Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε τις Οδηγίες GRI H περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου Συνέδριο UNEP-FI, 18 Ιανουαρίου 2006

2 Μεθοδολογική προσέγγιση Κατευθυντήριες Οδηγίες Global Reporting Initiative Αναγνωρισµένεςµεθοδολογίες σύγκρισης απολογισµών ΜεθοδολογίαΑξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας Ελληνικοί Απολογισµοί Αποτελέσµατα Σύγκρισης

3 Μεθοδολογία Οι Οδηγίες GRI αποτελούνται από 142 δείκτες στοιχεία ηµιουργήθηκε ένα σύστηµα βαθµολόγησης για κάθε επιµέρους στοιχείο Κάθε στοιχείο βαθµολογείται µεταξύ 0 και 4 βαθµών Τα αποτελέσµατα επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ απολογισµών Εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης στους πιο πρόσφατα δηµοσιευµένους ελληνικούς απολογισµούς ( ) Η προτεινόµενη µεθοδολογία αξιολογεί µόνοότι οι οργανισµοί επιλέγουν να περιλάβουν στους απολογισµούς τους, δεν αξιολογεί άµεσα την επίδοση

4 Σύστηµα βαθµολογικής σύγκρισης Βαθµός Αιτιολόγηση Καµία αναφορά Γενικές δηλώσεις Πιολεπτοµερής αναφορά Εκτενής Πλήρης Παράδειγµα Ανακύκλωση χαρτιού εν παρέχονται σχετικές πληροφορίες Η Η εταιρία µας ανακυκλώνει χαρτί Η Η εταιρία µας ανακύκλωσε 200 τόνους χαρτιού Τα κεντρικά µας γραφεία και καταστήµατα στην Αττική πέτυχαν την ανακύκλωση 170 τόνων χαρτιού, ενώ τα καταστήµατά µας στην υπόλοιπη Ελλάδα 30 τόνους Πετύχαµε την ανακύκλωση 170 τόνων χαρτιού από τη λειτουργία µας στην Αττική, 30 τόνους στα υπόλοιπα καταστήµατά µας στην Ελλάδα και 20 τόνους στα καταστήµατα του εξωτερικού. Αυτό αποτελεί µια 10% αύξηση από την ποσότητα του προηγούµενου έτους και στοχεύουµε να την αυξήσουµε επιπλέον κατά 5% το επόµενο έτος

5 Συνολικά αποτελέσµατα Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες GRI 60% 46,6% 40% 20% 29,6% 26,8% 26,1% 25% 20,9% 20,7% 20% 19,3% 19,3% 17% 0% 16,8% 15,6% Μ.Ο.=21% 13,5% 12,6% 11,7% ΟΤΕ Cosmote Γερµανός Νηρέας Coca-C ola 3Ε ΤΙΤΑΝ Vodafone ιεθ νής Αερολιµένας Αθηνών Diageo Hellas S&B Βιοµ. Ορυκτά Ελληνικά Πετρέλαια Πειραιώς Μοτορ Οιλ Εµπορική ΑΓΕΤ Ηρακλής

6 Απολογισµοί Τραπεζών Ανάλυση βαθµολογίας Εµπορική 27% 32% 41% 50% 16% 7% 11% 16% Πειραιώς 38% 47% Προφίλ/ Εταιρική ιακυβέρνηση Οικονοµική επίδοση 16 Περιβαλλοντική επίδοση 12% 4% Κοινω νική επίδοση

7 Αποτελέσµατα ανά ενότητα 40% 30% 33% 31% 27% Προφίλ (22 στοιχεία) 20% 10% 0% Πειραιώς Εµπορική 40% 30% 31% 29% Εταιρική διακυβέρνηση (20 στοιχεία) 20% 10% 20% 0% Πειραιώς Εµπορική

8 Βασικοί δείκτες επίδοσης είκτες περιβαλλοντικής επίδοσης (16) 20% 15% 17% 14% είκτες οικονοµικής επίδοσης (10) 10% 9% 5% 40% 20% 45% 18% 10% 0% Εµπορ ική Τρ άπεζα είκτες κοινωνικής επίδοσης (24) Τρ άπεζα Πειρ αιώς 0% Εµπορική Πειραιώς 30% 27% 20% 10% 14% 10% 0% Πειραιώς Εµπορ ική

9 είκτεςπου καλύπτονται από τους τρεις απολογισµούς Οικονοµικοί Συνολική µισθοδοσία υπαλλήλων ωρεές - χορηγίες Περιβαλλοντικοί Κατανάλωση ενέργειας (ηλ.ενέργεια, καύσιµα) Ποσότητες αποβλήτων (ανακυκλώσιµα υλικά) Πρωτοβουλίες αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας Κοινωνικοί Ανάλυση εργατικού δυναµικού Καθαρή δηµιουργία θέσεων εργασίας Πρακτικές για την καταγραφή εργατικών ασθενειών & ατυχηµάτων Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης Οφέλη των εργαζοµένων Ικανοποίηση πελατών

10 Περιβαλλοντικοί δείκτες Εµπορική Emporiki Bank Κατανάλωση ενέργειας 50% 50% Pireos Πειραιώς Bank 50% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πρωτοβουλίεςγια την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας Εµπορική 50% Πειραιώς 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 Κοινωνικοί δείκτες 100% Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης Πειραιώς Εµπορική 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Οφέλη εργαζοµένων Εµπορική Πειραιώς 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 Κοινωνικοί δείκτες Εµπορική ηµιουργία θέσεων εργασίας Πειραιώς 50% 0% 20% 40% 60% 80% Εµπορική Ικανοποίηση πελατών Πειραιώς 0% 20% 40% 60% 80%

13 Οικονοµικοί δείκτες Εµπορική 100% ωρεές-χορηγίες Πειραιώς 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Εµπορική 50% Συνολική µισθοδοσία 50% Πειραιώς 50% 0% 20% 40% 60%

14 είκτες που δεν καλύπτονται και από τους τρεις απολογισµούς Οικονοµικοί Καθαρές πωλήσεις Σύνολο καταβληθέντων φόρων Περιβαλλοντικοί Σύνολο χρησιµοποιηθέντων υλικών Κατανάλωση νερού Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου Κοινωνικοί Πολιτικές ίσων ευκαιριών Πολιτικές-προγράµµατα διαχείρισης δεξιοτήτων Βραβεία σχετικά µε τη µη-χρηµατοοικονοµική επίδοση

15 Αξιολόγηση απολογισµών Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες GRI 30% 20% 20% 19,5% 17% 10% 0% Πειραιώς Εµπορικ ή

16 GRI Sector Supplements Χρηµατοπιστωτικός κλάδος Περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρµόζονται στο σχεδιασµό και τη διάθεση των προϊόντων/ υπηρεσιών Κριτήριαγια τη διαχείριση και τον έλεγχο περιβαλλοντικών κινδύνων (risks) στις βασικές τραπεζικές εργασίες Πολιτικές για τον έλεγχο της κοινωνικής επίδοσης των προµηθευτών Αναλογία αµοιβής ανδρών γυναικών Κατανοµή του κοινωνικού προϊόντος

17 Σύγκριση µεταξύ κλάδων Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες GRI 30% 24% 20% 19% 19% 10% 0% Βιοµηχανίες Τράπεζες Υπηρεσίες

18 Προτάσεις Σαφής προσδιορισµός των ορίων του απολογισµού Συστήµατα/ µηχανισµοί συλλογής δεδοµένων Κάλυψη βασικών δεικτών επίδοσης Προώθηση ευρύτερης διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Μελλοντικές τάσεις; Κουλτούρα κατάρτισης απολογισµών Εξωτερικά αναπτυγµένες αρχές & οδηγίες Εκθέσεις τρισδιάστατης επίδοσης Εκτενής διαβούλευση µε τα ενδ.µέρη Εσωτερικές πρακτικές κατάρτισης Απολογισµοί ενηµερωτικά φυλλάδια Περιορισµένη πληροφόρηση στα ενδ.µερη

19 Έρευνα επόµενα βήµατα Σύστηµα αξιολόγησης βάσει των Οδηγιών GRI G3 Αξιολόγηση εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αξιολόγηση της επίδοσης των οργανισµών Μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης χρηµατοοικονοµικής vs. αειφόρου επίδοσης

20 Ευχαριστούµε για την προσοχή σας! Benchmarking Greek sustainability reports according to the GRI reporting guidelines (υπό δηµοσίευση) Στοιχεία επικοινωνίας Κωνσταντίνος Ευαγγελινός: Αντώνης Σκουλούδης: Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσµο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσµο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ένα καλύτερο κόσµο Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 2 περιεχόµενα A. Μήνυµα Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου 04 B. Επεξηγήσεις - Σηµείο επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1.0 1.0 4 1.1 Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 7 1.2 Όμιλος ΟΤΕ 8 1.3 ΟΤΕ και COSMOTE 12 2.0 2.1 Προσέγγιση Διοίκησης 16 2.2 Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ µας! ο κόσµος είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 περιεχόµενα A. Μήνυµα Προέδρου 4 Β. Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 5 Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 6 Σηµείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 ς Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 1.1 Προφίλ Απολογισµού 3 1.2 Μήνυµα Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου 6 1.3 Όμιλος ΟΤΕ 7 1.4 ΟΤΕ και COSMOTE 11 2.0 2.1 Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα