ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ιωάννης Γούναρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ιωάννης Γούναρης"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ιωάννης Γούναρης Θέση: Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία, Μαγνησία, Ελλάς τηλ/fax ++30 (2) ; Ημερομηνία γεννήσεως: 18 Οκτωβρίου 1955 Σπουδές: Πτυχίο Βιολογίας (1978). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ph.D. Βιοχημεία Φυτών (1984). Πανεπιστήμιο Lancaster. Αγγλία. Διδακτική εμπειρία: 1. Βιοτεχνολογία και Μοριακή Βιολογία. Προπτυχιακό μάθημα επί των βασικών της δομής και λειτουργίας του γενετικού υλικού και επί της εφαρμοσμένης γενετικής μηχανικής και βιοτεχνολογίας. Το διδάσκει από το Βιοχημεία. Προπτυχιακό μάθημα παρουσιάζον τις βιοσυνθετικές οδούς, περιλαμβανομένων και αυτών του δευτεροταγούς μεταβολισμού, τους μηχανισμούς της ενζυματικής κατάλυσης και την ρύθμισή των και την βιοενεργητική. Το διδάσκει από το Γενική Βιολογία και Βιολογία Κυττάρου. General and Cell Biology. Προπτυχιακό μάθημα. Εξηγεί την δομή και λειτουργία των υποκυτταρικών οργανιδίων και νανοδομών σε μοριακό επίπεδο και τις αλληλοεπιδράσεις των κυττάρων μεταξύ των και με το περιβάλλον. Είναι ουσιαστικά μοριακή βιολογία του κυττάρου. Παρουσιάζει την δομή, ταξονομική κατάταξη και εξέλιξη των μορφών ζωής. Το διδάσκει από το Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Εφαρμοσμένη στα φυτά. Μεταπτυχιακό μάθημα. Παρουσιάζει τις εφαρμογές της τεχνολογίας βιοαντιδραστήρων, της ιστο- και κυτταροκαλλιέργειας και της γενετικής μηχανικής στην βελτίωση των χαρακτηριστικών των φυτών, περιλαμβανομένης και της παραγωγής χρήσιμων φαρμακευτικών ουσιών. Το διδάσκει από το Ερευνα: 1. Μηχανισμοί κατεργασίας και αλλαγών στη δομή των RNA, δημιουργίας ανακατατάξεων στην ακολουθία βάσεων και αλλαγών στην δομή των πρωτεϊνών. 2. Δημιουργία διαγονιδιακών φυτών βελτιωμένων χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας, απόδοσης και παραγωγής δευτεροταγών μεταβολιτών.

2 3. Βιοαντιδραστήρες για παραγωγή χρήσιμων φυσικών προϊόντων και προϊόντων ανασυνδυασμού DNA. Προηγούμενη ερευνητική πείρα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Γεωπονίας: Δημιουργία διαγονιδιακού βάμβακος και τριαντάφυλλων βελτιωμένης παραγωγής συτεροταγώνμεταβολιτών. Γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών ρίγανης και πεύκου U.S. Dept. of Agriculture, Potato Research Laboratory, East Grand Forks, Minnesota, USA: Απομόνωση γονιδίων ρυθμιζόντων τηνσυγκέντρωση σακχάρων σε ψυχόμενους φυτικούς ιστούς πατάτας U.S. Dept. of Agriculture, Regional Pasture Research Laboratory, University Park, Pennsylvania, US: Απομόνωση του γονιδίου του υπευθύνου για την αποσπορία στο φυτό buffelgrass. Κατασκευή γενετικών χαρτών και χαρτών περιορισμού του χλωροπλαστικού DNA της Cucurbita pepo Waksman Institute of Microbiology, Rutgers University, New Jersey, USA Waksman Institute of Microbiology: Κατασκευή γενετικών χαρτών και χαρτών περιορισμού του χλωροπλαστικού DNA της πιπεριάς. Ανάλυση των RNA των χρωμοπλαστών. Ph.D. Διατριβή ( ): Lancaster Univ., England. Ανάπτυξη των χλωροπλαστών στην βρώμη και στο κριθάρι. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 1. Gounaris I., Wellburn A.R.(1983). Formation of chlorophyll-carotenoid-protein complexes in cereal plastids during greening and normal light-grown development. Biochem. Physiol. Pflanzen. 178: Wellburn A.R., Gounaris I., Fassler L., Lichtenthaler H.K. (1983). Changes in plastid ultrastructure and fluctuations of cellular isoprenoid and carbohydrate compounds during continued etiolation of dark-grown oat seedlings. Physiol. Plant. 59: Wellburn F.A.M., Gounaris I., Wellburn A.R. (1984). Carbohydrate reserves and plant growth substance sensitivity in plastids, stomata and statocytes during shoot development. Israel J. Bot. 33: Gounaris I., Michalowski C.B., Bohner H.J., Price C.A. (1986). Restriction and gene mapping of chloroplast DNA from Capsicum annuum. Current Genet. 11: Gounaris I., Price C.A. (1987). Plastid transcripts in chloroplasts and chromoplasts of Capsicum annuum. Current Genet. 12:

3 6. Hadjeb N.K., Gounaris I., Price C.A. (1988). Chromoplast-specific proteins in Capsicum annuum. Plant Physiol. 88: Gounaris I., Gustine D.L., Sherwood R.T. (1990). Multiple embryo sac formation in a sexual genotype of Cenchrus ciliaris treated with ammonium sulphate. Crop Sci. 30: Lim H., Gounaris I., Hardison R.C., Boyer C.D. (1990). Restriction site and genetic map of Cucurbita pepo chloroplast DNA. Current Genet. 18: Gounaris I., Sherwood R.T., Gustine D.L. (1991). Stamen-specific proteins of buffelgrass (Cenchrus ciliaris). J. Plant Physiol. 137: Gounaris E.K., Sherwood R.T, Gounaris I., Hamilton R.H., Gustine D.L. (1991). Inorganic salts modify embryo sac development in sexual and aposporous buffelgrass. Sex Plant Reprod. 4: Gounaris Y., Sowokinos J.R. (1992). Two-dimensional analysis of mitochondrial proteins from potato cultivars resistant and sensitive to cold-induced sweetening. J. Plant Physiol. 140: Gounaris Y. (1993). Comparison of restriction patterns of mitochondrial DNA from low and high sugar accumulating cultivars/selections. J. Plant Physiol. 141: Gounaris Y. (1996). Localization of the gene coding for a 26-kDa mitochondrial protein detected in low temperature-stored potato tubers. J. Plant Physiol. 147: Gustine D.L., Sherwood R.T., Gounaris Y., Huff D. (1996). Isozyme, protein, and RAPD markers within a half-sib family of buffelgrass segregating for apospory. Crop Sci. 36: Gounaris Y. (2001). A qualitative model for the mechanism of sugar accumulation in cold stressed plant tissues. Theory Biosc. 120: Gounaris Y., Skoula. M., Furnaraki C., Drakakaki G., Makris A. (2002). Comparison of essential oils and genetic relatioship of origanum X intercedens to its parental taxa in the island of Crete. Biochem. System. Ecol. Biochem. Syst. Ecol. 30: Gounaris Y. (2003). Low temperature-induced changes in the relative amounts of ribosomal RNAs in potato mitochondria. J. Food Agri Environ. 1 (2): Gounaris Y. (2005). Assymetric potato cybrids derived from protoplast fusion between the selection ND860-2 and the cultivar Russet Burbank. J. Food Agri Environ. 3 (1): Gounaris Y, Berthon J-Y, Litinas C, Leontidiadis L, Tsiropoulos N. (2005). Spectroscopic examination of rose callus methanol-extractable lignin to lignin extracted from differentiated rose tissue by alkaline treatment. J. Food Agri Environ. 3:

4 20. Gounaris Y, Galanopoulou S, Galanopoulos N, Ladopoulos A, Michailidis Z, Theophilou S. (2005). Pollen-mediated genetic transformation of cotton with the Arabidopsis thaliana hmgr cdna using the particle gun. J. Food Agri Environ. 3 (2): Άλλες δημοσιεύσεις: 1. Gounaris I. (1984). Studies on chloroplast development in greening Avena sativa L. and light-grown Hordeum vulgare L. PhD Thesis. Dept. of Biological sciences. University of Lancaster. 2. Wellburn A.R., Gounaris I. (1984). Changes in carbohydrate reserves during plastid development. In: Advances in photosynthetic research. v.iv, pp C.Sybesma ed. Martinus Nijhoff/Jonk, The Hague. 3. Wellburn A.R., Gounaris I. Owen J.H., Layburn-Parry J.E.M., Wellburn F.A.M. (1986). Development of bioenergetic function in light-grown seedlings. In: Regulation of chloroplast differentiation. pp G. Akoyounoglou, H. Senger eds. Alan R. Liss, Inc. New York. 4. Gounaris I. (1989). Chromoplasts of Capsicum annuum- Isolation of proteins and nucleic acids. in: Physiology, biochemistry, and genetics of nongreen plastids. pp Boyer C.D., Shannon J.C., Hardison R.C. edrs. The American society of plant physiologists. 5. Lim H.T., Gounaris I., Hardison R., Boyer C.D. (1989). Organization of the plastid DNA of Cucurbita pepo.in: Physiology, biochemistry, and genetics of nongreen plastids pp Boyer C.D., Shannon J.C., Hardison R.C. edrs. The American Society of Plant Physiologists. 6. Gustine D. L., Sherwood R. T., Gounaris I. (1989). Regulation of apomixis in buffelgrass. 7. Gounaris Y. (1991). Search for the primary trigger of cold-sweetening of potato tubers. Valley Potato Grower. 57: Gounaris Y. (1992). Sugar accumulation in cold-stored potatoes. Valley Potato Grower 58: Gounaris Y. (1994). The role of mitochondria in the accumulation of reducing sugars in potato tubers at low temperatures. In: Proc. 5th meeting of the Greek society of plant improvement. Oct 18-20, 1994, Volos, Greece. Βιβλία 1. Μοριακή Γενετική Ι. Γούναρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5 2. Βιοχημεία. Βιοσυνθετικοί οδοί και μηχανισμοί βιολογικών μετατροπών Ι. Γούναρης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παρουσίαση posters και abstracts σε συνέδρια: 1 Lim H.T., Gounaris I., Hardison R., Boyer C.D. (1989). Organization of the plastid DNA of Cucurbita pepo. Poster και abstract. Symposium of the ASPP. Rockville, Maryland, USA, Lim H. T., Gounaris I., Boyer C. D. (1989). Mapping of Cucurbita pepo chloroplast DNA. Poster and article. Annual Meeting of ASPP/CSPP. Torondo, Ontario, Canada, 30 July-3 August Richards C., Himmans S., Gounaris I., Boyer C. D., Hardison R. (1989). Plastid trascripts during fruit ripening of tomato. Poster. VI Annual Penn State Symposium of Plant Physiology. University Park, Pennsylvania, USA May Lim H.T., Gounaris I., Hardison R., Boyer C.D. (1989). Restriction and gene map of Cucurbita pepo plastid genome. Poster. VI Annual Penn State Symposium of Plant Physiology. University Park, Pennsylvania, USA May Gounaris I., Sherwood R. T., Gustine D. L. (1990). Comparison of anther and pistil proteins of buffelgrass. Poster. Annual Meeting of the ASPP. Indianapolis, Indiana, USA. 20 July-2 August Gounaris I., Gustine D. L., Sherwood R. T. (1990). Ammonium sulphate induces multiple embryo sac formation in sexual buffelgrass. Poster. Annual Meeting of the ASA-CSSA- SSSA. San Antonio,Texas, USA October Sherwood R. T., Gounaris I., Gounaris K. (1990). Salt application modifies embryo sac morphology in aposporic and sexual buffelgrass. Poster. Annual Meeting of the ASA-CSSA- SSSA. San Antonio,Texas, USA October Gounaris Y. (1991). A polypeptide of potato tuber mitochondria associated to a cultivar s sensitivity to cold-induced sugar accumulation. Poster. Second International Symposium of Potato Molecular Biology. St. Andrew, Scotland, August Gounaris Y. (2002). Possible route of sugar accumulation in cold-stressed cells. Poster 13 o Meeting of the European Society of Plant Physiologists. 2-6 September Herakleion, Crete.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχαΐας, ΤΚ 26 500

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχαΐας, ΤΚ 26 500 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο...: Όνοµα...: Ιδιότητα...: Δ/νση Κατοικίας...: Δ/νση εργασίας...: Δηµητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Οδός Θράκης, Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας, ΤΚ 26 500 Πανεπιστήµιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Β Ε Ρ Β Ε Ρ Ι Δ Η Σ

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Β Ε Ρ Β Ε Ρ Ι Δ Η Σ Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Β Ε Ρ Β Ε Ρ Ι Δ Η Σ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2008) ΘΕΣΗ Καθηγητής Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, ΤΕΙ-Κρήτης ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : ΦIΛΙΠΠΟΣ BEPBEPIΔHΣ Πατρώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 Γεννήθηκα στο χωριό Δοξαρά του νομού Λάρισας το 1948. Τον Ιούνιο του 1966 αποφοίτησα από το Α' Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Β Ε Ρ Β Ε Ρ Ι Δ Η Σ

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Β Ε Ρ Β Ε Ρ Ι Δ Η Σ Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Β Ε Ρ Β Ε Ρ Ι Δ Η Σ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011) ΘΕΣΗ Καθηγητής Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, ΤΕΙ-Κρήτης ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : ΦIΛΙΠΠΟΣ BEPBEPIΔHΣ Πατρώνυμο ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΦΛΩΡΙΝΑ 2015. 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΞΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/07/1962, Καλλιφώνι Καρδίτσας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/07/1962, Καλλιφώνι Καρδίτσας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σεραφείμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/07/1962, Καλλιφώνι Καρδίτσας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, δύο παιδιά ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης

Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Διεύθυνση: Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ρωμανού 3 Χαλέπα, 73133 Χανιά, Κρήτη. Τηλ. 28210-23055 (γραφείο)

Διαβάστε περισσότερα

AΝΔΡEΑΣ E. BΟΛΟΥΔAΚΗΣ, PhD Επίκουρος Καθηγητής

AΝΔΡEΑΣ E. BΟΛΟΥΔAΚΗΣ, PhD Επίκουρος Καθηγητής AΝΔΡEΑΣ E. BΟΛΟΥΔAΚΗΣ, PhD Επίκουρος Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραμάνου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραμάνου 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραμάνου Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/9/1946. 1964-69: Σπουδές Γεωπονίας στην Α.Γ.Σ.Α.(εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία- Εντομολογία).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ KΩΣΤΑ TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ KΩΣΤΑ TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ KΩΣΤΑ TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιδιότητα: Λέκτορας στην Γονιδιακή Τεχνολογία. Διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 75 Iερά Οδός Τηλέφωνο: 2105294447 Φαξ 2105294442 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας:

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Μαρία Ηρακλή Δρ. Χημικός 29 Ιανουαρίου 1973, Θεσσαλονίκη Έγγαμη με τρία παιδιά ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Ερευνητική Εμπειρία 3 4. Eκπαιδευτικό-Διδακτικό Εργο 5 Α. Διδασκαλία προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Διευθυντής Ερευνών Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ιατρική Σχολή Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Έγγαμος με δύο παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Έγγαμος με δύο παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιουλίου 1972 Εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: Ελληνική Έγγαμος με δύο παιδιά Διεύθυνση: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 31, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54454

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νικόλαος Ε. Λάμπρου Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βιοτεχνολογίας Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάιος 2014 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 από 16 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Λιακόπουλος ΟΝΟΜΑ : Γεώργιος ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστος Δελιδάκης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστος Δελιδάκης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστος Δελιδάκης Καθηγητής Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενος Ερευνητής / Eπιστημονικός Yπεύθυνος ομάδας Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η Προσωπικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση Ταχυδροµική ιεύθυνση Ε-mail : Έγγαµος µε ένα παιδί : Εργασίας: Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεράσιμος ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Κύριος ερευνητής (βαθμίδα Β ) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 2106503579, 2106503622 Fax: 2106511767

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΈΡΓΟ Γ.Α. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΈΡΓΟ Γ.Α. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΈΡΓΟ Γ.Α. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μαγγανάρης Ημερομηνία Γέννησης: 24 Φεβρουαρίου 1976 Τόπος Γέννησης: Νάουσα Διεύθυνση Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΟΝΟΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 7/6/1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραµάνου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραµάνου 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραµάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/9/1946. 1964-69: Σπουδές Γεωπονίας στην Α.Γ.Σ.Α.(εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία- Εντοµολογία).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευάγγελος Μπόζας ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 Ιουλίου 1965 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6141534

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου

Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου Ερευνήτρια Β ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2013 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1 Σπουδές

1. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1 Σπουδές 1. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1 Σπουδές Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στη Νάουσα Ημαθίας. Το 1979 αποφοίτησα από το Λύκειο Ναούσης και μετά από κατατακτήριες εξετάσεις έγινα δεκτή στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Ελένης (5/10/1961) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής & Μεταβολισμού Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Κ. Χριστόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών Ημερομηνία γεννήσεως: 25 Ιουλίου 1960 Τόπος γεννήσεως: Άρτα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 4 παιδιά Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα