Τελική Αξιολόγηση του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Αξιολόγηση του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση ιεύρυνσης Γραµµή Προϋπολογισµού B Πιλοτικό πρόγραµµα για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης στις παραµεθόριες περιοχές των υποψηφίων κρατών Τελική Αξιολόγηση του Σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ Τοπική Παρέµβαση για το Μέλλον της Απασχόλησης και της Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης στους Νοµούς Σερρών και ράµας Dr ERIC GAZON Εξωτερικός Αξιολογητής ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή: ιακύβευµα του σχεδίου και στόχος της αξιολόγησης... 3 I. Αξιολόγηση των πεπραγµένων... 3 Α. ιοικητικές και στρατηγικές υπηρεσίες του σχεδίου... 4 α. Η ιάσκεψη για τη διεύρυνση ( ράση II.2.1)... 4 β. Το ιαπολιτιστικό Γεγονός ( ράση II.2.2)... 5 γ. ιάγνωση και στρατηγική διασυνοριακής συνεργασίας (δράση I.6)... 6 δ. Παροχή υπηρεσιών τεχνολογιών των πληροφοριών (δράση I.5)... 7 B. Επικοινωνία... 8 α. Τα Ενηµερωτικά ελτία... 9 β. Αφίσες του σχεδίου γ. Η ιστοσελίδα : ( ράση II.4) δ. Τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, οι αγγελίες θέσεων εργασίας και τα ρεπορτάζ ε. Τα εργαλεία και τα έγγραφα εργασίας στ. Οι δυο τηλεοπτικές συζητήσεις ( ράση II.3.1) ζ. Τα δηµοσιεύµατα του γραπτού τύπου ( ράση II.5.1) η. Το χρονοδιάγραµµα του σχεδίου Γ. Τηλε-συνοδεία και εξατοµικευµένη συνοδεία Η απασχόληση εγγύτητας II. Αξιολόγηση της σύµπραξης A. Λειτουργία της σύµπραξης κατά το δεύτερο µέρος του σχεδίου α. Ο βαθµός φορµαλισµού της σύµπραξης β. Η κατανόηση της στρατηγικής προσέγγισης του σχεδίου B. Η ενίσχυση της τοπικής σύµπραξης Γ. Η συνέχιση της σύµπραξης III. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων (outcomes) του σχεδίου A. Προώθηση των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας B. Εξατοµικευµένες συνοδείες Γ. Τηλε-συνοδεία Ευρεία σύµπραξη σε τοπική κλίµακα E. Ενηµερωτική πολιτική IV. Αξία έναντι του κόστους στα πλαίσια του σχεδίου A. Γενικές παρατηρήσεις B. ιαχειριστικό και συντονιστικό κόστος Γ. ιάσκεψη, ιαπολιτιστικό Γεγονός και στρατηγική ανάλυση Εξατοµικευµένες συνοδείες και e-learning E. Η ιστοσελίδα Στ. Το επικοινωνιακό πρόγραµµα Γενικό Συµπέρασµα Παράρτηµα 1: ράσεις που διεκπεραιώθηκαν από τον αξιολογητή Παράρτηµα 2: Αρχικός πίνακας πλοήγησης Παράρτηµα 3: ελτίο αξιολόγησης No

3 Εισαγωγή: ιακύβευµα του σχεδίου και στόχος της αξιολόγησης ιακύβευµα του δευτέρου µέρους του σχεδίου Το κεντρικό διακύβευµα του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ συνίστατο στο να διεκπεραιωθεί ένα πιλοτικό σχέδιο (πιλοτικές δράσεις και εποµένως δυνητικά καινοτόµες) ώστε να προωθηθούν η απασχόληση και η κοινωνικοπολιτιστική ανάπτυξη της διασυνοριακής ζώνης των νοµών Σερρών και ράµας (και της περιφέρειας Blagoevgrad στη Βουλγαρία). Τα συµπεράσµατα αυτού του σχεδίου οφείλουν να φωτίσουν τους τοπικούς και εθνικούς αρµοδίους όσον αφορά την λήψη αποφάσεων σε διασυνοριακά θέµατα και σε ζητήµατα απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Το σχέδιο ΤΟΠΜΑΚ διαθέτει πέντε δυνητικές πτυχές στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας: 1. ιεθνικές δράσεις µεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας και στρατηγικοί προβληµατισµοί αναφορικά µε την διασυνοριακή συνεργασία (δράση 6 άξονας I, δράσεις 2.1 και 2.2 άξονας II). 2. Εξατοµικευµένες συνοδείες νέων επιχειρηµατιών (άξονας IV, δράσεις 1.2, 3 και 4, άξονας I δράση 4, άξονας III, άξονας V). 3. ράσεις τηλε-συνοδείας (άξονας III, αλλά κατ επέκταση και άξονας IV). 4. Ευρεία σύµπραξη σε τοπικό επίπεδο. 5. Πολιτική ενηµέρωσης και διάδοσης µιας πολιτικής τοπικής προώθησης της απασχόλησης (άξονας II) που επικεντρώνεται στους φορείς-κλειδιά και στους ανέργους οι οποίοι διαθέτουν κάποιο σχέδιο, στα πλαίσια της διασυνοριακής ζώνης. Ο στόχος της αξιολόγησης του δευτέρου µέρους του σχεδίου συνίσταται κυρίως στον απολογισµό -ποσοτικά και ποιοτικά- της υλοποίησης των δράσεων του σχεδίου. Ένας στόχος της αξιολόγησης είναι επίσης να συζητηθούν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αυτού του σχεδίου και να αντιπαραβληθούν µε τα έργα (βλέπε τα συµπεράσµατα κάθε µέρους και ιδιαιτέρα αναφορικά µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του σχεδίου), ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση πάνω στα αποτελέσµατα του εν λόγω σχεδίου στους κόλπους της ΤΟΠΜΑΚ 1. I. Αξιολόγηση των πεπραγµένων Η αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του δευτέρου µέρους του σχεδίου βασίζεται στην ιστοσελίδα της ΤΟΠΜΑΚ, στις τηλεφωνικές επαφές και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( s) µε το σύνολο των συµπραττόντων του σχεδίου, σε πολλαπλές συζητήσεις µε τον συντονιστή του σχεδίου και στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί από τον συντονιστή του σχεδίου. 1 Οι δράσεις του αξιολογητή µνηµονεύονται στο παράρτηµα 1 της παρούσας αξιολόγησης. Η τελευταία µεταφράστηκε στα ελληνικά και θα σταλεί σε κάθε εταίρο του σχεδίου, όπως συνέβη και µε την ενδιάµεση αξιολόγηση. Να σηµειωθεί ότι ο αξιολογητής δεν έχει καµία υποχρέωση να µεταφράσει και να µοιράσει κατ αυτό τον τρόπο την αξιολόγησή του. Το κάνει για να συµβάλλει στην ανάδραση (feedback) και στον προβληµατισµό ως προς τα επιτεύγµατα του σχεδίου. 3

4 Η αξιολόγηση βασίζεται επίσης στις επιτόπιες επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν από τον συντονιστή : 1. στις 26 και 27 Ιουνίου 2004 κατά τη ιάσκεψη των Σερρών. 2. στις 30 & 31 Αυγούστου και την 1 η Σεπτεµβρίου 2004 όταν πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη ενδιάµεση αξιολόγηση µε τους συµπράττοντες. 3. στις 30 Νοεµβρίου και την 1 η εκεµβρίου 2004 µε το σύνολο των συµπραττόντων του σχεδίου. 4. στις 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2005 κατά το ιαπολιτιστικό Γεγονός της ράµας. Η αξιολόγηση των πεπραγµένων των συµπραττόντων πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα του πίνακα πλοήγησης (βλέπε παράρτηµα 2). Α. ιοικητικές και στρατηγικές υπηρεσίες του σχεδίου Με τον όρο «διοικητικό» και «στρατηγικό» σκέλος του δευτέρου µέρους του σχεδίου εννοούµε τις δράσεις I.1 Παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, σε συνάρτηση µε τις δράσεις II.2.1 και II.2.2 του άξονα II, την δράση I.3 παροχή υπηρεσιών τεχνικού συντονισµού (και υπο-δράση I.3.1 τοπικός συντονισµός στη ράµα), την δράση I.5 παροχή υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφοριών, την δράση I.6 υπηρεσίες διάγνωσης και στρατηγικής διασυνοριακής συνεργασίας του άξονα I. α. Η ιάσκεψη για τη διεύρυνση ( ράση II.2.1) Η ιάσκεψη για τη διεύρυνση της Ε.Ε. έγινε στις Σέρρες στις 26 και 27 Ιουνίου 2004 στο ΤΕΙ Σερρών. Αυτή η διάσκεψη είχε προγραµµατιστεί να γίνει αρχικά τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο (δηλαδή πριν τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές οι οποίες προβλεπόντουσαν να γίνουν κατά προσέγγιση τον Μάιο του 2004), ωστόσο, οι εν λόγω εκλογές που διεξήχθησαν την 7 η Μαρτίου 2004 δεν επέτρεψαν την οµαλή τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράµµατος. Αυτή η διάσκεψη πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Νοµού Σερρών και την οργανωτική υποστήριξη της «ΤΟΠ.ΑΠ.». Συµµετείχαν δε σε αυτήν διάφοροι αιρετοί τοπικοί άρχοντες, δυο ευρωβουλευτές, ένας εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., καθώς και ερευνητές και ανώτατα στελέχη διαφορετικών δηµοσίων φορέων. ιεξήχθη σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα (βλέπε ιστοσελίδα Η διάσκεψη έδωσε σε πολλούς οµιλητές τη δυνατότητα να εκφράσουν δηµοσίως την άποψή τους όσον αφορά την διασυνοριακή συνεργασία. Τους επέτρεψε επίσης να αφουγκραστούν τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων συµπραττόντων. Σπανίως διοργανώνονται τέτοια γεγονότα. Πρόκειται συνεπώς για ένα εξαιρετικά θετικό σηµείο κατά τη γνώµη µας. Το ερώτηµα ετέθη ξεκάθαρα: Με ποιο τρόπο οι τοπικοί φορείς προσεγγίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία; Οι απαντήσεις είναι ακόµη ασαφείς 2, αλλά καταβλήθηκε µια πραγµατική προσπάθεια για τη διεξαγωγή ενός συλλογικού αντιπαραθετικού λόγου. Το κοινό το οποίο παρακολούθησε τις παρουσιάσεις ήταν µεταβαλλόµενο αριθµητικά. Από 60 άτοµα (κατώτατο όριο, προς τη λήξη της διάσκεψης) έως πάνω από 200 άτοµα κατά την έναρξη. Ο συντονιστής µας κοινοποίησε τον αριθµό των 311 ατόµων τα οποία υπέγραψαν το παρουσιολόγιο. Αυτό το νούµερο ατόµων µας φαίνεται ρεαλιστικό. 2 εν υπάρχει π.χ. ένα σχέδιο δράσης για τη προώθηση διασυνοριακών δράσεων. 4

5 Η εν λόγω διάσκεψη αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια επιτυχία. Το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν τόσοι εισηγητές και τόσο µεγάλο κοινό γι αυτό το θέµα, δεν ήταν αυτονόητο εκ των προτέρων. Η ιάσκεψη προβλήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον τοπικό τύπο (βλέπε β. Το ιαπολιτιστικό Γεγονός ( ράση II.2.2) Το ιαπολιτιστικό Γεγονός έγινε στη ράµα στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2005, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα [η µόνη αλλαγή που σηµειώθηκε ήταν ότι ένα χορευτικό συγκρότηµα ήρθε τη Κυριακή αντί του Σαββάτου (!)]. Αυτό το γεγονός πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου ράµας και της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων του Νοµού Σερρών (Ο.Π.Σ.Ν.Σ.), ένα µεγάλο µέρος των οποίων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στηρίχθηκε δε οργανωτικά από την ΤΟΠ.ΑΠ.. Η συµµετοχή υπήρξε σηµαντική. Το κοινό κυµάνθηκε µεταξύ 50 ατόµων (µίνιµουµ -στο ξεκίνηµα της εκδήλωσης, στις 5.30 µ.µ. του Σαββάτου 26 Φεβρουαρίου) και άνω των 280 ατόµων (την Κυριακή γύρω στις 11 π.µ.). Κατά µέσο όρο, το συµµετέχον κοινό ξεπερνούσε τα 180 άτοµα. 524 άτοµα υπέγραψαν το παρουσιολόγιο. Αυτό το νούµερο µας φαίνεται επίσης ρεαλιστικό. Πέρα από τις άτυπες συναντήσεις που το ιαπολιτιστικό Γεγονός κατέστησε εφικτές, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων του Νοµού Σερρών, ένας εκπρόσωπος της νοµαρχίας ράµας, ο αντινοµάρχης Σερρών, ένας εκπρόσωπος του Βουλγαρικού προξενείου της Θεσσαλονίκης και µια εκπρόσωπος της Εµπορικού Επιµελητηρίου του Blagoevgrad τόνισαν τη σηµασία που αποδίδουν στις διασυνοριακές συναλλαγές και στη διασυνοριακή συνεργασία. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν ήταν ποικίλοι : οικονοµικοί, πολιτισµικοί, ειρηνευτικοί. Παράλληλα επαναβεβαιώθηκε η σηµασία της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.. Ο συντονιστής του σχεδίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, επί 40 λεπτά και µε µορφή PowerPoint, τη διάγνωση και τις προτάσεις του αναφορικά µε την στρατηγική ανάλυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Έτσι, προτάθηκε από µέρους του ένα κείµενο πλαίσιο για την συγκεκριµενοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Η συµµετοχή διαφόρων δηµάρχων και προσωπικοτήτων καθώς και η κάλυψη από τα ΜΜΕ (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ) ενίσχυσαν την ευρύτερη γνωστοποίηση του ζητήµατος της διασυνοριακής συνεργασίας ως δυνητική ευκαιρία. Η σηµαντική διάσταση αυτού του Γεγονότος φαίνεται να είναι, κατά τη γνώµη µας, η επιµήκυνση και η συνέχιση του διαλόγου στην περιοχή-στόχο (κάτι που το εµπορικό επιµελητήριο ράµας το είχε ήδη ξεκινήσει στον οµώνυµο νοµό), γύρω από την ουσιαστική σηµασία µιας διασυνοριακής συνεργασίας και η υπενθύµιση ότι τίποτα δεν προκύπτει από µόνο του (όπως π.χ. οι συνεργασίες). Το εν λόγω λοιπόν Γεγονός θέτει εποµένως παράλληλα τους τοπικούς φορείς αντιµέτωπους µε τις ευθύνες τους. 5

6 γ. ιάγνωση και στρατηγική διασυνοριακής συνεργασίας (δράση I.6) Η δράση I.6, Υπηρεσίες διάγνωσης και στρατηγικής διασυνοριακής συνεργασίας, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του Όµως το σχετικό κείµενο παρουσιάστηκε από τον συντονιστή κατά τη διάρκεια του ιαπολιτιστικού Γεγονότος ράµας (τον Φεβρουάριο του 2005). Ήταν δε διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του σχεδίου µερικές ηµέρες αργότερα. Το εν λόγω έγγραφο αποτελείται από 66 σελίδες (48 σελίδες «καθαρού» κειµένου στις οποίες προστίθενται 18 σελίδες παραρτηµάτων µε σχετικούς στατιστικούς πίνακες, βιβλιογραφικές αναφορές και on-line παραποµπές, ένας κατάλογος των συνεντευξιασθέντων και το ερωτηµατολόγιο-οδηγός συνέντευξης). Το κυρίως κείµενο (48 σελίδες) απαρτίζεται από τρεις ενότητες: 1. Μια στατιστική παρουσίαση της διασυνοριακής περιοχής, 2. Μια παρουσίαση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της διασυνοριακής περιοχής µε βάση τις συνεντεύξεις (20 διενεργηθείσες συνεντεύξεις) τοπικών φορέων και 3. Προτάσεις δράσεων για διασυνοριακές συνεργασίες. Αυτό το έγγραφο µπορεί να αποτελέσει µια βάση εργασίας για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα στατιστικά δεδοµένα της πρώτης ενότητάς του ανακεφαλαιώνουν την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής-στόχου (αφορούν πρωτίστως την ελληνική πλευρά, καθώς η συλλογή περιφερειακών στοιχείων ως προς τη Βουλγαρία φαίνεται δύσκολη). Η υφιστάµενη κατάσταση υποτίθεται ότι είναι γνωστή από τους περιφερειακούς, νοµαρχιακούς και δηµοτικούς αρµοδίους, όπως ένα σχετικό γραπτό κείµενο µπορεί να έχει πάντα τη χρησιµότητά του. Το ενδιαφέρον της ενότητας II του εγγράφου έγκειται στο ότι προχωράει σε µια «κοινή διάγνωση», βασιζόµενη στην άποψη τοπικών φορέων. Έτσι, θα µπορούσε να συµβάλλει στην συν-αποδοχή της διάγνωσης. Τέλος, η ενότητα ΙΙΙ έχει την ιδιαιτερότητα να παρέχει µέσα από τις προτάσεις της µια ακριβή περιγραφή του τι θα µπορούσε να είναι µια διασυνοριακή συνεργασία. Επιπροσθέτως, γίνεται συστηµατική αναφορά σε παραδείγµατα υλοποίησης ανάλογων διασυνοριακών συνεργασιών σε άλλες χώρες. Εν κατακλείδι, αυτή η µελέτη µας φαίνεται να είναι µια συµβολή στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας. Η µετάφρασή της στα βουλγαρικά θα είναι επίσης χρήσιµη για την ανάπτυξη της συνεργασίας από βουλγαρικής πλευράς. Η διάδοση της µελέτης θα χρησιµεύσει στην επέκταση των διαβουλεύσεων µεταξύ των δυο πλευρών. Είναι φυσικά κρίµα που το εν λόγω έγγραφο δεν συντάχτηκε νωρίτερα. Αυτή η δράση είχε 11 µήνες καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή είχε επισηµανθεί ήδη κατά την ενδιάµεση αξιολόγησή µας (εκείνη την εποχή, επρόκειτο µόνο για 1 µήνα καθυστέρηση, αλλά χωρίς εµφανείς ενδείξεις για µια αποφασιστική εξέλιξη της δράσης). Αυτές οι υπερβάσεις των προθεσµιών φαίνεται να οφείλονται σε δυσκολίες συνεργασίας και σε µια έλλειψη πρωτοβουλίας (ποιος κάνει τι και βάσει ποιου χρονοδιαγράµµατος) ανάµεσα στο Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΠΤΑΜ), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Α.Ε. (ANE ) και την ΤΟΠ.ΑΠ. Τελικά, η µελέτη συντάχτηκε από την ΤΟΠ.ΑΠ. µεταξύ Σεπτεµβρίου και εκεµβρίου 2004 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του εν υπάρχει καµία ένδειξη ως προς τη συµµετοχή του ANE Α.Ε.. Το ΠΤΑΜ απέστειλε ένα ερωτηµατολογίου (που συντάχθηκε από την ΤΟΠ.ΑΠ.) στους δηµάρχους του νοµού Σερρών και το παρέλαβε στη συνέχεια. Η σχετική συµβολή του σταµάτησε εκεί. εν έκανε καµία ανάλυση των ερωτηµατολογίων που παρελήφθησαν. Γίνεται κάποια αναφορά σε αυτό το ερωτηµατολόγιο στο έγγραφο της διάγνωσης και 6

7 στρατηγικής της διασυνοριακής συνεργασίας. Η ΤΟΠ.ΑΠ. ήταν αυτή που ανέλαβε το καθήκον εκκίνησης της εν λόγω δράσης. Συνέταξε ένα ερωτηµατολόγιο και ένα σχετικό κείµενο (διαθέσιµα στην ιστοσελίδα τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2004). Οι δυο άλλοι συµπράττοντες δεν πήραν καµία πρωτοβουλία για να υλοποιήσουν αυτή τη δράση. εν πρότειναν κανένα σχέδιο δουλειάς και δεν προσδιόρισαν ποτέ τον δικό τους ρόλο στα πλαίσια αυτής της δράσης. Ήταν σίγουρα απασχοληµένοι µε άλλες δραστηριότητες. Εν ολίγοις, η δράση I.6 δεν ξεκίνησε. Η ΤΟΠ.ΑΠ. αποφάσισε λοιπόν να αναλάβει τη δράση την οποία διεκπεραίωσε ολοκληρωτικά (µε εξαίρεση την συλλογή των ερωτηµατολογίων) και την ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο του Το αποτέλεσµα αυτής της απραξίας ήταν οι 11 µήνες καθυστέρησης. Κατά συνέπεια, η εν λόγω µελέτη δεν τροφοδότησε τις σχετικές συζητήσεις, όπως θα ήταν επιθυµητό. δ. Παροχή υπηρεσιών των τεχνολογιών των πληροφοριών (δράση I.5) Η αποχώρηση ενός από τους αρχικούς συµπράττοντες (βλέπε ενδιάµεση αξιολόγησή µας) διατάραξε κάπως την ολοκλήρωση αυτής της δράσης. Τελικά, η Σχολή Καλαµαρί (Αδαµάντιος), µαζί µε την ΤΟΠ.ΑΠ. ανέλαβαν την εκπόνηση της µελέτης για την ηλεκτρονική δικτύωση των συµπραττόντων του σχεδίου µέσω τερµατικών. Αυτή η µελέτη ηλεκτρονικής δικτύωσης είχε τρεις στόχους: 1. να εξετάσει τις διάφορες τεχνικές δυνατότητες, 2. να αυξήσει τον αριθµό των συµπραττόντων που διαθέτουν τερµατικά, 3. να διερευνήσει τη δυνατότητα µιας τηλε-συνοδείας µε πάνω από δυο συµπράττοντες ταυτοχρόνως. Η εν λόγω µελέτη (που περιλαµβάνει 26 σελίδες και ένα παράτηµα) κατέστη διαθέσιµη περίπου τον Απρίλιο µε Μάιο του Να υπενθυµίσουµε ότι η ηλεκτρονική δικτύωση ερχόταν να προστεθεί στην υλοποίηση της δυνατότητας τηλε-συνοδείας µεταξύ της Σχολής Καλαµαρί και Εργατικού Κέντρου Νοµού Σερρών όπου δυο τερµατικά είχαν ήδη εγκατασταθεί, από τον Φεβρουάριο του 2004 τουλάχιστον (ο αξιολογητής είχε τότε παρευρεθεί στις Σέρρες, στο Εργατικό Κέντρο Νοµού Σερρών, κατά τη διεξαγωγή µιας τηλεσυνοδείας ατόµων που βρισκόντουσαν στο Λύκειο Καλαµαρί -επρόκειτο για πτυχιούχους πανεπιστηµίου και πρώην µαθητές του συγκεκριµένου λυκείου). Αυτή η µελέτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα στο βαθµό που πρόκειται πραγµατικά για µια βοήθεια στη λήψη αποφάσεων για άτοµα που είναι -τεχνικά- αναρµόδια. Η επέκταση του συστήµατος πραγµατοποιήθηκε εποµένως τον Σεπτέµβριο του Αφορά τα Εργατικά Κέντρα των Νοµών Σερρών και ράµας, την ΤΟΠ.ΑΠ., το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες-Ενσωµάτωση (KAAMEA), την ΑΝΕ Α.Ε., τον ήµο Νευροκοπίου, το Κ.Ε.Κ. Αναπτυξιακή Μακεδονίας, το Κ.Ε.Κ. Εύβουλος και την Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Κερκίνης - Πετριτσίου - Ηρακλείας (Τ.Π.Α.-Κ.Ε.Π.Η.). Αυτή η ηλεκτρονική δικτύωση συνιστά στο επίπεδο της περιοχής-στόχου µια θετική καινοτοµία. Ωστόσο πρέπει να υπογραµµιστούν δυο σηµεία. Πρώτον, η ύπαρξη τεχνικών δυσκολιών που στάθηκαν αφορµή -τουλάχιστον απ όσο γνωρίζει ο αξιολογητής- να µην πραγµατοποιηθεί η τηλε-διάσκεψη ή τηλε-συνοδεία µε πολλούς συµπράττοντες ταυτοχρόνως (δηλαδή πέραν της δυάδας). Οι τεχνικοί που είχαν αναλάβει την εγκατάσταση του συστήµατος δεν κατάφεραν τελικά να το θέσουν σε λειτουργία. Ένα τεχνικό πρόβληµα αναφέρθηκε από τους εµπορικούς προµηθευτές του που ισχυρίσθηκαν ότι θα έπρεπε να επενδυθούν 25 µε ευρώ επιπλέον για να µπορέσει να 7

8 πραγµατοποιηθεί µια τηλε-διάσκεψη των 6 ατόµων. Όπως και να έχουν πάντως τα πράγµατα, οι τηλε-διασκέψεις συνεχίστηκαν ανά δυάδες. εύτερον, ένα τέτοιο εργαλείο επικοινωνίας έστω και αν περιορίζεται σε δυάδες- πρέπει να ενταχθεί στη σχεδόν καθηµερινή ζωή των συµπραττόντων για να είναι πραγµατικά χρήσιµο και να µην εξοµοιώνεται µε ένα διακοσµητικό στοιχείο (gadget). Ο αξιολογητής εκφράζει τις επιφυλάξεις του αναφορικά µε τον αριθµό των περιπτώσεων όπου αυτό το εργαλείο χρησιµοποιήθηκε από τους συµπράττοντες. Η ΤΟΠ.ΑΠ. και η Σχολή Καλαµαρί αποτελούν δυο εξαιρέσεις. Εν κατακλείδι, πρέπει να µελετηθεί εις βάθος το ζήτηµα της χρήσης και της χρησιµότητας αυτού του εργαλείου στην περιοχή-στόχο. Πρέπει να τεθεί το ερώτηµα: σε ποιες περιπτώσεις το εν λόγω εργαλείο θα µπορούσε να ήταν πλήρως χρήσιµο; Όµως αυτές οι επιφυλάξεις µας δεν πρέπει να επισκιάσουν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πραγµατικό πιλοτικό πείραµα, τα συµπεράσµατα του οποίου θα είναι χρήσιµα για τη µελλοντική ανάπτυξη. Για να συνοψίσουµε, οι δράσεις του διοικητικού και στρατηγικού σκέλους του σχεδίου πραγµατοποιήθηκαν όλες. Το χρονοδιάγραµµα τηρήθηκε, πλην της µελέτης της διάγνωσης και της στρατηγικής της διασυνοριακής συνεργασίας. Η σπουδαιότητα του έργου που επιτελέστηκε πρέπει να τονιστεί. Το πλεονέκτηµα αυτού του έργου είναι ότι επέτρεψε σε πολυάριθµους τοπικούς φορείς να εκφραστούν, ως προς τη διασυνοριακή συνεργασία και την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. ( ιάσκεψη και ιαπολιτιστικό Γεγονός). Ο τοπικός τύπος (ραδιόφωνα, τηλεοπτικοί σταθµοί και έντυπος τύπος) µετέδωσε αυτές τις προθέσεις στο κοινό. Έτσι, το εν λόγω έργο άγγιξε πολλούς πληθυσµούς-στόχους (τους τοπικούς αρµοδίους και τον τοπικό πληθυσµό). Πέραν τούτου, το πλεονέκτηµα του έργου βασίζεται επίσης στις προτάσεις που έγιναν (Μελέτη διάγνωσης και στρατηγικής). Βουλγαρικοί φορείς συµµετείχαν καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου -κλήθηκαν στη ιάσκεψη και στο ιαπολιτιστικό γεγονός. Η διάθεση του εγγράφου ( ιάγνωση και Στρατηγική) στην ιστοσελίδα της «ΤΟΠΜΑΚ» συνιστά επίσης ένα στοιχείο εξαιρετικά θετικό. B. Επικοινωνία του σχεδίου Το πρόγραµµα επικοινωνίας του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα µέσων: ραδιοφωνική και τηλεοπτική επικοινωνία (σποτ), τηλεοπτικά ρεπορτάζ, έντυπη επικοινωνία (Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, Ενηµερωτικό ελτίο, αφίσες, δελτία τύπου, ιστοσελίδα), άµεση επικοινωνία (όπως η ιάσκεψη για τη ιεύρυνση ή το ιαπολιτιστικό Γεγονός), δυο τηλεοπτικές συζητήσεις και η έκδοση του αντίστοιχου υλικού (CD-Rom και DVD). Όλο αυτό το πρόγραµµα βασίζεται σε µια µελέτη µε τίτλο «Κοινό πρόγραµµα ολοκληρωµένης επικοινωνίας». Αποσκοπεί στο να αγγίξει τις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες πληθυσµού: 1. τους τοπικούς αρµοδίους (δήµαρχους, νοµάρχες, εµπορικά επιµελητήρια, συνδικαλιστές, κ.λπ.), 2. τον τοπικό πληθυσµό γενικότερα, 3. τους ανέργους, 4. τα άτοµα που επιθυµούν να δηµιουργήσουν την δική τους οικονοµική δραστηριότητα. Το εν λόγω πρόγραµµα έχει ως στόχο: 1. να ενηµερώσει τον πληθυσµό αναφορικά µε την ένταξη της Βουλγαρίας το 2007, 2. να αναπτύξει την ιδέα ότι η επιχειρηµατικότητα συνιστά µια προσαρµοσµένη απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. «Κοινό πρόγραµµα ολοκληρωµένης επικοινωνίας». Βλέπε ενδιάµεση αξιολόγηση. 8

9 α. Τα Ενηµερωτικά ελτία Ενηµερωτικό ελτίο / Newsletter No1 Βλέπε ενδιάµεση αξιολόγηση. Ενηµερωτική ελτίο / Newsletter No2 (16 σελίδες) Ο συντονιστής του σχεδίου παρουσιάζει την φιλοδοξία του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ στο κύριο άρθρο αυτού του ενηµερωτικού δελτίου, το οποίο δηµοσιεύθηκε σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά και βουλγαρικά). Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νοµού Σερρών προχωρά σε έναν πρώτο απολογισµό των δράσεων του σχεδίου. Μπορεί κανείς να διαβάσει επίσης άρθρα για την εξατοµικευµένη τηλε-συνοδεία, για την δηµοσιοποίηση της προσφοράς θέσεων εργασίας µέσα από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και για µαρτυρίες συνοδευοµένων ατόµων. Ενηµερωτική ελτίο / Newsletter No3 (36 σελίδες) Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο, τρίγλωσσο πάντα (ελληνικά, γαλλικά και βουλγαρικά), είναι αφιερωµένο στη ιάσκεψη των Σερρών. Περιλαµβάνει ένα κύριο άρθρο που παρουσιάζει την προβληµατική της ιάσκεψης. Μια σύνοψη των (30) παρεµβάσεων ακολουθεί το βασικό άρθρο. Οι παρεµβαίνοντες είναι «πολιτικά πρόσωπα» ( ήµαρχος των Σερρών, ήµαρχος του Πετριτσίου, Νοµάρχες (εκλεγµένοι) των Σερρών και της ράµας, 2 ευρωβουλευτές), τοπικοί φορείς (Εργατικά Κέντρα Νοµών ράµας και Σερρών, εµπορικά επιµελητήρια της ράµας και των Σερρών, η συνεταιριστική τράπεζα) καθώς και στελέχη / ερευνητές (του CEDEFOP, της ιεύθυνσης Απασχόλησης της Ε.Ε., 3 ξένοι ερευνητές, ένας ειδικός για θέµατα ισότητας του υπουργείου εργασίας, οι υπεύθυνοι του γραφείου επαγγελµατικής αποκατάστασης και καριέρας του ΤΕΙ Σερρών και Θράκης), κ.λπ. Η εισήγηση ενός Βούλγαρου επιχειρηµατία ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο εκδόθηκε τον Οκτώβριο του Ενηµερωτική ελτίο / Newsletter No4 (32 σελίδες) Το κύριο άρθρο κάνει έναν απολογισµό της δράσης του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ. Ένα δεύτερο άρθρο συνοψίζει το ιαπολιτιστικό Γεγονός. Τέλος, το υπόλοιπο του δελτίου είναι αφιερωµένο στις µαρτυρίες των συνοδευοµένων, στα πλαίσια του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ, από : το KAAMEA- Ενσωµάτωση, την Αδαµάντιο-Καλαµαρί, το ΚΕΚ Αναπτυξιακή Μακεδονίας, το ΚΕΚ Εύβουλος, το ΚΕΚ IRM, τη Συνεταιριστική Τράπεζα, την ΑΝΕ A.Ε., το ήµο Νευροκοπίου, και λοιπούς φορείς. ίνει γενικά την αίσθηση στον αναγνώστη ότι κάτι σηµαντικό έγινε αλλά και κάτι ακόµα µπορεί να γίνει. Το δελτίο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση δέσµης φωτογραφιών από το ιαπολιτιστικό Γεγονός ράµας. Το εν λόγω ενηµερωτικό δελτίο παρελήφθη από τον αξιολογητή την 8 η Απριλίου

10 β. Η Αφίσα του σχεδίου Η αφίσα στα ελληνικά και βουλγαρικά αναπαριστά στη µέση την Ελλάδα και την Βουλγαρία και πάνω αριστερά την Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας). Μνηµονεύει την ελεύθερη κυκλοφορία ατόµων, αγαθών, κεφαλαίων και του πολιτισµού το Η εν λόγω αφίσα ήταν έτοιµη από τον Ιούλιο του Υπήρχε επίσης µια έκδοσή της στα Βουλγαρικά. Τρεις εκδοχές της (στα ελληνικά και στα βουλγαρικά) τυπώθηκαν για να καλυφθούν : το ξεκίνηµα του σχεδίου, η ιάσκεψη και το ιαπολιτιστικό Γεγονός. Ο αξιολογητής διαπίστωσε την χρήση αυτών των αφισών στα Εργατικά κέντρα Νοµού ράµας και Σερρών, κατά τη διάρκεια της ιάσκεψης Σερρών και κατά τη διάρκεια του ιαπολιτιστικού Γεγονότος ράµας. γ. Η Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο : ( ράση II.4) Ιστοσελίδα: Η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ενηµερωνόταν από την ΤΟΠ.ΑΠ. καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Η ιστοσελίδα του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, χάρη στο πλούσιο περιεχόµενό της. Πρώτα απ όλα, το σύνολο των πεπραγµένων και όλων των εγγράφων είναι διαθέσιµο σε αυτόν τον ιστοχώρο. Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατή την ευρεία κατανόηση των πεπραγµένων. Παρουσιάζει επίσης µε χρονολογική σειρά τις δράσεις του σχεδίου. Παράλληλα, η ιστοσελίδα είναι προσβάσιµη σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, βουλγαρικά, αγγλικά και γαλλικά. Ένα σηµαντικό µέρος της είναι αφιερωµένο στο όραµα / γνώµη φορέων και κυρίως φορέων της περιοχής-στόχου αναφορικά µε τη διασυνοριακή συνεργασία και την επιχειρηµατικότητα. Επιπροσθέτως, αυτή η ιστοσελίδα περιλαµβάνει πολλά στοιχεία χρήσιµα στους πληθυσµούς-στόχους του σχεδίου (συνδέσµους στο διαδίκτυο, ΟΑΕ, προσφορά εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης, ευρωπαϊκά προγράµµατα, βιογραφικά σηµειώµατα) που υπερβαίνουν κατά πολύ το ζήτηµα της επιχειρηµατικότητας και στρέφονται προς την βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας. Ένα τµήµα της ιστοσελίδας είναι αφιερωµένο στην επιχειρηµατικότητα µέσα από την τηλε-συνοδεία. Ένα άλλο τµήµα της είναι αφιερωµένο στην απήχηση του σχεδίου στα ΜΜΕ. Μέχρι τις 12 Απριλίου του 2005, η ιστοσελίδα είχε φιλοξενήσει επισκέπτες. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την πραγµατοποίηση αυτής της ιστοσελίδας µας φαίνεται ότι υπερβαίνει, κατά πολύ, το αναµενόµενο αποτέλεσµα αυτής της δράσης. Η εν λόγω ιστοσελίδα στο διαδίκτυο θα 10

11 µπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται ως παράδειγµα στους άλλους φορείς που εµπλέκονται (για να µείνουµε µόνο στο αντικείµενο του σχεδίου) στην τοπική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και τις διασυνοριακές σχέσεις. Ο αξιολογητής είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί διάφορες ιστοσελίδες στην Ελλάδα. Πρόκειται κατά τη γνώµη µας για µια από τις καλύτερες αυτής της θεµατολογίας. δ. Τα Ραδιοφωνικά & Τηλεοπτικά σποτ, οι Αγγελίες Θέσεων Εργασίας και τα ρεπορτάζ ( ράσεις II.3.2 και II.3.3, II.3.5) Ηµεροµηνία Σποτ υλοποίησης Θέµατα Ραδιοφωνικό σποτ No 5 Ιούνιος 2004 ιαφήµιση για τη ιάσκεψη Σερρών Τηλεοπτικό σποτ No 5 Ιούνιος 2004 ιαφήµιση για τη ιάσκεψη Σερρών Ραδιοφωνικό No 6 Οκτώβριος 2004 Τηλε-συνοδεία από 8 διαφορετικά µέρη Τηλεοπτικό No 6 Οκτώβριος 2005 Τηλε-συνοδεία από 8 διαφορετικά µέρη Ραδιοφωνικό No 7 Φεβρουάριος 2005 Τηλεοπτικό No 7 Φεβρουάριος 2005 Ραδιοφωνικό No 8 Απρίλιος 2005 Τηλεοπτικό No 8 Απρίλιος 2005 Μαρτυρίες συνοδευθέντων ατόµων στα πλαίσια της ΤΟΠΜΑΚ Μαρτυρίες συνοδευθέντων ατόµων στα πλαίσια της ΤΟΠΜΑΚ Το εν λόγω σποτ συνοψίζει τις δράσεις της ΤΟΠΜΑΚ και καλεί τους ενδιαφεροµένους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρόκειται για ένα κλιπ που συνοψίζει τις δράσεις της ΤΟΠΜΑΚ και καλεί τους ενδιαφεροµένους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Επιπλέον, οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθµοί ( ίαυλος TV και Star TV) µετέδωσαν τις αγγελίες προσφοράς εργασίας των τοπικών υποκαταστηµάτων του ΟΑΕ. Ο αξιολογητής µπόρεσε να επιβεβαιώσει σε δυο περιπτώσεις (παρακολουθώντας τα τοπικά τηλεοπτικά προγράµµατα κατά τις επισκέψεις του στην περιοχή) ότι αυτές οι προσφορές θέσεων εργασίας πράγµατι προβλήθηκαν. Ο απόηχος φαίνεται να ήταν θετικός ως προς τους ανέργους, ορισµένοι εκ των οποίων επικοινώνησαν µε τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς για να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Τα κανάλια αυτά τους παραπέµπανε στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ. Οι εν λόγω τηλεοπτικοί σταθµοί µετέδιδαν αυτές τις αγγελίες σε σχεδόν καθηµερινή βάση (και συνεπώς συχνότερα απ ό,τι υποχρεούνταν από τη σύµβασή τους µε την ΤΟΠ.ΑΠ.), καθότι αυτές οι αγγελίες προκαλούσαν την σηµαντική ανταπόκριση των ενδιαφεροµένων. Οι προσφορές θέσεων εργασίας διαβιβάζονταν από τα ΚΠΑ του ΟΑΕ Σερρών και ράµας στην ΤΟΠ.ΑΠ. που τις επεξεργαζόταν τεχνικά, πριν τις στείλει στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς για µετάδοση. 11

12 ε. Τα Εργαλεία και τα Κείµενα Εργασίας ε1. υο υποστηρικτικά έντυπα της επιχειρηµατικότητας. ράση II.5.1 Σε ό,τι αφορά τα δυο υποστηρικτικά έντυπα της επιχειρηµατικότητας, πριν και µετά την δηµιουργία µιας επιχείρησης, βλέπε την ενδιάµεση αξιολόγησή µας. Τα εν λόγω έντυπα δόθηκαν στους συµπράττοντες εταίρους πριν το ξεκίνηµα των εξατοµικευµένων συνοδειών (Απρίλιος του 2004). ε2. Το DVD «διασυνοριακή στρατηγική πριν τη ιεύρυνση». ράση II.3.4 Ο αριθµός των παραχθέντων DVD ανέρχεται στα αντίτυπα και µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2004, είχε διανεµηθεί περίπου το 60% αυτής της ποσότητας. Το Σχέδιο ΤΟΠΜΑΚ συνεχίζει να διανέµει το DVD κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων (ένα σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθεται στην προαναφερόµενη ιστοσελίδα). Είχε προβλεφθεί σχετικά η παραγωγή µιας βιντεοκασέτας. Τελικά, η παραγωγή ενός DVD κρίθηκε καταλληλότερη. Το εν λόγω DVD διάρκειας περίπου 45 λεπτών ξεκινάει µε µια υπενθύµιση των κυριότερων ιστορικών γεγονότων της διασυνοριακής ζώνης και συνεχίζει µε µια σειρά 18 συνεντεύξεων, 5 εκ των οποίων αφορούν Βούλγαρους. Σε αυτές τις συνεντεύξεις λαµβάνουν µέρος ο αντιδήµαρχος της πόλης του Blagoevgrad, µια ιστορικός του πανεπιστηµίου του Blagoevgrad, ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο δήµαρχος Σερρών, ο δήµαρχος Πετριτσίου, ο αντινοµάρχης του Νοµού ράµας, ο αντινοµάρχης του Νοµού Σερρών, ο πρόεδρος του εµπορικού επιµελητηρίου Σερρών, ο διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, ένας εκπρόσωπος του εµπορικού επιµελητηρίου ράµας, ο εκπρόσωπος του περιφερειακού τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, πολλοί επιχειρηµατίες, ο εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας και ο συντονιστής του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ. Το σύνολο των παρεµβαινόντων τοποθετούνται αναφορικά µε την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007 (διακυβεύµατα, προοπτικές, ευκαιρίες,...). Προχωράει ο καθένας ξεχωριστά σε µια σύντοµη παρουσίαση -ολιγόλεπτη-, το ύφος της οποίας είναι γενικώς αισιόδοξο, αν και επισηµαίνουν ότι θα χρειαστεί δουλειά για να ξεπεραστούν τα εµπόδια. Η παρουσίαση είναι ευχάριστη, οι παρεµβαίνοντες εκφράζονται είτε στα ελληνικά είτε στα βουλγαρικά (µε ταυτόχρονη ηχητική µετάφραση στα ελληνικά, χωρίς υπότιτλους). Αυτό το DVD µοιράστηκε (ο αξιολογητής µπόρεσε να το διαπιστώσει) δωρεάν στους διαφόρους συµµετέχοντες του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ και στους συµπράττοντες του σχεδίου. Το προαναφερόµενο DVD ήταν διαθέσιµο τον Μάιο του 2004 και διανεµήθηκε πράγµατι δωρεάν στους συµµετέχοντες των κύριων εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από την ΤΟΠΜΑΚ ( ιάσκεψη και ιαπολιτιστικό Γεγονός). Οι σηµαντικότεροι τοπικοί αρµόδιοι έλαβαν επίσης το DVD. ε3. Το CD-Rom-εργαλείο για το επιχειρηµατικό πνεύµα σε διασυνοριακό περιβάλλον. ράση II.3.4 Παράχθηκαν CD-Rom και διανεµήθηκαν γύρω στα εν µένουν πλέον παρά µόνο 800. Η ΤΟΠΜΑΚ συνεχίζει να τα διαθέτει κατόπιν αιτήσεως (ένα ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του σχεδίου). 12

13 Αυτή η δράση συνίστατο στο να παραχθεί ένα CD-Rom πάνω στο επιχειρηµατικό πνεύµα σε διασυνοριακό περιβάλλον. Υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία της ΤΟΠ.ΑΠ. Το CD-Rom περιλαµβάνει ένα εισαγωγικό βίντεο, συνοδευτικά έγγραφα για πριν και µετά την ίδρυση µιας επιχείρησης (τα κύρια σηµεία στα οποία πρέπει να δώσει προσοχή κάποιος που θέλει να ανοίξει µια επιχείρηση) καθώς και υλικό τεκµηρίωσης του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ (αφίσα, µπροσούρα, τηλεοπτικό σποτ ΤΟΠΜΑΚ, newsletter ). Ήταν διαθέσιµο τον Μάρτιο του 2004 και διανεµήθηκε στο σύνολο των συµπραττόντων του σχεδίου, στους συµµετέχοντες στη διάσκεψη των Σερρών και στο διαπολιτιστικό γεγονός ράµας. Αυτό το CD-Rom αποτελεί ένα ενδιαφέρον εργαλείο συνοδείας το οποίο θα µπορέσει να ενισχύσει µελλοντικά τους συνοδούς. ε4. Προετοιµασία των συνεντεύξεων Μια προετοιµασία των συνεντεύξεων για τα άτοµα που επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια δραστηριότητα εγγύτητας κατέστη διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΤΟΠΜΑΚ. Η εν λόγω προετοιµασία είναι δηµιούργηµα της ΤΟΠ.ΑΠ. Πρόκειται για ένα εργαλείο υποστήριξης των συνοδών. Ανακεφαλαιώνει τα κύρια ερωτήµατα που πρέπει να θέσει κανείς στον εαυτό του όταν εξετάζει το ενδεχόµενο να ιδρύσει την δική του επιχείρηση. Οι συνοδευόµενοι µπορούν επίσης να το κάνουν χρήση. στ. Οι δυο τηλεοπτικές συζητήσεις ( ράση II.3.1) Οι τηλεοπτικές συζητήσεις διάρκειας δυο ωρών περίπου πραγµατοποιήθηκαν η µια πριν την ιάσκεψη των Σερρών και η άλλη πριν το ιαπολιτιστικό Γεγονός της ράµας. ιατίθενται και οι δυο στην ιστοσελίδα του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ. Οι δυο συµµετέχοντες στην συζήτηση στις Σέρρες ήταν ο γενικός συντονιστής του σχεδίου και ο Ευρωπαίος δηµόσιος λειτουργός στη Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, κ. Αναστάσιος Μπιζόπουλος, ο οποίος είναι Έλληνας και κατάγεται από τις Σέρρες. Ο αξιολογητής παρακολούθησε την συζήτηση που έγινε στη ράµα (Star TV) στις 25 Φεβρουαρίου Οι δυο καλεσµένοι στην τηλεοπτική εκποµπή ήταν ο συντονιστής του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ και ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού Επιµελητηρίου ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στην ευρωπεριφέρεια Νέστος-Μέστα, κ. Άλκης Παπαδηµητρίου. Η συζήτηση παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον καθότι, αφενός αναφερόταν σε άλλα ευρωπαϊκά παραδείγµατα και αφετέρου, υπογράµµισε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της διασυνοριακής συνεργασίας. Προσεγγίστηκαν πολιτικά ευαίσθητα θέµατα όπως η παράνοµη εργασία, η µείωση του τζίρου των καταστηµάτων, η χρησιµότητα / µη-χρησιµότητα του αναπτυξιακού νόµου. Αυτή η συζήτηση αναµεταδόθηκε µαγνητοσκοπηµένη και από το συµπράττον κανάλι ΙΑΥΛΟΣ την 26 η Φεβρουαρίου 2005, µε τον ίδιο τρόπο που αναµεταδόθηκε η πρώτη µαγνητοσκοπηµένη συζήτηση από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθµό της ράµας. ζ. Τα δηµοσιεύµατα του γραπτού τύπου ( ράση II.5.1) Η κάλυψη από τον έντυπο τύπο της εφαρµογής του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ πραγµατοποιήθηκε καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του, πρώτα από όλα από τους τρεις συµπράττοντες της ΤΟΠΜΑΚ (ένας ραδιοφωνικός σταθµός και δυο τηλεοπτικά κανάλια), αλλά και από τον τύπο, τόσο εθνικής εµβέλειας όσο και σε τοπικής. Τα δηµοσιεύµατα είναι γενικώς 13

14 περιγραφικά -µνηµονεύουν τα γεγονότα. Χρησίµευσαν σε γενικές γραµµές στο να προωθήσουν -να διαφηµίσουν- τις δράσεις του σχεδίου και προπαντός εκείνες οι οποίες έχουν τον µεγαλύτερο αντίκτυπο στο κοινό. Βλέπε την ιστοσελίδα της ΤΟΠΜΑΚ στη σελίδα «απόηχος στον τύπο». Τα δηµοσιεύµατα του τύπου κάλυψαν πρωτίστως το ξεκίνηµα, την ιάσκεψη και το ιαπολιτιστικό Γεγονός. εν κάλυψαν παρά ελάχιστα τις εξατοµικευµένες συνοδείες των νέων επιχειρηµατιών (δυο δηµοσιεύµατα αφορούσαν την τηλε-συνοδεία). Ορισµένα γεγονότα προσελκύουν σίγουρα περισσότερο τον τύπο. Έτσι, η ιάσκεψη γνώρισε µια σηµαντική κάλυψη, η οποία διευκολύνθηκε από την ποιότητα των παρεµβαινόντων (ευρωβουλευτές, νοµάρχες, κ.λπ.). Αυτή η δράση «δηµοσιότητας» χρησίµευσε εποµένως στο να ενηµερωθούν οι πληθυσµοί σχετικά µε την ένταξη της Βουλγαρίας το 2007 και την σηµασία της διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτή η προσπάθεια είναι αξιόλογη, καθώς η «πρόσβαση» στον τύπο δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Το πρόβληµα είναι πάνω απ όλα οι σχετικές ανακοινώσεις ή άρθρα να δηµοσιεύονται εγκαίρως (δηλαδή πριν τα κύρια γεγονότα λάβουν χώρα). Το βουλγαρικό τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ORBEL TV ανέλαβε επίσης την κάλυψη των δράσεων της ΤΟΠΜΑΚ από την άλλη πλευρά των συνόρων, κυρίως κατά τις δυο τελευταίες συσκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν στη Βουλγαρία και κατά την ιάσκεψη και το ιαπολιτιστικό γεγονός. Τέλος, ο συντονιστής έδωσε συνέντευξη πολλές φορές τόσο στον έντυπο τύπο, όπως παραδείγµατος χάρη στο περιοδικό «Village magazine» στη Γαλλία, όσο και σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. Ήταν επίσης προσκεκληµένος σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούσαν την τοπική επιχειρηµατικότητα (OEEK, ΤΕΙ Σερρών, Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας (στον Βόλο), και θα είναι καλεσµένος στην έκθεση «Projet en campagne» (Σχέδια στην επαρχία) στην πόλη Limoges της Γαλλίας τον Ιούνιο του η. Το χρονοδιάγραµµα του σχεδίου Στον παρακάτω πίνακα αξιολογούµε το εάν τηρήθηκε το χρονοδιάγραµµα, όπως είχε καθοριστεί στον πίνακα πλοήγησης (ο οποίος βασίζεται φυσικά στο σχέδιο). Αναφέρουµε την ηµεροµηνία (ολογράφως) που προβλέπεται στον πίνακα πλοήγησης ως προς την υλοποίηση της δράσης. Η τελευταία στήλη αναφέρει την ενδεχόµενη καθυστέρηση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό του πίνακα πλοήγησης (παράδειγµα: «-1 µήνας» σηµαίνει µια καθυστέρηση ενός µηνός σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα και «1 µήνας» σηµαίνει ότι η υλοποίηση των έργων προηγείται κατά έναν µήνα σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα ). 14

15 Πίνακας: Χρονοδιάγραµµα των επικοινωνιακών δράσεων σε σχέση µε τον πίνακα πλοήγησης Ηµεροµηνίες προγραµµατισµένης υλοποίησης ιαφορές µε τις Οι προς υλοποίηση ράσεις Ιαν. Μαρτ. Μάιος Ιουλ. Σεπτ. Νοεµ. Ιαν. Μαρ. προγραµ- Φεβ. Απρ. Ιουν. Αυγ. Οκτ. εκ. Φεβ. Απρ. µατισµένες ηµερ/νίες ράση I.5 Εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας Μάιος -1-2 µήνες ράση I.6 ιάγνωση και στρατηγική Μαρτ. -11 µήνες ράση II.1 ιάσκεψη Σερρών Ιουν. -4 µήνας ράση II.2 ιαπολιστικό Γεγονός Φεβ. 0 µήνας ράση II.3.1 1η τηλεοπτ. συζήτηση στο κανάλι ίαυλος TV Ιουν. -4 µήνες 2 η τηλεοπτική ράση II.3.1 συζήτηση στο κανάλι Φεβ. 0 µήνας Star ράση II.3.1 Βιντεοταινία DVD Φεβ. -3 µήνες ράση II.3.2 Τηλεοπτικό σποτ No 5 Ιουλ. -1 µήνας Τηλεοπτικό σποτ No 6 Οκτ. 0 µήνας Τηλεοπτικό σποτ No 7 Ιαν. -1 µήνας Τηλεοπτικό σποτ No 8 Μαρ. -1 µήνας ράση II.3.3 Ραδιοφων. σποτ No 5 Ιουλ. -1 µήνας Ραδιοφων. σποτ No 6 Οκτ. 0 µήνας Ραδιοφων. σποτ No 7 Ιαν. -1 µήνας Ραδιοφων. σποτ No 8 Μαρ. -1 µήνας ράση II.3.4 CD-Rom Φεβ. 0 µήνας Π&Ζ εργασίας / τοπικά ράση II.3.5 Σε συνεχή βάση και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες κανάλια 0 µήνας ράση II.4 ιαδίκτυο (ενηµέρωση της ιστοσελίδας) Σε συνεχή βάση και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες 0 µήνας Ενηµερωτικό δελτίο ράση II.5.1 No2 Απρ. 0 µήνας Ενηµερωτικό δελτίο ράση II.5.1 No3 Οκτ. 0 µήνας Ενηµερωτικό δελτίο ράση II.5.1 No4 Μαρ. -1 µήνας Ρεπορτάζ στο τύπο και ράση II.5.1 Σε συνεχή βάση και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες φωτογραφικό ρεπορτάζ 0 µήνας Ο εν λόγω πίνακας µας δείχνει ότι οι δυο µόνες πραγµατικές περιπτώσεις καθυστέρησης αφορούν αφενός την ιάσκεψη Σερρών και τα «προϊόντα» τα οποία συνδέονται µε αυτήν (βιντεοταινία DVD, CD-Rom) και αφετέρου την διάγνωση και την στρατηγική ανάλυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Η πρώτη περίπτωση καθυστέρησης εξηγείται από την διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών τον Μάρτιο του 2004 (βλέπε ενδιάµεση αξιολόγησή µας). Η δεύτερη φαίνεται να εξηγείται από την αδυναµία, σε πρώτη φάση, να ανταποκριθούν οι εµπλεκόµενες εταίροι: 1. ΤΟΠ.ΑΠ., 2. 15

16 Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και 3. Αναπτυξιακή Εταιρεία ράµας Α.Ε.. Η εν λόγω καθυστέρηση είχε ήδη επισηµανθεί και κατά την ενδιάµεση αξιολόγησή µας (ένας µήνας καθυστέρησης εκείνη την χρονική περίοδο χωρίς να υπάρχει ένδειξη προόδου των έργων). Τελικά, η µελέτη για τη διάγνωση και τη στρατηγική της διασυνοριακής συνεργασίας εκπονήθηκε (µεταξύ Σεπτεµβρίου 2004 και Ιανουαρίου 2005) και είναι πλέον προσβάσιµη στο διαδίκτυο (από τον Φεβρουάριο του 2005). Εν κατακλείδι, όλες οι δράσεις αποπερατώθηκαν. Οι δράσεις επικοινωνίας εκτελέστηκαν σε γενικές γραµµές σύµφωνα µε το σχέδιο (υλοποίηση των δράσεων του χρονοδιαγράµµατος). Η καθυστέρηση που αφορά την πραγµατοποίηση της ιάσκεψης Σερρών οφείλεται σε έναν παράγοντα ο οποίος υπερβαίνει τον έλεγχο του συντονιστή του σχεδίου. Επιπλέον, όσον αφορά τη νέα ηµεροµηνία που καθορίστηκε (Ιούνιος του 2004), δεν µας φαίνεται να ήταν επιζήµια για το σχέδιο. Η καθυστέρηση όµως της µελέτης για την διάγνωση και την στρατηγική διασυνοριακής συνεργασίας µας προβληµάτισε περισσότερο, καθότι αυτή θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιηθεί νωρίτερα για να ενισχύσει τον διάλογο µε τους τοπικούς αρµοδίους. Οι υπόλοιπες δράσεις δεν καθυστέρησαν ή καθυστέρησή τους ήταν ελάσσονος σηµασίας. Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ πρέπει να υπογραµµιστεί, διότι πολλά ελληνικά σχέδια γνωρίζουν καθυστερήσεις υλοποίησης. Ο σεβασµός των προθεσµιών συνιστά ένα από τα θετικά σηµεία του σχεδίου. Ο αξιολογητής µπορεί να βεβαιώσει ότι επρόκειτο για τη διαρκή έγνοια του γενικού συντονιστή του σχεδίου. Το σύνολο των δράσεων που περιελάµβανε ένα «προϊόν» (CD-Rom, DVD, Ενηµερωτικά ελτία) διαφηµίστηκαν σε µεγάλη κλίµακα. Τα τηλεοπτικά σποτ και οι τηλεοπτικές συζητήσεις µεταδόθηκαν επίσης ευρέως στους ενδιαφερόµενους πληθυσµούς της περιοχήςστόχου περνώντας πολλαπλά µηνύµατα: η Βουλγαρία εντάσσεται στην Ε.E. το 2007 (ενηµέρωση), πρόκειται παράλληλα για µια ευκαιρία (άποψη), µπορεί κανείς να τύχει υποστήριξης / συνοδείας ώστε να δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση (ενηµέρωση). Ορισµένες δράσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες: οι αγγελίες προσφοράς εργασίας µεταδόθηκαν συχνότερα στα τοπικά κανάλια απ ό,τι προέβλεπε η σύµβασή τους, καθότι είχαν µεγάλη απήχηση στον πληθυσµό. Στην ουσία, το µόνο αρνητικό σηµείο είναι η µη-δυνατότητα γνώσης του ακριβούς αντίκτυπου στους διάφορους πληθυσµούς (και πρωτίστως στους ανέργους και τους νέους) που είχε µια τέτοια επικοινωνιακή πολιτική. Είναι µάλλον σίγουρο ότι άγγιξε σε µεγάλο βαθµό τους πληθυσµούς των δυο νοµών, των Σερρών και της ράµας. Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε πώς αντέδρασαν αυτοί οι πληθυσµοί : µήπως αυτό συνέβαλλε στο να κατευναστούν οι φόβοι τους αναφορικά µε την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.; Μήπως αυτό ενίσχυσε σε µερικά άτοµα την επιθυµία τους να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση; Μήπως αυτό παρότρυνε τους τοπικούς αρµοδίους να χαράξουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια µια πολιτική διασυνοριακών σχέσεων; Θα ήταν επιθυµητό, σύµφωνα µε τον αξιολογητή, να είχε ενσωµατωθεί µια δράση δηµοσκόπησης µέσω ερωτηµατολογίου ως προς τους πληθυσµούςστόχους του σχεδίου, ώστε να καταστεί γνωστός ο ακριβής αντίκτυπος µιας τέτοιας εκστρατείας ενηµέρωσης. 16

17 Ο αξιολογητής πιστεύει ότι το σχέδιο συνέβαλλε σε πολύ µεγάλη κλίµακα στην ενηµέρωση και στην πυροδότηση της συζήτησης για την διασυνοριακή συνεργασία στους κόλπους του πληθυσµού. Υπό αυτή την έννοια, αυτός ο άξονας δράσεων ήταν θετικός. Γ. Τηλε-συνοδεία και Εξατοµικευµένη συνοδεία Η πρώτη φάση εξατοµικευµένης συνοδείας ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2003 και συνεχίστηκε µέχρι τον Μάιο-Ιούνιο του Οι συµπράττοντες του σχεδίου ΤΟΠΜΑΚ κλήθηκαν κατ αρχάς να εντοπίσουν τα άτοµα που επιθυµούσαν να δηµιουργήσουν την δική τους επιχείρηση, αλλά και να προετοιµάσουν τις εν λόγω συνοδείες. Η δεύτερη φάση διεξήχθη από τον Απρίλιο του 2004 µέχρι τον Μάρτιο του 2005 ( εκέµβριο για την Αδαµάντιο Σχολή και την δράση IV.1). Σκοπός της ήταν να πραγµατοποιηθούν οι συνοδείες. Ο αξιολογητής είχε συζητήσει (3,4 &5 Φεβρουαρίου 2004) µε τους εµπλεκόµενους συµπράττοντες για το τι σηµαίνει «συνοδεία» (για παράδειγµα, 3-4 συναντήσεις που συµπεριλαµβάνουν : 1. ενηµέρωση και συµφωνία µε τον συνοδευόµενο, 2. γενική µελέτη του σχεδίου δηµιουργίας / καθορισµός των αναγκών / δελτίο αξιολόγησης No3 συµπληρωµένο, 3. εξέταση των οικονοµικών προϋποθέσεων (business plan) για την επιτυχία του σχεδίου ή άλλου τεχνικού και νοµικού υλικού και 4. επανεξέταση των σταδίων ίδρυσης της επιχείρησης / δελτίο αξιολόγησης No4 συµπληρωµένο). Ζητήθηκε από τους εµπλεκόµενους συµπράττοντες να παρουσιάσουν µαρτυρίες από συνοδευόµενους αναφορικά µε την δραστηριότητά τους γύρω στον Νοέµβριο του Επιπροσθέτως, να επισηµάνουµε ότι ο γενικός συντονιστής τους είχε παραδώσει δυο έγγραφα εργασίας ως προς τη δηµιουργία µιας επιχείρησης ήδη από την πρώτη φάση των συνοδειών. Αυτά τα έγγραφα χρησιµοποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν στο CD-Rom (βλέπε B. Επικοινωνία ε. Εργαλεία και έγγραφα εργασίας). Ο αξιολογητής έκανε µια συνάντηση απολογισµού και προοπτικής µε τους συµπράττοντες στις 30 & 31 Αυγούστου και την 1 η Σεπτεµβρίου Στα τέλη Σεπτεµβρίου, η κατάσταση ήταν η ακόλουθη: Πίνακας: έσµευση των συµπραττόντων (πρώτη φάση των συνοδειών δελτίο No3). Συµπράττοντες έσµευση για τα τέλη Σεπτ. και τέλη Οκτ. Κατάσταση στα τέλη Σεπτ. σε σχέση µε τον στόχο στα τέλη Σεπτ. Τελικός στόχος στα τέλη Νοεµ. A.Π.A.Σ. 30 Σεπτ. και 40 Οκτ. -13 δελτία 50 Αδαµάντιος Σχολή 10 Σεπτ. και 20 Οκτ. OK 30 Αναπτυξιακή Μακεδονίας 20 (15 +5) και 25 Οκτ Α.Ν.Ε.. ράση IV.1 15 OK 15 I.R.M. 10 Σεπτ. και 20 Οκτ Σ.Π.A.Λ.K. 10 Σεπτ. και 20 Οκτ Εύβουλος 10 Σεπτ. 20 Οκτ. Να ξαναγίνουν τα δελτία Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. 20 OK 20 ήµος Νευροκοπίου Σύλλογος Γυναικών Λιβαδειάς 1-2 Σεπτ. και 2-3 Οκτ Α.Ν.Ε.. ράση V.1 10 OK 10 Τ.Π.Α.-ΚΕ.Π.Η. 5 OK 15 17

18 Μόνο δυο εκ των συµπραττόντων είχαν ολοκληρώσει την πρώτη φάση των συνοδειών, δηλαδή τον εντοπισµό υποψηφίων για συνοδεία που επιθυµούν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση πριν το καλοκαίρι του 2004, όπως είχε προβλεφθεί στο αρχικό χρονοδιάγραµµα (σχέδιο και πίνακας πλοήγησης). Οι άλλοι συµπράττοντες αντιµετώπιζαν µια καθυστέρηση περισσότερο ή λιγότερο σηµαντική. Καθορίστηκε λοιπόν ένα πρόγραµµα ώστε να τερµατιστεί αυτή η πρώτη φάση για τα τέλη Νοεµβρίου του Η πληρωµή των συµπραττόντων που είχαν καθυστερήσει διεκόπη. Οι πληρωµές πραγµατοποιήθηκαν ανάλογα µε τον βαθµό προόδου των δράσεων. Μια δεύτερη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε την 1 η εκεµβρίου Αυτή έπρεπε να αφιερωθεί στον απολογισµό έργου και στις συστάσεις µετά τη λήξη της πρώτης φάσης του σχεδίου. Στην ουσία, το κύριο θέµα της συνάντησης ήταν η καθυστέρηση ορισµένων συµπραττόντων ή η µη-παρουσία τους στο ραντεβού µε τον συντονιστή (Α.Π.Α.Σ., ΚΕΚ Αναπτυξιακή Μακεδονίας, ΚΕΚ Εύβουλος και σε µικρότερο βαθµό ΚΕΚ IRM/ΣΠAΛK). Η Αδαµάντιος Σχολή, η A.N.E.., το K.A.A.M.E.A.-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, η Τ.Π.Α.-ΚΕ.Π.Η. και ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδειάς είχαν επιτύχει τους καθορισµένους στόχους τους. Τελικά, η επικρατούσα κατάσταση τέλη Μαρτίου του 2005, αναφορικά µε τις συνοδείες (τέλος της δεύτερης φάσης), ήταν η ακόλουθη: Πίνακας: έσµευση των Συµπραττόντων (λήξη της δεύτερης φάσης των συνοδειών δελτίο No4). Συµπράττοντες Τελικός Κατάσταση στόχος στα Μάρτιος 2005 τέλη Νοεµβ. Σχόλια A.Π.A.Σ. 50 OK (Απρίλιος) Υποβολή στον συντονιστή καθυστερηµένα Αδαµάντιος Σχολή 30 OK Τήρηση του χρονοδιαγράµµατος µε απολογισµό και ανάλυση ΚΕΚ Αναπτυξιακή Προσπάθεια σύνταξης του απολογισµού 30 OK Μακεδονίας Α.Ν.Ε.. Α.Ε. ράση IV.1 15 OK Εντοπισµός 15 ατόµων. OK ήδη από τον Απρίλιο ΚΕΚ I.R.M. 30 OK Προσπάθεια έρευνας και στα δελτία Σ.Π.A.Λ.K. 30 OK Προσπάθεια έρευνας / κανένας απολογισµός ΚΕΚ Εύβουλος 30 OK Ok µετά από Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.- Ενσωµάτωση 20 OK Με τήρηση του χρονοδιαγράµµατος Το σύνολο των συµπραττόντων πέτυχε τον ποσοτικό στόχο που είχε καθοριστεί γι αυτούς, µε εξαίρεση τον Α.Π.Α.Σ. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι οι συµπράττοντες δεν προχώρησαν σε πραγµατική ανάλυση των επιτευγµάτων τους και δεν έκαναν συστάσεις για το δέον γενέσθαι (π.χ., θα µπορούσαν να είχαν τεθεί τα ζητήµατα των χαρακτηριστικών του νέου επιχειρηµατία στην περιοχή-στόχο, του αριθµού γυναικών και του εάν αυτές διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, των δυσκολιών που συνάντησαν οι υποψήφιοι νέοι επιχειρηµατίες, των δυσκολιών που 18

19 συνάντησε ο συνοδός, των εµποδίων που προέκυψαν κατά την ίδρυση επιχειρήσεων, του κορεσµού ορισµένων αγορών, κ.λπ.), µε εξαίρεση την Αδαµάντιο Σχολή και το ΚΕΚ Αναπτυξιακή Μακεδονίας. Η κατάσταση του K.A.A.M.E.A.-Ενσωµάτωση είναι διαφορετική στο βαθµό που οι συνοδείες έπρεπε να οδηγήσουν σε µισθωτή εργασία. Αυτές οι δράσεις έπρεπε να ολοκληρωθούν µε µαρτυρίες των συνοδευοµένων. Τις σχολιάζουµε παραπάνω. A.Π.A.Σ.: Ο εν λόγω εταίρος έχει πραγµατικές επαφές µε τους τοπικούς επιχειρηµατικούς κύκλους. Φαίνεται ότι αντιµετώπισε µεγάλες δυσκολίες αναφορικά µε την συµπλήρωση των δελτίων αξιολόγησης. Ο υπο-στόχος του που συνίστατο στις συνοδείες νέων επιχειρηµατιών (οι οποίοι µόλις δηµιούργησαν την επιχείρησή τους), δεν επιτεύχθηκε. Σε γενικές γραµµές, οι επαφές µε τους πελάτες του βασίζονται σε µια προφορική σχέση και η παρακολούθηση των πελατών πραγµατοποιείται µε βάση την εµπειρία, εποµένως χωρίς την τήρηση αρχείων. Τελικά συµπληρώθηκαν δελτία αξιολόγησης για το σχέδιο. Εν κατακλείδι, δεν διαθέτουµε ούτε στοιχεία ανάλυσης ούτε συστάσεις για να προωθήσουµε και να βελτιώσουµε τις εξατοµικευµένες συνοδείες, γεγονός που περιορίζει την σηµαντικότητα του έργου που αναλήφθηκε. Ευτυχώς, οι µαρτυρίες είναι ενδιαφέρουσες και προωθούν τις εξατοµικευµένες συνοδείες επιχειρηµατιών. ΚΕΚ IRM/Σ.Π.A.Λ.K.: Αυτοί οι δυο συµπράττοντες ολοκλήρωσαν τις εξατοµικευµένες συνοδείες τους µε επιτυχία (ποσοτικός στόχος). Κατέβαλαν µια πραγµατική προσπάθεια έρευνας και συνοδείας. Είναι κρίµα που αυτό το έργο δεν οδήγησε σε παρατηρήσεις και συστάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην αγροτική ζώνη όπου έλαβε χώρα το έργο. όθηκαν προφορικά στοιχεία ως προς τον απολογισµό. Οι µαρτυρίες είναι επίσης ενδιαφέρουσες. K.A.A.M.E.A./Ενσωµάτωση: Αυτός ο εταίρος τηρούσε πάντα το αρχικό χρονοδιάγραµµα. Ο αξιολογητής λάµβανε τα δελτία αξιολόγησης πάντα στην ώρα τους. Οι µαρτυρίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πραγµατοποιήθηκε ένας απολογισµός της δράσης -µε τη βοήθεια του PowerPoint- κατά τη σύσκεψη της 1 ης εκεµβρίου του Θα µπορούσαν όντως να είχαν προωθηθεί κάποιες συστάσεις προς τις τοπικές και εθνικές αρχές για µια καλύτερη ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο ο επαγγελµατισµός που χαρακτηρίζει αυτόν τον συµπράττων εταίρο αξίζει να τονιστεί. Αδαµάντιος Σχολή: Ο εν λόγω εταίρος πραγµατοποίησε ένα πραγµατικό πείραµα αναφορικά µε την τηλε-συνοδεία νέων που επιθυµούσαν να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση. Είναι ο µόνος συµπράττων που προχώρησε σε έναν τεκµηριωµένο και λεπτοµερή απολογισµό του έργου που αποπερατώθηκε. Ο αξιολογητής είναι πεπεισµένος ότι αυτή η δράση θα ρίξει τα θεµέλια για περαιτέρω εξελίξεις. Επρόκειτο για µια πραγµατική πιλοτική δράση. Εκπονήθηκαν σχετικά έγγραφα εργασίας. Τέλος, οι µαρτυρίες της είναι ενδιαφέρουσες για τη προώθηση της τηλε-συνοδείας. ΚΕΚ Εύβουλος: Ο εν λόγω συµπράττων εταίρος δεν ήξερε / δεν µπόρεσε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών δράσεων ανάµεσα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Μετά από πολλά προβλήµατα επικοινωνίας, ο αξιολογητής έλαβε το σύνολο των δελτίων αξιολόγησης. Η εν λόγω εργασία δεν οδηγεί σε καµία ανάλυση ή σε συστάσεις για την ανάπτυξη της διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας. όθηκαν τρεις µαρτυρίες. Μια εξ αυτών 19

20 παρουσιάζει ενδιαφέρον. εν γνωρίζουµε τι έκαναν οι άλλοι δυο ερωτηθέντες µε αυτή τη δράση. ΚΕΚ Αναπτυξιακή Μακεδονίας: Αυτός ο εταίρος ολοκλήρωσε τη δράση του τον Φεβρουάριο του Τα δελτία εστάλησαν στον αξιολογητή. Αυτή η εργασία δεν οδήγησε σε συστάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της γεωργίας. Ο εν λόγω συµπράττων κατέβαλε πάντως µια προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των νέων επιχειρηµατιών. όθηκαν τρεις ενδιαφέρουσες µαρτυρίες. Τα συµπεράσµατα του αξιολογητή σε αυτό το τµήµα συµπεριελήφθησαν στα συµπεράσµατα του τµήµατος Ε. Ε. Η απασχόληση εγγύτητας Σύµφωνα µε το σχέδιο, ο πόλος τοπικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών εγγύτητας στοχεύει στο να εγκαθιδρυθεί ένα πλαίσιο δωρεάν συνοδείας της παροχής υπηρεσιών εγγύτητας. Αυτή η µεθοδολογία πρέπει να εφαρµοστεί από τους ήµους Κερκίνης, Πετριτσίου, Ηρακλέους και Νευροκοπίου µε την στήριξη των Εργατικών Κέντρων των Νοµών Σερρών και ράµας. Ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδειάς, η ANE, η T.Π.Α.-K.E.Π.H., η ΤΟΠ.ΑΠ. και ο ήµος Νευροκοπίου συµµετέχουν επίσης σε αυτήν τη πρωτοβουλία. Ο ποσοτικός στόχος αυτής της δράσης είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη 40 µικρο-δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε άτοµα. Η εν λόγω δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Τα αποτελέσµατά της κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση ήταν τα εξής: - Ένα κείµενο παρουσίασης της δράσης καταρτίστηκε από την ΤΟΠ.ΑΠ. - Υποδοχή ενός κοινού διαφορετικής φύσης και προσανατολισµός του στους προαναφερόµενους ΟΤΑ. Είχε διαπιστωθεί ότι οι δράσεις λειτουργούσαν τότε κυρίως ως χώρος υποδοχής και πληροφόρησης των διαφόρων κοινών. Έκτοτε η δράση συνοδείας ξεκίνησε για τα καλά (γύρω στον Ιούνιο / Ιούλιο, Σεπτέµβριο / Οκτώβριο) και ο τελευταίος απολογισµός (µέσα Νοεµβρίου) βάσει των δελτίων αξιολόγησης µας επέτρεψε να διαπιστώσουµε ότι ο ποσοτικός στόχος της πρώτης φάσης είχε επιτευχθεί. Η πρώτη φάση συνίστατο στο να εντοπιστούν 40 άτοµα που επιθυµούσαν µια εξατοµικευµένη συνοδεία για να δηµιουργήσουν µια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών. 20

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δελτία συµµετοχής θα πρέπει να συµπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Εθνικό Συντονιστή Ε.Β.Π.Ε. (διεύθυνση στο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια:

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια: ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο & 10 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Εδιμβούργο, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) Πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τι είναι η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη 2012 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με την αποκλειστική υποστήριξη της GlaxoSmithKline

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες PROJECT 100 Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες Η βασική ιδέα Μετά από 25 χρόνια υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών, Εκπόνηση Μελετών και Εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε πλήθος ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που αφορούσαν το Πρόγραµµα, τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε πλήθος ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που αφορούσαν το Πρόγραµµα, τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.09.10-31.08.11 1 A. Σύντομη περιγραφή λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Το (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελώντας μέρος της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 1. Σχετικά με το έργο TRACE 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ TRACE Με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Mελέτη μάρκετινγκ για επιλογή πελατών της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων "ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» και

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελέσµατα του έργου Β ΥΜ ΟΥΛΕΥΤΙΚ Η ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥ Σ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 02

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 02 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 02 Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον Εθνικό Ισπανικό Οργανισµό για τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα (OAPEE) µε την υποστήριξη του προγράµµατος ια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμοι να ξεκινήσουμε!

Έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ελτίο Νο3, Μάρτιος 2015 Έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Είμαστε σχεδόν προ των πυλών! Σε 1,5-2 περίπου μήνες θα αρχίσει να υλοποιείται το παιχνίδι «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι» στα (έως

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης στοχεύει να ενεργοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

26 & 27 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ στα πλαίσια του υλοποιούµενου κοινοτικού Σχεδίου ΤΟ.Π.Μ.Α.Κ.

26 & 27 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ στα πλαίσια του υλοποιούµενου κοινοτικού Σχεδίου ΤΟ.Π.Μ.Α.Κ. 26 & 27 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ στα πλαίσια του υλοποιούµενου κοινοτικού Σχεδίου ΤΟ.Π.Μ.Α.Κ. Πιλοτικό Πρόγραµµα για τον αντίκτυπο της ιεύρυνσης στις παραµεθόριες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα