ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ"

Transcript

1 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1

2 2

3 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnant. Musa est unica amica poetae. Μετάφραση : Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στη Ποντική γη. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώµη. Οι επιστολές είναι γεµάτες παράπονα. Επιθυµεί τη Ρώµη και θρηνεί την αντίξοη τύχη. Αφηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και την παγωµένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Με τις επιστολές αντιστέκεται (πολεµάει) ενάντια στην αδικία. Η Μούσα είναι η µοναδική φίλη του ποιητή. 3

4 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Poeta -ae : (αρς) ο ποιητής Terra - ae *: (θ) η γη Epistula - ae : (Θ) η επιστολή Roma -ae Querela - ae : (θ) παράπονο Fortuna - ae : (θ) η τύχη Incola - ae : (αρς) ο κάτοικος Cura - ae : (θ) έγνοια, φροντίδα Miseria - ae : (θ) η δυστυχία Iniuria - ae : (θ) η αδικία Musa ae Amica - ae : (θ) η φίλη Ovidius - ii - i Β κλίση σχηµατίζει τη γενική ενικού : terrae - terrai Επίθετα : β κλίσης Ponticus - α - um «Ποντικός - ή - όν Plenus - α -um : γεµάτος - η - ο Adversus - α - um : αντίξοος - η - ον Barbarus - α - um : βάρβαρος Unicus - α - um : µοναδικός - η όν Gelidus - α - um : παγωµένος - η ο 4

5 Ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο απαρέµφατο Exulo 1 είµαι εξόριστος Scriptito 1 γράφω συχνά Desidero 1 επιθυµώ Deploro 1 θρηνώ Narro 1 διηγούµαι Excrucio 1 βασανίζω Repugno 1 αντιστέκοµαι exulo exulavi exulatum exulare scriptito scriptitavi scriptitatum scriptitare desidero desideravi desideratum desiderare deploro deploravi deploratum deplorare Narro narravi narratum narrare excrucio Excruciavi excruciatum excruciare repugno repugnavi repugnatum repugnare Ενεστώτας Am - o Am - as Am - at Am - amus Am - atis Am - ant Κλίση ρηµάτων α συζυγίας To ενεστωτικό θέµα της a συζυγίας λήγει σε µακρόχρονο -α- Βοηθητικό ρήµα sum (είµαι) στον Ενεστώτα Sum Es Est Sumus Estis Sunt. 5

6 Α κλίση ουσιαστικών Τα ουσιαστικά α κλίσης ουσιαστικών είναι θηλυκού γένους µε εξαίρεση όσα δηλώνουν όντα αρσενικού φυσικού γένους. Oρισµένα ουσιαστικά της α κλίσης έχουν µόνο πληθυντικό αριθµό : divitiae, tenebrae. Τα ουσιαστικά Filia dea σχηµατίζουν δοτική και αφαιρετική πληθυντικού σε abus, όταν υπάρχει ανάγκη διάκρισης από τις όµοιες αντίστοιχες πτώσεις των δευτερόκλιτων ουσιαστικών filius dues. Σύµφωνα µε την α κλίση κλίνεται και το θηλυκό των τριγενών δευτερόκλιτων επιθέτων της λατινικής. Α κλίση ουσιαστικών Ενικός Πληθυντικός Ονοµαστική Poet - a Poet- ae Γενική Poet - ae Poet- arum οτική Poet - ae Poet- is Αιτιατική Poet - am Poet- as Κλητική Poet - a Poet- ae Αφαιρετική Poet - a Poet- is 6

7 Ασκήσεις : 1. Να εντοπίσετε τα αρσενικά πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να τα µεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 2. Να γράψετε τη γενική του ενικού και πληθυντικού αριθµού των προσηγορικών ονοµάτων του κειµένου. 3. Των πρωτόκλιτων ουσιαστικών του κειµένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφεί η δοτική και η αιτιατική και των δυο αριθµών. 4. Στις παρακάτω οµάδες λέξεων να υπογραµµίσετε τις παρείσακτες : Poeta, terra, epistula, querela, fortuna, cura, miseria, iniuria, nauta. Iniuria, fortuna, miseria, gelida, querela, epistula, plena, cura, terra. Poetas, nautas, scriptitas, epistulas, terras, querelas, deploras, miserias, curas In, et, contra 5. Να µεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθµού τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων «. De fortuna adversa narro. De terra gelida narrat. - Contra iniurias repugnat. Poetae estis. Ovidius in terra Pontica exulat. Musa amica poetarum est. 6. τύπο να συµπληρώσετε τα κενά µε το σωστό λέξεων ή φράσεων που βρίσκονται σε παρένθεση : Ovidius.(poeta) est (adversa fortuna) poetam excruciat Poetae miserias..(deploro) Amicae.(poeta) in.(terra gelida) non sunt Tu de.(miseria πληθυντικός) poetarum in..(epistula πληθυντικός) (scriptito) 7

8 Μάθηµα 2 Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. Regina Aenean amat et Aeneas reginam. Denique Aeneas in Italiam navigat et regina exspirat. Μετάφραση : Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η Τροία είναι πατρίδα του Αινεία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και (την) κυριεύουν µε δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία µε τον Αγχίση, µε το γιο και τους συντρόφους. Αλλά οι άνεµοι ταράζουν τη θάλασσα και φέρνουν τον Αινεία στην Αφρική. Η ιδώ, η βασίλισσα, ιδρύει νέα πατρίδα εκεί. Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη βασίλισσα τις ενέδρες των Ελλήνων. Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία τελικά και η βασίλισσα πεθαίνει. 6

9 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Β κλίση Γ κλίση Aeneas-ae * Filius - ii-i(αρς) γιος Dido - onis Anchises - ae * Patria-ae (θ) πατρίδα Troia ae Italia ae Regina-ae(θ)βασίλισσα Graecus i Dolus - i (αρς) δόλος Natus - i(αρς) γιος Socius - ii-i(αρς) σύντροφος Ventus -i(αρς) άνεµος Insidiae - arum * (Θ) ενέδρα, δόλος * Τα ονόµατα Aeneas - Anchises είναι πρωτόκλιτα κύρια ονόµατα που προέρχονται από την ελληνική και παρουσιάζουν κάποιους τύπους µε ελληνικές καταλήξεις: Ονοµαστική Aeneas Anchisa - Anchises Γενική Aeneae Anchisae οτική Aeneae Anchisae Αιτιατική Aeneam - Aenean Anchisam - Anchisεn Κλητική Aenea Anchisa - Anchise Αφαιρετική Aenea Anchisa - Anchise * insidiae - arum : έχει µόνο πληθυντικό αριθµό 7

10 Β κλίση ουσιαστικών Τα ουσιαστικά της β κλίσης είναι αρσενικού γένους σε -us και-er και ουδετέρου σε - um. Θηλυκά είναι τα προσηγορικά ή κύρια ονόµατα χωρών και πόλεων που πήρε η λατινική από την ελληνική και τα ονόµατα δέντρων και φυτών. Τα κύρια γνήσια λατινικά ονόµατα σε -ius καθώς και το filius σχηµατίζουν την κλητική ενικού σε -i και τη γενική ενικού σε -ii και -i (µε συναίρεση). Σύµφωνα µε τη β κλίση κλίνονται το αρσενικό και ουδέτερο των τριγενών δευτερόκλιτων επιθέτων της λατινικής. Σύµφωνα µε τη β κλίση κλίνονται το αρσενικό και ουδέτερο της κτητικής αντωνυµίας για ένα κτήτορα. Β κλίση ουσιαστικών ενικός πληθυντικός ενικός πληθυντικός Ονοµαστική dominus domini donum dona Γενική domini dominorum doni dominorum οτική domino dominis do no donis Αιτιατική dominum dominos donum dona Κλητική domine domini donum dona Αφαιρετική domino dominis do no donis Επίθετα : ευτερόκλιτα επίθετα : Novus a um : καινούριος 8

11 Αντωνυµίες : Προσωπική αντωνυµία : Ενικός αριθµός Α πρόσωπο Β πρόσωπο Γ πρόσωπο Ονοµαστική Ego Tu Γενική Mei Tui Sui οτική Mihi Tibi Sibi Αιτιατική Me Te Se Κλητική Αφαιρετική A me A te A se Πληθυντικός αριθµός Α πρόσωπο Β πρόσωπο Γ πρόσωπο Ονοµαστική Nos Vos Γενική Nostri - nostrum Vestri vestrum Sui οτική Nobis Vobis Sibi Αιτιατική Nos Vos Se Κλητική Αφαιρετική A nobis A vobis A se * Η γενική πληθυντικού nostrum vestrum όταν χρησιµοποιείται είναι διαιρετική, ενώ η γενική nostri vestri είναι αντικειµενική ή κτητική. Κτητική αντωνυµία : Για ένα κτήτορα οι κτητικές αντωνυµίες είναι : meus a um, tuus a um, suus a um και κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα. Η κτητική αντωνυµία γ προσώπου χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση αυτοπάθειας. ιαφορετικά χρησιµοποιούµε τη γενική δεικτικών αντωνυµιών. Οι κτητικές αντωνυµίες δε σχηµατίζουν ιδιαίτερο τύπο κλητικής µε εξαίρεση τον τύπο του αρσενικού. Η κλητική ενικού του αρσενικού είναι mi meus. Όταν όµως χρησιµοποιούµε τον τύπο meus για την κλητική ενικού τότε και το όνοµα που συνοδεύει την αντωνυµία τίθεται σε πτώση ονοµαστική : mi fili αλλά meus oculus. 9

12 εικτική αντωνυµία : Ενικός αριθµός Ονοµαστική Ille Illa Illud Γενική Illius Illius Illius οτική Illi Illi Illi Αιτιατική Illum Illam Illud Κλητική Αφαιρετική Illo Illa Illo Ενικός αριθµός Ονοµαστική Illi Illae Illa Γενική Illorum Illarum Illorum οτική Illis Illis Illis Αιτιατική Illos Illas Illa Κλητική Αφαιρετική Illis Illis Illis 10

13 Ρήµατα : ρήµα Ενεστώτας Παρακείµενος Σουπίνο Απαρέµφατο Oppugno 1 πολιορκώ Expugno 1 κυριεύω Navigo 1 πλέω Turbo 1 ταράζω Porto 1 µεταφέρω Fundo 1 ιδρύω Renarro 1 αφηγούµαι από την αρχή Amo 1 αγαπώ Exspiro 1 πεθαίνω oppugno oppugnavi oppugnatum oppugnare expugno expugnavi expugnatum expugnare navigo navigavi navigatum navigare turbo turbavi turbatum turbare porto portavi portatum portare fundo fundavi fundatum fundare renarro renarravi renarratum renarrare amo amavi amatum amare exspiro exspiravi exspiratum exspirare Ασκήσεις : 1. novam patriam : να γραφεί η συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και πληθυντικού αριθµού. 11

14 2. Να συµπληρωθούν οι πίνακες : Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Regina Γενική οτική Αιτιατική insidias Κλητική Αφαιρετική dolo Sociis 3. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τα αντικείµενα του κειµένου : Αντικείµενο Ρήµα 4. να κλιθούν οι συνεκφορές :ηονα patria, plenus Pontus. 5. Dido novam patriam fundat : να βάλετε το ρήµα στα υπόλοιπα πρόσωπα της οριστικής Ενεστώτα και να αλλάξετε το υποκείµενο. 6. να βρείτε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό. 7. να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο των ρηµάτων Navigat Portas Oppugnant Renarratis 8. να κλιθούν οι αντωνυµίες : ego, ille 9. να χαρακτηριστούν ως σωστές ή λάθος οι παρακάτω αναγνωρίσεις λέξεων : ο dolo : δοτική ενικού ο reginae : αιτιατική πληθυντικού ο sociis : αφαιρετική πληθυντικού ο insidias : αιτιατική πληθυντικού 12

15 Μάθηµα 3 Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet : «regia hostia deo placet!» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; Belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; Puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent. Μετάφραση : Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδροµέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την οµορφιά της συγκρίνει τον εαυτό της µε τις Νύµφες. Ο Ποσειδώνας οργισµένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος που βλάπτει τους κατοίκους. Το µαντείο απαντά στους κατοίκους : «βασιλικό σφάγιο αρέσει στο θεό». Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδροµέδα σε βράχο. Το κήτος κινείται προς την Ανδροµέδα. Ο Περσέας φτάνει πετώντας µε τα φτερωτά του σανδάλια ξαφνικά. Βλέπει την κόρη και θαµπώνεται από την οµορφιά της κόρης. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος µε το δόρυ και ελευθερώνει την Ανδροµέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ. 13

16 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Β κλίση Cassiope *1 Cepheus Andromeda Neptunus Filia - ae (θ) η κόρη Oraculum - ι (ουδ) το µαντείο Forma - ae (θ) η οµορφιά Deus - ι (αρς) ο Θεός Nympha ae Scopulus - ι (αρς) ο βράχος Ora - ae (θ) η ακτή Calceus - ι (αρς) υπόδηµα Aethiopia - ae Perseus *2 Belua - ae (θ) το κήτος Incola - ae (αρς) ο κάτοικος Hostia - ae (θ) το σφάγιο Puella - ae (θ) το κορίτσι Hasta - ae (θ): το δόρυ * τα θηλυκά κύρια ονόµατα της Α κλίσης µε ελληνική προέλευση σε -e παρουσιάζουν κάποιους τύπους µε ελληνικές καταλήξεις : Ονοµαστική Γενική οτική Αιτιατική Κλητική Αφαιρετική Cassiope Cassiopes Cassiopae Cassiopen Cassiope Cassiope * τα δευτερόκλιτα κύρια ονόµατα σε -eus που προέρχονται από την ελληνική παρουσιάζουν κάποιους τύπους µε ελληνικές καταλήξεις : Ονοµαστική Γενική οτική Αιτιατική Κλητική Αφαιρετική Perseus Persei - Perseos Perseo Perseum - Persea Perseu Perseo 14

17 *** Το ουσιαστικό deus είναι β κλίσης και κλίνεται ως εξής : Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Deus Dei dii di Γενική Dei Deorum deum οτική Deo Deis diis dis Αιτιατική Deum Deos Κλητική Deus dive dee Dei dii di Αφαιρετική deo Deis diis dis Επίθετα : Superbus - a - um :(β κλίση) ο υπερήφανος Marinus - a - um : (β κλίση) ο θαλάσσιος Pennatus - a - um : (β κλίση) ο φτερωτός Iratus - α um : (β κλίση) ο οργισµένος Ρήµατα : Ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο απαρέµφατο Comparo 1 συγκρίνω Habeo 2 έχω Urgeo 2 στέλνω Noceo 2 βλάπτω Placeo 2 αρέσω Respondeo 2 απαντώ comparo comparavi comparatum comparare habeo habui habitum habere urgeo ursi urgere noceo nocui nocitum nocere placeo placui placitum placere respondeo respondi responsum respondere Moveo 2 κινώ moveo movi motum movere 15

18 Stupeo 2 θαµπώνοµαι Deleo 2 καταστρέφω Gaudeo 2 χαίροµαι Irascor 3 οργίζοµαι (αποθετικό) Video 2 βλέπω Libero 1 ελευθερώνω stupeo stupui stupere deleo delevi deletum delere gaudeo gavisus sum gaudere Irasci video vidi visum videre libero liberavi liberatum liberare Κλίση ρηµάτων β συζυγίας Οριστική ενεστώτα Dele o Del es Del et Del emus Del etis Del ent Συντακτικό : 1. η αφαιρετική πτώση χρησιµοποιείται για να δηλώσει την αιτία : superba forma sua 2. στα Λατινικά δεν υπάρχει ιδιαίτερος τύπος αυτοπαθητικής αντωνυµίας. Για να εκφράσουµε την αυτοπάθεια χρησιµοποιούµε την αιτιατική της προσωπικής αντωνυµίας : belua ad Andromedam se movet. 3. η αυτοπάθεια διακρίνεται σε άµεση και έµµεση. Στην άµεση αυτοπάθεια; η αντωνυµία αναφέρεται στο υποκείµενο της πρότασης στην οποία βρίσκεται, ενώ έµµεση έχουµε όταν η αντωνυµία που λειτουργεί ως αυτοπαθητική, ενώ βρίσκεται σε δευτερεύουσα πρόταση ή µετοχική ή απαρεµφατική αναφέρεται στο υποκείµενο του ρήµατος εξάρτησης. 16

19 ευτερεύουσες προτάσεις : «quae incolis nocet» : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο beluam, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae και εκφέρεται µε οριστική για να δηλώσει το πραγµατικό. Ασκήσεις 1. Να µεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόµατα αρσενικού γένους του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 2. Τι γνωρίζετε όσον αφορά το σχηµατισµό της δοτικής και της αφαιρετικής πληθυντικού του ουσιαστικού filia 3. Να µεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθµό : Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Puella cum Nymphis se comparat. Regia hostia deo placet. Ille filiam ad scopulum adligat. Nos valde gaudemus. 4. Να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που δίνονται µέσα στις παρενθέσεις, τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού τη µεταφέρετε στον κατάλληλο τύπο (τα ρήµατα που δίνονται µέσα στις παρενθέσεις να τεθούν σε χρόνο ενεστώτα). Να δικαιολογήσετε την πτώση των ουσιαστικών και το πρόσωπο των ρηµάτων που επιλέξατε. Να προσέξετε ώστε οι προτάσεις να είναι νοηµατικά αποδεκτές. Beluae marinae...aethiopiae...(noceo, incola). Oraculum...respondet (regina). Nobis forma puellarum...(placeo). Ille... (Cepheus, respondeo). Nos forma puellarum... (stupeo). Andromeda...est (Cepheus, filia). 5. να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστικών και των αντωνυµιών: Ενικός αριθµός Se Forma Deo Sua 6. να κλίνετε τις συνεκφορές : regia hostia, oraculum suum 7. να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθµό των ρηµάτων : urget, comparat, nocet, gaudent. 8. να συµπληρώσετε τα κενά των ρηµάτων : 17

20 movemus stupet adligas Habent Μάθηµα 4. Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia minima erat. Romani in suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certabant et patriam curabant. In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant. Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat. Μετάφραση : Πάρα πολύ µεγάλη οµόνοια αλλά ελάχιστη πλεονεξία υπήρχε στους Ρωµαίους. Οι Ρωµαίοι ήταν γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών αλλά οικονόµοι στην ιδιωτική τους ζωή. Συναγωνιζόταν µεταξύ τους στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Αποµάκρυναν τους κινδύνους στον πόλεµο µε τόλµη και αποκτούσαν συµµαχίες µε τις ευεργεσίες. Εκλεγµένοι άνδρες φρόντιζαν για την πατρίδα. Το σώµα σ αυτούς ήταν αδύναµο από τα χρόνια αλλά το πνεύµα δυνατό από τη σοφία. 18

21 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Β κλίση Γ κλίση κλίση Romanus-i(αρς) Corpus-oris(ουδ) σώµα CoConcordia-ae(Θ) οµόνοια Avaritia-ae(θ) πλεονεξία Iustitia-ae*(θ) δικαιοσύνη Patria-αe(θ) πατρίδα Audacia-ae(θ) τόλµη Amicitia-ae(θ) φιλία Supplicium-ii-i** (ουδ) η τιµωρία Domus-i***(θ) το σπίτι Βellum-ί(ουδ) πόλεµος Ρericulum-ί(ουδ) κίνδυνος Beneficium-ii-i (ουδ) ευεργεσία Sapientia-ae(θ) Απannus-i(αρς) το σοφία έτος Ingenium-ii-i (ουδ) το πνεύµα Deus-i***(apς) ο θεός domus-us(θ) το σπίτι * iustitia-ae : δεν έχει πληθυντικό αριθµό ως αφηρηµένη έννοια ** suppllicium-ii-i : στον ενικό αριθµό σηµαίνει «τιµωρία» και στο πληθυντικό λατρεία (ετερόσηµο) *** Το ουσιαστικό domus κλίνεται σύµφωνα µε τη δ και β κλίση. Η γενική ενικού χρησιµοποιείται επιρρηµατικά για να δηλώσει στάση σε τόπο. 19

22 Επίθετα : Antiquus a um : αρχαίος Maximus a um : πάρα πολύ µεγάλος Minimus a um : πάρα πολύ µικρός Parvus a um : µικρός Magnificus a um : γενναιόδωρος Parcus a um : οικονόµος, φειδωλός Infirmus a um : αδύναµος Validus a um : δυνατός, ρωµαλέος Delectus a um : διαλεγµένος, εκλεγµένος Ρήµατα : ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο απαρέµφατο Sum είµαι sum fui esse Curo φροντίζω 1 curo curavi curatum curare Propulso 1 propulso propulsavi propulsatum propulsare απωθώ Paro 1 paro paravi paratum Parare ετοιµάζω Consulto 1 consulto consultavi consultatum consultare φροντίζω για Certo 1 certo certavi certatum certare συναγωνίζοµαι Deligo 3 deligo delegi delectum deligere εκλέγω Κλίση ρηµάτων στην Οριστική Παρατατικού Οριστική Παρατατικού Eram Eras Erat Eramus Eratis Erant 20

23 Oριστική Παρατατικού των ρηµάτων της 1 ης συζυγίας Ama - bam ama - bamus Ama - bas ama - batis Ama - bat ama - bant Οριστική Παρατατικού των ρηµάτων της 2 ης συζυγίας Dele - bam dele - bamus D ele - bas dele - batis Dele - bat dele - bant Οριστική αντωνυµία : is, ea, id ( στα λατινικά χρησιµοποιείται και ως επαναληπτική, στη θέση ενός ουσιαστικού που προηγήθηκε στο λόγο). Ενικός αριθµός Ονοµαστική Is Ea Id Γενική Eius Eius Eius οτική Ei Ei Ei Αιτιατική Eum Eam Id Κλητική Αφαιρετική Eo Ea Eo Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Ei ii i Eae Ea Γενική Eorum Earum Eorum οτική Eiis iis is Eis iis is Eis is is Αιτιατική Eos Eas Ea Κλητική Αφαιρετική Eis iis - is Eis iis - is Eis iis is 21

24 Συντακτικό : 1. στη λατινική γλώσσα δεν υπάρχει αλληλοπαθητική αντωνυµία. Η αλληλοπάθεια εκφράζεται µε την πρόθεση inter + nos/vos/se και τα τρία πρόσωπα του πληθυντικού του κατάλληλου ρήµατος. 2. στα λατινικά υπάρχει η δοτική προσωπική και η δοτική προσωπική κτητική και χαριστική. 3. η αφαιρετική χρησιµοποιείται απρόθετα για να δηλώσει το όργανο/µέσο/τρόπο και την αναφορά. Με την πρόθεση in δείχνει τον τόπο κυριολεκτικά και µεταφορικά το χρόνο και την κατάσταση. 4. η πρόθεση apud + αιτιατική δείχνει τον τόπο. 5. η πρόθεση inter + αιτιατική δείχνει τόπο και αλληλοπάθεια. 6. η πρόθεση ex + αφαιρετική δείχνει τόπο και αιτία. 7. η πρόθεση propter + αιτιατική δείχνει αιτία. 22

25 Ασκήσεις : 1. Να βρείτε τα ουδέτερα ουσιαστικά της Β κλίσης του κειµένου και να τα µεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθµού. 2. Suppliciis : να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του ονόµατος και στους δυο αριθµούς και να δηλώσετε τις ιδιοµορφίες. 3. Curabant, propulsabant : να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρηµάτων και να κλίνετε την οριστική του Ενεστώτα και Παρατατικού των ρηµάτων. 4. Nos consulamus patriae : να κλιθεί η πρόταση στον πληθυντικό αριθµό. 5. Να συµπληρωθούν τα κενά των λέξεων µε τις σωστές καταλήξεις : Illi patri... consultaba... Nos amiciti... para... Vos pericul...(ενικός) propulsaba... Tu bell... (ενικός) paraba... Ille filios cura... Illi inter... certa Να τοποθετήσετε δίπλα στα ουσιαστικά το επίθετο antiquus στην κατάλληλη πτώση : Annos Oeorum Romanis Bella Periculum 7. να γράψετε τα ρήµατα των ενοτήτων 1-3 στο ίδιο πρόσωπο στην Οριστική Παρατατικού. 8. να κλίνετε όλα τα πρωτόκλιτα ονόµατα του κειµένου στον πληθυντικό και τα δευτερόκλιτα στον ενικό. 9. να συµπληρώσετε τον πίνακα : propulsabat curabas eratis Consultabant 23

26 Μάθηµα 5 Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat. Μετάφραση : Ο Σίλιος Ιταλικός, επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Τα δεκαεφτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεµο είναι ωραία. ιέµενε στην Καµπάνια τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Είχε στην κατοχή του πολλά κτήµατα σε εκείνους τους τόπους. Ο Σίλιος είχε τρυφερή ψυχή. Επεδίωκε τη δόξα του Βεργιλίου και λάτρευε το πνεύµα του. Τιµούσε αυτόν, όπως ο µαθητής το δάσκαλο. Θεωρούσε το µνηµείο του, το οποίο βρισκότανε στη Νεάπολη, σα ναό. 24

27 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Β κλίση Γ κλίση Poeta-ae (αρς) ποιητής Silius-ii-i Neapolis-is *** Campania-ae Vir-i * (αρς) άνδρας Gloria-ae (θ) δόξα Liber-bri * (αρς) βιβλίο Bellum-ι (ουδ) πόλεµος Annus-ι (αρσ) έτος Locus-ι ** (αρς) τόπος Ager-gri * (αρς) αγρός Animus-ι (αρσ) ψυχή Vergilius-ii-i Ingenium-ii-ι (ουδ) πνεύµα Puer-ri * (αρς) παιδί Magister-stri * (αρς) δάσκαλος Monumentum-ι (ουδ) µνηµείο Templum-ι (ουδ) ναός αρσενικά δευτερόκλιτα ουσιαστικά σε -er Ενικός αριθµός Vir Ονοµαστική Puer Ager Vir - i Γενική Puer- i Agr- i οτική Puer-o Agr- o Vir - o Αιτιατική Puer-um Agr-um Vir - um Ager Vir Κλητική Puer Puer-o Agr-o Vir - o Αφαιρετική Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Puer-i Agr-i Vir - i Γενική Puer-orum Agr-orum Vir - orum οτική Puer-is Agr-is Vir - is Αιτιατική Puer-os Agr-os Vir - os Κλητική Puer-i Agr-i Vir - i Αφαιρετική Puer-is Agr- is Vir - is 25

28 * Τα αρσενικά ουσιαστικά σε er κλίνονται όπως τα αρσενικά σε us µε τη διαφορά ότι έχουν κλητική ενικού όµοια µε την ονοµαστική ενικού. Όσα από αυτά είχαν πριν από το r σύµφωνο ανέπτυξαν µετά την αποβολή της κατάληξης ένα e. To oυσιαστικό vir είναι µοναδικό στα λατινικά. ** To ουσιαστικό locus-i ανήκει στα ετερογενή ουσιαστικά. Στον ενικό είναι αρσενικό και σηµαίνει τόπος, ενώ στον πληθυντικό ως αρσενικό loci-orum σηµαίνει χωρία βιβλία. Με τη σηµασία «τόπος» στον πληθυντικό κλίνεται ως ουδέτερο loca-orum. Το τριτόκλιτο ουσιαστικό Neapolis κλίνεται ως : Neapolis. Neapolis, Neapoli, Neapolim, Neapolis, Neapoli. 26

29 Επίθετα : όλα τα επίθετα του κειµένου είναι δευτερόκλιτa Italicus - α um : ιταλικός Epicus - a um : επικός Clarus - a um : ένδοξος Punicus - a um : Καρχηδονιακός Secundus - a um : δεύτερος Pulcher - chra chrum : ωραίος, όµορφος Multus - a um : πολύς Tener - a um : τρυφερός Ultimus - a um : τελευταίος Sacer - cra crum : ιερός Ρήµατα : Ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο απαρέµφατο Honoro 1 τιµώ Teneo 2 κρατώ Possideo 2 κατέχω Habeo 2 έχω Studeo 2 σπουδάζω Foveo 2 περιβάλλω µε αγάπη Iaceo 2 βρίσκοµαι honoro honoravi honoratum honorare teneo tenui tentum tenere Possideo possedi possessum possidere habeo habui habitum habere studeo studui studere foveo fovi fotum fovere iaceo iacui iacitum iacere Sum είµαι sum fui esse 27

30 Αντωνυµίες : Κτητικές αντωνυµίες : για πολλούς κτήτορες οι κτητικές αντωνυµίες είναι : Νoster - stra - strum (δικός - ή - ό µας) Vester - stra - strum (δικός - ή - ό σας) Suus - α - urn (δικός - ή - ό τους) Το αρσενικό του α και β προσώπου κλίνεται όπως τα συγκοπτόµενα ουσιαστικά της β κλίσης. Συντακτικό : Αυτοπάθεια Η λατινική γλώσσα δεν έχει αυτοπαθητική αντωνυµία. Η αυτοπάθεια εκφράζεται µε τις πλάγιες πτώσεις της προσωπικής αντωνυµίας (που συχνά ενισχύεται µε την αντωνυµία ipse - ipsa - ipsum). Η προσωπική αντωνυµία se και η κτητική του γ προσώπου suus-a-um εκφράζουν σχεδόν πάντα την αυτοπάθεια. Οι αντωνυµίες αυτές όταν βρίσκονται σε µια πρόταση κύρια, δευτερεύουσα ή απαρεµφατική αναφέρονται κατά κανόνα στο υποκείµενο του ρήµατος : ευθεία αυτοπάθεια. Όταν βρίσκονται σε δευτερεύουσα πρόταση που αποτελεί σκέψη του υποκειµένου της κύριας πρότασης τότε αναφέρονται στο υποκείµενο της κύριας πρότασης : πλάγια αυτοπάθεια. Σύνταξη προθέσεων (& 1-5) In + αφαιρετική : στάση σε τόπο (κυριολεκτικά και µεταφορικά -εντοπισµός στο χρόνο και κατάσταση) In + αιτιατική : κίνηση προς τόπο De + αφαιρετική : αναφορά Contra + αιτιατική : εναντίωση Απλή αφαιρετική : όργανο, µέσο, τρόπος, αιτία, αναφορά, χρόνος (πότε έγινε µια πράξη). Apud + αιτιατική : τόπος Inter + αιτιατική : τόπος ή αλληλοπάθεια Εχ + αφαιρετική : τόπο, προέλευση, αιτία Propter + αιτιατική : αιτία Pro + αφαιρετική : τόπος, υπεράσπιση ή αντικατάσταση Απλή αιτιατική : χρόνος (πόσο χρόνο κράτησε κάτι). 28

31 Ασκήσεις : 1. Να µεταφέρετε τα πρωτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα θηλυκού γένους του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού. 2. Να γράψετε τη γενική και δοτική του ενικού και του πληθυντικού αριθµού των προσηγορικών ονοµάτων του κειµένου. 3. Να µεταφέρετε όλες τις αντωνυµίες του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού στο γένος που βρίσκονται. 4. Στις παρακάτω οµάδες λέξεων να υπογραµµίσετε τις παρείσακτες λέξεις µε τις υπόλοιπες λέξεις της οµάδας και ως προς τι διαφοροποιούνται αυτές : Studebat, habebat, videt, fovebat, iacebat, delet, possidebat, nocebat Deletis, amatis, deploratis, annis, repugnatis, possidebatis, habetis, illis, videtis Epici, clari, pulchri, teneri, loci, antique, parci, magnifici, viri, infirmi Illis, eis, viris, nobis, vobis, suis, annis 5. Να µεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στον αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθµού τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων. Να µη θίξετε τις προτάσεις εκείνες οι οποίες, αν µετασχηµατισθούν, δε δίνουν αποδεκτό νόηµα : Eum ut puer magistrum honorabat. Illi agros in eis locis possidebant. Poetas honorabat et eos fovebat. Pueri magistrum amant et honorant. Animus pueri tener est Eorum libri de bellis pulchri sunt. Multi poetae Vergili ingenium favebant. 6. Να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας, από τις λέξεις που δίνονται µέσα στις παρενθέσεις, τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού τη µεταφέρετε στον κατάλληλο τύπο - τα ρήµατα που δίνονται µέσα στις παρενθέσεις να τεθούν στον παρατατικό. Septedecim... Sili de...punico... sunt. (liber, bellum, pulcher). Silius in septedecim...de...punico secundo narrat. (liber, suus, bellum). Ultimis annis vitae suae in illis locis se (Campania, teneo) Multi incolae Campaniae.in illis locis (ager, possideo) 29

32 7. αντικαταστήστε τις υπογραµµισµένες λέξεις των προτάσεων µε τους αντίστοιχους τύπος της οριστικής αντωνυµίας is, ea, id : fovebat. Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat XVII libri poetae de bello punico secundo pulchri sunt Multos in illis locis agros possidebat Silius Silii animus tener erat Cloriae Vergili studebat ingeniumque magnorum poetarum 8. να αντικαταστήσετε την κτητική αντωνυµία για ένα κτήτορα µε την ιδίου προσώπου κτητική αντωνυµία για πολλούς κτήτορες και να γίνουν οι απαιτούµενες αλλαγές : patria mea Italia est poeta fortunam tuam deplorat epistulae meae plenae querelarum mearum sunt epistulis tuis contra iniuriam meam repugnabas Aeneas socius meus et tuus est. 30

33 Μάθηµα 6 In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus : sic enim liberi esse possumus. Μετάφραση : Σ αυτήν την πολιτεία, την οποία στερεώνουν οι νόµοι, οι καλοί άντρες τηρούν τους νόµους πρόθυµα. ιότι ο νόµος είναι το θεµέλιο της ελευθερίας, η πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους, η ψυχή και η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόµους. Όπως τα σώµατα µας δεν υπάρχουν χωρίς το πνεύµα, έτσι και η πολιτεία δε στέκεται χωρίς το νόµο. Οι άρχοντες είναι θεράποντες των νόµων, οι δικαστές ερµηνευτές των νόµων και τέλος όλοι είµαστε υπηρέτες των νόµων. Γιατί έτσι µπορούµε να είµαστε ελεύθεροι. 31

34 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Γ κλίση ουσιαστικών Η γ κλίση περιέχει αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα ουσιαστικά. ιακρίνονται από τις φαινοµενικές καταλήξεις της ονοµαστικής του ενικού αριθµού. Καταλήξεις αρσενικών : -o, -or, os,-er, guis, nis και περιττοσύλλαβα : -es, -is is Καταλήξεις θηλυκών : -as, -us, -x, -do, -go, -io, -σύµφωνο + s και ισοσύλλαβα : -es, - Καταλήξεις ουδετέρων : -a, -c, -n, -t, -al, -ar, -e, -ur, us KΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός αρσενικά - θηλυκά ουδέτερα αρσενικά - θηλυκά ουδέτερα - s, es - a, - ia - is - is - um, - ium - um, - ium - i - i - ibus - ibus - em, - im - - es, - is - a, - ia - s, es - a, - ia - e, - i - e, - i - ibus - bus 32

35 Εξαιρέσεις : 1. αιτιατική ενικού σε im και όχι σε em : τα ισοσύλλαβα προσηγορικά ονόµατα : febris, puppis, sitis, turris, tussis, secures και τα ισοσύλλαβα ονόµατα πόλεων και ποταµών : Tiberis, Neapolis, Albis 2. αφαιρετική ενικού σε i και όχι e : όλα τα παραπάνω ουσιαστικά τα ονόµατα των µηνών σε is, -er τα προσηγορικά ονόµατα σε is που ήταν αρχικά επίθετα : aequalis, annalis, natalis τα ουδέτερα σε e, - al, - ar τα τριτόκλιτα επίθετα εκτός από τα συγκριτικά η µετοχή ενεργητικού ενεστώτα όταν είναι επιθετική 3. ονοµαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού σε ia αντί a τα ουδέτερα - e, - al, -ar τα ουδέτερα τριτόκλιτα επίθετα εκτός από τα συγκριτικά 4. γενική πληθυντικού σε ium αντί um τα ισοσύλλαβα φωνηεντόληκτα σε is, - es εκτός canis, iuvenis, sedes όσα έχουν δύο ή περισσότερα σύµφωνα στο τέλος του θέµατος, εκτός pater, mater, frater pugillares ium Samnis Samnites ium Penates ium Τα ουδέτερα - e, - al, - ar 5. αιτιατική πληθυντικού σε is και es όσα αρσενικά ή θηλυκά σχηµατίζουν τη γενική πληθυντικού σε - ium 33

36 Α κλίση Β κλίση Γ κλίση κλίση Sententia-ae (θ) Fundamentum-i Civitas-tatis(θ) Magistratus-us η άποψη (ουδ) το θεµέλιο η πολιτεία * (αρς) οι αρχές * Animus-i (αρσ) η ψυχή Consilium-ii-i (ουδ) η σκέψη νir-ri(αρς) Άνδρας Minister-sti (αρσ) ο υπηρέτης servus-i(αρς) ο δούλος) Lex-gis(Θ) ο Νόµος Libertas-tatis (θ) ελευθερία Fons-ntis (αρς) η Πηγή Aequitas-tatis (θ) δικαιοσύνη Mens-ntis (αρς) νους, πνεύµα Corpusoris(oυδ) το σώµα Interpresρretis(αρς/θ) ερµηνευτής ludex-cis (αρς) ο δικαστής Civitas atis : το ουσιαστικό σχηµατίζει γενική πληθυντικού σε ium και - um 34

37 Επίθετα : ευτερόκλιτα επίθετα Bonus - α - um Positus - α um Liber - ra - rum Noster - stra - strum : καλός :(µετοχή παθητικού παρακειµένου) τοποθετηµένος : ελεύθερος : (κτητική αντωνυµία) δικός µας Τριτόκλιτα επίθετα Omnis - is - e : όλος Ρήµατα : Ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο απαρέµφατο Servo 1 τηρώ, φυλάω Sto 1 στέκοµαι Contineo 2 συγκρατώ Pono 3 τοποθετώ Ponor 3 τοποθετούµαι servo servavi servatum servare sto steti statum stare contineo continui contentum continere pono posui positum ponere ponor positus sum poni Possum : αποτελείται από τη ρίζα pot + sum. To t πριν το s αφοµοιώνεται µε αυτό. Πριν από το φωνήεν διατηρείται και πριν από το f αποβάλλεται το f. Ενεστώτας Pot - sum > possum Pot - es > potes Pot - est > potest Pot - sumus > possumus Pot - estis > potestis Pot - sunt > possunt Παρατατικός Pot - eram > poteram Pot - eras > poteras Pot - erat > poterat Pot - eramus > poteramus Pot - eratis > poteratis Pot - erant > poterant 35

38 Αντωνυµίες : Ea : οριστική - επαναληπτική αντωνυµία Quam : αναφορική αντωνυµία Nostra : κτητική αντωνυµία Αναφορική αντωνυµία : qui, quae, quod Ενικός αριθµός Ονοµαστική Qui Quae Quod Γενική Cuius Cuius Cuius οτική Cui Cui Cui Αιτιατική Quem Quam Quod Κλητική Αφαιρετική Quo Qua Quo Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Qui Quae Quae Γενική Quorum Quorum Quorum οτική Quibus Quibus Quibus Αιτιατική Quos Quas Quae Κλητική Αφαιρετική Quibus Quibus Quibus Συντακτικό : Ο σύνδεσµος enim είναι αιτιολογικός και συνδέει κατά παράταξη. εν τίθεται ποτέ στην αρχή της πρότασης, αλλά ύστερα από µία ή περισσότερες λέξεις. Αντί του enim είναι δυνατό να χρησιµοποιήσουµε το σύνδεσµο nam, ο οποίος όµως πρέπει να τεθεί στην αρχή της πρότασης. Η Η πρόθεση sine συντάσσεται πάντα µε αφαιρετική και δηλώνει την έλλειψη/στέρηση ευτερεύουσες προτάσεις : «quam leges continent» : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο civitate. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, εκφέρεται µε Οριστική και δηλώνει το πραγµατικό. «ut corpora nostra sine lege» : δευτερεύουσα παραβολική πρόταση. Εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε Οριστική (non stant) και δηλώνει το πραγµατικό. 36

39 Ασκήσεις : 1. (bonus-a-um) interpres, (liber-a-um) mens : να γράψετε τις συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθµού, αφού επιλέξετε το σωστό γένος του επιθέτου. 2. viri, ministri, servi : να κλίνετε τα ουσιαστικά στον ενικό αριθµό. Τι έχετε να παρατηρήσετε ως προς τον τρόπο κλίσης τους; 3. Civitas : ποια άλλα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης -θηλυκά- σχηµατίζουν τη γενική πληθυντικού σε -um, -ium ; 4. fons : ποια άλλα µονοσύλλαβα συµφωνόληκτα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης σχηµατίζουν τη γενική πληθυντικού -ium. 5. servant : να κλίνετε την οριστική του Παρατατικού και να γράψετε το απαρέµφατο του Ενεστώτα. 6. possumus : να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος, να βρείτε τα συνθετικά του µέρη και να κλίνετε την οριστική Ενεστώτα και Παρατατικού. 7. Να υπογραµµίσετε τα ουσιαστικά της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κλίσης (κύρια και προσηγορικά) στις παρακάτω προτάσεις : Militum corpus validum erat. Alexander, Philippi filius, multos equites habebat. Multi milites cum rege sunt. Civium gladii urbem liberabant. Hannibal ante portas. Historia est magistra vitae. 8. να µεταφέρετε στον πληθυντικό τις προτάσεις : in ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. 9. να µεταφέρετε στον ενικό τις προτάσεις : in ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Mens posita est in legibus Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique servi sumus : sic enim liberi sumus. 37

40 10. να ενώσετε τη δεύτερη πρόταση µε την πρώτη µετατρέποντας την σε αναφορική : boni viri in ea civitate sunt. Ei servant leges = in ea civitate sunt boni viri, qui leges servant. Leges fons aequitatis sunt. Leges cives servant. Mens civitas lex est. legem cives amant. Corpora delectorum virorum infirma erant. Delecti viri patriae consultabant. Beneficia Romani parabant. Beneficiis bella propulsabant.. Romani in suppliciis deorum magnifici erant. Romani domi parci erant. Andromedam videt et amat Perseus. Cepheus ad scopulum Andromedam adligat. Cassiope se cum Nymphis se comparat. Nymphae pulchrae sunt. Perseus beluam hasta delet. Belua ad Andromedam se movet. 11. αντικαταστήστε το σύνδεσµο enim µε το σύνδεσµο nam και κάντε τις αναγκαίες µεταβολές. lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Sic enim liberi esse possumus. Belua enim incolis nocebat. Sic enim oraculum respondet. 38

41 Μάθηµα 7 ο Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet : hostes adventare audio ; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis ; hostes enim de collibus advolare solent et caedem,militum perpetrare possunt. Μετάφραση : Ο Καίσαρας εγκαθιστά τις λεγεώνες σε πολλά χειµερινά στρατόπεδα λόγω της έλλειψης σιταριού. ιατάζει τέσσερις απ αυτές να ξεχειµωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να παραµείνουν στη χώρα των Βέλγων. ιατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να µεταφέρουν σιτάρι στα στρατόπεδα. Συµβουλεύει τους στρατιώτες µ αυτά τα λόγια : «πληροφορούµαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν. Οι ανιχνευτές µας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Πρέπει να φυλάγεστε από τη δύναµη των εχθρών, γιατί συνηθίζουν να εξορµούν από τους λόφους και µπορούν να κατασφάξουν στρατιώτες». 39

42 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Β κλίση Γ κλίση Inopia-ae (θ) έλλειψη Frumentum-i(ουδ)* σιτάρι Caesar-aris Belgae-arum Hiberna-orum(ουδ)** Legio-onis(θ) λεγεώνα χειµερινό στρατόπεδο Nervii-orum Miles-it is(αρς) στρατιώτης Castra-orum***(ουδ) Hostis-is(αρσ-θ) εχθρός στρατόπεδο Verbum-i(ουδ) λόγος Speculator-oris(αρς) ανιχνευτής Legatus-i(αρς) διοικητής Vis****(θ) δύναµη λεγεώνας Collis-is*****(αρς) λόφος Caedes-is(θ) σφαγή * To ουσιαστικό frumentum-ι είναι περιληπτικό και δεν έχει πληθυντικό αριθµό. ** Το ουσιαστικό hiberni-orum έχει µόνο πληθυντικό αριθµό, είναι pluralia tantum Το ουσιαστικό castra-orum είναι ετερόσηµο : στον πληθυντικό σηµαίνει στρατόπεδο και στον ενικό φρούριο. **** Το ουσιαστικό vis είναι ελλειπτικό, έχει στον ενικό µόνο ονοµαστική, αιτιατική και αφαιρετική και στον πληθυντικό όλες τις πτώσεις : vis, -, -, vim, -, vi και vires, virium, viribus, vires, vires, viribus ***** Τα ισοσύλλαβα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε is σχηµατίζουν τη γενική πληθυντικού σε ium και την αιτιατική πληθυντικού σε is και es. 40

43 Επίθετα : ευτερόκλιτα επίθετα : Multus a um : πολύς Noster stra strum : δικός µας (συγκοπτόµενο) Τριτόκλιτα επίθετα : Tres (αρσενικό θηλυκό) tria (ουδέτερο) : τρεις Omnis is e : όλος Αντωνυµίες : Quibus : αναφορική αντωνυµία His : δεικτική αντωνυµία Nostri : κτητική αντωνυµία Eos : οριστική επαναληπτική αντωνυµία Η δεικτική αντωνυµία hic, haec, hoc Ενικός αριθµός Ονοµαστική Hic Haec Hoc Γενική Huius Huius Huius οτική Huic Huic Huic Αιτιατική Hunc Hanc Hoc Κλητική Αφαιρετική Hoc Hac Hoc Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Hi Hae Haec Γενική Horum Harum Horum οτική His His His Αιτιατική Hos Has Haec Κλητική Αφαιρετική His His His 41

44 Ρήµατα : Ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο απαρέµφατο Conloco 1 εγκαθιστώ Hiemo 1 ξεχειµωνιάζω Iubeo 2 διατάζω Impero 1 διατάζω Remaneo 2 παραµένω Importo 1 εισάγω Admoneo 2 συµβουλεύω Advento 1 πλησιάζω Audio 4 πληροφορούµαι Nuntio 1 αναγγέλλω Caveo 2 προσέχω Debeo 2 οφείλω Advolo 1 εξορµώ Soleo 2 συνηθίζω (ηµιαποθετικό) Perpetro 1 διαπράττω Possum µπορώ conloco conlocavi conlocatum conlocare hiemo hiemavi hiematum hiemare iubeo iussi iussum iubere impero imperavi imperatum imperare remaneo remansi remansum remanere importo importavi importatum importare admoneo admonui admonitum admonere advento adventavi adventatum adventare audio audivi auditum audire nuntio nuntiavi nuntiatum nuntiare caveo cavi cautum cavere debeo debui debitum debere advolo advolavi advolatum advolare soleo solitus sum solitum solere perpetro pertravi perpetratum perpetrare possum potui posse 42

45 Σχηµατισµός απαρεµφάτου : τα ρήµατα της 1 ης και 2 ης συζυγίας σχηµατίζουν το Απαρέµφατο Ενεστώτα µε την κατάληξη : -re : ama re, dele re. Το ρήµα sum σχηµατίζει Απαρέµφατο Ενεστώτα : esse Συντακτικό : Το απαρέµφατο και το υποκείµενο του Στα λατινικά έχουµε τελικό και ειδικό απαρέµφατο. Το τελικό απαρέµφατο είναι πάντα χρόνου Ενεστώτα. Σε περίπτωση ετεροπροσωπίας το υποκείµενο του απαρεµφάτου τίθεται σε αιτιατική. Στην ταυτοπροσωπία το υποκείµενο του απαρεµφάτου τίθεται σε ονοµαστική. Το υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου βρίσκεται κανονικά σε αιτιατική και δεν παραλείπεται. Ακόµη και σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας το υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου δηλώνεται µε τους τύπους της προσωπικής αντωνυµίας : me, te, se, nos, vos, se. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται λατινισµός. Με τους παθητικούς όµως τύπους των λεκτικών και δοξαστικών ρηµάτων το υποκείµενο του ρήµατος και του ειδικού απαρεµφάτου είναι το ίδιο ταυτοπροσωπία και βρίσκεται σε πτώση ονοµαστική (ενότητα 18 η ) και τότε έχουµε άρση του λατινισµού. Το ρήµα iubeo συντάσσεται µε αιτιατική ως αντικείµενο και τελικό απαρέµφατο, ενώ το συνώνυµό του impero συντάσσεται µε δοτική ως αντικείµενο και τελικό απαρέµφατο : Caesar iubet legions in Nerviis hiemare. Caesar imperat legionibus in Nerviis hiemare. Ασκήσεις : 1. Tων προσηγορικών ουσιαστικών του κειµένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφεί η δοτική και η αιτιατική και των δυο αριθµών. 2. Να κλιθεί το όνοµα vis και στους δυο αριθµούς. 3. Να γραφεί το απαρέµφατο Ενεστώτα όλων των ρηµάτων του κειµένου. 4. Να εντοπίσετε τις προθέσεις του κειµένου και να προσέξετε τι σύνταξή τους. 5. Να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που δίνονται µέσα στις παρενθέσεις, τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού τη µεταφέρετε στον κατάλληλο τύπο ( τα ρήµατα µε τα οποία θα συµπληρώσετε τα κενά, να τεθούν σε Ενεστώτα). Caesar quattuor ex in Nerviis et tres in Belgis.(conloco, legio). Quattuor in Nerviis hiemare imperat et tres in Belgis..iubet (remaneo, legio)..omnes..in..conlocare iubet (hiberna, legatus, legio). frumentum in castra.iubet. (importo, legatus). 43

46 Speculatores..et prope eos esse nuntiant. (hostis, advento). 6. legions, legatos, milites, vim, caedem : να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον αντίθετο αριθµό. 7. να συµπληρώσετε τον πίνακα µε τα υπόλοιπα πρόσωπα : imperabat iubet debetis possunt 8. να συµπληρωθεί ο πίνακας : Ονοµαστική Γενική οτική Αιτιατική Κλητική Αφαιρετική quibus verbis Πληθυντικός αριθµός eos hostes 9. να µεταφέρετε στον ενικό τις προτάσεις : duces legions ante pugnas admonebant Romani milites barbaros hostes vident Romani duces legions suas in collibus conlocant Romani milites caedes perpetrabant 10.να µεταφέρετε στον πληθυντικό τις προτάσεις : legio in terra gelida hiemabat legatus legionem remanere in Belgis iubet speculatorem nostrum hostis videt vim hostis cavere debeo 11.να µετατρέψετε τη δεύτερη πρόταση σε απαρεµφατική και να την εξαρτήσετε από την πρώτη : Ovidius scriptitat. Ovidius in terra Pontica exulat > Ovidius scriptitat se in terra Pontica exulare. Ovidius in epistulis scriptitat. Curae et miseriae Ovidium exruciant. Ovidius in epistulis scriptitat. Incolae terrae Ponticae barbari sunt. Ovidius in epistulis scriptitat. Musa est unica amica Ovidii. Aeneas reginae renarrat. Aeneas in italiam navigat. Dido dicit. Aeneas cum sociis et cum nato in Italiam navigat. Socii putant. Delecti viri ingenium validum propter sapientiam habent. 44

47 12.να µετατρέψετε τις προτάσεις σε απαρεµφατικές και να τις εξαρτήσετε αρχικά από την πρόταση : Caesar iubet και ύστερα από την πρόταση : Caesar imperat κάνοντας τις αναγκαίες µεταβολές. Romani vim hostium cavent Milites de collibus advolant Una legio in Gallia remanet Tres legions in Africam navigant Puer magistros honorat Pueri gloriae Vergili student Socii pericula in bello audacia propulsabant. 45

48 Μάθηµα 8 ο Gaius Plinius Cornelio Tacito suo salutem. Ridebis. Ego tres apros feroces cepi. Ipse? interrogabis. Ipse. Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares; cogitabam aliquid enotabamque; Etsi retia vacua, plenas tamen ceras habebam. Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitationis. Cum in venationibus eris, licebit tibi quoque pugillares adportare; Videbis non Dianam in montibus sed Minervam errare. Vale! Μετάφραση : Ο Γάιος Πλίνιος στέλνει τις ευχές του στον Κορνήλιο Τάκιτο του. Θα γελάσεις. Εγώ έπιασα τρία φοβερά αγριογούρουνα. Θα ρωτήσεις : «ο ίδιος;» Ο ίδιος. Καθόµουνα δίπλα στα δίχτυα. Πλάι µου δεν υπήρχε η λόγχη αλλά η γραφίδα και οι πλάκες. Σκεφτόµουνα κάτι και κρατούσα σηµειώσεις. Αν και (είχα) τα δίχτυα άδεια, είχα όµως γεµάτες τις πλάκες. Τα δάση και η µοναξιά είναι µεγάλα ερεθίσµατα της σκέψης. Όταν βρεθείς στο κυνήγι, θα είναι δυνατό και σε σένα να φέρεις εκεί τις πλάκες : θα δεις όχι την Άρτεµη αλλά την Αθηνά να περιπλανιέται στα βουνά. Γειά σου! 46

49 Γραµµατική : Ουσιαστικά : Α κλίση Β κλίση Γ κλίση Cera-ae(θ) κερί Gaius-i Salus-utis*(θ) σωτηρία Silva-ae(θ) δάσος Plinius-ii-i Rete-tis**(ουδ) δίχτυ Diana-ae Cornelius-ii-i Pugillares-ium***(αρς) πλάκες αλειµµένες µε κερί Minerva-ae Tacitus-i Solitudo-inis(θ) µοναξιά Aper-pri(αρς) κάπρος Cogitatio-ionis(θ) σκέψη Venabulum-i(ουδ) κυνηγετική Venatio-ionis(θ) κυνήγι λόγχη Stilus-i(αρς) γραφίδα Mons-ntis****(αρς) βουνό Incitamentum-i(ουδ) ερέθισµα * Το ουσιαστικό salus-utis ως αφηρηµένη έννοια δεν έχει πληθυντικό αριθµό. ** Τα ουδέτερα τριτόκλιτα σε e, -al, -ar σχηµατίζουν την αφαιρετική ενικού σε i και την ονοµαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού σε ia και τη γενική πληθυντικού σε ium. Το ουσιαστικό rete-is σχηµατίζει την αφαιρετική ενικού σε i και e. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Ret - e Ret - ia Γενική Ret - is Ret - ium οτική Ret - i Ret - ibus Αιτιατική Ret - e Ret - ia Κλητική Ret - e Ret - ia Αφαιρετική Ret i και -e Ret - ibus *** Το ουσιαστικό pugiallares-ium έχει µόνο πληθυντικό αριθµό. **** Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά που στη γενική του ενικού έχουν πριν από την κατάληξη δύο ή περισσότερα σύµφωνα σχηµατίζουν τη γενική πληθυντικού σε -ium 47

50 ***** Τα δευτερόκλιτα κύρια ονόµατα, που είναι γνήσια λατινικά, συναιρούν στη γενική ενικού ii σε i. Σχηµατίζουν επίσης κατά κανόνα την κλητική ενικού κατά το ουσιαστικό filius σε ι και όχι σε ie. (σχολική γραµµατική σελίδα 15) Επίθετα : ευτερόκλιτα επίθετα : Proximus a um : γειτονικός. κοντινός Vacuus a um : άδειος Plenus a um : γεµάτος Magnus a um : µεγάλος Τριτόκλιτα επίθετα : Tres tria : τρεις (απόλυτο αριθµητικό) Ferox cis : άγριος (τριγενές, µονοκατάληκτο και τριτόκλιτο) Τριτόκλιτα επίθετα Τα τριτόκλιτα επίθετα θετικού βαθµού µπορεί να είναι τριγενή και τρικατάληκτα : celer celeris celere και αcer acris acre. Μπορεί ακόµη να είναι τριγενή και δικατάληκτα : brevis brevis breve. Είναι ακόµη τριγενή και µονοκατάληκτα : ferox ocis. Κλίνονται όπως τα τριτόκλιτα ουσιαστικά, σχηµατίζουν όµως την αφαιρετική ενικού σε i, τη γενική πληθυντικού σε ium και την ονοµαστική αιτιατική κλητική πληθυντικού στα ουδέτερα σε ia. Αντωνυµίες : Suo : κτητική αντωνυµία γ προσώπου για ένα κτήτορα Ego : προσωπική αντωνυµία α προσώπου Ipse : δεικτική αντωνυµία Aliquid : αόριστη αντωνυµία Tibi : προσωπική αντωνυµία β προσώπου 48

51 εικτική / Οριστική αντωνυµία : ipse, ipsa, ipsum Ενικός αριθµός Ονοµαστική Ipse Ipsa Ipsum Γενική Ipsius Ipsius Ipsius οτική Ipsi Ipsi Ipsi Αιτιατική Ipsum Ipsam Ipsum Κλητική Αφαιρετική Ipso Ipsa Ipso Πληθυντικός αριθµός Ονοµαστική Ipsi Ipsae Ipsa Γενική Ipsorum Ipsarum Ipsorum οτική Ipsis Ipsis Ipsis Αιτιατική Ipsos Ipsas Ipsa Κλητική Αφαιρετική Ipsis Ipsis Ipsis Ρήµατα : ρήµα ενεστώτας παρακείµενος σουπίνο Απαρέµφατο Interrogo 1 interrogo interrogavi interrogatum interrogare ρωτάω Cogito 1 cogito cogitavi cogitatum cogitare σκέφτοµαι Enoto 1 enoto enotavi enotatum enotare κρατώ σηµειώσεις Adporto 1 adporto adportavi adportatum adportare φέρω Erro 1 erro erravi erratum errare περιπλανιέµαι Rideo 2 rideo risi risum ridere γελώ Sedeo 2 sedeo sedi sessum sedere κάθοµαι Habeo 2 habeo habui habitum habere 49

52 έχω Licet 2 επιτρέπεται Video 2 βλέπω Valeo 2 είµαι υγιής Capio 3* πιάνω licet licuit licere video vidi visum videre valeo valui valere capio cepi captum capere Μέλλοντας Οριστική 1 η συζυγία 2 η συζυγία Sum Ama bo Dele bo Er o Ama bis Dele bis Er is Ama bit Dele bit Er it Ama bimus Dele bimus Er imus Ama bitis Dele bitis Er it is Ama - bunt Dele - bunt Er - unt Συντακτικό : ευτερεύουσες προτάσεις : «cum in venationibus eris» : δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση. Εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum και εκφέρεται µε Οριστική Μέλλοντα γιατί µας ενδιαφέρει µόνο από χρονική άποψη και δηλώνει το σύγχρονο. «etsi retia vacua habebam» : δευτερεύουσα επιρρηµατική εναντιωµατική πρόταση. Εισάγεται µε τον εναντιωµατικό σύνδεσµο etsi και εκφέρεται µε Οριστική, γιατί εκφράζει µια πραγµατική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. Στην κύρια υπάρχει ο σύνδεσµος tamen. 50

53 Ασκήσεις : 1. Ποια άλλα ουσιαστικά, όπως το cera-ae, γνωρίζετε, που έχουν δηλαδή άλλη σηµασία στον ενικό και άλλη στον πληθυντικό; 2. Ποια άλλα ουσιαστικά ανεξάρτητα από την κλίση, γνωρίζετε τα οποία απαντούν µόνο στον πληθυντικό αριθµό; 3. Να εντοπίσετε τα θηλυκά προσηγορικά ονόµατα της Γ κλίσης και να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθµού. 4. vacuum rete, feroces apri : να κλίνετε τις συνεκφορές στον αριθµό που δίνονται. 5. tu : να κλίνετε την προσωπική αντωνυµία γ προσώπου στον πληθυντικό αριθµό. 6. suo : να γράψετε την αντωνυµία στα άλλα πρόσωπα στο γένος, στον αριθµό και στην πτώση που βρίσκονται. 7. cepi, sedebam, licebit : να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρηµάτων. 8. sunt : να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος και να κλίνετε την Οριστική Παρατατικού και Μέλλοντα. 9. Να αναγνωρίσετε γραµµατικά τις παρακάτω λέξεις : apros, ipse, ad, proximo, sed, aliquid, -que, cum, tamen, tibi, in, vacua, ceras, tres, stilus, quoque. Ουσιαστικό Επίθετο Αντωνυµία Αριθµητικό Επίρρηµα Πρόθεση Σύνδεσµος 10.να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουδέτερων ουσιαστικών του κειµένου στον αντίθετο αριθµό. 11.να γράψετε την ίδια πτώση των παρακάτω ουσιαστικών στον αντίθετο αριθµό : stilus, silvae, venationibus, montibus. 12.να κλιθούν όλα τα επίθετα της β και γ κλίσης στον αριθµό και στο γένος που βρίσκονται. Τι παρατηρείτε; 13.να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθµού τα ρήµατα της β συζυγίας. 14.στις παρακάτω λέξεις να υπογραµµίσετε την παρείσακτη και να δηλώσετε σε τι διαφοροποιείται : salutem, venationibus, solitudo, montibus, cogitationis 15.να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε οι παρακάτω προτάσεις να είναι συντακτικά ορθές : cum Romani in venationes sunt, pugillarium adportant propter solitudo Plinius cogitο 16.να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που σας δίνονται µέσα στις παρενθέσεις τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού την µεταφέρετε στον κατάλληλο τύπο : cum Gaius in erat, pugillares..(silva, habeo) Gaius..habet..(solitude, incitamentum, cogitation) Videmus Minervam in..(mons, sedeo) 17.να γραφεί και να κλιθεί ο Μέλλοντας όλων των ρηµάτων του κειµένου και να γραφούν οι αρχικοί τους χρόνοι. 51

54 18.να χαρακτηριστούν όλες οι προτάσεις ανάλογα µε το περιεχόµενο τους, την ποιότητα και τις σχέσεις τους µε τις άλλες προτάσεις. 19.να διακρίνετε τις λέξεις σε προθέσεις και συνδέσµους : ad, sed, in, etsi, cum 20.να σχηµατίσετε προτάσεις νοηµατικά αποδεκτές και συντακτικά ορθές αφού τις βάλετε στο σωστό τύπο και στην ορθή σειρά : sedeo(µέλλοντας), rete(ενικός), Plinius, ad Plinius, licet(µέλλοντας), Minerva, in, video, mons(πληθυντικός) 52

55 Μάθηµα 9 ο Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Taquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore mango cultrum extrahit et delictum punire parat. Polpulum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et Taquinium Collatinum, deligere constituit. Μετάφραση : Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, ο έβδοµος και τελευταίος από τους βασιλείς, χάνει την εξουσία µ αυτόν τον τρόπο. Ο γιος του, Σέξτος Ταρκύνιος, προσβάλλει την τιµή της Λουκρητίας, της γυναίκας του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος τη βρίσκουν περίλυπη. Η γυναίκα τους αποκαλύπτει µε δάκρυα την αδικία και αυτοκτονεί µε µαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το µαχαίρι από την πληγή µε µεγάλο πόνο και ετοιµάζεται να τιµωρήσει το έγκληµα. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Ο ρωµαϊκός λαός, ελεύθερος πια, αποφασίζει να εκλέξει δυο υπάτους, τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο. 53

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Ξαφνικά ο Περσέας καταφτάνει πετώντας με φτερωτά σανδάλια βλέπει την κoπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και ελευθερώνει την Ανδρομέδα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Α. Κείμενο Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Sed venti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ Mάθηµα 7 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. 2 Μετάφραση: Τώρα µε αγαπάς, φίλος δεν είσαι. «Μα γιατί λοιπόν; Αυτά διαφέρουν µεταξύ τους;»

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. 2 Μετάφραση: Τώρα µε αγαπάς, φίλος δεν είσαι. «Μα γιατί λοιπόν; Αυτά διαφέρουν µεταξύ τους;» ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να εντοπίσετε τα αρσενικά πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να τα µεταφέρετε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. www.prooptikh.com

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. www.prooptikh.com ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να εντοπίσετε τα αρσενικά πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειµένου και να τα µεταφέρετε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙV LECTIO QUARTA

ΜΑΘΗΜΑ ΙV LECTIO QUARTA ΜΑΘΗΜΑ ΙV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να βρείτε τα ουδέτερα ουσιαστικά της β κλίσης του κειµένου και να τα µεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

3) Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τις πτώσεις που λείπουν στην προσωπική αντωνυμία:

3) Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τις πτώσεις που λείπουν στην προσωπική αντωνυμία: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται στην ονομαστική του ενικού): poeta: αιτιατική πληθυντικού αριθμού: poetas dictum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού: dicta

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ. Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΛΪΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΗΜ 1 LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κείμενα 1-10

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κείμενα 1-10 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κείμενα 1-10 28/5/2013 Παπασωτήρης Σπύρος ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ποιος ο ρόλος της Λατινικής γλώσσας στα δύο τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ VII LECTIO SEPTIMA ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Nα µεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat.

Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. ΜΑΘΗΜΑ I - LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Ο Οβίδιος (Publius Ovidius Naso: 43 π.χ.) υπήρξε επικός και ελεγειακός ποιητής. Για λόγους που δε γνωρίζουμε ακριβώς, ο αυτοκράτορας Αύγουστος (63 π.χ. 14 μ.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Πρόλογος

Περιεχόμενα 1. Πρόλογος Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1998 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Βʹ Λυκείου. Η επανέκδοση κρίηκε επιβεβλημένη, καώς επιχειρεί να εραπεύσει παραλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της Ανδρομέδας

Η περιπέτεια της Ανδρομέδας Η περιπέτεια της Ανδρομέδας ΜΑΘΗΜΑ III 1 Κείμενο Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam,

Διαβάστε περισσότερα

imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum

imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum ΚΕΙΜΕΝΟ IX LECTIO NONA Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Τον 6 ο αιώνα π.χ. η Ρώμη περιέρχεται στην ετρουσκική κυριαρχία. Οι τελευταίοι βασιλιάδες της, οι Ταρκύνιοι, είναι Ετρούσκοι. Γύρω στα 510

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέση υπογραφής δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1. Κλίση των κύριων ονομάτων Cassiope Cepheus Andromeda /-e Cassiopes Cephei /-os Andromedae /-es Cassiopae Cepheo Andromedae Cassiopen Cepheum /-ea Andromedam /-an

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Η ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ: Στα λατινικά δεν υπάρχει αυτοπαθής αντωνυµία, όπως έχουµε έχουµε στα αρχαία (ἐµαυτοῦ, ἐµαυτῆς - σεαυτοῦ, σεαυτῆς - ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς). Η προσωπική αντωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt.

Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt. Post bellum

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ LECTIO SECUNDA ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΣΥΖΥΓΙΑ:Α ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ am-o ama-vi ama-tum ama-re am-o ama-ba-m ama-bo ama-s ama-ba-s ama-bi-s ama-t ama-ba-t ama-bi-t ama-mus ama-ba-mus ama-bi-mus ama-tis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Έπειτα πέρασε με ελέφαντες πάνω από τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Λλ2K(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Μετάφραση: Α. Ο Αννίβας στον Φαλερνό αγρό ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μαξίμου. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι ανακάλεσαν αυτόν στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. Δεν έχουν όμως όσα δηλώνουν ύλη, τόπο ή χρόνο, μέτρο, συγγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Κάθε Παρασκευή το επιστηµονικό επιτελείο του φροντιστηρίου ΕΝΑ θα δηµοσιεύει πρωτότυπα προτεινόµενα θέµατα για την προετοιµασία των υποψηφίων της Γ Λυκείου ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το παλάτι), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία που το όνομά της είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/4/09 Α. Μετάφραση Με τον ίδιο τρόπο ο σωστός και σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: «Congrediamur, ut singularis

Διαβάστε περισσότερα