ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική ιαταγή Ηµεροµηνία Στοιχεία Καταχωρητή Καταχώρισης Τροποποίησης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες 1. Στον πίνακα καταχωρούνται οι διαταγές τροποποίησης της Πα που επέρχονται µόνο µετά από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 2. ίπλα στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας, να α- ναγράφεται κεφαλαίο «Τ» και ο αύξων αριθµός της τροποποίησης (π.χ. Τ1,Τ2).

3 - 3 - ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Τηλεφ.(Εσωτ.) 3183 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ / ΕΚΠ / 2β (30) Φ /12/ ΓΕΣ / Γεν. Γραµµατεία (150) Σ.356 Αθήνα, 23 Φεβ 2009 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών στις Ξένες Γλώσσες ΣΧΕΤ: α. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιπέδων Γλωσσοµάθειας ΕΕ/2001 β. ΣΤΥΠ (STANAG) 6001/2003 (Language Proficiency Standards) γ. Πα 3-33/2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β δ. SIC:ΒΑΒ/220856Ζ ΕΚ 2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2Β ε. Φ /162/161429/Σ.1718/12 Νοε 2004/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) στ. Φ /22/165218/Σ.378/27 Ιαν 2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) ζ. SIC:ΒΑΒ/230830Ζ ΦΕΒ 2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2Β η. Φ /90/174321/Σ.1540/4 Οκτ 2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) θ. Υπ αριθ. 3 Γνωµάτευση της 12 ης /30 Απρ 2007 Συνεδρίασης ΣΑΓΕ ι. Φ /87/48152/Σ.1703/19 Οκτ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) ια. Φ /113/357323/Σ.130/24 εκ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) ιβ. Πα 3-3/2008/ΓΕΝ/Β2 (Εξετάσεις στο ΣΕΚΓ) ιγ. Φ.300/25/248503/Σ.5343/26 Μαϊ 2008/ΓΕΣ/1 ο ΕΓ/3/2 ιδ. Πα 4-30/2008/ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ&ΟΡΓ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 3-33 / 2009 " ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ " ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην : α. Σταδιακή καθιέρωση ως υποχρεωτικής της εκµάθησης της Αγγλικής γλώσσας. β. Αξιολόγηση της γλωσσοµάθειας των στελεχών. γ. Αναγνώριση της γλωσσοµάθειας των στελεχών. δ. Εκπαίδευση των στελεχών στις ξένες γλώσσες. 2. Οι πολλές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας σε στρατιωτικό επίπεδο, έχουν επιβάλλει τη δηµιουργία δεξαµενής στελεχών τα οποία θα πρέ-

4 - 4 - πει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την Αγγλική κυρίως γλώσσα, προκειµένου να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές, µπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω τοµείς: α. Πάγιες υποχρεώσεις κάλυψης θέσεων εξωτερικού, είτε εθνικού ενδιαφέροντος (ΑΚΑΜ, ΣΑ, Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι, Σύνδεσµοι κλπ.), είτε επ ωφελεία διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ.) β. Υποχρεώσεις συµµετοχής συγκροτηµένων τµηµάτων ή µεµονω- µένου προσωπικού σε αποστολές ΕΥΕ, σε αναπτυγµένα Στρατηγεία ή σε αναπτυγµένες δυνάµεις. γ. Υποχρεώσεις επάνδρωσης θέσεων εσωτερικού, όλων των κλι- µακίων διοικήσεως, των οποίων αντικείµενο, µεταξύ των άλλων, είναι και η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ή ο χειρισµός θεµάτων διεθνούς χαρακτήρα. δ. Υποχρεώσεις εκπαιδεύσεως σε ΑΕΙ, Σχολεία και Σεµινάρια Εξωτερικού. ε. Υποχρεώσεις µελέτης ξένων συγγραµµάτων, δηµοσιευµάτων και βοηθηµάτων, είτε για την εκπόνηση αντιστοίχων Ελληνικών, είτε για την καλύτερη αξιοποίηση µέσων, υλικών και οπλικών συστηµάτων. στ. Έκτακτες υποχρεώσεις, οι οποίες δεν δύνανται να περιγραφούν στην παρούσα διαταγή. 3. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν, συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες που υπήρχαν στο παρελθόν, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αυτές θα βαίνουν συνεχώς αυξανόµενες, η δε εναλλαγή των στελεχών σε καθήκοντα και φρουρές, δη- µιουργεί την ανάγκη γλωσσοµάθειας, του ελαχίστου τουλάχιστον παραδεκτού επιπέδου, σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, σε βάθος χρόνου 15 ετών. 4. Εξίσου σηµαντικός λόγος, ο οποίος επιβάλλει την ανάγκη της εκµάθησης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας είναι και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα στελέχη. Με τη µη επιβολή, ως υποχρεωτικής της γλωσσοµάθειας πολλά εξαίρετα στελέχη στο παρελθόν, δεν είχαν τη δυνατότητα να καρπωθούν των ευεργετηµάτων που παρέχει µια τοποθέτηση ή µια εκπαίδευση στο εξωτερικό και να έχουν πρόσβαση σε νέες ή διαφορετικές αντιλήψεις, θεωρίες και ι- δέες, µέσω των οποίων θα ήταν δυνατό να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους. 5. Η επιλογή της Αγγλικής, ως υποχρεωτικής προς εκµάθηση γλώσσας, απορρέει από το γεγονός ότι το 90% των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απαιτούν τη χρήση της. 6. Στις επόµενες ενότητες της παρούσας, αναλύονται τα εξής θέµατα: α. Επίπεδα και κατηγορίες γλωσσοµάθειας.

5 - 5 - β. Απαιτήσεις γλωσσοµάθειας, ανάλογα µε την επιδιωκόµενη χρήση. γ. Καθιέρωση ελαχίστου αποδεκτού επιπέδου γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας. δ. Εκµάθηση ξένων γλωσσών σε Στρατιωτικές ή µη Σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανισµούς και ινστιτούτα. ανάγκες. ε. Αναγνώριση της γλωσσοµάθειας των στελεχών για υπηρεσιακές στ. Εξετάσεις ξένων γλωσσών. ζ. Καταβολή διδάκτρων. η. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις. ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 7. Τα επίπεδα και οι κατηγορίες γλωσσοµάθειας, καθορίζονται µε τα διεθνή πρότυπα (Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ), όπως καθορίζουν τα (α) και (β) σχετικά και τις εθνικές απαιτήσεις. Στο Παράρτηµα Α της παρούσας, φαίνονται τα επίπεδα τα οποία είναι καθιερωµένα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα, ενώ στο Παράρτηµα Β ο διαχωρισµός επιπέδων που έχει κάνει το ΝΑΤΟ για την εύρυθµη λειτουργία του. 8. Αντίστοιχα µε τα παραπάνω επίπεδα, στο Παράρτηµα Γ, φαίνεται η απλοποιηµένη κατηγοριοποίηση γλωσσοµάθειας την οποία έχει κάνει το ΓΕΣ και η οποία θα χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό του επιπέδου γνώσεων των στελεχών και την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε απαιτήσεις των υ- ποχρεώσεων της παραγράφου 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΙΩΚΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 9. Αγγλική Γλώσσα (Υποχρεωτική) α. Κατηγορία Γ Όλο το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, πλην των ΕΠΟΠ που δεν έχουν µονιµοποιηθεί, θα πρέπει να αποκτήσει πτυχίο της υπόψη κατηγορίας µέχρι 31 εκ β. Κατηγορία Β (1) Για στελέχη που υποβάλλουν αιτήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού, για τις οποίες απαιτείται, σύµφωνα µε το (ιδ) σχετικό, γλωσσοµάθεια αυτής της κατηγορίας.

6 - 6 - (2) Για όλες τις εκπαιδεύσεις εξωτερικού σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σχολεία, των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τους 2 µήνες και µέχρις 1 έτους και επιπλέον, για µικρότερης διάρκειας, εφόσον υφίσταται τέτοια απαίτηση από την περιγραφή της εκπαιδεύσεως. (3) Για όλες τις θέσεις εσωτερικού των οποίων το προσοντολόγιο καθηκοντολόγιο, απαιτεί τέτοιο επίπεδο. γ. Κατηγορία Α (1) Για στελέχη που υποβάλλουν αιτήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού, για τις οποίες απαιτείται, σύµφωνα µε το (ιδ) σχετικό, γλωσσοµάθεια αυτής της κατηγορίας. (2) Για όλες τις εκπαιδεύσεις εξωτερικού σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σχολεία, των οποίων η συνολική διάρκεια υπερβαίνει το 1 έτος και επιπλέον, για µικρότερης διάρκειας, εφόσον υφίσταται τέτοια απαίτηση από την περιγραφή της εκπαιδεύσεως. (3) Για όλες τις θέσεις εσωτερικού των οποίων το προσοντολόγιο καθηκοντολόγιο, απαιτεί τέτοιο επίπεδο. 10. Λοιπές Βασικές Γλώσσες (Γαλλική Γερµανική Ιταλική Ισπανική Ρωσική Βαλκανικών χωρών). α. Η γνώση σε επίπεδο κατηγορίας Α, δεν είναι απαραίτητη για το προσωπικό που υποβάλλει αιτήσεις τοποθέτησης σε θέσεις ΑΚΑΜ ΣΑ των χωρών όπου οµιλείται αυτή η γλώσσα, πλην όµως θα αποτελεί βαρύνον κριτήριο επιλογής για τις υπόψη θέσεις, εφόσον βέβαια πληρούται η αντίστοιχη α- παίτηση γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται στο (ιδ) σχετικό. β. Για τις λοιπές περιπτώσεις η µεγίστη απαιτούµενη κατηγορία γλωσσοµάθειας είναι η Β και θα καθορίζεται ανάλογα µε την εκάστοτε προκήρυξη. 11. Λοιπές Γλώσσες. Η γνώση άλλης γλώσσας, πλην των αναφεροµένων στις παραγράφους 9 και 10 της παρούσας, θα αποτελεί ενισχυτικό κριτήριο και θα λαµβάνει µόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής, µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν αποτελεί την επίσηµη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ή εκπαιδευτεί το στέλεχος (π.χ. η Πορτογαλική γλώσσα για τοποθέτηση στο JALLC που σταθµεύει εκεί). β. Όταν περιλαµβάνεται ως επιθυµητό προσόν στο αντίστοιχο προσοντολόγιο καθηκοντολόγιο.

7 - 7 - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12. Στελέχη Απόφοιτοι ΣΣΕ ΣΜΥ α. Τα µόνιµα στελέχη του ΣΞ που προέρχονται από τις ΣΣΕ και ΣΜΥ, µε την αποφοίτηση από τις Σχολές, υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, στο πλαίσιο του ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών των Σχολών, τουλάχιστο σε επίπεδο κατηγορίας Γ. Στο Παράρτηµα παρέχονται οι σχετικές λεπτοµέρειες εκµάθησης πιστοποίησης στις υπόψη σχολές. Το παρόν µέτρο έχει εφαρµογή για τους απόφοιτους ΣΣΕ - ΣΜΥ, από την τάξη 2012 συµπεριλαµβανοµένης. β. Τα ήδη υπηρετούντα στελέχη προελεύσεως ΣΣΕ ΣΜΥ, υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατηγορίας Γ, µέχρι 31 εκ Του παρόντος µέτρου εξαιρούνται: (1) Οι υποψήφιοι για φοίτηση στην Α ΙΣΠΟ, οι οποίοι ανεξαρτήτως τάξεως, απαιτείται να έχουν πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια, από τη φοίτηση της εκπαιδευτικής σειράς που θα φοιτήσει την περίοδο , σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Α ΙΣΠΟ. (2) Οι επιθυµούντες να φοιτήσουν στη ΣΕΘΑ, από την τάξη 1985 συµπεριλαµβανοµένης και µετέπειτα, απαιτείται να έχουν πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια, σύµφωνα µε τον Οργανισµό της ΣΕΘΑ. 13. Λοιπά Μόνιµα Στελέχη (πλην ΕΠΟΠ) Για τα µόνιµα στελέχη των λοιπών κατηγοριών (εξ ανακατατάξεως, ειδικής µονιµότητας, προσληφθέντων κατόπιν διαγωνισµού, ΕΜΘ, κ.λ.π) που ήδη υπηρετούν στο ΣΞ, δεν είναι υποχρεωτική η γλωσσοµάθεια. 14. ΕΠΟΠ α. Οι ΕΠΟΠ που προσελήφθησαν προ της ισχύος της παρούσης, δεν υποχρεούνται να έχουν πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια, ούτε έχουν δικαίω- µα υποβολής πτυχίων ξένης γλώσσας για αναγνώριση πριν τη µονιµοποίησή τους. Μετά τη µονιµοποίησή τους ενθαρρύνονται για την απόκτηση πτυχίου. β. Για τους ΕΠΟΠ που θα προσλαµβάνονται από την 1 Ιαν 2010 και µετέπειτα, να συµπεριλαµβάνεται στην προκήρυξη των θέσεων, η απαίτηση γνώσης αγγλικής γλώσσας, για όσες ειδικότητες θεωρείται αναγκαίο προσόν.

8 Λοιπές κατηγορίες Στρατιωτικού Προσωπικού. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού που δεν περιλαµβάνεται στις παραγράφους 12, 13 και 14, δεν εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσης Παγίας γής. 16. Πολιτικό Προσωπικό. Για τη γλωσσοµάθεια των Μονίµων Υπαλλήλων του ΣΞ, υπεύθυνος φορέας είναι το ΓΕΣ/ ΠΠ, το οποίο θα καθορίζει την πολιτική γλωσσοµάθειας, ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΜΗ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 17. Η εκµάθηση ξένων γλωσσών στις ΣΣΕ και ΣΜΥ, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα της παρούσης. 18. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών στη ΣΣΞΓ α. Γαλλική Γερµανική Τουρκική Γλώσσα (1) Κάθε χρόνο λειτουργούν στη ΣΣΞΓ : (α) 1 τµήµα εκµάθησης της γαλλικής γλώσσας, για Αξιωµατικούς (Τχες-Λγούς-Υπλγούς, 12 αξιωµατικοί). (β) 1 τµήµα εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας, για Αξιω- µατικούς (Τχες-Λγούς-Υπλγούς, 12 αξιωµατικοί). (γ) 1 τµήµα τουρκικής γλώσσας, µέχρι 12 στελέχη (6 αξιωµατικοί βαθµού Λγού - Υπλγού και 6 Ανθυπασπιστές - Μόν. Υπαξιωµατικοί, έως βαθµού Επχία (όχι ΕΜΘ)). (2) ιάρκεια φοίτησης : 44 εβδοµάδες. β. Είναι δυνατό, σε περίπτωση που προκύψει απαίτηση, να διοργανωθούν και άλλα τµήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών, κατόπιν δγής του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. γ. ιαδικασία Επιλογής (1) Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν στελέχη Ο-Σ, πλην (ΥΓ), (Ο), (Τ ), (ΓΓ), (Γ), (Ε), µετά από κατατακτήριες εξετάσεις στη ΣΣΞΓ, στην αντίστοιχη γλώσσα και σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Ε» για τούς Αξκούς και Παραρτήµατος «ΣΤ» για τους Ανθστές- Μ. Υπξκούς έως βαθµού Επχία (όχι ΕΜΘ).

9 - 9 - (2) Επιπλέον στην παραπάνω διαδικασία θα συµµετέχουν και στελέχη των Σωµάτων (ΥΓ) τα άρτια έτη και (Ο) τα περιττά έτη. Από τα συµµετέχοντα στελέχη (ΥΓ) και (Ο), θα επιλέγεται 1 κατ έτος, υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχει επιτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις. (3) Στη διαδικασία επιλογής, είναι δυνατό να συµµετέχει και πολιτικό προσωπικό, από το οποίο θα επιλέγεται κάθε έτος ο/η πρώτος/η επιτυχών/ούσα, ως υπεράριθµος/η του καθοριζόµενου στο εδάφιο 18α(1) αριθµού. (4) εν θα επιλέγεται στέλεχος για φοίτηση στη ΣΣΞΓ, εάν κατά το παρελθόν έχει εκπαιδευθεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ή υπηρετεί στο εξωτερικό (σε θέσεις, ειρηνευτικές αποστολές κλπ) κατά το έτος λειτουργίας των τµηµάτων και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος επαναπατρισµού του. (5) Σε περίπτωση επιλογής και µη φοίτησης του στελέχους κατόπιν αναφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, το δικαίωµα δεν µεταφέρεται για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος. Το παρόν ισχύει και για την περίπτωση διακοπής της φοίτησης, για οποιοδήποτε λόγο. (6) Σε περίπτωση κατά την οποία αναβληθεί η φοίτηση κάποιου στελέχους για υπηρεσιακές ανάγκες, αυτό είναι δυνατόν να φοιτήσει ως υπεράριθµο στην εκπαιδευτική σειρά του εποµένου έτους, απαγορευοµένης της υποβολής αιτήσεως νέας αναβολής, για οποιονδήποτε λόγο. δ. Προσόντα Υποψηφίων (1) Αξιωµατικοί (α) Όσοι έχουν ευµενή κρίση για προαγωγή στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχοµένου βαθµού. (β) Να έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο Χ στο βαθµό τους µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ, εκτός αν δύνανται να τον συµπληρώσουν µετά την αποφοίτησή τους. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ επιλογής τους για φοίτηση και έναρξης λειτουργίας του τµήµατος δεν τον συµπληρώσουν για οποιοδήποτε λόγο, θα αποκλείονται από τη φοίτηση. (γ) Να έχουν επίδοση 75% ή 15,00 και άνω, στα υποχρεωτικά σχολεία του Ο-Σ και στις Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ) Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ). (δ) Να συµπληρώνουν 1 έτος παραµονής στη Μονάδα τοποθέτησης µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ. (ε) Αποκλείονται της επιλογής όσοι έχουν βαθµολογία «8» ή «80» συµπεριλαµβανοµένων και κάτω, στα προσόντα 101 ή 102 (παλαιές εκθέσεις), ή 141 (νέες εκθέσεις) των 2 τελευταίων βαθµών, από 2 διαφορετικούς διοικητές - προϊσταµένους. (στ) Να είναι ικανοί για την ενεργό Υπηρεσία και να µην είναι ΕΥ ή ΥΓ.

10 Οι απόφοιτοι Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) να έχουν 1 χρόνο σε Επιτελείο τουλάχιστον. (ζ) (η) Οι Τχες οι οποίοι δεν συµπληρώνουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε Μονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας, από τον βαθµό του Ανθλγού µέχρι την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ, αποκλείονται της επιλογής για φοίτηση, όπως παρακάτω : 1/ Αξιωµατικοί Όπλων πλην ΜΧ, 6 χρόνια. 2/ Αξιωµατικοί ΜΧ, 6 χρόνια, εκ των οποίων 4 χρόνια τουλάχιστο σε µονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας. Ο υπολειπόµενος χρόνος, δύναται να καλυφθεί σε θέσεις ΣΕ ή ΜΧ Σχηµατισµών επιπέδου Μεραρχίας. 3/ Αξκοί Σωµάτων, 4 χρόνια. (θ) Οι Λγοί και Υπλγοί Όπλων πλην ΜΧ, να έχουν συµπληρώσει 5 και 3 χρόνια υπηρεσίας αντίστοιχα, από το βαθµό του Ανθλγού, σε µονάδα εκστρατείας, οι δε ΜΧ και Σωµάτων 4 και 2 αντίστοιχα. (2) Ανθυπασπιστές - Μόν. Υπαξιωµατικοί (α) Να είναι απόφοιτοι ΑΣΣΥ. (β) Να έχουν ευµενή κρίση για προαγωγή στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχοµένου βαθµού. (γ) Να έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο Χ στο βαθµό τους µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ, εκτός αν δύνανται να τον συµπληρώσουν µετά την αποφοίτησή τους. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ επιλογής τους για φοίτηση και έναρξης λειτουργίας του τµήµατος δεν τον συµπληρώσουν για οποιοδήποτε λόγο, θα αποκλείονται από τη φοίτηση. (δ) Να έχουν επίδοση 75% ή 15,00 και άνω, στο βασικό σχολείο του Ο-Σ και στα σχολεία ειδικότητας. παρακάτω : (ε) Να έχουν συµπληρώσει έτη σε µονάδα εκστρατείας, όπως 1/ Ανθυπασπιστές : 6 2/ Αλχίες : 4 3/ Επχίες : 2 (στ) Να έχουν συµπληρώσει 1 έτος παραµονής στη Μονάδα τοποθέτησης µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ.

11 (ζ) Αποκλείονται της επιλογής όσοι έχουν βαθµολογία «8» (συµπεριλαµβανοµένου) και κάτω στα προσόντα υπ' αριθµ. 15 ή 16, των 2 τελευταίων βαθµών, από 2 διαφορετικούς διοικητές. (η) Να είναι ικανοί για την ενεργό Υπηρεσία και να µην είναι ΕΥ ή ΥΓΡ. (3) Πολιτικό Προσωπικό Σύµφωνα µε οδηγίες που θα εκδίδονται από το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. δ. Υποβολή ικαιολογητικών - Προτάσεων (1) Αρχικές Ενέργειες ΓΕΣ/ ΕΚΠ Εκδίδει διαταγή προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τα στελέχη, που πληρούν τα προβλεπόµενα προσόντα. (2) Ενέργειες Στελεχών Υποβάλλουν αναφορά συµµετοχής στη µονάδα τους. Επισηµαίνεται ότι µε τη δήλωση συµµετοχής τους για φοίτηση στη ΣΣΞΓ η υπηρεσία µπορεί να τους τοποθετήσει σε ανάλογες θέσεις σχετικές µε την γλωσσοµάθεια που θα αποκτήσουν από τη φοίτησή τους. (3) Ενέργειες Μονάδων Υποβάλλουν τις υποψηφιότητες στις αντίστοιχες νσεις Ο-Σ και στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, µετά από έλεγχο και στην προβλεπόµενη, από την προκήρυξη, χρονική διάρκεια. (4) Ενέργειες νσεων Ο-Σ και ΠΠ (α) Αποστέλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, τα στοιχεία των παραπάνω υποψηφίων στελεχών, που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. (β) Αποστέλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, µετά την κοινοποίηση των επιδόσεων, τις προτάσεις τους σύµφωνα µε τα κριτήρια των Παραρτηµάτων «Ε» και «ΣΤ». (5) Τελικές Ενέργειες ΓΕΣ/ ΕΚΠ (α) Εισηγείται στην Ιεραρχία την πρόσκληση των υποψηφίων στελεχών, στις αντίστοιχες εξετάσεις των ξένων γλωσσών. (β) Καθορίζει τις επιτροπές διεξαγωγής των εξετάσεων, οι ο- ποίες πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΞΓ.

12 (γ) Αποστέλλει τις επιδόσεις στις αντίστοιχες νσεις Ο-Σ και στο ΓΕΣ/ ΠΠ, προκειµένου να ενηµερώσουν τα στελέχη αρµοδιότητας τους και να υποβάλουν προτάσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια των Παραρτηµάτων «Ε» και «ΣΤ» για Αξιωµατικούς και Ανθστες -Μον. Υπξκούς αντίστοιχα, που θα επιλεγούν για φοίτηση στη ΣΣΞΓ και εφόσον ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες, ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων, σε περίπτωση: Μονάδος. 1/ Επιτυχίας 2 ή περισσοτέρων στελεχών της αυτής 2/ Μεταθέσεως στελεχών από και προς αυτές. (δ) Εκδίδει τις διαταγές φοίτησης των επιλεγέντων στελεχών, σύµφωνα µε τη µοριοδότησή τους και την επιλογή τους από τον ΑΥ/ΓΕΣ. ε. ιάφορα (1) Έναρξη λειτουργίας της ΣΣΞΓ, την πρώτη ευτέρα του Σεπτεµβρίου κάθε έτους. (2) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη ΣΣΞΓ θα υφίστανται κάθε 2µηνο αξιολογήσεις, για έλεγχο της προόδου τους και σε περίπτωση που ο µέσος όρος βαθµολογίας στο τέλος του 2 ου µήνα θα είναι κατώτερος της προβλεπόµενης βάσης (9,99), η φοίτηση θα διακόπτεται και ο σπουδαστής θα επιστρέφει αµέσως στη µονάδα του. Οµοίως, θα διακόπτεται η φοίτηση κάθε σπουδαστή, ο οποίος αν και θα έχει επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας άνω της βάσης, στο τέλος του 2 ου µήνα, στους υπόλοιπους µήνες θα έχει επίδοση κάτω της βάσης και θα του χορηγείται Φ.Π για τη µονάδα του, χωρίς να µπορεί µελλοντικά να φοιτήσει σε οποιαδήποτε γλώσσα στη ΣΣΞΓ, µε ταυτόχρονη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, από την αρµόδια ιεύθυνση. 19. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε µη Στρατιωτικές Σχολές. α. Τα στελέχη βαθµού Επχία µέχρι και Ανχη, καθώς και οι Μόνιµοι Υπάλληλοι, που υπηρετούν στις Φρουρές Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, αρµοδιότητας ΓΕΣ - ΑΣ ΕΝ - ΑΣ ΥΣ και Γ'ΣΣ/ΕΘΕΠ, δύνανται να φοιτήσουν, ανάλογα των υπηρεσιακών αναγκών, στο Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης (ΚΣΝΑΕ) ή στο Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου Αίµου (ΙΜΧΑ) αντίστοιχα. β. ιδασκόµενες Γλώσσες ιαδικασίες Επιλογής, όπως στο Παράρτηµα «Ζ». 20. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Εσωτερικού Εξωτερικού) και Ινστιτούτα. α. Κάθε στέλεχος είναι δυνατό να αποκτά γνώσεις ξένης γλώσσας, ιδιωτικώς και χωρίς καµιά επιβάρυνση της υπηρεσίας, πλην των καθοριζοµένων µε την παρούσα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης. Η απόκτηση των γνώσεων ξένης γλώσσας, είναι δυνατό να γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους:

13 (1) Με την εγγραφή, κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας, σε ΑΕΙ ε- σωτερικού ή εξωτερικού του οποίου το βασικό γνωστικό αντικείµενο είναι η γλωσσο- µάθεια (π.χ. Γαλλική Φιλολογία). (2) Με την επιλογή συγκεκριµένου µαθήµατος που αποσκοπεί στη γνώση συγκεκριµένης γλώσσας, στα πλαίσια εγκεκριµένης φοίτησης σε ΑΕΙ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει και τίτλο σπουδών ο οποίος αναγνωρίζεται. (3) Με την εγγραφή σε οργανισµούς ή ινστιτούτα ή κέντρα εκµάθησης ξένων γλωσσών ηµοσίου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν πιστοποιηµένους τίτλους σπουδών, οι οποίοι αναγνωρίζονται, τόσο από τη χώρα στην οποία οµιλείται η συγκεκριµένη γλώσσα, όσο και από το ΥΠΕΠΘ. (4) Με τη λήψη ιδιαιτέρων µαθηµάτων, των οποίων αποτέλεσµα είναι η απόκτηση εγκεκριµένου τίτλου σπουδών. β. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα πτυχία που θα αποκτώνται, στα πλαίσια των αναφεροµένων στην προηγούµενη υποπαράγραφο 20α και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Θ» θα αναγνωρίζονται για την πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του εδαφίου 1β (4) του Παραρτή- µατος «ΙΑ», πλην όµως τα στελέχη δεν θα δικαιούνται αποζηµιώσεως για το κόστος των διδάκτρων. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 21. Αναγνωρίζονται ως γλωσσοµαθή, αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακές ανάγκες, τα στελέχη, πλην των ΕΠΟΠ που δεν έχουν µονιµοποιηθεί, που κατέχουν πτυχία ξένων γλωσσών των επίσηµα αναγνωρισµένων ινστιτούτων ξένων γλωσσών των αντιστοίχων χωρών, τα οποία περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Θ» και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί διαταγή αναγνώρισης γι αυτά από το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 22. Επιπλέον καθορίζονται τα παρακάτω: α. Τα στελέχη, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες επιλογής για τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού ή αποστολών ΕΥΕ, θα πρέπει να διαθέτουν (ανάλογα µε τη θέση), κατ ελάχιστον, αναγνωρισµένα πτυχία Αγγλικής µονίµου ισχύος (όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα «Θ» της παρούσας) ή TOEFL 173 µορίων (Computer Based), 61 µορίων (Internet Based) ή 500 µορίων (Paper Based) και άνω, των οποίων η ισχύς, ως πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας, λήγει την 30 Αυγ 2009, α- νεξάρτητα µε το χρόνο κτήσεως ή TOEIC 505 µορίων και άνω τα οποία ισχύουν για 2 έτη από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτησή τους. Η συγκεκριµένη απαίτηση γλωσσοµάθειας για κάθε θέση ξεχωριστά, θα καθορίζεται στην αντίστοιχη διαταγή προκήρυξης του ΓΕΣ/1 ο ΕΓ, αφού ληφθεί υπόψη το (ιδ) σχετικό και πραγµατοποιηθεί σχετικός συντονισµός µε το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. β. Για όσα στελέχη τοποθετήθηκαν σε θέσεις εξωτερικού για τουλάχιστον 1 έτος και για τις οποίες η απαίτηση γλωσσοµάθειας ήταν κατηγορίας «Β»

14 και άνω, η δε γλωσσοµάθειά τους είχε πιστοποιηθεί µε πτυχίο περιορισµένης χρονικής διάρκειας κατηγορίας «Β» συµπεριλαµβανοµένης και άνω, θα ισχύει η γλωσσοµάθειά τους για 7 επιπλέον χρόνια, από την ηµέρα επαναπατρισµού τους. γ. Κατ εξαίρεση των καθοριζοµένων στις υποπαραγράφους 22 α και β παραπάνω, η γλωσσοµάθεια στελεχών η οποία έχει αναγνωρισθεί µε δγές της υπηρεσίας προ της ισχύος της παρούσης, συνεχίζει να έχει ισχύ, µέχρι την 31 εκ 2016, αποκλειστικά και µόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Για συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση στη ΣΕΘΑ ή Α ΙΣΠΟ. (2) Για τοποθέτηση σε µη καίριες θέσεις αποστολών ΕΥΕ, οι ο- ποίες είναι εντεταγµένες σε Εθνικές µονάδες υποµονάδες τµήµατα του ΣΞ. 23. Οι υποψήφιοι για εκπαιδεύσεις εξωτερικού θα πρέπει να κατέχουν (ανάλογα µε την εκπαίδευση), αναγνωρισµένο πτυχίο Αγγλικής, ή άλλης ξένης γλώσσας (εφόσον απαιτείται από τη σχετική εκπαίδευση). 24. Τα απαιτούµενα επίπεδα γνώσης της ξένης γλώσσας για τις εκπαιδεύσεις εξωτερικού καθορίζονται στο Παράρτηµα «Ι». 25. Η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων γλωσσών και καταχώρησης της γλωσσοµάθειας των στελεχών καθορίζεται στο Παράρτηµα «ΙΑ». ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 26. Το Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσοµάθειας (ΣΕΚΓ) α. Από 1 Ιαν 2008, άρχισε να λειτουργεί το ΣΕΚΓ, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικού ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Το ΣΕΚΓ, συγκροτήθηκε µε το (θ) σχετικό και αποσκοπεί στην πιστοποίηση γνώσεως Αγγλικής γλώσσας των στελεχών και των 3 κλάδων των Ε, που τοποθετούνται σε θέσεις Στρατηγείων του ΝΑΤΟ, τα οποία υπάγονται στο Συµµαχικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων (ACO). β. Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας και τις εξετάσεις στο ΣΕΚΓ, καθορίζονται στα (θ) και (ιβ) σχετικά και αναλύονται στο Παράρτηµα ΙΒ της παρούσας. 27. Άλλες εξετάσεις µε µέριµνα της Υπηρεσίας, διεξάγονται όπως παρακάτω: α. Στο Γραφείο Αµυντικής Συνεργασίας Η.Π.Α. (ODC) (1) Τα στελέχη που προεπιλέγονται για φοίτηση σε σχολεία των Η.Π.Α., υποχρεούνται να εξετασθούν στο ODC για διαπίστωση γνώσεως της αγγλικής γλώσσας στο ποσοστό που απαιτείται για το κάθε σχολείο, κατόπιν δγής του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. (2) Τα στελέχη του ΓΕΣ/ ΑΣ, πλέον της γραπτής εξετάσεως, υποβάλλονται και σε προφορικές εξετάσεις Oral proficiency Interview (OPI).

15 β. Στο Βρετανικό Συµβούλιο και στην Ελληνοαµερικανική Ένωση Για τους Ευέλπιδες και τους µαθητές ΣΜΥ, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα. γ. Στο Γαλλικό και Γερµανικό Ινστιτούτο, για απόκτηση πτυχίου κατηγορίας «Γ» και άνω, για τους αποφοίτους των τµηµάτων Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας της ΣΣΞΓ. 28. Με µέριµνα των στελεχών, στα αναγνωρισµένα Ινστιτούτα του Παραρτήµατος «Η». ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ι ΑΚΤΡΩΝ 29. Τα στελέχη που αποκτούν αναγνωρισµένα πτυχία ξένων γλωσσών µε δικά τους έξοδα, δικαιούνται χρηµατική αποζηµίωση. Λεπτοµέρειες όπως στο Παράρτηµα «ΙΓ» ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 30. Κατά τη µεταβατική διάρκεια ισχύος της παρούσας (από υπογραφής της µέχρι 1 Ιαν 2013), να δροµολογηθούν από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και τα στελέχη, οι απαραίτητες ενέργειες εναρµόνισης µε την παρούσα, συµπεριλαµβανο- µένων και των εγκαίρων τροποποιήσεων των καθ οιονδήποτε τρόπο επηρεαζοµένων διατάξεων άλλων διαταγών, έτσι ώστε µε την πλήρη εφαρµογή της, όλα τα µόνι- µα στελέχη του ΣΞ, να έχουν αποκτήσει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 31. Η παρούσα, αποτελεί τη βασική διαταγή για το θέµα της γλωσσοµάθειας στο ΣΞ. Ως εκ τούτου κάθε διαταγή η οποία αντίκειται προς τις διατάξεις της, θεωρείται άκυρη. Κατόπιν των παραπάνω καθορίζονται: α. Η άµεση τροποποίηση ή κατάργηση όλων των διαταγών που αντίκεινται προς την παρούσα. β. Η υποχρεωτική αναγραφή της παρούσας, ως σχετικής, σε οποιαδήποτε διαταγή που εκδίδεται από φορείς του ΓΕΣ και σχετίζεται µε τη γλωσσοµάθεια (συµπεριλαµβανοµένων και των διαταγών τοποθετήσεων στο εξωτερικό ή ΕΥΕ). γ. Ο υποχρεωτικός συντονισµός των φορέων που εκδίδουν διαταγές που περιέχουν ή στηρίζονται στη γλωσσοµάθεια, µε το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. δ. Η ακριβής τήρηση των διατάξεων της παρούσας, χωρίς καµιά παρέκκλιση.

16 Με την υπογραφή της παρούσας, καταργούνται τα (γ) έως (η) σχετικά, πλην του Παραρτήµατος «Θ» του (γ) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το (ι) όµοιο. 33. Ισχύς της παρούσας: α. Για τη σχεδίαση και εφαρµογή του συνόλου των διατάξεων, πλην της εφαρµογής των Παραρτηµάτων «ΙΒ» και «ΙΓ» και των επί µέρους διατάξεων για τις οποίες καθορίζονται συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, από υπογραφής της. β. Για την εφαρµογή του Παραρτήµατος «ΙΒ», από την έναρξη διαδικασίας σχεδιασµού των τοποθετήσεων σε θέσεις εξωτερικού έτους 2010, οπότε και καταργείται το (ια) σχετικό. γ. Για την εφαρµογή του Παραρτήµατος «ΙΓ», από υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΙΚ, οπότε και καταργούνται το Παράρτηµα «Θ» του (γ) σχετικού και το (ι) όµοιο. δ. Για την εφαρµογή των διατάξεων που έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, από την αντίστοιχη ηµεροµηνία. 34. Παρακαλώ όλους τους καθ οιονδήποτε τρόπο εµπλεκοµένους µε την ε- φαρµογή της παρούσας, για την πιστή τήρηση των διατάξεών της. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος ηµήτριος Βούλγαρης Αρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Επίπεδα Γλωσσοµάθειας Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Γλώσσα «Β» Επίπεδα Γλωσσοµάθειας ΝΑΤΟ (ΣΤΥΠ 6001) «Γ» «Ε» «ΣΤ» Ζ «Ζ» «Η» «Θ» «Ι» «ΙΑ» «ΙΒ» «ΙΓ» Κατηγορίες Γλωσσοµάθειας ΣΞ και Αντιστοιχία µε ιεθνή Πρότυπα Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών στη ΣΣΕ - ΣΜΥ. Κριτήρια Επιλογής για Φοίτηση στη ΣΣΞΓ Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξκών. Κριτήρια Επιλογής για φοίτηση στη ΣΣΞΓ Ανθστών-Μον. Υπξκών. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε Μη Στρατιωτικές Σχολές. Πίνακας Πιστοποιηµένων Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών. Πίνακας Πτυχίων Ξένων Γλωσσών που Αναγνωρίζονται από την Υπηρεσία.Ι Πίνακας Απαιτούµενου Επιπέδου Γνώσεως Ξένων Γλωσσών για Εκπαιδεύσεις Εξωτερικού. ιαδικασία Αναγνωρίσεως Πτυχίων. Εξετάσεις στο ΣΕΚΓ. Καταβολή Αποζηµίωσης σε Στελέχη που Αποκτούν Πτυχία Ξένων Γλωσσών µε ικά τους Έξοδα.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗΝ Πα 3-33/2009 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ 23 Φεβ 2009 ΕΠΙΠΕ Α ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στα πλαίσια της τυποποίησης των επιπέδων γλωσσοµάθειας, το Συµβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε µε το (α) σχετικό ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, το οποίο καθορίζει 6 επίπεδα: α. Α1, το οποίο είναι το κατώτερο επίπεδο γλωσσοµάθειας, στο οποίο µπορεί κάποιος να ανταποκρίνεται στοιχειωδώς σε απλούστατη µορφή. β. Α2, το οποίο αποτελεί το επίπεδο στο οποίο αποκτώνται οι αρχικές γνώσεις επικοινωνίας µιας ξένης γλώσσας. γ. Β1, το οποίο αποτελεί την αφετηρία χειρισµού της ξένης γλώσσας σε λειτουργικό επίπεδο. δ. Β2, το οποίο αποτελεί το κατώτερο πιστοποιηµένο επίπεδο γνώσεων, το οποίο γίνεται αποδεκτό σε λειτουργικό επίπεδο. ικανότητας». ε. Γ1, το οποίο αποτελεί το επίπεδο «Αποτελεσµατικής Λειτουργικής στ. Γ2, το οποίο είναι το ανώτερο επίπεδο γνώσεων ξένης γλώσσας, στο οποίο µπορεί να φθάσει κάποιος µη γηγενής και το οποίο είναι αποδεκτό για οποιαδήποτε λειτουργική απαίτηση στη χώρα όπου οµιλείται η ξένη γλώσσα. 2. Από τα παραπάνω 6 επίπεδα γλωσσοµάθειας, µόνον τα 3 ανώτερα (Β2, Γ1, Γ2) είναι αυτά που πιστοποιούνται µε πτυχία τα οποία, µπορούν να γίνουν αποδεκτά σε εκπαιδευτικό και λειτουργικό επίπεδο από το Ελληνικό ηµόσιο και κατ ε- πέκταση από το Στρατό Ξηράς. 3. Ενδεικτική σύγκριση των επιπέδων γλωσσοµάθειας του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου για τη γλώσσα, µε τις αντίστοιχες απλοποιηµένες κατηγορίες που έχουν καθορισθεί για τις Ελληνικές Ε, φαίνεται στο Παράρτηµα «Γ» του παρόντος. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗΝ Πα 3-33/2009 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ 23 Φεβ 2009 ΕΠΙΠΕ Α ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΑΤΟ (ΣΤΥΠ 6001) 1. Τα επίπεδα γλωσσοµάθειας του ΝΑΤΟ, καθορίζονται µε το (β) σχετικό, το οποίο χρησιµοποιείται, τόσο για την περιγραφή των απαιτήσεων σε εργασιακό επίπεδο, όσο και για τον τρόπο κωδικοποίησης της γλωσσοµάθειας σε 4 βασικούς το- µείς της γλώσσας (Ακουστική Κατανόηση, Οµιλία, Ανάγνωση Μελέτη και Γραφή). 2. Επίπεδα Γλωσσοµάθειας Τα επίπεδα γλωσσοµάθειας που αποδέχεται το ΝΑΤΟ είναι 6: α. Επίπεδο 0 χωρίς πρακτικές γνώσεις. β. Επίπεδο 1 Αρχικό βασικών γνώσεων. γ. Επίπεδο 2 Μέτριο (Ελάχιστο αποδεκτό εργασίας). δ. Επίπεδο 3 Καλό (Ελάχιστο επαγγελµατικό). ε. Επίπεδο 4 Πολύ Καλό (Πλήρως επαγγελµατικό). στ. Επίπεδο 5 Άριστο (Γηγενής). 3. Κωδικοποίηση Γλωσσοµάθειας α. Η κωδικοποίηση της γλωσσοµάθειας πραγµατοποιείται µε συνδυασµό 4 ψηφίων, που το καθένα από αυτά καταδεικνύει το επίπεδο γλωσσοµάθειας σε κάθε βασικό τοµέα χρήσης της γλώσσας, µε την παρακάτω σειρά: (1) Τοµέας Χρήσης Α υνατότητα ακουστικής κατανό-ησης. (2) Τοµέας Χρήσης Β υνατότητα οµιλίας. (3) Τοµέας Χρήσης C υνατότητα ανάγνωσης και µε-λέτης. (4) Τοµέας Χρήσης D υνατότητα γραφής. β. Ο τετραψήφιος αυτός αριθµός ακολουθεί τα αρχικά SLP από τις λέξεις Standardized Language Profile (Τυποποιηµένο Προφίλ Γλωσσοµά-θειας) και χρησιµοποιείται στα καθηκοντολόγια προσοντολόγια των θέσεων του ΝΑΤΟ ως ελαχίστη απαίτηση γλωσσοµάθειας για την πλήρωση της συγκεκριµένης θέσης. Όταν δηλαδή η απαίτηση περιγράφεται ως SLP 4343, τότε σηµαίνει ότι αυτός ο οποίος θα

20 πληρώσει τη θέση θα πρέπει να έχει επίπεδα γλωσσοµάθειας, 4 για ακουστική κατανόηση και ανάγνωση µελέτη και 3 για οµιλία και γραφή. 4. Με βάση την τυποποίηση αυτή του ΝΑΤΟ οι γενικές απαιτήσεις γλωσσο- µάθειας είναι οι παρακάτω: α. SLP 4444 Υψηλόβαθµα στελέχη (Ανώτατοι Σχες) και θέσεις υ- ψηλής ευθύνης ή απαιτήσεων. β. SLP 3333 ντές Τµηµάτων, Επιτελείς και βοηθοί Επιτε-λών επιλεγµένων θέσεων. γ. SLP 2222 Όλο το κατώτερο και βοηθητικό προσωπικό. 5. Ενδεικτική σύγκριση των επιπέδων γλωσσοµάθειας του ΝΑΤΟ µε τις αντίστοιχες απλοποιηµένες κατηγορίες που έχουν καθορισθεί για τις Ελληνικές Ε, φαίνονται στο Παράρτηµα Γ της Παρούσης. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛ ΥΚΟ-3 Β1( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/3 Τηλεφ.:210-6555145 Φ.400/94/576783 KOIN.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο «ράσεις Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο «ράσεις Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/4/2018 Α.Π. 1837 Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση µίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «ράσεις Ανάπτυξης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309. Τροποποίηση Προκήρυξης Πρόσληψης ιδακτικού Προσωπικού

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309. Τροποποίηση Προκήρυξης Πρόσληψης ιδακτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (ΜΑΚ) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΜΧ) ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 63 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309 FAX: 2103834827 Φ.391/16/799 ήµο Ζωγράφου-

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Μετάταξης Αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος των Τριών Κλάδων των ΕΔ στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Μετάταξης Αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος των Τριών Κλάδων των ΕΔ στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟY Τηλ. (εσωτ.γεσ) 3729 Φ.400/40/103394 Σ. 252 Αθήνα, 26 Μαρ 18 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ: 59272

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ: 59272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: Σταδίου 27, 10183

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.

ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛIΤΙΚΗΣ) 2 ( ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 18-Νοε-14 1 ΓΕΕΘΑ/ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π) Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 τηλ: 2313.301099, fax: 3210346760 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Πρωτ. 1630/21.07.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/08.07.2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα Παρασκευή, 08 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Αθήνα 25-8-2008 Αρ.Πρωτ.11 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 10 Α - Για

Διαβάστε περισσότερα

«Petroleum oil and gas management and transportation. M.Sc.MOGMAT»

«Petroleum oil and gas management and transportation. M.Sc.MOGMAT» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ-ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗN «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» (PETROLEUM OIL AND GAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Ειδικός Λογαριασμός Τηλ: 210-2896760-762

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 106 78 Αθήνα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Ειδικός Λογαριασμός Μαρούσι: 31.7.2013

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ I ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ),

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Στρ. Σαράφη 1 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 329540 Συκιές, 02/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.: 1536 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases

Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, προκηρύσσει 10

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 03 16/10/2017 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 03 16/10/2017 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 19/06/2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση Εκπαιδευτικών Αναγκών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ)

ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση Εκπαιδευτικών Αναγκών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/07/2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Μιας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Μιας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 12/03/2014 Αρ. πρωτ. 978 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 25/07/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ. 2106552403 Τ.Κ 105 62, Αθήνα Φ.951.1/27/669566 - ΟΛΚΕΣ Σ. 2003 - ΣΣΕ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ Αθήνα, 13 Απρ 2009 ΚΟΙΝ: - ΣΓ/ΥΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Φ.330/76/501906 Σ.3403 Α Π Ο Φ Α Σ Η Προπτυχιακές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26.09.2017 Αριθ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: 35 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 20/01/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«Ένταξη ασθενών σε κλινική μελέτη και λήψη δειγμάτων για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις»

«Ένταξη ασθενών σε κλινική μελέτη και λήψη δειγμάτων για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 15/06/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ):

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/10/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Ι Α Τ Α Γ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/2 Τηλέφ.: 210-6553876 Φ.400/51/748992 Σ. 87 Αθήνα 20 Ιουν 2004 ΘΕΜΑ: Μέριµνα υπέρ Κληρωτών Οπλιτών (Έγγαµοι Οπλίτες). ΣΧΕΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 03 16/10/2017 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 03 16/10/2017 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 27/04/2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 03 16/10/2017 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 03 16/10/2017 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 04/04/2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα 12.07.2018 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. πρωτ.: 31790 Πληροφορίες: Χριστίνα Λαϊνά Τηλέφωνο: 210 8392144

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

γ. Να υποβάλλουν Αίτηση στη Σχολή, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα, ως

γ. Να υποβάλλουν Αίτηση στη Σχολή, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα, ως ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Τηλ: 210-7675636 Φ.392/5/52099 Σ.452 Αθήνα, 14 Ιουν 2016 ΘΕΜΑ: Επιλογή Στρατιωτικών Εκπαιδευτών (ΣΕ) ΣΑΝ Ακαδ. Έτους 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ):

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.06.2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα