4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ).. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ( ).. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ( ).. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ( ).. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ( ).. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ( ) 8.. Τμήμα Πληροφορικής ( ) 9.. Τμήμα Στατιστικής ( )..8 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ( ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ) Τo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 9 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών, ενώ το 989 μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ). Στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν Τμήματα οργανωμένα σε Σχολές. Λειτουργούν οκτώ (8) Ανεξάρτητα Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Στατιστικής και Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών του ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία) Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά μέλη ΔΕΠ. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνολικά στοιχεία)

4 Η συντριπτική αριθμητική υπεροχή των ανδρών μελών ΔΕΠ αποτελεί μια διαπίστωση και για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα, σε ένα σύνολο μελών ΔΕΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετούν άνδρες μέλη ΔΕΠ (8%) και μόλις γυναίκες (%).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνολικά στοιχεία) 8 8 Άνδρες Γυναίκες Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως άλλωστε στα περισσότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας σε σύγκριση με τις γυναίκες συναδέλφους τους. Η μεγαλύτερη διαφορά στο ποσοστό ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ (88 ποσοστιαίες μονάδες) παρουσιάζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα την Καθηγητική, όπου υπηρετούν (%) μόλις γυναίκες μέλη ΔΕΠ και (9%) άνδρες.

5 Στην αμέσως χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα πανεπιστημιακής εξέλιξης οι γυναίκες εκπροσωπούνται με ποσοστό % ( μέλη ΔΕΠ), ενώ οι άνδρες με ποσοστό 9% (8 μέλη ΔΕΠ). Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ έχει εξελιχθεί και υπηρετεί στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπηρετούν γυναίκες μέλη ΔΕΠ (9%) και άνδρες (%). Τέλος, στη βαθμίδα των Λεκτόρων οι άνδρες κατέχουν το % (8 άνδρες Λέκτορες) του συνολικού ποσοστού και οι γυναίκες το % ( γυναίκες Λέκτορες). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από οκτώ (8) Ανεξάρτητα Τμήματα. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για κάθε ένα από τα Ανεξάρτητα Τμήματα του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου.. Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Τμήμα (Ανεξάρτητα Τμήματα).. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 8 Άνδρες Γυναίκες

6 Το συγκεκριμένο Τμήμα ιδρύθηκε το 989 (http://www.de.aueb.gr/ ). Σε ότι αφορά στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα είναι μόλις % ( μέλη ΔΕΠ), ενώ το ποσοστό των ανδρών ανέρχεται στο % ( μέλη ΔΕΠ). Ο μεγαλύτερος αριθμός μελών ΔΕΠ συγκεντρώνεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα την Καθηγητική, όπου υπηρετούν άνδρες και μόλις μία γυναίκα (ποσοστά 9% και % αντίστοιχα). Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών υπηρετεί μία () γυναίκα και κανένας άνδρας μέλος ΔΕΠ. Στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα της πανεπιστημιακής ιεραρχίας οι γυναίκες υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών κατά μία αριθμητική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπηρετούν γυναίκες (%) και ένας άνδρας (%) μέλος ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων το ποσοστό των γυναικών φτάνει το %, ενώ των ανδρών το % ( γυναίκα και άνδρες Λέκτορες)... Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 8 Άνδρες Γυναίκες

7 Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ιδρύθηκε το 99 (http://www.aueb.gr/deos/gr/index_gr.php). Σε σχέση με το συγκεκριμένο Τμήμα διαπιστώνεται ότι: Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ δεν ξεπερνάει το 9%, καθώς υπηρετούν μόλις γυναίκες σε ένα σύνολο μελών ΔΕΠ. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στο 9% ( άνδρες μέλη ΔΕΠ). Στις δυο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετεί γυναίκα (%) και άνδρες (8%). Στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετεί μια () γυναίκα και ένας () άνδρας Λέκτορας... Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 8 Άνδρες Γυναίκες Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 98 (http://www.aueb.gr/dba/gr/). Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

8 Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων η αριθμητική κυριαρχία των ανδρών μελών ΔΕΠ είναι σχεδόν απόλυτη. Έτσι, σε ένα σύνολο μελών ΔΕΠ υπηρετούν μόλις δύο γυναίκες (%) και άνδρες (9%). Οι μόνες γυναίκες μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα έχουν ενταχθεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στη συγκεκριμένη βαθμίδα ανέρχεται στο % ( γυναίκες) και των ανδρών στο % ( άνδρες)... Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες Γυναίκες 9 Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, που ιδρύθηκε το 99 (http://www.mbc.aueb.gr/default.aspx): Είναι το μοναδικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι σχεδόν ισάριθμες με τους άνδρες συναδέλφους τους, καθώς σε αυτό υπηρετούν (%) άνδρες και 9 (%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα της πανεπιστημιακής ιεραρχίας το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στο % ( Καθηγήτριες), ενώ των ανδρών στο % ( Καθηγητές).

9 Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών υπηρετούν μόνο άνδρες μέλη ΔΕΠ (). Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες οι γυναίκες υπερέχουν αριθμητικά. Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών το ποσοστό των γυναικών αγγίζει το % ( γυναίκες και άνδρας), ενώ στη βαθμίδα των Λεκτόρων το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το %, καθώς υπηρετούν γυναίκες Λέκτορες και μόνο άνδρες (9%)... Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 8 Άνδρες Γυναίκες Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (http://www.aislab.aueb.gr/accfin/home.htm): Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ δεν ξεπερνά το 8%, καθώς σε ολόκληρο το Τμήμα υπηρετούν μόλις γυναίκες ενώ άνδρες μέλη ΔΕΠ (8%). Γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπηρετούν μόνο στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες δεν υπηρετεί καμία γυναίκα. 8

10 Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετεί μόνο μία () γυναίκα μέλος ΔΕΠ και κανένας άνδρας. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων, τέλος, οι άνδρες υπερέχουν σημαντικά με ποσοστό που ανέρχεται στο 8% ( άνδρες Λέκτορες), ενώ το ποσοστό των γυναικών είναι % ( γυναίκες Λέκτορες)... Τμήμα Πληροφορικής ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πληροφορικής (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 8 Άνδρες Γυναίκες Σε ό,τι αφορά στο Τμήμα Πληροφορικής, που ιδρύθηκε το 98 (http://www.cs.aueb.gr/ ), διαπιστώνεται ότι: Ανάμεσα στα 8 συνολικά μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα οι γυναίκες είναι μόλις (%), ενώ οι άνδρες είναι (8%). Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα πανεπιστημιακής εξέλιξης, την Καθηγητική, υπηρετούν τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και είναι άνδρες αλλά καμία γυναίκα. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών οι άνδρες κατέχουν ποσοστό % ( άνδρες) και οι γυναίκες, που είναι μόλις δύο (), ποσοστό 8%. 9

11 Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών διαπιστώνεται ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών (δύο άνδρες και δύο γυναίκες Επίκουροι/ες Καθηγητές/τριες). Στη βαθμίδα των Λεκτόρων δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ... Τμήμα Στατιστικής ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Στατιστικής (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες Γυναίκες Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε το 989 (http://www.stat-athens.aueb.gr/). Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Στατιστικής είναι μόλις το %, με γυναίκες μέλη ΔΕΠ, ενώ των ανδρών ανέρχεται στο % με άνδρες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων οι δύο () γυναίκες Λέκτορες που υπηρετούν καταλαμβάνουν το % του συνολικού ποσοστού έναντι του % των ανδρών Λεκτόρων ().

12 Το % των μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών είναι γυναίκες ( Επίκουρες Καθηγήτριες) και το % είναι άνδρες ( Επίκουροι Καθηγητές). Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών υπηρετεί μόνο ένας () άνδρας μέλος ΔΕΠ και καμία γυναίκα. Τέλος, στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών η παρουσία των γυναικών δεν ξεπερνά το %, με μία () μόλις Καθηγήτρια ενώ τέσσερις () άνδρες Καθηγητές (ποσοστό 8%)...8 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ( )..8 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 8 Άνδρες Γυναίκες Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (http://dmst.aueb.gr/): Ο συνολικός αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι περίπου το / του αριθμού των ανδρών συναδέλφων τους. Έτσι, στο συγκεκριμένο Τμήμα υπηρετούν συνολικά (%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ ενώ (8%) άνδρες. Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά καθηγητικές βαθμίδες δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ.

13 Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ (%) υπάρχει στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών, όπου υπηρετούν γυναίκες και άνδρες (%) μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετεί μια () γυναίκα (%) και (8%) άνδρες μέλη ΔΕΠ.. Συμπεράσματα Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα Πανεπιστήμιο όπου η αριθμητική υπεροχή των ανδρών μελών ΔΕΠ είναι σαφής. Στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο υπηρετούν (8%) άνδρες μέλη του ΔΕΠ και μόλις (%) γυναίκες. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες σε όλες τις βαθμίδες πανεπιστημιακής εξέλιξης, ενώ καθώς «ανεβαίνουμε» από τη χαμηλότερη προς την ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ σταδιακά μειώνεται. Πιο συγκεκριμένα, στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων το ποσοστό των γυναικών μελών του ΔΕΠ αγγίζει το % ( γυναίκες και 8 άνδρες Λέκτορες), ενώ στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών το ποσοστό των γυναικών μελών του ΔΕΠ είναι 9% ( γυναίκες Επίκουρες Καθηγήτριες και άνδρες). Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών το ποσοστό των γυναικών μελών του ΔΕΠ είναι αρκετά χαμηλότερο (%) καθώς στη συγκεκριμένη βαθμίδα υπηρετούν 8 άνδρες και μόλις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Ακόμη χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών μελών του ΔΕΠ στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών φτάνοντας μόλις το % ( γυναίκες Καθηγήτριες αλλά άνδρες). Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν υπάρχουν Τμήματα οργανωμένα σε Σχολές παρά μόνο οχτώ (8) Ανεξάρτητα Τμήματα. Σε κανένα από τα Τμήματα αυτά οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ δεν υπερέχουν αριθμητικά συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ δεν υπάρχουν Τμήματα που να μην υπηρετούν καθόλου γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Το υψηλότερο ποσοστό γυναικών μελών του ΔΕΠ διαπιστώνεται στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας όπου υπηρετούν (%) άνδρες μέλη ΔΕΠ και 9 (%) γυναίκες. Το χαμηλότερο ποσοστό γυναικών

14 μελών του ΔΕΠ διαπιστώνεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς σε ένα σύνολο μελών ΔΕΠ υπηρετούν μόλις δύο γυναίκες (%) και άνδρες (9%). Αρκετά χαμηλό είναι το ποσοστό των γυναικών μελών του ΔΕΠ και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, όπου υπηρετούν (9%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και (9%) άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι σε αρκετά Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Τα Τμήματα αυτά είναι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑΥ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΓΙΑ Ι ΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑΥ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΓΙΑ Ι ΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ Ι ΑΝΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Αντί προλόγου Το 1998 περίπου, όντας φοιτητές, ξεκινήσαμε την έκδοση ενός φοιτητικού περιοδικού που ονομαζόταν «Καριέρα». Είχαμε ξεκινήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε. Γαβρά v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Αποτελε σματα / Αποτί μηση / Σχολίασμο ς ε ρευνας τουρίστίκου προφί λ αλλοδαπου επίσκε πτη - Τουριστική περίοδος: 2013 - Υπεύθυνοι της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα