ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 30η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Ηλίας Σουφλερός, κωλυόμενου του κ. Δημήτρη Τζουγανάτου Μέλη : Ηλίας Βλάσσης, Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυόμενου του τακτικού κ. Παναγιώτη Μαντζουράνη Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, κωλυόμενου του τακτικού κ.λεωνίδα Νικολούζου, Νικόλαος Χαριτάκης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Ιωάννη Κατσουλάκου Θεόδωρος Φορτσάκης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Χαρίσιου Ταγαρά και Νικόλαος Βέττας. Γραμματέας : Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν (α) η από 25 Οκτωβρίου 2000 γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και "CAISSE NATIONALE DE GREDIT AGRICOLE S.A." καθώς και ορισμένων επιμέρους συμφωνιών και (β) η αίτηση των ως άνω εταιριών για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.703/77, όπως ισχύει, ή άλλως για χορήγηση απαλλαγής βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 του ως άνω νόμου. Στη συνεδρίαση παρέστησαν α) για την εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτής κ.κ. Δημήτρης Παρασκευάς, Βασίλης Πρωτοπαπάς και ο εκπρόσωπός της κ. Γεώργιος Μιχελής και β) για την εταιρεία CAISSE NATIONALE DE GREDIT AGRICOLE S.A. οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτής κα Ειρήνη Γραμματοπούλου και κ. Εμμανουήλ Μαστρομανώλης. Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της και κατέληξε προτείνοντας α) ως προς την Σύμβαση σύστασης Κοινής Επιχείρησης μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της PREDICA στον τομέα της συνεργασίας στις πρωτασφάλειες ζωής, να χορηγηθεί αρνητική πιστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει, β) ως προς τη Σύμβαση συνεργασίας στην διαχείριση κεφαλαίων μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, INDOCAM, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 1 παρ.1. του ν.703/77, όπως ισχύει, να κριθεί ισχυρή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου έως τη λήξη της διάρκειας αυτής στις από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης και γ) ως προς τη σύμβαση συνεργασίας στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A., να χορηγηθεί αρνητική πιστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν.703/77, όπως ισχύει. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφερομένων εταιρειών, οι οποίοι συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, προφορικώς, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες:

2 2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Στις γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, η από σύμβαση - πλαίσιο για την εφαρμογή μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» (εφεξής: ΕΜΠΟΡΙΚΗ), «CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE S.A.» (εφεξής: Credit Agricole ή C.A.), ΦΟΙΝΙΞ Γενικαί Ασφάλειαι της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής: ΦΟΙΝΙΞ) και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., καθώς και επιμέρους συμβάσεις των εταιρειών αυτών και των θυγατρικών τους, που στηρίζονται στην ως άνω σύμβαση - πλαίσιο. Επίσης, γνωστοποιήθηκε η από σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ των ως άνω εταιρειών. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε κατόπιν έρευνας η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της και από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα και λοιπά στοιχεία του φακέλου προέκυψαν τα εξής: Ι.1. Δυνάμει της από σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών, η CREDIT AGRICOLE SA (εφεξής: C.A) θα αποκτήσει 6,692% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (εφεξής: ΕΜΠΟΡΙΚΗ) από τις εταιρείες ΦΟΙΝΙΞ Γενικαί Ασφάλειαι της Ελλάδος Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Η ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής της συμβάσεως πλαισίου, η οποία υπεγράφη επίσης την Ι.2. Η από σύμβαση - πλαίσιο αφορά την πραγματοποίηση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της C.A. καθώς και των θυγατρικών τους, με σκοπό τον εμπλουτισμό των τραπεζικών προϊόντων που προσφέρει η ΕΜΠΟΡΙΚΗ, αλλά και με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας και σε άλλους επιπρόσθετους τομείς όπως στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Οι κύριοι τομείς συνεργασίας είναι : α) ασφαλιστικά προϊόντα κλάδου ζωής, συντάξεων και συνδεδεμένα με ειδικές επενδύσεις β) η διαχείριση κεφαλαίων και γ) οι κεφαλαιαγορές, η επενδυτική και λιανική τραπεζική. Η εν λόγω σύμβαση πλαίσιο, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η C.A. θα δικαιούται να διορίζει δύο μέλη στο Δ.Σ. της Τράπεζας, το οποίο αποτελείται από δεκαεννέα μέλη. Η C.A. ή εταιρία του ομίλου της, από την άλλη πλευρά θα έχει ένα ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ, το οποίο θα συμμετέχει στην διευθυντική ομάδα της Τράπεζας, οι αρμοδιότητες του οποίου, θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ αλλά και η C.A. συμφωνούν ότι θα μεριμνήσουν ώστε όλα τα μέλη του ομίλου της πρώτης δεν θα παρέχουν άμεσα ή έμμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες στην Ελλάδα που ανταγωνίζονται άμεσα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Συμβάσεις, οι οποίες εξειδικεύονται παρακάτω ή σε οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις υπογραφούν, εκτός δυο εξαιρέσεων, της CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A, θυγατρική της C. A. και της ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ, θυγατρικής της Εμπορικής Τράπεζας. Ι.3. Βάσει της ως άνω από συμβάσεως πλαισίου, συνήφθη συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με την οποία προβλέφθηκε η ίδρυση από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ και την PREDICA, θυγατρική της C.A., μιας κοινής επιχείρησης με σκοπό την πώληση και διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων αποκλειστικά μέσω του δικτύου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους, η κοινή επιχείρηση θα συσταθεί το αργότερο μέχρι 28/2/2001, με μετοχικό κεφάλαιο δρχ., στο οποίο θα συμμετέχουν κατά 50% η Predica και κατά 50% η ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Τα μέρη θα αντιπροσωπεύονται ισότιμα στο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και ο μεν Πρόεδρος θα διορίζεται μεταξύ υποψηφίων που προτείνονται από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ενώ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα διορίζεται μεταξύ υποψηφίων που προτείνονται από την Predica. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. που αφορούν θέματα όπως χάραξη επενδυτικής πολιτικής, καθορισμό των προμηθειών του δικτύου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, αμοιβή τεχνικής βοήθειας που θα καταβάλλεται στην Predica, επιχειρηματικά σχέδια, ίδρυση υποκαταστημάτων εκτός Ελλάδας και Κύπρου, εμπορικές

3 3 συναλλαγές ή συμμαχίες με διεθνείς συνεταίρους, χρήση δικτύων πλην της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, εισαγωγή νέων προϊόντων κ.λπ., θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία (4/5) των μελών του. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων που αφορούν θέματα όπως τροποποίηση του καταστατικού, αποδοχή νέων μετόχων, είσοδο της Εταιρίας στο χρηματιστήριο, σύσταση θυγατρικής εταιρίας, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ. Σ., συγχώνευση της εταιρίας κ.λ.π. θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των μετόχων. Η κοινή επιχείρηση θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις του ασφαλιστικού τομέα. Τμήμα δε της Διοίκησης της θα στελεχωθεί με προσωπικό αποσπασμένο σε μακροπρόθεσμη βάση από τα μέρη. Ειδικότερα, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος καθώς και το τεχνικό προσωπικό της θα αποσπασθεί σε αυτήν από την Predica. Η κοινή επιχείρηση δημιουργείται για την αποκλειστική πώληση και διανομή διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων, αποταμιεύσεων και κεφαλαιοποιήσεων, καθώς και προϊόντων ασφάλισης θανάτου και συντάξεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω του δικτύου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Ειδικότερα, τα παραπάνω προϊόντα είναι: ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν σχέση με αποταμίευση όπως προϊόντα α) με καθορισμένη κερδοφορία, με βάση τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τίτλων (portfolio of assets), β) συνδεδεμένα με ειδικές επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και με το χρηματιστήριο (unit linked products, index linked products), ασφαλιστικά προϊόντα κλάδου ζωής και προϊόντα ασφαλιστικής προστασίας και προϊόντα κλάδου συντάξεων (ατομική και ομαδική ασφάλιση). Πρόθεση της κοινής επιχείρησης είναι αρχικά να επικεντρωθεί σε προϊόντα που προορίζονται για τους πελάτες της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Οι προμήθειες του δικτύου θα καθοριστούν ανά προϊόν από κοινού από τα μέρη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός των μερών είναι η κοινή επιχείρηση να επιτύχει ένα λογικό επίπεδο κερδοφορίας. Η Predica, με βάση τις συμβάσεις α) τεχνικής βοήθειας για τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και β) υποστήριξης Marketing, που θα υπογράψει με την κοινή επιχείρηση, θα παρέχει στην τελευταία τεχνική υποστήριξη για την επιλογή προμηθευτών, υπηρεσιών και / ή τεχνικών λύσεων σε σχέση με ειδικευμένη ανάλυση ασφαλίσεων, σχεδιασμό προϊόντων, συστήματα πληροφορικής, επίβλεψη προϋπολογισμού καθώς και τεχνικές για την επικοινωνιακή πολιτική, διάθεση των νέων προϊόντων, εκπαίδευση του προσωπικού κ.λπ. Επίσης, η Predica θα λειτουργήσει ως αντασφαλιστής της κοινής επιχείρησης και ως ασφαλιστής από κοινού με αυτήν, σε μη αποκλειστική βάση και με συνήθεις εμπορικούς όρους. Η κοινή επιχείρηση θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα διανομής στην Ελλάδα και την Κύπρο των προϊόντων της μέσω του δικτύου της ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η κοινή επιχείρηση δεν έχει το δικαίωμα να διανέμει προϊόντα μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτύου, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Επιπλέον στην ως άνω σύμβαση περιέχονται ειδικότερες ρήτρες μη ανταγωνισμού. Ι.4. Βάσει της ως άνω από σύμβασης πλαισίου, συνήφθη συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ των εταιριών ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A., η οποία προβλέπει τα εξής: - Την πώληση, από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ στην CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ πακέτου μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. - Τη συνεργασία σε επενδυτικές και τραπεζικές εργασίες κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής περιόδου, η οποία ορίστηκε σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα, η εν λόγω συνεργασία αφορά: α) Τη συμμετοχή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ή/και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε κοινοπραξίες που απαρτίζονται από διεθνείς ή της ζώνης του Ευρώ τράπεζες με σκοπό την διεθνή χρηματοδότηση. β) Την πρόσβαση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ή/και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές [συμμετοχή σε συναλλαγές στις κύριες και δευτερεύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές μετοχών ή/και ομολογιών, συναλλαγές σε διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και πρόσβαση στα γραφεία (front office) της CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A. κ.λ.π.].

4 4 Κατά την προκαταρκτική περίοδο, τα μέρη θα εκπονήσουν αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, που θα αφορά τον καθορισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών των συμβαλλομένων μερών, καθώς και την έκταση και τους τομείς συνεργασίας τους. Σημειώνεται δε ότι τα μέρη θα δραστηριοποιούνται ως ανεξάρτητες οντότητες. Πριν τη λήξη της προκαταρκτικής περιόδου, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, τα μέρη θα αποφασίσουν τον πλέον κατάλληλο τρόπο για την περαιτέρω συνεργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα αποφασίσουν εάν η CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A. θα αυξήσει τη συμμετοχή της στην Τράπεζα Επενδύσεων ή εάν θα προβούν στη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης από την ΕΜΠΌΡΙΚΗ και την CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A καθορίζοντας και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Επενδύσεων και της κοινής επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των μερών, συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις της Τράπεζας Επενδύσεων θα προϋποθέτουν τη συμφωνία της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται αποφάσεις για την υιοθέτηση του ετησίου προϋπολογισμού της Τράπεζας Επενδύσεων, την πρόσληψη ανώτατων στελεχών, την άσκηση του δικαιώματος ψήφου σε εταιρίες που της ανήκουν κατά πλειοψηφία, την αύξηση του κεφαλαίου της κ.λπ.. Επίσης, προβλέπεται ο διορισμός Εκτελεστικής Επιτροπής, από τη CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A. και την ΕΜΠΟΡΙΚΗ, προκειμένου να ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα, που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, όπως ο σχεδιασμός επιχειρηματικής στρατηγικής και εμπορικών πολιτικών, καθώς και η συνεργασία με διευθυντές, ανώτερα στελέχη και συμβούλους. Κατά την προκαταρκτική περίοδο, η CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ θα έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις υπάρχουσες δραστηριότητές τους στην Ελλάδα σε καθορισμένους τομείς των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών. Κάθε νέα δραστηριότητα μέσα στο πλαίσιο των τομέων συνεργασίας θα διενεργείται μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ και την CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ. I.5. Βάσει της ως άνω από σύμβασης πλαισίου, προβλέφθηκε περαιτέρω η συνεργασία στη διαχείριση κεφαλαίων. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της παραπάνω συνεργασίας έχουν υπογραφεί οι παρακάτω δύο συμβάσεις (ενώ πρόκειται να υπογραφούν και άλλες δευτερεύουσες συμβάσεις): - Η πρώτη, η οποία υπεγράφη στις , αφορά την πώληση, από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ στην INDOCAM S.A., θυγατρική εταιρία της CA, πακέτου μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 20% μείον μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ. - η δεύτερη, η οποία υπεγράφη στις , μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, της INDOCAM S.A., της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (βασικός μέτοχος της ΕΡΜΗΣ) και της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ, είναι η οριστική σύμβαση συνεργασίας για την υλοποίηση της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας, Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι η αναζήτηση των δυνατοτήτων για την από κοινού διαχείριση κεφαλαίων. Οι βασικοί τομείς συνεργασίας αφορούν τη διανομή προϊόντων διαχείρισης κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο, με τα διακριτικά γνωρίσματα ΕΡΜΗΣ, INDOCAM, Κ.Ε. ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ, την εκπαίδευση και την παροχή πληροφοριών αναφορικά με την διαχείριση επενδύσεων, τεχνικές marketing, ανάπτυξη προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων, τη δημιουργία φορέων διαχείρισης κεφαλαίων. Η εν λόγω συνεργασία θα λαμβάνει χώρα σε αποκλειστική βάση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η πρόθεση των μερών είναι η από κοινού δραστηριοποίηση στην αγορά της διαχείρισης κεφαλαίων μέσω της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ, εφόσον είναι δυνατόν, ή της κοινής επιχείρησης, κάθε όμως μέρος θα δικαιούται να αρνηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή που προτείνει το άλλο μέρος, οπότε στην περίπτωση αυτή το άλλο μέρος θα έχει δικαίωμα να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να προχωρήσει από μόνο του στην εν λόγω συναλλαγή. Στην περίπτωση δε συνεργασίας του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη με τρίτον, κάθε μέρος θα πρέπει να ανακοινώνει το όνομα του τρίτου και τους όρους συνεργασίας με αυτόν στο αρνούμενο μέρος, το οποίο θα δικαιούται είτε να απορρίψει τον τρίτο, είτε να αντιταχθεί στο να προχωρήσει το μη

5 5 αρνούμενο μέρος από μόνο του στη συναλλαγή. Η INDOCAM, θα έχει δικαίωμα να διορίζει τουλάχιστον δύο συμβούλους στο Δ.Σ.της ΕΡΜΗΣ, αλλά όχι περισσότερους από το 1/3 αυτών. Ο διορισμός μελλοντικού Προέδρου θα αποφασίζεται από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ, έπειτα από προηγούμενη διαβούλευσή της με την INDOCAM. Ο διορισμός μελλοντικού Εντεταλμένου Συμβούλου θα υπόκειται στην προηγούμενη συγκατάθεση της INDOCAM. Στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας μεταξύ των μερών, ορισμένες αποφάσεις που αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους τομείς συνεργασίας, θα λαμβάνονται μετά από συμφωνία της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της INDOCAM. Ενδεικτικά αναφέρονται αποφάσεις που αφορούν εμπορικές συμφωνίες ή συμμαχίες της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ ή της νέας Κ.Ε. με διεθνείς φορείς, με εξαίρεση τις εμπορικές συμφωνίες ή συμμαχίες που θα πραγματοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και Τουρκία, καθώς και στρατηγικές επενδύσεις ή διαφοροποίηση δραστηριοτήτων της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ. Η συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο επτά ετών με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση. ΙΙ.1. Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» είναι πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Αθήνα. Παρέχει φάσμα οικονομικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Διαθέτει επίσης σημαντικό δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα, με 461 υποκαταστήματα. H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανήκει κατά 43% περίπου στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ συμμετέχει στις παρακάτω εταιρίες: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (16,82%), ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ A.E ( 99,44%) και COMMERCIAL BANK OF GREECE (GERMANY) GMBH (96,74%) με αντικείμενο δραστηριότητας τραπεζικές εργασίες, ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (86,74%), ΜETROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (52,10%) και ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (59,04%) που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό τομέα. Επίσης συμμετέχει στις ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (91,68%), ΟΜΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (100%), ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING Α.Ε (100%), ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. (100%), που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.(100%), EMΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. (43,41%), ΜETROLIFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (32,03%), ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΙ ΠΑΘΗΤ. Α.Ε (69,61%), ΣΤ.ΕΠ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε (99,90%) που δραστηριοποιούνται στον χρηματιστηριακό τομέα ΙΙ.2. Η «CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE S.A.» είναι πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα το Παρίσι Γαλλία. Αποτελεί την βασική εταιρία του ευρύτερου ομίλου CREDIT AGRICOLE. Το δίκτυο της C.A. αποτελείται από υποκαταστήματα και εκτείνεται σε 60 χώρες. Η εταιρία λειτουργεί σαν κεντρικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που εκτελεί στη Γαλλία και στην αλλοδαπή για λογαριασμό δικό του ή λογαριασμό τρίτων πλήρες φάσμα τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και πιστωτικών εργασιών και συντονίζει τον όμιλο ώστε αυτός να ενεργεί σαν μία οικονομική ομάδα στις διαπραγματεύσεις του με τρίτα μέρη, με σκοπό την βελτιστοποίηση της οικονομικής διαχείρισης των κεφαλαίων του και σε αντάλλαγμα, την αναλογική κατανομή των οικονομικών πόρων που συγκεντρώθηκαν με τον τρόπο αυτό. Η CA δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά μόνο μέσω της «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ», που διατηρεί γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/67, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες και σκοπιμότητες που προβλέπονται από το νομοθέτημα αυτό. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της, για το έτος 1999, στην Γαλλία ανέρχεται σε ΕΥΡΩ. ΙΙΙ. Η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων/υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους.

6 6 Στην παρούσα υπόθεση, ως σχετικές αγορές τις οποίες αφορά η γνωστοποιηθείσα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας και οι λοιπές προαναφερθείσες συμφωνίες μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες: α. Η αγορά πρωτασφαλειών ζωής, στην οποία δραστηριοποιείται η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ μέσω των θυγατρικών της (METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ και ΦΟΙΝΙΞ Γ.Α.Ε. Α.Ε.). Το έτος 1999, δραστηριοποιήθηκαν στην εν λόγω σχετική αγορά στην Ελλάδα συνολικά τριάντα τρεις (33) εταιρίες. Οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του εν λόγω κλάδου, για το ίδιο χρονικό διάστημα, είναι η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗΣ, με μερίδιο 23,94%, η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. με 17,85%, η NATIONALE- NEDERLANDEN E.A.A.E. ΖΩΗΣ με 10,95%, η ΑΣΠΙΣ- ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α με 9,89%, Α.L.I.CO με 7,77% και η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ με 3,84%. Το μερίδιο που κατέχει o όμιλος της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ στην εθνική αγορά, μέσω των ασφαλιστικών εταιριών που ανήκουν σ αυτόν ανέρχεται σε 4,15% ( δηλ. 3,83% και 0,32% αντίστοιχα), ενώ η Credit Agricole δεν έχει καμμία δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στην αγορά αυτή. β. H αγορά διαχείρισης κεφαλαίων (Αsset management), στην οποία δραστηριοποιείται η συμμετέχουσα στη συμφωνία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Η παραπάνω αγορά έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων, για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές (αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λπ.). Η αγορά διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτελεί μία έντονα ανταγωνιστική αγορά στην οποία, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το 1998, δραστηριοποιούνται είκοσι εννέα ( 29) εταιρίες από τις οποίες οι είκοσι (20) είναι θυγατρικές τραπεζών, οι πέντε (5) θυγατρικές ασφαλιστικών, οι τρεις (3) είναι κοινές επιχειρήσεις ασφαλιστικών εταιριών με τράπεζες και η μία (1) είναι θυγατρική εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( ΕΠΕΥ). Το μερίδιο που κατέχει ο όμιλος της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ μέσω της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ, ανέρχεται σε 8,73%, για το έτος Στην ίδια αγορά και για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι πέντε μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ είναι η ALPHA ΑΕΔΑΚ, με μερίδιο 14,80%, η INTERTRUST ΑΕΔΑΚ με 10,07%, η ALICO- EUROBANK ΑΕΔΑΚ με 8,09%, η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ με 7,17% και η Α.Τ.Ε. ΑΕΔΑΚ με 4,06%. Σημειώνεται ότι η Credit Agricole δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ούτε στην εν λόγω αγορά. γ. Η αγορά επενδυτικής Τραπεζικής ( Ιnvestment Banking, βλ. σχετικά με τη διάκριση των αγορών στον χρηματοπιστωτικό τομέα ΕΑ 41/1996, 97/1997, 112/1998, 46/ΙΙ/1999 και 54/ΙΙ/1999). H αγορά αυτή περιλαμβάνει την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, θεσμικούς επενδυτές, οργανισμούς (ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία) και επιχειρήσεις (κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων). Οι επενδυτικές επιχειρήσεις θα καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς που καλύπτονται μέχρι σήμερα, πολλές φορές αποσπασματικά, κυρίως από εμπορικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες Venture Capital κ.α. Η δημιουργία νέων επενδυτικών τραπεζών είναι φυσική απόρροια της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, της εντατικοποίησης της επιχειρηματικής δράσης μέσα στην ΟΝΕ και της αλλαγής του επενδυτικού προσανατολισμού ιδιωτών και οργανισμών. Στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής σημαντικό μερίδιο κατέχει η Εurobank με πελάτες μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Επενδύσεων, θυγατρική της συμπράττουσας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ είναι ανενεργός, ενώ ο κύκλος εργασιών που αναλογεί από τις απευθείας δραστηριότητες του αντίστοιχου τμήματος της Τράπεζας είναι ελάχιστος. Από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε ότι και στην αγορά αυτή, η Credit Agricole δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. IV. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Στην υπό κρίση υπόθεση, ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές των πρωτασφαλειών Ζωής και της διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και της επενδυτικής τραπεζικής θεωρείται η ελληνική επικράτεια.

7 7 V.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται μεταξύ άλλων, όταν "...β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή όταν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων". Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, "ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης, στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης". Ο έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης με βάση δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η απόκτηση κοινού ελέγχου περιλαμβάνει και τη μετατροπή αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό. Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η δυνατότητα ματαίωσης της λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση από συγκεκριμένο μέτοχο ή εταίρο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων μετόχων ή εταίρων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου οι εν λόγω μέτοχοι ή εταίροι πρέπει να καταλήξουν σε κοινή συναίνεση για των καθορισμό της εμπορικής επιχειρηματικής πολιτικής της από κοινού ελεγχόμενης επιχείρησης. Ο κοινός έλεγχος μπορεί να έχει τη μορφή: α) είτε της ύπαρξης ίσων δικαιωμάτων ψήφου ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων, β) είτε της ύπαρξης δικαιωμάτων αρνησικυρίας, με την έννοια ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη συγκεκριμένου μετόχου ή εταίρου ή, κατά περίπτωση, του (των) εκπροσώπου(ων) του στα όργανα διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα, όπως ο διορισμός της διοίκησης, η έγκριση του προϋπολογισμού, το επιχειρηματικό πρόγραμμα ή οι επενδύσεις ή άλλα θέματα που είναι σημαντικά στα πλαίσια της συγκεκριμένης αγοράς της κοινής επιχείρησης (χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, νέες σειρές προϊόντων κλπ.), γ) είτε της κοινής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου από δύο ή περισσότερους μετόχους ή εταίρους, ο καθένας από τους οποίους έχει μειοψηφική συμμετοχή, εφόσον οι μειοψηφικές αυτές συμμετοχές, υπολογιζόμενες όλες μαζί, σχηματίζουν πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου, οι δε κάτοχοί τους θα ενεργούν πάντοτε από κοινού κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, πράγμα που μπορεί να προκύπτει είτε από σχετική δεσμευτική (εξωεταιρική) συμφωνία, είτε από τα πράγματα, όπως π.χ. όταν υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων ή εταίρων (προηγούμενη ύπαρξη δεσμών μεταξύ τους, απόκτηση συμμετοχών μέσω συντονισμένων ενεργειών κλπ.), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την κοινή επιχείρηση. Μορφή απόκτησης (μη αποκλειστικού) ελέγχου αποτελεί επίσης και η περίπτωση κατά την οποία η δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής σε μια άλλη επιχείρηση με την έννοια της δυνατότητας ματαίωσης της λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της τελευταίας (κατά τα ισχύοντα στην περίπτωση του κοινού ελέγχου) υπάρχει ως προς ένα μόνο μέτοχο ή εταίρο και όχι ως προς τους (περισσότερους) λοιπούς. (Βλ. σχετική απόφαση ΕΑ 78/ΙΙ/1999 INFO QUEST A.E.B.E. και ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε, καθώς και ΕΑ 79/ΙΙ/1999 INFO QUEST A.E.B.E. και AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS A.T.E.Π.Ε..)

8 8 Τέλος, στην έννοια της απόκτησης ελέγχου εμπίπτουν και οι περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται μεταβολή της διάρθρωσης του έλέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνεται η μεταβολή του κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό καθώς και η αύξηση του αριθμού των μετόχων που ασκούν κοινό έλεγχο (βλ. για όλα τα παραπάνω και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 98/C66/02 σχετικά με την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 66 της , σελ. 5, σημ. 5 επ., 18 επ., 39, 40, καθώς και την ταυτόσημου σχεδόν περιεχομένου προηγούμενη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 94/C385/02, ΕΕ αριθ. C 385 της , σελ. 5 επ.). V.2. Εξάλλου, α) σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 εδ. α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, : «Οι πράξεις συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα το συντονισμό της συμπεριφοράς σε θέματα ανταγωνισμού επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παρ. 2 στοιχ. β» και β) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 εδ. β του ως άνω νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ Α /178/ ): «Η δημιουργία κοινής επιχείρησης η οποία εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχ. β». Κατά την εκτίμηση για την ύπαρξη ή μη συντονισμού της συμπεριφοράς των ασκούντων τον κοινό έλεγχο (μητρικών) επιχειρήσεων ή των μετόχων ή εταίρων, που συνεχίζουν και μετά την δημιουργία της κοινής επιχειρήσεως να παραμένουν στην αγορά, ασκώντας επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπ όψη εάν οι επιχειρήσεις αυτές (ή οι μέτοχοι ή οι εταίροι αυτοί ή επιχειρήσεις του αντιστοίχου ομίλου) ασκούν συγχρόνως σε σημαντική έκταση δραστηριότητες στην αυτή αγορά με την αγορά της κοινής επιχειρήσεως ή σε παραπλήσια από πλευράς προϊόντος αγορά, στενά συνδεόμενη με την αγορά αυτή, καθώς και εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές σχετικές γεωγραφικές αγορές, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των αγορών αυτών (βλ. και ΕΑ 78/ΙΙ/1999 INFO QUEST A.E.B.E. και ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε, καθώς και ΕΑ 79/ΙΙ/1999 INFO QUEST A.E.B.E. και AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS HELLAS A.T.E.Π.Ε..). V.3. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ.1 του ν.703/77, όπως ισχύει απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε μορφής εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή την νόθευση του ανταγωνισμού. VI. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι γνωστοποιηθείσες συμφωνίες αξιολογούνται ως ακολούθως: VI.1. Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (βλ. παραπάνω, υπό Ι.1.) βάσει της οποίας η Credit Αgricole θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ με ποσοστό 6,692%, δεν αποτελεί συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 703/77, καθώς με την εν λόγω συμμετοχή, η Credit Αgricole δεν αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο κατά την λήψη αποφάσεων των καταστατικών οργάνων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ούτε άλλη καθοριστική επιρροή στις δραστηριότητες της τελευταίας. VI.2. Η Σύμβαση-Πλαίσιο (βλ. παραπάνω, υπό Ι.2.) καθορίζει τους γενικούς όρους που διέπουν την συνεργασία που εγκαθιδρύεται με αυτήν μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της C.A. καθώς και τους επιμέρους τομείς συνεργασίας, οι οποίοι εξειδικεύονται στις Συμπληρωματικές Συμβάσεις. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξέταση θα πρέπει να εστιαστεί σε κάθε συγκεκριμένη επιμέρους σύμβαση. VI.3. Όσον αφορά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης μεταξύ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και της PREDICA στον τομέα της συνεργασίας τους στις πρωτασφάλειες ζωής, όπως προβλέφθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση (βλ. παραπάνω, υπό Ι.3.), παρατηρούνται τα εξής:

9 9 Εν προκειμένω, οι ιδρυτικές εταιρείες ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και Predica θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί της κοινής θυγατρικής, διότι, όπως αναφέρθηκε, έχουν προβλεφθεί ίσα δικαιώματα ψήφου και εκπροσώπησης των ιδρυτικών εταιρειών στα όργανα λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά τον χαρακτήρα της κοινής θυγατρικής ως κοινής επιχείρησης (ΚΕ) συγκεντρωτικού ή συμπραξιακού χαρακτήρα, παρατηρούνται τα εξής: Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 εδ. α και β του ν.703/77, όπως ισχύει (βλ. παραπάνω, υπό V.2.), προκειμένου να συντρέχει περίπτωση κοινής επιχειρήσεως με χαρακτήρα συγκεντρώσεως πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις, μια θετική και μια αρνητική : Η θετική προϋπόθεση συνίσταται στην επιτέλεση από την κ. ε. σε μόνιμη (διαρκή) βάση όλων των λειτουργιών μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Η δε αρνητική στην απουσία συντονισμού της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά τη θετική προϋπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι: - Η κοινή επιχείρηση θα στηρίζεται αποκλειστικά στην τεχνική υποστήριξη της Predicα τόσο για την μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, όσο και για επιλογή προμηθευτών, τις τεχνικές για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τις υπηρεσίες marketing και τα συστήματα πληροφορικής. - Σκοπός της κοινής επιχείρησης είναι η πώληση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο αποκλειστικά μέσω του δικτύου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. - Το προσωπικό της θα είναι αποσπασμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη, - Η αρχική διάρκειά της είναι επτά (7) έτη από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πλαισίου. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν πληρούται η ως άνω θετική προϋπόθεση. Όσον αφορά την αρνητική προϋπόθεση, αναμένεται ότι η κοινή επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει σε έμμεσο συντονισμό της ανταγωνιστικής δράσης των ιδρυτικών επιχειρήσεων, όσον αφορά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών. Σκοπός της σύμπραξης με την σύσταση κοινής εταιρίας είναι παροχή ευρύτερου φάσματος τραπεζικών προϊόντων, αλλά και η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού της τραπεζικής αγοράς με ενσωμάτωση της ασφαλιστικής δραστηριότητας εντός της τραπεζικής. Παρόλο που η Predica δραστηριοποιείται μόνο στη γεωγραφική αγορά της Γαλλίας και η Εμπορική Τράπεζα στην Ελλάδα, η Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης των εν λόγω γεωγραφικών αγορών ενόψει της προϊούσας ενοποίησης της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και των εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα που καθιστούν δυνατή τόσο την ελεύθερη εγκατάσταση όσο και τη διασυνοριακή παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Επομένως οι δύο μητρικές επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν δυνητικοί ανταγωνιστές, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις ρήτρες μη ανταγωνισμού που έχουν περιληφθεί στη σχετική σύμβαση. Ο ως άνω συντονισμός αφορά την αποκλειστική πώληση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, αποταμιεύσεων και κεφαλαιοποιήσεων καθώς και προϊόντων ασφάλισης, θανάτου και συντάξεων, στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω του δικτύου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, η οποία δραστηριοποιείται ήδη στο χώρο των ασφαλίσεων μέσω των θυγατρικών της ΜΕΤΡΟROLIFE και ΦΟΙΝΙΞ, επιπλέον δε προτίθεται να δημιουργήσει νέο τμήμα ασφαλιστικών προϊόντων παρεχομένων μέσω τραπεζών, το οποίο θα προβεί στην ενσωμάτωση της ασφαλιστικής δραστηριότητας εντός της τραπεζικής, θα αξιολογεί την πορεία των ανταγωνιστών της, θα καθοδηγεί τις εμπορικές της ενέργειες και θα παρακολουθεί την απόδοση της αναφορικά με τη διανομή των προϊόντων. Από αυτό προκύπτει συντονισμός των δραστηριοτήτων της μιας ιδρυτικής εταιρείας με την εν δυνάμει ανταγωνίστρια της PREDIKA, η οποία θα παραμείνει επίσης στην αγορά της ασφαλίσεως, και μάλιστα θα συνεργάζεται με την υπό ίδρυση κοινή θυγατρική. Εν όψει όλων των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι η ίδρυση της κοινής επιχείρησης εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και CREDIT AGRICOLE, βάσει της προαναφερθείσας σύμβασης πλαισίου, είναι προφανές ότι η κοινή επιχείρηση δεν αποτελεί

10 10 συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 703/77, αλλά σύμπραξη των γνωστοποιουσών εταιρειών και επομένως πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του ν. 703/77. Από την ανωτέρω ανάλυση των μεριδίων που κατέχουν οι συμβαλλόμενες στην σχετική αγορά των πρωτασφαλειών ζωής, προέκυψε ότι, η μεν πρώτη εξ αυτών κατέχει συνολικό μερίδιο 4,15% στην εν λόγω εθνική αγορά, ενώ η δεύτερη δεν δραστηριοποιείται καθόλου στην εθνική αγορά. Συνεπώς, η σύμπραξη των συμβαλλομένων, με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης αποτελεί σύμπραξη ήσσονος σημασίας, καθώς τα σχετικά μερίδια αγοράς είναι κατώτερα του 5%, το οποίο αποτελεί το ποσοτικό κριτήριο που εφαρμόζεται, τόσο σε προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ όσο και σε κοινοτικό επίπεδο [βλ.ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας που δεν εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 81 (πρώην 85) παρ.1 ΣυνθΕΚ, ΕΕ C 372 της , σελ. 3]. Μια όμως σύμπραξη ήσσονος σημασίας, εκ της φύσεώς της, δεν δύναται να περιορίσει αισθητά τον ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1, ούτε χρήζουν περαιτέρω εξέτασης οι επιμέρους όροι αυτής. VI.4. Όσον αφορά τη σύμβαση μεταξύ των εταιρειών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A (βλ. παραπάνω, υπό Ι.4.), παρατηρούνται τα εξής: α) Η πώληση, από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ στην CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ πακέτου μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, δεν συνιστά καθεαυτή συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 703/77, καθώς με την εν λόγω συμμετοχή, η CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ δεν αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο κατά την λήψη αποφάσεων των καταστατικών οργάνων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ούτε άλλη καθοριστική επιρροή στις δραστηριότητες της τελευταίας. β) Η συνεργασία στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών που προβλέπεται στην ως άνω σύμβαση, βάσει του άρθρου 1 αυτής, έχει ως σκοπό να διευκολύνει την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ να έχουν προνομιακή πρόσβαση στις διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τραπεζικές αγορές επενδύσεων και να επιτρέψει στους πελάτες τους να συμμετάσχουν στην Ευρωζώνη, στις διεθνείς τραπεζικές επενδυτικές εργασίες και στα διεθνή προϊόντα. Δυνάμει δε του εδαφίου 1.2. του ως άνω άρθρου της προαναφερομένης συμβάσεως, προβλέπεται ότι οι ως άνω ιδιώτες πελάτες της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με υψηλό εισόδημα θα απολαμβάνουν υπηρεσίες χρηματοοικονομικών προϊόντων σε διεθνείς χρηματαγορές. Σύμφωνα με το άρθρο εδ. γ της ως άνω συμβάσεως, η συνεργασία θα επικεντρώνεται στις διεθνείς τραπεζικές επενδυτικές εργασίες και στις διεθνείς πτυχές των σχετικών συναλλαγών, και δεν θα έχει σχέση με τις εγχώριες ελληνικές επενδύσεις. Ενόψει του ότι η παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα αποτελεί μικρό μόνο μέρος της δραστηριότητας της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και του ότι, από τους άλλους δύο συμβαλλομένους, η μεν ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (θυγατρική της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ) είναι ανενεργός, ο δε όμιλος της CREDIT AGRICOLE (συμπεριλαμβανομένης και της CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εν λόγω συνεργασία είναι ήσσονος σημασίας και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ,. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εξετάσει τις επιμέρους συμβάσεις που θα υπογραφούν στα πλαίσια της ως άνω σύμβασης συνεργασίας, καθώς και τις ενδεχόμενες συμβάσεις σύστασης κοινής εταιρείας, όταν αυτές υλοποιηθούν και γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. VI.5. Τέλος, αναφορικά με τη σύμβαση μεταξύ των ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, INDOCAM, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ (βλ. παραπάνω, υπό Ι.5.), παρατηρούνται τα εξής: α) Η πώληση, από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ στην INDOCAM S.A., θυγατρική εταιρία της CA, πακέτου μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 20% μείον μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ δεν συνιστά καθεαυτή συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4

11 11 παρ. 2 του ν. 703/77, καθώς με την εν λόγω συμμετοχή, η INDOCAM δεν αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο κατά την λήψη αποφάσεων των καταστατικών οργάνων της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ ούτε άλλη καθοριστική επιρροή στις δραστηριότητες της τελευταίας. β) Η συμφωνία για συνεργασία στην διαχείριση κεφαλαίων που περιλαμβάνεται στην ως άνω σύμβαση, προβλέπει ότι οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις θα συνεργάζονται σε αποκλειστική βάση στην Ελλάδα και την Κύπρο, αποκλείοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Η εν λόγω συμφωνία, η οποία έχει τη μορφή της αποκλειστικής συνεργασίας στη γεωγραφική αγορά της Ελλάδος, θα έχει επιπτώσεις στη σχετική αγορά διαχείρισης κεφαλαίων, στην οποία το μερίδιο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ μέσω της ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται στο 8,73%. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι συμβαλλόμενες εταιρείες είναι και εν δυνάμει ανταγωνιστές στη σχετική αγορά της διαχείρισης κεφαλαίων. Εν όψει των ανωτέρω, η υπό κρίση σύμβαση που προβλέπει την παραπάνω συνεργασία σε αποκλειστική βάση για τις συγκεκριμένες περιοχές (Ελλάδα και Κύπρο), έχει ως αποτέλεσμα τον αισθητό περιορισμό του ανταγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, "συμφωνίες, αποφάσεις και περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής, που εμπίπτουν στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, μπορούν να κριθούν, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ολικά ή μερικά ισχυρές, εφ όσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) συμβάλλουν, με εύλογη συμμετοχή των καταναλωτών στην ωφέλεια που προκύπτει, στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, β) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσεις περιορισμούς πέρα από τους απόλυτα αναγκαίους για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών και γ) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της οικείας αγοράς». Εν προκειμένω, με την ανωτέρω συνεργασία, αφενός μεν παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ να προσφέρει νέα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης και επενδυτικών συμβουλών, αφετέρου δε διευκολύνεται η είσοδος της C.A. στην ελληνική αγορά, μέσω του δικτύου διανομής της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η συμφωνία συνεργασίας επιφυλάσσει στους καταναλωτές ικανοποιητικό μερίδιο από τα προκύπτοντα οφέλη, βελτιώνοντας την ποιότητα και το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων. Η ρήτρα αποκλειστικότητας που έχει τεθεί στο άρθρο 11 της Σύμβασης και η οποία προβλέπει την αποκλειστική συνεργασία των συμβαλλομένων στην Ελλάδα και Κύπρο κρίνεται αναγκαία τόσο για την υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης όσο και για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών τους οποίους επιδιώκουν οι συμβαλλόμενοι μέσω της ανωτέρω συνεργασίας. Επιπλέον, ο εν λόγω περιορισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της αγοράς διαχείρισης κεφαλαίων. Επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής στην υπό κρίση συμφωνία, βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 703/77, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 ν.703/77, όπως ισχύει, «Κάθε φορά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκδίδει απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 : α) καθορίζει το χρόνο έναρξης της, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της γνωστοποίησης, β) καθορίζει τη διάρκεια ισχύος της και γ) μπορεί να την εξαρτά από προϋποθέσεις και βάρη». Η Επιτροπή, συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, θεωρεί ότι η χορηγούμενη απαλλαγή θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της υπό κρίση σύμβασης ( ) και ότι η διάρκεια

12 12 ισχύος της μπορεί να συμπίπτει με τη διάρκεια ισχύος της υπό κρίση σύμβασης, ήτοι μέχρι την ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 1. Πιστοποιεί ότι: α. Η σύσταση κοινής επιχείρησης μεταξύ των εταιριών: (α) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και (β) PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE S.A., βάσει της από σύμβασης - πλαισίου μεταξύ των εταιριών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει. β. Η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών: (α) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, (β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ και (γ) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A., που προβλέπεται στην από σύμβαση - πλαίσιο μεταξύ των εταιριών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει. 2. Κηρύσσει ανεφάρμοστη, βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 703/77, ως ισχύει, τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του νόμου 703/77, όπως ισχύει, στην σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, INDOCAM SA, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ, που αφορά τη διαχείριση κεφαλαίων και που προβλέπεται στην από σύμβαση - πλαίσιο μεταξύ των εταιριών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. 3. Η ως άνω, υπό 2, χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η απόφαση εκδόθηκε την 30η Νοεμβρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ).. Ο Πρόεδρος Η Συντάξασα την απόφαση Ηλίας Σουφλερός Αλεξάνδρα Μικρουλέα Η Γραμματέας Αικατερίνη Τριβέλη

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 22η Ιανουαρίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006 Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 28η Μαρτίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΓΕΜΗ 057659404000 σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) EL D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3457, 15.12.2000 1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Αριθμός 365 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης και διανομής μερίσματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης και διανομής μερίσματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο THRACE PLASTICS CO S.A. ΑΡ.ΜΑΕ. 11188/06/Β/86/31 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Με απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 20 ης Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 πμ) (Β Επαναληπτική Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ- ΡΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 06015/006/Β/86/0135) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000286101000 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΓΕΜΗ 6126401000 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27948/06/Β/92/11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 22-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/22-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 1. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων Γενική παρουσίαση Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα