Η ΦΥΣΙΚΉ ΤΗς ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΥΣΙΚΉ ΤΗς ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑς"

Transcript

1 Η ΦΥΣΙΚΉ ΤΗς ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑς

2 ? ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑ Περίπου 1:9 γυναίκες θα αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού Το ποσοστό γυναικών με κακίνο του μαστού που έχου φυσιολογική μαστογραία είναι υψηλό >10% ~75% από τις βιοψίες δεν δείχνουν καρκίνο

3 ΦΥΣΙΚΉ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑΣ Σύσταση του μαστού Εξάρτηση από τα kvp Φάσμα της ακτινολογικής δέσμης Πίεση Έλεγχος της ακτινοβολίας σκέδασης Μεγέθυνση

4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 1992 RSNA

5 Γιατί είναι πρόκληση η μαστογραφία 1987 IOP Publishing

6 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ KVP H μείωση της διεισδυτικότητας της δέσμης πάντοτε βελτιώνει την αντίθεση αλλά αυξάνει τη δόση

7 1993 RSNA

8 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ KVP Στην κλινική πράξη τα kvp έχουν μικρή επίδραση στη σκιαγραφική αντίθεση και χρησιμοποιούνται κυρίως για: Προσαρμογή του χρόνου έκθεσης Μείωση της κινητικής ασάφειας

9 ΦΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ Το φάσμα της δέσμης εξαρτάται από: kvp Το συνδυασμό του υλικού της ανόδου και του ηθμού Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh for GE Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh for Siemens Mo/Mo, Mo/Rh or W/Rh, W/Ag for Hologic W/Rh, W/Ag, W/Al for Hologic DBT Tomo W/Rh for Giotto W/Rh for Fuji Sapire HD W/Rh, W/Ag for Planmed W/Al for Philips

10 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

11 ΠΙΕΣΗ Μείωση σκέδασης γεωμετρικής ασάφειας επιπροβολών κινητικής και γεωμετρικής ασάφειας σκλήρυνσης της δέσμης δόσης Αύξηση του ποσοστού της χρήσιμης δέσμης 1994 Williams & Wilkins Ομοιόμορφο πάχος του μαστού

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ Το αντισκεδαστικό βελτιώνει κατά περίπου 40% τη σκιαγραφική αντίθεση της εικόνας Η πρωτογενής δέσμης διαπερνά το ΑΔ σε ποσοστό 60-70% Το ΑΔ απορροφά το 75-85% της ακτινοβολίας σκέδασης.

13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ Γραμμικά ΑΔ Λόγος ΑΔ = 4:1 or 5:1 με πυκνότητα lines/cm. Τα συμβατικά ΑΔ έχουν λόγους= 8:1 έως 2:1 (και έως 43 lines/cm). Η δόση αυξάνεται από τη χρήση του ΑΔ (Bucky Factor: x2 to x3) με 40% βελτίωση της ΣΑ Εστιασμένα για την αποφυγή αποκοπής

14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ Υψηλής διέλευσης κυψελωτό ΑΔ - High Transmission Cellular (HTC) Grid Εστιασμένο Αυξημένη 2-Δ απορρόφηση της ακτινοβολίας σκέδασης Αύξηση της ΣΑ Η μετακίνηση του πρέπει να είναι υψηλής ακριβείας κατά τη διάρκεια της έκθεσης και ανεξάρτητη από το χρόνο έκθεσης, ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή Πρακτικά έχει τον ίδιο λόγο ΑΔ με τα γραμμικά ΑΔ

15 HTC GRID

16 HTC GRID

17 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ αύξηση της ενεργού διακριτικής ικανότητας ανάλογα με τον παράγοντα μεγέθυνσης παράγων μεγέθυνσης x1.5 x2.0 ενεργός διακριτική ικανότητα περιγράφει τη μεγέθυνση μιας λεπτομέρειας συσχετισμένη προς την ασάφεια

18 1994 Williams & Wilkins

19 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Πίεστρα

20 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Μείωση του ενεργού θορύβου, περισσότερα φωτόνια ανά περιοχή Προβολικό κενό μεταξύ μαστού και ανιχνευτή μειώνει την ακτινοβολία σκέδασης χωρίς απορρόφηση πρωτογενών φωτονίων Μικρή εστία= mm (χαμηλά ma, μεγάλος χρόνος έκθεσης) Αύξηση δόσης (x2-x3)

21 ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΔΟΥ & ΕΠ-ΦΙΛΜ MTF 1994 Williams & Wilkins

22 ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ορια δόσεων (FDA) 3 mgy (με ΑΔ) Μέση δόση Μια λήψη 4.5cm με συμπίεση Μέση σύσταση

23 ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τεχνολογίες Άμεση ανίχνευση- Direct detectors Έμμεση ανίχνευση - Indirect detectors Ψηφιοποιημένη μαστογραφία (CR) Slit scanning technology Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας MTF DQE Dynamic range

24 Τεχνολογίες ψηφιακής μαστογραφίας ΕΜΜΕΣΟΙ ανιχνευτές Φωσφόροι κρύσταλλοι (CsI στήλες) επάνω σε διάταξη φωτοδιόδων άμορφης σιλικόνης με χρήση thin-film transistor (TFT) (GE) ~100 micron pixels, ~5 lp/mm ΑΜΕΣΟΙ ανιχνευτές Άμορφο σελήνιο (άμεση μετατροπή) (TFT) flat panel technology (Siemens, Hologic, Giotto, Planmed) ~70-85 micron pixels, ~7 lp/mm Direct optical switching technology (Fuji Aspire HD)) ~50 micron pixels, ~10 lp/mm Ψηφιοποιημένη ακτινογραφία (Fuji, Carestream, Agfa and Konica) ~50 micron pixels, ~10 lp/mm Slit scanning technology (Philips) ~50 micron pixels, ~10 lp/mm

25 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ PIXEL Όταν μειώνεται το μέγεθος του pixel Βελτιώνεται η χωρική διακριτική ικανότητα Αυξάνεται ο θόρυβος Μειώνεται ο λόγος σήματος/θόρυβο

26 2,600+ Volts ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - FFDM Έμμεση μετατροπή: CsI μετατροπή + asi υπόστρωμα καταγραφής CsI X-Ray φωτόνια X-ray Ηλεκτρόδιο Διηλεκτρικό υλικό Άμεση μετατροπή: ase μετατροπή + asi υπόστρωμα καταγραφής K-edge Fluoresence X-Ray φωτόνια X-ray Selenium Light Φωτοδίοδος Φωτοδίοδος Φωτοδίοδος Φωτοδίοδος Απορροφητικό υλικό Ηλεκτρόνια Ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική διάταξη ανάγνωσης Ψηφιακά Δεδομένα Jill Spear, GE Women s Healthcare Ηλεκτρόδιο Συσσωρευτής Ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική διάταξη ανάγνωσης Ψηφικά δεδομένα

27 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ CSI 2000 RSNA, Wang, J, Blackbyrn, TJ, RadioGraphics 2000; 20:

28 ATTENUATION CURVES: A-SE AND CSI

29 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ (CR)

30 FUJI CR DIGITAL MAMMOGRAPHY ClearView-CSM Η ψηφιακή πινακίδα διαβάζεται και από τις δύο πλευρές ~50 micron διακριτική ικανότητα ~10 lp/mm Χαμηλό κόστος Μονάδες μαστογραφίας CR = Carestream, Agfa and Konica

31 Kanal, K, Digital Mammography Update: Design and Characteristics of Current Systems, 2009 AAPM Annual Meeting

32 SLIT SCANNING TECHNOLOGY Philips MicroDose Λίγα μηχανήματα 284 Μαρτιος 2012

33 PHILIPS MICRODOSE Σάρωση με σχισμοειδή δέσμη Προ & μετά διαφράγματα βάθους Καταμέτρηση φωτονίων 50 μικρά Ζωνοειδής ανιχνευτής (σφηνοειδές σχήμα προς την εστία) Μέση δόση ~50% των λοιπών συστημάτων

34 SLIT SCANNING TECHNOLOGY Slit Scanning Technology (multi-slit) X-ray generates electron-hole pairs creating a short electrical signal nting_white_paper.pdf%3fnodeid%3d %26vernum%3d1

35 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ FFDM MTF DQE Dynamic Range

36 MODULATION TRANSFER FUNCTION (MTF) Προδιορίζει τη δυνατότητα του ανιχνευτή να μεταφέρει με ακρίβεια τις διακυμάνσεις στην κατανομή της εισερχόμενης ακτινοβολίας στις διακυμάνσεις του εξερχομένου σήματος και κατ επέκταση στην εικόνα

37 ΣΥΓΚΡΙΣΗ MTF a-se Screen-film CsI CR a/w-bi-cr_11-06.pdf

38 ΟΜΟΙΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

39 DETECTIVE QUANTUM EFFICIENCY (DQE) DQE = SNR (signal-to-noise ratio) στην έξοδο του ανιχνευτή SNR στην είσοδο του ανιχνευτή Ο συντελεστής που καθορίζει την ποιότητα των FFMD

40 DQE

41 DQE Εξαρτάται από: Χωρική διακριτική ικανότητα (lp/mm) kvp Εστία Ηθμοί Ομοίωμα ελέγχου Έκθεση!!!!!

42 DQE ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ -CR

43 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ - DYNAMIC RANGE

44 Περιορισμοί της μαστογραφίας (ΕΠ- φιλμ) λόγω των απεικονιζόμενων ιστών Δέρμα Αέρας Λίπος Αδένικός ιστός Mahesh M Radiographics 2004;24: by Radiological Society of North America

45 Η χαρακτηριστική καμπύλη της μαστογραφίας ΕΠ-φιλμ & της ψηφιακής Παρατηρείστε τη διαφορά στο εύρος έκθεσης (latitude) Mahesh M Radiographics 2004;24: by Radiological Society of North America

46 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ S/F FFDM ~50mAs ~100mAs ~200mAs 2004 by Radiological Society of North America, Mahesh M Radiographics 2004;24:

47 ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ FFDM Τα συστήματα δείχνουν τη δόση ακτινοβολίας πάνω στην εικόνα Μέση δόση αδένα < 300mGy Αναφέρεται στις DICOM πληροφοριες της εικόνας Δόση εισόδου και/η μέση δίση αδένα Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγορίθμους υπολογισμού Dance Wu & Barnes U.S. Method

48 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ DIGITAL BREAST TOMOSYNTHESIS (DBT)

49 BREAST TOMOSYNTHESIS

50 Λήψη πολλαπλών εικόνων από διαφορετικές γωνίες & ανασύνθεση σε τομές Εικόνες από γωνίες CONE BEAM BREAST CT Ανασύνθεση τομών University of Rochester 300 views 10 seconds 3 από τις 15 διαφορετικές προβολές & 3 από τις ανακατασκευασμένες τομές 1χιλ.

51 ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ Παρατηρείστε πόσο καθαρότερα φαίνονται οι αποτιτανώσεις στις τομές

52 ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

53 ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

54 DQE ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ Η μέση δόση στο μαστό αναμένεται να είναι περίπου η ίδια την ψηφιακή μαστογραφία (< 300 mrad) Απαιτεί περίπου εκθέσεις επομένως χρειάζεται ιδιαίτερα καλή απόδοση του συστήματος σε χαμηλή έκθεση Δεν χρησιμοποιείται ΑΔ γεγονός που μειώνει τη δόση (x2 x3)

55 HOLOGIC DBT DOSE 2D: 3D Tomo: Combo*: 1.2 mgy 1.45 mgy 2.65 mgy *Combo: 2D and 3D tomo of the same breast view (e.g. MLO)

56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ NCRP 2006 NCRP Report 149, A Guide to Mammography and Other Breast Imaging Procedures National Council on Radiation Protection and Measurements, Williams & Wilkins Bushberg, JT, Seibert, JA, Leidholdt, EM Jr., Boone, JM, The Essential Physics of Medical Imaging Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, RSNA Haus, AG, Yaffe, MJ, Eds., Syllabus: A Categorical Course in Physics Technical Aspects of Breast Imaging, 2nd Edition, RSNA, RSNA Haus, AG, Yaffe, MJ, Eds., Syllabus: A Categorical Course in Physics Technical Aspects of Breast Imaging, RSNA, IOP Publishing Johns, PC, Yaffe, MJ, X-Ray characterisation of normal and neoplastic breast tissues, Phys Med Biol, 1987, 32,

57 CHARACTERISTICS: HOLOGIC DBT BREAST TOMO FDA (HΠΑ) Πρόληψη Διάγνωση Βιοψία

58 HOLOGIC DBT Φίλτρα Rh: 2D Ag: 2D Al: 3D tomo Έλεγχος πυκνότητας Όχι Χωρίς ΑΔ στην tomo Χωρίς MAG στην tomo

59 HOLOGIC DBT Χωρική διακριτική ικανότητα > 3 lp/mm (45 degrees) Ομοίωμα (προδιαγραφές) 4 fibers 3 speck groups 3 masses Can scroll up/down through 3D stack is assessing phantom scores

60 HOLOGIC DBT Pixel binning 3D tomo, τα pixels ενώνονται σε ομάδες 2x2 (140 micron pitch) 3D tomo πεδίο ακτινοβόλησης 18 x 29 cm Ανασύνθεση 1 mm thick Αριθμός τομών (πάχος πιεσμένου μαστού / 1mm => 40 80) Ανάγνωση 1mm τομές 15 προβολές (ανίχνευση κίνησης)

61 HOLOGIC DBT 2D: μια FFDM εικόνα (cc, MLO) 3D Tomo mode: 15 εικόνες σε διαδρομή 15 μοιρών με ανασύνθεση τομών 1χιλ. Combo mode: για μία προβολή (πχ.mlo), λήψη τυπικής εικόνας και τομών (< 3 mgy) Λήψη τομών σε οποιαδήποτε προβολή

62 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: HOLOGIC DBT Αυτόματη τοποθέτηση του ΑΕΕ Μετρά την ένταση σε 2 κυψέλες από διάταξη 70 (5 x 14 με μέγεθος 1 sq.cm.)

63 Κλινικές μελέτες 2D vs. 3D vs. Combo 3D και 3D Combo αυξάνουν την ευαισθησία 3D και 3D Combo μειώνουν τό ποσοστό συμπληρωματικού ελέγχου 3D Combo > 3D Tomo > 2D

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ακτινοβολία-Χ Ηακτινοβολία- Χ είναι τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Dental Cone Beam Computerized Tomography

Dental Cone Beam Computerized Tomography Dental Cone Beam Computerized Tomography Κ.-Ε. Αlexiou 1, K. Tsichlakis 2 Dental Volumetric Tomography or Cone Beam CT (CBCT) is the most recent development in the field of DentoMaxillofacial Radiology

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας

χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 167-174 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ 1, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ 2, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ 3 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση. Δομή Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία. Το δυαδικό σύστημα (β=2) Σημαντικά Θέματα. Η μορφή των ακέραιων αριθμών

Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση. Δομή Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία. Το δυαδικό σύστημα (β=2) Σημαντικά Θέματα. Η μορφή των ακέραιων αριθμών Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση Δομή Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία Σοφία Κόττου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ιανουάριος 2014 Σημαντικά Θέματα Α. Ψηφιακά Δεδομένα Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ακτινολογική Απεικόνιση Ακτίνες Χ Νέα διάσταση στη διαγνωστική ιατρική Δυνατότητα να βλέπουμε τι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΑΤΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τα νεογιλά δόντια ανατέλλουν όταν τα μωρά είναι 5 έως 8 μηνών. Είναι μικρότερα από τα μόνιμα δόντια, επειδή οι γνάθοι των μικρών παιδιών είναι

Τα νεογιλά δόντια ανατέλλουν όταν τα μωρά είναι 5 έως 8 μηνών. Είναι μικρότερα από τα μόνιμα δόντια, επειδή οι γνάθοι των μικρών παιδιών είναι Νεογιλοί Τα νεογιλά δόντια ανατέλλουν όταν τα μωρά είναι 5 έως 8 μηνών. Είναι μικρότερα από τα μόνιμα δόντια, επειδή οι γνάθοι των μικρών παιδιών είναι μικρότερες. Καθώς οι γνάθοι αναπτύσσονται, περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης Ακτινοβολίας Από Ανιχνευτές Μεγάλης Χωρητικότητας

Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης Ακτινοβολίας Από Ανιχνευτές Μεγάλης Χωρητικότητας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) AUTH Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. - Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση στο μαστό Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική πεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. κτινοδιαγνώστης

Διαβάστε περισσότερα

European Recommendations

European Recommendations Ποιοτικός έλεγχος Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής European Recommendations Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Ιατρικής Α Εργ. Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδηγίες/ Συστάσεις από Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Η ασφαλής χρήση των ακτινογραφιών στην οδοντιατρική άσκηση Κ. Τσιχλάκης: Μέλος της Επιτροπής Ειδικών για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV Aixplorer Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας UlrtaFast Imaging ShearWave Elastography UltraFast Doppler PWV Συνοπτικά για τον υπερηχογράφο Aixplorer : Η διακριτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα