ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012"

Transcript

1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πληροφοριακό Σύστημα Οινοποιίας. Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης Βαρβαγιάννη (Information System for Winery. Case study for Barbayannis company). Ελεύθερος χρόνος και Διαδίκτυο (Leisure and Internet). Η ΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος οινοποιίας. Σχεδίαση και παραμετροποίηση στις ανάγκες της. Ανάλυση δεδομένων από τις εκροές του συστήματος. Η χρήση του ελεύθερου χρόνου σε συνάρτηση με το Διαδίκτυο. Οι δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν με κύρια απειλή την εξάρτηση. Η συμβολή της ενημέρωσης και επικοινωνίας. ΣΤΟΧΟΙ Η προσαρμογή ενός τυπικού Π.Σ. στις ανάγκες συγκεκριμένου τύπου επιχείρησης. Η ανάλυση των υποσυστημάτων από τα οποία αποτελείται. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων τόσο του λογιστικού όσο και του εξωλογιστικού κυκλώματος για την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων. Η ανάδειξη της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ ελεύθερου χρόνου και Διαδικτύου με την πραγματοποίηση σχετικής έρευνας.

2 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Νομού Κορινθίας (The use of Information and Communications Technology - ICTs by SMEs in the Prefecture of Corinth). Η Τηλεργασία και η αποδοχή της από τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της περιοχής (Telework and its acceptance by the workers and enterprises in the Kavala 's area).. Τεχνικές για την υλοποίηση συστήματος φορολόγησης συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου (Techniques for implementation of a taxing system for e-commerce transactions). Οφέλη και χρήση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εμπόδια στη χρήση, Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικού εμπορίου, οι επιπτώσεις, ποσοτική έρευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων και με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ιστορική αναδρομή, Υπηρεσίες- Υλοποίηση και Επίδραση της τηλεργασίας, Οικονομικές-διοικητικέςκοινωνικές και νομικές πτυχές της τηλεργασίας, Ελληνική πραγματικότητα και παγκόσμιες εξελίξεις, Έρευνα, ανάλυση των δεδομένων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εξέλιξη, Πλαίσιο ηλεκτρονικής ανάπτυξης, μορφές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο, Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών, Φορολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών κατάρτισης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και γενικότερα των νέων τεχνολογιών. Η διείσδυση της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις καθώς και η στάση των εργαζόμενων στο ενδεχόμενο εφαρμογής της. Σχεδίαση συστήματος προσομοίωσης φορολόγησης για την διασφάλιση δίκαιης φορολόγησης συναλλαγών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

3 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ηλεκτρονικό εμπόριο και Διασκέδαση (E-commerce and entertainment). Η εξέλιξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ηλεκτρονικές δράσης, διασκέδαση με τη χρήση εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου, έρευνα και αποτελέσματα της. Η συμβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου στη διασκέδαση με την πραγματοποίηση σχετικής έρευνας. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πληροφοριακό Σύστημα Επιμελητηρίου. Μελέτη περίπτωσης επιμελητηρίου Χαλκιδικής (Chamber Information System. Case Study Halkidiki' s chamber). Ασφάλεια συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου (Security e-commerce transactions). Ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος επιμελητηρίου. Περιγραφή των υποσυστημάτων Διαχείριση Μητρώων, Οικονομική Διαχείριση, Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων, Διαχείριση Εκλογικών καταλόγων, Στατιστική Ανάλυση, Εσωτερική Διοίκηση, Ταχυπληρωμή, Ολοκληρωμένη Εφαρμογή, Ηλεκτρονικής Διοίκησης - Διαχείρισης Εγγράφων, Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εξέλιξη, Πλαίσιο ηλεκτρονικής ανάπτυξης, μορφές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου, Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών, Έρευνα για την συμπεριφορά των συναλλασσόμενων στο Ηλεκτρονικό Η ανάλυση απαιτήσεων για ένα τυπικό πληροφοριακό σύστημα επιμελητηρίου και η περιγραφή των αναγκών των επιμέρους υποσυστημάτων του. Η αποτύπωση της συμπεριφοράς των συναλλασσόμενων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο με άξονα το ακανθώδες θέμα της ασφάλειας.

4 Εμπόριο. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΣΟΦΙΑ Συστήματα ERP και η δυνατότητα εξόρυξης γνώσης από δεδομένα τους (ERP systems and their potentiality for data mining). Μελέτη του επιχειρησιακού χρηματοοικονομικού μοντέλου των εταιριών παροχής υπηρεσιών διαδραστικής τηλεόρασης. Νέες προοπτικές κερδοφορίας( Study of the business financial model of interactive tv services. Profit prospects) Μελέτη του επιχειρησιακού χρηματοικονομικού μοντέλου Εισαγωγή στα Συστήματα ERP. Παρουσίαση Βασικών Υποσυστημάτων (modules) τους. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. Εξόρυξη Δεδομένων. Η εξόρυξη της γνώσης που παράγεται από τα συστήματα ERP. Ο σπουδαστής θα πρέπει μελετήσει, να αξιολογήσει και να αποτυπώσει το χρηματοοικονομικό μοντέλο εφαρμόζεται από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαδραστικής τηλεόρασης. Η μελέτη θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να καλύπτει όλους τους παράγοντες κόστους και κερδοφορίας σε όλα τα τμήματα της αγοράς, να περιέχει ιστορική ανασκόπηση και να καταλήγει σε προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης. Ο σπουδαστής θα πρέπει μελετήσει, να αξιολογήσει και να αποτυπώσει το Παρουσίαση των δυνατοτήτων των συστημάτων ERP και σύγκριση τους με βάση τα εργαλεία εξόρυξης γνώσης που παρέχουν.

5 ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ των εταιριών παροχής λογισμικού ως υπηρεσία με την τεχνολογία νέφους.νέες προοπτικές κερδοφορίας(study of the business financial model of software as a service companies based on cloud computing. Profit prospects) Ο εσωτερικός έλεγχος και η εταιρική διακυβέρνηση μετά το Ν.3873/2010 (Internal Audit and Corporate Governance in Greece after L.3873/2010) χρηματοοικονομικό μοντέλο εφαρμόζεται από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις παροχής λογισμικού ως υπηρεσία μέσω της τεχνολογίας του νέφους. Η μελέτη θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να καλύπτει όλους τους παράγοντες κόστους και κερδοφορίας σε όλα τα τμήματα της αγοράς, να περιέχει ιστορική ανασκόπηση και να καταλήγει σε προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης Η εργασία θα περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και των οργάνωση των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου από τις υπόχρεες σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου εταιρίες. Να υπάρξει μια εμπειρική καταγραφή της δομής και λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων, Επιτροπών ΔΣ και των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών από μέρους των εισηγμένων εταιριών σήμερα.

6 ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η διεθνής οικονομική κρίση του Η ελληνική εμπειρία. (The 2008 global financial crisis. The Greek experience) Η εργασία θα καλύπτει τις οικονομικές συνθήκες όπως καταγράφηκαν κατά την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση του Θα περιγράφει τις συνέπειες της κρίσης αναλύοντας το βασικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας με εξειδίκευση στην ελληνική εμπειρία. Να καταγραφούν οι λόγοι που οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική κρίση και να απεικονιστεί αυτή σε χρηματοοικονομικά μεγέθη. Να επιδιωχτεί να καταγραφούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη δυνατότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ξεπερνά ανάλογες κρίσεις και να ανασχέσει μελλοντικές.

7 ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη σύλληψη και εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών Social networks role in capturing and exploiting entrepreneurial opportunities Η εργασία φιλοδοξεί να αναλύσει το ρόλο των κοινωνικών δικτύων τόσο στη σύλληψη όσο και στην εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών. Η ανάλυση αυτή συνίσταται στην εξέταση της ισχύος των σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών, μάνατζερ και επιχειρηματικών δικτύων. Εξετάζεται επίσης και ο παράγοντας της αντίληψης των επιχειρηματικών ευκαιριών ως επεξηγηματική συνιστώσα. Θα συλλεχθούν δεδομένα μέσα από μία πρωτογενή έρευνα με ερωτηματολόγιο, τα οποία στη συνέχεια θα αναλυθούν με στατιστικές τεχνικές. Ο έλεγχος των παρακάτω υποθέσων μέσω πρωτογενούς έρευνας: 1) Επίδραση του πλήθους των αναγνωρισμένων ευκαιριών 2) Επίδραση της προηγούμενης επιχειρηματικής εμπειρίας Επίδραση των κοινωνικών δικτύων

8 ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Μέτρηση ικανοποίησης από την εκπαιδευτική διαδικασία στο τμήμα Λογιστικής Measuring satisfaction from the learning processes for the department of Accountancy, Η εργασία διερευνά τις βασικές διαστάσεις ικανοποίησης των σπουδαστών του τμήματος ( Μαθήματα - Πρόγραμμα μαθημάτων, Εγκαταστάσεις, Διδασκαλία, Εικόνα - Αγορά εργασίας) μέσω ερωτηματολογίου. Για την ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθεί ειδικό, εύχρηστο λογισμικό μέτρησης ικανοποίησης που στηρίζεται πάνω σε πολυμεταβλητές στατιστικές μεθόδους και βαθμωτή ανάλυση παλινδρόμησης. Τέλος, τα δεδομένα θα συγκριθούν με αντίστοιχα δεδομένα παρελθόντων ετών. 1) Αποτίμηση επιπέδου ικανοποίησης ανά κριτήριο αλλά και συνολικά 2) Αποτίμηση διαχρονικής εξέλιξης δεικτών ικανοποίησης 3) Σχεδιασμός διαγραμμάτων δράσης και βελτίωσης για το τμήμα ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management Οι ενεργητικές τεχνικές μάθησης αναφέρονται σε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας πέρα από το κλασσικό μοντέλο των διαλέξεων. Η εργασία αυτή θεωρεί το ρόλο του εισηγητή σύμφωνα με αυτές τις πρακτικές και περιγράφει τις δυνατότητες και το περιβάλλον εφαρμογής τους για το ειδικό 1) Καταγραφή τεχνικών ενεργητικής μάθησης 2) Αξιολόγηση καταλληλότητας τεχνικών για το αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων 3) Ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού

9 αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα της εργασίας επίσης αποτελεί και η ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. περιεχομένου ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Προσομοίωση και ηλεκτρονική εκπαίδευση στη Διοίκηση επιχειρήσεων Simulation and e-learning for Management Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζεται υπολογιστικά, και πιο συγκεκριμένα περιβάλλοντα προσομοίωσης για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τέτοιες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δείχνουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το κρίσιμο στοιχείο αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τις συνιστώσες εκείνες της σχεδίασης οι οποίες συμβάλλουν όχι μόνο στην παραγωγή ενός ελκυστικού προϊόντος λογισμικού, αλλά και στην εκμάθηση των διδακτικών στόχων. Προς επίρρωση αυτής της προσπάθειας, στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει μία 1) Ανάδειξη της συνέργειας υπολογιστικής υποστήριξης και διδασκαλίας 2) Σχεδιάση αρχέτυπης εφαρμογής για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

10 αρχέτυπη σχεδίαση προϊόντος που θα αφορά το αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Λογισμικό εξόρυξης διαδικασιών. Παρουσίαση και εφαρμογές. Process Mining Software and its applications Η εργασία εστιάζει πάνω σε ειδικευμένο λογισμικό για την εξόρυξη διαδικασιών, έναν σχετικά νέο ερευνητικό τομέα ο οποίος ορίζεται ανάμεσα στην υπολογιστική νοημοσύνη και την εξόρυξη δεδομένων και στη μοντελοποίηση και ανάλυση των διαδικασιών. Στα πλαίσια της εργασίας γίνετια παρουσίαση του λογισμικού και υλοποιούνται κάποιες εφαρμογές επεξηγηματικού χαρακτήρα 1) Παρουσίαση του ερευνητικού τομέα της εξόρυξης διαδικασιών και των εφαρμογών του 2) Τεκμηρίωση λειτουργιών μέσω εφαρμογών επεξηγηματικού χαρακτήρα

11 ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Πρόβλεψη φορολογικών δηλώσεων για έλεγχο με την χρήση νεύρο-ασαφών μεθόδων. Forecasting tax auditing by neuro-fuzzy techniques. ΜΗ Ο στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει την αποτελεσματικότητα ενός νευρο-ασαφούς επαγωγικού συστήματος στην πρόβλεψη της επιστροφής φόρων, η οποία μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο ελέγχου. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί σε ένα δείγμα 600 στοιχείων, και περιλαμβάνει τη χρήση ενός προσαρμοστικού νευροασαφούς συστήματος, το οποίο παραμετροποιεί αυτόματα τις παραμέτρους ενός νευρωνικού δικτύου. Στοιχεία εισόδου θα αποτελούν μεταβλητές όπως το φορολογητέο εισόδημα, οι μειώσεις φόρου, οι μειώσεις εισοδήματος κτλ ενώ στην έξοδο του το σύστημα θα προβλέπει αν μία περίπτωση αξίζει περαιτέρω έλεγχο. 1) Κατασκεύη μοντέλου για βελτιωμένες επιδόσεις πρόβλεψης 2) Πειραματικά δεδομένα σε πραγματικά στοιχεία

12 ΔΟΜΔΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών πριν και μετά την εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων (Financial Statements for listed Greek Companies before and after the introduction of IAS) Αλλαγές και συγκριτική μελέτη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων πριν και μετά την εισαγωγή των ΔΛΠ. Μελέτη, Σύγκριση, Ποιοτική και ποσοτική Ανάλυση ΔΟΜΔΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ Οργάνωση, Ίδρυση, λειτουργία ξενοδοχειακών. Επιχ. ΟΕ σε βιβλία Γ Κατηγορίας από Λογιστικής, Φορολογικής, Νομικής άποψης (Operation and management in hotel Companies keeping C Class Book Of Accounting, Tax, Legal ASPECT) Μελέτη ολης της διαδικασίας οργάνωσης και διοίκησης Μελέτη, Σύγκριση, Ποιοτική και ποσοτική Ανάλυση

13 ΔΟΜΔΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής επιχείρησης. Οι βασικοί αριθμοδείκτες και οι απεικονίσεις τους. Εφαρμογή σε συγκεκριμένη επιχείρηση με πρόσφατα δεδομένα(financial statements analysis for industrial and commercial enterprises. The key ratios and their calculations. Case study at a specific enterprise) Διαχρονική και συγκριτική ανάλυση αγροτικών συνεταιρισμών (Comparative financial statement analysis of Agricultural Cooperatives, ) Διαχρονική και συγκριτική ανάλυση τοπικών επιχειρήσεων(αμθ) του ιδίου κλάδου ( Comparative financial ΜΗ Ελεγκτική ανάλυση και εφαρμογή αριθμοδεικτών, case study σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Μελέτη, σύγκριση, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση.

14 statement analysis of local companies, (prefecture of East Macedonia and Thrace) of the same sector, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Απαλλαγές από το Φ.Π.Α- Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου(exemptions of VAT - Investigating the results) Σύγκριση φορολογικών συστημάτων Ελλάδας- Εσθονίας(Taxation systems Greek vs Estonian) Θεωρητική προσέγγιση του Νόμου ΦΠΑ ως προς τις απαλλαγές. Διεξαγωγή έρευνας, με συμπλήρωση ερωτηματολογίων, για την γνώμη των καταναλωτών ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Περιγραφή των φορολογικών συστημάτων των δύο χωρών. Συγκρισή τους. Ομοιότητες-Διαφορές. 1.Κατανόηση των απαλλαγών του ΦΠΑ 2.Αποτελεσματικότητα μέτρου Κατανόηση των φορολογικών συστημάτων των δύο χωρών. Συγκρισή τους ώστε να συμπεραίνουμε ποιο είναι το καλύτερο(αποφέρει τα περισσότερα έσοδα με το μικρότερο κόστος).

15 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός του 2012 Προτάσεις περιστολής δαπανών και αύξησης εσόδων. The Greek state budget for Proposals to reduce costs and increase revenue. Παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού του Διερεύνηση και επισήμανση δυνατοτήτων περιστολής ή και κατάργησης δαπανών με όσο το δυνατό μικρότερες κοινωνικές επιπτώσεις. Προτάσεις αύξησης εσόδων επίσης με κοινωνικά κριτήρια. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οι συνέπειες της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονομίας στην απασχόληση. The consequences of the debt crisis of the Greek economy in employment. Οι προοπτικές των επιχειρήσεων του κλάδου της Οινοποιείας στο Νομό Δράμας. The prospects of the industry of wineries in the prefecture of Drama. Παρουσίαση των συνεπειών της κρίσης χρέους στην αγορά εργασίας. Διερεύνηση των επιπτώσεων σε απασχόληση, μισθούς, κοινωνικές παροχές καθώς και στην ανεργία. Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου Οινοποιείας στο Νομό Δράμας. Διερεύνηση των μελλοντικών εξελίξεων στον κλάδο και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του.

16 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Το ελβετικό τραπεζικό σύστημα σχετικά με την προστασία του απορρήτου των καταθέσεων. The Swiss banking system on the confidentiality of deposits. Η οικονομική ανάπτυξη της Σάμου και οι προοπτικές του κλάδου της Οινοποιείας της. The growth of Samos and the prospects of the industry's wineries. Παρουσίαση και διερεύνηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του ελβετικού τραπεζικού συστήματος με έμφαση στην προστασία του απορρήτου των καταθέσεων καθώς και σε διμερείς διακρατικές συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα. Παρουσίαση της τοπικής οικονομίας της Σάμου. Διερεύνηση των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης του νησιού με έμφαση στον κλάδο της Οινοποιείας. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Συγκριτική μελέτη της χρήσης των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων μεταξύ των φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. (Comparative study of the use of digital social networks among students of TEI of Kavala and the Democritus University of Thrace). Οι απαιτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι η καλή γνώση του SPSS και των βασικών στατιστικών μεθόδων καθώς και η καλή γνώση των ψηφιακών δικτύων, όπως είναι το facebook, twitter, google+, κτλ. Σκοπός της πτυχιακής είναι να διερευνήσει και να συγκρίνει τη χρήση τους από του φοιτητές των Σχολών του ΤΕΙ Καβάλας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

17 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός και οι επιδράσεις στην εθνική οικονομία. (Alternative forms of tourism, ecotourism, tourism and the effects on national economy.) O αγωγός Burgas Αλεξανδρούπολη και οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών(alexandroupolis' Burgas and the views of local communities) ΜΗ Οι απαιτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι η καλή γνώση των αρχών της μακροοικονομίας. Ρόλος και σημασία του αγωγού. Η θέση του στο ενεργειακό παιχνίδι της ευρύτερης περιοχής. Η σημασία για την ελληνική και βουλγαρική οικονομία. Οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών με την υλοποίηση σχετικής εμπειρικής έρευνας. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσει τον ρόλο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην εθνική οικονομία, ιδιαιτέρα στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

18 ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η μετανάστευση νέων και η οικονομική κρίση. Η περίπτωση των νέων της περιοχής της Κοζάνης(Migration of youth and the economic crisis. The case of kozani-region) Πράσινη Ανάπτυξη(Green development) Λαθρομετανάστευση και τοπικές κοινωνίες(illegal migration and local communities) ΜΗ Ορισμός του φαινομένου Brain-Drain. Αιτίες του φαινομένου και συνέπειες. Το προφιλ των νέων που μεταναστεύουν. Πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας. Ανάλυση του τρόπου μα τον οποί η πράσινη ανάπτυξη συμβάλει στην πραγματοποίηση επενδύσεων και στην οικονομική μεγέθυνση. Γιατί μπορεί αυτή να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο κυρίαρχο υπόδειγμα? Έννοια και έκταση του φαινομένου. Επιπτώσεις στην οικονομία και κοινωνία. Η πολιτική της ΕΕ και η κατάσταση στην Ελλάδα. Πώς αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες το θέμα? Εμπειρική έρευνα. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας(the young Περιγραφή της παρούσας κατάστασης της αγοράς εργασίας. Δυσκολίες απορρόφησης των αποφοίτων. Πολιτικές βελτίωσης των προοπτικών.

19 ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ graduates of higher education and their absorption by the labor market) Ξένες άμεσες επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία(foreign direct investments and their impact on the Greek economy) Ανάλυση των άμεσων ξέων επενδύσεων στην Ελλάδα. Νομοθετικό πλαίσιο και επιδράσεις στην οικονομία. Στόχος του θέματος είναι να μελετηθούν και να αναλυθούν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και οι όποιες επιδράσεις στην οικονομία (ΑΕΠ, απασχόληση). ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η ανεργία στην Ελλάδα και οι πολιτικές αντιμετωπισής της(unemployment in Greece and the policies of confrontation) Ανάλυση της πορείας της ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και των πολιτικών αντιμετώπισής της. Στόχος του θέματος είναι να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της επίδρασης των πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας σε αυτήν. ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μάθηση εν κινήσει. Χρήση και αποδοχή Έξυπνων κινητών και Μικροεφαρμογών από τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και πιθανή παροχή. Mobile Learning. The use of smartphones and mobile applications by students of Accountancy Department. Στο συγκεκριμένο θέμα θα μελετηθεί η αποδοχή και χρήση των smartphone και Mobile Applications προκειμένου να ελεγθεί αν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για παροχή Mobile Learning από το Τμήμα Λογιστικής Να ελεγθεί αν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για παροχή Mobile Learning από το Τμήμα Λογιστικής

20 ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μοντέλα μαθητύπων εκπαιδευόμενων. Καταγραφή των μαθητύπων των φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας Learning style models. Research on the Kavala Institute of Technology students learning style. Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας μη κερδοσκοπικού οργανισμού με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla Dynamic web-page development with Joomla Content Management System. Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla(Development of a portal for undergraduate and postgraduate higher education programs using the Joomla Θα αναφερθούν τα πιο γνωστά μοντέλα μαθητύπων και θα γίνει έρευνα εύρεσης των μαθητύπων φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας Ο φοιτητής θα δημιουργήσει μία δυναμική ιστοσελίδα για έναν μη κερδοσκοπικού οργανισμού με το Αύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΜ) Joomla Ο φοιτητής θα δημιουργήσει μία δυναμική ιστοσελίδα που θα εμπεριέχει πληροφορίες για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου(ΣΜΔ) Joomla. Να αποτυπωθούν οι μαθύτηποι των φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας για παροχή περισσότερο εξ ατομικευμένης μάθησης Η δημιουργία της δυναμικής ιστοσελίδας και μέσα από αυτή η εκ βαθέων γνώση χρήσης και αξιοποίησης του ΣΔΜ Joomla Η δημιουργία της δυναμικής ιστοσελίδας και μέσα από αυτή η εκ βαθέων γνώση χρήσης και αξιοποίησης του ΣΔΠ Joomla. Η αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών για τα προγράμματα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

21 content management system) ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Η Παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 και οι συνέπειες της στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα(world Economic Crisis 2007 and its effects in Greek Banking Sector) Οι εφαρμογές του e-banking στο Σύγχρονο τραπεζικό κλάδο. Ιστορική Προσέγγιση και μελέτη εφαρμογών του σε Ελληνική τράπεζα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα(e-banking applications. The case of a Greek Bank) Ανάλυση αριθμοδεικτών και η χρησιμότητα τους(accounting ratios analysis and exploitation)

22 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Εσωτερικός έλεγχος και παραποίηση οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα(Internal auditing and falsified financial statements according to the International Accounting Standards) ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου οινοποιίας στη Μακεδονία. Διαχρονική και συγκριτική διερεύνηση σε σχέση με την μεταβολή των βασικών δεικτών(analyzing the financial statements of three companies of the wine sector in Macedonia. A comparative study for the basic ratios variability) Η δυνατότητα του παραγωγού να πουλά απευθείας στον καταναλωτή. Επιπτώσεις στην αγορά και την οικονομία. Στην εργασία αυτή ο/η φοιτητής/τρια θα ερευνήσει το νομοθετικό πλαίσιο του εμπορικού νόμου για τη δυνατότητα ή μη και τις προϋποθέσεις Διερεύνηση των νομικών περιορισμών στον παραγωγό και η κατάδειξη της πιθανής δημιουργίας μιας νέας

23 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ The ability of producers to sell directly to consumers. Impact on market and economy. Τα συμφέροντα των επενδυτών μέσα και μετά τη συμφωνία του PSI The interests of investors according and after the agreement of PSI υπό τις οποίες ο παραγωγός μπορεί να πουλά προϊόντα του στον καταναλωτή απευθείας, χωρίς δηλ. τη μεσολάβηση εμπόρου. (πχ. «κίνημα πατάτας»). Θα διερευνηθούν οι κανόνες προστασίας του ανταγωνισμού αλλά και του καταναλωτή. Προσδιορισμός των όρων του PSI. Aυτόβουλη ή μη προσχώρηση σε μείωση της ονομαστικής αξίας των τίτλων των επενδυτών. Ζητήματα προστασίας των επενδυτών. κατάστασης στο εμπόριο, την οικονομία και την αγορά. Η δυνατότητα αυτορρύθμισης των κανόνων της αγοράς από τους εμπλεκόμενους σε αυτήν φορείς-πρόσωπα και το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο. Κατάδειξη της νομιμότητας των όρων της συμβάσεως, αναγκαιότητα, υποχρεωτικότητα, δίλλημα ή εξαναγκασμός ; Επαρκείς ή μη οι νομοθετικές διατάξεις για τους επενδυτές ; ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ανταγωνισμό μέσω των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού The impact of the economic crisis to the market by the decisions of the Competition Commission Προσδιορισμός των νέων δεδομένων στην αγορά. Διατάξεις ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Συλλογή και ανάλυση των αποφάσεων της Επιτροπής ανταγωνισμού τα τελευταία 5 έτη. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση και ανάγνωση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα προσδιοριστούν τα νέα δεδομένα και προβλήματα στον ανταγωνισμό και στις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

24 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Οι τελευταίες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, τις κατώτατες αποδοχές και την ισχύ των ΣΣΕ. Recent changes in labor relations, minimum wages and the effect of Collective Employment Agreements. Συλλογή και παράθεση των τελευταίων αλλαγών (ρυθμίσεις ετών ) στις εργασιακές σχέσεις και τις αποδοχές των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Συγκριτική μελέτη των νέων ρυθμίσεων, προσδιορισμός του νέου εργασιακού καθεστώτος, ισχύς και δεσμευτικότητα των ΣΣΕ και επιπτώσεις των ρυθμίσεων αυτών στην οικονομία. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ρόλος και οι λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέθοδοι επιλογής τίτλων. The role and operation of Athens Stock Exchange and strategic methods of portfolio formation Ανάλυση υπαρχουσών θεωριών της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Βιβλιογραφική αναφορά των σημαντικότερων μοντέλων αποτίμησης χαρτοφυλακίων. Λειτουργία ΧΑΑ και άλλων χρηματιστηριακών αγορών. Μέθοδοι επιλογής και στρατηγικές σχηματισμού χαρτοφυλακίων. Αναφορά όλων των μεθόδων και επιλογή μιας μεθόδου για εμπειρική έρευνα. Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας από σχηματισμό χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ με συγκεκριμένη μέθοδο σχηματισμού και αποτίμησης.

25 ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην ποιότητα της λογιστικής απεικόνισης και ο ρόλος τους σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. International Accounting Standards and Accounting Quality; The role of international accounting standards in transitional economies. Συμπλοιοκτησίες στο Νομό Καβάλας. Τύπος σύστασης - λειτουργία - διαχείριση - φορολόγηση. (Joint ship ownership in the prefecture of Kavala. Incorporation, operation, management, taxing system) Εξέταση της χρησιμότητας των Διεθνών λογιστικών προτύπων σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα εταιρειών από δυο ή τρεις διαφορετικές αναπτυσσόμενες οικονομίες που παρέχουν λογιστικές πληροφορίες με τα ΔΛΠ και με τα εγχώρια πρότυπα, Πως επηρεάζονται οι πληροφορίες που παρέχονται και πώς επηρεάζεται γενικά η συνολική αντιμετώπιση των εταιρειών. Αναφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δρουν με τη μορφή αυτή στο νομό Καβάλας, παράθεση τύπου σύστασης,τρόπων διοίκησης, λειτουργίας και φορολόγησής τους. Εμπειρική έρευνα και παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Καταγραφή των επιχειρήσεων του κλάδου,παράθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και υποδείξεις για ενδεχόμενες λύσεις τους.

26 ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εσωτερικός έλεγχος και παραποίηση οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.(Auditing and creative accounting of the financial statements according to International Accounting Standards.) Ανάλυση των κανόνων λειτουργίας εταιρικής διακυβέρνησης,των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, της αντικειμενικοποίησης, αποτίμησης και εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων. Αναφορά στις συνηθέστερες μορφές παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Κατανόηση των τρόπων σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με ΔΛΠ, δυνατότητας ελιγμών των διοικήσεων για παραποίησή τους. Παρουσίαση προτάσεων για βελτίωση ελέγχου ώστε να αποφεύγονται παράνομες πρακτικές παραποίησης.

27 ΚΕΛΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Παρουσίαση και Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ***** (η επιλογή της εταιρίας θα γίνει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή) Financial Statement Analysis of the **** Company. Θα διενεργηθεί μία αναλυτική περιγραφή της εταιρίας και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Θα παρατεθούν τα οικονομικά της στοιχεία διαχρονικά (για min. 3 έτη) και θα αναλυθούν (κυρίως μέσω αριθμοδεικτών) έτσι ώστε να εντοπισθούν τα δυνατά σημεία καθώς και οι αδυναμίες της. Θα γίνει προσπάθεια προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία της καθώς και σύγκριση αυτής με τις άλλες εταιρίες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Δυνατότητα του φοιτητή να παρουσιάσει μία εταιρία αναλυτικά (αντικείμενο εργασιών της, συναλλακτικό της κύκλωμα, κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται). Δυνατότητα του φοιτητή να γνωρίσει σε βάθος την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική απόδοση της κάθε εξεταζόμενης εταιρίας. Δυνατότητα του φοιτητή να συγκρίνει την οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας διαχρονικά καθώς και με άλλες εταιρίες του κλάδου που δραστηριοποιείται.

28 ΚΕΡΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων:1) σύμφωνα με τον ΚΒΣ,την φορολογική νομοθεσία και το ΓΛΣ. 2) Σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 3) Διαφορές. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ανάλυση των βασικών μεθόδων αποτίμησης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών τους(analysis of investment and valuation methods. Strengths and weaknesses of the methods) Ανάλυση των νομικών και λειτουργικών στοιχείων της συναλλαγματικής, γραμματίου,επιταγής, κρατικών και ιδιωτικών ομολόγων και ΕΓΕΔ(Analysis of legal and operational elements of the commercial Bill,cheque,state and private bonds)

29 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προϋποθέσεις, Μέθοδοι και Τρόποι συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων.η λογιστική διάσταση τους και τα νομικά στοιχεία και πλαίσιο(methods of Mergers and Acquisitions.Accountancy and legal dimensions) Ανάλυση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του Factoring, leasing, franchising και του venture capital(analysis of the financial tools of factoring, leasing, franchising and venture capital) Η Επίδραση της οικονομικής κρίσης στα κέντρα διασκέδασης του Ν. Καβάλας. «The impact of economic crisis in night clubs in Kavala area» Η επιρροή μη ορθολογικών παραγόντων στη διαδικασία επενδυτικών αποφάσεων(ερευνητική προσέγγιση)( The influence of non-rational factors in the Συλλογή ερωτηματολογίων και επεξεργασία δεδομένων Ποια είναι η επίδραση της κρίσης στην διασκέδαση του Ν. Καβάλας Να διαπιστώσουμε ποιοι παράγοντες και κατά πόσο επηρεάζουν τους επενδυτές να λάβουν τις αποφάσεις τους

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η' ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ(ΑΕΜ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Επιλογή-εκπαίδευση-αξιολόγηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΘΕΜΑ: Ε-BUSINESS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ.9159 ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ, 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΣΠΑINFORMATION SYSTEMS -NSRF- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα