STELLAR INVERTER SERIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STELLAR INVERTER SERIES"

Transcript

1 Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές, σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του κλιματιστικού σας. Στον πίνακα συμβουλών αντιμετώπισης προβλημάτων θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Γενικές Οδηγίες 2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση 3 Προσοχή 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασίες εξαρτημάτων 5 Oθόνη ενδείξεων LED 6 Θερμοκρασία λειτουργίας 7 Χειροκίνητη λειτουργία 7 Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα 8 Πώς λειτουργεί το κλιματιστικό 9 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και συντήρηση 10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συμβουλές λειτουργίας 12 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων 14 ΠΡΟΣΟΧΗ Για επισκευή ή συντήρηση αυτής της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. Για την εγκατάσταση αυτής της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο εγκατάστασης. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές ή διανοητικές ικανότητες ή μειωμένες αισθήσεις ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με το κλιματιστικό. Αν πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, οι εργασίες αντικατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα εγκατάστασης ψυκτικών μονάδων και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 2

3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε τα προϊόντα αυτού του τύπου ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Αυτά τα απόβλητα πρέπει να συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να υφίστανται ειδική επεξεργασία. Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής αυτής μαζί με οικιακά απόβλητα. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες απόρριψης: Α) Υλοποιούνται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης συστήματα αποκομιδής στα οποία μπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά απορρίμματα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του χρήστη. Β) Κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος, το κατάστημα λιανικής δέχεται την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση. Γ) Ο κατασκευαστής δέχεται την παλιά συσκευή και την απορρίπτει, χωρίς χρέωση του χρήστη. Δ) Καθώς τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμους πόρους, μπορούν να πωληθούν σαν παλιοσίδερα στους αντίστοιχους εμπόρους. Η άναρχη απόρριψη απορριμμάτων σε δάση και φυσικά τοπία θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας όταν επικίνδυνα υλικά διαρρέουν στα υπόγεια ύδατα και εισέρχονται εκ νέου στη διατροφική αλυσίδα. 3

4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προς αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων και υλικών ζημιών πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Η λανθασμένη λειτουργία λόγω μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Η σοβαρότητα ορίζεται βάσει των ακόλουθων ενδείξεων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται στη συνέχεια. Μην κάνετε ποτέ αυτή την ενέργεια. Κάνετε πάντοτε αυτή την ενέργεια. Συνδέστε σωστά την τροφοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής υπερβολικής ποσότητας θερμότητας. Μην αλλάζετε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και μη συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω παραγωγής θερμότητας. Βεβαιωθείτε ότι πάντοτε υπάρχει αποτελεσματική γείωση. Αν δεν υπάρχει γείωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία αν διαπιστώσετε ότι παράγει περίεργους ήχους, οσμές ή καπνό. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη ή ασφάλεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εκκινείτε ή σταματάτε τη λειτουργία της μονάδας ανοιγοκλείνοντας το διακόπτη τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω παραγωγής θερμότητας. Μη χειρίζεστε τη συσκευή με υγρά χέρια ή σε υγρό περιβάλλον. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη του μηχανήματος ή ηλεκτροπληξία. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζει το κλιματιστικό. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ηλεκτροπληξία. Αερίστε το δωμάτιο πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, αν υπάρχει διαρροή αερίου από άλλη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη, πυρκαγιά και εγκαύματα Περιέχει ρύπους και μπορεί να σας προκαλέσει ασθένεια. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμαντικά σώματα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Μην καταστρέφετε και μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας άγνωστων προδιαγραφών. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα μόνο στα άτομα που βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο. Αυτό μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Να εγκαθιστάτε πάντοτε ασφαλειοδιακόπτη και αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας. Η μη εγκατάστασή τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Μην ανοίγετε τη μονάδα ενώ λειτουργεί. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή καύσιμα, όπως για παράδειγμα βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτες κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. 4

5 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν πρόκειται να αφαιρεθεί το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Όταν πρόκειται να καθαριστεί η μονάδα κλείστε τη και κλείστε επίσης τον ασφαλειοδιακόπτη. Μην καθαρίζετε τη μονάδα όταν είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία, καθώς και τραυματισμός. Σε περίπτωση θύελλας ή τυφώνα σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και κλείστε το παράθυρο. Η λειτουργία με ανοικτά παράθυρα μπορεί να οδηγήσει σε ύγρανση του εσωτερικού χώρου και των επίπλων της οικίας. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, όπως για παράδειγμα κερί ή διαλύτες. Για τον καθαρισμό να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί. Η όψη της συσκευής μπορεί να αλλοιωθεί λόγω αλλαγής του χρώματος του προϊόντος ή γδαρσίματος της επιφάνειάς του. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και προσέξτε να μη συμπιέζεται το καλώδιο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με νερό. Μπορεί να εισέλθει νερό στη μονάδα και να υποβαθμιστεί η ποιότητα της μόνωσης. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην εκθέτετε κατοικίδια ή φυτά εσωτερικού χώρου απευθείας στη ροή του αέρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του κατοικιδίου ή βλάβη του φυτού. Μην τοποθετείτε εμπόδια γύρω από τις εισόδους του αέρα ή μέσα στο στόμιο εξόδου του αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη του μηχανήματος ή ατύχημα. Βεβαιωθείτε ότι τα υποστηρίγματα της εξωτερικής συσκευής δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά λόγω παρατεταμένης έκθεσης. Αν τα υποστηρίγματα έχουν πάθει ζημιά, υπάρχει κίνδυνος από πιθανή πτώση της μονάδας. Δείξτε προσοχή κατά το άνοιγμα της συσκευασίας και κατά την εγκατάσταση. Τυχόν κοφτερές ακμές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μαζί με ηλεκτρική κουζίνα να αερίζετε καλά το δωμάτιο. Μπορεί να προκληθεί έλλειψη οξυγόνου. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ειδικές χρήσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό για τη διατήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, κατοικιδίων, φυτών ή έργων τέχνης. Μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας κ.λπ. Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη του μηχανήματος ή πυρκαγιά. Εισάγετε πάντοτε τα φίλτρα σωστά στη θέση τους. Να καθαρίζετε τα φίλτρα κάθε δύο εβδομάδες. Η λειτουργία χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Αν εισέλθει νερό στη μονάδα, κλείστε τη μονάδα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. 5

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασίες εξαρτημάτων Εσωτερική µονάδα Εξωτερική µονάδα Μονάδα εσωτερικού χώρου 1. Οθόνη ενδείξεων 2. Πλαίσιο 3. Σασί 4.Εμπρόσθιο κάλυμμα 5. Περσίδες ρύθμισης οριζόντιας ροής αέρα 6. Περσίδες ρύθμισης κατακόρυφης ροής αέρα 7. Φίλτρο αέρα 8. Κουμπί ελέγχου χειροκίνητο 9. Τηλεχειριστήριο (απομακρυσμένο) 10. Τηλεχειριστήριο 11. Σωλήνας σύνδεσης 12. Σωλήνας αποστράγγισης Εξωτερική μονάδα 13. Σωλήνας σύνδεσης, σωλήνας αποστράγγισης 14. Συνδετικός σωλήνας 15. Βαλβίδα διακοπής Ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ενδείξεων Ο πίνακας ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας θα περιέχει όλες ή μερικές από τις παρακάτω ενδείξεις: Για τα συστήματα μόνο ψύξης (μονάδα >21000Btu/h) η ενδεικτική λυχνία (2) είναι ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN ONLY). Οθόνη ενδείξεων LED ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου έχουν αποκλειστικά επεξηγηματικό σκοπό. Το κλιματιστικό σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό. Θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό σχήμα του κλιματιστικού. 1. Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας (AUTO): Η ένδειξη αυτή ανάβει όταν το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας (AUTO). 2. Ένδειξη απόψυξης (DEFROST) (Μόνο για το μοντέλο ψύξης & θέρμανσης): Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν ξεκινά η αυτόματη απόψυξη του κλιματιστικού ή όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου θερμού αέρα κατά τη λειτουργία θέρμανσης. 3. Δείκτης Συχνότητας λειτουργίας: Η οθόνη είναι χωρισμένη σε πέντε ζώνες. Οι ζώνες ανάβουν με βάση την τρέχουσα συχνότητα του συμπιεστή. Για παράδειγμα, η υψηλότερη συχνότητα θα φωτίσει περισσότερες ζώνες. 6

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4. Δείκτης Θερμοκρασίας * Εμφανίζει τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία. * Εμφανίζει τον κωδικό δυσλειτουργίας. * Εμφανίζει τη θερμοκρασία του δωματίου για λειτουργία ανεμιστήρα. 5. Ένδειξη λειτουργίας (OPERATION): Η ένδειξη αυτή αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο όταν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στη συσκευή και παραμένει φωτεινή όταν το κλιματιστικό λειτουργεί. 6. Ένδειξη χρονοδιακόπτη (TIMER): Η ένδειξη ανάβει όταν ρυθμίζεται ο χρονοδιακόπτης (TIMER) ON/OFF. 7. Λειτουργία καθαρού αέρα (συγκεκριμένα μοντέλα): Ανάβει, όταν η λειτουργία Clean Air είναι ενεργοποιημένη. 7

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις «Οδηγίες Τηλεχειριστηρίου» οι οποίες περιλαμβάνονται στη συσκευασία της μονάδας. Θερμοκρασία λειτουργίας Θερμοκρασία Λειτουργία Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης Λειτουργία αφύγρανσης Θερμοκρασία δωματίου 17 ο C 30 ο C >10 ο C 0 ο C 5 ο C Εξωτερική θερμοκρασία -5 ο C-50 ο C Για μοντέλα με -15 ο C - 34 ο C 0 ο C-50 ο C σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Μέσα σε αυτές τις θερμοκρασίες, μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση της μονάδας. Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε συνθήκες εκτός των ανωτέρω ορίων, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας και να προκληθεί μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας. 2. Σχετική υγρασία δωματίου μικρότερη από 80%. Αν η τιμή αυτή είναι υψηλότερη, μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία στην επιφάνεια του κλιματιστικού. Παρακαλούμε ρυθμίστε τις οριζόντιες περσίδες στη μέγιστη γωνία τους (κάθετα προς το πάτωμα) και επιλέξτε υψηλή (HIGH) ταχύτητα ανεμιστήρα. Υπόδειξη: Για τις μονάδες με ηλεκτρική αντίσταση προθέρμανσης συμπιεστή, όταν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 0 ο C, συνιστούμε να διατηρείτε συνδεδεμένη τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της. Χειροκίνητη λειτουργία Αν το τηλεχειριστήριο απενεργοποιηθεί ή πρέπει να επισκευαστεί, μπορεί προσωρινά να χρησιμοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία. Κάλυμμα Κουμπί χειροκίνητου ελέγχου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χειριστείτε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας πρέπει να κλείσετε τη μονάδα. Αν η μονάδα λειτουργεί, συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας μέχρι να κλείσει η μονάδα. 1. Ανοίξτε και ανασηκώστε το εμπρόσθιο κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει σε σταθερή θέση και να ακουστεί ένα «κλικ». 2. Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας η μονάδα θα μεταβεί σε εξαναγκασμένη αυτόματη λειτουργία (AUTO). Αν πατήσετε το κουμπί δύο φορές μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, η μονάδα θα λειτουργήσει σε εξαναγκασμένη κατάσταση ψύξης (COOL). 8

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. Κλείστε το κάλυμμα και στερεώστε το στη αρχική του θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμαστικό σκοπό. Είναι προτιμότερο να μην το επιλέγετε. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, χρησιμοποιήστε απευθείας το τηλεχειριστήριο. Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα Κάθετες περσίδες (3 σημείων) Εύρος Εύρος Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση ροής του αέρα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί αίσθημα δυσφορίας ή η θερμοκρασία του δωματίου να μην είναι ομοιόμορφη. Ρυθμίστε τις οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε τις κάθετες περσίδες με το χέρι. Ρύθμιση της κατεύθυνσης κατακόρυφης ροής του αέρα (πάνω κάτω) Η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελείται ενώ η μονάδα λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα. Οι οριζόντιες περσίδες μπορούν να κινούνται σε εύρος 6 ο κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ή να κινούνται παλινδρομικά πάνω και κάτω αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ». Ρύθμιση της κατεύθυνσης οριζόντιας ροής του αέρα (δεξιά - αριστερά) Μετακινήστε τις κάθετες περσίδες με το χέρι για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα στην κατεύθυνση που επιθυμείτε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πριν ρυθμίσετε τις κάθετες περσίδες πρέπει να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία. Σε ορισμένα μοντέλα οι κάθετες περσίδες μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ» για περισσότερες πληροφορίες. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα με κατεύθυνση ροής του αέρα προς τα κάτω (οριζόντιες περσίδες σε κατακόρυφη θέση) και σε λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία στην επιφάνεια των οριζόντιων περσίδων και να πέσουν σταγόνες στο πάτωμα ή στα έπιπλα. Μη μετακινείτε τις οριζόντιες περσίδες με το χέρι αν δεν είναι απαραίτητο. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεχειριστήριο. 9

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Όταν το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία αμέσως αφού κλείσει, είναι πιθανό να μην μπορούν να μετακινηθούν οι οριζόντιες περσίδες για 10 περίπου δευτερόλεπτα. Η γωνία ανοίγματος των οριζόντιων περσίδων δεν θα πρέπει να είναι πολύ μικρή, καθώς η απόδοση της λειτουργίας ψύξης (COOL) ή θέρμανσης (HEAT) μπορεί να μειωθεί λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου χώρου ροής αέρα. Μη θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία αν οι οριζόντιες περσίδες είναι κλειστές. Όταν το κλιματιστικό συνδεθεί στην τροφοδοσία (αρχική εκκίνηση) είναι πιθανό να ακούγεται ένας ήχος από τις οριζόντιες περσίδες για 10 περίπου δευτερόλεπτα πρόκειται για μια φυσιολογική λειτουργία. 10

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πώς λειτουργεί το κλιματιστικό Ψύξη Θέρμανση Αυτόματη λειτουργία (AUTO) Όταν επιλέγετε την αυτόματη λειτουργία (AUTO) του κλιματιστικού, η μονάδα επιλέγει αυτομάτως λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (μόνο για τα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης), ή μόνο ανεμιστήρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου και την επιλεγμένη θερμοκρασία. Το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτομάτως τη θερμοκρασία του χώρου στην τιμή θερμοκρασίας που έχετε καθορίσει. Αν η αυτόματη λειτουργία (AUTO) δεν σας εξασφαλίζει τις επιθυμητές συνθήκες, μπορείτε να τις επιλέξετε χειροκίνητα. Λειτουργία νύχτας (SLEEP) Αν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας νύχτας (SLEEP) του τηλεχειριστηρίου κατά τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (μόνο για τα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης), ή την αυτόματη λειτουργία (AUTO), το κλιματιστικό αυξάνει αυτομάτως τη θερμοκρασία (στη λειτουργία ψύξης) ή μειώνει αυτομάτως τη θερμοκρασία (στη λειτουργία θέρμανσης) κατά 1 ο C ανά ώρα για τις πρώτες 2 ώρες, στη συνέχεια η θερμοκρασία παραμένει σταθερή για 5 ώρες, και στη συνέχεια το κλιματιστικό κλείνει. Με τη λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες κατά τη νυχτερινή λειτουργία. Λειτουργία αφύγρανσης (DRY) Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης (DRY), η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται με αυτόματο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αφύγρανσης, αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι κάτω από 10 ο C, η λειτουργία του συμπιεστή σταματά και ξεκινά πάλι όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στους 12 ο C. Βέλτιστη λειτουργία Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες: Ρυθμίστε σωστά τη ροή του αέρα ώστε να μην κατευθύνεται απευθείας πάνω στα άτομα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή άνεση. 11

12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μη ρυθμίζετε τη μονάδα σε υπερβολικά επίπεδα θερμοκρασίας. Σε κατάσταση λειτουργίας ψύξης (COOL) ή θέρμανσης (HEAT) πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα, αλλιώς μπορεί να μειωθεί η απόδοση. Για να επιλέξετε την ώρα που επιθυμείτε να ξεκινήσει η λειτουργία του κλιματιστικού σας, επιλέξτε χρονοδιακόπτη εκκίνησης (TIMER ON). Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο κοντά στην είσοδο ή έξοδο του αέρα, καθώς μπορεί να ελαττωθεί η απόδοση του κλιματιστικού και να σταματήσει η λειτουργία του. Να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο του αέρα, αλλιώς μπορεί να μειωθεί η απόδοση κατά την ψύξη ή θέρμανση. Μη θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία αν οι οριζόντιες περσίδες είναι κλειστές. 12

13 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και συντήρηση Καθαρισμός των περσίδων, του περιβλήματος και του τηλεχειριστηρίου Κλείστε το σύστημα πριν από τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικές ή λειαντικές ουσίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα, πρέπει να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία. Λαβή φίλτρου ΠΡΟΣΟΧΗ Αν η εσωτερική μονάδα είναι πολύ λερωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί το οποίο θα έχετε νοτίσει σε κρύο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε τη μονάδα με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε πανί ή ξεσκονόπανο εμποτισμένο με χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μονάδας. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες, σκόνη γυαλίσματος ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό της μονάδας. Μπορεί να προκληθούν ρωγμές ή παραμορφώσεις στην πλαστική επιφάνεια. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 40 ο C για τον καθαρισμό του εμπρόσθιου καλύμματος, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα Αν το φίλτρο αέρα έχει φράξει, μειώνεται η ψυκτική απόδοση της μονάδας. Παρακαλούμε καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες. 1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας μέχρι να σταματήσει και να ακουστεί ένα «κλικ». 2. Πιάστε το φίλτρο αέρα από τη λαβή του, ανασηκώστε το ελαφρά ώστε να απελευθερωθεί από την υποδοχή του και στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα κάτω. 3. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα. Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε δύο εβδομάδες. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή με νερό και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει σε ένα δροσερό σημείο. 13

14 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φίλτρο ανανέωσης αέρα 4. Αφαιρέστε το φίλτρο ανανέωσης αέρα από το πλαίσιο στερέωσής του (σε ορισμένα μοντέλα). Στα προαιρετικά φίλτρα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Συλλέκτης σκόνης πλάσματος, φίλτρο Silver Ion, βιολογικό φίλτρο (Bio Filter), φίλτρο βιταμίνης C, φίλτρο καθαρισμού αέρα 3Μ (3Μ air purifier filter) κ.ά. Οι μέθοδοι αφαίρεσης και εγκατάστασης διαφέρουν ελαφρά - δείτε τις εικόνες (1) και (2) στο αριστερό μέρος της σελίδας. Να καθαρίζετε το φίλτρο ανανέωσης του αέρα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και να το αντικαθιστάται κάθε 4-5 μήνες. Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει σε ένα δροσερό σημείο. Μην αγγίζετε το φίλτρο συλλογής σκόνης πλάσματος στα πρώτα 10 λεπτά από το άνοιγμα του εμπρόσθιου καλύμματος, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο ανανέωσης του αέρα στην αρχική του θέση. 6. Εισαγάγετε το επάνω μέρος του φίλτρου αέρα στη μονάδα, προσέχοντας να είναι ευθυγραμμισμένη η αριστερή και η δεξιά άκρη, και τοποθετήστε το στη θέση του. Συντήρηση Αν σκοπεύετε να αφήσετε τη συσκευή κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: (1) Θέσατε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία για μισή περίπου ημέρα προκειμένου να στεγνώσει το εσωτερικό μέρος της μονάδας. (2) Κλείστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε την τροφοδοσία του. Βγάλτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. (3) Είναι απαραίτητο να γίνεται περιοδική συντήρηση και καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας. Μην προσπαθήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το συνεργείο συντήρησης. Έλεγχοι πριν από τη λειτουργία Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση δεν διακόπτεται και δεν έχει αποσυνδεθεί. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι στη θέση του. Αν το κλιματιστικό έχει μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε μήπως έχει φράξει η είσοδος ή η έξοδος του αέρα. 14

15 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Προσοχή Όταν αφαιρείτε το φίλτρο, μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της μονάδας. Τα αιχμηρά μεταλλικά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Μη χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κλιματιστικού. Η έκθεση σε νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση και είναι δυνατό να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πριν από τον καθαρισμό της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την τροφοδοσία και έχετε κλείσει τον ασφαλειοδιακόπτη. 15

16 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κατά τη συνήθη λειτουργία είναι πιθανό να συμβούν τα ακόλουθα: 1. Προστασία του κλιματιστικού. Προστασία συμπιεστή Ο συμπιεστής δεν μπορεί να επανεκκινήσει επί 3 λεπτά μετά το κλείσιμό του. Διάταξη κατά του ψυχρού αέρα (μόνο για τα μοντέλα ψύξης και θέρμανσης) Η μονάδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην εξέρχεται κρύος αέρας στην κατάσταση λειτουργίας θέρμανσης (HEAT), όταν ο εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες τρεις καταστάσεις και η καθορισμένη θερμοκρασία δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Α) Όταν έχει μόλις ξεκινήσει η θέρμανση. Β) Κατά την απόψυξη. Γ) Κατά τη θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός ανεμιστήρας παύουν να λειτουργούν κατά την απόψυξη (μόνο για τα μοντέλα ψύξης και θέρμανσης). Απόψυξη (μόνο για τα μοντέλα ψύξης και θέρμανσης) Κατά τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, μπορεί να δημιουργηθεί πάγος στην εξωτερική μονάδα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμαντική απόδοση του κλιματιστικού. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η λειτουργία θέρμανσης του κλιματιστικού και αρχίζει αυτομάτως η απόψυξη. Ο χρόνος απόψυξης κυμαίνεται από 4 έως 10 λεπτά, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και την ποσότητα πάγου που έχει συσσωρευθεί στην εξωτερική μονάδα. 2. Βγαίνει άσπρος ατμός από την εσωτερική μονάδα Είναι πιθανόν να παραχθεί άσπρος ατμός αν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του αέρα σε κατάσταση ψύξης (COOL) σε εσωτερικό περιβάλλον με μεγάλη σχετική υγρασία. Άσπρος ατμός μπορεί επίσης να παραχθεί λόγω της υγρασίας που προκύπτει από τη διαδικασία απόψυξης όταν ξεκινά εκ νέου η λειτουργία του κλιματιστικού σε κατάσταση θέρμανσης (HEAT) μετά από απόψυξη. 3. Χαμηλός θόρυβος από το κλιματιστικό Ενώ λειτουργεί ο συμπιεστής ή μόλις σταματήσει η λειτουργία του είναι πιθανόν να ακούγεται ένας χαμηλός θόρυβος σαν σφύριγμα. Ο ήχος αυτός είναι ο ήχος του ψυκτικού όταν ρέει ή σταματά να ρέει. Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή αμέσως αφού σταματήσει η λειτουργία του είναι πιθανόν να ακούγεται ένας χαμηλός θόρυβος σαν τριγμός. Ο θόρυβος αυτός οφείλεται στη διαστολή λόγω θέρμανσης και στη συστολή λόγω ψύξης των πλαστικών μερών της μονάδας όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Είναι πιθανόν να ακούγεται θόρυβος όταν οι περσίδες επανέρχονται στην αρχική τους θέση κατά την αρχική εκκίνηση του κλιματιστικού. 4. Βγαίνει σκόνη από την εσωτερική μονάδα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν το κλιματιστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. 16

17 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5. Από την εσωτερική μονάδα βγαίνει μια περίεργη μυρωδιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εσωτερική μονάδα αναδίδει οσμές από υλικά κατασκευών, έπιπλα ή καπνό, οι οποίες υπάρχουν στο χώρο. 6. Το κλιματιστικό μεταβαίνει από την κατάσταση λειτουργίας ψύξης (COOL) ή θέρμανσης (HEAT) (μόνο για μοντέλα ψύξης και θέρμανσης) σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN) μόνο. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή στην οποία έχει ρυθμιστεί το κλιματιστικό, ο συμπιεστής θα σταματήσει αυτομάτως και το κλιματιστικό θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN) μόνο. Ο συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί εκ νέου όταν η εσωτερική θερμοκρασία ανεβεί, σε κατάσταση ψύξης (COOL), ή κατεβεί, σε κατάσταση θέρμανσης (HEAT) (μόνο για μοντέλα ψύξης και θέρμανσης) στην προκαθορισμένη θερμοκρασία. 7. Σε λειτουργία ψύξης και σε σχετικά υψηλή υγρασία (σχετική υγρασία άνω του 80%) μπορεί να δημιουργηθούν σταγόνες νερού στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας. Ρυθμίστε τις οριζόντιες περσίδες στη θέση μέγιστης εξόδου αέρα και επιλέξτε υψηλή (HIGH) ταχύτητα ανεμιστήρα. 8. Λειτουργία θέρμανσης (Μόνο για μοντέλα ψύξης και θέρμανσης) Στη λειτουργία θέρμανσης, το κλιματιστικό προσροφά θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και την απελευθερώνει μέσω της εσωτερικής μονάδας. Όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία ελαττώνεται ανάλογα η θερμότητα που προσροφά το κλιματιστικό. Παράλληλα αυξάνεται η θερμική φόρτιση του κλιματιστικού λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Αν δεν μπορείτε να επιτύχετε ευχάριστη θερμοκρασία μέσω του κλιματιστικού, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετη συσκευή θέρμανσης. 9. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης Εάν κατά τη λειτουργία της μονάδας υπάρξει διακοπή ρεύματος, η μονάδα σταματά εντελώς. Αν η μονάδα δεν διαθέτει τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης (Auto-restart), κατά την επαναφορά της τροφοδοσίας αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη Λειτουργία (OPERATION) στην εσωτερική μονάδα. Για να ξαναρχίσει η λειτουργία, πιέστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου. Αν η μονάδα διαθέτει λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης (Auto-restart), μόλις επανέλθει η τροφοδοσία η μονάδα ξεκινά αυτομάτως και όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν διατηρηθεί χάρη στη λειτουργία της μνήμης. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ειδική λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης για τη γωνία ανοίγματος των οριζόντιων περσίδων. Αν συμβεί διακοπή του ρεύματος κατά τη λειτουργία ή πιεστεί το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου, η λειτουργία της μονάδας θα σταματήσει πλήρως. Όταν επανέλθει η τροφοδοσία ή πιεστεί ξανά το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου, η μονάδα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση διατηρώντας στη μνήμη όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της γωνίας ανοίγματος των οριζόντιων περσίδων. Για τον λόγο αυτό συνιστούμε ιδιαίτερα να μην είναι πολύ μικρή η γωνία ανοίγματος των οριζόντιων περσίδων, σε περίπτωση που λόγω της συγκεντρωμένης υγρασίας αρχίσουν να πέφτουν σταγόνες από τις οριζόντιες περσίδες. Αν πιέσετε το κουμπί αυτόματης λειτουργίας/λειτουργίας ψύξης (AUTO/COOL) που βρίσκεται κάτω από το εμπρόσθιο κάλυμμα, η γωνία ανοίγματος των οριζόντιων περσίδων θα επανέλθει στην κανονική θέση όταν δημιουργηθεί υγρασία στις οριζόντιες περσίδες. 10. Αν πέσει κεραυνός ή λειτουργεί ασύρματο τηλέφωνο αυτοκινήτου σε μικρή απόσταση μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του συστήματος. 17

18 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία και επανασυνδέστε την. Πιέστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου για να ξαναρχίσει η λειτουργία. 18

19 Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Πρόβλημα Η ένδειξη λειτουργίας (OPERATION/RUN) ή άλλες ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν και αυτό δεν σταματά αν η τροφοδοσία αποσυνδεθεί και συνδεθεί ξανά. Καίγεται συχνά η ασφάλεια ή πέφτει ο ασφαλειοδιακόπτης. Εισέρχονται ξένα αντικείμενα ή νερό στο κλιματιστικό. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ή λειτουργεί μη φυσιολογικά. Έχει εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος από τους ακόλουθους κωδικούς: E0,E1,E2,E3 ή P0,P1,P2,P3 Δυσλειτουργίες Αιτία Τι πρέπει να κάνετε; Διακοπή ρεύματος Περιμένετε να επανέλθει το ρεύμα. Η μονάδα μπορεί να μην είναι στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα. Η μονάδα δεν ξεκινά Μπορεί να έχει καεί η Αντικαταστήστε την Η μονάδα δεν ψύχει ή δεν θερμαίνει (μόνο για μοντέλα με ψύξη/θέρμανση) το δωμάτιο καλά, αν και εξέρχεται αέρας από το κλιματιστικό ασφάλεια. Μπορεί να έχει αδειάσει η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. Η ώρα που ορίσατε μέσω του χρονοδιακόπτη δεν είναι σωστή. ασφάλεια. Αντικαταστήστε την μπαταρία. Περιμένετε ή ακυρώστε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Λανθασμένη ρύθμιση Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασίας. θερμοκρασία. Για λεπτομερείς οδηγίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα «Χρήση του τηλεχειριστηρίου». Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Έχετε ανοικτές πόρτες ή παράθυρα. Η είσοδος ή η έξοδος της εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας έχει φράξει. Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία 3 λεπτών του συμπιεστή. Κλείστε τις πόρτες ή τα παράθυρα. Απομακρύνετε τα εμπόδια και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη μονάδα. Περιμένετε. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Φροντίστε να τους ενημερώσετε λεπτομερώς σχετικά με τις δυσλειτουργίες και το μοντέλο του κλιματιστικού σας. Σημειώσεις: Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη μονάδα. Πάντοτε να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον κατασκευαστή Β

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-679. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-679. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-679 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα