Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2

3 Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1990

4 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν οργανόγραμμα έχουν μόνο ενδεικτική αξία: είναι επιδεκτικές τροποποιήσεων Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1991 ISBN Χ Αριθ. καταλόγου: CB GR-C Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. Printed in Luxembourg

5 Περιεχόμενα Η Επιτροπή 5 Αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής 7 Γενική γραμματεία της Επιτροπής 9 Νομική Υπηρεσία 13 Υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου 15 Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων 17 Στατιστική Υπηρεσία 19 Μεταφραστική Υπηρεσία 23 Γραφείο Ασφάλειας 27 Γενικές Λιευ9ύνσεις ΓΔ Ι Εξωτερικές σχέσεις 29 ΓΔ II Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 35 ΓΔ III Εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις 39 ΓΔ IV Ανταγωνισμός 43 ΓΔ V Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις 47 ΓΔ VI - Γεωργία 51 ΓΔ VII - Μεταφορές 55 ΓΔ VIII - Ανάπτυξη 57 ΓΔ IX Προσωπικό και διοίκηση 61 ΓΔ Χ Πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα 65 ΓΔ XI Περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια και προστασία των πολιτών 67 ΓΔ XII Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη 69 Κοινό Κέντρο Ερευνών 73 ΓΔ XIII Τηλεπικοινωνίες, βιομηχανίες των πληροφοριών και καινοτομία 77 ΓΔ XIV - Αλιεία 83 ΓΔ XV Χρηματοδοτικοί οργανισμοί και εταιρικό δίκαιο 85 3

6 ΓΔ XVI Περιφερειακή πολιτική 87 ΓΔ XVII - Ενέργεια 91 ΓΔ XVIII Πίστη και επενδύσεις 93 ΓΔ XIX Προϋπολογισμός 95 ΓΔ XX Δημοσιονομικός έλεγχος 97 ΓΔ XXI Τελωνειακή ένωση και έμμεση φορολογία 99 ΓΔ XXII Συντονισμός των διαρθρωτικών πολιτικών 101 ΓΔ XXIII Πολιτική των επιχειρήσεων, εμπόριο, τουρισμός και κοινωνική οικονομία 103 Υπηρεσία «Πολιτική για τους καταναλωτές» 105 Task force «Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα» 107 Οργανισμός Εφοδιασμού Ευρατόμ 109 Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 111 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 113 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 115 Παραρτήματα 117 Αλφαβητικό ευρετήριο 139

7 Η Επιτροπή Rue clc la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Πρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Σύμβουλος Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αντιπρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αντιπρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αντιπρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αντιπρόεδρος Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jacques DELORS Pascal LAMY François LAMOUREUX Jean-Charles LEYGUES Joly DIXON Frans ANDRIESSEN Johannes P. WIJNMAALEN Sipke BROUWER Françoise GAUDENZI Henning CHRISTOPHERSEN Bjarne BLADBJERG Jan Høst SCHMIDT Manuel MARÍN Ignacio GARCIA-VALDECASAS Lluís RIERA FIGUERAS Filippo Maria PANDOLFI Antonio MARCHINI-CAMIA Enzo MOAVÉRO MILANESI Martin BANGEMANN Manfred BRUNNER Jörg WENZEL Sir Leon BRITTAN James CURRIE Anthony CARY Carlo RIPA DI MEANA Marco SANTOPINTO Fabrizio BARBASO António José Baptisa CARDOSO E CUNHA Eurico Luís CABRAL DA FONSECA Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES

8 Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Μέλος της Επιτροπής Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Abel MATUTES Ramón DE MIGUEL Damián HERNÁNDEZ Peter SCHMIDHUBER Marceli von DONAT Wolfgang ARTOPOEUS Christiane SCRIVENER Emmanuel CONSTANS Bruce MILLAN Philip LOWE Susan BINNS Jean DONDELINGER Etienne REUTER John BLASCHETTE Ray MAC SHARRY Colm LARKIN Patrick HENNESSY Karel VAN MIERT Michel VANDEN ABEELE Gustaaf DIERCKX Βάσω ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Αντώνιος ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Αλέξανδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σύμβουλος εκτός κατατάξεως του προέδρου Σύμβουλος εκτός κατατάξεως του κ. CARDOSO Ε CUNHA Antonio COSTA Pedro de TORRES-SIMO

9 Αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής Πρόεδρος Jacques DELORS Γενική Γραμματεία Νομική Υπηρεσία Νομισματικές υποθέσεις Υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου Κοινή υπηρεσία διερμηνείαςσυνεδριάσεων Γραφείο Ασφάλειας Ομάδα μελέτης προοπτικών Αντιπρόεδρος Frans ANDRIESSEN Εξωτερικές σχέσεις και εμπορική πολιτική Συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες Αντιπρόεδρος Henning CHRISTOPHERSEN Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Συντονισμός των διαρθρωτικών πολιτικών Στατιστική Υπηρεσία Αντιπρόεδρος Manuel MARÍN Συνεργασία και ανάπτυξη Αλιευτική πολιτική Αντιπρόεδρος Filippo Maria PANDOLFI Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη Τηλεπικοινωνίες, βιομηχανίες των πληροφοριών και καινοτομία Κοινό Κέντρο Ερευνών Αντιπρόεδρος Martin BANGEMANN Εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αντιπρόεδρος Leon BRITTAN Πολιτική ανταγωνισμού Χρηματοδοτικοί οργανισμοί Μέλος της Επιτροπής Carlo RIPA DI MEANA Περιβάλλον Πυρηνική ασφάλεια Προστασία των πολιτών Μέλος της Επιτροπής Antonio José Baptista CARDOSO Ε CUNHA Προσωπικό, διοίκηση και μετάφραση Ενέργεια και οργανισμός εφοδιασμού Ευρατόμ MME, βιοτεχνία, εμπόριο και τουρισμός, κοινωνική οικονομία (συνεργασίααλληλασφάλιση)

10 Μέλος της Επιτροπής Abel MATUTES Μεσογειακή πολιτική Σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία Σχέσεις Βορρά-Νότου Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Peter SCHMIDHUBER Christiane SCRIVENER Προϋπολογισμός Δημοσιονομικός έλεγχος Φορολογικά και τελωνειακή ένωση Θέματα σχετικά με τις υποχρεωτικές εισφορές (φορολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα) Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Bruce MILLAN Jean DONDELINGER Περιφερειακές πολιτικές Οπτικοακουστικά μέσα και πολιτιστικός τομέας Πληροφόρηση και επικοινωνία Ευρώπη των πολιτών Υπηρεσία Εκδόσεων Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Ray MAC SHARRY Karel VAN MIERT Γεωργία Ανάπτυξη της υπαίθρου Μεταφορές Πίστη και επενδύσεις Προστασία και προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών Μέλος της Επιτροπής Βάσω ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα Σχέσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

11 Γενική Γραμματεία της Επιτροπής Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός γραμματέας Αναπληρωτής γενικός γραμματέας (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Δ, Ε και ΣΤ) Διευθυντής επιφορτισμένος με το συντονισμό για την καταπολέμηση της απάτης (υπό την εποπτεία του προέδρου της Επιτροπής) Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με τη διεύθυνση Δ) Σύμβουλος Βοηθός David WILLIAMSON Carlo TROJAN Emile MENNENS Manuel SANTARELLI Arlette GRYNBERG Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενη ακα>0ι;ίας στον γενικό γραμματέα Διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση 1 αλληλογραφία της Επιτροπής αρχεία της Επιτροπής περίοδοι πρακτικής άσκησης Αλληλογραφία της Επιτροπής Γραφείο περιόδων πρακτικής άσκησης Ιστορικά αρχεία Lino FACCO Geneviève VILLEDIEU Wolfgang KRAUS Hans HOFFMAN ΛίΓ.ύΟιινση A Γραμματεία Πρωτόκολλο Ι. Συνεδριάσεις της Επιτροπής, ομάδων μελών και προϊσταμένων ιδιαίτερου γραφείου προφορικές διαδικασίες παρακολούθηση των αποφάσεων της Επιτροπής διανομή των εγγράφων 2. Γραπτές διαδικασίες και διαδικασίες εξουσιοδότησης κατανομή των αιθουσών συνεδριάσεων 3. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα και γνωστοποίηση των επισήμων πράξεων της Επιτροπής Claude LANDES Patricia BUGNOT Bernard MICHEL Rudy-Louise HERMAN

12 4. Αλληλογραφία του προέδρου επιδοτήσεις, περιλαμβανομένων των αδελφοποιήσεων πόλεων 5. Γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΑΧ 0) Michel BOURGÈS-MAUNOURY Alphonse FOUARGE Γραμματέας Διεύθυνση Β Συντονισμός Ι (θεσμικά ζητήματα κοινοτικό δίκαιο πληροφορική δημοσιεύσεις) Σύμβουλος 1. Θεσμικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας της διακυβερνητικής συνδιάσκεψης 2. Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (παραβάσεις και κρατικές ενισχύσεις) 3. Πληροφορική 4. Δημοσιεύσεις και εκδόσεις 5. Ετήσια έκθεση και Δελτίο Giuseppe CIAVARINI ΑΖΖΙ ( ; ) Hartmut OFFELE Alain van SOLINGE Guy-Léopold DUPRET Nicola BELLIENI Denise DE RIPAINSEL Διεύθυνση Γ Συντονισμός II (εσωτερικός συντονισμός και προγραμματισμός οργάνωση των υπηρεσιών επιθεώρηση των αντιπροσωπειών φυσικά σύνορα) Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των εργασιών των μονάδων 1, 2 και 3 1. Εσωτερικός συντονισμός 2. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής (περιλαμβανομένου και του ετήσιου προγράμματος και του ευρετηρίου) 3. Οργάνωση των υπηρεσιών της Επιτροπής 4. Επιθεώρηση των αντιπροσωπειών Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 5. Κατάργηση των φυσικών συνόρων: συντονισμός των κοινοτικών πλευρών και των πλευρών συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών Φυσικά σύνορα Ναρκωτικά Adrian FORTESCUE Klaus EBERMANN Luisella PAVAN-WOOLFE Francesco MILNER Niels AHRENDT Liam HOURICAN Graham KELLY Wenceslas DE LOBKOWICZ Georges ESTIEVENART (') Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi L-2920 Luxembourg ( : ) Ο κ. Ciavarini Azzi προεδρεύει της διυπηρεσιακής ομάδας ΥΔ/ΥΕ και εξαιρετικά απομακρυσμένες περιοχές. 10

13 Διεύθυνση Δ Σχέσεις με το Συμβούλιο Σύμβουλος, επιφορτισμένος με τη μονάδα 2 Ι. Σχέσεις με το Συμβούλιο Ι 2. Σχέσεις με το Συμβούλιο II 3. Ενημέρωση των εξωτερικών αντιπροσωπειών (') Manuel SANTARELLI Helmut STEINEL Paolo PONZANO Helmut STEINEL Michel COLMANT Διεύθυνση E Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τους επαγγελματικούς κύκλους Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των κοινοβουλευτικών θεμάτων, περιλαμβανομένων και των κοινοβουλευτικών πλευρών της εφαρμογής της Ενιαίας Πράξης Ι. Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο' διαδικασία συνεργασίας ομάδα κοινοβουλευτικών θεμάτων 2. Συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις γνώμες και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γραπτές και προφορικές ερωτήσεις 3. Σχέσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τους επαγγελματικούς κύκλους Jean-Claude EECKHOUT Horst Jürgen TITTEL (προσωρινά) John FITZMAURICE Gabriel MARTINEAU Ugo PATERNO-CASTELLO Διεύθυνση ΣΤ Διακυβερνητική συνεργασία των κρατών μελών, περιλαμβανομένης και της πολιτικής συνεργασίας ανθρώπινα δικαιώματα 1. Διακυβερνητική συνεργασία των κρατών μελών, περιλαμβανομένης και της πολιτικής συνεργασίας 2. Προγραμματισμός και μελέτη προοπτικών σεμινάρια για διπλωμάτες 3. Συντονισμός σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων Günter BURGHARDT Wouter van RINGELESTEIN Daniela NAPOLI Διεύθυνση Ζ (υπό την άμεση εποπτεία του προέδρου της Επιτροπής) Συντονισμός για την καταπολέμηση της απάτης Σύμβουλος Σύμβουλος (σχέσεις με τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών που είναι εγκατεστημένες στη Ρώμη) Émile MENNENS Siegfried REINKE Gian Paolo PAPA (') Προσωρινά, υπαγόμενος απευθείας στον γενικό γραμματέα. 11

14 Ομάδα μελέτης προοπτικών (υπό την άμεση εποπτεία του προέδρου της Επιτροπής) Γενικός διευθυντής Σύμβουλος Βοηθός Jean-Claude MOREL Piergiorgio MAZZOCCHI Francesco FONSECA MORILLO Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των μελετών) Σύμβουλοι Jérôme VIGNON David WRIGHT Peter TOFT-NIELSEN 12

15 Νομική Υπηρεσία Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Βοηθός γενικού διευθυντή Jean-Louis DEWOST Christiaan TIMMERMANS Hendrik VAN LIER Κύριοι νομικοί σύμβουλοι Antonino ΑΒΑΤΕ Donald William ALLEN Jacques BOURGEOIS Henri ETIENNE Gregorio GARZÓN CLARIANA Peter GILSDORF Armando TOLEDANO-LAREDO Προϊστάμενος της ομάδας γλωσσομαθών νομικών Giuseppe PALMISCIANO Νομικοί σύμβουλοι Jean AMPHOUX Dierk BOOSS José Luis Iglesias BUHIGUES Johannes Føns BUHL António CAEIRO Gianluigi GAMPOGRANDE Thomas Finbarr CUSACK Robert FISCHER David GILMOUR Δημήτριος ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Joseph GRIESMAR Norbert KOCH Francisco SANTAOLALLA GADEA Jean-Claude SÉCHÉ Michel van ACKERE-PIETRI Rolf WÄGENBAUR Richard WAINWRIGHT 13

16

17 Υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Εκπρόσωπος Τύπου Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Σύμβουλοι Βοηθός εκπροσώπου Τύπου Bruno DETHOMAS Nicolas WEGTER Κωνσταντίνος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μέλη της υπηρεσίας Michael BERENDT Viviane D'UDEKEM D'ACOZ Giorgio GUARNERI Willy HELIN Bruno JULIEN William Neville KEERY Troels KRÖYER Isabelle LE MOAL-OLLIVE Helmut LOHAN Denis Mc CANN Xavier PRATS-MONNE João VALE DE ALMEIDA 15

18

19 Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Σύμβουλος Σύμβουλος Βοηθός γενικού διευθυντή Σχέσεις με το Συμβούλιο Υπουργών Οργάνωση της διερμηνείας στις συσκέψεις συντονισμού στη Γενεύη Renée VAN HOOF-HAFERKAMP Maria DE PROFT Christian HEYNOLD Marco BENEDETTI Emma SANTOPINTO Jacqueline KENNEDY Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Διεύθυνση A Διερμηνεία Σύμβουλος 1. Γενικά θέματα 2. Εκπαίδευση διερμηνέων συνεδριάσεων Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Εκπαίδευση πτυχιούχων ανωτάτων σχολών ως διερμηνέων 3. Οικονομικά θέματα και πληροφορική Οικονομικά και λογιστικά θέματα Πληροφορική Noëlle MUYLLE Jean ZINCK Fred PFLOESCHNER Albert WINTRINGER Marie-Christine COLPAERT-LUX Richard FLEMING Jean-Pierre DELAVA Michel MILIS Σημ.: Η κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων εξασφαλίζει τη διερμηνεία στις συνεδριάσεις που οργανώνουν το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 17

20 Διεύθυνση Β Συνεδριάσεις Σύμβουλος 1. Προγραμματισμός Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Αποστολές/Τεχνικά βοηθήματα 3. Διοργάνωση και τεχνική συνεδριάσεων «νέες τεχνολογίες» 4. Δανική γλώσσα 5. Γερμανική γλώσσα 6. Αγγλική γλώσσα 7. Ισπανική γλώσσα 8. Γαλλική γλώσσα 9. Ελληνική γλώσσα 10. Ιταλική γλώσσα 11. Ολλανδική γλώσσα 12. Πορτογαλική γλώσσα Dieter ROESGEN Cornells van OERS Oscar DOERFLINGER Marleen HARFORD Wilhelm BÜRSTEL Jean-Pierre SCHEINS Søren KRUSE Irène BOHN-THIESSEN Antony SCOTT René MARTIN PREVEL Albert MARKESSIS Valentino COMINOTTI Walter WITTEVEEN Margaret FRANCEY Σημ.: Η κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων εξασφαλίζει τη διερμηνεία στις συνεδριάσεις που οργανώνουν το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 18

21 Στατιστική Υπηρεσία Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi L-2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Βοηθός γενικού διευθυντή Yves FRANCHET Lothar JENSEN Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Έρευνα, ανάπτυξη και στατιστικές μέθοδοι 1. Προγραμματισμός, προϋπολογισμός, σχέσεις με τα άλλα κοινοτικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς Δημοσιονομική διαχείριση Daniel DEFAYS Alberto DE MICHELIS Roger LINGUENHELD Διεύθυνση A Διάδοση στοιχείων και στατιστική πληροφορική Ι. Στατιστική πληροφορική 2. Δημόσιες σχέσεις, διάδοση, μελέτες σύνθεσης 3. Πληροφορίες Data-shop (') 4. Διαχείριση βάσεων δεδομένων και δημοσιεύσεις Alain CHANTRAINE Gilles DECAND François DE GEUSER Letizia CATTANI Roger CUBITT (') Rue de la Loi 120, B-1049 Bruxelles Wetstraat 120, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β 19

22 Διεύθυνση Β Οικονομικές στατιστικές και εθνικοί λογαριασμοί, τιμές, συντονισμός των εργασιών που συνδέονται με την Ενιαία Αγορά 1. Εθνικοί λογαριασμοί Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Στατιστικός και λογιστικός συντονισμός, συντονισμός μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών 3. Τιμές, ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, διορθωτικοί συντελεστές Διορθωτικοί συντελεστές 4. Χρηματοοικονομικές και νομισματικές στατιστικές 5. Ονοματολογίες Piero ERBA Enrique LOZANO RODRÍGUEZ Marco DE MARCH Brian NEWSON Dino GERARDI Jörg Dieter GLÄTZEL Adrien LHOMME Διεύθυνση Γ Στατιστικές διεθνών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σχέσεις με τις τρίτες χώρες 1. Μεθοδολογία και ταξινομήσεις του διεθνούς και ενδοκοινοτικού εμπορίου Ειδικά καθήκοντα στον τομέα της μεθοδολογίας του διεθνούς εμπορίου 2. Επεξεργασία των στατιστικών διεθνούς και ενδοκοινοτικού εμπορίου 3. Ισοζύγιο πληρωμών και σνάλυση των διεθνών συναλλαγών Μεθοδολογία και μελέτες του ισοζυγίου πληρωμών 4. Σχέσεις με τις τρίτες χώρες Σχέσεις με τις χώρες της ΕΖΕΣ, της Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης José Antonio BRTTO DA SILVA GIRÃO Jacques DISPA Richard KUHNER Gilles RAMBAUD-CHANOZ Frank SCHÖNBORN Jean-Claude ROMAN Thomas SCOTT Διεύθυνση Δ Στατιστικές επιχειρήσεων 1. Ενέργεια Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Βιομηχανία 3. Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 4. Υπηρεσίες, μεταφορές Φώτιος ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Franzjoseph GNAD Pierluigi CANEGALLO Daniel BYK Klaus LÖNING Marco LANCETTI 20

23 ΔιιΜίυνση E Κοινωνικές και περιφερειακές στατιστικές 1. Απασχόληση και ανεργία 2. Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 3. Κοινωνικές μελέτες σύνθεσης 4. Περιφερειακές στατιστικές και λογαριασμοί Fernando de ESTEBAN ALONSO Hildegard FÜRST Lídia Maria BARREIROS CONDE ARTIAGA Bernard LANGEVIN Hubert CHARLIER Διεύθυνση ΣΤ Στατιστικές γεωργίας, αλιείας και περιβάλλοντος Σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των μονάδων 1, 2 και 3) 1. Λογαριασμοί γεωργίας και γεωργικές διαρθρώσεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Γεωργικά προϊόντα και αλιεία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 3. Περιβάλλον David HEATH Giuseppe CALÒ Fritz PFÄHLER Hans Georg BAGGENDORFF Robert PEETERS Gertrud HILF 21

24

25 Μεταφραστική Υπηρεσία Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi L-2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ COMEU Β Tél Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Διευθυντής, επιφορτισμένος ειδικότερα με τις υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο Βοηθοί Eduard BRACKENIERS Brian McCLUSKEY Ursula d'ursel Alice COPETTE Piet VERLEYSEN Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενε; απευθείας στον γενικό Διευθυντή 1. Προγραμματισμός και πόροι 2. Μηχανοργάνωση (') 3. Πολυγλωσσία (') 4. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων εργασίας (') Serge PASTOR Hubert PAESMANS Διεύθυνση «γενικών και γλωσσικών υποθέσεων» Διευθυντής 1. Γλωσσικός συντονιαμός Δανική γλώσσα Αγγλική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Γαλλική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα Antonio ALONSO MADERO Walter VOLZ Bodil FRANSSEN Felicity LEWIS Eugenio RIVIERE GÓMEZ Ιωάννης ΔΙΜΟΛΙΤΣΑΣ Maria RICCI Karel van STEENBERGEN Σύμβουλος Maria SERRÃO (') Υπηρεσία εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο. 23

26 2. Συντονισμός προσλήψεων 3. Ορολογία Γλωσσάρια Eurodicautom 4. Βιβλιοθήκη Τεκμηρίωση 5. Εξωτερικές μεταφράσεις 6. Επιμόρφωση Benno RISCH Paloma HOFFMANN-VEVIA ROMERO Roger GOFFIN Jens Peter SIEMERS Γεώργιος ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Alexander MACRAE Μετάφραση Βρυξέλλες A Γενικές και διοικητικές υποθέσεις, προϋπολογισμός και δημοσιονομικός έλεγχος 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Henry DUBOIS Σύμβουλος Tove BLAABJERG SÖRENSEN Rudolf MICHEL Teresa KEHOE Jesús MARTINEZ GARCIA Jean DELBOS Δωροθέα ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Piero BERNARDINI Herman SOMSEN Β Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλψσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Archie CLARKE Σύμβουλος Inga WALDSTROM Georg SATTELE Rolf SCHÄFER Maria PÉREZ LATORRE Francine COELN Ειρήνη ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ Anna BONINO Sonja CORWIN Cristina DE PRETER 24

27 Γ Γεωργία, αλιεία, περιφερειακή πολιτική, διαρθρωτικές πολιτικές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 1. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Harry LADAGE Σύμβουλος Finn NORAGER Irene STEELS-WILSING William FRASER Miguel SANCHEZ FERRIZ François PORTIER Αγγελική ΣΑΡΕΙΔΑΚΙ Luigi MAGI Louis HELLINGS Vítor SINDE Δ Εξιυτερικές σχέσεις, μεταφορές, τελωνειακή ένωση και ανάπτνξη Ι. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα María Elena FERNANDEZ MIRANDA Σύμβουλος Svend BECH Ursula d'ursel Joseph BINNS Magdalena GUILLO FONTANILLS Henri HAVET Βασίλειος ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ Marina SANTELLI Johannes TOBER Cecilia CORTE REAL Ε Τεχνολογία και περιβάλλον Ι. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Luigi VESENTINI Σύμβουλος Preben FINK JENSEN Manfred SPÖRI Paul ATKINS José CHABAS BERGÓN René CAILLET Ιωάννης ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ Rosanna CAO Riemelia MAY-CALLENFELS Luís ESTRELA DE SÁ PESSOA 25

28 Μετάφραση Λουξεμβούργο ΣΤ Κοινωνικές υποθέσεις, δημόσεις συμβάσεις Τυποποίηση, ορθολογική οργάνωση 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Brian McCLUSKEY Διευθυντής Δημήτριος ΘΕΟΛΟΠΤΗΣ Jens NORMAN NIELSEN Wolfgang QUASNITSCHKA Elizabeth WAGNER Francisco DE VICENTE Maurice VANDEROOST Σπυρίδων ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ Marcello ANGIONI Michel BUN Manuel de OLIVEIRA BARATA Ζ Στατιστική υπηρεσία, γενικές υποθέσεις-λουξεμβούργο, διοργανικά θέματα 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Eva RITTWEGER Σύμβουλος Odile GRINBERG Georg AIGNER Miguel CANDEL René FOUCARD Γεώργιος ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Carlo TUTZSCHKY Ludovicus DE PRINS Ana DE FREITAS 26

29 Γραφείο Ασφάλειας Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Τηλ Wetstraat 200, B-1049 Brunei Τέλεξ COMEU Β Διευθυντής Βοηθός Pieter de HAAN Claude WILLEME 27

30

31 Γενική Διεύθυνση Εξωτερικές σχέσεις Ι Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Γενικός διευθυντής (προσωποπαγής θέση) για τις σχέσεις Βορρά-Νότου, τη μεσογειακή πολιτική και τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία (διευθύνσεις Η, Θ, Ι και ΙΑ) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [επιφορτισμένος με τις σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, την Κίνα, την Ιαπωνία και τις άλλες χώρες της Άπω Ανατολής (διευθύνσεις Β και ΣΤ)] Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [αρμόδιος για την ΓΣΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του Steering Group Uruguay Round), τον ΟΟΣΑ, τα τομεακά εμπορικά θέματα, τις εξαγωγικές πιστώσεις, την προιόθηση των εξαγωγών, τις εξωτερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της πυρηνικής ενέργειας (διευθύνσεις Α και Δ)] Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [επιφορτισμένος με την task-force «Πολωνία-Ουγγαρία» και με τη λειτουργική υπηρεσία «PHARE», με τις σχέσεις με τις χώρες κρατικού εμπορίου, τη ΣΑΣΕ, την ΟΕΕ, την ΕΖΕΣ και τις χώρες μέλη της (διευθύνσεις Ε και Ζ)] Βοηθός γενικού διευθυντή Βοηθός: συντονισμός, σχέσεις με το Κοινοβούλιο Εθιμοτυπία Horst G. KRENZLER Juan PRAT (προσωρινά) Gianluigi GIOLA Hugo PAEMEN Jean-Louis CADIEUX Hugh RICHARDSON Viola GROEBNER Marcello BURATTINI Προϊστάμενος εθιμοτυπίας Διοικητική μονάοα Υπεύθυνος Οι εξωτερικές αντιπροσωπείες στις χώρες μη μέλη της Σύμβασης Λομέ και στους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη, Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και στη Βιέννη περιλαμβάνονται στο παράρτημα II. Υπαγόμενες στον γενικό διευθυντή Ι. Διοικητικές υποθέσεις, προσωπικό, κατάρτιση, πληροφορική, αρχεία, τεκμηρίωση, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις, υλικοτεχνική υποδομή σχέσεις με τις αντιπροσωπείες γραφείο συνθηκών Hugh RICHARDSON 29

32 Εξωτερικές σχέσεις και εμπορική πολιτική Συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (') Steering Group Uruguay Round Hugo PAEMEN Roderick ABBOTT Jacques DUGIMONT Κύριος σύμβουλος Διεύθυνση A ΓΣΔΕ, ΟΟΣΑ, εμπορικά θέματα στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων προώθηση των εξαγωγών εσωτερική ΑΓΟΡΑ 1. Πολυμερείς εμπορικές πολιτικές και θέματα αρμοδιότητας ΓΣΔΕ και ΟΟΣΑ Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Γεωργία και αλιεία 3. Πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων προώθηση των εξαγωγών 4. Εσωτερική αγορά Roderick ABBOTT Alberto DE PASCALE Hervé JOUANJEAN Διεύθυνση Β Σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία 1. Ηνωμένες Πολιτείες Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδάς Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία Graham AVERY John RICHARDSON Αγνή ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ Maeve DORAN-SCHIRATTI Luciano CAO (') Αρμοδιότητα του κ. Andriessen. 30

33 Διεύθυνση Γ 0) Γενικά ζητήματα και μέσα εξωτερικής οικονομικής πολιτικής Ι. Άμυνα αντιντάμπινγκ: πολιτική (πλευρές του ντάμπινγκ), έρευνες και μέτρα νέο μέσο εμπορικής πολιτικής καθεστώς κατά την εξαγωγή Έρευνες αντιντάμπινγκ Ι (ιδίως προϊόντα ΕΚ ΑΧ) Έρευνες αντιντάμπινγκ II (ιδίοις εναντίον της καταστρατήγησης) Έρευνες αντιντάμπινγκ III (καθεστώς κατά την εξαγωγή) 2. Άμυνα αντιντάμπινγκ: πολιτική (πλευρές της ζημίας), έρευνες και μέτρα άμυνα κατά των επιδοτήσεων, καθεστώτα κατά την εισαγωγή άρθρο 115 Έρευνες αντιντάμπινγκ IV Έρευνες αντιντάμπινγκ V Καθεστώτα κατά την εισαγωγή άρθρο Ζητήματα κοινοτικού δικαίου στον τομέα των εμπορικών συμφωνιών και της συνεργασίας των κρατών παραβάσεις δίκαιο της θάλασσας γενικά ζητήματα Δίκαιο της θάλασσας Hans-Friedrich BESELER Hans-Adolf NEUMANN Rolf WEIDEMANN Alistair STEWART Paul VANDOREN Gérard DEPÅ YRE Harald WENIG John DUNMALL Anna Maria COSTANTINO Σωτήριος ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Hermann DA FONSECA WOLLHEIM Διεύθυνση Δ Τομεακά εμπορικά ζητήματα, αυτοματοποιημένες οικονομικές και εξωτερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της πυρηνικής ενέργειας Ι. Διαπραγματεύσεις και διαχείριση των συμφωνιών για τα κλωστοϋφαντουργικά' υποδήματα- διάφορα Πολυμερείς πλευρές 2. Χάλυβας, άνθρακας, ναυπηγεία' διάφορα 3. Αυτοματοποιημένες οικονομικές αναλύσεις Jörn KECK ( 2 ) Danielle SMADJA Salvatore SALERNO Walter BIANCHI (') Υπαγόμενη στον γενικό διευθυντή. (-) Ειδικός εκπρόσωπος για τις διαπραγματεύσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 31

34 4. Υπηρεσίες τεχνολογία αιχμής πνευματική ιδιοκτησία επενδύσεις Υπηρεσίες Τεχνολογία αιχμής Πνευματική ιδιοκτησία επενδύσεις 5. Εξωτερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της πυρηνικής ενέργειας Mogens Peter CARL Jonathan SCHEELE Hans KRETSCHMER Ugo MIRANDA Task-force «Πολωνία-Ουγγαρία» Σύμβουλος Pablo BENA VIDES SALAS Διευθυντής Herman DE LANGE Λειτουργική υπηρεσία «PHARE» («Πολωνία-Ουγγαρία: βοήθεια για την οικονομική αναδιάρθρωση») Σύμβουλοι Tom GARVEY Διευθυντής Günter WEISS Marc FRANCO Amir NAQVI Διεύθυνση E Σχέσεις με τις χώρες κρατικού εμπορίου και την ΣΑΣΕ και πολυμερή ζχ\ττ\ματα όπως ΟΕΕ ΣΑΣΕ και πολυμερή ζητήματα όπως ΟΕΕ 1. Σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες κρατικού εμπορίου Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Διμερή και αυτόνομα καθεστώτα Σοβιετική Ένωση, ΣΑΟΒ Pablo BENA VIDES SALAS (') Claus Dieter von SCHUMANN John MASLEN Daniel GUGGENBUHL Antonino PITRONE Klaus SCHNEIDER Διεύθυνση ΣΤ Σχέσεις με την Κίνα, την Ιαπωνία και τις άλλες χώρες της Άπω Ανατολής 1. Ιαπωνία 2. Σχέσεις με την Κίνα και τις άλλες χώρες της Άπω Ανατολής (εκτός από την Ιαπωνία) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Simon NUTTALL Guillaume HOFMANN José Ramón BORRELL NIVERA Frank HESSKE (') Ειδικός εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. 32

35 Διεύθυνση '/. Σχέσεις με την ΕΖΕΣ και διμερείς σχέσεις με τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, εκτός από τις /ώρες κρατικού εμπορίου Ι. Σχέσεις με την ΕΖΕΣ Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Διμερείς σχέσεις με τις σκανδιναβικές χώρες, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία Robert COHEN Nikolaus VAN DER PAS Eric HAYES Σχέσεις Βορρά-Νότου, μεσογειακή πολιτική, σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία (') Γενικός διευθυντής (προσωποπαγής θέση) Κύριος σύμβουλος Σύμβουλοι Juan PRAT (προσωρινά) Luigi BOSELLI Sidney FREEDMAN Βοηθός του γενικού διευθυντή (προσωποπαγής θέση) Σχέσεις με το Κοινοβούλιο στους τομείς αυτούς Δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα στους τομείς αυτούς Προγραμματισμός και συντονισμός των σχεδίων στους τομείς αυτούς David LIPMAN Javier TELLEZ NOGUES Διεύθυνση ii Μεσόγειος, Εγγύς Ανατολή και Μέση Ανατολή 1. Βόρεια Μεσόγειος Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Νότια και Ανατολική Μεσόγειος Μαγκρέμπ Μασρέκ και Ισραήλ 3. Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής C) Eberhard RHEIN Jean-Joseph SCHWED Michael CENDROWICZ Jean-Paul JESSE Yves RENIER Eric VAN DER LINDEN Charles CAPORALE Διεύθυνση θ Λατινική Αμερική 1. Μεξικό. Κεντρική Αμερική ( 3 ), Κούβα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Angel VIÑAS Serge ABOU Mendel GOLDSTEIN {') Αρμοδιότητα του κ. Matutes. ( : ) Συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της μη πυρηνικής ενέργειας. C) Συμπεριλαμβανομένης της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας. 33

36 2. Νότια Αμερική Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 3. Τεχνική μονάδα Λατινικής Αμερικής Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Leopoldo GIUNTI Dieter OLDEKOP Simon LE NAELOU Διεύθυνση I Ασία (') Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των μονάδων 1.1.1, και Νότια Ασία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Νοτιοανατολική Ασία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 3. Τεχνική μονάδα Ασίας Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Emiliano FOSSATI (προσωρινά) Emiliano FOSSATI Albert TE PASS Erich MULLER Endymion WILKINSON Riccardo RAVENNA Pierre LEQUEUX Διεύθυνση ΙΑ Σχέσεις Βορρά-Νότου 1. Γενικά οικονομικά προβλήματα 2. Σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς ( 2 ) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας: καταπολέμηση των ναρκωτικών Συμβούλιο της Ευρώπης και ομάδα «εξωτερικών αρμοδιοτήτων» Περιβάλλον 3. Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις και στρατηγική και συντονισμός της οικονομικής συνεργασίας ( 3 ) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις Στρατηγική και συντονισμός της οικονομικής συνεργασίας και στήριξη των επενδύσεων Pierre DEFRAIGNE Michael GREEN Charles VAN DER VAEREN Alain-Pierre ALLO Roberto MEDEIROS FERNANDES Vilma DU MARTEAU François NIZERY Michel CAILLOUET (') Εκτός της Άπω Ανατολής (Κίνα, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μακάο). ( 2 ) Συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών (εκτός της Cnuced και της Οικονομικής Συνδιάσκεψης για την Ευρώπη). ( 3 ) Συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διευκόλυνσης «EC International Investment Partners». 34

37 Γενική Διεύθυνση Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Π Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Α, Β και Γ) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Δ και Ε) Σύμβουλος Σύμβουλος (ειδικά επιφορτισμένος με το σύνδεσμο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινιονική Επιτροπή) Γραμματέας της Νομισματικής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής Βοηθός γενικού διευθυντή Giovanni RAVASIO Heinrich MATTHES Maurizio MICOCCI Andreas KEES Διευθυντής Carole GARNIER Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενοι απευθείας στον γενικό διευθυντή Οικονομικοί σύμβουλοι Luc COENE Mario NUTI Jean PISANI-FERRY André SAPIR Ι. Εξωτερικές σχέσεις της γενικής διεύθυνσης οικονομική ενημέρωση και τεκμηρίωση Υπαγόμενη απευθείας στον αναπληρωτή -γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο με τις διευθύνσεις Α, Β και Γ Συντονισμός σε θέματα πληροφορικής και στατιστικές Nikolaus ADAMI Christian DEWALEYNE 35

38 Διεύθυνση A Εθνικές οικονομίες Σύμβουλοι Jorge BRAGA DE MACEDO Mervyn JONES 1. Χώρες ΕΚ Ι: Γερμανία, Γαλλία, Δανία 2. Χώρες ΕΚ Π: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία 3. Χώρες ΕΚ III: Μπενελούξ 4. Χώρες ΕΚ IV: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία 5. Τρίτες χώρες Jürgen KROGER Brian O'LOGHLEN Mirella TIELEMAN-GARGARI Ignacio RUPÉREZ CALVO Ollivier BODIN 6. Ανατολική Ευρώπη Διεύθυνση Β Οικονομική αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών Σύμβουλος 1. Αξιολόγηση της πολιτικής ανταγωνισμού και της εξωτερικής πολιτικής, θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση 2. Αξιολόγηση των πολιτικών που συνδέονται με την εσωτερική αγορά Τομεακή πολιτική και τράπεζα δεδομένων Στρατηγική επιχειρήσεων και θέματα γενικής πολιτικής 3. Αξιολόγηση των διαρθρωτικών ταμείων και της γεωργικής πολιτικής Michael EMERSON Horst REICHENBACH Pierre BUIGUES Matthias MORS António José CABRAL Διεύθυνση Γ Μακροοικονομικές αναλύσεις και πολιτικές Σύμβουλος 1. Ανάλυση μακροοικονομικής πολιτικής 2. Οικονομικές προβλέψεις 3. Δημοσιονομική πολιτική και έρευνες 4. Οικονομετρικά μοντέλα 5. Έρευνες συγκυρίας και δημοσιεύσεις Ludwig SCHUBERT Anton BAKHOVEN Fabio COLASANTI Alain MORISSET André Louis DRAMAIS Franz-Josef KLEIN 36

39 Διεύθυνση Δ Νομισματικά θέματα 1. ΕΝΣ. Ecu και αγορές συναλλάγματος 2. Διεθνή νομισματικά και χρηματοδοτικά θέματα Διεθνή χρηματοδοτικά προβλήματα 3. Εθνικές και κοινοτικές νομισματικές πολιτικές Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Jean-François PONS Hervé CARRÉ Flemming LARSEN Bernard CONNOLLY Διείίθυνση E Χρηματοοικονομική τεχνική και κίνηση κεφαλαίων 1. Σχεδίαση χρηματοδοτικών μέσων 2. Σχέσεις με την ETE (') και ανάπτυξη των χρηματοδοτικών μέσων 3. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και κίνηση κεφαλαίων Manuel HERNANDEZ-LOPEZ Peter BLACKIE (προσωρινά) Antonio ESPINO MORCILLO Σωτήριος ΚΟΛΛΙΑΣ Γραφείο συνδέσμου Επιτροπής/Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Henk VAN DER VLUGT (') Εκτός από εκείνες που έχουν σχέση με το συντονισμό των διαρθρωτικών μέσων. 37

40

41 Γενική Διεύθυνση Εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις III Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ιδίως με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ιδίως με τις διευθύνσεις Β και ΣΤ υπεύθυνος για το συντονισμό της εσωτερικής αγοράς) Κύριος σύμβουλος Βοηθοί γενικού διευθυντή Υπηρεσία πληροφορικής Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Riccardo PERISSICH Alexander SCHAUB (προσωρινά) John MOGG (προσωρινά) Ivo SCHWARTZ Ghyslaine GUISOLPHE Matthias RUETE Claude DAVID Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενοι απευθείας στον γενικό διευθυντή Οικονομική υπηρεσία Jean SOMERS Διεύθυνση Α Γενικές υποθέσεις Σύμβουλος Διεθνής τεχνολογική συνεργασία 1. Διεθνείς βιομηχανίες και τεχνολογικές σχέσεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Υλοποίηση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (') 3. Ανταγωνιστικότητα και γενικά θέματα βιομηχανικής πολιτικής Robert VERRUE Reginald SPENCE Peter John LENNON Σύμβουλος Fernand THURMES Michel AYRAL Jean-François MARCHIPONT (') Περιλαμβανομένων και των πλευρών που συνδέονται με τη διαδικασία ένωσης των Γερμανιών. 39

42 4. Αγορά υπηρεσιών 5. Βιομηχανικά ζητήματα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων - PEDIP Víctor POU-SERRADELL Διεύθυνση Β Οριζόντια μέσα της εσωτερικής αγοράς 1. Κατάργηση των περιορισμών στις εμπορευματικές συναλλαγές (άρθρο 30 και επ)' μέτρα διασφάλισης 2. Τυποποίηση' πιστοποίηση' διαδικασίες κοινοποίησης Πιστοποίηση Διαδικασίες κοινοποίησης Νέα προσέγγιση' τυποποίηση 3. Δημόσιες συμβάσεις Γενικά Νομικά ζητήματα Οικονομικά ζητήματα 4. Δημόσιες συμβάσεις Εφαρμογή των οδηγιών Guy CRAUSER Alfonso MATTERA RICIGLIANO John FARNELL Jacques McMILLAN Gérard ZAHLEN David WHITE Gerhard LOHAN Αλέξανδρος ΣΠΑΧΗΣ Giuseppe BONCOMPAGNI Διεύθυνση Γ Εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις Ι Σύμβουλος 1. Προϊόντα διατροφής Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Φαρμακευτικά προϊόντα 3. Χημεία, πλ.αστικές ύλες και καουτσούκ Ernesto PREVIDI (προσωρινά) Ernesto PREVIDI Paul GRAY Egon GAERNER Fernand SAUER György von O'SVATH 40

43 Διεύθυνση Δ Εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις II Ι. Αυτοκίνητα και άλλα οδικά οχήματα ελκυστήρες 2. Δομικές κατασκευές 3. Κλωστοϋφαντουργικά και είδη ένδυσης Βιομηχανική και τεχνολογική ανάλυση 4. Μηχανολογία, ηλεκτρολογία, μετρολογία και ιατρικά μηχανήματα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Daniele VERDIANI Roger PEETERS Karl-Heinz ZACHMANN Paul RUTSAERT Paolo BACCHIELLI Luis MONTOYA MORÓN Joseph PUTZEYS Διεύθυνση E Εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις III Γενικά σχέδια και σχέσεις με τη βιομηχανία σιδήρου και χάλι ßu Σύμβουλος 1. Χάλυβας: Εξοπερικά μέτρα Διαχείριση και συνεργασία στις διαπραγματεύσεις 2. Χάλνβας: Γενικοί στόχοι Διάρθρωση του τομέα Γενικοί στόχοι και οικονομική διόρθωση Τεχνική διάρθρωση και πρώτες ύλες της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα 3. Χάλυβας: Ανάλυση και προβλέψεις της εσωτερικής αγοράς Προβλέψεις που αφορούν τη ζήτηση Τιμές, κόστος, διανομή 4. Ναυπηγεία' βιομηχανία ξυλείας, δερμάτων, χάρτου, κεραμικής, υάλου και τσιμέντων Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 5. Αεροναυπηγική, διαστημική ναυπηγική και σιδηρόδρομοι Σιδηροτροχιές και καλώδια 6. Πρώτες ύλες Pedro ORTUN SILVAN Hans KUTSCHER Κύριος σύμβουλος Giacomo GIACOMELLO Jacobus AARTS Piero SQUARTINI Vicente LEOZ ARGUELLES Winfried DEUTZMANN Vivian EVANS Guido VANDERSEYPEN Gerd DREES Abraão CARVALHO Louis GRAVIGNY Jacques SOENENS Raymond MOURAREAU José NICOLAI' 41

44 Διεύθυνση ΣΤ Προσέγγιση νομοθεσιών ελευθερία εγκατάστασης- ελευθερία παροχής υπηρεσιών ελεύθερα επαγγέλματα Σύμβουλος 1. Ευθύνη λόγω προϊόντων αστικό και οικονομικό δίκαιο' ποινικό και δικονομικό δίκαιο' δικαιώματα των πολιτών 2. Περιορισμοί της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 52 έως 66) ελεύθερα επαγγέλματα και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι' αναγνώριση διπλωμάτων Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Διαχείριση συστημάτων αναγνώρισης 3. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας' σήματα' σχέδια και πρότυπα' γεωγραφικές ενδείξεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 4. Δικαιώματα δημιουργού και συγγενή δικαιώματανέες τεχνολογίες' αθέμιτος ανταγωνισμός διεθνείς πλευρές της πνευματικής ιδιοκτησίας 5. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και προστασία των δεδομένων Robert COLEMAN Hans Claudius TASCHNER Jean-Jacques BEUVE-MÉRY Bertrand CARSIN Marcel VAN HOOREBEECK Bertold SCHWAB Bernhard POSNER Jean-François VERSTRYNGE 42

45 Γενική Διεύθυνση IV Ανταγωνισμός Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Α και Δ) Σύμβουλος επί των ακροάσεων Σύμβουλος επιφορτισμένος με την ασφάλεια των πληροφοριών και τις ακροάσεις στις υποθέσεις ελέγχου συγκεντρώσεων Σύμβουλος Βοηθός γενικού διευθυντή Claus Dieter EHLERMANN Raymond SIMONNET (προσωρινά) Hartmut JOHANNES Joseph GILCHRIST Γεώργιος ΡΟΥΝΗΣ Ειρήνη ΠΑΠΑΠΑΝΝΙΔΗ-ΣΟΥΚΑ Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Task-force «Έλεγχος των ενεργειών συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων» 1. Λειτουργική μονάδα I Michel PETITE 2. Λειτουργική μονάδα II Götz DRAUZ 3. Λειτουργική μονάδα III Roger DAOUT Διεύθυνση Α Γενική πολιτική ανταγωνισμού και συντονισμός Ι. Γενική πολιτική και διεθνή θέματα Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας (επιφορτισμένος ειδικότερα με διεθνή θέματα) 2. Νομικά και διαδικαστικά θέματα, κανονισμοί, διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβάσεων, ενδοκοινοτικό ντάμπινγκ 3. Οικονομικά θέματα, μελέτες Rafael GARCÍA-PALENCIA CEBRIÁN Claude ROUAM Dieter SCHWARZ 43

46 4. Συντονισμός των αποφάσεων εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού Οριζόντιες συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, κοινές θυγατρικές, συγκέντρωση Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, έρευνα-ανάπτυξη 5. Δημόσιες επιχειρήσεις και κρατικά μονοπώλια, εφαρμογή των άρθρων 101 και Τεκμηρίωση, θέματα πληροφορικής, γραμματεία Jean DUBOIS Sebastiano GUTTUSO Paul WATERSCHOOT Pierre WATHELET Διεύθυνση Β Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού Ι 1. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές, βιομηχανίες πληροφοριών, τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες 2. Μηχανολογικές κατασκευές, υφαντουργία, βιομηχανίες ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες 3. Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές υπηρεσίες 4. Μέσα μαζικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, μουσικές εκδόσεις, εμπόριο Henry Colin OVERBURY Helmut SCHRÖTER Piero RA VAIOLI Franco GIUFFRIDA Gisèle VERNIMMEN Norbert MENGES Διεύθυνση Γ Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού II 1. Τομείς μη σιδηρούχων μετάλλων, μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, οικοδομών, ξυλείας, χάρτου, υάλου, καουτσούκ 2. Ενέργεια (εκτός από τον άνθρακα), βασικά χημικά προϊόντα 3. Μεταποιημένα χημικά προϊόντα, γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής Gianfranco ROCCA Maurice GUERRIN Kurt RITTER Jürgen MENSCHING 44

47 Διεύθυνση Δ Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού III Ι. Χάλυβας, άνθρακας 2. Επιθεώρηση ΕΚΑΧ Μελέτες, συντονισμός και επιμόρφωση 3. Μεταφορές και τουρισμός Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 4. Αυτοκίνητα, λοιπά μεταφορικά μέσα και συναφείς μηχανολογικές κατασκευές John Keller TEMPLE LANGE Juan Antonio RIVIERE MARTÍ Pierre DUPRAT Georges VOGT Νικόλας ΑΡΓΥΡΗΣ Helmut KREIS Klaus STÖVER Διεύθυνση E Κρατικές ενισχύσεις 1. Γενικά καθεστώτα ενισχύσεων 2. Ενισχύσεις για την έρευνα-ανάπτυξη 3. Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 4. Ενισχύσεις τομεακού χαρακτήρα Ι 5. Ενισχύσεις τομεακού χαρακτήρα II 6. Απογραφή και ανάλυση Robert SUNNEN Gerhard THIES Serge DURANDE Alfredo MARQUÉS Francisco ESTEVE REY Asger PETERSEN David DEACON 45

48

49 Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις V Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi L-2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ COMEU Β Τηλ Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Προγραμματισμός και στρατηγικός σχεδιασμός Συντονισμός και πολιτική πληροφόρησης Βοηδός Jean DEGIMBE Steffen SMIDT α.κ. Fay DEVONIC Marc OOSTENS Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενη απευθείας στον γενικό διευθυντή Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του καρκίνου Σύμβουλος επιφορτισμένος με την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση Κάπνισμα και διατροφή Michel RICHONNIER Régis MALBOIS Στυλιανός ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διεύθυνση Α Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος Ι. Κοινωνικός διάλογος σε κοινοτικό επίπεδο Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας επιφορτισμένος με τις εργασιακές σχέσεις 2. Κοινωνικός διάλογος κατά τομείς 3. Συνθήκες εργασίας και εργατικό δίκαιο Carlo SAVOINI (προσωρινά) Carlo SAVOINI Gaetano ZINGONE Luc WALLYN Hermanus van ZONNEVELD 47

50 Διεύθυνση Β Απασχόληση και αγορά εργασίας 1. Διαρθρωτική πολιτική της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας 2. Διαχείριση του κοινοτικού συστήματος πληροφόρησης όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση απασχόλησης 3. Αναπροσαρμογή ΕΚΑΧ και κοινωνικές πλευρές της πολιτικής στον τομέα σιδήρου και χάλυβα 4. Ενέργειες υπέρ της απασχόλησης και της ισότητας των γυναικών Luis FINA SANGLAS John MORLEY Antoon HERPELS Claire MANDOUZE Διεύθυνση Γ Κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική προστασία, συνθήκες διαβίωσης Σύμβουλος 1. Κοινωνική ασφάλιση και ενέργειες στον κοινωνικό τομέα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας (επιφορτισμένος με τα προβλήματα της φτώχειας) Ενέργειες που αφορούν την οικογένεια 2. Ελεύθερη κυκλοφορία, μεταναστευτική πολιτική 3. Κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων 4. Ενέργειες υπέρ των μειονεκτούντων ατόμων Peter GOMMERS José DOMÍNGUEZ GARRIDO Odile QUINTIN Dorangela VAN LOO-LUCIONI Annette BOSSCHER Bob CORNELISSEN Bernard WEHRENS Διεύθυνση Δ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1. Συντονισμός, αξιολόγηση, έλεγχος, ειδικές ενέργειες, κοινοτικές πρωτοβουλίες Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Καινοτόμοι ενέργειες, τεχνική βοήθεια 2. Ισπανία, Ιταλία' συντονισμός των παρεμβάσεων βάσει των στόχων αριθ. 3 και 4 3. Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία' συντονισμός των παρεμβάσεων βάσει του στόχου αριθ Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο' συντονισμός των παρεμβάσεων βάσει του στόχου αριθ. 2 Otto DIBELIUS Philippe HATT Pierre TOULLIER Βασιλική ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ Ezio TOFFANIN Κύριος σύμβουλος Αντώνης ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ Levi VERMELHO 48

51 Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Δανία' συντονισμός των παρεμβάσεων βάσει του στόχου αριθ. 5β) Διοίκηση, προϋπολογισμός, λογιστική Στατιστικά και επιτροπές Πληροφορική Προϋπολογισμός, λογιστική Frank HARRINGTON Werner HERRMANN Elena BLANCHAR-KINDER Arnaldo MELLONE Διεύθυνση E Υγεία και ασφάλεια 1. Δημόσια υγεία 2. Ιατρική και υγιεινή της εργασίας 3. Ασφάλεια στον τόπο εργασίας 4. Εξορυκτικές βιομηχανίες και βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα (περιλαμβάνεται και η γραμματεία του μόνιμου οργάνου για την ασφάλεια στα ανθρακωρυχεία και τις άλλες εξορυκτικές βιομηχανίες) 5. Γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας William HUNTER Alexandre BERLIN Ronald HAIGH Γιώργος ΓΚΟΥΒΡΑΣ Wolfgang OBST Yves MORETTINI 49

52

53 Γενική Διεύθυνση Γεωργία VI Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Α. Β.Ι και Β.II) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις ΣΤ.Ι, ΣΤ.ΙΙ και Ζ) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τη διεύθυνση Η) Διευθυντής (επιφορτισμένος με το συντονισμό των διευθύνσεων Β.Ι και Β.ΙΙ) Βοηθός γενικού διευθυντή Guy LEGRAS Fernando MANSITO CABALLERO David ROBERTS Franco MILANO Rolf MÖHLER Joachim HEINE Dirk AHNER Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενοι απευθείας στον γενικό διευθυντή Ι. Αναλύσεις και γενικός σχεδιασμός 2. Διοικητικές υποθέσεις προσωπικού και γενικές υπηρεσίες Bruno BEVILACQUA Διεύθυνση Α Γενικές υποθέσεις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Σύμβουλος Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1. Σχέσεις με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς 2. Στατιστικές πληροφορίες, ποσοτικές αναλύσεις, προβλέψεις 3. Ανάλυση της κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 4. Γεωργική πληροφορική 5. Εκθέσεις, εκδόσεις, μελέτες και τεκμηρίωση Ανδρέας ΚΟΡΑΚΑΣ Pierre BAUDIN Jean-Louis GIRAUDY Nigel ROBSON Charles PEARE André GILBERT 51

54 Διεύθυνση B.I Γεωργική οικονομική νομοθεσία 1. Γεωργικό δίκαιο 2. Όροι ανταγωνισμού 3. Έλεγχος της εφαρμογής της γεωργικής νομοθεσίας, παραβάσεις και καταγγελίες 4. Ζητήματα κοινά για πολλά προϊόντα Joachim HEINE Peter KARPENSTEIN Alan WILKINSON Luis Alfonso de MIGUEL ROLÍN Franz EPPE Διεύθυνση Β.II Ποιότητα και υγεία 1. Νομοθεσία φυτικών προϊόντων και ζωοτροφών 2. Κτηνιατρική νομοθεσία και ζωοτεχνική 3. Κτηνιατρική επιθεώρηση Lars Christian HOELGAARD Gerald HUDSON Jan JANSSEN Jean-Paul BOURJAC Διεύθυνση Γ Οργάνωση των αγορών φυτικών προϊόντων Κύριος σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των μονάδων VI.Γ. 1 και νΐ.γ.2 1. Σιτηρά, μεταποιημένα προϊόντα και ρύζι Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Ζωοτροφές και υποκατάστατα σιτηρών 3. Ζάχαρη 4. Ελαιόλαδο, ελιές και κλωστικά φυτά 5. Ελαιούχα και πρωτεϊνούχα φυτά Terence Leslie W. WINDLE Ignace de GRUBEN Roland REIFENRATH Michel THIBAULT José Manuel SOUSA UVA Ejner STENDEVAD Fabio GENCARELLI Russell MILDON Διεύθυνση Δ Οργάνωση των αγορών ζωικών προϊόντων Σύμβουλος 1. Γαλακτοκομικά προϊόντα 2. Βόειο και πρόβειο κρέας 3. Χοίρειο κρέας και πτηνοτροφία James DOHERTY Sergio VENTURA Sergio VENTURA Roelof BENNINCK Fritz QVIST 52

55 Διεύθυνση E Οργάνωση των αγορών προϊόντων ειδικευμένων καλλιεργειών Ι. Νωπά οπωροκηπευτικά 2. Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, ανθοκομία και προϊόντα φυτοκομίας 3. Οίνος, αλκοόλη και παράγαιγα προϊόντα 4. Καπνός, λυκίσκος, γεώμηλα και άλλα προϊόντα ειδικευμένων καλλιεργειών Η ακόλουθη μονάδα υπάγεται απευθείας στον επιφορτισμένο με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε αναπ/.ηραπή -γενικό διευθυντή Περιοδικές γεωργικές πράξεις και κοινή γραμματεία των επιτροπών διαχείρισης Alexander TILGENKAMP Anne-Marie DE PASCALE-BREART José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Jacques GOURDON Louis BARREZ Διεύθυνση ΣΤ.I Ανάπτυξη της υπαίθρου Ι Σύμβουλος Ι. Συντονισμός των ενεργειών υπέρ του αγροτικού κόσμου 2. Ενέργειες περιφερειακού χαρακτήρα [στόχος αριθ. 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88] 3. Ενέργειες αγροτικής ανάπτυξης περιφερειακού χαρακτήρα [στόχος αριθ. 5 β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88] Claude BAILLET Enrico GRILLO-PASQUARELLI Balthasar HUBER Alejandro CHECCHI LANG Διεύθυνση ΣΤ. II Ανάπτυξη της υπαίθρου II Ι. Γενικές ενέργειες για την προσαρμογή των γεωργικών διαρθρώσεοιν [στόχος αριθ. 5 α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88] 2. Ειδικές ενέργειες στην ύπαιθρο (δασική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος...) 3. Συντονισμός της γεωργικής έρευνας Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 4. Ενέργειες μεταβατικού χαρακτήρα [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 355/77] Armando José CORDEIRO SEVINATE PINTO Gero DALEIDEN Christian ANZ Διονύσιος ΔΕΣΥΛΑΣ Philippe MOULART 53

56 Διεύθυνση Ζ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 1. Θέματα προϋπολογισμού και δημοσιονομικός συντονισμός του Ταμείου Εγγυήσεων Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 2. Διαχείριση των δαπανών του Ταμείου Εγγυήσεων 3. Εκκαθάριση λογαριασμών Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας 4. Απάτες και παρατυπίες 5. Θέματα προϋπολογισμού του Ταμείου Προσανατολισμού Michel JACQUOT Renzo GREGORI Antonio MURINNI Rudolph LEIJENAAR Wolfgang KUMMER Anthony WRIGHT Διεύθυνση Η Διεθνείς υποθέσεις περί γεωργίας Σύμβουλοι επιφορτισμένοι με τις διαπραγματεύσεις Giampiero SCHIRATTI Ευάγγελος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ John MADDISON Sylvain BISARRE Antonio QUATRARO 54

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 08/A-2001 Γ ε ν ι κ ή ι ε ύ θ υ νση Π ρ ο εδ ρ ί α ς EL EL ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Πολιτικές Οµάδες ΕΛΚ/Ε ΡΡΕ/DE ΚΕΣ/PSE ΦΙΛ/ELDR

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Nοεµβρίου 2011 (29.11) 17470/11 ADD 5 FIN 958 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ- ΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 44 ΣΕΛΙ- ΕΣ ΕΝΟΤ ΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεπτέμβριος 1995 Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεπτέμβριος 1995 Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη μπορείτε να απευούνεστε στην Υπηρεσία Εκδόσεων, 0Ρ3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά

Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Θέµα: Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Eυρωπαϊκή Επιτροπή Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναζητούν καθημερινά πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς της, τη βοήθεια που αυτή προσφέρει στους πολίτες της καθώς και για τα δικαιώματα τους

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ^

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ^ Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ^ Πρώτο εξάμηνο 1996 Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρώτο εξάμηνο 1996 Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εκδόσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Αργύρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014. Πρόσωπα και προτεραιότητες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014. Πρόσωπα και προτεραιότητες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014 Πρόσωπα και προτεραιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το παρόν φυλλάδιο και άλλες συνοπτικές και σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η συμβολή των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική των Επιδοτήσεων & Αναπτυξιακοί Νόμοι

Πολιτική των Επιδοτήσεων & Αναπτυξιακοί Νόμοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( MBA ) - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διπλωματική Εργασία Πολιτική των Επιδοτήσεων &

Διαβάστε περισσότερα

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη Ελληνική έκδοση Έκδοση 2009 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 01 - Θεωρία της Εκπαίδευσης αρχές της εκπαίδευσης.. NT1 διαπολιτισμική εκπαίδευση.... RT Διεθνές Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 24.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 252 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της

Διαβάστε περισσότερα