Περίγραμμα Εισηγήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίγραμμα Εισηγήσεων"

Transcript

1 Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Νευρομυϊκός έλεγχος των αθλητικών κινήσεων Κωδικός Μαθήματος: 711 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στον - Ιεραρχική οργάνωση του νευρικού συστήµατος neural, muscular νευροµυϊκό έλεγχο - οµή και λειτουργία ιεραρχικών επιπέδων system, των κινήσεων - Τοπικό επίπεδο κινητικού ελέγχου (διανευρώνες, τοπικά physiology, motor προσαγωγά σήµατα, αισθητήρες ανίχνευσης µεταβολών control τάσης και µήκους µυών και τενόντων, συνέργεια α- και γ-κινητικών νευρώνων, αισθητήρες δέρµατος, κ.λ.π.) - Μέσο και ανώτατο επίπεδο κινητικού ελέγχου (αισθητικοκινητικός φλοιός, υποφλοιϊκοί και στελεχικοί πυρήνες, φλοιονωτιαίες και στελεχιαίες κατιούσες νευρικές οδοί, κ.λ.π.) Vander, A., Sherman, J., Luciano, D. & Τσακόπουλος, Μ. (2001) Φυσιολογία του ανθρώπου. τόµος Ι, Κεφ. 12: Έλεγχος κίνησης του σώµατος. Επιµέλεια ελληνικής έκδοσης: Ν. Γελαδάς - Μ. Τσακόπουλος. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, σελ ιάλεξη 2 Μηχανικές ιδιότητες - οµή και λειτουργία τένοντα muscle-tendon µυών και τενόντων - Σχέση τάσης-έντασης τένοντα unit, mechanical - ιάταση, επαναφορά και υστέρηση τένοντα properties - Γλοιοελαστικές ιδιότητες τένοντα - οµή και λειτουργία του µυός - Μηχανικές ιδιότητες του µυός - Μηχανικές ιδιότητες του µυοτενόντιου συµπλέγµατος Nigg, B.M., & Herzog, W. (1999) Biomechanics of the musculoskeletal system. 2d edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons ιάλεξη 3 1

2 Θεωρίες ελέγχου της κίνησης - Χαρακτηριστικά κίνησης - Βαθµοί ελευθερίας - Ανοικτό και κλειστό κύκλωµα ελέγχου - Θεωρία αντανακλαστικών - Ιεραρχική θεωρία - Κινητικό Πρόγραµµα - Θεωρία των συστηµάτων (systems theory) - Θεωρία της δυναµικής δράσης (dynamical action theory) - Οικολογική θεωρία (Ecological Theory) Prochazka, A, Clarac, F, et al (2000) What do reflex and voluntary mean? Modern views on an ancient debate. Exp Brain Res, 130, Ko, YG, Challis, JH, Newel, KM (2003) Learning to coordinate redundant degrees of freedom in a dynamic balance task. Hum Mov Sci, 22, Temprado, J, Della-Grasta, M, Farell, M, Laurent, M (1997) A novice-expert comparison of (intra-limb) coordination subserving the volleyball serve. Hum Mov Sci, 16, Khan, MA, Lawrence, G, et al (2003) Online versus offline processing of visual feedback in the control of movement amplitude. Acta Psychologica, 113, Vereijken Bx (1999). Changing perspectives on motor control and coordination. CORPUS, PSYCHE ET SOCIETAS, Vol. 6, No. 2 pp motor control theory, motor program, theories: hierarchical, reflex, systems, dynamical action, ecological ιάλεξη 4 Μέθοδοι - Ψυχοκινητικές - νευρολογικές µμετρήσεις assessment, αξιολόγησης νευροµυϊκού - Τεχνικές µμέτρησης του αποτελέσματος (χρόνος αντίδρασης, χρόνος κίνησης, λάθη απόδοσης) neuromuscular control ελέγχου - Τεχνικές µέτρησης της διαδικασίας εκτέλεσης (κινηµατική ανάλυση, δυναµογραφία, ηλεκτροµυογραφία, µέτρηση ροπών αρθρώσεων Rose, D.J. (1998) Κινητική µάθηση και κινητικός έλεγχος: Μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Επιµέλεια: Ε. Κιουµουρτζόγλου. Θεσ/νίκη: University Studio Press Winter, D. A. (1990) Biomechanics and motor control of human movement. 2nd edition. New York: John Wiley and Sons. ιάλεξη 5 Μέθοδοι αξιολόγησης - Είδη ηλεκτροµυογραφίας (EMG) Electromyography, της νευροµυϊκής - Ποιες πληροφορίες δίνει το EMG neuromuscular συναρµογής - ιαδικασία συλλογής των δεδομένων coordination - Τεχνικές επεξεργασίας του EMG - Εφαρμογές ηλεκτροµυογραφικής αξιολόγησης νευροµυϊκής συναρμογής 2

3 Αγγελούσης Ν. (2003) Μέθοδοι αξιολόγησης νευροµυϊκής συναρµογής - Ηλεκτροµ υογραφία. Σηµειώσεις Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», σελ Basmajian J.V. & de Luca C.J.(1985). Muscles alive:their ιάλεξη 6 Κινητικός έλεγχος στάσης και - Μηχανές αρχές που διέπουν την στήριξη του σώµατος κατά την στάση και την µετακίνηση motor control, posture, gait, µετακίνησης - Μηχανισµοί διατήρησης και αποκατάστασης της ισορροπίας. Πρόβλεψη, ανατροφοδότηση και αντανακλαστικά. balance, vision - Ο ρόλος της όρασης και της ιδιοδεκτικότητας των µυών στην διατήρηση της ισορροπίας - Προβλέψιµες προσαρµογές στάσης - Έλεγχος στάσης και στατική ισορροπία - Προσαρµογές στάσης και αποκατάσταση της ισορροπίας σε αποσταθεροποιητικά ερεθίσµατα - Στρατηγική ποδοκνηµικής, ισχίου και βηµατισµός - ιατήρηση ισορροπίας και έλεγχος σώµατος σε δυναµικές συνθήκες: βάδιση, τρέξιµο, άλµα - Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ελέγχου της ισορροπίας: παιδική ηλικία και ηλικιωµένοι Shumway-Cook A, Woollacott, M. (2001). Normal postural control. In Shumway-Cook & Woollacott (Eds.), Motor Control: Theory and Practical Applications (2 nd Edition), Baltimore, USA: Williams & Wilkins, pp Buchanan J, Horak F. (1999). Emergence of postural patterns as a function of vision and translation frequency. Journal of Neurophysiology, 81: McCollum G, Shupert C, Nashner LM (1996). Organizing sensory information for postural control in altered sensory environments. Journal of Theoritical Biology, 180, Balasubramaniam, R. & Wing A.M. (2002) The dynamics of standing balance. Trends in Congnitive Sciences, vol. 6, 12, Vuillerme, N. et al (2001) The effect of expertise in gymnastics on postural control. Neuroscience Letters, 303, ιάλεξη 7 3

4 Σχεδιασµός και έλεγχος κινήσεων που εκτελούνται από τα άνω άκρα - Αισθητηριακές πληροφορίες απαραίτητες για τον έλεγχο της κίνησης των άνω άκρων - Όργανα καταγραφής: - Κιναίσθηση - Όραση - Εφαρµογές: Αµφίπλευρες δεξιότητες, Ρυθµικές κινήσεις άπλωµα χεριού και πιάσιµο αντικειµένου, γραφή - Σύνθετες πολυ-αρθρικές κινήσεις που εκτελούνται από τα άνω άκρα Shumway-Cook A, Woollacott, M. (2001). Normal reach, grasp and manipulation. In Shumway-Cook & Woollacott (Eds.), Motor Control: Theory and Practical Applications (2 nd Edition), Baltimore, USA: Williams & Wilkins, pp Khan, M.A et al (2003) Online vs offline processing on visual feedback in the control of movement amplitude. Acta Physiologica, 113, Hatzitaki V, McKinley P. (2001). Effect of single limb inertial loading on bilateral reaching: Interlimb interactions. Experimental Brain Research, 140: Γραµµατικόπουλος, Β., Χατζητάκη, Β., Κιουµουρτζόγλου, Ε. (2001) Ο ρόλος του σχήµατος στην απόδοση προγραφικών ασκήσεων στην πρώϊµη παιδική ηλικία. Φυσική δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής: Ηλεκτρονικό περιοδικό, 2, Temprado, J, Della-Grasta, M, Farell, M, Laurent, M (1997) A novice-expert comparison of (intra-limb) coordination subserving the volleyball serve. Hum Mov Sci, 16, Upper limb movement control, grasping, reaching, manipulation ιάλεξη 8 Νευροµυϊκός έλεγχος - Τύποι προσαρµογών δύναµης Neuromuscular της προπόνησης - Νευροµυϊκός έλεγχος και δύναµη control, strength δύναµης - Αρχές νευροµυϊκού ελέγχου στην προπόνηση δύναµης training - Συµπεράσµατα Enoka R. (1997) Neuronal Adaptations with chronic physical activity. Journal of Biomechanics, 30(5), Moritani T(1992) Time cource of adaptations during strength and power training. In Komi P.V (Ed) Strength and power in sport. Blackwell Science. Hakkinen K et al (1998). Ganges in agonist adagonist EMG, muscle CSA and force during strength training in middle-aged and older people. Journal of Applied Physiology, 84(4), Seger JY et al(1998). Effects of eccentric and concentric training on EMG and Electromechanical efficiency. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Carolan and Cafarelli(1992) Adaptations in coactivation after isometric training. Journal of Applied Physiology, 73(3), ιάλεξη 9 4

5 Νευροµυϊκός έλεγχος της κόπωσης - Εισαγωγή στην κόπωση - Τοπογραφία κόπωσης - Συμπεριφορά αγωνιστών και ανταγωνιστών µυών στην διάρκεια της κόπωσης - Νευρωνικοί µηχανισµοί κόπωσης - Κόπωση, Ηλικία και φύλλο Psek and Cafarelli (1993). Behavior of coactive muscle during fatigue. Journal of Applied Physiology, 74(1), Hicks A., et al(2001) Sex deferences in human skeletal muscle fatigue. Exercise & Sports Science Review, 29(3), Patikas et al (2002) Electromyographic changes of agonist and antagonist calf muscles during maximum isometric induced fatigue. International Journal of Sports Medicine, 23, Halin R et al(2002). Differences in strengt and surface electromyogram characteristics between pre-pubertal gymnasts and untrained boys during brief and maintained maximal isometric voluntary contractions. European Journal of Applied Physiology, 87, Kellis and Kellis(2001). Effect of agonist and antagonist muscle fatigue on muscle coactivation around the knee in pubertal boys. Journal of Electromyography and Kinesiology, 11, Neuromuscural fatigue, emg, age, sex ιάλεξη 10 Νευροµυϊκός έλεγχος - Εισαγωγή στις πλειοµετρικές ασκήσεις Plyometrics, της προπόνησης µε - Ο κύκλος διάτασης/βράχυνσης stretch-shortening πλειοµετρικές - Νευροµυϊκός έλεγχος και πλειοµετρικές ασκήσεις cycle, ασκήσεις - Αρχές νευροµυϊκού ελέγχου στην προπόνηση µε πλειοµετρικές ασκήσεις neuromuscular control Αγγελούσης Ν. (2003). Νευρομυϊκές προσαρμογές της προπόνησης και μέθοδοι αξιολόγησης Σημειώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» ιάλεξη 11 Εξωτερική - Τι είναι η εξωτερική ηλεκτροδιέγερση Electrical ηλεκτροδιέγερση - Μέσα και µέθοδοι ηλεκτροδιέγερσης στην προπόνηση stimulation, στην προπόνηση - Αρχές ηλεκτροδιέγερσης στην προπόνηση δύναµης strength training δύναµης - Νευροµυϊκές προσαρµογές της ηλεκτροδιέγερσης στην προπόνηση δύναµης Αγγελούσης Ν. (2003) Νευροµυϊκές προσαρμογές της προπόνησης και μέθοδοι αξιολόγησης Σημειώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» 5

6 ιάλεξη 12 Νευροµυϊκός έλεγχος - Επιδράσεις της γήρανσης στη νευροµυϊκή λειτουργία Neuromuscular της άσκησης στην τρίτη ηλικία - Άσκηση για τη βελτίωση της νευροµυϊκής λειτουργίας στην Τρίτη ηλικία coordination, elderly, exercise - Σχεδιασµός προγραμμάτων άσκησης στην τρίτη ηλικία - Ολιστική παρέµβαση για την πρόληψη των πτώσεων στα άτοµα της τρίτης ηλικίας Low Choy N. et al. (2003). Changes in postural stability in women aged 20 and 80 years old. J Gerontol 58A 6: Skelton D.A.(2001) Effects of physical activity on postural stability. Age and Ageing. 30-S4: Lord S.A. (2002). Sit to stand performance depends on sensation speed, balance and psychological status in addition to strength in older people. J Gerontol 57A 8: Spirduso W.W (1995). Balance, posture and locomotion. Physical dimensions of aging. Champaign IL: Human Kinetics. Pp Miszko T.A. et al. (2003) Effects of strength and power training on physical function in community dwelling older adults. J Gerontol. 58A 2: Plouts- Snyder L.L. et al (2002). Functionally relevant thresholds of Quadriceps femoris Strength. J Gerontol 57A 4: B

Το Πρόβληµα των Πτώσεων στα Ηλικιωµένα Άτοµα : Αίτια και Τρόποι Αντιµετώπισης Μέσω της Άσκησης

Το Πρόβληµα των Πτώσεων στα Ηλικιωµένα Άτοµα : Αίτια και Τρόποι Αντιµετώπισης Μέσω της Άσκησης Επισκόπηση Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 92 102 ηµοσιεύτηκε: 15 Μαρτίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 92 102 Released: March

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία

Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 41 51 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 41-51 Released: April 27, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ - Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ρ. Παναγιώτης B. Τσακλής Αν. Καθηγητής http://tsaklis.com 2011 0 ΜΕΡΟΣ Α ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Μοντελοποιούµε το σώµα σαν ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αγγελούσης. Νικόλαος ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αγγελούσης. Νικόλαος ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Αγγελούσης Όνομα: Νικόλαος Όνομα πατρός: Γεώργιος Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Διεύθυνση εργασίας: Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Η προπόνηση δόνησης στα αντίστοιχα µηχανήµατα αποτελεί µία νέα εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η σωµατική και ψυχική ευηµερία από τη φυσική δραστηριοποίηση στο υδάτινο περιβάλλον στα πλαίσια της αθλητικής και θεραπευτικής αναψυχής. Τσεβαϊρίδου Λ., Ματσούκα Ο. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελιζάνα Πολλάτου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ελιζάνα Πολλάτου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ελιζάνα Πολλάτου Είδος Αριθμός Βιβλία 5 Κεφάλαια σε βιβλία - Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 26 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (π.χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ευλυγισίας της ποδοκνηµικής άρθρωσης σε µαθητές δηµοτικού µε νοητική υστέρηση

Αξιολόγηση ευλυγισίας της ποδοκνηµικής άρθρωσης σε µαθητές δηµοτικού µε νοητική υστέρηση Interscientific Health Care (2011) Τόµος 3, Τεύχος 1, 24-29 Αξιολόγηση ευλυγισίας της ποδοκνηµικής άρθρωσης σε µαθητές δηµοτικού µε νοητική υστέρηση Σταύρου Β. 1, Σταύρου Σ. 2, Σαµουηλίδου Α. 2 1 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ελληνική Βιβλιογραφία:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ελληνική Βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία: 1. Αβραµίδης Α., Θεραπεία της οστεοπόρωσης, Ελληνική Ρευµατολογία, 1994, Απρίλιος-Ιούνιος, τοµ.6 (τευχ. 2), σελ. 114-129. 2. Αντωνίου Ν., Οστεοπόρωση από αχρησία. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Μανωλόπουλος Όνομα Πατρός: Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός: Φωτεινή Ημερομηνία γέννησης: 30.07.1957 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1977-1981

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΑΤΑΡΤΖΗ Σ. ΕΡΜΙΟΝΗ Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΑΤΑΡΤΖΗ Σ. ΕΡΜΙΟΝΗ Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΡΤΖΗ Σ. ΕΡΜΙΟΝΗ Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΚΑΤΑΡΤΖΗ Σ. ΕΡΜΙΟΝΗ Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 169 175 ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 169-175 Released: September 30, 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κοΐδου Όνομα: Ειρήνη Όνομα Πατέρα: Παύλος Επάγγελμα: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΛΗ ΑΣ ΜΑ ΕΜΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 2. ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 2.1. ιδακτορική διατριβή... 1 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ... 2 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 3 5.

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):720-728 Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας Η σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία.

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 401 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. 12.12.1. Βιβλία/ Μονογραφίες: 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γραμματικόπουλου Βασιλείου Ιούνιος 2014 Όνομα Επίθετο Θέση Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e- mail Βασίλης Γραμματικόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 45 56 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 45-56 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου 1. Κωνσταντινίδου Ελένη Φυσικοθεραπεύτρια MSc, MT 2. Κορακάκης Δηµήτριος Φυσικοθεραπευτής ΟΜΤ Περίληψη Είναι κοινώς αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κώστας Χατζηχρήστος, MEd, CSCS Προπονητής Αθλητικής Ανάπτυξης, Πανιώνιος ΚΑΕ Ο Κώστας Χατζηχρήστος είναι προπονητής αθλητικής ανάπτυξης στην οµάδα µπάσκετ του Πανιωνίου και δηµιουργός της ιστοσελίδας www.sportstraining.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και Οργανισμός Science Technologies Δεκέμβριος 2013 Έκδοση Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2013 Τεύχος 63 NEWSLETTER Αγαπητές οί φίλες-οι, Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής / Nikolaos Vernadakis, Assistant Professor

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής / Nikolaos Vernadakis, Assistant Professor Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Democritus University of Thrace School

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 16/04/2008 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 16th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ

ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ Ο µυϊκός ιστός καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου σώµατος. Αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα