνΑΔ στο τέλος κάθε δεύτερου μήνα καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ενδοεπιχειρησιακού μέρους του προγράμματος κατάρτισης στην επιχείρηση/οργανισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα σε σχέση με την κατάρτιση ή/και τη σωστή αξιοποίηση του απόφοιτου, η ΑνΑΔ παρεμβαίνει καταλυτικά με εισηγήσεις τόσο προς τον εργοδότη, όσο και προς τον απόφοιτο, με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα δύο μέρη δεν συνεργάζεται με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, τότε η ΑνΑΔ μπορεί να διακόψει το πρόγραμμα και τη συμμετοχή στο Σχέδιο Διακοπή της συμμετοχής στο Σχέδιο Το πρόγραμμα και η συμμετοχή στο Σχέδιο διακόπτεται σε περίπτωση που: (α) Διακοπεί η εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδότη και απόφοιτου, είτε μετά από κοινού συμφωνία, είτε λόγω απόλυσης του απόφοιτου, είτε λόγω αποχώρησης του τελευταίου από τον εργοδότη. Η ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής στο Σχέδιο είναι η 15

16 ημερομηνία διακοπής της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και απόφοιτου. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΑνΑΔ για να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των λόγων της διακοπής. (β) Διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης ή/και ο απόφοιτος δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής στο Σχέδιο καθορίζεται από την ΑνΑΔ. Πρόσθετα, σε περίπτωση διακοπής δεν καταβάλλεται μέρος του χορηγήματος, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 3.4 Αξιολόγηση και πιστοποίηση της κατάρτισης του απόφοιτου Η αξιολόγηση αφορά το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του προγράμματος και τη συμμετοχή του αποφοίτου σε προγράμματα/σεμινάρια, για εξειδίκευση και συμπλήρωση των γνώσεών του και γίνεται ως ακολούθως: (α) Αξιολόγηση του ενδοεπιχειρησιακού μέρους Στη διάρκεια του ενδοεπιχειρησιακού μέρους του προγράμματος, ο απόφοιτος αξιολογείται ανά δίμηνο από τον εκπαιδευτή και τον εργοδότη. Για το σκοπό αυτό, συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ΑνΑΔ το έντυπο «Αξιολόγηση Προόδου Κατάρτισης Απόφοιτου» [Έντυπο 3 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII], όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο πιο πάνω. Ο απόφοιτος θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει με επιτυχία το ενδοεπιχειρησιακό μέρος όταν έχει αξιολογηθεί θετικά για το τελευταίο δίμηνο του προγράμματος, κατά το οποίο γίνεται η τελική αξιολόγηση του απόφοιτου. (β) Αξιολόγηση της συμμετοχής του απόφοιτου σε προγράμματα/σεμινάρια Ο απόφοιτος θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει με επιτυχία το μέρος αυτό του προγράμματος, νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει με επιτυχία τη συμμετοχή του σε προγράμματα/σεμινάρια συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών, στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στο πλάνο κατάρτισης [Έντυπο 2 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII]. Με τη λήξη της κατάρτισης, υποβάλλονται στην ΑνΑΔ οι βεβαιώσεις επιτυχούς συμπλήρωσης των προγραμμάτων/σεμιναρίων στα οποία συμμετείχε ο απόφοιτος, τις οποίες εκδίδει ο οργανωτής/πάροχος της κατάρτισης. Πρόσθετα, για προγράμματα που δεν έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ, υποβάλλονται τα κύρια στοιχεία του προγράμματος (διάρκεια, σε ποιους απευθύνεται, περίοδος εφαρμογής και αναλυτικό πρόγραμμα που εκδίδει ο διοργανωτής). Στους απόφοιτους που συμπληρώνουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο, απονέμεται Πιστοποιητικό Κατάρτισης από την ΑνΑΔ, με το οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. 16

17 3.5 Καταβολή χορηγήματος Η ΑνΑΔ καταβάλλει χορήγημα στον εργοδότη, έναντι των δαπανών που επωμίζεται, για όλη την περίοδο της απόκτησης εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης σε νεοπροσληφθέντα απόφοιτο μέσα στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών που παρατίθεται στο Παράρτημα I. Όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, στο πλαίσιο του Σχεδίου καταβάλλονται χορηγήματα που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς και χορηγήματα που δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. Η καταβολή του χορηγήματος για κάθε πρόγραμμα γίνεται μετά το τέλος του προγράμματος. Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει στην ΑνΑΔ Αίτηση εργοδότη για καταβολή χορηγήματος [Έντυπο 4 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII], σε πρωτότυπο, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Η αίτηση για καταβολή χορηγήματος, πρέπει να παραληφθεί στην ΑνΑΔ το αργότερο μέσα σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τη λήξη του προγράμματος ή σε περίπτωση διακοπής, από τη διακοπή του προγράμματος. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραλαμβάνονται από την ΑνΑΔ μετά την προθεσμία αυτή, καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιότυπο ή σε φωτοαντίγραφα. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καταστεί δυνατή η καταβολή του χορηγήματος, φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα IΙΙ. Το τελικό ποσό του χορηγήματος υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες του εργοδότη. 4. Καταβολή επιχορηγήσεων απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό Για σκοπούς καταβολής των επιχορηγήσεων απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό, ο κάθε εργοδότης που επιθυμεί να συμμετάσχει σε Σχέδιο της ΑνΑΔ θα πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλει στην Αρχή το σχετικό Έντυπο [Παράρτημα VII] σε περίπτωση που αυτό δεν υποβλήθηκε προηγουμένως στο πλαίσιο οποιουδήποτε Σχεδίου της Αρχής, ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα υποβληθέντα στοιχεία. 5. Δικαίωμα υποβολής ένστασης Αιτητές των οποίων οι αιτήσεις για έγκριση εφαρμογής προγράμματος ή για καταβολή χορηγήματος απορρίφθηκαν, έχουν το δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της ΑνΑΔ, να υποβάλουν γραπτή ένσταση, ζητώντας επανεξέταση της αίτησής τους και παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία και λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτησή τους δεν έπρεπε να απορριφθεί. Αναφορικά με τον χειρισμό ενστάσεων σε σχέση με συγκεκριμένες αποφάσεις που εκδίδονται από λειτουργούς της ΑνΑΔ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Οδηγού, οι οποίες υποβάλλονται από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται μαζί της στο πλαίσιο του Σχεδίου, η ΑνΑΔ έχει συστήσει Μηχανισμό Υποβολής Ενστάσεων προς τον Γενικό Διευθυντή για εξέταση και λήψη απόφασης. Λεπτομέρειες αναφορικά με τον Μηχανισμό Υποβολής Ενστάσεων, φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 17

18 6. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007, η ΑνΑΔ δύναται, όποτε θεωρηθεί αναγκαίο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να ζητήσει με έγγραφη ειδοποίηση: (α) (β) από οποιοδήποτε εργοδότη όπως, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο που θα ορίζεται στην ειδοποίηση, δίνει πληροφορίες αναφορικά προς οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, από οποιοδήποτε κέντρο, ίδρυμα ή οργανισμό κατάρτισης, επιχείρηση, εργοδοτούμενο διοικητικό σύμβουλο ή άλλο αξιωματούχο, εκπαιδευτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ή είχε σχέση ή ανάμειξη με πρόγραμμα κατάρτισης ή σχέδιο ή δραστηριότητα της Αρχής, όπως, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο που θα ορίζεται στην ειδοποίηση, δίνουν πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε προγράμματα κατάρτισης ή σχέδια ή άλλες δραστηριότητες της Αρχής, και κάθε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, προς το οποίο δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι υπόχρεο να συμμορφώνεται με αυτή. 7. Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων Η ΑνΑΔ γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012, ότι στον Οργανισμό τηρούνται αρχεία στα οποία φυλάσσονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα κλπ), που αφορούν εκπαιδευτές και εισηγητές κατάρτισης και καταρτιζόμενους. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για εφαρμογή των προνοιών των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων, κυρίως για έγκριση και παροχή κατάρτισης, καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες για δαπάνες κατάρτισης εργοδοτουμένων τους, λειτουργία σχεδίων κλπ. Γι αυτό, η ΑνΑΔ ζητά τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσώπων, με βάση τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑνΑΔ στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 19

20 20

21 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η Πολιτική Χορηγιών που εφαρμόζει η ΑνΑΔ για το Σχέδιο προνοεί επιλέξιμες δαπάνες, εντάσεις ενίσχυσης και ανώτατο ποσό επιχορήγησης, στη βάση των οποίων υπολογίζεται το χορήγημα που καταβάλλει η ΑνΑΔ στους εργοδότες. Σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών, υπολογίζονται ξεχωριστά η επιτρεπόμενη ενίσχυση και το ανώτατο ποσό επιχορήγησης και το μικρότερο από τα δύο ποσά αποτελεί το υπολογιζόμενο χορήγημα που θα καταβάλει η ΑνΑΔ στον εργοδότη. Στη συνέχεια του Παραρτήματος, δίνονται λεπτομέρειες της Πολιτικής Χορηγιών και του τρόπου υπολογισμού του χορηγήματος. 1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Η επιτρεπόμενη ενίσχυση υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Επιτρεπόμενη Ενίσχυση = Ένταση Ενίσχυσης (%) x Σύνολο Αποδεκτών Επιλέξιμων Δαπανών 1.1 Επιλέξιμες Δαπάνες Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης ενίσχυσης υπεισέρχονται οι ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζεται ο εργοδότης για την παροχή εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης στον απόφοιτο μέσα στην επιχείρηση/οργανισμό: (α) Κόστος Προσωπικού του Εκπαιδευτή: Το κόστος αυτό αφορά στον εκπαιδευτή (εργοδοτούμενο της επιχείρησης/οργανισμού) που καθοδηγεί και επιβλέπει την κατάρτιση του απόφοιτου. Για σκοπούς του Σχεδίου, υπολογίζεται ότι ο εκπαιδευτής αναλώνει 30% του χρόνου του για την επίβλεψη και καθοδήγηση του απόφοιτου, καθώς και για την εκπλήρωση των άλλων υποχρεώσεών του που απορρέουν από την εφαρμογή του Σχεδίου. Το κόστος προσωπικού του εκπαιδευτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Κόστος Προσωπικού Εκπαιδευτή = 30% x Μηνιαίο Κόστος Εκπαιδευτή x Διάρκεια Προγράμματος (μήνες) Όπου: Μηνιαίο Κόστος Εκπαιδευτή = [Ετήσιος μισθός (βασικός + τιμαριθμικό επίδομα) + 13 ος μισθός + 14 ος μισθός (αν υπάρχει) + συνεισφορές του εργοδότη σε διάφορα ταμεία ανάλογα με τα ισχύοντα σ έκαστη επιχείρηση/οργανισμό] 12 μήνες. 21

22 Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν είναι εργοδοτούμενος του αιτητή (δικαιούχου της επιχορήγησης) και ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία, συνεταιρισμός) το Κόστος Προσωπικού του Εκπαιδευτή αντιστοιχεί στο ποσό χρέωσης από τον εκπαιδευτή για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει για την κατάρτιση, επίβλεψη και καθοδήγηση του καταρτιζομένου, εξαιρουμένου τυχόν Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν είναι εργοδοτούμενος του αιτητή (δικαιούχου της επιχορήγησης) και ο αιτητής δεν είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. προσωπική επιχείρηση φυσικό πρόσωπο), το Κόστος Προσωπικού του Εκπαιδευτή υπολογίζεται με βάση τον πιο πάνω τύπο, σύμφωνα με τις εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων του εκπαιδευτή ως αυτοτελώς εργαζόμενος, για την περίοδο που διεκδικείται επιχορήγηση.. (β) (γ) Λοιπές Τρέχουσες Δαπάνες: Το κόστος αυτό αφορά υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα. Έχει καθορισθεί ως ανώτατο όριο αποδεκτών εξόδων το ποσό των 150 μηνιαία. Κόστος Προσωπικού του Καταρτιζόμενου (Απόφοιτου): Το κόστος αυτό αφορά στο κόστος προσωπικού του απόφοιτου σε σχέση με τη συμμετοχή του στο Σχέδιο, μέχρι του ποσού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (β) πιο πάνω. Στον υπολογισμό του κόστους προσωπικού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ώρες κατάρτισης από τον εργάσιμο χρόνο, αφού αφαιρεθούν οι παραγωγικές ώρες. Για σκοπούς υπολογισμού, θεωρείται ότι 60% του χρόνου του απόφοιτου είναι μη παραγωγικός και ως εκ τούτου επιχορηγήσιμος. Ο υπολογισμός του κόστους προσωπικού του απόφοιτου γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Κόστος Προσωπικού Απόφοιτου = 60% x Μηνιαίο Κόστος Απόφοιτου x Διάρκεια Προγράμματος (μήνες) Όπου : Μηνιαίο Κόστος Απόφοιτου = [Ετήσιος μισθός (βασικός + τιμαριθμικό επίδομα) + 13 ος μισθός + 14 ος μισθός (αν υπάρχει) + συνεισφορές του εργοδότη σε διάφορα ταμεία ανάλογα με τα ισχύοντα σ έκαστη επιχείρηση/οργανισμό] 12 μήνες. Οι δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή του απόφοιτου σε άλλα προγράμματα/ σεμινάρια για την απόκτηση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων γνώσεων από τον απόφοιτο, δεν είναι επιλέξιμες για σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης που καταβάλλεται από το παρόν Σχέδιο. 1.2 Εντάσεις Ενίσχυσης Η ένταση ενίσχυσης είναι το ύψος της ενίσχυσης εκφρασμένο ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών. Για το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων, το οποίο καλύπτει γενική επαγγελματική κατάρτιση, προβλέπονται οι ακόλουθες εντάσεις ενίσχυσης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου 2008, Τμήμα 8 «Ενισχύσεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση»: 22

23 60% για μεγάλες επιχειρήσεις 70% για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 80% για μικρές επιχειρήσεις. Οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 2 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι (Αρ. 2) 2007, εντάσσονται στο Σχέδιο και παραχωρείται απ ευθείας ενίσχυση ύψους μέχρι 80%, χωρίς να διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος για το μέγεθός τους: (α) Όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος δεν συνιστά επιχείρηση 8, δηλαδή δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα 9. (β) Όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος συνιστά επιχείρηση, αλλά ασκεί τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ο ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων βασίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/316/ΕΚ της 6 ης Μαΐου 2003, η οποία φαίνεται στο Παράρτημα ΙV. Όσες επιχειρήσεις δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις. 2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ΑνΑΔ καθορίζει ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί η επιχορήγηση που υπολογίζεται με βάση τις εντάσεις ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες. Το ποσό αυτό έχει καθορισθεί στα μηνιαία. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑ Το χορήγημα που θα καταβάλει η ΑνΑΔ στον εργοδότη μπορεί να καλύψει τις επιλέξιμες δαπάνες κατάρτισης που επωμίζεται ο εργοδότης στο ποσοστό που προβλέπουν οι πιο πάνω εντάσεις ενίσχυσης, νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που έχει καθοριστεί, δηλαδή: Υπολογιζόμενο Χορήγημα = Μικρότερο ποσό μεταξύ «Επιτρεπόμενης Ενίσχυσης» και «Ανώτατου Ποσού Επιχορήγησης» 4. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΟΥ Η ΑνΑΔ καθορίζει κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού για τον απόφοιτο, που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ως εξής: 1. Για όσες Αιτήσεις Εργοδότη για Συμμετοχή στο Σχέδιο παραλαμβάνονται μέχρι και τις 30 Απριλίου 2013 το κατώτατο όριο μισθού καθορίζεται στο ποσό των μηνιαία. 2. Για όσες Αιτήσεις Εργοδότη για Συμμετοχή στο Σχέδιο παραλαμβάνονται από την 1η Μαΐου 2013 και μετά, το κατώτατο όριο μισθού καθορίζεται στο ποσό των 950 μηνιαία. 8 9 Επιχείρηση είναι κάθε φορέας ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησής του. Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 23

24 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ( ) 1.800,00 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) 180,00 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ( ) 1.250,00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (%) 80% ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) 150,00 ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ( ) 1.200,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ): Επιλέξιμες δαπάνες Κόστος Προσωπικού Εκπαιδευτή Μηνιαία δαπάνη ( ) Διάρκεια (μήνες) Ποσοστό (%) Συνολική δαπάνη ( ) Αποδεκτή δαπάνη ( ) 1.800, % 3.240, ,00 Λοιπές Τρέχουσες Δαπάνες 180, ,00 900,00 Κόστος Προσωπικού Καταρτιζόμενου (Απόφοιτου) 1.250, % 4.500, ,00 Σύνολο Αποδεκτών Επιλέξιμων Δαπανών 8.280,00 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 80% X 8.280,00 = 6.624,00 (α) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.200,00 X 6 = 7.200,00 (β) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ) Μικρότερο ποσό μεταξύ (α) και (β) = 6.624,00 24

25 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Προϋποθέσεις εξέτασης αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο 1.1 Γενικές προϋποθέσεις εξέτασης αίτησης εργοδότη (α) Ο εργοδότης είναι δικαιούχος ενίσχυσης. Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι εργοδότες που δραστηριοποιούνται σ όλους τους τομείς της οικονομίας σε σχέση με την κατάρτιση εργοδοτουμένων τους (όπως η έννοια εργοδοτούμενος ορίζεται στο Νόμο της ΑνΑΔ). Εξαιρείται από την ενίσχυση η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, ο εργοδότης πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, ο εργοδότης δυνατό να αποτελεί επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή άλλη οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. (β) Ο εργοδότης υποβάλλει στην ΑνΑΔ «Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο» [Έντυπο 1Α (ΣΣΕ), Παράρτημα VII], κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα: «Στοιχεία εργοδότη» (Έντυπο ΣΕ): Υποβάλλεται σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε προηγουμένως, στο πλαίσιο οποιουδήποτε Σχεδίου της ΑνΑΔ, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα υποβληθέντα στοιχεία εργοδότη. «Ανάλυση Χαρακτήρα Κινήτρου της Επιχορήγησης» [Έντυπο 2 (ΓΕΝ), Παράρτημα VII]: Συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνον για Μεγάλες επιχειρήσεις. «Στοιχεία του απόφοιτου που προτείνεται για συμμετοχή στο Σχέδιο» [Έντυπο 1Β (ΣΣΕ), Παράρτημα VΙI]. Αντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος σπουδών του απόφοιτου. Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον απόφοιτο. Αντίγραφο Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου, ή σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περιγραφή των καθηκόντων που θα ανατεθούν στον απόφοιτο, σύμφωνα με τη θέση εργασίας στην οποία θα τοποθετηθεί. Οργανωτική δομή της επιχείρησης στην οποία να φαίνεται η θέση εργασίας του απόφοιτου. Προκαταρκτικό «Πλάνο Κατάρτισης: Προγραμματισμός και Υλοποίηση της Κατάρτισης» [Έντυπο 2 (ΣΣΕ), Παράρτημα VII]. 25

26 (γ) Ο εργοδότης έχει εργοδοτήσει τον απόφοιτο με τον οποίο προτίθεται να συμμετάσχει στο Σχέδιο σε θέση εργασίας στην Κύπρο. Αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα δεν μπορούν να συμμετέχουν ως καταρτιζόμενοι στο Σχέδιο. (δ) (ε) Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά το προβλεπόμενο Τέλος στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τον εργοδοτούμενό του για τον οποίο αιτείται συμμετοχή στο Σχέδιο. Ο εργοδότης που υποβάλλει την αίτηση επωμίζεται τεκμηριωμένα τις δαπάνες κατάρτισης, έναντι των οποίων αιτείται επιχορήγηση από την ΑνΑΔ. (στ) Δεν βρίσκονται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την ΑνΑΔ του εργοδότη που ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο Σχέδιο ή/και του απόφοιτου ή/και του εκπαιδευτή, που επηρεάζουν τη συμμετοχή στο Σχέδιο. 1.2 Προϋποθέσεις εξέτασης αίτησης εργοδότη που συνιστά κρατική ενίσχυση Στην περίπτωση που ο εργοδότης συνιστά επιχείρηση και εντάσσεται στις περιπτώσεις που συνιστούν κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω πρόσθετες προϋποθέσεις: (α) (β) Δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση. Οι προβληματικές επιχειρήσεις ορίζονται ως ακολούθως: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου 2008, ως προβληματικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τους ακόλουθους όρους: (i) (ii) (iii) Αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή Αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή Ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 26

27 Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6 ης Αυγούστου 2008, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός αν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο (iii) πιο πάνω. Μεγάλες επιχειρήσεις: Ορίζονται σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 10 (Παράρτημα V). (γ) Η ενίσχυση για το πρόγραμμα που αφορά η αίτηση του εργοδότη έχει χαρακτήρα κινήτρου. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΜΜΕ θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου εάν, ο δικαιούχος υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο, πριν από την έναρξη του προγράμματος. Όσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται σε Μεγάλες επιχειρήσεις, θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου εάν, πρόσθετα από την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, ο δικαιούχος παρέχει στοιχεία στην ΑνΑΔ τα οποία αποδεικνύουν το χαρακτήρα κινήτρου. Οι Μεγάλες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά στο έντυπο «Ανάλυση Χαρακτήρα Κινήτρου της Επιχορήγησης» [Έντυπο 2 (ΓΕΝ), Παράρτημα VII], τα οποία θα αξιολογούνται από την ΑνΑΔ για σκοπούς έγκρισης της συμμετοχής στο Σχέδιο. Στην περίπτωση Mεγάλων επιχειρήσεων, η ΑνΑΔ θα ελέγχει, πριν εγκρίνει τη συμμετοχή στο Σχέδιο, τη βιωσιμότητα του προγράμματος κατάρτισης, τόσο με την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης όσο και χωρίς αυτήν και θα εξετάζει τον χαρακτήρα κινήτρου, όπως διατυπώνεται από τον εργοδότη, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια: (i) Ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του προγράμματος ως αποτέλεσμα της επιχορήγησης. (πχ. διάρκεια προγράμματος) (ii) Ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ως αποτέλεσμα της επιχορήγησης. (πχ. αύξηση των θεμάτων κατάρτισης) (iii) Ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το πρόγραμμα ως αποτέλεσμα της επιχορήγησης. (iv) Ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του προγράμματος ως αποτέλεσμα της επιχορήγησης. 2. Προϋποθέσεις έγκρισης αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο 2.1 Προϋποθέσεις σε σχέση με τον εργοδότη (α) Η επιχείρηση/οργανισμός να έχει συγκεκριμένη ανάγκη στελέχωσης, σε κατάλληλη, μόνιμη, υπεύθυνη θέση, που διαπιστώνεται από την ΑνΑΔ, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C244 της 1/10/2004, σ

28 (β) (γ) (δ) (ε) Να υπάρχει ανάγκη που διαπιστώνεται από την ΑνΑΔ, για κατάρτιση του απόφοιτου για περίοδο 6 μηνών, για την ανάληψη των καθηκόντων της θέσης εργασίας στην οποία τοποθετείται. Η επιχείρηση/οργανισμός να διαθέτει για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος εκπαιδευτή, υπεύθυνο στέλεχος που απασχολείται σε πλήρη βάση στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με το κανονικό ωράριο λειτουργίας της. Ο εκπαιδευτής θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατάρτισης του απόφοιτου και θα διαθέτει τουλάχιστον 30% του χρόνου του για κατάρτιση του απόφοιτου. Ο ίδιος εκπαιδευτής δεν μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατάρτισης ταυτόχρονα για περισσότερους από δύο (2) απόφοιτους που συμμετέχουν στο Σχέδιο ή/και στο Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεσεις. Η επιχείρηση/οργανισμός να έχει την κατάλληλη οργανωτική δομή ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σωστή κατάρτιση και απασχόληση του απόφοιτου. Ανάλογα με τον αριθμό εργοδοτουμένων στην επιχείρηση/οργανισμό, η ΑνΑΔ καθορίζει μέγιστο αριθμό εντάξεων στο Σχέδιο, ετησίως, ως εξής: Αριθμός εργοδοτουμένων επιχείρησης/ οργανισμού Μέγιστος αριθμός εντάξεων στο Σχέδιο ετησίως και άνω 5 Ο αριθμός εντάξεων στο Σχέδιο ετησίως υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία έναρξης του κάθε προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου. Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου αριθμού εντάξεων στο Σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός εργοδοτουμένων της επιχείρησης/οργανισμού κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, σύμφωνα με την Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης προγράμματος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα λογίζεται για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου αριθμού αποφοίτων που δυνατόν να ενταχθούν στο Σχέδιο ετησίως. (στ) Η επιχείρηση/οργανισμός αποδέχεται την τήρηση των υποχρεώσεων εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο. 2.2 Προϋποθέσεις σε σχέση με τον απόφοιτο (α) Ο απόφοιτος πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και να είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον), πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. 28

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Σύνοψη Οδηγού Εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Σύνοψη Οδηγού Εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σύνοψη Οδηγού Εφαρμογής Μάιος 2013 Σκοπός Σχεδίου H παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ. Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.79 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816)

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 1 Για συμμετοχή στο εγκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας A και Α & B (ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια Αριθμός 303 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 328 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 10-09-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 7914 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα