Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία."

Transcript

1 Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Βασίλειος Τσούρας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 4 Συνθέσεων και Τεχνολογικής Αιχμής Περιοχή Οικοδομικής Σπουδές: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εκπαιδευτικό έργο: 1- Οικοδομική 1και 2 (3ο και 4ο εξάμηνο). Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, διάρκεια πέντε ωρών το κάθε ένα εβδομαδιαίως, στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο αντίστοιχα, περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις της γενικής οικοδομικής. Περιεχόμενο Οικοδομικής 1. Δίνονται υπό μορφή σκαριφήματος κατόψεις, τομή και εξωτερικό αξονομετρικό μικρής κατοικίας, στα οποία οι φοιτητές μπορούν να παρέμβουν συνθετικά. Ζητείται η διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα στοιχεία που διαμορφώνουν το εξωτερικό περίβλημα, οι ρύσεις στα δώματα και η σχεδίαση των κατασκευαστικών επιλογών. Περιεχόμενο Οικοδομικής 2. Στην κατοικία που δόθηκε στην οικοδομική 1 γίνεται η κατασκευαστική ανάλυση σε θέματα που αφορούν τις μονώσεις, συνολικά στο κτίριο, τα δάπεδα, η μελέτη παταριού και κλίμακας από ξύλινο ή μεταλλικό φέροντα οργανισμό και η κατασκευαστική ανάλυση ξύλινων κουφωμάτων. Στόχοι του μαθήματος Στην επεξεργασία ενός αρχιτεκτονικού έργου πρέπει να συνειδητοποιήσει ο σπουδαστής ότι, ο αρχιτέκτονας πρέπει εξ αρχής να λαμβάνει υπόψη του τις συνθετικές και κατασκευαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Την κατανόηση διαμόρφωσης και επεξεργασίας του φέροντος οργανισμού, όχι μόνο ως φέροντα στοιχεία, αλλά κύρια για το πώς εντάσσεται στην σύνθεση. Η οργάνωση της σκέψης, ταυτόχρονα με την συνθετική λύση, ώστε να εντοπίζονται και να επιλύονται τα κατασκευαστικά θέματα που προκύπτουν από τις επιλογές τους. Η επαφή και εξοικείωση με τα διάφορα δομικά υλικά, οι φυσικές και οι μηχανικές τους ιδιότητες και οι τρόποι εφαρμογής τους. Η εξάσκηση στην εκπόνηση γενικών κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, με ποιοτικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ως προς την σχεδιαστική ορθότητα των κατασκευαστικών αποφάσεων και επιλογών. 2- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Υποχρεωτικό διατομεακό μάθημα κορμού, διάρκειας έξι ωρών εβδομαδιαίως. Διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο της Σχολής από την περιοχή της Οικοδομικής και την περιοχή της Μορφολογίας Ρυθμολογίας. Περιεχόμενο μαθήματος Στο μάθημα γίνεται αναλυτική και συστηματική επιλογή παραδειγματικού οικιστικού συνόλου το οποίο δεν έχει αλλοιωθεί και διατηρεί τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του.

2 Εξετάζονται οι κοινωνικοί, ιστορικοί, οικονομικοί και άλλοι παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξη του οικισμού. Επίσης σημαντικό είναι το πώς καθορίστηκε ο δομικός χαρακτήρας των οικισμών σε σχέση με τα υλικά της περιοχής και τον τρόπο δόμησης. Η μελέτη του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των κτισμάτων και του συνόλου ο οποίος διαμορφώθηκε από τα μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά απαιτεί την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την τυπολογία των πρωταρχικών κτισμάτων, τον τρόπο που διαμορφώνονται μεταξύ τους, πως δημιουργούνται τα μέτωπα, την σχέση με τους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, το είδος των υλικών και το χρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών. Για την κατανόηση των δομικών στοιχείων και των παραδοσιακών κατασκευαστικών τεχνικών που έχουν τα κτίσματα, συγκεντρώνονται στοιχεία κατά κατηγορίες από διαφορετικά κτίρια στο οικισμό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον φέροντα οργανισμό, την δομή του, τα πατώματα, τις στέγες η τα δώματα, τα κουφώματα, την ποιότητα του εδάφους σχετικά με την θεμελίωση, τα κουφώματα κλπ. Από το πληροφοριακό υλικό υπό μορφή σκίτσου και φωτογραφίας, εντοπίζεται το δομικό σύστημα που επικρατεί στον οικισμό. Για να γίνει κατανοητό το δομικό σύστημα που επικρατεί, επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό αυθεντικό κτίριο και σχεδιάζεται σε μορφή αξονομετρικής τομής με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Στόχοι του μαθήματος Με την επί τόπου επίσκεψη οι σπουδαστές αποκτούν μια σημαντική εμπειρία από την λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική, εκτιμούν πόσο σημαντικό πολιτιστικό αγαθό είναι και γιατί πρέπει να διατηρηθεί - συντηρηθεί και να προστατευτεί από αλλοιώσεις, προκειμένου να συμβάλει στην ιστορική μνήμη του τόπου. Η διερεύνηση και κατανόηση πως τα δομικά υλικά και οι τεχνικές αποδίδουν μορφολογικά χαρακτηριστικά, πρότυπα και το αντίθετο. Με την ανάλυση του οικισμού αποκτούν σημαντικές γνώσεις και εφόδια για έναν απώτερο πολύ σημαντικό στόχο. Δηλαδή με ποιο τρόπο στο μέλλον θα παρέμβουν σε ένα παραδοσιακό ιστό με μία νέα κατασκευή ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά το παλιό και το νέο δηλώνοντας αντίστοιχα και τα δύο την ταυτότητα τους, χωρίς να υποπέσουν σε απομιμήσεις νεοπαραδοσιακού μοντέλου. 3- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α Υποχρεωτικό διατομεακό μάθημα κορμού, διάρκειας έξι ωρών εβδομαδιαίος, διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο της Σχολής από την περιοχή της Οικοδομικής και την περιοχή των Χώρων. Το μάθημα αφορά στην αναλυτική μελέτη μικρής κατασκευής, με μεταλλικά ή ξύλινα φέροντα στοιχεία. Περιεχόμενο μαθήματος Το θέμα επιλέγεται από τους διδάσκοντες του μαθήματος της Οικοδομικής και συνήθως αφορά μικρή κατασκευή σε περιβάλλον υπαίθρου. Η επιλογή της θέσης συναρτάται με την χρήση της κατασκευής: παρατηρητήριο σε ορεινή περιοχή, εξέδρα ναυαγοσώστη, πρόχειρο κατάλυμα ορειβατών, γέφυρα και εξέδρα περιοδικών εκθέσεων σε αστικό περιβάλλον κλπ. Καθοριστικές έννοιες στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος, είναι η αναλυτική προσέγγιση των σπουδαστών στην συνθετική έκφραση μέσα από γραμμικά φέροντα στοιχεία, γεγονός που καθιστά πολύπλοκο το συνθετικό εγχείρημα. Η πολυπλοκότητα εξαρτάται από τρείς παραμέτρους, η πρώτη αφορά το περιβάλλον ένταξης, η δεύτερη την προκατασκευή και η τρίτη στην αρχική για τους σπουδαστές συνθετική διαδικασία με γραμμικά φέροντα στοιχεία από μέταλλο ή ξύλο. Στο θέμα που δίνεται οι σπουδαστές πρέπει αρχικά να επιλέξουν το υλικό κατασκευής, την επιλογή του φορέα, τα υλικά διαμόρφωσης των δαπέδων, στέγασης, τις συνδέσεις των μελών μεταξύ τους και τον τρόπο που θα μεταφερθούν τα στοιχεία στη δύσβατη περιοχή. Η

3 παράμετρος της δύσβατης περιοχής έχει τεθεί ως θέμα εξ αρχής με δεδομένο οι σπουδαστές να μπουν στην διαδικασία ανάλυσης και σχεδίασης των προκατασκευασμένων στοιχείων. Στόχοι του μαθήματος Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν και να ιεραρχήσουν ένα σύνολο γενικών συνθετικών αρχών και κανόνων που αφορούν τις κατασκευές από ξύλο ή μέταλλο. Οι σπουδαστές θα πρέπει να αποκτήσουν ένα σύστημα που θα στηρίζεται στην θεωρητική κατάρτιση, στις πρακτικές δοκιμές με προπλάσματα, στα σκίτσα και στις σχεδιαστικές εφαρμογές. Η συνεχής αυτή ερευνητική διαδικασία έχει ως στόχο την γενικότερη κατανόηση και αναζήτηση συνθετικών αρχών που διέπουν τις ελαφριές κατασκευές, παρά σε ένα σύνολο εξειδικευμένων γνώσεων για κάθε τύπο κτιρίου ελαφριάς κατασκευής. Κατανόηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου και του μέταλλου με στόχο την χωρική σύνθεση και λειτουργία τους. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των συνδέσεων να μην περιορίζονται μόνο και μόνο στην στατική τους υπόσταση, αλλά να αποτελούν μορφολογικά και συνθετικά στοιχεία του συνόλου. Η κατανόηση και εφαρμογή της ακαμψίας που πρέπει απαραίτητα να συνυπάρχει στην κατασκευή, μέσω των συνδέσεων, του τριγωνισμού, των διαφραγμάτων σε κατακόρυφο επίπεδο και στις δύο διευθύνσεις καθώς επίσης και στα οριζόντια επίπεδα. Η μορφολογική αντιμετώπιση των μεταλλικών ελασμάτων στις συνδέσεις. Η ανάλυση της κατασκευής σε τμήματα για την μεταφορά και προκατασκευή. Η εφαρμογή στοιχείων πλήρωσης σε φέροντα οργανισμό από μέταλλό ή ξύλο. Οι τρόποι και τα συστήματα θεμελίωσης ανάλογα με την θέση, την μορφολογία του εδάφους και τα υλικά κατασκευής. 4- Αρχιτεκτονική και σεισμός στο 6ο Μάθημα επιλογής διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίως στην περιοχή της Οικοδομικής. Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά στην κατανόηση της συμπεριφοράς των κτιρίων (παραδοσιακών και σύγχρονων)σε σεισμικές φορτίσεις από την αρχική συνθετική σύλληψη. Περιεχόμενο Διδασκαλία του μαθήματος Το μάθημα είναι επιλογής και το παρακολουθούν συνήθως σπουδαστές και αναπτύσσεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τις διαλέξεις, όπου γίνεται αναφορά στους παραδοσιακούς και συγχρόνους τρόπους δόμησης του φέροντος οργανισμού, των στοιχείων πλήρωσης του εξωτερικού περιβλήματος, των πατωμάτων και των στεγών ή δωμάτων. Στην δεύτερη ενότητα εντάσσονται οι επισκέψεις στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και η επίσκεψη στην Ανωτάτη Σχολή Της Πυροσβεστικής. Πρώτη ενότητα Στο μάθημα αναλύεται και επισημαίνεται η αναγκαιότητα να συμπεριλαμβάνεται από τα αρχικά στάδια της συνθετικής σύλληψης το θέμα της συμπεριφοράς του κτιρίου σε σεισμικές φορτίσεις. Παρουσιάζονται παραδείγματα, από την παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική, για τους τρόπους που αντιμετωπίζονται τα κατασκευαστικά θέματα των κτιρίων σε σχέση με την δυναμική συμπεριφορά τους. Το φαινόμενο του σεισμού αρχικά παρουσιάζεται μέσα από τα απλά μαθηματικά δεδομένα ανάλυσης, εν συνεχεία γίνεται σταδιακή εκτενής αναφορά και περιγραφή του αρχιτεκτονικού αντισεισμικού, σχεδιασμού ο οποίος αφορά κύρια τον αρχιτέκτονα. Σε αυτή την αναφορά επισημαίνεται όχι μόνο η γενικότερη σύλληψη του

4 σχεδιασμού αλλά και όλων των δευτερευόντων στοιχείων της κατασκευής, έως και των κινητών στοιχείων του κτιρίου. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην γεωμετρία του κτιρίου και κύρια στην τοποθέτηση του κλιμακοστασίου, όχι μόνο των μεγάλων, υψηλών αλλά και των χαμηλών κτιρίων. Σημαντική και επιτυχής θεωρώ είναι η εκτενής αναφορά και σχολιασμός των σεισμών, των επιπτώσεων στα κτίρια και στον άνθρωπο που έχουν προκληθεί στην Ελλάδα. Εκεί οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται πλέον το μέγεθος της ευθύνης που αναλογεί στον αρχιτέκτονα. Δεύτερη ενότητα Η επίσκεψη στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π, ωφελεί τους σπουδαστές διότι παρακολουθούν στην σεισμική τράπεζα έναν πραγματικό σεισμό, συνήθως μεγάλου μεγέθους τις παραμορφώσεις και τις ζημιές που προκαλούνται στο προσομοίωμα κλίμακας 1/1.Στην συνέχεια γίνεται μικρή διάλεξη από τους καθηγητές του εργαστηρίου σχετική με το πείραμα. Επίσκεψη στην Ανωτάτη Σχολή της Πυροσβεστικής, όπου οι σπουδαστές στην αυτοσχέδια ανακλινώμενη τράπεζα, εν ξυρό κτίζουν τοίχο από οπτόπλινθους μήκους 2,0μ περίπου μήκους και 1,50μ ύψους, κάθετα και παράλληλα με την κλίση που παίρνει η τράπεζα. Με την σταδιακή μηχανική κλίση που παίρνει η τράπεζα, την οποία σταματάμε σε διάφορα σημεία όταν εμφανίζονται οι ρωγμές και συνεχίζουμε έως την κατάρρευση του τοίχου, οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται τις παραμορφώσεις της τοιχοποιίας εντός του επιπέδου της. Στο επόμενο πείραμα οι σπουδαστές πρώτα κτίζουν επίσης εν ξυρό ένα ορθογώνιο προσομοίωμα και στο δεύτερο πείραμα, στην απόληξη της τοιχοποιίας τοποθετούν ξυλοδεσιά. Εδώ ακλουθούμε την ίδια διαδικασία ανάκλησης της τράπεζας έως την κατάρρευση ολική η μερική. Με τα πειράματα αυτά οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται τις παραμορφώσεις που δέχεται μία τοιχοποιία όταν δρα σε αυτή σεισμός κάθετα και αντίστοιχα παράλληλα με τις πλευρές της. Στόχοι του μαθήματος Η σπουδαιότητα του αρχιτεκτονικού αντισεισμικού σχεδιασμού από τα αρχικά στάδια της σύνθεσης. Η κατανόηση του γεωφυσικού φαινόμενου, οι επιπτώσεις στα κτίρια και των άνθρωπο. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού των κτιρίων σχετικά με τις δυναμικές φορτίσεις. Οι κατασκευαστικές πρακτικές των παραδοσιακών μαστόρων που εξασφαλίζουν την σωστή συμπεριφορά που κτιρίου. 5- Ειδικά Θέματα οικοδομικής στο 8ο εξάμηνο Υποχρεωτικό κατ επιλογήν μάθημα διάρκειας τριών ωρών εβδομαδιαίως, στην περιοχή της Οικοδομικής. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση των παραδοσιακών κατασκευαστικών συστημάτων και οι σύγχρονες μέθοδοι επέμβασης και αποκατάστασης. Περιεχόμενο μαθήματος Τα κτίρια που επιλέγονται από τους διδάσκοντες του μαθήματος, βρίσκονται μέσα σε δομημένο οικιστικό σύνολο και συνήθως είναι εγκαταλειμμένες μικρές κατοικίες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετές φθορές και ζημιές αλλά διατηρούν πολλά από τα αυθεντικά κατασκευαστικά στοιχεία. Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά τη γεωμετρική αποτύπωση και την καταγραφή των ζημιών και φθορών στο σύνολο των δομικών στοιχείων και μελών που συγκροτούν το επιλεγμένο παραδοσιακό κτίριο. Στην δεύτερη φάση μελέτης αναλύονται και διατυπώνονται οι γενικές προτάσεις αποκατάστασης του κτιρίου, η νέα χρήση του και η επίλυση των κατασκευαστικών θεμάτων της νέας κατασκευής, σε συνάρτηση με την

5 αποκατασταθείσα υπάρχουσα κατάσταση. Με την επιτόπου επαφή και συστηματική αποτύπωση που έχουν οι σπουδαστές, διαμορφώνουν το υπόβαθρο για την επιλογή των αποφάσεων σε ότι αφορά τον τρόπο επέμβασης στο υπάρχον κτίριο, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή και τη νέα πρόταση επέμβασης. Οι επεμβάσεις αφορούν στην αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, των πατωμάτων, της στέγης ή του δώματος και των κουφωμάτων με σύγχρονες μεθόδους και υλικά. Επίσης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απαιτείται από τους σπουδαστές να προτείνουν την νέα χρήση που θα δώσουν στο κτίριο προκειμένου να αντιμετωπίσουν, αφενός το θέμα της ένταξης, αν θα χρειασθεί να επέμβουν με μια μικρή προσθήκη, αφετέρου να εξετάσουν και να επιλύσουν τα κατασκευαστικά θέματα που προκύπτουν από αυτή. Στόχοι του μαθήματος Να γίνει κατανοητή σε βάθος η κατασκευαστική ανάλυση του δομικού συστήματος και των μελών που συγκροτούν το κτίριο. Η συμπεριφορά του κτιρίου στις δυναμικές φορτίσεις σε συνδυασμό με τις φάσεις κατασκευής, τα υλικά δόμησης και τις επεμβάσεις που τυχών έχει υποστεί Η παθολογία του κτιρίου η οποία σχετίζεται με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εγκατάλειψη και την συμπεριφορά του στις σεισμικές φορτίσεις. Η επεξεργασία των συνθετικών και κατασκευαστικών προτάσεων της αποκατάστασης να αποτελούν σύνθεση των παραδοσιακών και σύγχρονων πρακτικών επέμβασης. 6- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 ου Αρχιτεκτονική Σύνθεση 7. Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα. Αποτελεί ενιαίο ετήσιο μάθημα μαζί με την Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8. Οργανώνεται και διεξάγεται σε συνεργασία των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (Τομέας Ι) και Οικοδομικής (Τομέας ΙV). Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών αφορά κτήριο δημόσιου χαρακτήρακαι σύνθετων λειτουργιών. Η ιδιαιτερότητα του μαθήματος Το μάθημα του εβδόμου ογδόου εξαμήνου χαρακτηρίζεται από τη σημαντική ιδιοτυπία της ετήσιας διεξαγωγής του. Διαθέτει έτσι τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να εισάγει τον ώριμο πια σπουδαστή σε σύνθετους προβληματισμούς, ικανούς να περιγράψουν το σύνολο της αρχιτεκτονικής προσπάθειας. Το μάθημα θίγει θέματα αστικής ένταξης και ισορροπίας δομημένου υπαίθριου χώρου, καθώς και επίλυσης περίπλοκων λειτουργικών προβλημάτων. Επίσης επιχειρεί να αποδώσει συγκεκριμένες κατασκευαστικές απαντήσεις στα γενικά συνθετικά ερωτήματα. Κριτήρια και αρχές σχεδιασμού. Τα χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και η σημασία τους στις συνθετικές επιλογές. Η ένταξη του κτηρίου στο περιβάλλον. Ανάπτυξη καθ ύψος και κατακόρυφη δομή του κτηρίου, χώροι εκκίνησης και συνάθροισης κοινού, επίλυση προβλημάτων εσωτερικής κυκλοφορίας. Η οργάνωση και ο χαρακτήρας του εσωτερικού χώρου, η σημασία των κατασκευών, των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού στη συνθετική επίλυση και στην έκφρασή του. Ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος. Σχεδιασμός του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε μία συνθετική ενότητα δημόσιας λειτουργίας. Εμβάθυνση σε θέματα σύζευξης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευαστικής έκφρασης. Μόρφωση και σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού. Παράμετροι που επηρεάζουν κατασκευαστικές και τεχνολογικές επιλογές. Παράμετροι σχεδιασμού περιβαλλοντικής ευκρισίας. 7- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 ου

6 Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8. Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα. Αποτελεί ενιαίο ετήσιο μάθημα μαζί με την Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8. Οργανώνεται και διεξάγεται σε συνεργασία των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (Τομέας Ι) και Οικοδομικής (Τομέας ΙV). Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών αφορά κτήριο δημόσιου χαρακτήρα και σύνθετων λειτουργιών. Εμβάθυνση σε θέματα σύζευξης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευαστικής έκφρασης. Μόρφωση και σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού. Παράμετροι που επηρεάζουν κατασκευαστικές και τεχνολογικές επιλογές. Παράμετροι σχεδιασμού περιβαλλοντικής ευκρασίας. Συγγραφή διδακτικών βιβλίων, σημειώσεων (αριθμός, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων) Σημειώσεις Οικοδομικής στον Τομέα 4 του ΕΜΠ Στα πλαίσια του μαθήματος Οικοδομική Ι, ΙΙ του τμήματος αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. συνέταξε βοήθημα για τους φοιτητές με θέμα: μονώσεις δαπέδων στοιχεία Φ.Ο. στατική λειτουργία πλαισίων προβολών θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, είδη δαπέδων και κουφώματα. Οι σημειώσεις αποτελούν συμπλήρωμα των αντιστοίχων κεφαλαίων του βασικού βιβλίου της Οικοδομικής του Τομέα. Ο σκοπός των σημειώσεων είναι να βοηθηθούν οι σπουδαστές σε θέματα σχετικά με την κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχετικά με τις αρχικές εργασίες, τα στοιχεία και την διαμόρφωση του Φ.Ο., την ανάλυση της κατασκευής και τις χαράξεις των ρύσεων στα δώματα. Διοργάνωση σπουδαστικών εργαστηρίων σε συνεργασία με άλλες σχολές

7 Εφαρμοσμένο επιστημονικό έργο: Αρχιτεκτονικό/καλλιτεχνικό έργο: Αρχιτεκτονικό έργο: Αποκατάσταση Κτιρίων 1996: Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης των ζημιών και φθορών του ναού Παναγιά Καλαμιώτισσα στη Βοιωτία. 1996: Μελέτη εξωκλησιού του Αγίου Χαράλαμπου στο νεκροταφείο της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά. 1997: Μελέτη εξωκλησιού του Αγίου Σπυρίδωνα της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά. 2000: Μελέτη αποκατάστασης ναΐσκου Αγίου Ιωάννη στην Παναγία Καλαμιώτισσα Βοιωτίας. 2002: Μελέτη αποκατάστασης ζημιών και διαρρύθμιση του κτίσματος των κατασκηνώσεων στην Ευαγγελίστρια Λιβαδειάς 2003: Μελέτη αποκατάστασης και επισκευής των όψεων διατηρητέας οικίας στο Φάληρο. 2003: Μελέτη - επίβλεψη αποκατάστασης ζημιών και φθορών στο αρχονταρίκι της Ι.Μ. Οσίου Λουκά στην Βοιωτία. 2004:Μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη του διατηρητέου κτιρίου στην Σκόπελο «Αποκατάσταση οικίας Π. Νιρβάνα» 2005:Μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη του διατηρητέου κτιρίου στο Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου «Αποκατάσταση αρχοντικού Γκλαβάνη» 2005: Επίβλεψη εργασιών ενίσχυσης των θόλων και της στέγης στον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Αθήνα. 2006: Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού του Αγίου Θωμά στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 2006:Μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη του διατηρητέου κτιρίου στην Μακρινίτσα Πηλίου «Αποκατάσταση αρχοντικού Καράβεργου» 2006: Μελέτη αποκατάστασης και προσθήκης κατ επέκταση και καθ ύψος διατηρητέου κτιρίου στο Ρούφ Αθηνών. 2007: Συνεργάτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνων για την ανάλυση και αποτύπωση της φέρουσας κατασκευής του ναού της Μητρόπολης Αθηνών. 2008: Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Αγίας Ελεούσας στις Πλαταιές Βοιωτίας. 2009: Μελέτη αποκατάστασης της Μονής των Ταξιαρχών στον Πρόδρομο Βοιωτίας. 2009: Επίβλεψη σε συνεργασία με τον καθ. κο. Ι. Κίζη και την Δρ. πολ/κο μηχ/κο κα. Ε. Τσακανίκα, για την αποκατάσταση του Μεταβυζαντινού Αρχοντικού των Μπενιζέλων στην Αθήνα. 2010: Επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού της Μητρόπολης Αθηνών. Κατοικίες 1995: Μελέτη - επίβλεψη ισόγειου εξοχικής οικίας στον οικισμό Παναγιά Καλαμιώτισσα Λιβαδειάς Α. Καραλή. 1998: Μελέτη - επίβλεψη νέας κατοικίας στον οικισμό Παναγιά Καλαμιώτισσα Λιβαδειάς, Θ. Γαλανόπουλου.

8 1997: Μελέτη - επίβλεψη ενοικιαζόμενων δωματίων στο Πευκί Ευβοίας. Π. Παππακωνσταντίνου. 1998: Μελέτη - επίβλεψη μικρού ξενοδοχείου στην Αράχοβα, Π. Οικονομάκη. 1998: Μελέτη - επίβλεψη εξοχικής οικίας στον Άγιο Σεραφείμ Λαμίας Χ. Ντάτσικα. 2000: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας Ι. Γκώνια στην Λιβαδειά. 2002: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας στην Νέα Κηφισιά, Α. Φλέρη. 2002: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας στο Κυριάκι Λιβαδειάς, Δ Βιέννα. 2003: Μελέτη - επίβλεψη ξενοδοχείου στην Αράχοβα, Α&Ι Πούλος. 2005: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας στην Λιβαδειά, Ν. Γκώνια. 2005: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας στην Λιβαδειά, Λ. Τρωγάδα. 2005: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας στην Λιβαδειά, Χ. Γκώνια. 2007: Μελέτη - επίβλεψη νέας πολυκατοικίας στην Λιβαδειά, Ι. Μούργου. 2008: Μελέτη - επίβλεψη νέας πολυκατοικίας στο Αιγάλεω, Χ Κώτσηρα. 2008: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας στην Πεντέλη, Κ. Τσιούφη. 2009: Μελέτη - επίβλεψη νέας οικίας Ελαφρές Κατασκευές 1998: Μελέτη - επίβλεψη πρόχειρων στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς με ξύλινο φ. ο. και επικάλυψη τέντα. 1998: Μελέτη - επίβλεψη επικάλυψης του υπαίθριου καφέ μπαρ όπερα στη Λιβαδειά με φ. ο. ξύλινο, επικάλυψη τέντα. 1999: Μελέτη - επίβλεψη στέγασης υπαίθριου χώρου στο καφέ Βυζαντινό στην Λιβαδειά. Φ.Ο, ξύλινοι δοκοί υπό προέκταση. 1999: Μελέτη - επίβλεψη μεταλλικής ανασυρόμενης όψης καταστήματος και αναρτώμενο μεταλλικό πατάρι στο καφέ «ΕΠΟΣ» στην Κηφισιά. 2009: Μελέτη - επίβλεψη αναψυκτήριου στον Ελικώνα Βοιωτίας, με φέροντα οργανισμό από σύνθετη ξυλεία. 2009: Μελέτη - επίβλεψη μοναστηριακού δωματίου (κελί) με φέροντα οργανισμό από σύνθετη ξυλεία. 2009: Μελέτη - επίβλεψη ξύλινης κατοικίας στον περνασσό. Δημόσια Κτίρια - Χώροι 2005: Μελέτη «Ανακατασκευής πέντε παιδικών χαρών και παιδότοπων στον Δήμο Υμηττού». 2008: Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης πλατείας στο Κυριάκι Λιβαδειάς, η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα κα. Ε. Λάγκαρη. 2008:Ανάθεση οριστικής μελέτης «Κατασκευή Δημαρχείου Πανελλήνιο πρότυπο κέντρο ιστορικών πολιτιστικών τουριστικών εκδηλώσεων στην κεντρική Ελλάδα με «Παράθυρο» το Χάνι της Γραβιάς «Οδυσσέας Ανδρούτσος». Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους: Π. Τσεκούρα - Γ. Καραγεώργος Κ. Ζαχαράτος Π. Παναγιωτόπουλος Α. Μάλτεζης PROTON Μελετιτική ΕΠΕ Δ. Ροκομάς Σ. Ράπτης Θ. Παπαγιάννης & Συνεργάτες ΑΕΜ.(Δεν έχει εκτελεσθεί). 2011: Μελέτη επίβλεψη Μουσείου Εκκλησιαστικών Κειμηλίων στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

9 2011: Μελέτη κέντρου Γεροντολογίας στο Δήλεσι Αττικής 2012: Μελέτη Γηροκομείου στο Νέο Ψυχικό. Δημοσιεύσεις αρχιτεκτονικού/καλλιτεχνικού έργου: (βιβλία, άρθρα, ανακοινώσεις, εκθέσεις αριθμός, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων) 1- Συμμετοχή στην έκδοση του τόμου «Παρουσία Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους» 2001 με θέμα την κατασκευαστική, μορφολογική και τυπολογική ανάλυση των παρεκκλησίων της Μονής, σε συνεργασία με τον Αρχαιολόγο κο. Δ. Ρουμπάνη. (σελ ) 2- Πρακτικά συνεδρίου «Ιστορία των Δομικών κατασκευών» στο 1 Ο Εθνικό συνέδριο στην Ξάνθη. 3- Συμμετοχή στην έκδοση του τόμου «Η συντήρηση και η αποκατάσταση ων Οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα» Μελέτη και κατασκευή νέας στέγης στο τέμενος Γαζί Χασάν πασά στην Κω. Συνεργασία με τους:π. Τουλιάτος Ε. Τσακανίκα. (σελ /2009) 4- Συμμετοχή στην εισήγηση σε συνεργασία με την λέκτορα Ε. Αλεξάνδρου για το συνέδριο της ΕΑΑΕ-ENHSA Construction Teachers Sub-network Workshop, στην Γένοβα της Ιταλίας ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION EDUCATION EXPERIMENTATION TOWARDS INTEGRARION 5- Συμμετοχή στην εισήγηση στο11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων, ΣΑΔΑΣ, Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Μαρτίου Εισήγηση: «Η παραδοσιακή κατασκευή στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση». Κώστας Καραδήμας, Αρχιτέκτων Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Βασίλης Τσούρας, Αρχιτέκτων, Λέκτωρ ΕΜΠ. 6- Συμμετοχή στην εισήγηση για την ημερίδα που οργάνωσε η Σχολή των Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. «Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά» σε συνεργασία με την λέκτορα Ε. Κωνσταντινίδου. Θέμα «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων» 7- Συμμετοχή στην εισήγηση σε συνεργασία με την Αναπληρότρια Καθηγήτρια κα. Ε. Εφαισίου,τον Επίκουρο Καθηγητή Κο Κ. Καραδήμα. για το συνέδριο της ENHSA-EAAE Conference. Educating Architects towards Innovative Architecture. Istanbul June Εισήγηση: «Educating Students and Community by Analyzing Vernacular Buildings.»Kostas Karadimas, Irene Efesiou & Vassilis Tsouras, National Technical University of Athens, School of Architecture, Athens, Greece. Εκθέσεις σπουδαστικών εργασιών 1- Συλλογική παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών του 8 ου εξαμήνου του ακαδ. έτους , στο μάθημα Ειδικά θέματα οικοδομικής του 8 ου, με θέμα την αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση επιλεγμένων λαϊκών κτιρίων στην Κέρκυρα. Η παρουσίαση έγινε από κοινού με τους συναδέλφους του Τομέα που μετείχαν στο μάθημα στο κτίριο της Νομαρχία της Κέρκυρας. 2- Συλλογική παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών του 5ου εξαμήνου του ακαδ. έτους , στο μάθημα Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 5α, με θέμα την αποτύπωση, καταγραφή οικισμών και κατασκευαστική ανάλυση επιλεγμένων παραδοσιακών οικισμών στα Κύθηρα. Η παρουσίαση έγινε από κοινού με τους συναδέλφους και από τους δύο Τομείς που μετείχαν στο μάθημα στο κτίριο του μουσείου στα Κύθηρα. Διακρίσεις, βραβεία: (αριθμός, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων) 1- Η διπλωματική εργασία της κας Ε. Λάγκαρη με επιβλέποντες τους διδάσκοντες. Κ. Μοραΐτη και Β. Τσούρα, απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό Celebration of Cities της

10 UIA (International Union of Architects) στην κατηγορία φοιτητών, της περιοχής II και συμμετείχε σε σχετική έκθεση στα πλαίσια της 10 ης Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο του Η εργασία δημοσιεύτηκε στο τεύχος που εκδόθηκε από την UIA σχετικά με τον διαγωνισμό. 2- Η διπλωματική εργασία τηςασημίνα Κυριαζή και η Αναστασία Στάμου, με επιβλέποντες τους διδάσκοντες, την καθηγήτρια κα. Μ. Γραφάκου και τον Επίκουρο Καθηγητή κο. Β. Τσούρα, απέσπασε στον διεθνή διαγωνισμό, L Ordine degli Architetti, Pianificatori,Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia ha sede a Piazzetta Matilde Serao, Napoli. το πρώτο βραβείο για την ενότητα "Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και μνημείων» με θέμα διπλωματικής "Πολυχώρος Μεσογειακής Διατροφής και Εστίασης στο παλιό εργοστάσιο στρατιωτικής αρτοποιίας στο Πάρκο Γουδί στην Αθήνα." Αναφορές του έργου από τρίτους: (αριθμός, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων) Λοιπή επιστημονική δραστηριότητα (μέλος διεθνών επιστημονικών οργανισμών, οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, επιμέλεια εκδόσεων, κλπ.

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 007-08 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πανεπιστημιούπολη, 65 00 Ρίο, Πάτρα / T: 610 996 357 F: 610 969 371 / www.arch.upatras.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Οργάνωση και Δομή Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος Department of Architecture. University of Patras.

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε .1. Ει σ αγ ω γ ή.1.1. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, με τα Φρούρια και το οικιστικό σύνολο, είναι μία ζωντανή πόλη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής και συγχρόνως τις ευαισθησίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Κωνσταντίνος Καραδήμας Εργαστήριο/Τομέας: Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα 4 «Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ) -------------------------------------------------------------------------------- ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

elaich Οδηγός Educational Toolkit

elaich Οδηγός Educational Toolkit elaich Educational Toolkit Για εκπαιδευτικούς και φορείς πολιτισμού συνεισφέρει στην αφύπνιση των νέων σχετικά με τις αξίες, τις αρχές και τις προκλήσεις διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς CULTURAL

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα

Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα Αρχιτεκτονικής ΠPOEΔPOΣ Παναγιώτα I. Πύλα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρίστος Χατζηχρίστος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤEΣ ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Μάριος Κ. Φωκάς Παναγιώτα I. Πύλα Χρίστος Χατζηχρίστος ΕΠIΚΟΥΡΟI KAΘHΓHTΕΣ Ανδρέας Σαββίδης Σωκράτης Στρατής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012. Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012. Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου Η πόλη υπόσχεται τις περισσότερες φορές παραπάνω από αυτό που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Δημοσιεύτηκε στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορία Δομικών Κατασκευών» Ξάνθη 2008, λήμμα Ε48 Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Ολυμπία Χατζοπούλου, Μαγδαληνή Χατζή, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Ευάγγελος Λυρούδιας

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Ευάγγελος Λυρούδιας ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 06 / Οκτώβριος 2013

αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 06 / Οκτώβριος 2013 06 αρχιτέκτονες Περιοδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / Περίοδος Γ / Τεύχος 06 / Οκτώβριος 2013 Διατίθεται δωρεάν Σελίδα 3 Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Σελίδα 4 Θεσσαλονική 2013 Στρατηγικές αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τρικάλων Αργοναυτών 1Γ, Τ.Θ. 348 26, T.K 421 00, Τρίκαλα τηλ. 24310-23602, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 188 23 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. 8602/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς EuroMed2015

Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς EuroMed2015 Περιλήψεις εισηγήσεων - Βιογραφικά Ομιλητών κατά αύξοντα αριθμό Καταχώρησης Αρ. Υποβολής Εργασίας 67 Βασιλική Νούλα, Άρης Καραχάλιος Βασιλική Νούλα: Είναι αρχαιολόγος και εργάζεται ως ειδική συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος Μπελαβίλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Νοέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας επιµέλεια: βύρων λευκωσία, ιωάννου 2013 Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ψηφιακή ηµερίδας έκδοση Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής ΑναγνωστόπουλοςΓιάννης, Ολοκληρωµένη «Κρητικών» παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης & Σχεδιασµού Αντικειµένων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης

Διαβάστε περισσότερα