ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση καταγραφών/ στατιστικών (θερμοκρασίες, ισχύς, ενέργεια, χρόνο λειτουργίας.) - Γραφική αναπαράσταση θερμοκρασίας, ισχύος, ενέργειας - 5 προγράμματα λειτουργίας με δυνατότητα επιπλέον λειτουργιών - 5 αισθητήρια θερμοκρασίας (τύπου PT1000) - 1 είσοδος για μετρητή ροής (για μέτρηση ενέργειας) - 2 εξόδους για αντλία (για έλεγχο από 0 100%) - Λειτουργία για τεστ αντλίας - 1 επιπλέον έξοδος (επιπλέον για έλεγχο θέρμανσης, σύστημα ψύξης ) - Τεστ αυτόματης, OFF, και χειροκίνητης λειτουργίας - Αυτοέλεγχος λειτουργίας αισθητηρίων (από βραχυκύκλωμα ή κομμένα) - Επιλογή τύπου συλλέκτη (σωληνωτός ή τύπου πάνελ) - Προστασία συλλέκτη (από παγετό και υπερθέρμανση) - Μόνιμη μνήμη αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 50 C Βαθμός προστασίας IP40 Ασφάλεια 4A 250Vac (5 x 20mm) Τροφοδοσία 230Vac ± 10% 50Hz Εξοδοι: P1 (βασική αντλία με ρύθμιση ταχύτητας) Triac 0,5A - 230Vac P2 (Αντλία με ρύθμιση ταχύτητας ή βαλβίδας) Triac 0,5A - 230Vac P3 (συμπληρωματική, θέρμανσης, ψύξης..) Ρελέ 2A- 250Vac Είσοδοι: Τ1 (συλλέκτης 1): T2 (συλλέκτης 2 ή συλλέκτης επιστροφής): Τ3 (Δεξαμενή 1): T4 (για έλεγχο έξτρα εξόδου): T5 (Δεξαμενή 2 ή συλλέκτης επιστροφής): T6 (μετρητής ροής για μέτρηση ενέργειας): PT1000 PT1000 PT1000 PT1000 PT1000 Παλμικού τύπου (χαμηλής τάσης 5V) Αισθητήρια (περιλαμβάνονται): 1 αισθ. συλλέκτη 1 αισθ. δεξαμενής 1 εφεδρικό Εκδοση λογισμικού PT1000 (1,5m 180 C) PT1000 (3m 105 C) PT1000 (3m 105 C) Εμφανίζεται κατά το άνοιγμα της οθόνης: Version: xxxxxx

3 Παρουσίαση (οθόνη, πλήκτρα, μενού) 1: Περιληπτική απεικόνιση εγκατάστασης 2: Ενεργή η λειτουργία αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 3: Θερμοκρασία των διαφόρων αισθητήρων, Ενδειξη ταχύτητας αντλιών, Αποθηκευμένη Ισχύς και Ενέργεια. Α: πληκτρολόγιο Κεντρικό μενού: Αρχικά πιέστε το πλήκτρο > για να μπείτε στο βασικό μενού. (ο τίτλος του επιλεγμένου μενού είναι σε μαύρο φόντο στο επάνω τμήμα οθόνης) Οταν μπείτε στο αρχικό μενού μπορείτε να επιλέξετε ένα υπομενού μετακινώντας με τα πλήκτρα + ή το βελάκι και στην συνέχεια μπορείτε να μπείτε σε αυτό το υπομενού με >. Από κάθε μενού μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο πιέζοντας <.

4 1/ Temperatures: Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την στιγμιαία τιμή θερμοκρασίας των αισθητήρων που είναι συνδεμένοι. Με το πλήκτρο + ή επιλέξτε έναν αισθητήρα και δείτε την χρονική καμπύλη του πιέζοντας το >. Με τα + ή μετακινήστε τον δρομέα για να δείτε την πλήρη αποτύπωση. Οταν φτάσετε στο τέλος της πρώτης απεικόνισης, η καμπύλη θα αλλάξει για να δείξει τα επόμενα 100 στοιχεία. Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα στοιχείων από το μενού Service (παρ. 5.9) Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε time graf temp και με το > σκιαγραφήστε την. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε την απεικόνιση με + ή (ρύθμιση από 1 έως 60 λεπτά- εργοστασιακή ρύθμιση 5 λ.) Πιέστε < επανειλημμένα για επιστροφή στο αρχικό μενού. 2/ Operation h: Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την καμπύλη λειτουργίας, Δt, Ισχύς, Ενέργεια. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας (για αυτό θα χρειαστείτε ειδικό καλώδιο).

5 Με το πλήκτρο + ή μετακινήστε τον δρομέα για να δείτε την πλήρη αποτύπωση. Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα στοιχείων από το μενού Service (παρ. 5.10). Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε time graf op και στη συνέχεια σκιαγραφήστε με >. Τώρα αλλάξτε την απεικόνιση με + ή (ρύθμιση από 1 έως 48 ώρες, εργοστασιακή τιμή 1 ώρα) Πιέστε επανειλημμένα < για επιστροφή στο βασικό μενού. 3/ Operation: 3.1/ Λειτουργία αυτόματο και OFF: Για να βάλετε το σύστημά σας σε αυτόματη λειτουργία πιέστε + ή και επιλέξτε Automatic με το >. Για να θέσετε το σύστημα σε απενεργοποίηση OFF ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για off. 3.2/ Χειροκίνητο τεστ λειτουργίας: Σε αυτό το μενού μπορείτε να τεστάρετε την ορθή λειτουργία της αντλίας 1/2/ βαλβίδας και τις επιπλέον εξόδους. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις τιμές από όλες τις εισόδους

6 αισθητήρων. (σημείωση: η είσοδος αισθητήρα που δεν χρησιμοποιείται αναφέρεται με την μέγιστη τιμή). Για να ενεργοποιήσετε μια έξοδο επιλέξτε την με + ή και μετά >. Με το + ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις διάφορες εξόδους. Η ενεργοποίηση των αντλιών ξεκινά με την χαμηλότερη τιμή (στροφές) xx% που ρυθμίζεται από το κεντρικό μενού Settings (par. 4.7). Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή έως 100% με βήματα των 5% με το πλήκτρο +. Σημείωση: Κατά την έξοδο από αυτό το μενού, όλοι οι έξοδοι απενεργοποιούνται. Πιέστε επανειλημμένα < για επιστροφή στο βασικό μενού. 4/ Settings : Σε αυτό το μενού έχετε όλες τις παραμέτρους του συστήματος που μπορεί να τροποποιηθούν. Μερικοί παράμετροι δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα συστήματα. 4.1/ Max temp tank 1 Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην δεξαμενή 1 σε κανονική λειτουργία. ( ρύθμιση από 15 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 65 C) 4.2/ dt Μax Tank 1: Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ3 )της δεξαμενής 1, για την έναρξη της βασικής αντλίας 1. ( ρύθμιση από 3 έως 40 C, εργοστασιακή τιμή 7 C) 4.3/ dt Min Tank1: Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ3 )της δεξαμενής 1, για το σταμάτημα της βασικής αντλίας 1. ( ρύθμιση από 2 έως [(dt Μax Tank 1) 2 C], εργοστασιακή τιμή 3 C)

7 4.4/ Max Temp Tank2 : (μόνο για σύστημα που έχει δύο δεξαμενές (2 και 3)) Είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία νερού δεξαμενής 2. ( ρύθμιση από 15 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 65 C). 4.5/ dt max Tank2 : (μόνο για σύστημα που έχει δύο δεξαμενές (2 και 3)) Διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) του συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ5) δεξαμενής 2, για να ξεκινήσει η κεντρική αντλία 1 για το σύστημα 2, ή η αντλία 2 με το σύστημα 3. ( ρύθμιση από 3 έως 40 C, εργοστασιακή τιμή 7 C) 4.6/ dt min Tank2 : (μόνο για σύστημα που έχει δύο δεξαμενές (2 και 3)) Διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) του συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ3) δεξαμενής 2, για το σταμάτημα της κεντρικής αντλίας 1 για το σύστημα 2, ή η αντλία 2 με το σύστημα 3. (ρύθμιση από 2 έως (dt max Tank2-2 C), εργοστασιακή τιμή 2 C. Σημείωση: Σε συστήματα με δύο δεξαμενές, η λειτουργία της δεύτερης δεξαμενής είναι ίδια (βλέπε καμπύλη πιο πάνω) εκτός από τους αισθητήρες για τις μετρήσεις. Η προτεραιότητα πλήρωσης της δεξαμενής μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού Service (παρ. 5.12) 4.7/ Min rev pump : Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε το μενού Min rev pump και πιέστε >. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε την ελάχιστη ταχύτητα των αντλιών με το + ή -. (ρύθμιση από 30 έως 100% / εργοστασιακή τιμή 100%) Η ταχύτητα της αντλίας αρχίζει να ελαττώνεται όταν η διαφορά θερμοκρασίας dt γίνει μικρότερη της τιμής dt Max που ρυθμίσατε. Ετσι η αντλία θα έχει την τιμή Min rev pump όταν η dt γίνει ίση με dt min.

8 Προσοχή: Η ταχύτητα στροφών της αντλίας επιτυγχάνεται από το TRIAC (έλεγχο της φάσης) και πριν αλλάξετε την τιμή να προσέξετε: - Αν η αντλία σας μπορεί να λειτουργήσει με αυτή την ρύθμιση στροφών - Ποιες είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές στροφές της αντλίας σας - Η ρύθμιση στροφών επάνω στην αντλία σας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο Λειτουργία θερμοστάτη: (διαθέσιμο μόνο όταν η συμπληρωματική λειτουργία Thermostat έχει επιλεχθεί στο υπομενού 5.3 Extra) 4.8/ Start : Ρύθμιση για έναρξη βοηθητικής θέρμανσης P3 όταν η θερμοκρασία νερού (Τ4) στην κορυφή της δεξαμενής πέσει κάτω από την τιμή αυτής της ρύθμισης. ( ρύθμιση από 20 έως 90 C, εργοστασιακή τιμή 40 C) 4.9/ Hysteresis : Ρύθμιση καθυστέρησης παύσης της συμπληρωματικής θέρμανσης (P3). Η συμπληρωματική θέρμανση σταματά όταν η θερμοκρασία νερού (Τ4) στην κορυφή της δεξαμενής ανέβει πάνω από της θερμοκρασίας Start συν θερμοκρασία hysterisis. ( ρύθμιση από 2 έως 30 C, εργοστασιακή τιμή 10 C) Λειτουργία ψύξης : (Διαθέσιμο μόνο όταν η συμπληρωματική λειτουργία cooling έχει επιλεχθεί στο υπομενού 5.3 Extra)

9 4.10/ Cooling start : Ρύθμιση για έναρξη ψύξης δεξαμενής Tank1 (ενεργοποιώντας την έξοδο P3) από μια άλλη πηγή αποθήκευσης, δηλαδή όταν η θερμοκρασία νερού (T4) στην κορυφή του δοχείου Tank1 είναι μεγαλύτερη της τιμής cooling start. (ρύθμιση από 20 έως 90 C, εργοστασιακή τιμή 40 C) 4.11/ Cooling hyst : Ρύθμιση καθυστέρησης παύσης ψύξης δεξαμενής Tank1. Η ψύξη σταματάει όταν η θερμοκρασία του νερού (T4) στην κορυφή δεξαμενής πέσει κάτω από την τιμή Cooling start μείον την θερμοκρασία Cooling hyst. (ρύθμιση από 1 έως 30 C, εργοστασιακή τιμή 10 C) Λειτουργία Diff control: (διαθέσιμο μόνο αν η συμπληρωματική λειτουργία έχει επιλεχθεί στο υπομενού 5.3 Extra) 4.12/ Max Cold tank : Μέγιστη θερμοκρασία T4 στη δεξαμενή Tank1 για παύση λειτουργίας αντικατάστασης (T4 = TC) (ρύθμιση από 15 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 65 C) 4.13/ Min Warm tank : Ελάχιστη θερμοκρασία στην εξωτερική δεξαμενή για έναρξη της λειτουργίας αντικατάστασης (Τ5 = TW) (ρύθμιση από 0 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 15 C) 4.14/ dt Max : Διαφορά θερμοκρασίας νερού μεταξύ κρύας δεξαμενής και ζεστής για την έναρξη λειτουργίας αντικατάστασης. (ρύθμιση από 3 έως 40 C, εργοστασιακή τιμή 10 C) 4.15/ dt Min : Διαφορά θερμοκρασίας νερού μεταξύ κρύας δεξαμενής και ζεστής για την παύση λειτουργίας αντικατάστασης. (ρύθμιση από 2 έως 30 C, εργοστασιακή τιμή 5 C)

10 5/ Services : 5.1 / Language : Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε την λειτουργία Language και πιέστε >. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα ενδείξεων του οργάνου με + ή -. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι: English, Deutsch, Francais, Svenska. 5.2 / System : Οταν επιλεχθεί η λειτουργία αυτή πιέστε > για να εισέλθετε στο υπομενού. Εχετε την δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 διαφορετικών συστημάτων και να προσθέσετε ένα ακόμα (Βλέπε παρ. 5.3 Extra για διευκρινίσεις) / System 1 : Βασικό σύστημα με 1 δεξαμενή, 1 αντλία, 1 συλλέκτη σε διάταξη, 2 αισθητήρες. Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να προσθέσετε μια επιπλέον λειτουργία με 1 ή 2 αισθητήρες (για θερμοστάτη, ψύξης ή λειτουργία Diffcontrol ) / System 2 : Σύστημα με 2 δεξαμενές, 1 αντλία, 1 βαλβίδα, 1 συλλέκτης σε διάταξη, 3 αισθητήρες.

11 5.2.3 / System 3 : Σύστημα με 2 δεξαμενές, 2 αντλίες, 1 συλλέκτη σε διάταξη και 3 αισθητήρες / System 4 : Σύστημα με 1 δεξαμενή, 1 αντλία, 1 βαλβίδα, 2 συλλέκτες σε διάταξη με δύο διαφορετικούς προορισμούς δοχείων (Ανατολικό και δυτικό) και 3 αισθητήρες. Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον λειτουργία με 1 αισθητήρα (θερμοστάτη ή λειτουργία ψύξης) / System 5 : Σύστημα με 1 δεξαμενή, 2 αντλίες, 2 συλλέκτες σε διάταξη με δύο διαφορετικούς προορισμούς δοχείων (ανατολικό και δυτικό) και 3 αισθητήρες. Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον λειτουργία με 1 αισθητήρα (θερμοστάτη ή λειτουργία ψύξης). 5.3 / Extra : Οταν επιλέξετε αυτή την λειτουργία πιέστε >. Εχετε την επιλογή 3 διαφορετικών λειτουργιών. (οι επιλογές δεν είναι ίδιες για όλα τα συστήματα, δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο) Οι extra λειτουργίες απενεργοποιούνται με την εργοστασιακή επαναφορά ρυθμίσεων. Λειτουργία Thermostat Είναι λειτουργία γενικής χρήσης για να βοηθήσει το σύστημα να θερμάνει το πρωτεύον δοχείο/δεξαμενή σε περίπτωση ανεπάρκειας ηλιακής ενέργειας.

12 Προτάσεις- παραδείγματα: - Ελεγχο αντλίας λέβητα (αερίου ή καυσίμου).. - Ηλεκτρική αντίσταση εντός του δοχείου/δεξαμενή (προσοχή, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μεσολαβή ρελέ για την αντίσταση) Παράδειγμα: Λειτουργία Ψύξης: Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται γενικά για να ψύχει το πρωτεύον δοχείο/ δεξαμενή σε περίπτωση υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να συσσωρεύσετε την υψηλή αυτή ενέργεια αυτή σε μια άλλη δεξαμενή (όπως για παράδειγμα σε πισίνα, ή άλλη χρήση) (δείτε παρ. 4.8 για λεπτομέρειες) Παράδειγμα:

13 Λειτουργία Diff control: Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να μεταφέρει θερμική ενέργεια από το ένα δοχείο στο άλλο χωριστά από το ηλιακό σύστημα πλήρωσης. Με αυτή την έξτρα λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία σε δύο διαφορετικά δοχεία/ δεξαμενές και μπορείτε να ρυθμίσετε τα διάφορα επίπεδα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες (δείτε παρ. 4.12) 5.4/ Tubes collectors :

14 Επιλέξτε την λειτουργία Tubes collectors και πιέστε >. Στην συνέχεια με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε Yes αν χρησιμοποιεί το σύστημά σας αυτό τον τύπο συλλέκτη (συλλέκτης σωλήνων κενού) Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο αισθητήρας του συλλέκτη δεν είναι τοποθετημένος κατευθείαν επάνω στον συλλέκτη. Αυτό το μενού λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε 30 λεπτά η αντλία θα ενεργοποιείται για 30 δευτερόλεπτα για να μετράται η σωστή θερμοκρασία στον συλλέκτη και έτσι να αποφεύγονται μικροί κύκλοι λειτουργίας. 5.5/ Protection func. : Οταν επιλέξετε το μενού πιέστε > για να μπείτε στο υπομενού / Max temp. : Λειτουργία για προστασία από την υπερθέρμανση στην διάταξη του συλλέκτη (ρύθμιση από 110 έως 150 C, με εργοστασιακή τιμή 120 C) Η προστασία από υπερθέρμανση είναι πάντα ενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία συλλέκτη είναι πάνω από την τιμή Max temp + 10 C. (ο κυκλοφορητής σταματά όταν η θερμοκρασία νερού γίνει 95 C) 5.5.2/ Cooling : Οταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη Yes είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας Recooling Cooling

15 Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να προστατεύει το υγρό του συλλέκτη με τον ακόλουθο τρόπο. Ενεργοποιεί την αντλία P1 ή P2 αν η θερμοκρασία στην διάταξη του συλλέκτη Τ1 ή Τ2 υπερβεί την τιμή Max temp., ακόμα και αν η θερμοκρασία δεξαμενής ξεπέρασε το ανώτατο όριο ρύθμισης. Η ανακύκλωση θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία πέσει κατά 10 C. (οι αντλίες θα σταματήσουν όταν η θερμοκρασία νερού στην δεξαμενή φτάσει 95 C) 5.5.3/ Recooling : Οταν η θερμοκρασία νερού δεξαμενής είναι πάνω από την τιμή ρύθμισης (4.1, Max temp. Tank1) και η θερμοκρασία συλλέκτη 10 C χαμηλότερη, τότε η αντλία ενεργοποιείται για να ψύξει την δεξαμενή μέσω της διάταξης συλλεκτών. Η αντλία θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία δεξαμενής πέσει κάτω από την θερμοκρασία ρύθμισης (4.1), ή όταν η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας συλλέκτη και δεξαμενής είναι κάτω από 2 C / Freeze prot. : Αυτή η λειτουργία είναι για να κρατάει την θερμοκρασία T1 ή T2 πάνω από την τιμή ρύθμισης Freeze παγετού (δείτε πιο κάτω) ενεργοποιώντας την αντλία P1 ή P2. Αυτή η λειτουργία ενδείκνυται για την αποφυγή συγκέντρωσης πάγου, χιόνι κλπ στο ηλιακό πάνελ, αυξάνει την απόδοση κατά την διάρκεια της ημέρας και προστατεύει από βλάβες του υγρού του κυκλώματος. Προσοχή: Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε αυτή την λειτουργία σε περιοχές με πάρα πολύ κρύο ώστε να μην καταναλώνεται αρκετή από την ενέργεια αποθηκευμένη στη δεξαμενή. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία πιέστε + ή για να επιλέξετε Freeze prot και στη συνέχεια > για ενεργοποίηση yes με τα πλήκτρα + ή. Τώρα έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία για παγετό (ρύθμιση από -20 C έως +7 C, με εργοστασιακή τιμή +3 C) 5.6/ Flow meter : Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για μέτρηση ενέργειας και επιτήρηση. Αν δεν έχει εγκατασταθεί μετρητής ροής (εργοστασιακή ρύθμιση) με τα πλήκτρα + ή θα πρέπει να βάλετε την ροή σε λίτρα / ώρα της αντλίας (αναφέρεται στην ετικέτα της αντλίας) (ρύθμιση από 1 έως 100 L/min, με εργοστασιακή τιμή 10 L/min)

16 Αν έχει εγκατασταθεί μετρητής ροής επιλέξτε yes, ύστερα με τα + ή μπαίνετε στα χαρακτηριστικά του μετρητή ροής λίτρα/ παλμό(liter/ impulse ) (ελέγξτε το εγχειρίδιο του μετρητή ροής) (ρύθμιση από 1 έως 25 L/imp, με εργοστασιακή τιμή 10 L/imp) Η επιτήρηση της ροής επιτυγχάνεται ακόμα κι αν δεν έχει τοποθετηθεί μετρητής ροής. Αν δεν έχει τοποθετηθεί μετρητής ροής η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας συλλέκτη και δεξαμενής χρησιμοποιείται ως ένδειξη για περιπτώσεις σφάλματος στην ροή. Δηλαδή, αν αυτή η διαφορά είναι πάνω από 60 C για πάνω από 30 λεπτά αυτό ερμηνεύεται ως σφάλμα στη ροή. Αν στο σύστημα έχει τοποθετηθεί μετρητής ροής αλλά δεν έχει μετρηθεί ροή για 10 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της αντλίας, τότε θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη σφάλματος ροής στην οθόνη. 5.7/ Factory setting: Αν επιθυμείτε να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις αρχικές εργοστασιακές τους τιμές πιέστε > στην ένδειξη Factory setting και μετά με το + την επιλογή yes. Τώρα πιέστε επαναλαμβανόμενα το < για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού. 5.8/ Reset op time: Αν επιθυμείτε να μηδενίσετε όλες τις ώρες λειτουργίας πιέστε το > στην επιλογή Reset op time και μετά επιλέξτε yes με το +. Τώρα πιέστε επαναλαμβανόμενα το < για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού. Προσοχή: Αυτή η ενέργεια όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα (Ισχύς, Ενέργεια, Θερμοκρασία..)

17 5.9/ Time graph temp : Δείτε σχετικό μενού 1/ Temperatures για περισσότερες διευκρινήσεις. 5.10/ Time graph op : Δείτε σχετικό μενού 2/ Operation h για περισσότερες διευκρινήσεις. 5.11/ Calib sensors : Σε αυτή την λειτουργία μπορείτε να βαθμονομήσετε (καλιμπράρετε) όλους του αισθητήρες που είναι συνδεμένη στην εγκατάστασή σας. Προσοχή: Πριν κάνετε την ρύθμιση επιβεβαιώστε την πραγματική τιμή θερμοκρασίας στα σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων με ένα θερμόμετρο ακριβείας. (εύρος ρύθμισης 3 +3 C με εργοστασιακή τιμή 0 C) 5.12/ Prio tank : (μόνο για εγκατάσταση με δύο δεξαμενές (2και 3) Σε εαυτό το μενού πρέπει να επιλέξετε την βασική δεξαμενή 1, ή 2. Η βασική δεξαμενή θα να γεμίζει κατά προτεραιότητα. Η δευτερεύουσα δεξαμενή θα αρχίσει να γεμίζει όταν η βασική(tank 1) φθάσει τν τιμή ρύθμισης Max temp tank1 στο μενού Setting, ή όταν η θερμοκρασία στον συλλέκτη είναι κάτω από την θερμοκρασία στην βασική δεξαμενή. Σε αυτή την περίπτωση η δευτερεύουσα δεξαμενή (Tank 2) θα γεμίσει μέχρι να φτάσει την τιμή Max temp tank2. 6/ Special functions : 6.1/ Pump exercise function : Για την καλή κατάσταση λειτουργίας της αντλίας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες ενεργοποιείται για 15 λεπτά. 6.1/ Dimmer function : Για την αποφυγή κατανάλωσης ρεύματος στην συσκευή, αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 10 λεπτά ο φωτισμός οθόνης ελαττώνεται.

18 7/ Others : Αντιστοιχίες τιμών αισθητήρων τύπου PT1000: (να ελεγχθεί με ένα πολύμετρο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1. Ρυθμιστής λέβητα ecomax 800, model P1 Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 MODULE PANEL APPLICABLE TO SOFTv06.11.031 v06.10.014

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά RoCon HP, EHS157034, EHS157068 RoCon HP, EHS157034, EHS157068 Ελληνικά Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068 Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια........................... 3 1.1 Προσοχή στο εγχειρίδιο οδηγιών............

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο

DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο *11201936* 11201936 Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, για να έχετε τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual RESOL D e lt a S o l C/3 *48006280* 48006280 Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της RESOL. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 CE1U2353el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/141 Siemens Schweiz

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA Σελίδα 2 του Γαλλικού Manual Άναμμα / σβήσιμο λέβητα Άναμμα : βεβαιωθείτε ότι: Ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα Ο διακόπτης του αερίου είναι ανοιχτός Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα