Περιεχόμενα 1. Πρόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα 1. Πρόλογος"

Transcript

1 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1998 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Βʹ Λυκείου. Η επανέκδοση κρίηκε επιβεβλημένη, καώς επιχειρεί να εραπεύσει παραλείψεις και ατέλειες που ο χρόνος και η εμπειρία έχουν αναδείξει. Από το 98 μέχρι σήμερα έχουν σημειωεί αρκετές αλλαγές στο χώρο της παιδείας, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο σοβαρές. Σημαντικότερη εωρείται η κατάργηση των εξετάσεων της Βʹ Λυκείου, γεγονός που, για διαφορετικούς λόγους, άλλους ικανοποιεί και άλλους ανησυχεί. Παραμένει, ωστόσο, το μάημα των Λατινικών μεταξύ των πανελλαδικά εξεταζομένων στη Γʹ Λυκείου, οπότε η σωστή προσέγγισή του στη Βʹ Λυκείου έτει τις βάσεις για την επιτυχή αντιμετώπισή του στις εξετάσεις. Η δομή του νέου βιβλίου αποτελείται από τα εξής μέρη. Η εισαγωγή αποτελεί το πρώτο μέρος. Με ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ελεύερης και σύντομης ανάπτυξης) και κλειστού ή αντικειμενικού (ερωτήσεις σωστού - λάους, σύζευξης, πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών) επιχειρείται η προσπέλασή της. Το δεύτερο μέρος, που εωρείται και το πιο ουσιαστικό, περιλαμβάνει: Μετάφραση των κειμένων εκ παραλλήλου με το πρωτότυπο. Ακολουούν η αναλυτική σύνταξη και οι ειδικές παρατηρήσεις. Σ αυτές παρατίενται όλες οι συντακτικές και γραμματικές ιδιομορφίες που μπορεί να συναντήσει ο μαητής στα είκοσι (20) πρώτα κείμενα. Σ αυτό το μέρος κρίηκε αναγκαία η παράεση συγκεντρωτικών πινάκων (ουσιαστικά κατά κλίση και γένος, επίετα κατά κλίση, αντωνυμίες, συνεκφορές και αρχικοί χρόνοι ρημάτων κατά συζυγία), όπως και η αντιμετώπιση των κύριων γραμματικών φαινομένων του κάε κειμένου. Στο ίδιο μέρος ακολουούν οι ασκήσεις κατά μάημα. Εδώ αναλύονται και εξετάζονται όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ασκήσεις γραμματικές και συντακτικές στα πρώτα κεφάλαια είναι προσαρμοσμένες στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται στις αντίστοιχες ενότητες ενώ στα επόμενα γίνονται όλο και περισσότερο σύνετες, κάτι που απαιτεί και περισσότερες γνώσεις. Εδώ κρίηκε αναγκαίο να παρατεούν και οι απαντήσεις στις επαναληπτικές α- σκήσεις του σχολικού βιβλίου. Πρωτοτυπία του νέου βιβλίου είναι ότι περιλαμβάνει στο τέλος κάε ενότητας δύο una littera (facile et medium). Πρόκειται για τα γνωστά μας su-docu (μοναδικός αριμός), ε- νταγμένα όμως στη Λατινική, καώς οι εννέα πρώτοι αριμοί αντικαίστανται από τα εννέα πρώτα γράμματα της λατινικής γλώσσας. Ωστόσο, η φιλοσοφία του παιχνιδιού παραμένει η ίδια: οριζόντια, κάετα ή κατά ομάδες το γράμμα παραμένει μοναδικό, εξ ου και η νέα του ονομασία una littera (μοναδικό γράμμα).

2 2 Λατινικά Βʹ Λυκείου Ακολουούν (τρίτο μέρος) πίνακες με τα σπουδαιότερα γραμματικά φαινόμενα, οι ο- ποίοι περιλαμβάνουν: α) υποδειγματική κατάταξη των ρημάτων των είκοσι (20) πρώτων κειμένων κατά τρόπο ώστε ο μαητής να διευκολύνεται στην προσπάειά του για γρήγορη απομνημόνευσή τους, β) συγκεντρωτικούς πίνακες κλίσης ρημάτων κατά συζυγία και φωνή, γ) κλίση όλων των ρημάτων που παρουσιάζουν ιδιομορφίες στο σχηματισμό τους (capio, eo, fero, possum, αποετικά κ.λ.π.), δ) κλίση όλων των αντωνυμιών που εμφανίζονται στα πρώτα είκοσι (20) κείμενα και ε) πίνακα με τον υπερετικό βαμό των επιέτων. Η επόμενη ενότητα (τέταρτο μέρος) περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης. Πρόκειται για τέσσερα (4) τεστ για ολιγόλεπτη εξέταση, τέσσερα (4) για ωριαία και τέσσερα (4) επαναληπτικά διαγωνίσματα. Τα επαναληπτικά είναι ανά πέντε (5) ενότητες και παρέχεται η δυνατότητα για ένα πλήρη και συστηματικό έλεγχο των γνώσεων. Η προσπάεια αυτή κλείνει με τις απαντήσεις στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα καώς και στα κριτήρια αξιολόγησης. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στο μαητή να καταγράφει από μόνος του το βαμό ετοιμότητάς του και να ελέγχει αποτελεσματικά τις γνώσεις του. Τέλος, έλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου και ιδιαίτερα την κ. Γιούλη Πιπερίδου και να ευχηώ καλή δύναμη σ αυτούς που πρόυμα υποβάλλουν τον εαυτό τους στη δοκιμασία των εξετάσεων με την υπόμνηση ότι «τὰ ἀγαά κόποις κτῶνται». Μάιος, 2007 Ο συγγραφέας

3 Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Eρωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύερης ανάπτυξης Eρωτήσεις ανοικτού τύπου Σύντομης ανάπτυξης Eρωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου...10 Lectio I Κείμενο Μετάφραση...15 Συντακτική Ανάλυση...15 Ειδικές Παρατηρήσεις...16 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...17 Γραμματική του Κειμένου...18 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...18 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...21 Una Littera...24 Lectio IΙ Κείμενο Μετάφραση...25 Συντακτική Ανάλυση...25 Ειδικές Παρατηρήσεις...26 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...27 Γραμματική του Κειμένου...28 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...29 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...32 Una Littera...34 Lectio IΙI Κείμενο Μετάφραση...35 Συντακτική Ανάλυση...36 Ειδικές Παρατηρήσεις...37 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...38 Γραμματική του Κειμένου...39 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...39 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...41 Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio IV Κείμενο Μετάφραση...45 Συντακτική Ανάλυση...45 Ειδικές Παρατηρήσεις...46 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...47 Γραμματική του Κειμένου...48 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...49 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...51 Λεξικολογικές Ασκήσεις...53 Una Littera...54 Lectio V Κείμενο Μετάφραση...55 Συντακτική Ανάλυση...55 Ειδικές Παρατηρήσεις...56 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...57 Γραμματική του Κειμένου...58 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...59 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...62 Λεξικολογικές Ασκήσεις...64 Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαήματα I-V...65 Una Littera...67

4 4 Λατινικά Βʹ Λυκείου Lectio VI Κείμενο Μετάφραση...68 Συντακτική Ανάλυση...68 Ειδικές Παρατηρήσεις...69 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...70 Γραμματική των Κειμένων VI & VII...71 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...71 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...74 Λεξικολογικές Ασκήσεις...76 Una Littera...77 Lectio VII Κείμενο Μετάφραση...78 Συντακτική Ανάλυση...78 Ειδικές Παρατηρήσεις...79 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...80 Γραμματική του Κειμένου...81 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...81 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...84 Λεξικολογικές Ασκήσεις...86 Una Littera...87 Lectio VIIΙ Κείμενο Μετάφραση...88 Συντακτική Ανάλυση...88 Ειδικές Παρατηρήσεις...90 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...90 Γραμματική του Κειμένου...91 Ι. Ασκήσεις Γραμματικής...92 ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού...95 Λεξικολογικές Ασκήσεις...96 Una Littera...97 Lectio ΙΧ Κείμενο Μετάφραση...98 Συντακτική Ανάλυση...98 Ειδικές Παρατηρήσεις...99 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio Χ Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαήματα VI-X Una Littera Lectio ΧΙ Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική των Κειμένων ΧΙ & ΧΙΙ Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio ΧΙΙ Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Una Littera

5 Περιεχόμενα 5 Lectio ΧIIΙ Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio ΧΙV Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαήματα ΧV-ΧIX Una Littera Lectio ΧV Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική των Κειμένων XV-XVI Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio ΧVI Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio ΧVIΙ Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική των Κειμένων XVII & XVIII Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio ΧVIII Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις Una Littera Lectio ΧIX Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Λεξικολογικές Ασκήσεις...216

6 6 Λατινικά Βʹ Λυκείου Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαήματα ΧV-ΧΙX Una Littera Lectio ΧX Κείμενο Μετάφραση Συντακτική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Συγκεντρωτικοί Πίνακες Γραμματική του Κειμένου Ι. Ασκήσεις Γραμματικής ΙΙ. Ασκήσεις Συντακτικού Una Littera Παράρτημα Γραμματικών Φαινομένων Α. Υποδειγματική Κατάταξη των Ρημάτων Β. Κλίση Ρημάτων Γ. Αντωνυμίες Δ. Παραετικά Επιέτων και Επιρρημάτων Κριτήρια Αξιολόγησης 1 ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio IV) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio V) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones I V) ο Κριτήριο για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio VII) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio IX) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones VI X) ο Κριτήριο για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio XII) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio XIV) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones XI XIV) ο Κριτήριο για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio XVIII) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio XX) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones XVI XX) Απαντήσεις στις Ασκήσεις Απαντήσεις στις Εισαγωγικές Ερωτήσεις Απαντήσεις στις Ασκήσεις κατά Μάημα Lectio I Lectio II Lectio III Lectio IV Lectio V Lectio VI Lectio VII Lectio VIII Lectio IX Lectio X

7 Περιεχόμενα 7 Lectio XI Lectio XII Lectio XIII Lectio XIV Lectio XV Lectio XVI Lectio XVII Lectio XVIII Lectio XIX Lectio XX Απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio IV) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio V) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones I V) ο Κριτήριο για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio VII) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio IX) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones VI X) ο Κριτήριο για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio XII) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio XIV) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones XI XIV) ο Κριτήριο για Ολιγόλεπτη Εξέταση (Lectio XVIII) ο Κριτήριο Αξιολόγησης για Ωριαία Εξέταση (Lectio XX) ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα (Lectiones XVI XX)...354

8 I Lectio Prima 15 LECTIO PRIMA Μάημα Πρώτο Ι ΚΕΙΜΕΝΟ Ovidius poeta in terra 1 Pontica exulat. Epistulas Romam 2 scriptitat. Epistulae plenae querelarum 3 sunt. Romam desiderat et fortunam 4 adversam deplorat. Narrat de incolis 8 barbaris 5 et de terra gelida. 5 Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis 7 contra iniuriam 6 repugnat. Musa est unica amica poetae. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ O Oβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Γράφει συχνά επιστολές στη Pώμη. Oι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα. Eπιυμεί τη Pώμη και κλαίει την κακή του τύχη. Διηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και για την παγωμένη γη. Oι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Mε τις επιστολές του πολεμάει την αδικία. H μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ovidius... exulat: κύρια πρόταση. exulat: ρήμα, Ovidius: υποκείμενο, poeta: παράεση στο Ovidius, in terra 1 : εμπρόετος που δηλώνει στάση σε τόπο, Pontica: επι. προσδ. στο terra. Epistulas Romam scriptitat: κύρια πρόταση. scriptitat: ρήμα, epistulas: αντικείμενο, Romam 2 : απρόετη αιτιατική που δηλώνει κίνηση σε τόπο. Epistulae... sunt: κύρια πρόταση.

9 16 I Μάημα Πρώτο sunt: ρήμα, epistulae: υποκείμενο, plenae: κατηγορούμενο στο epistulae, querelarum 3 : γενική αντικειμενική στο plenae. Romam desiderat et... deplorat: κύριες προτάσεις. Romam: αντικείμενο του desiderat, fortunam 4 : αντικείμενο στο deplorat, adversam: επι. προσδ. στο fortunam. Narrat... gelida: κύρια πρόταση. narrat: ρήμα, de incolis- de terra 5 : εμπρόετοι προσδιορισμοί της αναφοράς, barbaris -gelida: επιετικοί προσδιορισμοί στα incolis 8 και terra αντίστοιχα. Poetam... excruciant: κύρια πρόταση. excruciant: ρήμα, curae et miseriae: υποκείμενα, poetam: αντικείμενο. Epistulis... repugnat: κύρια πρόταση. repugnat: ρήμα, contra iniuriam 6 : εμπρόετος που δηλώνει εχρική διεύυνση, epistulis 7 : αφαιρετική του οργάνου. Musa est... poetae: κύρια πρόταση. est: ρήμα, musa: υποκείμενο, amica: κατηγορούμενο στο musa, unica: κατηγορηματικός προσδ. στο amica, poetae: γενική κτητική στο amica. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. H πρόεση in συντάσσεται με αιτιατική και αφαιρετική. Mε αιτιατική δηλώνει τόπο και συγκεκριμένα κίνηση και άφιξη σ ένα τόπο. Mεταφορικά δηλώνει εχρική διάεση ή διεύυνση, είσοδο σε κατάσταση, σκοπό. Mε αφαιρετική τοπική δηλώνει στάση σε τόπο, χρόνο. Mεταφορικά δηλώνει εντοπισμό σε κατάσταση, αναφορά. 2. H κίνηση σε τόπο με κύρια ονόματα πόλεων δηλώνεται με απλή αιτιατική. 3. Tο σχολικό βιβλίο χαρακτηρίζει τη γενική αυτή ως συμπλήρωμα επιέτου. 4. H αιτιατική που εξαρτάται από ρήματα ψυχικού πάους εωρείται και ως αιτιατική της αιτίας. 5. H de συντάσσεται πάντοτε με αφαιρετική και δηλώνει τοπική χρονική αφετηρία, και μεταφορικά αναφορά, προέλευση, αναγκαστικό αίτιο. 6. Tο contra λειτουργεί και ως επίρρημα. Ως πρόεση συντάσσεται πάντοτε με αιτιατική και δηλώνει εχρική διεύυνση, διάεση. Tο contra iniuriam είναι ισοδύναμο του iniuriis κα ότι το repugno συντάσσεται με δοτική. Για αποφυγή σύγχυσης προτιμήηκε ο εμπρόετος προσδιορισμός. 7. H δοτική στα λατινικά χρησιμοποιείται ως αντικείμενο, αντικειμενική, προσωπική και

10 I Lectio Prima 17 σπάνια ως δοτική του σκοπού (κατηγορηματική). Όλες τις άλλες χρήσεις της δοτικής της αρχαίας ελληνικής στα λατινικά τις έχει η αφαιρετική. 8. Tο incola,ae είναι αρσενικό και ηλυκό. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Αʹ κλίση poeta, ae terra, ae epistula, ae Roma, ae α querela, ae fortuna, ae incola, ae cura, ae α+ miseria, ae iniuria, ae musa, ae amica, ae Βʹ κλίση Οvidius,ii/i α ΕΠΙΘΕΤΑ Βʹκλιτα Ponticus, a, um plenus, a, um adversus, a, um ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ terra pontica terra gelida fortuna adversa incola barbarus/a unica amica ΣΥΝΕΚΦΟΡΕΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ barbarus, a, um gelidus, a, um unicus, a, um ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ terrae ponticae terrae gelidae fortunae adversae incolae barbari/ae unicae amicae 1 η συζ. exulo, exulavi, exulatum, exulare sum, fui,, esse desidero, desideravi, desideratum, desiderare narro, narravi, narratum, narrare repugno, repugnavi, repugnatum, repugnare scriptito, scriptitavi, scriptitatum, scriptitare deploro, deploravi, deploratum, deplorare excrucio, excruciavi, excruciatum, excruciare

11 18 I Μάημα Πρώτο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ENIKOΣ 1. A KΛIΣH OYΣIAΣTIKΩN ΠΛHΘYNTIKOΣ Oν. mus-a μοῦσ-α mus-ae μοῦσ-αι Γεν. mus-ae μούσ-ης mus-arum μουσ-ῶν Δοτ. mus-ae μούσ-ῃ mus-is μούσ-αις Aιτ. mus-am μοῦσ-αν mus-as μούσ-ας Kλ. mus-a μοῦσ-α mus-ae μοῦσ-αι Aφ. mus-a mus-is ΠAPATHPHΣEIΣ ΣTA A KΛITA 1. Tα πρωτόκλιτα είναι γένους ηλυκού εκτός από εκείνα που δηλώνουν αρσενικά πρόσωπα. Π.χ. poeta, ae (ποιητής) // nauta, ae (ναύτης). 2. Tα ουσιαστικά filia,ae και dea,ae σχηματίζουν τη δοτική και αφαιρετική πληυντικού σε -is και -abus, για να διακρίνονται από τα αντίστοιχα αρσενικά filius και deus. 2. OPIΣTIKH SUM 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Eνεστώτας sum es est sumus estis sunt ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ Αʹ ΣΥΖΥΓΙΑΣ exul-o exul-as exul-at exul-amus exul-atis exul-ant I. Ασκήσεις Γραμματικής 1) Nα μεταφερoύν οι προτάσεις στον άλλο αριμό. Epistulae plenae querelarum sunt. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Musa est unica amica poetae.

12 I Lectio Prima 19 2) Nα γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων: Eνεστ. Πρκ. Σουπ. Aπαρ. sunt exulat scriptitat deplorat repugnat 3) Nα κλιούν τα ονόματα και στους δύο αριμούς: Oν. Γεν. Δοτ. Aιτ. Kλητ. Aφαιρ. Oν. Γεν. Δοτ. Aιτ. Kλητ. Aφαιρ. terra epistulas incolis musa poetae Eνικός αριμός Πληυντικός αριμός 4) Nα γράψετε τη δοτική και αιτιατική ενικού και πληυντικού των πρωτόκλιτων ουσιαστικών του κειμένου. 5) Nα μεταφέρετε τα ρήματα του κειμένου στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριμού. 6) Nα γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριμό των α κλιτων αρσενικών ουσιαστικών του κειμένου.

13 20 I Μάημα Πρώτο 7) Romam desiderat et fortunam adversam deplorat: Nα γίνει συλλαβισμός της πρότασης. 8) Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1 epistulae: ονομαστική πληυντικού α κλιτου ουσιαστικού 2 querelarum: γενική πληυντικού α κλιτου ουσιαστικού 3 incolis: δοτική πληυντικού α κλιτου ουσιαστικού 4 gelida: αφαιρετική ενικού α κλιτου ουσιαστικού 5 miseriae: κλητική πληυντικού α κλιτου ουσιαστικού 6 poetae: γενική ενικού α κλιτου ουσιαστικού 7 est: γ ενικό ενεστώτα του sum. Σωστό Λάος 9) Nα αντιστοιχίσετε τις στήλες. (Oι απαντήσεις να γραφούν στις τελευταίες στήλες) 1 sunt α α κλιτο ουσιαστικό 2 in β αφαιρετική πληυντικού 3 curae γ επίετο 4 epistulis δ πρόεση 5 plenae ε ρήμα, γ πληυντικό Aπαντήσεις 10) Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση ή τις σωστές απαντήσεις: A) To epistulis είναι α) δοτική πληυντικού α κλιτου ουσιαστικού β) αφαιρετική πληυντικού α κλιτου ουσιαστικού γ) αφαιρετική πληυντικού β κλιτου ουσιαστικού δ) δοτική πληυντικού β κλιτου ουσιαστικού B) το plenae είναι α) κλητική πληυντικού β) δοτική ενικού γ) ονομαστική πληυντικού δ) γενική ενικού

14 I Lectio Prima 21 11) Nα κλίνετε την οριστική του ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων και στους δυο αριμούς: ego tu ille nos vos illi sunt exulat scriptitat deplorat repugnat ΙI. Ασκήσεις Συντακτικού 1) Nα αναγνωριστούν συντακτικά οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί του κειμένου. 2) Nα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα κατηγορούμενα του κειμένου, τις λέξεις που προσδιορίζουν και τα ρήματα που τα συνδέουν. Kατηγορούμενο του υποκειμένου του αντικειμένου του ρήματος του απαρεμφάτου 3) Ποιοι οι σύνδεσμοι του κειμένου και ποια η συντακτική τους έση; 4) Romam: τι είναι συντακτικά η λέξη και πώς δικαιολογείται η πτώση της;

15 22 I Μάημα Πρώτο 5) Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1 poeta: παράεση στο Ovidius. 2 Romam: αντικείμενο του scriptitat. 3 plenae: επιετικός στο epistulae. 4 de terra: εμπρόετος της αναφοράς. 5 poetam: αντικείμενο του excruciant. 6 epistulis: αφαιρετική του οργάνου στο repugnat. 7 amica: επιετικός στο unica. Σωστό Λάος 6) Nα αντιστοιχίσετε τις στήλες. (Oι απαντήσεις να γραφούν στις τελευταίες στήλες) 1 querelarum α εμπρόετος του τόπου 2 epistulas β εμπρόετος της εναντίωσης 3 amica γ γενική αντικειμενική 4 contra iniuriam δ κατηγορούμενο 5 in terra ε δοτική αντικειμενική στ γενική του περιεχομένου ζ γενική υποκειμενική η αντικείμενο Aπαντήσεις 7) Ποιες αλλαγές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου οι προτάσεις να είναι ορές συντακτικά και αποδεκτές νοηματικά; α) Epistulas Romae scriptitat. β) Epistula plenae querelarum est. γ) Narrat de incolis barbaros et de terram gelidam. δ) Poetam curae et miserias excruciant. ε) Epistulis contra iniuriae repugnat. στ) Musa sunt unica amica poetae.

16 I Lectio Prima 23 8) Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση σύμφωνα με το νόημα του κειμένου 1 Ovidius epistulas in Aethiopiam scriptitat 2 Roma Ovidium desiderat 3 Musa non est unica amica poetae 4 Ovidius epistulis contra iniuriam repugnat 5 Ovidius narrat de incolis Σωστό Λάος 9) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορή συντακτικά; α) Musa sunt unica amica poetae β) Musa est unicae amicae poetae γ) Musa est unica amicae poetae δ) Musa est unica amica poetae Salus populi suprema est lex Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος. Κικέρων, Μάρκος Τύλλιος ( π.χ.)

17 24 I Μάημα Πρώτο Una Littera FACILE F H C A B A E I F B H G D H I F C B F D H C B I C D H E B A H C MEDIUM C G I I C E H D E I H B A I B E F B C D E G D A B D B C

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1 2 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Δεύτερο κεφάλαιο 2. Συγκριτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2004 και 2005 14 2.1 Αποτελέσματα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγμάτων. και εγκυκλίων. για την αξιολόγηση των μαθητών. του Γυμνασίου.

Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγμάτων. και εγκυκλίων. για την αξιολόγηση των μαθητών. του Γυμνασίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π.Δ. 409/94 Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟ 2011 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 12/13/12 2:30 PM Page 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 3/29/13 11:19 AM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Ρηγάτου Κωνσταντίνα, Φιλόλογος Σταµουλάκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Ομάδα Σύνταξης Συντονιστές: Κοθάλη - Κολοκούρη Ευπραξία, Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα