ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης Μπουρίκος Υπ. ιδάκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2006

2 Περίληψη Η αλµατώδης ανάπτυξη των οικονοµικών επιστηµών και επιστηµών διοίκησης επιχειρήσεων (στο εξής: οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών) στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε κυρίως χρόνια αντανακλάται στην αύξηση των σχετικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων και φαίνεται να συµβαδίζει µε τις διεθνείς εξελίξεις στο επιστηµονικό αυτό πεδίο (λειτουργική εξειδίκευση, διεπιστηµονικός προσανατολισµός). Η δηµιουργία των νέων τµηµάτων ευνοείται από τις εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (π.χ. ραγδαία ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µετά το 1990) και (όπως και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα) από την πολιτική χρήση της δηµιουργίας πανεπιστηµιακών σχολών ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής. ιαπιστώνεται σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων (και κατά δεύτερο λόγο των οικονοµικών) προς τις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, µε την τελευταία να συντελεί καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιστηµονικών ειδικοτήτων και ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Επιµέρους στοιχεία για βασικά χαρακτηριστικά των σχολών οικονοµίας και διοίκησης δύνανται να καταδείξουν ορισµένα προβλήµατα στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των παρεχοµένων σπουδών. Καταγράφονται σηµαντικές ελλείψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, δυσµενής αναλογία µελών ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( ΕΠ) / φοιτητών και υψηλά ποσοστά ανενεργών φοιτητών. Ωστόσο, η σύγκριση των οικονοµικών σχολών µε τα υπόλοιπα πανεπιστήµια τις ευνοεί, ενώ η συµπερίληψη παραγόντων όπως η γεωγραφική συγκέντρωση και το µικρό µέγεθος των οικονοµικών πανεπιστηµίων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς) σε συνδυασµό µε την ευχέρεια χρήσης βοηθητικού 2

3 προσωπικού αµειβόµενου από ερευνητικά προγράµµατα αντισταθµίζουν τις αρχικά καταγραφόµενες αρνητικές οικονοµίες. Η ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων για το επαγγελµατικό και εκπαιδευτικό προφίλ των οικογενειών των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών µάλλον δείχνει την κυριαρχία µεσαίων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων στις οικονοµικές σπουδές ως διέξοδο επαγγελµατικής αποκατάστασης και κοινωνικής κινητικότητας). Τα προγράµµατα σπουδών σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζονται από ισορροπία µεταξύ στέρεων επιστηµονικών βάσεων (κορµού) και δυνατότητας επιλογών και κατευθύνσεων, ακολουθούν δε έναν µάλλον βραδύ ρυθµό εµπλουτισµού τους µε νέα αντικείµενα. Ορισµένα τµήµατα (όπως στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) συνιστούν νησίδες ποιότητας λειτουργώντας µε διεθνώς ανταγωνιστικά δεδοµένα τόσο στον τοµέα της οργάνωσης των σπουδών όσο κυρίως στις διεθνείς ερευνητικές επιδόσεις και δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ. 3

4 Περιεχόµενα Περίληψη...2 Κατάλογος Πινάκων...5 Κατάλογος ιαγράµµατων Εισαγωγή Ίδρυση και ανάπτυξη των οικονοµικών σχολών Εισακτέοι φοιτητές και προτιµήσεις τµηµάτων Εισακτέοι φοιτητές: εξέλιξη αριθµού τους και απορρόφηση ανά τµήµα, Προτιµήσεις υποψηφίων φοιτητών για τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης28 4. Μέλη ΕΠ και διοικητικό προσωπικό: οργανικές θέσεις και ελλείψεις Μέλη ΕΠ: κατανοµή κατά φύλο Μέλη ΕΠ: κατανοµή κατά βαθµίδα και προέλευση διδακτορικού τίτλου Μέλη ΕΠ ανά βαθµίδα Μέλη ΕΠ ανά χώρα απόκτησης διδακτορικού διπλώµατος Ενεργοί και µη ενεργοί (οιονεί επί πτυχίω) φοιτητές Αναλογία µελών ΕΠ και φοιτητών Κοινωνική προέλευση των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών: επάγγελµα πατέρα και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων Επάγγελµα πατέρα Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων Περιεχόµενο σπουδών και εκπαιδευτική διαδικασία Ερευνητική δραστηριότητα των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης Συµπεράσµατα Βασικές προτάσεις πολιτικής Βιβλιογραφία ιευθύνσεις διαδικτύου

5 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2.1. Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης...11 Πίνακας 3.1. Εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στα Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης, Πίνακας Πρώτες προτιµήσεις και βάσεις εισαγωγής ανά τµήµα Οικονοµίας και ιοίκησης (στοιχεία 2004)...32 Πίνακας 4.1. Οργανικές ελλείψεις µελών ΕΠ σε επιλεγµένα Πανεπιστήµια (ακαδηµαϊκό έτος )...41 Πίνακας 4.2. Οργανικές ελλείψεις διοικητικού προσωπικού σε επιλεγµένα Πανεπιστήµια (ακαδηµαϊκό έτος )...43 Πίνακας 5.1. Κατανοµή µελών ΕΠ ανά φύλο σε τµήµατα Οικονοµίας και ιοίκησης (ποσοστό % του συνόλου για το ακαδηµαϊκό έτος )...49 Πίνακας 6.1. Συµµετοχή της βαθµίδας των καθηγητών στο σύνολο των µελών ΕΠ: Τµήµατα Οικονοµίας και ιοίκησης (ακαδηµαϊκό έτος )...60 Πίνακας Μέλη ΕΠ τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ανά χώρα εκπόνησης διατριβής...65 Πίνακας 6.3. Μέλη ΕΠ µε διδακτορικό στο ίδιο πανεπιστήµιο ή και τµήµα...67 Πίνακας 6.4. Μέλη ΕΠ µε διδακτορικό στο Ην. Βασίλειο, τη Β. Αµερική (ΗΠΑ και Καναδάς) και στη Γαλλία...68 Πίνακας 7.1. ΑΕΙ: Εγγεγραµµένοι, ενεργοί και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος )...78 Πίνακας 7.2. Τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Εγγεγραµµένοι φοιτητές και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος )...81 Πίνακας Αναλογία µελών ΕΠ και φοιτητών στα κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια ανά τµήµα (ακαδηµαϊκό έτος )...87 Πίνακας Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και Πολιτικής Επιστήµης ανά επάγγελµα πατέρα (ακαδηµαϊκό έτος )...94 Πίνακας 9.2. Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και Πολιτικής Επιστήµης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα (ακαδηµαϊκό έτος )...97 Πίνακας Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και Πολιτικής Επιστήµης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας (ακαδηµ. Έτος )...98 Πίνακας Τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης ΟΠΑ: Ερευνητικά εργαστήρια.121 5

6 Κατάλογος ιαγράµµατων ιάγραµµα 2.1. Ιστορική εξέλιξη των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ( )...14 ιάγραµµα 3.1. Αριθµός εισακτέων στα τµήµατα οικονοµίας & διοίκησης, Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ιάγραµµα 4.1. Ποσοστό µη κάλυψης οργανικών θέσεων µελών ΕΠ...42 ιάγραµµα 4.2. Ποσοστό µη κάλυψης των οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού...44 ιάγραµµα 5.1. Τµήµατα οικονοµικών επιστηµών: Ποσοστό (%) των γυναικών στο σύνολο των µελών ΕΠ...51 ιάγραµµα 6.1. Η πυραµίδα των µελών ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης (σε σύνολο 34 τµηµάτων)...57 ιάγραµµα 6.2. Η πυραµίδα των µελών ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Άνδρες...58 ιάγραµµα 6.3. Πυραµίδα µελών ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Γυναίκες...59 ιάγραµµα 7.1. Σύνολο ΑΕΙ: Ενεργοί και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακδηµαϊκό έτος )...75 ιάγραµµα 7.2. ΑΕΙ: Οιονεί επί πτυχίω φοιτητές* ως % των εγγεγραµµένων, 2004/

7 1.Εισαγωγή 7

8 Η παρούσα εργασία για τις πανεπιστηµιακές σχολές οικονοµίας και διοίκησης στην Ελλάδα αποσκοπεί στην παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης των εξεταζόµενων τµηµάτων στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων και µεταβλητών. Τα παρουσιαζόµενα στοιχεία αντλήθηκαν στη βάση ποικίλων µεθοδολογιών και δραστηριοτήτων: βιβλιογραφική έρευνα, επιτόπια έρευνα σε τµήµατα, γραµµατείες, βιβλιοθήκες και εργαστήρια τµηµάτων, επιτόπιες επισκέψεις σε ερευνητικούς φορείς, συνεντεύξεις µε µέλη ΕΠ και συγκέντρωση αρκετών πορισµάτων αξιολογήσεων και αποτιµήσεων εκπαιδευτικού έργου των εν λόγω τµηµάτων. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται στοιχεία και δεδοµένα (βλ. επιµέρους οµότιτλα κεφάλαια) για την ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη των σχολών οικονοµίας και διοίκησης (κεφάλαιο 2), την εξέλιξη και κατανοµή των εισαγόµενων φοιτητών και τις προτιµήσεις τους για συγκεκριµένα τµήµατα (κεφάλαιο 3), τις οργανικές θέσεις και τα κενά κάλυψης αυτών για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό (κεφάλαιο 4), την κατανοµή των µελών ΕΠ ανά φύλο (κεφάλαιο 5) και ανά βαθµίδα και χώρα απόκτησης διδακτορικού (κεφάλαιο 6), την κατανοµή των φοιτητών σε ενεργούς και µη ενεργούς (κεφάλαιο 7), την αναλογία φοιτητών και φοιτητών (κεφάλαιο 8), την κοινωνική προέλευση των φοιτητών οικονοµίας και διοίκησης (κεφάλαιο 9), το περιεχόµενο σπουδών και τις εκπαιδευτικές µεθόδους (κεφάλαιο 10), την ερευνητική δραστηριότητα (κεφάλαιο 11). Τέλος, παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα (κεφάλαιο 12) και κάποιες βασικές προτάσεις πολιτικής (κεφάλαιο 13). 8

9 2. Ίδρυση και ανάπτυξη των οικονοµικών σχολών 9

10 Τα τµήµατα οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων (economics and business schools) [στο εξής για συντοµία: σχολές /τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης] στην Ελλάδα προέκυψαν µέσα από διαδοχικά εξελικτικά στάδια (βλ. Πίνακα 2.1 και διάγραµµα 2.1 στις επόµενες σελίδες). Σήµερα, καταγράφονται 34 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 1. Τα 34 αυτά τµήµατα δύνανται να διακριθούν σε δύο µεγάλες οµάδες: Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει 19 τµήµατα οικονοµικών επιστηµών και συναφών αντικειµένων (λογιστικής, στατιστικής, χρηµατοοικονοµικής), ενώ η δεύτερη οµάδα αποτελείται από 15 τµήµατα διοίκησης επιχειρήσεων και συναφών αντικειµένων (λογιστικής, ναυτιλιακές σπουδές, διοίκηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων, διοίκηση λειτουργιών και τεχνολογίας). Στο πρώτο στάδιο εξέλιξης συναντούµε µόνο «κλασικά» τµήµατα οικονοµικών επιστηµών και διοίκησης επιχειρήσεων, τα παλαιότερα των οποίων ιδρύθηκαν (ενίοτε όχι ως αυτοτελή τµήµατα αλλά ως επιµέρους κατευθύνσεις) στις δεκαετίες του 1920 (Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΑΣΟΕΕ 2 /ΟΠΑ) και του 1930 (ΑΒΣΠ 3 / Πανεπιστήµιο Πειραιά). Στα µεν πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ αντίστοιχα), οι οικονοµικές σπουδές θεραπεύονται αρχικά στο γενικότερο πλαίσιο των νοµικών και πολιτικών επιστηµών, ενώ στις ΑΣΟΕΕ και ΑΒΣΠ παρέχονται ως διακριτή επιλογή αντικειµένου σπουδών προκειµένου να εκπαιδευτούν µελλοντικά στελέχη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Οι δύο τελευταίες σχολές είναι και οι πρώτες που 1 Το τµήµα ηµόσιας ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου περιλαµβάνεται στον κατάλογο τον τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης λόγω του γεγονότος ότι οι απόφοιτοί του δύνανται να γίνουν µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, και ως εκ τούτου να ασκήσουν το οικονοµολογικό επάγγελµα. Ωστόσο, τµήµατα µε πρόδηλο σχετικό τίτλο όπως το τµήµα αγροτικής οικονοµίας και ανάπτυξης δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα καταγραφή και ανάλυση δεδοµένου ότι δεν «παράγουν» οικονοµολόγους αλλά ειδικότητες όπως γεωπόνους µε οικονοµική παιδεία και κατάρτιση. 2 Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. 3 Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς. 10

11 παρέχουν ως αντικείµενο σπουδών τη διοίκηση επιχειρήσεων. Μέχρι και τη δεκαετία του 1970, µε σποραδικές εξαιρέσεις, η κατάσταση παραµένει περίπου αµετάβλητη. Σηµειώνεται µόνο η προσθήκη (στο πλευρό της Οικονοµικής Επιστήµης και ιοίκησης Επιχειρήσεων) των Τµηµάτων Στατιστικής & Ασφαλιστικής και Στατιστικής & Πληροφορικής (το 1977 στην ΑΒΣΠ και το 1984 στην ΑΣΟΕΕ αντιστοίχως). Πίνακας 2.1. Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης ΑΕΙ 4 Τµήµατα Έδρα Έτος ίδρυσης ΟΠΑ 5 ΕΚΠΑ 6 ΑΠΘ 7 Οικονοµικών Επιστηµών Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνα 1984 (1920) Αθήνα 1984 (1920) Προπτυχιακοί φοιτητές ( ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές ( ) /283* Στατιστικής Αθήνα ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικών Επιστηµών Αθήνα Αθήνα Αθήνα /272* Αθήνα /369* Αθήνα 1972 (1926) Θεσσαλονίκη Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια). 5 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). 6 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 7 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 11

12 Πειραιά 8 Μακεδονίας 9 Πάντειο Πατρών Οικονοµικών Πειραιάς Επιστηµών ιοίκησης Πειραιάς Επιχειρήσεων Στατιστικής & Πειραιάς Ασφαλιστικής Ναυτιλιακών Πειραιάς Σπουδών Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς Χρηµατοοικονοµικής Πειραιάς & Τραπεζικής ιοικητικής Οικονοµικών Θεσσαλονίκη Επιστηµών Οργάνωσης & Θεσσαλονίκη ιοίκησης Επιχειρήσεων ιεθνών & Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Λογιστικής & Θεσσαλονίκη Χρηµατοοικονοµικής Μάρκετινγκ & Θεσσαλονίκη ιοίκησης Λειτουργιών ιοίκησης Νάουσα Τεχνολογιών ηµόσιας ιοίκησης Αθήνα Οικονοµικής Αθήνα Περιφερειακής Ανάπτυξης Οικονοµικών Πάτρα Επιστηµών 8 Πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ). 9 Πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ). 12

13 Αιγαίου Κρήτης Ιωαννίνων ΠΘ 10 Θεσσαλίας Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας ιοίκησης Επιχειρήσεων ιοίκησης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικών Επιστηµών ιοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίµων ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάτρα Χίος Χίος Ηράκλειο Ιωάννινα Αγρίνιο Κοµοτηνή Βόλος Τρίπολη Λιβαδειά *Συµπεριλαµβανοµένων των δια-τµηµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα οποία συµµετέχει το Τµήµα Σηµείωση: Οι χρονολογίες εντός παρενθέσεως αφορούν την αρχική ίδρυση και λειτουργία των τµηµάτων ως απλών κατευθύνσεων σε µία ενιαία σχολή (πριν ακόµα µετατραπούν σε πανεπιστήµια) Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Ιστοσελίδες Τµηµάτων ΑΕΙ και Επιτόπια έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας (Νοέµβριος 2005) 10 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 13

14 ιάγραµµα 2.1. Ιστορική εξέλιξη των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ( ) Πηγή: Ιστοσελίδες τµηµάτων, οδηγοί σπουδών και ΥΠΕΠΘ 0 Η µεγάλη «έκρηξη» των οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων συντελείται κατά τις δεκαετίες του 1980 και του Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του πρόσφατου σταδίου ανάπτυξης είναι πια η λειτουργική εξειδίκευση και διαφοροποίηση των αντικειµένων σπουδών, που παρακολουθεί (µε µια υστέρηση) τις επιστηµονικές εξελίξεις διεθνώς. Και βέβαια, σε γενικότερο επίπεδο, ο πολλαπλασιασµός των συναφών τµηµάτων λόγω και της ίδρυσης νέων περιφερειακών πανεπιστηµίων. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία ( ) ιδρύονται τµήµατα που θεραπεύουν ειδικότερα προσδιορισµένα αντικείµενα τόσο στο πεδίο της οικονοµικής επιστήµης (οικονοµική περιφερειακής ανάπτυξης, διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονοµικές σπουδές, διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και ανάπτυξη), όσο και επιµέρους 14

15 κλάδους στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων (µάρκετινγκ και επικοινωνία, ναυτιλία και επιχειρηµατικές υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµική και τραπεζική διοίκηση). Ορατός σε αυξανόµενο αριθµό τµηµάτων είναι, κατά το µάλλον ή ήττον, ο διεπιστηµονικός προσανατολισµός. Εµφανείς είναι επίσης δύο ακόµα επιµέρους παράλληλες τάσεις: (α) η εξειδικευµένη αυτοτελής ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών, που ακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού κλάδου κατά τη δεκαετία του 1990 (τµήµατα λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής και τραπεζικής διοικητικής), και (β) η τάση δηµιουργίας διεπιστηµονικών τµηµάτων, στο µεταίχµιο της διοίκησης επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών (διοίκηση τεχνολογιών, βιοµηχανική διοίκηση και τεχνολογία, διοικητική επιστήµη και τεχνολογία, µηχανικών οικονοµίας και διοίκησης, κλπ). ιαπιστώνεται εποµένως σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων προς τις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, µε την τελευταία να συντελεί καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιστηµονικών ειδικοτήτων και ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Αυτό ισχύει σε σχετικά µικρότερο βαθµό για τις οικονοµικές σπουδές, που όµως παρακολουθούν κι αυτές την διεθνή τάση της επιστηµονικής εξειδίκευσης. Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε την ολοένα και µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης στον ελλαδικό χώρο. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται έντονα µε τη «χρήση» της ίδρυσης πανεπιστηµιακών τµηµάτων ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής (ή στη χειρότερη περίπτωση πελατειακού τοπικισµού). 15

16 Θεωρείται ότι η λειτουργία των ΑΕΙ στην περιφέρεια της χώρας συνεπάγεται µία σειρά θετικών οικονοµιών όπως η διάχυση τεχνογνωσίας στις τοπικές επιχειρήσεις, η συµβολή στο τοπικό ΑΕΠ και η δηµιουργία γενικότερων ευνοϊκών πολιτισµικών και µορφωτικών αποτελεσµάτων. Η πολιτική του «κάθε περιφέρεια και ένα ΑΕΙ και ΤΕΙ» σχεδόν αγγίζει το απόγειό της τα τελευταία πέντε χρόνια και τείνει να αντικατασταθεί από την πολιτική του «κάθε νοµός και πόλη µε ένα ΑΕΙ και ΤΕΙ» Η πολιτική του «κάθε περιφέρεια και ένα ΑΕΙ» καθώς και η συνολική θεώρηση για τη συµβολή των ΑΕΙ ως αναπτυξιακών περιφερειακών πόλων διατυπώνεται ως κυβερνητική προτεραιότητα στον τοµέα της ανώτατης παιδείας. Βλέπε χαρακτηριστικά Σηµίτης (2005), σ

17 Βασικά συµπεράσµατα Σταδιακή αυτονόµηση των οικονοµικών σπουδών από ευρύτερου περιεχοµένου πανεπιστηµιακές σχολές «Έκρηξη» δηµιουργίας τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 Λειτουργική διαφοροποίηση και εξειδίκευση των σπουδών σε συνάρτηση µε τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις Ενίσχυση διεπιστηµονικού προσανατολισµού στο µεταίχµιο της διοίκησης επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών Ανταπόκριση στις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς µε την ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων Ολοένα και µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης στον ελλαδικό χώρο λόγω και της χρήσης της ίδρυσης νέων ΑΕΙ και τµηµάτων ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής 17

18 Βασικές προτάσεις πολιτικής Ενδυνάµωση του διεπιστηµονικού χαρακτήρα πολλών τµηµάτων για την αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στο πολύπλοκο και ταχέως µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον (εγχώριο και διεθνές) Επαναξιολόγηση της ίδρυσης τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής Προγραµµατισµός ίδρυσης νέων τµηµάτων στη βάση συµµετοχικών διαδικασιών στις οποίες θα συµµετέχουν η ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου Ίδρυση νέων τµηµάτων µε προηγούµενη µελέτη για τις επιδράσεις στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και εκ των προτέρων κριτήρια για την αξιολόγηση της συµβολής τους Αποφυγή ίδρυσης τµηµάτων υπερβολικά εξειδικευµένου αντικειµένου, υπό την επίδραση ενός παροδικού συγκυριακού περιβάλλοντος 18

19 Η ιστορική εξέλιξη των τριών «οικονοµικών σχολών»: ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣΠ και ΑΒΣΘ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ): Το 1920 (Νόµος 2191) ιδρύεται η «Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών Σπουδών», προδροµική µορφή της Ανώτατης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Η σχολή έχει εξαρχής µορφή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αρχικά υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Η µετονοµασία της σχολής σε «ΑΣΟΕΕ» θεσµοθετείται το 1926 (Ν 5/17 Μαϊου 1926) σηµατοδοτώντας τη διεύρυνση των παρεχόµενων σπουδών. Το 1973 (Π 359/29) ιδρύονται δύο τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών: Οικονοµικό και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1939 η σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1973 θεσµοθετείται µεταπτυχιακό πρόγραµµα στα Οικονοµικά το οποίο λειτουργεί κανονικά από το Το 1984 η σχολή διαχωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής (& Πληροφορικής). Το 1989 (Π 377) η ΑΣΟΕΕ µετονοµάζεται σε Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας και διαρθρώνεται σε έξι τµήµατα. Το 1999 ιδρύονται δύο ακόµη Τµήµατα (Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας). Πανεπιστήµιο Πειραιά (πρώην «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά»): Το 1958 (Ν 3876) ιδρύεται η «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς», µετεξέλιξη της «Ανωτάτης Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών» που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (προϋπήρξαν σχετικά αιτήµατα του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και του Συνδέσµου Ανωτάτων Εταιρειών για την ίδρυση Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών). Το 1959 (Νόµος 3973) η σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1982 (Νόµος 1268) η σχολή αναγνωρίζεται ως µονοτµηµατικό ΑΕΙ. Το 1984 (Π 43) η σχολή διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήµης. Το 1989 (Π 377) η ΑΒΣΠ µετονοµάζεται σε Πανεπιστήµιο Πειραιά και δηµιουργούνται τρία ακόµα τµήµατα: Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοίκησης, Ναυτιλιακών Σπουδών και Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. Η διάρθρωση του Πανεπιστηµίου ολοκληρώνεται µε τη λειτουργία τµηµάτων Πληροφορικής (1992), ιδακτικής της Τεχνολογίας (1999) και ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (2000). Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (πρώην «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης»): Το 1948 (ΑΝ 800) ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη (ΑΣΒΣΘ) και αρχίζει να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Το 1958 (Ν 387) 19

20 µετονοµάζεται σε «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης». Η σχολή υπάγεται αρχικά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ενώ από 1959 η σχολή εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1966 µετονοµάζεται σε «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης» (ΑΒΣΘ) και από το ακαδηµαϊκό έτος οι σπουδές διαχωρίζονται σε τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών και Επιστηµών ιοικήσεως Επιχειρήσεων. Κατάτµηση των τµηµάτων πραγµατοποιείται το 1985 (Π 436) και το 1990 (Ν 147) η σχολή µετονοµάζεται σε «Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών», εγκαινιάζοντας έτσι µία περίοδο δηµιουργίας τµηµάτων στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών. Ιδρύονται τµήµατα ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (1990), Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (1990), Πληροφορικής (1990), Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (1993), Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (1996), Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (1996), Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών (2004) και ιοίκησης Τεχνολογίας (2004). Πηγές: Αποτίµηση του έργου του ΟΠΑ (2001), Στεριάδου Καλλιόπη (1993), ιστοσελίδες ΑΕΙ 20

21 3. Εισακτέοι φοιτητές και προτιµήσεις τµηµάτων 21

22 3.1. Εισακτέοι φοιτητές: εξέλιξη αριθµού τους και απορρόφηση ανά τµήµα,

23 Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης παρουσιάζει αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τµηµάτων. Αναλυτικότερα, παρατηρείται µία αύξηση συνολικά των εισακτέων στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης την περίοδο κατά 37%: από 4725 το 1998, οι εισακτέοι φοιτητές αυξήθηκαν στους 6425 το Η τάση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη αύξηση των εισακτέων στο σύνολο των τµηµάτων των ΑΕΙ: από το 1998 αυξάνονται στους το 2000, αύξηση κατά 36,5%. Από το 2001 µέχρι και σήµερα, παρατηρείται µείωση του αριθµού των εισακτέων στις σχολές οικονοµίας και διοίκησης, της τάξης του 9,6%: µείωση των εισακτέων στους 6115 το 2001, 5810 το 2002 και 5835 το Η γενικότερη τάση στο σύνολο των ΑΕΙ είναι ταυτόσηµη (µείωση των εισακτέων κατά 10,3%: από εισακτέους το 2001, στους εισακτέους το 2006). Η σταθεροποίηση του αριθµού των εισακτέων φοιτητών τα τελευταία χρόνια (βλ. και Πίνακα 3.1στις επόµενες σελίδες) οφείλεται και στις έντονες πιέσεις των ΑΕΙ για µη αύξηση των εισακτέων χωρίς την παροχή ανάλογων υποδοµών (π.χ., κάλυψη οργανικών κενών εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, εργαστηριακός εξοπλισµός, κτιριακές υποδοµές), ενώ τα νεοϊδρυόµενα πανεπιστηµιακά τµήµατα (Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας) απορροφούν µικρό αριθµό εισακτέων (βλ. Πίνακα 3.1). Πρέπει µε την ευκαιρία αυτή να σηµειωθεί ότι η αύξηση των τµηµάτων σε αρκετά πανεπιστήµια κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 (ικανοποιώντας όχι µόνο επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και πιέσεις των οικείων πρυτανικών αρχών) δεν συνοδεύθηκε πάντοτε από επέκταση των κτιριακών υποδοµών, παρά τον συνεπαγόµενο πολλαπλασιασµό του αριθµού των φοιτητών. Συχνά η ίδρυση νέων τµηµάτων προτάχθηκε της επίλυσης των στεγαστικών προβληµάτων που αυτά θα δηµιουργούσαν, ενίοτε µε µια στρατηγική λογική των πρυτανικών αρχών ότι το 23

24 τετελεσµένο της µαζικής αύξησης του φοιτητικού πληθυσµού θα υποχρέωνε το κράτος να χρηµατοδοτήσει την επέκταση των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων. Όµως αυτή η προσδοκία συχνότατα παρέµεινε ανεκπλήρωτη, όπως αποδεικνύει το δραµατικό στεγαστικό πρόβληµα (ανεπάρκεια αιθουσών) λόγω φοιτητικού υπερπληθυσµού που αντιµετωπίζουν ιδρύµατα όπως το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πίνακας 3.1. Εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στα Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης, Τµήµατα ΑΕΙ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικών Επιστηµών Ο Ε* Στατιστικής ΕΟΣ** Μάρκετινγκ Λογιστικής ιοικητικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιά Οικονοµικής Επιστήµης Ο Ε* Στατιστικής Χρηµατοοικονοµικής Ναυτιλιακών σπουδών Βιοµηχανικής

25 ιοίκησης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών Επιστηµών Ο Ε* ΕΟΠΣ*** Λογιστικής Μάρκετινγκ ιοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιοίκησης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Πάντειο Πανεπιστήµιο ηµόσιας ιοίκησης Οικονοµικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήµιο Πάτρας Οικονοµικών Επιστηµών Ο Ε* Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οικονοµικών Επιστηµών ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 25

26 Προϊόντων και Τροφίµων Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θράκης ( ΠΘ) ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Πανεπιστήµιο Κρήτης Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης Σύνολο Σύνολο Τµηµάτων [1] ΟΠΑ**** [2] Πειραιά

27 [3] Μακεδονίας Σύνολο [1]+[2]+[3] Ποσοστό [1]+[2]+ [3] στο σύνολο εισακτέων Οικονοµίας ιοίκησης των & 58,4 56,3 56,5 56,6 56,5 55,7 56,7 56,1 54,2 * Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ** ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών *** ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών **** Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πηγή: ΥΠΕΠΘ ( ιεύθυνση Οργάνωσης & ιεξαγωγής Εξετάσεων) Η συµµετοχή των τριών «κλασικών» οικονοµικών πανεπιστηµίων (Αθηνών, Πειραιά, Μακεδονίας) στην απορρόφηση των εισακτέων στο συγκεκριµένο πεδίο σπουδών, παρουσιάζει την περίοδο µία ελαφρά µείωση: Από 58,4% των εισακτέων που απορροφούσαν το 1998, το 2006 απορροφούν το 54,2% (βλ. Πίνακα 3.1.). Η µείωση αυτή οφείλεται τόσο στη σταθεροποίηση των εισακτέων τα τελευταία πέντε χρόνια (µετά τη µείωση της περιόδου ) όσο και την ίδρυση νέων περιφερειακών τµηµάτων. Το ΟΠΑ και το Πανεπιστήµιο Πειραιά απορροφούν σχεδόν το ίδιο ποσοστό εισακτέων στο πεδίο της οικονοµίας και της διοίκησης, ενώ το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας απορροφά σταθερά καθ όλη την περίοδο αναφοράς ένα ποσοστό περίπου 14% των εισακτέων (βλ. απεικόνιση των εξελίξεων στο ιάγραµµα 3.1). 27

28 3.2. Προτιµήσεις υποψηφίων φοιτητών για τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 28

29 Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό το λεγόµενο «χρηµατιστήριο των τµηµάτων». είκτης για το αν οι «µετοχές» ενός τµήµατος κυµαίνονται σε υψηλά ή χαµηλά επίπεδα, αποτελεί η έκφραση προτίµησης των υποψηφίων για ένταξη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε έτος, καθώς και η διαµόρφωση των βάσεων εισόδου στα πανεπιστηµιακά τµήµατα (υψηλόβαθµα και χαµηλόβαθµα τµήµατα). Πρόκειται στην πράξη για µια µορφή άτυπης αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων από τους (υποψήφιους) χρήστες-καταναλωτές των υπηρεσιών τους, που γίνεται µάλιστα µε κυρίαρχο, αν όχι αποκλειστικό, γνώµονα τις υποτιθέµενα καλύτερες πιθανότητες µετέπειτα εύρεσης θέσης εργασίας. Η άτυπη αυτή αξιολόγηση σε σειρά προτίµησης, που πραγµατοποιείται από τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, συχνά στηρίζεται σε ελλιπή και πρόχειρη πληροφόρηση προερχόµενη κυρίως από τα ΜΜΕ, και επηρεάζεται έντονα από συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. την εποχή αιχµής του χρηµατιστηρίου η ζήτηση σπουδών χρηµατοοικονοµικής κορυφώνεται, για να µειωθεί αµέσως, µε µια χρονική υστέρηση, µετά την πτώση της χρηµατιστηριακής αγοράς). Το βέβαιο είναι ότι οι προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών ελάχιστα αντανακλούν µια αξιολόγηση της πραγµατικής ποιότητας ακαδηµαϊκών σπουδών και υπηρεσιών που παρέχουν τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, για τον απλούστατο λόγο ότι τέτοιου είδους πληροφόρηση δεν είναι δηµόσια διαθέσιµη. Αυτό είναι ένα ακόµα επιχείρηµα για την ανάγκη υπεύθυνης και συστηµατικής αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, έτσι ώστε η διαθέσιµη πληροφόρηση στους υποψήφιους χρήστες των υπηρεσιών τους και στους φορολογούµενους γενικότερα να µην είναι µονοµερής αλλά πλήρης και σφαιρική, επιτρέποντας ορθότερες αποφάσεις. 29

30 Υπό το υπάρχον καθεστώς, το «χρηµατιστήριο των τµηµάτων» όπως λειτουργεί, παρουσιάζει τις εξής αδυναµίες: α) αν οι προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών ανταποκρίνονται µόνο σε συγκυριακούς παράγοντες και δεν λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα της χρονικής υστέρησης, είναι πιθανό 5-6 χρόνια αργότερα (όταν κατά µέσο όρο οι φοιτητές αυτοί θα έχουν αποφοιτήσει) τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας να έχουν αλλάξει σηµαντικά, β) οι διάφορες «µόδες» στη ζήτηση εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αντικειµένων ούτως ή άλλως τείνουν να δηµιουργούν υπερβάλλουσα ζήτηση, που σε µετέπειτα χρόνο επιτείνει τις συνθήκες κυκλικής ύφεσης, γ) δεν υπάρχει κατά κανόνα κανενός είδους συσχέτιση (θετική ή αρνητική) του βαθµού «ζήτησης» των πανεπιστηµιακών τµηµάτων µε την ποιότητα του ακαδηµαϊκού τους προσωπικού, των υποδοµών τους και του ακαδηµαϊκού έργου που παρέχουν. Αυτό είναι ένα ακόµα επιχείρηµα υπέρ της αξιολόγησης: θα συνέβαλλε στο να συµπληρωθούν τα ως τώρα (βασισµένα κυρίως στις προσδοκίες επαγγελµατικής αποκατάστασης) πραγµατικά κριτήρια επιλογής των τµηµάτων από τους υποψήφιους φοιτητές µε κριτήρια αξιολόγησης του καθαρά ακαδηµαϊκού προσφερόµενου έργου. Τα πανεπιστηµιακά τµήµατα στο πεδίο της οικονοµίας και της διοίκησης παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις ως προς τις προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών. Τµήµατα όπως αυτό του Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ συγκεντρώνουν υψηλό αριθµό πρώτων προτιµήσεων µεταξύ των υποψηφίων (βλ. στοιχεία 2004, Πίνακας 3.2) σε σχέση µε περιφερειακά τµήµατα που συγκεντρώνουν ελάχιστες πρώτες προτιµήσεις ( ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 30

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Συγκριτική Απεικόνιση Βάσεων Εισαγωγής 2015 και 2014 μεταξύ των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και των αντίστοιχών τους Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων Εισαγωγής αντίστοιχων Τμημάτων Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία. για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία. για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/27) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΩΡΟΛΟΓΑ, Career Counsellor AKAΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απρίλιος 2016 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ LOGO ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Dr Maria Katharaki National and Kapodistrian University of Athens, Greece George Katharakis, Msc, PhD Candidate

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α. Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ )

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ ) ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ Πατητήρι, Τ.Κ. 37005 Αλόννησος Τηλ. 24240 66419 Fax: 24240 66376 Αλόννησος, 28/2/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά αποτελέσματα αφορούν στο ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9. Άρθρα Τ άξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών 08/05/2013 - Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.2013 Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών Πως διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Ε- μπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ (Αριθµός 4Κ/2008) Πλήρωσης µε σειρά προτεραιότητας είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάϊος 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία και Προσδιορισµός Κριτηρίων Πιστοποίησης ΑΔΙΠ / HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 07/05/2008 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 8837 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα