Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000"

Transcript

1 Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 193

2 GRI Πρότυπο GRI 101: Foundation 2016 Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές Τυποποιημένες 1021 Όνομα του οργανισμού 1022 Δραστηριότητες, μάρκες, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ piraeusbankgroup.com Δημοσιοποιήσεις προϊόντα και υπηρεσίες 1023 Τοποθεσία της έδρας 1024 Τοποθεσία δραστηριοτήτων Αμερικής 4, Αθήνα, Ιδιοκτησιακό καθεστώς Προφίλ Ομίλου>Παρουσία Ομίλου και νομική μορφή Ενημέρωση Επενδυτών>Εταιρική Διακυβέρνηση>Καταστατικό, ΕΒΑ: Μετοχική Σύνθεση 1026 Αγορές που εξυπηρετούνται Ενημέρωση Επενδυτών> Παρουσιάσεις>2017> Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου 1027 Μέγεθος του οργανισμού Προφίλ Ομίλου>Συνοπτική Περιγραφή Ομίλου ΕΒΑ: Αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΔ: Επιλεγμένα Στοιχεία, Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΟΕ: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Οικονομικής Θέσης el>investors> financials>presentationaudioarchive>διαφάνειες: 15>Assets and Liabilities Mix, 46>Loan & Deposit Portfolios 1028 Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους Προφίλ Ομίλου>Με μια Ματιά ΕΒΑ: Αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού, Κατανομή με βάση τον τύπο Απασχόλησης και τη Σύμβαση Εργασίας, Συλλογική Εκπροσώπηση Εργαζομένων, Κοινωνική Πολιτική 1029 Εφοδιαστική Αλυσίδα Σημαντικές αλλαγές του ΕΒΑ: Σχέση με Προμηθευτές οργανισμού και Προφίλ Ομίλου της εφοδιαστικής αλυσίδας ΕΒΑ: Σχέση με Προμηθευτές ΕΔ: Επιστολή Προέδρου προς τους Μετόχους ΕΟΕ: Εξελίξεις που αφορούν τον Όμιλο Πειραιώς 194 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

3 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση GRI 101: Foundation 2016 Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές Αρχή της προφύλαξης Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις Εξωτερικές πρωτοβουλίες Συμμετοχή σε οργανώσεις Δήλωση του υψηλότερα ιστάμενου υπευθύνου λήψης αποφάσεων Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς Δομή διακυβέρνησης Κατάλογος ομάδων ενδιαφερόμενων μερών Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Εταιρική Υπευθυνότητα>Περιβάλλον>Περιβαλλοντικοί Άξονες>Περιβαλλοντική Διαχείριση>Περιβαλλοντική Δήλωση ΕΒΑ: Βάση Δεδομένων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Στόχοι 2017 ΕΒΑ: Περιβαλλοντική Δήλωση ΕΒΑ: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Εξωτερικοί Ελεγκτές ΕΒΑ: Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης ΕΒΑ: Διεθνείς Συμμετοχές και Εναρμόνιση με Διεθνή Πρότυπα ΕΒΑ: Διεθνείς Συμμετοχές και Εναρμόνιση με Διεθνή Πρότυπα Ελληνική Ένωση Τραπεζών (hba.gr) UN Global Compact (unglobalcompact.org) ΕΒΑ: Διεθνείς Συμμετοχές και Εναρμόνιση με Διεθνή Πρότυπα ΕΒΑ: Δήλωση Εθελοντισμού Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς ΕΒΑ: Πολιτισμός και Περιβαλλοντικές Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ανάδειξη της Αύλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δίκτυο Μουσείων ΕΒΑ: Μήνυμα Προέδρου ΕΔ: Επιστολή του Προέδρου προς τους Μετόχους ΕΒΑ: Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας ΕΒΑ: Εταιρική Διακυβέρνηση el>investors>corporategovernance> Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας ΕΟΕ: Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ΕΒΑ: Εταιρική Διακυβέρνηση ΕΒΑ: Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 195

4 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση GRI 101: Foundation 2016 Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές Συλλογικές συμβάσεις Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών Προσέγγιση στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Καθορισμός του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των θεμάτων Λίστα ουσιαστικών θεμάτων Αναδιατυπώσεις πληροφοριών Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * ΕΒΑ: Κατανομή με βάση τον τύπο απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας ΕΒΑ: Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ΕΒΑ: Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ΕΒΑ: Σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μεθοδολογία Σύνταξης της ΕΒΑ 2016 ΕΒΑ: Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ΕΟΕ: σημείωση 26>Επενδύσεις σε Ενοποιούμενες Εταιρείες, ΕΒΑ: Σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μεθοδολογία Σύνταξης της ΕΒΑ 2016 ΕΒΑ: Σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μεθοδολογία Σύνταξης της ΕΒΑ 2016 ΕΒΑ: Σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μεθοδολογία Σύνταξης της ΕΒΑ 2016 Βλ. πιο κάτω: «Ουσιαστικά Θέματα» ΕΒΑ: Πίνακας Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, Διάγραμμα «Συνολικές Εκπομπές CO 2 (kg/εργαζόμενο)» Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης απολογισμού Περίοδος αναφοράς Ημερομηνία πιο πρόσφατου προηγούμενου απολογισμού Κύκλος απολογισμού Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον απολογισμό Ισχυρισμός για τα κριτήρια συμφωνίας Πίνακας Περιεχομένων GRI Εξωτερική διασφάλιση ΕΒΑ: Σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μεθοδολογία Σύνταξης της ΕΒΑ Ετήσιος Ενημέρωση Επενδυτών ΕΒΑ: Σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μεθοδολογία Σύνταξης της ΕΒΑ 2016 ΕΒΑ: Πίνακας Περιεχομένων GRI ΕΒΑ: Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης Ουσιαστικά Θέματα Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (Q4) 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του 1032 Η διοικητική προσέγγιση ΕΒΑ: Χρήση νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών ΕΒΑ: Χρήση νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών 196 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

5 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Ουσιαστικά Θέματα Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (Q4) 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής ΕΒΑ: Χρήση νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών Δείκ: Χρήση ΕΒΑ: Χρήση νέων τεχνολογιών για ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης. την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης Ως Δείκ ορίζεται πελατών το ποσοστό συναλλαγών που πραγματοποιείται σε ψηφιακά κανάλια σε σχέση με το συνολικό αριθμό συναλλαγών. Εξυπηρέτηση πελατών με υπευθυνότητα και διαφάνεια (Q1) 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού ΕΒΑ: Σχέσεις με Πελάτες θέματος και των Ορίων του και Προμηθευτές 1032 Η διοικητική προσέγγιση ΕΒΑ: Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής ΕΒΑ: Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές Δείκ: Αριθμός ΕΒΑ: Εξυπηρέτηση Παραπόνων Παραπόνων Πελατών Πελατών Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας (Q9) 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού Εταιρική θέματος και των Ορίων του Υπευθυνότητα>Περιβάλλον> Περιβαλλοντική Πολιτική Εταιρική Υπευθυνότητα> Περιβάλλον>Περιβαλλοντική Διαχείριση> Περιβαλλοντική Δήλωση ΕΒΑ: Περιβαλλοντικό Πλαίσιο 1032 Η διοικητική προσέγγιση ΕΒΑ: Περιβαλλοντικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντική Διαχείριση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής ΕΒΑ: Περιβαλλοντικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντική Διαχείριση GRI 301: Υλικά 3011 Υλικά που χρησιμοποιούνται ΕΒΑ: Αναλώσιμα Υλικά κατά βάρος ή όγκο ΕΒΑ: Πίνακας Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 3012 Ανακυκλώσιμα υλικά ΕΒΑ: Αναλώσιμα Υλικά που χρησιμοποιούνται ΕΒΑ: Πίνακας Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 197

6 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Ουσιαστικά Θέματα Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας (Q9) GRI 302: Ενέργεια 3021 Κατανάλωση ενέργειας μέσα στον οργανισμό ΕΒΑ: Ενέργεια 3023 Ενεργειακή ένταση ΕΒΑ: Ενέργεια 3024 Μείωση της κατανάλωσης ΕΒΑ: Ενέργεια ενέργειας GRI 305: Εκπομπές Αερίων 3051 Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ΕΒΑ: Εκπομπές Αερίων (Πεδίο εφαρμογής 1) 3052 Έμμεσες εκπομπές ΕΒΑ: Εκπομπές Αερίων αερίων θερμοκηπίου (Πεδίο εφαρμογής 2) 3053 Άλλες έμμεσες εκπομπές ΕΒΑ: Εκπομπές Αερίων αερίων του θερμοκηπίου (Πεδίο εφαρμογής 3) 3054 Ένταση εκπομπών αερίων ΕΒΑ: Εκπομπές Αερίων θερμοκηπίου 3055 Μείωση εκπομπών αερίων ΕΒΑ: Εκπομπές Αερίων θερμοκηπίου 3057 Οξείδια αζώτου (NO X ), οξείδια ΕΒΑ: Εκπομπές Αερίων του θείου (SO X ), και άλλες σημαντικές εκπομπές αερίων GRI 306: Απορρίματα και Απόβλητα 3062 Απόβλητα βάσει τύπου και μεθόδου διάθεσης ΕΒΑ: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Διαρκής βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα (Q2) 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του ΕΒΑ: Συνεχής Βελτίωση της Ικανοποίησης των Πελατών 1032 Η διοικητική προσέγγιση ΕΒΑ: Συνεχής Βελτίωση της Ικανοποίησης των Πελατών 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής ΕΒΑ: Συνεχής Βελτίωση της Ικανοποίησης των Πελατών Δίκτυο θεματικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια και υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων (Q14) 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του 1032 Η διοικητική προσέγγιση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής 198 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

7 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Ουσιαστικά Θέματα Δίκτυο θεματικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια και υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων (Q14) GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις 2031 Επενδύσεις σε υποδομή και υποστηριζόμενες υπηρεσίες piop.gr ΕΒΑ: Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Προαγωγή Πολιτισμού EBA: Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ΕΒΑ: Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη, Εκπαίδευση ΕΒΑ: Επαφές και Δικτύωση με φορείς των τοπικών κοινωνιών 2032 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές piop.gr επιπτώσεις ΕΒΑ: Πολιτισμός Προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (Q13) GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του 1032 Η διοικητική προσέγγιση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής 2031 Επενδύσεις σε υποδομή και υποστηριζόμενες υπηρεσίες piop.gr ΕΒΑ: Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Προαγωγή Πολιτισμού EBA: Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ΕΒΑ: Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη, Εκπαίδευση ΕΒΑ: Επαφές και Δικτύωση με φορείς των τοπικών κοινωνιών 2032 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές piop.gr επιπτώσεις ΕΒΑ: Πολιτισμός Πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις (Q15) 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του 1032 Η διοικητική προσέγγιση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 199

8 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Ουσιαστικά Θέματα Πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις (Q15) GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις 2031 Επενδύσεις σε υποδομή και υποστηριζόμενες υπηρεσίες 2032 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις piop.gr ΕΒΑ: Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Προαγωγή Πολιτισμού EBA: Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ΕΒΑ: Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη, Εκπαίδευση ΕΒΑ: Επαφές και Δικτύωση με φορείς των τοπικών κοινωνιών piop.gr ΕΒΑ: Πολιτισμός Συνεχής εκπαίδευση εργαζομένων (Q5) GRI 404: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 1031 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του 1032 Η διοικητική προσέγγιση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής 4041 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο ΕΒΑ: Επένδυση στην Ανάπτυξη και τη Συνεχή Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΒΑ: Επένδυση στην Ανάπτυξη και τη Συνεχή Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΒΑ: Επένδυση στην Ανάπτυξη και τη Συνεχή Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΒΑ: Επένδυση στην Ανάπτυξη και τη Συνεχή Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού Προστασία της βιοποικιλότητας (Q10) GRI 304: Βιοποικιλότητα 1032 Η διοικητική προσέγγιση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής 3042 Σημαντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα ΕΒΑ: Περιβαλλοντικό Πλαίσιο, Βιοποικιλότητα και Περιβάλλον ΕΒΑ: Περιβαλλοντικό Πλαίσιο, Βιοποικιλότητα και Περιβάλλον ΕΒΑ: Βιοποικιλότητα και Περιβάλλον 200 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

9 GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Ουσιαστικά Θέματα Προστασία της βιοποικιλότητας (Q10) GRI 304: Βιοποικιλότητα GRI 412: Αξιολόγηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3043 Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται Συστηματική ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Q6) 1032 Η διοικητική προσέγγιση 1033 Αξιολόγηση της διοικητικής 4122 Κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΕΒΑ: Βιοποικιλότητα και Περιβάλλον lifestymfalia.gr>πρόγραμμα Life Stymfalia>ΣκοπόςΣτόχοι lifestymfalia.gr>πρόγραμμα LifeStymfalia>Εταίροι lifestymfalia.gr>η περιοχή της Λίμνης Στυμφαλίας>Τα είδη lifestymfalia.gr>πρόγραμμα LifeStymfalia>Δράσεις> Πρόοδος Δράσεων ΕΒΑ: Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΒΑ: Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΒΑ: Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σημειώσεις: ΕΔ: Έκθεση Δραστηριοτήτων 2016 ΕΒΑ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 ΕΟΕ: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016 Στον παραπάνω πίνακα χρησιμοποιούνται σύντομες περιγραφές των δεικτών GRI για λόγους ανάγνωσης του πίνακα. Για αναλυτικότερη περιγραφή ακολουθήστε το link Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 201

10 ISO Πίνακας Απολογισμού Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Ρήτρες Παραπομπή στον Πίνακα Προτύπων GRI Αρχές Κοινωνικής Υπευθυνότητας 4 Υπευθυνότητα / Λογοδοσία 4.2 Η εφαρμογή των Προτύπων Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI Διαφάνεια 4.3 (GRI Standards) προσδίδει στους οργανισμούς ένα εργαλείο απολογισμού Ηθική Συμπεριφορά 4.4 και διαφάνειας ως προς τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 3. Ηθική και Ακεραιότητα Σεβασμός στα συμφέροντα 4.5 GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών Σεβασμός στο γράμμα του νόμου 4.6 ενδιαφερόμενων μερών ΕΒΑ 2016: Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου Σεβασμός στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς 4.7 Αρχή του πλαισίου αειφορίας Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 4.8 GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 2. Στρατηγική ΕΒΑ 2016: Δέσμευση για τη Διασφάλιση Ανθρωπίνων Αναγνωρίζοντας την Κοινωνική Υπευθυνότητα 5 Δικαιωμάτων και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών Αναγνωρίζοντας την Κοινωνική Υπευθυνότητα 5.2 GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 6. Μέθοδος σύνταξης της Έκθεσης Προσδιορισμός και συμμετοχή 5.3 GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών Βασικοί Άξονες Κοινωνικής Υπευθυνότητας 6 ενδιαφερόμενων μερών GRI 103 Δημοσιοποιήσεις διοικητικής πρακτικής: Γνωστοποίηση Εταιρική Διακυβέρνηση 6.2 του οργανισμού (Management Approach) GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 2. Στρατηγική, Διαδικασία λήψης αποφάσεων δομές Εταιρική Διακυβέρνηση GRI 1027: Μεγέθη οργανισμού που εκδίδει τον απολογισμό Ανθρώπινα Δικαιώματα ΕΒΑ 2016: Ανθρώπινο Δυναμικό Δέουσα Επιμέλεια ΕΒΑ 2016: Διεθνείς Συμμετοχές United Nations Global Compact Καταστάσεις Κινδύνου σχετικά (Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ), Σχέση με Προμηθευτές Με στόχο την ενεργητική συμβολή στη διασφάλιση των αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαμορφωθεί ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των συνεργατών και προμηθευτών. ΕΒΑ 2016: Δέσμευση για τη διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Ανθρώπινα Δικαιώματα Αποφυγή Συνενοχής και βλ ΕΒΑ 2016: Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου, Επίλυση Παραπόνων Επένδυση στην ανάπτυξη και τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ΕΒΑ 2016: Εξυπηρέτηση παραπόνων πελατών και μεσολαβητής Διακρίσεις και Ευάλωτες Ομάδες τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, Δέσμευση για τη Διασφάλιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΒΑ 2016: Εξυπηρέτηση παραπόνων πελατών και μεσολαβητής Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, Δέσμευση για τη Διασφάλιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων GRI 10241: Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες Οικονομικά, Κοινωνικά που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. GRI 2031: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και και Πολιτιστικά Δικαιώματα υπηρεσίες που υποστηρίζονται. 202 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

11 ISO Πίνακας Απολογισμού Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Ρήτρες Παραπομπή στον Πίνακα Προτύπων GRI Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Εργασιακές Πρακτικές 6.4 Εργασιακές Πρακτικές GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Συνθήκες Εργασίας και Kοινωνική Προστασία GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Κοινωνικός Διάλογος GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ΕΒΑ 2016: Σύγχρονο και Ασφαλές Περιβάλλον Εργασίας, Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Κατάρτιση Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programmes EAP) GRI 4041: Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο στο Χώρο Εργασίας Περιβάλλον 6.5 με βάση το φύλο, και με βάση την κατηγορία εργαζομένων Περιβάλλον Κατηγορία: Περιβάλλον Πρόληψη της Ρύπανσης GRI 3057: NOx, SOx, και άλλες σημαντικές εκπομπές αερίων. Αειφόρος Χρήση των Πόρων GRI 3062: Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης. GRI 3014: Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο. Μετριασμός και Προσαρμογή GRI 3012: Ποσοστό χρησιμοποιούμενων υλικών που προέρχονται από εισαγωγή ανακυκλωμένων υλικών. GRI 3021: Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού. GRI 3023: Ενεργειακή ένταση. GRI 3024: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. GRI 3024: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. στην Κλιματική Αλλαγή GRI 3051: Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 1). GRI 3052: Ενεργιακές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 2). GRI 3053: Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 3). GRI 3054: Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). GRI 3055: Μείωση (GHG) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προστασία του Περιβάλλοντος, της Βιοποικιλότητας GRI 3042:Περιγραφή των σημαντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων, και Αποκατάσταση Φυσικών Οικοτόπων των προϊόντων και των υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, εκτός των προστατευόμενων περιοχών. GRI 3043: Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται. Δίκαιες Λειτουργικές Πρακτικές 6.6 Δίκαιες Λειτουργικές Πρακτικές GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 2. Στρατηγική, Καταπολέμηση της Διαφθοράς Ηθική και Ακεραιότητα, 4. Εταιρική Διακυβέρνηση GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 3. Ηθική και Ακεραιότητα Δίκαιος Ανταγωνισμός GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 3. Ηθική και Ακεραιότητα Προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας Κατηγορία: Οικονομική Επίδοση στην Αλυσίδα Αξιών Σεβασμός Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 3. Ηθική και Ακεραιότητα Ειδικές Τυπικές Δημοσιοποιήσεις: Κατηγορία: Οικονομική Επίδοση Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 203

12 ISO Πίνακας Απολογισμού Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Ρήτρες Παραπομπή στον Πίνακα Προτύπων GRI Θέματα Καταναλωτών 6.7 Θέματα Καταναλωτών GRI 4171: Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται από Δικαιες πρακτικές μάρκετινγκ, πραγματικές και τις διαδικασίες του οργανισμού για την ενημέρωση και την επισήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης. GRI 10243,44: Αποτελέσματα των ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. GRI 4171: Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται από αμερόληπτες πληροφορίες και δίκαιες συμβατικές πρακτικές Προστασία της υγείας και τις διαδικασίες του οργανισμού για την ενημέρωση και την επισήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης. GRI 4171: Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται από Ασφάλειας των Καταναλωτών Αειφόρος Κατανάλωση τις διαδικασίες του οργανισμού για την ενημέρωση και την επισήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης. GRI 4171: Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται από τις διαδικασίες του οργανισμού για την ενημέρωση και την επισήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης. Εξυπηρέτηση Πελατών, Υποστήριξη και Διευθέτηση GRI 10243,44: Αποτελέσματα των ερευνών μέτρησης Παραπόνων και Επίλυση Διαφορών Προστασία Δεδομένων των Πελατών και Προστασία της ικανοποίησης των πελατών. ΕΒΑ 2016: Εξυπηρέτηση παραπόνων πελατών και μεσολαβητής της Ιδιωτικότητάς τους Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, Δέσμευση για τη Διασφάλιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΕΒΑ 2016: Ευρύ δίκτυο καταστημάτων και προσβασιμότητα. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση GRI 4171: Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται από Συμμετοχή της Κοινότητας και Ανάπτυξη 6.8 τις διαδικασίες του οργανισμού για την ενημέρωση και την επισήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης. GRI 2031: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και υπηρεσίες που υποστηρίζονται. Έκθεση ΕΥ: Δίκτυο Μουσείων Συμμετοχή της Κοινότητας και Ανάπτυξη GRI 2031: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και Συμμετοχή της Κοινότητας υπηρεσίες που υποστηρίζονται. GRI 2031: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και Εκπαίδευση και Πολιτισμός υπηρεσίες που υποστηρίζονται. Έκθεση ΕΥ: Δίκτυο Μουσείων ΕΒΑ 2016: Διεθνείς Συμμετοχές United Nations Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ), Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 204 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

13 ISO Πίνακας Απολογισμού Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Ρήτρες Παραπομπή στον Πίνακα Προτύπων GRI Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και Γενικές Τυπικές Δημοσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημιουργία Πλούτου και Εισοδήματος GRI 2031: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και Υγεία υπηρεσίες που υποστηρίζονται. ΕΒΑ 2016: Σύγχρονο και Ασφαλές Περιβάλλον Εργασίας, Κοινωνική Επένδυση Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programmes EAP) GRI 2031: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και Οδηγίες Ενσωμάτωσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας 7 υπηρεσίες που υποστηρίζονται. στον Οργανισμό Η σχέση των χαρακτηριστικών του Οργανισμού 7.2 GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις με την Κοινωνική Υπευθυνότητα Δέουσα Επιμέλεια GRI 103 Δημοσιοποιήσεις διοικητικής πρακτικής: Γνωστοποίηση Προσδιορισμός της συνάφειας και σημασίας του οργανισμού (Management Approach) GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 6. Μέθοδος σύνταξης της Έκθεσης των βασικών θεμάτων με τον Οργανισμό Σφαίρα επιρροής του Οργανισμού GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 6. Μέθοδος σύνταξης της Έκθεσης Θέσπιση προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 6. Μέθοδος σύνταξης της Έκθεσης των θεμάτων Προσδιορισμός της κατεύθυνσης του Οργανισμού GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 2. Στρατηγική για την Κοινωνική Υπευθυνότητα Η ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 4. Εταιρική Διακυβέρνηση, στην διακυβέρνηση, τα συστήματα και τις διαδικασίες ενός Οργανισμού Τρόποι Επικοινωνίας της Κοινωνικής Υπευθυνότητας GRI 103 Δημοσιοποιήσεις διοικητικής πρακτικής: Γνωστοποίηση του οργανισμού (Management Approach) GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των απολογισμών και GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού ισχυρισμών σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα Επανεξέταση της προόδου του Οργανισμού και GRI 103 Δημοσιοποιήσεις διοικητικής πρακτικής: Γνωστοποίηση των επιδόσεών του στην Κοινωνική Υπευθυνότητα Βελτίωση επίδοσης του οργανισμού (Management Approach) GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις: 4. Εταιρική Διακυβέρνηση, Εθελοντικές πρωτοβουλίες Κοινωνικής Υπευθυνότητας 7.8 GRI 103 Δημοσιοποιήσεις διοικητικής πρακτικής: Γνωστοποίηση του οργανισμού (Management Approach) GRI 102 Γενικές Δημσσιοποιήσεις: Προφίλ Οργανισμού Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 205

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ G4-1 Δήλωση από ανώτερο διοικητικό στέλεχος του οργανισμού σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com greekcode.sustainablegreece2020.com Τι είναι Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ. 31.300.00 ) Πίνακας 1 : Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας

GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας 75 74 25,57 14,77 41,56 2,96 16,46 2,67 3,73 2,67 3,73 2,67 25,57 14,77,35 41,56 42,96 16 16,46 22,67 23,73 22, 23, 22,67,73,67 33,12 14,55 26,47 26,47 26,47 31,78 1,78 37, 37,76 16,46 3, 23,87 5, 25,59

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Ο Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτυπώνει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης των κριτηρίων ανά επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 4 ΑΞΟΝΩΝ ΟΙ 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Π. Παπαδημητρίου, Δ/ντής Εταιρικής Ποιότητας 27.05.2014 Good Business is also good for the business itself Αναγνώριση της υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

8.0 Δείκτες. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ.

8.0 Δείκτες. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ. 8.0 207 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE 8.1 Πίνακας Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000 Αρχή που Εφαρμόζεται Μέθοδοι Αναφορά στον Συμμετοχικότητα Ουσιαστικότητα Ανταπόκριση Ορισμός των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Παράρτημα 2 Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Oλοκληρώνοντας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει και από τις Εκθέσεις Ανεξάρτητης Διασφάλισης (σελ. 55-58) τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. Άντρη Χριστοδούλου Quality Assurance Officer KANIKA Hotels & Resorts

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. Άντρη Χριστοδούλου Quality Assurance Officer KANIKA Hotels & Resorts ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Άντρη Χριστοδούλου Quality Assurance Officer KANIKA Hotels & Resorts Θεματολογία Τουριστική Ανασκόπηση Ανάγκες Απασχόλησης Ξενοδοχεία Πυλώνες Σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Ο Όµιλος µε µια µατιά ΕΛΛΑ Α ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000 : 2.852 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ)

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ενδεικτικά έργα και δράσεις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της INTERAMERICAN ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δημήτρης Κάρναβος, Διδάσκων 407/80 Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δημήτρης Κάρναβος, Διδάσκων 407/80 Πανεπιστημίου Πειραιώς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημήτρης Κάρναβος, Διδάσκων 407/80 Πανεπιστημίου Πειραιώς Δημήτρης Κάρναβος MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΚΕ Η εθελοντική δέσμευση επιχειρήσεων σε στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Ημερομηνία ανάρτησης στο opengov.gr: 28/7/2014 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικής Γραμμματείας Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς 1 BRAVO GOVERNANCE Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ουσιαστικότητας

Ανάλυση ουσιαστικότητας Ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality analysis) Η κοινωνία αξιολογεί την τοπική αυτοδιοίκηση Ηλίας Σαββάκης Χημικός Μηχανικός, MBA, MSc Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγ. Δημητρίου βιώσιμη ανάπτυξη Δήμος Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. Γενικά Στοιχεία Α.1 Επωνυμία Φορέα Υλοποίησης:... Α.2 ΑΦΜ Φορέα Υλοποίησης:... Α.3 Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλ., email, Δ/νση) :......... Α.4 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός 2008 Συνοπτική Οικονομική Απόδοση

ετήσιος απολογισμός 2008 Συνοπτική Οικονομική Απόδοση 8. Συνοπτική Οικονομική Απόδοση 86 8.1 Οικονομικοί πίνακες και δείκτες λειτουργίας Ανάλυση συγκρίσιμων κερδών EBITDA* ανά τομέα δραστηριότητας ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2007 ( εκατ.) 2008 ( εκατ.) %Δ Διύλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2007-2008 2008 Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποια τµήµατα της επιχείρησής σας κυρίως επιλαµβάνονται των θεµάτων καταναλωτή; επιχειρήσεων, πολλαπλές απαντήσεις,,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP)

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) 1. Επισκόπηση Η Αναφορά Προόδου (COP) είναι μια ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω της οποίας η επιχείρηση ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020; Το

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες [ 1 ] [ 1 ] >> H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Η εξωτερική επαλήθευση ως εργαλείο αξιοπιστίας των κοινωνικών απολογισμών

Η εξωτερική επαλήθευση ως εργαλείο αξιοπιστίας των κοινωνικών απολογισμών Νικόλαος Σηφάκης Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Αειφορίας TÜV AUSTRIA HELLAS Η εξωτερική επαλήθευση ως εργαλείο αξιοπιστίας των κοινωνικών απολογισμών Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Σελίδα vi ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Διαχειρίζομαι μια προστατευόμενη περιοχή Προστατεύω τη βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα LIFE Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής

Το πρόγραμμα LIFE Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα LIFE Αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοέµβριος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και µε τα διεθνή αναγνωρισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009

Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009 Ανάπτυξη & εφαρµογή µεθοδολογίας ανάλυσης µη-χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων βάσει των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία

Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Νικόλαος Σηφάκης Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Αειφορίας TÜV AUSTRIA HELLAS Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Αθήνα, 23

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Όμιλος Saint-Gobain Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Ως ένας από τους ηγέτες παγκοσμίως, σε όλες τις δραστηριότητες μας, έχουμε θέσει το στόχο να είμαστε η Αναφορά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 415 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 51(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Eταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα