ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40

2 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα 5.3. Μύες του πήχη 5.4. Μύες του χεριού 02/40

3 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης Υποπλάτιος Υπερακάνθιος Υπακάνθιος Έλασσων Στρογγύλος Μείζων Στρογγύλος ελτοειδής 03/40

4 04/40

5 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης Υποπλάτιος Ενέργεια: Έσω στροφή του βραχίονα Υπερακάνθιος Ενέργεια: Ανύψωση του βραχίονα (απαγωγή) Υπακάνθιος Ενέργεια: Έξω στροφή του βραχίονα Έλασσων Στρογγύλος Ενέργεια: Έξω στροφή του βραχίονα Μείζων Στρογγύλος Ενέργεια: Προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα ελτοειδής Ενέργεια: Ανύψωση (απαγωγή) του βραχίονα (ακρωµιακή µοίρα), Κάµψη και έσω στροφή (κλειδική µοίρα), Έκταση και έξω στροφή (ακανθική µοίρα 05/40

6 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης ελτοειδής Ενέργεια: Ανύψωση (απαγωγή) του βραχίονα (ακρωµιακή µοίρα), Κάµψη και έσω στροφή (κλειδική µοίρα), Έκταση και έξω στροφή (ακανθική µοίρα ελτοειδής ελτοειδής 06/40

7 Μύες του Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες του Βραχίονα 1. ικέφαλος Βραχιόνιος Ενέργεια: Κάµψη του πήχη και βραχίονα, υπτιασµός πήχη. 2. Κορακοβραχιόνιος Ενέργεια: Κάµψη (Ανύψωση) βραχίονα 3. Πρόσθιος βραχιόνιος Ενέργεια: Κάµψη του πήχη, έλξη του αρθρικού θυλάκου του αγκώνα * Νεύρωση: Μυοδερµατικό ν. Οπίσθιοι Μύες του Βραχίονα 1. Τρικέφαλος Βραχιόνιος Ενέργεια: Έκταση του πήχη 2. Αγκωνιαίος Ενέργεια: Έκταση του πήχη * Νεύρωση: Κερκιδικό ν. 07/40

8 5. Μύες των Άνω Άκρων Μασχαλιαία κοιλότητα Έχει σχήµα τετράπλευρης πυραµίδας. Κορυφή. Μέσο του οπισθίου χείλους της κλείδας. Πρόσθιο τοίχωµα. Μείζων και ελάσσων θωρακικός µ. Έσω τοίχωµα. Πρόσθιος οδοντωτός µ. Οπίσθιο τοίχωµα. Υποπλάτιος µ., µείζων στρογγύλος µ., πλατύς ραχιαίος µ. Έξω τοίχωµα. Βραχιόνιο οστό, βραχεία κεφαλή δικεφάλου βραχιονίου µ.,κορακοβραχιόνιος µ.. Βάση. Αφορίζεται από την πρόσθια µασχαλιαία γραµµή, που σχηµατίζεται από το κάτω χείλος του µείζονος θωρακικού µυός και την οπίσθια µασχαλιαία γραµµή, που σχηµατίζεται από τους τένοντες του πλατύ ραχιαίου και του µείζονος στρογγύλου. 08/40

9 5. Μύες των Άνω Άκρων Μασχαλιαία κοιλότητα Χώροι στο οπίσθιο τοίχωµα. Τριγωνικό διάστηµα που αφορίζεται από: α. µασχαλιαίο χείλος ωµοπλάτης β. βραχιόνιο οστό γ. µείζονα στρογγύλο µυ. Με τη µακρά κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου µ. χωρίζεται σε τρίγωνο χώρο προς τα µέσα (διέρχεται από αυτόν η περισπωµένη αρτηρία της ωµοπλάτης) και τετράπλευρο χώρο (του Velpeau) προς τα έξω (διέρχονται η οπίσθια περισπωµένη αρτηρία του βραχίονα και το µασχαλιαίο ν.). 09/40

10 5. Μύες των Άνω Άκρων Μασχαλιαία κοιλότητα Χώροι στο οπίσθιο τοίχωµα. Τριγωνικό διάστηµα που αφορίζεται από: α. µασχαλιαίο χείλος ωµοπλάτης β. βραχιόνιο οστό γ. µείζονα στρογγύλο µυ. Με τη µακρά κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου µ. χωρίζεται σε τρίγωνο χώρο προς τα µέσα (διέρχεται από αυτόν η περισπωµένη αρτηρία της ωµοπλάτης) και τετράπλευρο χώρο (του Velpeau) προς τα έξω (διέρχονται η οπίσθια περισπωµένη αρτηρία του βραχίονα και το µασχαλιαίο ν.). 10/40

11 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες της Καμπτικής Επιφάνειας του Πήχη Πρόσθιοι Μύες του Πήχη Μύες του Κερκιδικού Χείλους Έξω Μύες του Πήχη Μύες της Εκτατικής Επιφάνειας του Πήχη Οπίσθιοι Μύες του Πήχη 11/40

12 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες της Καµπτικής Επιφάνειας του Πήχη Πρόσθιοι Μύες του Πήχη Επιπολής Στιβάδα (εκ έξω προς τα έσω): Ενέργεια: Ότι δηλώνει το όνοµα τους 1. Στρογγύλος πρηνιστής 2. Κερκιδικός καµπτήρας του καρπού 3. Μακρός παλαµικός 4. Ωλένιος καµπτήρας του καρπού εύτερη στιβάδα Επιπολής κοινός καµπτήρας των δακτύλων Τρίτη στιβάδα Εν τω βάθει κοινός καµπτήρας των δακτύλων Μακρός καµπτήρας του αντίχειρα Τέταρτη στιβάδα Τετράγωνος πρηνιστής 12/40

13 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες του Κερκιδικού Χείλους Έξω Μύες του Πήχη Μύες της Εκτατικής Επιφάνειας του Πήχη Οπίσθιοι Μύες του Πήχη 13/40

14 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες της Καµπτικής Επιφάνειας του Πήχη Μύες Ενέργεια Νεύρωση Στρογγύλος πρηνιστής Πρηνισµός κερκίδας, κάµψη πήχη Μέσο ν. Κερκιδικός καµπτήρας καρπού Κάµψη και απαγωγή του χεριού Μέσο ν. Μακρύς παλαµικός Κάµψη του χεριού Μέσο ν. Ωλένιος καµπτήρας καρπού Κάµψη και προσαγωγή του χεριου Ωλένιο ν. Επιπολής καµπτήρας δακτύλων Κάµψη δακτύλων και χεριού Μέσο ν. Εν τω βάθει καµπτήρας δακτύλων Κάµψη δακτύλων και χεριού Μέσο κ Ωλένιο ν. Μακρύς καµπτήρας αντίχειρα Κάµψη ονυχοφόρου φάλαγγας Μέσο ν. Τετράγωνος πρηνιστής Πρηνισµό πήχη Μέσο ν. 14/40

15 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες της Καµπτικής Επιφάνειας του Πήχη 15/40

16 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες του Κερκιδικού Χείλους Μύες Ενέργεια Νεύρωση Βραχιονοκερκιδικός Κάµψη του πήχη Κερκιδικό ν. Μακρύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό Έκταση και απαγωγή χεριού Κερκιδικό ν. Βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό Έκταση και απαγωγή χεριού Κερκιδικό ν. 16/40

17 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη Μύες της Εκτατικής Επιφάνειας του Πήχη Μύες Ενέργεια Νεύρωση ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΒΑ Α Κοινός εκτείνων τους δακτύλους Έκταση 2 ου +5 ου δακτύλου και χεριού Κερκιδικό ν. Ίδιος εκτείνων τους δακτύλους Έκταση µικρού δακτύλου Κερκιδικό ν. Ωλένιος εκτείνων τον καρπό Έκταση και προσαγωγή χεριού Κερκιδικό ν. Υπτιαστής Υπτιασµός κερκίδας και χεριού Κερκιδικό ν. ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑ Α Μακρός απαγωγός αντίχειρα Απαγωγή αντίχειρα Κερκιδικό ν. Βραχύς εκτείνων αντίχειρα Έκταση και απαγωγή αντίχειρα Κερκιδικό ν. Μακρός εκτείνων αντίχειρα Έκταση αντίχειρα Κερκιδικό ν. Ιδιος εκτείνων το δείκτη Έκταση δείκτη Κερκιδικό ν. Νεύρωση: Όλoι οι οπίσθιοι µύες του πήχη νευρώνονται από τον εν τω βάθει κλάδο του κερκιδικού ν. 17/40

18 5. Μύες των Άνω Άκρων 5.3. Μύες του Πήχη 18/40

19 5. Μύες των Άνω Άκρων 19/40

20 5. Μύες των Άνω Άκρων 20/40

21 Τρίγωνος του αγκώνα Βάση: Νοητή γραµµή από παρατροχίλια σε παρακονδύλια απόφυση Έξω πλευρά: Βραχιονοκερκιδικός µ. Έσω πλευρά: Στρογγύλος πρηνιστής µ. Έδαφος: Υπτιαστής (έξω) και πρόσθιος βραχιόνιος (έσω). ιά του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου διαιρείται σε: Έσω µοίρα: Περιέχει τη βραχιόνιο α. που εδώ διαιρείται σεκερκιδική και ωλένια, καθώς και το µέσο ν. (εδώ βάζουµε το στηθοσκόπιο για µέτρησηαρτηριακής πίεσης) Έξω µοίρα: Περιέχει το κερκιδικό ν., τον εν τω βάθει κλάδο του και την κερκιδική παλίνδροµο α. 21/40

22 5. Μύες των Άνω Άκρων Μύες της Άκρας Χειρός Βρίσκονται µόνον στην παλάµη και διακρίνονται: α. Μύες του Θέναρος ή του Αντίχειρα 1. Βραχύς απαγωγός του αντίχειρα 2. Βραχύς καµπτήρας του αντίχειρα 3. Αντιθετικός του αντίχειρα 4. Προσαγωγός του αντίχειρα β. Μύες του Οπισθέναρος ή Υποθέναρος ή του Μικρού ακτύλου ή Έσω παλαµιαίοι 1. Βραχύς παλαµικός 2. Απαγωγός του Μικρού ακτύλου 3. Βραχύς καµπτήρας του Μικρού ακτύλου 4. Αντιθετικός του Μικρού ακτύλου γ. Μέσοι Μύες της Παλάµης (Μέσοι Παλαµιαίοι) 1. Ελµινθοειδείς (4) 2. Παλαµιαίοι µεσόστεοι (3 ή 4) 3. Ραχιαίοι µεσόστεοι (4) Όλοι καλύπτονται από περιτονία, την παλαµιαία απονεύρωση 22/40

23 5. Μύες των Άνω Άκρων Μύες της Άκρας Χειρός Μύες Ενέργεια Νεύρωση Βραχύς απαγωγός αντίχειρα Απαγωγή αντίχειρα Μέσο ν. Βραχύς καµπτήρας αντίχειρα Κάµψη αντίχειρα Μέσο κ Ωλένιο ν. Αντιθετικός αντίχειρα Αντιτάσσει τον αντίχειρα Μέσο ν. Προσαγωγός αντίχειρα Προσάγει τον αντίχειρα Ωλένιο ν. Βραχύς παλαµικός Ρυτιδώνει το δέρµα του οπισθέναρος Ωλένιο ν. Απαγωγός µικρού δακτύλου Απαγωγή µικρού δακτύλου Ωλένιο ν. Βραχύς καµπτήρας µικρού δακτύλου Κάµψη µικρού δακτύλου Ωλένιο ν. Αντιθετικός µικρού δακτύλου Αντιτάσσει το µικρό δάκτυλο Ωλένιο ν. Ελµινθοειδείς Μεσόστεοι Κάµψη 1 ης φάλαγγας και έκταση υπολοίπων Κάµψη 1 ης φάλαγγας και έκταση υπολοίπων Μέσο (1 ο κ 2 ο ) Ωλένιο (3 ο κ 4 ο ) Ωλένιο ν. 23/40

24 5. Μύες των Άνω Άκρων Μύες της Άκρας Χειρός Θέναρ Αντιθέναρ 24/40

25 6. Μύες των Κάτω Άκρων, διακρίνονται: 6.1. Μύες της πυελικής ζώνης 6.2. Μύες του µηρού 6.3. Μύες της κνήµης 6.4. Μύες του ποδός 25/40

26 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.1. Μύες της πυελικής ζώνης Μύες Ενέργεια Νεύρωση 1. Μέγας γλουτιαίος Έκταση µηρού (βάδιση) Κάτω γλουτιαίο 2. Μέσος γλουτιαίος Απαγωγή µηρού Άνω γλουτιαίο 3. Μικρός γλουτιαίος Απαγωγή µηρού Άνω γλουτιαίο 4. Τείνων πλατιάς περιτονίας Τείνει λαγοκνηµιαία ταινία Άνω γλουτιαίο 5. Μείζων ψοΐτης Κάµψη και έξω στροφή µηρού Οσφυϊκό πλέγµα 6. Έλλασων ψοΐτης Κάµψη κορµού και πυέλου Οσφυϊκό πλέγµα 7. Έξω θυροειδής Έξω στροφή µηρού Θυροειδές 8. Εσω θυροειδής Έξω στροφή µηρού Ιερό πλέγµα 9. Απιοδειδής Έξω στροφή µηρού Ιερό πλέγµα 10. ίδυµοι Έξω στροφή µηρού Ιερό πλέγµα 11. Τετράγωνος µηριαίος Έξω στροφή µηρού Ιερό πλέγµα 12. Λαγόνιος Όπως µείζων ψοϊτη Λαγονοψοΐτης Μηραιίο 26/40

27 6. Μύες των Κάτω Άκρων 27/40

28 6. Μύες των Κάτω Άκρων 28/40

29 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.1. Μύες της πυελικής ζώνης Μείζων γλουτιαίος Πολύ ισχυρός προκαλεί έκταση του µηρού κατά τη βάδιση Μέσος γλουτιαίος Απαγωγή µηρού Μικρός γλουτιαίος Απαγωγή µηρού 29/40

30 Μέσος Γλουτιαίος Gluteus Medius Μικρός Γλουτιαίος Gluteus Minimus Μείζων Γλουτιαίος Gluteus Maximus 30/40

31 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.2. Μύες του µηρού Μύες Ενέργεια Νεύρωση 1. Ραπτικός Κάµψη της κνήµης Μηριαίο 2. Τετρακέφαλος µηριαίος Έκταση της κνήµης Αντανακλαστικό επιγονατίδας: Πλήξη του τένοντα προκαλεί έκταση της κνήµης Μηριαίο 3. Κτενίτης Κάµψη και προσαγωγή µηρού Μηριαίο + Θυροειδές 4. Προσαγωγός (Μακρός, Ισχνός) Προσαγωγή µηρού Θυροειδές 5. ικέφαλος µηριαίος Κάµψη της κνήµης Ισχιακό 6. Ηµιτενοντώδης Κάµψη της κνήµης Ισχιακό 7. Ηµιυµενώδης Κάµψη της κνήµης Ισχιακό 31/40

32 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.2. Μύες του µηρού, Πρόσθια επιφάνεια 32/40

33 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.2. Μύες του µηρού, Οπίσθια επιφάνεια 33/40

34 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.3. Μύες της κνήµης ιακρίνονται 1. Πρόσθιους 2. Οπίσθιους 3. Περονιαίους ή έξω Περιβάλλονται όλοι από την κνηµιαία περιτονία Αχίλλειος τένοντας: Ο καταφυτικός τένοντας του γαστροκνηµίου 34/40

35 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.3. Μύες της κνήµης Μύες Ενέργεια Νεύρωση 1. Πρόσθιος κνηµιαίος Έκταση ποδιού Εν τω βάθει περονιαίο 2. Οπίσθιος κνηµιαίος Προσαγωγή και Έσω στροφή Κνηµιαίο 3. Πρόσθιος περονιαίος Έκταση ποδιού Εν τω βάθει περονιαίο 4. Μακρύς περονιαίος Κάµψη, Απαγωγή κ Έξω στροφή Επιπολής περονιαίο 5. Βραχύς περονιαίος Απαγωγή κ Έξω στροφή Επιπολής περονιαίο 6. Μακρύς εκτείνων δακτύλους Έκταση 2 ου -5 ου δακτύλου Εν τω βάθει περονιαίο 7. Μακρύς εκτείνων µέγα δάκτυλο Έκταση µεγάλου δακτύλου Εν τω βάθει περονιαίο 8. Μακρύς καµπτήρας δακτύλων Κάµψη 2 ου 5 ου δακτύλου Κνηµιαίο 9. Μακρύς καµπτήρας µεγάλου δακ. Κάµψη µεγάλου δακτύλου Κνηµιαίο 10. Γαστροκνήµιος Κάµψη ποδιού Κνηµιαίο 11. Υποκνηµίδιος Κάµψη ποδιου Κνηµιαίο 12. Ιγνυακός Κάµψη ποδιού Κνηµιαίο 35/40

36 6. Μύες των Κάτω Άκρων 6.3. Μύες της κνήµης 36/40

37 6. Μύες των Κάτω Άκρων Μύες του ποδός Μύες Ενέργεια Νεύρωση 1. Βραχύς εκτείνων τους δακτύλους Έκταση 1 ων φαλάγγων 2 ου -5 ου δακτύλου Εν τω βάθει περονιαίο 2. Βραχύς εκτείνων το µέγα δάκτυλο Έκταση 1 ης φάλαγγας µεγάλου δακτύλου Εν τω βάθει περονιαίο 3. Βραχύς καµπτήρας των δακτύλων Κάµψη 2 ου -5 ου δακτύλου Έσω πελµατιαίο 4. Βραχύς καµπτήρ του µεγάλου δακτύλ. Κάµψη µεγάλου δακτύλου Έσω πελµατιαίο 5. Απαγωγος του µεγάλου δακτύλου Απαγωγή µεγάλου δακτύλου Έσω πελµατιαίο 6. Προσαγωγός του µεγάλου δακτύλου Κάµψη κ Προσαγωγή µεγάλου δακτύλου Έξω πελµατιαίο 7. Απαγωγός του µικρού δακτύλου Κάµψη κ Απαγωγή 1 ης φάλαγγας µικρού Έξω πελµατιαίο 8. Αντιθετικός του µικρού δακτύλου Έσω έλξη του 5 ου µετατάρσιου Έξω πελµατιαίο 9. Βραχύς καµπτήρας του µικρού δακτ. Κάµψη 1 ης φάλαγγας µικρού δακτύλου Έξω πελµατιαίο 10. Τετράγωνος πελµατικός Κάµψη 2 ου -5 ου δακτύλου οβελιαίως Έσω+Έξω πελµατιαίο 11. Ελµινθοειδείς Κάµψη 1 ης και Έκταση 2 ης και 3 ης φάλαγγας 2 ου -5 ου δακτύλου Έσω πελµατιαίο 12. Μεσόστεοι ραχιαίοι Κάµψη 1 ης φάλαγγας-απαγωγή δακτύλων Έξω πελµατιαίο 13. Μεσόστεοι ραχιαίοι Κάµψη 1 ης φάλαγγας-προσγωγή δακτύλων Έξω πελµατιαίο 37/40

38 6. Μύες των Κάτω Άκρων Μύες του ποδός, Μύες του άκρου ποδός Ραχιαία επιφάνεια Πελµατιαία επιφάνεια 38/40

39 Παθήσεις µυών και τενόντων 1. Θλάση µυός: ιατοµή µερικών δεσµίδων µυϊκών ινών ενός µυός. Οφείλεται σε υπερβολική ή απότοµη άσκηση δύναµης. 2. Ρήξη τένοντα: Πρόκειται για τη αποκοπή ενός τένοντα, συνήθως λόγω µιας απότοµης Κίνησης. 3. Κράµπες: Απότοµη και παρατεταµένη σύσπαση των µυών. Οφείλονται συνήθως σε έλλειψη Ο2. 4. Σπασµός: Η ακούσια σύσπαση των µυών. Παρατηρείται στις γραµµωτές µυϊκές ίνες αλλά και στις λείες µυϊκές ίνες. 1. Κωλικός εντέρου 2. Κωλικός νεφρού (νεφρολιθίαση) 3. Σπασµός βρόγχων Βρογχικό Άσθµα 5. Τέτανος : Οι µύες βρίσκονται σε συνεχή σπασµό. 6. Επιληψία: ιαδοχική σύσπαση και χαλάρωση των µυών. 7. Νάρκωση: Χαλάρωση των µυών. 8. Μυϊκός τόνος: Φυσιολογική µικρού βαθµού σύσπαση των µυών ώστε να βρίσκονται σε µια κατάσταση ετοιµότητας 39/40

40 Παθήσεις µυών και τενόντων Ευένδοτα σηµεία του κοιλιακού τοιχώµατος: Σηµεία όπου το κοιλιακό τοίχωµα είναι λεπτότερο και λιγότερο ισχυρό. Σε περιπτώσεις αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης (πχ βήχα), δυνατόν να προβάλουν µέσα από αυτά ενδοκοιλιακά όργανα Κήλη 1. Βουβωνικός σωλήνας Βουβωνοκήλη 2. Περιοχή οµφαλου Οµφαλοκήλη 3. ιάφραγµα ιαφραγµατοκήλη. 40/40

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας.

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Οστεολογια Το συνολο των οστων του οργανισμου συνιστα τον σκελετο. Η μελετη των οστων είναι η Οστεολογια. Τα οστα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 7 - Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ Επειδή µιά εικόνα αξίζει χιλιάδες λέξεις προτιµήθηκε η παράθεση εννιά εικόνων που περιγράφουν λεπτοµερώς την ανατοµία και τις γενικώς παρατηρούµενες παθήσεις του ίππου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 13η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη του ώµου εξελίσσεται γρήγορα κατά τις 8 πρώτες εβδοµάδες στη µήτρα. Ανωµαλίες στην ανάπτυξη µπορεί να οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια 23 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια Σ. ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη ασχολούνται με την κολύμβηση ως χόμπι, σπορ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 8η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 2 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Λάρισα 2013 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιώτα Κολυβοδιάκου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ -Γαρυφαλλόπουλος Φαίδων -Γιτσόπουλος Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα