ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ/2γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ A/A Τροποποίησης Σχετική Τροποποιητική ιαταγή Ηµερο- µηνία Καταχώ ρησης Τροποποίησης Αυτός που καταχώρησε την τροποποίηση Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: 1. Τροποποιήσεις επιφέρονται µόνο κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2γ. 2. Στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας του κειµένου, να αναγράψετε ένα κεφάλαιο Τ και τον α/α της τροποποίησης (π.χ. Τ1, Τ2 κοκ.). 3. Να καταχωρήσετε στον παραπάνω πίνακα κάθε τροποποιητική διαταγή, για επιβεβαίωση ότι έγιναν οι µεταβολές.

3 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα << Α>> ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/2γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3077 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2γ (30) Φ /22/ ΓΕΣ/ΓΓ/2γ (20) Σ.1191 Αθήνα, 30 Ιουν 2008 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ Εσωτερικού- Εξωτερικού και Εκπαιδευτικές Άδειες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. Ν.1400/73 Περί Καταστάσεων των Αξκών των Ε β. Ν.1394/83 Περί Εκπαίδευσης Στελεχών ΣΞ γ. Φ.446/132989/Σ.3022/28 Μαϊ 90/ΓΕΕΘΑ/ Π/ Μ (Γ ) δ. Ν.2913/2001 Ρύθµιση Θεµάτων Μετοχικών Ταµείων ΥΕΘΑ και άλλες ιατάξεις ε. Πα 3-39/2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ στ. Φ.446/ /Σ.5915/11 Νοε 2002/ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑ ΟΣ ζ. Φ.446/152857/Σ.2227/09 Απρ 2003/ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑ ΟΣ η. Πα 3-3/2003 Εκπαίδευση Αξκών ΥΓ θ. Πα 3-33/2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ (Περί Γλωσσοµάθειας Στελεχών) ι. Φ.446/152857/Σ.2227/09 Απρ 2003/ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛΑ ΟΣ (Γ ) ια. Ν.3257/2004 Ρυθµίσεις Θεµάτων Προσωπικού Ενόπλων υνάµεων και άλλες ιατάξεις ιβ. Πα 4-25/2000/ΓΕΣ/1 ο ΕΓ "Περί χρόνου ιοικήσεως Αξκών ιγ. Υπ Αριθµ. 25 Πρακτικό της 3 ης /2007 Συνεδρίασης ΑΣΣ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3-39/2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: (ΥΓ) υπηρεσίας. α. Εκπαίδευση Αξκών Ο-Σ σε ΑΕΙ Εσωτερικού, πλην Αξκών Με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και δαπάνη της β. Μετεκπαίδευση Αξκών Ο-Σ σε ΑΕΙ Εσωτερικού (1) Με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία.

4 (2) Χωρίς χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας, αλλά µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. γ. Μετεκπαίδευση Αξκών Ο-Σ σε ΑΕΙ Εξωτερικού Με χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. δ. Στην έγκριση φοίτησης στελεχών σε ΑΕΙ εσωτερικού, των οποίων η παρακολούθηση των µαθηµάτων δεν είναι υποχρεωτική. ε. Ειδικότερα µε την παρούσα, καθορίζονται τα παρακάτω: (1) Όλες οι εκπαιδεύσεις- µετεκπαιδεύσεις, που προβλέπονται για τα ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού, για όλους τους αξκούς Ο-Σ, πλην ΥΓ. (2) Για τους αξκούς ΥΓ περιλαµβάνονται µόνο όσες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν, µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. (3) Η διαδικασία προγραµµατισµού των εκπαιδεύσεων- µετεκπαιδεύσεων και των εκπαιδευτικών αδειών. (4) Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων για τα ΑΕΙ εσωτερικού- εξωτερικού και οι ενέργειες των ενδιαφεροµένων Μονάδων - ιευθύνσεων / ΓΕΣ. (5) Η διαδικασία επιλογής των στελεχών. (6) Τα απαιτούµενα προσόντα. (7) Οι υπάρχοντες περιορισµοί και αναγκαίες προϋποθέσεις για επιλογή. (8) Τα αφορώντα στις υποτροφίες. (9) Οι υποχρεώσεις των Μονάδων- ιευθύνσεων/γεσ- εκπαιδευοµένων κατά τη διάρκεια της φοίτησης. (10) Η διαδικασία έγκρισης εγγραφής στελεχών σε Σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική. (11) ιάφορα άλλα θέµατα. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5 2. Οι εκπαιδεύσεις - µετεκπαιδεύσεις που προβλέπονται για τα ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού, είναι οι παρακάτω: α. Εκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εσωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα Α. β. Μετεκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εσωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα Β. γ. Μετεκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εσωτερικού, χωρίς χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας, αλλά µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσίας, όπως στο Παράρτηµα Γ. δ. Μετεκπαίδευση αξκών σε ΑΕΙ εξωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα. ε. Μετεκπαίδευση αξκών ΥΓ σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού, µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, όπως στο Παράρτηµα E. στ. Οι µετεκπαιδεύσεις αξκών ΥΓ, σε ΑΕΙ εσωτερικούεξωτερικού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και µε κάλυψη διδάκτρων από τους ιδίους, καθορίζονται στην Πάγια ιαταγή 3-3/2003 του ΓΕΣ/ ΥΓ. Το ΓΕΣ/ ΥΓ διαβιβάζει την εισήγηση του στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ, για λήψη απόφασης από τον κ. Α Υ/ΓΕΣ. 3. Τονίζεται ότι, οι εκπαιδεύσεις και µετεκπαιδεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2, ανεξάρτητα αν γίνονται µε δαπάνες της υπηρεσίας ή όχι, εντάσσονται στην αυτοεκπαίδευση στελεχών, η οποία διεξάγεται πρωτίστως για την επαύξηση της επαγγελµατικής κατάρτισης των στελεχών, επ ωφελεία της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια το κριτήριο µε το οποίο εξετάζεται κάθε αίτηµα, είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες και όχι οι ατοµικές. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ- ΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 4 Οι εκπαιδεύσεις- µετεκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικές άδειες προγραµµατίζονται κατ έτος, σύµφωνα µε τις ανάγκες των ιευθύνσεων Όπλων Σωµάτων /ΓΕΣ. 5 Υποχρεώσεις Φορέων του ΓΕΣ α. ιευθύνσεις Όπλων Σωµάτων/ΓΕΣ (1) Υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ :

6 (α) Προτάσεις επί των αναγκαιουσών µετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού εποµένου έτους µε κάλυψη διδάκτρων από τα στελέχη, µέχρι 30 Οκτ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ζ. (β) Προτάσεις επί των αναγκαιουσών εκπαιδεύσεων - µετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού (Παραρτήµατα Α, Β, Γ,, E ) εποµένου έτους µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, µέχρι 30 Αυγ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Η. (γ) Την αναγκαιότητα ή µη, διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων µε µεριµνά τους, 3 µήνες τουλάχιστον προ της διενέργειας αυτών. Η κάθε νση αναφέρει, για τα τµήµατα που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος φορέας, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Α, Β και Γ. (2) Ειδικότερα, για τις εκπαιδεύσεις-µετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ εσωτερικού, θα διενεργούνται εξετάσεις µε µέριµνα της αντίστοιχης νσης του ΓΕΣ στην περίπτωση που τα Πανεπιστήµια επιλέγουν τους υποψηφίους µε συνέντευξη και δεν τους κατατάσσουν µε σειρά επιτυχίας. Υπεύθυνη για να ερευνήσει την εν λόγω διαδικασία, είναι η αρµόδια νση, η οποία και υποχρεούται να γνωρίσει σχετικά στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ µέχρι 30 Ιαν του έτους, για το οποίο προκηρύχθηκαν οι θέσεις. β. ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως/ΓΕΣ: Εισηγείται στη Μόνιµη Επιτροπή Εκπαιδεύσεων - Εκπαιδευτικών Αδειών (ΜΕΕΕΑ), την έγκριση των µετεκπαιδεύσεων όπως παρακάτω: (1) Για τις µετεκπαιδεύσεις, που θα πραγµατοποιηθούν µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, µέχρι 30 Σεπ κάθε έτους. (2) Για τις µετεκπαιδεύσεις, που θα πραγµατοποιηθούν µε κάλυψη διδάκτρων από τα στελέχη, µέχρι 30 Νοε κάθε έτους. 6. Η ΜΕΕΕΑ αποτελείται από τους: α. ΑΎ/ΓΕΣ, ως πρόεδρο, β.. Ι Ε - ΑΚ/ΓΕΣ γ. ιευθυντές Όπλων- Σωµάτων /ΓΕΣ που έχουν προτείνει αξκούς για εκπαίδευση ή εκπαιδευτική άδεια. δ. ιευθυντή ΕΚΠ και λοιπών συναρµοδίων κατά περίπτωση ιευθύνσεων ή Επιτελικών Γραφείων και

7 ε. ιευθυντή του 1ου ΕΓ, ως µέλη. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΜΟΝΑ ΩΝ- ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 7. Για την επιλογή στελεχών που θα φοιτήσουν σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού του εποµένου έτους µε έξοδα της υπηρεσίας προκηρύσσονται οι θέσεις µε µέριµνα ΓΕΣ/ ΕΚΠ, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, µέχρι 10 Νοε κάθε έτους. 8. Για την επιλογή στελεχών που θα φοιτήσουν σε ΑΕΙ εσωτερικού-εξωτερικού του εποµένου έτους µε έξοδα των στελεχών προκηρύσσονται οι θέσεις µε µέριµνα ΓΕΣ/ ΕΚΠ, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, µέχρι 30 Νοε κάθε έτους. 9. Οι ενδιαφερόµενοι αξκοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους που καθορίζονται στις παραγράφους 14 και 16 της παρούσας, υποβάλλουν τις αναφορές τους, απ' ευθείας στις νσεις Ο-Σ τους, εντός των χρονικών προθεσµιών, που θα καθορίζονται από τη διαταγή προκήρυξης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 10. Οι ιευθύνσεις Όπλων Σωµάτων /ΓΕΣ διαβιβάζουν στη ΕΚΠ/ΓΕΣ τις προτάσεις τους, µόνο για τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 14 και 16 της παρούσας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, µαζί µε τα ανάλογα περιληπτικά σηµειώµατα. Για όσα στελέχη δεν πληρούν όλα τα κριτήρια, δεν διαβιβάζεται πρόταση στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 11. Η ΕΚΠ στη συνέχεια: α. Εισηγείται: (1) Στον ΑΥ/ΓΕΣ, την προεπιλογή των αξκών, που θα λάβουν µέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ εσωτερικού- εξωτερικού µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία. (2) Στη ΜΕΕΕΑ την επιλογή των αξκών, που θα λάβουν εκπαιδευτική άδεια µε κάλυψη διδάκτρων από τα στελέχη. β. Καθορίζει ποιες νσεις Ο-Σ, θα διενεργήσουν κατατακτήριες εξετάσεις υποψηφίων στα µαθήµατα που προβλέπονται για τις εκπαιδεύσεις εσωτερικού - εξωτερικού µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία, για όσες Σχολές αποδέχονται αυτήν τη διαδικασία και δεν υποβάλλουν οι ίδιες τους υποψήφιους σε κατατακτήριες εξετάσεις. Από τους

8 λαµβάνοντες µέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΓΕΣ, επιλέγονται για φοίτηση αυτοί που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία. γ. Στην περίπτωση που το ΑΕΙ δεν δέχεται τις εξετάσεις που διοργανώνει το ΓΕΣ, δεν διενεργούνται εξετάσεις και οι υποψήφιοι λαµβάνουν µέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις των σχετικών Σχολών των ΑΕΙ. δ. Συντάσσει σχετική εισήγηση, µετά τη διενέργεια των εξετάσεων (είτε αυτές διοργανώθηκαν από τα Πανεπιστήµια, είτε από το ΓΕΣ), για κύρωση των αποτελεσµάτων από τον ΑΎ/ΓΕΣ και ακολούθως την επιλογή των αξκών από το ΑΣΣ. ε. Εκδίδει διαταγές φοίτησης στα ΑΕΙ εσωτερικούεξωτερικού και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών. 12. ιενέργεια εξετάσεων - τελική επιλογή όπως Παράρτηµα ΙΑ. 13. Συνοπτικά οι χρονικές λεπτοµέρειες και οι ενέργειες ενδιαφεροµένων- Μονάδων ιευθύνσεων, φαίνονται στα Παραρτήµατα Η και Θ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 14. Οι αξκοί που συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχουν: α. Βαθµό όπως καθορίζεται για κάθε γνωστικό αντικείµενο στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε. ιευκρινίζεται ότι, οι αξκοί οι οποίοι περιλαµβάνονται στην εγκύκλιο κρίσεων του έτους προκηρύξεως των θέσεων δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αναφορών. β. Τον προβλεπόµενο από το (ιβ) σχετικό για το βαθµό τους χρόνο ιοικήσεως, µέχρι την 30 Αυγ, του έτους έναρξης φοίτησης. γ. Τίτλο σπουδών: Όπως καθορίζεται για κάθε επιστήµη στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε και επιπλέον, για τη χορήγηση άδειας για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ)µε βαθµολογία λίαν καλώς και άνω, πλην Υγειονοµικού, Οικονοµικού, Ελεγκτικού και Γεωγραφικού. δ. Ουσιαστικά προσόντα: Τα προβλεπόµενα από το νόµο Περί ιεραρχίας και εξέλιξης των Αξκών για προαγωγή κατ εκλογή στον επόµενο βαθµό. ε. Προαγωγή: Κατ εκλογή από το βαθµό του Λγού και άνω. στ. Επίδοση: 15,00 ή 75% και άνω στα υποχρεωτικά σχολεία του Όπλου Σώµατος (Βασικό, Προκεχωρηµένο), Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ) και Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ).

9 ζ. Στρατολογική ηλικία: Όπως καθορίζεται για κάθε επιστήµη στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε. η. Βαθµολογία 90% συµπεριλαµβανοµένου και άνω στο προσόν Γενική ικανότητα για τον κατεχόµενο βαθµό των εκθέσεων αξιολογήσεως των τελευταίων 5 χρόνων. θ. Προϋπηρεσία: (1) Για τους αξκούς µετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως της φοιτήσεως, 7 έτη, πλην των αξκών ΕΜ, ΥΠ, ΤΧ για τους οποίους απαιτούνται 6 έτη και των αξκών (Ο) για τους οποίους απαιτούνται 5 έτη. (2) Για τους αξκούς που εκπαιδεύονται σε ΑΕΙ εσωτερικού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. µέχρι Ε. (3) Λοιπά όπως καθορίζονται στα Παραρτήµατα Α ι. Πτυχίο ξένης γλώσσας: (1) Για AEI Εξωτερικού: (α) Για εκπαιδεύσεις - µετεκπαιδεύσεις σε χώρες όπου οµιλείται η αγγλική γλώσσα ή το ΑΕΙ είναι αγγλόφωνο, Πτυχίο Α' Κατηγορίας, όπως καθορίζεται µε το (θ) σχετικό. (β) Για µετεκπαιδεύσεις στο Μonterey (ΗΠΑ): (1) Πτυχίο TOEFL 220 µορίων (CBT) ή 83 µορίων (IBT) ή 540 µορίων (παλαιό TOEFL) και άνω, το οποίο πρέπει να έχει αποκτηθεί µέχρι 2 έτη, πριν την προκήρυξη των θέσεων (συµπεριλαµβανοµένου και του έτους προκήρυξης). (2) Επιπλέον µετά τη συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση, πρέπει να προσκοµίσουν στο ODC, εφόσον επιλεγούν από το ΑΣΣ, πτυχίο TOEFL παραπάνω βαθµίδων, το οποίο να έχει αποκτηθεί 6 µήνες, πριν τo χρόνο έναρξης της µετεκπαίδευσης. (γ) Για τις λοιπές εκπαιδεύσεις-µετεκπαιδεύσεις σε άλλες χώρες και σε µη αγγλόφωνα ΑΕΙ, πτυχίο αγγλικής γλώσσας Β' Κατηγορίας και πτυχίο Β' Κατηγορίας της γλώσσας εργασίας του αντίστοιχου ΑΕΙ. (2) Για τα ΑΕΙ Εσωτερικού: Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, Γ' Κατηγορίας και άνω, όπως καθορίζεται στο (θ) σχετικό.

10 15. Σε περίπτωση κατά την οποία µετά την αρχική προκήρυξη δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψήφιοι κατά γνωστικό αντικείµενο είναι λιγότεροι των προκηρυχθεισών θέσεων, οι νσεις Ο-Σ γνωρίζουν το γεγονός στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το οποίο προβαίνει σε επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα µε τις απατήσεις είναι δυνατή η διαφοροποίηση προσόντων της παραγράφου 14, κατόπιν εισηγήσεως του ΓΕΣ/ ΕΚΠ και εγκρίσεως από τον ΑΥ/ΓΕΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 16. εν δικαιούνται συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής: α. Οι αξκοί ειδικών καταστάσεων (ΕΥ, Υπηρεσία Γραφείου, πλην των θέσεων που προβλέπονται στα Παραρτήµατα «Α» και «Β»), οι τελούντες σε αργία δια πρόσκαιρου παύσεως ή απολύσεως και σε διαθεσιµότητα (αυτεπάγγελτη ή τη αιτήσει τους), αυτοί των οποίων εκκρεµεί η παραποµπή τους σε Στρατοδικείο ή Ανακριτικό Συµβούλιο, οι καταδικασθέντες από ικαστήριο για πληµµέληµα ή κακούργηµα και η ποινή τους έχει καταστεί αµετάκλητη, οι τεθέντες εκτός οργανικών θέσεων, οι ευρισκόµενοι σε µακρά αναρρωτική άδεια και αυτοί των οποίων εκκρεµεί η παραποµπή τους στην ΑΣΥΕ για κρίση σωµατικής ικανότητας. β. Όσοι έχουν παρακολουθήσει οποιαδήποτε µεταπτυχιακή εκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού, µε κάλυψη διδάκτρων από την Υπηρεσία ή µε χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας και όσοι έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά µόνας, χωρίς να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Παραρτήµατος ΙΒ. γ. Όσοι υπηρετούν στο εξωτερικό και στην Κύπρο. δ. Όσοι υπηρέτησαν στο εξωτερικό και δεν έχει παρέλθει χρόνος 3 ετών από την επιστροφή τους, πλην ειρηνευτικών αποστολών. ε. Όσοι αποφοίτησαν από σχολές Ανωτάτης Στρατιωτικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης εσωτερικού και δεν έχει παρέλθει χρόνος 2 ετών από την αποφοίτησή τους. στ. Όσοι εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό (εκτός από τεχνικές εκπαιδεύσεις) και δεν έχει παρέλθει χρόνος: και µέχρι 6 µηνών. µηνών. (1) 3 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 2 µηνών (2) 5 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 6 ζ. Όσοι απέτυχαν σε προηγούµενη εκπαίδευση ή διακόπηκε η εκπαίδευση τους από δική τους υπαιτιότητα.

11 16 : 17. Κατ εξαίρεση των περιορισµών συµµετοχής της παραγράφου α. Οι αξκοί ΜΧ Β απόφοιτοι ΣΤΕΑΜΧ ΣΤΗΑ δύνανται να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο 5ο εξάµηνο του ΕΜΠ/Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 1 χρόνο µετά την αποφοίτησή τους από τις ΣΤΕΑΜΧ ΣΤΗΑ αντίστοιχα, οι δε επιτυχόντες θα φοιτούν µε εκπαιδευτική άδεια της υπηρεσίας από το επόµενο έτος. β. Οι αξκοί (ΤΧ) επιτρέπεται να συµµετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΕΜΠ, αµέσως µετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΤΕΑΤΧ, ενώ για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής, ισχύουν τα κριτήρια που αναγράφονται στην παράγραφο 14 και ο περιορισµός της παραγράφου 30. γ. Οι αξκοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, επιτρέπεται µετά από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της αντίστοιχης νσης, να λαµβάνουν άδεια παρακολούθησης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στην χώρα που υπηρετούν, µε δικά τους έξοδα, χωρίς την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς να απαλλάσσονται των κυρίων καθηκόντων τους. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 18. Εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται και σε περίπτωση υποτροφίας που έλαβε ο αξκός κατόπιν διαγωνισµού δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα, για τις επιστήµες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α µέχρι Ε. Συµµετοχή σε τέτοιους διαγωνισµούς επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 19. Ο υποψήφιος εφόσον πληρεί τα απαιτούµενα κριτήρια της παραγράφου 14 και δεν εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 16 της παρούσης, υποβάλλει αναφορά στην ιεύθυνση Όπλου - Σώµατος/ΓΕΣ, 2 µήνες πριν από την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού. 20. Για τη χορήγηση άδειας συµµετοχής αξκού σε διαγωνισµό για λήψη υποτροφίας, η αρµόδια ιεύθυνση Όπλου - Σώµατος/ΓΕΣ υποβάλλει σχετική πρόταση στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το οποίο προωθεί εισήγηση προς την ΜΕΕΕΑ, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑ ΩΝ- ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ/ΓΕΣ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 21. Μονάδων Χορηγούν Φύλλο Πορείας στον Αξιωµατικό για την αρµόδια νση Όπλου ή Σώµατος του ΓΕΣ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη διαταγή πρόσκλησης αυτού για φοίτηση. 22. ιευθύνσεων Όπλων - Σωµάτων/ΓΕΣ

12 α. Με την παρουσίαση του σπουδαστή από τη Μονάδα και πριν από την εγγραφή του στη σχολή λαµβάνει υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο, ότι έλαβε γνώση των υποχρεώσεών του και της παρούσας και ότι επιθυµεί να φοιτήσει στο υπόψη ΑΕΙ, αναλαµβάνοντας πρόσθετη υποχρέωση παραµονής στο Στράτευµα σύµφωνα µε το Ν.1400/73 Περί Καταστάσεως Αξιωµατικών των Ε όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3257/2004. β. Τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις µαζί µε τη διαταγή έγκρισης της φοίτησής του καταχωρεί στα ατοµικά του έγγραφα. γ. Ενηµερώνει αυτόν ότι, εντός του χρόνου της χορηγηθείσας εκπαιδευτικής άδειας, πρέπει να έχει τελειώσει τις σπουδές του και να έχει καταθέσει το πτυχίο του ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην Υπηρεσία. δ. Τηρεί τα στοιχεία διαµονής του σπουδαστή και καλεί αυτόν τουλάχιστον 1 φορά κάθε 2 µήνες, για έλεγχο της προόδου του, τυχόν προβληµάτων κλπ. ε. Ζητά από τη σχολή στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού εξαµήνου (Φεβ - Σεπ), την πρόοδο - βαθµολογία του σπουδαστή, καθώς επίσης και τυχόν απουσίες. Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχει πρόβληµα, ενηµερώνει το ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το οποίο και ενηµερώνει την Ιεραρχία. στ. Σε περίπτωση απώλειας µέχρι 3 µαθηµάτων συνολικά, ελέγχει αυτόν πειθαρχικά και ενηµερώνει σχετικά το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων των 3 µαθηµάτων συνολικά, υποβάλλει αµέσως πρόταση στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ για άµεση διακοπή της εκπαιδευτικής άδειας, προβαίνει σε αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο του αξιωµατικού, και τον τοποθετεί σε µονάδα εκστρατείας, σε φρουρά που δεν έχει συµφέροντα. ζ. Τηρεί καρτέλα για κάθε αξιωµατικό - σπουδαστή στην οποία να φαίνονται αναλυτικά τα µαθήµατα ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο µε τη βαθµολογία και την ηµεροµηνία συµµετοχής στις εξετάσεις. η. Σε περίπτωση αποτυχίας λήψης πτυχίου ή διακοπής της φοίτησης (εκτός λόγων υγείας που βεβαιώνονται από την ΑΣΥΕ), να καταχωρεί το γεγονός, τόσο στον υποφάκελο ΙV του ατοµικού φακέλου του αξκού (πληροφοριακά στοιχεία), όσο και σε κάθε περιληπτικό σηµείωµα, στη θέση Στοιχεία διευκολύνοντα την κρίση. θ. Για τους σπουδαστές εξωτερικού τηρείται η ίδια διαδικασία από τους αντίστοιχους ΑΚΑΜ. 23. Σπουδαστών α. Προ της εγγραφής τους στη σχολή να παρουσιάζονται στη ιεύθυνσή τους στο ΓΕΣ, από την οποία λαµβάνουν:

13 (1) Γνώση των υποχρεώσεών τους και υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 22α. συµπεριφορά τους. (2) Οδηγίες σχετικά µε την αποφοίτησή τους και τη β. Να δίδουν τα στοιχεία διαµονής τους (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) στη ιεύθυνσή τους και την ενηµερώνουν άµεσα σε περίπτωση αλλαγής. γ. Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως, να παρουσιάζονται στη ιεύθυνσή τους τουλάχιστον 1 φορά κάθε 2 µήνες, για να την ενηµερώνουν για την πρόοδό τους, προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση της σχολής, ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο. δ. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα εργαστήρια και να καταβάλλουν την απαιτούµενη προσπάθεια, για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της σχολής. 24. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο στέλεχος, δεν συµµορφώνεται απόλυτα µε την παρούσα, υπόκειται σε κυρώσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω: α. ιοικητικές (1) Η µη κατάθεση του πτυχίου, του µεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώµατος στην Υπηρεσία εντός έτους από το πέρας εκπαιδευτικής άδειας, καθώς και η αδικαιολόγητη διακοπή φοίτησης, λαµβάνεται υπόψη κατά τις κρίσεις για προαγωγή στον επόµενο βαθµό, κατά τις τοποθετήσεις σε θέσεις εξωτερικού και σε φρουρές και θέσεις εσωτερικού, αλλά και για εκπαιδεύσεις σε Σχολές - Κέντρα ή ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού. (2) Οποιαδήποτε παρατυπία ή µη εφαρµογή των καθοριζοµένων ενεργειών, επισύρει ανάλογες πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται από τον Β Υ/ΓΕΣ, µετά από πρόταση της οικείας νσεως Ο-Σ και τη σχετική γνωµοδότηση των ΓΕΣ/1 ο ΕΓ- ΕΚΠ. (3) Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, πέραν του πειθαρχικού ελέγχου, είναι δυνατή και η κίνηση διαδικασιών επιβολής καταστατικών ποινών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (α) σχετικό. β. Ποινικές - Οικονοµικές εκάστοτε ισχύει. Όπως καθορίζεται από το (β) σχετικό, όπως αυτό γ. Πειθαρχικές

14 Όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 22στ και επιπλέον στις περιπτώσεις µη έγκαιρης κατάθεσης του πτυχίου ή αδικαιολόγητης διακοπής της φοίτησης, εφαρµόζεται η διαδικασία του εδαφίου 24α (2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΒ. 25. Η διαδικασία εγγραφής και φοίτησης αναλύεται στο Παράρτηµα ΙΑΦΟΡΑ 26. Η διάρκεια των αδειών για εκπαίδευση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου. 27. Η διάρκεια των αδειών µετεκπαίδευσης στα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού δεν θα υπερβαίνει τα 2 χρόνια πλην: α. Της περίπτωσης απόκτησης διδακτορικού διπλώµατος, η οποία κατόπιν γνωµάτευσης της ΜΕΕΕΑ, µπορεί να διαρκέσει µέχρι 3 χρόνια, το µέγιστο. β. Ειδικών περιπτώσεων και µόνο κατόπιν εγκρίσεως της ΜΕΕΕΑ, οπότε οι άδειες µετεκπαίδευσης στα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού µπορούν να διαρκέσουν µέχρι 3 χρόνια, το µέγιστο. 28. Οι αξκοί µετά τη λήξη της εκπαίδευσής τους επιδιώκεται να τοποθετούνται σε θέσεις, στις οποίες θα χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους, σε συνδυασµό µε τις Υπηρεσιακές ανάγκες. 29. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων για επιλογή προς φοίτηση σε ΑΕΙ ισχύουν µόνο για το εκπαιδευτικό έτος, που διενεργήθηκαν αυτές. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εκπαίδευση δεν πραγµατοποιηθεί εντός του αυτού έτους, δεν παρέχεται στον υποψήφιο το δικαίωµα µεταφοράς στα επόµενα έτη, πλην της περιπτώσεως λόγων υγείας, που θα βεβαιώνονται µε απόφαση της ΑΣΥΕ. 30. Οι αξκοί (ΤΧ) που επιτυγχάνουν στο ΕΜΠ (ΤΜ/Μ και ΤΗ/Μ) αµέσως µετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΤΕΑΤΧ, θα φοιτούν στο ΕΜΠ, αφού υπηρετήσουν για 2 χρόνια σε Μονάδες εκστρατείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο το στέλεχος δεν επιθυµεί ή δεν δύναται να φοιτήσει αµέσως µετά από τα 2 χρόνια σε Μονάδα εκστρατείας, χάνει το δικαίωµα φοιτήσεως το οποίο και δεν µεταφέρεται σε άλλο έτος.

15 31. Οι λαµβάνοντες εκπαιδευτική άδεια µε δικές τους δαπάνες δεν δικαιούνται καµία άλλη αποζηµίωση πέραν του µισθού τους που παρέχεται σε συνάλλαγµα, εφόσον αυτοί εκπαιδεύονται στο εξωτερικό. 32. Εκπαιδευτική άδεια µέχρι 2 ετών και µε έξοδα της υπηρεσίας θα χορηγείται για εκπαίδευση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα των ΑΕΙ εσωτερικού, στους υπό µετάταξη στο Σώµα Έρευνας και Πληροφορικής (ΣΕΠ) αξκούς, µετά την κύρωση της σχετικής απόφασης από τον κ. ΥΕΘΑ και την υποβολή, µε µέριµνα των αξκών, βεβαίωσης αποδοχής των από τα ΑΕΙ. 33. Ο χαρακτηρισµός κάθε τίτλου σπουδών που αποκτάται σε εφαρµογή της παρούσας ανήκει στην αρµοδιότητα της σχετικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ΟΑΤΑΠ), η οποία και είναι η µόνη κατά τον Νόµο Αρχή, για χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αναγνώρισης και ισοτιµίας. 34. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι αποκτήθηκαν κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας και µε µεταγενέστερη απόφαση δεν θεωρούνται ως µεταπτυχιακοί, γίνονται δεκτοί µόνο για τη λήψη µορίων στα πλαίσια κριτηρίων επιλογής, για θέσεις εξωτερικού, φοίτηση στη ΣΕΘΑ κλπ 35. εν εγκρίνεται φοίτηση σε ΑΕΙ εξωτερικού, εφ όσον το ίδιο γνωστό αντικείµενο διδάσκεται σε ΑΕΙ εσωτερικού. 36. Η τελική έγκριση για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων- µετεκπαιδεύσεων, λαµβάνεται από το ΑΣΣ η κρίση του οποίου είναι τελεσίδικη, οι δε αποφάσεις του δεν αιτιολογούνται, ούτε κοινοποιούνται, καθόσον περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 37. Η παρούσα ισχύει από την προκήρυξη των θέσεων σε ΑΕΙ Εσωτερικού-Εξωτερικού εκπαιδευτικού έτους και µετά, πλην του Παραρτήµατος ΙΒ, που ισχύει από λήψεως. Μετά την προκήρυξη των θέσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού εκπαιδευτικού έτους , καταργείται το (ε) σχετικό, καθώς και κάθε άλλη διαταγή που αντίκειται στην παρούσα. 38. Της παρούσας να λαµβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αξκοί µέχρι του βαθµού του Σχη. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος ηµήτριος Βούλγαρης Αρχηγός Tχης ( Β) Βασίλειος ηµητρέλης Τµχης ΕΚΠ/2γ

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Εκπαιδεύσεις Αξκών σε ΑΕΙ Εσωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας και µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. «Β» Μετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εσωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας και µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. «Γ» Μετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εσωτερικού χωρίς Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας αλλά µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. Μετεκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εξωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Αδείας και µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία. «Ε» Μετεκπαιδεύσεις Αξκών ΥΓ σε ΑΕΙ Εσωτερικού-Εξωτερικού µε Χορήγηση Εκπαιδευτικής Αδείας, και µε Κάλυψη ιδάκτρων από τη Υπηρεσία. «ΣΤ» Πίνακας Αναγκαιουσών Επιστηµονικών Μετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ Εσωτερικού- Εξωτερικού Ακαδηµαϊκού Έτους...µε Κάλυψη ιδάκτρων από τα Στελέχη.(Υπόδειγµα) «Ζ» Πίνακας Αναγκαιουσών Εκπαιδεύσεων - Μετεκπαιδεύσεων σε ΑΕΙ Εσωτερικού - Εξωτερικού για το Ακαδηµαϊκό Έτος...µε Κάλυψη ιδάκτρων από την Υπηρεσία.(Υπόδειγµα) «Η» Χρονικές Λεπτοµέρειες Υποβολής Αναφορών Προτάσεων - Ενεργειών. «Θ» Ενέργειες Ενδιαφεροµένων - Μονάδων ιευθύνσεων ΓΕΣ. «Ι» Πίνακας Αξκών που Έχουν τα Προσόντα για Εκπαίδευση Μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ Εσωτερικού-Εξωτερικού. «ΙΑ» ιενέργεια Εξετάσεων - Τελική Επιλογή. «ΙΒ» Εκπαίδευση Στρατιωτικών σε Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης των οποίων η Παρακολούθηση Μαθηµάτων και Λοιπών Προγραµµάτων δεν είναι Υποχρεωτική.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Πα 3-39/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ/ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ /Α ΑΞΚΩΝ 1. Επιστήµη Πολιτικού Μηχανικού 2. Επιστήµη Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ ( έτος 7ο εξάµηνο) Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΤΜΜ)/ ΕΜΠ (Γ έτος- 5 ο εξάµηνο) 3 κάθε έτος 5 κάθε έτος ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τχης-Λγός ΜΧ Λγός-Υπλγός ΤΧ (δ) ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μέχρι 40 ετών Μέχρι 32 ετών ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΣΕ+ ΣΤΕΑΜΧ ΣΣΕ+ ΣΤΕΑΤΧ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 30 Ιουν 2008 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (α) 2 έτη ΜΧ (α) 3 έτη ΤΧ (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοi Η/Υ (ΤΗΜ)/ ΕΜΠ (Γ έτος- 5 ο εξάµηνο) 1 κάθε άρτιο έτος 4 κάθε έτος 1 κάθε έτος Υπλγός ΕΜ (δ) Λγός-Υπλγός ΤΧ (δ) Τχης-Λγός Β -//- -//- Μέχρι 40 ετών ΣΣΕ ΣΣΕ+ ΣΤΕΑΤΧ ΣΣΕ+ ΣΤΗΑ (α) (α) (α) 5 έτη 3 έτη 3 έτη ΕΜ ΤΧ Β

18 Α-18 Α/ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ/ ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 3. Επιστήµη Χηµικού Μηχανικού Χηµικοί Μηχανικοί ΕΜΠ (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 2 κάθε περιττό έτος Υπλγός ΕΜ Μέχρι 32 ετών ΣΣΕ (α) 5 έτη ΕΜ 4. Επιστήµη Τοπογράφου Μηχανικού Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ (Γ έτος 6ο εξάµηνο) 1 κάθε έτος 3 κάθε έτος Υπλγός ΥΠ Τχης-Λγός- Υπλγός (Γ) Μέχρι 38 ετών ΣΣΕ+Απόφοιτοι Σχολής Τοπογραφίας της ΓΥΣ ΥΠ (α) 2,5 έτη ΓΥΣ 5. Οικονοµικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πειραιά (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 1 Αξκός(ΕΜ) κάθε δεύτερο άρτιο έτος, εναλλάξ µε το Γεωπονικό Πανεπιστή µιο αρχοµένης από το 2006 Υπλγός ΕΜ Μέχρι 32 ετών ΣΣΕ (ι) 4 έτη ΕΜ

19 Α-19 Α/ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ/ ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΚΩΝ 6. Βιοµηχανική ιοίκηση και Τεχνολογία 7. Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 8. Επικοινωνία και Μέσα Πολιτισµού Πανεπιστήµιο Πειραιά (Β έτος- 3 ο εξάµηνο) Ιστορικό τµήµα (Β έτος- 3 ο Εξάµηνο) Πάντειο Πανεπιστήµιο (Β έτος- 3 ο εξάµηνο) 1 Αξκός (ΥΠ) κάθε περιττό έτος Καθορίζεται µετά από πρόταση του ΓΕΣ/ ΙΣ και έγκριση της Ιεραρχίας. 1 αξκός Όπλων κάθε έτος ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπλγός ΥΠ Υπλγός-Λγός (ΕΥ) ή (ΥΓ) Τχης-Λγός Όπλων ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μέχρι 32 ετών ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΣΕ (ι) 3 έτη ΥΠ ΣΣΕ Οι υποψήφιοι 3 έτη ΕΚΠ συµµετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις που οργανώνει η Σχολή και σε ύλη που καθορίζεται από την ίδια. Μέχρι 40 ΣΣΕ -//- 3 έτη ΕΚΠ ετών 9. Επιστήµη Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονικό Πανεπιστή- µιο Αθηνών (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 1Αξκός (ΕΜ) κάθε δεύτερο άρτιο έτος εναλλάξ µε το Πανεπιστήµιο Πειραιά αρχοµένης από Υπλγός ΕΜ Μέχρι 32 ετών ΣΣΕ (ι) 5 έτη ΕΜ

20 Α-20 Α/ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ/ ΑΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΚΩΝ 10 Οικονοµικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Πληροφορικής (Α έτος- 1 ο εξάµηνο) 1 κάθε άρτιο έτος ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Υπλγός ΥΠ Μέχρι 32 ετών ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΡ- ΚΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΣΕ (ι) 4 έτη ΥΠ Aντγος Γεώργιος Βέζος Ακριβές Αντίγραφο Α' Υπαρχηγός Tχης ( Β) Βασίλειος ηµητρέλης Τµχης ΕΚΠ/2γ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Τα µαθήµατα και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται κάθε χρόνο από τα αντίστοιχα τµήµατα του ΕΜΠ και κοινοποιούνται στους υποψηφίους αξκούς µε µέριµνα των αντίστοιχων νσεων, σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, αµέσως µετά την προκήρυξη του διαγωνισµού και εφόσον απαιτείται. β. Η εγγραφή των αξκών γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυµα µέχρι συµπλήρωσης του αριθµού εισακτέων, που έχει καθορισθεί µε τη δγη προκήρυξης του διαγωνισµού. γ. Οι υποψήφιοι για τα τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΧ για το ΕΜΠ, πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι την 31 Αυγ του έτους διενεργείας του διαγωνισµού, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αξκού. Οι υποψήφιοι για το

21 Α-21 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του ΥΠ και ΕΜ πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι την 31 Αυγ του έτους διενεργείας του διαγωνισµού, πέντε (5) τουλάχιστον έτη αξκού. δ. Οι υποψήφιοι για το Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο αξκοί θα πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι την 31 Αυγ του έτους διενέργειας του διαγωνισµού τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αξκού. ε. Οι υποψήφιοι Τχες Όπλων και εκ των Σωµάτων ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ και ΕΠ, για τους οποίους η φοίτηση στη Σ ΙΕΠ είναι υποχρεωτική, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τη Σ ΙΕΠ(ΣΧΕΠ) µε βαθµολογία Λίαν Καλώς και άνω. στ. Οι αρµόδιες νσεις εξασφαλίζουν τις θέσεις σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ και υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, όταν τους ζητηθεί, σχετικές προτάσεις µε την αντίστοιχη έγκριση του ΑΕΙ, προκειµένου να προταθούν στον ΑΥ/ΓΕΣ για έγκριση και να συµπεριληφθούν στην επόµενη ΚΥΑ. ζ. Για τη φοίτηση των αξκών Β αποφοίτων ΣΤΗΑ στο ΕΜΠ ακολουθείται ανάλογη διαδικασία και προσόντα κριτήρια µε αυτή των αξκών ΜΧ αποφοίτων ΣΤΕΑΜΧ. η Οι αξκοί (ΥΠ) και (ΕΜ) που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, επιλέγονται µετά από διαγωνισµό που πραγµατοποιείται µε µέριµνα των ΕΜ- ΥΠ/ΓΕΣ, µόνον εφόσον τα υπόψη Πανεπιστήµια δέχονται αυτή τη διαδικασία. Σ αυτήν την περίπτωση οι αρµόδιες νσεις προτείνουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, ακριβή ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθώς και στοιχεία αξκών για την συγκρότηση των απαιτουµένων επιτροπών (επιτήρησης, εξεταστικής-βαθµολογίας και αποκάλυψης). Σε περίπτωση που το Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο απαιτήσουν τη συµµετοχή στελεχών σε κατατακτήριες εξετάσεις, τότε δεν θα πραγµατοποιούνται οι εξετάσεις µε µέριµνα των νσεων. Τα µαθήµατα και η εξεταστέα ύλη θα καθορίζονται από τα Πανεπιστήµια και θα κοινοποιούνται στους υποψήφιους αξκούς µε µέριµνα των αρµόδιων νσεων, αµέσως µετά την προκήρυξη του διαγωνισµού. Η ακριβής διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται κάθε φορά, να γνωστοποιείται στη ΕΚΠ, µε µέριµνα των νσεων, 3 µήνες τουλάχιστον προ της διενέργειας των κατατακτήριων εξετάσεων. θ. Από τις διατιθέµενες 5 θέσεις ΤΧ στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών η 1 εξ αυτών αφορά την κατεύθυνση Εναέρια και Επίγεια Μεταφορικά Μέσα. ι. Ειδικότερα για τις εκπαιδεύσεις σε ΑΕΙ Εσωτερικού θα διενεργούνται εξετάσεις από την Υπηρεσία, στην περίπτωση που τα Πανεπιστήµια επιλέγουν τους υποψηφίους µε συνέντευξη και δεν τους κατατάσσουν µε σειρά επιτυχίας. Οι εξετάσεις αυτές, όταν απαιτούνται, θα διενεργούνται µε µέριµνα της κάθε νσης του ΓΕΣ, η οποία εµπίπτει σ αυτήν την περίπτωση.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΒΛΛΨ6-Ρ1Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα