Παθητική κινητοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παθητική κινητοποίηση"

Transcript

1 Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή τους ήταν η µηχανική δυσλειτουργία των αρθρώσεων, όπου παρατηρείται περιορισµός του εύρους κίνησης της άρθρωσης (επικουρική κίνηση) που οδηγούσε σε πόνο ή µείωση της ενεργούς φυσιολογικής κινητικότητας. Η κινητικότητα των αρθρώσεων συνήθως χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση και τη θεραπεία ασθενών µε µυοσκελετικά προβλήµατα της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Ορισµοί: Χρησιµοποιούµενη µε την ευρύτερη έννοια, η κινητοποίηση των αρθρώσεων είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε οποιαδήποτε ενεργητική ή παθητική απόπειρα για να λειτουργήσει µία άρθρωση. Πιο συγκεκριµένα βέβαια, ορίζεται ως οποιαδήποτε παθητική τεχνική κινητοποιήσεως που εφαρµόζει επαναλαµβανόµενες ή ταλαντούµενες κινήσεις µέσα στο εύρος κινητικότητας της άρθρωσης. Βαθµός 1: µικρού εύρους κίνηση που πραγµατοποιείται στην αρχή του φάσµατος Βαθµός 2: µεγάλου εύρους κίνηση που πραγµατοποιείται νωρίς στο φάσµα Βαθµός 3: µεγάλου εύρους κίνηση που πραγµατοποιείται στο τέλος του φάσµατος Βαθµός 4: µικρού εύρους κίνηση που πραγµατοποιείται στο τέλος του φάσµατος (εικόνα 28) Όταν αυτές οι διαβαθµίσεις χρησιµοποιούνται, οι τεχνικές εφαρµόζονται αργά και ρυθµικά, επιτρέποντας στον ασθενή να χρησιµοποιήσει εκούσιες µυϊκές συσπάσεις για να εµποδίσει το θεραπευτή να εφαρµόσει την τεχνική. Ο Βαθµός 5 αφορά στη χειραγώγηση, η οποία ορίζεται ως µικρού εύρους, µεγάλης ταχύτητας χτύπηµα που εφαρµόζεται σε µία άρθρωση στο όριο του επιτρεπόµενου φάσµατος κίνησης (ROM) και γίνεται τόσο γρήγορα που ο ασθενής δε µπορεί να εµποδίσει την ολοκλήρωση της κίνησης. Αντιπροσωπεύει µία πρόοδο πέρα από κινητοποίηση, γιατί προσφέρει µία γρήγορη διάταση της άρθρωσης που συνήθως συνοδεύεται από ήχο κριγµού. Η χειρονακτική θεραπεία φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική όταν εφαρµόζεται σε µηχανική δυσλειτουργία της άρθρωσης, όπου εµφανίζεται παρεµπόδιση της επικουρικής κίνησης λόγω καψικής ή συνδεσµικής ακαµψίας ή σύµφυσης. Η εκτίµηση, λοιπόν, περιλαµβάνει έλεγχο των επικουρικών κινήσεων κυρίως στη συγκεκριµένη άρθρωση για να καθορίσουµε την παρουσία πόνου ή αντίστασης ή και των δύο, στην κίνηση. Η αντίσταση στην κίνηση προκαλείται συνήθως είτε από καψο-συνδεσµική σκληρότητα (ακαµψία) είτε από µυϊκή δραστηριότητα (σπασµός). Η αντίσταση που παράγεται από την ακαµψία περιγράφεται σαν να είναι µόνιµα σε δύναµη και θέση µέσα στο φάσµα της κίνησης, ενώ αυτή που παράγεται από το µυϊκό σπασµό, ποικίλει σε σχέση µε την ταχύτητα και τη µέθοδο εξέτασης της κίνησης. 79

2 Εφαρµογή της µεθόδου: Η αρχική εφαρµογή της τεχνικής πρέπει να είναι ήρεµη. Εκτίµηση των συµπτωµάτων και των σηµείων του ασθενούς πρέπει να γίνεται συνεχώς καθ όλη τη διάρκεια της υποκείµενης θεραπείας. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά τα σηµεία και συµπτώµατα πρέπει να χρησιµοποιείται για να καταγράψουµε και να καθοδηγήσουµε την πρόοδο της θεραπείας (π.χ. ο φυσιοθεραπευτής πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί την ανταπόκριση του ασθενούς και της άρθρωσης, στην οποία εφαρµόζεται η θεραπεία). Η παρουσία πόνου µυϊκού σπασµού επηρεάζουν την εφαρµογή της τεχνικής. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται ώστε να αποφευχθεί η πίεση πέρα από το σπασµό όταν αυτός προστατεύει την άρθρωση, που θεραπεύουµε. Οι θεραπευτικές τεχνικές επιλέγονται µε βάση την αρθροκινηµατική της άρθρωσης και την κατεύθυνση που παρεµποδίζεται η κίνηση. Ο βαθµός της κίνησης που επιλέγεται για τη θεραπεία βασίζεται στο αποτέλεσµα που επιδιώκεται και στην ενόχληση (αποφυγή του πόνου) της άρθρωσης που θεραπεύεται. Οι βαθµοί 1 και 2 χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση του πόνου, ενώ οι βαθµοί 3 έως 5 χρησιµοποιούνται για να αυξήσουν το ROM. Χαλαρές παθητικές κινήσεις Για την εφαρµογή τους ο θεραπευτής οφείλει να γνωρίζει καλά την ανατοµία της άρθρωσης που πρόκειται να κινήσει όπως επίσης τις επί µέρους κινήσεις και το εύρος τους, για να έχει τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων και να τις εκτελεί οµαλά, ρυθµικά και µε ακρίβεια. Τεχνική Χάλαση: Πριν από την έναρξη της εφαρµογής των χαλαρών παθητικών κινήσεων είναι σκόπιµο να δίνεται στον ασθενή µία σύντοµη εξήγηση για ότι πρόκειται να εφαρµοσθεί και στη συνέχεια του εφαρµόζονται µέθοδοι για να χαλαρώσει. Για την απόκτηση χάλασης έχει µεγάλη σηµασία η επιλογή της αρχικής θέσης καθώς και η εµπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο ασθενής στο πρόσωπο του θεραπευτή. Εντόπιση: Όταν η κίνηση εντοπίζεται σε µία συγκεκριµένη άρθρωση σταθεροποιείται το οστό που βρίσκεται κεντρικότερα ενώ κινείται το οστό που βρίσκεται περιφερικά. Έτσι η κίνηση περιορίζεται στην άρθρωση που πρέπει να κινηθεί και δεν παρουσιάζεται ψευδής η κινητικότητα της συγκεκριµένης άρθρωσης εξαιτίας των βοηθητικών κινήσεων των γειτονικών αρθρώσεων. Στήριξη: Πρέπει να δίνεται πλήρης και αναπαυτική στήριξη του τµήµατος του σώµατος που πρέπει να κινηθεί για να µπορεί ο ασθενής να παραµένει χαλαρός σ όλη τη διάρκεια εφαρµογής των κινήσεων. Ο θεραπευτής πρέπει να κρατά το µέλος σταθερά και η στάση του σώµατός του πρέπει να είναι κι αυτή σταθερή και αναπαυτική. Έλξη: Σε πολλές αρθρώσεις, µε την εφαρµογή έλξης πραγµατοποιείται αποµάκρυνση των αρθρικών επιφανειών. Αποτέλεσµα της έλξης αυτής στην περιαρθρική επιφάνεια είναι η διευκόλυνση των κινήσεων. Κίνηση: Η κίνηση που εφαρµόζεται από τον θεραπευτή αντιστοιχεί µε την φυσιολογική ελεύθερη κίνηση της άρθρωσης. Το εύρος της κίνησης είναι τόσο όσα επιτρέπει η κατάσταση της άρθρωσης ώστε ν' αποφεύγεται η πρόκληση πόνου και του µυϊκού σπασµού στους µυς που την περιστοιχίζουν. Σε φυσιολογικές αρθρώσεις µπορεί να δοθεί πρόσθετη πίεση στην άρθρωση για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της κίνησης, αλλά σε αρθρώσεις που έχουν περιορισµένο εύρος κίνησης χρειάζεται προσοχή για ν αποφευχθεί η άσκηση ιδιαίτερης πίεσης πέρα από το φυσιολογικό ανατοµικό εύρος. Ταχύτητα και διάρκεια: Με το δεδοµένο ότι η χαλάρωση των περιαρθρικών παραγόντων της άρθρωσης που κινείται πρέπει να διατηρείται σ' όλη τη διάρκεια των κινήσεων, η ταχύτητα πρέπει να είναι ενιαία, µάλλον αργή και η κίνηση ρυθµική. Η επανάληψη της κίνησης που εκτελείται εξαρτάται από τον επιδιωκόµενο σκοπό. 80

3 Αποτελέσµατα και χρήσεις των χαλαρών παθητικών κινήσεων Όταν ο ασθενής αδυνατεί ή δεν του επιτρέπεται να κινήσει τµήµα ή τµήµατα του σώµατός του ενεργητικά όπως π.χ. όταν βρίσκεται σε κώµα, παράλυση ή τέλεια ανάπαυση ή όταν υπάρχει κάποια φλεγµονή και η ενεργητική κίνηση είναι επώδυνη, οι χαλαρές παθητικές κινήσεις χρησιµοποιούνται µε αντικειµενικό σκοπό: 1. Την πρόληψη δηµιουργίας συµφύσεων 2. Τη διατήρηση της ελαστικότητας των µυϊκών ινών 3. Την ενίσχυση της λεµφικής και φλεβικής κυκλοφορίας ελάχιστα που επιτυγχάνεται από την τάση των αγγείων που περνούν από την άρθρωση που κινείται 4. Τη διατήρηση στη µνήµη του ασθενή του τρόπου των κινήσεων που επιτυγχάνεται µε ερεθισµό των αναληπτικών νεύρων της κιναισθησίας (νευροϋποδοχέων) 5. Την ενίσχυση χαλάρωσης µε την προϋπόθεση ότι εκτελούνται αργά, ρυθµικά και σε περιορισµένο εύρος. Κατά τη φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση οι χαλαρές παθητικές κινήσεις χρησιµοποιούνται για να προσδιορισθεί: 1. Ο περιορισµός των κινήσεων 2. Η αστάθεια της άρθρωσης 3. Η ελαστικότητα των µαλακών ιστών Κατά τη διδασκαλία προγράµµατος ενεργητικών ασκήσεων ο θεραπευτής χρησιµοποιεί τις χαλαρές παθητικές κινήσεις για να επιδείξει την επιθυµητή κίνηση. Εκτέλεση παθητικών κινήσεων 1. Κινητοποίηση της άρθρωσης του ώµου Στις ελεύθερες κινήσεις του βραχίονα, οι κινήσεις της άρθρωσης του ώµου συνδυάζονται πάντοτε µε τις κινήσεις των αρθρώσεων της ωµικής ζώνης. Η εντόπιση των κινήσεων στην άρθρωση του ώµου µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή εξωτερικής πίεσης στην περιοχή του ώµου δηλαδή στην κλείδα ή στην άκανθα της ωµοπλάτης, ή η εντόπιση να προκύπτει από κάποιο παθολογικό αίτιο που προκάλεσε έντονο περιορισµό στις κινήσεις της άρθρωσης του ώµου. Παρόλα αυτά είναι προτιµότερο η σταθεροποίηση της ωµοπλάτης να γίνεται µε τις προσπάθειες του ίδιου του ασθενή που θα πρέπει να εξασκείται για το σκοπό αυτό, µπροστά σε καθρέπτη. Με τη σταθεροποίηση της ωµοπλάτης Θέση του ασθενή: Ηµιΰπτια στο κρεβάτι µε την άρθρωση του ώµου έξω απ' αυτό. Ο θεραπευτής µε το ένα χέρι σταθεροποιεί την ωµική ζώνη µε το να ασκεί πίεση στο ακρώµιο και στο έξω πλάγιο τµήµα της κλείδας του ασθενή, ενώ µε το άλλο χέρι κρατά τον αγκώνα και το αντιβράχιό του. Καθώς ο βραχίονας φέρεται σε απαγωγή (80 περίπου) προσφέρεται έλξη στην κεφαλή του βραχιονίου. Η κίνηση της κάµψης και της έκτασης είναι δυνατό να εφαρµοστεί από τη θέση της απαγωγής ή της προσαγωγής. Όσο για τις κινήσεις των στροφών είναι δυνατό κι αυτές να εκτελεσθούν µε προσαγωγή ή απαγωγή του βραχίονα, οι αγκώνες όµως πρέπει να βρίσκονται σε ορθή γωνία. Με το συνδυασµό των κινήσεων της ωµοπλάτης Για την εκτέλεση των κινήσεων αυτών ο θεραπευτής κρατά το άνω άκρο του ασθενή από τον αγκώνα και την πηχεοκαρπική άρθρωση και εκτελεί τις ίδιες κινήσεις µ αυτές που γίνονται µε τη σταθεροποίηση της ωµικής ζώνης. Εξαίρεση αποτελεί η απαγωγή που συνδυάζεται µε µεγάλη έξω στροφή για ν αποκτηθεί η πλήρης ανύψωση του µέλους. Η κάµψη του βραχίονα από τη θέση της προσαγωγής συνήθως συνδυάζεται µε έκταση του αγκώνα. 2. Κινητοποίηση της άρθρωσης του αγκώνα Η άρθρωση αυτή εκτελεί κάµψη και έκταση. Στην κάµψη γίνεται φυσιολογικά µια ελαφρά έσω στροφή του βραχιονίου έτσι ώστε τα δάκτυλα να κατευθύνονται 81

4 προς το µέσο της κλείδας. Στην πλήρη έκταση του αγκώνα (υπερέκταση) το αντιβράχιο βρίσκεται σε ύπτια θέση και σε ελαφρά απαγωγή 10 περίπου σε σχέση µε το βραχίονα. Ο ασθενής βρίσκεται σε ηµιΰπτια ή καθιστή θέση. Ο θεραπευτής µε το ένα χέρι κρατά το κάτω τριτήµορο του βραχιονίου από την πίσω επιφάνεια ενώ µε το άλλο χέρι κρατά την πηχεοκαρπική άρθρωση. Όταν η κίνηση εντοπίζεται µόνο στην άρθρωση του αγκώνα, το αντιβράχιο βρίσκεται σε υπτιασµό τόσο κατά την κάµψη όσο και κατά την έκταση. Η υπερέκταση του αγκώνα εξασφαλίζεται µε την άσκηση πίεσης προς τα πίσω από το χέρι που κρατά το βραχίονα, αµέσως πάνω από τον αγκώνα. 3. Οι κερκιδωλενικές αρθρώσεις Οι αρθρώσεις αυτές επιτελούν τις κινήσεις του πρηνισµού και υπτιασµού του αντιβραχίου. Όταν ο αγκώνας βρίσκεται σε έκταση, οι κινήσεις πρηνισµού και υπτιασµού συνοδεύονται µε τις στροφές (έσω και έξω) της άρθρωσης του ώµου. Γι αυτό το λόγο και προκειµένου να εντοπισθεί η κίνηση στις κερκιδωλενικές αρθρώσεις ο αγκώνας κάµπτεται σε ορθή γωνία κι έτσι ακινητοποιείται ο βραχίονας. Το ένα χέρι του θεραπευτή κρατά το χέρι του ασθενή µε λαβή χειραψίας ενώ εκτείνει τον δείκτη και το µεσαίο δάκτυλο στην πρόσθια επιφάνεια της πηχεοκαρπικής άρθρωσης για να την σταθεροποιήσει. Το άλλο χέρι του θεραπευτή κρατά την άρθρωση του αγκώνα. Προσφέρεται έλξη και στη συνέχεια εκτελούνται οι στροφικές κινήσεις γύρω από τον άξονα του αντιβραχίου (πρηνισµός - υπτιασµός). 4. Οι αρθρώσεις της άκρας χειρός Η βασική λειτουργία του χεριού είναι η σύλληψη και το κράτηµα αντικειµένων. Γι αυτό και οι κινήσεις των πολυαρίθµων αρθρώσεών του, διευκολύνουν την παραπάνω ενέργεια µε το να µεταβάλλεται το σχήµα και το µέγεθος της παλάµης ανάλογα µε το σχήµα και µέγεθος του αντικειµένου που έρχεται σε επαφή µ αυτή. 5. Η πηχεοκαρπική άρθρωση Ο ασθενής κάθεται σε κάθισµα. Ο αγκώνας του που βρίσκεται σε κάµψη 90 στηρίζεται πάνω στο εξεταστικό κρεβάτι και το αντιβράχιό του βρίσκεται σε ουδέτερη θέση. Ο θεραπευτής µε το ένα χέρι του στηρίζει και σταθεροποιεί το αντιβράχιο πάνω από την πηχεοκαρπική άρθρωση, ενώ µε το άλλο χέρι του κρατά το χέρι του ασθενή µε τη λαβή χειραψίας. Προσφέρεται έλξη και στη συνέχεια η άρθρωση κάµπτεται και εκτείνεται. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τις παραπάνω κινήσεις της πηχεοκαρπικής συνοδεύουν οι κινήσεις των δακτύλων και πιο συγκεκριµένα, την έκταση της πηχεοκαρπικής ακολουθεί η κάµψη των δαχτύλων και αντίστροφα. Αυτό οφείλεται στην τάση των εκτεινόντων που περνούν από τον καρπό. Επίσης την έκταση της πηχεοκαρπικής συνοδεύει µικρό εύρος πρηνισµού ενώ την κάµψη της πηχεοκαρπικής µικρό εύρος υπτιασµού του αντιβραχίου. Η απαγωγή και η προσαγωγή της πηχεοκαρπικής άρθρωσης εκτελούνται µε τις ίδιες λαβές. Το εύρος της προσαγωγής είναι µεγαλύτερο από το εύρος της απαγωγής. Η περιαγωγή εκτελείται και προς τις δύο κατευθύνσεις µε το συνδυασµό και των τεσσάρων κινήσεων. 6. Οι καρποµετακαρπικές αρθρώσεις a. Των δακτύλων: Η κίνηση ολίσθησης στις αρθρώσεις αυτές συνοδεύεται από την ίδια κίνηση στις µεσοµετακαρπικές αρθρώσεις και είναι πολύ περιορισµένη στην κερκιδική πλευρά, ενώ στην ωλένια είναι περισσότερο ελεύθερη. Κατά την εκτέλεση των παθητικών κινήσεων κρατιούνται τα δύο συνεχόµενα µετακάρπια οστά και κινούνται προς τα εµπρός και προς τα πίσω µε αντίθετες κινήσεις το ένα από το άλλο. Όλες αυτές οι αρθρώσεις µπορούν επίσης να κινηθούν έτσι ώστε η παλάµη να παρουσιάζεται σφαιρική και στη συνέχεια επίπεδη. 82

5 b. Του αντίχειρα: Εξαιτίας του σχήµατος των αρθρικών επιφανειών η κάµψη της άρθρωσης αυτής συνοδεύεται από την έσω στροφή που στη συνέχεια ονοµάζεται αντίθεση. Κατά την εκτέλεση των χαλαρών παθητικών κινήσεων ο θεραπευτής µε το ένα του χέρι κρατά τα οστά του καρπού και σταθεροποιεί έτσι την πηχεοκαρπική άρθρωση, ενώ στηρίζει και το αντιβράχιο και µε το άλλο του χέρι εφαρµόζει έλξη πριν εκτελέσει τις κινήσεις της κάµψης, της αντίθεσης, της απαγωγής, της προσαγωγής και της περιαγωγής. 7. Οι µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις Όταν κινείται κάθε άρθρωση χωριστά, σταθεροποιείται µε το ένα χέρι το µετακάρπιο και µε το δείχτη και τον αντίχειρα του άλλου χεριού κρατιέται η κεντρική φάλαγγα. Μετά την εφαρµογή έλξης κινείται η άρθρωση στα πλήρες εύρος της κάµψης, έκτασης, απαγωγής, προσαγωγής και περιαγωγής. Οι αρθρώσεις αυτές, εκτός απ αυτή του αντίχειρα, είναι δυνατό να κινηθούν συγχρόνως. Στην περίπτωση αυτή ο θεραπευτής µε το ένα χέρι σταθεροποιεί το χέρι και τον καρπό του ασθενή, ενώ µε το άλλο χέρι κρατά τις άκρες των τεσσάρων δαχτύλων. Προσφέρεται έλξη και µε ευθειασµένα τα δάχτυλα εκτελούνται οι κινήσεις της κάµψης και της έκτασης. Στη συνέχεια εκτελούνται οι κινήσεις της απαγωγής και της προσαγωγής µε κίνηση και των τεσσάρων δαχτύλων αρχικά προς την κερκίδα και στη συνέχεια προς την ωλένη. Η περιαγωγή αποτελεί το συνδυασµό των παραπάνω κινήσεων. Κατά την εφαρµογή έλξης αποµακρύνονται αρκετά οι αρθρικές επιφάνειες κι έτσι είναι δυνατό να εφαρµοσθεί µία βοηθητική κίνηση στροφής. Όταν εκτελείται η κίνηση αυτή πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο της εφαρµογής της έλξης ώστε ν' αποφευχθεί τυχόν διάστρεµµα ή κάκωση. 8. Οι µεσοφαλαγγικές αρθρώσεις Κάθε µια από τις αρθρώσεις αυτές µπορεί να κινηθεί χωριστά µε τη σταθεροποίηση του οστού που βρίσκεται κεντρικά, ενώ κινείται αυτό που βρίσκεται περιφερικά. Επίσης είναι δυνατό να κινηθούν σε κάµψη και έκταση όλες µαζί οι µεσοφαλαγγικές και οι µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις των δαχτύλων. Ο θεραπευτής κρατά µε το ένα του χέρι τον καρπό του ασθενή και τοποθετεί το άλλο του χέρι στη ραχιαία επιφάνεια των δαχτύλων, παραλληλίζοντας τα δάχτυλό του µε τα δάχτυλα του ασθενή. Οι µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις κάµπτονται πρώτα σ όλο το εύρος τους και στη συνέχεια καθώς ακολουθούν πρώτα οι κεντρικές και µετά οι περιφερικές µεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, οι µετακαρπιοφαλαγγικές εκτείνονται για να µειωθεί η τάση των µακρών εκτεινόντων τενόντων. Σταδιακά, ακολουθεί η έκταση στις κεντρικές µεσοφαλαγγικές αρθρώσεις και κατόπιν στις περιφερικές. ιευκόλυνση της κίνησης πετυχαίνεται µε το να ακολουθείται η φυσική σειρά των κινήσεων όταν δηλαδή, η έκταση του καρπού συνοδεύεται µε κάµψη των δαχτύλων και αντίστροφα. 9. Η οσφυϊκή µοίρα Οι κινήσεις αυτές εξαιτίας του βάρους του σώµατος εκτελούνται ευκολότερα στη µονάδα συνάρτησης όπου ακινητοποιείται ο κορµός και κινείται το κάτω µισό του σώµατος. Προκειµένου για την κάµψη και την έκταση ο ασθενής βρίσκεται σε πλάγια κατάκλιση µε τα κάτω άκρα και τη λεκάνη σε αξονική ανάρτηση. Τα γόνατα και τα ισχία βρίσκονται σε έκταση και ο ασθενής αιωρεί το κάτω ήµισυ του σώµατος προς τα εµπρός και προς τα πίσω. Για την πλάγια κάµψη ο ασθενής σε ύπτια κατάκλιση και η λεκάνη του και τα κάτω άκρα κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά και αριστερά. Ο θεραπευτής δίνοντας πρόσθετη πίεση σταθεροποιεί τη λεκάνη. 83

6 10. Η άρθρωση του ισχίου Η κινητικότητα της άρθρωσης του ισχίου είναι σωστό να παρουσιάσει περιορισµό σε ορισµένες ή σε όλες τις κινήσεις. Η πιο συνηθισµένη δυσµορφία είναι αυτή που συνδυάζει κάµψη, προσαγωγή και έξω στροφή. Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να δίνεται έµφαση στην έκταση, απαγωγή και έσω στροφή. Οι κινήσεις που γίνονται στην άρθρωση αυτή είναι: κάµψη, έκταση, απαγωγή, προσαγωγή, έσω στροφή, έξω στροφή και περιαγωγή. Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση και ακινητοποιεί το υγιές µέλος του σε θέση απαγωγής. Ο θεραπευτής µε το ένα χέρι του κρατά την φτέρνα του πάσχοντος µέλους, ενώ µε το άλλο κρατά την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος και δίνει ώθηση έτσι ώστε να εκτελεσθεί κάµψη στις αρθρώσεις του γόνατος και του ισχίου. Η κίνηση της κάµψης του ισχίου σταµατά όταν τα µαλακά µόρια της πρόσθιας επιφάνειας του µηρού έλθουν σ' επαφή µε το πρόσθιο τµήµα του αντίστοιχου ηµιθωρακίου του ασθενή. Η κίνηση της έκτασης γίνεται µε την επαναφορά του µέλους στην αρχική θέση. Η έκταση αυτή παραµένει ατελής ως προς τις τελευταίες 15 γι αυτό ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια ή πρηνή κατάκλιση και ολοκληρώνεται η έκταση. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι κατά την έκταση της άρθρωσης του ισχίου από την πλάγια κατάκλιση, προκειµένου ν αποφευχθεί η έκταση της ΟΜΣΣ και να περιορισθεί η κίνηση µόνο στην έκταση του ισχίου, το άλλο µέλος του ασθενή πρέπει να βρίσκεται σε κάµψη στο γόνατο και στο ισχίο και να διατηρείται στη θέση αυτή µε κράτηµα από τον ίδιο τον ασθενή. Σχετικά µε την κίνηση της απαγωγής ο θεραπευτής τοποθετεί το ένα του χέρι στην οπίσθια επιφάνεια του µηρού και µε το άλλο συγκρατεί το κάτω άκρο µε λαβή από την ποδοκνηµική άρθρωση. Στη συνέχεια κινεί το µέλος σε απαγωγή (80 περίπου από την ουδέτερη θέση) και σε προσαγωγή. Η έσω και έξω στροφή εκτελείται µε δύο τρόπους: a. Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση µε τα κάτω άκρα σε έκταση. Ο θεραπευτής κρατά το µέλος από την πρόσθια επιφάνεια του µηρού και από το κατώτερο τµήµα της κνήµης και στρέφει το κάτω άκρο έτσι ώστε το έσω σφυρό να πλησιάσει την επιφάνεια του κρεβατιού κατά την έσω στροφή του ισχίου και το έξω σφυρό αντίστοιχα κατά την έξω στροφή. b. Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση το γόνατο και το ισχίο του µέλους που πρόκειται να κινηθεί κάµπτονται κατά 90. Ο θεραπευτής κρατώντας τη φτέρνα του ασθενή µε το ένα χέρι και µε το άλλο το έξω πλάγιο τµήµα του κάτω τριτηµορίου του µηρού, εκτελεί την έξω στροφή. Για την έσω στροφή, µετατοπίζει τη λαβή του στο έσω πλάγιο τµήµα του κάτω τριτηµορίου του µηρού. 11. Η άρθρωση του γόνατος Η άρθρωση του γόνατος επιτρέπει τις κινήσεις της κάµψης και της έκτασης καθώς και τις κινήσεις της έσω και έξω στροφής. Οι κινήσεις των στροφών µπορούν να εφαρµοσθούν µόνον όταν η άρθρωση του γόνατος βρίσκεται σε κάµψη 90 οπότε χαλαρώνουν οι έσω και έξω πλάγιοι σύνδεσµοι. Στην επιγονατιδοµηριαία άρθρωση είναι δυνατές κινήσεις ολίσθησης προς όλες τις κατευθύνσεις όταν ο τετρακέφαλος µυς είναι χαλαρός. Προκειµένου να εκτελεσθεί η πλήρης κάµψη του γόνατος οι κινήσεις ολίσθησης πρέπει να είναι ελεύθερες. a. Στην επιγονατιδοµηριαία άρθρωση: Η επιγονατίδα κρατιέται ανάµεσα στον αντίχειρα και το δείκτη των δύο χεριών και κινείται (ολισθαίνει) προς τα επάνω και κάτω, προς τα δεξιά και αριστερά, ενώ η άρθρωση του γόνατος βρίσκεται σε έκταση και ο τετρακέφαλος µυς είναι χαλαρός. b. Μεταξύ όλων των αρθρικών επιφανειών της άρθρωσης του γόνατος i. Κάµψη έκταση: Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση και χαλαρός. Ο θεραπευτής στέκεται σε στάση βάδισης µε το ένα του χέρι υποβαστάζει το µηρό του ασθενή ενώ µε το άλλο του χέρι κρατά τον άκρο πόδα από 84

7 την ποδοκνηµική άρθρωση και ασκεί έλξη. Στη συνέχεια κινεί το µέλος σε πλήρη κάµψη του γόνατος και του ισχίου. Στο µεταξύ το χέρι του θεραπευτή που βρίσκονται στο µηρό κινείται στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος για να δοθεί πρόσθετη πίεση στο τελικό όριο της κάµψης τον γόνατος. Κατά την έκταση του ισχίου και του γόνατος το χέρι του θεραπευτή επανέρχεται στην αρχική του θέση (οπίσθια επιφάνεια του µηρού) για να ελέγξει την κίνηση της έκτασης ώστε να µη γίνεται απότοµα. ii. Στροφές: Για την εκτέλεση των στροφών του γόνατος παθητικά, ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση. Ο θεραπευτής υποβαστάζει σε κάµψη το κάτω άκρο του ασθενή ώστε να σχηµατίζονται γωνίες 90, τόσο στην άρθρωση του ισχίου όσο και στην άρθρωση του γόνατος. Το ένα του χέρι συγκρατεί το µηρό και τοποθετείται στο κάτω τριτηµόριο του µηρού και το άλλο του χέρι κρατά το κάτω τριτηµόριο της κνήµης, αµέσως πάνω από την ποδοκνηµική όρθωση. Σηµείωση: Προκειµένου να εντοπισθούν οι κινήσεις της κάµψης και της έκτασης στην άρθρωση του γόνατος µόνο, οι πιο κατάλληλες θέσεις για τον ασθενή είναι η πρηνής και η πλάγια κατάκλιση. 12. Οι άρθρωση του άκρου ποδός Όλες οι αρθρώσεις του άκρου ποδός µε φις κινήσεις τους συµβάλλουν στο να είναι εύκαµπτος και να προσαρµόζεται κατά τη βάδιση, πάνω σε ανώµαλη επιφάνεια. Με εξαίρεση τις εγκάρσιες ταρσικές και την υπαστραγαλική αρθρώσεις, η κινητικότητα των µεταταρσίων, ταρσοµεταταρσικών και µεσοµεταταρσίων αρθρώσεων είναι πολύ περιορισµένη και δε µπορεί να εντοπισθεί σε µεµονωµένες αρθρώσεις. a. Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις των δαχτύλων Κάθε µία από τις αρθρώσεις αυτές είναι δυνατό να κινηθεί µεµονωµένα σε κάµψη και έκταση. Σταθεροποιείται η φάλαγγα που βρίσκεται κεντρικά και κινείται η αµέσως επόµενη περιφερική σε κάµψη και έκταση, µε µια µικρή διακοπή στο τέλος κάθε κίνησης ώστε να δίνεται ο χρόνος για µια πρόσθετη πίεση στο έσχατο όριο της κίνησης που να εξασφαλίζει το εύρος της κινητικότητας της άρθρωσης. Πρέπει να δίνεται έµφαση στην έκταση των δακτύλων επειδή η κάµψη των δακτύλων είναι επικρατέστερη κίνηση και περιορίζει την έκτασή της. b. Μεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις των δακτύλων Οι κινήσεις που γίνονται σ αυτές τις αρθρώσεις είναι: κάµψη, έκταση, προσαγωγή, απαγωγή, περιαγωγή. Κάθε άρθρωση κινείται µεµονωµένα, αλλά µπορούν να κινηθούν και συνολικά. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο µεγάλο δάχτυλο. Κατά την απαγωγή και την προσαγωγή κάθε δάχτυλο κινείται προς τα µέσα και προς τα έξω σε σχέση προς τη µέση γραµµή. c. Μεσοµετατάρσιες αρθρώσεις Οι κινήσεις στις αρθρώσεις αυτές δε µπορούν να εκτελεσθούν ενεργητικά παρά µόνο µε το συνδυασµό άλλων κινήσεων. Είναι κινήσεις ολίσθησης που διατηρούν εύκαµπτο τον άκρο πόδα. Για να εκτελεσθούν οι κινήσεις ολίσθησης κρατιέται το µετατάρσιο µε τα τέσσερα δάχτυλα και των δύο χεριών του θεραπευτή από την πελµατική επιφάνεια του άκρου ποδός, ενώ οι αντίχειρες κρατούν τη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός. ίνεται πίεση προς τα κάτω σε κάθε ένα µετατάρσιο από τα δάχτυλα που βρίσκονται στην πελµατική επιφάνεια, ενώ συγχρόνως πιέζεται µε τον αντίχειρα το αµέσως επόµενο µετατάρσιο. d. Η εγκάρσια άρθρωση του ταρσού Η άρθρωση αυτή είναι υπεύθυνη για την ανάσπαση του έσω και έξω χείλους του άκρου ποδός. Ο θεραπευτής µε το ένα του χέρι κρατά την κνήµη αµέσως πάνω από την ποδοκνηµική άρθρωση, ενώ µε το άλλο κρατά την έξω πλάγια επιφάνεια του ποδός στο ύψος των µεταταρσίων για να εκτελέσει την ανάσπαση του έξω χείλους. Για την ανάσπαση του έσω χείλους κρατά την έσω πλάγια επιφάνεια αντίστοιχα. 85

8 13. Ποδοκνηµική άρθρωση Η άρθρωση αυτή εκτελεί τη ραχιαία και την πελµατική κάµψη. Ο θεραπευτής µε το ένα του χέρι κρατά και ακινητοποιεί την κνήµη αµέσως πάνω από την άρθρωση ενώ µε το άλλο του χέρι κρατά τον άκρο πόδα στο ύψος των µεταταρσίων και εκτελεί και τις δύο κινήσεις. Οι προαναφερθείσες κινήσεις φαίνονται στις ακόλουθες εικόνες: Λαβή για την έσω και έξω στροφή της ωµοπλάτης Λαβή για τις κινήσεις της άρθρωσης του αγκώνα 86

9 Α. Λαβή για την κίνηση της κάµψης του ώµου µε προσαγωγή Β. Λαβή για την έσω και την έξω στροφή του ώµου Λαβή για το πλήρες εύρος της κάµψης του ώµου σε συνδυασµό µε την απαγωγή και την έξω στροφή Λαβή για την απαγωγή που εντοπίζεται στη γληνοβραχιόνια άρθρωση Θέση και λαβή για την πλήρη έκταση του ώµου (υπερέκταση) 87

10 Λαβή για την κάµψη του αγκώνα µε υπτιασµό και την έκταση του αγκώνα µε πρηνισµό Λαβή για την κάµψη και έκταση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης Λαβή για τις κινήσεις στις µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις Λαβή για την έκταση (Α) και κάµψη (Β) των µεσοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων 88

11 Λαβή για την κάµψη και έκταση του ισχίου και του γόνατος: Α. Η λαβή αφορά την έναρξη και την κατάληξη της κίνησης Β. Η λαβή αφορά τα ενδιάµεσα στάδια δηλ. την πλήρη κάµψη και την αρχή της έκτασης ύο τρόποι λαβών για την προσαγωγή και την απαγωγή του ισχίου Λαβή για την πλήρη έκταση του ισχίου (υπερέκταση) 89

12 Λαβή για την έσω και έξω στροφή µε το ισχίο σε κάµψη Λαβή µε την κάµψη και έκταση του γόνατος από τη θέση της πλάγιας κατάκλισης Λαβή για τις κινήσεις στις µεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις Λαβή για την κάλυψη και την έκταση των µεσοφαλαγγικών αρθρώσεων των τεσσάρων δακτύλων 90

13 Λαβή για τις κινήσεις στη µεταταρσιοφαλαγγική και µεσοφαλαγγική άρθρωση του µεγάλου δακτύλου (Α). Λαβή για την ανάσπαση του έσω και του έξω χείλους του άκρου ποδός (Β). Λαβή για τη ραχιαία και την πελµατική κάµψη της ποδοκνηµικής άρθρωσης ύο τρόποι λαβών για τις στροφές του κορµού 91

14 Λαβή για την έκταση της οσφυικής µοίρας της Σ.Σ. Λαβή για την κάµψη της οσφυικής µοίρας της Σ.Σ. Λαβή για τις κινήσεις του αυχένα: (Α). Στο ινιακό οστό και τη γνάθο για την κάµψη, έκταση και τις στροφές της αυχενικής µοίρας (Β). Και τα δύο χέρια στο ινιακό για τις πλάγιες κάµψεις της αυχενικής µοίρας 92

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ)

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ) ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ διάφορες μέθοδοι (0-180 / 180-0 / 360 / ΟΜΕΣ) μέσα μέτρησης (γωνιόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, μεζούρα, βιντεοκάμερες, τρισδιάστατα συστήματα ανάλυσης κίνησης, γωνιόμετρο με υπερήχους ή ποτενσιόμετρα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ευλυγισία & Ισορροπία Μ. Μιχαλοπούλου Δ. Π. Θράκης Διατάσεις με καρέκλα Κάθισμα σε καρέκλα και Αυτί στον ώμο (κατέβασμα του αυτιού προς τον ώμο). Το σαγόνι βλέπει τον ώμο. Κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης. Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης. Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ακτινογραφική απεικόνιση ωμικής ζώνης Περικλής Παπαβασιλείου,PhD Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ανατομία ωμικής ζώνης 1. 1η πλευρά 3. 4η και 7η πλευρά 4. κλείδα 5. ακρωμιοκλειδική άρθρωση 6. ακρώμιο 7. εντομή

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ενδυνάμωση άνω κάτω άκρων & κορμού Μ. Μιχαλοπούλου Ph.D. Δ.Π.Θράκης Ασκήσεις Αερόμπικ με καρέκλα Εκτέλεση διαφόρων κινήσεων των ποδιών οι οποίες συνοδεύονται από κινήσεις των χεριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΑΚΡΟ. αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΩ ΑΚΡΟ. αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟ αντιβράχιο αγκώνας - βραχιόνιο Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Άτλας Ακτινολογικών Προβολών βασικές προβολές ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ.: Οδηγός μελέτης για τις βασικές ακτινολογικές προβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Βασικές έννοιες

Ενότητα 1: Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ενότητα 1: Βασικές έννοιες - - - - - - - - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μαθησιακά αποτελέσματα Κλινικό σενάριο Ιστορική ανασκόπηση: Μια ματιά στο παρελθόν Εισαγωγή Ορολογία της Κινησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Κινησιολογία : Έννοιες : Βαρύτητα : Κέντρο βάρους : Άρθρωση : Τροχιά κίνησης : Εύρος τροχιάς(rom) : Ροπή : Μοχλός : Μοχλοί :

Κινησιολογία : Έννοιες : Βαρύτητα : Κέντρο βάρους : Άρθρωση : Τροχιά κίνησης : Εύρος τροχιάς(rom) : Ροπή : Μοχλός : Μοχλοί : Κινησιολογία : Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανθρώπινη κίνηση.βοηθάει να γίνονται οι κινήσεις με ασφάλεια,επάρκεια και αποτελεσματικότητα και αναλύει την κίνηση. Έννοιες : Πρόσθιος (μπροστινός)

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 8: Άνω άκρο - καρπός Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 8η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα Ανθρώπινος Σκελετός ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα ñ Σκελετική ανατοµία: γονίδια + περιβάλλον ñ Ποικιλοµορφία: οντογένεση, φύλο, πληθυσµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλική παράλυση. Μιχάλης Η. Χαντές Αναπληρωτής Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική

Εγκεφαλική παράλυση. Μιχάλης Η. Χαντές Αναπληρωτής Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική Εγκεφαλική παράλυση Μιχάλης Η. Χαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική ΟΡΙΣΜΟΣ Ως εγκεφαλική παράλυση ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία προκύπτουν διαταραχές της μυικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εξέταση και αξιολόγηση των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης 1 1. Κατακόρυφος άξονας 2 3 2. Λοβίο του αυτιού 3. Ακρώμιο 4 5 6 7 8 4. Ομφαλός 5. Πρόσθια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αιτίες των συχνότερων παθήσεων, και πως μπορούν να λειτουργούν προληπτικά με την σωστή εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Κρόουλ. Ανάλυση τεχνικής

Κρόουλ. Ανάλυση τεχνικής Κρόουλ Ανάλυση τεχνικής (di Prampero 1986; Toussaint and Hollander 1994; Vilas-Boas et al., 2011) Γιατί είναι το crawl το γρηγορότερο στιλ; Είναι και το οικονομικότερο Περιεχόμενα Περιγραφή τεχνικής χεριών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Η αντίσταση κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορεί να εφαρμοστεί: Σε δυναμική ή Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε. ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΙΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΒΕΛΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Το πόδι σχεδιάστηκε οχι μόνο για στήριξη Δυναμικός μηχανισμός στη λειτουργία της κίνησης Η λειτουργία της κίνησης επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στις αρθρώσεις του αυχένα και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι τις κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κ.Φουσέκης Καθηγητής Εφ.Φυσικοθεραπείας

Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κ.Φουσέκης Καθηγητής Εφ.Φυσικοθεραπείας Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πλήρης Δυνατή κίνηση Ευρος Τροχιάς Μύες,αρθ. Επιφάνειες,θύλακας σύνδεσμοι Παθητικό Εύρος τροχιάς Ενεργητικό Εύρος τροχιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της διατομής των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8 ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Μάθημα 8 ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 8 ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις εργαστηρίου - Τεχνικές κινητοποίησης ωµικής ζώνης Υπεύθυνη µαθήµατος: Ευδοκία Μπίλλη PhD MSc (Manipulative Therapy) Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Κινηματικές έννοιες για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης 25

2 Κινηματικές έννοιες για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης 25 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ vi 1 Τι είναι εμβιομηχανική; 1 Εμβιομηχανική: ορισμός και προοπτική 2 Ποια προβλήματα μελετούν οι εμβιομηχανικοί επιστήμονες; 4 Τι προσφέρει η μελέτη της εμβιομηχανικής; 11 Προσέγγιση επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια. Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΙΣΤΟΙ. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια. Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ ΙΣΤΟΙ Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Ιστοί Οι ιστοί είναι σύνολο κυττάρων με την ίδια κατασκευή, μορφολογία και λειτουργία. Κάθε ιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφικός έλεγχος άνω άκρου. Περικλής Παπαβασιλείου, PhD Τεχνολόγος-Ακτινολόγος

Ακτινογραφικός έλεγχος άνω άκρου. Περικλής Παπαβασιλείου, PhD Τεχνολόγος-Ακτινολόγος Ακτινογραφικός έλεγχος άνω άκρου Περικλής Παπαβασιλείου, PhD Τεχνολόγος-Ακτινολόγος Προβολή 1η Η ωμοπλάτη, η κλείδα και το άνω τμήμα του βραχιονίου απεικονίζονται. Το βραχιόνιο σε ουδετέρα θέση, που σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Τι είναι εμβιομηχανική; 1. 2 Κινηματικές έννοιες για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης 25

Περιεχόμενα. 1 Τι είναι εμβιομηχανική; 1. 2 Κινηματικές έννοιες για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης 25 Περιεχόμενα 1 Τι είναι εμβιομηχανική; 1 2 Κινηματικές έννοιες για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης 25 3 Έννοιες της κινητικής για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης 57 4 Η εμβιομηχανική της αύξησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (MOTOR ASSESSMENT SCALE)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (MOTOR ASSESSMENT SCALE) Σελίδα 1 από 5 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (MOTOR ASSESSMENT SCALE) ΟΝΟΜΑ ΑΘΕΝΗ... ΚΩΔΙΚΟ ΑΘΕΝΗ.. ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΣΑΣΗ.. Σελίδα 2 από 5 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 1. Από Ύπτια σε Πλάγια Κατάκλιση Πάνω στην Μη Προσβεβλημένη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση βάδισης Λήδα Μαδεµλή 1 Σχετικάμετομάθημα Διαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/

Διαβάστε περισσότερα

Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του

Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του Σύνοψη Ευκαμψία ή ευκινησία είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος για πλήρη κίνηση μιας άρθρωσης χωρίς περιορισμούς και πόνο κατά την εκτέλεσή

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ασκήσεις μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή

Θεραπευτικές ασκήσεις μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θεραπευτικές ασκήσεις μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή ΕΥ ΖΩ W W W. E F Z O. G R Με τη στήριξη 2 Αγαπητέ ασθενή Η θεραπευτική άσκηση μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 7: Άνω άκρο - αγκώνας Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση των άλλων φυσικών ικανοτήτων

Προπόνηση των άλλων φυσικών ικανοτήτων Προπόνηση των άλλων φυσικών ικανοτήτων ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ: Είναι μία ιδιότητα που βασίζεται στην κινητικότητα των αρθρώσεων. Είναι η ικανότητα εκτέλεσης κινήσεων σε μεγάλη έκταση, μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome)

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Η τενοντίτιδα ώμου ή τενοντίτιδα υπερακανθίου (σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) Η Ελαστικότητα Είναι η ικανότητα της αύξησης του μήκους ενός μυός, κάτω από την επίδραση μιας δύναμης και η επιστροφή στο αρχικό μήκος του, όταν σταματήσει η επίδραση της δύναμης αυτής. Η ιδιότητα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Γενικά : Χαλάρωση είναι η ηρεμία και η ανάπαυση του σώματος και του μυαλού, δηλ. το αντίθετο του στρες. ΧΑΛΑΡΩΣΗ: επιστημονικά ορίζεται η κατάσταση κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Η θεραπευτική άσκηση μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή παίζει καθοριστικό ρόλο στην κινητικότητα και λειτουργικότητα του προσβεβλημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 6: Άνω άκρο ωμική ζώνη Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Στήριξη και κίνηση

5. Στήριξη και κίνηση 5. Στήριξη και κίνηση 5.4 Το µυοσκελετικό σ ύ σ τ η µ α του ανθρώπου κεφαλή ΤΟ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣYΣΤΗΜΑ (ΣΚΕΛΕΤΟΣ) ΤΟY ΑΝΘΡΩΠΟY άνω άκρα Ο σκελετός των άκρων κάτω άκρα Ο σκελετός του κορµού θώρακας σ π ο ν δ

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τη μέση

ασκήσεις για τη μέση ασκήσεις για τη μέση 1 η άσκηση ύπτια θέση (ανάσκελα) Λυγίζουμε τα δύο γόνατα και τα τραβάμε με τα χέρια δυνατά προς το στήθος. Μετράμε αργά μέχρι το 5 και επαναφέρουμε τα πόδια στην αρχική θέση. Χαλαρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης

Ασκήσεις ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης Ασκήσεις ενδυνάμωσης της σπονδυλικής στήλης 1.Τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα για να μειώσετε τη λόρδωση της μέσης. Αυτό θα χαλαρώσει τους ραχιαίους μυς. 2.Τοποθετήστε τα γόνατα και τα ισχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΦΩΤΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ MSc ΑΡΤΑ, 2017-2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΔΙΣΗ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 Δικέφαλος Βραχιόνιος Μυς...00 Πρόσθιος Βραχιόνιος...00 Βραχιονοκερκιδικός...00

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις εργαστηρίου - Τεχνικές κινητοποίησης ποδοκνηµικής /άκρου πόδα Υπεύθυνη µαθήµατος: Ευδοκία Μπίλλη PhD MSc (Manipulative Therapy) Καθ. Εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιμητική ζώων Πρόσθιο τμήμα κορμού και πρόσθια άκρα

Εκτιμητική ζώων Πρόσθιο τμήμα κορμού και πρόσθια άκρα Εκτιμητική ζώων Πρόσθιο τμήμα κορμού και πρόσθια άκρα Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Γ.Π.Α. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσες: Κουτσούλη Παναγιώτα, Xαρισμιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1 RELEASE AND RELAX MOTION 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Aνάλυση της θεραπείας sports massage:... -Τι είναι η θεραπεία sports massage;... -Τι πετυχαίνει;... -Με ποιο τρόπο το επιτυγχάνει;...

Διαβάστε περισσότερα