ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Τηλ.: , Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα, Χανιά Κρήτης 73001 Τηλ.: Τηλ.: 2823340306, 2823340318 Fax: 2823041789 email: dselinou@yahoo."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Τηλ.: , Fax: Παρατηρήσεις/προτάσεις του Δ. Καντάνου-Σελίνου για την «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Παλαιόχωρα Ιούνιος 2015

2

3 1. Εισαγωγή Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειμένων και διαγραμμάτων με τα οποία παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο. Η Μελέτη «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» (ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης) πραγματοποιείται σε δύο φάσεις και σε τέσσερα στάδια (δύο στάδια ανά φάση). Αντικείμενο της Α Φάσης αποτελεί η Αξιολόγηση της Εφαρμογής του εν ισχύ θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου και της Β Φάσης η Αναθεώρηση και η Εξειδίκευσή του. Στην παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί τα δύο στάδια της Α Φάσης και υπό διαβούλευση βρίσκεται το Β1 Στάδιο. Για την εκπόνηση της μελέτης πρέπει να ληφθούν υπ όψη οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που έχουν εκπονηθεί, τα υφιστάμενα και υπό διαμόρφωση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα επιχειρηματικά και στρατηγικά σχέδιά τους για την επόμενη πενταετία, οι προτάσεις όλων των κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών, οι κοινωνικές ανησυχίες και τα αιτήματα των κινημάτων των πολιτών. Το τελευταίο είναι ζωτικής σημασίας γιατί η διαβούλευση έχει ως αφετηρία πάντα τον ενεργό πολίτη. Οι πολίτες είναι αυτοί που ουσιαστικά διαμορφώνουν το όραμα ανάπτυξης μιας κοινωνίας, ενός Δήμου, μιας Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η Κρήτη παρουσιάζει μια πλούσια παράδοση σε κινήματα αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας και του ρατσισμού, καθώς και της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς η παρούσα μελέτη αναθεώρησης του χωροταξικού δεν συμπεριέλαβε στο μεγαλύτερο κομμάτι της τα ειδικά πλαίσια ανάπτυξης των α βάθμιων ΟΤΑ έτσι όπως διαμορφώνονται από τις πραγματικές ανάγκες και τα προτάγματα των πολιτών (κατοίκων και επισκεπτών), που πολλές φορές διατυπώνονται μέσω οργανωμένων δράσεων συλλογικοτήτων (ποδηλατοπορείες, πεζοπορικές εξορμήσεις, κ.α.), αλλά και μέσα από τα θεσμοτεθημένα όργανα (αιτήματα κατασκευής βασικών υποδομών κοινωνικής ωφέλειας, καταπολέμησης της ανεργίας, κ.α.). Η συγκεκριμένη μελέτη αναθεώρησης του χωροταξικού της Κρήτης επιδιώκει πρωτίστως την κατοχύρωση νομικής κάλυψης για τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται από πολυεθνικούς ομίλους, δίδοντας προτεραιότητα στη συγκέντρωση κέρδους σε λίγους, κυρίως μέσω της απρόσκοπτης εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου. Εξάλλου, πρόσφατα παραδόθηκε προς έγκριση, από 2 μεγάλους όμιλους στην Περιφέρεια Κρήτης, μελέτες για την παραγωγή 1785 ΜW μέσω εγκαταστάσεων Βιομηχανικής Κλίμακας Αιολικών Πάρκων (ΒΑΠΕ)!!! 1 / 26

4 2. Γενικές Προοπτικές του Δήμου Καντάνου Σελίνου Πριν την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων του Δήμου μας σχετικά με τη μελέτη Αναθεώρησης του Χωροταξικού της Κρήτης, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια παρουσίαση του οράματος και των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής. Πλεονεκτήματα Σημαντικός ρόλος της έδρας του Δήμου (Παλαιόχωρα) ως ενδοπεριφερειακό κέντρο και τουριστικός πόλος. Ενισχυμένος χαρακτήρας του λιμανιού της Παλαιόχωρας. Φυσικό περιβάλλον υψηλής αξίας. Σημαντικό πλήθος αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων. Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Σημαντικές κτηνοτροφικές/αλιευτικές δραστηριότητες. Προβλήματα Έλλειψη βασικών υποδομών (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε εκκρεμότητα, ελλιπές οδικό δίκτυο, ανεπαρκής λιμενικές υποδομές), Δεν υπάρχει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Σημαντική ρύπανση που προκαλείται από τα φυτοφάρμακα των θερμοκηπίων στο θαλάσσιο μέτωπο της Κουντούρας και στα υπόγεια ύδατα, Σύγκρουση χρήσεων, προερχόμενη από τη δόμηση κατοικιών στην περιοχή του Αναδασμού της Κουντούρας. Προοπτικές Αναλύοντας και αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση οι γενικές προοπτικές διαμορφώνονται ως εξής: 2 / 26

5 Συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Καντάνου Σελίνου συνιστά το φυσικό του περιβάλλον. Ο Δήμος διαθέτει παράκτια ζώνη αλλά και ορεινό όγκο, περιοχές Natura και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Δήμου. Η σύνδεση Ελαφόνησος Κριός Παλαιόχωρα αναμένεται να συντελέσει στην αναβάθμιση της περιοχής για λόγους που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Η δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων αρχαιολογικών χώρων και Φυσικού Περιβάλλοντος, συνιστά μια ακόμη προοπτική για τον υπό μελέτη Δήμο, καθώς διαθέτει πολλούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών. Προσέλκυση τουριστών στο Δήμο, με δημιουργία εναλλακτικών, καινοτόμων και ήπιων μορφών τουρισμού. Ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα (Γεωργίας και Κτηνοτροφίας), μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται και στροφή προς βιολογικές καλλιέργειες και βιολογική κτηνοτροφία. Ενίσχυση και στήριξη νέων επενδύσεων του δευτερογενούς τομέα, με χωροθέτηση ζώνης ΒΙΟΠΑ. Απειλές Κατασκευή Βιομηχανικού τύπου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ). 3. Χωρική Διάρθρωση των Βασικών Δικτύων Μεταφορικής Υποδομής 3.1 Χερσαίες Μεταφορές Όπως αναφέρεται στο Τεύχος 10 της μελέτης: το οδικό δίκτυο διακρίνεται σε δύο λειτουργικές κατηγορίες, αφενός σε διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό δίκτυο και αφετέρου σε περιφερειακό. Το περιφερειακό διακρίνεται στις λειτουργικές κατηγορίες πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και τριτεύοντος βασικού οδικού δικτύου σε συνάρτηση με τον ρόλο τους, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων καθ εαυτών, στο μέσο μήκος μετακίνησης που εξυπηρετούν και στα μεγέθη κυκλοφοριακών φόρτων 3 / 26

6 Σύμφωνα με τη μελέτη το πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας στο νομό Χανίων συγκροτούν οι συνδέσεις: I. Ταυρωνίτης - Βουκολιές - Κάντανος Παλαιόχωρα, II. III. Χανιά - Πιθάρι (προς Α/Δ Χανίων) και Βρύσες - Χώρα Σφακίων, Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι συμφωνούμε με τον χαρακτηρισμό των παραπάνω συνδέσεων ως πρωτεύον βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο και θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 1. Η σύνδεση Ταυρωνίτης Παλαιόχωρα σωστά χαρακτηρίζεται ως πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας γιατί συνδέει το μεγαλύτερο οικιστικό κέντρο της Νότιας Κρήτης, την Παλαιόχωρα, με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Επίσης, η παραπάνω σύνδεση είναι πρωταρχικής σηµασίας για την περιοχή της Κουντούρας, αφού θα συντελέσει στην έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής προς τα κύρια λιµάνια της Κρήτης και από εκεί σε µακρύτερους προορισµούς. Ωστόσο η υφιστάμενη όδευση από Βουκολιές προς Φλώρια είναι προβληματική και χρήζει άμεσης τροποποίησης ήτοι απαιτείται νέα χάραξη. 2. Θεωρούμε ότι η όδευση Κίσσαμος Ελαφόνησος θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε πρωτεύον οδικό δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας, γιατί αφενός το μεγάλο οικιστικό κέντρο της Κισσάμου θα συνδεθεί με την περιοχή της Ελαφονήσου, η οποία έχει μεγάλη φυσική, ιστορική και τουριστική αξία, και αφετέρου για την ασφαλή διακίνηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής της Ελαφονήσου προς το λιμάνι της Κισσάμου και τον ΒΟΑΚ. 3. Θεωρούμε ιδιαίτερης μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας την ανάγκη για πρόταση ένταξης οδικού δικτύου στον άξονα Ελαφόνησος Κριός Παλαιόχωρα με τον χαρακτηρισμό πρωτεύοντος οδικό δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας για τους παρακάτω λόγους: Δεν υπάρχει σήµερα σύνδεση µεταξύ του Ελαφονησίου και της Παλαιοχώρας, που αποτελούν σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς. Μετακινήσεις µεταξύ Ελαφονησίου και Παλαιοχώρας µπορούν να γίνουν σήµερα µόνο µε διέλευση από το Έλος, δηλαδή µέσω ορεινών και δύσβατων δρόµων µε διάνυση αρκετών επιπλέον χιλιοµέτρων, παρά το γεγονός ότι η οριζοντιογραφική απόσταση µεταξύ των εν λόγω περιοχών είναι αρκετά µικρή και µπορεί να διανυθεί ακίνδυνα και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Συνεπώς η κυριότερη σκοπιµότητα κατασκευής του παραπάνω άξονα, στην περιοχή, είναι ακριβώς η απευθείας και ασφαλής σύνδεση της Παλαιοχώρας µε την περιοχή της Ελαφονήσου, συνεισφέροντας παράλληλα στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας. 4 / 26

7 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, για τη σύνταξη της μελέτης του χωροταξικού σχεδιασμού της Κρήτης θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη οι κοινωνικές ανάγκες μιας περιοχής. Η συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κονωνίας υποστηρίζει την ασφαλή και γρήγορη σύνδεση των δύο περιοχών για ηθικούς και αναπτυξιακούς λόγους. Το παραπάνω αποτελεί αίτημα δεκαετιών. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη αντίληψη σε διάφορους κύκλους ότι ένας σύγχρονος δρόμος που θα συνδέει τις δύο περιοχές, θα ευνοήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες/μεγαλοξενοδόχους εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η χωροταξική οργάνωση δεν γίνεται μέσω εικασιών και προκαταλήψεων. Για τη διασφάλιση της πολιτιστικής, φυσικής και ιστορικής αξίας της περιοχής υπάρχουν κανόνες και θεσμοί, όπως είναι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το ΓΠΣ του πρώην Δήμου Πελεκάνου και η ΕΠΜ Ελαφονησίου. Σε αυτές τις διαδικασίες οι υφιστάμενες αρχές (Τμήμα περιβάλλοντος, Αρχαιολογία, Διεύθυνση, Δασών, κ.α.) γνωμοδοτούν και βάζουν όρους!! Επομένως, με σωστή διαχείριση, η κατασκευή του οδικού άξονα αυτού δεν θα επιφέρει άναρχη δόμηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν εκπονηθεί 2 πλήρης μελέτες οδοποιίας, η μία ως «Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΝΟΑΚ), τμήμα: Στόμιο Ελαφόνησος Παλαιόχωρα» και η άλλη ως Οδός Κριός Ελαφονήσι. Μάλιστα, η πρώτη μελέτη διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους, µε βάση την υπ' αριθµ. Περιφέρεια Κρήτης/Γεν. νση Περιφέρειας/ νση ΠΕΧΩ/τµ.Περ/κού και Χωρ/κού σχεδιασµού/119/ απόφαση, οι οποίοι έληγαν στις 31/12/2012. Εµπρόθεσµα υποβλήθηκε και ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ και εκκρεμεί η απόφαση. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2701/ απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης: προκειμένου να εξεταστεί η ανανέωση των όρων του έργου, θα πρέπει να εναρμονιστεί η μελέτη με το θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, το οποίο είναι σε διαδικασία Αναθεώρησης Η ένταξη, λοιπόν, της σύνδεσης αυτής στο περιφερειακό χωροταξικό, έστω και ως πρωτεύον δρόμος ενδοπεριφερειακής σημασίας, θα οδηγούσε άμεσα στο ξεμπλοκάρισμα και στην επιτάγχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στην ευκολότερη αναζήτηση κονδυλίων για τη χρηματοδότηση του έργου. Με την αναβάθμιση του άξονα Ελαφόνησος Κίσσαμος και την επέκτασή του έως την Κουντούρα θα επιτευχθεί η πιο γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής των θερμοκηπίων της Κουντούρας προς το λιμάνι της Κισσάμου και από εκεί προς το λιμάνι του Γυθείου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή των θερμοκηπευτικών προϊόντων της Κουντούρας αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής παραγωγής του Ν. Χανίων. Το αντίστοιχο ποσοστό για την περιοχή του Ελαφονησίου είναι περίπου 20%. 5 / 26

8 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελαφόνησος δέχεται αρκετά µεγάλο τουριστικό ρεύµα, το οποίο µοιραία δηµιουργεί υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες της Ελαφονήσου παραµένουν εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις σε πρόσφορη απόσταση. Η κατασκευή του έργου θα βοηθήσει στην ισοκατανοµή των επισκεπτών ανάµεσα στους τουριστικούς προορισµούς (παραλίες: Παχιά Άμμος, Βότσαλα, Βόλακας, Πλακάκι, Όρμος Γραμμένου, Κριός, Γιανισκάρι, Σούγια) δεδοµένου ότι θα βελτιώσει την ήδη σήµερα επικίνδυνη κυκλοφοριακή πρόσβαση και θα επιτρέψει τη µεταφορά κάποιου σηµαντικού τµήµατος του τουριστικού ρεύµατος από την Ελαφόνησο προς την Παλαιόχωρα, µε αποτέλεσµα την αποσυµφόρηση της Ελαφονήσου. Με τους άξονες Κίσσαμος Ελαφόνησος και Ταυρωνίτης Παλαιόχωρα χαρακτηρισμένους ως πρωτεύοντα οδικά δίκτυα, και τη νέα σύνδεση Ελαφόνησος Παλαιόχωρα ως πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας, οι ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες θα μπορούν με ασφαλή τρόπο να προσεγγίζουν τις παραλίες της Νότιας Κρήτης. Το δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας στο νομό Χανίων περιλαμβάνει τις οδικές συνδέσεις: I. Κίσσαμος - Αμυγδαλοκεφάλι - Έλος - Βλάτος Κίσσαμος, II. III. IV. Βλάτος - Στροβλές - Κάντανος, Κάντανος - Τεμένια - Ροδοβάνι - Καμπανός/Σούγια, Χανιά - Αλικιανός Ομαλός είσοδος Φαράγγι Σαμαριάς και V. Βρύσες - Βάμμος Καλύβες. Αρχικά συμφωνούμε με την παραπάνω κατηγοριοποίηση (με την παρατήρηση της αναβάθμισης του άξονα Κίσσαμος Ελαφόνησος σε πρωτεύον οδικό δίκτυο), ωστόσο θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι: Προτείνουμε την ένταξη της σύνδεσης Αλικιανός Καμπανός Σούγια σε δρόμο περιφερειακής σημασίας, έστω και με τον χαρακτηρισμό ως δευτερεύον οδικό δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας, γιατί είναι η κύρια αρτηρία που χρησιμοποιείται για την απευθείας σύνδεση της πόλης των Χανίων, μέσω του Αλικιανού, με τον παραθεριστικό οικισμό της Σούγιας. Η Σούγια αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλής προορισμούς των επισκεπτών στη Νότια Κρήτη, μαζί με το Ελαφονήσι, την Παλαιόχωρα και τη Χώρα Σφακίων. Ο όρμος της Σούγιας έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον κωδικό GR (Όρμος Σούγιας Βάρδια Φαράγγι Λισσού Άνυδροι και παράκτια ζώνη ). Στη Σούγια καταλήγει και το σημαντικό φαράγγι της Αγ. Ειρήνης. Από τη Σούγια διέρχεται, επίσης, το περιπατητικό μονοπάτι Ε4, που ενώνει τον οικισμό με το Αρχαιολογικό Πάρκο της Λισσού. Στη μελέτη έχει υποβαθμιστεί η εν λόγω σύνδεση, προφανώς εξαιτίας του πολύ μικρού αριθμού μόνιμων κατοίκων (136 κάτοικοι, απογραφή 2011). Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός 6 / 26

9 των επισκεπτών των 2000 παραθεριστών,επισκεπτών/ημέρα την περίοδο αιχμής, καθιστά υποχρεωτική την αναβάθμιση του δρόμου Αλικιανός Καμπανός Σούγια σε δρόμο περιφερειακής σημασίας. Προτείνουμε τον χαρακτηρισμό της σύνδεσης Παλαιόχωρα Σούγια ως δευτερεύον οδικό δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας, έτσι ώστε ο άξονας Ελαφονήσι Παλαιόχωρα Σούγια να αποτελέσει μια ασφαλή αρτηρία για τις μετακινήσεις των τουριστών μεταξύ των παραλιών της Νοτιοδυτικής Κρήτης, αλλά και μεταξύ των δύο όμορων Δήμων (Κισσάμου και Καντάνου Σελίνου). Τέλος, προτείνουμε την ένταξη της σύνδεσης Βλάτος Σκλαβοπούλα Ελαφόνησος σε δευτερεύον δρόμο ενδοπεριφερειακής σημασίας για την ολοκλήρωση των πιο σημαντικών δικτύων στη Νότια Κρήτη. 3.2 Ποδηλατόδρομοι Περιπατητικά μονοπάτια Θεωρούμε ότι στο χάρτη Τ_5 που συνοδεύει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) θα έπρεπε να συμπεριληφθούν ποδηλατικές διαδρομές κατ αντιστοιχία με την απεικόνιση στο χάρτη του ευρωπαϊκού περιπατητικού μονοπατιού Ε4. Όπως αναφέρεται και στη μελέτη: το ευρωπαϊκό περιπατητικό μονοπάτι Ε4 αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο ραχοκοκαλιά των περιοχών με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, καθώς και των 7 από τις 9 ζώνες τοπίου ιδιαίτερης σημασίας, όπως αυτές εντοπίστηκαν. Η διαδρομή των 500 περίπου χιλιομέτρων φυσικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, η οποία διατρέχει από άκρου εις άκρον το νησί, από το Καστέλι Κισσάμου έως τη Ζάκρο, αποτελεί πόλο έλξης διεθνούς εμβέλειας προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες αλλοδαπών και ελλήνων περιπατητών και συνιστά, τόσο λόγω της κεντροβαρικής του θέσης όσο και λόγω της αξίας του, στοιχείο χωρικής ολοκλήρωσης τόσο των περιοχών με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, όσο και των ζωνών τοπίου της. Συμφωνούμε με την πρόταση των μελετητών να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρώτης προτεραιότητας, με στοχευμένες χωρικές δράσεις, με άξονα το μονοπάτι Ε4 και τα κατά μήκος του στοιχεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος και προτείνουμε την ένταξη στο πρόγραμμα αυτό ενός δικτύου ποδηλατόδρομων για την περαιτέρω ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Νότιας Κρήτης, την πραγμάτωση του οράματος της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης του Νότιου Άξονα της Κρήτης και τη δημιουργία μιας υποδομής για την παρακίνηση της νεολαίας και ενασχόλησή της με τις εναλλακτικές φυσιολατρικές αθλητικές δραστηριότητες. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την ένταξη στο δίκτυο αυτό της διαδρομής Ελαφόνησος Παλαιόχωρα Σούγια. 7 / 26

10 3.3 Θαλάσσιες Μεταφορές Σχετικά με τις προτάσεις θαλάσσιων μεταφορών της μελέτης, προτείνουμε τον χαρακτηρισμό του λιμανιού της Παλαιόχωρας σε λιμένα μείζονος ενδιαφέροντος (περιφερειακής εμβέλειας) με επιβατική λειτουργία και κρουαζιέρα (μικρά κρουαζιερόπλοια). Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί το ΓΠΣ π. Δήμου Πελεκάνου και να ολοκληρωθούν τα κάτωθι: Η επέκταση της προβλήτας του επιβατικού λιμανιού της Παλαιόχωρας Μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Η ειδική χρήση αφορά το λιμάνι της Παλαιόχωρας και τη Σκάλα. Αλιευτικό καταφύγιο για το λιμάνι της Αγίας Κυριακής. Αλιευτικό καταφύγιο για το λιμάνι της Παλαιόχωρας και τη Σκάλα. Προβλήτα προσωρινής προσάραξης καικιών για το λιμάνι τον Βρουλιά Κριό και το ακρωτήριο Φλώμος. Προτείνουμε τον χαρακτηρισμό του λιμανιού της Χώρας Σφακίων, του λιμενίσκου Αγ. Ρουμέλης και του λιμενίσκου Σούγιας σε λιμένες ενδοπεριφερειακής εμβέλειας λόγω της μεγάλης επιβατικής του κίνησης, καθώς από αυτούς διακινούνται οι χιλιάδες επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, αλλά και του πολύ αξιόλογου φαραγγιού της Αγ. Ειρήνης. Σχετικά με το φαράγγι της Αγ. Ειρήνης αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης του εν λόγω Φαραγγιού (Δ. Καντάνου Σελίνου), ο αριθμός των περιπατητών έφτασε τους το 2013 και το 2014! Προτείνουμε, επίσης, τον χαρακτηρισμό του λιμενίσκου της Λισσού ως λιμένα ενδοπεριφερειακής εμβέλειας λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και της έλλειψης οδικού δικτύου. Στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Λισσού η πρόσβαση πραγματοποιείται μόνο μέσω του περιπατητικού μονοπατιού Ε4, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πρόσβαση στην περιοχή από όλες τις ομάδες των πολιτών (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.α.). Στο ευαίσθητο θέμα των μεταφορών θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ολική προσέγγιση, μέσω ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Το σχέδιο αυτό που προτείνουμε είναι συνδυασμένες μεταφορές μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου αυτοκινητόδρομων, ποδηλατόδρομων, περιπατητικών μονοπατιών και θαλάσσιων συνδέσεων. 3.4 Αεροπορικές Μεταφορές Υδατοδρόμια Συμφωνούμε με τις προτάσεις αεροπορικών μεταφορών της μελέτης, προτείνουμε όμως τη συμπερίληψη στο σχεδιασμό και πτήσεων υδροπλάνων για διαπεριφερειακές μεταφορές 8 / 26

11 με πρόταση χωροθέτησης υδατοδρομίων. Συγκεκριμένα προτείνουμε τη χωροθέτηση ενός υδατοδρομίου στην περιοχή της Παλαιόχωρας, που θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των Δημοτών μας και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Ελικοδρόμια Οι εξέδρες προσγείωσης ελικοπτέρων είναι κοινό θέαμα στους Δήμους με δυσκολία στην άμεση μεταφορά προς τα Νοσοκομεία, όπου χρησιμοποιούνται από τα εναέρια ασθενοφόρα για την μεταφορά επειγόντων περιστατικών σε μονάδες τραυμάτων ή τη μεταφορά ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές Οι σοβαρότατες ελλείψεις στις υπηρεσίες Υγείας στο Δήμο Καντάνου Σελίνου, έρχονται για μια ακόμα φορά στην επικαιρότητα, μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά που καταγράφονται όλο το χρόνο και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγο της μεγάλης προσέλευσης τουριστών στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι κάτοικοι του Δήμου μας ζούν καθημερινά με το αίσθημα ανασφάλειας και αποκλεισμού από τις παροχές επαρκούς και σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης λόγο της μεγάλης απόστασης και της δύσκολης διαδρομής από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η πρόταση δημιουργίας ελικοδρομίου θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο έκτακτα περιστατικά αεροδιακομιδών προκειμένου οι ασθενείς να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Με βάση τους επίσημους στατιστικούς πίνακες του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών με θέμα το Εμπόριο και τον Τουρισμό στην Κρήτη η ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών που έχουν αποφασίσει να επιλέξουν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Το Ελαφονήσι ως κυρίαρχη επιλογή η επισκεψημότητά του τους καλοκαιρινούς μήνες φτάνει στα άτομα ημερησίως. 4. Μεταλλευτικές Δραστηριότητες Σύμφωνα με τη μελέτη: προωθείται η θεσμοθέτηση λατομικών περιοχών εξόρυξης αδρανών υλικών και η ένταξη των λατομείων αδρανών εντός αυτών και περιορίζεται στα αναγκαία ο αριθμός και η θέση των λατομικών περιοχών. Στο χάρτη Τ2 (Σχέδιο 1) παρουσιάζεται η χωροθέτηση των ζωνών ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ανάμεσα από τις οποίες διακρίνεται μια μεγάλη ζώνη μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για το Νομό Χανίων (η ζώνη που περικλείεται από τη μωβ γραμμή). 9 / 26

12 Σχήμα 1: Χάρτης Τ2 - Χωροταξική Οργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης (εστίαση στο νομό Χανίων). 10 / 26

13 Θεωρούμε ότι η χωροθέτηση μιας τόσο μεγάλης περιοχής αναζήτησης για μεταλλευτικές δραστηριότητες είναι αυθαίρετη και δεν βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια ούτε καν αιτιολογείται στη μελέτη. Η ευρύτερη ζώνη στο σύνολό της δεν είναι αξιοποιήσιμη και η ένταξή της στο Περιφερειακό Σχεδιασμό της Κρήτης νομιμοποιεί τον οποιοδήποτε να διεξάγει έρευνα υπεδάφους σε ακίνητα και μη ιδιοκτησίας του. Η παραπάνω διαπίστωση δεν προέρχεται από πρόχειρη ανάλυση, είναι απόρροια του νομοθετικού κώδικα που πλαισιώνει την άσκηση του συγκεκριμένου τύπου δραστηριοτήτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο διατυπώνει πλήρως την αντίθεσή του για τον χαρακτηρισμό τόσο μεγάλων ζωνών ως περιοχές αναζήτησης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και εκφράζει έντονα τις ανησυχίες του για τη μετατροπή της ιστορικής και εξαιρετικού φυσικού κάλους και ομορφιάς περιοχής της Καντάνου, με διαχρονική αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, σε μεταλλευτική ζώνη. 5. Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σύμφωνα με τους μελετητές (Τεύχος 10) η ενέργεια από ΑΠΕ θα παράγεται σε χωρικές συγκεντρώσεις αρκετά μεγαλύτερης κλίμακας και από διαφορετικού από το έως τώρα προφίλ επενδυτές. Δεδομένου ότι προκρίνεται και προωθείται η αρχή της συγκεντρωμένης ανάπτυξης των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων.. η επιδιωκόμενη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων για παραγωγή ενέργειας αντιμετωπίζεται ως επιθυμητή χρήση γης, εντός «ευρέων ζωνών αναζήτησης (Χάρτης Τ2 Σχέδιο 1). Οι ζώνες αναζήτησης έχουν ως εξής: (1) στην ευρύτερη ζώνη των προβλεπόμενων τριών Ενεργειακών Κόμβων της Κρήτης (2) στις κεφαλές των Φραγμάτων για την ενεργειακή αξιοποίηση των ταμιευτήρων που υλοποιήθηκαν και αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν (αιολικά πάρκα και συστήματα άντλησης /ταμίευσης) και (3) σε «ευρείες χωρικές ενότητες αναζήτησης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ», ισόρροπα κατανεμημένες στο χώρο της Κρήτης, οι οποίες εντοπίζονται με πολυκριτηριακή θεώρηση. Σχετικά με τα παραπάνω σχέδια ανάπτυξης βιομηχανικής κλίμακας ΑΠΕ σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης αλλά και στην περιοχή του Αποπηγαδιού θέλουμε να εκφράσουμε τα εξής: Θεωρούμε ότι το μοντέλο ανάπτυξης των ΒΑΠΕ εξυπηρετεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της τοπικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος και η σχεδίαση έχει γίνει με συγκυριακά κριτήρια, κατόπιν μνημονιακών κατευθύνσεων. Θεωρούμε ότι για να έχει ουσιαστικό νόημα, περιεχόμενο και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες η λεγόμενη «διαβούλευση» για την Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού, η κυβέρνηση οφείλει πρώτα από όλα να καταργήσει ως απαράδεκτο 11 / 26

14 τον Ν. 3986/2011, (Εφαρμοστικός νόμος του Μνημονίου). Σύμφωνα με το νόμο αυτόν, κάθε μεγάλη επενδυτική πρόταση εγκαθιδρύει καθεστώς σχεδιασμού ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της, με παρεκκλίσεις, εξαιρέσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων και σχεδίων που αποτελούν νόμους του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει πλέον πολεοδομική νομοθεσία, σχεδιασμός και ρύθμιση του χώρου, αλλά μόνο «επενδυτικά σχέδια», τα οποία εγκρίνονται με γρήγορες διαδικασίες (fast track) από όργανα που συστήνονται για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον θεσπίζεται, κατά παρέκκλιση του Αστικού Κώδικα, το «δικαίωμα επιφανείας», το οποίο εισάγει σημαντικές μεταβολές σε όσα γνωρίζουμε περί ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας του δημοσίου ειδικότερα Η κυβέρνηση επίσης, οφείλει να καταργήσει ως απαράδεκτα τα Ειδικά Χωροταξικά των ΑΠΕ, του Τουρισμού, της Βιομηχανίας κλπ, όπως και τον απαράδεκτο Ν. 4269/2014 ο οποίος αφορά τον Χωροταξικό Σχεδιασμό. Η ύπαρξη των Ειδικών Χωροταξικών στραγγαλίζει κάθε δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να αποφασίζουν τα του οίκου τους. Θέτουμε λοιπόν ως πρωταρχικό αίτημα την κατάργηση - αλλαγή της απαράδεκτης και απορυθμιστικής προαναφερόμενης και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας. Η ανάπτυξη των σεναρίων διασύνδεσης σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ. Η σχεδιαζόμενη εγκατεστημένη ισχύ για κάθε σενάριο είναι η εξής: 800 MW για το Α σενάριο, 1200 ΜW για το Β σενάριο και 1600 MW για το τρίτο σενάριο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όπως αναφέρεται και στη μελέτη: «το 2012, η εγκατεστημένη ισχύς στην Κρήτη ήταν 817 MW στους τρεις θερμικούς σταθμούς και 255 MW από διάσπαρτες μονάδες ΑΠΕ». Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα παραπάνω μεγέθη είναι εξωπραγματικά και η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού είναι προσανατολισμένη στη συγκέντρωση του οικονομικού και φυσικού πλούτου σε λίγους και δεν λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Κατά το στάδιο της διαβούλευσης για το σχεδιασμό της χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας Κρήτης, η δημοτική αρχή, συλλογικοί φορείς και διάφορες πρωτοβουλίες κατοίκων έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή τους στην κατασκευή τέτοιου είδους έργων. Συγκεκριμένα για την περίπτωση στο Αποπηγάδι οι κοινωνικές αντιδράσεις πήραν ευρεία διάσταση σε Πανελλαδικό επίπεδο. Οι κάτοικοι των περιοχών ξεσηκώθηκαν ενάντια στις ΒΑΠΕ, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει δυνάμεις καταστολής και μια βιομηχανία μηνύσεων για να αντιμετωπίσει τους κοινωνικούς κραδασμούς. Παράλληλα, έχουν γίνει 3 προσφυγές των κατοίκων στο ΣτΕ, κάποιες από τις οποίες έχουν συζητηθεί και αναμένεται η αντίστοιχη έκδοση αποφάσεων. Κάτοικοι έχουν επίσης προσφύγει στην δευτεροβάθμια επιτροπή του Δασαρχείου για το χαρακτηρισμό 2700 στρεμμάτων ως δασική έκταση. Παράλληλα εκκρεμεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υπ αριθμ. CHAP(2014) / 26

15 Καταγγελία για τις περιβαλλοντικές παραβιάσεις και τις σωρευτικές επιδράσεις των προτεινόμενων αιολικών πάρκων. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου Σελίνου συντάσσεται και στηρίζει τον 7χρονο αγώνα που διεξάγει η Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα Αποπηγάδι, η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: «Ως κάτοικοι των χωριών της περιοχής του Αποπηγαδιού ξεκαθαρίζουμε, ότι θα πολεμήσουμε με κάθε μέσο για τη ματαίωση και αυτού του νέου παρανοϊκού σχεδιασμού, από την κυβέρνηση αυτή τη φορά, που έρχεται να ενισχύσει τα ληστρικά σχέδια των πολυεθνικών στον τόπο μας». Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί όλους τους φορείς του Νομού Χανίων να συσπειρωθούν ενάντια στις ΒΑΠΕ και δηλώνει ότι θα ενισχύσει πολιτικά και οικονομικά τους δικαστικούς και κοινωνικούς αγώνες των κατοίκων. Σχετικά με την περιβαλλοντική ζημία από την εφαρμογή του σχεδίου εγκατάστασης ΒΑΠΕ στην περιοχή του Αποπηγαδιού, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την υπ αριθμ. 4500/ επιστολή του εκφράζει τα εξής: o Η ευρύτερη περιοχή πέρα από τον τεράστιο αριθμό ειδών χλωρίδας που φιλοξενεί, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρων σαν οικοσύστημα, αφού λόγω της γεωλογικής της ιδιαιτερότητα φιλοξενεί φυτικά είδη που δεν συναντώνται σε άλλα μέρη της Κρήτης, όπως και ιδιαίτερους οικοτόπους και δάση όπως οι συστάδες Καστανιάς. o Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής το Αποπηγάδι αποτελεί σημαντική περιοχή τροφοληψίας των μεγάλων πτωματοφάγων αρπακτικών της Κρήτης δηλαδή του Γυπαετού και του Όρνιου.Άλλα σημαντικά είδη στην περιοχή είναι ο Χρυσαετός, ο Σπιζαετός και ο Ασπρομέρης. Το Αποπηγάδι εκτός από χώρος αναζήτησης των παραπάνω ειδών αποτελεί και σημαντικό πτητικό διάδρομο για πολλά μεταναστευτικά είδη. Όλα τα παραπάνω Είδη είναι σημαντικά αν αναλογιστούμε το μέγεθος των πληθυσμών τους σε εθνική κλίμακα. o Για την προστασία των παραπάνω ειδών, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση και διαχείριση των βιοτόπων τους. Έντονες καταστροφές και εκτεταμένες επεμβάσεις όπως πυρκαγιές εκχερσώσεις και αλλαγές στις χρήσεις γης θα είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολλών ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. Το Αποπηγάδι έχει κηρυχτεί ως προστατευτικό Δάσος βάσει της υπʼ αριθμόν 8006/ εισήγησης της Δ/νσης Δασών Ν.Χανίων και του άρθρου 3 της υ.α. 8022/2006 Απόφασης του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης «Κήρυξη περιοχών του Ν. Χανίων ως προστατευτικών» (ΦΕΚ Δ 65/ ). 13 / 26

16 Σχήμα 2: Κήρυξη προστατευτικής περιοχής Αποπηγάδι (ΦΕΚ Δ 65/ ). Το γεγονός της ύπαρξης επικράτειας Χρυσαετού στην περιοχή του Απηγαδιού, οδήγησε τους μελετητές της «Μελέτης Χωροθέτησης για τη Βιώσιμη Εγκατάσταση Αιολικών στην Κρήτη» (2011) στην οριοθέτηση περιοχής αποκλεισμού και στα 2 προτεινόμενα σενάρια της μελέτης αυτής γύρω από τον ορεινό όγκο Αποπηγάδι, (βλ. Σχήμα 3) όπου χωροθετήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Το ανωτέρω ερευνητικό έργο εκπονήθηκε με βάση την από Προγραμματική Σύμβαση εκπόνησης ερευνητικού έργου μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και αντικείμενο την αποσαφήνιση των κατάλληλων χώρων στην Κρήτη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης τους στόχους του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128A/ ) και το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΦΕΚ 2464/ 03-12/-08). 14 / 26

17 Σχήμα 3: Αξιολόγηση Διαθέσιμων Περιοχών για τη βιώσιμη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης Εναλλακτικά της κατασκευής ΒΑΠΕ προτείνουμε τη χρήση ήπιων μορφών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μικρά φωτοβολταικά πάρκα στα υφιστάμενα αντλιοστάσια, στις στέγες των σχολείων και άλλων δημοτικών κτηρίων, κ.α. Ωστόσο, πρώτη προτεραιότητα θεωρούμε την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Αειφορικής Διαχείρισης της Ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος προτίθεται να υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων. Οι Ο.Τ.Α. που προσυπογράφουν το «Σύμφωνο των Δημάρχων», δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στις επικράτειες τους και στους τομείς της αρμοδιότητας τους τουλάχιστον κατά 20% έως το Επίσης, δεσμεύονται να προσχωρήσουν σε απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου τους και βάσει αυτών να εκπονήσουν και να υποβάλλουν «Σχεδία Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)», εντός ενός (1) έτους από την προσχώρηση τους στο «Σύμφωνο των Δημάρχων». Εναλλακτικά της προτεινόμενης χωροθέτησης ΒΑΠΕ στους ορεινούς όγκους του Δ. Καντάνου Σελίνου αντιπροβάλλουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς όγκους του Δήμου και ένταξης ενός Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στο οικιστικό κέντρο της Καντάνου. Η πρόταση αυτή αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο. 15 / 26

18 6. Πρόταση Επέκτασης της Ζώνης Ανάπτυξης και Ανάδειξης Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων στους Ορεινούς Όγκους του Δ. Καντάνου Σελίνου και Ένταξη του Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Καντάνου Ο Δήμος Καντάνου - Σελίνου, της Περιφεριακής Ενότητας Χανίων,της Περιφέρειας Κρήτης, είναι ένας πλούσια προικισμένος τόπος, ο οποίος συνδυάζει βουνό και θάλασσα, πλούσια Ιστορία και μοναδικό Πολιτισμό. Η Κάντανος αποτελεί ιστορική έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου με μόνιμο πληθυσμό 421 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (5.431 άτομα στο σύνολο του Δήμου). Διαθέτει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης με επέκταση και κυρωμένη πράξη εφαρμογής (ΦΕΚ 1301 Δ/ ). Απέχει από τα Χανιά 58 χλμ. και από την Παλαιόχωρα, μια από τις ομορφότερες παραλιακές πόλης της νότιας Κρήτης, 18 χ.λ.μ. Είναι ορεινός οικισμός, σε κεντροβαρική θέση, προστατευμένη από βουνά και κτισμένη μέσα σε ένα λεκανοπέδιο αιωνόβιων δέντρων, μέσα στην πιο εύφορη κοιλάδα του Δήμου Καντάνου Σελίνου. Τα, τεραστίων διαστάσεων, ελαιόδενδρα, άλλα χρονολογούνται από την αρχαιότητα και άλλα από την εποχή της ενετοκρατίας. Επειδή βρέχει περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Κρήτης, υπάρχει άφθονο πράσινο. Την κοιλάδα διαρρέει ο Κακοδικιανός ποταμός, με νερά όλο τον χρόνο. Εκτός από λάδι, η ευρύτερη περιοχή παράγει κρασί, χαρούπια και κάστανα. Στους ορεινούς βοσκοτόπους των Λευκών Ορέων ασκείται η κτηνοτροφική δραστηριότητα. Ιστορία Το τοπωνύμιο είναι προελληνικό και σημαίνει πόλις νίκης. Η αρχική εποίκιση ήταν νοτιότερα, απάνω σε λόφο ανάμεσα στους οικισμούς Κάδρος, Σπανιάκο και Κάλαμο, όπου και διακρίνονται λείψανα αρχαίων τείχων, τάφων, κ.λ.π. ενώ στον σημερινό οικισμό, ιστερορωμαικές αρχαιότητες. Την χριστιανική περίοδο, η Κάντανος βρισκόταν στην θέση της σημερινής και ήταν έδρα επισκοπής. Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες του 13ου-14ου αιώνα, εντός του οικισμού και στα γύρω χωριά, αριθμούν πάνω από 40, ενώ στο σύνολο του Δήμου αριθμούνε πάνω από 200. Επί ενετοκρατίας κατοικούνταν κυρίως από ενετούς άρχοντες, οι οποίοι την περίοδο της Τουρκοκρατίας, τούρκεψαν. Η πόλη έγινε έδρα των διοικητικών και στρατιωτικών αρχών τους, στην οποία έμενε ο καϊμακάμης ( έπαρχος). Το 1941, οι γερμανοί έκαψαν και κατέστρεψαν τελείως το χωριό, αφήνοντας τρεις επιγραφές, μοναδικά ιστορικά μνημεία σε όλη την Ευρώπη, ανάμνηση της θηριωδίας που έκαναν, σκοτώνοντας σχεδόν όλους τους κατοίκους. Για το φαράγγι της Καντάνου με τον 16 / 26

19 πετρόκτιστο δρόμο, υπάρχει κήρυξη του, ως ιστορικός τόπος μαχών. Η Κάντανος σήμερα, ανήκει στο δίκτυο των Μαρτυρικών χωριών στης γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Φυσικό Περιβάλλον Η Κάντανος αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για τις γύρω περιοχές είτε για περιήγηση στα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με τα καταφύγια άγριας ζωής (βιότοποι του Κρητικού Αίγαγρου, του Γυπαετού, του Χρυσαετού, κ.λ.π.) είτε της σπάνιας φυτικής και δασικής βλάστησης ( του δίκταμου,, κρητικός έβενος, τραχείας πεύκη, καστανιάς κ.λ.π.), τα ξακουστά φαράγγια της Σαμαριάς, της Αγίας Ειρήνης, της Λισσού, στα σπήλαια, στα ποτάμια, είτε για επίσκεψη στους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, όπως στο Ασκληπειίο της Λισσού, την Έλυρο, την Υρτακίνα, την Συία,τον Κριό, κ.λ.π., είτε ακόμα, στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της και τα ξωκκλήσια. Επιγραμματικά αναφέρουμε: I. Περιοχές ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους και οικολογικής αξίας Παραλιακές ζώνες μεταξύ Παλαιόχωρας και Σούγιας, Παλιόχωρας και Κουντούρας, Ακρωτηρίου Κριού και Ελαφονησίου Φαράγγια Σαμαριάς, Ανύδρων, Αγίας Ειρήνης, Καλογήρου Δάση Κουστογέρακου Επανωχωρίου, Ομαλού, Βουτά Σαρακήνας Μυλωνών Πλεμενιανών Στροβλών κ.λ.π. Δάση με κέδρους στην Ελαφόνησο και το Γραμμένο, κ.λ.π. II. Σπήλαια: Ζούρες και των Αγίων Πατέρων στον Αζωγυρέ, 13 στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, του Δράκου η Τρύπα, Τζανή στον Ομαλό, του Καλόγερου, του Βιττώρω, του Σφανταχτοσπήλιο στον Καμπανό, της Ληγιάς, του Σαπουνά στο Ροδοβάνι, του Δυσσέα, τυου Χαλαρού, της Σταλίχτρας στα Τεμένια, στην Νεροσπηλιά, στο Ξωτοκοσπήλιαρο, στο Θαφτό στο Κουστογέρακο, κ.λ.π. Στόχοι Προτάσεις Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου θεωρεί αναγκαιότητα την χάραξη μιας νέας στρατηγικής, διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του τόπου, όπου βασικό ζητούμενο θα είναι η, από κοινού ανάδειξη της σχέσης Πολιτισμός και Περιβάλλον, με στόχο: α. την προσπάθεια προστασίας και ανάταξης των τοπίων, λήψη ειδικών μέτρων προστασίας της φυσικής κληρονομιάς (δάση, χλωρίδα και πανίδα), από την αποψίλωση των δασών και τα φαινόμενα ερημοποίησης. 17 / 26

20 β. την ανάδειξη και προστασία αξιόλογων οικισμών και ιστορικών συνόλων, συγκράτηση και πληθυσμιακή τόνωση αυτών, σεβόμενοι τα στοιχεία της φυσικής και πολιτιστικής προσωπικότητας του κάθε χώρου, και προτείνει : 1. Επέκταση της «ζώνης οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας και οργανωμένης ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους», της Π.Ε. Χανίων, από την Κάντανο Κακόπετρος, Σούγια Οροπέδιο Ομαλού, έως και Μεσκλά για να ενταχθεί στην ζώνη ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού και πολυδραστηριοτήτων (πολιτιστικός, συνεδριακός, εσωτερικός, ορεινός, χειμερινός, αγροτικός, αθλητικός, διατροφικός, κ.λ.π.). Η ζώνη ανάδειξης του ορεινού πολιτισμού, οφείλει να περιλαμβάνει: 1α. Αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους, αρχιτεκτονική κληρονομιά και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ήθη και έθιμα) και 1β. Προστατευόμενες περιοχές φυσικού πλούτου, όπως φαράγγια, σπήλαια, δάση, χλωρίδα και πανίδα, κ.λ.π. 2. Τη δημιουργία ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στη στρατηγικά, κεντροβαρική θέση της Καντάνου, πόλος έλξης και προάγγελος μιας νέας προσέγγισης στη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου, και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του (ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά). Ένα νέο πρότυπο πολιτιστικής δημιουργίας, που θα διασώζει την τοπική ιστορία, όπως αυτή συναρτάται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, που θα έχει, ως έργο του τη συλλογή, τη μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Το Κέντρο θα υποστηρίζει ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με στόχο, τον εξωστρεφή χαρακτήρα της κοινωνικής εκπαίδευσης και μόρφωσης, όπως: 1. Συνέδρια, για συναντήσεις ατόμων από διαφορετικά μέρη του κόσμου, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών και ειδικών γνώσεων 2. Διεθνείς εκθέσεις, από φορείς οργανισμούς, κράτη, ιδρύματα, συνδέσμους 3. Περιηγήσεις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους στα ιστορικά μνημεία και στις βυζαντινές -μεταβυζαντινές εκκλησίες, με τις μοναδικές τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά, τις σπάνιες εικόνες και τα ξωκκλήσια. Γνωριμία με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. 4. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, συμμετοχές σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή σεμινάρια. 5. Περιηγήσεις σε τόπους φυσικού κάλλους, γνωριμία με την φύση 18 / 26

21 6. Οργάνωση και σχεδιασμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ορεινού τουρισμού, θρησκευτικού, συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, χειμερινού, οικολογικού, πολιτιστικού, γαστρονομικού, οινολογικού, κοινωνικού (για συμμετοχή των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων), κ.λ.π. Η πρόταση επέκτασης της Ζώνης Ανάπτυξης και Ανάδειξης Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους του Δήμου Καντάνου Σελίνου και η κατασκευή ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, στην Κάντανο, την ιστορική έδρα του, προβάλει τον φυσικό πλούτο του τόπου, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και την ιστορικότητα της περιοχής και συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας της ενδοχώρας και την αποφυγή, ερημοποίησής της. 7. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ο Δ. Καντάνου Σελίνου έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών του Πολυτεχνείου Κρήτης με αντικείμενο την εκπόνηση ενός σχεδίου αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Δήμου μας. Η εκπόνηση της μελέτης στηρίζεται στους τέσσερεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και δημόσια υγεία) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων που θα συνυπολογίζει την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες αλλά και να δίδουν την ευκαιρία ή να προβλέπουν τις ανάγκες των επόμενων γενεών και να αφήνουν το περιθώριο για μελλοντικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Τα παραδοτέα της μελέτης είναι τα εξής: I. Καταγραφή και σύνθεση της υπάρχουσας κατάστασης II. III. IV. Αξιολόγηση της ποιότητας των νερών Υπολογισμός του υδατικού δυναμικού Υπολογισμός επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και διαχείριση ξηρασίας V. Προτάσεις για τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης VI. Προτάσεις αξιοποίησης υδατικών πόρων όπου θα προταθούν τα απαραίτητα έργα για την διασφάλιση της επάρκειας υδατικών πόρων για την ύδρευση και άρδευση της περιοχής καθώς και για την προστασία των πηγών και των επιφανειακών νερών. Η μελέτη αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και οι προτάσεις που προκύπτουν και θα υποβληθούν υπό διαβούλευση είναι: 19 / 26

22 Η κατασκευή δύο επιπλέον λιμνοδεξαμενών, η μία στην Κουντούρα στη θέση Κορακόριζα και η άλλη στην Αγία Ειρήνη, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Κατασκευή 3-4 εφεδρικών γεωτρήσεων. Σχήμα 4: Υφιστάμενο δίκτυο γεωτρήσεων Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι πολύ μεγάλες αρδευτικές ανάγκες της Κουντούρας μπορεί να οδηγήσουν σε πρόταση κατασκευής και τρίτης λιμνοδεξαμενής στην περιοχή. 20 / 26

23 8. Διαχείριση Αποβλήτων 8.1 Διαχείριση αστικού τύπου απορριμμάτων Διαφωνούμε ρητά με την ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων, όπως αναφέρεται στη μελέτη. Η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων λειτουργεί ανταγωνιστικά με την αξιοποίηση του οργανικού άνθρακα ως εδαφοβελτιωτικό και ως πηγή θρεπτικών στα φυτά και στις καλλιέργειες. Είναι εξάλλου γνωστό ότι εξαιτίας κυρίως της λανθασμένης αγροτικής διαχείρισης των καλλιεργειών, τα εδάφη υπόκεινται σε εκτεταμένη ποιοτική υποβάθμιση, με έμμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας διάβρωσής τους, που σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που υφίσταται ο πλανήτης, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η απειλή της ερημοποίησης των εδαφών σε πολλά μέρη του κόσμου και κυρίως της Κρήτης λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί. Προτείνουμε την κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων και τη διάθεση του τελικού προϊόντος (κόμποστ) στα φυτά και στις καλλιέργειες, με κύριο στόχο τη βελτίωση της δομής των εδαφών. Η δομή του εδάφους είναι μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή επειδή καθορίζει το βάθος όπου οι ρίζες μπορούν να διεισδύσουν, την ποσότητα του νερού που μπορεί να αποθηκευτεί στο έδαφος και την κίνηση του αέρα, του νερού και της εδαφικής πανίδας. Η ποιότητα του εδάφους συνδέεται αυστηρά με την εδαφική δομή. Στη δημιουργία ισχυρής δομής στα εδάφη συντελούν η ύπαρξη πολυσθενών κατιόντων και η περιεκτικότητα σε άργιλο και οργανική ουσία. Η προσθήκη οργανικών αποβλήτων στα εδάφη μέσω της μεγάλης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και στην ύπαρξη σημαντικών ποσοτήτων πολυσθενών κατιόντων αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη δομή τους. Για τους παραπάνω λόγους ο Δ. Καντάνου Σελίνου θέλει να προωθήσει ένα σύστημα ανακύκλωσης όπου το οργανικό κλάσμα θα συλλέγεται ξεχωριστά από τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πρόθεσή μας είναι η δημιουργία μιας μικρής μονάδας κομποστοποίησης και η οργάνωση ενός βιώσιμου συστήματος ανακύκλωσης μέσα στα κύρια αστικά κέντρα του Δήμου (Παλαιόχωρα, Κουντούρα, Κάντανος, Σούγια). Τα οφέλη από τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα είναι πολλά: Εξοικονόμηση πρώτων υλών σε εθνική κλίμακα, Εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελεί τον κύριο στόχο που έχει ο Δήμος, σε αντιπαραβολή με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων σε επίπεδο Δήμου, αφού η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών προς την ΔΕΔΙΣΑ επιδοτείται σε αντίθεση με τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων, Αποσυμφόρηση του ΧΥΤΑ Ακρωτηρίου, 21 / 26

24 Αύξηση της γονιμότητας των εδαφών εκείνων που θα εμπλουτιστούν με οργανικό άνθρακα από τη διάθεση του κόμποστ Αύξηση των εισοδημάτων των παραγωγών, μέσω της προστιθέμενης αξίας που θα πάρουν τα προϊόντα από την αναβάθμιση των καλλιεργήσιμων εδαφών. Παράλληλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόχωρας ένας Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), για τη μείωση των δρομολογίων μεταφοράς των απορριμμάτων στις Κορακιές Ακρωτηρίου, που σημαίνει αυξημένο οικονομικό όφελος για τον Δήμο, εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 8.2 Διαχείριση γεωργικών υπολειμμάτων Όπως αναφέρεται και στην απόφαση 89/2013 αναθεώρησης επικαιροποίησης ΠΕΣΔΑ Κρήτης, θα πρέπει να προχωρήσει η υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων στην Κουντούρα, που προβλέπονταν στην απόφαση τροποποίησης του ΠΕΣ_Α Κρήτης το 2006 (ορθή επανάληψη), έτσι ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή οργανικής ουσίας, στοιχείου πολύτιμου για τα εδάφη της Κρήτης. Η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων στην Κουντούρα είναι μια δράση που οδηγεί στην προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στη μελέτη, η παράκτια γραμμική ζώνη Παλαιόχωρα Κουντούρα έχει χαρακτηριστεί ως υποβαθμισμένη ζώνη και χρήζει άμεσης αποκατάστασης. 8.3 Διαχείριση αστικού τύπου υγρών αποβλήτων Ορθά αναφέρεται στη μελέτη ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλα τα οικιστικά κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και υποενοτήτων και στις αναπτυσσόμενες οικιστικά παραλιακές περιοχές, εκεί όπου δεν υπάρχουν ήδη, ανάμεσα από τις οποίες είναι η Παλαιόχωρα, η Κάντανος και η Σούγια. Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων θα προστατευτούν από τη μόλυνση και ρύπανση οι παραλίες και το θαλάσσιο περιβάλλον, με θετικές επιπτώσεις στην υγεία των μόνιμων κατοίκων και των χιλιάδων ξένων τουριστών, κυρίως πολιτών της Ε.Ε., που επισκέπτονται και διαμένουν στην περιοχή. Παράλληλα θα σταματήσει η μόλυνση από τα διηθούμενα λύματα των υπογείων υδροφορέων της περιοχής, οι οποίοι τελούν υπό εκμετάλλευση. 8.4 Διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων Θεωρούμε λανθασμένη την εκτίμηση των μελετητών ότι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η διαχείριση των αποβλήτων των περίπου 550 διάσπαρτων ελαιουργείων. Δυστυχώς, οι περιπτώσεις μη ορθής απόρριψης στο περιβάλλον του συγκεκριμένου είδους υγρών 22 / 26

25 αποβλήτων είναι σημαντικά πολλές. Στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να ζητηθεί η γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Υγιεινής, κ.α.), που γίνονται δέκτες πολλαπλών καταγγελιών από πολίτες και συλλόγους. Για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (ιδιώτες, Δήμοι, Υπηρεσίες) μαζί με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Κρήτης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ινστιτούτο Υποτροπικών, κ.α.). 9. Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεωρούμε ότι στη μελέτη θα έπρεπε να συμπεριληφθεί η ανάγκη για τη δημιουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να συσταθεί ένας Φορέας Διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών των Χανίων ή της Κρήτης ή του Ν. Αιγαίου. Η λειτουργία ενός Φορέα Διαχείρισης επιτρέπει την άμεση και επί τόπου αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξεύρεση και εφαρμογή λύσεων. Προτείνουμε τη σύσταση Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο νομών και όχι τη σύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης με περιφερειακή εμβέλεια. Πιστεύουμε ότι με την παραπάνω πρόταση η διαχείριση των περιοχών θα ήταν πιο αποτελεσματική αφού η Κρήτη διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό περιοχών υπό καθεστώς προστασίας Σχετικά με τη Διαχείριση της περιοχής της Ελαφονήσου, ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του θέματος θεωρεί ότι η προστασία της περιοχής του αποτελεί υποχρέωσή του. Χαρακτηριστικά της περιοχής είναι τα αβαθή νερά ανάμεσα στη νησίδα και στην απένταντι ακτογραμμή, οι αμμοθίνες με τις σπάνιες βιοκοινότητες, διάφοροι σημαντικοί τύποι βλάστησης, όπως συστάδες κέδρων, καθώς και αξιόλογα ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για την πολιτισμική και ιστορική της αξία. Σύννομο το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Συνολικού Διαχειριστικού Σχεδίου θα ευνοήσει την ευρύτερη περιοχή και θα αναδείξει την φυσική και ιστορική αξία του. Μέχρι την υλοποίηση των παραπάνω σχεδίων, ο Δ. Καντάνου-Σελίνου θεωρεί ότι η σύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης μεταβατικού χαρακτήρα για την περιοχή του Ελαφονησίου θα έλυνε μια σειρά από τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια και έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση της περιοχής. Τέτοια προβλήματα είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, των στερεών απορριμμάτων, της στάθμευσης των αυτοκινήτων, και γενικότερα οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη φιλοξενία του πολύ μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Η σημερινή κατάσταση πέρα των παραπάνω αυξανόμενων πιέσεων στο περιβάλλον που αναφέρθηκαν, έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ήδη επιβαρυμένους οικονομικούς προϋπολογισμούς των όμορων Δήμων, 23 / 26

26 εξαιτίας των μεγάλων προστίμων που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανάγκη λοιπόν για τη σύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης για την περιοχή είναι επιτακτική. 10. Θαλάσσια Καταδυτικά Πάρκα Θεωρούμε ότι η χωροθέτηση των θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη μελέτη Αναθεώρησης του Χωροταξικού της Κρήτης. Η κατάδυση θεωρείται μια ιδιαίτερα επικερδής κατηγορία διακοπών, η οποία σε άλλες χώρες έχει εξελιχθεί σε βαριά βιομηχανία και «ατμομηχανή» της ήπιας ανάπτυξης. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα στη χώρα μας έγινε το 2005 με την απελευθέρωση της κατάδυσης, πλην αναγνωρισμένων αρχαιολογικών χώρων, αλλά δε συνοδεύτηκε από άλλα μέτρα που θα τόνωναν την αγορά και θα προσέλκυαν τη μεγάλη μάζα αυτοδυτών που εκτός από τους κορυφαίους προορισμούς, όπως η Αίγυπτος, η Μάλτα και η Ταϊλάνδη, ακόμα προτιμούν την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία. Το οξύμωρο είναι ότι η Ελλάδα και η Κρήτη διαθέτει σχεδόν όλες τις προδιαγραφές, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για τα εκατομμύρια των πιστοποιημένων ευρωπαίων αυτοδυτών: Καθαρή και ζεστή θάλασσα, ήπιες κλιματολογικές συνθήκες σχεδόν όλο το χρόνο, πληθώρα ναυαγίων και ενδιαφέρουσα μορφολογία βυθών. Όπως αναφέρουν διάφορα μέλη Ενώσεων Αυτοδυτών, η δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων, περιοχών όπου η ελάχιστη προϋπόθεση θα είναι η απαγόρευση της αλιείας θα αποτελούν πάρκα «κράχτες» του θαλάσσιου πλούτου κάθε τόπου. Εξάλλου τα θαλάσσια καταδυτικά πάρκα δε σημαίνουν μόνο χλωρίδα και πανίδα, σημαίνουν και ναυάγια και υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία αν μη τι άλλο διαθέτουμε σε αφθονία. Τα οφέλη για την αλιεία περιφερειακά αυτών των περιοχών, θα είναι επίσης μακροπρόθεσμα σημαντικά. Το σημαντικότερο ίσως από όλα τα οφέλη είναι η αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε τη θάλασσα. Συγκεκριμένα, στα όρια του Δήμου μας έχουν κηρυχθεί τρεις περιοχές ως επιτρεπόμενες περιοχές καταδύσεων (ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/ ΦΕΚ 1498/Β/ , «Ορισμός όρων άσκησης υποβρύχιων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατά εφαρμογή του άρθρου15, παρ.3, του Ν. 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»): I. Ανατολικά του όρμου Κριού Χαλίκια. - Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 24 / 26

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον. Πολιτιστικό Περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον. Πολιτιστικό Περιβάλλον Γ.Π.Σ. Δ Η Μ Ο Υ ΒΟΙΩΝ Η ανωτέρω μελέτη λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1485/ Β/2003), 2. Το παρεμβατικό προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν γίνεται καμία αναφορά στο υφιστάμενο λιμάνι στον Κόκκινο Πύργο.

Δεν γίνεται καμία αναφορά στο υφιστάμενο λιμάνι στον Κόκκινο Πύργο. σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ) σελ. 1 από 9 Προς την επιτροπή Διαβούλευσης Εξ ορισμού, στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφερειακού Επιπέδου προσδιορίζονται, με προοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης ΠΠΧΣΑΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης ΠΠΧΣΑΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Κρίνουμε θετική την κατάργηση του όρου του διπόλου Ηρακλείου-Χανίων που προέβλεπε το ισχύον Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο και την πρόταση για συλλειτουργία τους, ενώ πλέον προκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Ο Δήμος Βιάννου Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Γενικά χαρακτηριστικά Η Βιάννος αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς δήμους της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως, συνδυάζει πρόσβαση στη θάλασσα και μάλιστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα