ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση καταγραφών/ στατιστικών (θερμοκρασίες, ισχύς, ενέργεια, χρόνο λειτουργίας.) - Γραφική αναπαράσταση θερμοκρασίας, ισχύος, ενέργειας - 5 προγράμματα λειτουργίας με δυνατότητα επιπλέον λειτουργιών - 5 αισθητήρια θερμοκρασίας (τύπου PT1000) - 1 είσοδος για μετρητή ροής (για μέτρηση ενέργειας) - 2 εξόδους για αντλία (για έλεγχο από 0 100%) - Λειτουργία για τεστ αντλίας - 1 επιπλέον έξοδος (επιπλέον για έλεγχο θέρμανσης, σύστημα ψύξης ) - Τεστ αυτόματης, OFF, και χειροκίνητης λειτουργίας - Αυτοέλεγχος λειτουργίας αισθητηρίων (από βραχυκύκλωμα ή κομμένα) - Επιλογή τύπου συλλέκτη (σωληνωτός ή τύπου πάνελ) - Προστασία συλλέκτη (από παγετό και υπερθέρμανση) - Μόνιμη μνήμη αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 50 C Βαθμός προστασίας IP40 Ασφάλεια 4A 250Vac (5 x 20mm) Τροφοδοσία 230Vac ± 10% 50Hz Εξοδοι: P1 (βασική αντλία με ρύθμιση ταχύτητας) Triac 0,5A - 230Vac P2 (Αντλία με ρύθμιση ταχύτητας ή βαλβίδας) Triac 0,5A - 230Vac P3 (συμπληρωματική, θέρμανσης, ψύξης..) Ρελέ 2A- 250Vac Είσοδοι: Τ1 (συλλέκτης 1): T2 (συλλέκτης 2 ή συλλέκτης επιστροφής): Τ3 (Δεξαμενή 1): T4 (για έλεγχο έξτρα εξόδου): T5 (Δεξαμενή 2 ή συλλέκτης επιστροφής): T6 (μετρητής ροής για μέτρηση ενέργειας): PT1000 PT1000 PT1000 PT1000 PT1000 Παλμικού τύπου (χαμηλής τάσης 5V) Αισθητήρια (περιλαμβάνονται): 1 αισθ. συλλέκτη 1 αισθ. δεξαμενής 1 εφεδρικό Εκδοση λογισμικού PT1000 (1,5m 180 C) PT1000 (3m 105 C) PT1000 (3m 105 C) Εμφανίζεται κατά το άνοιγμα της οθόνης: Version: xxxxxx

3 Παρουσίαση (οθόνη, πλήκτρα, μενού) 1: Περιληπτική απεικόνιση εγκατάστασης 2: Ενεργή η λειτουργία αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 3: Θερμοκρασία των διαφόρων αισθητήρων, Ενδειξη ταχύτητας αντλιών, Αποθηκευμένη Ισχύς και Ενέργεια. Α: πληκτρολόγιο Κεντρικό μενού: Αρχικά πιέστε το πλήκτρο > για να μπείτε στο βασικό μενού. (ο τίτλος του επιλεγμένου μενού είναι σε μαύρο φόντο στο επάνω τμήμα οθόνης) Οταν μπείτε στο αρχικό μενού μπορείτε να επιλέξετε ένα υπομενού μετακινώντας με τα πλήκτρα + ή το βελάκι και στην συνέχεια μπορείτε να μπείτε σε αυτό το υπομενού με >. Από κάθε μενού μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο πιέζοντας <.

4 1/ Temperatures: Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την στιγμιαία τιμή θερμοκρασίας των αισθητήρων που είναι συνδεμένοι. Με το πλήκτρο + ή επιλέξτε έναν αισθητήρα και δείτε την χρονική καμπύλη του πιέζοντας το >. Με τα + ή μετακινήστε τον δρομέα για να δείτε την πλήρη αποτύπωση. Οταν φτάσετε στο τέλος της πρώτης απεικόνισης, η καμπύλη θα αλλάξει για να δείξει τα επόμενα 100 στοιχεία. Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα στοιχείων από το μενού Service (παρ. 5.9) Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε time graf temp και με το > σκιαγραφήστε την. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε την απεικόνιση με + ή (ρύθμιση από 1 έως 60 λεπτά- εργοστασιακή ρύθμιση 5 λ.) Πιέστε < επανειλημμένα για επιστροφή στο αρχικό μενού. 2/ Operation h: Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την καμπύλη λειτουργίας, Δt, Ισχύς, Ενέργεια. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας (για αυτό θα χρειαστείτε ειδικό καλώδιο).

5 Με το πλήκτρο + ή μετακινήστε τον δρομέα για να δείτε την πλήρη αποτύπωση. Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα στοιχείων από το μενού Service (παρ. 5.10). Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε time graf op και στη συνέχεια σκιαγραφήστε με >. Τώρα αλλάξτε την απεικόνιση με + ή (ρύθμιση από 1 έως 48 ώρες, εργοστασιακή τιμή 1 ώρα) Πιέστε επανειλημμένα < για επιστροφή στο βασικό μενού. 3/ Operation: 3.1/ Λειτουργία αυτόματο και OFF: Για να βάλετε το σύστημά σας σε αυτόματη λειτουργία πιέστε + ή και επιλέξτε Automatic με το >. Για να θέσετε το σύστημα σε απενεργοποίηση OFF ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για off. 3.2/ Χειροκίνητο τεστ λειτουργίας: Σε αυτό το μενού μπορείτε να τεστάρετε την ορθή λειτουργία της αντλίας 1/2/ βαλβίδας και τις επιπλέον εξόδους. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις τιμές από όλες τις εισόδους

6 αισθητήρων. (σημείωση: η είσοδος αισθητήρα που δεν χρησιμοποιείται αναφέρεται με την μέγιστη τιμή). Για να ενεργοποιήσετε μια έξοδο επιλέξτε την με + ή και μετά >. Με το + ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις διάφορες εξόδους. Η ενεργοποίηση των αντλιών ξεκινά με την χαμηλότερη τιμή (στροφές) xx% που ρυθμίζεται από το κεντρικό μενού Settings (par. 4.7). Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή έως 100% με βήματα των 5% με το πλήκτρο +. Σημείωση: Κατά την έξοδο από αυτό το μενού, όλοι οι έξοδοι απενεργοποιούνται. Πιέστε επανειλημμένα < για επιστροφή στο βασικό μενού. 4/ Settings : Σε αυτό το μενού έχετε όλες τις παραμέτρους του συστήματος που μπορεί να τροποποιηθούν. Μερικοί παράμετροι δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα συστήματα. 4.1/ Max temp tank 1 Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην δεξαμενή 1 σε κανονική λειτουργία. ( ρύθμιση από 15 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 65 C) 4.2/ dt Μax Tank 1: Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ3 )της δεξαμενής 1, για την έναρξη της βασικής αντλίας 1. ( ρύθμιση από 3 έως 40 C, εργοστασιακή τιμή 7 C) 4.3/ dt Min Tank1: Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ3 )της δεξαμενής 1, για το σταμάτημα της βασικής αντλίας 1. ( ρύθμιση από 2 έως [(dt Μax Tank 1) 2 C], εργοστασιακή τιμή 3 C)

7 4.4/ Max Temp Tank2 : (μόνο για σύστημα που έχει δύο δεξαμενές (2 και 3)) Είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία νερού δεξαμενής 2. ( ρύθμιση από 15 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 65 C). 4.5/ dt max Tank2 : (μόνο για σύστημα που έχει δύο δεξαμενές (2 και 3)) Διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) του συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ5) δεξαμενής 2, για να ξεκινήσει η κεντρική αντλία 1 για το σύστημα 2, ή η αντλία 2 με το σύστημα 3. ( ρύθμιση από 3 έως 40 C, εργοστασιακή τιμή 7 C) 4.6/ dt min Tank2 : (μόνο για σύστημα που έχει δύο δεξαμενές (2 και 3)) Διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας (Τ1) του συλλέκτη και θερμοκρασίας (Τ3) δεξαμενής 2, για το σταμάτημα της κεντρικής αντλίας 1 για το σύστημα 2, ή η αντλία 2 με το σύστημα 3. (ρύθμιση από 2 έως (dt max Tank2-2 C), εργοστασιακή τιμή 2 C. Σημείωση: Σε συστήματα με δύο δεξαμενές, η λειτουργία της δεύτερης δεξαμενής είναι ίδια (βλέπε καμπύλη πιο πάνω) εκτός από τους αισθητήρες για τις μετρήσεις. Η προτεραιότητα πλήρωσης της δεξαμενής μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού Service (παρ. 5.12) 4.7/ Min rev pump : Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε το μενού Min rev pump και πιέστε >. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε την ελάχιστη ταχύτητα των αντλιών με το + ή -. (ρύθμιση από 30 έως 100% / εργοστασιακή τιμή 100%) Η ταχύτητα της αντλίας αρχίζει να ελαττώνεται όταν η διαφορά θερμοκρασίας dt γίνει μικρότερη της τιμής dt Max που ρυθμίσατε. Ετσι η αντλία θα έχει την τιμή Min rev pump όταν η dt γίνει ίση με dt min.

8 Προσοχή: Η ταχύτητα στροφών της αντλίας επιτυγχάνεται από το TRIAC (έλεγχο της φάσης) και πριν αλλάξετε την τιμή να προσέξετε: - Αν η αντλία σας μπορεί να λειτουργήσει με αυτή την ρύθμιση στροφών - Ποιες είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές στροφές της αντλίας σας - Η ρύθμιση στροφών επάνω στην αντλία σας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο Λειτουργία θερμοστάτη: (διαθέσιμο μόνο όταν η συμπληρωματική λειτουργία Thermostat έχει επιλεχθεί στο υπομενού 5.3 Extra) 4.8/ Start : Ρύθμιση για έναρξη βοηθητικής θέρμανσης P3 όταν η θερμοκρασία νερού (Τ4) στην κορυφή της δεξαμενής πέσει κάτω από την τιμή αυτής της ρύθμισης. ( ρύθμιση από 20 έως 90 C, εργοστασιακή τιμή 40 C) 4.9/ Hysteresis : Ρύθμιση καθυστέρησης παύσης της συμπληρωματικής θέρμανσης (P3). Η συμπληρωματική θέρμανση σταματά όταν η θερμοκρασία νερού (Τ4) στην κορυφή της δεξαμενής ανέβει πάνω από της θερμοκρασίας Start συν θερμοκρασία hysterisis. ( ρύθμιση από 2 έως 30 C, εργοστασιακή τιμή 10 C) Λειτουργία ψύξης : (Διαθέσιμο μόνο όταν η συμπληρωματική λειτουργία cooling έχει επιλεχθεί στο υπομενού 5.3 Extra)

9 4.10/ Cooling start : Ρύθμιση για έναρξη ψύξης δεξαμενής Tank1 (ενεργοποιώντας την έξοδο P3) από μια άλλη πηγή αποθήκευσης, δηλαδή όταν η θερμοκρασία νερού (T4) στην κορυφή του δοχείου Tank1 είναι μεγαλύτερη της τιμής cooling start. (ρύθμιση από 20 έως 90 C, εργοστασιακή τιμή 40 C) 4.11/ Cooling hyst : Ρύθμιση καθυστέρησης παύσης ψύξης δεξαμενής Tank1. Η ψύξη σταματάει όταν η θερμοκρασία του νερού (T4) στην κορυφή δεξαμενής πέσει κάτω από την τιμή Cooling start μείον την θερμοκρασία Cooling hyst. (ρύθμιση από 1 έως 30 C, εργοστασιακή τιμή 10 C) Λειτουργία Diff control: (διαθέσιμο μόνο αν η συμπληρωματική λειτουργία έχει επιλεχθεί στο υπομενού 5.3 Extra) 4.12/ Max Cold tank : Μέγιστη θερμοκρασία T4 στη δεξαμενή Tank1 για παύση λειτουργίας αντικατάστασης (T4 = TC) (ρύθμιση από 15 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 65 C) 4.13/ Min Warm tank : Ελάχιστη θερμοκρασία στην εξωτερική δεξαμενή για έναρξη της λειτουργίας αντικατάστασης (Τ5 = TW) (ρύθμιση από 0 έως 95 C, εργοστασιακή τιμή 15 C) 4.14/ dt Max : Διαφορά θερμοκρασίας νερού μεταξύ κρύας δεξαμενής και ζεστής για την έναρξη λειτουργίας αντικατάστασης. (ρύθμιση από 3 έως 40 C, εργοστασιακή τιμή 10 C) 4.15/ dt Min : Διαφορά θερμοκρασίας νερού μεταξύ κρύας δεξαμενής και ζεστής για την παύση λειτουργίας αντικατάστασης. (ρύθμιση από 2 έως 30 C, εργοστασιακή τιμή 5 C)

10 5/ Services : 5.1 / Language : Με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε την λειτουργία Language και πιέστε >. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα ενδείξεων του οργάνου με + ή -. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι: English, Deutsch, Francais, Svenska. 5.2 / System : Οταν επιλεχθεί η λειτουργία αυτή πιέστε > για να εισέλθετε στο υπομενού. Εχετε την δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 διαφορετικών συστημάτων και να προσθέσετε ένα ακόμα (Βλέπε παρ. 5.3 Extra για διευκρινίσεις) / System 1 : Βασικό σύστημα με 1 δεξαμενή, 1 αντλία, 1 συλλέκτη σε διάταξη, 2 αισθητήρες. Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να προσθέσετε μια επιπλέον λειτουργία με 1 ή 2 αισθητήρες (για θερμοστάτη, ψύξης ή λειτουργία Diffcontrol ) / System 2 : Σύστημα με 2 δεξαμενές, 1 αντλία, 1 βαλβίδα, 1 συλλέκτης σε διάταξη, 3 αισθητήρες.

11 5.2.3 / System 3 : Σύστημα με 2 δεξαμενές, 2 αντλίες, 1 συλλέκτη σε διάταξη και 3 αισθητήρες / System 4 : Σύστημα με 1 δεξαμενή, 1 αντλία, 1 βαλβίδα, 2 συλλέκτες σε διάταξη με δύο διαφορετικούς προορισμούς δοχείων (Ανατολικό και δυτικό) και 3 αισθητήρες. Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον λειτουργία με 1 αισθητήρα (θερμοστάτη ή λειτουργία ψύξης) / System 5 : Σύστημα με 1 δεξαμενή, 2 αντλίες, 2 συλλέκτες σε διάταξη με δύο διαφορετικούς προορισμούς δοχείων (ανατολικό και δυτικό) και 3 αισθητήρες. Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να προσθέσετε 1 επιπλέον λειτουργία με 1 αισθητήρα (θερμοστάτη ή λειτουργία ψύξης). 5.3 / Extra : Οταν επιλέξετε αυτή την λειτουργία πιέστε >. Εχετε την επιλογή 3 διαφορετικών λειτουργιών. (οι επιλογές δεν είναι ίδιες για όλα τα συστήματα, δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο) Οι extra λειτουργίες απενεργοποιούνται με την εργοστασιακή επαναφορά ρυθμίσεων. Λειτουργία Thermostat Είναι λειτουργία γενικής χρήσης για να βοηθήσει το σύστημα να θερμάνει το πρωτεύον δοχείο/δεξαμενή σε περίπτωση ανεπάρκειας ηλιακής ενέργειας.

12 Προτάσεις- παραδείγματα: - Ελεγχο αντλίας λέβητα (αερίου ή καυσίμου).. - Ηλεκτρική αντίσταση εντός του δοχείου/δεξαμενή (προσοχή, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μεσολαβή ρελέ για την αντίσταση) Παράδειγμα: Λειτουργία Ψύξης: Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται γενικά για να ψύχει το πρωτεύον δοχείο/ δεξαμενή σε περίπτωση υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να συσσωρεύσετε την υψηλή αυτή ενέργεια αυτή σε μια άλλη δεξαμενή (όπως για παράδειγμα σε πισίνα, ή άλλη χρήση) (δείτε παρ. 4.8 για λεπτομέρειες) Παράδειγμα:

13 Λειτουργία Diff control: Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να μεταφέρει θερμική ενέργεια από το ένα δοχείο στο άλλο χωριστά από το ηλιακό σύστημα πλήρωσης. Με αυτή την έξτρα λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία σε δύο διαφορετικά δοχεία/ δεξαμενές και μπορείτε να ρυθμίσετε τα διάφορα επίπεδα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες (δείτε παρ. 4.12) 5.4/ Tubes collectors :

14 Επιλέξτε την λειτουργία Tubes collectors και πιέστε >. Στην συνέχεια με τα πλήκτρα + ή επιλέξτε Yes αν χρησιμοποιεί το σύστημά σας αυτό τον τύπο συλλέκτη (συλλέκτης σωλήνων κενού) Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο αισθητήρας του συλλέκτη δεν είναι τοποθετημένος κατευθείαν επάνω στον συλλέκτη. Αυτό το μενού λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε 30 λεπτά η αντλία θα ενεργοποιείται για 30 δευτερόλεπτα για να μετράται η σωστή θερμοκρασία στον συλλέκτη και έτσι να αποφεύγονται μικροί κύκλοι λειτουργίας. 5.5/ Protection func. : Οταν επιλέξετε το μενού πιέστε > για να μπείτε στο υπομενού / Max temp. : Λειτουργία για προστασία από την υπερθέρμανση στην διάταξη του συλλέκτη (ρύθμιση από 110 έως 150 C, με εργοστασιακή τιμή 120 C) Η προστασία από υπερθέρμανση είναι πάντα ενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία συλλέκτη είναι πάνω από την τιμή Max temp + 10 C. (ο κυκλοφορητής σταματά όταν η θερμοκρασία νερού γίνει 95 C) 5.5.2/ Cooling : Οταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη Yes είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας Recooling Cooling

15 Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να προστατεύει το υγρό του συλλέκτη με τον ακόλουθο τρόπο. Ενεργοποιεί την αντλία P1 ή P2 αν η θερμοκρασία στην διάταξη του συλλέκτη Τ1 ή Τ2 υπερβεί την τιμή Max temp., ακόμα και αν η θερμοκρασία δεξαμενής ξεπέρασε το ανώτατο όριο ρύθμισης. Η ανακύκλωση θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία πέσει κατά 10 C. (οι αντλίες θα σταματήσουν όταν η θερμοκρασία νερού στην δεξαμενή φτάσει 95 C) 5.5.3/ Recooling : Οταν η θερμοκρασία νερού δεξαμενής είναι πάνω από την τιμή ρύθμισης (4.1, Max temp. Tank1) και η θερμοκρασία συλλέκτη 10 C χαμηλότερη, τότε η αντλία ενεργοποιείται για να ψύξει την δεξαμενή μέσω της διάταξης συλλεκτών. Η αντλία θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία δεξαμενής πέσει κάτω από την θερμοκρασία ρύθμισης (4.1), ή όταν η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας συλλέκτη και δεξαμενής είναι κάτω από 2 C / Freeze prot. : Αυτή η λειτουργία είναι για να κρατάει την θερμοκρασία T1 ή T2 πάνω από την τιμή ρύθμισης Freeze παγετού (δείτε πιο κάτω) ενεργοποιώντας την αντλία P1 ή P2. Αυτή η λειτουργία ενδείκνυται για την αποφυγή συγκέντρωσης πάγου, χιόνι κλπ στο ηλιακό πάνελ, αυξάνει την απόδοση κατά την διάρκεια της ημέρας και προστατεύει από βλάβες του υγρού του κυκλώματος. Προσοχή: Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε αυτή την λειτουργία σε περιοχές με πάρα πολύ κρύο ώστε να μην καταναλώνεται αρκετή από την ενέργεια αποθηκευμένη στη δεξαμενή. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία πιέστε + ή για να επιλέξετε Freeze prot και στη συνέχεια > για ενεργοποίηση yes με τα πλήκτρα + ή. Τώρα έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία για παγετό (ρύθμιση από -20 C έως +7 C, με εργοστασιακή τιμή +3 C) 5.6/ Flow meter : Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για μέτρηση ενέργειας και επιτήρηση. Αν δεν έχει εγκατασταθεί μετρητής ροής (εργοστασιακή ρύθμιση) με τα πλήκτρα + ή θα πρέπει να βάλετε την ροή σε λίτρα / ώρα της αντλίας (αναφέρεται στην ετικέτα της αντλίας) (ρύθμιση από 1 έως 100 L/min, με εργοστασιακή τιμή 10 L/min)

16 Αν έχει εγκατασταθεί μετρητής ροής επιλέξτε yes, ύστερα με τα + ή μπαίνετε στα χαρακτηριστικά του μετρητή ροής λίτρα/ παλμό(liter/ impulse ) (ελέγξτε το εγχειρίδιο του μετρητή ροής) (ρύθμιση από 1 έως 25 L/imp, με εργοστασιακή τιμή 10 L/imp) Η επιτήρηση της ροής επιτυγχάνεται ακόμα κι αν δεν έχει τοποθετηθεί μετρητής ροής. Αν δεν έχει τοποθετηθεί μετρητής ροής η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας συλλέκτη και δεξαμενής χρησιμοποιείται ως ένδειξη για περιπτώσεις σφάλματος στην ροή. Δηλαδή, αν αυτή η διαφορά είναι πάνω από 60 C για πάνω από 30 λεπτά αυτό ερμηνεύεται ως σφάλμα στη ροή. Αν στο σύστημα έχει τοποθετηθεί μετρητής ροής αλλά δεν έχει μετρηθεί ροή για 10 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της αντλίας, τότε θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη σφάλματος ροής στην οθόνη. 5.7/ Factory setting: Αν επιθυμείτε να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις αρχικές εργοστασιακές τους τιμές πιέστε > στην ένδειξη Factory setting και μετά με το + την επιλογή yes. Τώρα πιέστε επαναλαμβανόμενα το < για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού. 5.8/ Reset op time: Αν επιθυμείτε να μηδενίσετε όλες τις ώρες λειτουργίας πιέστε το > στην επιλογή Reset op time και μετά επιλέξτε yes με το +. Τώρα πιέστε επαναλαμβανόμενα το < για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού. Προσοχή: Αυτή η ενέργεια όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα (Ισχύς, Ενέργεια, Θερμοκρασία..)

17 5.9/ Time graph temp : Δείτε σχετικό μενού 1/ Temperatures για περισσότερες διευκρινήσεις. 5.10/ Time graph op : Δείτε σχετικό μενού 2/ Operation h για περισσότερες διευκρινήσεις. 5.11/ Calib sensors : Σε αυτή την λειτουργία μπορείτε να βαθμονομήσετε (καλιμπράρετε) όλους του αισθητήρες που είναι συνδεμένη στην εγκατάστασή σας. Προσοχή: Πριν κάνετε την ρύθμιση επιβεβαιώστε την πραγματική τιμή θερμοκρασίας στα σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων με ένα θερμόμετρο ακριβείας. (εύρος ρύθμισης 3 +3 C με εργοστασιακή τιμή 0 C) 5.12/ Prio tank : (μόνο για εγκατάσταση με δύο δεξαμενές (2και 3) Σε εαυτό το μενού πρέπει να επιλέξετε την βασική δεξαμενή 1, ή 2. Η βασική δεξαμενή θα να γεμίζει κατά προτεραιότητα. Η δευτερεύουσα δεξαμενή θα αρχίσει να γεμίζει όταν η βασική(tank 1) φθάσει τν τιμή ρύθμισης Max temp tank1 στο μενού Setting, ή όταν η θερμοκρασία στον συλλέκτη είναι κάτω από την θερμοκρασία στην βασική δεξαμενή. Σε αυτή την περίπτωση η δευτερεύουσα δεξαμενή (Tank 2) θα γεμίσει μέχρι να φτάσει την τιμή Max temp tank2. 6/ Special functions : 6.1/ Pump exercise function : Για την καλή κατάσταση λειτουργίας της αντλίας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες ενεργοποιείται για 15 λεπτά. 6.1/ Dimmer function : Για την αποφυγή κατανάλωσης ρεύματος στην συσκευή, αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 10 λεπτά ο φωτισμός οθόνης ελαττώνεται.

18 7/ Others : Αντιστοιχίες τιμών αισθητήρων τύπου PT1000: (να ελεγχθεί με ένα πολύμετρο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Λίστα ελέγχου εκκίνησης Λίστα ελέγχου εκκίνησης Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα! Daikin Altherma EHSX Altherma EHSXB Altherma EHSH Altherma EHSHB -08P50AA -1P50AA Daikin Altherma EHSX Altherma EHSXB Altherma EHSH Altherma EHSHB

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο Γενικά Χρήση Ο χρονοπρογραμματιζόμενος ελεγκτής θέρμανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. από 3 έως 18 Εφαρμογές & Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Περιεχόμενα 1. Είσοδος 2. Ξεχάσατε τον κωδικό σας 3. Επιλέξτε θερμοστάτη 4. Τρόποι λειτουργίας 5. Έλεγχος α. Οθόνη ελέγχου β. Τρόποι λειτουργίας Γ. Πλήκτρα ελέγχου Γ.1 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: , ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com Ο θερμοστάτης UTH

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες. α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου ( ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Γενικά Ο χρονοπρογραµµατιζόµενος ελεγκτής θέρµανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και τον προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm EKRUCBS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφοράς θερμοκρασίας SC3.6 6 είσοδοι, 3 έξοδοι (2 ρελέ, 1 έξοδος ελεύθερη δυναμικού)

Ρυθμιστής διαφοράς θερμοκρασίας SC3.6 6 είσοδοι, 3 έξοδοι (2 ρελέ, 1 έξοδος ελεύθερη δυναμικού) SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICO- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO - HΛΙΟΘΕΡΜΙΑ GR Ρυθμιστής διαφοράς θερμοκρασίας SC3.6 6 είσοδοι, 3 έξοδοι (2 ρελέ, 1 έξοδος ελεύθερη δυναμικού) Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αυτόµατης καταµέτρησης νοµισµάτων Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

-Ρυθμίστε την θερμοκρασία για το συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινά από την ώρα 00:00 ( παράδειγμα 17 βαθμ)

-Ρυθμίστε την θερμοκρασία για το συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινά από την ώρα 00:00 ( παράδειγμα 17 βαθμ) Βήμα 3ο Τοποθέτηση και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η θερμοστατική κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους θερμοστατικούς διακόπτες της αγοράς. Δεν χρειάζεται να αδειάσει το νερό του κυκλώματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς χρήστη

Οδηγός αναφοράς χρήστη EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem

Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem Kατάλογος προϊόντων Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 Εφαρμογές & Σύνδεση Σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Έξυπνη ρύθμιση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Άνετος έλεγχος: άμεσων καλοριφέρ ενδοδαπέδιας θέρμανσης σωμάτων πάνελ, σωμάτων ακτινοβολίας. λεβήτων αερίου και ηλεκτρισμού (μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS4. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS4-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια

V-DCS4. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS4-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια V-DCS4 Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS4-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3,4,5 Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα