ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ/2γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ A/A Τροποποίησης Σχετική Τροποποιητική ιαταγή Ηµερο- µηνία Καταχώ ρησης Τροποποίησης Αυτός που καταχώρησε την τροποποίηση Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: 1. Τροποποιήσεις επιφέρονται µόνο κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2γ. 2. Στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας του κειµένου, να αναγράψετε ένα κεφάλαιο Τ και τον α/α της τροποποίησης (π.χ. Τ1, Τ2 κοκ.). 3. Να καταχωρήσετε στον παραπάνω πίνακα κάθε τροποποιητική διαταγή, για επιβεβαίωση ότι έγιναν οι µεταβολές.

3 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα << Α>> ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/2γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3077 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2γ (30) Φ /22/ ΓΕΣ/ΓΓ/2γ (20) Σ.1191 Αθήνα, 30 Ιουν 2008 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ Εσωτερικού- Εξωτερικού και Εκπαιδευτικές Άδειες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. Ν.1400/73 Περί Καταστάσεων των Αξκών των Ε β. Ν.1394/83 Περί Εκπαίδευσης Στελεχών ΣΞ γ. Φ.446/132989/Σ.3022/28 Μαϊ 90/ΓΕΕΘΑ/ Π/ Μ (Γ ) δ. Ν.2913/2001 Ρύθµιση Θεµάτων Μετοχικών Ταµείων ΥΕΘΑ και άλλες ιατάξεις ε. Πα 3-39/2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ στ. Φ.446/ /Σ.5915/11 Νοε 2002/ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑ ΟΣ ζ. Φ.446/152857/Σ.2227/09 Απρ 2003/ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑ ΟΣ η. Πα 3-3/2003 Εκπαίδευση Αξκών ΥΓ θ. Πα 3-33/2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ (Περί Γλωσσοµάθειας Στελεχών) ι. Φ.446/152857/Σ.2227/09 Απρ 2003/ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑ ΟΣ (Γ ) ια. Ν.3257/2004 Ρυθµίσεις Θεµάτων Προσωπικού Ενόπλων υνάµεων και άλλες ιατάξεις ιβ. Πα 4-25/2000/ΓΕΣ/1 ο ΕΓ "Περί χρόνου ιοικήσεως Αξκών ιγ. Υπ Αριθµ. 25 Πρακτικό της 3 ης /2007 Συνεδρίασης ΑΣΣ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3-39/2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: (ΥΓ) υπηρεσίας. α. Εκπαίδευση Αξκών Ο-Σ σε ΑΕΙ Εσωτερικού, πλην Αξκών Με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και δαπάνη της β. Μετεκπαίδευση Αξκών Ο-Σ σε ΑΕΙ Εσωτερικού (1) Με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία.

4 (2) Χωρίς χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας, αλλά µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. γ. Μετεκπαίδευση Αξκών Ο-Σ σε ΑΕΙ Εξωτερικού Με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. δ. Στην έγκριση φοίτησης στελεχών σε ΑΕΙ εσωτερικού, των οποίων η παρακολούθηση των µαθηµάτων δεν είναι υποχρεωτική. ε. Ειδικότερα µε την παρούσα, καθορίζονται τα παρακάτω: (1) Όλες οι εκπαιδεύσεις- µετεκπαιδεύσεις, που προβλέπονται για τα ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού, για όλους τους αξκούς Ο-Σ, πλην ΥΓ. (2) Για τους αξκούς ΥΓ περιλαµβάνονται µόνο όσες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν, µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. (3) Η διαδικασία προγραµµατισµού των εκπαιδεύσεων- µετεκπαιδεύσεων και των εκπαιδευτικών αδειών. (4) Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων για τα ΑΕΙ εσωτερικού- εξωτερικού και οι ενέργειες των ενδιαφεροµένων Μονάδων - ιευθύνσεων / ΓΕΣ. (5) Η διαδικασία επιλογής των στελεχών. (6) Τα απαιτούµενα προσόντα. (7) Οι υπάρχοντες περιορισµοί και αναγκαίες προϋποθέσεις για επιλογή. (8) Τα αφορώντα στις υποτροφίες. (9) Οι υποχρεώσεις των Μονάδων- ιευθύνσεων/γεσ- εκπαιδευοµένων κατά τη διάρκεια της φοίτησης. (10) Η διαδικασία έγκρισης εγγραφής στελεχών σε Σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική. (11) ιάφορα άλλα θέµατα. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5 2. Οι εκπαιδεύσεις - µετεκπαιδεύσεις που προβλέπονται για τα ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού, είναι οι παρακάτω: α. Εκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εσωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα Α. β. Μετεκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εσωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα Β. γ. Μετεκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εσωτερικού, χωρίς χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας, αλλά µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσίας, όπως στο Παράρτηµα Γ. δ. Μετεκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εξωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα. ε. Μετεκπαίδευση αξκών ΥΓ σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα E. στ. Οι µετεκπαιδεύσεις αξκών ΥΓ, σε ΑΕΙ εσωτερικούεξωτερικού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και µε κάλυψη διδάκτρων από τους ιδίους, καθορίζονται στην Πάγια ιαταγή 3-3/2003 του ΓΕΣ/ ΥΓ. Το ΓΕΣ/ ΥΓ διαβιβάζει την εισήγηση του στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ, για λήψη απόφασης από τον κ. Α Υ/ΓΕΣ. 3. Τονίζεται ότι, οι εκπαιδεύσεις και µετεκπαιδεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2, ανεξάρτητα αν γίνονται µε δαπάνες της υπηρεσίας ή όχι, εντάσσονται στην αυτοεκπαίδευση στελεχών, η οποία διεξάγεται πρωτίστως για την επαύξηση της επαγγελµατικής κατάρτισης των στελεχών, επ ωφελεία της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια το κριτήριο µε το οποίο εξετάζεται κάθε αίτηµα, είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες και όχι οι ατοµικές. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ- ΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 4 Οι εκπαιδεύσεις- µετεκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικές άδειες προγραµµατίζονται κατ έτος, σύµφωνα µε τις ανάγκες των ιευθύνσεων Όπλων Σωµάτων /ΓΕΣ. 5 Υποχρεώσεις Φορέων του ΓΕΣ α. ιευθύνσεις Όπλων Σωµάτων/ΓΕΣ (1) Υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ :

6 (α) Προτάσεις επί των αναγκαιουσών µετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού εποµένου έτους µε κάλυψη διδάκτρων από τα στελέχη, µέχρι 30 Οκτ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ζ. (β) Προτάσεις επί των αναγκαιουσών εκπαιδεύσεων - µετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού (Παραρτήµατα Α, Β, Γ,, E ) εποµένου έτους µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, µέχρι 30 Αυγ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Η. (γ) Την αναγκαιότητα ή µη, διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων µε µεριµνά τους, 3 µήνες τουλάχιστον προ της διενέργειας αυτών. Η κάθε νση αναφέρει, για τα τµήµατα που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος φορέας, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Α, Β και Γ. (2) Ειδικότερα, για τις εκπαιδεύσεις-µετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ εσωτερικού, θα διενεργούνται εξετάσεις µε µέριµνα της αντίστοιχης νσης του ΓΕΣ στην περίπτωση που τα Πανεπιστήµια επιλέγουν τους υποψηφίους µε συνέντευξη και δεν τους κατατάσσουν µε σειρά επιτυχίας. Υπεύθυνη για να ερευνήσει την εν λόγω διαδικασία, είναι η αρµόδια νση, η οποία και υποχρεούται να γνωρίσει σχετικά στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ µέχρι 30 Ιαν του έτους, για το οποίο προκηρύχθηκαν οι θέσεις. β. ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως/ΓΕΣ: Εισηγείται στη Μόνιµη Επιτροπή Εκπαιδεύσεων - Εκπαιδευτικών Αδειών (ΜΕΕΕΑ), την έγκριση των µετεκπαιδεύσεων όπως παρακάτω: (1) Για τις µετεκπαιδεύσεις, που θα πραγµατοποιηθούν µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, µέχρι 30 Σεπ κάθε έτους. (2) Για τις µετεκπαιδεύσεις, που θα πραγµατοποιηθούν µε κάλυψη διδάκτρων από τα στελέχη, µέχρι 30 Νοε κάθε έτους. 6. Η ΜΕΕΕΑ αποτελείται από τους: α. ΑΎ/ΓΕΣ, ως πρόεδρο, β.. Ι Ε - ΑΚ/ΓΕΣ γ. ιευθυντές Όπλων- Σωµάτων /ΓΕΣ που έχουν προτείνει αξκούς για εκπαίδευση ή εκπαιδευτική άδεια. δ. ιευθυντή ΕΚΠ και λοιπών συναρµοδίων κατά περίπτωση ιευθύνσεων ή Επιτελικών Γραφείων και

7 ε. ιευθυντή του 1ου ΕΓ, ως µέλη. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΜΟΝΑ ΩΝ- ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 7. Για την επιλογή στελεχών που θα φοιτήσουν σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού του εποµένου έτους µε έξοδα της υπηρεσίας προκηρύσσονται οι θέσεις µε µέριµνα ΓΕΣ/ ΕΚΠ, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, µέχρι 10 Νοε κάθε έτους. 8. Για την επιλογή στελεχών που θα φοιτήσουν σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού του εποµένου έτους µε έξοδα των στελεχών προκηρύσσονται οι θέσεις µε µέριµνα ΓΕΣ/ ΕΚΠ, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, µέχρι 30 Νοε κάθε έτους. 9. Οι ενδιαφερόµενοι αξκοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους που καθορίζονται στις παραγράφους 14 και 16 της παρούσας, υποβάλλουν τις αναφορές τους, απ' ευθείας στις νσεις Ο-Σ τους, εντός των χρονικών προθεσµιών, που θα καθορίζονται από τη διαταγή προκήρυξης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 10. Οι ιευθύνσεις Όπλων Σωµάτων /ΓΕΣ διαβιβάζουν στη ΕΚΠ/ΓΕΣ τις προτάσεις τους, µόνο για τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 14 και 16 της παρούσας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, µαζί µε τα ανάλογα περιληπτικά σηµειώµατα. Για όσα στελέχη δεν πληρούν όλα τα κριτήρια, δεν διαβιβάζεται πρόταση στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 11. Η ΕΚΠ στη συνέχεια: α. Εισηγείται: (1) Στον ΑΥ/ΓΕΣ, την προεπιλογή των αξκών, που θα λάβουν µέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ εσωτερικού- εξωτερικού µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. (2) Στη ΜΕΕΕΑ την επιλογή των αξκών, που θα λάβουν εκπαιδευτική άδεια µε κάλυψη διδάκτρων από τα στελέχη. β. Καθορίζει ποιες νσεις Ο-Σ, θα διενεργήσουν κατατακτήριες εξετάσεις υποψηφίων στα µαθήµατα που προβλέπονται για τις εκπαιδεύσεις εσωτερικού - εξωτερικού µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, για όσες Σχολές αποδέχονται αυτήν τη διαδικασία και δεν υποβάλλουν οι ίδιες τους υποψήφιους σε κατατακτήριες εξετάσεις. Από τους

8 λαµβάνοντες µέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΓΕΣ, επιλέγονται για φοίτηση αυτοί που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία. γ. Στην περίπτωση που το ΑΕΙ δεν δέχεται τις εξετάσεις που διοργανώνει το ΓΕΣ, δεν διενεργούνται εξετάσεις και οι υποψήφιοι λαµβάνουν µέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις των σχετικών Σχολών των ΑΕΙ. δ. Συντάσσει σχετική εισήγηση, µετά τη διενέργεια των εξετάσεων (είτε αυτές διοργανώθηκαν από τα Πανεπιστήµια, είτε από το ΓΕΣ), για κύρωση των αποτελεσµάτων από τον ΑΎ/ΓΕΣ και ακολούθως την επιλογή των αξκών από το ΑΣΣ. ε. Εκδίδει διαταγές φοίτησης στα ΑΕΙ εσωτερικούεξωτερικού και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών. 12. ιενέργεια εξετάσεων - τελική επιλογή όπως Παράρτηµα ΙΑ. 13. Συνοπτικά οι χρονικές λεπτοµέρειες και οι ενέργειες ενδιαφεροµένων- Μονάδων ιευθύνσεων, φαίνονται στα Παραρτήµατα Η και Θ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 14. Οι αξκοί που συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχουν: α. Βαθµό όπως καθορίζεται για κάθε γνωστικό αντικείµενο στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε. ιευκρινίζεται ότι, οι αξκοί οι οποίοι περιλαµβάνονται στην εγκύκλιο κρίσεων του έτους προκηρύξεως των θέσεων δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αναφορών. β. Τον προβλεπόµενο από το (ιβ) σχετικό για το βαθµό τους χρόνο ιοικήσεως, µέχρι την 30 Αυγ, του έτους έναρξης φοίτησης. γ. Τίτλο σπουδών: Όπως καθορίζεται για κάθε επιστήµη στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε και επιπλέον, για τη χορήγηση άδειας για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ)µε βαθµολογία λίαν καλώς και άνω, πλην Υγειονοµικού, Οικονοµικού, Ελεγκτικού και Γεωγραφικού. δ. Ουσιαστικά προσόντα: Τα προβλεπόµενα από το νόµο Περί ιεραρχίας και εξέλιξης των Αξκών για προαγωγή κατ εκλογή στον επόµενο βαθµό. ε. Προαγωγή: Κατ εκλογή από το βαθµό του Λγού και άνω. στ. Επίδοση: 15,00 ή 75% και άνω στα υποχρεωτικά σχολεία του Όπλου Σώµατος (Βασικό, Προκεχωρηµένο), Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ) και Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ).

9 ζ. Στρατολογική ηλικία: Όπως καθορίζεται για κάθε επιστήµη στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε. η. Βαθµολογία 90% συµπεριλαµβανοµένου και άνω στο προσόν Γενική ικανότητα για τον κατεχόµενο βαθµό των εκθέσεων αξιολογήσεως των τελευταίων 5 χρόνων. θ. Προϋπηρεσία: (1) Για τους αξκούς µετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως της φοιτήσεως, 7 έτη, πλην των αξκών ΕΜ, ΥΠ, ΤΧ για τους οποίους απαιτούνται 6 έτη και των αξκών (Ο) για τους οποίους απαιτούνται 5 έτη. (2) Για τους αξκούς που εκπαιδεύονται σε ΑΕΙ εσωτερικού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. µέχρι Ε. (3) Λοιπά όπως καθορίζονται στα Παραρτήµατα Α ι. Πτυχίο ξένης γλώσσας: (1) Για AEI Εξωτερικού: (α) Για εκπαιδεύσεις - µετεκπαιδεύσεις σε χώρες όπου οµιλείται η αγγλική γλώσσα ή το ΑΕΙ είναι αγγλόφωνο, Πτυχίο Α' Κατηγορίας, όπως καθορίζεται µε το (θ) σχετικό. (β) Για µετεκπαιδεύσεις στο Μonterey (ΗΠΑ): (1) Πτυχίο TOEFL 220 µορίων (CBT) ή 83 µορίων (IBT) ή 540 µορίων (παλαιό TOEFL) και άνω, το οποίο πρέπει να έχει αποκτηθεί µέχρι 2 έτη, πριν την προκήρυξη των θέσεων (συµπεριλαµβανοµένου και του έτους προκήρυξης). (2) Επιπλέον µετά τη συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση, πρέπει να προσκοµίσουν στο ODC, εφόσον επιλεγούν από το ΑΣΣ, πτυχίο TOEFL παραπάνω βαθµίδων, το οποίο να έχει αποκτηθεί 6 µήνες, πριν τo χρόνο έναρξης της µετεκπαίδευσης. (γ) Για τις λοιπές εκπαιδεύσεις-µετεκπαιδεύσεις σε άλλες χώρες και σε µη αγγλόφωνα ΑΕΙ, πτυχίο αγγλικής γλώσσας Β' Κατηγορίας και πτυχίο Β' Κατηγορίας της γλώσσας εργασίας του αντίστοιχου ΑΕΙ. (2) Για τα ΑΕΙ Εσωτερικού: Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, Γ' Κατηγορίας και άνω, όπως καθορίζεται στο (θ) σχετικό.

10 15. Σε περίπτωση κατά την οποία µετά την αρχική προκήρυξη δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψήφιοι κατά γνωστικό αντικείµενο είναι λιγότεροι των προκηρυχθεισών θέσεων, οι νσεις Ο-Σ γνωρίζουν το γεγονός στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το οποίο προβαίνει σε επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα µε τις απατήσεις είναι δυνατή η διαφοροποίηση προσόντων της παραγράφου 14, κατόπιν εισηγήσεως του ΓΕΣ/ ΕΚΠ και εγκρίσεως από τον ΑΥ/ΓΕΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 16. εν δικαιούνται συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής: α. Οι αξκοί ειδικών καταστάσεων (ΕΥ, Υπηρεσία Γραφείου, πλην των θέσεων που προβλέπονται στα Παραρτήµατα «Α» και «Β»), οι τελούντες σε αργία δια πρόσκαιρου παύσεως ή απολύσεως και σε διαθεσιµότητα (αυτεπάγγελτη ή τη αιτήσει τους), αυτοί των οποίων εκκρεµεί η παραποµπή τους σε Στρατοδικείο ή Ανακριτικό Συµβούλιο, οι καταδικασθέντες από ικαστήριο για πληµµέληµα ή κακούργηµα και η ποινή τους έχει καταστεί αµετάκλητη, οι τεθέντες εκτός οργανικών θέσεων, οι ευρισκόµενοι σε µακρά αναρρωτική άδεια και αυτοί των οποίων εκκρεµεί η παραποµπή τους στην ΑΣΥΕ για κρίση σωµατικής ικανότητας. β. Όσοι έχουν παρακολουθήσει οποιαδήποτε µεταπτυχιακή εκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού, µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία ή µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και όσοι έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά µόνας, χωρίς να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Παραρτήµατος ΙΒ. γ. Όσοι υπηρετούν στο εξωτερικό και στην Κύπρο. δ. Όσοι υπηρέτησαν στο εξωτερικό και δεν έχει παρέλθει χρόνος 3 ετών από την επιστροφή τους, πλην ειρηνευτικών αποστολών. ε. Όσοι αποφοίτησαν από σχολές Ανωτάτης Στρατιωτικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης εσωτερικού και δεν έχει παρέλθει χρόνος 2 ετών από την αποφοίτησή τους. στ. Όσοι εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό (εκτός από τεχνικές εκπαιδεύσεις) και δεν έχει παρέλθει χρόνος: και µέχρι 6 µηνών. µηνών. (1) 3 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 2 µηνών (2) 5 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 6 ζ. Όσοι απέτυχαν σε προηγούµενη εκπαίδευση ή διακόπηκε η εκπαίδευση τους από δική τους υπαιτιότητα.

11 16 : 17. Κατ εξαίρεση των περιορισµών συµµετοχής της παραγράφου α. Οι αξκοί ΜΧ Β απόφοιτοι ΣΤΕΑΜΧ ΣΤΗΑ δύνανται να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο 5ο εξάµηνο του ΕΜΠ/Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 1 χρόνο µετά την αποφοίτησή τους από τις ΣΤΕΑΜΧ ΣΤΗΑ αντίστοιχα, οι δε επιτυχόντες θα φοιτούν µε εκπαιδευτική άδεια της υπηρεσίας από το επόµενο έτος. β. Οι αξκοί (ΤΧ) επιτρέπεται να συµµετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΕΜΠ, αµέσως µετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΤΕΑΤΧ, ενώ για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής, ισχύουν τα κριτήρια που αναγράφονται στην παράγραφο 14 και ο περιορισµός της παραγράφου 30. γ. Οι αξκοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, επιτρέπεται µετά από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της αντίστοιχης νσης, να λαµβάνουν άδεια παρακολούθησης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στην χώρα που υπηρετούν, µε δικά τους έξοδα, χωρίς την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς να απαλλάσσονται των κυρίων καθηκόντων τους. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 18. Εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται και σε περίπτωση υποτροφίας που έλαβε ο αξκός κατόπιν διαγωνισµού δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα, για τις επιστήµες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε. Συµµετοχή σε τέτοιους διαγωνισµούς επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 19. Ο υποψήφιος εφόσον πληρεί τα απαιτούµενα κριτήρια της παραγράφου 14 και δεν εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 16 της παρούσης, υποβάλλει αναφορά στην ιεύθυνση Όπλου - Σώµατος/ΓΕΣ, 2 µήνες πριν από την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού. 20. Για τη χορήγηση άδειας συµµετοχής αξκού σε διαγωνισµό για λήψη υποτροφίας, η αρµόδια ιεύθυνση Όπλου - Σώµατος/ΓΕΣ υποβάλλει σχετική πρόταση στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το οποίο προωθεί εισήγηση προς την ΜΕΕΕΑ, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑ ΩΝ- ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ/ΓΕΣ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 21. Μονάδων Χορηγούν Φύλλο Πορείας στον Αξιωµατικό για την αρµόδια νση Όπλου ή Σώµατος του ΓΕΣ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη διαταγή πρόσκλησης αυτού για φοίτηση. 22. ιευθύνσεων Όπλων - Σωµάτων/ΓΕΣ

12 α. Με την παρουσίαση του σπουδαστή από τη Μονάδα και πριν από την εγγραφή του στη σχολή λαµβάνει υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο, ότι έλαβε γνώση των υποχρεώσεών του και της παρούσας και ότι επιθυµεί να φοιτήσει στο υπόψη ΑΕΙ, αναλαµβάνοντας πρόσθετη υποχρέωση παραµονής στο Στράτευµα σύµφωνα µε το Ν.1400/73 Περί Καταστάσεως Αξιωµατικών των Ε όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3257/2004. β. Τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις µαζί µε τη διαταγή έγκρισης της φοίτησής του καταχωρεί στα ατοµικά του έγγραφα. γ. Ενηµερώνει αυτόν ότι, εντός του χρόνου της χορηγηθείσας εκπαιδευτικής άδειας, πρέπει να έχει τελειώσει τις σπουδές του και να έχει καταθέσει το πτυχίο του ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην Υπηρεσία. δ. Τηρεί τα στοιχεία διαµονής του σπουδαστή και καλεί αυτόν τουλάχιστον 1 φορά κάθε 2 µήνες, για έλεγχο της προόδου του, τυχόν προβληµάτων κλπ. ε. Ζητά από τη σχολή στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού εξαµήνου (Φεβ - Σεπ), την πρόοδο - βαθµολογία του σπουδαστή, καθώς επίσης και τυχόν απουσίες. Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχει πρόβληµα, ενηµερώνει το ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το οποίο και ενηµερώνει την Ιεραρχία. στ. Σε περίπτωση απώλειας µέχρι 3 µαθηµάτων συνολικά, ελέγχει αυτόν πειθαρχικά και ενηµερώνει σχετικά το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων των 3 µαθηµάτων συνολικά, υποβάλλει αµέσως πρόταση στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ για άµεση διακοπή της εκπαιδευτικής άδειας, προβαίνει σε αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο του αξιωµατικού, και τον τοποθετεί σε µονάδα εκστρατείας, σε φρουρά που δεν έχει συµφέροντα. ζ. Τηρεί καρτέλα για κάθε αξιωµατικό - σπουδαστή στην οποία να φαίνονται αναλυτικά τα µαθήµατα ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο µε τη βαθµολογία και την ηµεροµηνία συµµετοχής στις εξετάσεις. η. Σε περίπτωση αποτυχίας λήψης πτυχίου ή διακοπής της φοίτησης (εκτός λόγων υγείας που βεβαιώνονται από την ΑΣΥΕ), να καταχωρεί το γεγονός, τόσο στον υποφάκελο ΙV του ατοµικού φακέλου του αξκού (πληροφοριακά στοιχεία), όσο και σε κάθε περιληπτικό σηµείωµα, στη θέση Στοιχεία διευκολύνοντα την κρίση. θ. Για τους σπουδαστές εξωτερικού τηρείται η ίδια διαδικασία από τους αντίστοιχους ΑΚΑΜ. 23. Σπουδαστών α. Προ της εγγραφής τους στη σχολή να παρουσιάζονται στη ιεύθυνσή τους στο ΓΕΣ, από την οποία λαµβάνουν:

13 (1) Γνώση των υποχρεώσεών τους και υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 22α. συµπεριφορά τους. (2) Οδηγίες σχετικά µε την αποφοίτησή τους και τη β. Να δίδουν τα στοιχεία διαµονής τους (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) στη ιεύθυνσή τους και την ενηµερώνουν άµεσα σε περίπτωση αλλαγής. γ. Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως, να παρουσιάζονται στη ιεύθυνσή τους τουλάχιστον 1 φορά κάθε 2 µήνες, για να την ενηµερώνουν για την πρόοδό τους, προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση της σχολής, ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο. δ. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα εργαστήρια και να καταβάλλουν την απαιτούµενη προσπάθεια, για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της σχολής. 24. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο στέλεχος, δεν συµµορφώνεται απόλυτα µε την παρούσα, υπόκειται σε κυρώσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω: α. ιοικητικές (1) Η µη κατάθεση του πτυχίου, του µεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώµατος στην Υπηρεσία εντός έτους από το πέρας εκπαιδευτικής άδειας, καθώς και η αδικαιολόγητη διακοπή φοίτησης, λαµβάνεται υπόψη κατά τις κρίσεις για προαγωγή στον επόµενο βαθµό, κατά τις τοποθετήσεις σε θέσεις εξωτερικού και σε φρουρές και θέσεις εσωτερικού, αλλά και για εκπαιδεύσεις σε Σχολές - Κέντρα ή ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού. (2) Οποιαδήποτε παρατυπία ή µη εφαρµογή των καθοριζοµένων ενεργειών, επισύρει ανάλογες πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται από τον Β Υ/ΓΕΣ, µετά από πρόταση της οικείας νσεως Ο-Σ και τη σχετική γνωµοδότηση των ΓΕΣ/1 ο ΕΓ- ΕΚΠ. (3) Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, πέραν του πειθαρχικού ελέγχου, είναι δυνατή και η κίνηση διαδικασιών επιβολής καταστατικών ποινών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (α) σχετικό. β. Ποινικές - Οικονοµικές εκάστοτε ισχύει. Όπως καθορίζεται από το (β) σχετικό, όπως αυτό γ. Πειθαρχικές

14 Όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 22στ και επιπλέον στις περιπτώσεις µη έγκαιρης κατάθεσης του πτυχίου ή αδικαιολόγητης διακοπής της φοίτησης, εφαρµόζεται η διαδικασία του εδαφίου 24α (2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΒ. 25. Η διαδικασία εγγραφής και φοίτησης αναλύεται στο Παράρτηµα ΙΑΦΟΡΑ 26. Η διάρκεια των αδειών για εκπαίδευση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου. 27. Η διάρκεια των αδειών µετεκπαίδευσης στα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού δεν θα υπερβαίνει τα 2 χρόνια πλην: α. Της περίπτωσης απόκτησης διδακτορικού διπλώµατος, η οποία κατόπιν γνωµάτευσης της ΜΕΕΕΑ, µπορεί να διαρκέσει µέχρι 3 χρόνια, το µέγιστο. β. Ειδικών περιπτώσεων και µόνο κατόπιν εγκρίσεως της ΜΕΕΕΑ, οπότε οι άδειες µετεκπαίδευσης στα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού µπορούν να διαρκέσουν µέχρι 3 χρόνια, το µέγιστο. 28. Οι αξκοί µετά τη λήξη της εκπαίδευσής τους επιδιώκεται να τοποθετούνται σε θέσεις, στις οποίες θα χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους, σε συνδυασµό µε τις Υπηρεσιακές ανάγκες. 29. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων για επιλογή προς φοίτηση σε ΑΕΙ ισχύουν µόνο για το εκπαιδευτικό έτος, που διενεργήθηκαν αυτές. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εκπαίδευση δεν πραγµατοποιηθεί εντός του αυτού έτους, δεν παρέχεται στον υποψήφιο το δικαίωµα µεταφοράς στα επόµενα έτη, πλην της περιπτώσεως λόγων υγείας, που θα βεβαιώνονται µε απόφαση της ΑΣΥΕ. 30. Οι αξκοί (ΤΧ) που επιτυγχάνουν στο ΕΜΠ (ΤΜ/Μ και ΤΗ/Μ) αµέσως µετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΤΕΑΤΧ, θα φοιτούν στο ΕΜΠ, αφού υπηρετήσουν για 2 χρόνια σε Μονάδες εκστρατείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο το στέλεχος δεν επιθυµεί ή δεν δύναται να φοιτήσει αµέσως µετά από τα 2 χρόνια σε Μονάδα εκστρατείας, χάνει το δικαίωµα φοιτήσεως το οποίο και δεν µεταφέρεται σε άλλο έτος.

15 31. Οι λαµβάνοντες εκπαιδευτική άδεια µε δικές τους δαπάνες δεν δικαιούνται καµία άλλη αποζηµίωση πέραν του µισθού τους που παρέχεται σε συνάλλαγµα, εφόσον αυτοί εκπαιδεύονται στο εξωτερικό. 32. Εκπαιδευτική άδεια µέχρι 2 ετών και µε έξοδα της υπηρεσίας θα χορηγείται για εκπαίδευση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα των ΑΕΙ εσωτερικού, στους υπό µετάταξη στο Σώµα Έρευνας και Πληροφορικής (ΣΕΠ) αξκούς, µετά την κύρωση της σχετικής απόφασης από τον κ. ΥΕΘΑ και την υποβολή, µε µέριµνα των αξκών, βεβαίωσης αποδοχής των από τα ΑΕΙ. 33. Ο χαρακτηρισµός κάθε τίτλου σπουδών που αποκτάται σε εφαρµογή της παρούσας ανήκει στην αρµοδιότητα της σχετικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ΟΑΤΑΠ), η οποία και είναι η µόνη κατά τον Νόµο Αρχή, για χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αναγνώρισης και ισοτιµίας. 34. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι αποκτήθηκαν κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας και µε µεταγενέστερη απόφαση δεν θεωρούνται ως µεταπτυχιακοί, γίνονται δεκτοί µόνο για τη λήψη µορίων στα πλαίσια κριτηρίων επιλογής, για θέσεις εξωτερικού, φοίτηση στη ΣΕΘΑ κλπ 35. εν εγκρίνεται φοίτηση σε ΑΕΙ εξωτερικού, εφ όσον το ίδιο γνωστό αντικείµενο διδάσκεται σε ΑΕΙ εσωτερικού. 36. Η τελική έγκριση για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων- µετεκπαιδεύσεων, λαµβάνεται από το ΑΣΣ η κρίση του οποίου είναι τελεσίδικη, οι δε αποφάσεις του δεν αιτιολογούνται, ούτε κοινοποιούνται, καθόσον περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 37. Η παρούσα ισχύει από την προκήρυξη των θέσεων σε ΑΕΙ Εσωτερικού-Εξωτερικού εκπαιδευτικού έτους και µετά, πλην του Παραρτήµατος ΙΒ, που ισχύει από λήψεως. Μετά την προκήρυξη των θέσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού εκπαιδευτικού έτους , καταργείται το (ε) σχετικό, καθώς και κάθε άλλη διαταγή που αντίκειται στην παρούσα. 38. Της παρούσας να λαµβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αξκοί µέχρι του βαθµού του Σχη. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος ηµήτριος Βούλγαρης Αρχηγός Tχης ( Β) Βασίλειος ηµητρέλης Τµχης ΕΚΠ/2γ

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Εκπαιδεύσεις Αξκών σε ΑΕΙ Εσωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας και µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. «Β» Μετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εσωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας και µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. «Γ» Μετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εσωτερικού χωρίς Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας αλλά µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. Μετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εξωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Αδείας και µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. «Ε» Μετεκπαιδεύσεις Αξκών ΥΓ σε ΑΕΙ Εσωτερικού-Εξωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Αδείας, και µε Κάλυψη ιδάκτρων από τη Υπηρεσία. «ΣΤ» Πίνακας Αναγκαιουσών Επιστηµονικών Μετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ Εσωτερικού- Εξωτερικού Ακαδηµαϊκού Έτους...µε Κάλυψη ιδάκτρων από τα Στελέχη.(Υπόδειγµα) «Ζ» Πίνακας Αναγκαιουσών Εκπαιδεύσεων - Μετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ Εσωτερικού - Εξωτερικού για το Ακαδηµαϊκό Έτος...µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία.(Υπόδειγµα) «Η» Χρονικές Λεπτοµέρειες Υποβολής Αναφορών Προτάσεων - Ενεργειών. «Θ» Ενέργειες Ενδιαφεροµένων - Μονάδων ιευθύνσεων ΓΕΣ. «Ι» Πίνακας Αξκών που Έχουν τα Προσόντα για Εκπαίδευση Μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ Εσωτερικού-Εξωτερικού. «ΙΑ» ιενέργεια Εξετάσεων - Τελική Επιλογή. «ΙΒ» Εκπαίδευση Στρατιωτικών σε Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης των οποίων η Παρακολούθηση Μαθηµάτων και Λοιπών Προγραµµάτων δεν είναι Υποχρεωτική.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Πα 3-39/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ/ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ /Α ΑΞΚΩΝ 1. Επιστήµη Πολιτικού Μηχανικού 2. Επιστήµη Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ ( έτος 7ο εξάµηνο) Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΤΜΜ)/ ΕΜΠ (Γ έτος- 5 ο εξάµηνο) 3 κάθε έτος 5 κάθε έτος ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τχης-Λγός ΜΧ Λγός-Υπλγός ΤΧ (δ) ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μέχρι 40 ετών Μέχρι 32 ετών ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΣΕ+ ΣΤΕΑΜΧ ΣΣΕ+ ΣΤΕΑΤΧ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 30 Ιουν 2008 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (α) 2 έτη ΜΧ (α) 3 έτη ΤΧ (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοi Η/Υ (ΤΗΜ)/ ΕΜΠ (Γ έτος- 5 ο εξάµηνο) 1 κάθε άρτιο έτος 4 κάθε έτος 1 κάθε έτος Υπλγός ΕΜ (δ) Λγός-Υπλγός ΤΧ (δ) Τχης-Λγός Β -//- -//- Μέχρι 40 ετών ΣΣΕ ΣΣΕ+ ΣΤΕΑΤΧ ΣΣΕ+ ΣΤΗΑ (α) (α) (α) 5 έτη 3 έτη 3 έτη ΕΜ ΤΧ Β

18 Α-18 Α/ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ/ ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 3. Επιστήµη Χηµικού Μηχανικού Χηµικοί Μηχανικοί ΕΜΠ (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 2 κάθε περιττό έτος Υπλγός ΕΜ Μέχρι 32 ετών ΣΣΕ (α) 5 έτη ΕΜ 4. Επιστήµη Τοπογράφου Μηχανικού Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ (Γ έτος 6ο εξάµηνο) 1 κάθε έτος 3 κάθε έτος Υπλγός ΥΠ Τχης-Λγός- Υπλγός (Γ) Μέχρι 38 ετών ΣΣΕ+Απόφοιτοι Σχολής Τοπογραφίας της ΓΥΣ ΥΠ (α) 2,5 έτη ΓΥΣ 5. Οικονοµικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πειραιά (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 1 Αξκός(ΕΜ) κάθε δεύτερο άρτιο έτος, εναλλάξ µε το Γεωπονικό Πανεπιστή µιο αρχοµένης από το 2006 Υπλγός ΕΜ Μέχρι 32 ετών ΣΣΕ (ι) 4 έτη ΕΜ

19 Α-19 Α/ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ/ ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΚΩΝ 6. Βιοµηχανική ιοίκηση και Τεχνολογία 7. Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 8. Επικοινωνία και Μέσα Πολιτισµού Πανεπιστήµιο Πειραιά (Β έτος- 3 ο εξάµηνο) Ιστορικό τµήµα (Β έτος- 3 ο Εξάµηνο) Πάντειο Πανεπιστήµιο (Β έτος- 3 ο εξάµηνο) 1 Αξκός (ΥΠ) κάθε περιττό έτος Καθορίζεται µετά από πρόταση του ΓΕΣ/ ΙΣ και έγκριση της Ιεραρχίας. 1 αξκός Όπλων κάθε έτος ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπλγός ΥΠ Υπλγός-Λγός (ΕΥ) ή (ΥΓ) Τχης-Λγός Όπλων ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μέχρι 32 ετών ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΣΕ (ι) 3 έτη ΥΠ ΣΣΕ Οι υποψήφιοι 3 έτη ΕΚΠ συµµετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις που οργανώνει η Σχολή και σε ύλη που καθορίζεται από την ίδια. Μέχρι 40 ΣΣΕ -//- 3 έτη ΕΚΠ ετών 9. Επιστήµη Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονικό Πανεπιστή- µιο Αθηνών (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 1Αξκός (ΕΜ) κάθε δεύτερο άρτιο έτος εναλλάξ µε το Πανεπιστήµιο Πειραιά αρχοµένης από Υπλγός ΕΜ Μέχρι 32 ετών ΣΣΕ (ι) 5 έτη ΕΜ

20 Α-20 Α/ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ/ ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΚΩΝ 10 Οικονοµικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Πληροφορικής (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 1 κάθε άρτιο έτος ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Υπλγός ΥΠ Μέχρι 32 ετών ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΣΕ (ι) 4 έτη ΥΠ Aντγος Γεώργιος Βέζος Ακριβές Αντίγραφο Α' Υπαρχηγός Tχης ( Β) Βασίλειος ηµητρέλης Τµχης ΕΚΠ/2γ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Τα µαθήµατα και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται κάθε χρόνο από τα αντίστοιχα τµήµατα του ΕΜΠ και κοινοποιούνται στους υποψηφίους αξκούς µε µέριµνα των αντίστοιχων νσεων, σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, αµέσως µετά την προκήρυξη του διαγωνισµού και εφόσον απαιτείται. β. Η εγγραφή των αξκών γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυµα µέχρι συµπλήρωσης του αριθµού εισακτέων, που έχει καθορισθεί µε τη δγη προκήρυξης του διαγωνισµού. γ. Οι υποψήφιοι για τα τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΧ για το ΕΜΠ, πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι την 31 Αυγ του έτους διενεργείας του διαγωνισµού, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αξκού. Οι υποψήφιοι για το

21 Α-21 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του ΥΠ και ΕΜ πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι την 31 Αυγ του έτους διενεργείας του διαγωνισµού, πέντε (5) τουλάχιστον έτη αξκού. δ. Οι υποψήφιοι για το Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο αξκοί θα πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι την 31 Αυγ του έτους διενέργειας του διαγωνισµού τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αξκού. ε. Οι υποψήφιοι Τχες Όπλων και εκ των Σωµάτων ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ και ΕΠ, για τους οποίους η φοίτηση στη Σ ΙΕΠ είναι υποχρεωτική, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τη Σ ΙΕΠ(ΣΧΕΠ) µε βαθµολογία Λίαν Καλώς και άνω. στ. Οι αρµόδιες νσεις εξασφαλίζουν τις θέσεις σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ και υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, όταν τους ζητηθεί, σχετικές προτάσεις µε την αντίστοιχη έγκριση του ΑΕΙ, προκειµένου να προταθούν στον ΑΥ/ΓΕΣ για έγκριση και να συµπεριληφθούν στην επόµενη ΚΥΑ. ζ. Για τη φοίτηση των αξκών Β αποφοίτων ΣΤΗΑ στο ΕΜΠ ακολουθείται ανάλογη διαδικασία και προσόντα κριτήρια µε αυτή των αξκών ΜΧ αποφοίτων ΣΤΕΑΜΧ. η Οι αξκοί (ΥΠ) και (ΕΜ) που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, επιλέγονται µετά από διαγωνισµό που πραγµατοποιείται µε µέριµνα των ΕΜ- ΥΠ/ΓΕΣ, µόνον εφόσον τα υπόψη Πανεπιστήµια δέχονται αυτή τη διαδικασία. Σ αυτήν την περίπτωση οι αρµόδιες νσεις προτείνουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, ακριβή ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθώς και στοιχεία αξκών για την συγκρότηση των απαιτουµένων επιτροπών (επιτήρησης, εξεταστικής-βαθµολογίας και αποκάλυψης). Σε περίπτωση που το Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο απαιτήσουν τη συµµετοχή στελεχών σε κατατακτήριες εξετάσεις, τότε δεν θα πραγµατοποιούνται οι εξετάσεις µε µέριµνα των νσεων. Τα µαθήµατα και η εξεταστέα ύλη θα καθορίζονται από τα Πανεπιστήµια και θα κοινοποιούνται στους υποψήφιους αξκούς µε µέριµνα των αρµόδιων νσεων, αµέσως µετά την προκήρυξη του διαγωνισµού. Η ακριβής διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται κάθε φορά, να γνωστοποιείται στη ΕΚΠ, µε µέριµνα των νσεων, 3 µήνες τουλάχιστον προ της διενέργειας των κατατακτήριων εξετάσεων. θ. Από τις διατιθέµενες 5 θέσεις ΤΧ στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών η 1 εξ αυτών αφορά την κατεύθυνση Εναέρια και Επίγεια Μεταφορικά Μέσα. ι. Ειδικότερα για τις εκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εσωτερικού θα διενεργούνται εξετάσεις από την Υπηρεσία, στην περίπτωση που τα Πανεπιστήµια επιλέγουν τους υποψηφίους µε συνέντευξη και δεν τους κατατάσσουν µε σειρά επιτυχίας. Οι εξετάσεις αυτές, όταν απαιτούνται, θα διενεργούνται µε µέριµνα της κάθε νσης του ΓΕΣ, η οποία εµπίπτει σ αυτήν την περίπτωση.

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Φ.330/76/501906 Σ.3403 Α Π Ο Φ Α Σ Η Προπτυχιακές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ. 210 6575021 Φ. 470.1/ 15 /295171 Σ.5491 ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23155 6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιορισµοί Εκπαιδευτών (Πρόσληψη Ωροµίσθιου ιδακτικού Προσωπικό στη Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ για το Ακαδηµαϊκό Έτος )

ΘΕΜΑ: ιορισµοί Εκπαιδευτών (Πρόσληψη Ωροµίσθιου ιδακτικού Προσωπικό στη Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ για το Ακαδηµαϊκό Έτος ) ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/97/352302 Σ. 2734 Αθήνα, 19 εκ 15 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ. 27816 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ. 210 6575021 Φ. 470.1/ 13 /295170 Σ.5490 ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309. Τροποποίηση Προκήρυξης Πρόσληψης ιδακτικού Προσωπικού

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309. Τροποποίηση Προκήρυξης Πρόσληψης ιδακτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (ΜΑΚ) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΜΧ) ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 63 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309 FAX: 2103834827 Φ.391/16/799 ήµο Ζωγράφου-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4δ Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 3216 Φ.414.12/1/319339 ΚΟΙΝ.: Σ. 1764 Αθήνα, 26 Φεβ 16 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΥ

Κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΥ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/100/289763 Σ.2132 Αθήνα, 06 Οκτ 14 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από στις Ειδικεύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τα στοιχεία του πινακα ΠΡΟΣ :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τα στοιχεία του πινακα ΠΡΟΣ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τα στοιχεία του πινακα ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Πίνακα Αποδεκτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.) 3187 ΚΟΙΝ : Φ. 392/76/118911 Σ. 326 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 25-4-2014 Αριθµ.Πρωτ.:4359 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Επχιας(ΠΖ) Αλχιας(ΤΧ) Ελένη ΣΟΦΙΑ Καραγεωργοπούλου

Επχιας(ΠΖ) Αλχιας(ΤΧ) Ελένη ΣΟΦΙΑ Καραγεωργοπούλου ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/136/291624 Σ. 2488 Αθήνα, 12 Νοε 14 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 18-Νοε-14 1 ΓΕΕΘΑ/ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ I ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Παραρτήµατος ιπλώµατος :

Αριθµός Παραρτήµατος ιπλώµατος : Τεεχνολογι ικό Εκπαιδεευττι ικό ΊΊδρυµα Κρήττηςς ΤΤΜΗΜΑ :: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΓΙΙΑΣ Τ.Θ.1939 Τ.Κ.71004 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: +30 2810 379748 Fax : +30 2810-379859 http://www.tm.teicrete.gr/ Παράρτηµα ιπλώµατος Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 28-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.:2188 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 10-04-2014 Αριθµ.Πρωτ.:3988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

γ. Να υποβάλλουν Αίτηση στη Σχολή, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα, ως

γ. Να υποβάλλουν Αίτηση στη Σχολή, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα, ως ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Τηλ: 210-7675636 Φ.392/5/52099 Σ.452 Αθήνα, 14 Ιουν 2016 ΘΕΜΑ: Επιλογή Στρατιωτικών Εκπαιδευτών (ΣΕ) ΣΑΝ Ακαδ. Έτους 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κυρώνουµε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ «ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» ΣΤΗ ΣΤΗΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ

Κυρώνουµε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ «ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» ΣΤΗ ΣΤΗΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/76/396211 Σ.2511 Αθήνα, 05 εκ 16 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 3/9/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:οικ236768/4049 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ---- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α (16) ), /2014 (Α

(Α (16) ), /2014 (Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α 10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21-06-2013 Αριθµ.Πρωτ.:5343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για πρόσληψη ιδακτικού Προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για πρόσληψη ιδακτικού Προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ νση Σπουδών Aθήνα, 16 Μαϊ 2008 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για πρόσληψη ιδακτικού Προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση 1. Η Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (ΣΣΞΓ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αιγάλεω, 22/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.:6130

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Λ1-Ε3Γ Α Α : ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων»

ΑΔΑ: Β41Λ1-Ε3Γ Α Α : ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων» Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 11-07 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Bαθµ. Προτ/τας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος

Ανακοίνωση. Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος Ανακοίνωση Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει το 5ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 4143 Ψαχνά,19-9-2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Το Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»

ΚΑΛΕΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ 3595/21-12. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. 2978/1-11-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/19-02-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Θέµα: 4o Πλαίσιο Χρηµατοδότησης Υποτροφιών από τον Ειδικό Λογαριασµό. Ανακοινώνεται στη Σύγκλητο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 106 78 Αθήνα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα