ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΩ ΕΦΡΜΟΓΩ ΤΜΗΜ ΜΗΧΟΛΟΓΩ ΜΗΧΙΚΩ ΤΕ ΠΤΥΧΙΚΗ ΕΡΓΣΙ ΘΕΡΜΣΗ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΣΜΟΣ ΣΕ Ε ΠΙΙΤΡΙΚΟ ΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΟΥΣΤΗΣ: ΠΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩ ΚΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΗΣ ΚΛΟΓΗΡΟΥ ΠΤΡ-2016

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τεχνολογικ Εκπαιδευτικ Ιδρύματος της υτικής Ελλάδας και αναφέρεται στην μελέτη θέρμανσης με καλοριφέρ μονοσωλήνιο με διαστασιολόγηση λέβητα διαστασιολόγηση κυκλοφορητή κ.τ.λ. και ψύξη με αεραγωγς και υπολογισμών αυτών σε Παιδιατρικό οσοκομείο. Στην αρχή μελετνται οι θερμικές απώλει που εκχωρν στο κτήριο κατά τις ψυχρές περιόδους. Στη συνέχεια μελετάται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας km του κτιρίου. κόμα υπολογίζεται το μέγεθος του λέβητα, το ετήσιο κόστος πετρελαίου, η διατομή και το ύψος της καπνοδόχου καθώς γίνεται και η διαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων. Επίσης υπολογίζονται οι πτώσεις πίεσης αλλά και οι απαιτμενοι στραγγαλισμοί καθώς και ο κυκλοφορητής της εγκατάστασης. Επιπλέον υπολογίζεται ο χρόνος στον οποίο εμφανίζονται σαν άθροισμα τα μέγιστα θερμικά κέρδη του κτιρίου στους καλοκαιρινς μήν καθώς και τα θερμικά κέρδη των επιμέρους δωματίων για τον συγκεκριμένο χρόνο. Τέλος υπολογίζεται η απαίτηση που υπάρχει σε κλιματιστική μονάδα, η διαστασιολόγηση των αεραγωγών και οι απώλειές τους καθώς και οι απαιτμενοι στραγγαλισμοί που προκύπτουν αλλά και η απαίτηση που υπάρχει σε ανεμιστήρα. Υπεύθυνη ήλωση Σπουδαστή: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος σπουδαστής έχει επίγνωση των συνεπειών του όμου περί λογοκλοπής και δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι συγγραφέας αυτής της Πτυχιακής, αναλαμβάνει την ευθύνη επί ολόκληρου του κειμένου εξ ίσου, έχω δε αναφέρει στην ιβλιογραφία μου όλ τις πηγές τις οποί χρησιμοποίησα και έλαβα ιδέ ή δεδομένα. ηλώνω επίσης ότι, οποιοδήποτε στοιχείο ή κείμενο το οποίο έχω ενσωματώσει στην εργασία μου προερχόμενο από ιβλία ή άλλ εργασί ή το διαδίκτυο, γραμμένο ακριβώς ή παραφρασμένο, το έχω πλήρως αναγνωρίσει ως πνευματικό έργο άλλου συγγραφέα και έχω αναφέρει ανελλιπώς το όνομά του και την πηγή προέλευσης. Ο σπουδαστής (Ονοματεπώνυμο).. i

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην μελέτη θέρμανσης με καλοριφέρ μονοσωλήνιο με διαστασιολόγηση λέβητα διαστασιολόγηση κυκλοφορητή κ.τ.λ. και ψύξη με αεραγωγς και υπολογισμών αυτών σε Παιδιατρικό οσοκομείο. ρχικά δίνονται τα σχέδια του οσοκομείου και στη συνέχεια γίνεται η ανάπτυξη του θέματος σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετνται οι θερμικές απώλει που υπάρχουν σε κάθε δωμάτιο κατά την ψυχρή περίοδο όπου και προκύπτουν και οι συνολικές θερμικές απώλει όλου του κτιρίου άρα και το μέγεθος του λέβητα. κόμα υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας km, το ετήσιο κόστος πετρελαίου με την μέθοδο των βαθμοημερών, η διατομή και το ύψος της καπνοδόχου, η διαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων καθώς δίνονται και σχέδια σύνδεσης μεταξύ τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι υπολογισμοί της πτώσης πίεσης όπου προκύπτει ο απαιτμενος κυκλοφορητής από τον δυσμενέστερο δρόμο και την μεγαλύτερη παροχή καθώς επίσης και οι στραγγαλισμοί στα απαραίτητα σημεία. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο υπολογισμός του ψυκτικ φορτίου σύμφωνα με την μέθοδο της ASHRAE. Υπολογίζεται ο χρόνος που υπάρχουν σαν άθροισμα τα μέγιστα θερμικά κέρδη του κτιρίου τους καλοκαιρινς μήν καθώς και τα θερμικά κέρδη των επιμέρους δωματίων για τον χρόνο αυτό. Επίσης υπολογίζεται η απαιτμενη κλιματιστική μονάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο υπολογίζεται η διαστασιολόγηση των αεραγωγών και οι απώλειές τους με τη μέθοδο της ίσης πτώσης πίεση και δίνονται τα σχέδια σύνδεσής τους. κόμα υπολογίζονται οι στραγγαλισμοί στα απαιτμενα σημεία καθώς και η απαίτηση σε ανεμιστήρα. Τα σπουδαιότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρσα εργασία είναι η δυνατότητα για όσο το δυνατόν καλύτερη εξισορρόπηση από πλευράς θερμικών απωλειών και θερμικών κερδών αντίστοιχα με σκοπό την μείωση σε κατανάλωση πετρελαίου και έτσι οικονομία σε ρύπους και χρήματα. κόμα η όσο το δυνατόν καλύτερη κατασκευή των σωληνώσεων θέρμανσης και των αεραγωγών ώστε να επιτευχθν λιγότερ απώλει και έτσι μεγαλύτερη οικονομία. ii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. i ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ iii ΕΙΣΓΩΓΗ. 1 Σχέδια οσοκομείου.. 3 ΚΕΦΛΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΣΗΣ 1.1 Υπολογισμός Θερμικών πωλειών ιαστασιολόγηση λέβητα Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας km Ετήσιο κόστος πετρελαίου Υπολογισμός καπνοδόχου Θερμαντικά σώματα Σχεδιασμός σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων.. 28 ΚΕΦΛΙΟ 2 ΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΩ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΩΣΕΙΣ 2.1 Υπολογισμός πτώσης πίεσης Υπολογισμός κυκλοφορητή Υπολογισμός στραγγαλισμών iii

5 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΞΗΣ 3.1 Μέγιστα θερμικά κέρδη όλου του κτιρίου Υπολογισμός θερμικών κερδών Υπολογισμός Κλιματιστικής Μονάδας (Κ.Μ.) Ετήσιο κόστος λειτουργίας θεριν κλιματισμ. 95 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΩ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΓΟΥΣ 4.1 πώλει τριβών και διαστασιολόγηση αεραγωγών Σχεδιασμός αεραγωγών Υπολογισμός στραγγαλισμών Υπολογισμός ανεμιστήρα ΣΥΜΠΕΡΣΜΤ ΙΛΙΟΓΡΦΙ iv

6 ΕΙΣΓΩΓΗ Ένας σημαντικός παράγοντας που αφορά την θέρμανση και τον κλιματισμό είναι η μόνωση. Η μόνωση είναι ένας παράγοντας από τον οποίο εξαρτώνται τα ποσά θερμικών απωλειών και θερμικών κερδών αντίστοιχα σε ένα κτίριο. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις μόνωσης όπως είναι εσωτερική ή εξωτερική. Το πόσο καλή μόνωση έχει ένα κτίριο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από δύο παράγοντ όπου είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ της μόνωσης καθώς και το πάχος αυτής. Όσο μικρότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και όσο μεγαλύτερο πάχος έχει μία μόνωση τόσο λιγότερ είναι οι θερμικές απώλει ή τα θερμικά κέρδη. Όμως ενώ όσο αυξάνεται το πάχος της μόνωσης ο συντελεστής θερμοπερατότητας μειώνεται από ένα πάχος και έπειτα ο συντελεστής αυτός ναι μεν μειώνεται αλλά με δυσανάλογο ρυθμό. Έτσι είναι απαραίτητος ένας καλός προσδιορισμός του συντελεστή της θερμικής αγωγιμότητας, του πάχους και άλλων στοιχείων για την όσο το δυνατόν καλύτερη λύση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η θέρμανση των χώρων. Ο πιο διαδεδομένος είναι με την χρήση θερμαντικών σωμάτων. Άλλ περιπτώσεις είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση, οι ηλεκτρικές θερμάστρ, οι ηλεκτρικές θερμάστρ ακτινοβολίας, οι ηλεκτρικοί θερμοπομποί, οι θερμάστρ με στερεό, υγρό ή αέριο καύσιμο, τα αερόθερμα καθώς και πολλά άλλα. ύο μεγάλ κατηγορί στα οποία χωρίζονται τα συστήματα θερμάνσεως είναι στο δισωλήνιο και στο μονοσωλήνιο σύστημα. Οι κύρι διαφορές αυτών είναι ότι στο δισωλήνιο σύστημα χρειάζονται περισσότερ κατακόρυφ στήλ (σωληνώσεις) ενώ στο μονοσωλήνιο χρειάζονται αρκετά λιγότερ. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του μονοσωλήνιου έναντι του δισωληνίου είναι η αυτονομία που προσφέρει, δηλαδή να έχουμε θέρμανση μόνο στο χώρο που εμείς επιθυμμε και όχι αναγκαστικά σε όλο το κτίριο. κόμα στο δισωλήνιο σύστημα το νερό που μπαίνει σε κάθε θερμαντικό σώμα είναι ίσης θερμοκρασία με την θερμοκρασία εισαγωγής και η θερμοκρασία εξαγωγής του θερμαντικ σώματος είναι ίδια με την θερμοκρασία εξαγωγής, ενώ στο μονοσωλήνιο σύστημα η θερμοκρασία εισαγωγής είναι η θερμοκρασία εισαγωγής του πρώτου θερμαντικ σώματος και η θερμοκρασία εξαγωγής είναι η θερμοκρασία εξαγωγής του τελευταίου θερμαντικ σώματος από αυτά τα σώματα που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους για αυτό και ο υπολογισμός των θερμαντικών σωμάτων στο μονοσωλήνιο σύστημα γίνεται με κάποι προσαυξήσεις στη θερμική ισχύ των θερμαντικών σωμάτων που θα υπολογιστν. κόμα υπάρχει και η περίπτωση αντί για θερμαντικά σώματα να θερμαίνεται ο χώρος με αερισμό μέσα από αεραγωγς. Το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης χωρίζεται κατά κύριο λόγο σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι η κεντρική μονάδα όπου είναι συνήθως ο λέβητας ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που θερμαίνει και ο οποίος έχει κατάληξη στα θερμαντικά σώματα. Υπάρχουν αρκετών ειδών λέβητ όπου ο ποιο διαδεδομένος είναι ο λέβητας πετρελαίου καθώς υπάρχουν οι ηλεκτρικοί λέβητ, οι λέβητ με καυσόξυλο, οι λέβητ με αέριο και πολλά άλλα. Επίσης διαφορετικών ειδών λέβητ υπάρχουν και όσο αφορά το υλικό κατασκευής τους όπως είναι οι μαντεμένιοι λέβητ και οι χαλύβδινοι λέβητ. Το 1

7 δεύτερο μέρος είναι το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης (οι σωληνώσεις) όπου μέσα σε αυτό ρέει το συνεργαζόμενο ρευστό (συνήθως νερό η ακόμα και ατμός) το οποίο μέσω αυτ του δικτύου ρέει από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα και μετά πάλι πίσω στο λέβητα. Τέλος το τρίτο μέρος είναι τα τερματικά σώματα όπου το εργαζόμενο ρευστό φτάνει σε αυτά και αποδίδει μέσω των θερμαντικών σωμάτων τα απαιτμενα ποσά ενέργειας στον χώρο. Κάτι πολύ σημαντικό όπου τα τελευταία χρόνια όσο αυξάνεται ακόμα περισσότερο είναι ο συνδυασμός με συστήματα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Μπορεί να κατασκευαστεί μία εγκατάσταση ώστε η απαιτμενη ενέργεια ή ένα μέρος αυτής να καλύπτεται με αυτά τα συστήματα και η υπόλοιπη ενέργεια να προσδίδεται από τον λέβητα. κόμα είναι δυνατός και ο συνδυασμός αυτών μαζί και με την ηλεκτρική ενέργεια. Όσον αφορά τα θερμικά κέρδη, χωρίζονται στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Εξωτερικά όπως ο τοίχος, τα παράθυρα και η στέγη και εσωτερικά όπως τα φώτα, οι άνθρωποι και ο εξοπλισμός. Η κυριότερη διαφορά των εξωτερικών με των εσωτερικών είναι ότι τα εξωτερικά θερμικά κέρδη σε αντίθεση με τα εσωτερικά είναι χρονοεξαρτώμενα. ηλαδή άλλο μήνα και ώρα εμφανίζει τα μέγιστα θερμικά κέρδη ο τοίχος, άλλη το παράθυρο και άλλη η στέγη. Έτσι δεν παίρνονται στη μελέτη αυτά τα μέγιστα αλλά με μία επαναληπτική διαδικασία βρίσκεται ο χρόνος στον οποίο εμφανίζονται τα μέγιστα θερμικά κέρδη σαν σύνολο από την εξωτερική δομή. Τέλος τα εσωτερικά κέρδη από τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό χωρίζονται στα αισθητά και στα λανθάνοντα. Η ψύξη συνήθως γίνεται με συστήματα αεραγωγών. Όταν υπάρχει η απλή περίπτωση ψύξης με αεραγωγς, δηλαδή χωρίς απαίτηση σε εξαερισμό τότε τα ολικά θερμικά κέρδη είναι όσα του κτιρίου. Όμως όταν υπάρχει η ανάγκη για εξαερισμό (όπου είναι και το ποιο σύνηθ) τότε θα πρέπει να υπολογιστν και τα επιπλέον θερμικά κέρδη που υπάρχουν λόγω αυτ. Για τον υπολογισμό των απωλειών τριβής στους αεραγωγς οι μέθοδοι που μπορν να χρησιμοποιηθν είναι αρκετές. Ο ποιο διαδεδομένος και ποιο εύκολος τρόπος είναι με την μέθοδο της ίσης πτώσης πίεσης. κόμα ένας διαδεδομένος τρόπος είναι η μέθοδος ανάκτησης στατικής πίεσης όπου με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να γίνει εξισορρόπηση (να μπουν στραγγαλισμοί), επίσης με αυτόν πετυχαίνεται λιγότερη πτώση πίεσης αλλά και μεγαλύτερ διαστάσεις αεραγωγών. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε συστήματα υψηλής ταχύτητας γι αυτό και συνήθως τοποθετνται συστήματα απορρόφησης του ήχου που κάνει ο αέρας. Είναι σύνηθ να χρησιμοποιείται η μέθοδος ανάκτησης στατικής πίεσης για τους αεραγωγς προσαγωγής και η μέθοδος ίσης πτώσης πίεσης στους αεραγωγς επιστροφής. 2

8 Σχέδια οσοκομείου Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ είναι με τις διαστάσεις του τυπικ θαλάμου νοσηλείας. Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ1 είναι με διαστάσεις 3,65 x 2,92. Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ2 είναι με διαστάσεις 8,00 x 5,44. Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ3 είναι με διαστάσεις 3,65 x 3,65. Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ4 είναι με διαστάσεις 3,65 x 4,86. Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ5 είναι με διαστάσεις 3,65 x 6,86. Τα δωμάτια που συμβολίζονται με το γράμμα Τ6 είναι με διαστάσεις 5,11 x 4,62. 3

9 4

10 5

11 ΚΕΦΛΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΣΗΣ Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου είναι: τοίχος με πάχος 0,60 m, τοίχος με πάχος 0,33 m, παράθυρα με διαστάσεις 1,36 x 2,03 και 1 x 2,03, στέγη, δάπεδο και πόρτα. Και τα δύο είδη τοίχων εξωτερικά και εσωτερικά αποτελνται από ασβεστοκονίαμα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,75 h οc, στη μέση υπάρχει μόνωση από πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,031 h και ανάμεσα στο ασβεστοκονίαμα και τη μόνωση υπάρχει τβλο με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,39 h. Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται η δομή και των δύο τοίχων καθώς και τα πάχη του κάθε στοιχείου σε m αντίστοιχα για τον κάθε τοίχο. Η στέγη στο πάνω μέρος της είναι με οπλισμένο σκυρόδεμα με 1% σίδερο, πυκνότητα ρ = 2300 και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 1,98 h, κάτω από το οπλισμένο σκυρόδεμα υπάρχει η μόνωση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,030 h και στο κάτω μέρος υπάρχει ασβεστοκονίαμα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,75 h. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δομή της στέγης καθώς και τα πάχη του κάθε δομικ στοιχείου σε m όπου το συνολικό πάχος της στέγης είναι 0,41 m. Το δάπεδο στο επάνω μέρος έχει πλακάκι με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,23 κάτω από αυτό υπάρχει επίχρισμα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 0,82 h h, και 6

12 τέρμα κάτω οπλισμένο σκυρόδεμα με 1% σίδερο, πυκνότητα ρ = 2300 και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας = 1,98 h. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δομή του δαπέδου καθώς και τα πάχη του κάθε δομικ στοιχείου σε m όπου το συνολικό πάχος του είναι 0,785 m. Η πόρτα έχει μήκος 1 m, ύψος 2,17 m και πάχος 0,016 m. Ο συντελεστής μεταφοράς α έχει παρθεί για εξωτερικς τοίχους και παράθυρα (προς εξωτερικό αέρα) έτσι = 6,62 h και = 21 h Με τα δεδομένα αυτά προκύπτει ο συντελεστής της θερμοπερατότητας k σε δομικ στοιχείου. h κάθε Τοίχος πάχους 0,60 m k = 0,22 h ή k = 0,045 h Τοίχος πάχους 0,33 m k = 0,25 h ή k = 0,051 h Παράθυρα με διαστάσεις 1,36 x 2,03 και 1 x 2,03 k = 2,4 h ή k = 0,49 h Στέγη k = 0,14 h ή k = 0,029 h άπεδο k = 1,27 h ή k = 0,26 h Πόρτα k = 2,4 h ή k = 0,49 h 1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩ ΠΩΛΕΙΩ Ο τύπος που χρησιμοποιείται για την εύρεση απωλειών θερμότηταςq είναι: = (1.1..) Όπου Q οι απώλει θερμότητας σε h, k ο συντελεστής θερμοπερατότητας σε h το εμβαδό σε και Τ η διαφορά θερμοκρασίας oc, 7

13 Η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία στο νοσοκομείο είναι 20 ο C. Το νοσοκομείο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη έτσι η ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία για αυτήν την πόλη είναι -5 ο C. Οι προσαυξήσεις που λαμβάνονται σε αυτό το Q είναι λόγω προσανατολισμ, που βρίσκεται από πίνακα, λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας, επίσης βρίσκεται από πίνακα με τιμές για συνεχή λειτουργία. Τέλος προστίθενται και οι απώλει λόγω αερισμ που στη συγκεκριμένη μελέτη λήφθηκαν 20 * για τον λόγο ότι το νοσοκομείο δεν βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή αλλά τε και σε μη πυκνοκατοικημένη, όπου είναι η συνολική περίμετρος των εξωτερικών ανοιγμάτων σε m. Οι συνολικές θερμικές απώλει του κτιρίου βρέθηκαν Q = 77290,50 h ή ,29 h. Ο παρακάτω πίνακας 1.1.α. δείχνει τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών. Πίνακας 1.1.α.: Υπολογισμός θερμικών απωλειών Ισόγειο Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις Είδος επιφάνειας Προσανατολισμός Πάχος τοίχου Μήκος Ύψος ή πλάτος ριθμός όμοιων επιφανειών φαιρμενη επιφάνεια πώλει θερμότητας χώρου m m m m^2 m^2 m^2 kcal/h*m ^2*oC oc kcal/h % % 1 + % kcal/h Ι1 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 6,86 25,04 25,04 1,27 12,5 397,51 Σύνολο: 608, ,02 620,32 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 755,92 Ι2 Τεξ. 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 6,86 25,04 25,04 1,27 12,5 397,51 Σύνολο: 758, ,02 773,75 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1044,95 Τελική επιφάνεια Συντελεστής Κ ιαφορά θερμοκρασίας πώλει θερμότητας χωρίς Προσανατολισ μ ZH ιακοπτόν κ.λ.π. ZD Συντελεστής προσαύξησης Ι2=Ι3=Ι4=Ι5=Ι6=Ι7 Συνολικές πώλει δοματίου: Ι2 = 1044,95 kcal/h, Ι3 = 1044,95 kcal/h, Ι4 = 1044,95 kcal/h, Ι5 = 1044,95 kcal/h, Ι6 = 1044,95 kcal/h, Ι7 = 1044,95 kcal/h Ι8 Τεξ. 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 4,86 17,74 17,74 1,27 12,5 281,61 Σύνολο: 642, ,02 655,53 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 926,73 8

14 Ι9 Τεξ. 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 4,86 17,74 17,74 1,27 12,5 281,61 Σύνολο: 642, ,02 655,53 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 926,73 Ι10 Τεξ.1 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 4, ,58 2,76 11,82 0, ,01 Πεξ.3 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 4,86 17,74 17,74 1,27 12,5 281,61 Σύνολο: 873, ,02 890,76 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*20,34 406,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 1297,56 Ι11 Τεξ. B 0,33 3, ,95 2,03 8,92 0, ,75 Πεξ. B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 3,65 1,92 7,01 7,01 0, ,53-0,785 3,65 2,92 10,66 10,66 1,27 12,5 169,2 Σύνολο: 371, ,12 415,83 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,06 121,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 537,03 Ι12 Τεξ. B 0,33 3, ,95 2,76 8,19 0, ,19 Πεξ. B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 1,92 7,01 7,01 0, ,53-0,785 3,65 2,92 10,66 10,66 1,27 12,5 169,2 Σύνολο: 410, ,12 459,78 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 595,38 9

15 Ι13 Τεξ.1 B 0,33 3, ,95 2,76 8,19 0, ,19 Πεξ. B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0, , ,75 Σ - 0,41 3,65 2,92 10,66 10,66 0, ,3-0,785 3,65 3,92 14,31 14,31 1,27 12,5 227,14 Σύνολο: 499, ,12 559,98 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 695,58 Ι14 Τεξ. B 0,33 2,65 3 7,95 2,76 5,19 0, ,44 Πεξ. B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 2,92 10,66 10,66 0, ,3-0,785 3,65 3,92 14,31 14,31 1,27 12,5 227,14 Σύνολο: 462, ,12 517,98 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 653,58 Ι15 Τεξ.1 B 0,33 1,9 3 5,7 5,7 0, ,63 Τεξ.2 B 0, , ,75 Σ1-0,41 1,9 3,8 7,22 7,22 0, ,27 Σ2-0, , ,5 1-0,785 1,9 3,8 7,22 7,22 1,27 12,5 114,62 2-0, ,27 12,5 15,88 Σύνολο: 462, ,12 517,98 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 653,58 Ι16 Τεξ.1 B 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 2,92 3 8,76 2,76 6 0, Πεξ.3 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 2,92 10,66 10,66 1,27 12,5 169,2 Σύνολο: 728, ,12 816,33 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*20,34 406,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 1223,13 Ι17 Τεξ. 0,6 9, ,85 16,24 13,61 0, ,86 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.5 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.6 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.7 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.8 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 1-0,785 8,95 5,11 45,73 45,73 1,27 12,5 725,96 2-0,785 1,7 1 1,7 1,7 1,27 12,5 26,99 Σύνολο: 1805, , ,31 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*48,48 969,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 2810,91 Ι18 Τεξ.1 0,6 7,3 3 21,9 4,06 17,84 0, ,12 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ.2 0,6 6, ,71 2,03 17,68 0, ,24 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ.3 0,6 1,13 3 3,39 3,39 0, ,65-0,785 7,3 6,57 47,96 47,96 1,27 12,5 761,38 Σύνολο: 1340, , ,61 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*18,18 363,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 1731,21 Ι19 Τεξ. 0,6 2,92 3 8,76 8,76 0, ,18-0,785 2,92 5,6 16,35 16,35 1,27 12,5 259,59 Σύνολο: 307, ,07 329,31 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 329,31 10

16 Ι20 Τεξ. 0,6 4, ,86 2,76 11,1 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 4,62 5,11 23,61 23,61 1,27 12,5 374,78 Σύνολο: 601, ,07 643,53 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 779,13 Ι21 Τεξ. 0,6 4, ,86 2,76 11,1 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 4,62 5,11 23,61 23,61 1,27 12,5 374,78 Σύνολο: 601, ,07 643,53 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 779,13 Ι22 Τεξ.1 0,6 4, ,86 2,76 11,1 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 5, ,33 15,33 0, ,32-0,785 4,62 5,11 23,61 23,61 1,27 12,5 374,78 Σύνολο: 685, ,12 768,04 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 903,64 Ι23 Τεξ. 0,6 4,6 3 13,8 13,8 0, ,9 1-0,785 2,6 2,4 6,24 6,24 1,27 12,5 99,06 2-0, ,4 6,8 6,8 1,27 12,5 107,95 Σύνολο: 282, ,12 316,86 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 316,86 Ι24 Τεξ.1 0,6 4,6 3 13,8 13,8 0, ,9 Τεξ.2 0,6 2,4 3 7,2 7,2 0, ,6 Σ - 0,41 4,6 2,4 11,04 11,04 0, ,64-0,785 4,6 2,4 11,04 11,04 1,27 12,5 175,26 Σύνολο: 329, ,12 368,93 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 368,93 Ι25 Τεξ. 0,6 4,6 3 13,8 13,8 0, ,9 Σ - 0,41 4,6 1,7 7,82 7,82 0, ,37-0,785 4,6 1,7 7,82 7,82 1,27 12,5 124,14 Σύνολο: 227, ,07 243,32 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 243,32 Ι26 Τεξ. 0,6 1,2 3 3,6 3,6 0, ,8 Σ1-0,41 3,8 2,2 8,36 8,36 0, ,26 Σ2-0,41 1,4 2,4 3,36 3,36 0, ,76 1-0,785 3,8 2,2 8,36 8,36 1,27 12,5 132,72 2-0,785 1,4 2,4 3,36 3,36 1,27 12,5 55,34 Σύνολο: 248, ,07 266,3 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 266,3 Ι27-0,785 2,2 1,2 2,64 2,64 1,27 12,5 41,91 Σ - 0,41 2,2 0,6 1,32 1,32 0, ,62 Σύνολο: 46, ,07 49,79 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 49,79 11

17 Ιχ1 Τεξ. 0,6 1,67 3 5,01 5,01 0, ,56-0,785 1,67 10,95 18,29 18,29 1,27 12,5 290,36 Σύνολο: 317, ,07 340,17 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 340,17 Ιχ2 Τεξ. 0,6 7,3 3 21,9 4,93 16,97 0, ,34 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Θεξ. 0, ,17 2,17 2,17 2, ,2-0,785 31,9 2,92 93,15 93,15 1,27 12,5 1478,76 Σύνολο: 1867, , ,05 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,12 262,4 Συνολικές πώλει δωματίου: 2354,45 Ιχ3 Τεξ. 0, , ,5 Σ - 0,41 0,5 1,2 0,6 0,6 0, ,1-0, ,2 1,2 1,2 1,27 12,5 19,05 Σύνολο: 38, ,07 40,77 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 40,77 Ιχ4 Τεξ. 0,6 3, ,95 4,34 6,61 0, ,36 Θεξ.1 0, ,17 2,17 2,17 2, ,2 Θεξ.2 0, ,17 2,17 2,17 2, ,2-0,785 3,65 1,7 6,21 6,21 1,27 12,5 98,5 Σύνολο: 395, ,02 403,17 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,68 253,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 656,77 Ιχ5-0,785 5,16 4,975 25,67 25,67 1,27 12,5 407,53 Σύνολο: 407, ,07 436,05 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 436,05 Ιχ6-0,785 10,45 2,92 30,51 30,51 1,27 12,5 484,41 Σύνολο: 484, ,07 518,32 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 518,32 Ιχ7 Τεξ. 0,6 5, ,32 16,32 0, ,76 Σ - 0,41 2,72 3,8 10,37 10,37 0, ,31-0,785 5,44 3,8 20,67 20,67 1,27 12,5 328,17 Σύνολο: 450, ,12 504,27 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 504,27 Ιχ8-0,785 1,7 2,6 4,42 4,42 1,27 12,5 70,17 Σύνολο: 70, ,07 75,08 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 75,08 Ιχ9-0,785 0,7 2,2 1,54 1,54 1,27 12,5 24,45 Σύνολο: 24, ,07 26,16 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 26,16 12

18 Ιχ10 Σ1-0,41 2,72 1,4 3,81 3,81 0, ,33 Σ2-0,41 5,4 1,8 9,72 9,72 0, ,02 Σ3-0,41 0,6 0,6 0,36 0,36 0, ,26 1-0,785 3,2 5,44 17,41 17,41 1,27 12,5 276,35 2-0,785 0,6 10,04 6,02 6,02 1,27 12,5 95,63 Σύνολο: 420, ,07 450,03 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 450,03 Ιχ11-0,785 5,12 1,2 6,14 6,14 1,27 12,5 97,54 Σύνολο: 97, ,07 104,36 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 104,36 Ιχ12-0,785 4,6 3,8 17,48 17,48 1,27 12,5 227,49 Σύνολο: 227, ,07 296,92 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 296,92 Ιχ13-0,785 1,2 4,6 5,52 5,52 1,27 12,5 87,63 Σύνολο: 87, ,07 93,76 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 93,76 Ισ1 Τεξ. 0,6 7,3 3 21,9 5,52 16,38 0, ,09 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 7,3 2,92 21,32 21,32 1,27 12,5 338,39 Σύνολο: 759, ,12 850,84 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1122,04 Ισ21 Τεξ. 0,6 1,7 3 5,1 5,1 0, ,05-0,785 6,81 5,16 35,14 35,14 1,27 12,5 557,84 Σύνολο: ,12 656,2 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 656,2 Ισ22 Τεξ.1 0,6 2,24 3 6,72 2,17 4,55 0, ,03 Θεξ. 0, ,17 2,17 2,17 2, ,2 Τεξ.2 0,6 7,3 3 21,9 21,9 0, ,45-0,785 7,3 2,24 16,35 16,35 1,27 12,5 259,56 Σύνολο: 535, ,12 599,47 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,34 126,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 726,27 Συνολικές απώλει Ισογείου: = 31515,07 13

19 α όροφος Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις Είδος επιφάνειας Προσανατολισμός Πάχος τοίχου Μήκος Ύψος ή πλάτος ριθμός όμοιων επιφανειών φαιρμενη επιφάνεια m m m m^2 m^2 m^2 kcal/h*m ^2*oC oc kcal/h % % 1 + % kcal/h α1 Τεξ. 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 361, ,02 368,29 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 639,49 α2 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 210, ,02 214,85 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 350,45 Τελική επιφάνεια Συντελεστής Κ ιαφορά θερμοκρασίας πώλει θερμότητας χωρίς Προσανατολισ μ ZH ιακοπτόν κ.λ.π. ZD Συντελεστής προσαύξησης πώλει θερμότητας χώρου α2=α3=α4=α5=α6=α7=α8=α9 Συνολικές πώλει δοματίου: α2 = 350,45 kcal/h, α3 = 350,45 kcal/h, α4 = 350,45 kcal/h, α5 = 350,45 kcal/h, α6 = 350,45 kcal/h, α7 = 350,45 kcal/h, α8 = 350,45 kcal/h, α9 = 350,45 kcal/h α10 Τεξ.1 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 5, ,32 2,76 13,56 0, ,58 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 5,44 19,86 19,86 1, ,56 Σύνολο: , πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 1374,21 α11 Τεξ.1 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 5, ,32 2,76 13,56 0, ,58 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 3,65 5,44 19,86 19,86 1, ,56 Σύνολο: 1081, , ,01 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1374,21 α12 Τεξ. B 0,6 3, ,95 4,06 6,89 0, ,9 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σύνολο: 281, ,12 315,28 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,12 242,4 Συνολικές πώλει δωματίου: 557,68 α13 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σύνολο: ,12 735,84 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1001,84 α14 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σύνολο: ,12 735,84 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1001,84 14

20 α15 Τεξ. B 0,6 3, ,95 6,09 4,86 0, ,73 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σύνολο: 392, ,12 439,19 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*18,18 363,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 802,79 α16 Τεξ. B 0,6 3, ,95 8,12 2,83 0, ,57 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σύνολο: 502, ,12 603,32 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*24,24 484,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 1088,12 α17 Τεξ. B 0,6 3, ,95 8,85 2,1 0, ,55 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 542, ,12 651,06 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*24,96 499,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1150,26 α18 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σύνολο: ,12 735,84 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1001,84 α19 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σύνολο: ,12 735,84 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1001,84 α20 Τεξ.1 B 0,6 3, ,95 2,03 8,92 0, ,06 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ.2 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 381, ,12 427,29 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,84 256,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 684,09 α21 Τεξ. 0,6 3, ,95 4,06 6,89 0, ,9 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ. 0,6 3, ,95 10,95 0, ,23 Σύνολο: 341, ,02 348,56 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,12 242,4 Συνολικές πώλει δωματίου: 590,96 α22 Τεξ. 0, ,18 11,82 0, ,01 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.5 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.6 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σύνολο: 795, ,02 811,73 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*36,36 727,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1538,93 15

21 α23 Τεξ.1 0, ,06 19,94 0, ,67 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ.2 0,6 7,5 3 22,5 2,03 20,47 0, ,59 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ.3 0,6 2,06 3 6,18 6,18 0, ,99 Σ - 0,41 8 7, , Σύνολο: 831, ,02 848,283 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*18,18 363,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 1211,88 α24 Τεξ.1 0,6 6,3 3 18,9 18,9 0, ,95 Τεξ.2 0, , Σ - 0,41 8 6,3 50,4 50,4 0, ,4 Σύνολο: 412, ,12 461,83 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 461,83 α25 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 210, ,07 225,38 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 390,98 α26 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 210, ,07 225,38 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 390,98 α27 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 210, ,07 225,38 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 390,98 α28 Τεξ.1 B 0,6 3, ,95 10,95 0, ,23 Τεξ.2 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 2,29 3,65 8,35 8,35 1, ,38 Σύνολο: 536, ,12 600,61 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 736,21 α29 Τεξ. 0,6 3, ,95 6,09 4,86 0, ,73 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σύνολο: 392, ,07 419,57 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*18,18 363,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 783,17 α30 Τεξ. 0,6 0,83 3 2,49 1,38 1,11 0, ,11 Πεξ.1 0,09 0,68 2,03 1,38 1,38 2, ,8 Σύνολο: 88, ,07 95,13 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*3,39 67,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 162,93 16

22 α31 Τεξ.1 0,6 3, ,95 10,95 0, ,22 Τεξ.2 0,6 5, ,32 2,76 13,56 0, ,58 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 2,29 5,44 12,46 12,46 1, ,53 Σύνολο: 695, ,12 779,44 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 915,04 αχ1 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6-0,785 1,36 7,3 9,93 9,93 1, ,21 Σύνολο: 480, ,07 514,47 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 650,07 αχ2 Τεξ. 0,6 1,36 3 4,08 2,03 6,11 0, ,61 Πεξ. 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8-0,785 2,29 1,36 3,11 3,11 1, ,88 Σύνολο: 254, ,12 284,8 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,06 121,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 406,01 ασ1 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σύνολο: 210, ,12 235,92 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 371,52 αα Τεξ. - 0,6 3, ,95 10,95 0,22 12,5 30,11 Σύνολο: 30, ,07 32,22 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 32,22 Συνολικές απώλει α ορόφου: = 23515,52 β όροφος Υπολογισμός επιφανειών Υπολογισμός απωλειών Προσαυξήσεις Είδος επιφάνειας Προσανατολισμός Πάχος τοίχου Μήκος Ύψος ή πλάτος ριθμός όμοιων επιφανειών φαιρμενη επιφάνεια πώλει θερμότητας χώρου m m m m^2 m^2 m^2 kcal/h*m ^2*oC oc kcal/h % % 1 + % kcal/h β1 Τεξ. 0,6 3, ,95 5,52 5,43 0, ,87 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 430, ,02 439,18 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 656,38 β2 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 280, ,02 285,74 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 421,34 Τελική επιφάνεια Συντελεστής Κ ιαφορά θερμοκρασίας πώλει θερμότητας χωρίς Προσανατολισ μ ZH ιακοπτόν κ.λ.π. ZD Συντελεστής προσαύξησης 17

23 β2=β3=β4=β5=β6=β7=β8=β9=β10 Συνολικές πώλει δοματίου: β2 = 421,34 kcal/h, β3 = 421,34 kcal/h, β4 = 421,34 kcal/h, β5 = 421,34 kcal/h, β6 = 421,34 kcal/h, β7 = 421,34 kcal/h, β8 = 421,34 kcal/h, β9 β11 Τεξ.1 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 5, ,32 2,76 13,56 0, ,58 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 520, ,02 530,74 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,56 271,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 801,94 β12 Τεξ. B 0,6 3, ,95 4,06 6,89 0, ,9 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: ,12 367,49 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,12 242,4 Συνολικές πώλει δωματίου: 609,89 β13 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 703, ,12 788,05 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1054,05 β14 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 703, ,12 788,05 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1054,05 β15 Τεξ. B 0,6 3, ,95 6,09 4,86 0, ,73 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 438, ,12 491,4 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*18,18 363,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 855 β16 Τεξ. B 0,6 3, ,95 8,12 2,83 0, ,57 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 549, ,12 615,31 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*24,24 484,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 1100 β17 Τεξ. B 0,6 3, ,95 8,85 2,1 0, ,55 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 B 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 589, ,12 659,87 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*24,96 499,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1159,07 18

24 β18 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 703, ,12 788,05 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1054,05 β19 Πεξ. B 0,09 3, ,95 10,95 2, Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 703, ,12 788,05 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*13,3 266 Συνολικές πώλει δωματίου: 1054,05 β20 Τεξ.1 B 0,6 3, ,95 2,03 8,92 0, ,06 Πεξ.1 B 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ.2 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 428, ,12 479,51 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,84 256,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 736,31 β21 Τεξ. 0,6 3, ,95 4,06 6,89 0, ,9 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Τεξ. 0,6 3, ,95 10,95 0, ,23 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 411, ,02 419,44 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*12,12 242,4 Συνολικές πώλει δωματίου: 661,84 β22 Τεξ. 0, ,18 11,82 0, ,01 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.4 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.5 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.6 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 8 5,44 43,52 43,52 0, ,32 Σύνολο: 948, ,02 967,59 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*36,36 727,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 1694,79 β23 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 280, ,07 299,75 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 435,35 β24 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 280, ,07 299,75 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 435,35 β25 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 280, ,07 299,75 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 435,35 19

25 β26 Τεξ.1 0,6 3, ,95 10,95 0, ,22 Τεξ.2 0,6 5, ,32 2,76 13,56 0, ,58 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 5,44 19,86 19,86 0, ,5 Σύνολο: 369, ,12 414,29 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 549,89 β27 Τεξ.1 B 0,6 3, ,95 10,95 0, ,23 Τεξ.2 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 317, ,12 355,6 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 491,2 β28 Τεξ. 0,6 3, ,95 6,09 4,86 0, ,73 Πεξ.1 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.2 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Πεξ.3 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 438, ,07 469,46 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*18,18 363,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 833,06 β29 Τεξ. 0,6 0,83 3 2,49 1,38 1,11 0, ,11 Πεξ.1 0,09 0,68 2,03 1,38 1,38 2, ,8 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 135, ,07 145,02 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*3,39 67,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 212,82 βχ1 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ1-0,41 40,15 1,36 54,6 54,6 0, ,1 Σ2-0,41 4,96 4,96 24,6 24,6 0, ,11 Σύνολο: 442, ,07 473,8 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 609,4 βχ2 Τεξ. 0,6 1,36 3 4,08 2,03 6,11 0, ,61 Πεξ. 0,09 1 2,03 2,03 2,03 2, ,8 Σ - 0,41 1,36 14,6 19,86 19,86 0, ,51 Σύνολο: 224, ,12 251,91 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,06 121,2 Συνολικές πώλει δωματίου: 373,11 βσ1 Τεξ. 0,6 3, ,95 2,76 8,19 0, ,05 Πεξ. 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 257, ,12 288,13 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*6,78 135,6 Συνολικές πώλει δωματίου: 423,73 βα Τεξ. - 0,6 3, ,95 10,95 0,22 12,5 30,11 Σ - 0,41 3,65 3,65 13,32 13,32 0, ,62 Σύνολο: 76, ,07 82,1 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*0 0 Συνολικές πώλει δωματίου: 82,1 20

26 βσ2 Τεξ.1 0,6 3, ,95 8,28 2,67 0, ,69 Πεξ.1 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.2 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Πεξ.3 0,09 1,36 2,03 2,76 2,76 2, ,6 Τεξ.2 0,6 1,36 3 4,08 4,08 0, ,44 Τεξ.3 0,6 1,36 3 4,08 4,08 0, ,44 Σ - 0,41 6,8 3,65 24,82 24,82 0, ,87 Σύνολο: 643, ,07 688,27 πώλει ερισμ: Q = ( ) * Ιολ= 20*20,34 406,8 Συνολικές πώλει δωματίου: 1095,07 Συνολικές απώλει β ορόφου: = 22259, ΙΣΤΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΗΤ πό την στιγμή όπου οι ολικές θερμικές απώλει όλου του κτιρίου είναι 77290,50 χρειαζόμαστε έναν λέβητα ο οποίος να έχει ισχύ από 77290,50 h και πάνω. h τότε Έτσι επιλέγεται ο λέβητας πετρελαίου THERMOSTAHL ENERSAVE EN-930 με ισχύ kcal h ή h. 1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΤΟΤΗΤΣ km άσει του νόμου του Κ.Ε...Κ. όπου χωρίζει την Ελλάδα σε τέσσερις κλιματικές ζών με ονομασί ΖΩΗ, ΖΩΗ, ΖΩΗ Γ και ΖΩΗ ανάλογα την πόλη στην οποία και βρίσκεται το υπό μελέτη κτίριο θα πρέπει ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιρίου να βρίσκεται κάτω από μία συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή αυτή βρίσκεται από διάγραμμα ή από αντίστοιχο πίνακα. Το κτίριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (ΖΩΗ Γ). Για το συγκεκριμένο κτίριο η μέση θερμοπερατότητα βρίσκεται εντός των ορίων. Οπότε το κτίριο πληροί τον κανονισμό του Κ.Ε...Κ.. Στον παρακάτω πίνακα 1.3.α. γίνεται ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας και στο διάγραμμα 1.3.α. γίνεται η σύγκριση για συμμόρφωση με τον ΚΕΚ. 21

27 Πίνακας 1.3.α.: Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας km Fi ( m^2 ) 968,75 42,19 νοίγματα 383,63 Στέγη 882,36 άπεδο 73,57 άπεδο ισογείου Fi ( m^2 ) 632,71 ki ( kcal / h * m^2 * ki * Fi ( kcal / h * oc ) oc ) 0,22 213,13 0,25 10,55 2,4 920,71 0,14 123,53 1,27 93,43 ki ( kcal / h * m^2 * 0,5 * ki * Fi ( kcal oc ) / h * oc ) 1,27 401,77 F = 2983,21 Σ ( ki * Fi ) = 1763,12 km = Σ ( ki * Fi ) / F = 0,58 ( kcal / h * m^2 * oc ) * 1,16 W / m^2 * oc 0,58 * 1,16 0,67 F / V = F = 2983,21 V = 7042,94 0,42 m^(-1) ιάγραμμα 1.3.α.: Έλεγχος τιμής του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας km 1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΛΙΟΥ Το κόστος πετρελαίου υπολογίζεται με την μέθοδο των βαθμοημερών. Η σχέση υπολογισμ είναι: 22

28 = 24 1 (1.4..) Όπου, : κατανάλωση ενέργειας kcal : Οι θερμικές απώλει του κτιρίου h TD: θερμοκρασιακή διαφορά χώρου και περιβάλλοντος ο C (ή K) D: αριθμός βαθμοημερών για μία περίοδο και ανάλογα με την περιοχή 24: 24 h : συντελεστής διόρθωσης βαθμοημερών Ε: συντελεστής απόδοσης όλου του συστήματος Έτσι: = 24 1 = 77290,50 h h 0, = ,30 1 0,7 : από την μελέτη = 77290,50 h TD: για εσωτερική θερμοκρασία 20 ο C και εξωτερική (Θεσσαλονίκη) 5 ο C, TD = 20 (- 5) TD = 25 ο C D: από πίνακα για όλο το χρόνο D = 1677 CD: από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει: CD = 0,727 Ε: για το σύστημα θέρμανσης του νοσοκομείου επιλέγεται: Ε = 0,7 23

29 : θερμογόνος δύναμη πετρελαίου = για το πετρέλαιο ά ί = ά ί = 77290,50 h ά ί =12607,90 (1.4..) ρ: πυκνότητα πετρελαίου ρ = 0,84 για το πετρέλαιο ά ί = ά ί ά ί = 12607,90 0,84 ά ί =15009,40 Για τιμή πετρελαίου 0,800 lt ό ί = ά ί ή ί ό ί = 15009,40 0,800 ό ί =12007,52 Άρα το συνολικό κόστος που έχω σε πετρέλαιο για ένα χρόνο είναι 12007,52 Το ετήσιο κόστος σε ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση με κλιματισμό είναι: : από την μελέτη = 77290,50 h ή 89,89 kw Ε: για το σύστημα θέρμανσης του νοσοκομείου με κλιματισμό επιλέγεται: Ε = 3,5 = 24 1 = 89, h 0, ,5 = 30059,52 h Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: 0,10 h Κόστος θέρμανσης με σύστημα κλιματισμ = 30059,52 h 0,10 h Κόστος θέρμανσης με σύστημα κλιματισμ = 3005,95 Κόστος θέρμανσης με σύστημα κλιματισμ: 3005, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΠΟΟΧΟΥ Η διαστασιολόγηση μίας καπνοδόχου περιλαμβάνει το ύψος της καθώς και την απαιτμενη διατομή της. = ύ ί + ύ ό + ύ ό + ( ύ ί ύ έ ) = ( 3 1,5 ) =10,5 (1.5..) : ύψος καπνοδόχου m κόμα πρέπει να έχει ύψος 1 4 m από την οροφή. Εδώ 2 m 24

30 Άρα το τελικό ύψος καπνοδόχου είναι =12,5 =10,5 +2 =12,5 Η επιφάνεια διατομής της καπνοδόχου δίνεται από την: : θερμική ισχύς λέβητα, kw = 2,75 : είναι ένας συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον συνδυασμό ύψους καπνοδόχου και θερμική ισχύς λέβητα : ύψος καπνοδόχου, m = 2,75 = 2,75 93, ,34 12,5 =0,056 (1.5..) : ο λέβητας είναι h όπου σε kw είναι = h 0, άρα το σε kw είναι = , =93,04 : από πίνακα για =12,5 και =80000 h =1283,34 : το ύψος της καπνοδόχου = 12,5 m Άρα η διατομή της καπνοδόχου είναι 0, ΘΕΡΜΤΙΚ ΣΩΜΤ (Θ.Σ.) Τα Θ.Σ. είναι τα τερματικά στοιχεία μίας εγκατάστασης. Στο δισωλήνιο σύστημα κάθε σώμα τροφοδοτείται με νερό 90 ο C και με συνήθεις θερμοκρασία εξόδου 70 ο C, έτσι ανάλογα με τις θερμικές απώλει του χώρου τοποθετείται ένα Θ.Σ. που να έχει ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από αυτές. Όμως στο μονοσωλήνιο σύστημα τα Θ.Σ. ενώνονται μεταξύ τους εν σειρά και έτσι το νερό της εισαγωγής των 90 ο C θα είναι η θερμοκρασία εισαγωγής μόνο του πρώτου σώματος, και της εξαγωγής των 70 ο C θα είναι η εξαγωγή μόνο του τελευταίου. Για κάθε θερμαντικό σώμα απαιτείται η εύρεση ενός διορθωτικ συντελεστή ε με τη βοήθεια του οποίου καθορίζονται οι διαστάσεις των Θ.Σ. που απαιτνται για την κάλυψη των απαιτμενων θερμικών αναγκών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω τιμές της εισαγωγής 90 οc και της εξαγωγής 70 οc ισχύουν στη συγκεκριμένη μελέτη όπου σε άλλ περιπτώσεις αυτές οι τιμές μπορεί να διαφοροποινται. Ο παρακάτω πίνακας 1.6.α. αφορά την μελέτη για τον υπολογισμό των θερμαντικών σωμάτων. 25

31 Πίνακας 1.6.α.: Υπολογισμός θερμαντικών σωμάτων Πίνακας Θερμαντικών σωμάτων Ισογείου Πρώτης κατακόρυφης στήλης Κλάδος ριθμός Χώρου Θερμικές πώλει Χώρου ( kcal / h ) ιαδοχικά αθροίσματα Θερμικών Φορτίων ( kcal / h ) Θερ/σια ερ στην Έξοδο του Θ. Σώματος ( oc ) Συντελεστής ιόρθωσης Ισοδύναμο Θερμικό Φορτίο ( kcal / h ) Θερμαντικό Σώμα Θερμαντική Σώματος ( m^2 ) Μήκος Θερμαντικ Σώματος ( mm ) 1 Ιχ2 (μισό) 1177, , ,23 ΙΙΙ / 655 / 12 2, Ι7 1044, , , ,27 ΙΙΙ / 655 / 11 2, Ι8 926, , , ,27 ΙΙΙ / 655 / 11 2, Ι , , , ,61 ΙΙΙ / 505 / 16 2, Ι9 926, , , ,40 ΙΙΙ / 655 / 11 2, Ιχ1 340, , ,18 401,40 ΙΙΙ / 655 / 5 1, Ι16 Ι ,13 653, ,13 653, ,99 1, ,90 758,15 ΙΙΙ / 505 / 16 ΙΙΙ / 905 / 6 2,66 1, Ισ1 Ιχ3 1122,04 40, ,15 673, ,15 1, ,35 49,74 ΙΙΙ / 905 / 10 ΙΙ / 905 / 1 3,00 0, εύτερης κατακόρυφης στήλης 1 Ιχ2 (μισό) 1177, , ,23 ΙΙΙ / 655 / 12 2, Ι3 Ι5 Ι13 Ι , ,92 695,58 595, , ,92 695,58 595, ,03 0,99 0,99 0, , ,47 688,62 589,43 ΙΙΙ / 655 / 11 ΙΙΙ / 655 / 11 ΙΙΙ / 655 / 7 ΙΙΙ / 655 / 6 2,53 2,53 1,61 1, Ι4 Ι6 Ι14 Ι , ,92 653,58 537, , , ,37 863, ,07 1,14 1,12 1, , ,21 732,01 601,47 ΙΙΙ / 655 / 12 ΙΙΙ / 655 / 12 ΙΙΙ / 905 / 6 ΙΙΙ / 655 / 7 2,76 2,76 1,80 1, Τρίτης κατακόρυφης στήλης Ι2 1044, , , ,60 ΙΙΙ / 655 / 11 2, Ι1 755, , ,13 854,19 ΙΙΙ / 905 / 7 2, Ιχ4 656, , ,20 788,12 ΙΙΙ / 905 / 7 2, Ι , , ,91 ΙΙΙΙ / 655 / 21 6, Ι , , ,21 ΙΙΙΙ / 505 / 16 4, Ισ21 656,20 656, ,95 623,39 ΙΙΙ / 655 / 7 1, Ιχ6 518,32 915, ,02 528,69 ΙΙΙ / 655 / 6 1, Ιχ5 436, , ,12 489,05 ΙΙΙ / 655 / 5 1, Ι20 779,13 779, ,96 747,96 ΙΙΙ / 905 / 6 1, Ισ22 726, , ,09 791,63 ΙΙΙ / 905 / 7 2, Ι19 329, , ,26 414,93 ΙΙΙ / 655 / 5 1, Ι22 903,64 903, ,98 885,57 ΙΙΙ / 905 / 7 2, Ι21 779, , ,11 864,83 ΙΙΙ / 905 / 7 2, Ιχ7 504,27 504, ,98 494,18 ΙΙΙ / 655 / 5 1, Ιχ10 450,08 729, ,07 481,59 ΙΙΙ / 655 / 5 1, Ιχ13 93, , ,22 114,39 ΙΙ / 505 / 3 0, Ι23 316,86 316, ,92 291,51 ΙΙ / 505 / 6 0, Ιχ12 296,92 465, ,02 302,86 ΙΙ / 505 / 6 0, Ιχ8, Ιχ9 101,24 664, ,22 123,51 ΙΙ / 505 / 3 0, Ι24 368,93 368, ,96 354,17 ΙΙΙ / 905 / 3 0, Ι26 266,32 502, ,11 295,62 ΙΙ / 505 / 6 0, Ι25 243,32 756, ,16 282,25 ΙΙ / 505 / 6 0, Ιχ11 104,36 104, ,92 96,01 ΙΙ / 505 / 3 0, Ι27 49,79 129, ,08 53,77 ΙΙ / 905 / 1 0,

32 Πίνακας Θερμαντικών σωμάτων α' ορόφου Πρώτης κατακόρυφης στήλης Κλάδος ριθμός Χώρου Θερμικές πώλει Χώρου ( kcal / h ) ιαδοχικά αθροίσματα Θερμικών Φορτίων ( kcal / h ) Θερ/σια ερ στην Έξοδο του Θ. Σώματος ( oc ) Συντελεστής ιόρθωσης Ισοδύναμο Θερμικό Φορτίο ( kcal / h ) Θερμαντικό Σώμα Θερμαντική Σώματος ( m^2 ) Μήκος Θερμαντικ Σώματος ( mm ) α6 350,45 350, ,90 315,41 ΙΙ / 505 / 6 0, α7 350,45 525, ,01 353,95 ΙΙΙ / 905 / 3 0, α8 350,45 876, ,12 392,50 ΙΙΙ / 655 / 5 1, ασ1 371,52 371, ,96 356,66 ΙΙΙ / 905 / 3 0, α9 350,45 546, ,10 385,50 ΙΙΙ / 905 / 3 0, α , , ,21 ΙΙΙ / 655 / 14 3, α , , , ,44 ΙΙΙ / 905 / 12 2, αχ1 682, , ,22 832,39 ΙΙΙ / 905 / 7 2, α , , ,98 981,80 ΙΙΙ / 655 / 11 2, α , , , ,93 ΙΙΙ / 655 / 11 2, α20 684, , ,18 807,23 ΙΙΙ / 905 / 7 2, α , , , ,76 ΙΙΙ / 505 / 16 2, α , , , ,22 ΙΙΙ / 905 / 10 3, εύτερης κατακόρυφης στήλης α1 639,49 639, ,99 633,10 ΙΙΙ / 655 / 7 1, α2 350,45 814, ,07 374,98 ΙΙΙ / 905 / 3 0, α3 350, , ,25 438,06 ΙΙΙ / 655 / 5 1, α4 α14 α13 350, , ,84 350, , , ,98 1,05 1,10 343, , ,02 ΙΙΙ / 905 / 3 ΙΙΙ / 655 / 11 ΙΙΙ / 505 / 16 0,95 2,53 2, α5 α15 α12 350,45 802,79 557,68 525, , , ,16 1,16 1,22 406,52 931,24 680,37 ΙΙΙ / 655 / 5 ΙΙΙ / 655 / 11 ΙΙΙ / 655 / 7 1,15 2,53 1, Τρίτης κατακόρυφης στήλης 1 2 α21 α22 590, ,93 590, , ,00 1,00 590, ,93 ΙΙΙ / 655 / 7 ΙΙΙ / 905 / 12 1,61 2, α24 α23 461, ,88 821, , ,12 1,13 517, ,42 ΙΙΙ / 655 / 7 ΙΙΙ / 905 / 12 1,61 2, α25 390,98 390, ,94 367,52 ΙΙΙ / 905 / 3 0, α26 390,98 586, ,07 418,35 ΙΙΙ / 655 / 5 1, α27 390,98 977, ,24 484,82 ΙΙΙ / 655 / 5 1, α31 915,04 915, ,95 869,29 ΙΙΙ / 905 / 7 2, α29 783, , ,04 814,50 ΙΙΙ / 905 / 7 2, α28 736, , ,16 854,00 ΙΙΙ / 905 / 7 2, αχ2 406,01 406, ,96 389,77 ΙΙΙ / 905 / 3 0, α30 162,93 487, ,08 175,96 ΙΙ / 505 / 4 0,

33 Πίνακας Θερμαντικών σωμάτων β' ορόφου Πρώτης κατακόρυφης στήλης Κλάδος ριθμός Χώρου Θερμικές πώλει Χώρου ( kcal / h ) ιαδοχικά αθροίσματα Θερμικών Φορτίων ( kcal / h ) Θερ/σια ερ στην Έξοδο του Θ. Σώματος ( oc ) Συντελεστής ιόρθωσης Ισοδύναμο Θερμικό Φορτίο ( kcal / h ) Θερμαντικό Σώμα Θερμαντική Σώματος ( m^2 ) Μήκος Θερμαντικ Σώματος ( mm ) β7 421,34 421, ,94 396,06 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β8 421,34 632, ,05 442,41 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β9 421, , ,20 505,61 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β11 801,94 801, ,99 793,92 ΙΙΙ / 905 / 7 2, βχ1 609, , ,12 682,53 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β10 421, , ,26 530,89 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β , , , ,05 ΙΙΙ / 655 / 11 2, β20 736, , ,12 824,67 ΙΙΙ / 905 / 7 2, βσ1 423, , ,24 525,43 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β , , , ,07 ΙΙΙ / 505 / 16 2, β , , , ,16 ΙΙΙ / 905 / 10 3, εύτερης κατακόρυφης στήλης β1 656,38 656, ,98 643,25 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β2 421,34 867, ,05 442,41 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β3 421, , ,18 497,18 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β4 421,34 421, ,92 387,63 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β5 421,34 632, ,03 433,98 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β6 421, , ,18 497,18 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β , , ,00 ΙΙΙ / 655 / 11 2, β , , , ,05 ΙΙΙ / 655 / 11 2, β15 855, , ,13 966,15 ΙΙΙ / 655 / 11 2, β , , , ,05 ΙΙΙ / 655 / 11 2, β12 609, , ,13 688,62 ΙΙΙ / 655 / 7 1, βα 82, , ,26 103,45 ΙΙ / 505 / 3 0, Τρίτης κατακόρυφης στήλης 1 2 β22 βχ2 1694,79 373, ,79 373, ,12 1, ,16 373,11 ΙΙΙ / 655 / 19 ΙΙΙ / 905 / 3 4,37 0, β21 β29 661,84 212, ,71 479, ,23 1,09 814,06 231,97 ΙΙΙ / 905 / 7 ΙΙ / 505 / 6 2,10 0, β23 435,35 435, ,93 404,88 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β24 435,35 653, ,06 461,47 ΙΙΙ / 655 / 5 1, β25 435, , ,23 535,48 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β28 833,06 833, ,96 799,74 ΙΙΙ / 905 / 7 2, β26 549, , ,05 577,38 ΙΙΙ / 655 / 7 1, β27 491, , ,23 604,18 ΙΙΙ / 655 / 7 1, βσ2 1095, , ,00 ΙΙΙ / 655 / 11 2, ΣΧΕΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΩΣΕΩ ΚΙ ΘΕΡΜΤΙΚΩ ΣΩΜΤΩ Στη συγκεκριμένη μελέτη τοποθετείται ένας λέβητας και χρησιμοποινται τρεις κατακόρυφ στήλ με νερό εισαγωγής 90 ο C και νερό επιστροφής 70 ο C. Παρακάτω είναι τα σχέδια της συνδεσμολογία κάθε ορόφου καθώς και η πλάγια όψη της εγκατάστασης. 28

34 29

35 30

36 ΚΕΦΛΙΟ 2 ΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΩ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΩΣΕΙΣ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η μελέτη των απωλειών πίεσης είναι απαραίτητη ώστε να βρεθν οι ανάγκ σε κυκλοφορητή, οι διαστάσεις των σωληνώσεων όλων των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης, καθώς επίσης και οι στραγγαλισμοί που πρέπει να τοποθετηθν για την σωστή κυκλοφορία του νερ. Για κάθε ένα τμήμα της εγκατάστασης ξεχωριστά καταγράφεται η ολική θερμότητα Q σε h και έπειτα από τον λόγο όπου Τ η διαφορά θερμοκρασίας εισαγωγής και εξαγωγής του νερ βρίσκεται η παροχή V σε h. Στη συνέχεια από ειδικά διαγράμματα σωληνώσεων βρίσκεται η πτώσης πίεσης R σε ( διάμετρος d σε in του σωλήνα και η ταχύτητα w σε του νερ στο συγκεκριμένο τμήμα. ) Σ.Υ., η Έπειτα από τη σχέση = R * L όπου L το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος σε m βρίσκεται η πτώση πίεσης που υπάρχει σε αυτό το τμήμα λόγω απωλειών ενέργειας στη σωληνογραμμή (λόγω τριβών) σε (mm) Σ.Υ. κόμα υπάρχουν οι απώλει ενέργειας λόγω των εξαρτημάτων (διακλαδώσεων, γωνιών κ.τ.λ.) όπου αρχικά για καθένα από αυτά βρίσκεται ο τοπικός συντελεστής ζ, στη συνέχεια αυτά τα ζ αθροίζονται και από πίνακα σε σχέση το άθροισμα των ζ (δηλαδή το Σζ) και την ταχύτητα του νερ στο συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται η τιμή της πτώσης πίεσης των εξαρτημάτων, Ζ, σε (mm) Σ.Υ. Έτσι οι ολικές απώλει ενέργειας δίνονται από τον τύπο = + Ο παρακάτω πίνακας 2.1.α. δείχνει το υπολογισμό της πτώσης πίεσης σε κάθε κλάδο της εγκατάστασης. 31

37 Πίνακας 2.1.α.: Υπολογισμός πτώσης πίεσης Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Σωληνώσεων Κεντρικής Θερμάνσεως Γενικά Στοιχεία ιατομή Σωλήνων Τμήμα Σωληνώσεως V / Q ( kcal / h ) L ( m ) d ( in ) w ( m / s ) R ( mm / m ) Σ.Υ. L * R ( mm ) Σ.Υ. Σζ ( - ) Ζ ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. Λ / /2 0, ,5 79,5 313, Λ 3865 / /2 0, ,5 79,5 313, / /4 0, ,5 36,75 206, / /4 0, ,5 36,75 206, / , , , / , , , Ι / , , ,00 Ι / , , ,00 Ι1 - α1 883 / , , ,00 α1 - Ι1 883 / , , ,00 α1 - β1 376 / /2 0, ,5 22,85 118,85 β1 - α1 376 / /2 0, ,5 22,85 118, Ι / , , ,00 Ι / , , ,00 Ι2 - α2 646 / /4 0, ,5 55,2 142,20 α2 - Ι2 646 / /4 0, ,5 55,2 142,20 α2 - β2 376 / /2 0, ,5 22,85 118,85 β2 - α2 376 / /2 0, ,5 22,85 118, Ι / , , ,00 Ι / , , ,00 Ι3 - α3 760 / /4 0, ,5 47,2 134,20 α3 - Ι3 760 / /4 0, ,5 47,2 134,20 α3 - β3 361 / /2 0, ,5 22,85 118,85 β3 - α3 361 / /2 0, ,5 22,85 118,85 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 1 Κατακορύφου β ορόφου Γενικά Στοιχεία ιατομή Σωλήνων Τμήμα Σωληνώσεως V / Q ( kcal / h ) L ( m ) d ( in ) w ( m / s ) R ( mm / m ) Σ.Υ. L * R ( mm ) Σ.Υ. Σζ ( - ) Ζ ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. β,1,1 63 / /8 0, ,5 18,5 118,50 β,1,3 111 / /8 0, , ,00 β,1,4 111 / /8 0, , ,00 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 1 Κατακορύφου α ορόφου α,1,1 53 / /8 0,18 4, ,5 106,50 α,1,2 36 / /8 0, , ,00 α,1,3 69 / /8 0, ,00 α,1,4 103 / /8 0, , ,00 α,1,5 134 / /8 0, ,00 α,1,6 112 / /8 0, , ,00 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 1 Κατακορύφου Ισογείου Ι,1,1 59 / /8 0, ,00 Ι,1,2 99 / /8 0, , ,00 Ι,1,3 128 / /8 0, ,00 Ι,1,4 117 / /8 0, ,00 Ι,1,5 35 / /8 0, , ,00 32

38 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 2 Κατακορύφου β ορόφου Γενικά Στοιχεία ιατομή Σωλήνων Τμήμα Σωληνώσεως V / Q ( kcal / h ) L ( m ) d ( in ) w ( m / s ) R ( mm / m ) Σ.Υ. L * R ( mm ) Σ.Υ. Σζ ( - ) Ζ ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. β,2,1 75 / /8 0,24 7, ,5 19,25 199,25 β,2,2 63 / /8 0, ,5 18,5 138,50 β,2,3 55 / /8 0, ,5 18,5 138,50 β,2,4 95 / /8 0, , ,00 β,2,5 87 / /8 0, , ,00 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 2 Κατακορύφου α ορόφου α,2,1 67 / /8 0, ,5 18,5 138,50 α,2,2 35 / /8 0, , ,00 α,2,3 90 / /8 0, , ,00 α,2,4 78 / /8 0,24 7, ,5 19,25 184,25 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 2 Κατακορύφου Ισογείου Ι,2,1 59 / /8 0, ,00 Ι,2,2 105 / /8 0, ,25 283,25 Ι,2,3 105 / /8 0, ,25 283,25 Ι,2,4 67 / /8 0, ,5 18,5 138,50 Ι,2,5 57 / /8 0, ,00 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 3 Κατακορύφου β ορόφου Γενικά Στοιχεία ιατομή Σωλήνων Τμήμα Σωληνώσεως V / Q ( kcal / h ) L ( m ) d ( in ) w ( m / s ) R ( mm / m ) Σ.Υ. L * R ( mm ) Σ.Υ. Σζ ( - ) Ζ ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. β,3,1 118 / /8 0, ,00 β,3,2 29 / /8 0, , ,00 β,3,3 65 / /8 0, ,5 18,5 148,50 β,3,4 94 / /8 0, , ,00 β,3,5 55 / /8 0, , ,00 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 3 Κατακορύφου α ορόφου α,3,1 53 / /8 0, ,5 18,5 158,50 α,3,2 138 / /8 0, ,00 α,3,3 59 / /8 0, ,5 18,5 148,50 α,3,4 122 / /8 0, ,00 α,3,5 29 / /8 0, , ,00 Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Των Κλάδων Της 3 Κατακορύφου Ισογείου Ι,3,1 123 / /8 0, ,5 18,5 410,50 Ι,3,2 140 / /8 0, ,00 Ι,3,3 87 / /8 0, , ,00 Ι,3,4 81 / /8 0, , ,00 Ι,3,5 92 / /8 0, , ,00 Ι,3,6 84 / /8 0, , ,00 Ι,3,7 52 / /8 0, ,5 18,5 148,50 Ι,3,8 36 / /8 0, , ,00 Ι,3,9 44 / /8 0, , ,00 Ι,3,10 7,7 / /8 0, ,3 26,30 33

39 2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ φ υπολογιστν οι συνολικές απώλει για κάθε ένα ξεχωριστό τμήμα της εγκατάστασης τότε για τον υπολογισμό του κυκλοφορητή θα πρέπει να παρθεί το άθροισμα των συνολικών απωλειών του δυσμενέστερου δρόμου ξεκινώντας από το λέβητα και έτσι αυτό το P θα είναι και η απαίτηση που θα υπάρχει σε κυκλοφορητή. Όπου ο κυκλοφορητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να καλύψει τις ανάγκ μόνο του δυσμενέστερου δρόμου και όχι όλων των κλάδων μαζί. υτό για τον λόγο ότι αν ο κυκλοφορητής θα έχει την ικανότητα να καλύψει της ανάγκ του δυσκολότερου τότε θα μπορεί να καλύψει και τις ανάγκ όλων των υπόλοιπων που θα έχουν λιγότερ απαιτήσεις. πό τη συγκεκριμένη μελέτη επιλέγεται ο ποιο δύσκολος δρόμος ο οποίος είναι: Λ,1,2. Οπότε ο κυκλοφορητής που χρειάζεται πρέπει να καλύπτει τις ανάγκ για P = 2317,20 mm Σ.Υ. και V = 3865 h. πό τους διαθέσιμους κυκλοφορητές για P = 2,31720 m Σ.Υ. και V = 3,865 h από το διάγραμμα 2.2.α. προκύπτει ο S40/70. Ο παρακάτω πίνακας 2.2.α.δείχνει τον υπολογισμό του κυκλοφορητή Το παρακάτω διάγραμμα 2.2.α. δείχνει την επιλογή του κυκλοφορητή. Πίνακας 2.2.α.: Υπολογισμός κυκλοφορητή Πίνακας Υπολογισμ ντιστάσεων Σωληνώσεων Κεντρικής Θερμάνσεως Γενικά Στοιχεία ιατομή Σωλήνων Τμήμα Σωληνώσεως V / Q ( kcal / h ) L ( m ) d ( in ) w ( m / s ) R ( mm / m ) Σ.Υ. L * R ( mm ) Σ.Υ. Σζ ( - ) Ζ ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. Λ / /2 0, ,5 79,5 313, / /4 0, ,5 36,75 206, / , , , Ι / , , ,00 Ι1 - α1 883 / , , ,00 α1 - β1 376 / /2 0, ,5 22,85 118,85 β1-2-β1 92 / /8 0, , ,00 β1-α1 376 / /2 0, ,5 22,85 118,85 α1-ι1 883 / , , ,00 Ι / , , , / , , , / /4 0, ,5 36,75 206,75 3-Λ 3865 / /2 0, ,5 79,5 313,50 Συνολικό P ( mm ) Σ.Υ. 2317,20 34

40 ιάγραμμα 2.2.α.: Επιλογή κυκλοφορητή 2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΡΓΓΛΥΣΜΩ φ βρεθεί η συνολική πτώση πίεσης σε κάθε κλάδο του συστήματος τότε θα πρέπει να γίνει μία εξισορρόπηση της ροής (με στραγγαλισμς) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως η επιθυμητή ροή να διαρρέει τον εκάστοτε κλάδο. υτό είναι απαραίτητο να γίνει για το λόγο ότι αν δεν υπάρξουν στραγγαλισμοί τότε όλη (σχεδόν όλη) η ροή θα επιλέξει τον ευκολότερο δρόμο με αποτέλεσμα στους υπόλοιπους να μην υπάρχει η απαιτμενη παροχή. Στραγγαλισμοί τοποθετνται σε κάθε σημείο όπου είναι συνδεδεμένο παράλληλα με ένα άλλο. Έτσι ο στραγγαλισμός σε αυτό το σημείο θα είναι η διαφορά της πτώσης πίεσης του δυσκολότερου δρόμου με αυτήν στην οποία απευθύνεται αυτό το σημείο. Ο στραγγαλισμός είναι μία βάνα η οποία τοποθετείται στην είσοδο και στο πάνω μέρος της έχει βάνα όπου ανάλογα το πόσα (mm) Σ.Υ. υπάρχει στραγγαλισμός τόσο θα πρέπει να γυρίσει και αυτή η βάνα. Ο παρακάτω πίνακας 2.3.α. περιέχει τα σημεία και τον υπολογισμό των στραγγαλισμών. 35

41 P ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. Πίνακας 2.3.α.: Υπολογισμός στραγγαλισμών Στραγγαλισμός β,1,2 2 - β,2,5 1276,70 966,10 Στραγγαλισμός στο σημείο 2 ( mm ) Σ.Υ. 310,60 Στραγγαλυσμός 3 P ( mm ) Σ.Υ. P ( mm ) Σ.Υ. 3 - β,1,2 1690, β,3,4 1100,10 Στραγγαλισμός στο σημείο 2 ( mm ) Σ.Υ. 590,10 β,1,1 β,1,4 Στραγγαλισμοί Της 1 Κατακορύφου β ορόφου 189,50 24,00 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. α,1,1 α,1,2 α,1,3 α,1,4 α,1,5 α,1,6 Στραγγαλισμοί Της 1 Κατακορύφου α ορόφου 439,20 431,70 409,70 237,70 245,70 285,70 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. Ι,1,1 Ι,1,2 Ι,1,3 Ι,1,4 Ι,1,5 Στραγγαλισμοί Της 1 Κατακορύφου Ισογείου 558,70 365,70 269,70 269,70 527,70 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. 36

42 β,2,1 β,2,2 β,2,3 β,2,4 Στραγγαλισμοί Της 2 Κατακορύφου β ορόφου 108,75 169,50 169,50 24,00 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. α,2,1 α,2,2 α,2,3 α,2,4 Στραγγαλισμοί Της 2 Κατακορύφου α ορόφου 407,20 439,70 261,70 361,45 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. Ι,2,1 Ι,2,2 Ι,2,3 Ι,2,4 Ι,2,5 Στραγγαλισμοί Της 2 Κατακορύφου Ισογείου 764,10 546,85 546,85 691,60 704,10 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. β,3,4 β,3,5 β,3,3 β,3,2 Στραγγαλισμοί Της 3 Κατακορύφου β ορόφου 28,00 226,00 235,50 262,00 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. α,3,1 α,3,2 α,3,3 α,3,4 α,3,5 Στραγγαλισμοί Της 3 Κατακορύφου α ορόφου 463,20 209,70 473,20 237,70 499,70 ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. ( mm ) Σ.Υ. Ι,3,1 Ι,3,2 Ι,3,3 Ι,3,4 Ι,3,5 Ι,3,6 Ι,3,7 Ι,3,8 Ι,3,9 Ι,3,10 Στραγγαλισμοί Της 3 Κατακορύφου Ισογείου 479,60 ( mm ) Σ.Υ. 478,10 ( mm ) Σ.Υ. 534,10 ( mm ) Σ.Υ. 534,10 ( mm ) Σ.Υ. 534,10 ( mm ) Σ.Υ. 558,10 ( mm ) Σ.Υ. 741,60 ( mm ) Σ.Υ. 768,10 ( mm ) Σ.Υ. 768,10 ( mm ) Σ.Υ. 863,80 ( mm ) Σ.Υ. 37

43 ΚΕΦΛΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΞΗΣ Η μελέτη της ψύξης θα γίνει για τους καλοκαιρινς μόνο μήν (Μάιος, Ινιος, Ιλιος, ύγουστος και Σεπτέμβριος) για τον λόγο ότι μόνο αυτς τους μήν χρειάζεται η ψύξη για τη συγκεκριμένη μελέτη. Η μελέτη της ψύξης θα γίνει με την μέθοδο της ASHRAE. Όσον αφορά τα θερμικά κέρδη αυτά είναι τα αντίθετα από τις θερμικές απώλει. ηλαδή η ροή της θερμότητας δεν πάει από μέσα προς τα έξω αλλά από έξω προς τα μέσα. Η ροή της θερμότητας περνάει μέσα από το κέλυφος (τοίχοι, παράθυρα κ.τ.λ.) με κάποια χρονική καθυστέρηση (ανάλογα με το τι συντελεστή θερμοπερατότητας k έχει το κέλυφος). Έτσι άλλη ώρα εμφανίζεται η μέγιστη θερμοκρασία έξω και άλλη ώρα μέσα. Οι πίνακ της ASHRAE λαμβάνουν υπόψη τους αυτή τη καθυστέρηση. Τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιρίου είναι ίδια με αυτά της μελέτης θέρμανσης και παρατέθηκαν στο ΚΕΦΛΙΟ 1. Οι εσωτερικές συνθήκ του αέρα είναι θερμοκρασία = 78 F και σχετική υγρασία RH = 50 %. Οι εξωτερικές συνθήκ του αέρα η θερμοκρασία για Θεσσαλονίκη και για προσέγγιση 1% σχετική υγρασία RH = 60 %. = 95 F και πό τα χαρακτηριστικά των τοίχων με βάση την κατάταξη των διαφόρων τύπων τοίχων της ASHRAE σε 7 κατηγορί και οι δύο τύποι τοίχων (τοίχος πάχους 0,60 m και τοίχος πάχους 0,33 m) είναι κατηγορίας G. Επίσης οι τοίχοι είναι ανοιχτόχρωμοι με Κ = 0,65. Έτσι τα θερμικά κέρδη από τους τοίχους είναι από τον τύπο: ί = (3..) όπου Q το θερμικό κέρδος σε h το εμβαδό σε U ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοίχου σε h = [( + ) + (78 ) + ( 85)] (3..) Όπου CLTD θερμοκρασία σε F από πίνακα ανάλογα τον τύπο του τοίχου και το προσανατολισμό όπου έχει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την ώρα της ημέρας. LM σε F είναι η διόρθωση για γεωγραφικό πλάτος και μήνα. ρίσκεται από πίνακα. Η στέγη είναι επίσης ανοιχτόχρωμη με Κ = 0,5. εν έχει ανεμιστήρα και είναι χωρίς ψευδοροφή έτσι ο συντελεστής f είναι 1. Έτσι από την κατάταξη της ASHRAE σε 13 στέγ, η συγκεκριμένη είναι η νμερο 8. Ο τύπος για τα θερμικά κέρδη της στέγης είναι 38

44 έ = (3..) όπου το μοναδικό που αλλάζει από τους τοίχους είναι ο τύπος του όπου είναι = [( + ) + (78 )+ ( 85)] (3..) επίσης ο πίνακας του είναι για στέγ και του LM είναι ίδιος με αυτόν των τοίχων όμως για οριζόντιο προσανατολισμό (αφ στέγη). Για τα θερμικά κέρδη μέσω τζαμι λόγω συναγωγής ο τύπος είναι ύ = (3..) όπου το μοναδικό που αλλάζει από τους τοίχους είναι ο τύπος του όπου είναι = + (78 ) + ( 85) (3..) επίσης ο πίνακας του είναι για τζάμια. Για τα θερμικά κέρδη μέσω γυάλινων επιφανειών λόγω ηλιακής ακτινοβολίας ο τύπος είναι ή ί = (3..) όπου είναι ο μέγιστος παράγοντας ηλιακ κέρδους σε γεωγραφικό πλάτος, τον προσανατολισμό και το μήνα h από πίνακα ανάλογα το SC είναι ο συντελεστής σκίασης από πίνακα ανάλογα το τζάμι και την σκίασή του CLF παράγοντας ψυκτικ φορτίου για γυαλί από πίνακα ανάλογα τον προσανατολισμό και με το αν η κατασκευή είναι βαριά, μέτρια ή ελαφριά. Έχει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την ώρα της ημέρας Για τα θερμικά κέρδη λόγω Θύρας ο τύπος είναι ύ = (3..) όπου TD είναι η διαφορά εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας σε F. Όσον αφορά το δάπεδο, όταν αυτό εδράζεται στο έδαφος δεν υπάρχουν θερμικά κέρδη όμως όταν δεν εδράζεται τότε τα θερμικά κέρδη του δαπέδου βρίσκονται από τον ίδιο τύπο με αυτό της θύρας αλλά προφανώς για διαφορετικό συντελεστή θερμοπερατότητας U ά = (3.. ). 3.1 ΜΕΓΙΣΤ ΘΕΡΜΙΚ ΚΕΡΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ρχικά αυτό που υπολογίζεται από μία μελέτη ψύξης είναι τα μέγιστα θερμικά κέρδη του κτιρίου. ηλαδή υπολογίζονται τα θερμικά κέρδη με τις τιμές των, LM, και για την ώρα και τον μήνα που είναι οι μεγαλύτερ και κάθε φορά καταγράφεται αυτή η ώρα και αυτός ο μήνας που παρουσιάζονται τα μέγιστα. Όμως δεν γίνεται η μελέτη να γίνει με τα μέγιστα θερμικά κέρδη του κάθε δομικ στοιχείου ξεχωριστά γιατί ουσιαστικά ποτέ αυτά δεν θα εμφανιστν ταυτόχρονα. Έτσι είναι αναγκαία μία επαναληπτική διαδικασία υπολογισμ. 39

45 Παρατηρείται ότι τα περισσότερα θερμικά κέρδη συνήθως συμβαίνουν από Ινιο έως ύγουστο της ώρ του μεσημερι οπότε η επαναληπτική διαδικασία γίνεται από Ινιο ύγουστο 08:00 16:00. Παρατηρείται πως ο χρόνος που εμφανίζονται τα μέγιστα θερμικά κέρδη είναι ο ύγουστος 16:00. Ο παρακάτω πίνακας 3.1.α. περιέχει τον υπολογισμό των μέγιστων θερμικών κερδών καθώς καταγράφεται και ο χρόνος (μήνας και ώρα) όπου εμφανίζονται. Ο πίνακας 3.1.β. περιέχει την μελέτη για την επαναληπτική διαδικασία ώστε να βρεθεί ο χρόνος (μήνας και ώρα) όπου υπάρχουν τα μέγιστα θερμικά κέρδη σαν άθροισμα και όχι τα μέγιστα του κάθε δομικ στοιχείου ξεχωριστά. Πίνακας 3.1.α.: Μέγιστα θερμικά φορτία ρχικοί Υπολογισμοί - Μέγιστα Θερμικά Κέρδη Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Χρόνος Εμφάνισης 0, ,43 46,4 3489,95 Ινιος 10:00 0, ,15 57, ,43 Ινιος 17:00 0, ,25 27, ,65 Ινιος 18:00 0, ,41 42,5 6885,78 ύγουστος 14:00 0,49 378, ,87 Ινιος - ύγουστος 16:00 0,49 509, ,13 Ινιος - ύγουστος 16:00 0, , ,33 Ινιος - ύγουστος 16:00 0, , ,55 Ινιος - ύγουστος 16:00 Στέγη Σ 0, , ,60 Ινιος 20:00 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Χρόνος Εμφάνισης ,43 0,55 0, ,71 Ινιος - ύγουστος 08: ,15 0,55 0, ,99 Ινιος - ύγουστος 16: ,25 0,55 0, ,93 Ινιος 18: ,41 0,55 0, ,49 ύγουστος 12:00 40

46 Πίνακας 3.1.β.: Επαναληπτική διαδικασία για την εύρεση του χρόνου όπου εμφανίζονται τα μέγιστα θερμικά κέρδη σαν άθροισμα Ινιος 08:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 41,2 3098,83 0, ,15 13,9 1211,06 0, ,25 15, ,46 0, ,41 12,6 2041,43 0,49 378, ,28 0,49 509, ,47 0, , ,72 0, , ,56 Στέγη Σ 0, ,19 15,5 4267,64 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,71 Ολικό Q = ,57 Ινιος 12:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 36, ,61 0, , ,92 0, ,25 22, ,12 0, ,41 34,7 5622,04 0,49 378, ,23 0,49 509, ,40 0, , ,47 0, , ,27 Στέγη Σ 0, ,19 17,5 4818,30 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,78 Ολικό Q = ,95 41

47 Ινιος 16:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 29,5 2218,82 0, ,15 54,2 4722,27 0, ,25 26, ,51 0, ,41 33,4 5411,42 0,49 378, ,87 0,49 509, ,13 0, , ,33 0, , ,55 Στέγη Σ 0, ,19 30,5 8397,61 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,50 Ολικό Q = ,01 Ιλιος 08:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 40, ,94 0, ,15 13, ,43 0, ,25 15,2 2363,39 0, ,41 13,9 2252,06 0,49 378, ,28 0,49 509, ,47 0, , ,72 0, , ,56 Στέγη Σ 0, , ,97 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,81 Ολικό Q = ,52 42

48 Ιλιος 12:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 40, ,94 0, ,15 22, ,28 0, ,25 21,7 3374,05 0, , ,66 0,49 378, ,23 0,49 509, ,40 0, , ,47 0, , ,27 Στέγη Σ 0, , ,64 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,00 Ολικό Q = ,32 Ιλιος 16:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 28, ,93 0, ,15 53, ,64 0, ,25 25,6 3980,45 0, ,41 34,7 5622,04 0,49 378, ,87 0,49 509, ,13 0, , ,33 0, , ,55 Στέγη Σ 0, , ,95 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,60 Ολικό Q = ,19 43

49 ύγουστος 08:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 40, ,94 0, ,15 13, ,43 0, ,25 13,9 2161,26 0, ,41 15, ,99 0,49 378, ,28 0,49 509, ,47 0, , ,72 0, , ,56 Στέγη Σ 0, , ,31 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,79 Ολικό Q = ,89 ύγουστος 12:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 28, ,93 0, ,15 22, ,28 0, ,25 20,4 3171,92 0, ,41 37, ,60 0,49 378, ,23 0,49 509, ,40 0, , ,47 0, , ,27 Στέγη Σ 0, , ,97 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,49 Ολικό Q = ,90 44

50 ύγουστος 16:00 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,43 28, ,93 0, ,15 53, ,64 0, ,25 24,3 3778,32 0, ,41 36, ,98 0,49 378, ,87 0,49 509, ,13 0, , ,33 0, , ,55 Στέγη Σ 0, , ,28 Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,43 0,55 0, , ,15 0,55 0, , ,25 0,55 0, , ,41 0,55 0, ,76 Ολικό Q = , ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩ ΚΕΡΩ Για τον χρόνο που εμφανίζονται τα μέγιστα θερμικά κέρδη (ύγουστος 16:00) πραγματοποιείται μελέτη για κάθε ένα δωμάτιο ξεχωριστά. Όμως ότι αφορά τον χρόνο με τα μέγιστα θερμικά κέρδη αυτό ισχύει μόνο για τα θερμικά κέρδη λόγω της εξωτερικής δομής. Επιπλέον υπάρχουν θερμικά κέρδη τα οποία δεν προέρχονται από έξω αλλά από μέσα από το κτίριο. Θερμικά κέρδη λόγω του φωτισμ όπου ο τύπος για αυτά είναι όπου W η ισχύς του φωτισμ σε W ύ =3,4 (3.2..) το BF ο παράγοντας φωτισμ όπου εδώ είναι 1,25 για τον λόγο ότι οι λαμπτήρ είναι λαμπτήρ και το CLF είναι ένας παράγοντας που έχει να κάνει σχέση με την θερμότητα που συσσωρεύεται στο δωμάτιο από τον φωτισμό όπου πολλές φορές όπως και στη συγκεκριμένη μελέτη αυτός ο παράγοντας είναι 1. κόμα στη συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν 3 W φωτισμ. Θερμικά κέρδη λόγω των ανθρώπων όπου όμως εδώ υπάρχουν τα αισθητά θερμικά κέρδη λανθάνοντα θερμικά κέρδη όπου ο τύπος για αυτά είναι και τα 45

51 ά = (3.2..) ά = (3.2..) όπου το το ο αριθμός των ανθρώπων που υπάρχουν, είναι το αισθητό θερμικό κέρδος ενός ανθρώπου, είναι το λανθάνον θερμικό κέρδος ενός ανθρώπου και το είναι ο παράγοντας ψυκτικών φορτίων αισθητής θερμότητας για τον άνθρωπο από πίνακα ανάλογα με τις ώρ παραμονής του ανθρώπου μετά την είσοδό του στο χώρο. Που πολλές φορές όπως και στη συγκεκριμένη μελέτη αυτός ο παράγοντας είναι 1. Για το νοσοκομείο θεωρμε ότι υπάρχει 1 ά 50. Θερμικά κέρδη λόγω εξοπλισμ που χωρίζονται σε αισθητά και σε λανθάνοντα. Τιμές των κερδών αυτών λαμβάνονται από κατάλληλους πίνακ. κόμα στη συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν 5 ή 17,05 εξοπλισμ. h Τέλος υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος ανακουφίζει τον κλιματισμό. υτός ο παράγοντας είναι ο και οφείλεται στο γεγονός ότι ένα ποσοστό αισθητ θερμικ κέρδους εκφεύγει στο περιβάλλον και δεν επιβαρύνει το κτίριο. όπου το Κ βρίσκεται από τον τύπο =1 0,02 (3.2..) = ( + ) (3.2..) όπου το και το είναι οι συντελεστές θερμοπερατότητας σε παραθύρου αντίστοιχα, h του τοίχου και του το και το είναι το εμβαδό της επιφάνειας σε του τοίχου και του παραθύρου αντίστοιχα και το L είναι το μήκος τους εξωτερικ τοίχου Έτσι βρίσκεται ο παράγοντα τελικό. και πολλαπλασιάζεται με το αισθητό θερμικό κέρδος και έτσι προκύπτει το Τα ολικά αισθητά θερμικά κέρδη του κτιρίου είναι = ολικά λανθάνοντα θερμικά κέρδη είναι = h ή = 17200,5 h h ή = ,79 h και τα Ο παρακάτω πίνακας 3.2.α. δείχνει τον υπολογισμό των θερμικών κερδών (και των αισθητών και των λανθανόντων) για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. 46

52 Πίνακας 3.2.α.: Υπολογισμός θερμικών κερδών Ισόγειο Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 36,65 145,33 0,49 29, ,27 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,35 851,87 Ολικό Q= 1346,47 W BF CLF Q BTU / 269,42 3 1, ,11 269,42 ριθμός n= 5 Qs = 1131,56 QL = 754,38 269, ,61 Ολικά αισθητά κέρδη 10506,75 754,38 Fc= 0,97 K= 1,55 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 58,42 36,65 96,35 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,4 0,55 0, ,74 Ολικό Q= 2498,63 W BF CLF Q BTU / 269,42 3 1, ,11 269,42 ριθμός n= 5 Qs = 1131,56 QL = 754,38 269, ,61 Ολικά αισθητά κέρδη 11658,91 754,38 Fc= 0,95 K= 2,65 L= 11, ,66 754, ,71 754,38 Ι2=Ι3=Ι4=Ι5=Ι6=Ι7 Ολικό Q: Ι2 = 11040,71 BTU /, Ι3 = 11040,71 BTU /, Ι3 = 11040,71 BTU /, Ι4 = 11040,71 BTU /, Ι5 = 11040,71 BTU /, Ι6 = 11040,71 BTU /, Ι7 = 11040,71 BTU / 47

53 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι8 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 58,42 36,65 96,35 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,4 0,55 0, ,74 Ολικό Q= 2498,63 W BF CLF Q BTU / 190,87 3 1, ,59 190,87 ριθμός n= 4 Qs = 801,65 QL = 534,44 190, ,33 Ολικά αισθητά κέρδη 8988,21 534,44 Fc= 0,95 K= 2,65 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι9 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 58,42 36,65 96,35 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,4 0,55 0, ,74 Ολικό Q= 2498,63 W BF CLF Q BTU / 190,87 3 1, ,59 190,87 ριθμός n= 4 Qs = 801,65 QL = 534,44 190, ,33 Ολικά αισθητά κέρδη 8988,21 534,44 Fc= 0,95 K= 2,65 L= 11, ,62 534, ,62 534,44 48

54 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι10 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,18 53,55 306,47 0,045 58,42 36,65 96,35 0,49 29, ,27 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,4 0,55 0, ,74 Ολικό Q= 6047,63 W BF CLF Q BTU / 190,87 3 1, ,59 190,87 ριθμός n= 4 Qs = 801,65 QL = 534,44 190, ,33 Ολικά αισθητά κέρδη 12537,21 534,44 Fc= 0,91 K= 4,35 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι11 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 95,98 24,3 104,95 0,49 21, ,84 Στέγη Σ 0,029 75, ,25 Θύρα Θ άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 21,84 0,55 0,85 357,36 Ολικό Q= 780,40 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114,68 Ολικά αισθητά κέρδη 1955, ,52 321,10 Fc= 0,97 K= 1,25 L= 11, ,70 534, ,08 321,10 49

55 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι12 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 24,3 96,36 0,49 29, ,27 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 4891,97 321,10 Fc= 0,97 K= 1,55 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι13 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 32,28 28,85 41,91 0,045 88,12 24,3 96,36 0,49 29, ,27 Στέγη Σ 0,029 75, ,25 Στέγη Σ 0, , ,14 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 29,7 0,55 0,85 485, ,7 0,55 0,85 485,97 Ολικό Q= 992,85 Ολικό Q= 1066,64 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 5940,54 401,38 Fc= 0,97 K= 1,67 L= 11, ,60 321, ,31 401,38 50

56 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι14 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 55,84 24,3 61,06 0,49 29, ,27 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 5863,34 401,38 Fc= 0,97 K= 1,43 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι15 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 93,61 24,3 102,36 Στέγη Σ 0, , ,14 Στέγη Σ 0,029 88, ,82 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 29,7 0,55 0,85 485,97 Ολικό Q= 989,44 Ολικό Q= 174,18 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 69,51 3 1, ,25 69,51 ριθμός n= 1 Qs = 291,94 QL = 194,63 69, ,15 Ολικά αισθητά κέρδη 2537,52 194,63 Fc= 1,00 K= 0,19 L= 21, ,15 401, ,80 194,63 51

57 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι16 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 64,56 53,55 155,57 0,045 58,42 24,3 63,88 0,49 29, ,27 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,4 0,55 0,85 971,93 Ολικό Q= 5132,46 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 9031,58 321,10 Fc= 0,95 K= 2,28 L= 21,55 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι17 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,44 36,65 241,52 0,49 174, ,94 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,74 0,55 0, ,98 Ολικό Q= 7308,44 W BF CLF Q BTU / 547,09 3 1, ,40 547,09 ριθμός n= 11 Qs = 2297,78 QL = 1531,85 547, ,88 Ολικά αισθητά κέρδη 25909, ,85 Fc= 0,96 K= 2,10 L= 43, ,24 321, , ,85 52

58 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι18 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,24 53,55 458,43 0, ,43 36,65 376,74 0,49 21, ,84 0,49 43, ,79 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,84 0,55 0, , ,69 0,55 0, ,14 Ολικό Q= 4986,51 W BF CLF Q BTU / 516,06 3 1, ,77 516,06 ριθμός n= 10 Qs = 2167,45 QL = 1444,97 516, ,82 Ολικά αισθητά κέρδη 22532, ,97 Fc= 0,98 K= 1,04 L= 48,77 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι19 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 94,26 28,85 122,37 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 122,37 W BF CLF Q BTU / 175,95 3 1, ,36 175,95 ριθμός n= 4 Qs = 738,99 QL = 492,66 175, ,95 Ολικά αισθητά κέρδη 6104,67 492,66 Fc= 0,99 K= 0,44 L= 9, , , ,61 492,66 53

59 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι20 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,44 28,85 155,06 0,49 29, ,27 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,17 599,82 Ολικό Q= 1104,16 W BF CLF Q BTU / 303,74 3 1, ,69 303,74 ριθμός n= 6 Qs = 1275,71 QL = 850,47 303, ,77 Ολικά αισθητά κέρδη 11431,32 850,47 Fc= 0,97 K= 1,32 L= 15,15 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι21 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,44 28,85 155,06 0,49 29, ,27 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,17 599,82 Ολικό Q= 1104,16 W BF CLF Q BTU / 303,74 3 1, ,69 303,74 ριθμός n= 6 Qs = 1275,71 QL = 850,47 303, ,77 Ολικά αισθητά κέρδη 11431,32 850,47 Fc= 0,97 K= 1,32 L= 15, ,59 850, ,59 850,47 54

60 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι22 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,44 28,85 155,06 0, ,95 24,3 180,37 0,49 29, ,27 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,17 599,82 Ολικό Q= 1284,53 W BF CLF Q BTU / 303,74 3 1, ,69 303,74 ριθμός n= 6 Qs = 1275,71 QL = 850,47 303, ,77 Ολικά αισθητά κέρδη 11611,69 850,47 Fc= 0,98 K= 0,78 L= 35,19 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι23 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,49 24,3 162,37 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 162,37 W BF CLF Q BTU / 254,04 3 1, ,01 254,04 ριθμός n= 5 Qs = 1066,97 QL = 711,31 254, ,38 Ολικά αισθητά κέρδη 8799,73 711,31 Fc= 0,99 K= 0,44 L= 15, ,19 850, ,80 711,31 55

61 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι24 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 77,47 53,55 186,68 0, ,49 24,3 162,37 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι25 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,49 53,55 357,82 Στέγη Σ 0, , ,46 Στέγη Σ 0,029 84, ,32 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 445,51 Ολικό Q= 426,15 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 118,79 3 1, ,57 84,14 3 1, ,79 118,79 84,14 ριθμός n= 2 ριθμός n= 2 Qs = 498,92 QL = 332,61 Qs = 353,39 QL = 235,59 118, ,37 84, ,59 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 4484,37 332, ,91 235,59 Fc= 0,99 Fc= 0,98 K= 0,44 K= 1,20 L= 22,96 L= 5, ,66 332, ,04 235,59 56

62 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ι26 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 38,74 53,55 93,35 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη I27 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Στέγη Σ 0, , ,40 Στέγη Σ 0,029 14, ,53 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 195,76 Ολικό Q= 11,53 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 126,11 3 1, ,90 38,74 3 1, ,94 126,11 38,74 ριθμός n= 3 ριθμός n= 1 Qs = 529,66 QL = 353,11 Qs = 162,71 QL = 108,47 126, ,18 38,74 660,52 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 4483,50 353, ,69 108,47 Fc= 0,99 Fc= 0,00 K= 0,51 K= 0,00 L= 3,39 L= 0, ,38 353, ,69 108,47 57

63 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 53,91 53,55 129,91 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,6 24,3 199,67 0,49 29, ,27 Σ Στέγη Στέγη Θύρα Θύρα Θ 0,49 23, ,51 άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 29,7 0,55 0,85 485,97 Ολικό Q= 129,91 Ολικό Q= 1229,42 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 196,8 3 1, , ,29 3 1, ,20 196,8 1002,29 ριθμός n= 4 ριθμός n= 20 Qs = 826,56 QL = 551,04 Qs = 4209,62 QL = 2806,41 196,8 3355, , ,04 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 6821,11 551, , ,41 Fc= 0,99 Fc= 0,98 K= 0,44 K= 0,84 L= 5,48 L= 27, ,72 551, , ,41 58

64 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ3 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 32,28 53,55 77,79 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ4 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 71,12 36,65 117,29 Στέγη Σ 0,029 6, ,25 Στέγη Σ Θύρα Θ Θύρα Θ 0,49 46, ,02 άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 83,03 Ολικό Q= 506,31 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 12,91 3 1, ,60 66,82 3 1, ,96 12,91 66,82 ριθμός n= 0 ριθμός n= 1 Qs = 54,22 QL = 36,15 Qs = 280,64 QL = 187,10 12,91 220,12 66, ,28 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 521,97 36, ,19 187,10 Fc= 0,99 Fc= 0,99 K= 0,44 K= 0,27 L= 3,28 L= 11,97 517,35 36, ,34 187,10 59

65 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ5 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Στέγη Θύρα άπεδο Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ6 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 0,00 Ολικό Q= 0,00 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 276,21 3 1, ,68 328,29 3 1, ,70 276,21 328,29 ριθμός n= 6 ριθμός n= 7 Qs = 1160,08 QL = 773,39 Qs = 1378,82 QL = 919,21 276, ,38 328, ,34 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 9391,14 773, ,86 919,21 Fc= 0,00 Fc= 0,00 K= 0,00 K= 0,00 L= 0,00 L= 0,00 Ηλιακά Προσ. 9391,14 773, ,86 919,21 60

66 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ7 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,6 24,3 192,02 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ8 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Στέγη Σ 0, , ,60 Στέγη Σ Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 282,62 Ολικό Q= 0,00 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 222,41 3 1, ,73 47,56 3 1, ,39 222,41 47,56 ριθμός n= 4 ριθμός n= 1 Qs = 934,12 QL = 622,75 Qs = 199,75 QL = 133,17 222, ,09 47,56 810,90 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 7844,56 622, ,04 133,17 Fc= 0,99 Fc= 0,00 K= 0,44 K= 0,00 L= 17,84 L= 0, ,07 622, ,04 133,17 61

67 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ9 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ10 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Στέγη Στέγη Σ 0, , ,35 Θύρα Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 216 0,55 0,17 0, ,55 0,82 0, ,55 0,85 0, ,55 0,35 0,00 Ολικό Q= 0,00 Ολικό Q= 121,35 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 16,57 3 1, ,27 252,11 3 1, ,40 16,57 252,11 ριθμός n= 0 ριθμός n= 5 Qs = 69,59 QL = 46,40 Qs = 1058,86 QL = 705,91 16,57 282,52 252, ,48 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 563,38 46, ,09 705,91 Fc= 0,00 Fc= 0,00 K= 0,00 K= 0,00 L= 0,00 L= 0,00 563,38 46, ,09 705,91 62

68 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ11 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ12 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Στέγη Θύρα άπεδο Σ Θ BTU / Ολικό Q= 0,00 Ολικό Q= 0,00 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 66,07 3 1, ,39 188,08 3 1, ,02 66,07 188,08 ριθμός n= 1 ριθμός n= 4 Qs = 277,49 QL = 185,00 Qs = 789,94 QL = 526,62 66, ,49 188, ,76 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 2246,38 185, ,72 526,62 Fc= 0,00 Fc= 0,00 K= 0,00 K= 0,00 L= 0,00 L= 0,00 Ηλιακά Προσ. A ft^2 SC CLF Q BTU / 2246,38 185, ,72 526,62 63

69 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ιχ13 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Στέγη Θύρα άπεδο Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ισ1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,25 24,3 192,73 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 59,4 0,55 0,85 971,93 Ολικό Q= 0,00 Ολικό Q= 1863,21 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 59,4 3 1, ,35 229,4 3 1, ,85 59,4 229,4 ριθμός n= 1 ριθμός n= 5 Qs = 249,48 QL = 166,32 Qs = 963,48 QL = 642,32 59,4 Ολικά αισθητά κέρδη 1012,77 229,4 Ολικά αισθητά κέρδη 3911, ,60 166, ,81 642,32 Fc= 0,00 Fc= 0,97 K= 0,00 K= 1,55 L= 0,00 L= 23,94 Ηλιακά Προσ. 2019,60 166, ,82 642,32 64

70 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ισ21 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 54,88 24,3 60,01 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη Ισ22 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 48,96 53,55 117,98 0, ,64 24,3 257,67 Σ Στέγη Στέγη Θύρα Θύρα Θ 0,49 23, ,51 άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 60,01 Ολικό Q= 570,16 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 378,11 3 1, ,90 175,93 3 1, ,11 378,11 175,93 ριθμός n= 8 ριθμός n= 4 Qs = 1588,06 QL = 1058,71 Qs = 738,91 QL = 492,60 378, ,78 175, ,61 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 12915, , ,78 492,60 Fc= 0,99 Fc= 0,97 K= 0,44 K= 1,64 L= 5,58 L= 7, , , ,46 492,60 65

71 α όροφος Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 58,42 36,65 96,35 0,49 59, ,54 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,4 0,55 0, ,74 Ολικό Q= 2498,63 W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 9762,73 598,22 Fc= 0,95 K= 2,65 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 36,65 145,33 0,49 29, ,27 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,35 851,87 Ολικό Q= 1346,47 W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 8610,57 598,22 Fc= 0,97 K= 1,55 L= 11, ,07 598, ,15 598,22 α2=α3=α4=α5=α6=α7=α8=α9 Ολικό Q: α2 = 8344,15 BTU /, α3 = 8344,15 BTU /, α4 = 8344,15 BTU /, α5 = 8344,15 BTU /, α6 = 8344,15 BTU /, α7 = 8344,15 BTU /, α8 = 8344,15 BTU /, α9 = 8344,15 BTU / 66

72 Ηλιακά Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α10 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,91 53,55 351,61 0,045 88,12 36,65 145,33 0,49 29, ,27 0,49 29, ,27 Σ Θ Στέγη Θύρα άπεδο 0,26 213, ,50 Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,7 0,55 0,35 851,87 Ολικό Q= 5885,11 W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 13149,21 598,22 Fc= 0,93 K= 3,31 L= 11,97 Ηλιακά Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α11 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,91 53,55 351,61 0,045 88,12 36,65 145,33 0,49 29, ,27 0,49 29, ,27 Σ Θ Στέγη Θύρα άπεδο 0,26 213, ,50 Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,7 0,55 0,35 851,87 Ολικό Q= 5885,11 W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 13149,21 598,22 Fc= 0,97 K= 1,33 L= 29, ,36 598, ,64 598,22 67

73 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α12 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 74,14 24,3 81,07 0,49 43, ,79 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 43,69 0,55 0,85 714,88 Ολικό Q= 1309,74 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 5208,86 321,10 Fc= 0,96 K= 2,07 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α13 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,82 0,55 0, ,83 Ολικό Q= 3313,39 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7212,51 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11, ,51 321, ,79 321,10 68

74 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α14 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,82 0,55 0, ,83 Ολικό Q= 3313,39 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7212,51 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α15 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 52,29 24,3 57,18 0,49 65, ,63 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 65,53 0,55 0, ,23 Ολικό Q= 1900,05 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 5799,17 321,10 Fc= 0,94 K= 2,88 L= 11, ,79 321, ,24 321,10 69

75 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α16 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 30,45 24,3 33,30 0,49 87, ,47 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 87,37 0,55 0, ,59 Ολικό Q= 2490,36 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 6389,48 321,10 Fc= 0,93 K= 3,69 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α17 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 22,6 24,3 24,71 0,49 95, ,90 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 95,23 0,55 0, ,20 Ολικό Q= 2702,82 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 6601,94 321,10 Fc= 0,92 K= 3,98 L= 11, ,81 321, ,99 321,10 70

76 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α18 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,82 0,55 0, ,83 Ολικό Q= 3313,39 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7212,51 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α19 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,82 0,55 0, ,83 Ολικό Q= 3313,39 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7212,51 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11, ,79 321, ,79 321,10 71

77 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α20 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 53,55 212,35 0,045 95,98 24,3 104,95 0,49 29, ,27 0,49 21, ,84 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,8 0,55 0,85 356,70 Ολικό Q= 4173,37 W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 8072,49 321,10 Fc= 0,97 K= 1,40 L= 23,94 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α21 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,82 53,55 283,92 0,045 74,14 36,65 122,28 0,49 43, ,79 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,69 0,55 0, ,14 Ολικό Q= 2173,12 W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 9437,22 598,22 Fc= 0,97 K= 1,26 L= 23, ,30 321, ,34 598,22 72

78 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α22 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,18 36,65 209,75 0,49 131, ,27 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,06 0,55 0, ,13 Ολικό Q= 5510,15 W BF CLF Q BTU / 468,28 3 1, ,57 468,28 ριθμός n= 9 Qs = 1966,78 QL = 1311,18 468, ,17 Ολικά αισθητά κέρδη 21431, ,18 Fc= 0,95 K= 2,67 L= 26,24 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α23 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,26 28,85 285,95 0, ,05 36,65 463,52 0,49 21, ,84 0,49 43, ,79 Στέγη Σ 0, , ,23 Θύρα Θ άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,84 0,55 0,17 441, ,69 0,55 0, ,14 Ολικό Q= 3738,55 W BF CLF Q BTU / 645,6 3 1, ,40 645,6 ριθμός n= 13 Qs = 2711,52 QL = 1807,68 645, ,48 Ολικά αισθητά κέρδη 25688, ,68 Fc= 0,98 K= 0,95 L= 57, , , , ,68 73

79 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α24 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,36 28,85 264,01 0, ,24 24,3 282,39 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α25 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 28,85 114,40 0, ,24 24,3 282,39 Στέγη Σ 0, , ,35 Στέγη Σ Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 986,75 Ολικό Q= 396,79 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 542,3 3 1, ,33 213,65 3 1, ,04 542,3 213,65 ριθμός n= 11 ριθμός n= 4 Qs = 2277,66 QL = 1518,44 Qs = 897,33 QL = 598,22 542,3 9246,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 19424, , ,89 598,22 Fc= 0,99 Fc= 0,97 K= 0,33 K= 1,30 L= 62,19 L= 11, , , ,38 598,22 74

80 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α26 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 28,85 114,40 0, ,24 24,3 282,39 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Στέγη Θύρα άπεδο Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α27 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 28,85 114,40 0, ,24 24,3 282,39 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 396,79 Ολικό Q= 396,79 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 3 1, ,04 213,65 213,65 ριθμός n= 4 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 7660,89 598, ,89 598,22 Fc= 0,97 Fc= 0,97 K= 1,30 K= 1,30 L= 11,97 L= 11,97 Ηλιακά Προσ. 7461,38 598, ,38 598,22 75

81 Ηλιακά Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α28 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 53,55 212,35 0, ,82 24,3 128,84 0,49 29, ,27 Σ Θ Στέγη Θύρα άπεδο 0,26 89, ,14 Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, ,26 Ολικό Q= 3980,85 W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 8854,75 401,38 Fc= 0,98 K= 1,00 L= 23,94 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α29 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 52,29 53,55 126,01 0,49 65, ,63 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,53 0,55 0, , Ολικό Q= 7280,31 W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 12154,21 401,38 Fc= 0,94 K= 2,88 L= 11, ,54 401, ,35 401,38 76

82 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α30 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 11,94 53,55 28,77 0,49 14, ,64 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,85 0,55 0, ,63 Ολικό Q= 1650,04 W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 6523,94 401,38 Fc= 0,99 K= 0,65 L= 11,97 Ηλιακά Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη α31 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,82 28,85 152,96 0, ,91 24,3 159,55 0,49 29, ,27 Σ Θ Στέγη Θύρα άπεδο 0,26 134, ,59 Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 29,7 0,55 0,85 485,97 Ολικό Q= 1740,34 W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 9004,44 598,22 Fc= 0,98 K= 0,89 L= 29, ,76 401, ,88 598,22 77

83 Ηλιακά Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη αχ1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 29, ,27 Σ Θ Στέγη Θύρα άπεδο 0,26 106, ,28 Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, ,26 Ολικό Q= 3714,81 W BF CLF Q BTU / 721,46 3 1, ,62 721,46 ριθμός n= 14 Qs = 3030,13 QL = 2020,09 721, ,89 Ολικά αισθητά κέρδη 28244, ,09 Fc= 0,93 K= 3,26 L= 4,46 Ηλιακά Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη αχ2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 65,74 24,3 71,89 0,49 21, ,84 Σ Θ Στέγη Θύρα άπεδο 0,26 33, ,89 Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 21,84 0,55 0,85 357,36 Ολικό Q= 833,97 W BF CLF Q BTU / 553,26 3 1, ,07 553,26 ριθμός n= 11 Qs = 2323,69 QL = 1549,13 553, ,08 Ολικά αισθητά κέρδη 19644, ,13 Fc= 0,94 K= 3,06 L= 4, , , , ,13 78

84 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη ασ1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 24,3 96,36 0,49 21, ,84 Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 21,84 0,55 0,85 357,36 Ολικό Q= 710,55 W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 5584,45 401,38 Fc= 0,98 K= 1,23 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη αα Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 0,00 W BF CLF Q BTU / 143,32 3 1, ,33 143,32 ριθμός n= 3 Qs = 601,94 QL = 401,30 143, ,61 Ολικά αισθητά κέρδη 4872,88 401,30 Fc= 1,00 K= 0,00 L= 21, ,60 401, ,88 401,30 79

85 β όροφος Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 58,29 36,65 96,13 0,49 59, ,54 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 9936,04 598,22 Fc= 0,95 K= 2,65 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 36,65 145,33 0,49 29, ,27 Στέγη Σ 0, , ,52 Στέγη Σ 0, , ,52 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,4 0,55 0, , ,7 0,55 0,35 851,87 Ολικό Q= 2671,94 Ολικό Q= 1519,99 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 3 1, ,04 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 8784,09 598,22 Fc= 0,97 K= 1,55 L= 11, ,28 598, ,30 598,22 β2=β3=β4=β5=β6=β7=β8=β9=β10 Ολικό Q: β2 = 8512,30 BTU /, β3 = 8512,30 BTU /, β4 = 8512,30 BTU /, β5 = 8512,30 BTU /, β6 = 8512,30 BTU /, β7 = 8512,30 BTU /, β8 = 8512,30 BTU /, β9 = 8512,30 BTU /, β10 = 8512,30 BTU / 80

86 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β11 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,91 53,55 351,61 0,045 88,12 36,65 145,33 0,49 29, ,27 0,49 29, ,27 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 12378,22 598,22 Fc= 0,97 K= 1,33 L= 29,82 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β12 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 74,14 24,3 81,07 0,49 43, ,79 Στέγη Σ 0, , ,52 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,69 0,55 0,85 714, ,7 0,55 0,35 851,87 Ολικό Q= 5114,12 Ολικό Q= 1426,12 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 5325,24 321,10 Fc= 0,96 K= 2,07 L= 11, ,16 598, ,07 321,10 81

87 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β13 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7328,89 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β14 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 Στέγη Σ 0, , ,38 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,82 0,55 0, , ,82 0,55 0, ,83 Ολικό Q= 3429,77 Ολικό Q= 3429,77 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά λανθάνων κέρδη QL 7328,89 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11, ,94 321, ,94 321,10 82

88 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β15 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 52,29 24,3 57,18 0,49 65, ,63 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 5915,54 321,10 Fc= 0,94 K= 2,88 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β16 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 30,45 24,3 33,30 0,49 87, ,47 Στέγη Σ 0, , ,38 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 65,53 0,55 0, , ,37 0,55 0, ,59 Ολικό Q= 2016,42 Ολικό Q= 2606,74 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 6505,86 321,10 Fc= 0,93 K= 3,69 L= 11, ,91 321, ,59 321,10 83

89 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β17 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 22,6 24,3 24,71 0,49 95, ,90 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 6718,31 321,10 Fc= 0,92 K= 3,98 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β18 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 Στέγη Σ 0, , ,38 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 95,23 0,55 0, , ,82 0,55 0, ,83 Ολικό Q= 2819,19 Ολικό Q= 3429,77 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7328,89 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11, ,10 321, ,94 321,10 84

90 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β19 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 117, ,56 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 7328,89 321,10 Fc= 0,90 K= 4,82 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β20 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 53,55 212,35 0,045 95,98 24,3 104,95 0,49 29, ,27 0,49 21, ,84 Στέγη Σ 0, , ,38 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,82 0,55 0, , ,84 0,55 0,85 357,36 Ολικό Q= 3429,77 Ολικό Q= 4290,40 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 114,68 3 1, ,17 114,68 3 1, ,17 114,68 ριθμός n= 2 Qs = 481,66 QL = 321,10 114, ,29 Ολικά αισθητά κέρδη 8189,52 321,10 Fc= 0,97 K= 1,40 L= 23, ,94 321, ,06 321,10 85

91 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β21 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,82 53,55 283,92 0,045 74,14 36,65 122,28 0,49 43, ,79 213,65 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη 9610,74 598,22 Fc= 0,97 K= 1,26 L= 23,94 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β22 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,3 36,65 198,40 0,49 131, ,27 Στέγη Σ 0, , ,52 Στέγη Σ 0, , ,24 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 216 0,55 0,17 0, ,55 0,82 0, ,55 0,85 0, ,69 0,55 0, , ,06 0,55 0, ,13 Ολικό Q= 2346,64 Ολικό Q= 5879,04 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 468,28 3 1, ,57 468,28 ριθμός n= 9 Qs = 1966,78 QL = 1311,18 468, ,17 Ολικά αισθητά κέρδη 21800, ,18 Fc= 0,97 K= 1,58 L= 44, ,50 598, , ,18 86

92 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β23 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 28,85 114,40 0,49 29, ,27 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β24 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 28,85 114,40 0,49 29, ,27 Στέγη Σ 0, , ,52 Στέγη Σ 0, , ,52 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,17 599, ,7 0,55 0,17 599,82 Ολικό Q= 1237,01 Ολικό Q= 1237,01 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 3 1, ,04 213,65 213,65 ριθμός n= 4 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 8501,11 598, ,11 598,22 Fc= 0,97 Fc= 0,97 K= 1,55 K= 1,55 L= 11,97 L= 11, ,08 598, ,08 598,22 87

93 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β25 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 28,85 114,40 0,49 29, ,27 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β26 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0, ,82 28,85 152,96 0, ,91 24,3 159,55 0,49 29, ,27 Στέγη Σ 0, , ,52 Στέγη Σ 0, , ,52 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0,17 599, ,7 0,55 0,85 485,97 Ολικό Q= 1237,01 Ολικό Q= 1321,27 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 213,65 3 1, ,04 213,65 3 1, ,04 213,65 213,65 ριθμός n= 4 ριθμός n= 4 Qs = 897,33 QL = 598,22 Qs = 897,33 QL = 598,22 213, ,73 213, ,73 Ολικά αισθητά κέρδη Ολικά αισθητά κέρδη 8501,11 598, ,37 598,22 Fc= 0,97 Fc= 0,98 K= 1,55 K= 0,89 L= 11,97 L= 29, ,08 598, ,23 598,22 88

94 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β27 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 53,55 212,35 0, ,82 24,3 128,84 0,49 29, ,27 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 8573,99 401,38 Fc= 0,98 K= 1,00 L= 23,94 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β28 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 52,29 53,55 126,01 0,49 65, ,63 Στέγη Σ 0, , ,38 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,53 0,55 0, ,67 Ολικό Q= 3700,09 Ολικό Q= 7396,68 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 12270,58 401,38 Fc= 0,94 K= 2,88 L= 11, ,36 401, ,02 401,38 89

95 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β29 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 11,94 53,55 28,77 0,49 14, ,64 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,85 0,55 0, ,63 Ολικό Q= 1766,41 W BF CLF Q BTU / 143,35 3 1, ,71 143,35 ριθμός n= 3 Qs = 602,07 QL = 401,38 143, ,12 Ολικά αισθητά κέρδη 6640,31 401,38 Fc= 0,99 K= 0,65 L= 11,97 Ηλιακά Στέγη Θύρα άπεδο Προσ. Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη β30 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Σ Θ BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ολικό Q= 0,00 W BF CLF Q BTU / 114,63 3 1, ,53 114,63 ριθμός n= 2 Qs = 481,45 QL = 320,96 114, ,44 Ολικά αισθητά κέρδη 3897,42 320,96 Fc= 0,00 K= 0,00 L= 0, ,62 401, ,42 320,96 90

96 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη βχ1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,49 29, ,27 852,19 ριθμός n= 17 Qs = 3579,20 QL = 2386,13 852, ,84 Ολικά αισθητά κέρδη 32908, ,13 Fc= 0,93 K= 3,26 L= 4,46 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη βχ2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 65,74 24,3 71,89 0,49 21, ,84 Στέγη Σ 0, , ,98 Στέγη Σ 0, , ,52 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,7 0,55 0, , ,84 0,55 0,85 357,36 Ολικό Q= 3934,51 Ολικό Q= 859,60 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 852,19 3 1, ,42 213,69 3 1, ,55 213,69 ριθμός n= 4 Qs = 897,50 QL = 598,33 213, ,41 Ολικά αισθητά κέρδη 8125,06 598,33 Fc= 0,94 K= 3,06 L= 4, , , ,36 598,33 91

97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη βσ1 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 88,12 24,3 96,36 0,49 29, ,27 143,32 ριθμός n= 3 Qs = 601,94 QL = 401,30 143, ,61 Ολικά αισθητά κέρδη 5920,85 401,30 Fc= 0,97 K= 1,55 L= 11,97 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη βα Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / Στέγη Σ 0, , ,38 Στέγη Σ 0, , ,38 Θύρα Θ Θύρα Θ άπεδο άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / 35 29,7 0,55 0,85 485,97 Ολικό Q= 1047,97 Ολικό Q= 116,38 W BF CLF Q BTU / W BF CLF Q BTU / 143,32 3 1, ,33 143,32 3 1, ,33 143,32 ριθμός n= 3 Qs = 601,94 QL = 401,30 143, ,61 Ολικά αισθητά κέρδη 4989,26 401,30 Fc= 1,00 K= 0,00 L= 21, ,65 401, ,26 401,30 92

98 Τελικοί Υπολογισμοί - Θερμικά Κέρδη βσ2 Προσ. A ft^2 CLTDc of Q BTU / 0,045 28,73 28,85 37,30 0,045 43,9 24,3 48,00 0,045 43,9 36,65 72,40 0,49 88, ,94 Στέγη Σ 0, , ,85 Θύρα Θ άπεδο Ηλιακά Προσ. BTU / A ft^2 SC CLF Q BTU / ,77 0,55 0, ,80 Ολικό Q= 3211,29 W BF CLF Q BTU / 267,06 3 1, ,02 267,06 ριθμός n= 5 Qs = 1121,65 QL = 747,77 267, ,37 Ολικά αισθητά κέρδη 12291,33 747,77 Fc= 0,97 K= 1,65 L= 29, ,40 747, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΣ (Κ.Μ.) Για τον υπολογισμό της Κ.Μ. αυτό που λαμβάνεται υπόψη είναι τα ολικά αισθητά και λανθάνοντα θερμικά κέρδη και. Έτσι αφ είναι γνωστές οι εσωτερικές συνθήκ του αέρα τότε είναι εύκολο να βρεθεί η απαίτηση σε Κ.Μ. αλλά και οι συνθήκ του αέρα μετά από την Κ.Μ. καθώς και η απαιτμενη παροχή του. Όμως αν όπως και στη συγκεκριμένη μελέτη είναι αναγκαία η ύπαρξη εξαερισμ, τότε θα πρέπει να γίνει μία λίγο διαφορετική διαδικασία ώστε να βρεθν και τα θερμικά κέρδη που σχετίζονται με τον εξαερισμό. παιτμενος εξαερισμός ανά άτομο (από πίνακα για νοσοκομείο): 15 ά 93

99 Συνολική ποσότητα ατόμων ( 1 ά 50 ): 481 άτομα παιτμενος εξαερισμός: 7213 CFM Εσωτερικές συνθήκ R του αέρα είναι θερμοκρασία = 78 F και σχετική υγρασία R = 50 % Εξωτερικές συνθήκ o του αέρα είναι θερμοκρασία = 95 F και σχετική υγρασία R = 60 % Οπότε είναι γνωστά τα σημεία R και o στον ψυχομετρικό χάρτη Υπολογίζεται ο παράγοντας SHF (RSHF επειδή είναι του δωματίου) = + = = 0,94 (3.3..) Έτσι στον παρακάτω ψυχομετρικό χάρτη φέρεται ευθεία από το σημείο R με κλίση την τιμή της RSHF που υπολογίσθηκε παραπάνω. Για τον αέρα προσαγωγής, s, επιλέγεται θερμοκρασία = 18 F = F = 60 F Έτσι από την θερμοκρασία ψυχομετρικό χάρτη. και την κλίση RSHF είναι γνωστό το σημείο s (του αέρα προσαγωγής) στον πό ψυχομετρικό χάρτη προκύπτει: h = 47 h = 30 h = 25 =4,5 ( h h ) =4,5 ( h h ) = 4,5 ( h h ) = = 7213 CFM + 4,5 ( h h ) = ,5 ( ) =48548 (3.3..) Η θερμοκρασία στο σημείο 1 ( λίγο πριν την Κ.Μ.) είναι: = ( ) + = = 81 ( ) Οπότε για θερμοκρασία = 81 F και αφ ενωθν τα σημεία ο και R προκύπτει το σημείο 1 έτσι h = 33. ν ενωθν τα σημεία 1 και s στον ψυχομετρικό χάρτη τότε αυτή η κλίση είναι η GSHF όπου είναι η γραμμή λειτουργίας της Κ.Μ. 94

100 Οπότε το φορτίο της Κ.Μ. είναι: =4,5 ( h h ) =4,5 ( h h ) =4, ( ) = h Οπότε η απαίτηση που υπάρχει σε Κ.Μ. είναι h ή h 3.4 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΘΕΡΙΟΥ ΚΛΙΜΤΙΣΜΟΥ Το κόστος λειτουργίας θεριν κλιματισμ υπολογίζεται με την μέθοδο των βαθμοημερών. Η σχέση υπολογισμ είναι: Όπου, : κατανάλωση ενέργειας Btu = 24 1 (3.4..) : Οι θερμικές απώλει του κτιρίου h TD: θερμοκρασιακή διαφορά χώρου και περιβάλλοντος F D: αριθμός βαθμοημερών για μία περίοδο και ανάλογα με την περιοχή 24: 24 h 95

101 : συντελεστής διόρθωσης βαθμοημερών Ε: συντελεστής απόδοσης όλου του συστήματος Έτσι: = 24 1 = h h 0,83 17 = ,2 1 3,0 : από την μελέτη = h TD: για εσωτερική θερμοκρασία 78 F και εξωτερική (Θεσσαλονίκη) 95 F, TD = TD = 17 F D: από πίνακα D = 586 CD: από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει: CD = 0,83 Ε: για το σύστημα ψύξης του νοσοκομείου με κλιματισμό επιλέγεται: Ε = 3,0 = ,2 ή ,70 Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: 0,10 h Κόστος λειτουργίας θεριν κλιματισμ = ,70 h 0,10 h Κόστος λειτουργίας θεριν κλιματισμ = 11723,67 Κόστος λειτουργίας θεριν κλιματισμ: 11723,67 96

102 ΚΕΦΛΙΟ 4 ΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΩ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΓΟΥΣ 4.1 ΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΩ ΚΙ ΙΣΤΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΓΩ Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος της ίσης πτώσης πίεσης όπου σε κάθε τμήμα των αεραγωγών η πτώση πίεσης είναι ίδια. ρχικά από πίνακα για την συγκεκριμένη μέθοδο και για νοσοκομείο επιλέγεται η ταχύτητα όπου τη συγκεκριμένη μελέτη είναι V = 1476,38. Έτσι γνωρίζοντας το CFM από τον υπολογισμό της κλιματιστικής μονάδας (Κεφάλαιο 3.3) όπου δεν είναι άλλο από την κεντρική παροχή από το διάγραμμα της πτώσης πίεσης R (όπου είναι ανάλογα τον αεραγωγό και τον κατασκευαστή) βρίσκεται η πτώση πίεσης σε και η ισοδύναμη διατομή D σε in. Όμως ένα σοβαρό πρόβλημα στους αεραγωγς είναι ότι για κατασκευαστικς λόγους τις περισσότερ φορές όπως και στην συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι δυνατό να τοποθετηθν κυκλικοί αεραγωγοί, (οι οποίοι προτιμνται γιατί έχουν πιο ομαλή ροή άρα είναι και καλύτεροι ενεργειακά αλλά και γιατί έχουν μικρότερο εμβαδό), αλλά ορθογωνικοί. Έτσι αφ βρεθεί η διάμετρος D τότε από σχεδιάγραμμα για αυτήν την διάμετρο βρίσκονται ζεύγη ύψους α και πλάτους b των αεραγωγών ισοδύναμης διατομής με αυτήν της κυκλικής. Έτσι βρίσκεται η πτώση πίεσης αεραγωγ σε από τον τύπο ύ = είναι το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος όπου L κόμα υπολογίζεται η πτώση πίεσης σε που προκαλν τα εξαρτήματα, (γωνί κ.τ.λ.) από τον τύπο ά = ( ) (4.1.γ.) όπου το c ο συντελεστής απωλειών του εξαρτήματος. Οπότε η συνολική πτώση πίεσης σε είναι = ύ + ά Ο παρακάτω πίνακας 4.1.α. δείχνει τους υπολογισμς των απωλειών στους αεραγωγς καθώς και την διαστασιολόγησή τους. Επίσης οι παρακάτω αεραγωγοί είναι οι αεραγωγοί της προσαγωγής. Οι αεραγωγοί της επιστροφής έχουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα έτσι και τις ίδι πτώσεις πίεσης με τους αντίστοιχους της εισαγωγής. Τμήμα CFM V, ft / min R / 100 ft Πίνακας 4.1.α.: Υπολογισμός αεραγωγών Ισοδύναμη κυκλική διατομή D in Κεντρικοί εραγωγοί Hf ( Μέγεθος αεραγωγών Μήκος L ( in ) σωληνογραμ μής ) Συντελεστής εξαρτημάτων c Hf ( εξαρτημάτων ) Συνολικό Hf Κ.Μ. - Ι , x ,11 0,033 1,2 0,153 0,186 I - α , x ,11 0,033 1,2 0,142 0,175 α - β , x ,11 0,033 1,2 0,119 0,152 97

103 Τμήμα CFM V, ft / min R / 100 ft Ισοδύναμη κυκλική διατομή D in εραγωγοί Ισογείου Μέγεθος αεραγωγών Μήκος L ( in ) Hf ( σωληνογραμ μής ) Συντελεστής εξαρτημάτων c Hf ( εξαρτημάτων ) Συνολικό Hf Πρώτου διαχωρισμ Ι - Ισ , x ,59 0,077 0,2 0,014 0,091 Ισ22 - Ι , x ,85 0,055 1,2 0,076 0,131 Ι19 - Ι , x ,85 0,055 0,2 0,016 0,071 Ι18 - Ι , x ,33 0,099 2,4 0,167 0,266 Ι17 - Ιχ , x ,22 0,066 2,4 0,160 0,226 Ιχ4 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,013 0,053 Ι1 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,012 0,052 Ι2 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 Ι3 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 Ι4 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 Ι5 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 Ι6 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,050 Ι7 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 Ι8 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,006 0,046 Ι9 - Ι , x 9 143,7 0,040 0,2 0,004 0,044 Ι10 - Ιχ , x 9 253,54 0,071 2,4 0,028 0,099 εύτερου διαχωρισμ Ι - Ι , x ,09 0,030 0,2 0,014 0,044 Ι20 - Ι , x ,17 0,060 0,2 0,014 0,074 Ι21 - Ι , x ,17 0,060 0,2 0,014 0,074 Ι22 - Ι , x ,87 0,048 1,2 0,068 0,116 Ι23 - Ιχ , x ,17 0,060 0,2 0,012 0,072 Ιχ7 - Ι , x ,96 0,088 1,2 0,059 0,147 Ι24 - Ι , x ,17 0,060 0,2 0,010 0,070 Ι25 - Ι , x ,17 0,060 0,2 0,009 0,069 Ι26 - Ι , x 8 214,17 0,060 1,89 0,012 0,072 Ι26 - Ι , x ,17 0,060 1,2 0,062 0,122 Ι11 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 Ι12 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 Ι13 - Ι , x ,7 0,040 0,2 0,007 0,047 Ι14 - Ι , x ,07 0,051 2,4 0,066 0,117 Ι15 - Ιχ , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 Ιχ3 - Ιχ , x ,7 0,040 1,2 0,064 0,104 Ιχ2 - Ισ , x 9 183,07 0,051 0,2 0,004 0,055 Ισ1 - Ι , x ,44 0,062 0,2 0,002 0,064 Τρίτου διαχωρισμ Ι - Ισ , x ,09 0,030 1,2 0,033 0,063 Ισ21 - Ιχ , x ,46 0,097 1,2 0,048 0,145 Ιχ9 - Ιχ , x ,4 0,080 1,2 0,047 0,127 Ιχ13 - Ιχ , x ,5 0,089 1,2 0,042 0,131 Ιχ12 - Ιχ , x ,46 0,097 1,2 0,042 0,139 Ιχ8 - Ιχ , x ,7 0,040 1,2 0,038 0,078 Ιχ5 - Ιχ , x ,7 0,040 1,2 0,030 0,071 Ιχ6 - Ιχ , x 9 316,5 0,089 1,2 0,016 0,105 Ιχ10 - Ιχ ,028 7,5 7 x 7 287,4 0,080 1,2 0,008 0,088 98

104 Τμήμα CFM V, ft / min R / 100 ft Ισοδύναμη κυκλική διατομή D in εραγωγοί α' ορόφου Μέγεθος αεραγωγών Μήκος L ( in ) Hf ( σωληνογραμ μής ) Συντελεστής εξαρτημάτων c Hf ( εξαρτημάτων ) Συνολικό Hf Πρώτου διαχωρισμ α - α , x ,53 0,106 1,2 0,096 0,202 α24 - α , x ,98 0,123 1,2 0,084 0,207 α23 - α , x ,96 0,088 2,4 0,182 0,271 α22 - α , x ,85 0,055 0,2 0,013 0,069 α21 - α , x ,4 0,080 2,4 0,166 0,246 α1 - α , x ,7 0,040 0,2 0,014 0,055 α2 - α , x ,7 0,040 0,2 0,012 0,053 α3 - α , x ,7 0,040 0,2 0,012 0,052 α4 - α , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 α5 - α , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 α6 - α , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 α7 - α , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 α8 - α , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 α9 - α , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 α10 - α , x ,7 0,040 0,2 0,007 0,047 α11 - αχ , x ,54 0,071 2,4 0,052 0,123 εύτερου διαχωρισμ α - α , x 26 71,85 0,020 0,2 0,013 0,034 α25 - α , x ,7 0,040 0,2 0,013 0,053 α26 - α , x ,7 0,040 0,2 0,014 0,054 α27 - α , x ,7 0,040 0,2 0,015 0,055 α31 - αχ , x ,54 0,071 1,2 0,075 0,146 αχ2 - α , x ,14 0,103 1,2 0,063 0,166 α18 - α , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 α19 - α , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 α30 - αα , x ,07 0,051 1,2 0,060 0,111 αα - α , x ,07 0,051 1,2 0,051 0,103 α12 - α , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 α13 - α , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,050 α14 - α , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 α15 - α , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 α16 - α , x ,7 0,040 0,2 0,006 0,047 α17 - α , x ,7 0,040 0,2 0,006 0,046 α18 - α , x ,7 0,040 0,2 0,003 0,043 α19 - ασ , x 9 183,07 0,051 0,2 0,005 0,056 ασ1 - α , x 9 183,07 0,051 0,2 0,003 0,054 99

105 Τμήμα CFM V, ft / min R / 100 ft 4.2 ΣΧΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΓΩ Ισοδύναμη κυκλική διατομή D in εραγωγοί β' ορόφου Μέγεθος αεραγωγών Μήκος L ( in ) Hf ( σωληνογραμ μής ) Συντελεστής εξαρτημάτων c Hf ( εξαρτημάτων ) Συνολικό Hf Πρώτου διαχωρισμ β - βσ , x ,48 0,044 1,2 0,080 0,124 βσ2 - β , x ,96 0,088 2,4 0,188 0,276 β22 - β , x ,96 0,088 1,2 0,083 0,171 β21 - β , x ,4 0,080 0,2 0,017 0,097 β1 - β , x ,7 0,040 2,4 0,176 0,216 β2 - β , x ,7 0,040 0,2 0,013 0,053 β3 - β , x ,7 0,040 0,2 0,012 0,052 β4 - β , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 β5 - β , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 β6 - β , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,051 β7 - β , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 β8 - β , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 β9 - β , x ,7 0,040 0,2 0,010 0,050 β10 - β , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 β11 - βχ , x ,54 0,071 2,4 0,071 0,142 εύτερου διαχωρισμ β - β , x 26 71,85 0,020 0,2 0,013 0,033 β23 - β , x ,7 0,040 0,2 0,012 0,052 β24 - β , x ,7 0,040 0,2 0,015 0,055 β25 - β , x ,7 0,040 0,2 0,013 0,053 β26 - βχ , x ,22 0,066 1,2 0,067 0,133 βχ2 - β , x ,22 0,066 1,2 0,070 0,136 β27 - β , x ,7 0,040 0,2 0,011 0,051 β28 - β , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,049 β29 - β , x 5 143,7 0,040 1,89 0,018 0,058 β29 - βα , x ,22 0,066 1,2 0,053 0,119 βα - β , x ,22 0,066 1,2 0,059 0,126 β12 - β , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,049 β13 - β , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 β14 - β , x ,7 0,040 0,2 0,009 0,049 β15 - β , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 β16 - β , x ,7 0,040 0,2 0,008 0,048 β17 - β , x ,7 0,040 0,2 0,006 0,046 β18 - β , x ,7 0,040 0,2 0,005 0,045 β19 - βσ , x 9 183,07 0,051 0,2 0,007 0,058 βσ1 - β , x ,07 0,051 0,2 0,001 0,053 Σε μία μελέτη ψύξης όπως και στη θέρμανση είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός των αεραγωγών πάνω στο σχέδιο καθώς και οι απαιτήσεις παροχής σε κάθε δωμάτιο. Πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές γωνί και οι απότομ και μεγάλ αλλαγές στις διαστάσεις των αεραγωγών ώστε να υπάρχουν λιγότερ πτώσεις πίεσης αλλά και ομαλότερη ροή. Όμως στο συγκεκριμένο κτίριο για κατασκευαστικς λόγους δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθν οι πολλές γωνί όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχέδια. ρχικά παρουσιάζεται το πώς είναι οι αεραγωγοί στο κτίριο από πλάγια όψη και στη συνέχεια δίνονται τα σχέδια των αεραγωγών για κάθε όροφο ξεχωριστά. 100

106 Όπως παρατηρείται από την πλάγια όψη μετά την κλιματιστική μονάδα ανεβαίνει μια κατακόρυφη στήλη όπου από αυτήν τροφοδοτνται όλοι οι κλάδοι για κάθε όροφο χωριστά. Όσον αφορά το Ισόγειο από την κατακόρυφη στήλη φεύγουν τρεις διαφορετικοί κλάδοι όπου στο σχέδιο είναι με κόκκινο, μαύρο και πράσινο χρώμα. Τα ολικά CFM του κόκκινου κλάδου είναι 8234,89 και εξυπηρετεί κυρίως την ότια πλευρά του νοσοκομείου, ο μαύρος εξυπηρετεί κυρίως την όρεια πλευρά του νοσοκομείου και τα ολικά CFM είναι 6623 ενώ τέλος ο πράσινος εξυπηρετεί τους κεντρικς χώρους του νοσοκομείου και τα συνολικά CFM είναι 2640,07. Στον α όροφο από την κατακόρυφη στήλη φεύγουν δύο διαφορετικοί κλάδοι που είναι σχεδιασμένοι με κόκκινο και μαύρο χρώμα. Ο κόκκινος κλάδος εξυπηρετεί κυρίως την ότια πλευρά με συνολικά CFM 9568,41 ενώ ο μαύρος την όρεια πλευρά με συνολικά CFM 6745,22. Τέλος στο β όροφο από την κατακόρυφη στήλη φεύγουν επίσης δύο διαφορετικοί κλάδοι που είναι επίσης σχεδιασμένοι με κόκκινο και μαύρο χρώμα. Ο κόκκινος εξυπηρετεί και πάλι την ότια πλευρά κατά κύριο λόγο με συνολικά CFM 8125,44 ενώ ο μαύρος και πάλι την όρεια κατά κύριο λόγο με συνολικά CFM 6534,

107 102

108 4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΡΓΓΛΙΣΜΩ Και εδώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο και με την θέρμανση (Κεφάλαιο 2.2) είναι απαραίτητοι οι στραγγαλισμοί. Παρακάτω δίνονται τα σημεία που τοποθετνται στραγγαλισμοί καθώς και ο απαιτμενος στραγγαλισμός σε κάθε σημείο. Στραγγαλισμός στο σημείο β δεύτερου διαχωρισμ: β πρώτος διαχωρισμός ( μαζί με επιστροφή ) β δεύτερος διαχωρισμός ( μαζί με επιστροφή ) = (1,482 +1,482 ) ( 1,309+1,309 ) =0,346 Στραγγαλισμός στο σημείο β δεύτερου διαχωρισμ 0,346 Στραγγαλισμός στο σημείο α πρώτου διαχωρισμ: ( β πρώτος διαχωρισμός ( μαζί με επιστροφή ) + αβ + β α ) α πρώτος διαχωρισμός ( μαζί με επιστροφή ) = (1,482+1,482 ) + ( 0,152 +0,152 ) ( 1,625 +1,625 ) =0,018 Στραγγαλισμός στο σημείο α πρώτου διαχωρισμ 0,018 Στραγγαλισμός στο σημείο α δεύτερου διαχωρισμ: 103

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας

Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας Επιμέλεια - Παρουσίαση : Σιάγκας Δ. Όθων Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος Α.Π.Θ. Πανελλήνιο Συμπόσιο Καλαμάτα, Μάιος 2016 ΕΞ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ημερομηνία παράδοσης : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ημερομηνία παράδοσης : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Σχολείο: Τμήμα : Ημερομηνία παράδοσης : Μάθημα : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ : ΕΠΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 11 /4 / 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Θ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Σελίδα 1 από 23 Π.Δ. ΤΗΣ 27.9/7.11.1985 (ΦΕΚ 631 Δ ) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Άρθρο 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ Απρίλιος 2014 Μιχαήλ Βλαχογιάννης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Νικόλαος Απ. Καμπούρας Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST Σπουδαστής Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

SMART TECHNICAL L.T.D

SMART TECHNICAL L.T.D ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η μελέτη αυτή αφορά κατοικίες τριών διαφορετικών μεγεθών: 65m 2, 90m 2 και 120m 2. Όλες οι κατοικίες θεωρούνται ότι είναι στον ίδιο όροφο, σε πολυκατοικία, με τουλάχιστον τις 2 πλευρές εκτεθειμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 1 Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Έργο: Νέα διώροφη κατοικία Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το ΦΕΚ 362/4.7.79 καί θα εφαρμοσθεί στην κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (θέρμανσης, κλιματισμού, ψυχρομετρίας).

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (θέρμανσης, κλιματισμού, ψυχρομετρίας). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (θέρμανσης, κλιματισμού, ψυχρομετρίας). Σπουδαστής: ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισηγητής: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 6: Ηλεκτρικοί Θερμοσυσσωρευτές Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΜM910: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βοήθημα για τον Υπολογισμό Ψυκτικών φορτίων με τη μεθοδολογία ΑSHRAE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΜM910: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βοήθημα για τον Υπολογισμό Ψυκτικών φορτίων με τη μεθοδολογία ΑSHRAE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λ. Αθηνών - Πεδίο Αρεως, 383 34 Βόλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Α.Μ. Σταματέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία «Μελέτη θερµοµόνωσης και κλιµατισµού ξενοδοχείου» Σφυρής Γεώργιος Εϖιβλέϖων Καθηγητής : Κτενιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1 ον ΜΕ ΤΟ EXCEL 2 ον ΜΕ ΤΟ THERMOCAD

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1 ον ΜΕ ΤΟ EXCEL 2 ον ΜΕ ΤΟ THERMOCAD 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 245 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 1 ον ΜΕ ΤΟ EXCEL 2 ον ΜΕ ΤΟ THERMOCAD (σε 2 διδακτικές ώρες) Τσίλης Βασίλειος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα