ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ"

Transcript

1 Σελ.: 1 Από: 24 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης έργου Για τον έλεγχο προόδου του έργου Για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου Για την διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα διαδικασία εφαρµόζεται σε όλα τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Σιβιτανίδειο ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. 3. ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ (Ε ) «Κατάλογος Αρχείων Σ ΕΠ» 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 4.1 Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, ευθύνη της Κεντρικής Οµάδας Έργου είναι η τήρηση όλων των διαδικασιών, υποχρεώσεων και νοµικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Σιβιτανίδειος ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων ως τελικός δικαιούχος, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο Έργου και στην απόφαση ένταξης έργου της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης, προκειµένου να ωφεληθούν οι µαθητές και εκπαιδευτικοί της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της χώρας Η Κεντρική Οµάδα Έργου και ο Υπεύθυνος Έργου µε την έναρξη του έργου προβαίνουν στη κατάρτιση του Σχεδίου ιαχείρισης του Έργου. 4.2 Η κατάρτιση του Σχεδίου ιαχείρισης Έργου αφορά στις ακόλουθες επιµέρους ενέργειες: Καθορισµός αρµοδιοτήτων Κεντρικής Οµάδας Έργου : ( Υπεύθυνοι Υποέργων, Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης κλπ) Αναγνώριση και καταγραφή θεσµικών απαιτήσεων έργου : Η Κ.Ο.Ε, σε συνεργασία µε το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. και µε το Νοµικό Σύµβουλο, προβαίνει στις απαιτούµενες

2 Σελ.: 2 Από: 24 ενέργειες για τον προσδιορισµό και τη συλλογή όλων των σχετιζόµενων µε τη φύση και τις απαιτήσεις του έργου νοµικών εγγράφων σε ενιαίο φάκελο νοµοθεσίας, που τηρείται και ενηµερώνεται κατάλληλα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, (Ε.Π. 0 Κατάλογος ισχύουσας νοµοθεσίας). Παράλληλα, ο Υπεύθυνος Έργου µεριµνά για την ενηµέρωση και την εξασφάλιση άµεσης πρόσβασης στο σχετικό υλικό από όλες τις εµπλεκόµενες στο έργο Μονάδες του Οργανισµού. Καθορισµός απαιτήσεων µηχανισµών πιστοποίησης και παρακολούθησης : Η Κ.Ο.Ε., ανάλογα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, προβαίνει στον καθορισµό των απαιτήσεων συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού αντικειµένου. Καθορισµός προδιαγραφών για τη σύνταξη Οδηγού Εφαρµογής: Σε περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται αποκεντρωµένα ή για την υλοποίησή τους είναι απαραίτητη η συµµετοχή µεγάλου αριθµού εµπλεκοµένων, η Κ.Ο.Ε. καθορίζει τις προδιαγραφές για τη σύνταξη του Οδηγού Εφαρµογής που θα ρυθµίζει τις σχέσεις, αρµοδιότητες και τον τρόπο επικοινωνίας των εµπλεκοµένων. Καθορισµός πλαισίου παρακολούθησης προόδου: Η Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο έργου και το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε., προσδιορίζει τον τρόπο συλλογής των απαραίτητων δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών για την πρόοδο των δεικτών παρακολούθησης του έργου Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος εσωτερικής παρακολούθησης του έργου : Η Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο έργου και τους ιευθυντές και Προϊσταµένους των αρµόδιων τµηµάτων, ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του έργου και τον τρόπο µε τον οποίο τα στοιχεία προόδου του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης του Έργου. Το πληροφοριακό σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης σχεδιάζεται στη βάση των λειτουργιών του ΟΠΣ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άµεσης συµπλήρωσης των σχετικών εντύπων και αναφορών. Καθορισµός προδιαγραφών οργάνωσης και τήρησης Φακέλου Έργου : Η Κ.Ο.Ε και το τµήµα προγραµµάτων Ε.Ε. ορίζουν τις προδιαγραφές για τη δοµή και το περιεχόµενο του Φακέλου Έργου, σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης. Ο Φάκελος Έργου τοποθετείται σε συγκεκριµένο σηµείο και χαρακτηρίζεται ευκρινώς από

3 Σελ.: 3 Από: 24 συγκεκριµένο κωδικό (Κωδικός Ένταξης Πράξης/ Υποέργου στο ΟΠΣ), ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισµός του και η πρόσβαση από όλα τα µέλη της Κ.Ο.Ε. Καθορισµός πλαισίου δηµοσιότητας έργου: Η Κ.Ο.Ε καθορίζει το πλαίσιο δηµοσιότητας του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Σχολής, ως ικαιούχου, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο εφαρµογής των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Ένταξης Πράξης, σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Με ευθύνη του τµήµατος προγραµµάτων Ε.Ε. τηρείται ο Φάκελος Έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο Σχέδιο ιαχείρισης του Έργου (Σ Ε) που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Φάκελος ενηµερώνεται συστηµατικά µε όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν το έργο, από τη φάση ωρίµανσης ως την ολοκλήρωσή του και ελέγχεται τακτικά η πληρότητα των περιεχόµενων εγγράφων. Πιο συγκεκριµένα, τα στοιχεία που συλλέγονται και αποστέλλονται στην Κεντρική Οµάδα Έργου είναι τα εξής : o Πρόοδος ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων, πρόοδο επίτευξης ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί µε βάση τις αρχικά αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις o Έγκαιρη ολοκλήρωση των επιµέρους εργασιών του υποέργου o Εµπρόθεσµη παράδοση και διεκπεραίωση των διαδικασιών παραλαβής των προβλεπόµενων παραδοτέων o Προσδιορισµό και αξιολόγηση τυχόν αποκλίσεων από τις προγραµµατισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων o ιορθωτικές ενέργειες που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε περιπτώσεις καταγραφής προβληµάτων o Ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου Με ευθύνη της Κεντρικής Οµάδας Έργου, ενηµερώνεται το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των εργασιών του έργου και επισηµαίνονται τυχόν αποκλίσεις και ενδεχόµενοι κίνδυνοι µη τήρησης των χρονικών δεσµεύσεων εκ µέρους της Σχολής, ως ικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τα προβλεπόµενα ενεργοποιείται η καταγραφή προβληµάτων, έντυπο Ε.Π. 11.

4 Σελ.: 4 Από: 24 Ο Υπεύθυνος του έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του αντίστοιχου υποέργου συµπληρώνει και αποστέλλει στην ΚΟΕ το Εξαµηνιαίο ελτίο Παρακολούθησης Έργου & Υποέργων (µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το εξάµηνο αναφοράς) προκειµένου η ΚΟΕ να το εγκρίνει πριν υποβληθεί στην ιαχειριστική αρχή. Επισηµαίνεται ότι στα εξαµηνιαία δελτία που στέλνονται στη διαχειριστική αρχή υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αναφορά των δυσκολιών/ προβληµάτων που αντιµετώπισε το κάθε υποέργο, των διορθωτικών κινήσεων που αποφασίσθηκαν και των πιθανών αλλαγών που αποφασίσθηκαν, (Ε.Π. 12 «ιαχείριση Προβληµάτων ιορθωτικών Ενεργειών). 4.3 Το αρχικό Σχέδιο ιαχείρισης του Έργου δύναται να τροποποιηθεί κάθε φορά που µεταβάλλονται σηµαντικά οι απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου (π.χ. ένταξη νέων υποέργων, αντιµετώπιση προβληµάτων) και εφόσον απαιτείται. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται και κοινοποιείται σύµφωνα µε τα παραπάνω προβλεπόµενα. Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.4 Αρµόδιο για τον έλεγχο προόδου του έργου είναι η Κεντρική Οµάδα Έργου, όπως αυτή έχει οριστεί µε την έναρξη του έργου, αλλά και το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε το οποίο έχει και την επιτελική ευθύνη για κάθε υποέργο και έργο. 4.5 Ο έλεγχος προόδου του έργου γίνεται σύµφωνα µε τον «Οδηγό Εφαρµογής και ιαχείρισης Έργου» που σχεδιάζεται και συντάσσεται από το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. της Σχολής και την Κεντρική οµάδα έργου (ΚΟΕ) για κάθε έργο. 4.6 Η ΚΟΕ σε τακτά χρονικά διαστήµατα υλοποίησης του έργου συνεδριάζει και συζητά την πορεία υλοποίησης του έργου, την επίτευξη των κρίσιµων στόχων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, καθώς και το βαθµό οικονοµικής απορρόφησης, ώστε να µπορούν να γίνουν έγκαιρα οι τυχών τροποποιήσεις του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου. 4.7 Επιπλέον η ΚΟΕ συντάσσει και υποβάλλει στην ιαχειριστική Αρχή τα «Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου», τα υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ και τα αποστέλλει και ταχυδροµικώς. Στα «Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου» παρουσιάζονται τα στοιχεία της πορείας υλοποίησης του έργου, απορροφητικότητας των κονδυλίων, επίτευξης των στόχων και οποιεσδήποτε τυχών πληροφορίες και διευκρινήσεις ζητηθούν.

5 Σελ.: 5 Από: Ολοκλήρωση έργου : Ως ολοκλήρωση ενός έργου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του συνόλου των υποέργων, ώστε το έργο να αποδίδει το αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα. Η ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονοµικού αντικειµένου διαπιστώνεται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης, για κάθε υποέργο, κανονιστικής διαδικασίας υλοποίησης του. Κατά συνέπεια, ανάλογα µε τη φύση του υποέργου και την προβλεπόµενη θεσµοθετηµένη διαδικασία υλοποίησής του, καθορίζεται και η χρονική στιγµή ολοκλήρωσής του. Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου κάθε υποέργου πραγµατοποιείται τη χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται και πιστοποιείται από τον δικαιούχο µε προκαθορισµένες και θεσµοθετηµένες διοικητικές ενέργειες, ότι το φυσικό αντικείµενο του υποέργου ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν στην αντίστοιχη σύµβαση ή άλλη νοµική δέσµευση και όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση ένταξης στο ΕΠ. Η ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου κάθε υποέργου πραγµατοποιείται τη χρονική στιγµή κατά την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης (όπως αυτή ισχύει), φυσικό αντικείµενο και ο δικαιούχος έχει πιστοποιήσει και καταβάλει τις δαπάνες για την υλοποίησή του. Ειδικότερα όσον αφορά: τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών: ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου θεωρείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονοµικού αντικειµένου, η έκδοση από τον δικαιούχο του παραστατικού πληρωµής για τα αντίστοιχα είδη ή υπηρεσίες και η τελευταία εξόφληση τιµολογίου την υλοποίηση έργων µε ίδια µέσα ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου θεωρείται η παραλαβή του συνόλου των εργασιών και των παραδοτέων ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονοµικού αντικειµένου η τελευταία εξόφληση τιµολογίου, µισθοδοσίας κ.λπ. Με βάση τα ανωτέρω ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρµόδιος για την διαπίστωση του κατά πόσο πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής φυσικού αντικειµένου.

6 Σελ.: 6 Από: 24 Γ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 4.9 Όλα τα περιστατικά που ενδέχεται να οδηγήσουν ένα έργο σε ουσιώδεις αποκλίσεις από τους συµβατικούς του στόχους πρέπει να αναφέρονται από την Κ.Ο.Ε. στο Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε και να αποφασίζονται από κοινού οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες Ουσιώδεις αποκλίσεις από τους συµβατικούς στόχους θεωρούνται χωρίς περιορισµό όλοι οι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε Αδυναµία υλοποίησης του Φυσικού αντικειµένου Ανάγκη τροποποίησης του Φυσικού αντικειµένου Ανάγκη τροποποίησης του Οικονοµικού αντικειµένου Ανάγκη παράτασης των προθεσµιών 4.11 Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια ενός έργου, απαιτηθεί τροποποίηση των συµβατικών του απαιτήσεων, η ΚΟΕ να φροντίζει : Για την τεκµηρίωση σε µορφή εισήγησης των απαιτούµενων αλλαγών Την προώθηση της εισήγησης στον/ην Προϊστάµενο/η του Τµήµατος Προγραµµάτων Ε.Ε. που αναλαµβάνει την προώθηση της εισήγησης προς το αρµόδιο διοικητικό όργανο της Σχολής (Εκτελεστική Επιτροπή ή ιοικητικό Συµβούλιο) µέσω του Γενικού ιευθυντή του Ιδρύµατος Τη λήψη έγκρισης από το αρµόδιο όργανο. Τη σχεδίαση των διορθωτικών ενεργειών για την υλοποίηση των αλλαγών Την τροποποίηση του Τεχνικού ελτίου Την ενηµέρωση των µερών που εµπλέκονται στις τροποποιήσεις Τη παρακολούθηση της υλοποίησης σύµφωνα µε το τροποποιηµένο Τεχνικό ελτίο. Την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών Την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των διορθωτικών ενεργειών 4.12 Όλες οι τροποποιήσεις συµβάσεων ή τεχνικών δελτίων καθώς και η τεκµηρίωση των απαραίτητων εγκρίσεων φυλάσσονται στον φάκελο έργου.

7 Σελ.: 7 Από: 24 Η Κεντρική Οµάδα Έργου ενηµερώνεται από τις Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Εκτέλεσης φυσικού αντικειµένου ή τον Υπεύθυνο Έργου για προβλήµατα και αποκλίσεις που ενδεχοµένως εµφανίζονται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου και προβαίνει στην εκτίµηση των επιπτώσεων που πιθανόν θα έχουν σε αυτό ή και σε άλλα σχετιζόµενα µε το συγκεκριµένο έργα. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι κατάλληλες κατά περίπτωση λύσεις/διορθωτικές ενέργειες αντιµετώπισης των προβληµάτων. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο έντυπο Ε.Π 11: «Έντυπο προβληµάτων έργων», το οποίο διαβιβάζεται στην Κεντρική Οµάδα Έργου. Σε περίπτωση που οι προτεινόµενες λύσεις/διορθωτικές ενέργειες δεν οδηγούν σε τροποποίηση ουσιωδών στοιχείων του έργου (τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος, φυσικού ή και οικονοµικού αντικειµένου του έργου), ο Υπεύθυνος Έργου αποφασίζει σχετικά µε την έγκρισή τους και ενηµερώνει την Κεντρική Οµάδα Έργου, ώστε να ενηµερωθούν τα αντίστοιχα έντυπα αι αρχεία Εφ όσον τα προβλήµατα/ αποκλίσεις που εντοπίζονται στο έργο οδηγούν υποχρεωτικά σε τροποποίηση χαρακτηριστικών του έργου τότε, µέσω του παραπάνω εντύπου, ο Υπεύθυνο Έργου εισηγείται στο Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, προκειµένου να λάβει την τελική απόφαση επί των προτεινόµενων ενεργειών µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων. Σε περίπτωση που η απόφαση συνεπάγεται την τροποποίηση της σχετικής σύµβασης ή του σχεδίου απόφασης υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα ακολουθούν τα παρακάτω βήµατα. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται, σε καµία περίπτωση, η τροποποίηση ουσιωδών χαρακτηριστικών του έργου (π.χ. τροποποίηση φυσικού αντικειµένου που έχει ως συνέπεια την αλλαγή των στόχων και των αποτελεσµάτων του έργου, αύξηση οικονοµικού αντικειµένου που δεν προβλέπεται στη σύµβαση, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση των συµβάσεων µπορεί να γίνει µόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισµό. Η συνολική εικόνα των προβληµάτων που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου φαίνεται στο έντυπο Ε.Π. 12 «ιαχείριση προβληµάτων ιορθωτικών ενεργειών». ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.13 Λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες Π και Π του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας περί διαχείρισης εγγράφων και αρχείων αντίστοιχα, δηµιουργείται φάκελος για κάθε έργο που περιλαµβάνει τα εξής:

8 Σελ.: 8 Από: 24 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Υλοποίησης Έργου και τυχόν τροποποιήσεών του ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Απόφαση ορισµού Κεντρικής οµάδας έργου (ΚΟΕ) Ε.Π.- 4 Τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασµός έργου Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίµανσης Έργου Ε.Π.- 3 Έγκριση συνολικού πλαισίου απαιτήσεων ωρίµανσης έργου Στοιχεία προόδου/αποτελέσµατα των υλοποιούµενων ενεργειών ωρίµανσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο έργο Αιτήσεις υποβολής Πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων για συµµετοχή στο έργο Απόφαση ορισµού οµάδων εργασίας (διοικητικής, διαχειριστικής, τεχνικής υποστήριξης κλπ) Αίτηση Χρηµατοδότησης, µε τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα Τεχνικό ελτίο Πράξης Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης Απόφαση Ένταξης Πράξης Τεχνικά ελτία Έργου Τεύχη ιαγωνισµών Προδιαγραφές έργου ιευκρινιστικές απαντήσεις Περιλήψεις στον ελληνικό τύπο ή και την Ε.Ε. Φάκελος προέγκρισης δηµοπράτησης από τη ιαχειριστική Αρχή Αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησης της προκήρυξης Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Αποδεικτικά υποβολής των προσφορών Υποβληθείσες προσφορές Πρακτικό (πρακτικά) αποσφράγισης των προσφορών Πρακτικό (πρακτικά) αξιολόγησης των προσφορών ικαιολογητικά και έγγραφα προσωπικής κατάστασης Ε.Π.-7 Ε.Π.-8 Ε.Π.-9 Ε.Π.- 4 ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΩΤ

9 Σελ.: 9 Από: 24 ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΤΡΩΣΗ Σ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ επιλεγέντα αναδόχου Απόφαση κατακύρωσης του έργου στον επιλεγέντα ανάδοχο Υποβληθείσες ενστάσεις/ προσφυγές Γνωµοδοτήσεις/ εισηγήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Αποφάσεις <καθ ύλην αρµόδιου Οργάνου του Οργανισµού> Φάκελος προέγκρισης σχεδίου σύµβασης από τη ιαχειριστική Αρχή Υπογραφείσα σύµβαση Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Απόφαση ορισµού Υπευθύνου Υποέργου Τεχνικό ελτίο Υποέργου Αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού. Προέγκριση σχεδίου υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα από τη ιαχειριστική Αρχή Εγκριτική Απόφαση υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Απόφαση ορισµού Υπευθύνου Υποέργου Τεχνικό ελτίο Υποέργου Συµπληρωµένα έντυπα προβληµάτων έργων Ε.Π 9 Αποφάσεις / γνωµοδοτήσεις του Νοµικής Υπηρεσίας Φάκελος τροποποίησης σύµβασης ή εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Προέγκριση τροποποίησης σύµβασης ή εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Τροποποιηµένη σύµβαση ή νέα εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Νέα (τροποποιηµένη) Απόφαση Ένταξης Πράξης (εφ όσον απαιτείται) Νέο (τροποποιηµένο) Τ Ε / Τ Υ, εφόσον απαιτείται Ορισµός Επιτροπής/ Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών έργου Έκδοση (µήνας έτος)

10 Σελ.: 10 Από: 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Αντίγραφα εκτυπώσεων αναφορών πληροφοριακού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ συστήµατος εσωτερικής παρακολούθησης έργου Έκδοση Ο ΥΛΙΚΟ (µήνας έτος) Παραδοτέο φυσικό αντικείµενο (ανάλογα µε τη φύση του έργου) και έγγραφα παράδοσής του Πρακτικά Συνεδριάσεων Κ.Ο.Ε. Ε.Π.- 6 Πρακτικά Συνεδριάσεων Οργάνων Παρακολούθησης και Ε.Π.-14 Παραλαβής έργων Έγγραφα συστάσεων προς τον ανάδοχο ή τον επικεφαλής του έργου (υλοποίηση έργου µε ίδια µέσα) Πρωτόκολλα Παραλαβής (ή Απόρριψης) έργων Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Κατάλογος λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου (ενηµερωµένος) Συµπληρωµένοι κατάλογοι λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου (ανά πιστοποίηση) Έγγραφα συστάσεων προς τον ανάδοχο Οδηγίες διαχείρισης επικοινωνίας µε τη ιαχειριστική Αρχή Εισερχόµενη αλληλογραφία έργου από τη ιαχειριστική Αρχή Εξερχόµενη αλληλογραφία έργου µε τη ιαχειριστική Αρχή Ε.Π.-16 Ηλεκτρονική αλληλογραφία έργου (εκτυπώσεις) µεταξύ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ Οργανισµού και ιαχειριστική Αρχής Ο ΥΛΙΚΟ ελτία Παρακολούθησης Πράξης ΕΞΩΤ ελτία Παρακολούθησης Υποέργου ΕΞΩΤ ελτία ήλωσης απανών Υποέργου και συνοδευτικά αυτών ΕΞΩΤ Έκτακτες αναφορές προς τη ιαχειριστική Αρχή Ορισµός Υπευθύνου οικονοµικής διαχείρισης έργου Εντολή πληρωµής Παραστατικά πληρωµής και εξόφλησης Συµφωνία ειδικού τραπεζικού λογαριασµού Εκτυπώσεις/αναφορές λογιστικού συστήµατος Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης ΕΞΩΤ

11 Σελ.: 11 Από: 24 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ Τεχνικό ελτίο Εγκεκριµένης Πράξης Νοµοθετικά κείµενα Ενηµερωµένη κατάσταση ισχύουσας νοµοθεσίας ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ Ε Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.14 Το τµήµα προγραµµάτων Ε.Ε. για τις ανάγκες παρακολούθησης έργου και πιστοποίησης των παραδοτέων, σχεδιάζει βάσεις δεδοµένων (access) ανά έργο. Ο σχεδιασµός των βάσεων γίνεται µε βάση το περιεχόµενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου. Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται απαραίτητα είναι τα εξής: 1. Όλα τα στοιχεία των ωφελουµένων (ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτικού -ειδικότητα -σχολική µονάδα νοµός Περιφέρεια - τηλέφωνα επικοινωνίας διεύθυνση κατοικίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - Α.Φ.Μ..Ο.Υ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού) 2. Στοιχεία της Σχολικής Μονάδας 3. Πεδία για την αναγραφή του φυσικού αντικειµένου 4. Πεδία για την περιγραφή και ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου 5. Στοιχεία συνεργαζόµενων φορέων (επιχειρήσεις επαγγελµατικοί φορείς κλπ) Η συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων δίνει τα ακόλουθα αποτελέσµατα ανά φάση υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και το τεχνικό δελτίο έργου: Αποτελέσµατα ανά Νοµό, Περιφέρεια και Σχολική Μονάδα του φυσικού αντικειµένου για κάθε φάση υλοποίησης του έργου. Αναλυτικά στοιχεία για το φυσικό αντικείµενο και τα παραδοτέα αυτού: Τίτλος, Κατηγορία, Είδος. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο πλήθος των ωφελούµενων (σχολικών µονάδων εκπαιδευτικών κλπ).

12 Σελ.: 12 Από: 24 Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο ανά κατηγορία είδος τοµέα, περιφέρεια και νοµό. Αναλυτικά στοιχεία ορθής υλοποίησης των παραδοτέων. Βοηθητικά στοιχεία για το βαθµό συµµετοχής ανά Σχολική Μονάδα, Νοµό, Περιφέρεια. Βοηθητικά στοιχεία για το βαθµό συµµετοχής ανά εκπαιδευτικό. ηµιουργία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης των ωφελούµενων, που αφορούν την επιµόρφωση, την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, την πρακτική άσκηση κλπ. Ανάλογα το εύρος (εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας έργα) και το περιεχόµενο κάθε έργου, απαιτείται δηµιουργία και δεύτερης βάσης, η οποία µπορεί να προσαρτηθεί στην κύρια αρχική και αφορά στην καταχώρηση επιπλέον στοιχείων του φυσικού αντικειµένου του έργου, όπως: 1. Ονοµατεπώνυµο µαθητή 2. Ειδικότητα 3. Τοµέας 4. Τάξη - Κύκλος 5. Σχολική Μονάδα 6. Φύλο Η συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων δίνει τα εξής αποτελέσµατα ανά φάση υλοποίησης του έργου: ηµιουργία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης ανά µαθητή Στατιστικά για το Φύλο των µαθητών ανά Νοµό και Περιφέρεια. Στατιστικά ανά τοµέα και ειδικότητα ανά Νοµό και Περιφέρεια. Βοηθητικά στοιχεία για το βαθµό συµµετοχής του τοµέα ή της ειδικότητας ανά Νοµό, Περιφέρεια Συνδυασµούς των παραπάνω στατιστικών. Στη ιεύθυνση Οικονοµικών για την µηχανογραφηµένη οικονοµική διαχείριση των έργων τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την εταιρία PROLINK

13 Σελ.: 13 Από: 24 σε περιβάλλον Oracle, Oracle Application Server και Windows 2003 Server. και παρέχουν τις ακόλουθες µηχανογραφικές εφαρµογές. 1. Γενική Λογιστική 2. Αναλυτική Λογιστική 3. ηµόσια Λογιστική 4. Πάγια 5. Εντάλµατα Πληρωµής 6. Γραµµάτια Είσπραξης 7. Επιταγές Πληρωτέες 8. Μητρώο Σπουδαστών 9. Μητρώο Προµηθευτών 10. Αποθήκη Πάγιου και Αναλώσιµου Υλικού 11. Γραφείο ιασύνδεσης 12. Οικονοµική Παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σε περιβάλλον UNIX και RM COBOL λειτουργούν οι µηχανογραφικές εφαρµογές Μισθοδοσίας και Μητρώου του προσωπικού της Σ..Σ.Τ.Ε. Τέλος υπάρχει εγκατεστηµένο firewall και software για τη προστασία του δικτύου από επιθέσεις ή επισκέψεις µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων. 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. και η Κεντρική Οµάδα Έργου είναι αρµόδιοι για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης έργου, τον έλεγχο προόδου του έργου, την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου, τη διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών και τη διαχείριση φακέλου έργου. Για την εφαρµογή του Συστήµατος Παρακολούθησης Εκτέλεσης δράσεων και παραδοτέων κάθε Έργου, στα πλαίσια του Σ ΕΠ, απαιτείται η συµµετοχή των παρακάτω: Κεντρική οµάδα έργου (Κ.Ο.Ε.) Ο Υπεύθυνος του έργου (Υ.Ε.) Ο Υπεύθυνος των υποέργων αυτεπιστασίας (Υ.Υ.Α.)

14 Σελ.: 14 Από: 24 Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης του έργου (Υ..Ε.) Οι Υπεύθυνοι Υποέργων (Υ.Υ.) Οι Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α..) Η εφαρµογή των διαδικασιών επιβλέπεται από το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. ενώ στη διαδικασία εφαρµογής συµµετέχουν αντίστοιχα των αντικειµένων τους οι ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος µε τα καθ ύλη αρµόδια Τµήµατα Η Κεντρική Οµάδα Έργου (ΚΟΕ) Η Κεντρική Οµάδα Έργου έχει όλες τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από τον εκάστοτε οδηγό Εφαρµογής και ιαχείρισης του έργου. Συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του Ιδρύµατος ( ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή ) και αποτελείται από εκπαιδευτικούς µε εµπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων/έργων και διοικητικούς υπαλλήλους (πάντα ένας διοικητικός από το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. µε εµπειρία στον σχεδιασµό και την οργάνωση της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ένας διοικητικός από την ιεύθυνση Οικονοµικών µε εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση έργων). Συνεδριάζει, τακτικά στο χρόνο, µια φορά το µήνα αλλά και έκτακτα όποτε αυτό απαιτηθεί, µε πρόσκληση του Υπευθύνου του έργου, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα στα Μέλη της ΚΟΕ και στην οποία αναγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Η Κεντρική οµάδα έργου: Σχεδιάζει, παρακολουθεί και συµµετέχει στην υλοποίηση του Έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του έργου και το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε.. Εκπονεί τις προδιαγραφές δράσεων και παραδοτέων υποέργων µε σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του Έργου. Εκπονεί τα παραδοτέα επιστηµονικής στήριξης του έργου (Οδηγός Εφαρµογής και διαχείρισης, Εγχειρίδιο εφαρµογής και λειτουργίας). Συµµετέχει στην αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουµένων είτε πρόκειται για εκπαιδευτικούς, µαθητές και σχολικές µονάδες. Τηρεί φάκελο αναλυτικών πρακτικών των συνεδριάσεών της.

15 Σελ.: 15 Από: 24 Μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου έργου επανεξετάζει τον προγραµµατισµό έργου βάσει της πορείας υλοποίησής του, σε περίπτωση καθυστερήσεων εξετάζεται και προτείνεται αναπροσαρµογή του προγραµµατισµού. Εκπονεί τις τεχνικές προδιαγραφές για τους διαγωνισµούς των υποέργων και την εκτέλεση περαίωση όλων των ενεργειών που προβλέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία τη σχετική µε τη διενέργεια των διαγωνισµών, έργων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών που προβλέπονται από τα υποέργα της ενταγµένης πράξης. Παρακολουθεί την πορεία της οικονοµικής εξέλιξης (απορροφησιµότητα) του έργου Αποφασίζει λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις των µελών, εξειδικεύει και αναλόγως επικαιροποιεί ζητήµατα που αφορούν στο πρόγραµµα δράσεων του φυσικού αντικειµένου του έργου και των υποέργων αυτού. Συνεργάζεται µε το τµήµα Προγραµµάτων E.E. για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης έργου, τον έλεγχο προόδου του έργου, την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου και τη διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας κατά την υλοποίηση του Έργου. Συγκεντρώνει σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του έργου τα απαιτούµενα στοιχεία και συµπληρώνει τα Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου, Εκπονεί τις εξαµηνιαίες ή τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου του φυσικού αντικειµένου του έργου Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες και οι αποφάσεις της ΚΟΕ είναι γνωµοδοτικές και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Μέλη της Κεντρικής οµάδας έργου δύναται να συµµετέχουν στη παραλαβή των τελικών παραδοτέων έκαστου Υποέργου και να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση αυτών. 5.2.Υπεύθυνος Έργου Ο Υπεύθυνος Έργου, προέρχεται από τη Γενική ιεύθυνση ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Σιβιτανιδείου Σχολής µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες που αφορούν στις υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου. Συγκεκριµένα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

16 Σελ.: 16 Από: 24 Τη Σύνταξη και υπογραφή του Τεχνικού ελτίου Έργου και την υπευθυνότητα για την παρακολούθηση και τυχόν τροποποίησή του. Το Σχεδιασµό και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, σε συνεργασία µε την Κεντρική Οµάδα έργου, της οποίας προεδρεύει, και το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. Την Παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου του Έργου και συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής ιαχείρισης για την εξασφάλιση της συµβατότητας µεταξύ φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Τον Γενικό συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου του Έργου, σε συνεργασία µε το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. Τον Έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών παραγωγής και επιθεώρησης των παραδοτέων µέσω της συνεργασίας µε τις Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Φυσικού αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α.) και τους Υπευθύνους Υποέργων. Εισηγείται προς το ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική επιτροπή της Σιβιτανιδείου Σχολής για θέµατα εξειδίκευσης και υλοποίησης των υποέργων καθώς και για πιθανές διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Την Πιστοποίηση της Ορθής Εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Υποέργου. Την Πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής διαχείρισης του έργου. 5.3 Ο Υπεύθυνος υποέργων αυτεπιστασίας Ο Υπεύθυνος υποέργων αυτεπιστασίας (Υ.Υ.Α), ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων ( ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική επιτροπή) της Σιβιτανιδείου Σχολής, έχει δε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Προετοιµασία και υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης των απαιτούµενων για την εξέλιξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου του έργου εγγράφων. Σχεδιασµός και παρακολούθηση υλοποίησης των υποέργων αυτεπιστασίας, σε συνεργασία µε την Κεντρική Οµάδα έργου.

17 Σελ.: 17 Από: 24 Καθορισµό χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων/δράσεων αυτεπιστασίας. Γενικό συντονισµό των ενεργειών και των δράσεων που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου των υποέργων αυτεπιστασίας. Παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου των υποέργων αυτεπιστασίας και συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής ιαχείρισης για την εξασφάλιση της συµβατότητας µεταξύ φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης ή διόρθωσης των Υποέργων αυτεπιστασίας καθώς και τις προληπτικές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε συνεργασία µε τον Υ.Ε. Επικοινωνία µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, µέσω της διαβίβασης των απαιτούµενων και ορθά συµπληρωµένων εγγράφων και υποβολή σε αυτήν όλων των στοιχείων και εκθέσεων. Εφαρµογή των απαιτούµενων διαδικασιών που διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης για τα παραπάνω. Ενηµέρωση των µελών της ΚΟΕ ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης. Τήρηση όλων των διαχειριστικών στοιχείων και των παραδοτέων του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Υπεύθυνος υποέργων αυτεπιστασίας υποστηρίζεται από το απαιτούµενο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. 5.4 Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης Έργου Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης Έργου (Υ.O..Ε) προτείνεται από τον Υπεύθυνο του έργου, αποτελεί µέλος της ΚΟΕ και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Ο Υ.Ο..Ε. έχει τις αρµοδιότητες που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο οικονοµικής διαχείρισης του Ιδρύµατος. Κατανοµή της χρηµατοδότησης του Έργου, Παροχή στοιχείων κίνησης του λογαριασµού στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Προγράµµατος

18 Σελ.: 18 Από: 24 Προετοιµασία, συµπλήρωση, έλεγχος, αποστολή και ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης µε τα µηνιαία ελτία ήλωσης απανών Ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης σε συγκεκριµένα στάδια της πορείας υλοποίησης του έργου προκειµένου να λάβει σύµφωνη γνώµη όπως: σηµεία προληπτικού ελέγχου (έλεγχος προκήρυξης και τευχών δηµοπράτησης, προσυµβατικός έλεγχος, κλπ) τροποποίηση του έργου όπου απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης Πιστοποίηση της νοµιµότητας και κανονικότητας των πληρωµών του Έργου. Λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς τη διαχείριση της χρηµατοδότησης και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των διαχειριστικών πράξεων. Παρακολούθηση, έλεγχος και τήρηση όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εισηγήσεις προς τον Υπεύθυνο του έργου για θέµατα εξειδίκευσης και επικαιροποίησης του οικονοµικού προϋπολογισµού / απολογισµού του έργου Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης του Έργου υποστηρίζεται από το απαιτούµενο προσωπικό οικονοµικής - διαχειριστικής υποστήριξης που προέρχεται από τα αρµόδια εµπλεκόµενα τµήµατα των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος. 5.5 Οι Υπεύθυνοι Υποέργων Οι Υπεύθυνοι Υποέργων (Υ.Υ.) είναι φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από την Σιβιτανίδειο Σχολή, (δύναται να προέρχονται και από την Κεντρική Οµάδα έργου) όπως περιγράφονται στα Τεχνικά ελτία υποέργων και έχουν οριστεί µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος µπορεί να είναι και µέλη της Κεντρικής Οµάδας έργου. ιαθέτουν σηµαντική γνώση στη σχετική θεµατική περιοχή και εµπειρία στην παρακολούθηση έλεγχο επίβλεψη σχετικών έργων και αναλαµβάνουν να: Συντάσσουν και υπογράφουν το Τεχνικό ελτίο Υποέργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του κάθε Υποέργου και τυχόν τροποποίησής του.

19 Σελ.: 19 Από: 24 Συµµετέχουν στο συνολικό σχεδιασµό και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.). Ελέγχουν την τήρηση των διαδικασιών παραγωγής και επιθεώρησης των παραδοτέων του Υποέργου, σε συνεργασία µε την αντίστοιχη Επιτροπή παραλαβής και Πιστοποίησης Φυσικού αντικειµένου. Επιβλέπουν την τήρηση των προδιαγραφών στις διεργασίες του κάθε υποέργου, σε συνεργασία µε άλλα µέλη της ΚΟΕ. Συντονίζουν την υλοποίηση των εργασιών του Υποέργου σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου. Υλοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης ή διόρθωσης του Υποέργου καθώς και τις προληπτικές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε συνεργασία µε τον Υ.Ε. Συµµετέχουν σε συναντήσεις µε τον Υ.Ε. εφόσον αυτό απαιτείται για την αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Υ.Ε. συνεργάζεται µε τους Υ.Υ. ώστε να ελέγχεται η τήρηση του σχεδιασµού, να εντοπίζονται προβλήµατα και να προτείνονται διορθωτικές παρεµβάσεις σε κάθε υποέργο. 5.6 Οι Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α.) Οι Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α.) συγκροτούνται µε απόφαση της ΚΟΕ, αποτελούνται είτε από µέλη της ΚΟΕ είτε από εξειδικευµένα επιστηµονικά στελέχη του Ιδρύµατος µε τα ακόλουθα καθήκοντα: Ποιοτική και ποσοτική Παραλαβή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί για τα παραδοτέα κάθε υποέργου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Υποέργου και τον Υ.Ε. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εργασιών του αναδόχου που έχει αναλάβει την υλοποίηση της σχετικής δράσης του υποέργου σε συνεργασία πάλι µε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Υποέργου. Κατ εξαίρεση για την πιστοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων των υποέργων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, εφαρµόζεται µια διαδικασία που

20 Σελ.: 20 Από: 24 προβλέπει: α) την έκδοση εντύπου πιστοποίησης της υλοποίησης κάθε παραδοτέου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί, υπογεγραµµένη από τα µέλη της Κεντρικής οµάδας έργου β) την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων αυτών από την αρµόδια Ε.Π.Π.Φ.Α. και γ ) την έκδοση της βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του υποέργου από τον Υ.Ε. 5.7 Ο Υπεύθυνος ηµοσιότητας (Υ..) Ο Υπεύθυνος ηµοσιότητας (Υ..) είναι µέλος της ΚΟΕ έχει την ευθύνη για το συντονισµό του έργου της δηµοσιότητας και συνεργάζεται µε τους αναδόχους υποέργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας. Ειδικότερα: Συντάσσει και αποστέλλει προς την ΚΟΕ το Σχέδιο ηµοσιότητας για το Έργο το οποίο συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό εφαρµογής και διαχείρισης του έργου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας που θέτει το θεσµικό πλαίσιο της εκάστοτε προγραµµατικής περιόδου. Συνεργάζεται µε τους Υ.Υ. και τον Υ.Ε. κάθε φορά που σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι δράσεις δηµοσιότητας. Ελέγχει και παρακολουθεί όλα τα έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα δηµοσιότητας (π.χ. επιστολές ενηµέρωσης, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, παρουσίαση πληροφοριών σε ιστοσελίδες, προϊόντα του Έργου, κλπ) που προετοιµάζονται στο πλαίσιο των υποέργων, πριν αυτά κυκλοφορήσουν προς το κοινό. Τηρεί αρχείο µε όλες τις δράσεις δηµοσιότητας του έργου. Ενηµερώνει την ΚΟΕ για όλα τα θέµατα που αφορούν το έργο της δηµοσιότητας. Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός σχεδίου δράσεων επικοινωνίας σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα.

21 Σελ.: 21 Από: Η Οµάδα διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του έργου Η Οµάδα διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του έργου είναι υπεύθυνη για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει στα πλαίσια του κάθε Υποέργου και συγκροτείται από το προσωπικό που υπηρετεί στα τµήµατα των διοικητικών υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υλοποίηση και διαχείριση έργων. Αναλυτικότερα η οµάδα διοικητικής υποστήριξης πρέπει να τηρεί: Τα στοιχεία του φυσικού αντικειµένου του Έργου. Τα παραδοτέα της Κεντρικής οµάδας έργου. Τα παραδοτέα όλων των υποέργων αρχειοθετηµένα α) σε φακέλους ανά υποέργο και β) σε ηλεκτρονική µορφή. Τα απαραίτητα διαχειριστικά έγγραφα και την αλληλογραφία του έργου όλα τα απαιτούµενα στοιχεία των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου, των εκθέσεων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου, για το φυσικό αντικείµενο του Έργου, αντίγραφα των στοιχείων παρακολούθησης του φυσικού αντικειµένου του Έργου Ξεχωριστό αρχείο της αλληλογραφίας µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του αντίστοιχου Επιχειρησιακού προγράµµατος. Η οµάδα διαχειριστικής υποστήριξης πρέπει να τηρεί: αναλυτική οικονοµική και λογιστική παρακολούθηση των υλοποιούµενων ενεργειών, ανά Υποέργο Τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζονται µε τις επιλέξιµες δαπάνες, σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα «ΕΡΓΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ». Τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών, καθώς και τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισµών, αναθέσεις έργων

22 Σελ.: 22 Από: 24 Τις συµβάσεις µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη προκηρύξεων, δηµοσιεύσεις στον τύπο, φακέλους ανά υποέργο µε όλα τα στοιχεία των διαγωνισµών και των αναδόχων την κείµενη Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία κατά την εκτέλεση του Έργου. (π.χ. Θέµατα φορολογίας, Αναθέσεων, Προµηθειών). Τα εντάλµατα πληρωµών το χρηµατοδοτικό σχέδιο του έργου Το σύστηµα οικονοµικής παρακολούθησης το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα ισχύοντα της εθνικής οικονοµικής νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τα ζητούµενα των κοινοτικών κανονισµών. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του τελικού δικαιούχου πρέπει να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων Υποχρεωτικά τηρεί σε εκτυπωµένη και ηλεκτρονική µορφή σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου. Την ορθή αρχειοθέτηση όλων των παραστατικών Όλα τα στοιχεία του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου πρέπει να τηρούνται σε αρχειοθετηµένους φακέλους επί πέντε τουλάχιστον έτη µετά την τελευταία πληρωµή.

23 Σελ.: 23 Από: 24 Σχηµατική Παρουσίαση Οργανωτικής ιάρθρωσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (Υ.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ (Κ.Ο.Ε.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Υ.Υ.Α) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Υ.Υ.) ΥΠΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Υ..Ε.) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι συνεχόµενες γραµµές αποτυπώνουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες/ αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών συντελεστών ενώ οι διακεκοµµένες τις κατά περίπτωση συνεργασίες που ίσως απαιτηθούν.

24 Σελ.: 24 Από: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» Σελ.: 1 Από: 18 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( Π.3.4.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας είναι η τεκµηρίωση της διαδικασίας που ακολουθείται από τη Σιβιτανίδειο ηµόσια Σχολή Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ 71 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Περαίωση Εργασιών, Απολογισµός και Παραλαβή του Υποέργου Το υποέργο περαιώνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Διεύθυνση: Τηλ. / Fax: E-mail: Είδος έργων Τεχνικά έργα και μελέτες Προμήθειες και Υπηρεσίες Έργα με Ίδια Μέσα Χ Χ X Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 2. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕ 05 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μάρτιος 2016 Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 162 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 01. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ... 11 1.1 Σκοπός... 11

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις ενέργειες που απαιτούνται με στόχο τον προγραμματισμό των προμηθειών, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ. Εισηγητές: - Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ - Συμμετοχή: Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ. Εισηγητές: - Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ - Συμμετοχή: Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ Εισηγητές: - Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ - Συμμετοχή: Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Θέματα I. Νομοθετικό πλαίσιο ΙΙ. Περιεχόμενο του φακέλου διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «....» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός: Δ0-02 Έναρξη Ισχύος: 22/07/2010 Σελίδα 1 από 2 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής κάλυψης του Π.Ι. σε θέματα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 26-10-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση και βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των διαρθρωτικών ταµείων που οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο Σκοπός /Αντικείµενο Η επιτυχής διεξαγωγή των τυπικών και πρακτικών ενεργειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς προµήθειας οργάνων και αναλωσίµων ειδών, τα οποία εµπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα