ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012"

Transcript

1 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η' ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ(ΑΕΜ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Επιλογή-εκπαίδευση-αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.περίπτωση δύο τραπεζών.(selection-educationevaluation of human resources in the Greek banking sector.the case of two banks) Χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ανατολική Αττική( E-commerce usage in Eastern Attica) Ανάλυση δεδομένων Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικού γραφείου( Data analysis of an information system for accounting services) Χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή του Εβρου(E-commerce usage in Evros) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης στους Δήμους.Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Ελευσίνας ( E-Government in Municipalities. Case study in Eleusis Municipality) Εξόρυξη δεδομένων ιστολογίου(data mining in blogs) Πληροφοριακό Σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας (Information System in Logistics) αεμ: 9254 Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα(rfid Application in Logistics) Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστικού γραφείου( Accounting Information System) ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ:9363 9/1/2012 MH ΑΕΜ: /1/2012 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011

2 Βιομετικά Συστήματα ασφαλείας.τεχνικές υλοποίησης και εφαρμογές τους.( Biometric Security Systems. Implementation and Applications. ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 Ανάλυση τεχνολογικής συμπεριφοράς στην περιοχή της Καβάλας.(Behaviour analysis in technological aspects in Kavalas' area). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον Δήμο Ξάνθης(E-Government in Municipalities. Case study in Xanthi Municipality). Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνοτροφικής Μονάδας( Information System for Farm) ΜΗ (8854)-(9287) 13/12/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η διεθνής οικονομική κρίση του Η περίπτωση του τουριστικού κλάδου. (The 2008 financial crisis. The case of the tourism industry) ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών. Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές. (Financial analysis of the fish producing sector. Current situation and future prospects) Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. (Corporate governance and corporate social responsibility in Greek banks) Δομές εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε εμπορικές επιχειρήσεις. (Foundations of internal and external audit for commercial firms) Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα την περίοδο ( Τhe Greek banking and finance sector during the period ) ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ (9128)-(9545) 18/11/2011 ΜΗ (9201)-(9202) 15/11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011

3 ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΟΜΔΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ Εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής Διακυβέρνησης από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες.(compliance with Corporate Governance Rules by the Athens Stock Exchange Listed companies) Ανίχνευση επιχειρηματικών διαδικασιών από αρχεία καταγραφών γεγονότων. (Discovering business processes from event logs). Η προσωπική αποτελεσματικότητα ως παράγοντας παρακίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. (Selfefficacy as an entrepreneurship stimulus) Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη σύλληψη και εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών. (Social networks role in capturing and exploiting entrepreneurial opportunities). Επιχειρηματικό σχέδιο για μία λύση της μορφής B2B2C στον κλάδο υγείας. (A Business Plan for a B2B2C solution in health care). Πρότυπα επιχειρηματικών διαδικασιών εκφρασμένα σε γραφικούς διαλόγους. (Graphical modeling of Business Process Patterns). Ελεύθερο λογισμικό στο λογιστικό επάγγελμα. (Free software in the accounting profession.) Διεθνή λογιστικά πρότυπα στον δημόσιο τομέα, δυνατότητες εφαρμογής αυτών, προτεινόμενη χώρα Ελλάδα(International Accounting Stadards in the public sector:the prospect of their implementation,suggested country of sudy:greece) ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011

4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Διαχρονική και συγκριτική ανάλυση αγροτικών συνεταιρισμών (Comparative financial statement analysis of Agricultural Cooperatives, ) Διαχρονική και συγκριτική ανάλυση επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής (Comparative financial statement analysis of the Informatics sector, ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Διαχρονική και συγκριτική ανάλυση τοπικών επιχειρήσεων(αμθ) του ιδίου κλάδου ( Comparative financial statement analysis of local companies, (prefecture of East Macedonia and Thrace) of the same sector, MH ΑΕΜ: /11/2011 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η Ιστορία των χρεοκοπιών της ελληνικής οικονομίας και η σημερινή κατάσταση της( The history of the Greek economy and the current situation) Παρουσίαση και αξιολόγηση του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης (Presentation and evaluation of the Stability and Growth Program ) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια(The characteristic elements of Greek enterprises in the Balkans) Το παρόν και μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο Νομό Λαμίας(The present and the future of agriculture and livestock in the prefecture of Lamia) Πορεία και προοπτικές των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας( Progress and prospects for trade relations between Greece-Germany) ΜΗ (9141)-(9315) 15/11/2011

5 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Μελέτη περίπτωσης στο Νοσοκομείο Κομοτηνής(Medical Information Systems. A case study at the Hospital of Komotini). Ιατρικά Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων.(Medical Decision Support Systems). Kοινωνικοοικονομικοί δείκτες της ποιότητας ζωής των φοιτητών Κομοτηνής.(Socioeconomic indicators of quality of life of students of Komotini) Το μέλλον του ελληνικού τουρισμού στην περίοδο της κρίσης(τhe future of the greek tourism in the period οf crisis) Eπενδυτικές ευκαιρίες στη νέα ελληνική πραγματικότητα(ιnvestment opportunities in the new greek reality) Συγκριτική προσέγγιση ηλεκτρονικών και συμβατικών βιβλιοπωλείων. Προκλήσεις και προοπτικές. (Comparative approach of electronic and conventional bookstores. Challenges and perspectives). Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla. (Development of a portal for undergraduate and post-graduate higher education programs using the Joomla content management system). ΜΗ ΑΕΜ: /1/2012 MH ΑΕΜ:9497 9/1/2012

6 ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημιουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας για το ίδρυμα «Αγία Μαρίνα» με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla. (Development of a website for the "Agia Marina" foundation using the Joomla content management system) Ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων(quality in e- learning and in educational services assessment) Έξυπνο σπίτι, εφαρμογές και διείσδυση στην αγορά(smart home,applications and impact in the market) MH ΑΕΜ:9484 9/1/2012 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε μια σύγχρονη οικονομία, και η ανάγκη ύπαρξης κανόνων προληπτικής εποπτείας και κατασταλτικών ελέγχων από τις εποπτικές αρχές( The risks that banks are facing in the modern economy and the need for the prevention and control on behalf of the supervising authorities) ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λοστικά Πρότυπα(Financial statements according to the International Accounting Standards)(IAS) Διαχρονική και Συγκριτική Ανάλυση Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΚΤΕΛ) Νομών Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας( Comparative financial statement analysis of the Coach Domestic Transport Companies of the prefectures of Kavala,Xanthi and Drama.

7 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Λογιστική παρακολούθηση επιδοτούμενων Πάγιων Στοιχείων(Accounting for Government Grants) ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Χρηματοοικονομική Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης( Financial management of small and medium-sized enterprises (SMEs) during periods of crisis). ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Το σύστημα <<μίας στάσης>> για την ίδρυση εμπορικών εταιριών.στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Καβάλας(Fast track for enterpsrises.elements from the prefecture of Kavala) Η αναγκαιότητα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία των εμπορικών εταιριών.συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τις ελληνικές επιχειρήσεις(the need of the legal reformation of the enterprises.selection and analysis of data from the Greek enterprises) Ο νέος νόμος για τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό και οι συνθήκες της αγοράς μετά την οικονομική κρίση(the new law for the unfair and competition and the labour market conditions after the economic crisis) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και η παρουσίαση της επέμβασής της στην αγορά και τις επιχειρήσεις(selection and analysis of the data and decisions of the Competitiveness commission and its intervention in the labour market) Πληθωρισμός και Ανεργία(Ιnflation and Unemployment) MH ΑΕΜ: /12/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011

8 ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ρόλος του και οι λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και οι μέθοδοι επιλογής τίτλων(the role and operation of Athens Stock Exchange and strategic methods of portfolio formation) Ο ΦΠΑ στα βιβλία Β κατηγορίας- Περιπτωσιακή μελέτη εταιρίας(the VAT in double entry book keeping -Case Study of a particular company) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην ποιότητα της λογιστικής απεικόνισης και ο ρόλος τους σε αναπτυσσόμενες οικονομίες(international Accounting standards and Accounting Quality.The role of international accounting standards in transitional economies) ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Συμπλοιοκτησίες στο Νομό Καβάλας. Τύπος σύστασης - λειτουργία - διαχείρηση - φορολογήση. (Joint ship ownership in the prefecture of Kavala. Incorporation,operation,management,tax ing system) Ο Φ.Π.Α στα ακίνητα και οι λοιποί φόροι που τα επιβάρύνουν(the value added tax(vat) on real estate and the other underling taxes) Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων(evaluation methods for the value of an enterprise) Ανάλυση του πλαισίου, των αρχών της χρηματοδότησης της βιομηχανίας,του εμπορίου και των υπηρεσιών από τις τράπεζες(framework analysis of the industry and trade financing by the banks)

9 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η δομή του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα είδη και μέσα των διεθνών χρηματοδοτήσεων( The structure of the international financial system and the form of internal financing) Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών των εταιριών(corporate Social Responsibility and environmental policies) Είδη και μορφές τιμολογιακών πολιτικών των επιχειρήσεων( Forms of invoices policies of enterprises) Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου για την σύγχρονη εταιρία(the role of the company's governing and their inter-control for a modern company) Μέθοδοι συγχωνεύσεων και εξαγορών των επιχειρήσεων(methods for merger and buyout of enterprises) Οι μέθοδοι αποτίμησης των μετοχών με το μοντέλο CAPM και APT(Evaluation methods of shares with the model of CAPM and ART) Η θεσμική διάσταση του χρηματιστηρίου, τα θεσμικά του όργανα και οι τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου(the institution of the market its instruments and the ways of increasing the sharecapital) Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στους χώρους παροχής γευμάτων στον Ν. Καβάλας. (The impact of economic crisis in restaurants and other food places, in the area of Kavala). MH ΑΕΜ: /11/2011 MH (8419)-(8501) 14/12/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /12/2011

10 ΚΡΗΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΗΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης των πολιτιστικών δρώμενων στην Καβάλα με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla(Development of a portal for the Kavala's cultural events using the Joomla content management system) Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης των αξιοθεάτων θρησκευτικού χαρακτήρα της Καβάλας με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla(Development of a portal for the Kavala's religious sights using the Joomla content management system ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανταπόκριση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Λογιστικής (Α.Ε.Ι) στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.( The response of the academic courses of higher education accounting departments on moderns business needs) ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η ανάγκη για αλλαγή στην λογιστική εκπαίδευση. Μια έρευνα στους εκπαιδευτικούς της Λογιστικής.(The need for a change in accounting education.an empirical research in field academics) ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιολόγησης στα προπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων Λογιστικής(The design and implementation of an integrated evaluation plan of undergraduate programs of accounting departments

11 Η επίδραση στις προσδοκίες των σπουδαστών των τμημάτων Λογιστικής(ΑΕΙ) από τα εισαγωγικά ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μαθήματα Λογιστικής(The impact of introductory accounting courses on the expectations of accounting department students Η ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ σχέσεις(gender equality and labor ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ relations) Η νομοθεσία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο εργασιακό περιβάλλον και ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ προγράμματα για την ενσωμάτωση ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τους(work legislation for people with special needs and integration programmes) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Το νομικό- θεσμικό πλαισιο και η ασφάλεια των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο(law-legal framework and safety of electronic commerce transactions) Η δικαιοπρακτική ικανότητα και ανηλικότητα. Διακρίσεις(Legal capacity of minors.distinctions) Ποινική και αστική ευθύνη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών(criminal and civil liability of the boards of directors of the commercial companies capital. " 2005/2010 : Η επιπτώσεις στην κερδοφορία των Ελληνικών τραπεζών από την εφαρμογή των I.F.R.S." ( Impact on profitability of Greek banks of the application of IFRS) MH ΑΕΜ :8400 8/12/2011 MH ΑΕΜ:795 13/1/2012 ΜΠΟΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η έμμεση φορολογία στην Ελλάδα : Εξέλιξη, αξιολόγηση και ενδεχόμενη αναμόρφωση.(the indirect taxation in Greece:development,evaluation,and potential reform) Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στη χώρα μας.(economy and tax evasion in our country) ΜΗ ΑΕΜ:9087 8/12/2011 ΜΗ (8242)-(8043) 12/12/2011

12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Οι παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και αγοράς που εμποδίζουν την ανάπτυξη, εξέλιξη και αναγέννηση της Ελλάδας( The vulnerabilities of the Greek economy,society and market that prevent the development,evolvement and rebirth of Greece). ΜΗ (9325)-(9373) 30/11/2011 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η συντήρηση ενός χρεοκοπημένου οικονομικού μοντέλου στην χώρα μας και οι επιπτώσεις του στην ελληνική επιχειρηματικότητα(the preservation of a bankrupted economic model in Greece and its consequences on Greek enterpreneurship) ΜΗ (9524)-(9486) 30/11/2011 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η επιχειρηματικότητα και οι προοπτικές ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στον νομό Καβάλας(Enterpreneurship and prospects of founding new companies in the prefecture of Kavala) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόμος και οι προοπτικές βελτίωσης του μηχανισμού προώθησης των παραγωγικών επενδύσεων στην χώρα μας.(the new development law and the prospects of improving the mechanism for encouraging productive investments in Greece) Η Ελληνική επιχείρηση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης: που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις(greek companies in front of the consequences of the economic crisis: where do the recent developments lead?) Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας - φορολογία αυτής. (Omorrythmis company analysis - taxation of this). ΜΗ (7954)-(9271) 15/11/2011 ΜΗ (8858)-(9412) 7/12/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011

13 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποσβέσεις τρίτης κατηγορίας - επηρεασμός αποτελέσματος. (Depreciation of third class - effect). Η πορεία του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτέχνη( The course of the accountanttax consultant profession) Οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στην κρίση που διακατέχει την χώρα μας(the affects of the tax avoidance in the Greek crisis) Προτάσεις για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα(suggestions for a fair tax system) Ο ρόλος του λογιστή - φοροτέχνη ως συνεργάτη του υπουργείου οικονομικών(the role of accountant-tax consultant as a collaborator of the economics Ministry) Το παρεμπόριο και η παραοικονομία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης(the underground economy in relation to the financial crisis) Οι επιπτώσειςτης οικονομικής κρίσης στον τραπεζικό τομέα( The impact of the current financial crisis on banking sector) Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου με στόχο τη διερεύνηση του εθισμού των φοιτητών στη χρήση του διαδικτύου(statistical analysis of questionnaire aimed to investigate students' addiction in Internet use) Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου με στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον ξενοδοχειακό κλάδο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης(Statistical analysis of a questionnaire aimed to investigate the effects of the economic crisis in the hotel industry in the region of Eastern Macedonia and Thrace) MH (9292)-(9186) 21/11/2011 MH ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ (9146)-(9269) 7/12/2011

14 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Πελάτες τραπεζών και οικονομική κρίση.(βanks' customers and economic crisis) MH (9546)-(9313) 14/11/2011 Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων(Introduction in Game Theory) MH ΑΕΜ: /11/2011 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Εισαγωγή στην Οικονομετρία(Introduction in Econometrics) Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Μία στατιστική μελέτη. (Certified Public Accountant-A statistical approach) Νέοι και αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ( Youth and occupation search in Greece and abroad) Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Επιδράσεις της οικονομικής κρίσης.( The sports activities of the youth-affects of the economic crisis MH ΑΕΜ: /11/2011 MH (9256)-(9471) 15/11/2011 MH (9445)-(9289) 14/11/2011 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Η διασκέδαση των φοιτητών στην Καβάλα Επιδράσεις της οικονομικής κρίσης.(the entertainment of the students in the city of Kavala-Affects of the economic crisis) MH /11/2011 ΣΤΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η χρήση των εργαλείων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από τις επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδύσεων(the use of financial analysis tools by greek businesses in selecting strategies and setting investment plans) Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων του Νομού Καβάλας(The crisis's impact on investments of bisinesses in Municipality of Kavala)

15 ΣΤΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ Καβάλας(The impact of the international economic crisis on the consumption of products and services by the students of the TEI of Kavala) ΣΤΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Bαθμός ικανοποίησης των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους ΟΤΑ(The citizens' perceived degree of satisfaction for Local Governments services ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ Συγκριτική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων του κλάδου υγείας(comparative financial statement analysis for health sector corporations) ΜΗ (9091) -(9294) 6/12/2011 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΤΟΠΤΣΗ ΘΕΟΦΙΛΙΤΣΑ Εξέλιξη καταναλωτικής πίστης-παράγοντεςπροοπτικές(consumer credit evolution- Factors-Persectives ) Ίδρυση και Λειτουργία Α.Ε(A.C Foundation and function) Κοστολογικά συστήματα-κοστολόγηση έργου( Costing systems-project costing) Το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή - εξέλιξη-προοπτικές(chartered accountant's job-evolution-perspectives) Λογιστικές εργασίες μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ(Accounting operations to convert LTD to AC) Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας.μελέτη περίπτωσης στον τραπεζικό χώρο(emotional intelligence at work.case study in banking) ΜΗ (8305)- (8988) 29/11/2011 ΜΗ ΑΕΜ:8806 6/12/2011 ΜΗ ΑΕΜ:9164-(9380) 7/12/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ /11/2011 MH ΑΕΜ: /1/2012

16 ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τα Φορολογικά παραστατικά που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση - Διακίνηση αγαθών και η θεώρηση τους(tax documents that are used for pricing-movement of goods and attestation) Η χρηματοδοτική μίσθωση στη μέγγενη της οικονομικής κρίσης, μια ερευνητική προσέγγιση. (The financing lease in the grip of economic crisis, an empirical approach). Ο φόρος εισοδήματος στην Ελλαδα και Τουρκία, μια συγκριτική μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. (The income tax in Greece and Turkey, a comparative study in the existing bibliography). Η μετατροπή μιας ατομικής, μιας προσωπικής εταιρίας και μιας ΕΠΕ σε ΑΕ.Νομολογία και αξιολόγηση του εγχειρήματος με οικονομικά κριτήρια.(μerging companies and converting them into S.A. Jurisprudence and evaluation with economic criteria. Έλεγχος Α.Ε (στάδια ελέγχου - πιστοποιητικό ελέγχου - συμπεράσματα)(audit phases,procedures,interest conflicts) Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Παραβάσεις-φορολογικά πρόστιμα και κυρώσεις. Φοροδιαφυγή-αντιμετώπιση τηςεπιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία(violations-fines and ratifications of taxes. Tax evationsconfronting-impact at Greek economy) ΜΗ ΑΕΜ:6545 8/12/2011 ΜΗ (9404)-(9188) 21/11/2011 ΜΗ (8589)-(9055) 29/11/2011 ΜΗ (9252)-(8869) 10/11/2011 ΜΗ ΑΕΜ:9426 2/12/2011 MH ΑΕΜ: /12/2011

17 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Στρατηγικές μάρκετινγκ στον Δημόσιο Τομέα : Η περίπτωση των Περιφερειών (Marketing strategies in Public Sector: The case of Regions). MH ΑΕΜ: /12/2011 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Στρατηγικές μάρκετινγκ στον Δημόσιο Τομέα : Η περίπτωση των Δήμων (Marketing strategies in Public Sector: The case of Municipalities). ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Στρατηγικές μάρκετινγκ στον Δημόσιο Τομέα : Η περίπτωση των νοσοκομείων (Marketing strategies in Public Sector: The case of Hospitals). ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Στατιστική μελέτη-παρουσίαση των πρωτοεισερχομένων φοιτητών των τμημάτων ΤΕΙ. (Statistical analysis and presentation of Technological Educational Department first year students). ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Συγκριτική στατιστική ανάλυση της μελισσοκομικής παραγωγής της Ελλάδας. (Comparative statistical analysis of Greek apiarian production). MH ΑΕΜ: /12/2011 ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Στατιστική ανάλυση των προϋπολογισμών των ελληνικών ΤΕΙ. (Statistical analysis of Greek Technological Educational Department budgets). ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Στατιστική ανάλυση των λογιστικών γραφείων Ηρακλείου Κρήτης(Statistical analysis of accountancy business at Iraklio Crete)αεμ 9432 ΜΗ ΑΕΜ: /11/2011

18 ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Eξέλιξη των φωτοβολταικών συστημάτων στην ελλάδα(development of solar energy systems in Greece) Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις(investigating the factors that influence purchase behavior) Η καινοτομία ως μέσο ανάπτυξης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων(innovation as a tool for the development of Greek SMEs) H αποδοχή της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου:μια ανάπτυξη των υπαρχόντων εννοιολογικών πλαισίων(e-commerce acceptance:an extension of the existing models) Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στους βασικούς οικονομικούς δείκτες της Ελληνικής οικονομίας ( The impact of the economic crisis on the basic economic indexes of the Greek economy) Ο ρόλος του ΔΝΤ στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, συμβολή και επιδράσεις στην νομισματική σταθερότητα. ( The role of the international monetary fund world and economic environment incontribution and effects on monetary stabilty). Συστήματα ERP η χρήση του ERP στην διαχείριση των τραπεζικών δεδομένων. ERP(Enterprise resource planning) systems use of ERP in the management of data bank. MH ΑΕΜ: /12/2011 MH ΑΕΜ:9299 1/12/2011 MH ΑΕΜ: /11/2011 ΜΗ ΑΕΜ: /12/2011 ΜΗ ΑΕΜ:9873 3/12/2011

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 205 ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα/Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Όνομα πατέρα : ΦΩΤΙΟΣ Όνομα μητέρας : Ελισάβετ Τόπος γέννησης : Αρσένι Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τόπος κατοικίας : Απαμείας 2, Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ: 2. 3. ΠΤΥΧΙΟ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα