Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»"

Transcript

1 Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Επικοινωνία: Η άσκηση σαν κινητική δραστηριότητα φυσιολογικά λαµβάνει χώρα σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο. Επιστηµονικά είναι δεδοµένο ότι η συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών σε υπαίθριες κινητικές δράσεις αναψυχής εξασφαλίζει πολλαπλά σωµατικά, συναισθηµατικά και ψυχολογικά οφέλη,. Η αποµάκρυνση όµως των µαθητών/µαθητριών από το φυσικό υπαίθριο περιβάλλον και η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακά κινητικών δραστηριοτήτων και παιγνιδιών της αλάνας µε άλλες καθιστικές δραστηριότητες (τεχνολογία / διαδικτύου) είναι πλέον δυστυχώς πραγµατικότητα. Συνέπεια αυτών των αλλαγών αποτελεί η καθηµερινά και περισσότερο χαµηλή σωµατική ενεργοποίηση των µαθητών/µαθητριών, ο ο περιορισµός της επικοινωνίας σε πολύ χαµηλά επιπέδα και η χλιαρή έως ανύπαρκτη ευαισθητοποίηση για ζωτικής σηµασίας περιβαλλοντικά θέµατα (µείωση των αποθεµάτων καθαρού νερού, µεταλλαγµένα προϊόντα, σπατάλη ενέργειας, ακατάλληλες τροφές, κλπ) και θέµατα ανθρώπινης υγείας (παχυσαρκία, κατάθλιψη, αποδοχή της υποβάθµισης της ζωής κλπ) Είναι δυνατόν να υπάρξει διέξοδος στα ανωτέρω σοβαρά προβλήµατα της νεολαίας; ύσκολο, άλλα όχι µη αντιστρέψιµο και η πρότασή µας σε αυτό το συνέδριο, προτείνει την συστηµατική ενασχόληση των µαθητών/ µαθητριών µε µία νέα για την χώρα µας εκπαιδευτική περιοχή, αυτήν της Αγωγής Υπαίθρου. Η Αγωγή Υπαίθρου ως εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται µε την παραµονή, την δραστηριοποίηση & τελικά τη διαπαιδαγώγηση των µαθητών/µαθητριών σε υπαίθριο ανοικτό χώρο. Σκοπός του αντικειµένου της Αγωγής Υπαίθρου είναι η βιωµατική ενασχόληση των µαθητών/µαθητριών α)µε κινητικές αθλητικές δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο, β)µε παιγνίδια/δράσεις ανάπτυξης-βελτίωσης δεξιοτήτων & αξιών ζωής και γ)µε θέµατα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Α). Οι υπαίθριες κινητικές αθλητικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν το περπάτηµα στο βουνό, τον προσανατολισµό, το ποδήλατο βουνού, την τοξοβολία, το κανό στην λίµνη, την αναρρίχηση σε πίστα κλπ. Το επίπεδο δυσκολίας κάθε δράσης διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την πρότερη εµπειρία των µαθητών. Ένα πρόγραµµα υπαίθριων δράσεων περιλαµβάνει από απλούς εύκολους στόχους έως (σε συγκεκριµένες περιπτώσεις) και δράσεις µεσαίας δυσκολίας. Ο χαρακτήρας των δράσεων άλλοτε είναι παιγνιώδης, άλλοτε συναγωνιστικός, άλλοτε εκπαιδευτικός, πάντοτε όµως έναντι κατορθωτών στόχων και σε ένα ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον.

2 ιοργάνωση εκδηλώσεων & Φωτογραφίες: Κουθούρης Χάρης Β) Τα παιγνίδια ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων ζωής µαθητών/µαθητριών και η απόκτηση αξιών της καθηµερινής ζωής, πραγµατεύονται θέµατα επικοινωνίας, εµπιστοσύνης, συνεργασίας, οµαδικού πνεύµατος, αντιµετώπισης προβληµάτων, δηµιουργίας λύσεων. Επιχειρούν, πάντοτε µε την συνεχή συµµετοχή και πρωτοβουλία των µαθητών/µαθητριών -ως οµάδα-να ενεργοποιήσουν και να εµπλέξουν τους µαθητές σε διαδικασίες λήψης απόφασης, χωρίς την αναγκαία βοήθεια των δασκάλων/συνοδών τους. Οι µαθητές αρχικά ενεργοποιούνται σε ενδο-προσωπικό επίπεδο αποβλέποντας σε ανάπτυξη ατοµικών χαρακτηριστικών τους, ενώ στην συνέχεια στοχεύουν σε βελτίωση ικανοτήτων διαπροσωπικού επιπέδου.

3 ιοργάνωση εκδηλώσεων & Φωτογραφίες: Κουθούρης Χ. γ)µε θέµατα ευαισθητοποίησης σηµαντικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων και θεµάτων υγείας. Στην περίπτωση αυτή οι µαθητές µετά από πληροφόρηση έναντι σχετικού περιβαλλοντικού θέµατος, συµµετέχουν ενεργητικά, σε κατασκευές, δράσεις παρατήρησης/καταγραφής, παραγωγής παιγνιδιών, ώστε να παρουσιάσουν άµεσα προτάσεις και δηµιουργικές λύσεις έναντι των προβληµάτων. ιοργάνωση εκδηλώσεων & Φωτογραφίες: Κουθούρης Χ. Τα προγράµµατα Αγωγής Υπαίθρου ανάλογα µε την εποχή του έτους, επιχειρούν να αξιοποιούν τις διαφορετικές ευκαιρίες που παρέχει το φυσικό περιβάλλον, εστιάζοντας σε ανάλογες εποχικές δραστηριότητες και παιγνίδια

4 σε υπαίθριο χώρο, βουνά, λίµνες, ποτάµια, χιονισµένο περιβάλλον, παραλίες κλπ. Αποτέλεσµα της συµµετοχής σε προγράµµατα Αγωγής Υπαίθρου είναι η βίωση από τους µαθητές ανθρώπινων αξιών και παιδαγωγικών αρχών που δύσκολα θίγονται ή ακόµη και διδάσκονται στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον µέσω των άλλων µαθηµάτων. Η ασφαλής συµµετοχής είναι πάντοτε το πρωτεύον θέµα, καθορίζοντας την διεξαγωγή ή ακύρωση κάθε δράσης. Φωτογραφίες: Κουθούρης Χ. Η Αγωγή Υπαίθρου ή Outdoor Education, όπως απαντάται σε άλλες χώρες της Ευρώπης της Β. Αµερικής, της Αυστραλίας κλπ,, αποτελεί προέκταση αλλά και εκπαιδευτικό εργαλείο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, για την επίτευξη των πολλαπλών της στόχων. Στοιχεία από σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι σήµερα στην Β. Αµερική λειτουργούν περισσότερα από 400 αντίστοιχα κέντρα που προσφέρουν προγράµµατα Αγωγής Υπαίθρου, όπως το ίδιο συµβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολλές δεκάδες χιλιάδες µαθητές/µαθήτριες παρακολουθούν ηµερήσια, διήµερα ή εβδοµαδιαία προγράµµατα Αγωγής Υπαίθρου κάθε έτος, πάντα στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος. Γιατί διαφέρουν οι συγκεκριµένες δράσεις της Αγωγής Υπαίθρου από ήδη γνωστά παιδαγωγικά παιγνίδια; ιότι είναι σχεδιασµένες εκ των προτέρων µαθητο-κεντρικά, έχοντας συγκεκριµένους κινητικούς, ψυχολογικούς, παιδαγωγικούς, κοινωνικούς στόχους και επιδιώκουν συγκεκριµένες συµπεριφορές σε ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο. ιότι απαιτούν την ενεργητική συµµετοχή όλων των µαθητών/µαθητριών, την άµεση προσοχή τους, την επινοητικότητα και συνεργασία τους σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας. ιότι το αποτέλεσµα της δράσης ή του παιγνιδιού, όπως και της συµπεριφοράς των µαθητών/µαθητριών (ατοµικό/οµαδικό επίπεδο), - αµέσως µετά την ολοκλήρωση της δράσης-, γίνεται κεντρικό σηµείο για αξιολόγηση και παραγωγική συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων. ιότι αναδεικνύονται προσόντα και δεξιότητες µαθητών/µαθητριών σε σωµατικό, πνευµατικό και ψυχικό επίπεδο, που σε άλλες περιπτώσεις µένουν κρυµµένες και αναξιοποίητες, στην διάρκεια άλλων µαθηµάτων του σχολικού περιβάλλοντος. ιότι τα αποτελέσµατα της συµµετοχής σε προγράµµατα Αγωγής Υπαίθρου λειτουργούν ως εφαλτήριο, για µετέπειτα προβληµατισµό

5 (βιωµατική µάθηση) του συµµετέχοντα µαθητή/µαθήτριας σε αντίστοιχες καταστάσεις της πραγµατικής ζωής. Που µπορεί να υλοποιούνται οι δράσεις της Αγωγής Υπαίθρου; Είναι αναγκαία η ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος; Οι υπαίθριες δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά παιγνίδια Αγωγής Υπαίθρου µπορούν πολύ εύκολα να διεξαχθούν εξ ίσου µέσα στη φύση και σε κάθε ελεύθερο ανοικτό αστικό χώρο. Ανάλογοι χώροι είναι ένα πάρκο αναψυχής σε αστική περιοχή, ένα αθλητικό κέντρο, ένα άλσος σε αστική περιοχή, η αυλή του σχολείου. Σίγουρα το ελεύθερο φυσικό περιβάλλον δηµιουργεί θετική διάθεση για συµµετοχή, επηρεάζει το επίπεδο συγκέντρωσης των µαθητών/µαθητριών στις απαιτήσεις της δράσης και κρίνει κατά πολύ την ποιότητα του αποτελέσµατος. Αυτό όµως δεν αποκλείει την πραγµατοποίηση παρόµοιων δράσεων και παιγνιδιών Αγωγής Υπαίθρου, στο σχολικό γυµναστήριο ή την αυλή του σχολείου. Η εισαγωγή ή η προετοιµασία των µαθητών/µαθητριών σε προσοµοιώσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων και παιγνιδιών ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής σε αστικό περιβάλλον, µάλλον αυξάνει την περιέργεια και την διάθεση των µαθητών για συµµετοχή σε ενδεχόµενη δράση µε «πραγµατικές συνθήκες». Εικόνα 1. Προοδευτική εισαγωγή στην δραστηριότητα της αναρρίχηση στο σχολείο. Οµοίωµα αναρριχητικού τοίχου για εκµάθηση τεχνικής κίνησης Παιγνιώδεις αναρριχητικές κινήσεις σε τοίχο του σχολείου Πίστα αναρρίχησης στην αυλή του σχολείου Η Αγωγή Υπαίθρου δεν είναι απλά ένα µάθηµα, αλλά παρέχει ευκαιρίες για µία συµπληρωµατική εκπαίδευση που προγραµµατίζεται από το ίδιο το περιβάλλον του σχολείου και βοηθά τους µαθητές/µαθήτριες στην ενστάλαξη σεβασµού: α. για το ίδιο το άτοµό, (αυτοσεβασµός, αυτοπεποίθηση) β. για τους άλλους, (σχέσεις µαθητών µεταξύ τους & µαθητών/εκπαιδευτικών) γ. για το (φυσικό) περιβάλλον, (ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση). Η Αγωγή Υπαίθρου δεν είναι η µοναδική µέθοδος που παρέχει ευκαιρίες και πηγές στους µαθητές/µαθήτριες για την επιτυχία των παραπάνω αντικειµενικών στόχων. Αποτελεί όµως µια σηµαντική ευκαιρία για την πραγµάτωσή τους κι αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, από τους αρµόδιους. Οι καθηγητές του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υπαίθρου, διότι αφ ενός είναι ο φυσικός χώρος εργασίας τους (ελεύθερο φυσικό περιβάλλον) και αφ ετέρου είναι οι µοναδικοί εκπαιδευτικοί που σπούδασαν την επιστήµη της

6 «κίνησης» ως µέσον διαπαιδαγώγησης µαθητών/µαθητριών. Επί πρόσθετα τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., έχουν ήδη περιλάβει τα αντίστοιχα αντικείµενα στα νέα προγράµµατα σπουδών τους. Η τάση του αντικειµένου της Φυσικής Αγωγής διεθνώς είναι πλέον σαφής. Η Φυσική Αγωγή χρησιµοποιείται ως µέθοδος, «ως όχηµα» για την αποτελεσµατική υλοποίηση προγραµµάτων που προάγουν τις ανθρώπινες αξίες (Πρόγραµµα Ολυµπιακή Παιδεία του ΥΠΕΠΘ) ή και ακόµη αντιµετωπίζουν κρίσιµα κοινωνικά προβλήµατος (Πρόγραµµα Καλλιπάτειρα του ΥΠΕΠΘ). Ως συνέχεια θα ήταν καλό να περιληφθεί και η Αγωγή Υπαίθρου ως νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στα Ελληνικά Σχολεία, µε στόχο την αντιµετώπιση του φαινόµενου της αποµάκρυσης των µαθητών / τριών από την ελληνική φύση, την σωµατική τους ενεργοποίηση και την ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση έναντι περιβαλλοντικών ζητηµάτων πριν να είναι πλέον πολύ αργά. Οι προϋποθέσεις για επιτυχία του προγράµµατος είναι υπαρκτές, όπως επίσης είναι έτοιµο και το ανθρώπινο δυναµικό που θα διδάξει το αντικείµενο, υπολείπεται η γενναία απόφαση των αρµοδίων, ώστε να προσφερθεί µια ευκαιρία για µελλοντικά ποιοτικότερη ζωή στους Έλληνες µαθητές και µαθήτριες

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 55-72 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Απρίλιος 2005 Η παρούσα έκθεση είναι αποτέλεσµα συνεργασίας των µελών της ιατµηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μπαβελή Ανδρέα Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. Η πλειονότητα των ανθρώπων, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα, διέθετε πάρα πολύ χρόνο για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Cox, J. F., Blackstone, J. H. & Schleier, J.G., Managing Operations: A Focus on Excellence, 2003, σελ.45

Πηγή: Cox, J. F., Blackstone, J. H. & Schleier, J.G., Managing Operations: A Focus on Excellence, 2003, σελ.45 2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ.Ο.Π. 2.1 Το Σχολείο ως Σύστηµα και οι ιαδικασίες του Ο Deming υποστήριξε πως η συστηµική σκέψη θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στη σχολική τάξη. Αντί, λοιπόν, η τάξη να αντιµετωπίζεται αποµονωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα