..ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.. ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΟΥΣΑΙ ΟΡΑΝ ΜΕΝ ΟΥ ΚΩΛΥΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΙΠΠΟΝ, ΑΠΟΣΟΒΟΥΣΙ Ε ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΑ ΛΥΠΟΥΝΤΑ.. (για την προκόµη).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "..ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.. ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΟΥΣΑΙ ΟΡΑΝ ΜΕΝ ΟΥ ΚΩΛΥΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΙΠΠΟΝ, ΑΠΟΣΟΒΟΥΣΙ Ε ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΑ ΛΥΠΟΥΝΤΑ.. (για την προκόµη)."

Transcript

1 ΚΕΦ.10 ΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ Η ιδεώδης κατατοµή του ίππου έστω και σχηµατικά παριστάνεται στην Εικ Αυτό δεν σηµαίνει φυσικά ότι ζώα µε µικρές ή/και µεγάλες παρεκκλίσεις απο την ιδανική διάπλαση δεν είναι υγιή. Απλά σηµαίνει ότι το τάδε πρόβληµα στην κατατοµή τους µπορεί να δηµιουργήσει παθολογικά συµπτώµατα σχετιζόµενα µε τη χρήση τους σε συγκεκριµένη εργασία. Για παράδειγµα, η ύπαρξη ραιβοποδίας ή βλεσσοποδίας (εκτροπή άξονα όποιου σκέλους προς τα µέσα ή προς τα πλάγια) µπορεί να δηµιουργήσει αργά ή γρήγορα προβλήµατα αν χρησιµοποιηθεί σε άµαξα, σε αγώνες δεξιοτεχνίας, κ.α. Οπως φαίνεται στην Εικόνα 9.1, οι άξονες συµµετρίας του σώµατος του ίππου είναι βασικά τέσσερις, όλοι κάθετοι. Μερικοί συγγραφείς προσθέτουν κι άλλους δύο οριζόντιους, ένα που ενώνει την ακρωµία µε την κορυφή των γλουτών και ένα απ το πρόσθιο άκρο των στερνικών µυών ως το πίσω άκρο των γλουτιαίων (Εικ 10.2). Aν οι δύο άξονες (ή ο ένας) έχουν το ίδιο µήκος µε το ύψος ακρωµίου ονοµάζουν τον ίππο συµµετρικό ή συµπαγή, διάπλαση που προτιµάται σε περίπτωση ίππων εµποδίων ή/και δεξιοτεχνίας. Εικ 10.1 Οι τέσσερις βασικοί άξονες συµµετρίας του σώµατος του ίππου Ο καθορισµός των 4 βασικών (κάθετων) αξόνων συµµετρίας του σώµατος του ίππου γίνεται µε τον παρακάτω: πρόσθιος άξων συµµετρίας προσθίων άκρων (ΠΑΣΠΑ): είναι η κάθετος που ενώνει την κεφαλή της ωµοπλάτης (scapular head) µε το έδαφος. Οπίσθιος άξων συµµετρίας οπισθίων άκρων (ΟΑΣΟΑ): είναι η κάθετος που ενώνει το ισχυακό έπαρµα (tuber ischii) µε το έδαφος. Έξω άξων συµµετρίας προσθίων άκρων (ΕΑΣΠΑ): είναι η γραµµή που αρχίζει στην ωµοπλατιαία άκανθα (spina scapulae), διέρχεται το µέσον του αντιβραχίου, καρπού και µετακαρπίου και καταλήγει στο έδαφος. Τέλος Έξω άξων συµµετρίας οπισθίων άκρων (ΕΑΣΟΑ): είναι η γραµµή που ξεκινά απ το ισχυακό έπαρµα, ακουµπά τον ταρσό και φτάνει στο έδαφος. 1

2 Εικ 10.2 Ο (κάτω) οριζόντιος άξονας συµµετρίας Οι παραπάνω 4+ άξονες συµµετρίας του σώµατος δεν σηµαίνουν τίποτε άλλο από το ότι όποτε υπάρχουν χωρίς καµιά εκτροπή, τότε: η κατανοµή του βάρους του ζώου στα άκρα του είναι ίσοµερής, τα οστά του κορµού και των άκρων δέχονται ισοβαρείς πιέσεις, και η κατανοµή πιέσεων στα µαλακά µόρια (σύνδεσµοι, µύες, τένοντες) είναι συµµετρική χωρίς να προκαλεί προβλήµατα σε όποια χρήση του ζώου. Οι παρεκκλίσεις απο όποιον άξονα συµµετρίας είναι κατά κανόνα κληρονοµικής φύσεως και πολύ σπάνια τραυµατικής ή λοιµώδους αιτιολογίας. Όταν υπάρχουν όµως, είναι δυνατό να προκαλέσουν τα επι µέρους προβλήµατα του Πίνακα 10.Ι, φυσικά ανάλογα µε την έκταση και τη βαρύτητα τους. Πίνακας 10.Ι: Προβλήµατα ίππων απο εκτροπές των αξόνων συµµετρίας 1. Άξων ΠΑΣΠΑ 2. Άξων ΟΑΣΟΑ 3. Άξων ΕΑΣΠΑ 4. Άξων ΕΑΣΟΑ κερατώµατα εξοστώσ. ταρσού τενοντίτιδες ΑΠ τενοντίτιδες ΑΟ εξοστώσεις εξοστώσ. µεταταρσ. θυλακίτιδες θυλακίτιδες ρωγµές οπλών χωλότητες ισχίου εξοστώσεις εξοστώσ. ταρσού τραύµατα στεφάνης τραύµατα στεφάνης µασχαλίτιδες εξοστ. µεταταρσίου σησαµοειδίτιδες σησαµοειδίτιδες σησαµοειδίτιδες χωλότητες ισχίου ατροφία ωµοπλάτης συµφύσεις Τ8-Τ18 Αρθίτιδες φάλαγγ.-2 αγκυλ. επιγονατίδος (sweeney) τενοντίτιδες ΑΟ (high/low ringbone) χωλότητες οσφύος χωλότητες ωµοπλ. θυλακίτιδες κατάγµ. κόπωσης συµφύσεις Ο1-05 χωλότητες ωµοπλ. τραύµατα στεφάνης άλγη ακρωµίας χρόν. ενδονυχίτις τραύµατα στεφάνης 2

3 Μερικές παρεκκλίσεις κατατοµής που δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές επιδέχονται πρόληψης ή/και θεραπείας. Οι πιό κοινές απο αυτές αναφέρονται παρακάτω: Ψήκτρησις (brushing): τραυµατισµός τής έσω χώρας του κυνήποδα απο την άλλη οπλή ή το πέταλο της. Συµβαίνει συνήθως όταν το άλογο είναι στενοθώρακο, ραιβόποδο/βλαισόποδο, τροχάζει ψηλά µε τα µπροστινά πόδια, κ.ο.κ. Μπορεί να προκαλέσει εξοστώσεις (splints, suros) µε την απόθεση ασβεστίου στο έσω (2 ο ) µετακάρπιο ή µετατάρσιο (Εικ 10.3) Η χρησιµοποίηση γκέτας (Εικ 10.4) βοηθεί στην πρόληψη τραυµάτων, αλλά δεν λύνει το πρόβληµα. Χρειάζεται η κατάλληλη διόρθωση της οπλής, η τοπο θέτηση ατραυµατικών πετάλων ή/και πετάλωση µε τακούνι στο υγιές πόδι, ώστε η περιστροφή αυτού του άκρου να είναι προς τα έξω. Εικ 10.3 Εξοστώσεις Εικ 10.4 Γκέτες προστασίας Professional s Choice (USA) για τα µετακάρπια-µετατάρσια ( splint and skid boots ) 3

4 Υπερεκτασία (overreaching): τραυµατισµός του µεσοκυνίου και πτέρνας στην οπίσθια χώρα των προσθίων άκρων απο τις οπλές των οπισθίων και απο πάνω προς τα κάτω (Εικ 10.5). Συµβαίνει ιδίως σε ιπποδροµικά άλογα και άλτες, όπου τα τραύµατα είναι συχνά σοβαρά, αλλά και κατά τη δίοδο λασπωµένων εδαφών. Σ αυτή την περίπτωση το ζώο δυσκολεύεται να βγάλει απο τη λάσπη έγκαιρα τα µπροστινά πόδια πριν την άφιξη των οπισθίων κι έτσι τραυµατίζεται. Η θεραπεία τέτοιων τραυµάτων πρέπει να είναι προσεχτική γιατί συχνά επιµολύνονται, η δε πρόληψη γίνεται µε κάλυψη των πρόσθιων οπλών µε καµπάνες (Εικ 10.6) και την ελαφρότερη πετάλωση των οπισθίων, µε το τόξο του πετάλου να µην υπερβαίνει το χείλος της οπλής. Η κάλυψη των οπλών µε καµπάνες και η ελαφρότερη πετάλωση είναι απαραίτητα ιδίως στα αγωνιστικά άλογα. Εικ 10.5 Σηµεία τραυµατισµών του µεσοκυνίου πρόσθιου άκρου απ την οπλή του οπίσθιου Εικ 10.6 Καµπάνες προστασίας Professional s Choice (USA) για τον κυνήποδα και στεφάνη της οπλής ( bell boots ) 4

5 Πριν κλείσουµε το θέµα της ιδανικής διάπλασης θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µη σηµειωθούν µερικά σχόλια των αρχαίων για την επιθυµητή κατατοµή αλλά και συµπεριφορά ενός πολεµικού ίππου, που σίγουρα προκαλούν το θαυµασµό µας για τη σχολαστική ακρίβεια τους: Ανατόλιος:...ΙΠΠΟΝ ΟΥΝ ΦΑΜΕΝ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟΝ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΟΡΘΙΟΝ ΚΑΙ ΙΗΡΘΡΩΜΕΝΟΝ ΕΧΟΝΤΑ, ΥΨΑΥΧΕΝΑ...ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΙ ΜΟΝΩ ΚΑΙ ΛΟΓΩι ΗΝΙΟ- ΧΟΥΜΕΝΟΝ, ΚΕΦΑΛΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΕΧΟΝΤΑ...ΜΕΤΩΠΟΝ ΟΜΑΛΟΝ, ΩΤΙΑ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΑ...ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΑΠΑΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΕΡΙΟΧΟΝ, ΧΑΙΤΗΝ ΑΠΑΛΟ- ΤΡΙΧΑ, ΒΑΘΕΙΑΝ...ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΙΑ ΝΕΥΟΥΣΑΝ, ΣΤΗΘΟΣ ΕΥΡΥ...ΚΑΙ ΜΕΜΥΩΜΕΝΟΝ, ΩΜΟΠΛΑΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ...ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΟΡΘΟΥΣ ΙΗΡΘΡΩΜΕΝΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΚΥΡΤΩΜΕΝΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΝ ΕΥΟΓΚΟΝ...ΙΣΧΙΑ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΑ...ΡΑΧΙΝ ΟΜΑΛΗΝ, ΕΓΚΑΘΗΜΕΝΗΝ, ΟΥΡΑΝ ΕΥΜΗΚΗ, ΚΝΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΛΗ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑ ΥΓΡΑ... ΓΟΝΑΤΑ ΜΙΚΡΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ, ΜΗΡΟΥΣ ΜΕΜΥΩΜΕΝΟΥΣ, ΟΝΥΧΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΗ ΠΡΟΠΕΤΗ...ΤΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΛΕΒΑΣ ΕΥΣΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΜΕΝΑΣ, ΧΡΟΙΑΝ Ε ΦΟΙΝΙΚΟΥΝ Ή ΜΕΛΑΙΝΑ, ΕΣΤΑΝΑΙ ΜΗ ΑΝΕΧΟΜΕΝΟΝ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΡΟΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΘΕΕΙΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑ, ΨΥΧΗΝ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ, ΩΣ ΚΤΥΠΟΥΣ...ΕΞΑΠΙΝΗΣ...ΑΛΛΩΝ ΑΗΘΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΑΡΑΤΤΕΣΘΑΙ, ΕΜΦΡΟΝΑ Ε ΚΑΙ ΤΟΛΜΗι ΥΠΕΙΚΟΝΤΑ, ΦΙΛΟΠΡΩΤΟΝ, ΣΥΝΕΞΕΡΙΣΤΙΚΟΝ, ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥΣ ΕΥΣΚΟΠΩΣ ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΝ... Άψυρτος:..ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΗ ΕΝ ΤΗι ΙΠΠΑΣΙΑι... (για καρπούς και ταρσούς). Ξενοφών:...ΑΠΟ ΜΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΡΝΟΥ, Ο ΜΕΝ ΑΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΩΣ ΚΑΠΡΟΥ ΠΡΟΠΕΤΗΣ ΠΕΦΥΚΕΙ, ΑΛΛ ΩΣΠΕΡ ΑΛΕΚΤΡΥΟΝΟΣ ΟΡΘΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΗΚΟΙ, ΛΑΓΑΡΟΣ Ε ΕΙΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΠΗΝ.. (για τον αυχένα)...αι ΤΡΙΧΕΣ.. ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΟΥΣΑΙ ΟΡΑΝ ΜΕΝ ΟΥ ΚΩΛΥΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΙΠΠΟΝ, ΑΠΟΣΟΒΟΥΣΙ Ε ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΑ ΛΥΠΟΥΝΤΑ.. (για την προκόµη)... Ι ΟΤΑΙ Ε ΠΑΡΑ ΘΕΩΝ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΕΚΑ.. (για τη χαίτη)....οστα ΠΑΧΕΑ ΧΡΗ ΕΙΝΑΙ (για τα µετακάρπια και τα µετατάρσια)....ισχια ΠΛΑΤΕΑ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗ ΚΑΙ ΕΥΣΑΡΚΑ, ΙΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ Ή ΤΑΙΣ ΠΛΕΥΡΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΤΕΡΝΟΙΣ...ΜΗΡΟΥΣ ΓΕ ΜΗΝ ΥΠΟ ΤΗ ΟΥΡΑ ΗΝ ΑΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗι ΓΡΑΜΜΗι ΙΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΧΗ, ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΚΕΛΗ ΙΑ ΠΟΛΛΟΥ ΥΠΟΘΗΣΕΙ. ΤΟΥΤΟ Ε ΠΟΙΩΝ ΑΜΑ ΓΟΡΓΟΤΕΡΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΤΕΡΑΝ ΕΞΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΣΙΝ...ΚΑΙ ΙΠΠΑΣΙΑΝ... (για τα καπούλια και τους µηρούς). 5

ΚΕΦ. 8 - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΠΠΩΝ Ταξινόµηση των χρωµατισµών Επειδή οι ελληνικοί όροι διαφέρουν απο τους διεθνείς, όπου τούτο συµβαίνει υπάρχει η αντιστοιχία ελληνικών-διεθνών όρων στο Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 Παναγιώτης Τσαϊλάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τα κατάγματα κοπώσεως

Τα κατάγματα κοπώσεως A naσκοπηση Κατάγματα Κοπώσεως Κνήμης-Περόνης σε Δρομείς Μεγάλων Αποστάσεων. Αιτιολογικοί Παράγοντες Ζαχαρίας Ραφαηλίδης, 1 Σάββας Σπανός, 2 Χάρης Μιχαήλ Κιουρτσής 3 1 Εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εδώ είναι ένας τρόπος μέτρησης της atomic metron συμφώνα με τα κιλά και το επίπεδο

Εδώ είναι ένας τρόπος μέτρησης της atomic metron συμφώνα με τα κιλά και το επίπεδο Επιλογή Πέδιλων Ski Εδώ είναι ένας τρόπος μέτρησης της atomic metron συμφώνα με τα κιλά και το επίπεδο ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ : ΣΕ METRON10 1.64 = 1220 --- 1.71 = 1290 --- 1.78 = 1360 Τι είναι το κάρβινγκ? Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα δείτε ελάχιστες διαστάσεις των κλουβιών για διάφορες ράτσες κουνελιών:

Παρακάτω θα δείτε ελάχιστες διαστάσεις των κλουβιών για διάφορες ράτσες κουνελιών: ΧΩΡΟΣ Το κλουβί του κουνελιού πρέπει να είναι σχετικά µεγάλο, έτσι ώστε το κουνέλι να µπορεί να τεντώνετε, να ξαπλώνει φαρδιά πλατιά, να σηκώνετε στα πίσω πόδια και να κάνει µικρά πηδήµατα µέσα σ αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 427. Διδυμότειχο

Α.Μ. : 427. Διδυμότειχο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θ Τμήμα Νοσυλευτικής «Ο οικογενειακός προγραμματισμός στην ελληνι ική πραγματικότητα» Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Τσιρώζη Μαρίαα Σπουδαστής :

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Περιεχόμενα Το ενημερωτικό φυλλάδιο για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα επιμελήθηκε το Ρευματολογικό Τμήμα του 401 ΓΣΝΑ. Eκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Επιµέλεια εργασίας: Βουδούρης Στέργιος Κατσούλης Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ]

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ] Κατατακτήριες Εξετάσεις Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2014 Ανατομία 1) Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά των παρακάτω οστών: α) Βραχιόνιο Το βραχιόνιο οστό είναι το μόνο οστό του βραχίονα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα