ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η Τεχνική Περιγραφή αυτή αναφέρεται: 1. Στην εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στο κτήριο Ι των ΠΡΟΚΤ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στην Ξάνθη, το οποίο ανακαινίστηκε. Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων καλωδιώσεων, καναλιών, εσχαρών, συσκευών και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού της δομημένης καλωδίωσης, τις μετρήσεις καθώς και τις απαραίτητες δοκιμές. 2. Στην αποξήλωση και απομάκρυνση των παλιών τηλεφωνικών δικτύων (καλωδίωσης, πριζών, καναλιών, σωληνώσεων κ.λ.π). καθώς και την πλήρη αποκατάσταση των δομικών στοιχείων που θα είναι αναγκαία από τις παραπάνω εργασίες. 1. Το Δίκτυο Το καλωδιακό δίκτυο του κτιρίου θα είναι δομημένο (structured wiring), και θα βασίζεται στο αντίστοιχο πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων EIA/TIA- 568Β. Από άποψη χαρακτηριστικών μετάδοσης (Αttenuation και Near End Cross Talk), η καλωδίωση θα ικανοποιεί την κατηγορία 6 έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα ή μελλοντικά μετάδοση 1 Gigabits/sec. Στοιχεία του δικτύου αποτελούν οι τηλεπικοινωνιακές παροχές (πρίζες), η οριζόντια καλωδίωση, οι κατανεμητές ορόφου, η κατακόρυφη καλωδίωση και ο κεντρικός κατανεμητής του κτιρίου. Εξασφαλίζεται ότι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πλέον απομακρυσμένων σταθμών και του κεντρικού κατανεμητή θα είναι εντός των ορίων που ορίζουν τα πρότυπα (<90m) έτσι ώστε να είναι δυνατή η απ' ευθείας σύνδεση Μεταγωγέων Εthernet οι οποίοι βρίσκονται στον κεντρικό κατανεμητή με σταθμούς εργασίας ή εξυπηρετητές οπουδήποτε στο κτίριο όταν αυτό παραστεί αναγκαίο. Η σύνδεση κατανεμητών ορόφου και κεντρικού κατανεμητή απλουστεύεται όταν αυτοί οργανώνονται σε διάταξη κατακόρυφης στήλης. Το καλωδιακό δίκτυο θα είναι κοινό για το δίκτυο δεδομένων και για το τηλεφωνικό δίκτυο όσον αφορά την οριζόντια καλωδίωση και διαφοροποιείται στο κατακόρυφο τμήμα της καλωδίωσης. Υλοποιείται δε με καλώδιο UTP Cat Οι τηλεπικοινωνιακές παροχές (πρίζες) Όλες οι τηλεπικοινωνιακές παροχές θα να είναι κατηγορίας 6 με διπλές παροχές RJ45 των τεσσάρων ζευγών και θα αναρτώνται επί του πλαστικού καναλιού που φέρει την καλωδίωση. Η δεξιά παροχή (Β) θα χρησιμοποιείται τυπικά (αλλά όχι αποκλειστικά) για 1

2 σύνδεση δεδομένων και η αριστερή (Α) τυπικά (αλλά όχι αποκλειστικά) για τηλεφωνική σύνδεση, με δυνατότητα όμως χρησιμοποίησης αμφοτέρων των παροχών μόνο για δεδομένα ή μόνο για τηλεφωνική σύνδεση αναλόγως των αναγκών. 3. Η οριζόντια καλωδίωση Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης θα είναι οκτασύρματα UTP (Unshielded Twisted Pair) κατηγορίας 6. Όλα τα καλώδια θα τερματίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των patch-panels του κατανεμητή ορόφου και RJ45 τηλεπικοινωνιακές παροχές) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568Β. Τα καλώδια θα οδεύουν στους διαδρόμους επί ειδικής σχάρας για το σκοπό αυτό, η οποία θα αναρτηθεί στις παρειές του διαδρόμου και σε κατάλληλο ύψος που θα οριστεί από την επίβλεψη. Τα καλώδια θα διανέμονται στους χώρους με επίτοιχα πλαστικά κανάλια τύπου όπως αυτός περιγράφεται πιο κάτω. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει διαθεσιμότητα σε μήκος καλωδίου έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση της πρίζας έως και 2 μέτρα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε κάθε κανάλι θα προβλέπεται χώρος για τη συστέγαση επιπρόσθετων καλωδίων UTP σε ποσοστό 200% των εγκατεστημένων. Παρόμοια πρόβλεψη θα υπάρχει και στις οπές (ξετρυπώματα) που πιθανόν να γίνουν για την όδευση των καλωδίων διαμέσου μεσοτοιχιών ή ορόφων. Στην τελευταία περίπτωση τα ξετρυπήματα θα επενδύονται εσωτερικά με κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός των καλωδίων κατά την τοποθέτησή τους. Οι ενώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και διατομής είναι θα γίνεται με ειδικά τεμάχια ("κούρμπες, γωνίες, ταυ"). Σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα, τα καλώδια θα σταθεροποιούνται εντός του καναλιού με ειδικά πλαστικά "άγκιστρα" ή άλλο παρόμοιο τρόπο. Οι διπλές παροχές (πρίζες) αναρτώνται επί του καναλιού και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης κατά 1-2 μέτρα. 4. Κατανεμητής ορόφου (Rack) Στο Rack ορόφου ή πτέρυγας, θα καταλήγουν όλες οι διπλές παροχές του ορόφου τερματισμένα σε Patch Panel, τα κατακόρυφα τηλεφωνικά 25ζευγα σε Patch Panel, τα 6 κατακόρυφα cat6, ο ενεργός εξοπλισμός, τα οριζόντια cable management, η παροχή ρεύματος από τον κεντρικό κόμβο και το πολύπριζο. Επίσης θα υπάρχει ένα Rack ανά όροφο με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν μήκη καλωδίων μεγαλύτερα από 90 μέτρα. Τα rack από όροφο σε όροφο θα τοποθετηθούν το ένα κάτω από το άλλο και θα υπάρχουν κατάλληλες οδεύσεις με σωλήνες στις πλάκες του κάθε ορόφου από όλα τα RACΚ μέχρι το κεντρικό. Όλοι οι κατανεμητές ορόφου θα απαρτίζονται από τα απαραίτητα παθητικά στοιχεία: μεταλλικό ικρίωμα (rack) 19 ιντσών πλάτους 60 εκ. με δυνατότητα ασφάλισης, ανοιγόμενα πλαϊνά, οριζόντια πεδία οργάνωσης καλωδίων Cable Management (ένα για κάθε patch panel), κατακόρυφα πεδία οργάνωσης καλωδίων και από τις δύο πλευρές σε όλο το ύψος, πλαίσια μικτονόμησης (patch panels) για τις οριζόντιες παροχές, και αντίστοιχα για τις 6 παροχές προς το κεντρικό κατανεμητή και τις τηλεφωνικές παροχές, καθώς και τις ενεργές συσκευές δικτύου δεδομένων. Το ύψος του Rack θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί μελλοντικά να φιλοξενήσουν άλλο 20% περισσότερο εξοπλισμό από τον προαναφερθέτα. Αν δεν είναι δυνατό να χωρέσει ένα Rack τότε χωρίζεται σε δύο. Το Rack θα περιλαμβάνει 2 ή 4 ανεμιστήρες με θερμοστάτη ελέγχου των ανεμιστήρων. Το κάθε RACK ορόφου θα έχει παροχή ρεύματος από το κεντρικό κατανεμητή μέσω ανεξάρτητου πίνακα. Η παροχή αυτή πρέπει να έχει ασφαλιοδιακόπτη με πολύπριζο Rack mounted (5 τουλάχιστο θέσεων) κατάλληλο μεγέθους για όλες τον ενεργό εξοπλισμό. 2

3 Το Rack θα είναι γειωμένο Η σύνδεση μεταξύ των patch-panels της οριζόντιας καλωδίωσης (παροχές B) με τα ενεργά στοιχεία του δικτύου δεδομένων, τα οποία θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, θα γίνεται με UTP κατηγορίας 6 patch cords, με RJ-45 connectors χρώματος κίτρινου, τα οποία θα έχουν το αναγκαίο μήκος 0,5 ή 1 μέτρου και θα είναι διαθέσιμα όλα στην παράδοση ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οι ενεργές συσκευές. Η σύνδεση μεταξύ των patch-panels της οριζόντιας καλωδίωσης (παροχές Α) με τα patch panels της κατακόρυφης καλωδίωσης του τηλεφωνικού δικτύου τα οποία θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο θα γίνεται με UTP κατηγορίας 5 patch cords, με RJ-45 connectors χρώματος κόκκινου, τα οποία θα έχουν το αναγκαίο μήκος 0,5 ή 1 μέτρου και θα είναι διαθέσιμα όλα στην παράδοση ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οι τηλεφωνικές συσκευές 5. Η κατακόρυφη καλωδίωση Η κατακόρυφη σύνδεση του δικτύου δεδομένων θα γίνεται με χρήση 6 καλωδίων UTP κατηγορίας 6. Σε κάθε άκρο θα μικτονομηθούν πλήρως (και τα 8 σύρματα) στην οπίσθια πλευρά ενός patch panel cat 6 σε κάθε κατανεμητή ορόφου και σε συνεχόμενες σειρές των 24 θέσεων στον κεντρικό κατανεμητή. Το κατακόρυφο τμήμα του τηλεφωνικού δικτύου θα απαρτίζεται, από καλώδια χαλκού κατηγορίας 5. Από τα κατακόρυφα ζεύγη θα τερματίζονται τα 2 κεντρικά ζεύγη (μπλε-πράσινο) στο οπίσθιο μέρος των patch-panels των κατανεμητών ορόφων και στις οριολωρίδες του κεντρικού τηλεφωνικού κατανεμητή MDF. Οι κατακόρυφες καλωδιώσεις θα τοποθετούνται σε εύκαμπτους κατακόρυφους σωλήνες (ικανής διατομής για εξυπηρέτηση 100% πλεονάσματος καλωδίων) αναρτημένους με ειδικούς δακτυλίους στον ειδικό κατακόρυφο αγωγό εγκαταστάσεων του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 6. Κεντρικός κατανεμητής δικτύου δεδομένων Σε αυτόν τον κατανεμητή RACK πλάτους 80 εκ. θα καταλήγουν η οριζόντια καλωδίωση του υπογείου, η κατακόρυφη του δικτύου δεδομένων και η γέφυρα με τον κεντρικό τηλεφωνικό κατανεμητή τύπου MDF. Από αυτόν τον κατανεμητή θα ξεκινούν και οι παροχές ρεύματος προς τους επιμέρους κατανεμητές ορόφου. Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πιο κάτω ακολουθούν ειδικές απαιτήσεις για το κτίριο που θα γίνει η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης καθώς υπάρχουν ορισμένα στοιχεία εγκατεστημένα. Οριζόντια καλωδίωση 1. Εγκατάσταση οριζόντιου καναλιού και από τις δύο πλευρές του κάθε τοίχου σε όλο το μήκος του γραφείου με συνέχεια εγκατάστασης κατακόρυφου καναλιού μέχρι το ύψος της πόρτας και στις δύο πλευρές του γραφείου και άνοιγμα τρύπας για την διέλευση με το υπάρχων εγκατεστημένο κανάλι. Το κανάλι θα έχει ειδικά τεμάχια ώστε να υπάρχει συνέχεια χωρίς διακοπές στην εγκατάσταση του. 2. Εγκατάσταση 3 διπλών πριζών Data Voice σε κάθε χώρο γραφείου. Οι δύο από αυτές μπαίνουν στις δύο πλευρές του γραφείου κοντά στα παράθυρα, ενώ η τρίτη παροχή τοποθετείται κοντά στην πόρτα εισόδου από την μεριά που έχει μεγαλύτερο χώρο. Οπωσδήποτε θα είναι δυνατή η διαφοροποίηση των παραπάνω θέσεων, σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαίο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 3

4 3. Εγκατάσταση διπλών πριζών. Οι πρίζες θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τα κανάλια και θα τοποθετούνται επάνω στα κανάλια. Οι ποσότητες είναι: Εγκατάσταση 3 διπλών πριζών Data + Voice σε κάθε χώρο εργαστηρίου δίπλα στο ασανσέρ. Εγκατάσταση 5 διπλών πριζών Data + Voice στο ισόγειο στην γραμματεία με αντίστοιχη εγκατάσταση περιμετρικού καναλιού. Εγκατάσταση 1 διπλής πριζας Data + Voice στο ισόγειο στo τηλεφωνικό κέντρο. Αντικατάσταση των 3 διπλών πριζών στο τέλος του διαδρόμου με αντίστοιχα υλικά Cat6. Αφορά τους ορόφους του 3 ου, 2 ου και 1 ου. 4. Εγκατάσταση εξωτερικής σχάρας (150Χ16), σε όλο το μήκος του διαδρόμου συμπεριλαμβανομένου και της όδευσης κάτω από τις σκάλες. Η σχάρα θα στηρίζεται με ειδικά στηρίγματα-γωνίες και θα έχει ειδικά τεμάχια ώστε να υπάρχει συνέχεια στην εγκατάσταση της σε όλο το μήκος. 5. Οι παροχές voice και Data θα τερματιστούν και οι δύο σε Patch Panel cat6. 6. Οι παροχές Data Voice θα τερματιστούν σε νέο Rack ορόφου. 7. Τα παλιά κανάλια καλώδια καθώς και οι πρίζες θα αποξηλωθούν και θα αποκατασταθούν οι τυχόν ζημίες στα δομικά στοιχεία. 8. Τα κανάλια θα τοποθετηθούν 70 cm περίπου πάνω από το πάτωμα και πάνω σε αυτά οι πρίζες. 9. Στην διπλή πρίζα Data που είναι κοντά στην πόρτα θα πρέπει να αφεθεί καλώδιο 4 μέτρα μέσα στο κανάλι ώστε η πρίζα να μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος του καναλιού Διασύνδεση με τον τηλεφωνικό κατανεμητή ορόφου Για την διασύνδεση με το τηλεφωνικό κατανεμητή θα γίνει γέφυρα ανάμεσα στο υπάρχων κατανεμητή ορόφου και στο προς εγκατάσταση Rack. Η γέφυρα θα περιλαμβάνει ένα Patch Panel 24 θυρών cat5e στο Rack του ορόφου πλήρως τερματισμένο με 2 ζεύγη ανά παροχή. Η καλωδιακή διασύνδεση θα γίνει με 2 25ζευγα τα οποία θα τερματιστούν στις ρεκλέτες 110 του τηλεφωνικού κατανεμητή και στο Patch Panel. Κατακόρυφη καλωδίωση Η κατακόρυφη καλωδίωση περιλαμβάνει την διασύνδεση του κατανεμητή ορόφου με τον υπόγειο χώρο του κεντρικού κατανεμητή με 6 καλώδια utp Cat6 και 1 καλώδιο ρεύματος NYM 3x 2.5. Από το κάθε Rack του ορόφου προς το υπόγειο θα περασθούν 6 καλώδια CAT6 utp (συνολικά 6 επί 4 όροφοι = 24 utp). Τα καλώδια αυτά θα τερματιστούν σε patch panel στο κάθε όροφο και σε ένα 24-θυρών στο υπόγειο, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλους τους ορόφους. 1 καλώδιο ρεύματος για παροχή 16 Ampere σε θηλυκή σούκο πρίζα στον κατανεμητή ορόφου και σε πρίζα σούκο αρσενική στο υπόγειο. 4

5 Επισημαίνεται ότι υπάρχει εγκατεστημένη κατακόρυφη σωλήνα Φ125 οπότε δεν απαιτείται η εγκατάσταση κατακόρυφου καναλιού ή σχάρας. Κατανεμητής ορόφου Στον κατανεμητή ορόφου θα καταλήγουν όλες οι παροχές του εκάστοτε ορόφου σε αντίστοιχα Patch Panel. Όλες οι παροχές Α θα τερματίζονται με την σειρά σε μία σειρά Patch Panel ενώ οι παροχές Β σε μία δεύτερη σειρά. Σε άλλο Patch Panel θα τερματίζεται η γέφυρα με 24 παροχές με τον κατανεμητή τηλεφωνίας. Στις 3 και 3 τελευταίες κενές θέσεις των Path Panel των παροχών Α και Β θα τερματιστούν 3 και 3 καλώδια της κατακόρυφης καλωδίωσης. Στο πίσω μέρος του Rack θα γίνεται η εγκατάσταση του πολύπριζου 19 και η σύνδεση με την παροχή ρεύματος από τον υπόγειο χώρο. Το Rack θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όπως οριζόντια πεδία οργάνωσης καλωδίων Cable Management (ένα για κάθε patch panel) 2 ανεμιστήρες με θερμοστάτη ελέγχου των ανεμιστήρων και τις απαραίτητες βίδες στήριξης των παθητικών στοιχείων. Υπόγειος κεντρικός κατανεμητής Στον υπόγειο κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου θα καταλήγουν τα 24 κατακόρυφα UTP cat6 από τα RACK των ορόφων τα οποία θα τερματίζονται σε ένα Patch Panel. Αντίστοιχα θα καταλήγουν και τα καλώδια ρεύματος σε πρίζες αρσενικές σούκο και θα γίνεται και εγκατάσταση πολύπριζου Rack Mounted. Στο χώρο του υπογείου υπάρχει Rack οπότε δεν απαιτείται η εγκατάσταση Rack. Από το σημείο εισόδου των καλωδίων θα εγκατασταθεί οριζόντια και κατακόρυφη σχάρα μέχρι το σημείο που βρίσκεται το RACK. Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά σε όλα τα σημεία θα γίνει αποξήλωση των πολύ παλαιών καλωδίων, πριζών τηλεφωνίας και των μικρό-κατανεμητών που υπάρχουν σε όλους τους χώρους των γραφείων και αποκατάσταση όλων των ζημιών που τυχόν προκύψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Γραφεία Εγκατάσταση οριζόντιου καναλιού και από τις δύο πλευρές του κάθε τοίχου σε όλο το μήκος του γραφείου σε ύψος 70cm, με συνέχεια εγκατάστασης κατακόρυφου καναλιού μέχρι το ύψος της πόρτα και στις δύο πλευρές του γραφείου και άνοιγμα τρύπας διέλευσης, προς την κεντρική σχάρα. Εγκατάσταση και τερματισμός διπλών πριζών Data και Voice κατηγορίας 6 όπως προσδιορίζονται. Γραφεία στους ορόφους 1,2,3 στο τέλος του διαδρόμου Στα γραφεία αυτά δεν θα γίνει εγκατάσταση καναλιών αλλά αλλαγή του καλωδίου και των πριζών από Cat5 που είναι εγκατεστημένο σε Cat6. Χώρος εργαστηρίων 3 ος,2 ος,1 ος Εγκατάσταση και τερματισμός 3 διπλών πριζών Voice + Data στην είσοδο αριστερά και εγκατάσταση καναλιού. Χώρος Γραμματειών Ισόγειο Εγκατάσταση οριζόντιου καναλιού περιμετρικά στο χώρο σε ύψος 70 cm, με συνέχεια εγκατάστασης κατακόρυφου καναλιού μέχρι το ύψος της πόρτας σε δύο πλευρές του χώρου και άνοιγμα τρύπας για την διέλευση προς την σχάρα - κανάλι. Εγκατάσταση και τερματισμός των νέων 5 διπλών πριζών. 5

6 Χώρος τηλεφωνικού κέντρου Ισόγειο Εγκατάσταση και τερματισμός 1 διπλής παροχής στον κατανεμητή ισογείου με αντίστοιχη εγκατάσταση καναλιού. Κατανεμητής ορόφου Στον κατανεμητή ορόφου θα τερματίζονται τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης στα αντίστοιχα Patch Panel. Αντίστοιχα θα τερματίζονται τα 6 κατακόρυφα cat6 σε ανεξάρτητο Patch Panel και τα 2 25ζευγα καλώδια που είναι η γέφυρα με την υπάρχων τηλεφωνικό κατανεμητή. Εγκαθίσταται το καλώδιο ρεύματος προς το υπόγειο και το αντίστοιχο πολύπριζο στο Rack. Θα τοποθετηθεί επίτοιχο Rack κατάλληλων διαστάσεων (15U) ώστε να χωράει τα ακόλουθα : όλα τα patch panel για τις παροχές ορόφου και τα 6 κατακόρυφα καλώδια Το Patch Panel για την γέφυρα με τον τηλεφωνικό κατανεμητή. ένα cable management ανά Patch Panel και ένα για ένα switch Ένα Rack mounted πολύπριζο με ασφαλιοδιακόπτη. Κατανεμητής Voice Ο τηλεφωνικός κατανεμητής ορόφου θα είναι τερματισμένος με ρεκλέτες τύπου 110. Από τον τηλεφωνικό κατανεμητή θα γίνει γέφυρα με το προς εγκατάσταση Rack. Η γέφυρα θα περιλαμβάνει ένα Patch Panel 24 θυρών cat5e στο Rack του ορόφου πλήρως τερματισμένο με 2 ζεύγη ανά παροχή. Η καλωδιακή διασύνδεση θα γίνει με δύο 25ζευγα τα οποία θα τερματιστούν στις ρεκλέτες 110 του τηλεφωνικού κατανεμητή και στο Patch Panel ορόφου. Η όδευση των 25ζευγών καλωδίων θα γίνει με εγκατάσταση καναλιού. Εργασίες στους διαδρόμους Στον ισόγειο διάδρομο, γίνεται εγκατάσταση μεταλλικής σχάρας η οποία αντικαθιστά το παλιό πλαστικό κανάλι. Η σχάρα εγκαθίσταται με κατάλληλα στηρίγματα και ειδικά εξαρτήματα για γωνίες ή και στροφές ώστε να είναι ενιαία η όδευση της. Η σχάρα εγκαθίσταται σε όλο το μήκος του διαδρόμου ακόμη και στο διάδρομο που καταλήγουν οι σκάλες και μπροστά από το χώρο των γραμματειών μέχρι και το τηλεφωνικό κέντρο. Εργασίες στο υπόγειο χώρο Στο υπόγειο χώρο θα καταλήγουν 24 UTP cat6 και τα τέσσερα καλώδια ρεύματος από τα RACK των ορόφων. Εγκαθίσταται οριζόντια και κατακόρυφη σχάρα από το σημείο εισόδου στο υπόγειο μέχρι το σημείο που βρίσκεται το RACK. Τερματίζονται τα καλώδια δικτύου στο Patch Panel το οποίο εγκαθίσταται σε υπάρχων RACK. Τα καλώδια ρεύματος καταλήγουν και αυτά μέσα στο Rack σε πρίζες αρσενικές σούκο και εγκαθίσταται το πολύπριζο στο Rack. Πιστοποίηση - αρίθμηση Κάθε παροχή θα πρέπει να πιστοποιηθεί για την ορθή λειτουργία σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα. Η αρίθμηση θα ακολουθεί αύξουσα σειρά με Α-Β για την κάθε διπλή παροχή. Εγγύηση καλής λειτουργίας Όλη η εγκατάσταση του παθητικού εξοπλισμού θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη από την ημέρα παράδοσης του έργου. 6

7 Δ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και θα έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Τα υλικά (συσκευές, μηχανήματα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα προέρχονται από όσο το δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και της προμήθειας ανταλλακτικών. Όλα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί τόπου του έργου. Τα πρότυπα που πρέπει να τηρηθούν, για την ανάπτυξη του καλωδιακού συστήματος είναι : 1. ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.1,Β.2,Β.3 (ως έχουν στην έκδοση 12 Απριλίου 2001) 2. ISO/IEC EIA/TIA 568 B.2-1 Cat6 Τελική έκδοση προτύπου Ιούνιος 2002 ΕΝ EN ΤSB 67 Level III EIA/TIA EIA/TIA 604 FOCIS 6 9. EIA/TIA IEC Καλώδιο UTP cat6 Tο ζητούμενο καλώδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές : Αθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 24 AWG, μονόκλωνο. Πλήρως συμβατό με τις προτάσεις των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για την CAT % κατάλληλο για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full duplex μετάδοση και στα 4 ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit Ethernet). Ειδικά η τιμή των παραμέτρων ΝΕΧT (Near-End-Crosstalk) και ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio), πρέπει να είναι η κάθε μια, τουλάχιστο 6 db μεγαλύτερες από την ελάχιστα απαιτούμενη τιμή της CAT-6, των Διεθνών Προτύπων ISO/IEC και EIA/TIA 568Β, για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και τα 1000 MHz (αναλυτικές τιμές στον πίνακα χαρακτηριστικών μετάδοσης που ακολουθεί). Ονομαστική Ταχύτητα Διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation NVP) (%) : 70 Στα επόμενα αναφέρονται λεπτομερώς η δομή/κατασκευή του καλωδίου, οι διαστάσεις και τα συστατικά του μέρη, τα χαρακτηριστικά μετάδοσης και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, και τέλος η σήμανσή του και ο χρωματικός του κώδικας. 7

8 ΔΟΜΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ «Κορδόνι» κάτω από Εξωτερικό Μανδύα Αγωγοί Μόνωση Ο πυρήνας του καλωδίου με τα 4 συνεστραμμένα ζεύγη, με διαφορετικό «βήμα» συστροφής το καθένα. Εξωτερικός Μανδύας ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΣΗ ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 24 AWG Μονόκλωνοι Χαλκός 26 mm 1,02 mm PVC 0,200 inch (5,08 mm) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) MAX ATTENUATION (db/100meters) MIN NEXT- WORST PAIR (db) MIN ACR (db) per 100 meters) SRL (db) IMPEDANCE (OHMs) ,3 61, / , , / ,0 59,3 53, / ,6 56,3 48, /-15 8

9 20 8,5 54,8 46, /-15 31,25 10,6 51,9 41, /-15 62,5 15,3 47,4 32, / ,6 44,3 24, /-15 Ο εξωτερικός Μανδύας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : - Όνομα κατασκευαστή, - Τύπο καλωδίου, - Κατηγορία, - Ένδειξη «μήκους» σε μέτρα ή πόδια. Η συσκευασία του καλωδίου πρέπει να είναι KOYΤΙΑ των 305 μέτρων (1000 πόδια). ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1 ΑΣΠΡΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ 2 ΑΣΠΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 3 ΑΣΠΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ 4 ΑΣΠΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ Καλώδιο 25 ζευγών Καλώδια 25 ζευγών, Αθωράκιστο (UTP), Cat 5e Tο ζητούμενο καλώδιο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές : Αθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 25 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 24 AWG, μονόκλωνο. Πλήρως συμβατό με τα Διεθνή πρότυπα ISO/IEC και EIA/TIA 568A για την Enhanced Κατηγορία 5 κατ ελάχιστο. Ειδικά η τιμή της παραμέτρου POWER SUM ΝΕΧT, πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση με την ελάχιστα απαιτούμενη τιμή της παραμέτρου pair-to-pair NEXT της Enhanced Κατηγορία 5, των Διεθνών Προτύπων ISO/IEC και EIA/TIA 568Α, για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και τα 100 MHz (αναλυτικές τιμές στον πίνακα χαρακτηριστικών μετάδοσης). Ονομαστική Ταχύτητα Διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation NVP) (%) : 70 Στα επόμενα αναγράφονται λεπτομερώς η δομή/κατασκευή του καλωδίου, οι διαστάσεις και τα συστατικά του μέρη, τα χαρακτηριστικά μετάδοσης και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, και τέλος η σήμανσή του και ο χρωματικός του κώδικας. Δομή Κατασκευή του καλωδίου 9

10 «Κορδόνι» κάτω από Εξωτερικό Μανδύα Fille r Tα ζεύγη του καλωδίου, με διαφορετικό «βήμα» συστροφής το καθένα. Εξωτερικός Μανδύας Διαστάσεις - Συστατικά μέρη καλωδίου ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ 24 AWG Μονόκλωνοι ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,0201 inch ΥΛΙΚΟ Χαλκός ΥΛΙΚΟ Πολυεθυλαίνιο ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) 0,085 inch ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,037 inch ΥΛΙΚΟ PVC ΕΞ. ΜΑΝΔΥΑΣ ΠΑΧΟΣ (Ονομαστ.) 0,035 inch ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ονομαστ.) 0,48 inch Χαρακτηριστικά μετάδοσης καλωδίου ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) MAX ATTENUATION (db/1000 feet) 0,772 6, , , MIN POWER SUM NEXT (db) Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά καλωδίου ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ : 500 MOhms / 1000 feet min ANTIΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ : 28,6 Ohms / 1000 feet max Ο εξωτερικός Μανδύας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : 10

11 Όνομα κατασκευαστή, Τύπο καλωδίου, Κατηγορία, Ένδειξη «μήκους» σε μέτρα ή πόδια. Χρωματικός Κώδικας PAIR COLOR CODE 1 ΑΣΠΡΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΑΣΠΡΟ 2 ΑΣΠΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΑΣΠΡΟ 3 ΑΣΠΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΑΣΠΡΟ 4 ΑΣΠΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΑΣΠΡΟ 5 ΑΣΠΡΟ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ/ΑΣΠΡΟ 6 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 7 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ 8 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 9 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 10 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ 11 ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ 12 ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ 13 ΜΑΥΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ 14 ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ 15 ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ//ΜΑΥΡΟ 16 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΚΙΤΡΙΝΟ 17 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΚΙΤΡΙΝΟ 18 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 19 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΚΙΤΡΙΝΟ 20 ΚΙΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΙ //ΓΚΡΙΙ/ΚΙΤΡΙΝΟ 21 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΜΠΛΕ // ΜΠΛΕ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 22 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ // ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 23 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ // ΜΠΛΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ 24 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΚΑΦΕ // ΚΑΦΕ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 25 ΜΕΝΕΞΕΔΙ/ΓΚΡΙ // ΓΚΡΙ/ΜΕΝΕΞΕΔΙ 2. Κανάλια Τα κανάλια θα είναι διαστάσεων 40x16 (mm x mm) και θα εγκατασταθούν με ειδικά τεμάχια ώστε να υπάρχει συνέχεια σε όλο το μήκος της εγκατάστασης και έτσι τα οποία θα εξασφαλίζουν την διακριτική όδευση των καλωδίων σε όλους τους χώρους εγκατάστασης. Θα αποτελούνται από 2 εσωτερικούς χώρους με ενδιάμεσο διαχωριστικό καλωδίων και θα φέρουν ενιαίο κάλυμμα το οποίο θα εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη. Επιπλέον, θα μπορεί να τοποθετηθεί προσαρμοσμένη κατά μήκος της βάσης ενιαία εσωτερική μεμβράνη για τη συγκράτηση των καλωδίων εντός του καναλιού. Η σειρά θα είναι πλήρης σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες. Τα εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν ακραίο κάλυμμα, γωνία εσωτερική, εξωτερική ή επίπεδη, διακλάδωση ταφ συνδετικά καλυμμάτων. Με τον τρόπο κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ότι ειδικά εξαρτήματα απαιτούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια στο κανάλι χωρίς σχισμές ή κενά. Για το κανάλι θα πρέπει υπάρχει η δυνατότητα στήριξης διακοπτικού υλικού του ίδιου κατασκευαστή το οποίο πρέπει να είναι εξωτερικής τοποθέτησης που προσαρμόζεται κατά μήκος του καναλιού ή επάνω σε αυτό, οριζοντίως και καθέτως. 11

12 Τα κανάλια, εξαρτήματα τοποθέτησης και εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού θα είναι από παρθένο PVC (μη αναγεννημένο) για καλύτερη αντοχή στη γήρανση. Θα έχουν δείκτη προστασίας ΙΡ 40 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07, κατά NFC (90). Βάση προτύπου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη κι όταν η αφαίρεση του καλύμματος γίνεται με τη βοήθεια ενός κοινού εργαλείου. Θα είναι κατάλληλα για θερμοκρασία συνεχούς χρήσης έως 60 C. 3. Τηλεπικοινωνιακές Παροχές /Πρίζες Cat6 Σειρά μηχανισμών εγκατάστασης πριζών πληροφορικής Η σειρά των μηχανισμών των τερματικών πριζών πληροφορικής UTP CAT6 θα αποτελούν μέρος από μία σειρά μηχανισμών διακοπτικού υλικού του κατασκευαστή με μηχανισμούς οι οποίοι θα περιλαμβάνουν πλήθος «ειδικών» λειτουργιών για την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματικών χώρων. Οι μηχανισμοί των θυρών της σειράς θα προσαρμόζονται σε κανάλι με ειδικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών. Μηχανισμοί διακοπτικού όπως και τα κανάλια- εξαρτήματα καναλιών θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. Οι πρίζεςμηχανισμοί θα είναι από πλαστικό υλικό (polycarbonate) αυτοσβέσιμο στους 650 C/30 sec και θα διαθέτουν δείκτη προστασίας ΙΡ 41 κατά C15100 και μηχανική αντοχή σε κρούση ΙΚ 04. Θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε θερμοκρασίες από -5 C έως +50 C. Η σήμανση CE θα αναγράφεται επάνω σε κάθε μηχανισμό και σε κάθε συσκευασία προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης της ΕΕ. Επί του μηχανισμού θα είναι εμφανής ο κωδικός του προϊόντος, ο κατασκευαστής και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του. Οι μηχανισμοί θα στηρίζονται χωνευτά πάνω στο κανάλι σε μεταλλική βάση με επικάλυψη πλαστικού. Οι βάσεις στήριξης θα διατίθενται με ειδικά προστατευτικά καλύμματα. Η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω σε κάθε προϊόν ατομικά, όπως επίσης και επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση με την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού ελέγχου. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO Οι μηχανισμοί ασθενών ρευμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν μπορεί να είναι: πρίζες πληροφορικής RJ 45 cat 5e (UTP, FTP) και cat 6 (UTP, FTP, STP) καθώς και cat 7 (10 Giga ) (STP) μιας ή δυο εξόδων με θήκη ετικέτας για ταυτοποίηση των θέσεων εργασίας, πρίζες οπτικών ινών ST, SC, LC, πρίζες USB και ΙΕΕΕ 1394, πρίζες τηλεφώνου RJ 11, και RJ 45 ISDN, πρίζες τηλεόρασης TV, TV-RD, TV-RD-SAT. Χαρακτηριστικά πριζών Πρίζες RJ 45 Cat 6 Οι πρίζες RJ45 CAT6 θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και ISO εκδ. 2.0 ΕΝ και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή με τις βάσεις στήριξης. Οι πρίζες RJ 45 θα είναι στιβαρής κατασκευής για σύνδεση με καλώδιο UTP και κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες (έως εφαρμογές 1 Gigabit Ethernet). Θα διαθέτουν επαφές από χρυσό / νικέλιο για προστασία από οξειδώσεις, και θα δέχονται φις τύπου RJ 45. Επιπλέον, θα προσαρμόζονται σε κανάλι με ειδικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σίγουρη συγκράτησή τους και την συνεχή κάλυψη των αγωγών. Πρίζες RJ 45 Cat 6, κανάλια και εξαρτήματα θα είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει τη δυνατότητα σε κάποιους μηχανισμούς RJ 45 να φέρουν θήκη με ετικέτα για ταυτοποίηση της θέσης εργασίας, ενώ θα προστατεύονται με αυτόματη συρόμενη θυρίδα όταν δεν υπάρχει φις. 12

13 Οι κονέκτορες των πριζών RJ 45 θα διαθέτουν διπλό χρωματικό κώδικα αρίθμησης και σύνδεσης κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. Θα τερματιστούν κατά 568Β. Θα παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης ανά ζεύγος αγωγών του καλωδίου εγκατάστασης, χωρίς τη χρήση εργαλείου. O κονέκτορας της πρίζας RJ 45 θα φέρει διάγραμμα με τον απαραίτητο διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση για σύνδεση κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. 4. Patch panels CAT6 τερματισμού οριζόντιου δικτύου φωνής/δεδομένων Τα patch panels είναι μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω, θέσεις για ετικέτες και πρόβλεψη γείωσης. Η χωρητικότητά τους είναι 24 παροχές σε χώρο 1 U και θα υπάρχουν και οι 24 θύρες ανεξάρτητα αν θα τερματιστούν όλες. Τα Patch Panel θα διαθέτουν σήμανση και δεματικά σημεία για την ασφάλιση των καλωδίων. Οι θύρες θα είναι τύπου CAT6 RJ45 UTP GIGA-TP κατά IEC ή IEC με τερματισμό κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B. Τα jacks θα διασφαλίζουν εκ κατασκευής το ότι η απόσταση του μανδύα του καλωδίου από τις επαφές IDC είναι μικρότερη από 13mm σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ Patch panels CAT5e γέφυρας με κατανεμητή τηλεφωνίας Τα patch panels είναι μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω, θέσεις για ετικέτες και πρόβλεψη γείωσης. Η χωρητικότητά τους είναι 24 παροχές σε χώρο 1 U και θα υπάρχουν και οι 24 θύρες ανεξάρτητα αν θα τερματισθούν όλες. Τα Patch Panel θα διαθέτουν σήμανση και δεματικά σημεία για την ασφάλιση των καλωδίων. Οι θύρες θα είναι τύπου CAT5e RJ45 UTP με τερματισμό κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B. Τα jacks θα διασφαλίζουν εκ κατασκευής το ότι η απόσταση του μανδύα του καλωδίου από τις επαφές IDC είναι μικρότερη από 13mm σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ Ικριώματα ( Racks) Παρελκόμενα Τα ικριώματα φιλοξενούν τα υλικό τερματισμού των κατανεμητών ορόφου καθώς και τον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό. Στο RACK θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι μικτονομήσεις του δικτύου δεδομένων αλλά και του τηλεφωνικού δικτύου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO Θα περιλαμβάνει όλες τα υλικά στήριξης, τους ανεμιστήρες οροφής, τον θερμοστάτη χώρου και το πολύπριζο. Τα χαρακτηριστικά του θα είναι κατά ελάχιστο τα ακόλουθα: Διάσταση 19 ιντσών (600 x 550 mm).εφοδιασμένη με κατακόρυφους οδηγούς καλωδίων τύπου κλειστού καναλιού με καπάκι δεξιά και αριστερά Ύψος 15 U κατά ελάχιστο Κατασκευή από ανοδειωμένο χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή Πάχος λαμαρίνας τουλάχιστον 1,5mm. Προστασία επιπέδου τουλάχιστον ΙP 44. Θα διατίθεται εμπρόσθια διαφανής πόρτα από plexiglass ή κρύσταλλο ασφαλείας. Η πόρτα ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά και ασφαλίζει με κλειδαριά ασφαλείας Θα έχει ανοιγμένο οπίσθιο τμήμα με το οποίο θα είναι αρθρωτό. Η είσοδος των καλωδίων στην καμπίνα γίνεται από το πίσω κάτω ή και πάνω μέσων ειδικών οπών με χείλη προστασίας των καλωδίων Προβλέπεται κόμβος γείωσης σύμφωνα με το ΕΝ Διατίθεται με 2 ανεμιστήρες οροφής με θερμοστάτη χώρου Τα πλαϊνά μέρη της καμπίνας είναι αποσπώμενα και ασφαλιζόμενα Υπάρχουν ενσωματωμένες κλειδαριές ασφαλείας τόσο για την μπροστινή και πίσω πόρτα όσο και για τις πλαϊνά αποσπώμενα. 13

14 Πολύπριζο rack mounted με τουλάχιστο 5 υποδοχές τύπου shucko, με ασφαλειοδιακόπτη και προστασία RF. Υλικά στήριξης 7. Patch Cords χαλκού μικτονομήσεων Τα patch cords είναι τύπου unshielded CAT6 plus (για τα Data) και CAT5e ( για την τηλεφωνία), πιστοποιημένα και εργοστασιακού τύπου σε συσκευασία. με αριθμό ποιοτικού ελέγχου ISO. Τα patch cords είναι κατασκευασμένα από plug τύπου tangle-free και καλώδιο τύπου PiMF. Το μήκος να είναι 1 μέτρου και χρώματος κίτρινο για τις μικτονομήσεις δεδομένων και 1 μέτρου χρώματος κόκκινο για τις μικτονομήσεις τηλεφωνίας. 8. Οριζόντιοι oοδηγοί Καλωδίων (Cable management) Οι οριζόντιοι οδηγοί καλωδίων είναι ύψους 1U, μαύρου χρώματος, τύπου ανοιχτού καναλιού με καπάκι για την προστασία των καλωδίων. Το υλικό κατασκευής είναι ABS. Το βάθος των οδηγών είναι τουλάχιστον Σχάρες καλωδίων: Οι σχάρες θα είναι προ-γαλβανισμένες διάτρητες χωρίς καπάκι. Το μέγεθος τους θα είναι το ίδιο για όλη την εγκατάσταση και θα είναι μεγέθους 150mmx60mm. Κατά την εγκατάσταση τους θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια όπως γωνίες ΤΑΦ, αρθρώσεις, σταυροί ώστε να υπάρχει συνέχεια και ομοιογένεια στην εγκατάσταση χωρίς να υπάρχουν ιδιοκατασκευές. Η στήριξη των καναλιών θα γίνει με ειδικές γωνίες ή συνδέσμους. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία που θα απαρτίζουν την εγκατάσταση της σχάρα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Στοιχεία σχαρών: Οι σχάρες θα είναι προ-γαλβανισμένες διάτρητες χωρίς καπάκι. Το πάχος της λαμαρίνας θα είναι τουλάχιστον 0.75 mm. Το στρώμα του ψευδαργύρου θα έχει πάχος 20 μm κατά μέση τιμή. Η διάτρηση τους θα έχει μέγεθος περίπου 7x30 mm. Οι ακμές τους θα είναι καμπυλωμένες στην κορυφή κάθε πλευράς για την ενίσχυση της μηχανική αντοχής και της προστασίας των καλωδίων. Ο κατασκευαστής των σχαρών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000, και να παράγει εκτός από τις σχάρες και όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχαρών ( καπάκια, γωνίες, ΤΑΦ στηρίγματα και μικρούλικα στηριγμάτων, αρθρώσεις διαχωριστικά στηρίξεις σύνδεσμοι και άλλα). 10. Καλώδιο ρεύματος πρίζες αρσενικές- θηλυκές σούκο Καλώδιο εσωτερικού χώρου NYM 3x1.5 και απολήξεις θυλικές - αρσενικές μαλακού πλαστικού. 11. Πιστοποίηση Η πιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα TSB 67, TSB 95 και τις νέες διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 που ισχύει από τις 12 Απριλίου Η πιστοποίηση θα γίνει με διακριβωμένο όργανο. Η πιστοποίηση χαλκού θα γίνει με μετρήσεις ανά channel link ή permanent link όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 για συστήματα CLASS Ε και υλικά CAT6 ώστε να διασφαλίζεται υποστήριξη εφαρμογών GIGABIT ETHERNET. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει μετρήσεις NEXT, PS NEXT, ATTENUATION, ACR, PS ACR, ELFEXT. PSELFEXT, RETURN LOSS, DELAY SKEW κλπ. Η πιστοποίηση θα γίνει είτε στο permanent link είτε στο channel link. Ε. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 14

15 Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, το ΔΠΘ., δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ του ΔΠΘ. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στο ΔΠΘ από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για την διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ. 1 Δεκτοί στον Διαγωνισμό γίνονται Εργολήπτες Δημοσίων Έργων κατασκευής Η/Μ προσκομίζοντας δικαιολογητικά συμμετοχής. Γ.2 Εταιρείες ή Κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση κατασκευή Μ/Σ, προσκομίζοντας τα ανάλογα αποδεικτικά. Γ.3 Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 45 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Γ.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας, 1 (ένα) έτος από την ολοκλήρωσή του. Ξάνθη Ο Συντάξας Κομοτηνή.. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών του Δ.Π.Θ. Γεράσιμος Μποφίλιος Μηχ/γος Μηχ/κός (Τ.Ε.) Καλυψώ Πολιτειάδου Αρχιτέκτων Μηχανικός O Κομοτηνή.. Θεωρήθηκε Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. του Δ.Π.Θ. Αναστάσιος Καμπούρης Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 15

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat5e 3 3.1.1. Σύνδεση 3 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat5e 4 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 31 / 7 /2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. /νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά)

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL A.E.B.E ΟΠΤΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ODF (ΚΑΜΠΙΝΑ) ISO 9001 Ικρίωμα μεταλλικής κατασκευής, πλήρως συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές GR326, GR-63-CORE, GR-1089, ETSI 300-119

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/02/2016 Α.Π.: 947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου δομημένης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ISO 9001 21 Πλάτος x 3U Ύψος x 280mm Βάθος Το οπτικό υποικρίωμα subrack -ODF 21 είναι παθητικό πλαίσιο διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ 4469 ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ Φ.815.1/3993/16/Σ.4773/ 20/09/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠ Ν/ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΕΙΡΑ PLEXO ARTIC ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΕΙΡΑ PLEXO ARTIC ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Μηχανισµοί 4 3.2. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Θα είναι στεγανή σειρά διακοπτικού υλικού, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ... 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφή Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΟΡΘ469Β7Θ-6Ρ2 ΑΔΑΜ: 15PROC003029637 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την 20η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)»,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΣΥΣ ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια από τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.0. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων)

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) Adamsnet td Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ιάγραµµα αποστάσεως Χρησιµοποιούµε καλώδιο συναγερµού 4x0,22 + 2x0,5 [ή αλλιώς (4 + 2) (picture)] ή UTP CAT5. PIR 1x(4+2)

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 4454 ΑΑΥ Φ.815.1/1329/16/Σ.2195/ 04/04/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) Υπηρεσία: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας, http://blogs.sch.gr/plinetait Υπεύθυνος Σύνταξης: Γιάννης Π. Σιάχος,

Διαβάστε περισσότερα

LBC 3090/01 Μεγάφωνο οροφής

LBC 3090/01 Μεγάφωνο οροφής Συστήματα επικοινωνίας LBC 39/1 Μεγάφωνο οροφής LBC 39/1 Μεγάφωνο οροφής www.boschsecrity.gr Κατάλληλο για αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Αυξημένη ευαισθησία Χωνευτή τοποθέτηση σε κοιλότητα οροφής Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Tα πλεονεκτήματα της δομημένη καλωδίωσης είναι: Συμβατότητα: Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11

tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11 Κανάλια διανομής tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11 tehalit.lfr κανάλι ρολό με αυτοκόλλητη ταινία 08.14 tehalit.lfh σύστημα καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v.11.04.13 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άσκηση 5 η οµηµένη Καλωδίωση Η δοµηµένη καλωδίωση αφορά στην καλωδιακή υποδοµή ενός κτιρίου (ή πολλών κτιρίων που επικοινωνούν µέσω καλωδίων) µε σκοπό την εργονοµική µεταφορά πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Κανάλια εγκατάστασης

Κανάλια εγκατάστασης Κανάλια εγκατάστασης tehalit.lff σύστημα καναλιών εγκατάστασης 0.03 tehalit.gbd σύστημα καναλιών εγκατάστασης για απευθείας τοποθέτηση διακοπτικού systo 0.09 tehalit.gbd μαύρο σύστημα καναλιών εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ηχος εδοµένα. Εικόνα. Εισαγωγή. Πρότυπο ΕΝ 50 173-1. Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand. Πιστοποίηση.

Εισαγωγή. Ηχος εδοµένα. Εικόνα. Εισαγωγή. Πρότυπο ΕΝ 50 173-1. Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand. Πιστοποίηση. Εισαγωγή Πρότυπο ΕΝ 50 173-1 Σύστηµα LCS (Legrand Cabling System) Ερµάρια Η Ε Legrand Πιστοποίηση Οικιακό δίκτυο Εισαγωγή Ηχος εδοµένα Εικόνα Όλασεµίαπρίζα RJ45 1 Εισαγωγή Αύξηση αριθµού χρηστών, πιο απαιτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 3. ΕΠΙ ΑΠΕ Α ΚΟΥΤΙΑ 4 4. 4 1 1. Ενδοδαπέδια κουτιά Τα ενδοδαπέδια κουτιά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα NF EN 60-670-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου Για την ενότητα αυτή απαιτούνται: Εργαλεία - Κολλητήρι - Τρυπάνι - Αρίδα 0,25 - Κόφτης - Σταυροκατσάβιδο Υλικά - Κουτί ελέγχου - 2 κόκκινοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση Προµηθευτών για την προµήθεια ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του ήµου Πατρέων»

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση Προµηθευτών για την προµήθεια ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του ήµου Πατρέων» ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 29 / 10 / 2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1253 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ι. Μαυραγάνη Τηλέφωνο: 2613 610249 FAX: 2613 610258 Email: i.mavra@patras.gr ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30 2012 Πτυχιακή εργασία Παρουσίαση προτύπων κανονισµών δοµηµένης καλωδίωσης Κωστομοίρης Αλέξης-Βασίλης ΑΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Μ 3600 26/4/2012 Εισαγωγή 5 1. Κεφάλαιο 1 ο : Ανάλυση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9).

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ: 7616469Η5-Β1Υ ΑΔΑΜ: ( Ε.. φ.) - Μ.Π.^. 14PROC0013679 014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-06-014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Απλό 1 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0180 00 Διπλό 2 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0178 00 Απλό, (ειδικό για κατασκευή καναλιού) Αρ. παραγγελίας: 0802 00 Διπλό,

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Σημεία αναφοράς η απλότητα και η αποτελεσματικότητα Αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και εντυπωσιακός σχεδιασμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης 1 Περιεχόμενα: 1. Στοιχεία κατασκευαστή 2. Αναγνώριση προϊόντος 3. Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 4. Περιβάλλον στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΤΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΤΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛ ΗΣ ΣΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΤΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ V-35 Connector shell female (ΣΕΤ) (NSN: 5935NTC027969)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα