Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο. ίκτυο εδοµένων του. Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο. ίκτυο εδοµένων του. Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο ίκτυο εδοµένων του Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΚΗΥ-ΟΧ/ OX/1 V

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Χρήσιµες Πληροφορίες 2.1 Τι είναι το ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων (Α ) 2.2 Πως µπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων του Π.Κ. 2.3 Τι είναι η δυναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διευθύνσεων (DHCP) 2.4 Πώς να βρείτε τη διεύθυνση MAC (MAC Address) 3. Υποστήριξη-Πληροφορίες OX/1 V

3 1. Εισαγωγή Από την 1 η Σεπτεµβρίου 2003 το Κεντρικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (main campus) καλύπτεται από ενιαίο ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων. Το ενιαίο ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων (Α ) δίνει στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα τη δυνατότητα ασύρµατης πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες δικτύου και πηγές πληροφόρησης που προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο Κύπρου και κατ επέκταση από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Για την χρήση της υπηρεσίας ασύρµατης πρόσβασης στο δίκτυο δεδοµένων, είναι απαραίτητη η χρήση συστήµατος που περιέχει κατάλληλη και εξουσιοδοτηµένη ασύρµατη κάρτας (wireless card), και να βρίσκεται εντός του χώρου που καλύπτεται από το ασύρµατο δίκτυο (βλ Παράρτηµα Α). 2. Χρήσιµες Πληροφορίες 2.1 Τι είναι το Ασύρµατο ίκτυο εδοµένων Το ασύρµατο δίκτυο επιτρέπει σε ηλεκτρονικές συσκευές (από υπολογιστές µέχρι video, DLP) να επικοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδοµένα χωρίς την ύπαρξη καλωδίων. Σε όλα σχεδόν τα νέα πρότυπα ασύρµατων δικτύων δεν απαιτείται οπτική επαφή, αλλά σίγουρα η ποιότητα πρόσβασης επηρεάζεται από την ύπαρξη ουσιαστικών φυσικών εµποδίων. OX/1 V

4 Σε κάθε ασύρµατο δίκτυο υπάρχουν δύο µέρη: η ασύρµατη κάρτα δικτύου και ο ποµποδέκτης-κόµβο (Access Point) που λειτουργεί ως το σηµείο µε το οποίο επιτυγχάνεται η ένωση στο ασύρµατο δίκτυο. Το Α επιτρέπει στο Πανεπιστήµιο Κύπρου να επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης από όλους τους χώρους του Πανεπιστηµίου, και ειδικά σε χώρους όπου η εγκατάσταση ενσύρµατης καλωδίωσης είναι ανέφικτη. Είναι µια λύση που επιτρέπει κινητικότητα (mobility), και απεξάρτηση των χρηστών από συγκεκριµένους χώρους πρόσβασης (designated), και επιτρέπει οποιονδήποτε χώρο του Πανεπιστηµίου να χρησιµοποιείται ως βιβλιοθήκη, εργαστήριο, ή ως χώρος εργασίας. OX/1 V

5 Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στο Α του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι το IEEE b. Το IEEE b δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1998 και έχει ταχύτητα 11Mbps ενώ η έκδοση IEEE a, που βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της ανάπτυξης, προβλέπει ταχύτητες µέχρι 54Mbps. Στο Α, η ποιότητα πρόσβασης επηρεάζεται από την απόσταση από τον ποµπό, από την ύπαρξη σηµαντικών φυσικών εµποδίων µεταξύ του χρήστη και του ποµπού και από τον αριθµό χρηστών που είναι ήδη συνδεδεµένοι. Σε ένα Α, απαραίτητο στοιχείο είναι η ασφαλισµένη, δυναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διευθύνσεων (DHCP). Ο πιο κάτω πίνακας δίνει κάποιες γενικές πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται. IEEE IEEE802.11b IEEE802.11a Ταχύτητα 2Mbps 11Mbps 54Mbps Εµβέλεια 100µ 100µ 100µ Συχνότητα 2,4GHz 2,4GHz 5GHz ιασύνδεση Ethernet Ethernet Ethernet OX/1 V

6 2.2 Πώς µπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο Α του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Χρειάζεστε ένα σύστηµα (Μικροϋπολογιστή) το οποίο περιέχει ασύρµατη κάρτα (wireless card ή wireless LAN adapter) που υποστηρίζει το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ b. Βρείτε τη διεύθυνση MAC (MAC address) της ασύρµατης κάρτας. Συµπληρώστε τη σχετική αίτηση (Παράρτηµα B) και αποστείλετε την στην Οµάδα ικτύων/ Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. OX/1 V

7 Εντός δύο ηµερών η συσκευή/κάρτα σας θα εξουσιοδοτηθεί, θα ενηµερωθείτε σχετικά και θα µπορείτε να χρησιµοποιείται το ασύρµατο δίκτυο του Πανεπιστηµίου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Βασούλα Παπαπέτρου στο τηλέφωνο , ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο Λειτουργό Υποστήριξης του Τµήµατος/Υπηρεσίας σας. 2.3 Τι είναι η δυναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διευθύνσεων (DHCP) Οι διευθύνσεις IP (Internet Protocol) είναι µοναδικοί αριθµοί της µορφής A.B.C.D (π.χ ) τους οποίους χρησιµοποιούν οι διάφορες συσκευές τηλεπληροφορικής (π.χ. µικροϋπολογιστές) για να επικοινωνούν µεταξύ τους σε ένα δίκτυο δεδοµένων Ιντερνετ. Είναι κάτι σαν αριθµόs τηλεφώνου εάν συγκριθεί µε τη συµβατική τηλεφωνία. Επίσης, κάθε ενσύρµατη ή και ασύρµατη κάρτα δικτύου (Ethernet card or Ethernet wireless card) έχει µοναδική φυσική διεύθυνση (MAC Address). Σε ένα στατικό δίκτυο, η διεύθυνση IP είναι συγκεκριµένη σε ένα σύστηµα και δεν αλλάζει. Σε περίπτωση προβλήµατος, είναι γνωστό το σύστηµα από το οποίο προήλθε. υναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διευθύνσεων (DHCP) σηµαίνει ότι υπάρχει ένας αριθµός διευθύνσεων IP, και κάθε φορά που επιδιώκεται σύνδεση, το σύστηµα διαχείρισης διευθύνσεων (DHCP εξυπηρετητής) δίνει την αµέσως εποµένη διαθέσιµη διεύθυνση στον αιτητή. Για να επιτραπεί δυναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διεύθυνσης, χρειάζεται κάποιος µηχανισµός αναγνώρισης-εξουσιοδότησης του αιτητή ως επίσης και προσδιορισµού ποιος είχε τη συγκεκριµένη διεύθυνση IP σε περίπτωση προβλήµατος. Όλες οι εξουσιοδοτηµένες διευθύνσεις MAC είναι καταχωρηµένες σε ένα πίνακα εξουσιοδότησης. Η ανάθεση διεύθυνσης IP επιτυγχάνεται εφόσον η αίτηση προήλθε από καταχωρηµένο MAC address και υπάρχουν διαθέσιµες διευθύνσεις IP. OX/1 V

8 Η διαδικασία που ακολουθείται για δυναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διευθύνσεων (DHCP) είναι η πιο κάτω : Καταγραφή της διεύθυνσης MAC της ενσύρµατης ή και ασύρµατης κάρτα δικτύου του συστήµατος Καταχώρησης της διεύθυνσης MAC σε πίνακα εξουσιοδότησης στο σύστηµα κατανοµής διευθύνσεων ιαµόρφωση του λειτουργικού ώστε να δέχεται δυναµική, αυτόµατη ανάθεση IP διευθύνσεων Προσπάθεια πρόσβασης στο Α o Το σύστηµα κατανοµής διευθύνσεων ελέγχει το MAC address της ασύρµατης κάρτας του συστήµατος που έχει ζητήσει να ενωθεί στο διαδίκτυο o Εάν ο έλεγχος είναι θετικός, τότε δίνεται αριθµός IP, και επιτρέπεται η πρόσβαση µέσω του Α o Η προσπάθεια πρόσβασης και εξουσιοδότηση καταγράφονται από το σύστηµα κατανοµής διευθύνσεων Σε περίπτωση κλοπής η αλλαγής της ενσύρµατης ή και ασύρµατης κάρτας δικτύου του συστήµατος, θα πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα η κα. Βασούλα Παπαπέτρου στο τηλέφωνο , ηλεκτρονική διεύθυνση 2.4 Πώς να βρείτε τη διεύθυνση MAC (MAC Address) Κάθε περιβάλλον έχει την δική του διαδικασία (βλ πιο κάτω). Για δική σας ευκολία εισηγούµαστε όπως προτού ξεκινήσετε, απευθυνθείτε στον λειτουργό υποστήριξης του Τµήµατος / Υπηρεσίας σας Windows NT/2000/XP Σε περιβάλλον Windows NT/2000/XP machines, µπορείτε να βρείτε την διεύθυνση MAC ακολουθώντας τα επόµενα βήµατα. 1. Επιλέξετε το Run από το µενού Start και πληκτρολογήστε cmd. OX/1 V

9 2. Στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογείστε την εντολή ipconfig /all. Ο αριθµός που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στο πεδίο µε το όνοµα Physical Address που είναι στην ουσία η διεύθυνση MAC. 3. To close the window, type exit and press the enter key. OX/1 V

10 2.4.2 Windows 95/98 Το winipcfg.exe είναι ένα γραφικό εργαλείο για περιβάλλον Windows 95/98 µε το οποίο µπορείτε να δείτε ή ακόµα και να ρυθµίσετε τις παραµέτρους του πρωτοκόλλου TCP/IP. Αν και τα Windows 95/98 έχουν εγκατεστηµένο το winipcfg.exe στον υπολογιστή σας δεν δηµιουργούν συντόµευση (shortcut) στο µενού Start. Για να τρέξετε το εργαλείο πληκτρολογήστε winipcfg στο Run από το Start µενού. Το winipcfg θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες πού αφορούν το πρωτόκολλο TCP/IP όπως είναι η διεύθυνση IP και η φυσική διεύθυνση. Ο δωδεκαψήφιος δεκαεξαδικός αριθµός δίπλα στο Adapter address είναι η διεύθυνση MAC AIX OX/1 V

11 2.4.4 Linux Στο ΑΙΧ η κάρτα Ethernet συνήθως ονοµάζετε en0. Μπορείτε να ανοίξετε ένα terminal window και να πληκτρολογήσετε /bin/netstat -v ή /bin/entstat en0. Καταγράψετε κάτω την γραµµή Ηardware Address:. Ο δωδεκαψήφιος δεκαεξαδικός αριθµός δίπλα στο Adapter address είναι η διεύθυνση MAC ( e.g., 01:23:45:67:89:ab ). Στο Linux η κάρτα δικτύου συνήθως ονοµάζετε eth0. ώστε την εντολή ifconfig a ή ifconfig eth0 σε ένα terminal window πρέπει να δείτε ένα µήνυµα σαν το παρακάτω (µε τα νούµερα και τα υπόλοιπα, βέβαια, να είναι διαφορετικά). # ifconfig a eth0 Link encap: Ethernet HWaddr 00:60:67:4A:02:0A inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:466 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:448 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:85 txqueuelen:100 Interrupt:10 Base address:0xe MAC/OS Για λειτουργικά MAC OS8 και πιο νεώτερα versions. Από το Apple µενού, επιλέξτε Control Panels. Επιλέξτε TCP/IP και θα εµφανιστεί το control panel του TCP/IP Συµπληρώστε το Connect Via µε την λέξη Ethernet. Επιλέξτε Get Info από το µενού File. Καταγράψετε κάτω τον δωδεκαψήφιο δεκαεξαδικό αριθµό. Ο αριθµός αυτός είναι η διεύθυνση MAC ( e.g., 01:23:45:67:89:AC). OX/1 V

12 Για λειτουργικά παλαιότερα του Mac OS8: Από το Apple µενού, επιλέξτε Control Panels. Επιλέξτε το MacTCP και θα εµφανιστεί το control panel του MacTCP. Επιλέξτε το εικονίδιο Ethernet καθώς αφού έχετε πατηµένο το option key. Η διεύθυνση MAC θα εµφανιστεί κάτω από το εικονίδιο Ethernet Solaris/Sun OS Στο Solaris και SunOS η κάρτα δικτύου συνήθως ονοµάζετε le0 ή ie0. ώστε την εντολή ifconfig -a σε ένα terminal window και πρέπει να δείτε ένα µήνυµα σαν το παρακάτω (µε τα νούµερα και τα υπόλοιπα, βέβαια, να είναι διαφορετικά) # ifconfig -a le0: flags=863<up,broadcast,notrailers,running,mu LTICAST> mtu 1500 inet netmask fffff800 broadcast ether 8:0:20:10:d2:ae Σηµειώστε ότι στο Solaris και στο SunOS το αρχικό 0 (µηδέν) απαλείφετε και δεν εµφανίζετε στην οθόνη σας (Στο παράδειγµα 08 έγινε 8 και η διεύθυνση MAC είναι 08:0:20:10:d2:ae). 3. Υποστήριξη Πληροφορίες Το πρώτο σηµείο επαφή σας θα πρέπει να είναι ο Λειτουργός Υποστήριξης Πληροφορικών Συστηµάτων του Τµήµατος/Υπηρεσίας σας. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, ή σε περίπτωση κλοπής η αλλαγής της ενσύρµατης ή και ασύρµατης κάρτας δικτύου του συστήµατος, απευθύνεστε στην κα. Βασούλα Παπαπέτρου στο τηλέφωνο , ηλεκτρονική OX/1 V

13 διεύθυνση ή στο Λειτουργό Υποστήριξης του Τµήµατος/Υπηρεσίας σας, ή στον οδηγό χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης, στο ίκτυο εδοµένων (http://noticeboard.ucy.ac.cy/cc/user_quides/user_quides.html). Aιτήσεις έχουν επίσης τοποθετηθεί στη ιστοσελίδα ml. Πληροφορίες έχουν τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα htpp.://www.ucy.ac.cy/cc/wnetwork και η οποία θα παρέχει χρήσιµες και νέες πληροφορίες αναφορικά µε το Α του Πανεπιστηµίου Κύπρου OX/1 V

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Χώρος που καλύπτεται από το Α OX/1 V

15 Παράρτηµα Β Αρ Εντύπου : 1 Πανεπιστηµίο Κύπρου Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1. Στοιχεία Αιτητή Όνοµα: Τµήµα: Ιδιότητα: Ακαδηµαϊκό Προσωπικό: ιοικητικό Προσωπικό: Φοιτητής: Επισκέπτης: Τηλ.: .: 2. Στοιχεία Συστήµατος 2.1 Αριθµός Συστήµατος: 2.2 Λειτουργικό Σύστηµα: 2.3 Στοιχεία Κάρτας: Μοντέλο Κάρτας: Φυσική ιεύθυνση (MAC address) Ηµεροµηνία: Υπογραφή Αιτητή: Για Υπηρεσιακή Χρήση Α/Α αίτησης : Ηµερ.Αίτησης : Εγκρίθηκε (Ηµερ.): Όνοµα: Καταχωρήθηκε (Ηµερ.): Όνοµα: OX/1 V

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ubuntu Unleashed Συνδεσιμότητα δικτύου

Ubuntu Unleashed Συνδεσιμότητα δικτύου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης πληροφοριών Πτυχιακή εργασία Ubuntu Unleashed Συνδεσιμότητα δικτύου Οι φοιτήτριες: Σιδηροπούλου Φωτεινή 1448 Τσιτσίκα Μαρία 1477 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Σκοπός της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι, κατ αρχήν, η εξοικείωση με τις βασικές δικτυακές δυνατότητες της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL NPD5040-01 EL Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Σημειώσεις... 3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο... 3 Ενδείξεις "Προσοχή", "Σημαντικό" και "Σημείωση"... 3 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος... 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως CUBITECH HELLAS CubisNX Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CUBITECH HELLAS...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 εισαγωγη...4 Τι ειναι ο CubisNX Server...4 Τι ειναι ο CubisNX Client...4 ΠροϋποθΕσεις εγκαταστασης του CubisNX

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sweex. Η Sweex δίνει αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Κεφάλαιο 11 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Τεχνολογίες Επικοινωνίες Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αλμπέρτο Μπούλλο

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αλμπέρτο Μπούλλο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αλμπέρτο Μπούλλο Πτυχιακή εργασία Ασύρματα οικιακά δίκτυα στην Κύπρο και η ασφάλεια τους Πτυχιακή εργασία: Αλμπέρτο Μπούλλο Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: Endurance OIPC-10 Ασύρματη IP Camera εξωτερικού χώρου

Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: Endurance OIPC-10 Ασύρματη IP Camera εξωτερικού χώρου Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: Endurance OIPC-10 Ασύρματη IP Camera εξωτερικού χώρου IPCAM:01 IPCAM: 02 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ... 1 1.1 Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Λίστα εξαρτημάτων... 1 1.3 Όψεις συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος Οδηγός Χρήστη Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync και το λογότυπο των Windows αποτελούν εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

802.11b/g Wireless PCI Card

802.11b/g Wireless PCI Card AirData 54 PCI 802.11b/g Wireless PCI Card Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το AirData 54 PCI Wireless Card 3 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 4 2.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

N150. Ασύρματος δρομολογητής οικιακού δικτύου. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά. 8820nt01125gr F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch.

N150. Ασύρματος δρομολογητής οικιακού δικτύου. Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά. 8820nt01125gr F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Ελληνικά N150 Ασύρματος δρομολογητής οικιακού δικτύου English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Οδηγίες χρήσης РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα