Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»"

Transcript

1 Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»

2 Εισαγωγή Είδαμε ότι η κυριάρχη προσέγγιση στον χώρο της Μηχανικής Μετάφρασης βασίζεται στα δεδομένα: Τα συστήματα ΜΜ μαθαίνουν από τα διαθέσιμα δεδομένα Σε αυτή την παρουσίαση θα εξετάσουμε τι είδους δεδομένα χρειάζονται πώς μετασχηματίζουμε αυτά τα δεδομένα για να χρησιμοποιηθούν από τα συστήματα ΜΜ γιατί είναι σημαντικό να μας βοηθήσετε με τα δεδομένα που εσείς έχετε 2

3 Δεδομένα 3

4 Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Οτιδήποτε περιέχει λέξεις και, κατά προτίμηση, προτάσεις Π.χ. κείμενα όπως τεχνικές αναφορές, λόγοι, ιστοσελίδες, φυλλάδια, κ.λπ. Ιδιαίτερα, πρωτότυπα κείμενα ή τμήματα κειμένων, μαζί με τις μεταφράσεις τους σε μία ή περισσότερες γλώσσες Αλλά και γλωσσάρια ή λίστες με λέξεις σε μία ή περισσότερες γλώσσες 4

5 Κείμενα και μεταφράσεις 1/2 Οι μεταφράσεις από ανθρώπους αποτελούν τα πιο χρήσιμα δεδομένα Όσο περισσότερα δεδομένα αυτού του τύπου έχουμε, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα των συστημάτων ΜΜ Ιδανικά χρειαζόμαστε κείμενα σχετικά με συγκεκριμένα θεματικά πεδία (π.χ., ιατρική, δίκαιο, εκπαίδευση) 5

6 Κείμενα και μεταφράσεις 2/2 Η καλύτερη εκδοχή αυτών των δεδομένων είναι αυτά όπου το κάθε τμήμα κειμένου (παράγραφος ή πρόταση) έχει στοιχιστεί (align) με τη μετάφραση Αλλά και οι απλές δίγλωσσες ή πολύγλωσσες κειμενικές συλλογές είναι επίσης χρήσιμες Σε αυτές ξέρουμε ότι περιέχονται μεταφράσεις, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη η στοίχιση των κειμενικών τμημάτων Χρήσιμες είναι επίσης πολύγλωσσες συλλογές με συγκρίσιμα κείμενα (που δεν είναι μεταφράσεις αλλά πραγματεύονται τα ίδια θέματα) 6

7 Μεταφράσεις 7

8 Στοιχισμένες μεταφράσεις 8

9 Στοιχισμένες μεταφράσεις Πηγή: Αυτόματα ευθυγραμμισμένα κείμενα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας της Κύπρου 9

10 Λεξικά Ορολογίες Οντολογίες Τα πολύγλωσσα λεξικά και ορολογίες είναι πολύ χρήσιμα στην παραγωγή καλύτερων μεταφράσεων Περικλείουν όρους που ΠΡΕΠΕΙ να μεταφραστούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο όταν χειριζόμαστε κείμενα από συγκεκριμένα θεματικά πεδία Οι οντολογίες συνδέουν έννοιες, παρέχοντας π.χ. την πληροφορία ότι κάτι είναι μέρος κάποιου άλλου πράγματος FR ES EL abandon scolaire abandono escolar διακοπή της σχολικής φοίτησης abats despojo παραπροϊόντα σφαγίων abattage d'animaux sacrificio de animales σφαγή ζώων abrogation derogación κατάργηση Abruzzes Abruzos Αβρουζία absentéisme absentismo συστηματική απουσία από την εργασία abstentionnisme abstencionismo αποχή abus de confiance abuso de confianza απιστία κατάχρηση abus de droit abuso de derecho δικαιώματος abus de pouvoir abuso de poder κατάχρηση εξουσίας acceso a la πρόσβαση στην accès à l'éducation educación εκπαίδευση accès à l'emploi acceso al empleo πρόσβαση στην αγορά εργασίας 11

11 Κατάλληλα μορφότυπα Οποιοδήποτε μορφότυπο, αλλά τα παρακάτω είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα Μεταφραστικές μνήμες (.tmx) Αρχεία μετάφρασης σε XML (.xliff) Ιστοσελίδες (html) Κείμενα αποθηκευμένα σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ή άλλα κειμενικά αποθετήρια Απλό κείμενο (.txt) Word/OpenOffice (.doc,.docx,.odt,.rtf) Λογιστικά φύλλα (Excel/OpenOffice Calc) με γλωσσάρια και ορολογία Ακόμη και σκαναρισμένα κείμενα που μπορούμε να επεξεργαστούμε με OCR 12

12 Μεταδεδομένα Σύνολο Μεταδεδομένων Dublin Core 1. Τίτλος/Title 2. Συγγραφέας ή Δημιουργός/Creator 3. Θέμα/Subject 4. Περιγραφή/Description 5. Εκδότης/Publisher 6. Συντελεστής/Contributor 7. Ημερομηνία/Date 8. Τύπος Πόρου/Type 9. Μορφότυπο/Format 10. Κωδικός Πόρου/Identifier 11. Πηγή/Source 12. Γλώσσα/Language 13. Σχέση με άλλον πόρο/relation 14. Κάλυψη/Coverage 15. Δικαιώματα Χρήσης /Rights 13

13 Πού μπορούμε να βρούμε τα δεδομένα; Συλλογές αρχείων Διαδίκτυο 14

14 Μετασχηματισμός των δεδομένων 15

15 Μετασχηματισμός των δεδομένων Ας δούμε μια τυπική αυτόματη διαδικασία μετασχηματισμού για να χρησιμοποιηθούν τα πρωτογενή δεδομένα από τα συστήματα ΜΜ Ως παράδειγμα ας χρησιμοποιήσουμε σελίδες από το διαδίκτυο σε μορφή html (με πίνακες, εικόνες, κ.λπ.) Απαιτούνται Διάσχιση του ιστοτόπου και τοπική αποθήκευση του περιεχομένου Καθαρισμός (π.χ. Αφαίρεση του κειμένου που επαναλαμβάνεται, των διαφημίσεων κ.λπ.) Ανάκτηση των μεταδεδομένων που παρέχονται από το συγγραφέα Εντοπισμός των μεταφράσεων των σελίδων Κατάτμηση σε παραγράφους και προτάσεις Στοίχιση των μεταφρασμένων προτάσεων Υπολογισμός ενός βαθμού βεβαιότητας όσον αφορά τη στοίχιση των προτάσεων, κ.α. 16

16 Ένα παράδειγμα ενός ιστοτόπου πλούσιου σε πολυγλωσσικό περιεχόμενο

17 Διάσχιση του ιστοτόπου με βάση τους συνδέσμους κάθε σελίδας 18

18 Εντοπισμός της μετάφρασης μιας σελίδας

19 Αφαίρεση του κειμένου που επαναλαμβάνεται

20 Εξαγωγή μεταδεδομένων

21 Στοίχιση των μεταφρασμένων προτάσεων 22

22 Μετασχηματισμός σε δίγλωσσους γλωσσικούς πόρους

23 Διαδικασία που υποστηρίζει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες! Π.χ. EN-GA

24 EN-FR Score:

25 EN-LV

26 Γιατί ζητάμε τη συνδρομή σας και πώς μπορείτε να βοηθήσετε; 27

27 Ένας διαφορετικός και καλύτερος εναλλακτικός τρόπος Υπάρχει η τεχνογνωσία για τον αυτόματο μετασχηματισμό των δεδομένων στους απαραίτητους γλωσσικούς πόρους Αλλά όσον αφορά τον εντοπισμό τους και την εκκαθάριση των δικαιωμάτων χρήσης Είναι βέβαιο πως μπορούμε να ανακαλύψουμε και να αποθηκεύσουμε μόνο το «ορατό» και «επιτρεπτό» κομμάτι του περιεχομένου! Είναι βέβαιο πως στους οργανισμούς σας υπάρχει πολύ περισσότερο! 28

28 Ορατά δεδομένα σε σχέση με τα υπάρχοντα 29

29 Είδος κειμένων σε σχέση με το τμήμα του διαδικτύου που συνήθως αποθηκεύονται 30

30 Ζητάμε τη βοήθειά σας Ενισχύστε μας με κείμενα που υπάρχουν ήδη: Στους δημόσιους φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στα διάφορα κέντρα τεκμηρίωσης. Τεχνικές αναφορές, περιγραφές εκθεμάτων, βιβλία, φυλλάδια, λόγοι, κείμενα σε αποθετήρια συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, κ.λπ. Στους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών (Language Service Providers, LSP), οι οποίοι αναλαμβάνουν υπεργολαβίες μεταφραστικών έργων Βοηθήστε μας να έρθουμε σε επαφή με τους οργανισμούς σας και τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται! 31

31 Συμπεράσματα Η Μηχανική Μετάφραση με βάση τα δεδομένα αναπτύσσεται ταχύτατα και βελτιώνεται συνεχώς με την προσθήκη νέων δεδομένων Τα δεδομένα και οι πόροι για τα συστήματα ΜΜ δημιουργούνται με τον αναπροσδιορισμό των δεδομένων που ήδη υπάρχουν και/ή τη δημιουργία συνδέσεων σε αυτά Ας μην αφήσουμε τα δεδομένα σας σε απραξία! Στις επόμενες παρουσιάσεις θα δείτε πώς μπορείτε να συνεισφέρετε και να κερδίσετε από το CEF.AT 32

32 Η συμμετοχή σας είναι ουσιαστικής σημασίας! Ας δουλέψουμε μαζί! 33

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 14 ιαχείριση και έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να περιέχουν είτε ψηφιοποιημένα είτε πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα, ή και από τις δύο κατηγορίες συγχρόνως. Όμως τα πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010

Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional 2010... 17 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας... 23 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 29 Χρήση των αρχείων εξάσκησης... 31 Βοήθεια... 35

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημένο περιβάλλον μετάφρασης οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ενοποιημένο περιβάλλον μετάφρασης οδηγός γρήγορης εκκίνησης ενοποιημένο περιβάλλον μετάφρασης οδηγός γρήγορης εκκίνησης 2004-2011 Kilgray Translation Technologies. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 3 Το

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Προειδοποίηση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την αγορά μεταφραστικών υπηρεσιών

Οδηγός για την αγορά μεταφραστικών υπηρεσιών Οδηγός για την αγορά μεταφραστικών υπηρεσιών Έκδοση 2013 Εισαγωγή Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η αναζήτηση και χρήση μεταφραστικών υπηρεσιών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Οδηγίες χρήσης A-61830_el 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...1-1 Δυνατότητες...1-2 Υποστηρικτική τεκμηρίωση...1-3 Η Kodak Alaris Inc. και η NewSoft συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SEO. Επιμέλεια Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Digital Marketing Consultant & Web Developer

SEO. Επιμέλεια Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Digital Marketing Consultant & Web Developer SEO Επιμέλεια Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Digital Marketing Consultant & Web Developer ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δημιουργήστε μοναδικούς και ακριβής τίτλους για τις σελίδες σας Υποδείξετε τίτλους σελίδας χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης

Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου ELGG Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.4.1: Κατάλογος Γλωσσικών Τεχνολογιών (ΓΤ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Π3.4.1: Κατάλογος Γλωσσικών Τεχνολογιών (ΓΤ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Εθνική Ερευνητική Υποδομή Υποέργο 3 Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες Π3.4.1: Κατάλογος Γλωσσικών Τεχνολογιών (ΓΤ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Συγγραφείς: Διαθεσιμότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο &

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Σημασιολογικός Ιστός : Υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος YourBooks

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα