GREEN MOUNTAIN. Ένα Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις Περιοχές Green Mountain. Έκθεση Ευρωπαϊκών Καλών Πρακτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEN MOUNTAIN. Ένα Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις Περιοχές Green Mountain. Έκθεση Ευρωπαϊκών Καλών Πρακτικών"

Transcript

1 GREEN MOUNTAIN Ένα Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις Περιοχές Green Mountain Έκθεση Ευρωπαϊκών Καλών Πρακτικών Έργο Green Mountain Ένα Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις περιοχές Green

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΈΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Great Walser Valley (Αυστρία): Απόθεμα Βιόσφαιρας UNESCO Εθνικό Τοπίο Het Groene Woud ( Ολλανδία) Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon VSP mat (Νορβηγία)-Πρόγραμμα προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή τροφίμων The Steinbach Way (ένα μοντέλο για την τοπική Ατζέντα 21, Αυστρία) Έργο σιτάρι-ψωμί: Τιρολέζικο βιολογικό ψωμί με σιτάρι οι παλιές επαρχιακές ποικιλίες (Αυστρία) GENE-SAVE (Διάσωση γενετικού υλικού)- διατήρηση φυτικών γενετικών πόρων στις Άλπεις (ποικιλίες σιτηρών, φυτά και μήλα) (Αυστρία και Ιταλία) EuroMARC (Ευρωπαϊκά Ορεινά Προϊόντα Agrofood, Λιανική πώληση και Καταναλωτές). Τρόφιμα (Agrofood), λιανικό εμπόριο και καταναλωτές στις ορεινές περιφέρειες της Ευρώπης (ΕΕ) Εργαλεία IPAM: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών όπως υλοποιήθηκε στην περιοχή Άλπεων-Αδριατικής (ΕΕ) SURE: Επιτυχής Αποκατάσταση και Αναμόρφωση μετά από Παρεμβάσεις Υποδομής (ΕΕ) Έργο PADIMA: Πολιτικές κατά της μείωσης του πληθυσμού σε ορεινές περιοχές- Καλές πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (ΕΕ) Βελτίωση της δημόσιας ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον τομέα της προστασίας της φύσης και του τοπίου-συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος NATURA 2000 (Σλοβακία) Υποέργο Οικολογικό Αποτύπωμα: περιβαλλοντική εκπαίδευση για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σλοβακία)... 92

3 1.ΈΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ακρωνύμιο του έργου Πλήρης τίτλος του έργου Πακέτο εργασίας Green Mountain ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ GREEN MOUNTAIN WP3 Από κοινού ανάπτυξη ενός ενιαίου Μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δραστηριότητα WP3.1- Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών (Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές) Ημερομηνία παράδοσης Τύπος Έκθεση Κατάσταση και έκδοση (προσχέδιο ή Τελική έκδοση τελική) Επικεφαλής εταίρος AREC Raumberg-Gumpenstein Συντάκτες Silke Heinrich, Bernhard Krautzer, Wilhelm Graiss Λοιποί συντελεστές Christian Partl (A), Wilma van der Pijll- Hermans (NL), Ruth Moser (A), Hilde Halland (N), Ulrike Naumann (N), Christian Uhlig (N), Johann Wagner (A), Michael Jungmeier (A), Valerie Wetsels (NL), Desiré van Laarhoven (NL), Giovanni Peratoner (I), Marie Guitton (BE), Jana Šimonovičová (SK), Karl Sieghartsleitner (A)

4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι να προσδιορίσει και να αναλύσει διάφορες Καλές Πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά και να αναπτυχθούν περαιτέρω από τις 3 Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο του έργου τους, το οποίο σχετίζεται με τις οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα, τα συντονισμένα και ολοκληρωμένα σχέδια και στρατηγικές διαχείρισης και τις μεθόδους και στρατηγικές για αποτελεσματική ενημέρωση. Οι Καλές Πρακτικές θα προσθέσουν αξία και θα συνεισφέρουν καινοτομία και γνώση πέραν της συνεργασίας σε σχετικές πρωτοβουλίες, έργα, πρακτικές και αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί. Παράλληλα, η δραστηριότητα αυτή παρέχει επίσης ένα σύντομο πανόραμα της τεχνολογίας αιχμής στην Ευρώπη αναφορικά με το επίπεδο καινοτομίας σε σχέση με τις τρεις θεματικές περιοχές του έργου. Καλές Πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν υποδειγματικές πρωτοβουλίες, μέθοδοι, δράσεις, έργα κ.ά. τα οποία έχουν επηρεάσει θετικά συστήματα και πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους και τα οποία αξίζει να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα από νέους χρήστες ή οντότητες. Ως Καλή Πρακτική μπορεί να ορισθεί μια δημιουργική και βιώσιμη πρακτική η οποία παρέχει αποτελεσματική ανταπόκριση με βάση την ιδέα της άμεσης αξιοποίησης της γνώσης και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εμπνευσμένες κατευθυντήριες γραμμές» δυνάμενες να αναπαραχθούν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη πολιτικών. Οι Καλές Πρακτικές ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη και την ευρωπαϊκή κοινότητα γενικά ως επιτυχημένες πρωτοβουλίες οι οποίες: Έχουν αποδείξιμο αποτέλεσμα και απτό αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων

5 Προκύπτουν από την αποτελεσματική συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και πολιτών Είναι κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες Οι Καλές Πρακτικές προωθούνται και χρησιμοποιούνται ως μέσο: Βελτίωσης της δημόσιας πολιτικής Ενημέρωσης των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα καθώς και του κοινού για πιθανές λύσεις σε κοινά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα Διάδοσης και μεταφοράς γνώσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας μέσω δικτύωσης και μάθησης. Η επιλογή των Καλών Πρακτικών προϋποθέτει πρωτίστως τον προσδιορισμό ενός συνόλου κριτηρίων ή χαρακτηριστικών, τα οποία θα επιτρέψουν τη συλλογή και ταξινόμηση των παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν: Καινοτομία (διαδικασίας, αποτελέσματος, πλαισίου): καινοτόμα αποτελέσματα είναι όσα παρουσιάζουν ορισμένα νέα και ξεχωριστά γνωρίσματα, τα οποία τα διακρίνουν από άλλα με παρόμοια χαρακτηριστικά και προσθέτουν αξία σε σχέση με τη συμβατική λύση. Δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς: σε ποιο βαθμό η πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί κάπου άλλου και να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Ο βαθμός προσαρμογής της πρωτοβουλίας σε διαφορετικά πλαίσια είναι ουσιαστικός. Σημαντική συνεισφορά στην ολοκλήρωση/ανάπτυξη συστημάτων: μια καλή πρακτική θα πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά στην ολοκλήρωση και στην ανάπτυξη συστημάτων Βιωσιμότητα: είναι η ικανότητα της πρακτικής/έργου να εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί πέραν της δοκιμαστικής περιόδου Αντίκτυπος (οικονομικός και περιβαλλοντικός): είναι η απήχηση που έχει το ίδιο το έργο και τα αποτελέσματά του σε διάφορα συστήματα. Μια καλή

6 πρακτική έχει αναγνωρισμένο θετικό αντίκτυπο σε αποδόσεις των επενδύσεων, μείωση δαπανών, περιβάλλον, παραγωγικότητα ή ποιότητα. Συνέπεια: επίπεδο συνέπειας μεταξύ αποτελεσμάτων και στόχων της πρακτικής/έργου. Σε αυτό το πλαίσιο μια συνοπτική έκθεση Ευρωπαϊκών Καλών Πρακτικών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη σύγκριση, την απόκτηση περαιτέρω γνώσης και τη διάδοση των μεθόδων και των καλών πρακτικών όσον αφορά τις τρεις θεματικές περιοχές του έργου. Τέτοιες μέθοδοι και καλές πρακτικές μπορούν να επικυρωθούν και να ενσωματωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μπορούν να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν σε περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο.

7 Έρευνα για τη συνάφεια των Καλών Πρακτικών για τις διάφορες Ομάδες Εργασίας (WGs) ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ Σελίδα Συναφής για Συναφής για Συναφής για ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ την Ομάδα την Ομάδα την Ομάδα Εργασίας 1 Εργασίας 2 Εργασίας 3 Απόθεμα Βιόσφαιρας 8 X X X Great Walser Valley Εθνικό Τοπίο Het 15 X X X Groene Woud Πρόγραμμα 21 X X X Προστιθέμενης αξίαςvsp mat The Steinbach Way 27 X X X Έργο σιτάρι-ψωμί 37 X X Τιρόλο Gene Save 44 X X EuroMARC 53 X X IPAM 61 X SURE 68 X X PADIMA 75 X Βελτίωση της 83 X δημόσιας ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη φύση και την προστασία του τοπίου συμπεριλαμβανομένου του NATURA 2000 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Υποέργο Ecological 89 X Footprint

8 3. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3.1 Great Walser Valley (Αυστρία): Απόθεμα Βιόσφαιρας UNESCO ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Επισημάνετε τη χώρα και το όνομα του οργανισμού/τμήματος από όπου προέρχεται η Καλή Πρακτική, τον τίτλο του προγράμματος (εάν η πρωτοβουλία προκύπτει από κάποιο έργο), το έτος υλοποίησης κ.τ.λ. Οριοθέτηση ενός αποθέματος βιόσφαιρας σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO στην επαρχία Vorarlberg της Αυστρίας εμπνευστής ήταν η REGIO (Ένωση Περιφερειακού Σχεδιασμού της Great Walser Valley, μια υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ έξι συμμετεχόντων κοινοτήτων με σκοπό την ουσιαστική συνεργασία και το συντονισμό ζητημάτων χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και την ανάπτυξη των περιφερειακών βιοτόπων σε σχέση με οικολογικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές σύμφωνα με το μοντέλο του αποθέματος βιόσφαιρας), ενώ υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την επαρχία Vorarlberg. Υλοποιήθηκε από την περιφέρεια τον Μάιο του 2000 και ανακηρύχτηκε απόθεμα βιόσφαιρας από την UNESCO τον Νοέμβριο του ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γιατί ξεκίνησε η πρακτική; Ποια προβλήματα, ανάγκες και ζητήματα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη δράση; Οι απότομες πλαγιές της Great Walser Valley δεν ενδείκνυνται για εντατική καλλιέργεια ή για μεγάλη ανάπτυξη χιονοδρομικού τουρισμού ή κάποιο άλλο είδος τουρισμού. Όταν η τουριστική έκρηξη των δεκαετιών 1960 και 1970 σταμάτησε, το ζήτημα που προέκυψε ήταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε αυτή η απομακρυσμένη κοιλάδα να διατηρηθεί για τις σύγχρονες και επόμενες γενιές ως μια περιοχή διασφαλισμένης ύπαρξης. Υπήρχε η πεποίθηση ότι ο χαρακτηρισμός της Great Walser Valley ως απόθεμα βιόσφαιρας θα προωθούσε την περιφερειακή ανάπτυξη και θα δημιουργούσε βιώσιμο τουρισμό χωρίς παράλληλη απώλεια της τοπικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Οι υφιστάμενες περιοχές φυσικής προστασίας, οι οποίες πληρούσαν τις βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με την UNESCO, καθώς και μια τροποποίηση του νόμου περί της προστασίας της φύσης, η οποία είχε προηγηθεί, ευνοούσαν τον χαρακτηρισμό της ως απόθεμα βιόσφαιρας.

9 ΣΤΟΧΟΙ Ποιοι ακριβώς ήταν οι βραχυπρόθεσμοί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της πρωτοβουλίας; Ποιοι ήταν οι γενικοί και οι επιμέρους συγκεκριμένοι στόχοι; Ο πιο σημαντικός στόχος ήταν να εξευρεθούν τρόποι δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους κατοίκους της Great Walser Valley καθώς και να δημιουργηθούν οι βάσεις για αυτό. Οι κάτοικοι της κοιλάδας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης στο μέλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ξεκίνησαν πολλά έργα στους τομείς του τουρισμού, των επιχειρήσεων/κτηνοτροφίας, της ενημέρωσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, της έρευνας, της εμπορίας τοπικών προϊόντων/επισήμανσης/καθιέρωσης ετικέτας καθώς και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Το 1999 αναπτύχθηκε ένα μοντέλο για την περιοχή με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ατόμων από την Great Walser Valley. Το μοντέλο ενημερώνεται κάθε πέντε χρόνια και περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και τους στόχους ανάπτυξης σε διαφορετικούς τομείς (επιχειρήσεις, τουρισμός, γεωργία, πολιτισμός και κοινωνία, ενέργεια και περιβάλλον κ.τ.λ. ΠΟΡΟΙ Περιγράψτε τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της καλής πρακτικής π.χ. οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, φυσικοί πόροι, δεξιότητες, γνώσεις, ΤΠΕ, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλες πτυχές. 2001: ίδρυση του γραφείου διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας στο Thüringerberg (χρηματοδότηση από το Office for Future Questions και Environmental Department της Επαρχίας Vorarlberg) (2005): Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life Eco-Monte (με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επαρχίας) Από το 2005: βασική χρηματοδότηση από τη διοίκηση της επαρχίας Vorarlberg (επίσης κοινοτικές συνεισφορές, χορηγοί, χορηγίες του έργου) 2008-μέχρι σήμερα: χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER «Διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας» (συν χορηγίες περίπου ετησίως, κοινοτικές συνεισφορές περίπου ετησίως) όπως απαιτείται έως ετησίως από την επαρχία Vorarlberg (μη μεταβλητά κόστη στο πρόγραμμα LEADER) Η επαρχία πιθανώς θα παραμείνει ο κύριος φορέας του κόστους για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση αποθέματος βιόσφαιρας. Γραφείο Διαχείρισης Αποθέματος Βιόσφαιρας στο Thüringerberg: τρεις υπάλληλοι μερικής απασχόλησης (το έργο του διευθυντή αντιστοιχεί στο

10 90% των τρεχουσών περιόδων, το έργο του βοηθού του έργου αντιστοιχεί στο 50% και το έργο της διοίκησης αντιστοιχεί επίσης στο 50% των τρεχουσών περιόδων εργασίας) Συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε διάφορα έργα, συνεργασία με τον οργανισμό τουρισμού και άλλα Οργανόγραμμα Ο στρατηγικός σχεδιασμός του αποθέματος βιόσφαιρας υπόκειται στο διοικητικό συμβούλιο του αποθέματος βιόσφαιρας. Είναι στην ευχέρειά του η λήψη των αποφάσεων, υποστηρίζεται από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων καθώς και από διάφορες άλλες επιμέρους επιτροπές του REGIO-ένωση περιφερειακού σχεδιασμού (σε τομείς όπως η γεωργία, η νεολαία, το περιβάλλον, η ενέργεια κ.τ.λ.) Συμβούλιο αποθέματος βιόσφαιρας: δήμαρχοι των τριών συμμετεχουσών κοινοτήτων, επικεφαλής της ένωσης περιφερειακού σχεδιασμού, διευθυντής του Αποθέματος Βιόσφαιρας. Συμβουλευτική επιτροπή: Επαρχία Vorarlberg, Office for Future Questions (Γραφείο Μελλοντικών Ζητημάτων), Επαρχία Vorarlberg, Department for the Environment (Τμήμα Περιβάλλοντος), Vorarlberg Institute for Energy (Ιντιτούτο Ενέργειας), Διοικητική Περιοχή Bludenz ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τι έκανε η πρακτική προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της όταν χρησιμοποιούσε ανθρώπινους και άλλους πόρους; Παρακαλείσθε να δώσετε μια επισκόπηση των κύριων γνωρισμάτων της πρακτικής/πρωτοβουλίας: κύριες δράσεις/δραστηριότητες, χρονοδιάγραμμα, εφαρμοζόμενες μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πληροφοριών αναφορικά με βασικούς παράγοντες όπως συνεργασίες/συμπράξεις κ.τ.λ. Επιπλέον, να υποδείξετε την περιοχή/θέση στην οποία υλοποιήθηκε η πρακτική. Γενικά βήματα στην καθιέρωση της Great Walser Valley ως απόθεμα βιόσφαιρας 1998 πραγματοποιήθηκε το συμπόσιο με τίτλο «Διατήρηση και Σχεδιασμός των Φυσικών Τοπίων στο Vorarlberg» καθώς και εκδρομές στο απόθεμα βιόσφαιρας Rhön και οι έξι συμμετέχουσες κοινότητες ψήφισαν θετικά για την υποβολή αίτησης ώστε να χαρακτηριστεί απόθεμα βιόσφαιρας και εγκαινιάστηκε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης του πληθυσμού δημιουργήθηκε ένα μοντέλο με τη συμμετοχή πολλών ατόμων 2000 ορίστηκε ένας διευθυντής για το απόθεμα βιόσφαιρας από την επαρχία (Office for Future Questions) Αίτηση με την UNESCO τον Μάιο

11 Χαρακτηρισμός από την επαρχία Vorarlberg τον Ιούλιο Χαρακτηρισμός ως απόθεμα βιόσφαιρας από την UNESCO το Νοέμβριο Το κύριο έργο της διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας είναι να εφαρμόζει και να συνοδεύει έργα κατάλληλα για το Απόθεμα Βιόσφαιρας σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό. Οι ιδέες για τα πολυάριθμα έργα προέρχονται κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές, ωστόσο κάθε πρωτοβουλία του πληθυσμού είναι ευπρόσδεκτη. Η πρώτη μελλοντική συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του πληθυσμού πραγματοποιήθηκε ήδη το Δυστυχώς λόγω έλλειψης προσωπικού από τη διοίκηση έχει καταστεί δυνατή η υλοποίηση λίγων ιδεών. Ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων και έργων στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της Great Walser Valley είναι: Περιβαλλοντική εκπαίδευση-δημιουργία ενός «Αποθέματος Βιόσφαιρας Περιπέτειας», ένα πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απευθυνόμενο σε σχολεία σε συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις Ενημέρωση, συνεργασία και δημόσιες σχέσεις: Περιφερειακή Εφημερίδα Απόθεμα Βιόσφαιρας Blickwinkel, έντυπα, ιστοσελίδες, ημερολόγια, εκδηλώσεις, εκστρατείες ενημέρωσης για άλλες ζώνες (ευδιάκριτες ενδείξεις για το κοινό αναφορικά με τις διάφορες ζώνες Αποθέματος Βιόσφαιρας συνοδευόμενες από εξηγήσεις και άμεσες αναφορές) Κατοχύρωση εμπορικής ονομασίας για διάφορα τοπικά προϊόντα όπως το Walserstolz (τοπικό τυρί) Walser EigenArt (τέχνες και χειροτεχνίες) Alchemilla (βότανα και συνταγές) Bergholz (μια συνεργασία εταιριών επεξεργασίας ξύλου: οικολογικά έπιπλα και σπίτια) κ.τ.λ. Walser Thaler -ένα περιφερειακό νομισματικό σύστημα για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας Συνεργασία επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού Δραστηριότητες το πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την παραγωγή 100% οικολογικής ενέργειας από την περιφέρεια (μικρό πρόγραμμα ε5, ενεργειακό μοντέλο και περιοχή κλίματος-πρόγραμμα Ε-Regio) Θεματικές διαδρομές π.χ. μελέτη του άνθους Faschina, διαδρομή περιπέτειας στο δάσος Marul, διαδρομές στη χιονοστιβάδα Blons, βράχος τονικού διαστήματος. Έργο «Συνολικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Προστασίας της Φύσης» με τη συνεργασία αγροτικών φορέων που προσφέρουν εκδρομές

12 Μεγάλη προσφορά εκδρομών Θερινά προγράμματα Αποθέματος Βιόσφαιρας Συνεργασία: όπως μέσω των αμοιβαίων πολεοδομικών αρχών των έξι κοινοτήτων, πρωτοβουλία ορεινής ξυλείας Κατά την περιοδική επανεξέταση του μοντέλου καταγράφηκε σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι προτεινόμενοι στόχοι και πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμό των κατάλληλων νέων στόχων ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ/ΟΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ Περιγράψτε τους συμμετέχοντες δρώντες, συγκεκριμένες ομάδεςστόχους καθώς και τους άμεσους και έμμεσους δικαιούχους της πρωτοβουλίας Τοπικός πληθυσμός, Τουριστική Ένωση Great Walser Valley και τουριστικές επιχειρήσεις, αγρότες, βιοτεχνίες, τοπικές ενώσεις, ένωση περιφερειακής ανάπτυξης (REGIO) και υποεπιτροπές, σχολεία, κοινότητες, τοπικοί πολιτικοί, επαρχιακή διοίκηση, ινστιτούτο ενέργειας, Department for the Environment and Future Affaires (Τμήμα Περιβάλλοντος και Μελλοντικών Υποθέσεων) της Eπαρχίας Vorarlberg ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Περιγράψτε τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα της πρακτικής καθώς και τον θετικό και απτό αντίκτυπό της. Από τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, έχουν καταβληθεί προσπάθειες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην κοιλάδα προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλοσοφία του αποθέματος βιόσφαιρας. Πολυάριθμα έργα/πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν με κύριο σύνθημα «ζούμε και εργαζόμαστε σε αρμονία με τη φύση». Βασικός στόχος των έργων αυτών είναι να εξασφαλιστούν έσοδα και χρήσεις για τις κοινότητες/πληθυσμούς της περιοχής με τη βοήθεια της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Με το πέρασμα των χρόνων διάφορα έργα σε τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, προώθηση και εμπορία των προϊόντων της βιόσφαιρας, ο βιώσιμος τουρισμός και οι χειροτεχνίες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλαν στη διασφάλιση ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή και δημιούργησαν δυνατότητες κερδοφορίας για τον πληθυσμό. Πέντε χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό της Great Walser Valley ως απόθεμα βιόσφαιρας, αναλύθηκε ο βαθμός αποδοχής της ιδέας της βιόσφαιρας από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες και μελετήθηκα τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα. Η μελέτη επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη στρατηγική, την υλοποίηση και περιφερειακή αποδοχή από τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στη συνεισφορά τους στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Τα πορίσματα της μελέτης κατέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο ότι τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού «Απόθεμα Βιόσφαιρας» ήταν ορατά. Η αποδοχή εκ μέρους του πληθυσμού ήταν πολύ υψηλή (84% από όσους

13 ρωτήθηκαν είπαν ότι το απόθεμα βιόσφαιρας ήταν καλή ιδέα, ακόμα και πολύ καλή ιδέα ως πρόγραμμα). Επίσης υψηλός ήταν ο βαθμός ετοιμότητας για ενεργό συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη (40% των ερωτηθέντων είπαν ότι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μελλοντικά έργα σε σχέση με το απόθεμα βιόσφαιρας). Το απόθεμα βιόσφαιρας αντιμετωπίζεται κυρίως ως εργαλείο προστασίας της φύσης και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα είναι η ενημέρωση, η ενισχυμένη συνεργασία με τις κοινότητες και η δυνατότητα εμπορίας των τοπικών προϊόντων. Επιπλέον,.έχει αυξηθεί και διεθνώς ο βαθμός ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την περιοχή. ΣΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έκθεση αναφορικά με τα συγκεκριμένα συμπεράσματα σε σχέση με την πρωτοβουλία και τις παρατηρήσεις αναφορικά με πιθανή κεφαλαιοποίηση. Πόσο εύκολα θα μπορούσε αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί ή να προσαρμοστεί σε άλλα πλαίσιο; Η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης που παρουσιάστηκε στην προκειμένη περίπτωση φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα βασικά της σημεία, ωστόσο πρέπει να προσαρμοστεί στις αντίστοιχες εκάστοτε συνθήκες και στόχους. Προκειμένου να επιχειρηθεί ο χαρακτηρισμός ενός αποθέματος βιόσφαιρας, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί μεμονωμένα κατά πόσο πληρούνται τα διεθνή (εθνικά) κριτήρια που θέτει η UNESCO. Το απόθεμα βιόσφαιρας της Great Walser Valley ενδείκνυται ως καλή πρακτική για όλες τις ομάδες εργασίας. Για την ομάδα εργασίας 1 οι διάφορες δραστηριότητες και η δημιουργία μιας εμπορικής ονομασίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εξεύρεση και ανάπτυξη των οικονομικών δυνατοτήτων της δικής τους περιφέρειας του έργου. Μια σημαντική προσέγγιση από άποψη βιώσιμης διαχείρισης και συνεπώς ενδιαφέρουσα για την ομάδα εργασίας 2 είναι η τακτική καταγραφή της κατάστασης της διαδικασίας ανάπτυξης και των κατάλληλων μετατροπών ή του περαιτέρω σχεδιασμού των επόμενων σταδίων. Η ενεργή ενσωμάτωση του πληθυσμού συνέβαλε σημαντικά στην αποδοχή και στη δημιουργία συνείδησης αναφορικά με το απόθεμα βιόσφαιρας στην Great Walser Valley. Μεταξύ άλλων, ήταν επίσης ουσιαστικό ότι λεπτομερής πληροφορίες ήταν διαθέσιμες εκ των προτέρων στους κατοίκους της περιοχής αναφορικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε μια περιοχή αποθέματος βιόσφαιρας καθώς και τη μείωση των προκαταλήψεων αναφορικά με τους ενδεχόμενους περιορισμούς. Μακροπρόθεσμα υπάρχουν διάφορα προγράμματα σχετικά με το θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συνεπώς το παράδειγμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για την ομάδα εργασίας 3.

14 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Στοιχεία επικοινωνίας (άτομα επικοινωνίας, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοποι και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για την συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την πρακτική). Great Walser Valley Biosphere Reserve Management, Ruth Moser, Jagdbergstraße 272, 6721 Thüringerberg, Αυστρία T +43 (0) , ΠΗΓΕΣ Παράθεση των διάφορων πηγών, σχετικών μελετών και λοιπής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και την ανάπτυξη της καλής πρακτικής. Coy, M., Weixlbaumer, N. (Hrsg.), 2009: Der Biosphärenpark als regionales Leitinstrument: Das Große Walsertal im Spiegel der Nutzer. Innsbruck, 126 p. Jungmeier et al. 2010: Part_b: Partizipationsprozesse in Biosphärenparks

15 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3.2 Εθνικό Τοπίο Het Groene Woud ( Ολλανδία) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Επισημάνετε τη χώρα και το όνομα του οργανισμού/τμήματος από όπου προέρχεται η Καλή Πρακτική, τον τίτλο του προγράμματος (εάν η πρωτοβουλία προκύπτει από κάποιο έργο), το έτος υλοποίησης κ.τ.λ. Χώρα: Κάτω Χώρες Υλοποιήθηκε από το Υπουργείου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος (Ministry of Spatial Planning and Environment) Έτος υλοποίησης ήταν το 2005 Μοναδικές ή ξεχωριστές περιοχές χαρακτηρίστηκαν Εθνικά Τοπία από το υπουργείο με σκοπό τη διαφύλαξή των φυσικών, πολιτιστικά ιστορικών αξιών και των δυνατοτήτων ανάκαμψης αυτών των τοπίων και παράλληλα την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γιατί ξεκίνησε η πρακτική; Ποια προβλήματα, ανάγκες και ζητήματα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη δράση; Το 2005 η εθνική κυβέρνηση χαρακτήρισε 20 εθνικά τοπία στις Κάτω Χώρες ως περιοχές ειδικής φυσικής και/ή πολιτιστικής αξίας οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης, διατήρησης ή βελτίωσης. Ένας μεγάλος αριθμός εταίρων (όπως οργανισμοί διατήρησης της φύσης, πολιτιστικοί οργανισμοί κ.ά.) καταβάλλουν ήδη προσπάθειες να διατηρήσουν το τοπίο στην περιοχή του Green Forest. Άσκησαν πιέσεις προκειμένου να καταστήσουν το Green Forest επιλεγμένο εθνικό τοπίο και το πέτυχαν. ΣΤΟΧΟΙ Ποιοι ακριβώς ήταν οι βραχυπρόθεσμοί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της πρωτοβουλίας; Ποιοι ήταν οι γενικοί και οι επιμέρους συγκεκριμένοι στόχοι; Ο γενικός στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι η εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος για το εθνικό τοπίο και η συμμετοχή τοπικών εταίρων στη διαδικασία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί υλοποιήθηκαν πολλά προγράμματα στους τομείς του τουρισμού, των επιχειρήσεων, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής ενημέρωσης, της έρευνας, της εμπορίας τοπικών προϊόντων κ.τ.λ. ενώ εγκαινιάστηκαν πρωτοβουλίες/συνεργασίες. Το 2009 ιδρύθηκε ένα περιφερειακό συμβούλιο (Streekraad Het Groene Woud en de Meierij). Ένας μεγάλος αριθμός εταίρων εκπροσωπείται σε αυτό το συμβούλιο, όπως η περιφερειακή διοίκηση (επαρχία του Βόρειου Brabant), ενώσεις αγροτών,

16 τουρισμός και επιχειρήσεις καθώς και πολιτιστικές οργανώσεις. Το συμβούλιο λειτουργεί συμβουλευτικά προς την περιφερειακή διοίκηση σε σχέση με το Green Forest. ΠΟΡΟΙ Περιγράψτε τους πόρους που χρησιμοποιήθηκα για την υλοποίηση της καλής πρακτικής π.χ. οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, φυσικοί πόροι, δεξιότητες, γνώσεις, ΤΠΕ, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλες πτυχές. Μέχρι το 2005: μικρότερης κλίμακας έργα στο πλαίσιο του έργου Lifescape Your Lanscape (Πρόγραμμα Interreg IIIB) διάφορα έργα LEADER Από το 2007: χρηματοδότηση από την επαρχία του Βόρειου Brabant Περίπου 50% (με μέγιστο 75%) του κόστους διαχείρισης επιβάρυναν την κυβέρνηση μέχρι πέρυσι, ενώ τοπικές εταιρίες και διάφοροι άλλοι οργανισμοί όπως ενώσεις για τη διατήρηση της φύσης συμμετείχαν με ποσοστό 25% έκαστος. Το ετήσιο κόστος δεν μπορεί να δοθεί επακριβώς με αριθμούς εξαρτάται από αντίστοιχα υλοποιημένα προγράμματα και δραστηριότητας και κυμαίνεται μεταξύ και ευρώ. Λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης, η κυβέρνηση θα αναλάβει μόνο το 25% του κόστους φέτος. Γραφείο: Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij απασχολέι ένα υπάλληλο μερικής απασχόλησης ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διοίκηση. Αρκετοί υπάλληλοι των συμμετεχόντων εταίρων απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Streekhuis. Περίπου δέκα άτομα εργάζονται και είναι κυρίως μερικώς απασχολούμενοι. Το διοικητικό συμβούλιο συνδέεται με την προαναφερθείσα περιφερειακή επιτροπή Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij. Ντόπιοι συμμετέχουν σε διάφορα έργα, ενώ υπάρχει συνεργασία με φορείς του τουρισμού και άλλες ενώσεις. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τι έκανε η πρακτική προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της όταν χρησιμοποιούσε ανθρώπινους και άλλους πόρους; Παρακαλείσθε να δώσετε μια επισκόπηση των κύριων γνωρισμάτων της πρακτικής/πρωτοβουλίας: κύριες δράσεις/δραστηριότητες, χρονοδιάγραμμα, εφαρμοζόμενες μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πληροφοριών αναφορικά με βασικούς παράγοντες όπως συνεργασίες/συμπράξεις κ.τ.λ. Επιπλέον, να υποδείξετε την περιοχή/θέση στην οποία υλοποιήθηκε η πρακτική. Η κύρια δραστηριότητα στο πλαίσιο του Green Forest είναι η υλοποίηση έργων τα οποία συνάδουν με το στόχο του εθνικού τοπίου: την εφαρμογή

17 μιας υγιούς και βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι δυνατότητες διατήρησης και βελτίωσης της αξίας του τοπίου. Παραδείγματα έργων: Μια πρωτοβουλία αποτελεί η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και της οικονομίας μέσω της διαμόρφωσης μιας εμπορικής ονομασίας υπό μορφή συνεταιρισμού, ο στόχος της οποίας είναι η βιώσιμη προώθηση της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας για την περιφερειακή οικονομία με ένα κοινό λογότυπο. Με αυτόν τον τρόπο οι αξίες της περιοχής διατηρούνται και ενισχύονται ενώ αυξάνονται τα έσοδα των ντόπιων επιχειρηματιών Αναπτύχθηκε η καινοτόμα ιδέα της δημιουργίας ενός περιφερειακού λογαριασμού σε συνδυασμό με ένα περιφερειακό ταμείο. Το περιφερειακό ταμείο καθώς και ο λογαριασμός καταθέσεων Rabo Groene Woud αποτελούν τα δύο κύρια στοιχεία, μέσω των οποίων τα αυτό-ανανεώσιμα κεφάλαια στηρίζουν οικονομικά πολλές περιφερειακές δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση του περιφερειακού ταμείου επιτυγχάνεται κυρίως μέσω περιφερειακών λογαριασμών καταθέσεων, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση ανήκουν σε εταιρείες, κρατικούς οργανισμούς και ενώσεις πολιτών. Οι οργανισμοί λαμβάνουν τα συνήθη επιτόκια στο λογαριασμό καταθέσεων και η τράπεζα μεταφέρει το 5% του συνόλου των τόκων από όλους τους περιφερειακούς λογαριασμούς καταθέσεων στο ταμείο. Η τράπεζα επωφελείται από τον μεγαλύτερο αριθμό πελατών και τις αποταμιεύσεις τους, επομένως ο τόκος που μεταφέρεται στο ταμείο είναι σχετικά μικρός σε σύγκριση με το κέρδος της τράπεζας. Οι κάτοχοι του λογαριασμού έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν ειδικό επιτόκιο απευθείας στο ταμείο και όλοι μπορούν να προβούν σε δωρεές κατά το συνήθη τρόπο. Ο περιφερειακός λογαριασμός και το περιφερειακό ταμείο προσφέρουν στους τοπικούς οργανισμούς την ευκαιρία να αποδείξουν ση δέσμευσή τους για την περιοχή. Ο περιφερειακός οργανισμός αποτελούμενος από μέλη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στοχεύει στην υποστήριξη και την ενίσχυση των βασικών ιδιοτήτων του Green Forest και της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, ο οργανισμός αυτός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της περιοχής καθώς και σε καινοτόμες διαδικασίες και στη συνεργασία στην περιοχή. Έργο τους μεταξύ άλλων είναι: - Να φέρνει σε επικοινωνία διάφορα μέρη/ομάδες - Να συνοδεύει και να επηρεάζει διαδικασίες - Να εγκαινιάζει προγράμματα - Να υποστηρίζει τους υπεύθυνους όπως τη διαχείριση των

18 οικονομικών ενός προγράμματος - Δραστηριότητες στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - Να προσφέρει δυνατότητες πρακτικής άσκησης για όλους τους τύπους εκπαίδευσης - Να σχεδιάζει και να χαράσσει διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας - Να παρέχει περιβαλλοντική εκπαίδευσης σε πολλά κέντρα επισκεπτών - Να προωθεί τα τοπικά προϊόντα: όπως η όλυρα, ένα είδος σίτου, το οποίο καλλιεργείται με παραδοσιακό τρόπο και χρησιμοποιείται στην παρασκευή ψωμιού και μπύρας. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται στα τοπικά καταστήματα - Να ενημερώνει μέσω ιστοσελίδων, πληροφοριακών εντύπων, εκδηλώσεων κ.ά. - Να διοργανώνει εκδρομές ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ/ΟΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ Περιγράψτε τους συμμετέχοντες δρώντες, συγκεκριμένες ομάδεςστόχους καθώς και τους άμεσους και έμμεσους δικαιούχους της πρωτοβουλίας Όλοι οι οργανισμοί που αποτελούν το Streekraad Τοπικός πληθυσμός Ντόπιοι επιχειρηματίες Τουρίστες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Περιγράψτε τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα της πρακτικής καθώς και τον θετικό και απτό αντίκτυπό της. Ο χαρακτηρισμός εθνικό τοπίο προσέδωσε κύρος στην περιοχή. Ενισχύθηκε η συνείδησης του να ζει κανείς σε μια όμορφη περιοχή (θα μπορούσε να είναι και πιο έντονη). Ωστόσο, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανισμών για την υλοποίηση έργων με στόχο τη βελτίωση της περιοχής. Υπάρχουν έργα με άμεσο θετικό αποτέλεσμα στη φύση και το τοπίο (για παράδειγμα η πρωτοβουλία των αγροτών να αφήσουν να ανθίσουν στις άκρες των εκτάσεών τους φυτά προκειμένου να τραφούν οι πεταλούδες και άλλα έντομα ή να ξαναφυτέψουν φράχτες από θάμνους προκειμένου να αυξήσουν την ποικιλία των ειδών). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν δραστηριότητες οικονομικού προσανατολισμού (για παράδειγμα η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ πόλεων και αγροτών στην εξοχή). Ωστόσο, υπήρξαν και έργα με έμφαση στη διατήρηση της φύσης καθώς και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Μεταξύ άλλων, ιδρύθηκε μια επιχείρηση η οποία απασχολεί άτομα με αναπηρίες. Είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των μονοπατιών και των διαδρομών πεζοπορίας. Εργάζονται έναντι μικρότερης αμοιβής σε σύγκριση με μια «κανονική» εταιρεία, τα μονοπάτια συντηρούνται, το τοπίο καθίσταται πιο

19 ελκυστικό και τα άτομα με αναπηρίες αναλαμβάνουν εργασίες ανάλογα με τις ικανότητές τους και δεν εξαρτώνται από το κοινωνικό σύστημα. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση, επομένως η επιτυχία δεν μπορεί να αποτυπωθεί με δεδομένα ή αριθμούς. Ωστόσο, η ετοιμότητα του πληθυσμού και των οργανισμών για ενεργό συμμετοχή είναι δεδομένη και αυτό θεωρείται πιο σημαντικό. ΣΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έκθεση αναφορικά με τα συγκεκριμένα συμπεράσματα σε σχέση με την πρωτοβουλία και τις παρατηρήσεις αναφορικά με πιθανή κεφαλαιοποίηση. Πόσο εύκολα θα μπορούσε αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί ή να προσαρμοστεί σε άλλα πλαίσιο; Η δυνατότητα προσαρμογής ορισμένων πτυχών αυτής της περίπτωσης σε κάποιο άλλο πλαίσιο είναι φυσικά δεδομένη. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το ενδιαφέρον του πληθυσμού και των συμμετεχόντων οργανισμών προκειμένου να προσφέρουν τη στήριξή τους. Αυτή η καλή θέληση πρέπει να προέρχεται από τους κατοίκους και τους συμμετέχοντες, δεν πρέπει να αναγκάζονται ή να υπόκεινται στη νομοθεσία του κράτους. Αυτή η καλή πρακτική ενδιαφέρει όλες τις ομάδες εργασίας. Το ότι η περιοχή απέκτησε μια εμπορική ονομασία αποτέλεσε πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η εμπορική ονομασία συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας περιφερειακής ταυτότητας. Επιπλέον, συνέβαλε και εξακολουθεί να συμβάλλει στην προώθηση και εμπορία των τοπικών προϊόντων και του τουρισμού. Τα παραδείγματα δραστηριοτήτων καταδεικνύουν τη μεγάλη ποικιλία των προγραμμάτων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προώθηση των τοπικών προϊόντων και των τουριστικών δραστηριοτήτων. Ακόμα και κοινωνικά προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή διαδικασία με θετικό αποτέλεσμα από κοινωνικής και επικοινωνιακής άποψης. Το Het Groene Woud είναι επίσης σχετικό για την ομάδα εργασίας 2, καθώς ο τρόπος διεύθυνσης του Γραφείου αποτελεί ενδιαφέρουσα προσέγγιση: άτομα από διαφορετικούς ήδη υφιστάμενους οργανισμούς εργάζονται από κοινού (με την υποστήριξη μόνο ενός μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου) για την υλοποίηση του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματος, προσφέροντας τη γνώση, τις εμπειρίες και την επιρροή των αρχικών υπαλλήλων. Οι προσωπικές δαπάνες (και οι πόροι) μπορούν να μοιραστούν και πιθανότατα είναι μικρότερε από ό,τι θα ήταν εάν εργαζόταν λίγοι πλήρως απασχολούμενοι στο πρόγραμμα. Η καινοτόμα ιδέα του Περιφερειακού Ταμείου είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τις ομάδες εργασίας 2 και 3. Προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων για διάφορα έργα σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι οι οργανισμοί και τα άτομα που έχουν ένα τέτοιο Περιφερειακό Λογαριασμό Καταθέσεων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι κακό για την περιοχή τους και εμπλέκονται έμμεσα στην

20 αναπτυξιακή διαδικασία. Ειδικά για τις επιχειρήσεις (ή ακόμα και για τα πολιτικά κόμματα) που εδρεύουν στην περιοχή, αποτελεί πολύ καλή διαφήμιση όχι μόνο να προσφέρουν θέσεις εργασίας αλλά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Η εμπειρία της Ολλανδίας καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των κατοίκων αποτελεί ουσιαστική και βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσω μιας διαρκούς ροής πληροφοριών και την ενεργό συμμετοχή του κοινού. Αυτή η πτυχή ενδιαφέρει εν μέρει την ομάδα εργασίας 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Στοιχεία επικοινωνίας (άτομα επικοινωνίας, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοποι και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για την συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την πρακτική). Désiré van Laarhoven (Regional Fund) Van t Laar Hof Looeind 11, 5298 LX Liempde Κάτω Χώρες Geert van der Veer (συνεταιριστικός οργανισμός του Het Groene Woud) Τηλ: ή κινητό τηλέφωνο: ΠΗΓΕΣ Παράθεση των διάφορων πηγών, σχετικών μελετών και λοιπής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και την ανάπτυξη της καλής πρακτικής. Wilma van der Pijll, Province of Noord-Brabant, (το κύριο μέρος αυτού του πίνακα συντάχθηκε από εκείνη); Valerie Wetsels, Praedium Gebiedsmeerjarenprogramma Het Groene Woud & De Meierij (Streekraad ) Gebiedsjaarverslag 2010 Het Groene Woud en De Meierij (Streekraad ) Gebiedswerkplan Het Groene Woud en De Meierij 2011 (Streekraad )

21 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3.3. Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon VSP mat (Νορβηγία)-Πρόγραμμα προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή τροφίμων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Επισημάνετε τη χώρα και το όνομα του οργανισμού/τμήματος από όπου προέρχεται η Καλή Πρακτική, τον τίτλο του προγράμματος (εάν η πρωτοβουλία προκύπτει από κάποιο έργο), το έτος υλοποίησης κ.τ.λ. Το VSP mat εντάσσεται στο πρόγραμμα Innovation Norway. Το Innovation Norway αποτελεί το κύριο εργαλείο της νορβηγικής κυβέρνησης για την καινοτομία και την ανάπτυξη των νορβηγικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Αποτελεί ένα γενικό πρόγραμμα πλαίσιο για την υποστήριξη της δημιουργίας αξίας σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, τη βιομηχανία καθώς και την παραγωγή τροφίμων. Ένα ακόμη σημαντικό έργο είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γιατί ξεκίνησε η πρακτική; Ποια προβλήματα, ανάγκες και ζητήματα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη δράση; Οι λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση του VSP mat το 2001 ήταν η ενίσχυση της καινοτομίας και της μεγαλύτερης ποικιλίας στα τοπικά προϊόντα διατροφής. Επιπλέον, στόχος του ήταν να αυξήσει την αξία της παραγωγής τροφίμων για αγρότες και την τοπική παραγωγή προϊόντων διατροφής με βάση αγαθά από τη γεωργική παραγωγή. Παρατηρήθηκε επίσης αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή προϊόντων διατροφής μικρής κλίμακας τα οποία παράγονται στην περιοχή εξαιτίας της αυξανόμενης αγοραστικής δύναμης και σε κάποιο βαθμό της νέας ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και του ενδιαφέροντος της τουριστικής βιομηχανίας για τις νορβηγικές διατροφικές παραδόσεις. Η υλοποίηση του προγράμματος εγκρίθηκε ύστερα από την έκθεση αρ. 19 στο κοινοβούλιο ( ). Η Έκθεση αυτή κατέδειξε την αναγκαιότητα ανάπτυξης και υποστήριξης της Παραγωγής Νορβηγικών Τροφίμων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη εισαγωγής τροφίμων και να δημιουργηθεί αξία μέσα στη χώρα.

22 ΣΤΟΧΟΙ Ποιοι ακριβώς ήταν οι βραχυπρόθεσμοί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της πρωτοβουλίας; Ποιοι ήταν οι γενικοί και οι επιμέρους συγκεκριμένοι στόχοι; Ο γενικός στόχος ήταν η αύξηση της ποσότητας, του όγκου συναλλαγών και της χρήσης των τοπικά και σε μικρή κλίμακα παραγόμενων προϊόντων διατροφής η αύξηση της ποιότητας και της ποικιλίας στον τομέα της μικρής κλίμακας προϊόντων διατροφής η αύξηση του κέρδους για τον πρωτογενή τομέα η αύξηση του όγκου συναλλαγών για προϊόντα από το σύνολο του πρωτογενούς τομέα (γεωργία) στη Νορβηγία ΠΟΡΟΙ Περιγράψτε τους πόρους που χρησιμοποιήθηκα για την υλοποίηση της καλής πρακτικής π.χ. οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, φυσικοί πόροι, δεξιότητες, γνώσεις, ΤΠΕ, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλες πτυχές. Επιτροπή παρακολούθησης η οποία ορίστηκε από το Νορβηγικό Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων (Ministry of Agriculture and Food Administration): Innovation Norway Στρατηγικές: Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε δύο φορές προκειμένου να ελεγχθεί η επιτυχία του Οικονομικοί πόροι: Συνολικά 825 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (ΝΟΚ) για ολόκληρη τη δεκαετία (περίπου 107 εκατ. Ευρώ, στην Αγοραία Συναλλαγματική Αξία-περίπου 10,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) Οι κύριες δραστηριότητες είναι: επιχορηγήσεις για ανάπτυξη προϊόντων για μικρές επιχειρήσεις οικοδόμηση εθνικής φήμης οικοδόμηση γνώσης (πολλοί εταίροι) Για την υλοποίηση των διαφόρων έργων/δραστηριοτήτων συμμετείχαν πολλοί εταίροι. Για παράδειγμα η Bioforsk συμμετείχε στις περισσότερες ερευνητικές δράσεις

23 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τι έκανε η πρακτική προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της όταν χρησιμοποιούσε ανθρώπινους και άλλους πόρους; Παρακαλείσθε να δώσετε μια επισκόπηση των κύριων γνωρισμάτων της πρακτικής/πρωτοβουλίας: κύριες δράσεις/δραστηριότητες, χρονοδιάγραμμα, εφαρμοζόμενες μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πληροφοριών αναφορικά με βασικούς παράγοντες όπως συνεργασίες/συμπράξεις κ.τ.λ. Επιπλέον, να υποδείξετε την περιοχή/θέση στην οποία υλοποιήθηκε η πρακτική. Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες ήταν οι ακόλουθες: Ανάπτυξη πάρα πολλών Νορβηγικών προϊόντων διατροφήςσπεσιαλιτέ με ή χωρίς εμπορική ονομασία, σε όλες τις περιοχές της Νορβηγίας Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου εξειδίκευσης στην μικρής κλίμακας επεξεργασία τροφίμων (εθνικό δίκτυο 5 κόμβων, το οποίο προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια, γνώσεις και μαθήματα για παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα) Οικοδόμηση φήμης σε σχέση με την εθνική τουριστική βιομηχανία Kαθιέρωση Νορβηγικής Αγροτικής Αγοράς σε πολλές πόλεις Κατοχύρωση εμπορικής ονομασίας προϊόντων στη Νορβηγία (διαθέσιμη σε όλους τους παραγωγούς) Οικοδόμηση γνώσης (ερευνητικά έργα με διάφορους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα το έργο για το κρέας του αρνιού της αρκτικής, του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το VSP mat. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ/ΟΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ Περιγράψτε τους συμμετέχοντες δρώντες, συγκεκριμένες ομάδεςστόχους καθώς και τους άμεσους και έμμεσους δικαιούχους της πρωτοβουλίας Η ομάδα-στόχος-μικρές αγροτικές εταιρείες, αγρότες, τουριστικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν αγροτικούς πόρους) συμμετείχαν με διάφορους τρόπους: Ως ενδιαφερόμενα μέρη σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα Ως πελάτες, δηλ. στο κέντρο τεχνογνωσίας σε μικρής κλίμακας επεξεργασία τροφίμων, συμμετέχοντας σε μαθήματα, δίκτυα και λαμβάνοντας μεμονωμένη βοήθειας σαν ένα είδος συμβουλευτικού προγράμματος (το οποίο ήταν πολύ αποτελεσματικό και συχνά μπορούσε να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα) Ως κύριοι του έργου κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων τροφίμων ως αναμνηστικά και μεγάλη εμπειρία στις τουριστικές επιχειρήσεις)

24 Ως ιδιοκτήτες δικτύου/εταιρείας (π.χ. Αγροτική Αγορά, συνεταιρισμοί πωλήσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Περιγράψτε τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα της πρακτικής καθώς και τον θετικό και απτό αντίκτυπό της Η αξιολόγηση του 2006 κατέδειξε ότι το VSP mat ήταν σημαντικό για τη δημιουργία 677 νέων προϊόντων, 560 καινοτόμων προϊόντων και την ίδρυση 118 νέων μικρών επιχειρήσεων. Λόγω της θετικής αξιολόγησης του προγράμματος VSP mat, στις αρχές του 2012 θα ξεκινήσει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα αποτελέσει συνέχεια αυτού, 60% των επιχειρήσεων που έλαβαν οικονομική βοήθεια από το VSP mat κατέγραψαν είτε λιγότερο κόστος παραγωγής είτε περισσότερα κέρδη ή και τα δύο. Οι επιχορηγήσεις για ανάπτυξη προϊόντων χορηγούνται μόνο για επενδύσεις και δράσεις κατά τη διαδικασία της καινοτομίας και της εκκίνησης, οι μακροχρόνιες επιδοτήσεις για προϊόντα και παραγωγούς δεν καταβάλλονται. Ορισμένα έργα είναι σημαντικά για ολόκληρη την τοπική κοινωνία όπως στην περίπτωση του Rakfisk fra Valdres, του εμπορικού σήματος Lofotlam και της εταιρείας διανομής Rørosmat SA η οποία συστάθηκε με οικονομική βοήθεια από το VSP mat Οικοδόμηση γνώσης (μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού έργου έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες) Επιτυχής μεταφορά γνώσης μεταξύ ερευνητών και παραγωγών, μεταξύ παραγωγών και άλλων καθώς και αποκλειστικά μεταξύ παραγωγών Δημιουργία δικτύων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για επιχειρήσεις μικρής κλίμακας Εστιασμένο ενδιαφέρον στα τοπικά τρόφιμα για εγχώριους πελάτες και στον τουρισμό Το κυβερνητικό πρόγραμμα διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων τροφίμων, με βάση καινοτομίες και την παράδοση. Πολλά προϊόντα είναι γνωστά και διαθέσιμα σε όλους, για παράδειγμα τα προϊόντα κρέατος Aron Mat ή το κραμβέλαιο Odelia. Το κέντρο τεχνογνωσίας για επεξεργασία τροφίμων μικρής κλίμακας εξακολουθεί να λειτουργεί και έχει αποκτήσει δεξιότητες στη διδασκαλία, συμβουλευτική και τη μεταφορά γνώσης, χρησιμοποιώντας όσον το δυνατόν περισσότερους ανθρώπινους πόρους, αλλά και συμπεριλαμβάνοντας εθνικές και διεθνείς δυνάμεις όπου αυτό είναι απαραίτητο. Επιτυχής είναι συχνά και η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των παραγωγών.

25 ΣΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έκθεση αναφορικά με τα συγκεκριμένα συμπεράσματα σε σχέση με την πρωτοβουλία και τις παρατηρήσεις αναφορικά με πιθανή κεφαλαιοποίηση. Πόσο εύκολα θα μπορούσε αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί ή να προσαρμοστεί σε άλλα πλαίσιο; Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι απαιτούνται περαιτέρω προγράμματα προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ο τομέας τροφίμων μικρής κλίμακας, το Πρόγραμμα «Local Food» (Τοπικά Τρόφιμα) εγκαινιάστηκε το 2011, υπό τη διεύθυνση του Innovation Norway. Το νέο πρόγραμμα διατηρεί τα πιο πετυχημένα στοιχεία του VSP mat. Το 2011 η οργανωτική επιτροπή προετοίμασε την πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα, ωστόσο είναι δεδομένο ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρία κύρια μέρη: Αναπτυξιακό πρόγραμμα παραγωγών τοπικών τροφίμων: οικονομικά μέσα για παραγωγούς τοπικών προϊόντων διατροφής σε συνδυασμό με την παραγωγή αγροτικών αγαθών. Το σημείο αυτό περιλαμβάνει επίσης δίκτυο παραγωγών Κέντρο τεχνογνωσίας για επεξεργασία τροφίμων μικρής κλίμακας (εθνικό δίκτυο 5 κόμβων, παροχή μεμονωμένης βοήθειας, μεταφορά γνώσης και μαθήματα για παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα) Οικοδόμηση εθνικής φήμης για τοπικά τρόφιμα, διατροφική κουλτούρα, Νορβηγικά παραδοσιακά πιάτα, σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία Ο βασικός στόχος και τα ενδιαφέρον θα είναι παρόμοια όπως τα δέκα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του VSP mat. Όπως αποδεικνύει αυτή η Καλή Πρακτική είναι πολύ πιθανό να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος (δημιουργήθηκαν πολυάριθμα νέα προϊόντα και επιχειρήσεις). Η μακρόχρονη εμπειρία, ωστόσο, καταδεικνύει την σημασία συνέχισης τέτοιων διαδικασιών προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική για νέα επιτεύγματα. Επικοινωνία από την άποψη της τεχνικής υποστήριξης καθώς και η ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων και διεπιστημονική συνεργασία (π.χ. με τον τουριστικό τομέα) θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Η αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων συμβάλλει στον έλεγχο της επιτυχίας και παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων πτυχών εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή είναι ότι πλέον δεν καταβάλλονται μακροχρόνιες επιδοτήσεις για προϊόντα, αντίθετα παρέχονται μόνο επιχορηγήσεις για καινοτομίες και για εκκινήσεις νέων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ομάδα εργασίας 2. Η ίδρυση Αγροτικών Αγορών και η δημιουργία ετικέτας αποτελούν καλές ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεων των ορεινών προϊόντων και ως εκ τούτου ενδιαφέρουν την ομάδα εργασίας 1. Ένα βασικό κομμάτι του προγράμματος VSP-mat είναι η επικοινωνία σε όλα

26 τα επίπεδα. Η ανταλλαγή μεταξύ συντονιστικών τμημάτων και συμμετεχουσών επιχειρήσεων αποτελεί τη βάση για τον πρακτικό σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση της ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων. Η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού μπορεί να ενισχυθεί μέσω της επισήμανσης/καθιέρωσης ετικέτας των τοπικών προϊόντων και των σχετικών στρατηγικών προώθησης και εμπορίας. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή για την ομάδα εργασίας 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Στοιχεία επικοινωνίας (άτομα επικοινωνίας, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοποι και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για την συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την πρακτική). Innovation Norway, by Elin Hjortland Kompetansenettverk for småskala matproduksjon Nord-Norge (Κέντρο τεχνογνωσίας στον τομέα της παραγωγής τροφίμων μικρής κλίμακας, Βόρεια Νορβηγία), (Νορβηγική γλώσσα), by Hilde Halland, ΠΗΓΕΣ Παράθεση των διάφορων πηγών, σχετικών μελετών και λοιπής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και την ανάπτυξη της καλής πρακτικής. (Hilde Halland, Ulrike Naumann, Christian Uhlig) Rapport VSP mat (Innovation Norway, Inger Solberg og Elin Hjortland) and Arbeidsgrupperapport (Report) VSP mat etter 2010? (Innovation Norway) ορισμένες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα για το Innovation Norway

27 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3.4 The Steinbach Way (ένα μοντέλο για την τοπική Ατζέντα 21, Αυστρία) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Επισημάνετε τη χώρα και το όνομα του οργανισμού/τμήματος από όπου προέρχεται η Καλή Πρακτική, τον τίτλο του προγράμματος (εάν η πρωτοβουλία προκύπτει από κάποιο έργο), το έτος υλοποίησης κ.τ.λ. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας του Steinbach a.d., Steyr, Άνω Αυστρία Ξεκίνησε το 1986 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα Εκκινητές ήταν ο πρώην δήμαρχος Μηχανικός Karl Sieghartsleitner και το τοπικό σύμβούλιο. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γιατί ξεκίνησε η πρακτική; Ποια προβλήματα, ανάγκες και ζητήματα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη δράση; Παρά το γεγονός ότι το Steinbach a.d. Steyr βρίσκεται σε απότομη πλαγιά, ήδη από τον Μεσαίωνα αποτέλεσε επίκεντρο της βιομηχανίας επεξεργασία σιδήρου (κατασκευή μαχαιροπίρουνων) και επωφελούνταν από την εγγύτητα με τον ποταμό Steyr (υδραυλική ενέργεια) και τα περιβάλλοντα δάση (καυσόξυλα). Η προμήθεια τροφίμων εξασφαλιζόταν από τα τοπικά μικρά αγροκτήματα. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, η βιομηχανική θέση στο Steinbach δεν ήταν πλέον ανταγωνιστική κατά τις δεκαετίας του 1960 και 1970 και η επιχείρηση εκεί, η οποία αποτελούσε τη μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης στην κοινότητα με περισσότερους από 200 υπαλλήλους πτώχευσε. Λόγω έλλειψης πελατών κατά τα επόμενα χρόνια, πολλές τοπικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, εμπορικές εταιρείες και καταστήματα έκλεισαν επίσης-για παράδειγμα από τα δέκα και πλέον ξενοδοχεία το 1986, δεν απόμεινε κανένα. Η επανεγκατάσταση νέας βιομηχανίας στο Steinbach θεωρήθηκε αδύνατη διότι τα άλλοτε πλεονεκτήματα του ποταμού και των των δασωδών απότομων πλαγιών αποτελούσαν πλέον περισσότερό μειονεκτήματα (κίνδυνος πλημμυρών, κανόνες οικοδόμησης, κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος στην παραποτάμια περιοχή καθώς και έλλειψη επαρκούς κατάλληλης έκτασης για εγκατάσταση βιομηχανικών κτηρίων σε κάποιο άλλο σημείο της κοινότητας). Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η ελλιπής σύνδεση της περιοχής με τα οδικά δίκτυα εκτός της κοινότητας, η παραίτηση και η έλλειψη προοπτικής για το μέλλον. Η καθοδική πορεία έφτασε στο κατώτατο σημείο περίπου 20 χρόνια μετά την πτώχευση της επιχείρησης μαχαιροπίρουνων διότι τότε οι πολλοί ιδιοκτήτες των τελευταίων τοπικών επιχειρήσεων συνταξιοδοτήθηκαν και η εξαγορά των επιχειρήσεων δεν θεωρούνταν βιώσιμη. Οι παλιές

28 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα άδεια κτήρια κατοικιών που υπήρχαν στην κοινότητα καταστράφηκαν ενώ τα εργαστήρια του πρώην εργοστασίου χρησιμοποιήθηκαν ως χώρος παράνομης εναπόθεσης ενίοτε επικίνδυνων αποβλήτων. ΣΤΟΧΟΙ Ποιοι ακριβώς ήταν οι βραχυπρόθεσμοί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της πρωτοβουλίας; Ποιοι ήταν οι γενικοί και οι επιμέρους συγκεκριμένοι στόχοι; Δραστηριοποίηση παρά τις αντίδράσεις Αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινότητας και εξεύρεση λύσεων Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των κατοίκων Εντοπισμός των δυνάμεων και των αδυναμιών και ανάπτυξη των δυνάμεων για κάτι νέο Προσδιορισμός στόχων και δημιουργία μοντέλων για το μέλλον Ζωή ξανά στο κέντρο της κοινότητας Διασφάλιση εκ νέου τοπικών προμηθειών για τους κατοίκους Δημιουργία θέσεων εργασίας ΠΟΡΟΙ Περιγράψτε τους πόρους που χρησιμοποιήθηκα για την υλοποίηση της καλής πρακτικής π.χ. οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, φυσικοί πόροι, δεξιότητες, γνώσεις, ΤΠΕ, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλες πτυχές. Χρησιμοποίηση των υποδομών και των δυνατοτήτων της κοινότητας Μια ένωση που ιδρύθηκε με στόχο να αναλάβει την εκπαίδευση (αλληλογραφία, συναντήσεις) και εν μέρει τη χορηγία. Εθελοντικές δραστηριότητες πολλών πολιτών Χρήση ιδιωτικού κεφαλαίου (όπως για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών στο κέντρο της κοινότητας με την υποστήριξη όμως της κοινότητας μέσω διάθεσης εργατών-πρόγραμμα απασχόλησης για μακροχρόνια πλεονάζον προσωπικό) Αξιοποίηση δυνατοτήτων χορηγιών σύμφωνα με το έργο (για παράδειγμα η κατασκευή πολλών σταθμών τηλεθέρμανσης με χρήση ροκανιδιών ξύλου χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.)

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκομίζοντας αποτελέσματα

Αποκομίζοντας αποτελέσματα Αποκομίζοντας αποτελέσματα Συμπεράσματα από το έργο GreenInfraNet European Union European Regional Development Fund Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Εφικτό μέσω του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο, Καθηγητή στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Οι κύριοι παράγοντες ( με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

«Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Β.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTRA «Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» To έργο INTRA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων.

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.) Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα