ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

2 Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσουμε το συνεχή κύκλο λειτουργίας πατάμε το πλήκτρο 1 μαζί με το πλήκτρο Για να δούμε το set point πατάμε το πλήκτρο 2 (set) για 1 δευτερόλεπτο και με τα βελάκια πάνω κάτω μπορούμε να το αλλάξουμε. Για να προγραμματίσουμε το όργανο πατάμε το πλήκτρο 2 (set) πάνω από 3 δευτερόλεπτα και στην οθόνη εμφανίζεται η παράμετρος PS (κωδικός). Ξαναπατήστε το πλήκτρο set μια φορά. Με τα βελάκια πάνω ή κάτω ρυθμίζετε τον αριθμό του κωδικού εισόδου ίσο με 22. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο set. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω ή κάτω για να προβάλλετε όλες τις παραμέτρους. Πατώντας το πλήκτρο set ενώ είστε σε μια παράμετρο μπορείτε να δείτε την τιμή της παραμέτρου. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια πάνω ή κάτω μπορείτε να αυξομειώσετε την τιμή της παραμέτρου στο επιθυμητό σημείο. Πατήστε μια φορά set για την προσωρινή αποθήκευση της νέας τιμής. Με τον ίδιο τρόπο τροποποιήστε και τις υπόλοιπες παραμέτρους που σας ενδιαφέρουν. Τέλος για την μόνιμη αποθήκευση των νέων τιμών πιέστε το πλήκτρο set πάνω από 3 δευτερόλεπτα έως ότου να εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία θαλάμου.

3 Προσοχή! Εάν δεν πατηθεί για 60 δευτερόλεπτα κάποιο πλήκτρο όλες οι προσωρινά αποθηκευμένες τιμές θα χαθούν!! Για να σταματήσουμε τον ήχο του βομβητή σε περίπτωση alarm πατάμε μια φορά set. Για να επαναφέρουμε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οργάνου πατάμε set για 1 δευτερόλεπτο κατά την τροφοδοσία του οργάνου. Για να επαναφέρουμε τις αρχικές ρυθμίσεις που έχει το όργανο πατάμε το πλήκτρο set μαζί με το 3 κατά τη τροφοδοσία του οργάνου. Προσοχή όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις που έχουμε πραγματοποιήσει θα χαθούν!! 3. Για να ενεργοποιήσουμε χειροκίνητα την απόψυξη πατάμε το πλήκτρο 3 πάνω από 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε η απόψυξη. Πατώντας το πλήκτρο 3 κατά την παροχή τροφοδοσίας του οργάνου για 1 δευτερόλεπτο, εμφανίζετε η έκδοση του λογισμικού. Πίνακας για την γρήγορη ρύθμιση του οργάνου. Αναφέρετε στις βασικές κατηγορίες παραμέτρων μιας εγκατάστασης. St Set point s r1 r2 4 rd Διαφορικό C/ F 2 d0 Τύπος αποπάγωσης (0=αντιστάσεις,1=ζεστόαέριο με βάση την θερμοκρασία) (2=αντιστάσεις,3=ζεστό αέριο 4=αντιστάσεις με έλεγχο θερμοκρασίας με βάση τον χρόνο) di Χρόνος μεταξύ δύο αποψύξεων Hours/ 8 min βλέπε dc dt Θερμοκρασία στοιχείου για παύση απόψυξης C/ F 4 ΑL Απόλυτη / σχετική θερμοκρασία για alarm χαμηλής C/ F 0 θερμοκρασίας. ΑH Απόλυτη / σχετική θερμοκρασία για alarm υψηλής C/ F 0 θερμοκρασίας. F 2 Ανεμ/ρες σβηστοί όταν συμπιεστής σβηστός (0=όχι,1=ναι) F 3 Ανεμ/ρες σβηστοί κατά την απόψυξη (0=όχι,1=ναι) 0 1-1

4 Πίνακας Παραμέτρων easy Παρ Περιγραφή Min Max μονάδα εργ. Τιμή. PS ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Παράμετροι αισθητηρίων / /2 Σταθερότητα ανάγνωσης τιμής /4 Επιλογή αισθητηρίου προς προβολή /5 C / F (0= C, 1= F) Επιλογή κλίμακας /6 Απενεργοποίηση του δεκαδικού σημείου C /7 Ενεργοποίηση του alarm του 2ου αισθητηρίου C μοντέλο Μ μόνο. /C1 Διόρθωση σφάλματος αισθητηρίου C/ F 0.0 /C2 Διόρθωση σφάλματος αισθητηρίου C/ F 0.0 /C3 Διόρθωση σφάλματος αισθητηρίου C/ F 0.0 Παράμετροι ελέγχου r St Set point s r1 r2 4 r1 Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή set point -50 r2 C/ F -50 r2 Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή set point r1 127 C/ F 60 r3 Επιλογή λειτουργίας ψύξη / θέρμανση Ψύξη με αποπάγωση=0 Ψύξη χωρίς αποπάγωση=1 Θέρμανση χωρίς αποπάγωση=2 r4 Διαφορικό set point νύχτας C/ F 3 rd Διαφορικό C/ F 2 Παράμετροι συμπιεστή c c0 Καθυστέρηση εκκίνησης συμπιεστή ανεμιστήρα μετά min 0 από τροφοδότηση οργάνου c1 Ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο εκκινήσεων min 0 συμπιεστών c2 Ελάχιστος χρόνος OFF συμπιεστή min 0 c3 Ελάχιστος χρόνος ON συμπιεστή min 0 c4 Χρόνος on συμπιεστή σε περίπτωση σφάλματος min 0 αισθητηρίου. cc Διάρκεια συνεχούς κύκλου 0 15 hours 4 c6 Καθυστέρηση alarm μετά απο συνεχή κύκλο 0 15 hours 2 Παράμετροι αποπάγωσης d d0 Τύπος αποπάγωσης (0=αντιστάσεις,1=ζεστόαέριο με βάση την θερμοκρασία) (2=αντιστάσεις,3=ζεστό αέριο =αντιστάσεις με έλεγχο θερμοκρασίας με βάση τον χρόνο)

5 di Χρόνος μεταξύ δύο αποψύξεων Hours 8 /min βλέπε dc dt Θερμοκρασία στοιχείου για παύση απόψυξης C/ F 4 dp Μέγιστη διάρκεια απόψυξης Min/se 30 c βλέπε dc d 4 Απόψυξη με την τροφoδότηση του οργάνου όχι=0, ναι=1. d 5 Καθυστέρηση αποπάγωσης στο ξεκίνημα ή όταν min 0 δίνετε από ψηφιακή είσοδο. d 6 Ένδειξη θερμοκρασίας ελέγχου κατά την αποπάγωση Ένδειξη του μηνύματος df για d6=0 και ένδειξη της τελευταίας τιμής της θερμοκρασίας πριν την αποπάγωση για d6=1. dd Χρόνος αποστράγγισης στοιχείου 0 15 min 2 d8 Καθυστέρηση alarm μετά την απόψυξη 0 15 hours 1 d9 Προτεραιότητα απόψυξης για hot gas (0=no,1=yes) d / Ενδειξη τιμής αισθητηρίου του στοιχείου - - C/ F - dc Επιλογή χρόνων. dc=0 σημαίνει dl σε ώρες και dp σε λεπτά και dc=1 σημαίνει dl σε λεπτά και dp σε δευτερόλεπτα. Παράμετροι alarm A A0 Διαφορικό για alarm και θερμοκρασία ανεμιστήρα C/ F 2 ΑL Απόλυτη / σχετική θερμοκρασία για alarm χαμηλής C/ F 0 θερμοκρασίας. ΑH Απόλυτη / σχετική θερμοκρασία για alarm υψηλής C/ F 0 θερμοκρασίας. Αd Καθυστέρηση alarm θερμοκρασίας min 0

6 Α4 Διαμόρφωση 3 ης εισόδου 0=είσοδος ανενεργή 1=εξωτερίκο alarm 2=ενεργοποίηση αποπάγωσης 3=εκκίνηση αποπάγωσης όταν κλείσει(model M) 4=Διακόπτης κουρτίνας ή λειτουργία νύχτας 5=απομακρυσμένο ON OFF 6=λειτουργία βοηθ. Επαφής όταν H1=3 7=Διακόπτης πόρτας με ανεμιστήρες στοιχείου OFF 8=Διακόπτης πόρτας με ανεμ. στοιχείου και συμπιεστή OFF 9=Ψύξη / Θέρμανση 10=Αισθητήριο βρώμικου συμπυκνωτή 11=Αισθητήριο προϊόντος Α7 Καθυστέρηση alarm ψηφιακής επαφής min 0 A8 Ενεργοποίηση alarm ed (τέλος χρόνου αποπάγωσης) Αc Set point alarm βρώμικου συμπυκνωτή C/ F 70 AE Διαφορικό alarm θερμοκρασίας βρώμικου συμπυκνωτή 0,1 20 C/ F 5 Acd Καθυστέρηση alarm βρώμικου συμπυκνωτή min 0 Παράμετροι ανεμιστήρων F0 Ενεργοποίηση ελέγχου ανεμιστήρων εξατμιστή F 1 Set-point ανεμιστήρων C/ F 5 F 2 Ανεμ/ρες σβηστοί όταν συμπιεστής σβηστός (0=όχι,1=ναι) F 3 Ανεμ/ρες σβηστοί κατά την απόψυξη (0=όχι,1=ναι) F d Καθυστέρηση μετά το στράγγισμα του στοιχείου 0 15 Min 1 H 0 Κωδικός σειριακής επικοινωνίας H 1 Διαμόρφωση βοηθ. Εξόδου =ανενεργή 1= έξοδος alarm σε περίπτωση alarm απενεργοποιείτε 2= έξοδος alarm σε περίπτωση alarm ενεργοποιείτε 3=άμεση σχέση με την ψηφιακή είσοδο. H2 Ενεργοποίηση πληκτρολογίου 1=ενεργό 0=ανενεργό H 4 1=βομβητής απενεργοποιημένος όχι για μοντέλο C H 5 Kωδικός για κλειδί προγραμματισμού

7 Ηλεκτρολογικά διαγράμματα οργάνων easy

8 Ηλεκτρολογικά διαγράμματα οργάνων easy compact Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος αισθητηρίου: Συνθήκες λειτουργίας: Συνθήκες αποθήκευσης: Kλίμακα μετρήσεων: Κωδικός προστασίας: std Carel NTC 10kΩ στους 25 C -10Τ50 C -humidity<90% rh not condensing -20Τ70 C humidity<90%rh not condensing από 50 C στους +90 C(-50 F-127 F) ΙΡ54

9 Πίνακας alarm

BD1-28 + TU5S (ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR

BD1-28 + TU5S (ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR BD1-28 + TU5S (ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR Σας ευχαριστούμε για την απόφαση σας να εμπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρμογή του οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

EKT5 Digital Temperature Controller

EKT5 Digital Temperature Controller EKT5 Digital Temperature Controller EKT511 EKT511 I ρελε 1 s-link s-link ρελε 1 2 3 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Παροχή Sd1 ρεύµα sd1 input παροχή s-link ρελε 1 EKT512 s-link 1 2 3 5 6 7 8 9 ΕΚΤ512 Ι Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el.1.0 - cod.

Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el.1.0 - cod. Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el..0 - cod. XW40L XW40V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

AH1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

AH1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] AH1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούμε για την απόφαση σας να εμπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

902/961/971/974 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης

902/961/971/974 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης IDPLUS 902/961/971/974 GR Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ IDPLUS 902/961 (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ LED)... 4 ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ IDPLUS 971/974 (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ LED)...

Διαβάστε περισσότερα

EC3-332 Ρυθµιστής Ψυκτικού Θαλάµου και ECD-001 Μονάδα Οθόνης Οδηγίες Χρήσης

EC3-332 Ρυθµιστής Ψυκτικού Θαλάµου και ECD-001 Μονάδα Οθόνης Οδηγίες Χρήσης Σηµείωση: Το παρόν φυλλάδιο περιέχει σύντοµες πληροφορίες για εξειδικευµένους χρήστες. Χρησιµοποιήστε την τελευταία στήλη στον κατάλογο των παραµέτρων για την καταγραφή των δικών σας τιµών. Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of CRETE BRANCH of CHANIA ELECTRONIC DEPARTMENT FINAL WORK SUBJECT: ELECTRONIC CONTROL OF INDUSTRIAL REFRIGERATION FACILITY This final work presents the basic principles

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Σειρά RC2 Πίνακας ελέγχου 220 V ψυγείων και θαλάμων μέχρι και 2,5 ΗΡ Βασικοί προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές με επικοινωνία δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΗΣ ΨΥΚΤΗΣ & ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICROTECH III Έκδοση λογισµικού 3.01.A D - EOMHP00612-13EL Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία Οικοδομή Automotive Βιομηχανία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1....... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας................................................. 3 2....... Περιγραφή συστήματος..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Burglar alarm central unit with communicator

Burglar alarm central unit with communicator Burglar alarm central unit with communicator Εγχειρίδιο χρήστη 675 20 11/09-01 PC Índice 1. Εισαγωγή 5 Η Μονάδα Αντιδιαρρηκτικoύ συστήματος συναγερμού 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 CE1U2353el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/141 Siemens Schweiz

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Gialix 36 MA Gialix 48 MA

Gialix 36 MA Gialix 48 MA Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 36 MA Gialix 48 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα