Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της"

Transcript

1 ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική πληροφορία γενετική πληροφορία από κύτταρο σε μέσα στο ίδιο το κύτταρο κύτταρο και από οργανισμό σε οργανισμό 2. Απέναντι από την Α τοποθετείται Τ 2. Απέναντι από την Α τοποθετείται U 3. Γίνεται μια φορά κατά τον κυτταρικό κύκλο 3. Γίνεται πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής ενός κυττάρου 4. Σχηματίζονται τα πρωταρχικά 4. Δε σχηματίζονται πρωταρχικά τμήματα τμήματα 5. Υπάρχουν ένζυμα επιδιόρθωσης 5. Δεν υπάρχουν ένζυμα επιδιόρθωσης 6. Διαφορετικό ένζυμο διασπά τους δεσμούς υδρογόνου και διαφορετικό 6. Το ίδιο ένζυμο κάνει και τις 2 διαδικασίες (RNA πολυμεράση) ένζυμο αντιγράφει 7. Ολοκληρώνεται πριν τη διαίρεση 7. Γίνεται πολλές φορές σε όλα τα κύτταρα ενός κυττάρου 8. Αντιγράφονται και οι 2 αλυσίδες 8. Μεταγράφεται μόνο η μη κωδική αλυσίδα 9. Από 1 μόριο DNA προκύπτουν 2 νέα 9. Προκύπτουν πολλά πανομοιότυπα μόρια μόρια DNA 10. Το μόριο DNA πριν αλλά και μετά την αντιγραφή βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου 11. Αντιγράφεται όλο το μόριο του DNA ανεξάρτητα από το εάν εκφράζεται ή όχι 12. Η αντιγραφή των ευκαρυωτικών κυττάρων ξεκινάει από πολλά σημεία ταυτόχρονα 13. Το μόριο DNA που προκύπτει δεν υφίσταται επιπλέον διαδικασία 14. Δεν απαιτείται η σύνδεση ειδικών πρωτεϊνών με αλληλουχίες DNA για την έναρξη της αντιγραφής mrna 10. Το mrna που προκύπτει μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα 11. Μεταγράφεται ένα μόνο συγκεκριμένο γονίδιο 12. Η μεταγραφή ξεκινάει από ένα σημείο στον υποκινητή του γονιδίου 13. Το μόριο mrna που προκύπτει στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς υφίσταται ωρίμανση 14. Απαιτείται η παρουσία μεταγραφικών παραγόντων Ομοιότητες Ισχύει η συμπληρωματικότητα των βάσεων Γίνονται με κατεύθυνση 5 3 Ένζυμο διασπά τους δεσμούς υδρογόνου και στη συνέχεια γίνεται ξετύλιγμα της αλυσίδας Γίνονται στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες Απαιτούνται νουκλεοτίδια και ενέργεια Το καλούπι είναι το DNA 2. Ποια ένζυμα γνωρίζετε που διασπούν τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς μεταξύ των νουκλεοτιδίων; Τα ένζυμα που διασπούν τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς είναι:

2 DNA πολυμεράση, η οποία επιδιορθώνει λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Επιδιορθωτικά ένζυμα, τα οποία επιδιορθώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των λαθών που συμβαίνουν κατά την αντιγραφή. Ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια, τα οποία και απομακρύνουν τα εσώνια και συρράπτουν τα εξώνια κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης. Περιοριστικές ενδονουκλεάσες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA. 3. Σε ποιο στάδιο του κυτταρικού κύκλου και σε ποιο σημείο του κυττάρου γίνονται οι διαδικασίες της αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης; Αντιγραφή Ολοκληρώνεται στο στάδιο της μεσόφασης και μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Πραγματοποιείται στα: Ευκαρυωτικά κύτταρα: Στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Προκαρυωτικά κύτταρα: Στο κυτταρόπλασμα. Ιούς: Στο εσωτερικό του κυττάρου-ξενιστή. Μεταγραφή Πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της μεσόφασης πάρα πολλές φορές. Πραγματοποιείται στα: Ευκαρυωτικά κύτταρα: Στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Προκαρυωτικά κύτταρα: Στο κυτταρόπλασμα. Ιούς: Στο εσωτερικό του κυττάρου-ξενιστή Μετάφραση Πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της μεσόφασης πάρα πολλές φορές. Πραγματοποιείται στα: Ευκαρυωτικά κύτταρα: Στο κυτταρόπλασμα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Προκαρυωτικά κύτταρα: Στο κυτταρόπλασμα. Ιούς: Στο εσωτερικό του κυττάρου-ξενιστή 4. Με ποιους τρόπους το mrna ρυθμίζει την γονιδιακή έκφραση των ευκαρυωτικών οργανισμών; Το mrna διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε δύο διαφορετικά επίπεδα της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης των ευκαρυωτικών οργανισμών. Στο επίπεδο της μεταγραφής: Περιλαμβάνονται μηχανισμοί με τους οποίους γίνεται η ωρίμανση του πρόδρομου mrna και καθορίζεται η ταχύτητα με την οποία το ώριμο mrna εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα. Στο επίπεδο της μετάφρασης: Τα διάφορα μόρια mrna δεν εμφανίζουν τον ίδιο χρόνο ζωής και την ίδια ικανότητα πρόσδεσης στα ριβοσώματα. 5. Ποια είναι η δομή του οπερονίου της λακτόζης; Το οπερόνιο της λακτόζης αποτελείται από 4 γονίδια (3 δομικά και 1 ρυθμιστικό), από ένα χειριστή (βρίσκεται μπροστά από τα δομικά γονίδια) και από 2 υποκινητές (έναν υποκινητή για τα 3 δομικά γονίδια και ένα για το ρυθμιστικό γονίδιο). Επαγωγή του οπερονίου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 2 mrna, από τα οποία το ένα mrna προέρχεται από το ρυθμιστικό γονίδιο και φέρει την πληροφορία για το σχηματισμό της πρωτεΐνης-καταστολέα και το άλλο mrna είναι το αποτέλεσμα της μεταγραφής και των 3 δομικών γονιδίων και κατά συνέπεια φέρει την πληροφορία για 3 διαφορετικά πρωτεϊνικά προϊόντα. 6. Σε ποια τμήματα του ευκαρυωτικού κυττάρου λειτουργεί η DNA δεσμάση; Η DNA δεσμάση είναι ένζυμο της αντιγραφής και οι λειτουργίες της είναι, αφενός να συνδέει τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας, αφετέρου να συνδέει όλα τα κομμάτια που προκύπτουν από τις διαφορετικές θέσεις έναρξης της αντιγραφής. Κατά συνέπεια η DNA δεσμάση θα λειτουργεί στα τμήματα του κυττάρου που γίνεται αντιγραφή δηλαδή στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες.

3 7. Ποιες ριβονουκλεοπρωτεΐνες γνωρίζετε και ποιος ο ρόλος τους; Οι ριβονουκλεοπρωτεΐνες είναι υπερμοριακά συμπλέγματα που αποτελούνται από RNA και πρωτεΐνες. Ριβονουκλεοπρωτεΐνες είναι: 1. Το ριβόσωμα: Πάνω στο ριβόσωμα γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση. 2. Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια: Καταλύουν την ωρίμανση του πρόδρομου mrna των ευκαρυωτικών κυττάρων. 8. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ DNA και RNA πολυμεράσης: DNA πολυμεράση RNA πολυμεράση 1. Συνθέτουν DNA Συνθέτουν mrna 2. Είναι πολλών ειδών, η καθεμιά με Στους προκαρυωτικούς είναι 1 είδος διαφορετική λειτουργία στους ευκαρυωτικούς είναι 3 είδη 3. Χρησιμοποιούν δεοξυριβονουκλεοτίδια Χρησιμοποιούν ριβονουκλεοτίδια 4. Επιδιορθώνουν λάθη Δεν επιδιορθώνουν λάθη 5. Σπάνε φωσφοδιεστερικούς δεσμούς Δεν σπάνε φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 6. Δεν σπάνε τους δεσμούς υδρογόνου και Σπάνε τους δεσμούς υδρογόνου και δεν ξετυλίγουν την αλυσίδα ξετυλίγουν την αλυσίδα 7. Χρειάζονται καλούπι (πρωταρχικά Δε χρειάζονται πρωταρχικά τμήματα τμήματα) για να επιμηκύνουν τη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα 8. Αντιγράφουν όλο το μόριο DNA Μεταγράφουν μόνο το γονίδιο μέχρι τις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής Ποιοι δεσμοί και μεταξύ ποιων μορίων αναπτύσσονται κατά την πρωτεϊνοσύνθεση; Κατά την πρωτεϊνοσύνθεση σχηματίζονται: Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος και της 5 αμετάφραστης περιοχής του mrna. Δεσμοί μεταξύ της μικρής και μεγάλης υπομονάδας του ριβοσώματος. Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των αντικωδικονίων του trna και των κωδικονίων του mrna. Δεσμοί μεταξύ των trna και των αμινοξέων. Πεπτιδικοί δεσμοί μεταξύ των αμινοξέων. 10. Τα λάθη στην αντιγραφή ή στη μεταγραφή έχουν σημαντικότερες επιπτώσεις στην λειτουργία του κυττάρου; Τα λάθη στην αντιγραφή είναι σημαντικότερα αφού οδηγούν σε μόνιμες αλλαγές και στη δημιουργία διαφορετικού mrna και πρωτεϊνικού προϊόντος σε σχέση με τα αρχικά. Αντίθετα λάθη στη μεταγραφή οδηγούν «στιγμιαία» στην παραγωγή διαφορετικής πρωτεΐνης χωρίς όμως να προκαλούν μόνιμες αλλαγές του γενετικού υλικού. 11. Ποια τμήματα του DNA ενός κυττάρου: α. Δε μεταγράφονται. β. Μεταγράφονται, αλλά δε μεταφράζονται. α. Δε μεταγράφονται: Η κωδική αλυσίδα του DNA. Οι περιοχές του DNA που δεν αντιστοιχούν σε γονίδια (μη κωδικοποιούσα περιοχή). Τα γονίδια που δεν εκφράζονται στο συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο. Ο υποκινητής. β. Μεταγράφονται, αλλά δε μεταφράζονται: Τα εσώνια των γονιδίων. Τα εξώνια που αντιστοιχούν στις 5 και 3 αμετάφραστες περιοχές.

4 Τα γονίδια των trna, rrna και snrna. Ο χειριστής (μόνο για προκαρυωτικό κύτταρο) 12. Να αναφέρετε γονίδια τα οποία: α. Εκφράζονται συνεχώς σε όλους τους κυτταρικούς τύπους ενός ευκαρυωτικού οργανισμού. β. Εκφράζονται σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους ενός ευκαρυωτικού οργανισμού. α. Γονίδια που κωδικοποιούν: ιστόνες, μη ιστόνες, πρωτεΐνες του ριβοσώματος, ένζυμα της αντιγραφής και μεταγραφής (DNA πολυμεράση, DNA ελικάση, DNA δεσμάση, πριμόσωμα, επιδιορθωτικά ένζυμα, RNA πολυμεράση, μεταγραφικοί παράγοντες, πρωτεΐνες των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων, παράγοντας απελευθέρωσης), πρωτεΐνες που σχετίζονται με την οξειδωτική φωσφορυλίωση των μιτοχονδρίων. β. Γονίδια που κωδικοποιούν: αιμοσφαιρίνη (ερυθροκύτταρα), ένζυμα που σχηματίζουν τα Α και Β αντιγόνα (ερυθροκύτταρα), αντισώματα (Β-λεμφοκύτταρα), ινσουλίνη (πάγκρεας), ΑDA (κύτταρα μυελού των οστών), μια πρωτεΐνη των επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων (έλλειψη της οδηγεί σε κυστική ίνωση), α1-αντιθρυψίνη (ήπαρ), παράγοντες VIII και IX (παράγοντες πήξης αίματος), ένζυμο στα κύτταρα του δέρματος, των μαλλιών και του οφθαλμού που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό της μελανίνης, ένζυμο στα κύτταρα του εγκεφάλου που μετατρέπει το αμινοξύ φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, αυξητική ορμόνη (εκκρίνεται από την υπόφυση), ιντερφερόνες (εκκρίνονται μόνο από τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς). 13. Γιατί η αυξητική ορμόνη μπορεί να παραχθεί από βακτήρια; Η αυξητική ορμόνη μπορεί να παραχθεί από βακτήρια γιατί ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός, δηλαδή όλοι οι οργανισμοί έχουν τον ίδιο γενετικό κώδικα, ενώ τα ριβοσώματα είναι σε θέση να μεταφράζουν οποιοδήποτε μόριο mrna. 14. Ποιες οι διαφορές στη γονιδιακή ρύθμιση μεταξύ ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών; Ευκαρυωτικό κύτταρο Προκαρυωτικό κύτταρο 1. Είναι πιο πολύπλοκη 1. Είναι πιο απλή 2. Η ρύθμιση επιτελείται σε 4 στάδια 2. Η ρύθμιση επιτελείται σε 1 στάδιο 3. Κάθε γονίδιο έχει το δικό του υποκινητή 3. Η έκφραση των γονιδίων γίνεται ανά και μεταγραφικούς παράγοντες 4. Από κάθε γονίδιο προκύπτει 1 mrna η μετάφραση του οποίου δίνει 1 πρωτεϊνικό προϊόν 5. Η μετάφραση του mrna αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του DNA ομάδες 4. Από κάθε οπερόνιο προκύπτου 2 mrna. Το ένα mrna δίνει την πρωτεΐνη του ρυθμιστικού γονιδίου, ενώ η μετάφραση του άλλου mrna δίνει πρωτεϊνικά προϊόντα ανάλογα του αριθμού των δομικών γονιδίων 5. Η μετάφραση του mrna μπορεί να αρχίσει πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του DNA 6. Δεν υπάρχει χειριστής, αναστολέας και 6. Υπάρχει χειριστής, αναστολέας και επαγωγέας της γονιδιακής έκφρασης επαγωγέας της γονιδιακής έκφρασης 7. Οδηγεί σε κυτταρική διαφοροποίηση 7. Αποσκοπεί στην προσαρμογή του οργανισμού στις εναλλαγές του περιβάλλοντος 8. Το πρωτεϊνικό προϊόν συνήθως υφίσταται μετα-μεταφραστική τροποποίηση 9. Αρχίζει στον πυρήνα και ολοκληρώνεται στο κυτταρόπλασμα 8. Το πρωτεϊνικό προϊόν συνήθως δεν υφίσταται μετα-μεταφραστική τροποποίηση 9. Αρχίζει και ολοκληρώνεται στο κυτταρόπλασμα

5 15. Ποιες είναι οι διαφορές στη μεταγραφή μεταξύ ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου; Ευκαρυωτικό κύτταρο Προκαρυωτικό κύτταρο 1. Γίνεται στον πυρήνα 1. Γίνεται στο κυτταρόπλασμα 2. Συμμετέχουν 3 είδη RNA πολυμεράσης 2. Συμμετέχουν 1 είδος RNA πολυμεράσης 3. Μεταγράφεται 1 γονίδιο 3. Μεταγράφεται 1 οπερόνιο (ομάδα γονιδίων) 4. Το mrna δε μεταφράζεται πριν την 4. Το mrna μεταφράζεται πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής 5. Το mrna υφίσταται τη διαδικασία της ωρίμανσης από τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια ολοκλήρωση της μεταγραφής 5. Το mrna δεν υφίσταται την διαδικασία της ωρίμανσης από τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια 6. Δημιουργούνται 4 είδη RNA (mrna, trna, rrna και snrna) 6. Δημιουργούνται 3 είδη RNA (mrna, trna και rrna) 7. Κάθε mrna που παράγεται 7. Το mrna των δομικών γονιδίων που μεταφράζεται σε 1 πρωτεΐνη παράγεται μεταφράζεται σε πρωτεϊνικά προϊόντα ανάλογα του αριθμού των δομικών γονιδίων 8. Περισσότεροι μεταγραφικοί παράγοντες 8. Λιγότεροι μεταγραφικοί παράγοντες 16. Ποια μόρια RNA γνωρίζετε και με ποια διαδικασία παράγεται το καθένα; Με τη διαδικασία της αντιγραφής παράγονται τα πρωταρχικά τμήματα και το RNA των ιών. Με τη διαδικασία της μεταγραφής παράγεται το mrna, trna, rrna, snrna. 17. Ποιες πρωτεΐνες βρίσκονται στον πυρήνα; Πρωτεΐνες του πυρήνα είναι: DNA πολυμεράση, DNA δεσμάση, DNA ελικάση, πριμόσωμα, επιδιορθωτικά ένζυμα, RNA πολυμεράση, μεταγραφικοί παράγοντες, παράγοντας απελευθέρωσης, ιστόνες, μη ιστόνες, πρωτεΐνες των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων. 18. Σε ποιες περιπτώσεις κατά την αντιγραφή και έκφραση του γενετικού υλικού ισχύει ο κανόνας της συμπληρωματικότητας των βάσεων; Κατά την αντιγραφή: Στη δημιουργία των πρωταρχικών τμημάτων. Στην επιμήκυνση της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. Στην επιδιόρθωση των λαθών από την DNA πολυμεράση και τα επιδιορθωτικά ένζυμα. Στη δράση της DNA δεσμάσης. Στην αντιγραφή RNA ιών. Κατά την μεταγραφή: Στη δημιουργία mrna από τη μη κωδική αλυσίδα του DNA. Στην αντίστροφη μεταγραφή, δηλαδή στη δημιουργία DNA με καλούπι RNA. Κατά την μετάφραση: Στη σύνδεση της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος με την 5 αμετάφραστη περιοχή του mrna. Στη σύνδεση των αντικωδικονίων των trna με τα κωδικόνια του mrna κατά την επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 19. Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα κατά την έκφραση του γονιδίου της ανθρώπινης ινσουλίνης σε βακτηριακό κύτταρα; Τα πιθανά προβλήματα είναι τα εξής: Το βακτηριακό κύτταρο δεν έχει μηχανισμούς ωρίμανσης με αποτέλεσμα η ινσουλίνη που παράγεται από αυτό να διαφέρει από αυτή του ανθρώπου. Το βακτηριακό κύτταρο δεν έχει μηχανισμούς τροποποίησης (μετα-μεταφραστική τροποποίηση) αντίστοιχους με αυτούς ενός ευκαρυωτικού κυττάρου. Η ινσουλίνη που παράγεται μπορεί να διαφέρει από την ανθρώπινη.

6 Ο υποκινητής μπορεί να μην αναγνωρίζεται από την RNA πολυμεράση του βακτηρίου. Μπορεί το βακτήριο να μη διαθέτει τους κατάλληλους μεταγραφικούς παράγοντες. 20. Ποιες οι διαφορές στο γενετικό υλικό μεταξύ ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών; ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ Το γενετικό τους υλικό είναι συγκεντρωμένο Δεν έχουν πυρήνα. Το γενετικό τους υλικό κυρίως στον πυρήνα. Γενετικό υλικό βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα. υπάρχει επίσης στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Αποτελείται από πολλά ευθύγραμμα μόρια DNΑ. Δεν έχουν πλασμίδια Ο αριθμός και τα μήκη των μορίων DΝΑ είναι χαρακτηριστικά για κάθε είδος οργανισμού Περιέχουν περισσότερη ποσότητα DΝΑ Αποτελείται από ένα κύριο δίκλωνο κυκλικό μόριο DΝΑ και πλασμίδια (μόρια κυκλικά και μικρού μεγέθους) Έχει μήκος περίπου 1 mm και είναι μικρότερο από το γενετικό υλικό του ευκαρυωτικού Περιέχουν λιγότερη ποσότητα DΝΑ Στο πακετάρισμα του DΝΑ του πυρήνα Πακετάρεται και αναδιπλώνεται με τη συμμετέχουν οι ιστόνες και μη ιστόνες βοήθεια διαφορετικών πρωτεϊνών Ο βαθμός συσπείρωσης του DΝΑ μεταβάλλεται και γίνεται έντονος στη Ο βαθμός συσπείρωσης δεν μεταβάλλεται μετάφαση Η βασική μονάδα οργάνωσης της Δεν υπάρχουν νουκλεοσώματα χρωματίνης είναι το νουκλεόσωμα Το κάθε χρωμόσωμα μετά την αντιγραφή και μέχρι το τέλος της μετάφασης Δεν υπάρχει αντίστοιχη μορφοποίηση αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς τα χρωμοσώματα διακρίνονται σε αυτοσωμικά και φυλετικά Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς τα σωματικά κύτταρα και το ζυγωτό είναι διπλοειδή και οι γαμέτες απλοειδής Δεν γίνεται διάκριση σε αυτοσωμικά και φυλετικά χρωμοσώματα Είναι απλοειδή, δηλαδή φέρουν ένα αντίγραφο του γονιδιώματος Διαιρούνται με μίτωση. Οι γαμέτες Διαιρούνται μονογονικά με διχοτόμηση σχηματίζονται με μείωση Κάθε χρωμόσωμα έχει πολυάριθμες θέσεις Έχουν μία θέση έναρξη αντιγραφής έναρξης αντιγραφής Δεν υπάρχουν οπερόνια Υπάρχουν οπερόνια Τα περισσότερα γονίδιά τους είναι ασυνεχή Είναι συνεχή τα γονίδιά τους. Δε γίνεται ωρίμανση ή διακεκομμένα με εσώνια και εξώνια. Γίνεται ωρίμανση Υπάρχει κυτταρική διαφοροποίηση Δεν υπάρχει κυτταρική διαφοροποίηση Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης γίνεται Έχουν ένα επίπεδο ρύθμισης της έκφρασης σε 4 επίπεδα Δεν παράγουν περιοριστικές Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια Συμβαίνουν γονιδιακές και χρωμοσωμικές Συμβαίνουν μόνο γονιδιακές μεταλλάξεις μεταλλάξεις 21. Να αναφέρετε ποια τμήματα του γονιδιώματος ενός ανθρώπινου σωματικού κυττάρου: α. Δεν μεταγράφονται. β. Μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζονται.

7 α. Τμήματα του γενετικού υλικού των διάφορων οργανισμών που δεν μεταγράφονται και συνεπώς δεν μεταφράζονται είναι: Περιοχές του DNA που δεν αποτελούν γονίδια και συχνά καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του συνολικού μήκους του γονιδιώματος. Οι υποκινητές. Τα γονίδια που λόγω γονιδιακής ρύθμισης δεν εκφράζονται στο συγκεκριμένο κύτταρο. β. Τμήματα που μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζονται είναι: Τα εσώνια των γονιδίων. Τα γονίδια που κδικοποιούν τα μόρια trna, rrna και snrna. Τα τμήματα γονιδίων που μεταγράφονται στις αμετάφραστες 3' και 5' περιοχές μορίων mrna. 22. Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να συνδέεται: α. Αλυσίδα DNA με αλυσίδα DNA. β. Αλυσίδα DNA με RNA. γ. Αλυσίδα RNA με RNA. α. Σύνδεση αλυσίδας DNA αλυσίδα DNA μπορεί να έχουμε: Στο γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών οργανισμών. Στο κύριο βακτηριακό DNA. Στα πλασμίδια. Στα μιτοχόνδρια. Στους χλωροπλάστες. Στο γενετικό υλικό μερικών ιών. Στην περίπτωση υβριδοποίησης με τη χρήση ανιχνευτών. β. Σύνδεση αλυσίδας DNA με RNA μπορεί να έχουμε στην: Αντιγραφή, κατά το σχηματισμό των πρωταρχικών τμημάτων. Μεταγραφή. Αντίστροφη μεταγραφή RNA ιών. Υβριδοποίηση με τη χρήση ανιχνευτών. γ. Σύνδεση αλυσίδας RNA με RNA μπορεί να έχουμε: Στη μετάφραση, κατά την ένωση του rrna με την 5' αμετάφραστη περιοχή του mrna. Στη μετάφραση, κατά την ένωση του mrna και του trna με τα κωδικόνια και τα αντικωδικόνια αντίστοιχα. Στην αντιγραφή του RNA μερικών RNA ιών. 23. Δύο φυσιολογικά κύτταρα, ένα ηπατικό και ένα λεμφοκύτταρο, απομονώθηκαν από τον ίδιο οργανισμό και πραγματοποιήθηκε βιοχημική ανάλυση των πρωτεϊνών τους. Η ανάλυση έδειξε ότι τα κύτταρα περιείχαν έναν αριθμό όμοιων πρωτεϊνών αλλά και πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες. Με βάση όσα γνωρίζετε από το γενετικό υλικό των οργανισμών και τη γονιδιακή έκφραση, να δικαιολογήσετε αυτά τα αποτελέσματα. Να αναφέρετε τις πρωτεΐνες, δομικές ή λειτουργικές, που είναι δυνατό να υπάρχουν όμοιες και στους δύο τύπους κυττάρων. Τα κύτταρα ενός οργανισμού έχουν όλα το ίδιο γενετικό υλικό και ως εκ τούτου τα ίδια γονίδια. Οι διαφορετικές πρωτεΐνες στους δύο κυτταρικούς τύπους είναι προϊόν της γονιδιακής ρύθμισης, της επιλεκτικής δηλαδή έκφρασης του γενετικού υλικού, που αποσκοπεί στην επιτέλεση διαφορετικών λειτουργιών από τους διάφορους κυτταρικούς τύπους. Ωστόσο κάποιες πρωτεΐνες παράγονται φυσιολογικά σε όλους τους κυτταρικούς τύπους, καθώς ο ρόλος τους, δομικός ή λειτουργικός, είναι ενιαίος για κάθε τύπο ευκαρυωτικού κυττάρου. Αυτές είναι οι εξής: Δομικές Ιστόνες και άλλες πρωτεΐνες (μη ιστόνες) που συμμετέχουν στο σχηματισμό της χρωματίνης. Πρωτεΐνες που συνδέονται με το rrna προς το σχηματισμό ριβοσώματος.

8 Πρωτεΐνες που συνδέονται με το snrna προς το σχηματισμό ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων. Λειτουργικές Ένζυμα της αντιγραφής του DNA, όπως οι DNA ελικάσες, το πριμόσωμα, οι DNA πολυμεράσες, η DNA δεσμάση και τα επιδιορθωτικά ένζυμα. Ένζυμα της μεταγραφής, όπως τα τρία είδη RNA πολυμερασών που υπάρχουν στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη μετάφραση του mrna. Πρωτεΐνες σχετικές με την οξειδωτική φωσφορυλίωση που επιτελείται στα μιτοχόνδρια. 24. Για ποιο λόγο ο αριθμός των αμινοξέων μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας ευκαρυωτικού κυττάρου είναι κατά πολύ μικρότερος του αριθμού των νουκλεοτιδίων στο γονίδιο που την κωδικοποιεί; Το πρόδρομο mrna περιέχει το μισό αριθμό των νουκλεοτιδίων του γονιδίου. Από το πρόδρομο mrna αφαιρείται αριθμός νουκλεοτιδίων ως εσώνια. Από το ώριμο mrna δεν μεταφράζονται τα νουκλεοτίδια των 5' και 3' αμετάφραστων περιοχών. Τρία νουκλεοτίδια κωδικοποιούν ένα αμινοξύ. Από την πολυπεπτιδική αλυσίδα είναι πιθανό να έχει αφαιρεθεί αριθμός αμινοξέων.

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους. Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA.

Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους. Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. Κεφάλαιο 19 Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. 1 -Ρυθμιζόμενα, ιδιοστατικά γονίδια και γονίδια κυτταρικής οικονομίας:

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Η εικονική μικροσυστοιχία Μια ματιά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις Τώρα που καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν οι μικροσυστοιχίες (τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε!), είναι ώρα να δούμε πως τις έχουν χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα