ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασικό συστατικό στην προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης του επιπέδου γνώσης των και κατ επέκταση βελτίωση του επιπέδου του αθλητισμού στην ολότητα του. Γι αυτό, κύριος στόχος της Ακαδημίας Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι η σωστή επιμόρφωση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου αθλητικού δυναμικού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ακαδημία Αθλητισμού επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση της γνώσης και της συνεργασίας της με όλους τους αθλητικούς φορείς, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών επιμόρφωσης του ανθρώπινου αθλητικού δυναμικού της Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό, και ειδικότερα σε σχέση με την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, η Ακαδημία Αθλητισμού θα διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης καθώς και οι αθλητικοί φορείς θα μπορούν να αποτείνονται στην Ακαδημία Αθλητισμού για έγκριση διοργάνωσης τέτοιων προγραμμάτων. Η εξέταση και έγκριση προγραμμάτων επιμόρφωσης γίνεται μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής του Κ.Ο.Α., των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από την Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού καθώς και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Στον Οδηγό περιγράφονται η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν την συνεργασία της Ακαδημίας Αθλητισμού με όλους τους αθλητικούς φορείς για την έγκριση, διοργάνωση και επιχορήγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Για περισσότερες διευκρινήσεις σε σχέση με πληροφορίες και έντυπα που περιλαμβάνονται στον Οδηγό, καθώς επίσης και για άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες της Ακαδημίας Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Λειτουργό του Οργανισμού στο τηλέφωνο / και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διοργάνωση σεμιναρίων για υλοποίηση στόχων Ακαδημίας Αθλητισμού Έγκριση λειτουργίας Σχολών και επιχορήγηση των Επιχορήγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης αθλητικών φορέων... Υποβολή αίτησης για έγκριση διοργάνωσης προγράμματος επιμόρφωσης... Εξέταση αίτησης και λήψη απόφασης για έγκριση/ απόρριψη της... Υλοποίηση εγκριθέντος προγράμματος επιμόρφωσης... Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης... Καταβολή επιχορήγησης... ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... Ι. Κατευθυντήριες Γραμμές Σχεδίασης Προγράμματος Επιμόρφωσης... ΙΙ. Αίτηση για Έγκριση Διοργάνωσης Προγράμματος Επιμόρφωσης... ΙΙΙ. Προϋποθέσεις και Κριτήρια Έγκρισης Προγράμματος Επιμόρφωσης. ΙV. Αποφάσεις Πολιτικής (Διαρκούς Ισχύος) Ακαδημίας Αθλητισμού... V. Παρουσιολόγιο... VI. Αίτηση για Καταβολή Επιχορήγησης... ΕΝΤΥΠΑ... I. Αίτηση συμμετοχής για παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης... II. Αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης...

4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πολιτική της Ακαδημίας Αθλητισμού είναι η προώθηση της επιμόρφωσης των στελεχών των αθλητικών φορέων, με την διοργάνωση και την επιχορήγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, προσαρμοσμένων στους στόχους και στις ανάγκες συγκεκριμένων αθλητικών φορέων. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού των αθλητικών φορέων μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων όλων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό. Η πολιτική αυτή βασίζεται στις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Κ.Ο.Α., τους στόχους που καθορίζονται από την Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού και στις δυνατότητες του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής, η Ακαδημία Αθλητισμού καθορίζει τρεις βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας της: 1. Διοργάνωση σεμιναρίων για υλοποίηση στόχων της, 2. Έγκριση λειτουργίας Σχολών και επιχορήγηση των και 3. Επιχορήγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης αθλητικών φορέων. Η Ακαδημία Αθλητισμού επιδιώκει στενή συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς με στόχο την προσφορά καθοδήγησης και βοήθειας στον εντοπισμό των αναγκών επιμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό και ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Η διοργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης μπορεί να γίνει στην αίθουσα διαλέξεων του Οργανισμού ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Τα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να διοργανωθούν με εκπαιδευτές από τους ίδιους τους αθλητικούς φορείς ή και με εκπαιδευτές εκτός των φορέων από την Κύπρο ή το εξωτερικό. Η πολιτική για έγκριση και επιχορήγηση των προγραμμάτων αυτών στηρίζεται κυρίως στην ύπαρξη σχετικής ανάγκης επιμόρφωσης, που να ικανοποιείται με την διοργάνωση του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς επίσης στην καταλληλότητα του προγράμματος και των εκπαιδευτών..../2

5 -2- Αναλυτικά οι τρεις βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας της Ακαδημίας Αθλητισμού είναι οι πιο κάτω: 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή Ακαδημίας έχει ως πρώτη βασική κατεύθυνση λειτουργίας της, την διοργάνωση σεμιναρίων για υλοποίηση του πλάνου τους οποίους θα καθορίσει. Η Επιτροπή κατόπιν έρευνας και μελέτης θα αποφασίζει τους επιμέρους στόχους της για την επόμενη χρονιά σε ειδική προς τούτο συνεδρία. Εισηγήσεις για τον καθορισμό των πιο πάνω στόχων θα γίνονται προς την Επιτροπή από τα ίδια της τα Μέλη, τον Υπεύθυνο Λειτουργό της Ακαδημίας και άλλους Λειτουργούς του Οργανισμού. Στην Επιτροπή θα μπορούν να παρουσιαστούν ολοκληρωμένες προτάσεις και από άλλο τρίτο φορέα και ανάλογα με την αξιολόγηση της πρότασης, αυτή θα μπορεί να υιοθετηθεί εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτής. Η Επιτροπή θα καθορίζει τα σχετικά με τους στόχους της, σε ποιους θα απευθύνονται, που και πότε θα διεξάγονται. Την ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης των πιο πάνω σεμιναρίων θα έχει ο Υπεύθυνος Λειτουργός ή/και άλλα άτομα ως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Ακαδημίας. Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα μπορούν να απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης με την ανάλογη αξία ως ήθελε αποφασίσει η Επιτροπή Ακαδημίας. 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ Η Επιτροπή Ακαδημίας έχοντας ως δεύτερη βασική κατεύθυνση λειτουργίας της, την έγκριση λειτουργίας Σχολών και την επιχορήγηση των, θα πρέπει να αξιολογήσει την οποιαδήποτε Σχολή υφίσταται και οποιαδήποτε Σχολή ήθελε συσταθεί. Η Επιτροπή αφού ελέγξει την δομή και τον τρόπο λειτουργίας Σχολής θα εγκρίνει ή όχι την ένταξη της στον προγραμματισμό της Ακαδημίας Αθλητισμού του ΚΟΑ με την ανάλογη επιχορήγηση. Η Επιτροπή θα μπορεί να δημιουργήσει η ίδια Σχολές για να καλύψει στόχους ή/και ανάγκες της. Οι Ομοσπονδίες οι οποίες έχουν Σχολή θα υποβάλλουν το πρόγραμμα τους προς την Επιτροπή για έγκριση..../3

6 -3- Η πρόταση των θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους της Ακαδημίας Αθλητισμού. Ακόμη θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τον Οδηγό πολιτικής και διαδικασιών για πρόγραμμα επιμόρφωσης της Επιτροπής Ακαδημίας. 3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Η Επιτροπή Ακαδημίας θα εγκρίνει την επιχορήγηση σχετικών σεμιναρίων Ομοσπονδιών, η/και άλλων φορέων λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου του αθλητισμού μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων όλων των εμπλεκομένων στον Αθλητισμό. Τα επιχορηγούμενα προγράμματα επιμόρφωσης θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων αθλητικών φορέων και κατά προτίμηση με θεματολογία που να συνάδει με τον στόχο της χρονιάς. Ο καταμερισμός των επιχορηγήσεων στις τρεις πιο πάνω βασικές κατευθύνσεις θα καθορίζεται ανάλογα από την Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού. Κάθε αθλητικός φορέας που επιθυμεί να διοργανώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με επιχορήγηση της Ακαδημίας Αθλητισμού, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση και να εξασφαλίσει την έγκριση του προγράμματος πριν από την έναρξη του. Για την σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης, ο κάθε αθλητικός φορέας μπορεί να βοηθηθεί από τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατευθυντήριες Γραμμές Σχεδίασης Προγράμματος Επιμόρφωσης. Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για έγκριση και επιχορήγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια, χωρίζεται σε 5 στάδια ως εξής; 1) Υποβολή αίτησης για έγκριση της διοργάνωσης προγράμματος επιμόρφωσης 2) Εξέταση αίτησης και λήψη απόφασης για έγκριση / απόρριψη της 3) Υλοποίηση εγκριθέντος προγράμματος επιμόρφωσης 4) Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης 5) Καταβολή επιχορήγησης. Υποβολή αίτησης για έγκριση της διοργάνωσης προγράμματος επιμόρφωσης Η Ακαδημία Αθλητισμού με σχετική εγκύκλιο της θα απευθύνεται σ όλους τους αθλητικούς φορείς για λήψη αιτημάτων προγραμμάτων επιμόρφωσης, δίνοντας όλες τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες. Για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης, ο αθλητικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει στην Ακαδημία Αθλητισμού Αίτηση για Έγκριση Διοργάνωσης Προγράμματος Επιμόρφωσης η οποία φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ..../4

7 -4- Η αίτηση αφού συμπληρωθεί κατάλληλα μ όλα τα στοιχεία πρέπει να σταλεί στην Ακαδημία Αθλητισμού ώστε να παραληφθεί στα γραφεία της έγκαιρα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα αναφέρεται στην εγκύκλιο. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται ή επισυνάπτονται, εκτός από τα στοιχεία του αθλητικού φορέα που θα διοργανώσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης και τα ακόλουθα: Προδιαγραφή του προγράμματος επιμόρφωσης Δαπάνες του προγράμματος επιμόρφωσης Εξέταση αίτησης και λήψη απόφασης για έγκριση / απόρριψη της Τα αιτήματα για έγκριση διοργάνωσης των προγραμμάτων επιμόρφωσης θα εξετάζονται με βάση τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτά. Σε περίπτωση που κρίνεται χρήσιμο για σκοπούς εξέτασης των προγραμμάτων, ο Υπεύθυνος Λειτουργός της Ακαδημίας Αθλητισμού θα επικοινωνεί με τον αθλητικό φορέα για διευκρινήσεις ή συλλογή πρόσθετων στοιχείων / πληροφοριών. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται στη βάση των στόχων της Ακαδημίας Αθλητισμού, προϋποθέσεων και κριτηρίων που εφαρμόζονται ενιαία για όλα τα προγράμματα. Κάθε αίτηση εξετάζεται κατ αρχή κατά πόσο ικανοποιεί τους σχετικούς στόχους, προϋποθέσεις και νοουμένου ότι αυτοί πληρούνται, βεβαιώνεται στη συνέχεια ότι ικανοποιούνται και τα κριτήρια για έγκριση της επιχορήγησης του προγράμματος επιμόρφωσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια έγκρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Προϋποθέσεις και Κριτήρια Έγκρισης Προγράμματος Επιμόρφωσης. Με την έγκριση του προγράμματος επιμόρφωσης καθορίζεται και το χορήγημα που θα καταβληθεί στον αθλητικό φορέα για την διοργάνωση του. Το ύψος του χορηγήματος για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της αίτησης και των Αποφάσεων Πολιτικής (Διαρκούς Ισχύος) της Ακαδημίας Αθλητισμού, οι οποίες φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Η απόφαση της Ακαδημίας Αθλητισμού για έγκριση ή μη του προγράμματος επιμόρφωσης γνωστοποιείται γραπτώς στον αθλητικό φορέα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του. Με την επιστολή έγκρισης του προγράμματος επιμόρφωσης γνωστοποιείται επίσης στον αθλητικό φορέα το χορήγημα που εγκρίθηκε και τυχόν ειδικές προϋποθέσεις που τίθενται για την αποτελεσματική διοργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης. Σε περίπτωση μη έγκρισης προγράμματος επιμόρφωσης, γνωστοποιούνται γραπτώς οι λόγοι στους οποίους βασίστηκε η απόφαση..../5

8 -5- Υλοποίηση εγκριθέντος προγράμματος επιμόρφωσης Με την έγκριση του προγράμματος επιμόρφωσης, ο αθλητικός φορέας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις έναντι της Ακαδημίας Αθλητισμού σε σχέση με τη διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος επιμόρφωσης: Να εφαρμόσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης σύμφωνα με την εγκριθείσα προδιαγραφή που ορίζει όλα τα επιμέρους στοιχεία του προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν πρόκειται να διοργανωθεί, ο αθλητικός φορέας πρέπει να ενημερώσει την Ακαδημία Αθλητισμού πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του και η Ακαδημία Αθλητισμού να δώσει την έγκριση της. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη για αιτιολογημένη τροποποίηση της προδιαγραφής του προγράμματος επιμόρφωσης (ημερομηνιών, ωρών, και τόπου διοργάνωσης, εκπαιδευτή κ.λ.π.), θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς η Ακαδημία Αθλητισμού και να δώσει την έγκριση της προτού οι αλλαγές τεθούν σε εφαρμογή. Η Ακαδημία Αθλητισμού δε δεσμεύεται να αποδεχτεί αλλαγές που γίνονται χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της. Σε περίπτωση υλοποίησης αλλαγών χωρίς την έγκριση της Ακαδημίας Αθλητισμού, η Ακαδημία δεν θα καταβάλει την σχετική επιχορήγηση. Να φροντίσει για την επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σύμφωνα με την προδιαγραφή του. Να επιτρέπει στον Υπεύθυνο Λειτουργό ή εντεταλμένο της Ακαδημίας Αθλητισμού να εισέρχονται στο χώρο διοργάνωσης του προγράμματος επιμόρφωσης και να τους παρέχει κάθε βοήθεια και συνεργασία για έλεγχο και αξιολόγηση της διοργάνωσης του. Να τηρεί στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης. Ιδιαίτερη φροντίδα να επιδεικνύεται στην τήρηση του παρουσιολογίου. Το παρουσιολόγιο πρέπει να είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τον Υπεύθυνο Λειτουργό ή εντεταλμένο της Ακαδημίας Αθλητισμού ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης του προγράμματος επιμόρφωσης. Το παρουσιολόγιο φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Να γίνεται αξιολόγηση του κάθε σεμιναρίου, συνεδρίου ή σχολής από τους ίδιους τους συμμετέχοντες..../6

9 -6- Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης Η επιχορήγηση καταβάλλεται στον αθλητικό φορέα μετά την εφαρμογή του προγράμματος επιμόρφωσης και από υποβολή της Αίτησης για Καταβολή Επιχορήγησης, η οποία φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ και νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από την τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο έχει λήξει το πρόγραμμα επιμόρφωσης, και οπωσδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Για προγράμματα που διοργανώνονται εντός Δεκεμβρίου μπορεί να υποβάλλεται η αίτηση το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή όταν υποβάλλεται εκπρόθεσμα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα/ δικαιολογητικά: (α) Το παρουσιολόγιο του προγράμματος επιμόρφωσης, στο οποίο να φαίνονται όλα τα άτομα τα οποία συμμετείχαν. (β) Τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής των εξόδων διοργάνωσης του προγράμματος επιμόρφωσης που ο αθλητικός φορέας χρωστά ή/και πλήρωσε σε τρίτους. Υπογραμμίζεται ότι η Αίτηση για Καταβολή Χορηγήματος και το παρουσιολόγιο υποβάλλονται σε πρωτότυπο ( δεν θα γίνονται αποδεκτά με τηλεομοιότυπο ή σε φωτοαντίγραφο). Καταβολή επιχορήγησης Ο Υπεύθυνος Λειτουργός της Ακαδημίας Αθλητισμού αφού παραλάβει, ελέγξει και εγκρίνει όλα τα απαραίτητα έντυπα που θα του σταλούν από τον αθλητικό φορέα που διοργάνωσε το πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα προχωρεί σε ενταλματοποίηση προς το Λογιστήριο του Οργανισμού, το οποίο και θα καταβάλει την επιχορήγηση προς τον αθλητικό φορέα. Το τελικό ποσό του χορηγήματος για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης αθλητικού φορέα, υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά έξοδα και τα δεδομένα διοργάνωσης του προγράμματος. Ως εκ τούτου, η επιχορήγηση δυνατό να μειωθεί σε περίπτωση που τα πραγματικά έξοδα δεν δικαιολογούν την καταβολή του αρχικά εγκριθέντος ποσού. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί το εγκριθέν ποσό σε περίπτωση αύξησης του συνολικού κόστους του προγράμματος επιμόρφωσης..../7

10 - 7 - ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Ακαδημία Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) [Νόμος Αριθμός 138(1)/2001], ότι στον Οργανισμό τηρούνται αρχεία στα οποία φυλάσσονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα κ.λ.π.), που αφορούν εκπαιδευτές και εισηγητές κατάρτισης και καταρτιζόμενους. Γι αυτό, η Ακαδημία Αθλητισμού ζητά την γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσώπων, με βάση το άρθρο 5(1) του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

11 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι Κατευθυντήριες Γραμμές Σχεδίασης Προγράμματος Επιμόρφωσης αποτελούν βοήθημα για τη σχεδίαση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σ' αυτές περιέχονται σχετικές διευκρινίσεις για όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Αίτηση για Έγκριση Διοργάνωσης Προγράμματος Επιμόρφωσης. Όλα τα στοιχεία είναι σημαντικά και απαραίτητα για την αξιολόγηση προγράμματος που υποβάλλεται στην Ακαδημία Αθλητισμού για έγκριση. 1) Τίτλος Προγράμματος: Αναφέρεται ο ακριβής τίτλος του προγράμματος, ο οποίος πρέπει να είναι όσο το δυνατό σύντομος, λιτός και περιεκτικός. 2) Ημερομηνία Έναρξης: Αναφέρεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 3) Ημερομηνία Λήξης: Αναφέρεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος. 4) Διάρκεια Κατάρτισης: Αναφέρεται η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης σε ώρες. Στη διάρκεια επιμόρφωσης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος για διαλείμματα ή γεύματα. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται όπου αυτά ισχύει, η διάρκεια του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους. 5) Τόπος Εφαρμογής: Αναφέρεται η επαρχία και ο ακριβής τόπος διοργάνωσης του προγράμματος, που μπορεί να είναι η αίθουσα διαλέξεων του Κ.Ο.Α., συγκεκριμένο ξενοδοχείο κλπ. Όπου γίνεται συνδυασμός διαφόρων χώρων της διοργάνωσης διευκρινίζεται σε ποιο χώρο διοργανώνεται κάθε μέρος του προγράμματος. Η διευκρίνιση αυτή μπορεί να γίνει στο μέρος όπου αναλύεται το περιεχόμενο του προγράμματος. 6) Ημέρες και Ώρες Εφαρμογής: Προσδιορίζονται οι ακριβείς ημέρες και ώρες κατά τις οποίες προγραμματίζεται να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα. 7) Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Αναφέρεται η θέση εργασίας ή το επάγγελμα και άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ακριβή περιγραφή των υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Όπου είναι απαραίτητο προσδιορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης ή συγκεκριμένες ικανότητες που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. 8) Συμμετέχοντες: Αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 9) Σκοπός του Προγράμματος: Περιγράφεται γενικά το αντικείμενο του προγράμματος και η ανάγκη επιμόρφωσης την οποία στοχεύει να ικανοποιήσει και προσδιορίζεται με σαφήνεια το αναμενόμενο αποτέλεσμα..../2

12 -2-10) Στόχοι του Προγράμματος: Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι γνώσεις, δεξιότητεςή και ικανότητες που αναμένεται ν αποκτηθούν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, κατά το δυνατό μετρήσιμοι και να υποδεικνύουν τη σύνδεση του προγράμματος με την ανάγκη επιμόρφωσης και τις εργασίες που θα εκτελούν τα άτομα μετά την επιτυχή παρακολούθηση του. 11) Μέθοδοι Επιμόρφωσης: Αναφέρονται οι κυριότερες μέθοδοι επιμόρφωσης και τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε μέρος του προγράμματος, ενότητα ή θέμα. 12) Εκπαιδευτικά Μέσα/ Εξοπλισμός: Αναφέρονται τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, μέσα, εξοπλισμός και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διοργάνωση του προγράμματος. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να παρέχονται σε κάθε συμμετέχοντα ικανοποιητικές σημειώσεις για την ύλη του προγράμματος, γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα αποτελεί βασικό μέσο ή εργαλείο για παροχή της επιμόρφωσης, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας για κάθε συμμετέχοντα. 13) Σύστημα Τήρησης Στοιχείων: Περιγράφεται το σύστημα που θα εφαρμοστεί για να παρακολουθείται ο βαθμός υλοποίησης της επιμόρφωσης καθώς και το σύστημα ελέγχου των ωρών παρουσίας των συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι οι κανονισμοί της Ακαδημίας Αθλητισμού προβλέπουν την τήρηση παρουσιολογίου για τα προγράμματα επιμόρφωσης που εφαρμόζονται από αθλητικούς φορείς. Στο παρουσιολόγιο υπογράφουν οι συμμετέχοντες σε κάθε συνάντηση, οι εκπαιδευτές και ο υπεύθυνος του προγράμματος. 14) Σύστημα Αξιολόγησης: Περιγράφεται ο τρόπος και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων και τη διαπίστωση των αποτελεσμάτων από την διοργάνωση του προγράμματος (π.χ. εξέταση, ασκήσεις, ομαδική εργασία, ερωτηματολόγια κ.λ.π.) και αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 15)Περιγραφή και Στοιχεία Προτεινόμενου Εκπαιδευτή: Αναφέρεται το όνομα του εκπαιδευτή που θα διδάξει κατά το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτές είναι περισσότεροι από ένας, διευκρινίζεται ποια μέρη του προγράμματος θα διδάξει ο κάθε εκπαιδευτής. Η διευκρίνιση αυτή μπορεί να γίνει δίπλα από τα αντίστοιχα θέματα που αναλύονται στο περιεχόμενο του προγράμματος. Αν οι εκπαιδευτές προέρχονται από το εξωτερικό, αναφέρεται επιπρόσθετα το όνομα του Οργανισμού, της Σχολής ή άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος στα οποία απασχολούνται και η χώρα προέλευσης τους. Για κάθε εκπαιδευτή επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα στο οποίο δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την εκπαίδευση, την επαγγελματική και εκπαιδευτική του πείρα που σχετίζονται με την ύλη και το θέμα που πρόκειται να διδάξει..../3

13 -3- Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής του Βιογραφικού Σημειώματος Εκπαιδευτή δεν ισχύει αν αυτό υποβλήθηκε πρόσφατα στην Ακαδημία Αθλητισμού και νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο του. 16)Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Αναφέρονται ανά συνάντηση τα θέματα θεωρητικής ή/ και πρακτικής επιμόρφωσης κατά σειρά διδασκαλίας και η διάρκεια επιμόρφωσης (σε ώρες) για κάθε θέμα. Όπου υπάρχει χρόνος για διαλείμματα αυτός πρέπει να αναφέρεται. Το κάθε θέμα αναλύεται κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. 17)Δαπάνες του προγράμματος: Αναφέρονται όλα τα έξοδα του προγράμματος που υπολογίζονται να γίνουν και τα οποία αφορούν: αεροπορικό εισιτήριο και πλήρη διαμονή των ξένων εκπαιδευτών που έρχονται στην Κύπρο καθώς και Κυπρίων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και τυχόν δικαιώματα συμμετοχής, αποζημίωση διδαχής εκπαιδευτών, γεύματα/ δείπνα, ταξί, μεταφορικά, γενικά έξοδα προγράμματος όπως ενοικίαση αίθουσας και εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

14 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ώρες/ εβδομάδες 5. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΣ: 6. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 7. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ: 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΑΡΧΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Επιβεβαιώστε με ή Χ ότι στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία για το πρόγραμμα: 9. Σκοπός προγράμματος: 10. Στόχοι προγράμματος: 11. Μέθοδοι και μέσα κατάρτισης: 12. Σύστημα τήρησης στοιχείων/ αξιολόγησης: 13. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα: 14. Βιογραφικό σημείωμα εκπαιδευτών:.../2

15 -2- Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αεροπορικό εισιτήριο (για μετάβαση Κυπρίων στο εξωτερικό) Αεροπορικό εισιτήριο (για εκπαιδευτές από εξωτερικό μόνο) Έξοδα διαμονής (για μετάβαση Κυπρίων στο εξωτερικό) Έξοδα διαμονής (για εκπαιδευτές από εξωτερικό μόνο) Αποζημίωση διδαχής (για εκπαιδευτές από εξωτερικό μόνο) Δώρα εκπαιδευτών (για εκπαιδευτές από εξωτερικό μόνο) Αποζημίωση διδαχής (για Κύπριους εκπαιδευτές μόνο) Ταξί Έξοδα γευμάτων Ενοίκιο αίθουσας και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Λειτουργικά έξοδα για εκπαιδευτικές διευκολύνσεις, γραφική ύλη Δικαιώματα συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό Άλλα (αναφέρετε την δαπάνη) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

16 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Για να καταστεί δυνατή έγκριση Προγράμματος επιμόρφωσης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω: 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.1. Η αίτηση να υποβληθεί εμπρόθεσμα: Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα μαζί με όλα τα στοιχεία και οπωσδήποτε να παραληφθεί από την Ακαδημία Αθλητισμού πριν ή κατά το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα Η αίτηση να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες: Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένη και να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές Σχεδίασης Προγράμματος Επιμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Η αίτηση να αναφέρεται σε ανάγκη για κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας: Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να ικανοποιεί ανάγκες επιμόρφωσης αθλητικού φορέα, και να συμπίπτει με τους στόχους και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από την Ακαδημία Αθλητισμού και κοινοποιούνται στους αθλητικούς φορείς Η διάρκεια του προγράμματος να εμπίπτει στα προβλεπόμενα πλαίσια: Με βάση την υφιστάμενη πολιτική η ελάχιστη διάρκεια προγράμματος έχει καθορισθεί σε 6 ώρες. Η δε μέγιστη διάρκεια κατάρτισης ανά ημέρα μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για διαλείμματα είναι 8 ώρες. Για προγράμματα που εμπίπτουν σε ορισμένους θεματικούς τομείς είναι δυνατό η Ακαδημία Αθλητισμού να θέτει περιορισμούς στη διάρκεια τους Η αίτηση να αφορά επιμόρφωση ατόμων σχετιζομένων με τον αθλητικό φορέα: Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητικό φορέα που το διοργανώνει και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ποικιλοτρόπως μετά την επιμόρφωση Ο αθλητικός φορέας που υποβάλλει την αίτηση να επωμίζεται την διοργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος επιμόρφωσης: Ο αθλητικός φορέας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να επωμίζεται την διοργάνωση, εφαρμογή και γενικά την όλη διεκπεραίωση του προγράμματος επιμόρφωσης Ο αθλητικός φορέας να τηρεί παρουσιολόγιο: Ο αθλητικός φορέας που διοργανώνει το πρόγραμμα επιμόρφωσης, απαραιτήτως θα τηρεί παρουσιολόγιο.../2

17 Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα καταβολής της επιχορήγησης: Λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού της Ακαδημίας Αθλητισμού με βάση το οποίο κρίνεται η οικονομική δυνατότητα καταβολής της επιχορήγησης. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.1. Καταλληλότητα του προγράμματος: Σύμφωνα με τα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση, το πρόγραμμα πρέπει να προσφέρεται για την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των ατόμων στην οποία στοχεύει. Πιο συγκεκριμένα η προδιαγραφή του προγράμματος πρέπει να ικανοποιεί όλα τα πιο κάτω σημεία και επιπλέον να υπάρχει συνάφεια μεταξύ τους: Ι. Τίτλος Προγράμματος ΙΙ. Διάρκεια Προγράμματος ΙΙΙ. Στόχοι Προγράμματος IV. Δομή Προγράμματος V. Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή VI. Περιγραφή και στοιχεία προτεινόμενου εκπαιδευτή VII. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2.2. Καταλληλότητα προτεινόμενων εκπαιδευτών: Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά προσόντα και πείρα) για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος Αριθμός συμμετοχών: Ο αριθμός των ατόμων που προτείνονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του Ύπαρξη κατάλληλης υποδομής: Ο αθλητικός φορέας που θα διοργανώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να διαθέτει ή να υποδείξει την κατάλληλη υποδομή επιμόρφωσης (χώρους, εξοπλισμό κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος Χρησιμοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων/ εξοπλισμού και μεθόδων κατάρτισης: Τα προτεινόμενα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος (βιβλία, σημειώσεις, ταινίες κλπ) και οι μέθοδοι επιμόρφωσης (διάλεξη, συζήτηση, κλπ) πρέπει να είναι συντελεστικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Προηγούμενη δραστηριοποίηση του αθλητικού φορέα: Κατά την εξέταση των προγραμμάτων λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη δραστηριοποίηση του αθλητικού φορέα σε προγράμματα επιμόρφωσης, ο βαθμός υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων καθώς και τα αποτελέσματα των.

18 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Μελέτη αιτημάτων των Αθλητικών Φορέων (α) Αιτήματα αθλητικών φορέων και όχι ατόμων κλπ Η Επιτροπή θα μελετά και θα εγκρίνει αιτήματα που υποβάλλονται από οργανωμένους αθλητικούς φορείς και όχι από μεμονωμένα άτομα, ομάδα, σύλλογο, σωματείο, όμιλο κλπ. (β) Μη επιχορήγηση Συνδέσμων, Επιτροπών και Εταιρειών από τον ΚΟΑ Η Επιτροπή με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αναφέρει ότι οι Σύνδεσμοι Διαιτητών, Κριτών, Παρατηρητών, Προπονητών καθώς και οι Επιτροπές και Εταιρείες δεν επιχορηγούνται, εξαιρουμένων των Επιτροπών που συστήνει ο ίδιος ο Οργανισμός (π.χ. Εθνικής Επιτροπής Αντι-ντόπιγκ κ.α.) και της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου λόγω ειδικής περίπτωσης, τους προτρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματα τους μέσω των οικείων Ομοσπονδιών τους. (γ) Καταβολή επιχορήγησης στον διοργανωτή του προγράμματος Η Επιτροπή θα καταβάλλει την εγκεκριμένη επιχορήγηση προγράμματος στον συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος θα είναι ο διοργανωτής του προγράμματος και εφ όσον το πρόγραμμα υποβλήθηκε μέσω της οικείας Ομοσπονδίας. Ο συγκεκριμένος φορέας θα αναγράφεται στην σχετική απόφαση της Επιτροπής. 2. Υπογραφή Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών (α) Από την Ακαδημία Αθλητισμού Η Ακαδημία Αθλητισμού αποφασίζει για τις περιπτώσεις που θα παραχωρείται Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό της. (β) Από τους ίδιους τους Αθλητικούς Φορείς Διπλώματα και Πιστοποιητικά για συμμετοχή και παρακολούθηση σε προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνουν οι αθλητικοί φορείς, θα υπογράφονται και θα παραχωρούνται απ τους ίδιους τους φορείς και μόνο..../2

19 -2-3. Αμοιβή σε Εκπαιδευτές - Εισηγητές Λέκτορες που καλούνται από το εξωτερικό Θα παρέχεται αμοιβή μέχρι ύψους 200 σε Εκπαιδευτές, Εισηγητές, Λέκτορες που κατέχουν Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για διδαχή σε προγράμματα επιμόρφωσης της Ακαδημίας Αθλητισμού και των Αθλητικών Φορέων, μέχρι 150 σ όσους κατέχουν Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) και μέχρι 100 σ όσους είναι εμπειρικοί. 4. Αμοιβή σε Κύπριους Εκπαιδευτές - Εισηγητές - Λέκτορες Θα παρέχεται αμοιβή μέχρι ύψους 150 σε Εκπαιδευτές, Εισηγητές, Λέκτορες που κατέχουν Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για διδαχή σε προγράμματα επιμόρφωσης των Αθλητικών Φορέων με ελάχιστη χρονική διάρκεια τις 4 ώρες, μέχρι 100 σ όσους κατέχουν Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) και την ίδια ελάχιστη διάρκεια διδαχής και μέχρι 75 σ όσους είναι εμπειρικοί και ίδια διάρκεια διδαχής. 5. Αποζημίωση για διάφορα γεύματα - δείπνα (α) Ενδιάμεσα Ροφήματα - Γεύματα Προσδιορίζεται ανώτατο ποσό 2,50 το άτομο για ενδιάμεσα ροφήματα και 6,00 για ενδιάμεσα γεύματα, τα οποία παρατίθενται από την Ακαδημία Αθλητισμού ή τους αθλητικούς φορείς σε συμμετέχοντες σε προγράμματα επιμόρφωσης. (β) Γεύματα Δείπνα Προσδιορίζεται ανώτατο ποσό 10,00 το άτομο για γεύμα και 15,00 για δείπνο το οποίο παρατίθεται από την Ακαδημία Αθλητισμού ή τους αθλητικούς φορείς σε εκπαιδευτές, εισηγητές ή λέκτορες. Πέραν του/των πιο πάνω ατόμου/ων, θα καλύπτονται τα έξοδα για ανώτερο αριθμό δύο (2) ατόμων του διοργανωτή αθλητικού φορέα. 6. Δώρα σε Εκπαιδευτές - Εισηγητές - Λέκτορες Προσδιορίζεται ανώτατο ποσό 50 για αναμνηστικό δώρο προς Εκπαιδευτή, Εισηγητή ή Λέκτορα. Πολιτική της Ακαδημίας Αθλητισμού σε περιπτώσεις που ο Εκπαιδευτής, Εισηγητής ή Λέκτορας αμείβεται με οποιοδήποτε ποσό είναι να μην του δίδεται και δώρο. Δώρο θα δίδεται μόνο σε Εκπαιδευτές, Εισηγητές ή Λέκτορες που δεν θα αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. /3

20 -3-7. Μισθοί, υπερωρίες ή άλλα λειτουργικά έξοδα αθλητικού φορέα (α) Μη κάλυψη μισθών και υπερωριών σε αθλητικούς φορείς Η Ακαδημία Αθλητισμού δεν καλύπτει οποιαδήποτε καταβολή μισθών, υπερωριών ή άλλων λειτουργικών εξόδων των Ομοσπονδιών ή άλλων αθλητικών φορέων για την διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα εγκρινόμενα κονδύλια αφορούν καθαρά επιμορφωτικούς σκοπούς. (β) Μη αμοιβή σε εργάσιμες ώρες ή σε έμμισθους Προς αποφυγή διπλής ή παράλληλης πληρωμής δεν θα καλύπτεται αποζημίωση διδαχής σε εργάσιμες ώρες σε έμμισθους Ομοσπονδίας ή άλλων αθλητικών φορέων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου συμφέροντος και εφόσον οι διδάσκοντες βρίσκονται εν υπηρεσία κατά το χρόνο της διδαχής προγραμμάτων επιμόρφωσης. (γ) Αμοιβή για διδαχή από άτομο που επιμορφώθηκε με έξοδα της Ακαδημίας Αθλητισμού Η Ακαδημία Αθλητισμού θα καλύπτει το 50% της αμοιβής που αντιστοιχεί των προσόντων που κατέχει το άτομο, το οποίο θα διδάξει προς άλλους στην Κύπρο, θέμα για το οποίο έτυχε δωρεάν επιμόρφωσης από την Ακαδημία Αθλητισμού. 8. Αγορά Βιβλίων Η αγορά και παραχώρηση βιβλίων αθλητικού περιεχομένου μέσω της Ακαδημίας προς αθλητικούς φορείς, θα γίνεται κατόπιν αίτησης του αθλητικού φορέα και έγκρισης της Ακαδημίας Αθλητισμού. 9. Υποβολή αποδείξεων για πληρωμή (α) Πρωτότυπες ή βεβαιωμένες αποδείξεις Οι προσκομιζόμενες αποδείξεις πρέπει να είναι οι πρωτότυπες. Θα γίνονται αποδεκτά και φωτοαντίγραφα αποδείξεων, εφόσον αυτά είναι βεβαιωμένα και υπογραμμένα από τον εκδότη τους. Τα πρωτότυπα στην περίπτωση αυτή, δεν θα χρησιμοποιούνται για παράλληλη πληρωμή από την Ακαδημία ή τον Οργανισμό με άλλη αφορμή. (β) Όνομα, υπογραφή και ιδιότητα δικαιούχου Οι δικαιούχοι παραλήπτες χρημάτων που πληρώνει ο αθλητικός φορέας, πρέπει να υπογράφουν (όνομα, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, υπογραφή και ιδιότητα) το αντίστοιχο έντυπο παραλαβής των χρημάτων που εκδίδει ο εν λόγω φορέας. Η απόδειξη αυτή της παραλαβής των χρημάτων πρέπει να δίνεται στην Ακαδημία, έστω και σε φωτοτυπία βεβαιωμένη από τον αθλητικό φορέα. /4

21 -4- (γ) Κάλυψη εξόδων Εκπαιδευτών - Εισηγητών Λεκτόρων και όχι συνοδών Η Ακαδημία Αθλητισμού θα καλύπτει μόνο τα έξοδα ξένων Εκπαιδευτών, Εισηγητών Λεκτόρων και όχι οποιουδήποτε συνοδού, ο οποίος δεν θα διδάξει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης. (δ) Ζητούμενα στοιχεία στις αποδείξεις γευμάτων δείπνων Στις αποδείξεις που αναφέρονται σε έξοδα γευμάτων, δείπνων πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στο πίσω μέρος το όνομα και η ιδιότητα του κάθε συνδαιτυμόνα, να υπογράφονται και να σφραγίζονται από τον αθλητικό φορέα. Η Ακαδημία Αθλητισμού θα καλύπτει μόνο τους δικαιούμενους συμμετοχής στο γεύμα, δείπνο και το καθορισμένο ποσό.

22 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ώρες 5. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΠΑΡΧΙΑ: Αριθμός ταυτότητας Επώνυμο Όνομα Θέση εργασίας Ημερομηνία πραγματοποίησης κάθε συνάντησης Υπογραφή καταρτιζόμενου Σύνολο παρουσι ών Ώρες %

23 α/α 9. Αριθμός ταυτότητας Επώνυμο Όνομα Θέση εργασίας Ημερομηνία πραγματοποίησης κάθε συνάντησης Υπογραφή καταρτιζόμενου Σύνολο παρουσιώ ν Ώρες % Όνομα εκπαιδευτή Υπογραφή ΔΗΛΩΣΗ Έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο αυτό είναι ακριβείς Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου Υπογραφή και Σφραγίδα Αθλητικού

24

25 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ Για να γίνει δυνατή η καταβολή του χορηγήματος, η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα με όλα τα στοιχεία και παραλαμβάνεται στον Οργανισμό το αργότερο μέσα σε 3 ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το πρόγραμμα και οπωσδήποτε μέσα στο ίδιο έτος. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ώρες/ εβδομάδες 5. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΠΑΡΧΙΑ: 6. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 7. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ: 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΙΔΡΥΜΑ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ: Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Επιλέξιμα κόστα Ποσά 1. Αεροπορικό εισιτήριο Έξοδα διαμονής και διατροφής Έξοδα γευμάτων Ταξί Αποζημίωση διδαχής Δώρα εκπαιδευτών Ενοίκιο αίθουσας και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Λειτουργικά έξοδα για εκπαιδευτικές διευκολύνσεις, γραφική ύλη Δικαιώματα συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό... ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ... Για υπηρεσιακή χρήση.../2

26 -2- Βεβαιώνω ότι το πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί από τον αθλητικό φορέα μου σύμφωνα με την εγκριθείσα προδιαγραφή. Επισυωάπτω στην αίτηση τα πιο κάτω έντυπα κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογραμμένα: 1. Πρωτότυπο Παρουσιολόγιο Προγράμματος 2. Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής των Εξόδων Κατάρτισης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Γενικοί Όροι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Α Ι Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, α) Μεγάλες επιχειρήσεις 36 β) Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 27 γ) Μικρές επιχειρήσεις 18

Κύριοι, α) Μεγάλες επιχειρήσεις 36 β) Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 27 γ) Μικρές επιχειρήσεις 18 ΠΡΟΣ : Εκπροσώπους Μελών ΧΑΚ και Εκπροσώπους εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Παρουσίαση σεμιναρίου: «Νέες εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Ι. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως ιδανικού προορισμού συνεδριακού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Αίτησης: (ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ).. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ φωτογραφία (ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Μ Ο Ν Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ Α Τ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU / CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Η προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η Σ Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ι Κ ΑΛ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816)

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 1 Για συμμετοχή στο εγκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας A και Α & B (ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ τα πεδία που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ - Σ Υ Ν Η Θ Η ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Σεπτέμβριος 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ MONΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική Περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 17 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 28.05.2013 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές ή Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελείται από 240 π.μ. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Ζ Ω Τ Ι Κ Η Σ Σ Η Μ ΑΣ Ι ΑΣ ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ

Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Ζ Ω Τ Ι Κ Η Σ Σ Η Μ ΑΣ Ι ΑΣ ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ Π Ο Λ Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Ζ Ω Τ Ι Κ Η Σ Σ Η Μ ΑΣ Ι ΑΣ ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 Μ Ο Ν Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι ΑΚ Α Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α Κ ΑΤ ΑΡ Τ Ι Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο ( Κ Ε ) ΟΔΗΓΟΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Παρακαλώ όπως αποστείλετε το έντυπο : στο Φαξ: 22349555 ή στο Email: n.christfides@frederick.ac.cy ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2015-2016 Ημερ. Αποστολής: 3/7/15 --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ:

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: Αρ. Φακ.: 7.27.10.6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα Κατάρτισης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα Κατάρτισης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πρόγραμμα Κατάρτισης Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

10/10/2013. Α) Σκοπός Ενημερωτικής Συνάντησης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

10/10/2013. Α) Σκοπός Ενημερωτικής Συνάντησης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Α) Σκοπός Ενημερωτικής Συνάντησης Η συμβολή των εισηγητών ως προς: τη βέλτιστη λειτουργία των Προαιρετικών Σεμιναρίων τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ (ΟΜΜΙΤΤΕΟ ΤΟ EXCELLENCE Ε.Α. ΥΠ. ΑΡ 78/2010. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ ΠΡΟΣ: Πανεπιστημιακή Κοινότητα ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡ.: Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Αναθεώρηση Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 6 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ CYS EN 206»

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ CYS EN 206» 1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 2. ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τετάρτη 14/12/2016 9:00 17:30 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 7 ώρες 4. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ Οδός Κερβέρου 8, 1016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα