ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται για ψυχαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς (αίθουσα βιντεοπαιχνιδιών και εκµάθηση υπολογιστών) και θα τοποθετηθεί στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ. Το παρόν αφορά µόνο στην προµήθεια, την επιτόπου παράδοση και την εγκατάσταση του οικίσκου σε βάση έδρασης. Η βάση έδρασης και η σύνδεση του οικίσκου µε τα δίκτυα της Μονάδος θα γίνει µε προσωπικό και µέσα από την Μονάδα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του οικίσκου θα είναι 4,50m πλάτος και 7,50m συνολικού εµβαδού περίπου 34,00m 2. Οι επιτρεπόµενες κατασκευαστικές αποκλίσεις θα είναι σε πλάτος ±5%. Το καθαρό εσωτερικό ύψος θα είναι 2,80m περίπου. Η διαµόρφωση και ο εξοπλισµός των χώρων των οικίσκων θα γίνουν σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. και τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη. Ο οικίσκος, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, θα διαθέτει τους κατωτέρω χώρους: Έναν ενιαίο χώρο (κύρια αίθουσα) Ένα (1) χώρο W.C. Οι καλωδιώσεις των εσωτερικών ηλεκτρολογικών και Τ-Η δικτύων θα οδεύουν εντός επίτοιχων µεταλλικών καναλίων και παράλληλα στην ψευδοροφή, σε ύψος 20cm κάτω από αυτή. Τα εν λόγω δίκτυα θα συνεχίζουν κατακόρυφα επίτοιχα εντός πλαστικών καναλίων µέχρι τις θέσεις εργασίας, όπου θα τοποθετηθούν οι κατάλληλοι ρευµατοδότες. Η θέρµανση κλιµατισµός των χώρων θα γίνεται µε αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες (air conditions) και θερµοποµπούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν µελλοντικά από την Υπηρεσία. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ο φέρων οργανισµός (υποστυλώµατα, δοκοί, τεγίδες) θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλες διατοµές κοιλοδοκών βαρέως τύπου ή στατικών δοκών γαλβανισµένου χάλυβα βαρέως τύπου και µεγάλου στατικού ύψους. Συγκεκριµένα, θα αποτελείται από περιµετρικούς στατικούς δοκούς βαρέως τύπου και µεγάλου στατικού ύψους. Οι γωνιακές κολώνες θα κατασκευαστούν από µονούς κοιλοδοκούς βαρέως τύπου και παράλληλα ο σκελετός θα ενισχυθεί µε συµπληρωµατικούς δύο έως τέσσερις ορθοστάτες από κοιλοδοκό. εν θα υπάρχει κανένα στραντζαριστό στοιχείο. Γ-1

2 Ειδικότερα, το δάπεδο θα ενισχυθεί είτε µε κοίλους δοκούς βαρέως τύπου είτε µε ανοικτές διατοµές από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ψυχρής έλασης µορφής C, Ζ, Μ ή άλλων διατοµών, κατάλληλου στατικού ύψους και πάχους µεγαλύτερου των 2mm. Η δε οροφή θα είναι ενισχυµένη µε ισχυρές τεγίδες από κοίλους δοκούς ή ανοικτές διατοµές ως ανωτέρω, όπου στερεώνεται η στέγη. Επίσης, στη βάση των οικίσκων θα είναι προσαρµοσµένοι µεταλλικοί δοκοί, ώστε να µπορούν να εδραστούν σε επίπεδη επιφάνεια. Οι υδρορροές, καθώς και όλα τα συµπληρωµατικά µεταλλικά µέρη (ειδικά τεµάχια κλπ), θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, για προστασία από τη διάβρωση. Όλες οι ενώσεις θα γίνουν µε συγκόλληση τόξου, πέραν ορισµένων που για κατασκευαστικούς λόγους µπορούν να γίνουν βιδωτές. Επίσης, όλες οι σιδηρές διατοµές θα έχουν αντισκωρική προστασία, αποτελούµενη από στρώσεις αντισκωρικού (primer) και δύο επιστρώσεις τελικής εποξειδικής βαφής µε εξαίρετης ποιότητας ελαιόχρωµα (ριπολίνη). Η κατασκευή θα µελετηθεί σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 (Κατασκευές από χάλυβα). Ο σκελετός ως σύνολο, θα πρέπει να αποτελεί ένα χωρικό πλαίσιο ώστε πέραν των προβλεποµένων φορτίσεων θα µπορεί να αναλαµβάνει µε ασφάλεια τις δυνάµεις που προκαλούνται κατά την ανύψωση, µετακίνηση και τοποθέτησή του, χωρίς να προκαλούνται φθορές, παραµορφώσεις ή χαλάρωση των συνδέσεων. 2.2 ΟΡΟΦΗ Επιστέγαση Η οροφή θα είναι ενισχυµένη µε ισχυρές τεγίδες από κοίλους δοκούς, όπου στερεώνεται η στέγη. Η στέγη θα είναι δίρριχτη µε ελαφρά κλίση προς τις µικρές πλευρές, 5-7% περίπου για την απορροή των όµβριων υδάτων και η οποία δεν θα είναι ορατή ούτε από το εσωτερικό αλλά ούτε και από την εξωτερική όψη. Τα όµβρια ύδατα θα συγκεντρώνονται σε οριζόντιες υδρορροές κατά µήκος των πλευρών και στη συνέχεια µέσω κατακόρυφων υδρορροών στις 4 γωνίες θα απορρέουν εκτός του συγκροτήµατος. Η τελική επικάλυψη στέγης θα είναι από κεκλιµένα φύλλα γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, προβαµµένου µε πολυεστερική βαφή, χρώµατος. Συγκεκριµένα θα γίνει κατά σειρά επιψευδαργύρωση µε εν θερµώ γαλβάνισµα, χηµική επεξεργασία επιφάνειας, επίστρωση primer και πολυεστερική βαφή. Τα εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα θα είναι κατά EN και EN (αντίστοιχες προδιαγραφές του EN είναι οι DIN 17262, BS 2889, ASTM A 527 και AFNOR /36.322). Το προφίλ των ελασµάτων θα είναι τραπεζοειδούς διαµόρφωσης και συγκεκριµένα θα φέρουν πέντε (5) τραπεζοειδείς εξάρσεις ύψους 40-42mm ανά 250mm, µε Γ-2

3 ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις. Τα φύλλα θα είναι πάχους 0,50mm, ωφέλιµου πλάτους 1000 mm, βάρους 4,75 4,90 kg/m 2 περίπου και θα στερεωθούν στις εγκάρσιες τεγίδες. Ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις, οι ανοχές έχουν ως εξής: πάχος (κατά ΕΝ 10143), πλάτος (± 2,5mm), µήκος (± 10mm) και ορθογωνικότητα (max 5mm). Οι δύο πλευρικές εξάρσεις θα φέρουν ειδική διαµόρφωση (καµπύλα τµήµατα) στο σηµείο συναρµογής τους, ώστε να εφαρµόζουν απόλυτα και στεγανά στις συνδέσεις των φύλλων (παρεµπόδιση εισροής υδάτων ακόµη και σε ακραία καιρικά φαινόµενα αποτροπή εµφάνισης του τριχοειδούς φαινοµένου). Επίσης, στη σύνδεση των φύλλων, η στήριξη θα γίνει µε αυτοδιάτρητη βίδα και ειδική µεταλλική καλύπτρα, ενώ η καλύτερη στεγάνωση του σηµείου στήριξης θα επιτευχθεί µε τη χρήση ελαστικού παρεµβύσµατος (ροδέλας). Τέλος, για ακόµη καλύτερη στήριξη όπου απαιτείται, προτείνεται η χρησιµοποίηση πριτσινιού. Τα χαλυβδοελάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιηµένα από το ιεθνές Πιστοποητικό ιαχείρισης Ποιότητας ISO Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εξασφάλιση πλήρους στεγανοποίησης της στέγης και ιδιαίτερα στα σηµεία των ενώσεων, έτσι ώστε να µην εισέρχονται εσωτερικά του συγκροτήµατος βρόχινα ύδατα. Ειδικότερα: Στις ενώσεις των τραπεζοειδών φύλλων θα τοποθετηθεί στεγανωτικό υλικό, ώστε να εξασφαλιστεί η στεγανότητα ακόµη και στη περίπτωση υπερχείλισης. Στις δύο κατά µήκος πλευρές θα τοποθετηθεί ειδική ασφαλτοταινία και στη συνέχεια η ένωση θα καλυφθεί µε ειδικό τεµάχιο τραπεζοειδούς διατοµής από γαλβανισµένο έλασµα. Στην απόληξη των τραπεζοειδών φύλλων στις υδρορροές θα τοποθετηθεί στεγανωτικό υλικό, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση εισόδου του νερού στο εσωτερικό. Τόσο στις εσωτερικές πλευρές όσο και στις εξωτερικές θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται ειδικά τεµάχια για την κάλυψη τυχόν κενών προσαρµογής Ειδικά τεµάχια ανύψωσης Στην οροφή του κάθε οικίσκου σε κατάλληλες θέσεις θα υπάρχουν τέσσερα σηµεία αναρτήσεως µε την απαραίτητη αντοχή σε περίπτωση ανάρτησης µε σκοπό την µεταφορά Ψευδοροφή Εσωτερικά, κάτω από τα τραπεζοειδή φύλλα, θα τοποθετηθεί οριζόντια ψευδοροφή από πάνελ πολυουρεθάνης, µε αµφίπλευρη επικάλυψη από φύλλα γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, προβαµµένων µε πολυεστερική βαφή χρώµατος RAL απόχρωσης που θα αποφασισθεί από την Υπηρεσία. Γ-3

4 Συγκεκριµένα, στα ελάσµατα θα πραγµατοποιηθεί επιψευδαργύρωση µε εν θερµώ γαλβάνισµα, χηµική επεξεργασία επιφάνειας, επίστρωση primer και πολυεστερική βαφή. Τα εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα θα είναι κατά EN και EN (αντίστοιχες προδιαγραφές του EN είναι οι DIN 17262, BS 2889, ASTM A 527 και AFNOR /36.322). Το προφίλ των ελασµάτων θα είναι διαµόρφωσης µικρονερβατούρας (ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις), πάχους 0,50mm µε ανοχές διαστάσεων κατά ΕΝ Η ενδιάµεση µόνωση θα είναι από διογκωµένο, οικολογικό και αυτοσβεννύµενο αφρό πολυουρεθάνης, υψηλής πυκνότητας (40 ±2 Kg/m 3 ). Το ονοµαστικό πάχος του θερµοµονωτικού πετάσµατος θα είναι 50mm. Τα άκρα κατά µήκος του πάνελ θα είναι διαµορφωµένα ώστε να σχηµατίζουν αρσενικό θηλυκό και να καλύπτουν το κεφάλι της βίδας στήριξης στο σκελετό της οροφής (κρυφή στήριξη για πρακτικούς και λόγους αιθητικής). Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί ελαστικό παρέµβυσµα (ροδέλα) για τη καλύτερη στεγάνωση του σηµείου στήριξης και ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα στην ένωση των πάνελς για µείωση του αερισµού. Τέλος, τα άκρα του πάνελ θα καλύπτονται µε ταινίες ενισχυµένου αλουµινόχαρτου ως φράγµα υδρατµών για τον αφρό πολυουρεθάνης. Η θερµική αγωγιµότητα θα είναι 0,34-0,36 Kcal/m 2 h 0 C (συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, λ, ίσος µε 0,02 W/m o K) και κατά το σχεδιασµό θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποφυγή θερµογεφυρών. Τα φύλλα θα είναι ωφέλιµου πλάτους 1000mm, βάρους 10 kg/m 2 περίπου (>10 kg/m 2 ) και θα στερεωθούν στις εγκάρσιες δοκούς µε αυτοδιάτρητες βίδες. Ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις, οι αποδεκτές ανοχές έχουν ως εξής: πάχος (-2/ +5mm), πλάτος (±2,5mm), µήκος (±10mm) και ορθογωνικότητα (max 5mm). Επιπλέον, ως προς την πυραντίσταση υλικού τα θερµοµονωτικά πετάσµατα της ψευδοροφής θα πρέπει να είναι κλάσης Β2 ή και ανώτερης, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Γερµανικού Προτύπου κατά DIN Τα θερµοµονωτικά πετάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιηµένα από το ιεθνές Πιστοποητικό ιαχείρισης Ποιότητας ISO Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και να πιστοποιούνται από το ιεθνές Πιστοποητικό Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO ΑΠΕ Ο Το δάπεδο θα ενισχυθεί είτε µε κοίλους δοκούς βαρέως τύπου (πάχος διατοµής 3mm τουλάχιστον), είτε µε ανοικτές διατοµές από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ψυχρής έλασης µορφής C, Ζ, Μ ή άλλων ειδικών διατοµών, κατάλληλου στατικού ύψους και πάχους µεγαλύτερου των 2mm. Οι προδιαγραφές των panels θα είναι ίδιες µε αυτές τις παραγράφου Στη συνέχεια, το δάπεδο θα επενδυθεί µε φύλλα MDF ή άλλου τύπου προϊόντα τεχνητής ξυλείας (π.χ. µοριοσανίδα), αδιαβροχοποιηµένης για προστασία από την υγρασία. Τα φύλλα θα έχουν πάχος 20mm περίπου. Η τελική επιφάνεια θα επιστρωθεί µε ξύλινο δάπεδο laminate υψηλής ανοχής ή πλακίδια δαπέδου και θα στερεωθούν σοβατεπιά από το ίδιο υλικό. Γ-4

5 2.4 ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Εξωτερικοί τοίχοι Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά panels πολυουρεθάνης, µε αµφίπλευρη επικάλυψη από φύλλα γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, προβαµµένων µε πολυεστερική βαφή. Συγκεκριµένα, στα ελάσµατα θα γίνει επιψευδαργύρωση µε εν θερµώ γαλβάνισµα, χηµική επεξεργασία επιφάνειας, επίστρωση primer και πολυεστερική βαφή. Τα εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα θα είναι κατά EN και EN (αντίστοιχες προδιαγραφές του EN είναι οι DIN 17262, BS 2889, ASTM A 527 και AFNOR /36.322). Οι προδιαγραφές των panels θα είναι ίδιες µε αυτές τις παραγράφου Ειδικά τεµάχια Στις 4 εξωτερικές γωνίες θα τοποθετηθούν ειδικά τεµάχια από προφίλ µε επίπεδες επιφάνειες, ενώ στις αντίστοιχες εσωτερικές γωνίες θα τοποθετηθούν ανάλογα πλαστικά σοβατεπιά µε επίπεδες επιφάνειες λευκού χρώµατος. Επίσης, στη βάση των πλαγιοκαλύψεων θα τοποθετηθούν εξωτερικά νεροσταλάκτες Εσωτερικά χωρίσµατα Tα εσωτερικά χωρίσµατα για τη διαµόρφωση του W.C., όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο, θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά πετάσµατα µε διαµόρφωση µικρονερβατούρας ονοµαστικού πάχους 40mm, προβαµµένων αµφίπλευρα µε πολυεστερική βαφή χρώµατος RAL 1013 ή 1015 (κατά την κρίση της Υπηρεσίας). Το προφίλ των ελασµάτων θα είναι διαµόρφωσης µικρονερβατούρας (ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις), πάχους 0,50mm, µε ανοχές διαστάσεων κατά ΕΝ Η ενδιάµεση µόνωση θα είναι από διογκωµένο, οικολογικό, αυτοσβεννύµενο αφρό πολυουρεθάνης, υψηλής πυκνότητας (40 ±2 Kg/m 3 ) και το ονοµαστικό πάχος του θερµοµονωτικού πετάσµατος θα είναι 40mm. Η θερµική αγωγιµότητα θα είναι 0,40-0,45 Kcal/m 2 h 0 C (συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, λ, ίσος µε 0,02 W/m o K) και κατά το σχεδιασµό θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποφυγή θερµογεφυρών. Τα φύλλα θα είναι ωφέλιµου πλάτους 1000mm, βάρους 10kg/m 2 περίπου. Θα τοποθετηθούν κάθετα προς το δάπεδο και την ψευδοροφή (µικρονευρώσεις σε οριζόντια διάταξη) και θα στερεωθούν επί κατακόρυφων χαλύβδινων διατοµών µε αυτοδιάτρητες βίδες κρυφής και φανερής στήριξης. Ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις, οι αποδεκτές ανοχές τα θερµοµονωτικά πετάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τους εξωτερικούς τοίχους και τα Γ-5

6 εσωτερικά χωρίσµατα έχουν ως εξής: πάχος (-2/ +5mm), πλάτος (±2,5mm), µήκος (±10mm) και ορθογωνικότητα (max 5mm). Επιπλέον, ως προς την πυραντίσταση υλικού τα θερµοµονωτικά πετάσµατα θα πρέπει να είναι κλάσης Β2 ή και ανώτερης, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Γερµανικού Προτύπου κατά DIN Τα θερµοµονωτικά πετάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τους εξωτερικούς τοίχους και τα εσωτερικά χωρίσµατα πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιηµένα από το ιεθνές Πιστοποητικό ιαχείρισης Ποιότητας ISO Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και να πιστοποιούνται από το ιεθνές Πιστοποητικό Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Τα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν θα κατασκευαστούν από αλουµίνιο χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Στην είσοδο του συγκροτήµατος θα τοποθετηθεί θυρόφυλλο, κατασκευασµένο από θερµοµονωτικά πάνελ, πάχους 40mm και κάσα λευκού αλουµινίου. Η θύρα θα είναι διαστάσεων 0,95x2,15m περίπου. Επίσης, θα είναι αναρτηµένη από τρεις µεντεσέδες και θα φέρει πόµολο και κλειδαριά ασφαλείας. Ειδικότερα θα προσαρµοστεί εξάρτηµα - στοιχείο για την τοποθέτηση µηχανισµού τρίαινας µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας του χώρου. Στο συγκρότηµα θα τοποθετηθούν παράθυρα δίφυλλα, επάλληλα συρόµενα, κατασκευασµένα από αλουµίνιο. Επιπλέον, στον χώρο του (WC) θα κατασκευασθεί φεγγίτης αλουµινίου, ανοιγόµενος. Τα παράθυρα θα είναι πλάτους 1,20m και καθαρού ύψους 1,00m περίπου (ύψος ποδιάς 1,10m περίπου). Επίσης, ο φεγγίτης θα είναι πλάτους 0,40m και ύψους 0,5m περίπου. Οι διαστάσεις των κουφωµάτων φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα κουφωµάτων. Τα παράθυρα θα φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατοµές για πλήρη στεγανότητα καθώς και κλειδαριές. Τα παράθυρα θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες (υαλοπίνακας 5mm κενό 12mm υαλοπίνακας 4mm ). Ειδικά, στο (WC) θα έχει µονό αδιαφανές κρύσταλλο, τύπου διαµαντέ. Η επιτρεπόµενη κατασκευαστική απόκλιση του πλάτους των κουφωµάτων είναι ±10%. θα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξωτερική θύρα αλουµινίου 0,95x2,15m χωρίς υαλοπίνακα επιλογής σχεδίου της Υπηρεσίας ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γ-6

7 Παράθυρα αλουµινίου, διαστάσεων 1,20x1,00m, δίφυλλα, συρόµενα επάλληλα, µε διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες (5-12-4mm), µε ρολά, και σίτα περιελισσόµενη. Παράθυρο αλουµινίου, διαστάσεων 0,4x0,5m, µονόφυλλο, ανοιγόµενο, µε διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες (5-12-4mm) αδιαφανείς και σίτα σταθερή. Θύρα εσωτερική πρεσσαριστές ξύλινες, διαστάσεων 0,75x2,15m ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το κτίριο θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική και τηλεφωνική εγκατάσταση η οποία θα περιλαµβάνει : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Βιοµηχανική πρίζα εξωτερικής παροχής ενέργειας. 1 Τριφασικός ηλεκτρολογικός πίνακας µε αυτόµατους 1 ασφαλοδιακόπτες. Ρελέ διαρροής (αντιηλεκτροπληξιακή προστασία). 1 Χωριστή ασφάλεια στον πίνακα και ηλεκτρολογική γραµµή σε αναµονή για τοποθέτηση κλιµατιστικού 2 Χωριστή ασφάλεια στον πίνακα για τοποθέτηση 2 θερµοποµπών ιακόπτες φωτισµού 4 Πρίζα σούκο 8 Πρίζα τηλεφώνου δύο ζευγών 3 Τηλεφωνικός κατανεµητής (10 ζευγών). 1 Φωτιστικά διπλά φθορίου 2 Χ 36 Watt. 4 Φωτιστικά τύπου «χελώνα» 36 Watt (στο WC). 1 Φωτιστικά ασφαλείας. 1 Εξωτερικό φωτιστικό 1*36Watt 1 Πλαστικά κανάλια για την όδευση των καλωδίων. Απαιτούµενη ποσότητα για όλες τις συνδέσεις Για την διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος θα υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας που θα βρίσκεται εντός του κτιρίου και µέσω κεντρικών πλαστικών καναλιών που θα είναι τοποθετηµένα στην οροφή θα γίνεται η διανοµή σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Η κάθε πρίζα θα παίρνει παροχή ξεχωριστά από την οροφή µε µικρά κανάλια. Θα γίνει πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση µε καλωδίωση, πρίζες και τηλεφωνικό κατανεµητή 10 ζευγών, έτοιµη να συνδεθεί µε το τηλεφωνικό δίκτυο την µονάδας. Η διανοµή του τηλεφωνικού δικτύου θα γίνει από ένα κεντρικό κατανεµητή και µέσω κεντρικών πλαστικών καναλιών που είναι τοποθετηµένα στην οροφή προς τους χώρους των γραφείων ξεχωριστά µε µικρά κανάλια σε κάθε τηλεφωνική πρίζα. Γενικά θα περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα για πλήρη ηλεκτρική και τηλεφωνική εγκατάσταση (ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια κατάλληλης διατοµής, κανάλια κλπ). Εξωτερικά του κτιρίου θα υπάρχουν οι κατάλληλες αναµονές για σύνδεση των κτιρίων µε το ηλεκτρολογικό και τηλεφωνικό δίκτυο της Μονάδας. Γ-7

8 Τα σχέδια της τηλεφωνικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. 2.7 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Στο κτίριο θα υπάρχει και χώρος τουαλέτας (WC) σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. Το οίκηµα θα διαθέτει πλήρη υδραυλική εγκατάσταση και θα περιλαµβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ανά κτίριο) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πλακίδια κεραµικά στο δάπεδο και στον τοίχο (2,10m) του WC διαστάσεων 0.30m x 0.30m Λεκάνη και καζανάκι πορσελάνης 1 Νιπτήρας πορσελάνης µε σιφόνι ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο, µε µπαταρία χρωµίου κρύου ζεστού 1 νερού Σετ WC µε καθρέπτη διαστάσεων 0.40m Χ 0.60m, εταζέρα, σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη χρωµίου 1 Σε όλα τα ανωτέρω περιλαµβάνονται σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης, µικροϋλικά σύνδεσης και γενικά όλα τα απαιτούµενα υλικά για µια πλήρη εγκατάσταση και λειτουργίας των WC Ε ΡΑΣΗ Το κτίριο θα τοποθετηθεί µε την βοήθεια µεταλλικών δοκών έδρασης (ρυθµιζόµενους καθ ύψος για οριζοντίωση), επάνω σε υπάρχον δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα. 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν, τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας ή τις αναγραφόµενες στα Τεύχη της παρούσης. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι προέλευσης Ε.Ε. Σε περίπτωση που και αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, επιτρέπεται να είναι τρίτων χωρών. Η επιλογή όλων των υλικών θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα των υλικών ή prospectus (ή και τα δύο όπου είναι εφικτό) στα οποία θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η µορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές και το εργοστάσιο κατασκευής τους. Τα δείγµατα ή τα prospectus που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι σε ικανό αριθµό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών ώστε, να είναι δυνατή η επιλογή από την Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση. Τα έξοδα δειγµάτων, δειγµατοληψίας και ελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Π.. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.. 286/94 και Π.. 368/ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ-8

9 Τα προφίλ αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κουφωµάτων, η ηλεκτροστατική βαφή, τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί ασφάλισης και λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Θα είναι βαµµένα µε πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε βάθος 80 µικροµέτρων (µm), αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EWAA. Το χρώµα θα είναι σταθερό τύπου RAL και θα πληρεί την προδιαγραφή DIN Τα προφίλ µετά τη βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοµορφία, µεγάλη αντοχή στην υγρασία, τα αλκάλια και τον ασβέστη (έλεγχος πρόσφυσης ΕΛΟΤ 405, έλεγχος στιλπνότητας: κατηγορία 2:30-70 µονάδες, ΕΛΟΤ-725). Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης των προφίλ θα είναι αρίστης ποιότητας, προέλευσης Ε.Ε., θα έχουν απόλυτη προσαρµογή στα προσφερόµενα προφίλ και θα είναι ανοξείδωτα. Τα προφίλ αλουµινίου θα φέρουν την αυτοκόλλητη ταινία γνησιότητας, η οποία θα αποµακρυνθεί παρουσία του Επιβλέποντα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, να προβεί σε τυχόν επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται για τη πιστοποίηση της ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. Η στήριξη των διαφόρων εξαρτηµάτων και τµηµάτων των κουφωµάτων, θα γίνεται µε βίδες από χρωµονικέλιο (18%Cr + 12% Ni), ενώ απαγορεύονται οι λαµαρινόβιδες. Επίσης, θα χρησιµοποιούνται κόλλες πολυουρεθανικής βάσης για την ένωση και κόλληση των ελαστικών προφίλ. Τα παράθυρα θα εξασφαλίζουν την ταχεία και σίγουρη συλλογή και εκροή των οµβρίων υδάτων (και των λοιπών προϊόντων υγροποίησης) έχοντας ανάλογους νεροχύτες απορροής και ρύσεις. Οι κάσσες θα φέρουν στο κάτω οριζόντιο τµήµα τουλάχιστον δύο οπές για την απορροή των οµβρίων υδάτων και των υδρατµών, οι οποίες θα καλύπτονται από κατάλληλες πλαστικές τάπες. Το σύστηµα κατασκευής των κουφωµάτων αλουµινίου, πρέπει να δίνει την δυνατότητα της εύκολης αντικατάστασης των φθαρµένων από την χρήση µερών και εξαρτηµάτων. Τα προφίλ φύλλου θα φέρουν εσωτερικά πηχάκια για εύκολη αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης (δεν θα γίνει αποδεκτή χρήση προφίλ µε ενσωµατωµένο πηχάκι). Η τοποθέτηση των κρυστάλλων θα γίνει µε την βοήθεια ''κλίπ'' από αλουµίνιο και νεοπρέν κατάλληλης µορφής. Απαγορεύεται η χρήση P.V.C. Όλα τα κουφώµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά και µικροϋλικά αρίστης ποιότητας (µεντεσέδες ικανής αντοχής, σπανιολέτες, σύρτες ασφάλισης κλπ.) και να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η λειτουργία και εφαρµογή τους να είναι άρτια, να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα στην βροχή και στον αέρα, η ευχερής τοποθέτηση και Γ-9

10 αντικατάσταση των υαλοπινάκων τους, καθώς και όλων των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας. Σε όλα τα κουφώµατα θα τοποθετηθούν αρµοκάλυπτρα. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το συγκρότηµα προκατασκευασµένου οικίσκου θα µεταφερθεί και θα παραδοθεί στην περιοχή των ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ στην Λήµνο µε αποκλειστική ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρείας. Στην περίπτωση που ο οικίσκος µεταφερθεί στην Μονάδα, σε περισσότερα του ενός τµηµάτων τότε ο προµηθευτής υποχρεούται µε αποκλειστική του ευθύνη για την συναρµολόγηση των επιµέρους τµηµάτων. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην Μονάδα αναλυτικά σχέδια των βάσεων που θα απαιτηθούν για την έδραση του συγκροτήµατος. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί. Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζηµιών, που θα προκληθούν στις παραπάνω κατασκευές, µε δαπάνες του Αναδόχου. Όπου αναφέρονται τύποι υλικών είναι ενδεικτικοί και έχουν σχέση µόνο µε τις ιδιότητες και προδιαγραφές των υλικών και όχι µε τις συγκεκριµένες ονοµασίες. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και να έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της περιοχής κατασκευής του έργου. Οι εµφανείς επιφάνειες του οικίσκου θα είναι βαµµένες σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Γ-10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενµπούκε Μισέλ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενµπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα