Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης"

Transcript

1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝ ΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ GRI ΠΡΟΤΥΠΟ 5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ 7. ΚΡΙΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρώτες ύλες Παραγωγή Διανομή Πελάτες Εκπομπές απόβλητα Αλυσίδα Παραγωγής Διανομής Πρώτες ύλες Ρύπανση νερού, γης, αέρα Διασκορπισμός Μετασχηματισμός Εκπομπές Απόβλητα Περιβαλλοντική Αλυσίδα

4 ΕΝΝΟΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΚΕ 1929, Οικονομική κρίση 1987, Έκθεση Brundtland Περιβαλλοντική Διάσταση, 1992, Συνέδριο για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» -Οικονομία, Περιβάλλον και Κοινωνία (Agenda 21),

5 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΕ Γιατί η επιχείρηση εφαρμόζει στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη; Με ποιο τρόπο τις εφαρμόζει; Πως ελέγχει τα αποτελέσματα της;

6 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΕ Κοινωνικά υπεύθυνα ονομάζεται η επιχείρηση που φροντίζει να ικανοποιήσει τις σημερινές ανάγκες των ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders), δίχως να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών ενδιαφερόμενων ομάδων να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

7 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΕ

8 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΕ Σύμφωνα με την ΕΕ η επιχείρηση διακρίνει την κοινωνική της ευθύνης σε δύο μέρη: α) εντός επιχείρηση με την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη στους εργαζόμενους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την περιβαλλοντική διαχείριση, β) εκτός επιχείρησης με την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την προσφορά στο τοπικό ΑΕΠ

9 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΕ Σύμφωνα με την Caroll οι προτεραιότητες της επιχείρησης μέσα από την ΕΚΕ μπορεί να συνοψιστούν:

10 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΕ Μια επιχείρηση είναι αειφόρος ή εφαρμόζει ΕΚΕ όταν επιτυγχάνει ταυτόχρονα (triple bottom line): Α. Οικονομική αποτελεσματικότητα, Β. Περιβαλλοντική Διατήρηση, Γ. Κοινωνική Δικαιοσύνη.

11 ΓΙΑΤΙ; DRIVING FORCES Κράτος Εργαλεία Εντολών και Ελέγχου Οικονομικά Εργαλεία Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Ισορροπία του συστήματος Καταναλωτές πράσινα και κοινωνικά Προϊόντα

12 ΓIATI; ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αποφυγή προστίμων, ποινές και φόρων Αποφυγή αυστηρότερης νομοθεσίας στο μέλλον Βελτίωση της κερδοφορίας (νέες αγορές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) Καλύτερη και ευκολότερη χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά συστήματα Βελτίωση της χρηματιστηριακής αξίας τους Προέλκυση νέων επενδυτών (ηθικοί επενδυτές) Μείωση του κόστους παραγωγής Βελτίωση της φήμης εικόνας τους Command and Control Instruments Economic Instruments Voluntary Instruments

13 ΠΩΣ; Εφαρμογή ISO 26000, Global Compact, AA ILO labor standards Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS, BS 7750) Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων, νερού, ανακύκλωσης κ.λπ.

14 Οι 10 αρχές του Global Compact είναι: Ανθρώπινα Δικαιώματα Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Συνθήκες Εργασίας Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις κα την απασχόληση Περιβάλλον Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον Καταπολέμηση της διαφθοράς Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένω του εκβιασμού και της δωροδοκίας

15 ISO Βασικά Ζητήματα

16 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ; Γενικές Πληροφορίες για τη λογιστική Η λογιστική είναι η επιστήμη που βοηθάει στην καταγραφή των καθημερινών συναλλαγών της επιχείρησης (χρηματικών ή όχι) Οι μέθοδοι λογιστικής διακρίνονται σε αυτές που βασίζονται στις επίσημες αρχές λογιστικής (GAAP) και στις ανεπίσημες (εξω-λογιστικές)

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διεθνή λογιστικά πρότυπα (εναρμόνιση των πληροφοριών) Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα

18

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Βασικές Τάσεις Οι ανεπίσημες λογιστικές μέθοδοι Οι επίσημες λογιστικές μέθοδοι

20 ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ o Αποτίμηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οικονομικούς όρους (Full Cost Accounting) o Αποτίμηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε φυσικές ποσότητες (Life-Cycle Analysis)

21 Ανάλυση KΖΠ

22 Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ό Ι σ ο ζ ύ γ ι ο

23 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Νέοι λογαριασμοί (α) Περιβαλλοντικό Κόστος και Έξοδο Επενδύσεις παγίων (αγορά φίλτρου, βιολογικός καθαρισμός) Κυκλοφορούντα (επαναχρησιμοποιημένο αυτοκίνητο, από ανακυκλώσιμα υλικά) Έξοδα που προκαλούνται από την υποβάθμιση των κτηρίων Έξοδα για την περιβαλλοντική διαχείριση

24 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (β) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Βελτίωση της φήμης και της πελατείας (goodwill) Βιομηχανικά σήματα (λ.χ. Eco-label)

25 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Δραστηριότητες της Επιχείρησης Οικολογικός και κοινωνικός Κίνδυνος Υποβάθμιση της ποιότητας του οικολογικού Και κοινωνικού κεφαλαίου Επιβάρυνση στη χρηματοοικονομική συγκρότηση Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος

26 ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ; Την ίδια την επιχείρηση εφοδιαστική αλυσίδα Τις τράπεζες (περιβαλλοντικός κίνδυνος, αποπληρωμή δανείων κ.λπ.) Τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Τους επενδυτές

27 ΠΩΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤA ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ; Μεθοδολογικά πλαίσια σχεδιασμού και επιλογής δεικτών

28 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Λειτουργικοί ISO Κατάστασης Επίδοσης Οικονομικοί GRI Περιβαλλοντικοί Κοινωνική

29 Global Reporting Initiative (GRI)

30 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

31 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

32 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Dow Jones Sustainable Group Index Α) Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Β) Εφαρμογή των επιβεβλημένων αρχών της επιχειρησιακής διακυβέρνησης (corporate governance) Γ) Βελτίωση της σχέσης της επιχείρησης με τους μετόχους της Δ) Βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου

33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δείκτες Οικο-αποδοτικότητας ή_ ί ή_ ί

34 ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επενδυτές Τράπεζες Κεφαλαιαγορά Χρηματιστήρια Επιχειρήσεις Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

35 ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επιχειρήσεις Ζήτηση χρηματικών κεφαλαίων Τράπεζες Ζήτηση περισσότερων πελατών Επενδυτές Καλύτερες Αποδόσεις Κεφαλαίων Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Ασφαλέστερες Επενδύσεις Χρηματιστήρια Ζήτηση Περισσότερων και Ασφαλέστερων Επενδυτών

36 ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι Τράπεζες Εφαρμόζουν ΕΚΕ Οι Τράπεζες Λειτουργούν ως μοχλοί για την προώθηση της ΕΚΕ

37 ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τράπεζα Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Υπολογισμός του Περιβαλλοντικού και κοινωνικού Κινδύνου Εφαρμογή ΕΚΕ Δημιουργία Προβλέψεων Καταγραφή προστίμων

38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΣΟΙ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Εφαρμόζουν ΕΚΕ Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Λειτουργούν ως μοχλοί για την προώθηση ΕΚΕ

39 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Υπολογισμός του Περιβαλλοντικού και κοινωνικού Κινδύνου Εφαρμογή ΕΚΕ Καταγραφή των Περιβαλλοντικών και κοινωνικών Κινδύνων

40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περισσότερους Πελάτες Προσέλκυση Περισσότερων Πελατών Επιχειρήσεις Χρηματιστήριο Επενδυτές Απλοί θεσμικοί ΕΚΕ - Κέρδη Καλές αποδόσεις

41 MME και ΕΚΕ 1. Απουσία κεφαλαίων, 2. Απουσία εξειδικευμένου προσωπικού, 3. Ελλιπής πρόσβαση στη γνώση, 4. Απουσία τεχνογνωσίας,

42 Συστάδες Επιχειρήσεων και ΕΚΕ Δημιουργία συνασπισμών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων για την εφαρμογή τεχνικών ΕΚΕ και την άντληση κεφαλαίων και τεχνογνωσίας.

43 Τοπικά Σήματα ΕΚΕ Σήματα που να πιστοποιούν ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν στο τοπικό προϊόν μιας οικονομίας κοινωνικά υπεύθυνα. Ανάπτυξη συστήματος λογιστικής καταγραφής και δεικτών που να εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο και να δείχνουν την τοπική ανάπτυξη.

44 Ενημέρωση τοπικών ξένων καταναλωτών Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης μαθητών και οργανώσεων καταναλωτών για τα σήματα ποιότητας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προώθηση των σημάτων ποιότητας

45 Κριτικές και Συμπεράσματα Οικονομική κρίση ΕΚΕ ΕΚΕ και κοινωνική πρόνοια ΕΚΕ και ΜΜΕ

46 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) (1) Διάφοροι ορισμοί, με την έννοια λήψης εθελοντικών πρακτικών και μέτρων από μία επιχείρηση για την κοινωνική ευημερία σε συνθήκες διαβίωσης και περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Προόδου - Communication On Progress (COP) Έτος: 2009

Απολογισμός Προόδου - Communication On Progress (COP) Έτος: 2009 Απολογισμός Προόδου - Communication On Progress (COP) Έτος: 2009 Νοέμβριος 2010 Σελίδα 1 από 16 ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ως Όμιλος FOURLIS συμμετέχουμε στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε. Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ για ζωή Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ _ σελ. 02 Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη _ σελ. 05 Ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης _ σελ. 08 Διεθνείς τάσεις και πρακτικές _ σελ. 12 Σκεπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης

Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας (ΓΚΑ) Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης Κείμενο αρ. 41, Ιανουάριος 2012 Τι σημαίνει αειφορία; "Η αειφορική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11. Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρησεων της. Πληροφορικής στην Ελλάδα

Θέμα : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρησεων της. Πληροφορικής στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία Μάνου Δ. Μαρίας, AM 154 Θέμα : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρησεων

Διαβάστε περισσότερα