Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence"

Transcript

1 Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence

2 Αναπαραγωγική Γήρανση Ονομάζεται το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από περιορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ διαιρέσεις για ινοβλάστες του ανθρώπου) Η αναπαραγωγική γήρανση διαφέρει από τη γήρανση του δέρματος (ρυτίδες)!!! Η τελευταία προκαλείται από συσσώρευση οξειδωτικών ουσιών στα κύτταρα και επαγωγή βλαβώνστηδομήτουεπιθηλίου!! Πώς προκαλείται η αναπαραγωγική γήρανση και ποια η σημασία της?

3 Απαραίτητα στοιχεία ενός μορίου DNA telomere Replication origin centromere DNA strands ds DNA molecule

4 Τα τελομερή Είναι ειδικές αλληλουχίες DNA στα άκρα των ευκαρυωτικών χρωμοσωμάτων Αποτελούνται από πολλαπλά επαναλαμβανόμενες μικρές αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (telomeric repeats) και σχηματίζουν ετεροχρωματίνη. Στον άνθρωπο κάθε τελομερές περιέχει περίπου 5,000 επαναλήψεις της αλληλουχίας - TTAGGG- Συμμετέχουν σε χαρακτηριστικές δομές της χρωματίνης στα άκρα των χρωμοσωμάτων (telomere caps) Διακρίνουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων από σπασίματα των δύο αλυσίδων του DNA. Συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA και την αναπαραγωγική γήρανση

5 Δομές στα άκρα του DNA του ανθρώπου euchromatin telomere (~30kb) overhang (~200nt) TTAGGGTTAGGGTTAGGG AATCCCAATCCCAATCCC TTAGGGTTAGGG- - overhang telomere repeat factors (TRFs) single stranded DNA telomere capping euchromatin telomere heterochromatin structure recognised as end of DNA no DNA damage response

6 Χρησιμότητα των τελομερών (I): Χάρις στα τελομερή και τα telomere caps το κύτταρο διακρίνει την άκρη των χρωμοσωμάτων από τα ds breaks chromosome end (telomeres) DNA damage no response double strand break DNA damage response (DNA repair, cell cycle arrest or apoptosis)

7 Η αντιγραφή του DNA O DNA molecule DNA strands

8 DNA End Το πρόβλημα της αντιγραφής των άκρων του DNA O? Πώς αντιγράφεται το άκρο της αλυσίδας του DNA? Telomerase Ητελομεράση

9 Δομή της καταλυτικής υπομονάδας της Τελομεράσης (Telomerase Reverse Transcriptase- TERT) remainder of telomerase RNA telomerase fingers telomerase RNA used as template rest of chromosome (euchromatin) telomere DNA telomerase palm telomerase thumb

10 Αντιγραφή των άκρων του DNA από την τελομεράση DNA pol extends lagging strand Telomerase binds near the tip and extends end of DNA using it s RNA moiety as template endonuclease

11 Αντιγραφή των τελομερών στον άνθρωπο euchromatin telomeres TTAGGGTTAGGGTTAGGG- AA- -CCCAAUCCC- htert telomerase extends end tip of DNA strand human TERT TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG- AA- -CCCAAUCCC- htert DNA polymerase completes lagging strand, endonuclease TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG- AATCCCAATCCCAATCCC- telomere repeat factors overhang TRFs normal cap structure

12 Aντιγραφή των τελομερών του DNA Απαιτεί τη δράση της τελομεράσης, ενζύμου με ενεργότητα αντίστροφης μεταγραφάσης (reverse transcriptase) Η τελομεράση προσδένεται στα τελευταία νουκλεοτίδια του άκρου του DNA καιχρησιμοποιείτοσυστατικότηςrna ως καλούπι για τη σύνθεση telomeric repeats στο άκρο του DNA Ακολούθως, οι DNA pols α, δ συνθέτουν τα telomeric repeats στην αλυσίδα του DNA έχοντας ως καλούπι τις αλληλουχίες του άκρου Τέλος, τα άκρα του DNA τροποποιούνται από ενδονουκλεάσες καιδημιουργείταιτοtelomere cap στο άκρο του DNA με τη συμμετοχή πρωτεϊνών Telomere Repeat Factors (TRFs)

13 Τα κύτταρα ρυθμίζουν το μήκος των τελομερών chromosome end short telomere telomere repeats TERT DNA replication long telomere Σε κύτταρα τα οποία αναπαράγονται συνεχώς (ζύμες) ο αριθμόςτων telomeric repeats και το μήκος των τελομερών διατηρούνται περίπου σταθερά Σε κύτταρα με περιορισμένο αριθμό διαιρέσεων (σωματικά κύτταρα ανθρώπου) το μήκος των τελομερών διαρκώς συρρικνώνεται

14 Το μήκος των τελομερών καθορίζει την αναπαραγωγική ηλικία του κυττάρου chromosome end short telomere telomere repeats htert DNA replication long telomere Τα σωματικά κύτταρα του ανθρώπου δεν εκφράζουν telomerase Σε κάθε αντιγραφή του DNA τα τελομερή «χάνουν» ζεύγη νουκλεοτιδίων (base pairs, bp)

15 Χρησιμότητα των τελομερών (ΙΙ) Χάρις στην ύπαρξη τελομερών αποφεύγεται η απώλεια αλληλουχιών ευχρωματίνης μετά από κάθε διπλασιασμό του DNA του ανθρώπου!

16 Το μήκος των τελομερών καθορίζει την αναπαραγωγική ηλικία του κυττάρου chromosome end short telomere telomere repeats htert DNA replication long telomere Μετά από περιορισμένο αριθμό κύκλων αντιγραφής του DNA - κυτταρικών διαιρέσεων, τα τελομερή συρρικνώνονται σε ένα ελάχιστο μήκος και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός σταματά, δηλ. Επέρχεται Αναπαραγωγική Γήρανση (Replicative Senescence)

17 Χρησιμότητα των τελομερών (ΙΙΙ) Όταν τα τελομερή φτάσουν ένα ελάχιστο «κρίσιμο» μήκος επάγεται «αναπαραγωγική γήρανση» η οποία προστατεύει από την καρκινογένεση

18 Πώς η αναπαραγωγική γήρανση προστατεύει από την καρκινογένεση; Τα κύτταρα έχουν περιορισμένο χρόνο αναπαραγωγής και συνεπώς μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μεταλλάξεων κατά την αντιγραφή του DNA οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογένεση Ακόμη και όταν ένα κύτταρο υποστεί γενετικές αλλοιώσεις, το φαινόμενο της αναπαραγωγικής γήρανσης επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό αυτού για λίγες μόνο κυτταρικές γενιές και συνεπώς προστατεύει από την καρκινογένεση

19 Ο μηχανισμός αναπαραγωγικής γήρανσης σε κύτταρα ανθρώπου εξαρτάται από την πρωτεΐνη P53 Το γονίδιο της P53 είναι ογκο-κατασταλτικό γονίδιο. Απενεργοποίηση της πρωτεΐνης P53 λόγω μετάλλαξης συσχετίζεται με συσσώρευση βλαβών στο DNA του κυττάρου, επιβίωση των καρκινικών κυττάρων και προδιάθεση σε καρκινογένεση. Μεταλλάξεις στο γονίδιο P53 παρατηρούνται σε περισσότερο από 50% τωννεοπλασιώντουανθρώπου H πρωτεΐνη P53 προσδένεται σε ρυθμιστικές αλληλουχίες γονιδίωνστόχων και επάγει τη μεταγραφή αυτών Στόχοι της P53 περιλαμβάνουν γονίδια που κωδικοποιούν για αναστολείς CDK πρωτεϊνών και οδηγούν στο σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου Η αναπαραγωγική γήρανση είναι ένα μόνιμο σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου

20 Η P53 κατά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό euchromatin overhang Long telomere telomere repeat factors (TRFs) normal cap structure No senescence signal telomere heterochromatin Ub Mdm2 Mdm2 P53 Mdm2 P53 P53 Mdm2 has E3 ligase activity P53 gets poly- Ubiquitinated by Mdm2 degradation of P53 by the proteasome Cell cycle progression

21 Μηχανισμός της αναπαραγωγικής γήρανσης short telomere euchromatin telomere repeat factors (TRFs) aberrant cap structure senescence signal Mdm2 P53 upstream kinases p P53 p P53 p21 gene transcription stabilisation of P53 P21 protein Mdm2 degradation of P53 by the proteasome Cdk4,6,2 complexes P P Replicative Senescence!! ACTIVE INACTIVE

22 Σύνοψη: : AναπαραγωγικήA γήρανση Τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα που σχηματίζουν τους ιστούς του ανθρώπου εκφράζουν τελομεράση Σταώριμαάτομα, η τελομεράση εκφράζεται σε κύτταρα που διαιρούνται συστηματικά, όπως του ανοσοποιητικού συστήματος Τα περισσότερα σωματικά κύτταρα του ώριμου οργανισμού δεν εκφράζουν τελομεράση και πραγματοποιούν πεπερασμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων Ακολούθως, σταματούν να διαιρούνται και η κατάσταση αυτή ονομάζεται «αναπαραγωγική γήρανση» Το μήκος των τελομερών είναι το «μοριακό ρολόι» που καθορίζει την έναρξη της αναπαραγωγικής γήρανσης. Συντηρείται με τη δράση της τελομεράσης Κατά την αναπαραγωγική γήρανση συσσωρεύεται η πρωτεΐνη P53, επάγεται η έκφραση πρωτεϊνών-αναστολέων των CDKs (όπως η p21) και σταματά ο κυτταρικός κύκλος ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Αναπαραγωγική Γήρανση είναι μόνιμο σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου και είναι διαφορετική από την Απόπτωση (κυτταρικός θάνατος)

23 Aναπαραγωγική γήρανση και καρκινογένεση Η αναπαραγωγική γήρανση προστατεύει από την καρκινογένεση Περίπου 90% των όγκων του ανθρώπου επανεκφράζουν την τελομεράση, κατά συνέπεια συντηρούν το μήκος των τελομερών και πολλαπλασιάζονται αδιάκοπα

24 Για να δημιουργηθούν καρκινικά κύτταρα πρέπει να υπερνικηθούν δύο «φραγμοί» φυσιολογικά κύτταρα κύτταρα που θα εξελιχθούν σε καρκινικά Διαρκής έκφραση της τελομεράσης φραγμοί ενάντια στην καρκινική εξαλλαγή Αθανατοποίηση (Immortalisation) Μεταμόρφωση (Transformation)

25 Η αναστολή της τελομεράσης ως μέθοδος καρκινικής θεραπείας Tumour cell Normal cell htert ON htert OFF htert inhibitor Unlimited proliferation Cancer survival and growth Inhibition of htert prevents tumour cell growth Limited proliferation Inhibition of htert does not affect the majority of normal cells (reduced side effects compared to chemo or radiotherapy)

26 Τελομεράση και μέθοδοι καρκινικής θεραπείας Τα φυσιολογικά κύτταρα του ανθρώπου δεν εκφράζουν την τελομεράση Αντίθετα, τα καρκινικά κύτταρα επανεκφράζουν την τελομεράση Aναστολή της τελομεράσης στα καρκινικά κύτταρα δύναται να οδηγήσει σε συρρίκνωση των τελομερών και σταμάτημα του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων Aναστολείς της τελομεράσης ελέγχονται σε κλινικές δοκιμές

27 Απόπτωση

28 Απόπτωση Η απόπτωση είναι προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Έχει συγκεκριμένα μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά και εκτελείται μέσω συγκεκριμένων μονοπατιών διαβίβασης ενδοκυτταρικών μηνυμάτων Διαφέρει από τη νέκρωση (μη προγραμματισμένος θάνατος του κυττάρου, γιαπαράδειγμαλόγωοσμωτικούshock ήτρυπήματοςτης κυτταρικής μεμβράνης) Μπορεί να επαχθεί τόσο από εξωγενή όσο και ενδογενή αίτια (π.χ. βλάβες στο DNA, αποτυχημένη κυτταρική διαίρεση, κ.ά) Το κύτταρο μπορεί να οδηγηθεί σε απόπτωση από οποιαδήποτε φάση του κυτταρικού κύκλου

29 Μορφολογία των αποπτωτικών κυττάρων Fluorescence microscopy Electron microscopy DNA staining (PI) Living cells Apoptotic cells Κατακερματισμένο DNA Σχηματισμός μεγάλων κυστιδίων που περικλείουν τα κυτταρικά οργανίδια

30 Βιοχημικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης (I) 1. Aλλαγές στην κυτταροπλασματική μεμβράνη Απώλεια της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης (γίνεται διαπερατή σε υδατοδιαλυτές ουσίες) Το φωσφολιπίδιο phosphatidyl-serine το οποίο φυσιολογικά ευρίσκεται στο εσωτερικό της πλασματικής μεμβράνης μεταπίπτει στο εξωτερικό αυτής και είναι ανιχνεύσιμο με κατάλληλη μεθοδολογία (Annexin staining)

31 Βιοχημικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης (II) 2. Ενεργοποίηση πρωτεασών (κασπασών) Οι κασπάσες (caspases) υπάρχουν ως ανενεργά πρόδρομα μόρια (προ-κασπάσες). Οι εναρκτήριες κασπάσες (initiator caspases) ενεργοποιούνται με συσσωμάτωση και κόψιμο του εαυτού τους Ακολούθως κόβουν σε συγκεκριμένες θέσεις και ενεργοποιούν τις εκτελεστικές κασπάσες (executioner caspases). Οι τελευταίες: 1. Αποικοδομούν ποικιλία κυτταρικών πρωτεϊνών (ρυθμιστικές πρωτεΐνες, πρωτεΐνες κυτταροσκελετού, κ.ά.) 2. Αποικοδομούν πρωτεΐνες ICAD (Inhibitor of casapase-3 activated DNAse) και ενεργοποιούν DNAσες (νουκλεάσες) Initiator caspases: Caspases 8, 9. Executioner caspases: Caspases 3, 6, 7

32 Βιοχημικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης (III) 3. Ενεργοποίηση νουκλεασών (nucleases) Οι νουκλεάσες «κόβουν» το DNA σε νουκλεοσωμικά κομμάτια (πολλαπλάσια των 180 νουκλεοτιδίων) τα οποία σχηματίζουν DNA ladders σε gel αγαρόζης DNA κυττάρων control DNA αποπτωτικών κυττάρων

33 Κύρια αποπτωτικά μονοπάτια apoptosis The death receptor pathway The mitochondrial pathway

34 The death receptor pathway Death Ligand (FasL) Plasma membrane Death Receptor (Fas) caspase 8 pro-caspase 8 FADD Cytoplasm pro-caspases 3, 6, 7 caspases 3, 6, 7 Apoptosis

35 The mitochondrial pathway Plasma membrane PI-3K Akt Cytoplasm Bid Bcl-2 Bad Cyto C procasp 9 Apaf-1 caspase 9 Cyto C caspases 3, 6, 7 Bax PUMA Noxa Apoptosis

36 Η πρωτεΐνη P53 επάγει την έκφραση προ- αποπτωτικών γονιδίων Death Ligand (FasL) Death Receptor (Fas) FADD caspase 8 P53 PI-3K Akt Bid Bcl-2 Bad caspase 9 Cyto C Apaf-1 Cyto C caspases 3, 6, 7 Bax PUMA P53 Noxa Apoptosis

37 Η πρωτεΐνη P53 είναι ρυθμιστής της «μοίρας» του κυττάρου Short telomeres DNA damage P53 P53 p21 Pro-apoptotic proteins (Bax, etc) p21 Permanent cell cycle arrest (senescence) Apoptosis Cell cycle arrest

38 Η P53 στην καρκινική θεραπεία Η πρωτεΐνη P53 είναι σημαντική για την απόπτωση Πολλοί όγκοι έχουν μεταλλαγμένη ή ανενεργή P53 και είναι ανθεκτικοί σε θανάτωση με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία Εισαγωγή ενεργής P53 σε καρκινικά κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση αυτών για θανάτωση με μεθόδους καρκινικής θεραπείας

39 Molecular Biology of The Cell, Alberts et al, 4 th Ed, Chapter 5, pages

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Cell growth, proliferation and cancer

Cell growth, proliferation and cancer Cell growth, proliferation and cancer US Mortality, 2006 Rank Cause of Death No. of deaths % of all deaths 1. Heart Diseases 631,636 26.0 2. Cancer 559,888 23.1 3. Cerebrovascular diseases 137,119 5.7

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ. 1 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.: 2585 Πάτρα, Ιούλιος 2012 2 Ο επιβλέπων καθηγητής/ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί ογκογένεσης

Μηχανισμοί ογκογένεσης Μηχανισμοί ογκογένεσης Κ. Ε. Σέκερης Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σημαντική πρόοδος της Βιοϊατρικής και οι ευεργετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεµινάρια των υποψήφιων διδακτόρων στο µάθηµα «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Τίτλος σεµιναρίου: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροδορυφορική αστάθεια ~35% ~22% Αυτοκρινείς βρόχοι GRP/GRP receptor TGF-alpha/EGFR; Heregulin/HER2/neu

Μικροδορυφορική αστάθεια ~35% ~22% Αυτοκρινείς βρόχοι GRP/GRP receptor TGF-alpha/EGFR; Heregulin/HER2/neu Κείμενο διάλεξης με τίτλο «Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες στον καρκίνο του πνεύμονα» που δόθηκε την 17 η Απριλίου 2004 στα πλαίσια του 4 ου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδος που έλαβε χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή 6η η ιάλεξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. Εισαγωγή βίντεο στη νέα ηλεκτρονική έκδοσή μας! äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò. Για την αναπαραγωγή. βίντεο, απλώς σύρετε

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. Εισαγωγή βίντεο στη νέα ηλεκτρονική έκδοσή μας! äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò. Για την αναπαραγωγή. βίντεο, απλώς σύρετε äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος

Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος 196 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος Π. Κουντουράκης, Α. Αρδαβάνης, Γ. Ρηγάτος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κυτταρικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός ή κληρονοµικός καρκίνος; * 85% των καρκίνων προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες

Περιβαλλοντικός ή κληρονοµικός καρκίνος; * 85% των καρκίνων προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες Aιτιολογία του καρκίνου Μοριακή βάση της καρκινογένεσης Β. Ζολώτα, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας, Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Πατρών Θεµελιώδεις αρχές Μια µη θανατηφόρα γενετική βλάβη αποτελεί το εναρκτήριο

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Βιολογίας, 2010. Γονιδιακή σίγηση ή αποσιώπηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει επιγενετικές διαδικασίες της γονιδιακής ρύθμισης. Ο όρος γονιδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ογκογονίδια, τα oγκοκατασταλτικά γονίδια και οι αυξητικοί παράγοντες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ογκογονίδια, τα oγκοκατασταλτικά γονίδια και οι αυξητικοί παράγοντες. ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε αλλαγή ή βλάβη στο σύστημα ελέγχου του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έχει δραματικές επιπτώσεις για τον οργανισμό και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση καρκίνου. Ένα καρκινικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Β. Ζουμπουρλήςΐ 1. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Η Μοριακή Βιολογία και κατ' επέκταση η Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Άρθρο Σύνταξης Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Αντώνης Αντωνιάδης, Άννα Μιχοπούλου Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν. Σερρών Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ρ. Α. ΓΑΛΑΝΗΣ agalanis@mbg.duth.gr ιατροφή και καρκίνος Κάπνισµα και καρκίνος Σηµατοδοτικά µονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Νικολαΐδου Μαρία-Ευαγγελία Περίληψη Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο συχνότερος γυναικολογικός καρκίνος στον υτικό κόσμο και ο τέταρτος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν

Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν Καρκινικά Γονίδια και ια Μονοπάιια που Ελέγχουν Στέλλα Λογοθέτη, Σπύρος Βλαχόπουλος, Δημήτριος Μήκας και Βασίλειος Ζουμπουρλής* *Μονάδα Βιοϊατρικών εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικά κύτταρα. Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc. Τα καρκινικά κύτταρα αναπαράγονται χωρίς περιορισμό και αποικίζουν ξένους ιστούς.

Καρκινικά κύτταρα. Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc. Τα καρκινικά κύτταρα αναπαράγονται χωρίς περιορισμό και αποικίζουν ξένους ιστούς. , Φυσικός MSc 1 Καρκινικά κύτταρα Το σώμα κάθε ζώου λειτουργεί ως οικοσύστημα του οποίου τα μέλη είναι τα κύτταρα, που αναπαράγονται με κυτταροδιαίρεση και οργανώνονται σε στενά συνεργαζόμενες δομές, τους

Διαβάστε περισσότερα

Διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο

Διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο 48 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο Φ. Tζωρτζάτου-Σταθοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο είναι τα πλέον σοβαρά γεγονότα του καρκίνου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου ρ53 Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Αθήνα Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ]

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ] Βιβλιογραφική Εργασία Εμβιομηχανικής και Βϊοατρικής Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02109012 [ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα