Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε:"

Transcript

1 Στείλτε το κείµενο αυτό σε όσους περισσότερους µπορείτε. Συµβάλετε στη σωστή ενηµέρωση του κόσµου. ΕΟΜ Μυελός των Οστών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Ενα ποσοστό 70% περίπου των ασθενών µε νοσήµατα του αίµατος, όπως λευχαιµίες, σοβαρές αναιµίες, άλλες συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες, οι οποίοι έχουν ένδειξη Μεταµόσχευσης Αιµοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) δεν διαθέτουν κατάλληλο (ιστοσυµβατό) δότη στην οικογένειά τους. Ενα ποσοστό 70% περίπου των ασθενών µε νοσήµατα του αίµατος, όπως λευχαιµίες, σοβαρές αναιµίες, άλλες συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες, οι οποίοι έχουν ένδειξη Μεταµόσχευσης Αιµοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) δεν διαθέτουν κατάλληλο (ιστοσυµβατό) δότη στην οικογένειά τους. Οι ασθενείς αυτοί βασίζονται για την ανεύρεση µη συγγενούς δότη στις «εξαµενές» δοτών, οι οποίες διεκπεραιώνουν -στη χώρα τους και διεθνώς- ΜΑΚ, στις οποίες ως πηγή του µοσχεύµατος χρησιµοποιείται µυελός των οστών ή περιφεριακό αίµα από εθελοντές δότες είτε οµφαλοπλακουντιακό αίµα (ΟΠΑ) που συλλέγεται από τον οµφάλιο λώρο νεογέννητων και φυλάσσεται σε ειδικές «Τράπεζες». Η παγκόσµια ανταλλαγή µοσχευµάτων από µη συγγενείς δότες έχει λειτουργήσει αποτελεσµατικά από την δεκαετία του 70 και βασίζεται στην αλτρουιστική δωρεά από εθελοντές σε όλο τον κόσµο. Οι πραγµατοποιούµενες σήµερα ΜΑΚ από µη συγγενείς δότες ανέρχονται σε περίπου ετησίως και διεκπεραιώνονται από 58 Εθνικές εξαµενές δοτών που λειτουργούν σε 43 χώρες. Η Ελληνική εξαµενή δοτών λειτουργεί στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ, Τµήµα Γ ). Η χρησιµοποίηση µοσχευµάτων ΟΠΑ ξεκίνησε από την δεκαετία του 90 κυρίως σε παιδιά µε λευχαµία, κληρονοµικές ή συγγενείς αναιµίες και ανοσοανεπάρκειες. Υπολογίζεται ότι, µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί µη συγγενικές µεταµοσχεύσεις ΟΠΑ µε µονάδες που φυλάσσονται σε 38 Εθνικές Τράπεζες ΟΠΑ που λειτουργούν σε 21 χώρες. Στην Ελλάδα Τράπεζα ΟΠΑ λειτουργεί από 3ετίας στο Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών.

2 Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές χώρες αναπτύχθηκαν Τράπεζες οι οποίες φυλλάσουν µονάδες ΟΠΑ που προορίζονται αποκλειστικά για πιθανή µελλοντική χρησιµοποίηση στο δότη της µονάδας ή την οικογένειά του. Η λειτουργία των τραπεζών αυτών έχει εγείρει µια σειρά ερωτηµατικών σχετικά µε το αν υπάρχουν πραγµατικά ενδείξεις για την «προσωπική» φύλαξη και το αν αυτή θα πρέπει να προτιµάται της δωρεάς για οποιονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη. Αναγνωρίζοντας τον προβληµατισµό των µελλοντικών γονέων για το αν θα πρέπει να φυλάξουν το αίµα του παιδιού τους για αυτόλογη χρήση, αλλά και των Γυναικολόγων των οποίων ζητείται η συµβουλή, ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων, σε συνεργασία µε την Ελληνική Τράπεζα ΟΠΑ, το Εθνικό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας (Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατάς») και το Ανοσοβιολογικό Τµήµα του Γ.Ν-Μ.Α «Ελενα Βενιζέλου» διαµόρφωσαν το ενηµερωτικό κείµενο που ακολουθεί για διανοµή στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Η διαµόρφωση στηρίχθηκε: Ø Στα τρέχοντα επιστηµονικά δεδοµένα Ø Στην ισχύουσα Κοινοτική Νοµοθεσία (Οδηγία 2204/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 ης Μαρτίου 2004 για θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για την δωρεά, την προµήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση και τη διανοµή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων) Ø Στη γνωµοδότηση της ειδικής Επιτροπή της ΕΕ για θέµατα Ηθικής στην Επιστήµη και τις νέες τεχνολογίες («Ηθικές διαστάσεις των Τραπεζών Αίµατος Οµφάλιου Λώρου» 16/3/2004) και Ø Στην προτεινόµενη σχετική πολιτική της World Marrow Donor Association- WMDA (διενθής ένωση συντονισµού της πραγµατοποίησης ΜΑΚ από µη συγγενείς δότες). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε: 1. ηµόσιες (µη κερδοσκοπικές) Τράπεζες φύλαξης µονάδων ΟΠΑ για διάθεση σε οποιονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη ΜΑΚ ανά τον κόσµο 2. Τράπεζες (µη κερδοσκοπικές) κατευθυνόµενης φύλαξης µονάδων ΟΠΑ για χρήση στην οικογένεια (επί ειδικών ιατρικών ενδείξεων). 3. Ιδιωτικές (κερδοσκοπικές) Τράπεζες φύλαξης µονάδων ΟΠΑ για αυτόλογη ή οικογενειακή µελλοντική χρήση 1. ηµόσιες Τράπεζες Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος

3 Η αποθήκευση και χρήση µονάδων ΟΠΑ για αλλογενή µεταµόσχευση, (µόσχευµα προέρχοµενο από άλλο άτοµο), είναι ένας σχετικά νέος και αναπτυσσόµενος τρόπος δωρεάς. Σήµερα, σε αρκετές χώρες λειτουργούν δηµόσια προγράµµατα για τη συλλογή και φύλαξη αυτών των κυττάρων σε Τράπεζες ΟΠΑ οι οποίες αποθηκεύουν κύτταρα για χρήση από ασθενείς που χρειάζονται µεταµόσχευση από µη συγγενή δότη. Οι «εξαµενές», µέλη της WMDA, καταγράφουν αυτές τις µονάδες οµφαλίου αίµατος και τις διαθέτουν σε ασθενείς τοπικά και διεθνώς. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται παγκοσµίως, περισσότερες από µεταµοσχεύσεις από µη συγγενικές µονάδες οµφαλοπλακουντιακού αίµατος µε τάση αύξησης του αριθµού αυτού. Η χρήση των µονάδων ΟΠΑ για αλλογενή µεταµόσχευση είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη και υποστηρίζεται από πολλούς οργανισµούς Υγείας αλλά και Κράτη διεθνώς, τα οποία παρέχουν οικονοµική βοήθεια στις ηµόσιες Τράπεζες. 2. Τράπεζες κατευθυνόµενης φύλαξης για χρήση στην οικογένεια Οι Τράπεζες αυτές προσφέρουν αποθήκευση µονάδων ΟΠΑ σε οικογένειες που περιµένουν παιδί και έχουν ήδη ένα παιδί που πάσχει από µια ασθένεια δυνητικά θεραπεύσιµη µε µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων. Η λογική είναι πως αν ο ιστικός τύπος (HLA αντιγόνα) του παιδιού-δότη είναι συµβατός µε εκείνον του ασθενούς, τότε το ΟΠΑ µπορεί να αποτελέσει µια καλή πηγή αιµοποιητικών κυττάρων για τον αδερφό-ή. Η πιθανότητα δύο αδέλφια να έχουν τον ίδιο ιστικό τύπο είναι 25%. Όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη για την φύλαξη τέτοιων µονάδων, υπάρχει σηµαντική πιθανότητα αυτές να χρησιµοποιηθούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό σε αδέρφια που έχουν προσβληθεί από κακοήθης, γενετικές ή άλλες νόσους. Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία από το Παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Οακλαντ στις ΗΠΑ, το οποίο κάνει προσεκτική επιλογή περιπτώσεων για αποθήκευση µονάδων ΟΠΑ για οικογενειακή χρήση, δείχνουν ότι από τις µονάδες που είχαν συλλεγεί µέχρι το τέλος του 2004, χρησιµοποιήθηκαν τελικά οι 41 (1/31). Άλλα νοσοκοµεία µπορεί να έχουν µεγαλύτερα ποσοστά χρησιµοποίησης, ιδιαίτερα αν η αρχική ένδειξη για µεταµόσχευση είναι σαφής. Ορισµένα κέντρα µεταµόσχευσης δεν συνιστούν ιδιαίτερα αυτήν την τακτική της κατευθυνόµενης φύλαξης, δεδοµένου ότι τα αιµοποιητικά κύτταρα µπορούν να συλλεχθούν από τον ιστοσυµβατό αδερφό σε δεύτερο χρόνο όταν πραγµατικά είναι απαραίτητα. Παρόλα αυτά, η αποθήκευση ΟΠΑ από τον αδερφό ενός νοσούντος παιδιού (συλλογή χωρίς κανέναν κίνδυνο για το δότη-νεογνό) µπορεί να αποτελέσει µία χρήσιµη πηγή αιµοποιητικών κυττάρων µε αρκετά υψηλή πιθανότητα χρησιµοποίησης. 3. Ιδιωτικές Τράπεζες για αυτόλογη ή οικογενειακή µελλοντική χρήση Τα τελευταία χρόνια, εµπορικές (κερδοσκοπικού τύπου) εταιρείες έχουν δηµιουργήσει σε πολλές χώρες ιδιωτικές Τράπεζες φύλαξης ΟΠΑ, οι οποίες

4 «πωλούν» σε οικογένειες την αποθήκευση της µονάδας ΟΠΑ που συλλέγεται κατά τη γέννηση ενός παιδιού της, για πιθανή αυτόλογη µελλοντική χρήση (µεταµόσχευση στον ασθενή δικών του κυττάρων) ή για οικογενειακή χρήση. Αυτό αποτελεί «ιδιωτική αποθήκευση» διότι η µονάδες συλλέγονται και φυλλάσονται µε µόνο σκοπό να είναι διαθέσιµες για τον ίδιο τον δότη ή την άµεση οικογένειά του. Η υπηρεσία αυτή πληρώνεται περίπου δολλάρια στη φάση της συλλογής και περίπου 100 δολλάρια το χρόνο. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές προσφέρουν οικονοµικά κίνητρα σε επαγγελµατίες του τοµέα υγείας, προκειµένου να προσελκύουν πιθανούς πελάτες (αµοιβή ανά πελάτη µε επιπρόσθετη αµοιβή ανάλογα µε τον αριθµό των µονάδων που συλλέγονται επιτυχώς). Η διαφήµιση των υπηρεσιών αυτών γίνεται κυρίως σε γυναίκες που πρόκειται να γεννήσουν και πολλές φορές η στρατηγική των «πωλήσεων» βασίζεται στο να κάνουν τη µέλλουσα µητέρα και τον µέλλοντα πατέρα να νιώσουν πως δεν είναι καλοί γονείς αν δεν αποθηκεύσουν το οµφάλιο αίµα του παιδιού τους για µελλοντική χρήση. Η πιθανότητα χρησιµοποίησης αυτόλογης µονάδας ΟΠΑ σήµερα Ενα σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι κατά πόσο είναι πιθανό µία ιδιωτικά αποθηκευµένη µονάδα ΟΠΑ να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον. Σήµερα, η πιθανότητα να χρειαστεί ένα παιδί τη φυλαγµένη γι αυτό µονάδα είναι µικρότερη από µία στις (τόση είναι η συχνότητα των παιδικών λευχαιµιών). Αλλά ακόµα και αν ένα παιδί αρρωστήσει, δεν µπορούν πάντα να χρησιµοποιηθούν τα δικά του κύτταρα για µεταµόσχευση για µια σειρά λόγων: 1. Η ΜΑΚ από µη συγγενείς δότες σε περιπτώσεις κακοήθων αιµοτολογικών νοσηµάτων δεν είναι µόνο µια θεραπεία όπου ο µυελός των οστών του πάσχοντος αντικαθίσταται από αυτόν ενός υγιούς δότη, αλλά και µια µορφή ανοσοθεραπείας όπου τα κύτταρα του δότη που µεταµοσχεύονται δρούν εναντίον των κακόηθων κυττάρων που έχουν παραµείνει στον ασθενή µετά την χηµειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του για την µεταµόσχευση. Η αντίδραση αυτή λέγεται αντίδραση µοσχεύµατος κατά λευχαιµίας και δεν µπορεί να συµβεί σε µεταµόσχευση αυτόλογων αιµοποιητικών κυττάρων 2. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι προλευχαιµικά και λευχαιµικά κύτταρα είναι δυνατόν να βρίσκονται στο οµφάλιο αίµα παιδιών που αργότερα αναπτύσσουν λευχαιµία της παιδικής ηλικίας. Εποµένως, η χρήση αυτών των κυττάρων για αυτόλογη µεταµόσχευση δεν ενδείκνυται γιατί τα προλευχαιµικά κύτταρα που είναι ήδη παρόντα κατά τη γέννηση θα µπορούσαν να προκαλέσουν επανεµφάνιση της ασθένειας που γίνονται προσπάθειες να αντιµετωπιστεί. 3. Η ΜΑΚ από µη συγγενείς δότες µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντιµετωπιστούν µια σειρά από γενετικές ασθένειες που επηρεάζουν το αιµοποιητικό σύστηµα, όπως αιµοσφαιρινοπάθειες, ανοσοανεπάρκειες κτλ. Τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα που βρίσκονται στο οµφαλοπλακουντιακό αίµα φέρουν τις ίδιες γενετικές ανωµαλίες όπως ο δότης. Για αυτό το λόγο, η µεταµόσχευση αυτόλογων µονάδων

5 οµφαλοπλακουντιακού αίµατος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντιµετωπίσει γενετικές ασθένειες. Από τους παραπάνω λόγους γίνεται κατανοητό ότι, η πιθανότητα µεταµόσχευσης αυτόλογου οµφαλοπλακουντιακού αίµατος είναι εξαιρετικά µικρή. Επίσης, η πιθανότητα ένα άλλο µέλος της οικογένειας να χρησιµοποιήσει την αποθηκευµένη µονάδα για µεταµόσχευση, στην περίπτωση που αρρωστήσει είναι µικρή, για τους ακόλουθους λόγους: 1. Πρώτον, η εµφάνιση νόσων που αντιµετωπίζονται µε ΜΑΚ στις δυο πρώτες δεκαετίες της ζωής είναι σχετικά µικρή. 2. Στο 25% αυτών των περιπτώσεων η αποθηκευµένη µονάδα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος θα είναι πλήρως ασύµβατη άρα και ακατάλληλη για χρήση. 3. Στο 25% των περιπτώσεων ο ίδιος ο αδερφός είναι πλήρως συµβατός και καθώς δεν υπάρχουν αποδεδειγµένα πλεονεκτήµατα από τη χρήση µιας αποθηκευµένης µονάδας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, η λήψη αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων από τον αδελφό µπορεί να είναι καλύτερη λύση. 4. Στο 50% των περιπτώσεων η µονάδα θα ταιριάζει µερικώς και η µελλοντική χρήση µπορεί να είναι πιθανή. Παρόλα αυτά, σε περίπου 40% των περιπτώσεων ανευρίσκεται κατάλληλος µη συγγενής δότης, ο οποίος µπορεί να αποτελεί προτιµότερη επιλογή. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα αν ο ασθενής είναι µεγαλύτερος σε ηλικία, η περιεκτικότητα σε κύτταρα της µονάδας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος είναι µικρή και η µονάδα είναι ακατάλληλη για χρήση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι καµία από τις µέχρι σήµερα φυλασσόµενες µονάδες ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση δεν έχει στην πράξη χρησιµοποιηθεί. Μελλοντική Χρήση οµφαλοπλακουντιακού αίµατος Σήµερα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε ποια θα είναι η χρησιµότητα των κυττάρων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος στο µέλλον και το πιθανό πλεονέκτηµά τους σε σχέση µε τη χρήση των άλλων τύπων κυττάρων που επίσης χρησιµοποιούνται στην έρευνα. Οι ιδιωτικές τράπεζες ΟΠΑ υποστηρίζουν ότι αυτά τα κύτταρα θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πολλές ασθένειες στο µέλλον και µάλιστα το άµεσο. ιαφηµίζουν πως τα αυτόλογα κύτταρα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε θεραπευτικά πρωτόκολλα για επανόρθωση ή αντικατάσταση κυττάρων σε διάφορους τύπους ασθενειών. Παρόλο που ο τοµέας βασικής έρευνας που αφορά τα αρχέγονα κύτταρα εξελίσεται ταχύτατα, δεν είναι γνωστό κανένα θεραπευτικό πρωτόκολλο στο οποίο να χρησιµοποιούνται κύτταρα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος. Ο µελλοντικός ρόλος των κυττάρων αυτών σε νέα

6 θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι ακόµη πολύ ασαφής. Επιπλέον, ακόµη και αν στο µέλλον γίνουν πραγµατικότητα, θεραπείες µε αυτόλογα αρχέγονα κύτταρα τα πρωτόκολλά τους πιθανόν θα βασίζονται σε εύκολα προσβάσιµα αρχέγονα κύτταρα (ακόµα και από το περιφερικό αίµα) και οι προϋποθέσεις για τα κριτήρια σχετικά µε τη συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο κλπ θα καθορίζονται µε λεπτοµέρειες σύµφωνα µε σχετικούς κανόνες. Έτσι λοιπόν, θα ήταν δύσκολο να δεχτούµε κρυοκατεψυγµένα για σειρά ετών κύτταρα ΟΠΑ, τα οποία θα έχουν διατηρηθεί κάτω από συνθήκες που δεν θα είναι σύµφωνες µε τα καθορισµένα πρότυπα και πρωτόκολλα. Αποτυχία σωστής ενηµέρωσης-παραπληροφόρηση Ένα από τα µεγάλα ζητήµατα που εµφανίζονται σε πολλές από τις υπάρχουσες στρατηγικές σχετικά µε την αποθήκευση µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος για αυτόλογη µεταµόσχευση είναι αυτό της λανθασµένης ή παραπλανητικής διαφήµισης. Τα διαφηµιστικά έντυπα συχνά δεν καταφέρνουν να κάνουν τον διαχωρισµό ανάµεσα σε αυτόλογη και αλλογενή µεταµόσχευση και υπάρχει µεγάλη τάση να προβάλλουν σε υπερβολικό βαθµό πληροφορίες που αφορούν την βασική έρευνα πάνω στα βλαστικά κύτταρα. Επιπλέον οι διαφηµίσεις υποδεικνύουν ότι οι ενδείξεις για αυτόλογη µεταµόσχευση είναι ίδιες µε εκείνες για αλλογενή, κάτι που ουδόλως ισχύει. Συγκεκριµένα, πολλές ιδιωτικές τράπεζες υπερβάλλουν στη δυνατότητα χρησιµοποίησης των µονάδων ΟΠΑ στο µέλλον. Χρησιµοποιούν στοιχεία από την έρευνα εµβρυονικών κυττάρων (embryonic stem cells-esc) σαν επιχείρηµα για την προώθηση αποθήκευσης αυτόλογων µονάδων ΟΠΑ. Είναι γεγονός ότι η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στην έρευνα των ESC είναι πολλά υποσχόµενη και µπορεί να κρατάει το κλειδί για την µελλοντική θεραπεία πολλών σοβαρών ασθενειών. Αλλά, αυτό που δεν κάνουν σαφές είναι ότι τα ESC προέρχονται από τους αρχικούς ιστούς εµβρύων και είναι πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα ικανά να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο κυττάρων (π.χ. κύτταρα παγκρέατος, νευρικού ιστού, καρδιακού µυός κτλ), κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα αιµοποιητικά κύτταρα του ΟΠΑ. Επιπρόσθετα, πολλές τράπεζες δεν διευκρινίζουν ότι τα αιµοποιητικά κύτταρα ή άλλοι πληθυσµοί κυττάρων που χρησιµοποιούνται σε πολλές µελέτες, για την πιθανή χορήγησή τους για θεραπεία ασθενειών όπως π.χ. καρδιαγγειακές ανωµαλίες, συλλέγονται από τον µυελό των οστών του ίδιου του ασθενή. Είναι σηµαντικό το Κοινό (ασθενείς, οικογένειες ασθενών, µέλλοντες γονείς) να παίρνουν ακριβείς πληροφορίες που διαχωρίζουν ανάµεσα στις αποδεκτές σήµερα θεραπείες µε χρησιµοποίηση ΟΠΑ και στις πιθανές µελλοντικές χρήσεις που δεν έχουν αποδειχτεί ή δοκιµαστεί σε ανθρώπους. Αρκετά κέντρα εξουσίας, όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση, µεµονωµένα κράτη µέλη και κάποιοι επιστηµονικοί οργανισµοί, όπως η Αµερικανική Ακαδηµία των Παιδιάτρων και τον Αµερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων έχουν υιοθετήσει κοινή πολιτική σχετικά µε την ηθική και ωφελιµότητα των ιδιωτικών και δηµόσιων τραπεζών οµφαλοπλακουντιακού αίµατος. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι, λόγω της πολύ µικρής πιθανότητας αυτόλογης χρήσης σε ασθενείς που χρειάζονται

7 µεταµόσχευση σήµερα, και της απουσίας ιατρικής και επιστηµονικής τεκµηρίωσης της χρήσης αυτόλογων κυττάρων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, η φύλαξή του δεν συνίσταται και οι οικογένειες δεν θα πρέπει να νιώθουν υποχρεωµένες να αποθηκεύσουν αυτόλογο οµφάλιο αίµα. Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία - Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στη Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχει η Οδηγία 2204/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 ης Μαρτίου 2004 για θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για την δωρεά, την προµήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση και τη διανοµή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων. Η Οδηγία αυτή διαµορφώνεται τώρα από τον ΕΟΜ και το Υπουργείο Υγείας, προκειµένου να µεταφερθεί σύντοµα στο Ελληνικό ίκαιο. Σύµφωνα µε την αναµενόµενη Θεσµοθέτηση και µε τις Αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, όλες οι Τράπεζες θα πρέπει να τηρούν αυστηρότατες προδιαγραφές λειτουργίας, οι οποίες θα αποτελούν και την απαράβατη προϋπόθεση για να τους χορηγηθεί άδεια από τα Ελληνικά Οργανα ευθύνης (ΕΟΜ, Υπουργείου Υγείας), αλλά και ιεθνείς οργανισµούς, εφ όσον οι Τράπεζες (ειδικά εκείνες για αλλογενείς µεταµοσχεύσεις) λειτουργούν στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών. Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ηθικής στην Επιστήµη και στις Νέες Τεχνολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωµοδότησε στις 16 Μαρτίου 2004, για τις Ηθικές ιαστάσεις των Τραπεζών Αίµατος Οµφάλιου Λώρου. Οι ακόλουθες πέντε υποδείξεις της γνωµοδότησης υιοθετήθηκαν στις 19 Μαΐου 2004 από το Συµβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1. Η ίδρυση Τραπεζών ΟΠΑ, θα πρέπει να βασίζεται στην αλτρουιστική και εθελοντική δωρεά του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για αλλογενή µεταµόσχευση και σχετική έρευνα. 2. Η δηµιουργία τραπεζών ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση δεν θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα κράτη ή από τις ιατρικές τους υπηρεσίες. 3. Στο κοινό θα πρέπει να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της φύλαξης του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος. 4. Οταν δηµιουργούνται Τράπεζες ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση, το ενηµερωτικό υλικό ή οι πληροφορίες που δίνονται στις οικογένειες πρέπει να είναι ακριβείς, και να λαµβάνεται η συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση της µονάδας. 5. Οι Τράπεζες ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση, πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που προβλέπονται από τη σχετική οδηγία της Ευρωπαικής Ενωσης. Επιπλεόν εξαιτίας της λανθασµένης ή ανεπαρκούς ενηµέρωσης, η ίδια Οµάδα επισηµαίνει για αποκατάσταση της αλήθειας ότι:

8 1. Η τρέχουσα επιστηµονική έρευνα εστιάζεται στην ανεύρεση τρόπων διαφοροποίησης των πολυδύναµων εµβρυονικών κυττάρων σε εξειδικευµένους τύπους κυττάρων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την θεραπεία χρόνιων ασθενειών όπως τη νόσος του Πάρκινσον, ο διαβήτης, ο καρκίνος, τα καρδιακά εµφράγµατα, αλλά καµία ξεκάθαρη απόδειξη ωφελιµότητας της χρήσης των κυττάρων αυτών δεν έχει φανεί. 2. Η πιθανότητα να χρησιµοποιήσει κάποιος τα δικά του κύτταρα ΟΠΑ ως «αναγεννησιακό φάρµακο» είναι προς το παρόν θεωρητική. Η έρευνα σε αυτόν τον τοµέα είναι ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο και εποµένως θα πρέπει να θεωρείται καθαρά υποθετικό ότι τα κύτταρα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος για αυτόλογη χρήση θα είναι χρήσιµα στο µέλλον. 3. Η νοµιµότητα των ιδιωτικών (κερδοσκοπικών) Τραπεζών ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση θα πρέπει να τεθεί υπό αµφισβήτηση. Οι Τράπεζες αυτές «πωλούν» µια υπηρεσία που προς το παρόν δεν έχει καµία πραγµατική αξία σχετικά µε θεραπευτικές επιλογές. Συνεπώς υπόσχονται περισσότερα από όσα µπορούν να προσφέρουν. Πολιτική της WMDA Η υπο-επιτροπή οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, σε συνεργασία µε τις οµάδες Ηθικής και «εξαµενών» δοτών της WMDA συζήτησε τις κατευθυντήριες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές πολιτικές διάφορων επαγγελµατικών οργανισµών στην Αµερική, Ευρώπη και Ασία και εκτιµώντας ταυτόχρονα το ηµόσιο ενδιαφέρον για το θέµα προτείνει την ακόλουθη πολιτική: 1. Η WMDA στηρίζει την δηµιουργία ηµόσιων Τραπεζών ΟΠΑ που βασίζονται στην αλτρουιστική και εθελοντική δωρεά. Οι µονάδες του ΟΠΑ θα πρέπει να είναι διαθέσιµες για κάθε ασθενή που χρειάζεται αλλογενή µεταµόσχευση καθώς και για σχετική έρευνα. Ένα µεγάλο και ποικίλο απόθεµα µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και µια αποτελεσµατική ικανότητα να ανταλλάσσονται µονάδες παγκοσµίως προσφέρει το µεγαλύτερο κέρδος για όλους του πληθυσµούς και είναι η πιο αποτελεσµατική - από πλευράς κόστους - στρατηγική. Οι ηµόσιες Τράπεζες ΟΠΑ θα πρέπει να έχουν κρατική υποστήριξη. 2. Η συλλογή και η αποθήκευση µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος από µέλη της οικογένειας ασθενών που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν από ασθένειες που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε µεταµόσχευση, έχουν τεκµηριωµένη αξία και η αποθήκευση µονάδων ΟΠΑ θα πρέπει να γίνεται όπου υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη. 3. Σήµερα, η πιθανότητα για αυτόλογη χρήση οµφαλοπλακουντιακού αίµατος είναι πολύ µικρή. εν υπάρχει µέχρι τώρα καµία σαφής απόδειξη ότι αυτά τα κύτταρα θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε «αναγεννησιακή» ιατρική ή για θεραπεία ασθενειών στο µέλλον. Είναι συνεπώς εντελώς υποθετικό ότι τα

9 κύτταρα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος που αποθηκεύονται για αυτόλογη χρήση θα είναι χρήσιµα στο µέλλον. Παρόλα αυτά, προς το παρόν είναι αδύνατο να προβλέψουµε τα αποτελέσµατα των ερευνών που µπορεί να επηρεάσουν την µελλοντική χρήση αυτών των κυττάρων. 4. Η αποθήκευση οµφαλοπλακουντιακού αίµατος για αυτόλογη χρήση γίνεται σε πολλές χώρες. Αντίθετα, υπάρχουν και χώρες όπως η Ιταλία, που την απαγορεύουν. Η συλλογή και αποθήκευση οµφαλοπλακουντιακού αίµατος είναι µια ιατρική διαδικασία που γίνεται σε µία κρίσιµη στιγµή για την µητέρα και το παιδί. Γι αυτό τον λόγο, στις χώρες όπου υπάρχει η επιλογή για αποθήκευση και πιθανή αυτόλογη χρήση, το κράτος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι οικογένειες λαµβάνουν αµερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τα προνόµια της ιδιωτικής αποθήκευσης και να υπογράφουν ένα πλήρως ενηµερωτικό έγγραφο συγκατάθεσης. Οι ιδιωτικές τράπεζες οµφαλοπλακουντιακού αίµατος θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα ίδια πρότυπα, κανονισµούς και όρους διαπίστευσης όπως και οι δηµόσιες ( µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και για αλλογενή χρήση ) τράπεζες στην ίδια χώρα. 5. Προώθηση ή γενικά χρηµατοδότηση ιδιωτικής αποθήκευσης οµφαλοπλακουντιακού αίµατος δεν πρέπει να υποστηρίζεται κρατικά. Με βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, η WMDA δεν επιδοκιµάζει ή υποστηρίζει την δηµιουργία και λειτουργία εταιρειών που προσφέρουν ιδιωτική αποθήκευση οµφαλοπλακουντιακού αίµατος για υποθετική µελλοντική χρήση. Εκτύπωση Άρθρου Αποστολή σε Φίλο

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «ωρεά και μεταμόσχευση. οργάνων και άλλες διατάξεις»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «ωρεά και μεταμόσχευση. οργάνων και άλλες διατάξεις» Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com, Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13677 Αττική Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Nicholas M. Fisk, Irene A. G. Roberts, Roger Markwald, Vladimir Mironov Πρωτότυπο άρθρο: Can routine

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών.

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Η πρώτη και ασφαλής πηγή λήψης βλαστοκυττάρων στη ζωή του ανθρώπου είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο παραμένει στον πλακούντα μετά τη γέννηση. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης Διευθυντής: Καθ. Ελευθέριος Ιακώβου Laboratory of Advanced Supply

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Θαυµατουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως δεν υπάρχουν. Ακόµη και ανακαλύψεις που υπόσχονται θαύµατα, τις περισσότερες φορές διανύουν πολύ δρόµο µέχρι να φτάσουν στην επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη

Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη Δωρεά Ομφαλικού Αίματος Τι είναι το ομφαλoπλακουντιακό αίμα; «Ομφαλοπλακουντιακό» ονομάζουμε το αίμα που μπορεί να ληφθεί από τον ομφάλιο λώρο και

Διαβάστε περισσότερα

πάρε μέρος στην αλυσίδα γίνε και εσύ εθελοντής δότης ελληνική αιματολογική εταιρεία

πάρε μέρος στην αλυσίδα γίνε και εσύ εθελοντής δότης ελληνική αιματολογική εταιρεία ελληνική αιματολογική εταιρεία Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι γύρω μας υπάρχουν πολλά προβλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Ο ρόλος του εθελοντισμού είναι καθοριστικός για να περιορίσουμε μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους!

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους! Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους! Σελ. 3 H Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος Σελ. 4 Oμφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα Σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;

ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ; NEWS 07 Éïýëéïò 2011 www.biohellenika.gr ΘΑ ΧΑΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ Οικογενειακή ή δημόσια φύλαξη βλαστοκυττάρων; Πως εξασφαλίζω το παιδί μου; Στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική Εργασία

Διερευνητική Εργασία Α Λυκείου 2011-2012 Θέμα: Διερευνητική Εργασία Η βιοτεχνολογία, οι εφαρμογές της και οι προοπτικές στην έρευνα. κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις Συντονισμός - Επιμέλεια: Ελένη Ανδριανοπούλου Μαθητές: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών καλό θα είναι να συνδεθεί με το ευρύτερο πνεύμα του εθελοντισμού και να καθιερωθεί ως πράξη ανθρωπισμού και πολιτισμού από όλους μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού. Συλλογή βλαστιικών κυττάρων από αίίμα ομφάλιιου λώρου ΜΙΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙΙ Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Υπηρεσιών Υγείας. Η Περίπτωση των Ελληνικών Ιδιωτικών Νοσοκοµείων.

Marketing Υπηρεσιών Υγείας. Η Περίπτωση των Ελληνικών Ιδιωτικών Νοσοκοµείων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Marketing Υπηρεσιών Υγείας. Η Περίπτωση των Ελληνικών Ιδιωτικών Νοσοκοµείων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; Ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Το ομφαλοπλακουντιακό

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Γιούλη Κατσούλα * 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Εν όψει των τελευταίων κρίσιμων επιτευγμάτων της γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίμα ομφάλιου λώρου Προληπτική φύλαξη για περιπτώσεις ανάγκης

Αίμα ομφάλιου λώρου Προληπτική φύλαξη για περιπτώσεις ανάγκης Αίμα ομφάλιου λώρου Προληπτική φύλαξη για περιπτώσεις ανάγκης HUMAN Το περιοδικό για την υγεία της Άνω Αυστρίας στις 01.07.04 Η αποθήκευση των βλαστικών κυττάρων των νεογνών θα μπορέσει μια μέρα να σώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ του ΤΕΕ-ΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ του ΤΕΕ-ΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ του ΤΕΕ-ΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Ε ιµέλεια : Μιχάλης Πα αδό ουλος Αντι ρόεδρος. Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ Ενηµέρωση για την αιµοδοσία Τι είναι η αιµοδοσία; Γιατί θεωρείται τόσο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακο = δηλητήριο ή ίαμα. Όρια και περιθώρια στον χώρο του φαρμάκου. Φάρμακο: κακή πληροφόρηση = κακό φάρμακο. Φάρμακα & οδήγηση

Φάρμακο = δηλητήριο ή ίαμα. Όρια και περιθώρια στον χώρο του φαρμάκου. Φάρμακο: κακή πληροφόρηση = κακό φάρμακο. Φάρμακα & οδήγηση Φάρμακο = δηλητήριο ή ίαμα Όρια και περιθώρια στον χώρο του φαρμάκου Φάρμακο: κακή πληροφόρηση = κακό φάρμακο Φάρμακα & οδήγηση Διαφήμιση συνταγογραφούμενων & μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων Πολυφαρμακία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Όλγα Αλεξίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός

Διαβάστε περισσότερα

NEWS 06. H Biohellenika υποστηρίζει αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Éïýëéïò 2010. www.biohellenika.gr

NEWS 06. H Biohellenika υποστηρίζει αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Éïýëéïò 2010. www.biohellenika.gr NEWS 06 Éïýëéïò 2010 www.biohellenika.gr H Biohellenika υποστηρίζει αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ παράλυση και τον αυτισμό αποτε- Με τη συνεργασία της Biohellenika και ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.5.2014 L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 536/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί πιο Υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί πιο Υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαζί πιο Υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άλλο άτομο που ενεργεί για λογαριασμό της φέρουν ευθύνη για τη χρήση των παρακάτω πληροφοριών. Η Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ Μ Υ Θ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Γ Ι Α Ε Ν Α Θ Ε Μ Α Π Ο Υ Θ Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω»

Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» OΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης «ΣυνεχίΖΩ» Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα