idea Framework Participatory Entrepreneurial Assessment, Assistance & Funding

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "idea Framework Participatory Entrepreneurial Assessment, Assistance & Funding"

Transcript

1 idea Framework Participatory Entrepreneurial Assessment, Assistance & Funding Πρόταση υλοποίησης και πιλοτικής εφαρμογής του idea Framework από το ΕΤΕΑΝ. Evangelos Achillopoulos idea Framework Mob

2 Πρόταση για την δημιουργία ενός Εναλλακτικού Εθνικού Μηχανισμού για την δημόσια χρηματοδότηση της Εξωστρεφούς Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα της μη ανάληψης ρίσκου (Risk Aversion) των επενδυτών και κατά συνέπεια της χρηματοδότησης των καινοτόμων και εξωστρεφών ιδεών νέων, στα πρώιμα στάδια τους ( ) είναι ιεθνές και ονομάζεται η κοιλάδα του θανάτου (Valley of death). Πρόκειται για ένα πρόβλημα που ενισχύεται σε μέγιστο βαθμό από την τρέχουσα οικονομική δυσπραγία και δεν λύνεται όπως έχει αποδείξει η πρόσφατη εμπειρία των τελευταίων 10 ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης μέσω Τραπεζών, Κεφαλαίων Συμμετοχών (Venture Capitals), Επιχειρηματικών Αγγέλων (Βusiness Angels) και κεφαλαίων ΕΣΠΑ. Επιπλέον αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα συνδέεται και με την επενδυτική νοοτροπία των Ελλήνων επενδυτών που απέχουν από οιαδήποτε μη συμβατική επένδυση. Προτείνουμε την δημιουργία ανοικτού, δημοκρατικού, διαφανούς και αδιάβλητου πιλοτικού μηχανισμού, αξιοποιώντας καινοτόμες διαδικτυακές τεχνικές (Crowdsourcing idea Framework) για την επιχειρηματική αξιολόγηση ιδεών από το «ανοικτό κοινό» «επιχειρηματική αγορά», με καινοτόμα - εξωστρεφή χαρακτηριστικά και πρόσβαση αυτών σε 100% χρηματοδότηση με κεφάλαια υψηλού ρίσκου προ-σποράς, σποράς και εκκίνησης (pre-seed, seed, startup) στο εύρος των έως μέσο όρο (για ICT startups μέχρι , για hardware based startups έως ), μέσω του Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων ή του ΕΤΕΑΝ με στόχο τη συγκράτηση νέων με καινοτόμες ιδέες στην Ελλάδα και τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής και μέσης προστιθέμενης αξίας. Ο μηχανισμός θα είναι μια εκ βάθρων μετεξέλιξη (v2.0) του Ο προτεινόμενος μηχανισμός, θα παράγει αποτελεσματικά νέες ταχέως εξελισσόμενες επιχειρήσεις, με εξαγωγικό και καινοτόμο χαρακτήρα. Η διαφορά αυτού του νέου πιλοτικού μηχανισμού με τα κλασσικά μέσα όπως VCs και Jeremy Funds, που είναι εξαιρετικά φειδωλά στις επενδύσεις τους σε αυτά τα πρώιμα στάδια, βρίσκεται στον αριθμό των επενδύσεων που θα γίνονται κάθε χρόνο. Έτσι από τις ιδέες/έτος που είναι δυνατών να χρηματοδοτηθούν σήμερα από αυτές τις δομές, θα πάμε σε βάθος χρόνου από 90 σε 800 ιδέες/έτος (25εκ -> 200εκ, πενταετής προϋπολογισμός). Όπως είναι κατανοητό η τάξη μεγέθους της χρηματοδότησης των ιδεών/έτος δεν παρέχει το απαραίτητο μέγεθος/πλήθος ευκαιριών για να προσδώσει ελπίδα και όραμα στους νέους μας, όπως επίσης και αποτέλεσμα θετικό στην μείωση του λεγομένου Brain Drain. Ο μηχανισμός θα παράγει νέες θέσεις εργασίας με κόστος δημόσιας επένδυσης περί τα 25-35χιλ ανά νέα θέση εργασίας ενώ θα ανακυκλώνει τα κεφάλαια του με μια απώλεια της τάξης του 40% ανά 5-8 έτη. Ο μηχανισμός θα χρειαστεί για τα πρώτα δυο χρόνια της πιλοτικής λειτουργίας του περί τα 7-10εκ. λειτουργικά κόστη και επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό στόχο τα 25εκ. Μια εθελοντική idea Task Force που θα αποτελείτε από πρώην υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, νέων επιχειρηματιών, μηχανικών και δικηγόρων, θα αναλάβουν την οργάνωση, υλοποίηση και εκπαίδευση της νέας αυτής υπηρεσίας/μηχανισμού σε χρόνο ολίγων μηνών, που θα στελεχωθεί κάτω από μια ήδη υπάρχουσα δομή (όπως το ΕΤΕΑΝ) με δημοσίους υπαλλήλους προερχόμενους από μετατάξεις ή από την τρέχουσα δύναμη του επιλεγμένου οργανισμού. Η υλοποίηση του ειδικού λογισμικού και η όλη νομική και διαχειριστική σχεδίαση θα γίνει από την ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς κανένα κόστος για το δημόσιο, η εν συνέχεια λειτουργία της υπηρεσίας θα γίνει από το δημόσιο ακολουθώντας τον κανονισμό που θα έχει δημιουργηθεί. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού θα βασίζεται στην συμμετοχή από όλη την Ελλάδα της επιχειρηματικής κοινότητας, των νέων, των δημιουργών και του ανοικτού κοινού, σε μια δομημένη δημοκρατική διαδικασία που θα έχει, αρχή, μέση και τέλος και που θα βασίζεται στις αρχές της φιλελεύθερης αγοράς. Στόχος είναι να φέρνει σε επαφή ικανούς ανθρώπους από όλη την χώρα αλλά και να χρηματοδοτεί την προσπάθεια τους ώστε η σύζευξη να προάγει καινοτομία Οι δημόσιοι λειτουργοί, λόγο της δομής του μηχανισμού, δεν θα χρειάζεται να επεμβαίνουν στην διαδικασία παρά μόνο να τηρούν τους κανόνες της. Η δράση αυτή θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να δώσει αληθινή ελπίδα στους νέους μας και να αναδείξει τις κρυμμένες ικανότητες τους, αποτέλεσμα που με την σειρά του θα προκαλέσει το ενδιαφέρων Ελλήνων επενδυτών (και ξένων) που σήμερα απέχουν έτσι ώστε page 2 of 10

3 μακροπρόθεσμα να καταφέρουμε να αλλάξουμε την επενδυτική νοοτροπία μας ενώ ταυτόχρονα η ανάπτυξη αυτών των ιδεών θα αλλάξει το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα ανάγοντας την καινοτομία ως ένα νέο πυλώνα της οικονομίας μας. 1. Περιγραφή αντικείμενου Βάση του ιδρυτικού νόμου του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 3912/2011, στο άρθρο 4 παράγραφο 2, αναφέρεται η δυνατότητα της εταιρείας αναλαμβάνει την «διαχείριση ταμείων χαρτοφυλακίου κεφαλαίου» άρα να ιδρύει θυγατρικές Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) με σκοπό την χρηματοδότηση καινοτόμων εταιρειών και καινοτόμων δράσεων. Στην βάση αυτής της δυνατότητας, προτείνουμε την δημιουργία μιας θυγατρικής Ε.Κ.Ε.Σ. που θα αξιολογεί καινοτόμες ιδέες, με την χρήση του πλαισίου αναφοράς Innovation Dipole Entrepreneurial Assessment (idea Framework) και εν συνέχεια θα τις χρηματοδοτεί και θα συμμετέχει σε Α.Ε. (που πιθανών θα διέπονται από το καθεστώς των ΕΚΟ) με 100% κεφάλαια (2006/C 194/ e), πρόσποράς (pre-seed), σποράς (seed) και εκκίνησης (startup) μέχρι του ύψους των , ακολουθώντας τους κανόνες χρηματοδότησης του idea. Καλύπτοντας έτσι την έλλειψη χρηματοδότησης υψηλού ρίσκου πρώιμου σταδίου, (early stage funding), που επικρατεί στην χώρα μας. Ο βιομιμητικός μηχανισμός idea, επιτρέπει την άσκηση στοχευόμενης πολιτικής χρηματοδοτήσεων, με συγκεκριμένους στόχους π.χ. την εξωστρεφή καινοτομία και την δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν, χωρίς επίπλαστα εμπόδια, ανεξαρτήτως ιδίων κεφαλαίων, μόνο με τις ικανότητες τους οδηγούμενοι από την αγορά. Αξιοποιώντας τις αρχές της Συμμετοχικής ημοκρατίας, όλες οι επιλογές και οι αξιολογήσεις θα προέρχονται απευθείας από την συγκροτούμενη κοινότητα. Οι καινοτόμες εταιρείες που θα ωριμάζουν επιτυχώς, μετά το πέρας μηνών φιλοξενίας τους σε ειδικά διαμορφωμένες Επιχειρηματικές Θερμοκοιτίδες, θα μεταβιβάζονται κατά μειοψηφία σε επενδυτές με μια διαδικασία δημοπρασίας παραχωρώντας ταυτόχρονα την πλειοψηφία στους συντελεστές της δράσης. Η Ε.Κ.Ε.Σ. από την πώληση ενός μεγάλου μέρους των συμμετοχών της θα ανακυκλώνει τα κεφάλαια της σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, ενώ θα κρατά ένα μικρό ποσοστό για να επιτυγχάνει την επιπλέον ανακύκλωση των κεφαλαίων της από τις μακροχρόνιες υπεράξιες που ήθελε να προκύψουν στο μέλλον από τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Έτσι η Ε.Κ.Ε.Σ. idea θα καθίσταται βιώσιμη καθότι οι υπεραξίες των επιτυχημένων προσπαθειών θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αποτυχημένων. Παράλληλα θα παρέχουμε την ευκαιρία σε ιδέες που διαφορετικά δεν θα έβρισκαν το δρόμο προς την αγορά, να καινοτομούν και να επιστρέφουν αξία στην χώρα μέσω των νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, της φορολογίας, εξωστρέφεια. page 3 of 10

4 Η δράση αυτή του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. θα καλλιεργήσει μακροπρόθεσμα, μια κουλτούρα καινοτομίας από τις νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις που θα αναπτυχτούν δίνοντας σημαντική ώθηση στην ιδέα στην ανάπτυξη της χώρας, ενώ παράλληλα θα παρέχει μια διέξοδο στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας. Η δράση αυτή μπορεί να εκκινήσει ως πιλότος στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, αρχικά και εν συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, με ισχυρή Πανεπιστημιακή και Ερευνητική κοινότητα, μιας και η όλη σχεδίαση του μηχανισμού idea είναι βασισμένη στο διαδίκτυο και στις θερμοκοιτίδες, πράγμα που επιτρέπει άμεσα την Πανελλήνια εμβέλεια του εγχειρήματος. Η ίδρυση της Ε.Κ.Ε.Σ. idea κάτω από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ., θα της δώσει πρόσβαση απευθείας στα κεφάλαια του Ταμείου Ειδικής Επιχειρηματικότητας για να εκκινήσει την λειτουργία της πιλοτικά με ένα αρχικό προϋπολογισμό της τάξης των 25εκ. 2. Περιγραφή εργασιών Πριν την ίδρυση της Ε.Κ.Ε.Σ. idea είναι απαραίτητη η προεργασία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βασικών δομικών στοιχείων της εταιρείας: Η κατασκευή του λογισμικού του μηχανισμού idea Portal στο Cloud κατά ΕΛ/ΛΑΚ. Προεπιλογή με διαπραγμάτευση/διαγωνισμό του Οικον./λογιστικού πακέτου ERP Cloud. Η δημιουργία του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Κ.Ε.Σ. Η δημιουργία όλων των διαδικασιών και αντιστοίχιση τους με το πληροφοριακό συστ. Σύνδεση του idea Portal με το λογιστικό πακέτο ERP που θα επιλεγεί. Η μελέτη και επιλογή των αρχικών παραμέτρων του μηχανισμού idea. Ολοκλήρωση όλων των απαραιτήτων νομικών κειμένων για την λειτουργία του idea. Η δημιουργία όλων των διαδικασιών πιστοποίησης του idea. Η δημιουργία της στρατηγικής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. H μελέτη και προεπιλογή του εξοπλισμού παρουσιάσεων και πιστοποίησης του idea Η δημιουργία του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας των Επιχ Θερμοκοιτίδων του idea Η δημιουργία όλων των διαδικασιών των Επιχ Θερμοκοιτίδων του idea 2.1 Η Οργάνωση της Ε.Κ.Ε.Σ. idea Ο μηχανισμός βασίζεται στις αρχές της Συμμετοχικής ημοκρατίας στην αξιολόγηση / επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και στην άμεση ανατροφοδότηση του μηχανισμού από το αποτέλεσμα που παράγει με δυναμικό τρόπο. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσθέτουν στην Ε.Κ.Ε.Σ. idea ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας και μια διαδικασία συνεχούς διαβούλευσης που εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Ακολουθεί ένα πιθανό οργανόγραμμα πλήρους ανάπτυξης ικανό να διαχειρίζεται εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες καινοτόμες επιχειρήσεις με την βοήθεια των μεντόρων, της κοινωνίας και ένα μέγιστο αριθμό προσωπικού των ατόμων, ενώ μπορεί να αρχίσει την πιλοτική του λειτουργία χωρίς όλα τα τμήματα να είναι ενεργοποιημένα, με ένα αριθμό προσωπικού της τάξης των ατόμων και να επεκτείνεται όσο οι ανάγκες το απαιτούν. Είναι κατανοητό πως ΕΝ χρειάζεται η πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά η μετάταξη προσωπικού από οργανισμούς που καταργούνται όπως ο ΕΟΜΜΕΧ ή από σχετικούς οργανισμούς που υπολειτουργούν όπως το Τ.Α.ΝΕ.Ο. ώστε η λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Σ. idea να έχει ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. page 4 of 10

5 Οργανόγραμμα Ε.Κ.Ε.Σ. idea Framework σε πλήρη ανάπτυξη.σ. Πρόεδρος ιευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ποιότητας Συστήματος idea Νομικό Τμήμα Γραμματεία ιοίκησης Κληρωτό Σώμα Εθελοντών Ελεγκτών από τους Μέντορες Auditor Γενική Στατιστικής Ανάλυσης και Ανατροφοδότησης Παραμέτρων idea Υποστήριξη από idea Framework Ασφάλεια ικτύων Γραφείο τύπου & Investor s relations Συνέλευση Συμμετεχόντων Κολέγιο Μεντόρων Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Εσωτερικής Λειτουργίας και Τεχνικός Ασφαλείας Εφαρμογή παραμέτρων idea Οργάνωση διαβουλεύσεων ιαχείρισης Υλικών & Άϋλων Πόρων idea Οικονομική Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ιαχείρισης Συστήματος idea Πιστοποίηση και Κοστολόγηση Πόρων ιαχείριση και ιάθεση Υπάρχοντος εξοπλισμού (Logistics) Τμήμα Οικονομικής ιαχείρισης Εσωτερικού τομέα, Incubators και πληρωμών Τμήμα Οικονομικής ιαχείρισης Συστήματος idea και πληρωμών Τμήμα MarCom προς τους Συμμετέχοντες Τμήμα MarCom προς τους Επενδυτές Τμήμα ιαχείρισης Πιστοποιήσεων Μεντόρων και Business Developers Τμήμα ιαχείρισης Αξιολόγησης Εισόδου / Milestones / Εξόδου & Αποβολών Resource Scouters ιαχείριση Αξιολόγησης Πόρων και απονομής Rebates στους Scouters Εσωτερικές Προμήθειες Τμήμα ιαχείρισης Σύστασης/ ιάλυσης/εξόδου/ IP Rights Εταιριών idea Desktop Publishing Graphics και Video Editing ιοργάνωση και Υποστήριξης Events ιοργάνωση Σεμιναρίων Πιστοποίησης ιοργάνωση Πρακτικών Εξετάσεων και εξιοτήτων ιαχείριση και Πιστοποίησης Incubators Τμήμα Προμηθειών Συστήματος idea ιαχείριση Ταμειακών ιαθεσίμων του Fund ημοπράτηση και ιαχείριση Συμμετοχών Ενημέρωση Κοινού, Web News Open Coffee Startegy Startup weekend ΟΕΣΥΝΕ, GEW Ινστιτούτο Νεολαίας ιαχείριση Ροής idea και Εμπλοκών Εσωτερικοί Συνεργάτες Συνδυασμός Εσωτερικών / Εξωτερικών συνεργατών Εξωτερικοί Συνεργάτες page 5 of 10

6 2.2 Η Οργάνωση των Επιχειρηματικών Θερμοκοιτίδων του Ε.Κ.Ε.Σ. idea Τα βασικά χαρακτηρίστηκα που είναι διαφορετικά από μια υπάρχουσα θερμοκοιτίδα από μια συμβατή με το idea είναι: H ύπαρξη λογιστηρίου που θα είναι σε OnLine σύνδεση με την Οικονομική της Ε.Κ.Ε.Σ. idea και το «Τμήμα Οικονομικής ιαχείρισης Συστήματος idea και πληρωμών» από όπου και τελικά θα παρέχονται εγκρίσεις για τις πληρωμές. H ύπαρξη αποθήκης εξοπλισμού με αποθηκάριο/επιστάτη που θα είναι σε OnLine σύνδεση με την «ιαχείρισης Υλικών & Άϋλων Πόρων idea» και το τμήμα «ιαχείρισης και ιάθεσης Υπάρχοντος εξοπλισμού» H ύπαρξη 24ωρης υπηρεσίας Security για την πιστοποίηση της προσέλευσης και αποχώρησης των συμμετεχόντων, διαδικασία που θα συνεπικουρείται από βιομετρικό σύστημα παρουσίας προσωπικού που θα είναι συνδεμένο OnLine με την «ιαχείρισης Συστήματος idea» και το «Τμήμα ιαχείρισης Αξιολόγησης Εισόδου / Milestones / Εξόδου & Αποβολών». Η κάθε θερμοκοιτίδα πρέπει να έχει υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο και έναν κοινόχρηστο χώρο για καφέ ή φαγητό όπου θα γνωρίζονται οι συντελεστές των startups και θα γεννιούνται πιθανές συνέργιες. Οι υπηρεσίες παροχής καφέ ή φαγητού θα παρέχονται είτε από εξωτερικό συνεργάτη είτε από την ίδια την θερμοκοιτίδα. Σε κάθε περίπτωση ΕΝ θα είναι επιλέξιμες δαπάνες του μηχανισμού idea. Αν δεν είναι κερδοφόρος η λειτουργία της, τότε θα υπάρχει πρόβλεψη για την ύπαρξη αυτόματων πωλητών καφέ και αναψυκτικών. Η καθαριότητα των χώρων θα παρέχεται από εξωτερικούς συνεργάτες Οργανόγραμμα idea Franchised Incubator σε πλήρη ανάπτυξη idea Incubator Οικονομικός ιευθυντής idea Incubator Λογιστήριο Auditor Υποδοχή / Τηλεφωνικό κέντρο Επιστάτης / Αποθηκάριος Ασφάλεια και έλεγχος εισόδου / εξόδου / παραμονής Καθαριότητα Κυλικείο Εσωτερικοί Συνεργάτες Συνδυασμός Εσωτερικών συνεργατών και Outsource Εξωτερικοί Συνεργάτες 2.3 Το λογισμικό Το σύστημα του idea βασίζεται σε ένα λογισμικό που φέρνει σε διαδραστική επαφή όλους τους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα η λειτουργία του idea βασίζεται στην ελεγχόμενη και με περιορισμούς πρόσβαση των εκκολαπτόμενων εταιριών με τα λογιστήρια τους και στην μη διάθεση των ταμειακών αποθεμάτων που τους διατίθενται για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη συναλλαγή. Έτσι είναι απαραίτητη η κατασκευή του idea IRP Portal (Innovation Resource Planning Portal) και η διασύνδεση του με ένα page 6 of 10

7 σύγχρονο Οικονομικό / Λογιστικό Σύστημα ERP ικανό να διαχειρίζεται εκατοντάδες επιχειρήσεις ταυτόχρονα, διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια. Το πρώτο λογισμικό, idea IRP θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου σε ΕΛ/ΛΑΚ από την εθελοντική ομάδα idea Task Force και το δεύτερο θα γίνει η επιλογή του μέσα από προσεκτική έρευνα αγοράς. Και τα δυο λογισμικά θα πρέπει να είναι Cloud Based και θα δίνουν δυνατότητα πρόσβασης από όλη την επικράτεια, σε όλους τους συντελεστές και το κοινό, με διαβαθμισμένους κανόνες ασφαλείας. Για την κατασκευή, εγκατάσταση και πρώτη χρονιά λειτουργίας του idea IRP θα χρειαστούν περίπου 100 εργατομήνες με κόστος που θα καλυφθεί από τη εθελοντική idea Task Force. Για το Οικονομικό / Λογιστικό Σύστημα ERP το κόστος χρήσης θα κυμαίνεται από για κάθε θέση εργασίας, ανά μήνα, συν το αρχικό κόστος εγκατάστασης και παραμετροποίησης. Τα παραπάνω συστήματα θα πρέπει να συντηρούνται και να εξελίσσονται με συμβάσεις Software as a Service (SaaS). 2.4 Ο κανονισμός λειτουργίας Για την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του συστήματος απαιτείται η κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας με περιγραφή όλων των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών. Ο κανονισμός λειτουργίας θα περιλαμβάνει περιγραφές και παραδείγματα συνδυασμένα με συγκεκριμένες φόρμες του πληροφοριακού συστήματος idea IRP/ ERP, για το Ε.Κ.Ε.Σ. idea και για τις Επιχειρηματικές Θερμοκοιτίδες που θα επιθυμούν συνεργασία με το σύστημα. Επίσης απαραίτητη είναι και η περιγραφή των απαραίτητων προσόντων των Υπαλλήλων που θα πληρούνε τις θέσεις εργασίας. 2.5 Οι διαδικασίες πιστοποίησης Οι διαδικασίες πιστοποίησης των Business Developers, εθελοντών Μεντόρων, εξωτερικών υπηρεσιών, Επιχειρηματικών Θερμοκοιτίδων, Επενδυτών κ.α. θα πρέπει να έχουν περιγραφεί και να είναι ολοκληρωμένες με το πληροφοριακό σύστημα idea IRP. Τέλος θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιλογή του τεχνικού εξοπλισμού που θα αφορά τις διαδικασίες των παρουσιάσεων και πιστοποιήσεων. 2.6 Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Το Ε.Κ.Ε.Σ. idea σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων, εταιρικών καταστατικών, αδειών χρήσης και συμβάσεων εχεμύθειας. Ένας όγκος εγγράφων που θα πρέπει πριν την έναρξη λειτουργίας του να έχουν προετοιμαστεί στη βασική τους μορφή. Όλες οι φόρμες που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να τυποποιηθούν και θα συνδεθούν με τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος idea IRP. 2.7 Αρχικές παράμετροι του idea Εκτός από όλες τις τεχνικές και διοικητικές εργασίες προετοιμασίας που πρέπει να γίνουν, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ομάδα εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει νέους Επιχειρηματίες, Επιχειρηματικούς Σύμβουλους, Μέντόρες, Νομικούς, Συμβούλους Πολιτικούς και Ακαδημαϊκούς στους τομείς όπως της διοίκησης των οικονομικών, διεθνών σχέσεων κ.α., ώστε να συνεισφέρουν στον προσδιορισμό των παραμέτρων εκκίνησης του idea. 3. Υλοποίηση Για την υλοποίηση του μηχανισμού θα δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα idea Task Force 5-7 ατόμων από μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.) με επιπλέον τους εξωτερικούς συνεργάτες, Νομικούς συμβούλους, Καθηγητές και Συμβούλους επιχειρήσεων, μαζί με την συνδρομή του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) που συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα ιευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων. Τα Μέλη του ΚΕΜΕΛ, (35 τον αριθμό) θα μας βοηθήσουν στο έργο μας, με τα βιώματα και τις εμπειρίες τους από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και page 7 of 10

8 οργανισμούς. Τα Μέλη του ΚΕΜΕΛ θα παρέχουν την επιχειρησιακή τους πείρα και τεχνογνωσία εθελοντικά και δωρεάν στην όλη προσπάθεια. Επίσης τα Μέλη του ΚΕΜΕΛ θα αποτελέσουν την αρχική δεξαμενή Μεντόρων του συστήματος. Η υλοποίηση θα γίνει σε 5 στάδια: 1. Έναρξη 2. Προεργασία 3. Ίδρυση Ε.Κ.Ε.Σ. idea 4. Εκκίνηση Ε.Κ.Ε.Σ. idea 5. Πλήρη λειτουργία Ε.Κ.Ε.Σ. idea 3.1 Έναρξη Η έναρξη του παραπάνω project θα πραγματοποιηθεί εφόσον δοθεί από το ΥΠΑΝ ένα Letter of intent που θα περιγράφει την πρόθεση του υπουργείου να υλοποίηση το Ε.Κ.Ε.Σ. idea κάτω από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η εθελοντική ομάδα idea Task Force θα οργανώσει τις ομάδες εργασίας και θα αναλάβει την κατασκευή του λογισμικού idea IRP. Όλο το κόστος για την ολοκλήρωση του έργου θα προέλθει από δωρεές και όλη η εργασία θα περάσει στο δημόσιο με δωρεά από τον φορέα του έργου. 3.2 Προεργασία To στάδιο της προεργασίας περιλαμβάνει, την ολοκλήρωση του κανονισμού λειτουργίας, των διαδικασιών πιστοποίησης, του νομικού πλαισίου λειτουργίας και την ολοκλήρωση της έρευνας για την αρχική παραμετροποίησης εκκίνησης του μηχανισμού idea. Μερική παράδοση της Φάσης Α του idea IRP Portal από την ομάδα έργου με όλες τις λειτουργίες αιτήσεων των Μεντόρων και των Business developers σε συνδυασμό με όλα τα βασικά στοιχεία για την ενημέρωση του κοινού για τον μηχανισμό. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται το Μάρκετινγκ plan του E.Κ.Ε.Σ. idea. 3.3 Ίδρυση Ε.Κ.Ε.Σ. idea Ίδρυση της Εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών idea, επιλογή, μετάταξη προσωπικού, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, συγκρότηση σε σώμα του.σ. της εταιρείας και εκλογή Προέδρου και ιευθύνοντος Συμβούλου. Σε αυτό το διάστημα η αρχική ομάδα έργου θα συνεχίζει παράλληλα την υλοποίηση του project. Άμεση έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας της Ε.Κ.Ε.Σ. idea με βασικούς στόχους την ενημέρωση του κοινού για την λειτουργία και οφέλη από την εφαρμογή του μηχανισμού idea για την μαζική προσέλκυση αιτήσεων από Business Developers, Εθελοντές Μέντορες και Παρόχους εξωτερικών Υπηρεσιών στο Portal του idea που θα φιλοξενηθεί κάτω από το διαδικτυακό κόμβο startupgreece.org.gr Προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης των Business Developers και των νέων Εθελοντών Μεντόρων. Με απευθείας προσκλήσεις και πιστοποίηση των αρχικών βασικών Παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του μηχανισμού, όπως Νομικών Συμβούλων, Patent Attorneys, Συμβούλων επιχειρήσεων, web Designers, χώρων συνεργατικής εργασίας (colabs) και άλλους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αρχική κρίσιμη μάζα των βασικών πόρων λειτουργίας. Ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας με την προμήθεια και εγκατάσταση του Οικονομικου / Λογιστικού Συστήματος ERP του μηχανισμού. Παράδοση της Φάσης Β του idea IRP Portal που αφορά τις αιτήσεις των Παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών και πιστοποιήσεων Business Developers και νέων Εθελοντών Μεντόρων. page 8 of 10

9 3.4 Εκκίνηση Ε.Κ.Ε.Σ. idea Ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία πιστοποίησης των Business Developers και των νέων Εθελοντών Μεντόρων, αμέσως μόλις έχουμε έναν ικανό αριθμό μελών και από τις δύο παραπάνω ομάδες στις δεξαμενές του συστήματος. Πλέον η διαδικασία πιστοποίησης επαναλαμβάνεται κυκλικά και πιστοποιούνται κάθε δίμηνο νέοι Business Developers και Εθελοντές Μέντορες. Παραδίδεται εξολοκλήρου το idea IRP Portal και διασυνδέεται με το Λογιστικό Σύστημα ERP. Παράλληλα πραγματοποιείται η εκκίνηση της διαφημιστικής καμπάνιας του Ε.Κ.Ε.Σ. idea που πλέον στοχεύει στις καινοτόμες εξωστρεφείς ιδέες και στους Entrepreneurs. Καλό θα ήταν παράλληλα να έχουν ανακοινωθεί από την πολιτεία συγκεκριμένα μέτρα που θα επιτρέπουν την δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών και υπάλληλων του δημοσίου τομέα χωρίς να χάνουν την θέση τους σε περίπτωση αποτυχίας με μια ειδική άδεια άνευ αποδοχών 3-4 ετών. Τέλος ολοκληρώνεται η πιστοποίηση των Επιχειρηματικών Θερμοκοιτίδων που θα υποστηρίζουν το σύστημα. 3.5 Πλήρη λειτουργία Ε.Κ.Ε.Σ. idea Ο μηχανισμός είναι σε πλήρη λειτουργία και η πρώτη διαδικασία επιλογής ιδεών για τη παροχή κεφαλαίου προ-σποράς (preseed) έχει ολοκληρωθεί. Οι πρώτες ιδέες ξεκινούν την υλοποίηση τους στις εγκαταστάσεις των πιστοποιημένων Θερμοκοιτίδων. Τέλος διαλύεται η ομάδα που συντόνισε το project και ο έλεγχος της διαδικασίας μεταφέρεται στην εταιρεία. 4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σημείωση, προϋπόθεση για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και όχι διαδικασίες με κριτήρια του δημοσίου. 5. Κόστος υλοποίησης προεργασίας Το κόστος ανάπτυξης του idea IRP Portal ανέρχεται στο ύψος των και χρειάζεται περίπου 100 εργατομήνες για να παραδοθεί πλήρες και σε λειτουργία. Ο προϋπολογισμός για τις αμοιβές όλων των συνεργατών για την διαδικασία της προεργασίας, με την ενεργή συμμετοχή του ΚΕΜΕΛ, θα ανέρχεται page 9 of 10

10 στο ύψος των Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα καλυφθεί από δωρεές θα ανέρχεται στο ύψος των Κόστος λειτουργίας Ε.Κ.Ε.Σ. idea Υπολογίζεται πως στη πιλοτική λειτουργία, για τα πρώτα δυο χρόνια, θα εργαστούν περίπου 22 εργαζόμενοι στον κεντρικό οργανισμό και περίπου 16 στις θερμοκοιτίδες μαζί με έναν αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Το Λογιστικό σύστημα ERP θα έχει περίπου κόστος συντήρησης που θα ανέρχεται περίπου στα 80 ανά θέση εργασίας ανά μήνα. Το κόστος συντήρησης για το idea IRP Portal θα είναι το ίδιο με το ERP που θα επιλεγεί ανά θέση εργασίας ανά μήνα για τους εσωτερικούς πιστοποιημένους χρήστες. Το Cloud hosting θα έχει κόστος περίπου 1000 ανά μήνα. Επιπλέον θα χρειαστεί εξοπλισμός παρουσιάσεων, μηχανογράφησης, έπιπλα κτλ. που μπορούμε να τα προμηθευτούμε με leasing. Περιγραφή Εκτίμηση κόστους/ Έτος Μισθοδοσία Ε.Κ.Ε.Σ. idea Κόστος 2 Θερμοκοιτίδων Εξωτερικών συνεργατών idea IRP Portal Λογιστικό ERP Cloud Hosting Μάρκετινγκ media Εξοπλισμός leasing (4 έτη) Ενοίκιο, ΕΗ, ΟΤΕ, διάφορα Σύνολο Συνολικό κόστος Ε.Κ.Ε.Σ. idea σε σχέση με το αποτέλεσμα. Στην διάρκεια των 6 αρχικών ετών λειτουργίας με θεωρητικό κεφάλαιο 25 εκ ο μηχανισμός θα βοηθούσε πάνω από 300 ιδέες να δοκιμαστούν, εκ των οποίων οι 30 από αυτές (1/10) θα παρείχαν 420 μόνιμες νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας (περίπου 8-14 ανά εταιρεία σύμφωνα με μελέτες του Kauffman Foundation) και στην πορεία των 6 ετών θα έχουν δημιουργηθεί επιπλέον 200 θέσεις εργασίας από εξωτερικές επιχειρήσεις /ελεύθερους επαγγελματίες. Ο μηχανισμός σε 6 χρόνια λόγο της ανακύκλωσης των κεφαλαίων του θα έχει διαθέσιμα περίπου το 40% των αρχικά επενδεδυμένων κεφαλαίων άρα η δημόσια δαπάνη ανά νέα θέση εργασίας θα είναι: (25εκ - 10εκ *)/620 θέσεις = ανά θέση εργασίας περίπου *10εκ είναι το 40% των 25εκ Ακόμα και αν οι παραπάνω προβλέψεις έχουν συνολική απόκλιση, κατά 100%, δηλαδή πολλές από τις παραπάνω παραδοχές διπλασιαστούν ή υποδιπλασιαστούν, το αποτέλεσμα δεν θα ξεπερνά το ποσό των ανά ποιοτική νέα θέση εργασίας. Αν συνυπολογίσουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη από το υψηλό περιθώριο κέρδους που θα έχουν αυτές οι καινοτομικές και εξωστρεφείς δράσεις και άρα την υψηλή επιστροφή στην κοινωνία, στους φόρους και στο ισοζύγιο πληρωμών, είναι κατανοητή η απόδοση της επένδυσης και η πολλαπλασιαστική ισχύ της συγκεκριμένης πρότασης. Ενδεικτικά αν επεκταθούν τα κεφάλαια του στα 200εκ θα μπορούν να δοκιμαστούν > 3000 ιδέες που θα αποδώσουν > 7000 νέες θέσεις εργασίας. Για να έχουμε ένα μετρό σύγκρισης, οι 140 προτάσεις που εγκριθήκαν από το ΥΠΑΝ του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, με δημόσια δαπάνη 102εκ εκτιμάτε πως θα δημιουργήσουν 517 νέες θέσης εργασίας, με κόστος ανά θέση εργασίας για το δημόσιο. Και να σημειώσουμε πως μόνο 4 προτάσεις αφορούσαν καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 υποβληθήκαν 143 επενδυτικά σχέδια ύψους 762 εκ που αναμένεται να δημιουργήσουν 817 νέες θέσεις εργασίας, όπου αν η δημόσια δαπάνη είναι το 25% των 762 εκ τότε το κόστος κάθε θέσης εργασίας θα φτάσει στο ύψος των ανά θέση εργασίας. page 10 of 10

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα