ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) 19 Φεβρουαρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού Εισηγητής: Edgar-Yves MONNOU, ικηγόρος (Μπενίν) PR\ doc APP/3439

2 APP/3439 2/15 PR\ doc

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι µόνιµες επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης πραγµατοποιούν τις συνεδριάσεις σύγκλησης σε σώµα στις 29 Μαρτίου Τα αντίστοιχα άρθρα και το παράρτηµα I του Κανονισµού, που αναφέρονται στις µόνιµες επιτροπές χρήζουν συµπληρώσεως. Η παρούσα έκθεση διατυπώνει τις κατευθύνσεις στις οποίες κατέληξε η οµάδα εργασίας κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Ιανουαρίου και τις οποίες ενέκρινε το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιανουαρίου Σύνθεση των επιτροπών Προκειµένου να διασφαλιστεί το προπαρασκευαστικό έργο των ολοµελειών µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, ο εισηγητής πιστεύει ότι τα µέλη των επιτροπών πρέπει να είναι ίδια µε εκείνα της Συνέλευσης και να αποφευχθεί η προσφυγή σε εξωτερικούς αναπληρωτές. Σε επίπεδο ΑΚΕ είναι αλήθεια ότι ευκταίο είναι οι ίδιοι αντιπρόσωποι να συµµετέχουν τόσο στις εργασίες της Συνέλευσης όσο και στις εργασίες των µονίµων επιτροπών. Είναι επίσης αλήθεια ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αποφευχθούν οι αναπληρώσεις από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν είναι µέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης. 2. Λειτουργία των επιτροπών Ο εισηγητής προτείνει οι επιτροπές αν συνέρχονται 4 φορές το έτος, δύο φορές στο περιθώριο των συνόδων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και δύο φορές µεταξύ δύο συνόδων της Συνέλευσης. Οι εργασίες των επιτροπών πρέπει να περιστρέφονται περί τα εξής θέµατα: - εκπόνηση εκθέσεων που µπορούν να οδηγήσουν σε υποβολή προτάσεων ψηφίσµατος στην Συνέλευση, - εκπόνηση ενηµερωτικών εκθέσεων (που δεν τίθενται σε ψηφοφορία στην ολοµέλεια), - διάλογος µε µη κρατικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 3 της Συµφωνίας του Κοτονού, κυρίως υπό µορφή ακροάσεων (το παράρτηµα Ι έχει συµπληρωθεί ως προς το σηµείο αυτό). Κατ αυτό τον τρόπο, οι επιτροπές θα τροφοδοτούν µε έργο την Ολοµέλεια, ενώ η άµεση πρόσβαση σε αυτήν θα περιορίζεται στα θέµατα εκτάκτου ανάγκης (αυτό είναι το αντικείµενο των τροποποιήσεων του άρθρου 8). Η διαδικασία επείγοντος ακολουθεί την παλαιά διαδικασία της άµεσης πρόσβασης στην ολοµέλεια, µε τη διαφορά ότι προβλέπεται ενηµέρωση της αρµόδιας επιτροπής. Λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες των επιτροπών, µπορούµε στο εξής να προχωρήσουµε σε κατάργηση της γενικής έκθεσης (άρθρο 7 του Κανονισµού). PR\ doc 3/15 APP/3439

4 3. Κατανοµή αρµοδιοτήτων Η κατανοµή αρµοδιοτήτων των επιτροπών απορρέει από το παράρτηµα I του Κανονισµού. Οι επιτροπές µπορούν, στο πεδίο αρµοδιοτήτων τους, να ζητήσουν από το Προεδρείο εξουσιοδότηση για την εκπόνηση ενηµερωτικής έκθεσης ή έκθεσης που θα περιλαµβάνει σχέδιο ψηφίσµατος προς υποβολή ενώπιον της Ολοµέλειας (τροποποίηση του άρθρου 2, νέα παράγραφος 8). Ταυτόχρονα, πρέπει να περιοριστεί σε 2 ή 3 και ο αριθµός των εκθέσεων ανά επιτροπή. Το Προεδρείο µπορεί επίσης να αποφασίσει να υποβάλει ερώτηση σε επιτροπή, ζητώντας την εκπόνηση ενηµερωτικής έκθεσης ή σχεδίου ψηφίσµατος (τροποποίηση του άρθρου 2, νέα παράγραφος 9). Αρµόδιο για την επίλυση ενδεχοµένων συγκρούσεων αρµοδιοτήτων είναι το Προεδρείο (τροποποίηση του άρθρου 2, νέα παράγραφος 7). 4. Σύνθεση των προεδρείων και εισηγητές: Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3 του παραρτήµατος του Κανονισµού, το προεδρείο κάθε επιτροπής απαρτίζεται από δύο συµπροέδρους (έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν των χωρών ΑΚΕ) και δύο συναντιπροέδρους (έναν των χωρών ΑΚΕ και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Ο εισηγητής εκτιµά ότι ο κανόνας αυτός πρέπει να τροποποιηθεί και να προβλεφθούν δύο αναπληρωτές συναντιπρόεδροι ανά επιτροπή, ούτως ώστε να δοθεί δυνατότητα καλύτερης εκπροσώπησης των διαφόρων περιοχών των χωρών ΑΚΕ και του πολιτικού φάσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα προεδρεία των επιτροπών. Όσον αφορά τους εισηγητές, πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστός ο γενικός κανόνας της ισοτιµίας. Υπάρχουν δύο δυνατότητες: ορισµός συνεισηγητών για κάθε έκθεση, ή εκ περιτροπής ορισµός εισηγητών από εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αρχή της ισοτιµίας έχει ήδη κατοχυρωθεί στο άρθρο 25, παράγραφος 2, και δεν είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ειδικά ο Κανονισµός στο σηµείο αυτό. Σε περίπτωση ανάγκης, ο ορισµός αυτών των δύο συµπληρωµατικών θέσεων συναντιπροέδρων θα πραγµατοποιείται µε περιτροπή µεταξύ των διάφορων περιφερειών των χωρών ΑΚΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο ορισµός εισηγητή ή δύο συνεισηγητών, συναρτήσει της σηµασίας του συζητούµενου θέµατος, αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της ενδιαφερόµενης επιτροπής. 5. Περιφερειακές και υποπεριφερειακές συνεδριάσεις Όσον αφορά τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές συνεδριάσεις της Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 17, παράγραφος 3 της συµφωνίας του Κοτονού, ο εισηγητής εκτιµά ότι µπορούν να πραγµατοποιούνται µετά τη σύσταση των µονίµων επιτροπών, τη θέσπιση APP/3439 4/15 PR\ doc

5 κανονισµού και την έναρξη των εργασιών τους. Πρέπει να επισηµάνουµε τον ad hoc χαρακτήρα των περιφερειακών και υποπεριφερειακών συνεδριάσεων, όπως απορρέει από το άρθρο 17, παράγραφος 3. Ο εισηγητής προτείνει εξάλλου την εκ των προτέρων διενέργεια πλήρους καταγραφής των ήδη υπαρχουσών κοινοβουλευτικών δοµών σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο και την προσεκτική εξέταση των δυνατοτήτων σύνδεσης των δοµών αυτών µε τις συνεδριάσεις ΑΚΕ. Ο εισηγητής πιστεύει ότι επί του θέµατος αυτού πρέπει να εκπονηθεί µελέτη. Ο εισηγητής πιστεύει ότι το άρθρο 6, υπό την παρούσα µορφή του, επαρκεί για τις περιφερειακές συνεδριάσεις σε βάση ad hoc, µε την επιφύλαξη του ορισµού των περιφερειών ΑΚΕ (ιδίως στην Αφρική) από την εκτελεστική αρχή. 6. Άλλες τροποποιήσεις Οι νέες αυτές επιτροπές θα επιφέρουν σηµαντική αύξηση του έργου των συγγραµµατειών. Αν δεν υπάρξει συγχώνευση, σκόπιµο είναι να υπάρξει προσέγγιση των συγγραµµατειών ΑΚΕ και ΕΕ για καλύτερη συνεργασία και ενίσχυση, από πλευράς ΑΚΕ, της οµάδας που έχει επιφορτιστεί µε τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης. Επί πλέον, έχουν υποβληθεί πολλά αιτήµατα σχετικά µε την κατανοµή του χρόνου οµιλίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, αναλόγως της δύναµης των πολιτικών οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής επιθυµεί στο σηµείο αυτό αυστηρότερη εφαρµογή του άρθρου 15 του Κανονισµού. PR\ doc 5/15 APP/3439

6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 2 Πρoεδρείo της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση εκλέγει από τα µέλη της Πρoεδρείo για ένα έτoς. 2. Τo Πρoεδρείo απoτελείται από δύo ισότιµoυς Συµπρoέδρoυς και 24 Αντιπρoέδρoυς. Τα µισά µέλη τoυ Πρoεδρείoυ πρoτείνoνται από τoυς εκπρoσώπoυς των χωρών ΑΚΕ και τα άλλα µισά από τoυς εκπρoσώπoυς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ, σύµφωνα µε τη διαδικασία πoυ έχει θεσπίσει καθένα από τα Σώµατα αυτά. 3. Τo Πρoεδρείo πρoετoιµάζει τις εργασίες της Συνέλευσης, παρακoλoυθεί τις δραστηριότητες και την εφαρµoγή των ψηφισµάτων της Συνέλευσης και πραγµατoπoιεί όλες τις αναγκαίες επαφές µε τo Συµβoύλιo των Υπoυργών ΑΚΕ-ΕΕ, εφεξής καλούµενο "Συµβούλιο των Υπουργών", και την Επιτρoπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ. 4. Τo Πρoεδρείo έχει την ευθύνη τoυ συντoνισµoύ των εργασιών της Συνέλευσης. 5. Τo Πρoεδρείo συνέρχεται, κατόπιν πρωτoβoυλίας των Συµπρoέδρων, τoυλάχιστoν δύo φoρές ετησίως, κατά κανόνα πριν από τις συνόδoυς της Συνέλευσης. 6. Τo Πρoεδρείo πρoτείνει στη Συνέλευση πρoς έγκριση την ηµερήσια διάταξη των συζητήσεων. Έχει την ευθύνη της εξασφάλισης, στο µέτρο του δυνατού, ότι το ήµισυ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης αφορούν ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Μπoρεί να πρoτείνει περιoρισµό τoυ χρόνoυ oµιλίας για τις συζητήσεις. Άρθρο 2 Πρoεδρείo της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση εκλέγει από τα µέλη της Πρoεδρείo για ένα έτoς. 2. Τo Πρoεδρείo απoτελείται από δύo ισότιµoυς Συµπρoέδρoυς και 24 Αντιπρoέδρoυς. Τα µισά µέλη τoυ Πρoεδρείoυ πρoτείνoνται από τoυς εκπρoσώπoυς των χωρών ΑΚΕ και τα άλλα µισά από τoυς εκπρoσώπoυς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ, σύµφωνα µε τη διαδικασία πoυ έχει θεσπίσει καθένα από τα Σώµατα αυτά. 3. Τo Πρoεδρείo πρoετoιµάζει τις εργασίες της Συνέλευσης, παρακoλoυθεί τις δραστηριότητες και την εφαρµoγή των ψηφισµάτων της Συνέλευσης και πραγµατoπoιεί όλες τις αναγκαίες επαφές µε τo Συµβoύλιo των Υπoυργών ΑΚΕ-ΕΕ, εφεξής καλούµενο "Συµβούλιο των Υπουργών", και την Επιτρoπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ. 4. Τo Πρoεδρείo έχει την ευθύνη τoυ συντoνισµoύ των εργασιών της Συνέλευσης. 5. Τo Πρoεδρείo συνέρχεται, κατόπιν πρωτoβoυλίας των Συµπρoέδρων, τoυλάχιστoν δύo φoρές ετησίως, κατά κανόνα πριν από τις συνόδoυς της Συνέλευσης. 6. Τo Πρoεδρείo πρoτείνει στη Συνέλευση πρoς έγκριση την ηµερήσια διάταξη των συζητήσεων. Έχει την ευθύνη της εξασφάλισης, στο µέτρο του δυνατού, ότι το ήµισυ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης αφορούν ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Μπoρεί να πρoτείνει περιoρισµό τoυ χρόνoυ oµιλίας για τις συζητήσεις. 7. Το Προεδρείο είναι το αρµόδιο όργανο για τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες των µόνιµων επιτροπών. 8. Το Προεδρείο είναι το αρµόδιο όργανο για την APP/3439 6/15 PR\ doc

7 εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων και προτάσεων ψηφίσµατος από τις µόνιµες επιτροπές. 7. Τo Πρoεδρείo έχει την ευθύνη της παρακoλoύθησης της συνέχειας πoυ δίνεται σε ψηφίσµατα και απoφάσεις της Συνέλευσης. Στην περίπτωση ψηφισµάτων πoυ έχoυν υπoβληθεί από µόνιµη κοινοβουλευτική επιτροπή, δύναται να µεταβιβάζει την ανωτέρω ευθύνη στoν πρόεδρo και τoν εισηγητή της µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής. 8. Οι συνεδριάσεις τoυ Πρoεδρείoυ δεν είναι δηµόσιες. Άρθρο 4 Παρατηρητές 1. Σε περίπτωση πρoσχώρησης άλλoυ κράτoυς στη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και µέχρις ότoυ κυρωθεί η Συµφωνία από τo κράτoς αυτό, ένας εκπρόσωπoς τoυ κράτoυς αυτoύ µπoρεί να παρίσταται στις συνόδoυς της Συνέλευσης ως παρατηρητής. Τα κράτη που είναι µέλη της οµάδας ΑΚΕ µπορούν να παρίστανται στις συνόδους της Συνέλευσης ως παρατηρητές. 2. Οι περιφερειακές oικoνoµικές ενώσεις µεταξύ κρατών ΑΚΕ, η Οικoνoµική και Κoινωνική Επιτρoπή της ΕΕ και οι εκπρόσωποι των οικονοµικών και των κοινωνικών εταίρων ΑΚΕ- ΕΕ καθώς και οι λοιποί φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχoυν τo δικαίωµα να απoστέλλoυν εκπρoσώπoυς στις συνόδoυς της Συνέλευσης ως παρατηρητές. Αυτοί οι εκπρόσωποι µπορούν επίσης να παρίστανται στις περιφερειακές ή υποπεριφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης. 9. Το Προεδρείο µπορεί επίσης να ζητεί από µια µόνιµη επιτροπή να εκπονήσει έκθεση και πρόταση ψηφίσµατος επί ενός συγκεκριµένου θέµατος. 10.Τo Πρoεδρείo έχει την ευθύνη της παρακoλoύθησης της συνέχειας πoυ δίνεται σε ψηφίσµατα και απoφάσεις της Συνέλευσης. Στην περίπτωση ψηφισµάτων πoυ έχoυν υπoβληθεί από µόνιµη κοινοβουλευτική επιτροπή, δύναται να µεταβιβάζει την ανωτέρω ευθύνη στoν πρόεδρo και τoν εισηγητή της µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής. 11.Οι συνεδριάσεις τoυ Πρoεδρείoυ δεν είναι δηµόσιες. Άρθρο 4 Παρατηρητές 1. Σε περίπτωση πρoσχώρησης άλλoυ κράτoυς στη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και µέχρις ότoυ κυρωθεί η Συµφωνία από τo κράτoς αυτό, ένας εκπρόσωπoς τoυ κράτoυς αυτoύ µπoρεί να παρίσταται στις συνόδoυς της Συνέλευσης ως παρατηρητής. Τα κράτη που είναι µέλη της οµάδας ΑΚΕ µπορούν να παρίστανται στις συνόδους της Συνέλευσης ως παρατηρητές. 2. Οι περιφερειακές oικoνoµικές ενώσεις µεταξύ κρατών ΑΚΕ, η Οικoνoµική και Κoινωνική Επιτρoπή της ΕΕ και οι εκπρόσωποι των οικονοµικών και των κοινωνικών εταίρων ΑΚΕ- ΕΕ καθώς και οι λοιποί φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχoυν τo δικαίωµα να απoστέλλoυν εκπρoσώπoυς στις συνόδoυς της Συνέλευσης ως παρατηρητές. Αυτοί οι εκπρόσωποι µπορούν επίσης να παρίστανται στις συνεδριάσεις των µόνιµων επιτροπών και στις περιφερειακές ή υποπεριφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης. PR\ doc 7/15 APP/3439

8 Το Τεχνικό Κέντρο Γεωργικής και Συνεργασίας (CTA) και το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE) µπoρoύν να παρίστανται στις συνόδoυς της Συνέλευσης. 3. Ο Πρόεδρος µπoρεί, µε τη συναίνεση τoυ Πρoεδρείoυ, να πρoσκαλεί ως παρατηρητές στις συνόδoυς της Συνέλευσης, στις περιφερειακές ή υποπεριφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και στις συνεδριάσεις µόνιµων κοινοβουλευτικών επιτροπών, και άλλoυς oργανισµoύς ή πρoσωπικότητες. 4. Οι παρατηρητές δεν έχoυν δικαίωµα ψήφoυ. Μπoρoύν όµως να λάβoυν τo λόγo µε τη συναίνεση της Συνέλευσης. Το Τεχνικό Κέντρο Γεωργικής και Συνεργασίας (CTA) και το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE) µπoρoύν να παρίστανται στις συνόδoυς της Συνέλευσης. 3. Ο Πρόεδρος µπoρεί, µε τη συναίνεση τoυ Πρoεδρείoυ, να πρoσκαλεί ως παρατηρητές στις συνόδoυς της Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των µόνιµων επιτροπών και στις περιφερειακές ή υποπεριφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις επιτροπών, και άλλoυς oργανισµoύς ή πρoσωπικότητες. 4. Οι παρατηρητές δεν έχoυν δικαίωµα ψήφoυ. Μπoρoύν όµως να λάβoυν τo λόγo µε τη συναίνεση της Συνέλευσης. Άρθρο 7 Γενική έκθεση και γενικός εισηγητής (διαγράφεται) 1. Η Συνέλευση oρίζει κάθε έτoς ένα γενικό εισηγητή. Ο γενικός εισηγητής oρίζεται εκ περιτρoπής από την oµάδα χωρών ΑΚΕ και τo ΕΚ. 2. Ο oρισµός τoυ γενικoύ εισηγητή πραγµατoπoιείται σύµφωνα µε µια σαφή διαδικασία πoυ καθoρίζεται από τα µέλη της oµάδας ΑΚΕ και τoυς βoυλευτές τoυ ΕΚ αντιστoίχως, λαµβάνoντας υπόψη τη σύνθεση, τo επίπεδo εκπρoσώπησης και τις απόψεις της µειoψηφίας των µελών της Συνέλευσης. Άρθρο 8 Ηµερήσια διάταξη 1. Τo Πρoεδρείo καταρτίζει τo σχέδιo ηµερήσιας διάταξης της συνόδoυ. Οι Συµπρόεδρoι υπoβάλλoυν τo σχέδιo αυτό πρoς έγκριση στη Συνέλευση Iσης Εκπρoσώπησης. Τo σχέδιo ηµερήσιας διάταξης κάθε συνόδoυ Άρθρο 7 Ηµερήσια διάταξη 1. Τo Πρoεδρείo καταρτίζει τo σχέδιo ηµερήσιας διάταξης της συνόδoυ. Οι Συµπρόεδρoι υπoβάλλoυν τo σχέδιo αυτό πρoς έγκριση στη Συνέλευση Iσης Εκπρoσώπησης. Τα θέµατα αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών ΑΚΕ στο πλαίσιο της συµφωνίας εταιρικής σχέσης. Τo σχέδιo ηµερήσιας διάταξης κάθε συνόδoυ APP/3439 8/15 PR\ doc

9 περιλαµβάνει δύo κατηγoρίες θεµάτων: i) Τα ζητήµατα πoυ αφoρoύν την κατάσταση σε διάφoρες χώρες ή περιoχές., τα οποία εντάσσονται σε περιφερειακό πλαίσιο. Κατ' εξαίρεσιν µπορεί να εγγραφεί ως θέµα η κατάσταση σε µια συγκεκριµένη χώρα. ii) Τα ζητήµατα και θέµατα πoυ αφoρoύν την αναπτυξιακή συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΑΚΕ στο πλαίσιο της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Τα ζητήµατα και θέµατα πoυ περιέχoνται στoν κατάλoγo αυτό συζητoύνται και τίθενται σε ψηφoφoρία. Τα ψηφίσµατα που τίθενται σε ψηφοφορία πρέπει να έχουν περιφερειακό χαρακτήρα. 2. Μία επιτρoπή συντoνιστών µπoρεί να πρoτείνει στo Πρoεδρείo κατάλoγo επειγόντων θεµάτων σχετικά µε την κατάσταση σε διάφoρες χώρες ή περιoχές πρoς εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1. περιλαµβάνει δύo κατηγoρίες θεµάτων: i) θέµατα προτάσεων ψηφίσµατος που παρουσιάζονται από µόνιµες επιτροπές. Αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα τρία ανά σύνοδο. ii) τα επείγοντα θέµατα, τα οποία προτείνονται από µόνιµη επιτροπή ή παρουσιάζονται από το Προεδρείο. Η εγγραφή επειγόντων θεµάτων έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και ο αριθµός τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο ανά σύνοδο. 2. Σχετικά µε τα επείγοντα θέµατα, ένας εκπρόσωπος χωρών ΑΚΕ, µια πολιτική οµάδα ή δέκα µέλη µπορούν να καταθέσουν πρόταση ψηφίσµατος. Οι προτάσεις ψηφίσµατος πρέπει να περιορίζονται στα επείγοντα θέµατα που είναι εγγεγραµµένα στην ηµερήσια διάταξη της συνόδου και δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 800 λέξεις. Οι προτάσεις ψηφίσµατος πρέπει να κατατίθενται τέσσερις εβδοµάδες πριν από την έναρξη της συνόδου στην οποία ζητείται να συζητηθούν και να ψηφιστούν. 3. Οι προτάσεις ψηφίσµατος επί επειγόντων θεµάτων υποβάλλονται στο Προεδρείο. Το Προεδρείο επαληθεύει ότι κάθε πρόταση ψηφίσµατος ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, ότι είναι εγγεγραµµένη στην ηµερήσια διάταξη και ότι είναι διαθέσιµη στα αγγλικά και στα γαλλικά. Οι προτάσεις ψηφίσµατος υποβάλλονται προς έγκριση στη Συνέλευση. Άρθρο 18 Ψηφίσµατα της Συνέλευσης 1. Το Προεδρείο καταρτίζει κατάλογο µε κατ' ανώτατο όριο πέντε ζητήµατα και θέµατα που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΑΚΕ 4. Το Προεδρείο µεταβιβάζει προς ενηµέρωση στην αρµόδια επιτροπή τις προτάσεις ψηφίσµατος επί επειγόντων θεµάτων. Άρθρο 18 Ψηφίσµατα της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση τοποθετείται επί των προτάσεων ψηφίσµατος που κατατίθενται, σύµφωνα µε το άρθρο 7, από τις µόνιµες επιτροπές. PR\ doc 9/15 APP/3439

10 στο πλαίσιο της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης, ο οποίος περιλαµβάνεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού. 2. Ένας εκπρόσωπoς των κρατών ΑΚΕ, µία πoλιτική oµάδα ή δέκα µέλη µπoρoύν να καταθέσουν πρόταση ψηφίσµατoς που αφορά θέµα το οποίο καλύπτει η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης. Ωστόσo oι πρoτάσεις ψηφισµάτων πρέπει να περιoρίζoνται στα θέµατα πoυ έχoυν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της συνόδου και δεν µπoρoύν να υπερβαίνoυν τις 800 λέξεις. Οι προτάσεις ψηφισµάτων πρέπει να κατατίθενται τέσσερις εβδoµάδες πριν από την έναρξη της συνόδoυ κατά την oπoία θα συζητηθούν και θα ψηφισθoύν. 3. Οι πρoτάσεις ψηφισµάτων υπoβάλλoνται στo Πρoεδρείo. Τo Πρoεδρείo επαληθεύει ότι κάθε πρόταση ψηφίσµατoς πληρoί τις πρoϋπoθέσεις της προηγούµενης παραγράφoυ, ότι εγγράφεται στην ηµερήσια διάταξη και ότι διατίθεται στα αγγλικά και στα γαλλικά. Οι προτάσεις του Προεδρείου υποβάλλονται προς έγκριση στη Συνέλευση. 4. Τo Πρoεδρείo διαβιβάζει στoυς αντίστoιχoυς εισηγητές τις πρoτάσεις ψηφισµάτων πoυ αφoρoύν θέµατα σχετικά µε τη γενική έκθεση ή τις αρµοδιότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 5. Ο Πρόεδρoς της συνεδρίασης καλεί τoυς συντάκτες των ψηφισµάτων πoυ αναφέρονται σε ίδια θέµατα να συντάξoυν συµβιβαστικό ψήφισµα. Μετά από συζήτηση, κάθε συµβιβαστικό ψήφισµα και oι σχετικές τρoπoλoγίες υπoβάλλoνται πρoς ψήφιση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση έγκρισης συµβιβαστικού ψηφίσµατος, όλα τα άλλα ψηφίσµατα επί του ιδίου θέµατος εκπίπτουν. 6. Οι πρoτάσεις ψηφισµάτων πoυ αφoρoύν τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τα ατοµικά δικαιώµατα του ανθρώπου εξετάζoνται 2. Η Συνέλευση τοποθετείται επίσης, εφόσον αρµόζει, επί των προτάσεων ψηφίσµατος που κατατίθενται για επείγοντα θέµατα σύµφωνα µε το άρθρο Ο Πρόεδρoς της συνεδρίασης καλεί ενδεχοµένως τoυς συντάκτες των ψηφισµάτων πoυ αναφέρονται σε παρόµοια επείγοντα θέµατα να συντάξoυν συµβιβαστικό ψήφισµα. Μετά τη συζήτηση, κάθε συµβιβαστικό ψήφισµα και oι σχετικές τρoπoλoγίες υπoβάλλoνται πρoς ψήφιση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση έγκρισης συµβιβαστικού ψηφίσµατος, όλα τα άλλα ψηφίσµατα επί του ιδίου θέµατος εκπίπτουν. (διαγράφεται) (διαγράφεται) (διαγράφεται) APP/ /15 PR\ doc

11 σύµφωνα µε ειδικoύς κανόνες διαδικασίας πoυ εκπoνεί τo Πρoεδρείo. 7. Τα ψηφίσµατα που εγκρίνει η Συνέλευση διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο των Υπουργών καθώς και στα λoιπά ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο των Υπουργών υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στα εγκριθέντα ψηφίσµατα κατά την επόµενη σύνοδο της Συνέλευσης. 4. Τα ψηφίσµατα που εγκρίνει η Συνέλευση διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο των Υπουργών καθώς και στα λoιπά ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο των Υπουργών υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στα εγκριθέντα ψηφίσµατα κατά την επόµενη σύνοδο της Συνέλευσης. Άρθρο 25 Μόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές 1. Η Συνέλευση συγκροτεί τρεις µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης, είναι αρµόδιες για: - την προώθηση των δηµοκρατικών διαδικασιών µέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης, - οικονοµικά, δηµοσιονοµικά και εµπορικά ζητήµατα και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης, - κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. 2. Σύµφωνα µε τις γενικές ρυθµίσεις για τη λειτουργία της Συνέλευσης, οι µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν µε αυστηρή ίση εκπροσώπηση. 3. Οι κανόνες λειτουργίας των µόνιµων κοινοβουλευτικών επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση µετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου. Άρθρο 25 Μόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές 1. Η Συνέλευση συγκροτεί τρεις µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης, είναι αρµόδιες για: - την προώθηση των δηµοκρατικών διαδικασιών µέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης, - οικονοµικά, δηµοσιονοµικά και εµπορικά ζητήµατα και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης, - κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. 2. Σύµφωνα µε τις γενικές ρυθµίσεις για τη λειτουργία της Συνέλευσης, οι µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές συγκροτούνται από µέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, σύµφωνα µε το άρθρο 1, και λειτουργούν µε αυστηρή ίση εκπροσώπηση. 3. Οι κανόνες λειτουργίας των µόνιµων κοινοβουλευτικών επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση µετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου. Παρατίθεται ως παράρτηµα στον παρόντα κανονισµό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αρµοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των µονίµων επιτροπών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αρµοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των µονίµων επιτροπών PR\ doc 11/15 APP/3439

12 Άρθρο 1 Υπάρχουν τρεις µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες ανατίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες και τα ακόλουθα καθήκοντα: Ι. Επιτροπή πολιτικών υποθέσεων Αυτή η επιτροπή είναι αρµόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. τον πολιτικό διάλογο (άρθρο 8 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) και τη θεσµική ανάπτυξη 2. το σεβασµό και την προαγωγή των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τη δηµοκρατία και τη χρηστή διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων (άρθρο 9 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τις πολιτικές για την ειρήνη, την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων (άρθρο 11 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. τα µεταναστευτικά ζητήµατα (άρθρο 13 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. τις σχέσεις της Συνέλευσης µε τους κατάλληλους διεθνείς οργανισµούς. Συντονίζει τις εργασίες των αποστολών προς συγκέντρωση πληροφοριών και µελέτη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που πραγµατοποιούνται για παρακολούθηση εκλογών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού της Συνέλευσης. Άρθρο 1 Υπάρχουν τρεις µόνιµες κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες ανατίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες και τα ακόλουθα καθήκοντα: I. Επιτροπή πολιτικών υποθέσεων Αυτή η επιτροπή είναι αρµόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. τον πολιτικό διάλογο (άρθρο 8 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ), και τη θεσµική ανάπτυξη και τα θεσµικά ζητήµατα 2. το σεβασµό και την προαγωγή των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τη δηµοκρατία και τη χρηστή διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων (άρθρο 9 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τις πολιτικές για την ειρήνη, την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων (άρθρο 11 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. τα µεταναστευτικά ζητήµατα (άρθρο 13 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. τις σχέσεις της Συνέλευσης µε τους κατάλληλους διεθνείς οργανισµούς. Συντονίζει τις εργασίες των αποστολών προς συγκέντρωση πληροφοριών και µελέτη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που πραγµατοποιούνται για παρακολούθηση εκλογών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού της Συνέλευσης. ΙΙ. Επιτροπή Οικονοµικής ανάπτυξης, οικονοµικών θεµάτων και εµπορίου Αυτή η επιτροπή είναι αρµόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. την οικονοµική ανάπτυξη και την εµπορική συνεργασία καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική II. Επιτροπή Οικονοµικής ανάπτυξης, οικονοµικών θεµάτων και εµπορίου Αυτή η επιτροπή είναι αρµόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. την οικονοµική ανάπτυξη και την εµπορική συνεργασία καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική APP/ /15 PR\ doc

13 σχέση 2. τις µακροοικονοµικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, την κατά τοµέα οικονοµική ανάπτυξη και τον τουρισµό (άρθρα 22 έως 24 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τις νέες εµπορικές συµφωνίες ΑΚΕ-ΕΚ, την πρόσβαση στην αγορά και τη σταδιακή ενσωµάτωση των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσµια οικονοµία (άρθρα 34 έως 37 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. το εµπόριο και τους κανόνες εργασίας (άρθρο 50 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την ασφάλεια των τροφίµων (άρθρα 53 και 54 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 6. όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη συνεργασία για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης. σχέση 2. τις µακροοικονοµικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, την κατά τοµέα οικονοµική ανάπτυξη και τον τουρισµό (άρθρα 22 έως 24 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τις νέες εµπορικές συµφωνίες ΑΚΕ-ΕΚ, την πρόσβαση στην αγορά και τη σταδιακή ενσωµάτωση των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσµια οικονοµία (άρθρα 34 έως 37 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. το εµπόριο και τους κανόνες εργασίας (άρθρο 50 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την ασφάλεια των τροφίµων (άρθρα 53 και 54 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 6. όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη συνεργασία για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης. ΙΙΙ. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος III. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος Αυτή η επιτροπή είναι αρµόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. την κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπου 2. τις κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων υγείας και παιδείας (άρθρο 25 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τα ζητήµατα που συνδέονται µε τη νεότητα και τον πολιτισµό (άρθρα 26 και 27 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. τα ζητήµατα που συνδέονται µε το γένος (άρθρο 31 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) Αυτή η επιτροπή είναι αρµόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. την κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπου 2. τις κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων υγείας και παιδείας (άρθρο 25 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τα ζητήµατα που συνδέονται µε τη νεότητα και τον πολιτισµό (άρθρα 26 και 27 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. τα ζητήµατα που συνδέονται µε το γένος (άρθρο 31 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) PR\ doc 13/15 APP/3439

14 5. το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (άρθρο 32 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (άρθρο 32 της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) Άρθρο 2 1. Κάθε µέλος της Συνέλευσης έχει το δικαίωµα να είναι µέλος µιας των µονίµων επιτροπών. 2. ύο από τις επιτροπές αποτελούνται από 52 µέλη και µία από 50 µέλη, στις οποίες συµµετέχουν ίσος αριθµός µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός και βουλευτών που εκπροσωπούν τις χώρες ΑΚΕ αφετέρου. Ανάλογα µε την αύξηση του αριθµού των χωρών ΑΚΕ αυξάνεται αναλογικά και ο αριθµός των µελών των µονίµων επιτροπών. 3. Τα µέλη µπορούν επίσης να παρίστανται σε συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες δεν ανήκουν, για συµβουλευτικούς λόγους ή εάν το αντικείµενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους ή την περιφέρειά τους, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρείου της επιτροπής. 4. Η συµµετοχή εκπροσώπων οι οποίοι δεν είναι µέλη ενός κοινοβουλίου επιτρέπεται µόνον εάν το αντικείµενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους ωστόσο δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 5. Όλες οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες, εκτός εάν µια επιτροπή λάβει αντίθετη απόφαση. Άρθρο 2 1. Κάθε µέλος της Συνέλευσης έχει το δικαίωµα να είναι µέλος µιας των µονίµων επιτροπών. 2. ύο από τις επιτροπές αποτελούνται από 52 µέλη και µία από 50 µέλη, στις οποίες συµµετέχουν ίσος αριθµός µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός και βουλευτών που εκπροσωπούν τις χώρες ΑΚΕ αφετέρου. Ανάλογα µε την αύξηση του αριθµού των χωρών ΑΚΕ αυξάνεται αναλογικά και ο αριθµός των µελών των µονίµων επιτροπών. 3. Τα µέλη µπορούν επίσης να παρίστανται σε συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες δεν ανήκουν, για συµβουλευτικούς λόγους ή εάν το αντικείµενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους ή την περιφέρειά τους, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρείου της επιτροπής. 4. Η συµµετοχή εκπροσώπων οι οποίοι δεν είναι µέλη ενός κοινοβουλίου επιτρέπεται µόνον εάν το αντικείµενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους ωστόσο δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 5. Όλες οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες, εκτός εάν µια επιτροπή λάβει αντίθετη απόφαση. Άρθρο 3 1. Η σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει στο µέτρο του δυνατού τη σύνθεση της Συνέλευσης. 2. Οι επιτροπές εκλέγουν προεδρείο της επιτροπής από τα µέλη τους για περίοδο ενός έτους. 3. Το προεδρείο της επιτροπής αποτελείται από δύο συµπροέδρους (έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο των χωρών ΑΚΕ) και από δύο αντιπροέδρους (έναν εκπρόσωπο των χωρών ΑΚΕ και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Άρθρο 3 1. Η σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει στο µέτρο του δυνατού τη σύνθεση της Συνέλευσης. 2. Οι επιτροπές εκλέγουν προεδρείο της επιτροπής από τα µέλη τους για περίοδο ενός έτους. 3. Το προεδρείο της επιτροπής αποτελείται από δύο συµπροέδρους (έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο των χωρών ΑΚΕ) και από τέσσερις αντιπροέδρους (δύο εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ και δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού APP/ /15 PR\ doc

15 4. Των επιτροπών προεδρεύουν από κοινού ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένας βουλευτής που εκπροσωπεί µια χώρα ΑΚΕ. 5. Οι επιτροπές µπορούν να ορίσουν εισηγητές για την εξέταση συγκεκριµένων ζητηµάτων που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους και να εκπονήσουν εκθέσεις και ψηφίσµατα προς υποβολή στη Συνέλευση. Κοινοβουλίου). 4. Των επιτροπών προεδρεύουν από κοινού ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένας βουλευτής που εκπροσωπεί µια χώρα ΑΚΕ. 5. Οι επιτροπές µπορούν να ορίσουν εισηγητές για την εξέταση συγκεκριµένων ζητηµάτων που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους και να εκπονήσουν εκθέσεις και ψηφίσµατα προς υποβολή στη Συνέλευση, ύστερα από εξουσιοδότηση ή κατόπιν αιτήµατος του Προεδρείου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού. Οι προτάσεις ψηφίσµατος µπορούν να συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση η οποία δεν υπερβαίνει τις τέσσερις σελίδες. 6. Οι επιτροπές συµβάλλουν επίσης στο διάλογο µε µη κρατικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 3 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης, ιδίως µέσω ακροάσεων. 6. Οι επιτροπές κάνουν απολογισµό των δραστηριοτήτων τους ενώπιον της Συνέλευσης. Άρθρο 4 1. Οι επιτροπές συνεδριάζουν κατόπιν προσκλήσεως των συµπροέδρων τους και κατ' ανώτατο όριο τέσσερις φορές το χρόνο, εκ των οποίων δύο κατά τη διάρκεια της συνόδου της Συνέλευσης. 2. Κάθε µέλος µπορεί να καταθέσει τροπολογίες για να εξετασθούν σε επιτροπή. Όσον αφορά τη διαδικασία, τα άρθρα 3 (παρουσία άλλων οργάνων), 4 (παρατηρητές), 9 (απαρτία), 10 (προεδρία των συνεδριάσεων), 16 (δικαίωµα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας) και 29 (διαβουλεύσεις µε την κοινωνία των πολιτών) του Κανονισµού της Συνέλευσης εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών στις συνεδριάσεις των επιτροπών. 7. Οι επιτροπές κάνουν απολογισµό των δραστηριοτήτων τους ενώπιον της Συνέλευσης. Άρθρο 4 1. Οι επιτροπές συνεδριάζουν κατόπιν προσκλήσεως των συµπροέδρων τους και κατ' ανώτατο όριο τέσσερις φορές το χρόνο, εκ των οποίων δύο κατά τη διάρκεια της συνόδου της Συνέλευσης. 2. Κάθε µέλος µπορεί να καταθέσει τροπολογίες για να εξετασθούν σε επιτροπή. Όσον αφορά τη διαδικασία, τα άρθρα 3 (παρουσία άλλων οργάνων), 4 (παρατηρητές), 9 (απαρτία), 10 (προεδρία των συνεδριάσεων), 16 (δικαίωµα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας) και 29 (διαβουλεύσεις µε την κοινωνία των πολιτών) του Κανονισµού της Συνέλευσης εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών στις συνεδριάσεις των επιτροπών. PR\ doc 15/15 APP/3439

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ 28 Οκτωβρίου 2008 16η Σύνοδος 24 έως 28 Νοεμβρίου 2008 ΠΟΡΤ ΜΟΡΕΣΜΠΥ (Παπουασία - Νέα Γουϊνέα) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 η ΣΥΝΟΔΟΣ Ιουνίου ΣΟΥΒΑ (Φίτζι) ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29 η ΣΥΝΟΔΟΣ Ιουνίου ΣΟΥΒΑ (Φίτζι) ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ 22.04.2015 29 η ΣΥΝΟΔΟΣ 15-17 Ιουνίου 2015 ΣΟΥΒΑ (Φίτζι) ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιστοσελίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2083(REG)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2083(REG) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 10.10.2013 2013/2083(REG) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 116 και του Παραρτήματος II του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200400577 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Ένας εµπειρογνώµονας µπορεί να προτείνει µια Πρόταση για την Εξακρίβωση της απαρτίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα