Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4 Ο Ι Δ Ε Κ Α Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Ο Ρ Κ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Α Μ Α Ν Τ Α Μ Π Α Ν Τ Ρ Α

5

6 Εκπομπή Εναδικής Αγάπης Ευλογίας από την καρδιά του Βούδα.

7

8 Ο Ι Δ Ε Κ Α Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Ο Ρ Κ Ο Ι Τ Ο Υ Β Ο Δ Ι Σ Α Τ Τ Β Α Μ Α Χ Α Σ Α Τ Τ Β Α Σ Α Μ Α Ν Τ Α Μ Π Α Ν Τ Ρ Α Κ Α Ι Α Λ Λ Α Β Ο Υ Δ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Μ Α Χ Α Γ Ι Α Ν Α Επιλογή και κατά προσέγγιση απόδοση των κειμένων, Επιμέλεια, Σημειώσεις ΦΙΛΗΜΩΝ Π. ΡΩΣΣΗΣ

9

10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 13 ABBREVIATIONS 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 17 ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΡΚΟΙ ΤΟΥ ΒΟΔΙΣΑΤΤΒΑ ΜΑΧΑΣΑΤΤΒΑ ΣΑΜΑΝΤΑΜΠΑΝΤΡΑ 19 Πρόλογος του μεταφραστή Φιλήμονος Π. Ρώσση 25 Εισαγωγή 27 Περί της Εισόδου στην Ασύλληπτη Επικράτεια της Απελευθέρωσης μέσω των Δέκα Μεγάλων Όρκων και των Πρακτικών του Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα 31 Σημειώσεις 45 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΗΣ» 53 ΣΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ (Ārya Saddharma Puṇḍarīka Mahāyāna Sūtra) 71 Πέμπτο κεφάλαιο της Σούτρας του Λωτού Η παραβολή των θεραπευτικών βοτάνων 79 ΒΙΜΑΛΑΚΙΡΤΙ ΣΟΥΤΡΑ Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra 93 Πέμπτο κεφάλαιο της Βιμαλακίρτι Σούτρας

11 10 Κείμενα Mahāyāna Έρευνα για τη νόσο 99 Σημειώσεις 113 ΜΑΧΑΠΑΡΙΝΙΡΒΑΝΑ ΜΑΧΑΓΙΑΝΑ ΣΟΥΤΡΑ Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra 117 Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra Δέκατο όγδοο κεφάλαιο Για την πραγματική ασθένεια 123

12 Π Ι Ν Α ΚΑΣ Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν Εκπομπή Εναδικής Αγάπης από την καρδιά του Βούδα. 5 Σχηματική απεικόνιση άνθους Λωτού 21 Ο Βοδισάττβα Σαμανταμπάντρα πάνω σʹ ελέφαντα. 23 Σύγχρονη Mandala Δυτικής έμπνευσης 49 Η Βοδισάττβα Μαχασάττβα Kuan Yin 51 Ωμ, το πιο γνωστό Mandram 73 Διακοσμητική περγαμηνή από τη Σούτρα του Λωτού 75 Χάρτης της περιοχής όπου έζησε ο Βούδας Śākyamuni 95 Άγαλμα του Vimalakīrti 97 Stūpa της Mahāparinirvāṇa 119 Ξαπλωμένος Βούδας 121

13

14 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Υ Ν Τ Μ Η Σ Ε Ω Ν αγγλ.: αγγλιστί Αγγλ. απόδ.: Αγγλική απόδοση Αξ. ή αξ.: αξιότιμος Αριθ. ή αριθ.: αριθμός α. ή αύ. αριθ.: αύξων αριθμός αυτ.: αυτόθι Βλ. ή βλ.: βλέπε δηλ.: δηλαδή Εκδ. ή εκ.: εκδόσεις ε. κ. ε.: εδώ κι εκεί Η/Υ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής κ. ή Κος: κύριος κ. ά.: και άλλα Καθ.: Καθηγητής κ. επ.: και επέκεινα κεφ.: κεφάλαιο Κιν. ή Κινέζ.: Κινέζικα κ. κ.: κύριοι κ. λ.: κατά λέξη κ. λπ.: καί λοιπά κν.: κοινώς κ. ο. κ.: και ούτω καθ εξής κ. τ. τ.: και τα τοιαύτα κυριολ.: κυριολεκτικά Λάνκα: Λανκαβατάρα Σούτρα λ. χ.: λόγου χάρη μετ. ή μετάφρ.: μετάφραση μ. Χ.: μετά Χριστόν

15 14 Κείμενα Mahāyāna Πρβλ. ή πρβλ.: παράβαλε π. χ.: παραδείγματος χάρη π. Χ.: προ Χριστού σανσκ.: σανσκριτικά Σεβ.: Σεβάσμιος σ.: σελίς σημ.: σημείωση σσ ή σσ.: σελίδες στ.: στίχος Σ. τ. Μ.: Σημείωση του Μεταφραστή Σημ. Φ. Π. Ρ.: Σημείωση του Φιλήμονος Π. Ρώσση τ. έ.: τουτέστιν Τόμ.: Τόμος υπ αριθ.: υπ αριθμόν υποσ.: υποσημείωση φ.: φύλλο (Χειρογράφου) Χ. ή Χειρ.: Χειρόγραφο

16 ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Dr.: Doctor (Διδάκτωρ ή ιατρός) No: number (αριθμός) Pub.: Publications (Εκδόσεις) Pr.: Press (Έκδοση, σεις) q. v.: quo vidae (περί του οποίου βλέπε) T.: Taisho editions (Εκδόσεις του Taisho) Trip.: Tripiṭaka (τα Τρία Κάνιστρα) Vol.: Volume (Τόμος)

17

18 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ε το ανα χείρας έργο προσπάθησα, όσο μου ήταν δυνατόν με ό λες τις μικρές μου, πράγματι, δυνάμεις, να επιλέξω, δίνοντας έτσι στο φιλομαθές Ελληνικό αναγνωστικό κοινό, μια μικρή μεν αλλά ουσιαστική γεύση από τα κείμενα της Mahāyāna, αντλώντας, υπό ιδίαν πάντοτε ευθύνη, διάφορα ολοκληρωμένα και πολύ σημαντικά, κατά την άποψή μου, κεφάλαια από τις μεγάλες παραδοσιακές Sūtras, καθώς και από άλλα χαρακτηριστικά κείμενα, που κι αυτά επίσης ανήκουν στη γραμματεία του Βόρειου Βουδισμού του Μεγάλου λεγομένου Οχήματος, δηλαδή της Mahāyāna. Έτσι, λοιπόν, επέλεξα τα πέντε αυτά κείμενα που παραθέτω στο βιβλίο αυτό, με μια σειρά εμφάνισής τους, η οποία, κατά κύριο λόγο σκοπεύει εμφανέστατα σε μια συνεχώς διευρυνόμενη, ο λοκληρωτική, συνάμα δε και σε βάθος κατανόηση της Βουδιστικής Διδασκαλίας της Mahāyāna. Τα δύο από αυτά τα κείμενα έχουν ήδη προδημοσιευθεί στο τριμηνιαίο Ελληνοκεντρικό περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕ ΟΝ». και συγκεκριμένα: στο όγδοο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύθηκε το «Πέμπτο Κεφάλαιο της Sūtra του Λωτού» και στο δέκατο έκτο τεύχος, οι «Δέκα Μεγάλοι Όρκοι του Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα». τα λοιπά κείμενα του ανα χείρας βιβλίου δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα μεμονωμένα αυτά κεφάλαια, τα οποία παρατιθέμενα εδώ συνθέτουν το ανα χείρας έργο, δεν εκφράζουν με κανέναν τρόπο, το

19 18 Κείμενα Mahāyāna καθ ένα, το γενικό πνεύμα της Sūtras από την οποία επελέχθησαν. Πλήν όμως, όπως προανεφέρθηκε, δίνουν μια γεύση, ένα ά ρωμα θα έλεγε κανείς, της όλης γενικά Βουδιστικής Διδασκαλίας, προδιαθέτοντας, έτσι, συνάμα δε και ενθαρρύνοντας τον αναζητητή μελετητή, για νʹ αυξήσει περαιτέρω τη γνώση του καθώς και την κατανόησή του, αντλώντας πληροφορίες, αναλύσεις και σχόλια από τη δική του πλέον προσωπική έρευνα, γιαυτό το θέμα, στα σχετικά κείμενα. Κλείνοντας τελικά τις λίγες αυτές γραμμές, εκφράζω ολόψυχα τη διάπυρη ευχή, όπως αυτό το μικρόν το δέμας πλην όμως πολύτιμο, όπως σύντομα θα διαπιστώσετε, πράγματι, πόνημά μου, προσφορά αγάπης προς τους απανταχού συνέλληνες, καταλάβει την οφειλόμενή του θέση στην Ελληνική βιβλιογραφία καθώς και στην καρδιά του κάθε φίλου αναγνώστη. ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΡΩΣΣΗΣ Νέα Σμύρνη, 2008

20 Ο Ι Δ Ε Κ Α Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Ο Ρ Κ Ο Ι Τ Ο Υ Β Ο Δ Ι Σ Α Τ Τ Β Α Μ Α Χ Α Σ Α Τ Τ Β Α Σ Α Μ Α Ν Τ Α Μ Π Α Ν Τ Ρ Α

21

22

23

24 Ο Βοδισάττβα Σαμανταμπάντρα (Παγκόσμια Αρετή) καθισμένος πάνω σʹ ελέφαντα. Απαρχές δωδέκατου αιώνα. Μουσείο Εθνικών Θησαυρών, Τόκιο.

25

26 Π ρ ό λ ο γ ο ς τ ο υ Μ ε τ α φ ρ α σ τ ή Φ ι λ ή μ ο ν ο ς Π. Ρ ώ σ σ η ημοσιεύουμε σε πρώτη ελληνική μετάφραση το κεφάλαιο «Οι Δέκα Μεγάλοι Όρκοι του Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα» από τη πολύ εκτεταμένη Αβαταμσάκα Σούτρα (=Σούτρα του κοσμήματος ή της γιρλάντας από άνθη), η οποία αποτελεί το βασικό κείμενο της Σχολής Χούα Γιέν του Βουδισμού της Μαχαγιάνα. Η Σχολή Χούα Γιέν του Βουδισμού της Μαχαγιάνα άνθισε στη Κίνα κατά τον 7ο και τον 8ο αιώνα μ. Χ. Σήμερα πολλοί ερευνητές θεωρούν τις διδαχές της παραπάνω Σχολής, τη Διδαχή δηλ., της Κενότητας, τη Διδαχή της Ολότητος και τη Διδαχή του Μόνο Νους (βλ. και Λανκαβατάρα Σούτρα), σαν την κορωνίδα της Βουδιστικής σκέψης αλλά και σαν ένα πολύ ωφέλιμο και συνάμα σαν ένα μοναδικό σωτηριολογικό σύστημα ερμηνείας του ανθρώπου, του κόσμου και της ζωής θεωρούμενης σα μιας μυητικής εμπειρίας στη γενική πρακτική του Βουδισμού του Ζεν. Για τις τυχόν ανάγκες διευκρίνισης των Βουδιστικών όρων, πέρα από τις υφιστάμενες σημειώσεις, παραπέμπουμε τους αναγνώστες στο εκτεταμένο (αποτελούμενο από 102 σελίδες) ερμηνευτικό μας λεξιλόγιο Βουδιστικής ορολογίας της Λανκαβατάρα Σούτρα (Εκδ. ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα 1999).

27

28 Ε ι σ α γ ω γ ή α ήταν εξαιρετικά δυσχερής αν όχι αδύνατη η επιλογή ενός κεφαλαίου από την εκτενέστατη Hwa Yen Sūtra, το οποίο θα εκπροσωπούσε επαρκώς και το βαθύ θρησκευτικό πνεύμα και την απέραντη προοπτική της απειροσύνης τα οποία απεικονίζονται σε αυτό το έργο. Εν τούτοις, αν έπρεπε να γίνει μια επιλογή προς το σκοπό αυτό, θα επελέγετο, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό το κεφάλαιο για τους «Δέκα Μεγάλους Όρκους του Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα». Σύμφωνα προς την Μαχαγιανική παράδοση υφίστανται τρεις μεγάλοι Βοδδισάττβας: ο Αβαλοκιτεσβάρα, ο Μαντζουσρί και ο Σαμανταμπάντρα, οι οποίοι εκπροσωπούν αντίστοιχα το μέγα έλεος, τη σοφία και τους όρκους των Βούδας. Στους όρκους του Σαμανταμπάντρα είμαστε μάρτυρες του ευσπλαχνικού ζήλου του ιδεώδους Βοδισάττβα του οποίου η μόνη φροντίδα στη ζωή είναι το ν ανακουφίζει τους πόνους και τα φορτία όλων των αισθανομένων όντων, και το να χαρίζει σε αυτά την ευτυχία με την επίτευξη της Bουδδότητας. ΠΑΛΙΝ, Ω ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΕΣ ευπατρίδες, τί νοείται με το «να κάμνει μεγάλες προσφορές στους Βούδας»; Τούτο σημαίνει ότι κάμνοντας τέτοιες μεγάλες προσφορές θα έπρεπε κανείς να σκέπτεται: «Στα μικρότατα μόρια της λεπτότατης σκόνης όλων των κόσμων, στις τρεις περιόδους του χρόνου και στις δέκα κατευθύνσεις του σύμπαντος, μέσα σε ολόκληρη την επικράτεια του Ντάρμα και την επικράτεια του χώρου του διαστήματος, εκεί εδρεύουν Βούδας ισόποσοι σε αριθμό με τα

29 28 Κείμενα Mahāyāna μικρότατα μόρια της λεπτεπίλεπτης σκόνης που βρίσκονται σε όλα τα σύμπαντα. Κάθε Βούδας περιβάλλεται από μια ωκεάνια συνάθροιση Βοδισάττβας. Μέσα από την ισχύ των όρκων του Σαμανταμπάντρα και με βαθιά πίστη και κατανόηση, τους αντικρύζω σαν να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Σε όλους αυτούς, προσφέρω υπέροχα και θαυμαστά δώρα, όπως σύννεφα από λουλούδια, ουράνια μουσική, θεσπέσια εμπετάσματα, αγγελικά φορέματα, καθώς και πλείστες όσες ποικιλίες αρωμάτων... τους προσφέρω αναμμένες λυχνίες διαφόρων ειδών... η θρυαλίς κάθε λυχνίας θα είναι πελώρια σαν τʹ όρος Σουμερού και το λάδι τους θα είναι τόσο άφθονο όσο και η απέραντη έκταση των μεγάλων ωκεανών. Σε όλους τους Βούδας ταπεινόφρονα προσφέρω αυτά τα δώρα. Ω υψηλόφρονες ευπατρίδες, η κορωνίδα όλων αυτών των προσφορών είναι η Προσφορά του Ντάρμα, αλλά τί περιλαμβάνει αυτό; Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά του να εφαρμόζει κανείς όλες τις οδηγίες των Βούδας, να προσφέρει ευεργεσίες σε όλα τα αισθανόμενα όντα περιλαμβάνει επίσης την προσφορά του εναγκαλισμού και της υποστήριξης όλων των αισθανομένων όντων, την προσφορά του να προάγει σθεναρά τη ρίζα της χάρης, την προσφορά του να μην απομακρύνεται ποτέ από τη Μποντιτσίτα, τη σκέψη δηλαδή της Φωτίσης. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψω αλλά θα συνεχίσω ν ασκώ αυτή την απέραντη, τη μεγάλη και υπέρτατη προσφορά α κατάπαυστα. Η προσπάθειά μου αυτή θα περατωθεί μόνον όταν η επικράτεια των όντων και η επικράτεια του χώρουτου διαστήματος περατωθούν, ή όταν το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων τελειώσουν. Αλλά εφόσον αυτά είναι ατελεύτητα, και οι προσφορές μου επίσης θα είναι ατελεύτητες, με κάθε μου σκέψη χωρίς διακοπή, με όλες τις πράξεις του σώματός μου, της φωνής και της διανοίας μου χωρίς καμία κοπώση...»

30 Οἱ Ὅρκοι του Samantabhadra 29 Εδώ είμαστε μάρτυρες όχι μόνο της αγάπης και των προσδοκιών ενός Βοδισάττβα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτές διαφαίνονται εδώ σε μια κλιμάκωση η ποία επεκτείνεται στο άπειρο. Αυτό που ίσως κάμνει τη Μαχαγιάνα μοναδική κι ελκυστική στο σύγχρονο νου, είναι η πνευματική της ενόραση η οποία ενσωματώνεται στην απέραντη ευρύτητα του απείρου. Μετά από την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος, καθόσον έχει βρει έναν πνευματικό προσανατολισμό αλλά κι ένα στόχο, το βαθύτερο και τον πιο εμπνευσμένο θα έλεγα, γιατί έχει αντιληφθεί έστω και φευγαλέα το παγκόσμιο δράμα που λαμβάνει χώρα επί της σκηνής του Dharmadhātu μέσω των Δέκα Μεγάλων Όρκων του Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα.

31

32 Π ε ρ ί τ η ς Ε ι σ ό δ ο υ σ τ η ν Α σ ύ λ λ η π τ η Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α τ η ς Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς μ έ σ ω τ ω ν Δ έ κ α Μ ε γ ά λ ω ν Ό ρ κ ω ν κ α ι τ ω ν Π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ ο υ Β ο δ ι σ ά τ τ β α Μ α χ α σ ά τ τ β α Σ α μ α ν τ α μ π ά ν τ ρ α 1 γκωμιάζωντας τις υπέρτατες χάρες και τις αρετές του Ταθαγκάτα, ο Μεγάλος Βοδισάττβα Σαμανταμπάντρα απευθύνθηκε στον Κουμάρα Σουντάνα και στη μεγάλη συνάθροιση των Βοδισάττβας με τʹ ακόλουθα λόγια: «Ω υψηλόφρονες ευπατρίδες, οι άπειρες χάρες και οι αρετές των Ταθαγκάτας είναι απερίγραπτες. Αν σε μια συνδυασμένη προσπάθεια όλων των Βούδας και των δέκα κατευθύνσεων Αυτοί επρόκειτο να τις απαριθμήσουν κατά τη διάρκεια απείρων αιώνων κάλπας, ισάριθμων προς τα σωματίδια της λεπτεπίλεπτης σκόνης της υφισταμένης στις ασύλληπτες κι ανυπολόγιστες Βουδικές Περιοχές, 2 δε θα ήταν δυνατό να τις εξαντλήσουν κατ αυτό τον τρόπο. Οι προσβλέποντες στην επίτευξη του υψηλού αυτού βαθμού της χάρης θα ώφειλαν ν ασκούν τις Δέκα Μεγάλες Παραμίτας. Τί είναι αυτές οι Παραμίτας; Αυτές είναι: 1. Νʹ αποτίουν τιμές σε όλους τους Βούδας. 2. Να εξυμνούν όλους τους Βούδας και τις αρετές τους. 3. Να κάμνουν μεγάλες προσφορές σε όλους τους Βούδας. 4. Να ομολογούν και να μεταμελούνται για τις πράξεις τους καθώς και για τα εμπόδια της κακότητάς τους. 5. Νʹ αγάλλονται για την επίτευξη της χάρης από άλλους.

33 32 Κείμενα Mahāyāna 6. Να παρακαλούν ένθερμα το Βούδα όπως θέσει σε κίνηση τον τροχό του Ντάρμα. 7. Να εκλιπαρούν τον Βούδα όπως παραμείνει στον κόσμο. 8. Να είναι πάντοτε ένθερμοι οπαδοί της οδού του Βούδα. 9. Να βοηθούν πάντοτε όλα τα αισθανόμενα όντα για το δικό τους όφελος. 10. Να παραχωρούν την αποκτηθείσα δική τους χάρη σε όλα τα αισθανόμενα όντα». ΤΟΤΕ Ο ΣΟΥΝΤΑΝΑ είπε: «Σοφώτατε, Σε παρακαλώ, εξήγησέ μας, ποιά πορεία θα πρέπει ν ακολουθήσουμε από του ν αποτίνουμε τιμές σε όλους τους Βούδας έως το να παραχωρούμε τη δική μας χάρη σε όλα τα αισθανόμενα όντα;» Ο Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα απάντησε στον Σουντάνα: «Ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, όσον αφορά για την απόδοση τιμών σε όλους τους Βούδας, μπορεί κανείς να σκέπτεται ότι:»με βαθιά πίστη και κατανόηση και με την ευλογημένη δύναμη των όρκων του Σαμανταμπάντρα, εγώ βλέπω όλους τους Βούδας πρόσωπο με πρόσωπο στο παρελθόν, παρόν και μέλλον και σε όλες τις δέκα κατευθύνσεις εντός της επικράτειας του Ντάρμα και της επικράτειας του χώρου του διαστήματος [εντός των απείρων συμπάντων], ισάριθμους προς τη λεπτεπίλεπτη σκόνη των Βουδικών Περιοχών. Με όλες τις αρετές του σώματος, της φωνής και της διάνοιάς μου θ αποτίνω τις ειλικρινείς μου τιμές αδιάλειπτα. Σε όλες ανεξαίρετα τις Βουδικές Χώρες θα μετασχηματιστώ σε αναρίθμητα σώματα και με κάθε σώμα θα υποβάλλω τα σέβη μου σε ανυπολόγιστους Βούδας εντός των απειράριθμων Βουδικών Περιοχών, οι οποίες εξισώνονται με το συνολικό αριθμό των λεπτεπιλέπτων μορίων της σκόνης σε όλες τις Περιοχές αυτές. Ό ταν θα παύσει να υπάρχει η επικράτεια του χώρου του διαστήματος, τότε μόνο θα παύσουν τα σέβη μου στους ανυπολόγιστους αυτούς Βούδδας. Αλλά εφόσον η επικράτεια του χώρου του διαστήματος είναι απεριόριστη, έτσι επίσης θα είναι και η απότιση

34 Οι Όρκοι του Samantabhadra 33 των ευσεβάστων τιμών μου προς τους Βούδας. Ομοίως τα σέβη μου θα παύσουν να υποβάλλωνται όταν θα παύσουν να υφίστανται και τα πάθη επιθυμίες των όντων καθώς και οι θλίψεις και το κάρμα τους, όπως επίσης και οι σφαίρες όλων των όντων γενικά. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι ατελεύτητα, κατά όμοιο τρόπο θα είναι ατελεύτητη και η απότιση του σεβασμού μου προς όλους τους Βούδας ανά πάσα στιγμή, άοκνα και χωρίς διακοπή με τις πράξεις του σώματος, της φωνής και της διάνοιάς μου.»πάλι ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, με ποιό τρόπο θα έπρεπε να εξυμνεί κανείς όλους τους Βούδας και τις μεγάλες αρετές τους; Για να πράξει κάποιος έτσι, θα έπρεπε να σκεφθεί ότι:» Σε όλα ανεξαίρετα τα λεπτεπίλεπτα μόρια της σκόνης σε ό λους τους κόσμους και στις τρεις χρονικές περιόδους των δέκα κατευθύνσεων δια μέσου της επικράτειας του Ντάρμα και της επικράτειας του χώρου του διαστήματος, διαμένουν Βούδας ίσοι σε αριθμό με τα λεπτεπίλεπτα σωματίδια της σκόνης όλων των κόσμων, και κάθε Βούδας περιβάλλεται από μια συνάθροιση Βοδισάττβας μεγάλη όσο κι ο ωκεανός. Θέλω νʹ ασκήσω τη βαθύτατή μου σκέψη και την ενόρασή μου, προκειμένου να τους κατανοήσω σαν να ήταν ενώπιόν μου πρόσωπο με πρόσωπο. Στη μεγάλη αυτή συνάθροιση θα εξυμνήσω τους Ταθαγκάτας με μια γλώσσα πιο εύγλωττη ακόμη κι από εκείνη που διαθέτουν οι νύμφες τ Ουρανού κάθε γλώσσα θα εκπέμπει έναν απέραντο ωκεανό φωνών, και κάθε φωνή θα εκπέμπει έναν απέραντο ωκεανό προσαγορεύσεων, όπου όλες θα κηρύττουν τις ωκεάνιες χάρες όλων των Ταθαγκάτας. αυτές οι εξυμνήσεις θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή δια μέσου της επικράτειας του Ντάρμα των απείρων συμπάντων. Οι εξυμνήσεις μου αυτές θα περατωθούν όταν περατωθεί η επικράτεια του χώρου του διαστήματος, όταν περατωθούν οι σφαίρες των όντων και όταν περατωθούν το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων αλλά εφόσον οι επικράτειες τουχώρου του διαστήματος μέχρι και οι θλίψεις των όντων ακόμη είναι ατελεύτητες, κατά παρόμοιο τρόπο και οι εξυμνήσεις μου θα είνʹ επίσης ατελεύτητες με κάθε μου σκέψη άοκνα και χωρίς

35 34 Κείμενα Mahāyāna διακοπή δια των σωματικών, φωνητικών και διανοητικών μου πράξεων.»πάλιν ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, τί σημαίνει το να κάμνει κάποιος μεγάλες προσφορές στους Βούδας; Σημαίνει άραγε ότι εκτελώντας κανείς τόσο μεγάλες προσφορές θα έπρεπε να σκέπτεται ότι:» ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΤΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ της λεπτεπίλεπτης σκόνης ό λων των κόσμων των δέκα κατευθύνσεων, στις τρεις χρονικές περιόδους δια μέσου ολόκληρης της επικράτειας του χώρου του διαστήματος, εκεί διαμένουν Βούδας ισάριθμοι προς άπαντα τα μικρότατα μόρια της λεπτεπίλεπτης σκόνης που μπορούν να βρεθούν σε όλα τα σύμπαντα. Κάθε Βούδας περιβάλλεται από μιαν ωκεάνια συνάθροιση από Βοδισάττβας. Μέσω της δυνάμης των όρκων του Βοδισάττβα Μαχασάττβα Σαμανταμπάντρα και με βαθιά πίστη αλλά και κατανόηση, εγώ τους αντικρύζω σαν να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Σε όλους αυτούς εγώ προσφέρω ανυπέρβλητες και θαυμαστές προσφορές όπως νέφη από άνθη 3, και ουράνια μουσική, ουράνια εμπετάσματα, αγγελικά φορέματα και πλείστες όσες άλλες ποικιλίες αρωμάτων, αρωματικά βάλσαμα, ευώδη θυμιάματα και σκόνες, ώστε όλα αυτά τα δωρήματα μαζί κατ αλλεπάλληλες στρώσεις να υψώνονται τόσο ψηλά όσο και το όρος Σουμερού. Τους προσφέρω αναμμένες λυχνίες διαφόρων ειδών όπως είναι οι λυχνίες βουτύρου, οι λυχνίες λαδιού και οι γλυκά αρωματισμένες λυχνίες η θρυαλίδα κάθε λυχνίας θα είναι τόσο τεράστια όσο και τ όρος Σουμερού, το δε λάδι της θα είναι τόσο απέραντο όσο και η απεραντοσύνη των μεγάλων ωκεανών. Σε όλους τους Βούδας προσφέρω ταπεινόφρονα όλες αυτές τις προσφορές.»ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, η κορωνίδα όλων αυτών των προσφορών είναι η Προσφορά του Ντάρμα, αλλά τί περιλαμβάνει αυτή; Αυτή περιλαμβάνει την προσφορά του ν ακολουθεί κανείς ό λες τις οδηγίες του Βούδα, την προσφορά του να ευεργετεί όλα τα αισθανόμενα όντα, την προσφορά του εναγκαλισμού και της υποστήριξης όλων των αισθανομένων όντων, την προσφορά του να

36 Οι Όρκοι του Samantabhadra 35 επωμίζεται τις οδύνες των άλλων, την προσφορά του να προάγει σθεναρά τη ρίζα της χάρης, την προσφορά του να μην παρεκκλίνει από το καθήκον του Βοδισάττβα και την προσφορά του να μην απομακρύνεται από τη Σκέψη της Φώτισης (Bodhicitta).»Ω ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ, πράγματι, οι χάρες οι απορρέουσες από τις [υλικές] προσφορές, όπως οι απαριθμηθείσες ανωτέρω, είναι άπειρες παρ όλα ταύτα συγκρινόμενες με μια μόνο σκέψη Προσφοράς του Ντάρμα, δεν εξισώνονται ούτε καν με το ένα εκατοστό της, ούτε με το ένα χιλιοστό, ούτε με το ένα εκατοντάκις χιλιοστό της τελευταίας, όχι, ούτε καν με το ένα εκατομμυριοστό της, ούτε με το ένα δισεκατομμυριοστό, ούτε με το ένα τρισεκατομμυριοστό της, ούτε καν με ένα μικρότατον μέρος της α σύλληπτης κι ανυπολόγιστης απειροσύνης της. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει, διότι το Ντάρμα είναι πολυτιμότατο σε ό λους τους Ταθαγκάτας, και είναι το Ντάρμα όπου δίνει γέννηση σε όλους τους Βούδδας. Αν ένας Βοδισάττβα εφαρμόζει τις πρακτικές της Προσφοράς του Ντάρμα, τότε αυτός εκπληρώνει τις α ληθέστατες προσφορές και υπηρεσίες προς όλους τους Ταθαγκάτας. Γιαυτό θα πρέπει κανείς να σκεφτεί: Ποτέ δε θα εγκαταλείψω αλλά θα συνεχίσω να εφαρμόζω ακατάπαυστα την απέραντη αυτή, μεγαλειώδη και υπέρτατη προσφορά. Η προσφορά μου αυτή θα περατωθεί μόνον όταν θα περατωθούν οι επικράτειεςτων όντων κι εκείνη του χώρου του διαστήματος, ή όταν θα περατωθούν το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων. Αλλά καθώς αυτά είναι ατελεύτητα, τέτοιες επίσης θα καταστούν εύλογα και οι προσφορές μου, με κάθε μου σκέψη, άοκνα και χωρίς διακοπή, με τις σωματικές, φωνητικές και διανοητικές μου πράξεις.»πάλι, Ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, θα πρέπει κανείς να εξομολογήται και να μεταμελήται για τις αμαρτωλές του πράξεις; Για να μεταμελήται για τ αμαρτήματα και τις παραβάσεις του, θα έπρεπε κανείς να σκέπτεται ότι:» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΤΑΤΗ μη έναρξη του (ανυπολόγιστου) χρόνου, σε άπειρους αιώνες από κάλπας, διέπραξα μέσω λαγνείας,

37 36 Κείμενα Mahāyāna μίσους και άγνοιας απεριόριστες αμαρτωλές πράξεις με το σώμα μου, την ομιλία μου και τη διάνοιά μου. Αν οι πράξεις μου αυτές είχαν σωματική μορφή, το κοσμικό διάστημα, παρ όλο το απεριόριστό του, δε θα μπορούσε να τις συμπεριλάβει. Με βαθυτάτη ειλικρίνεια και με αγνές πράξεις του σώματος, της ομιλίας και της σκέψης μου, εγώ τώρα τις ομολογώ και μετανοώ γιαυτές ενώπιον όλων των Βούδας και των Βοδισάττβας δια μέσου του σύμπαντος, προσέτι δε εγώ ο ίδιος υπόσχομαι να μην τις διαπράξω ουδέποτε πια. Θα τηρήσω δε όλους τους αγνούς κανόνες θα συνεχίσω μάλιστα να εφαρμόζω τα επιτίμια αυτά έως ότου περατωθεί η επικράτεια του χώρου του διαστήματος, έως ότου περατωθεί η επικράτεια των όντων και περατωθούν το κάρμα, οι θλίψεις, καθώς και τα πάθη επιθυμίες των όντων. Εφόσον όμως όλα αυτά τα πράγματα, από την επικράτεια του χώρου του διαστήματος έως και τα πάθη επιθυμίες των όντων, είναι ατελεύτητα, τα επιτίμιά μου αυτά θα είναι επίσης ατελεύτητα, με κάθε μου σκέψη, άοκνα και χωρίς διακοπή με τις σωματικές και διανοητικές μου πράξεις, καθώς και με την ομιλία μου.»πάλι, ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, με ποιό τρόπο θα έπρεπε ν αγάλλεται κανείς για τις αρετές και τις χάρες των άλλων; Για να πράξει κανείς έτσι, θα μπορούσε να σκεφτεί ως εξής:» ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ επικράτεια του Ντάρμα και στην επικράτεια του χώρου του διαστήματος των δέκα κατευθύνσεων υφίστανται άπειροι Βούδας ίσοι στον αριθμό με το σύνολο των α πείρων σωματιδίων της λεπτεπίλεπτης σκόνης όλων των διαμονών των Βούδας του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Από την πρώτη στιγμή που σχημάτισαν τη Σκέψη της Φώτισης κι έθεσαν το νου τους στην επίτευξη της Σοφής Παντογνωσίας της Βουδότητας, εφάρμοσαν με ζήλο όλες τις πνευματικές πράξεις για αιώνες από κάλπας ίσους αριθμητικά με την ποσότητα των μικρότατων σωματιδίων της λεπτεπίλεπτης σκόνης δια μέσου όλων των Βουδικών διαμονών. Σε όλες τις κάλπας ανεξαίρετα αυτοί έχουν θυσιάσει μιαν απειρία κεφαλών, οφθαλμών, χεριών και ποδιών στην εκπλήρωση του αλτρουϊσμού ενός Βοδισάτ

38 Οι Όρκοι του Samantabhadra 37 τβα. Αυτοί έχουν εκτελέσει όλες τις κοπιώδεις αυτές πράξεις εξεπλήρωσαν όλες τις επιταγές των διαφόρων Παραμίτας, πραγμάτωσαν τα επί μέρους Στάδια της Σοφίας ενός Βοδισάττβα, πέτυχαν την υπέρτατη φώτιση της Βουδότητας και τελικά εισήλθαν στην Παρινιρβάνα με τις επακολουθήσασες σημαντικές πράξεις της κατανομής των υπολειμμάτων [του Βούδα με κύρια αναφορά βασικά στο Ντάρμα]. Για όλες αυτές τις μεγαλειώδεις πράξεις της χάρης εγώ θʹ αγάλλομαι. Όχι, θʹ αγάλλομαι στη χάρη ή στην αρετή, ακόμη κι αν αυτή είναι απειροελάχιστη σαν ένας μόνο κόκκος σκόνης ο οποίος μπορεί να κατέχεται απ οποιοδήποτε ον σε ο ποιονδήποτε χώρο των έξι διαιρέσεων, των τεσσάρων ειδών γέννησης 4 ή οποιουδήποτε είδους ύπαρξης στις δέκα κατευθύνσεις δια μέσου των συμπάντων. (Κι) ακόμη με όλους τους Śrāvakas, Pratyekabuddhas, τους Πλήρως Γνώστες, τους Μερικώς Γνώστες, με όλους αυτούς τους άγιους στις δέκα κατευθύνσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, θʹ αγάλλομαι με οσηνδήποτε χάρη Αυτοί μπορούν να κατέχουν. Οι άπειρα απέραντες χάρες των Βοδισάττβας, η αυτοθυσία τους, καθώς και το θάρρος τους στο να φέρουν σε πέρας τις πιο δύσκολες πράξεις του Bodhi (δηλαδή, της Σοφίας της Καρδιάς), η αποφασιστικότητά τους συνάμα δε και η επιμονή τους στην επιδίωξη της Υπέρτατης Φώτισης... σε όλες αυτές τις πελώριες χάρες εγώ θʹ αγάλλομαι. Η α γαλλίασή μου αυτή για όλες αυτές τις χάρες θα παύσει μόνον ό ταν περατωθεί η επικράτεια του χώρου του διαστήματος ή όταν περατωθούν το κάρμα, οι θλίψεις, και τα πάθη επιθυμίες των όντων αλλά εφόσον αυτά είναι ατελεύτητα, με τον ίδιο τρόπο και η αγαλλίασή μου θα είνʹ επίσης ατελεύτητη, με κάθε μου σκέψη, άοκνα, χωρίς διακοπή, με τις πράξεις του σώματος, του λόγου και της διάνοιάς μου.»πάλι, ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, με ποιό τρόπο θα έπρεπε κανείς να ικετεύσει τους Βούδας ώστε να θέσουν σε κίνηση τον Τροχό του Ντάρμα; Για να μπορέσει κανείς να το πράξει αυτό, οφείλει να στοχαστεί με τον ακόλουθο τρόπο:» ΣΕ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα μικρότατα σωματίδια της λεπτε

39 38 Κείμενα Mahāyāna πίλεπτης σκόνης όλων των κόσμων στις τρεις περιόδους του χρόνου των δέκα κατευθύνσεων δια μέσου ολόκληρης της επικράτειας του Ντάρμα και της επικράτειας του χώρου του διαστήματος, υπάρχουν εκεί ασύλληπτες κι ανυπολόγιστες διαμονές των Βούδας οι οποίες σε αριθμό είναι ίσες προς τα μικρότατα σωματίδια της λεπτεπίλεπτης αυτής σκόνης. Σε κάθε Βουδική Περιοχή αναρίθμητοι [Βοδδισάττβας] πραγματώνουν τώρα, ανα πάσα στιγμή, την κατάσταση της τελείας Βουδότητας, περιστοιχιζόμενοι από μια ωκεάνια συνάθροιση άλλων Βοδισάττβας. Θα χρησιμοποιήσω το σώμα μου, το στόμα μου και τη διάνοιά μου, με διάφορους τρόπους και διάφορες δράσεις προκειμένου να ικετεύσω αυτούς τους Βούδας να θέσουν σε κίνηση το θαυμάσιο Τροχό του Ντάρμα. Η ικεσία μου αυτή δε θα παύσει ακόμη κι όταν η επικράτεια του χώρου του διαστήματος και η επικράτεια των όντων περατωθούν ή όταν το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων περατωθούν κι αυτά, με κάθε μου σκέψη, αδιάκοπα, με πράξεις σωματικές, φωνητικές και διανοητικές και μάλιστα χωρίς την παραμικρή κόπωση.»πάλι, ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, με ποιό τρόπο θα έπρεπε κανείς να παρακαλέσει τους Βούδας όπως παραμείνουν στον κόσμο; Γιαυτό θα έπρεπε κανείς να σκεφθεί ότι:» Σε όλες τις Βουδικές Περιοχές δια μέσου της επικράτειαςτου Ντάρμα και της επικράτειας του χώρου του διαστήματος, στις δέκα κατευθύνσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος απειράριθμοι Βούδας, ισάριθμοι με τα μικρότατα σωματίδια της λεπτεπίλεπτης σκόνης, είν έτοιμοι να κάμνουν τη μούντρα της εισόδου στην Παρινιρβάνα. Αυτούς και όλους τους απειράριθμους Βοδισάττβας, Śrāvakas και Pratyekabuddhas, τους καθ ολοκληρίαν Γνώστες και τους μερικώς Γνώστες, καθώς και όλους τους πνευματικούς φίλους και τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι πρόκειται να εισέλθουν στη Νιρβάνα, θα τους παρακαλέσω να μην απέλθουν αλλά να παραμείνουν στον κόσμο [προκειμένου να παραμείνουν σʹ επαφή με όλα τα αισθανόμενα όντα]. Προς χάρη της ευεργεσίας όλων των ζώντων όντων, θα συνεχίσω

40 Οι Όρκοι του Samantabhadra 39 αυτή μου την παράκληση ακατάπαυστα σε άπειρες μελλοντικές κάλπας. Η παράκλησή μου δε θα σταματήσει μέχρις ότου η επικράτεια του χώρου του διαστήματος και η επικράτεια των όντων λάβουν ένα τέλος, ή το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων λάβουν ένα τέλος, με κάθε μου σκέψη, άοκνα και χωρίς διακοπή, δια των σωματικών, φωνητικών και διανοητικών μου πράξεων.»πάλι, ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, με ποιό τρόπο θα μπορούσε κανείς να είναι πάντοτε ένας σθεναρός και πιστά αφοσιωμένος ζηλωτής της οδού του Βούδα; Προς τούτο θα πρέπει κανείς να σκεφθεί ότι:» Ο ΤΑΘΑΓΚΑΤΑ ΒΑΪΡΟΚΑΝΑ του Σύμπαντος Σάχα, εξαρχής υ περέβαλε Εαυτόν στην εφαρμογή των πράξεων των Βοδισάττβας, όταν Αυτός ωρκίστηκε να πετύχει τη Βουδότητα. Για τις ε λεημοσύνες θυσίασε αναρίθμητα σώματα και ζωές Του για την εκμάθηση του Ντάρμα προέβη στην εκδορά του ίδιου Του του δέρματος, για να το χρησιμοποιήσει σα σημειωματάριο χρησιμοποίησε το ίδιο Του το αίμα αντί για μελάνι και έσκισε τα οστά Του για να κατασκευάσει γραφίδα, με την οποία θα κατέγραφε τις Σούτρες και τις γραφές οι οποίες συνολικά συμποσούνται σε ένα όγκο τόσο μεγάλο όσο και το όρος Σουμερού. Σʹ ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς το Ντάρμα παραμέλησε τα του σώματος και της ζωής Του, πόσο μάλλον το θρόνο, το ανάκτορο, τους κήπους και τις πόλεις, καθώς και όλα τα υπόλοιπα εγκόσμια αγαθά Του! Δεν εφείσθει καμιάς ενέργειας κατά τις ασκητικές Του πράξεις, αυτοθυσία και πνευματικές προσπάθειες, έως ότου πετύχει την Υπέρτατη φώτιση κάτω από το δέντρο Μπόντι. Κατόπιν Αυτός εξετέλεσε πολλές θαυμαστές και υπέροχες επικλήσεις και προΐστατο κατευθύνωντας πολυάριθμες συναθροίσεις τέτοιες όπως η συνάθροιση των Μεγάλων Βοδισάττβας, εκείνη η των Σραβάκας και των Πρατυεκαβούδδας, η των μεγάλων βασιλέων, η των Ράτζας, Ξατρίγιας, Βραχμάνων, πρεσβυτέρων και λαϊκών, καθώς επίσης κι εκείνη η των θεών, των νάγκας 5, των πνευμάτων, των ανθρώπων και των μη ανθρωπίνων ομάδων. Σε αυτές τις πολυάριθμες

41 40 Κείμενα Mahāyāna συναθροίσεις, Αυτός μίλησε στο ακροατήριο με μια βροντώδη φωνή, σύμφωνα προς τις ανάγκες των ακροατών κι ανάλογα με τις περιστάσεις, ωριμάζωντάς τους με ιδιοφυείς διδαχές και με την ασύγκριτη δεξιότητά Του. Με αυτούς τους τρόπους ωδήγησε τα αισθανόμενα όντα στην επίτευξη της Βουδότητας, μέχρις ότου έκαμε την μούντρα της εισόδου στη Νιρβάνα. Θα ακολουθήσω όχι μόνο τα παραδείγματα του Βαϊροκάνα, του Παγκόσμια Τιμημένου του παρόντος χρόνου, αλλά επίσης κι εκείνα των Ταθαγκάτας στα άπειρα σωματίδια της λεπτεπίλεπτης σκόνης των Βουδικών Περιοχών στις δέκα κατευθύνσεις και των τριών χρονικών περιόδων μέσω της επικράτειας του χώ ρου του διαστήματος. Λόγω της αφοσίωσής μου θʹ ακολουθήσω τα παραδείγματά τους ανά πάσα στιγμή ανεξαιρέτως. Η πρακτική αυτή της μίμησης του Βούδα δεν θα πάψει ποτέ μέχρις ότου περατωθεί η επικράτειατου χώρου του διαστήματος, περατωθεί η επικράτεια των όντων, καθώς και το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες περατωθούν τελικά με κάθε μου σκέψη, αδιάλειπτα και με τις σωματικές, φωνητικές και διανοητικές μου πράξεις, χωρίς την παραμικρή κόπωση.»παλι, Ω ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ, με ποιό τρόπο θα πρέπει κανείς να διευκολύνει και να υπηρετήσει τα αισθανόμενα όντα; Για να το πετύχει κανείς αυτό πρέπει να σκεφτεί με τον ακόλουθο τρόπο:» Δια μέσου της επικράτειας του Ντάρμα και της επικράτειαςτου χώρου του διαστήματος, στην ωκεάνια πληθώρα των κόσμων, σε όλες τις δέκα κατευθύνσεις, υφίστανται άπειρα είδη αισθανομένων όντων ωρισμένα γεννιώνται από αβγά, ωρισμένα α πό τη μήτρα ή από μεταμόρφωση... Ωρισμένα ζούν επί της Γης, ω ρισμένα στο νερό, άλλα στη φωτιά, είτε στον άνεμο, στο διάστημα, στα δέντρα, είτε στα λουλούδια... Ω, τα εἴδη τους είναι αναρίθμητα και άπειρες είναι οι μορφές τους, τα σχήματα, τα σώματα, τα πρόσωπα, η διάρκεια του βίου τους, οι φυλές τους, τα ονόματα, οι διαθέσεις τους, οι απόψεις, οι γνώσεις τους, οι επιθυμίες, οι τάσεις τους, οι τρόποι, τα ενδύματα κι οι δίαιτές τους. τα όντα

42 Οι Όρκοι του Samantabhadra 41 αυτά κατοικούν σε πλείστα όσα είδη ενδιαιτημάτων: σε πόλεις, χωριά, μεγαλουπόλεις και σε ανάκτορα. (Τα είδη) αυτά (των ό ντων) περιλαμβάνουν τους ντέβας, τους νάγκας, τις οκτώ ομάδες 6, τους ανθρώπους, τους μη ανθρώπους, τα άνευ σκελών όντα, τα όντα με δύο, με τέσσερα ή με πολλά σκέλη ωρισμένα έχουν μορφή, ωρισμένα είναι άνευ μορφής, ωρισμένα έχουν σκέψεις, ε νώ άλλα είναι άνευ σκέψεων και ωρισμένα είναι ούτε σκεπτόμενα ούτε μη σκεπτόμενα. Σε όλα αυτά τα άπειρα είδη των όντων θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου και θα τα διευκολύνω καθ οποιονδήποτε, ευεργετικό γιαυτά, τρόπο. Θα τα εφοδιάσω με όλα όσα έχουν ανάγκη και θα τα υπηρετήσω εξίσου όλα αδιακρίτως σα να υπηρετούσα τους γεννήτορές μου, τους Διδασκάλους μου, ή ακόμη τους Αρχάτς και τους Ταθαγκάτας. Για τους ασθενείς θα είμαι ένας καλός γιατρός για εκείνους που έχασαν την οδόν τους θα υποδείξω την ορθή ατραπό για τους περιπλανώμενους στο σκοτάδι θʹ ανάψω το φως και για τους φτωχούς συνάμα δε και στερημένους θα υποδείξω το θησαυροφυλάκιο.»με OΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ τρόπους πρέπει να ευεργετεί ένας Βοδισάττβα όλα τα αισθανόμενα όντα δίχως χωριστικότητα. Γιατί; Διότι αν ένας Βοδισάττβα περιθάλπει, όπως εξετέθει πιο πάνω, τα αισθανόμενα όντα, τότε αυτός εκτελεῖ αληθινές προσφορές προς όλους τους Βούδας. Αν σέβεται κι υπηρετεί τα αισθανόμενα όντα, επιδεικνύει σέβας και προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους Ταθαγκάτας. Αν κάμνει ευτυχή τα αισθανόμενα όντα, κάμνει ευτυχείς όλους τους Ταθαγκάτας. Γιατί; Διότι η ουσία της Βουδότητας είναι η μεγάλη συμπόνια. Εξαιτίας των αισθανομένων ό ντων προβάλλει μια μεγάλη συμπόνια εξαιτίας της μεγάλης συμπόνιας προβάλλει η Σκέψη της Φώτισης εξαιτίας της Σκέψης της Φώτισης, επιτυγχάνεται η Υπέρτατη Βουδότητα. Αυτό μοιάζει σαν ένα μεγάλο δέντρο στον αγριότοπο μιας ερήμου αν οι ρίζες του ενυδατώνονται ανελλιπώς, αυτό θα ευδοκιμήσει με πλήρες φύλλωμα, με ανθοφορία, αποφέροντας αφθονία καρπών. Το ίδιο ισχύει επίσης και για το Μεγάλο Δέντρο της Σοφίας (Bodhi)... όλες οι αισθανόμενες υπάρξεις αποτελούν τις ρίζες του και όλοι οι Βο

43 42 Κείμενα Mahāyāna δισάττβας και οι Ταθαγκάτας είναι τα άνθη και οι καρποί του. Αν ένας [Βοδισάττβα] χρησιμοποιεί το νερό της συμπόνιας προκειμένου να συνδράμει αισθανόμενες υπάρξεις, το Δέντρο της Σοφίας θʹ αποφέρει τους καρπούς της σοφίας των Ταθαγκάτας. Γιατί αυτό έχει έτσι; Διότι αν ένας Βοδισάττβα μπορεί να ευεργετήσει ανθρώπους με το νερό της συμπόνιας, αυτός ασφαλέστατα θα πετύχει την Υπερτάτη Φώτιση. Κατά συνέπεια, η Σοφία [(Bodhi) της Καρδιάς] ανήκει στις αισθανόμενες υπάρξεις, χωρίς δε αυτές κανείς Βοδισάττβα δε μπορεί να πετύχει την Υπέρτατη Βουδότητα.»Ω ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ ΕΥΠΑΤΡΙ Η, αν μπορείς, πράγματι, να συνδράμεις εξίσου όλα τα αισθανόμενα όντα δίχως χωριστικότητα, τότε συ θα έχεις ολοκληρώσει την πλήρη και τέλεια συμπόνια, με την οποία αν διευκολύνεις τα αισθανόμενα όντα μπορείς τότε να καταστήσεις ευτυχείς και ικανοποιημένους όλους τους Ταθαγκάτας. Με αυτό τον τρόπο ένας Βοδισάττβα θα πρέπει να εναγκαλίζεται όλα τα αισθανόμενα όντα. Ο συμπονετικός αυτός εναγκαλισμός δε θα πάψει έως ότου περατωθεί η επικράτεια του χώ ρουτου διαστήματος, περατωθεί η επικράτεια των όντων, περατωθούν δε ακόμη και το κάρμα, και οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων, με κάθε σκέψη αδιάκοπα και με τις σωματικές, προφορικές και διανοητικές πράξεις, χωρίς την παραμικρή κόπωση.»πάλι, ω υψηλόφρονα ευπατρίδη, με ποιό τρόπο μπορεί κανείς να παραδώσει τη δική του χάρη σε όλους τους άλλους; Για να γίνει αυτό, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι:» Όλες τις χάρες, που έχω αποκτήσει από την έναρξη της απότισης του φόρου τιμής στην υπηρεσία όλων των αισθανόμενων ό ντων, θα τις παραδώσω σε όλα ανεξαιρέτως τα αισθανόμενα ό ντα δια μέσου ολόκληρου του Dharmadhātu στην άπειρη επικράτεια του χώρου του διαστήματος. [Με την ισχύ των χαρίτων μου] εύχομαι στις ζώσες αυτές υπάρξεις να είναι πάντοτε ευτυχείς κι ελεύθερες απʹ όλα τα δεινά και τις θλίψεις [με την ισχύ των χαρίτων μου] εύχομαι όλα τα κακά τους σχέδια ν αποτύχουν, και όλα τα αναληφθέντα ενάρετα έργα τους να ευδοκιμήσουν. Είθε, όλες

44 Οι Όρκοι του Samantabhadra 43 οι πύλες, που οδηγούν στο κακό και στη δυστυχία, να σφραγιστούν και είθε οι ευρείες ατραποί που οδηγούν στον Ουρανό και στη Νιρβάνα 7 ν ανοιχτούν! Επιτρέψτε μου νʹ αναλάβω τα φορτία και τα δεινά όλων των αισθανομένων όντων, έτσι ώστε να μην υ ποφέρουν τις βαριές δοκιμασίες της δίκαιης ανταπόδοσης. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσω να παραδίνω τις χάρες μου στους πάντας έως ότου εξαντληθεί η επικράτεια του χώρου του διαστήματος, περατωθεί η σφαίρα των υπάρξεων και το κάρμα, οι θλίψεις και τα πάθη επιθυμίες των όντων περατωθούν με κάθε σκέψη αδιαλείπτως, δια σωματικών, προφορικών και διανοητικών πράξεων χωρίς την παραμικρή κόπωση.»ω ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ, αυτοί είναι διεξοδικά οι πλήρεις δέκα μεγάλοι όρκοι και οι πράξεις όλων των Βοδισάττβας και των Μαχασάττβας. Εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν αυτούς τους δέκα μεγάλους όρκους θα καταστούν ικανοί να προκαλέσουν την ωρίμαση σε όλα τα αισθανόμενα όντα, καθώς και να εισέλθουν στην Υπέρτατη φώτιση της Ταθαγκατατότητας.»

45

46 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 1. Το κείμενο βασίστηκε επί του υπ αριθμόν 293 Χειρογράφου του καταλόγου του Taisho, σσ Βουδική Περιοχή ή Βουδικό Σύμπαν: Σύμφωνα με την παράδοση, ένα Βουδικό Σύμπαν συνίσταται από ηλιακά συστήματα. 3. Εδώ η φράση «νέφη ανθέων ή νέφη προσφορών» είναι μόνο μια έκφραση αφθονίας ή μεγάλης ποσότητας και δεν έχει κανένα άλλο ειδικό νόημα. 4. Οι έξι υποδιαιρέσεις ή οι έξι lokas, δηλαδή οι έξι τύποι των ζωντανών όντων στον κόσμο: devas ή ουράνια όντα, άνθρωποι, aśuras, ζώα, πεινασμένα φαντάσματα, όντα του καθαρτηρίου ή «των κολάσεων». Οι τέσσερεις γεννήσεις: Εκείνοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί από μήτρες, από αβγά, από το νερό και από μεταμόρφωση. 5. Nāgas: μυθικές ημιθεϊκές υπάρξεις που έχουν ανθρώπινο πρόσωπο με την ουρά ενός φιδιού και τον εκτεταμένο λαιμό μιας κόμπρας. Η λέξη σημαίνει «φίδι» ή «δράκοντας». 6. Οκτώ ομάδες: Αυτές είναι οι διάφορες μυθικές υπάρξεις οι οποίες αναφέρονται στη Βουδιστική φιλολογία ήτοι οι devas, οι nāgas, οι yakșas, οι gandharvas, οι aśuras, οι garuda s, οι kinnaras και οι mahoragas. 7. Φιλολογικά κατά λέξη: «Είθε οι ορθές ατραποί οι οποίες ο δηγούν τον άνθρωπο, στον ουρανό και στη Νιρβάνα, νʹ ανοιχτούν!»

47

48 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Α Ν Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Λ Η Σ Γ Ι Α Τ Η «Ζ Ω Η Τ Η Σ Μ Ε Γ Α Λ Η Σ Φ Ι Λ Ε Υ Σ Π Λ Α Χ Ν Η Σ»

49

50

51

52 Η Βοδισάττβα Μαχασάττβα Kuan Yin

53

54 Κ ε ί μ ε ν ο Α ν α θ η μ α τ ι κ ή ς Σ τ ή λ η ς γ ι α τ η «Ζ ω ή τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Φ ι λ ε ύ σ π λ α χ ν η ς» (Οι ελλείπουσες λέξεις υποδηλώνονται με αποσιωπητικά, ενώ μια πιθανή αποκατάσταση, η οποία βασίζεται στις σχετικές πηγές, επισημαίνεται με αγκύλες.) αγνή διαγωγή [του Διδασκάλου Lü Tao hsüan] παρακίνησε το ουράνιο πνεύμα, το οποίο και ήλθε για να τον υπηρετεί. Κάποια μέρα ο Διδάσκαλος ρώτησε το ουράνιο πνεύμα: «Άκουσα ότι η Μαχασάττβα Kuan yin έχει μια ειδική σχέση προς αυτήν ε δώ τη χώρα. Απ όλες τις περιοχές στις οποίες έχουν εκδηλωθεί έντονα τα ίχνη της Βοδισάττβα, ποιά είναι η πιο σημαντική;» Το ουράνιο πνεύμα απάντησε: «Οι εμφανίσεις της Kuan yin δεν ακολουθούν σταθερό κανόνα, αλλά το όρος Hsiang shan αποτελεί την πιο σημαντική απ όλες τις περιοχές γιατί η Βοδισάττβα εγκατέλιψε εκεί το ίχνος του σαρκίνου σώματός της.» Ο Διδάσκαλος ρώτησε: «Πού βρίσκεται αυτό το όρος Hsiang shan;» το πνεύμα α πάντησε: ΔΙΑΚΟΣΙΑ LI ΝΟΤΙΑ από το όρος Sung ορθώνονται τρεις λόφοι. Ο μεσαίος από αυτούς είναι ο λόφος Hsiang shan, όπου η Βοδισάττβα πέτυχε τη φώτιση. Βορειοανατολικά του λόφου, ζούσε κατά το παρελθόν ένας Βασιλιάς του οποίου τʹ όνομα ήταν Ghuang. Η σύζυγός του ωνομάζετο Pao te. Ο Βασιλιάς ακολουθούσε πλανημένες διδασκαλίες και δεν εσέβετο τους Τρεις Θησαυρούς. Δεν

55 54 Κείμενα Mahāyāna είχε διάδοχο, παρά μόνο τρεις κόρες: μεγαλύτερη η Miao yen, δεύτερη η Miao yin και νεώτερη η Miao shan. Από τις τρεις αυτές κόρες οι δύο ήταν ήδη παντρεμένες. Μόνο η τρίτη [ήταν ανύπανδρη]. [Κατά τη γέννησή της, ο αέρας γέμισε ευωδιά και φως] και μια λάμψη φάνηκε εντός και εκτός του ανακτόρου. Ο λαός καθ ό λη την επικράτεια ήταν κατάπληκτος, λέγοντας ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαϊά εντός του ανακτόρου. Αυτή γεννήθηκε εκείνο ακριβώς το απόγευμα. Κατά τη γέννησή της ήταν ήδη καθαρισμένη δίχως ανάγκη πλέον λουτρού. τα σημεία της αγιότητάς της ήταν επιβλητικά και μεγαλόπρεπα, το σώμα της ήταν καλυμένο από πεντάχρωμη ευοίωνη νεφέλη. Όλος ο λαός θαύμασαν, λέγοντας «Μήπως εμφανίζεται στον κόσμο κάποιος άγιος;» Κι ο Βασιλιάς επίσης θαύμασε γιαυτά και την ωνόμασε «Miao shan». ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕ, η διαγωγή και η εμφάνισή της διέφεραν κατά πολύ από το συνηθισμένο. [Φορούσε πάντοτε φθαρμένα ρούχα και δεν εκαλλωπίζετο ποτέ. Έτρωγε μόνο μια φορά την η μέρα.] Όταν μάλιστα δεν ήταν η κατάλληλη ώρα, δηλαδή παρελθούσης της μεσημβρίας, δεν έτρωγε τίποτε. Συνδιαλεγόμενη έδινε πάντοτε αγαθές συμβουλές στους ανθρώπους. Μιλούσε για την αιτία και το αποτέλεσμα, καθώς επίσης και για την παροδικότητα και την απατηλότητα όλων των πραγμάτων (φαινομένων και καταστάσεων). Στο ανάκτορο την αποκάλουσαν «Καρδιά του Βούδα». Όσοι την άκουγαν στρέφονταν όλοι προς το Αγαθό. Α φοσιώνονταν κι εφάρμοζαν την Οδό με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Όταν ο Βασιλιάς άκουσε για αυτό, είπε στη σύζυγό του, «Η νεαρή μας κόρη η Miao shan, διδάσκει τις κυρίες του ανακτόρου μου να εφαρμόζουν την Οδό. Κι εκείνες έχουν εγκαταλείψει τα κοσμήματα και τα καλλυντικά τους». [Ο βασιλιάς] είπε στην κόρη του: «Τώρα πια έχεις μεγαλώσει και από εδώ και πέρα πρέπει να υπακούς στις εντολές μου. Μη παραπλανείς και μη συγχύζεις τις κυρίες στο εσωτερικό ανάκτορο. Ο πατέρας σου έχει μια χώρα να κυβερνήσει και δυσανασχετεί με τις πράξεις σου. Η μητέρα σου κι

56 Ὁ Βίος της Μεγάλης Φιλευσπλάχνου 55 εγώ θα σου βρούμε ένα σύζυγο. Από εδώ και στο εξής πρέπει και συ ν ακολουθήσεις την ορθή ατραπό και να μην ακολουθείς την πλανημένη οδό διαφθείρωντας έτσι τα έθιμα της πολιτείας μας.» ΟΤΑΝ Η MIAO SHAN ΑΚΟΥΣΕ τα λόγια του βασιλιά χαμογέλασε και είπε, «Βασιλικέ μου Πατέρα... ουδέποτε θα βυθιζόμουνα σε αιώνες δυστυχίας για χάρη μιας ένδοξης κοινωνικής ζωής. Σκέφτηκα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και (κατέληξα ότι) απεχθάνομαι βαθύτατα αυτό [το γάμο]. Προτίθεμαι να εγκαταλείψω τον οίκο σας για να εφαρμόσω την Οδό προκειμένου να πραγματώσω τη Βουδότητα και να πετύχω τη φώτιση. Έτσι θα μπορέσω αφενός να ξωφλήσω την καλωσύνη που επέδειξαν οι γονείς μου προς εμέ, κι αφετέρου ταυτόχρονα να ελευθερώσω από την οδύνη όλα τα αισθανόμενα όντα. Αν με διατάξεις να παντρευτώ, θ α ποτολμήσω να μην υπακούσω. Σε παρακαλώ, Πατέρα, κατανόησε κι ελέησέ με». Ο Βασιλιάς είπε στη σύζυγό του: «Η κόρη μας δε [θέλει να παντρευτεί. Παρακαλώ, μίλησέ της και κάμε την να αλλάξει γνώμη.» Η μητέρα της τότε προσπάθησε να πείσει τη Miaoshan, η οποία απάντησε:] «Θα υπακούσω στην εντολή της Μητέρας μου μόνο αν αυτή μπορέσει ν αποτρέψει τρία δεινά». Η μητέρα της τότε την ρώτησε: «Ποιά είναι αυτά τα τρία δεινά;» Εκείνη τότε απάντησε: «Το πρώτο είναι αυτό: όταν οι άνθρωποι είναι νέοι, το πρόσωπό τους είναι καθαρό σαν την νεφριτόχρωμη σελήνη, αλλά όταν γεράσουν τα μαλλιά τους ασπρίζουν και τα προσωπά τους ρυτιδώνονται είτε βαδίζουν, είτε αναπαύονται, είτε κάθωνται, είτε κατακλίνωνται, είναι με κάθε τρόπο σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση προς εκείνη (της νεότητάς τους). Το δεύτερο είναι αυτό: τα μέλη και το σώμα ενός ανθρώπου είναι ακμαία και ισχυρά, μπορεί κανείς να βαδίζει τόσο ζωηρά σαν να πετάει στον αέρα, αλλά όταν ξαφνικά αρρωστήσει, τότε κείτεται επί της κλίνης στερημένος από κάθε απόλαυση της ζωής. Το τρίτο είναι τούτο: μπορεί κανείς να έχει πολλούς συγγενείς και να περιβάλλεται α πό τους εξ αίματος, αλλά όταν έλθει ο θάνατος, ακόμη και τέτοιοι στενοί συγγενείς όπως ο πατέρας και ο γιός, δε μπορούν να λάβουν τη θέση του θνήσκοντος. Αν ένας σύζυγος μπορεί ν απο

57 56 Κείμενα Mahāyāna τρέψει αυτά τα τρία δεινά, θα τον παντρευτώ. Αλλά αν δε μπορεί να τʹ αποτρέψει ορκίζομαι να μη παντρευτώ ποτέ. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου είναι βυθισμένοι (προσκολλημένοι) σε τέτοιου είδους οδύνες. Αν κανείς επιθυμεί ν απελευθερωθεί από αυτές τις οδύνες, πρέπει να εγκαταλείψει το (συνηθισμένο) λαϊκό κόσμο και να εισέλθει στην πύλη του Βουδισμού. Μόνον όταν ασκεί κανείς τη θρησκεία κι αποκομίζει τους καρπούς της, μόνο τότε μπορεί ν απελευθερώσει όλους τους ανθρώπους από την οδύνη. Γι αυτό το λόγο αναδύθηκε κι αυτή η σκέψη μου [για τη φώτιση...]». [Ο Βασιλιάς κυριεύθηκε] από ακόμη μεγαλύτερη οργή κι εξώρισε τη Miao shan στον κήπο πίσω από το ανάκτορο. Περικόπτωντας την τροφή και το ποτό της, διέταξε όλους τους ανθρώπους του ανακτόρου να μην την πλησιάζουν πια. Η μητέρα της ήταν λυπημένη και αισθανώνταν έντονα την έλλειψη της κόρης της. Α νέθεσε λοιπόν κρυφά σε μια θεραπαινίδα να παρέχει κανονικά τροφή και ποτό στην Miao shan. Ο Βασιλιάς είπε στη βασίλισσα Pao te: «Την εξώρισα στον κήπο πίσω από το ανάκτορο, αλλά ό πως φαίνεται αυτή δε φοβάται το θάνατο. Ούτε τρώει. Γιατί δεν πάς μαζί με τη Miao yen και τη Miao yin να την πείσετε νʹ αλλάξει γνώμη; Αν πεισθεί, πατέρας και κόρη θα συναντηθούν και πάλι. Σε αντίθετη περίπτωση(...)» ΟΤΑΝ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟΝ κήπο πίσω από το ανάκτορο είδαν τη Miao shan καθισμένη σε στάση διαλογισμού χωρίς να προσέχει καθόλου την παρουσία της μητέρας της. Η βασίλισσα Pao te την αγκάλιασε και κλαίγοντας γοερά της είπε: «Από τότε που εγκατέλειψες το ανάκτορο, τα μάτια μου έχουν σχεδόν αποστεγνωθεί, το ήπαρ και τα σπλάχνα μου έχουν κατακομματιαστεί. Πώς μπορείς να παραμένεις ήρεμη, βλέπωντας τη μητέρα σου σε τέτοια κατάσταση; Ο πατέρας σου διατελεί υπό το κράτος τέτοιας σύγχυσης εξαιτίας σου, ώστε δε μπορεί πια να αντέξει ούτε τις ακροάσεις στο ανάκτορο, ούτε καν να μεριμνήσει για τις υποθέσεις της πολιτείας. γιαυτό και ζήτησε να έλθουμε εδώ μαζί με τη Miao yen και τη Miao yin για να σου μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, κόρη μου, σκέψου τον πατέρα σου. (...)» Η Miao shan είπε: «Εδώ δεν υποφέ

58 Ὁ Βίος της Μεγάλης Φιλευσπλάχνου 57 ρω. Γιατί άραγε οι γονείς μου είναι τόσο δυστυχείς; Σε όλες τις συναισθηματικές εμπλοκές αυτού του κόσμου δεν υφίσταται τρόπος πνευματικής απεμπλοκής. Αν κάποιοι στενοί συγγενείς είναι ε νωμένοι, αυτοί αναπόφευκτα πρέπει να αποχωριστούν και να διασκορπιστούν. Ακόμη και αν παραμείνει κανείς με τους γονείς του επί εκατό ολόκληρα χρόνια, όταν εμφανισθεί ο θάνατος, τότε αυτοί πρέπει ν αποχωριστούν. Μην ανησυχείς Μητέρα. Ευτυχώς έχεις τις δύο αδελφές μου για να φροντίζουν για σένα και έτσι δεν έχεις ανάγκη από εμένα. Γιαυτό σε παρακαλώ να επιστρέψεις στο ανάκτορο για ν αναφέρεις ότι δεν προτίθεμαι ν ανακαλέσω την απόφασή μου.» Τότε η Miao yen και η Miao yin είπαν στη Miaoshan: «(...) Να λοιπόν εκείνες οι οποίες εγκατέλειψαν τους οίκους τους κι έγιναν μοναχές. Ποιά από αυτές είναι ικανή ν ακτινοβολήσει φως, για να σείσει τη γη, για να πετύχει τη Βουδότητα, ή για να καταστεί Πατριάρχης αποπληρώνοντας έτσι την άνωθεν καλωσύνη και σώζωντας ταυτόχρονα όλα τα όντα του κατώτερου ε πιπέδου; Δεν είναι προτιμότερο να παντρευτείς σύμφωνα με τους κανόνες; Γιατί στενοχωρείς τους γονείς μας κατ αυτό τον τρόπο;» Η Miao shan απάντησε στις δύο αδελφές της: «Είστε προσκολλημένες στη δόξα, στην πολυτέλεια και στη συζυγική αγάπη. Περιορίζεστε δεσμευόμενες από τη στιγμιαία απόλαυση. Πλην όμως αγνοείτε ότι η απόλαυση είναι η αιτία του πόνου. (...) Σαν κόρες δεν συγχωρούμαστε να μη μεριμνούμε για τους γονείς μας. Αλλά οι σύζυγοί μας θα μπορούσαν να κάνουν αυτό αντί για μας; Α δελφές μου, κάθε μια έχει να βιώσει τη δική της ζωή. Σκεφτείτε το αυτό παρακαλώ και μεριμνήσατε του λοιπού για τον εαυτό σας, αλλά μην εξακολουθείτε να με συμβουλεύετε όσον αφορά στο τί εγώ θα πράξω. Η πραγμάτωση είναι ακριβώς μπροστά σας. Η μάταιη θλίψη είναι ανώφελη. Σας παρακαλώ να καταπείσετε την Μητέρα να επιστρέψει στο ανάκτορο και να πεί στον Πατέρα ότι το κενό διάστημα μπορεί πιθανόν να έχει ένα όριο, αλλά ο όρκος μου είναι απεριόριστος. Η ζωή μου ή ο θάνατός μου εξαρτάται από την απόφαση του Πατέρα.» Η Miao yen και η Miao yin επέστρεψαν για να μεταφέρουν τα λεχθέντα. (...) Κατόπιν η βασίλισ

59 58 Κείμενα Mahāyāna σα τα μεταβίβασε στο βασιλιά, ο οποίος εξωργίσθηκε περισσότερο. ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ υπήρχε στην ύπαιθρο μια μοναχή ονομαζόμενη Hui chen. Ο Βασιλιάς την κάλεσε και της είπε: «Η νεώτερή μου κόρη, η Miao shan, δεν ακολουθεί τον ορθό κι ενάρετο δρόμο αλλά επιμένει να εγκαταλείψει τον οίκο μου. Δεν υπάρχει τρόπος για να τη μεταπείσω. Σεις οφείλετε να επινοήσετε μια μέθοδο προκειμένου να τη μεταπείσετε. Θα επιτρέψω εις τη νεαρή μου κόρη να παραμείνει στη μονή σας για επτά μέρες προκειμένου να διδαχθεί από σας. Αν υπακούσει σε εμένα θα ανακαινίσω τη [μονή] σας. (...)». Ένας αγγελιαφόρος εστάλει προκειμένου να πάει με τη μοναχή στον κήπο πίσω από το ανάκτορο. (Η μοναχή) αυτή προσκάλεσε τη Miao shan να πάει στη μονή της. Πεντακόσιες μοναχές βγήκαν για να την προϋπαντήσουν, να την καλωσορίσουν και για να τη συνοδέψουν στην κύρια αίθουσα της μονής όπου έκαψαν προσφορές θυμιαμάτων λιβάνου. Την ε πόμενη μέρα οι μοναχές είπαν στην Miao shan: «Συ γεννήθηκες στο ανάκτορο και ανατράφηκες εκεί. Γιατί αναζητάς τη μοναχικότητα; Κρίνεται καλύτερο να επιστρέψεις στο ανάκτορο, που είναι κατά πολύ ανώτερο από ένα ναό.» Η Miao shan αφού άκουσε τα λόγια των μοναχών απάντησε χαμογελώντας: «(...) [Προτίθεμαι] ν απελευθερώσω όλα τα όντα. Εκείνο που μου επιδείξατε σχετικά με τη βαθύτητα της γνώσης σας είναι πράγματι αξιοθρήνητο και αχαρακτήριστα περιφρονητέο. Όταν ακόμη κι αυτές οι μαθήτριες οπαδοί του Βουδισμού σαν κι εσάς λένε τέτοια λόγια σαν κι αυτά, δεν είναι απορίας άξιο αν οι κοινοί άνθρωποι με ψέγουν για τα πεπραγμένα μου. Ο πατέρας μου, ο Βασιλιάς είναι οργισμένος, σας μισεί και δεν μου επιτρέπει να εγκαταλείψω το βίο της οικοδέσποινας. δεν έχει κάποιον λόγον; Εσείς δεν έχετε κάποιο λόγο που ξυρίσατε τις κεφαλές σας και ντυθήκατε τον τετράγωνο μανδύα; Καθένας που εγκατέλειψε τη ζωή του οικοδεσπότη απεχθάνεται τη ματαιοδοξία, την πολυτέλεια (...) και τη σεξουαλική αγάπη (...) [Εξάλλου, η συμπεριφορά σας,] συνάδει ελάχιστα με τʹ απαιτούμενα από μια ησυχάζουσα μοναχή. Ο Βού

60 Ὁ Βίος της Μεγάλης Φιλευσπλάχνου 59 δας θέσπισε σαφέστατες οδηγίες: μια μοναχή πρέπει να εγκαταλείψει τα βαψίματα και τα στολίσματα, πρέπει να φοράει παλιάκαταρρακωμένα φορέματα, να φέρει δε πάντοτε μαζί της ένα κύπελλο επαιτείας, με την οποία και θα συντηρείται του λοιπού, σχεδόν κατ αποκλειστικότητα. Πώς λοιπόν συμβαίνει και όλες ε σείς να ενδιαφέρεστε για την πολυτέλεια, να φοράτε όμορφα φορέματα και να συμπεριφέρεστε με τέτοιο σαγηνευτικό και ταυτόχρονα προκλητικό τρόπο; Εισήλθατε κακόβουλα στην πύλη του Βουδισμού, διαφθείρατε τους αγνούς κανόνες και δεχθήκατε παρ αξίαν προσφορές από τους πιστούς. Είστε μοναχές μόνο κατ ό νομα κι οι καρδιές σας δεν είναι σε συμφωνία προς την Οδό!» Οι μοναχές δεν είχαν τι να πουν όταν τις επέπληξε η Miao shan κατ αυτό τον τρόπο. ΤΟΤΕ, Η HUI CHEN ανησύχησε και είπε στη Miao shan: «Ο λόγος, για τον οποίο οι μοναχές προσπάθησαν ακριβώς μόλις πριν από λίγο να σε πείσουν [να εγκαταλείψεις την ιδέα της απάρνησης των εγκοσμίων], ήταν η βασιλική εντολή, προς την οποίαν αυτές και συμορφώθηκαν». Κατόπιν η Hui chen μίλησε στη Miaoshan σχετικά με το βασιλικό διάταγμα όπως (αυτό) προανεφέρθηκε και της ζήτησε να μεταβάλλει γνώμη ούτως ώστε οι μεν μοναχές να πάρουν χάρη, η δε μονή να διασωθεί από την καταστροφή. Η Miao shan είπε: «Δε γνωρίζετε [τις ιστορίες] σχετικά με την πραγμάτωση της μη γέννησης του Πρίγκηπα Μαχασάττβα σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αυτοβούλως ρίχτηκε από το βράχο προκειμένου να θρέψει τις πεινασμένες τίγρεις, και του βασιλιά Śivi ο οποίος έφτασε στην αντίπερα όχθη σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι απέκοψε την ίδια του τη σάρκα για να σώσει ένα περιστέρι; Εφόσον έχετε ήδη εγκαταλείψει το βίο της οικοδέσποινας, θα έπρεπε ν αντιμετωπίζετε το φαντασιακό αυτό σώμα σαν παροδικό και μιαρό, καθώς επίσης και τα τέσσαρα μεγάλα στοιχεία σαν έχοντα προσωρινή έλευση στην ύπαρξη αλλ αρχικά σαν μη υπάρχοντα. Σεις θά έπρεπε να επιθυμήτε με κάθε σκέψη σας την (όσο το δυνατό ταχύτερη) απαλλαγή σας από τις μετενσαρκώσεις, καθώς επίσης και ν αναζητάτε, ανά πάσα στιγ

61 60 Κείμενα Mahāyāna μή συνειδητότητας, την απελευθέρωση. Γιατί φοβάστε το θάνατο κι αγαπάτε τη ζωή; Δε γνωρίζετε ότι η προσκόλληση στο ρυπαρό συνάμα δε και βρώμικο δερμάτινο αυτό σάκκο [σώμα] είναι ένα εμπόδιο; (...) Θέλετε ν αποφύγετε το θάνατο υπακούοντας πειθαρχικά στις επιθυμίες του βασιλιά. Αλλά ησυχάστε. Όταν θα πετύχω τη φώτιση, θα σας απελευθερώσω από τη μετενσάρκωση. Να μην ανησυχήτε». ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΑΧΕΣ άκουσαν αυτά συζήτησαν μεταξύ τους, λέγωντας ότι επειδή η Miao shan ανατράφηκε στο ανάκτορο, δε γνωρίζει τις δυσχέρειες της συνηθισμένης καθημερινής ζωής ε κτός του ανακτόρου, αλλά θεωρεί ότι η ζωή στο κόσμο είναι κάτι τι το ευτυχές. Έτσι λοιπόν, θα έπρεπε ν αναγκασθεί να νιώσει τον πόνο και την ταπείνωση της σκληρής χειρωνακτικής εργασίας ούτως ώστε να γνωρίσει και βιωματικά αυτό τον πόνο κι έτσι να μετανοήσει. Είπαν λοιπόν στη Miao shan: «Αν θέλεις να γίνεις μια μοναχή [πρέπει να] (...) συ να σηκωθείς πολύ πρωΐ νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη μοναχή μάλιστα, για να εργαστείς στα μαγειρεία. Συ πρέπει να εργαστείς στις καθημερινές αγγαρείες τις οποίες καμιά άλλη μοναχή δεν είναι ικανή να τις εκτελέσει. Στον λαχανόκηπο δεν υφίστανται λαχανικά, αλλά συ οφείλεις να μας παραθέσεις έγκαιρα τροφή χωρίς (καμιά) αποτυχία.» Η Miaoshan πήγε στον λαχανόκηπο και βλέπωντας τα ελάχιστα εναπομείναντα λαχανικά, άρχισε ν ανησυχεί για το γεύμα της επόμενης μέρας, μη γνωρίζωντας με ποιό τρόπο να προμηθευτεί την τροφή για να την παραθέσει στις μοναχές. Αλλ ακριβώς όταν αυτή σκέπτετο έτσι, το πνεύμα του δράκοντα του ναού ήλθε σε βοήθειά της (με μια ουρανια συνδρομή). (...) Προσέφερε λοιπόν τροφή στις μοναχές χωρίς κανένα πρόβλημα. (...) Η υδροδότηση της μονής ήταν πολύ δυσχερής και η Miao shan γιαυτό το λόγο θα είχε προβλήματα στη μαγειρική της. Πλην όμως σαν από θαύμα εμφανίστηκε μια πηγή στην αριστερή πλευρά του μαγειρείου. Το νερό της πηγής ήταν πολύ απαλό κι ευχάριστο. Η Hui chen αντιλήφθηκε τότε ότι η Miao shan δεν ήταν ένα συνηθισμένο άτομο, καθόσον αυτή μπορούσε να παρακινήσει σε βοήθειά της το πνεύ

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 Α. Μετάφραση Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 13 Νοεμβρίου 2014-31 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 & 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τής κ. Ελένης Ανδρουλάκη Ορισμοί Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιούτζ) και «σημαίνει συνάντηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ένα Επετειακό Τεύχος Το τεύχος αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί γιορτάζουμε την αρχή έκδοσης της εφημερίδας μας. Ένας χρόνος πέρασε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟΡΓΙΑΣ Τέχνη είναι η ικανότητα να προκαλούμε συναισθήματα διαμέσου μιας προσποιητής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ζωγραφιές. ΠΛΑΤΩΝ Προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετάφραση 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επομένως η ηθική αρετή κινείται γύρω από τις ηδονές και τις λύπες, αφού κάνουμε τα τιποτένια εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ INTERNET

ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ INTERNET ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ INTERNET εργασία για το µάθηµα ιαπολιτισµική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο θέμα Εκκλησία και Νεολαία αναφέρονται σήμερα όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Ο άνηθος χρειάζεται βαθιά γλάστρα. Ο μαϊντανός θέλει συχνό πότισμα. Το κάρδαμο σε 40 μέρες από τη σπορά θα το απολαύσετε στη σαλάτα σας. Όλα αυτά συμβαίνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ Φ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ

ΚΑΛΕΣΤΕ Φ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ ΚΑΛΕΣΤΕ Φ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ Στη 01:50 ώρα Γκρίνουιτς της 1ης Δεκεμβρίου του 1975 όλα τα τηλέφωνα στον κόσμο άρχισαν να χτυπούν. Διακόσια πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι σήκωσαν το ακουστικό και άκουσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση - 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Digital Press Translation 2003-3 - - 4 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Digital Press

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάγνωσης

Η διαδικασία της ανάγνωσης Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE Η διαδικασία της ανάγνωσης Όλα τα παιδιά, βλέποντα ή μη, μαθαίνουν «αυθόρμητα» να μιλούν, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αν δεν υπάρχουν προβλήματα ακοής ή άλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τελικά; Σιγά μην υπάρχει!

Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τελικά; Σιγά μην υπάρχει! Μάιος Ιούνιος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τελικά; Σιγά μην υπάρχει! Το παρακάτω θέμα έκθεσης δόθηκε στους μαθητές της Β Λυκείου σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Το τι γλάστρες θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται κυρίως από το πορτοφόλι σας αλλά και το προσωπικό σας γούστο. Οι επιλογές σας είναι αμέτρητες, τόσο σε ποιότητες όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου.

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Το είδος αυτό της θεραπείας αποτελεί μέρος της φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΤΑ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΤΑ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (SUTSATA ARMÂNJILOR DI VERIA) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΤΑ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ ΝΕΦΕΛΕΣ Αριστοφάνη (423 π.χ) Τρίτο βραβείο στα Μεγάλα Διονύσια. Κύρια πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ

ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ 1 ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ Ο όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1913 στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο χωριό Χοροδίστεα της επαρχίας Μπουκοβίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Τεύχος Α : Πλάτων Μάθηµα Κατεύθυνσης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστροφή του Σέρλοκ Χολμς

Η Επιστροφή του Σέρλοκ Χολμς 2 Η Επιστροφή του Σέρλοκ Χολμς Arthur Conan Doyle Η Επιστροφή Του Σέρλοκ Χολμς Digital Press Translation 2005 3 4 Η Επιστροφή του Σέρλοκ Χολμς Arthur Conan Doyle Η Επιστροφή Του Σέρλοκ Χολμς Arthur Conan

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.

π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων. Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων. Πηγή: περ. Διάλογος, τ. 13 19 Το φαινόμενο της νεο ειδωλολατρίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12 16 Ἡ δ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται ταῦτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ JOURNAL FOR THE STUDY OF THESSALIAN HISTORY ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (27.12.2000) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, η οποία ήταν ελληνική και πρώτοι την είχαν αποικήσει οι Άνδριοι το 665 π.χ. Ο πατέρας του,

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει

επικεφαλής. Η έκθεση περιγράφει Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΒΑΘΜΙ Α: : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ: Γ ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 Τα θέματαα που ακολουθούν αφορούν μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Γίνετε μέλος μας και επωφεληθείτε την προσφορά που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία Oenus, η οποία με κάθε παραγγελία προσφέρει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τα Μεσάνυχτα της 29 ης Μαΐου 1453 όπου οι κραυγές των επιτιθέμενων σχίζουν τον αέρα και η Κωνσταντινούπολη καλεί με τις καμπάνες το λαό της στα τείχη. Η επίθεση ξεκινά κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα

«Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα «Νοιώθεις σαν αριθμός;» Αφίσα στην Αμερική ΚΑΤΑ της κάρτας υγείας 63 ελέγχονται μέσα σε πολύ στενά περιθώρια, εξαιτίας του γεγονότος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέλλα, η κόρη του Βιολάντη,

Η Στέλλα, η κόρη του Βιολάντη, 3333 ΕΑΠ ΕΛΠ44 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (1600 1940) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Η Στέλλα, η κόρη του Βιολάντη, Για ένα γράμμα κι ένα φιλί. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα το θαύμα της ζωής ζώο ή ζωή

ένα το θαύμα της ζωής ζώο ή ζωή Ο άνθρωπος είναι ένα από τα εκατομμύρια είδη του ζωικού βασιλείου που ζουν σ αυτόν τον πλανήτη. Όλα τα όντα είναι βιογενετικά δημιουργήματα και ακόμα κι αν διαφέρουν φαινομενικά μεταξύ τους, έχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα