ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται για ψυχαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς (αίθουσα βιντεοπαιχνιδιών και εκµάθηση υπολογιστών) και θα τοποθετηθεί στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ. Το παρόν αφορά µόνο στην προµήθεια, την επιτόπου παράδοση και την εγκατάσταση του οικίσκου σε βάση έδρασης. Η βάση έδρασης και η σύνδεση του οικίσκου µε τα δίκτυα της Μονάδος θα γίνει µε προσωπικό και µέσα από την Μονάδα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του οικίσκου θα είναι 4,50m πλάτος και 7,50m συνολικού εµβαδού περίπου 34,00m 2. Οι επιτρεπόµενες κατασκευαστικές αποκλίσεις θα είναι σε πλάτος ±5%. Το καθαρό εσωτερικό ύψος θα είναι 2,80m περίπου. Η διαµόρφωση και ο εξοπλισµός των χώρων των οικίσκων θα γίνουν σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. και τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη. Ο οικίσκος, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, θα διαθέτει τους κατωτέρω χώρους: Έναν ενιαίο χώρο (κύρια αίθουσα) Ένα (1) χώρο W.C. Οι καλωδιώσεις των εσωτερικών ηλεκτρολογικών και Τ-Η δικτύων θα οδεύουν εντός επίτοιχων µεταλλικών καναλίων και παράλληλα στην ψευδοροφή, σε ύψος 20cm κάτω από αυτή. Τα εν λόγω δίκτυα θα συνεχίζουν κατακόρυφα επίτοιχα εντός πλαστικών καναλίων µέχρι τις θέσεις εργασίας, όπου θα τοποθετηθούν οι κατάλληλοι ρευµατοδότες. Η θέρµανση κλιµατισµός των χώρων θα γίνεται µε αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες (air conditions) και θερµοποµπούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν µελλοντικά από την Υπηρεσία. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ο φέρων οργανισµός (υποστυλώµατα, δοκοί, τεγίδες) θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλες διατοµές κοιλοδοκών βαρέως τύπου ή στατικών δοκών γαλβανισµένου χάλυβα βαρέως τύπου και µεγάλου στατικού ύψους. Συγκεκριµένα, θα αποτελείται από περιµετρικούς στατικούς δοκούς βαρέως τύπου και µεγάλου στατικού ύψους. Οι γωνιακές κολώνες θα κατασκευαστούν από µονούς κοιλοδοκούς βαρέως τύπου και παράλληλα ο σκελετός θα ενισχυθεί µε συµπληρωµατικούς δύο έως τέσσερις ορθοστάτες από κοιλοδοκό. εν θα υπάρχει κανένα στραντζαριστό στοιχείο. Γ-1

2 Ειδικότερα, το δάπεδο θα ενισχυθεί είτε µε κοίλους δοκούς βαρέως τύπου είτε µε ανοικτές διατοµές από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ψυχρής έλασης µορφής C, Ζ, Μ ή άλλων διατοµών, κατάλληλου στατικού ύψους και πάχους µεγαλύτερου των 2mm. Η δε οροφή θα είναι ενισχυµένη µε ισχυρές τεγίδες από κοίλους δοκούς ή ανοικτές διατοµές ως ανωτέρω, όπου στερεώνεται η στέγη. Επίσης, στη βάση των οικίσκων θα είναι προσαρµοσµένοι µεταλλικοί δοκοί, ώστε να µπορούν να εδραστούν σε επίπεδη επιφάνεια. Οι υδρορροές, καθώς και όλα τα συµπληρωµατικά µεταλλικά µέρη (ειδικά τεµάχια κλπ), θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, για προστασία από τη διάβρωση. Όλες οι ενώσεις θα γίνουν µε συγκόλληση τόξου, πέραν ορισµένων που για κατασκευαστικούς λόγους µπορούν να γίνουν βιδωτές. Επίσης, όλες οι σιδηρές διατοµές θα έχουν αντισκωρική προστασία, αποτελούµενη από στρώσεις αντισκωρικού (primer) και δύο επιστρώσεις τελικής εποξειδικής βαφής µε εξαίρετης ποιότητας ελαιόχρωµα (ριπολίνη). Η κατασκευή θα µελετηθεί σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 (Κατασκευές από χάλυβα). Ο σκελετός ως σύνολο, θα πρέπει να αποτελεί ένα χωρικό πλαίσιο ώστε πέραν των προβλεποµένων φορτίσεων θα µπορεί να αναλαµβάνει µε ασφάλεια τις δυνάµεις που προκαλούνται κατά την ανύψωση, µετακίνηση και τοποθέτησή του, χωρίς να προκαλούνται φθορές, παραµορφώσεις ή χαλάρωση των συνδέσεων. 2.2 ΟΡΟΦΗ Επιστέγαση Η οροφή θα είναι ενισχυµένη µε ισχυρές τεγίδες από κοίλους δοκούς, όπου στερεώνεται η στέγη. Η στέγη θα είναι δίρριχτη µε ελαφρά κλίση προς τις µικρές πλευρές, 5-7% περίπου για την απορροή των όµβριων υδάτων και η οποία δεν θα είναι ορατή ούτε από το εσωτερικό αλλά ούτε και από την εξωτερική όψη. Τα όµβρια ύδατα θα συγκεντρώνονται σε οριζόντιες υδρορροές κατά µήκος των πλευρών και στη συνέχεια µέσω κατακόρυφων υδρορροών στις 4 γωνίες θα απορρέουν εκτός του συγκροτήµατος. Η τελική επικάλυψη στέγης θα είναι από κεκλιµένα φύλλα γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, προβαµµένου µε πολυεστερική βαφή, χρώµατος. Συγκεκριµένα θα γίνει κατά σειρά επιψευδαργύρωση µε εν θερµώ γαλβάνισµα, χηµική επεξεργασία επιφάνειας, επίστρωση primer και πολυεστερική βαφή. Τα εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα θα είναι κατά EN και EN (αντίστοιχες προδιαγραφές του EN είναι οι DIN 17262, BS 2889, ASTM A 527 και AFNOR /36.322). Το προφίλ των ελασµάτων θα είναι τραπεζοειδούς διαµόρφωσης και συγκεκριµένα θα φέρουν πέντε (5) τραπεζοειδείς εξάρσεις ύψους 40-42mm ανά 250mm, µε Γ-2

3 ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις. Τα φύλλα θα είναι πάχους 0,50mm, ωφέλιµου πλάτους 1000 mm, βάρους 4,75 4,90 kg/m 2 περίπου και θα στερεωθούν στις εγκάρσιες τεγίδες. Ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις, οι ανοχές έχουν ως εξής: πάχος (κατά ΕΝ 10143), πλάτος (± 2,5mm), µήκος (± 10mm) και ορθογωνικότητα (max 5mm). Οι δύο πλευρικές εξάρσεις θα φέρουν ειδική διαµόρφωση (καµπύλα τµήµατα) στο σηµείο συναρµογής τους, ώστε να εφαρµόζουν απόλυτα και στεγανά στις συνδέσεις των φύλλων (παρεµπόδιση εισροής υδάτων ακόµη και σε ακραία καιρικά φαινόµενα αποτροπή εµφάνισης του τριχοειδούς φαινοµένου). Επίσης, στη σύνδεση των φύλλων, η στήριξη θα γίνει µε αυτοδιάτρητη βίδα και ειδική µεταλλική καλύπτρα, ενώ η καλύτερη στεγάνωση του σηµείου στήριξης θα επιτευχθεί µε τη χρήση ελαστικού παρεµβύσµατος (ροδέλας). Τέλος, για ακόµη καλύτερη στήριξη όπου απαιτείται, προτείνεται η χρησιµοποίηση πριτσινιού. Τα χαλυβδοελάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιηµένα από το ιεθνές Πιστοποητικό ιαχείρισης Ποιότητας ISO Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εξασφάλιση πλήρους στεγανοποίησης της στέγης και ιδιαίτερα στα σηµεία των ενώσεων, έτσι ώστε να µην εισέρχονται εσωτερικά του συγκροτήµατος βρόχινα ύδατα. Ειδικότερα: Στις ενώσεις των τραπεζοειδών φύλλων θα τοποθετηθεί στεγανωτικό υλικό, ώστε να εξασφαλιστεί η στεγανότητα ακόµη και στη περίπτωση υπερχείλισης. Στις δύο κατά µήκος πλευρές θα τοποθετηθεί ειδική ασφαλτοταινία και στη συνέχεια η ένωση θα καλυφθεί µε ειδικό τεµάχιο τραπεζοειδούς διατοµής από γαλβανισµένο έλασµα. Στην απόληξη των τραπεζοειδών φύλλων στις υδρορροές θα τοποθετηθεί στεγανωτικό υλικό, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση εισόδου του νερού στο εσωτερικό. Τόσο στις εσωτερικές πλευρές όσο και στις εξωτερικές θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται ειδικά τεµάχια για την κάλυψη τυχόν κενών προσαρµογής Ειδικά τεµάχια ανύψωσης Στην οροφή του κάθε οικίσκου σε κατάλληλες θέσεις θα υπάρχουν τέσσερα σηµεία αναρτήσεως µε την απαραίτητη αντοχή σε περίπτωση ανάρτησης µε σκοπό την µεταφορά Ψευδοροφή Εσωτερικά, κάτω από τα τραπεζοειδή φύλλα, θα τοποθετηθεί οριζόντια ψευδοροφή από πάνελ πολυουρεθάνης, µε αµφίπλευρη επικάλυψη από φύλλα γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, προβαµµένων µε πολυεστερική βαφή χρώµατος RAL απόχρωσης που θα αποφασισθεί από την Υπηρεσία. Γ-3

4 Συγκεκριµένα, στα ελάσµατα θα πραγµατοποιηθεί επιψευδαργύρωση µε εν θερµώ γαλβάνισµα, χηµική επεξεργασία επιφάνειας, επίστρωση primer και πολυεστερική βαφή. Τα εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα θα είναι κατά EN και EN (αντίστοιχες προδιαγραφές του EN είναι οι DIN 17262, BS 2889, ASTM A 527 και AFNOR /36.322). Το προφίλ των ελασµάτων θα είναι διαµόρφωσης µικρονερβατούρας (ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις), πάχους 0,50mm µε ανοχές διαστάσεων κατά ΕΝ Η ενδιάµεση µόνωση θα είναι από διογκωµένο, οικολογικό και αυτοσβεννύµενο αφρό πολυουρεθάνης, υψηλής πυκνότητας (40 ±2 Kg/m 3 ). Το ονοµαστικό πάχος του θερµοµονωτικού πετάσµατος θα είναι 50mm. Τα άκρα κατά µήκος του πάνελ θα είναι διαµορφωµένα ώστε να σχηµατίζουν αρσενικό θηλυκό και να καλύπτουν το κεφάλι της βίδας στήριξης στο σκελετό της οροφής (κρυφή στήριξη για πρακτικούς και λόγους αιθητικής). Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί ελαστικό παρέµβυσµα (ροδέλα) για τη καλύτερη στεγάνωση του σηµείου στήριξης και ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα στην ένωση των πάνελς για µείωση του αερισµού. Τέλος, τα άκρα του πάνελ θα καλύπτονται µε ταινίες ενισχυµένου αλουµινόχαρτου ως φράγµα υδρατµών για τον αφρό πολυουρεθάνης. Η θερµική αγωγιµότητα θα είναι 0,34-0,36 Kcal/m 2 h 0 C (συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, λ, ίσος µε 0,02 W/m o K) και κατά το σχεδιασµό θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποφυγή θερµογεφυρών. Τα φύλλα θα είναι ωφέλιµου πλάτους 1000mm, βάρους 10 kg/m 2 περίπου (>10 kg/m 2 ) και θα στερεωθούν στις εγκάρσιες δοκούς µε αυτοδιάτρητες βίδες. Ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις, οι αποδεκτές ανοχές έχουν ως εξής: πάχος (-2/ +5mm), πλάτος (±2,5mm), µήκος (±10mm) και ορθογωνικότητα (max 5mm). Επιπλέον, ως προς την πυραντίσταση υλικού τα θερµοµονωτικά πετάσµατα της ψευδοροφής θα πρέπει να είναι κλάσης Β2 ή και ανώτερης, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Γερµανικού Προτύπου κατά DIN Τα θερµοµονωτικά πετάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιηµένα από το ιεθνές Πιστοποητικό ιαχείρισης Ποιότητας ISO Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και να πιστοποιούνται από το ιεθνές Πιστοποητικό Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO ΑΠΕ Ο Το δάπεδο θα ενισχυθεί είτε µε κοίλους δοκούς βαρέως τύπου (πάχος διατοµής 3mm τουλάχιστον), είτε µε ανοικτές διατοµές από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ψυχρής έλασης µορφής C, Ζ, Μ ή άλλων ειδικών διατοµών, κατάλληλου στατικού ύψους και πάχους µεγαλύτερου των 2mm. Οι προδιαγραφές των panels θα είναι ίδιες µε αυτές τις παραγράφου Στη συνέχεια, το δάπεδο θα επενδυθεί µε φύλλα MDF ή άλλου τύπου προϊόντα τεχνητής ξυλείας (π.χ. µοριοσανίδα), αδιαβροχοποιηµένης για προστασία από την υγρασία. Τα φύλλα θα έχουν πάχος 20mm περίπου. Η τελική επιφάνεια θα επιστρωθεί µε ξύλινο δάπεδο laminate υψηλής ανοχής ή πλακίδια δαπέδου και θα στερεωθούν σοβατεπιά από το ίδιο υλικό. Γ-4

5 2.4 ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Εξωτερικοί τοίχοι Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά panels πολυουρεθάνης, µε αµφίπλευρη επικάλυψη από φύλλα γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, προβαµµένων µε πολυεστερική βαφή. Συγκεκριµένα, στα ελάσµατα θα γίνει επιψευδαργύρωση µε εν θερµώ γαλβάνισµα, χηµική επεξεργασία επιφάνειας, επίστρωση primer και πολυεστερική βαφή. Τα εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα θα είναι κατά EN και EN (αντίστοιχες προδιαγραφές του EN είναι οι DIN 17262, BS 2889, ASTM A 527 και AFNOR /36.322). Οι προδιαγραφές των panels θα είναι ίδιες µε αυτές τις παραγράφου Ειδικά τεµάχια Στις 4 εξωτερικές γωνίες θα τοποθετηθούν ειδικά τεµάχια από προφίλ µε επίπεδες επιφάνειες, ενώ στις αντίστοιχες εσωτερικές γωνίες θα τοποθετηθούν ανάλογα πλαστικά σοβατεπιά µε επίπεδες επιφάνειες λευκού χρώµατος. Επίσης, στη βάση των πλαγιοκαλύψεων θα τοποθετηθούν εξωτερικά νεροσταλάκτες Εσωτερικά χωρίσµατα Tα εσωτερικά χωρίσµατα για τη διαµόρφωση του W.C., όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο, θα κατασκευαστούν από θερµοµονωτικά πετάσµατα µε διαµόρφωση µικρονερβατούρας ονοµαστικού πάχους 40mm, προβαµµένων αµφίπλευρα µε πολυεστερική βαφή χρώµατος RAL 1013 ή 1015 (κατά την κρίση της Υπηρεσίας). Το προφίλ των ελασµάτων θα είναι διαµόρφωσης µικρονερβατούρας (ελαφρές ενδιάµεσες νευρώσεις), πάχους 0,50mm, µε ανοχές διαστάσεων κατά ΕΝ Η ενδιάµεση µόνωση θα είναι από διογκωµένο, οικολογικό, αυτοσβεννύµενο αφρό πολυουρεθάνης, υψηλής πυκνότητας (40 ±2 Kg/m 3 ) και το ονοµαστικό πάχος του θερµοµονωτικού πετάσµατος θα είναι 40mm. Η θερµική αγωγιµότητα θα είναι 0,40-0,45 Kcal/m 2 h 0 C (συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, λ, ίσος µε 0,02 W/m o K) και κατά το σχεδιασµό θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την αποφυγή θερµογεφυρών. Τα φύλλα θα είναι ωφέλιµου πλάτους 1000mm, βάρους 10kg/m 2 περίπου. Θα τοποθετηθούν κάθετα προς το δάπεδο και την ψευδοροφή (µικρονευρώσεις σε οριζόντια διάταξη) και θα στερεωθούν επί κατακόρυφων χαλύβδινων διατοµών µε αυτοδιάτρητες βίδες κρυφής και φανερής στήριξης. Ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις, οι αποδεκτές ανοχές τα θερµοµονωτικά πετάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τους εξωτερικούς τοίχους και τα Γ-5

6 εσωτερικά χωρίσµατα έχουν ως εξής: πάχος (-2/ +5mm), πλάτος (±2,5mm), µήκος (±10mm) και ορθογωνικότητα (max 5mm). Επιπλέον, ως προς την πυραντίσταση υλικού τα θερµοµονωτικά πετάσµατα θα πρέπει να είναι κλάσης Β2 ή και ανώτερης, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Γερµανικού Προτύπου κατά DIN Τα θερµοµονωτικά πετάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τους εξωτερικούς τοίχους και τα εσωτερικά χωρίσµατα πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Προδιαγραφές Ποιότητας και να είναι πιστοποιηµένα από το ιεθνές Πιστοποητικό ιαχείρισης Ποιότητας ISO Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούν τις ιεθνείς Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και να πιστοποιούνται από το ιεθνές Πιστοποητικό Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Τα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν θα κατασκευαστούν από αλουµίνιο χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Στην είσοδο του συγκροτήµατος θα τοποθετηθεί θυρόφυλλο, κατασκευασµένο από θερµοµονωτικά πάνελ, πάχους 40mm και κάσα λευκού αλουµινίου. Η θύρα θα είναι διαστάσεων 0,95x2,15m περίπου. Επίσης, θα είναι αναρτηµένη από τρεις µεντεσέδες και θα φέρει πόµολο και κλειδαριά ασφαλείας. Ειδικότερα θα προσαρµοστεί εξάρτηµα - στοιχείο για την τοποθέτηση µηχανισµού τρίαινας µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας του χώρου. Στο συγκρότηµα θα τοποθετηθούν παράθυρα δίφυλλα, επάλληλα συρόµενα, κατασκευασµένα από αλουµίνιο. Επιπλέον, στον χώρο του (WC) θα κατασκευασθεί φεγγίτης αλουµινίου, ανοιγόµενος. Τα παράθυρα θα είναι πλάτους 1,20m και καθαρού ύψους 1,00m περίπου (ύψος ποδιάς 1,10m περίπου). Επίσης, ο φεγγίτης θα είναι πλάτους 0,40m και ύψους 0,5m περίπου. Οι διαστάσεις των κουφωµάτων φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα κουφωµάτων. Τα παράθυρα θα φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατοµές για πλήρη στεγανότητα καθώς και κλειδαριές. Τα παράθυρα θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες (υαλοπίνακας 5mm κενό 12mm υαλοπίνακας 4mm ). Ειδικά, στο (WC) θα έχει µονό αδιαφανές κρύσταλλο, τύπου διαµαντέ. Η επιτρεπόµενη κατασκευαστική απόκλιση του πλάτους των κουφωµάτων είναι ±10%. θα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξωτερική θύρα αλουµινίου 0,95x2,15m χωρίς υαλοπίνακα επιλογής σχεδίου της Υπηρεσίας ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γ-6

7 Παράθυρα αλουµινίου, διαστάσεων 1,20x1,00m, δίφυλλα, συρόµενα επάλληλα, µε διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες (5-12-4mm), µε ρολά, και σίτα περιελισσόµενη. Παράθυρο αλουµινίου, διαστάσεων 0,4x0,5m, µονόφυλλο, ανοιγόµενο, µε διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες (5-12-4mm) αδιαφανείς και σίτα σταθερή. Θύρα εσωτερική πρεσσαριστές ξύλινες, διαστάσεων 0,75x2,15m ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το κτίριο θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική και τηλεφωνική εγκατάσταση η οποία θα περιλαµβάνει : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Βιοµηχανική πρίζα εξωτερικής παροχής ενέργειας. 1 Τριφασικός ηλεκτρολογικός πίνακας µε αυτόµατους 1 ασφαλοδιακόπτες. Ρελέ διαρροής (αντιηλεκτροπληξιακή προστασία). 1 Χωριστή ασφάλεια στον πίνακα και ηλεκτρολογική γραµµή σε αναµονή για τοποθέτηση κλιµατιστικού 2 Χωριστή ασφάλεια στον πίνακα για τοποθέτηση 2 θερµοποµπών ιακόπτες φωτισµού 4 Πρίζα σούκο 8 Πρίζα τηλεφώνου δύο ζευγών 3 Τηλεφωνικός κατανεµητής (10 ζευγών). 1 Φωτιστικά διπλά φθορίου 2 Χ 36 Watt. 4 Φωτιστικά τύπου «χελώνα» 36 Watt (στο WC). 1 Φωτιστικά ασφαλείας. 1 Εξωτερικό φωτιστικό 1*36Watt 1 Πλαστικά κανάλια για την όδευση των καλωδίων. Απαιτούµενη ποσότητα για όλες τις συνδέσεις Για την διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος θα υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας που θα βρίσκεται εντός του κτιρίου και µέσω κεντρικών πλαστικών καναλιών που θα είναι τοποθετηµένα στην οροφή θα γίνεται η διανοµή σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Η κάθε πρίζα θα παίρνει παροχή ξεχωριστά από την οροφή µε µικρά κανάλια. Θα γίνει πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση µε καλωδίωση, πρίζες και τηλεφωνικό κατανεµητή 10 ζευγών, έτοιµη να συνδεθεί µε το τηλεφωνικό δίκτυο την µονάδας. Η διανοµή του τηλεφωνικού δικτύου θα γίνει από ένα κεντρικό κατανεµητή και µέσω κεντρικών πλαστικών καναλιών που είναι τοποθετηµένα στην οροφή προς τους χώρους των γραφείων ξεχωριστά µε µικρά κανάλια σε κάθε τηλεφωνική πρίζα. Γενικά θα περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα για πλήρη ηλεκτρική και τηλεφωνική εγκατάσταση (ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια κατάλληλης διατοµής, κανάλια κλπ). Εξωτερικά του κτιρίου θα υπάρχουν οι κατάλληλες αναµονές για σύνδεση των κτιρίων µε το ηλεκτρολογικό και τηλεφωνικό δίκτυο της Μονάδας. Γ-7

8 Τα σχέδια της τηλεφωνικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. 2.7 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Στο κτίριο θα υπάρχει και χώρος τουαλέτας (WC) σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. Το οίκηµα θα διαθέτει πλήρη υδραυλική εγκατάσταση και θα περιλαµβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ανά κτίριο) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πλακίδια κεραµικά στο δάπεδο και στον τοίχο (2,10m) του WC διαστάσεων 0.30m x 0.30m Λεκάνη και καζανάκι πορσελάνης 1 Νιπτήρας πορσελάνης µε σιφόνι ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο, µε µπαταρία χρωµίου κρύου ζεστού 1 νερού Σετ WC µε καθρέπτη διαστάσεων 0.40m Χ 0.60m, εταζέρα, σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη χρωµίου 1 Σε όλα τα ανωτέρω περιλαµβάνονται σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης, µικροϋλικά σύνδεσης και γενικά όλα τα απαιτούµενα υλικά για µια πλήρη εγκατάσταση και λειτουργίας των WC Ε ΡΑΣΗ Το κτίριο θα τοποθετηθεί µε την βοήθεια µεταλλικών δοκών έδρασης (ρυθµιζόµενους καθ ύψος για οριζοντίωση), επάνω σε υπάρχον δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα. 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν, τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας ή τις αναγραφόµενες στα Τεύχη της παρούσης. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι προέλευσης Ε.Ε. Σε περίπτωση που και αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, επιτρέπεται να είναι τρίτων χωρών. Η επιλογή όλων των υλικών θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα των υλικών ή prospectus (ή και τα δύο όπου είναι εφικτό) στα οποία θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η µορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές και το εργοστάσιο κατασκευής τους. Τα δείγµατα ή τα prospectus που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι σε ικανό αριθµό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών ώστε, να είναι δυνατή η επιλογή από την Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση. Τα έξοδα δειγµάτων, δειγµατοληψίας και ελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Π.. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.. 286/94 και Π.. 368/ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ-8

9 Τα προφίλ αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κουφωµάτων, η ηλεκτροστατική βαφή, τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί ασφάλισης και λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Θα είναι βαµµένα µε πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε βάθος 80 µικροµέτρων (µm), αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EWAA. Το χρώµα θα είναι σταθερό τύπου RAL και θα πληρεί την προδιαγραφή DIN Τα προφίλ µετά τη βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοµορφία, µεγάλη αντοχή στην υγρασία, τα αλκάλια και τον ασβέστη (έλεγχος πρόσφυσης ΕΛΟΤ 405, έλεγχος στιλπνότητας: κατηγορία 2:30-70 µονάδες, ΕΛΟΤ-725). Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης των προφίλ θα είναι αρίστης ποιότητας, προέλευσης Ε.Ε., θα έχουν απόλυτη προσαρµογή στα προσφερόµενα προφίλ και θα είναι ανοξείδωτα. Τα προφίλ αλουµινίου θα φέρουν την αυτοκόλλητη ταινία γνησιότητας, η οποία θα αποµακρυνθεί παρουσία του Επιβλέποντα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, να προβεί σε τυχόν επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται για τη πιστοποίηση της ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. Η στήριξη των διαφόρων εξαρτηµάτων και τµηµάτων των κουφωµάτων, θα γίνεται µε βίδες από χρωµονικέλιο (18%Cr + 12% Ni), ενώ απαγορεύονται οι λαµαρινόβιδες. Επίσης, θα χρησιµοποιούνται κόλλες πολυουρεθανικής βάσης για την ένωση και κόλληση των ελαστικών προφίλ. Τα παράθυρα θα εξασφαλίζουν την ταχεία και σίγουρη συλλογή και εκροή των οµβρίων υδάτων (και των λοιπών προϊόντων υγροποίησης) έχοντας ανάλογους νεροχύτες απορροής και ρύσεις. Οι κάσσες θα φέρουν στο κάτω οριζόντιο τµήµα τουλάχιστον δύο οπές για την απορροή των οµβρίων υδάτων και των υδρατµών, οι οποίες θα καλύπτονται από κατάλληλες πλαστικές τάπες. Το σύστηµα κατασκευής των κουφωµάτων αλουµινίου, πρέπει να δίνει την δυνατότητα της εύκολης αντικατάστασης των φθαρµένων από την χρήση µερών και εξαρτηµάτων. Τα προφίλ φύλλου θα φέρουν εσωτερικά πηχάκια για εύκολη αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης (δεν θα γίνει αποδεκτή χρήση προφίλ µε ενσωµατωµένο πηχάκι). Η τοποθέτηση των κρυστάλλων θα γίνει µε την βοήθεια ''κλίπ'' από αλουµίνιο και νεοπρέν κατάλληλης µορφής. Απαγορεύεται η χρήση P.V.C. Όλα τα κουφώµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά και µικροϋλικά αρίστης ποιότητας (µεντεσέδες ικανής αντοχής, σπανιολέτες, σύρτες ασφάλισης κλπ.) και να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η λειτουργία και εφαρµογή τους να είναι άρτια, να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα στην βροχή και στον αέρα, η ευχερής τοποθέτηση και Γ-9

10 αντικατάσταση των υαλοπινάκων τους, καθώς και όλων των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας. Σε όλα τα κουφώµατα θα τοποθετηθούν αρµοκάλυπτρα. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το συγκρότηµα προκατασκευασµένου οικίσκου θα µεταφερθεί και θα παραδοθεί στην περιοχή των ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ στην Λήµνο µε αποκλειστική ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρείας. Στην περίπτωση που ο οικίσκος µεταφερθεί στην Μονάδα, σε περισσότερα του ενός τµηµάτων τότε ο προµηθευτής υποχρεούται µε αποκλειστική του ευθύνη για την συναρµολόγηση των επιµέρους τµηµάτων. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην Μονάδα αναλυτικά σχέδια των βάσεων που θα απαιτηθούν για την έδραση του συγκροτήµατος. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί. Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζηµιών, που θα προκληθούν στις παραπάνω κατασκευές, µε δαπάνες του Αναδόχου. Όπου αναφέρονται τύποι υλικών είναι ενδεικτικοί και έχουν σχέση µόνο µε τις ιδιότητες και προδιαγραφές των υλικών και όχι µε τις συγκεκριµένες ονοµασίες. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και να έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της περιοχής κατασκευής του έργου. Οι εµφανείς επιφάνειες του οικίσκου θα είναι βαµµένες σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Γ-10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 02 Μαρτίου 202 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 3493 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Δ.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2016 128 ΣΕΤΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 24 Μαϊ 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2016 1. Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 28.600,00 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 22/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΗΚ/ΔΟ/3087 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Ταχ/κή Διεύθυνση: Αερ. Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.855,93 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Ε.Ο. &

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Επισκευή του κτιρίου του αμελκτηρίου του ΓΠΑ»

«Επισκευή του κτιρίου του αμελκτηρίου του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19-06-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση WC στα κτίρια υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ ΕΓΚ / ΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ ΕΓΚ / ΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (Κ.Α. 02.15.7331.004) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 08/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ Ταχυδρ.Δνση : Κουνουπιδιανά Χανίων Ταχ.Κώδικας : 73100 Χανιά Πληροφορίες : Κ. Κακλής Τηλ. : 28210-37385 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. 30/2016. «Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ» Προϋπολογισμού: ,60 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΚΑ:

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. 30/2016. «Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ» Προϋπολογισμού: ,60 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 30/2016 «Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ» 1. Την

Διαβάστε περισσότερα

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης Cladding Panels Panel πλαγιοκάλυψης. Περιεχόμενα Panel πλαγιοκάλυψης ΣΕΙΡΑ PROMISOL (Πολυουρεθάνης) PROMISOL W 1000 S 4-9 PROMISOL W 1000 N 4-9 PROMISOL W 1000 F 4-9 ΣΕΙΡΑ ALLIANCE (Πολυουρεθάνης) PROMISOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικότερα το έργο περιλαµβάνει: 1) Αποξήλωση

Αναλυτικότερα το έργο περιλαµβάνει: 1) Αποξήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Χολαργός, 13-06-2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αναφέρεται σε εργασίες αντικατάστασης κουφωµάτων στο χώρο του Εστιατορίου Μεσόδοµο 7 ου ορόφου Κεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

BEΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ. Προϋπολογισµός: 119.275,79 µε ΦΠΑ Χρηµατοδότηση: ΠΑΑ Αρ. πρωτ.

BEΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ. Προϋπολογισµός: 119.275,79 µε ΦΠΑ Χρηµατοδότηση: ΠΑΑ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ BEΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ Προϋπολογισµός: 119.275,79 µε ΦΠΑ Χρηµατοδότηση: ΠΑΑ Αρ. πρωτ.: 7108/28-9-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΝΔΙ. ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ.

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΝΔΙ. ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Πάτρα: 13 Μαΐου 2015 Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΝΔΙ. ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Ν.ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αρμόδιοι: Λεβιθόπουλος Παν,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα 28-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: - 28462 - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευάστηκε ένα συγκρότηµα 2 τριώροφων κατοικιών µε υπόγειο οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Ανακαίνισης Lux

Πακέτο Ανακαίνισης Lux Πακέτο Ανακαίνισης Lux Κόστος Ανακαίνισης 22.500 για διαμέρισμα 70 τ.μ. - Δώρο συρόμενος απορροφητήρας TEKA & Μπριζοδιακόπτες Legrand - Το πακέτο περιλαμβάνει : Αποξηλώσεις Αποξήλωση παλαιού μπάνιου (είδη

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ LF 201/LF 211 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα γραμμικά στόμια LF-201, LF-211 είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε αεραγωγό, τοίχο, ή ψευδοροφή. Η σειρά των στομίων LF είναι κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ οικοδομικές εργασίες 1

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ οικοδομικές εργασίες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί Νέο σύστημα σήτας PLISSE www.primasystems.gr Μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά ποιοτική επώνυμη πρόταση στο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η 2 0 1 7 Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017 Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ46907Κ-Χ4Χ 13PROC

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ46907Κ-Χ4Χ 13PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΡΟ ΟΣ: 8-11-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 14SYMV

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 14SYMV 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Νο. 13/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΒΗΚΜΑ Ε.Π.Ε. 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 13/14

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 22ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την 23η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2012.

Πρακτικό της με αριθμό 22ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την 23η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: 213 2010769

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TECHNICAL DESCRIPTION / SPECIFICATIONS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Γ ΟΡΟΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TECHNICAL DESCRIPTION / SPECIFICATIONS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TECHNICAL DESCRIPTION / SPECIFICATIONS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Γ ΟΡΟΦΟΥ Υ.Α. ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 COMPLEMENTARY CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α»

«Αναδιαμόρφωση του οικίσκου του αμπελώνα του Γ.Π.Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας Μποδοσακείου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Αριθμ. Πρωτ.: 168

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ Β18 ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΚΤΙΡΙΟ Β18 ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΚΤΙΡΙΟ Β18 ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΘΕΣΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. Εργολαβία: «Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικής θύρας και διαμόρφωσης χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής.

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 17-11-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21593 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 22-3-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

horizon περιγραφή horizon

horizon περιγραφή horizon horizon περιγραφή Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ, δ/σεων 200 x 75/65 x 180 cm περίπου Να είναι επιδαπέδιος βαρέως τύπου. Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

web:www.enetate.com e-mail:info@enetate.com

web:www.enetate.com e-mail:info@enetate.com OiKiSkOs ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Τόπος κατασκευής οικίσκων - Μεταφορά 2. Περιγραφή οικίσκων 3. Κανονισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR FB6 ή UL752-7&8

Διαβάστε περισσότερα