Page 1 / 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.grcards.com Page 1 / 10"

Transcript

1 001 02/1999 Τδρόγειοσ xr /1999 Δοκίμιο xr /2000 Διαφθμιςτικι xr /2000 Θαλαμθγόσ Ελλάσ xr /2000 Χάρτθσ Πελοπονιςου xr /2000 Ακθναϊκι Σριιρθσ xr /2000 Επιβατικό Ελλιςποντοσ xr /2000 Χάρτθσ τθσ Κριτθσ xr /2000 Βυηαντινόσ Δρόμωνασ xr /2001 Valentine's Day Νφχτα xr /2001 Valentine's Day Λαβφρινκοσ xr /2001 Valentine's Day Καρδιά χρϊματα xr /2001 Φϊκια xr /2001 Αρκοφδα xr /2001 Ψάρια xr /2001 Πεταλοφδεσ 1/4 Παηλ xr /2001 Πεταλοφδεσ 2/4 Παηλ xr /2001 Πεταλοφδεσ 3/4 Παηλ xr /2001 Πεταλοφδεσ 4/4 Παηλ xr /2001 Μυρτιά xr /2001 Νοφφαρο xr /2001 Ηλίανκοσ xr /2001 Πλατανόφυλλα xr /2001 Σριαντάφυλλο xr /2001 Ορχιδζα xr /2001 Βυκόσ xr /2001 Γάτα xr /2001 Οςτρακο xr /2001 Δραχμι παηλ 1/ xr /2001 Δραχμι παηλ 3/ xr /2001 Δραχμι παηλ 2/ xr /2001 Δραχμι παηλ 4/ xr /2001 Φτζρθ xr /2002 Ημζρα Αγ. Βαλεντίνου xr /2002 Αηαλζα xr /2002 Χειμωνιάτικο θλιοβαςίλεμα xr /2002 Ιβίςκοσ xr /2002 Κυκλάμινο xr /2002 Κοκκινολζμθσ xr /2002 αφρα xr040 Page 1 / 10

2 044 04/2002 Πεταλοφδα xr /2002 Ανεμϊνεσ xr /2002 Γλαδιόλα xr /2002 Μολόχα xr /2002 Νεροχελϊνα xr /2002 Μιχάλθσ ταματογιάννθσ xr /2002 Κατερίνα Θάνου xr /2002 Σςάτουμασ xr /2002 Ακλθτζσ xr /2002 Μιχάλθσ ταματογιάννθσ xr /2002 Κατερίνα Θάνου xr /2002 Σςάτουμασ xr /2002 Ακλθτζσ xr /2002 Κατερίνα Θάνου xr /2002 Σςάτουμασ xr /2002 Ακλθτζσ xr /2002 Κατερίνα Θάνου xr /2002 Σςάτουμασ xr /2002 Ακλθτζσ xr /2002 Νυχτολοφλουδο xr /2002 Μοφςκαρι xr /2002 Πελαργόσ xr /2002 Δάφνθ xr /2002 Πεταλοφδα xr /2002 Ευφορβία xr /2002 Αςτράγαλοσ xr /2002 Βακαρία xr /2002 Ανιςόπτερο xr /2002 κουλαρίκι xr /2002 Πλατφφυλλο xr /2002 Αραχνόφυτο xr /2002 Βοκαμβίλια xr /2002 Χριςτοφγεννα 2002 Δϊρο xr /2002 Χριςτοφγεννα 2002 Δζντρο xr /2002 Πρωτοχρονιά xr /2003 Ντάλια xr /2003 Ρόδο xr /2003 Παπαγάλοσ xr /2003 Κάκτοσ xr /2003 Χρυςάνκεμο xr080 Page 2 / 10

3 091 03/2003 Παςχαλίτςα xr /2003 φικα xr /2003 Κολχικό xr /2003 Μπιγόνια xr /2003 Καλεντοφλα xr /2003 Παπαροφνα xr /2003 Γαρφφαλλο xr /2003 Κολχικό xr /2003 Γαγκζεσ xr /2003 Ραδίκι xr /2003 Ορταςία xr /2003 Πετοφνιεσ xr /2003 Μοφςκαρι xr /2003 Γκζρμπερα xr /2003 Ξινίςτρα xr /2003 Ιταμοσ xr /2003 Σηίτηικασ xr /2003 Ρόδο xr /2003 Πεταλοφδα xr /2003 Ορκόποδο xr /2003 Κακτοειδζσ xr /2003 Μανιτάρια xr /2003 Πεταλοφδα xr /2003 Αυτί τισ κάλαςςασ xr /2003 Diadora Italica xr /2003 Patella Caerulea Πεταλίδα xr /2003 Emarginula Sicula xr /2003 Monodonta Turbinata xr /2003 Aporrhais Pespelecani Πελεκανοπόδαρο xr /2003 Luria Lurida Γουρουνίτςα xr /2003 Neverita Josephinia xr /2003 Cassidaria Echinophora xr /2003 Phalium Granulatum xr /2003 Tonna Galea Μπουχϊνα xr /2003 Tranculariopsis Trunculus Πορφφρα xr /2003 Ocenebra Erinaceus Σρυπθτισ xr /2003 Murex brandaris Πορφφρα xr /2003 Latiaxis Babelis xr /2003 Thais Haemastoma Πορφφρα xr /2004 Buccinulum corneum xr120 Page 3 / 10

4 133 01/2004 Fusinus rostratus xr /2004 Scaphander Lignarius - Bulla Striata xr /2004 Arca Noae Καλόγνωμθ xr /2004 Solemya Togata xr /2004 Ημζρα Αγ. Βαλεντίνου xr /2004 Διαφθμιςτικι - OTE κόκκινθ xr /2004 Διαφθμιςτικι - OTE πράςινθ xr /2004 Ημζρα Αγ. Βαλεντίνου xr /2004 Διαφθμιςτικι - OTE μόβ xr /2004 Pinctada pinctada 2 κοχφλια xr /2004 Pinctada pinctada 3 κοχφλια xr /2004 Barbatia barbata xr /2004 Πετροςωλινασ xr /2004 Καλό Πάςχα xr /2004 Καλό Πάςχα xr /2004 Πάςχα xr /2004 Καλάκι xr /2004 Λαμπαδα xr /2004 Πουλάκι xr /2004 Παγκράτιο xr /2004 Πάλθ xr /2004 Πυγμι xr /2004 τακόπουλοσ - ςτεφάνι xr /2004 Ολυμπία - Φιλίππειον xr /2004 Ολυμπία - Ο Ναόσ τισ Ηρασ xr /2004 Νυμφαίον xr /2004 Διαφθμιςτικι - OTE πολφχρωμθ xr /2004 τακόπουλοσ - περιςτζρια xr /2004 Επαινοσ xr /2004 πφροσ Λοφθσ xr /2004 Πανόραμα 1 - Μπλζ xr /2004 Πανόραμα 2 - κίτρινο xr /2004 Πανόραμα 3 - πορτοκαλί xr /2004 Πανόραμα 4 - πολφχρωμθ xr /2004 Εικαςτικό κζμα - Ρυκμικι γυμναςτικι xr /2004 Εικαςτικό κζμα - Σοξοβολία xr /2004 Εικαςτικό κζμα - Δρόμοσ xr /2004 Εικαςτικό κζμα - Πάλθ xr /2004 Κότινοσ xr /2004 Θεςςαλονίκθ Γκρί xr160 Page 4 / 10

5 178 09/2004 Θεςςαλονίκθ Καφζ xr /2004 Θεςςαλονίκθ Μαφρθ xr /2004 Διαφθμιςτικι - OTE πολφχρωμθ xr /2004 Δείγμα δωρεάν 1 ΑΒ xr /2004 Allo card xr /2004 Multi ISDN xr /2004 Δείγμα δωρεάν 1 Ακθνόραμα xr /2005 Multi ISDN xr /2005 Διαφθμιςτικι - OTE πολφχρωμθ xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - ΠΑΟ xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - Free xr /2005 Διαφθμιςτικι - OTE πολφχρωμθ xr /2005 Αντανακλαςεισ πορτοκαλί xr /2005 Αντανακλαςεισ πράςινθ xr /2005 Διαφθμιςτικι - OTE μόβ xr /2005 Διεκνείσ κλιαεισ 15% εωσ 29% φκθνότερα xr /2005 Διεκνείσ κλιαεισ 15% εωσ 29% φκθνότερα xr /2005 Βελοφδιοσ xr /2005 Βελοφδιοσ xr /2005 Διεκνείσ κλιαεισ 15% εωσ 29% φκθνότερα xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - Village xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - Ρromotion xr /2005 Οτεπιλογζσ xr /2005 Οτεπιλογζσ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - Δζλτα κλαβενίτθσ xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - Mirror xr / xr / xr / xr / xr / xr / xr / xr / xr / xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr200 Page 5 / 10

6 221 08/2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - Fame Story xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - OTE xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Νζα Εμφάνιςθ xr /2005 Νζα Εμφάνιςθ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Νζα Εμφάνιςθ xr /2005 Νζα Εμφάνιςθ xr /2005 Πλθροφορίεσ ΟΣΕ xr /2005 Νζα Εμφάνιςθ xr /2005 Νζα Εμφάνιςθ xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - OTEshops xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 - " conn-x" xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2006 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2006 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 Χριςτοφγεννα - τθλζφωνο xr /2005 Δείγμα δωρεάν 1 Χριςτοφγεννα - δζνδρο xr /2006 Allo card xr /2006 Διαφθμιςθ 79% εωσ 88% φκθνότερα xr /2006 Διαφθμιςθ 79% εωσ 88% φκθνότερα xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTEshops xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTEshops xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTEshops xr /2006 Limodorum abortivum xr /2006 Cephalantera epicactoides xr /2006 Σαξιδεφοντασ ςτον Αρθ xr /2006 Επανδρωμζνθ αποςτολι ςτον Αρθ xr /2006 Επίςκεψθ ςτον Αρθ xr /2006 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Πλειάδεσ θ Ποφλια xr /2006 Μεγάλο νεφζλωμα Ωρίωνα xr240 Page 6 / 10

7 265 07/2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2006 Allo card xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTE xr /2006 Allo card xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Εκτόξευςθ Διαςτθμικοφ Λεωφορείου xr /2006 Σο Διαςτθμικό Λεωφορείο xr /2006 Kατ'εξοχθν xr / Αςτροναφτεσ του Απόλλωνα xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTE xr /2006 Διαφιμιςθ - Κατ'εξοχιν ΟΣΕ xr /2006 Αςπροσ Νάνοσ xr /2006 Διαφιμιςθ - Κατ'εξοχιν ΟΣΕ xr /2006 Πλανθτικό Νεφζλωμα xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTEshops xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Orchis anatolica xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Orchis sicula xr /2006 Orchis ferrum - equinum xr /2006 Kατ'εξοχθν xr /2006 Ορχιδζα xr /2006 Allo card xr /2006 Allo card xr /2006 Δείγμα δωρεάν 1 - OTEshops xr /2006 Allo card xr /2007 Σα αυτιά τθσ γθσ xr /2007 Η ανατολι τθσ γθσ xr /2007 Ψίκυροι απο το ςφμπαν xr /2007 Χρονοκάρτα δϊρο xr /2007 Allo card xr /2007 Allo card xr /2007 Kατ'εξοχθν xr /2007 Η εξερεφνθςθ τθσ Αφροδίτθσ xr /2007 Ο πφραυλοσ Κρόνοσ xr /2007 Ο άνκρωποσ ςτθ ελινθ xr280 Page 7 / 10

8 317 04/2007 υλλεκτικι xr /2007 υλλεκτικι 001 δωρο xr /2007 Η εξερεφνθςθ του Αρθ xr /2007 Γφρω απο τθ ελινθ xr /2007 Allo card xr /2007 Allo card xr /2007 Allo card xr /2007 Allo card xr /2007 Σο αςτρο τθσ θμζρασ xr /2007 Ηλιακζσ κθλίδεσ xr /2007 Allo card xr /2007 υλλεκτικι xr /2007 Δζντρο 1 - Φερεντίνου xr /2007 Δελφίνια - Χονδρογιάννθσ xr /2007 Νοφφαρο xr /2007 Allo card xr /2007 Πατιναη xr /2007 κοποβολθ xr /2007 κι xr /2007 υλλεκτικι xr /2007 Allo card xr /2007 Ελιά xr /2007 Κυπαρίςςι xr /2007 Φφλλο xr /2007 Χρονοκάρτα " conn-x" xr /2007 Allo card xr /2007 Βόλεχ xr /2007 Πιγκ πονγκ xr /2007 Θαλαςςιο κι xr /2007 υγχρονιςμενθ κολυμβθςθ xr /2007 υλλεκτικι xr /2007 Allo card xr /2007 κάκι xr /2007 υλλεκτικι xr /2007 Χριςτοφγεννα xr /2007 Allo card xr /2007 Allo card xr /2008 κι xr /2008 ζρφιν xr /2008 Χόκευ xr320 Page 8 / 10

9 376 02/2008 υλλεκτικι xr /2008 λάλομ xr /2008 Καλλιτεχνικο πατιναη xr /2008 Σαχφτθτα xr /2008 Φλαμίγκο xr /2008 Allo card xr /2008 Allo card xr /2008 υλλεκτικι xr /2008 Καράτε xr /2008 Κρίκοι xr /2008 Πάλθ xr /2008 Σαεκβοντό xr /2008 υλλεκτικι xr /2008 Λουλουδια xr /2008 Λουλουδια xr /2008 Βόλεχ xr /2008 Μονόηυγο xr /2008 υλλεκτικι xr /2008 Βυκόσ xr /2008 Βυκόσ xr /2008 Βυκόσ xr /2008 υλλεκτικι xr /2008 Βυκόσ xr /2008 Άγιοσ Βαςίλθσ xr /2008 υλλεκτικι xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Ζακυνκινάκθσ xr /2009 υλλεκτικι xr /2009 υλλεκτικι xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 υλλεκτικι xr360 Page 9 / 10

10 425 08/2009 υλλεκτικι xr /2009 Allo Card xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 υλλεκτικι xr /2009 υλλεκτικι xr /2009 Xριςτοφγεννα xr /2009 Xριςτοφγεννα xr /2009 Xριςτοφγεννα xr /2009 Xριςτοφγεννα xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2009 Βυκόσ xr /2010 Βυκόσ xr /2010 Α. Φερεντίνου xr378 Page 10 / 10

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ 2011 22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ το νθςί τθσ Φολζγανδρου, κα απολαφςετε τθ γνιςια Κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικθ ςε ςυνδυαςμο με το επιβλθτικό τοπίο. Η Φολζγανδροσ μασ κυμίηει λίγο τθν αντορίνθ γιατί και

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14

Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Κοπεγχάγθσ 177, 2306 Λακατάμια, Λευκωςία Τθλ: 22509000, Φαξ: 22509090 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Council services Greek

Council services Greek Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΩΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΩΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΩΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ «Καταγραφή των απορριπτόμενων οργανισμών της παράκτιας αλιείας μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι Χριςτοσ ανταμοφρθσ 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ 1982 1 Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία 1985 1 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νηςύ τησ Ελλϊδασ, εύναι εξαιρετικϊ ορεινό και καθορύζεται από μια υψηλό ςειρϊ βουνών που το διαςχύζει από τη δύςη ωσ την ανατολό, διαμορφωμϋνη από τρεισ διαφορετικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Ρολυτεχνείου 2, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τθλ: 22509300, Φαξ: 22509390 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ

Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ Σελ. 1 ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ '' ΠΑΧΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ 2011 '' Α' ζκδοςθ: 22/03/11 Ιςχφσ τιμοκαταλόγου : 17/0-06/0 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικοφ Paris - Disneyland / ςελ. 3 Αναχώρθςθ 17/0, *22/0, *27/0, 02/0 Novotel Tour

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα