8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1"

Transcript

1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές G3.1 του GRI. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές ελέγχθηκε από το GRI, ο οποίος αναγνώρισε ότι ο ς πληροί τα κριτήρια του υψηλότερου επιπέδου εφαρμογής Α ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

2 8.3.1 Προφίλ Ανάλυση 1.1 Δήλωση ανώτατου αρμόδιου λήψης αποφάσεων 1.2 Σημαντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕY ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Ασφάλισης ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΥ 2013 ΣΤΟΧΟΙ 2013 ΚΑΙ 2014 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων 213 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

3 8.3.1 Προφίλ (Συνέχεια) Προφίλ του Οργανισμού 2.1 Επωνυμία του οργανισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.2 Μάρκες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE και COSMOTE 2.3 Δομή λειτουργιών οργανισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / Όμιλος OTE 2.4 Τοποθεσία της έδρας Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.5 Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / Όμιλος OTE 2.6 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / Όμλος OTE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE και COSMOTE 2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / Όμιλος OTE ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΥ Μέγεθος του οργανισμού που εκδίδει τον 2.9 Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου του Απολογισμού 2.10 Βραβεία που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου του Απολογισμού Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / Όμιλος OTE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE και COSMOTE ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΥ 2013 Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / Όμιλος OTE Π Διακρίσεις 214 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

4 8.3.1 Προφίλ (Συνέχεια) Παράμετροι Απολογισμού 3.1 Περίοδος Απολογισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.2 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου Απολογισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.3 Κύκλος Απολογισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.4 Σημείο επικοινωνίας σχετικά με τον Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.5 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του Απολογισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.6 Όρια Απολογισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.7 Περιορισμοί ως προς τα όρια ή το πεδίο του Απολογισμού 3.8 Κοινοπραξίες, θυγατρικές και εξωτερική ανάθεση Π Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.9 Τεχνικές εκτίμησης δεδομένων Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3. 0 Επιπτώσεις και επεξήγηση των αναθεωρήσεων των πληροφοριών 3.11 Σημαντικές αλλαγές στον (πεδίο, όρια, μέθοδοι) Π Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.12 Πίνακας δεικτών GRI Π ΔΕΙΚΤΕΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ GLOBAL REPORTING INITIATIVE G Πολιτική εξωτερικής διασφάλισης Π ΔΕΙΚΤΕΣ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 215 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

5 8.3.1 Προφίλ (Συνέχεια) Διακυβέρνηση, Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις 4.1 Δομή Διακυβέρνησης Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4.2 Υπόδειξη εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4.3 Προσδιορισμός των ανεξάρτητων μελών του Συμβουλίου 4.4 Μηχανισμοί επικοινωνίας των μετόχων και των εργαζομένων με το Συμβούλιο 4.5 Σύνδεση μεταξύ των αποδοχών των ανώτατων στελεχών και της επίδοσης του οργανισμού 4.6 Διαδικασίες του Συμβουλίου για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων 4.7 Διαδικασίες καθορισμού της εξειδίκευσης των μελών του Συμβουλίου 4.8 Εσωτερικές δηλώσεις για την αποστολή, τους κώδικες και τις αρχές 4.9 Διακυβέρνηση του Συμβουλίου σχετικά με την απόδοση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 4.10 Αξιολόγηση της απόδοσης του Συμβουλίου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διαχείριση Απόδοσης Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Π ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕY ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Π ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 216 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

6 8.3.1 Προφίλ (Συνέχεια) Governance, Commitments and Engagement 4.11 Προληπτική προσέγγιση Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕY Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Ασφάλισης Περιβαλλοντική Πολιτική ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.12 Εξωτερικοί χάρτες, κώδικες και αρχές Π Συμμετοχές 4.13 Ιδιότητα μέλους σε σωματεία και φορείς υποστήριξης 4.14 Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν Π Συμμετοχές Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς Π ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 4.15 Προσδιορισμός και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών για συμμετοχή 4.16 Προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 4.17 Θέματα και προβληματισμοί που τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη Π ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Π Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Π Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 217 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

7 8.3.2 Οικονομικής Επίδοσης Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οικονομική επίδοση Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE ΚΑΙ COSMOTE ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΥ 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Παρουσία στην αγορά Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE ΚΑΙ COSMOTE ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΥ 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις F ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE ΚΑΙ COSMOTE ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΥ 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 218 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

8 8.3.2 Οικονομικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ EC1 EC2 EC3 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται Οικονομικές επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής Κάλυψη του καθορισμένου προγράμματος παροχών του οργανισμού Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE ΚΑΙ COSMOTE Π ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων Π ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλ. επίσης Προβλέψεις για Συντάξεις, Αποζημιώσεις και λοιπές Παροχές Προσωπικού στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 του ΟΤΕ. EC4 Οικονομική βοήθεια από την Κυβέρνηση Π ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / OTE ΚΑΙ COSMOTE EC5 Κατώτατος μισθός πρόσληψης σε σύγκριση με τον βασικό μισθό Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα EC6 Τοπικοί προμηθευτές Π Πολιτική Προμηθειών EC7 Τοπικές προσλήψεις Π Ανθρώπινο Δυναμικό EC8 Επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες που ωφελούν το κοινό Π ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βιοποικιλότητα Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 219 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

9 8.3.2 Οικονομικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ EC9 Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις Π Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Ασφάλισης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 220 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

10 8.3.3 Περιβαλλοντικής Επίδοσης Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υλικά Π ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ενέργεια Π Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών Νερό Π Κατανάλωση νερού Βιοποικιλότητα Π Βιοποικιλότητα Εκπομπές, ρευστά και απόβλητα Π Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων Εξοικονόμηση ενέργειας ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Όζον Κατανάλωση νερού Προϊόντα και υπηρεσίες Π Εξοικονόμηση ενέργειας ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 221 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

11 8.3.3 Περιβαλλοντικής Επίδοσης (Συνέχεια) Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συμμόρφωση Π Μετακινήσεις Π Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου και Λοιπών Αερίων Εξοικονόμηση ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές Γενική προσέγγιση Π Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 222 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

12 8.3.3 Περιβαλλοντικής Επίδοσηs (Συνέχεια) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EN1 Όγκος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν Π ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας EN2 Υλικά από ανακύκλωση Π Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας EN3 EN4 Άμεση κατανάλωση ενέργειας από πρωτογενείς πηγές Έμμεση κατανάλωση ενέργειας από πρωτογενείς πηγές Π Κατανάλωση ενέργειας Π Κατανάλωση ενέργειας EN5 Εξοικονόμηση ενέργειας Π Εξοικονόμηση ενέργειας EN6 EN7 Πρωτοβουλίες για ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πρωτοβουλίες για τη μείωση της έμμεσης κατανάλωσης ενέργειας Π ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κατανάλωση ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας Π Άλλες έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ Εξοικονόμηση ενέργειας Κατανάλωση και Διαχείριση Χαρτιού EN8 Συνολική άντληση νερού Π Κατανάλωση νερού EN9 Επίπτωση της άντλησης νερού Π Κατανάλωση νερού EN10 EN11 Νερό που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εντός ή δίπλα σε προστατευμένες περιοχές Π Κατανάλωση νερού Π Βιοποικιλότητα EN12 Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα Π Βιοποικιλότητα Ακολουθείται εξ Ορισμού η Αρχή της Πρόληψης Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 223 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

13 8.3.3 Περιβαλλοντικής Επίδοσηςs (Συνέχεια) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EN13 Βιότοποι που προστατεύονται ή αποκαταστάθηκαν Π Βιοποικιλότητα EN14 Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα Π Βιοποικιλότητα EN15 Απειλούμενα είδη Π Βιοποικιλότητα EN16 Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Π Άμεσες εκπομπές ΑΦΘ και λοιπών αερίων Έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ EN17 Άλλες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Π Άλλες έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ EN18 EN19 Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον Π Εξοικονόμηση ενέργειας Π Όζον EN20 Εκπομπές NOx, SOx και άλλων αερίων Π Άμεσες εκπομπές ΑΦΘ και λοιπών αερίων EN21 Απορρίψεις υγρών αποβλήτων Π Κατανάλωση νερού EN22 Απόβλητα με βάση τον τύπο και τη μέθοδο απόρριψης Π ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ EN23 Σημαντικές διαρροές Π Διαχείριση Επικίνδυνων Απορριμμάτων Κατανάλωση νερού EN24 EN25 Απόβλητα που κρίνονται επιβλαβή σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την απόρριψη και την απορρόφηση των αποβλήτων Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π Διαχείριση Επικίνδυνων Απορριμμάτων Π Κατανάλωση νερού 224 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

14 8.3.3 Περιβαλλοντικής Επίδοσηs (Συνέχεια) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EN26 Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Π Κατανάλωση ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Όζον Κατανάλωση νερού Βιοποικιλότητα Θόρυβος Οπτική όχληση EN27 Υλικά συσκευασίας Π Διαχείριση Υλικών Συσκευασίαςl EN28 EN29 EN30 Μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις μεταφορές Έξοδα για την προστασία του περιβάλλοντος Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π Σύνοψη Περιβαλλοντικής Επίδοσης 2013 Π Άμεσες εκπομπές ΑΦΘ και λοιπών αερίων Άλλες έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ Κατανάλωση ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας Π Σύνοψη Περιβαλλοντικής Επίδοσης 2013 Ακολουθείται εξ Ορισμού η Αρχή της Πρόληψης 225 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

15 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Πρακτικές Απασχόλησης Απασχόληση Π Ανθρώπινο Δυναμικό ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα Σχέσεις εργαζομένων / Διοίκησης Π Ελευθερία του Συνδικαλίζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Π Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το 2013 Πρόληψη, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εκπαίδευση και επιμόρφωση Π Ανάπτυξη Απόδοσης Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες Π Ανθρώπινο Δυναμικό Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα Ίσες αμοιβές σε άνδρες και γυναίκες Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 226 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

16 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Πρακτικές Απασχόλησης LA1 Εργατικό δυναμικό ανά τύπο απασχόλησης, περιοχή, φύλο Π Ανθρώπινο Δυναμικό LA2 Κινητικότητα εργαζομένων Π Ανθρώπινο Δυναμικό LA3 Παροχές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης Π ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LA4 LA5 LA6 LA7 Κάλυψη συμβάσεων συλλογικής διαπραγμάτευσης Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης πριν από λειτουργικές αλλαγές Ποσοστό εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται σε Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας Επαγγελματικές ασθένειες, απώλειες ημερών εργασίας και θάνατοι Π Ελευθερία του συνδικαλιζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις Π Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Π Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Π Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το 2013 LA8 Επιμόρφωση για σοβαρές ασθένειες Π Πρόληψη, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας LA9 LA10 Συμφωνίες συνδικάτων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Επιμόρφωση ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο και την κατηγορία Π Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Π Ανάπτυξη Απόδοσης LA11 Προγράμματα διά βίου μάθησης Π Ανάπτυξη Απόδοσης Βλ. επίσης Προβλέψεις για Συντάξεις, Αποζημιώσεις και λοιπές Παροχές Προσωπικού στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 του ΟΤΕ. LA12 Εκθέσεις επίδοσης και εξέλιξης ανά φύλο Π Ανάπτυξη Απόδοσης LA13 Φορείς διακυβέρνησης με βάση τα κριτήρια διαφορετικότητας Π Ανθρώπινο Δυναμικό Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα Οι μειονότητες δεν θεωρούνται ουσιώδες ζήτημα για τη λειτουργία του OTE και η COSMOTE στην Ελλάδα. LA14 Αναλογία βασικού μισθού ανά φύλο Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα LA15 Επιστροφή από γονική άδεια και ποσοστά διακράτησης προσωπικού ανά φύλο Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα 227 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

17 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρακτικές επενδύσεων και προμηθειών Π ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Πολιτική Προμηθειών Αξιολόγηση Προμηθευτών Καταπολέμηση των διακρίσεων Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης Π Αξιολόγηση Προμηθευτών Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Ελευθερία του συνδικαλιζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις Παιδική εργασία Π Πολιτική Προμηθειών Αξιολόγηση Προμηθευτών Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Ελευθερία του Συνδικαλίζεσαι και Συλλογικές Συμβάσεις Πρόληψη καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας Π Αξιολόγηση Προμηθευτών Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Ελευθερία του συνδικαλιζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις Πρακτικές ασφάλειας Π ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δικαιώματα αυτόχθονος πληθυσμού Όχι Μη σχετικό Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 228 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

18 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα Αξιολόγηση Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Αξιολόγηση Προμηθευτών Επανόρθωση Π Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Αξιολόγηση Προμηθευτών Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 229 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

19 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα HR1 Έλεγχος επενδυτικών συμβάσεων και εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Π Πολιτική Προμηθειών Αξιολόγηση Προμηθευτών Στις σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες λαμβάνεται υπόψη το Π.Δ. 178/2002 για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. HR2 HR3 Εξέταση των προμηθευτών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Π Πολιτική Προμηθειών Αξιολόγηση Προμηθευτών Π ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HR4 Περιστατικά διακρίσεων Π Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα HR5 HR6 Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης Παιδική εργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην αλυσίδα προμηθειών Π Πολιτική Προμηθειών Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Ελευθερία του συνδικαλιζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις Π Πολιτική Προμηθειών Αξιολόγηση Προμηθευτών Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Ελευθερία του συνδικαλιζεσθαι και Συλλογικές Συμβάσεις HR7 Καταναγκαστική εργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην αλυσίδα προμηθειών Π Αξιολόγηση Προμηθευτών Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Ελευθερία του συνδικαλιζεσθαικαι Συλλογικές Συμβάσεις HR8 Εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Π ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το 2013 δεν πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εξειδικευμένη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 230 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

20 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα HR9 Ανθρώπινα δικαιώματα αυτόχθονων λαών Όχι Μη σχετικό HR10 HR11 Αναθεωρήσεις ή αξιολογήσεις κινδύνων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα Παράπονα που υποβλήθηκαν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Αξιολόγηση Προμηθευτών Π Πλαίσιο Πολιτικής Δίκαιης Εργασίας Αξιολόγηση Προμηθευτών 231 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

21 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κοινωνία Τοπικές κοινωνίες Π ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διαφθορά Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Δημόσια πολιτική Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς Αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά Π Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς Συμμόρφωση Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 232 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

22 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κοινωνία SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 Προγράμματα συμμετοχής και επίδρασης των τοπικών κοινωνιών Κάλυψη των αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς Ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς Περιστατικά διαφθοράς και μέτρα που λήφθηκαν Δημόσια πολιτική και θέσεις ομάδων πίεσης (λόμπι) Π Π Π Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Προσέγγιση Αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βιοποικιλότητα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Π Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς SO6 Πολιτικές δωρεές και εισφορές Π ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥ/ Πολιτικές και Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης SO7 SO8 Δικαστικές ενέργειες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά Πρόστιμα και κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς Π Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις Π Ανταγωνισμός και Ρυθμίσεις Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 233 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

23 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κοινωνία SO9 Αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες Π ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βιοποικιλότητα SO10 Πρόληψη και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βιοποικιλότητα 234 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

24 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) Συνοπτική Περιγραφή Κάλυψη Ενότητα Απολογισμού / Σημειώσεις ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ευθύνη Προϊόντων Υγεία και ασφάλεια πελατών Π Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών Π Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες Ανακοινώσεις μάρκετινγκ Π Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες Απόρρητο πελατών Π ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συμμόρφωση Π Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον 235 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

25 8.3.4 Κοινωνικής Επίδοσης (Συνέχεια) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ευθύνη Προϊόντων PR1 Επιπτώσεις της πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στον κύκλο ζωής των προϊόντων Π Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ PR2 Μη συμμόρφωση με κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας σε σχέση με προϊόντα Π Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες PR3 Πληροφορίες σχετικές με προϊόντα Π Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες PR4 Μη συμμόρφωση με πρότυπα για πληροφορίες σχετικές με προϊόντα Π Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες PR5 Ικανοποίηση των πελατών Π Διαχείριση Παραπόνων Έρευνες Πελατών PR6 Πρότυπα μάρκετινγκ Π Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες PR7 PR8 PR9 Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα μάρκετινγκ Παράπονα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με κανονισμούς προϊόντων Επεξήγηση: Π = Πλήρως Μ = Μερικώς Όχι = Δεν γίνεται αναφορά στον Π Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες Π ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π Υπεύθυνες Πρακτικές Marketing Ασφαλή Προϊόντα για τους Πελάτες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 236 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

26 8.3.5 GRI Application Level Check (Statement from GRI) 237 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE

8.0 Δείκτες. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ.

8.0 Δείκτες. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ. 8.0 207 ς Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 ΟΤΕ και COSMOTE 8.1 Πίνακας Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000 Αρχή που Εφαρμόζεται Μέθοδοι Αναφορά στον Συμμετοχικότητα Ουσιαστικότητα Ανταπόκριση Ορισμός των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά. Εργαζόμενοι 8.0. Κοινωνία. Περιβάλλον. είκτες. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ.

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά. Εργαζόμενοι 8.0. Κοινωνία. Περιβάλλον. είκτες. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ. εριβάλλον 8.0 είκτες 8.1 ίνακας Αρχών ροτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000 Αρχή που Εφαρμόζεται Μέθοδοι Αναφορά στον Επίπεδο Κάλυψης Συμμετοχικότητα Ορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και διάλογος για την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Παράρτημα 2 Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Oλοκληρώνοντας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει και από τις Εκθέσεις Ανεξάρτητης Διασφάλισης (σελ. 55-58) τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ GRI G4 ΚΑΙ ISO 26000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ G4-1 Δήλωση από ανώτερο διοικητικό στέλεχος του οργανισμού σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 193 GRI Πρότυπο GRI 101: Foundation 2016 Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Ο Όµιλος µε µια µατιά ΕΛΛΑ Α ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000 : 2.852 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Περιγραφή Έκθεσης Παραπομπή/Ευθεία απάντηση

Προφίλ Περιγραφή Έκθεσης Παραπομπή/Ευθεία απάντηση ΠΙΝΑΚΕΣ GRI ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ G3 Εφαρμογής ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ Ι: Προφίλ 1. Στρατηγική και ανάλυση 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Στρατηγική Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας

GRI-G4 UN GlobalCompact Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας 75 74 25,57 14,77 41,56 2,96 16,46 2,67 3,73 2,67 3,73 2,67 25,57 14,77,35 41,56 42,96 16 16,46 22,67 23,73 22, 23, 22,67,73,67 33,12 14,55 26,47 26,47 26,47 31,78 1,78 37, 37,76 16,46 3, 23,87 5, 25,59

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Ο Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτυπώνει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης των κριτηρίων ανά επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Στόχοι 2013 και 2014

2.9 Στόχοι 2013 και 2014 2.9 Στόχοι 2013 και 2014 Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία εριβάλλον 46 2.9.1 ς και Ενδιαφερόμενα Μέρη OTE και COSMOTE: Διατήρηση βαθμολογίας GRI B+ και έναρξη προετοιμασίας για GRI G4 OTE και COSMOTE: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. 7.1 Ρουμανία. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. 7.1 Ρουμανία. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον 7.1 Ρουμανία Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΟΤΕ αντιπροσωπεύεται κυρίως από την Romtelecom, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας, όπως υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεόρασης και πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος

Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος 7 Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός 2008 Συνοπτική Οικονομική Απόδοση

ετήσιος απολογισμός 2008 Συνοπτική Οικονομική Απόδοση 8. Συνοπτική Οικονομική Απόδοση 86 8.1 Οικονομικοί πίνακες και δείκτες λειτουργίας Ανάλυση συγκρίσιμων κερδών EBITDA* ανά τομέα δραστηριότητας ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2007 ( εκατ.) 2008 ( εκατ.) %Δ Διύλιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.10 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3.10 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3.10 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σήμερα, εξίσου ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com greekcode.sustainablegreece2020.com Τι είναι Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας. Συγγραφική Οµάδα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας. Συγγραφική Οµάδα: Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Συγγραφική Οµάδα: Καραγιαννάκη Αγγελική, Ph.D. Ζάµπου Ελένη Υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

2006 2002 1970 2011 2010 2008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ Το 2011 οι Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατείχαν τις παρακάτω πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επίδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Δείκτες Επίδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δείκτες Επίδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού OTE A.E. Σύνολο εργαζομένων (καταμετρημένοι 31 Δεκεμβρίου) 7.044 7.067 8.617 8.524 2.045 2.050 2.008 1.957 Σχέση απασχόλησης Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εταιρική Υπευθυνότητα: Διαφάνεια & Διακυβέρνηση Π. Παπαδημητρίου, Δ/ντής Εταιρικής Ποιότητας 27.05.2014 Good Business is also good for the business itself Αναγνώριση της υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009

Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης Αξιολόγηση Εκθέσεων ΕΚΕ 2009 Ανάπτυξη & εφαρµογή µεθοδολογίας ανάλυσης µη-χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων βάσει των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. Άντρη Χριστοδούλου Quality Assurance Officer KANIKA Hotels & Resorts

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. Άντρη Χριστοδούλου Quality Assurance Officer KANIKA Hotels & Resorts ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Άντρη Χριστοδούλου Quality Assurance Officer KANIKA Hotels & Resorts Θεματολογία Τουριστική Ανασκόπηση Ανάγκες Απασχόλησης Ξενοδοχεία Πυλώνες Σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

7.0 Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου OTE ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ

7.0 Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου OTE ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ ΑΛΒΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α 7.0 Ομίλου OTE 7.0 Ομίλου OTE Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής και του πλαισίου Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) του,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινα σταθερά δίκτυα Νέ Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ Περιβαλλοντική ρβ πολιτική ΟΤΕ Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Αν. 00 Σελ. 1 από 10 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα... 4 3. Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες... 4 4. Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. O ρόλος της Ουσιαστικότητας. (Materiality matters)

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. O ρόλος της Ουσιαστικότητας. (Materiality matters) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας: O ρόλος της Ουσιαστικότητας (Materiality matters) CSR in Greece Forum 2012 Αθήνα, 26 Απριλίου Π. Παπαδημητρίου Δ/ντής Εταιρικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς 1 BRAVO GOVERNANCE Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency)

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ουσιαστικότητας

Ανάλυση ουσιαστικότητας Ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality analysis) Η κοινωνία αξιολογεί την τοπική αυτοδιοίκηση Ηλίας Σαββάκης Χημικός Μηχανικός, MBA, MSc Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγ. Δημητρίου βιώσιμη ανάπτυξη Δήμος Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Sustainability Performance Directory. Μεθοδολογική Προσέγγιση

Παρουσίαση Sustainability Performance Directory. Μεθοδολογική Προσέγγιση Παρουσίαση Sustainability Performance Directory Μεθοδολογική Προσέγγιση To SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY είναι ο Χάρτης της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1 Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master in Business Administration) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξωτερική επαλήθευση ως εργαλείο αξιοπιστίας των κοινωνικών απολογισμών

Η εξωτερική επαλήθευση ως εργαλείο αξιοπιστίας των κοινωνικών απολογισμών Νικόλαος Σηφάκης Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Αειφορίας TÜV AUSTRIA HELLAS Η εξωτερική επαλήθευση ως εργαλείο αξιοπιστίας των κοινωνικών απολογισμών Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 4 ΑΞΟΝΩΝ ΟΙ 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Δήλωση διευθύνοντα συμβούλου 2 2. Βασικές Παράμετροι Απολογισμού 3 3. Προφίλ της ΔΕΠΑ 5 3.1. Ο τομέας δραστηριοποίησής μας 5 3.2. Τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ. 31.300.00 ) Πίνακας 1 : Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελλάδα Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

7.0. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά. Εργαζόμενοι. Περιβάλλον

7.0. Θυγατρικές Εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ. Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. Αγορά. Εργαζόμενοι. Περιβάλλον 7.0 Θυγατρικές Εταιρείες 7.0 Ομίλου OTE Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής και του πλαισίου Εταιρικής Υπευθυνότητας του, όπως αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Ημερομηνία ανάρτησης στο opengov.gr: 28/7/2014 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικής Γραμμματείας Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης H

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Αγίου Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός Κύπρος Τηλ.: 25954954, 25864344, 99477309 Τηλεομοιότυπο: 25335682 / 25954901

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα