Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α /"

Transcript

1 Ο Ι Ο Α Α Ο Ο Ω..Π. Α.. ώ ο Ό ο α Ό ο α_ α ός Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

2 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α-Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

3 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

4 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α -Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

5 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α VERNELL ΑΪ MICHAEL LESLIE LESLIE JAMES Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α-Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

6 / Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α E Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α

7 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α- Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α GREVILLE ΑΪ MICHAEL NICHOLAS ROBERT GORDON) Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Ώ Α Α

8 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α ΑΪ Α Ϊ Α Α WATSON JEREMY MICHAEL MICHAEL Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α -

9 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y

10 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ώ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α DDINGS Α Α GEORGE MICHAEL WILFRED MARK Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ H Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Ϊ Α Α Α Α Α Α Α Α Α

11 Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A HNA Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α

12 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α-Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

13 Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

14 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

15 Α Α Α Α Α Ϊ CARNEY Α PHILIP JUSTIN PAUL Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α

16 Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α CLARKE Α Α IAN STUART Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

17 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

18 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α CRUMP Α RICHARD WILLIAM JOHN STEPHEN Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / KRZYWKOWSKI JOHN NICHOLAS NICHOLAS Α Α Α Α Α

19 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α - Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α

20 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑLAIN Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α -Α Α Α Α Α Α Α

21 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪΑ Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ /

22 Α MACKIE Α ALISTAIR BRUCE JOHNSTONE Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

23 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α- Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪΑ Α Α -Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

24 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α-Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

25 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α TH Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α

26 BOWEN ΑΪ NIGEL VAUGHAN BERNARD Α MORRIS) Α BOWMAN Α MARCUS ROBIN HAROLD Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α BREWSTER ΑΪ MICHAEL JOHN REGINALD GEORGE Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- / Α Α Α Α / Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

27 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α NEAME Ϊ CRAIG ASHLEY MICHAEL GORDON Α Α Α Α Α KNOWLES Α BENJAMIN IAN EDWARD) Α NORMAN Α ALEXIS JOHN ROGER JOHN Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α DABDOUB Α Α NATALIE MARIA ELENA MARCOS Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α DOWLING DENIS JOHN DENIS AUGUSTUS Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Ϊ DAVIES Α THOMAS DANIEL PETER Α Α Α Α Α Α Α DUNNE Α FRANCIS FRANCIS Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

28 Α Α Α Α Α / Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α WILSON Α Α RICHARD Α THOMAS HENRY) Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α ΑΪ Α Α ΑΪ PAYTON ΑΪ MICHAEL ANDREW GOEFFREY Α Α Α Α Α Α Α Α -Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

29 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΑ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ANNA Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

30 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α PARR Α Α ALAN RONALD RONALD Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α -Α / Α Α Α-Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α PARKER ΑΪ MICHAEL DESMOND PATRICK Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΑ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

31 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

32 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪΑ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α /

33 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΪ RICE (ROBERT ANTHONY) GEORGE Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α RAWLINGS Α RUSSELL STUART RUSSELL ROBERT Α Α- Α Α Α Α Α Α Α-Α Α Α Α Α -Α Α

34 RUE Α FABRICE PIERRE Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

35 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Ϊ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α- Α Α Α Α Α - Ϊ - Ϊ Α Α Α Α Α Α Α Α

36 Α Α Α CHAUHAN Α JASEL RAMESH Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α -Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α ΑΪ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

37 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α - Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

38 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α JOHNSON Α RICHARD MALCOLM Α BROWN) Α Α Α

39 Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α -Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

40 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α- Α Α Α Α Y Α Α Α Α Α Α Α- Y Α Α Α Α Α Α-Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α

41 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α FERRIS COLIN RONALD Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α FISHER Α ANDREW MACKAY AENEAS MACKAY Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α

42 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α -Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α-Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ϊ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Y Α Α θ Α Α Α HENDERSON Α Α CATRIONA ELIZABETH ALLAN

43 HURST DOMINIC PIERS TIMOTHY Α HICKS JOHN WARWICK JOHN Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α / Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α HAWKINS Α PATRICK HENRY CARL Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ANNA Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Victorian Masters Track Championships

Victorian Masters Track Championships Event 1: Individual Pursuit MMAS9-10 2000m 1. 72 John WYATT (MAS9) 3:04.261 2. 71 Kyran STUTTERD (MAS9) 3:08.043 +3.78 3. 73 Marshall HORNBY (MAS9) 3:32.700 +28.43 4. 74 David CHADDERTON (MAS10) 3:46.982

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη

Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη 1 Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη Φαινοµενολογικές Αναζητήσεις στο Θεατρικό και Κινηµατογραφικό Έργο του Χάρολντ Πίντερ Τόνια Τσαµούρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2019 CAMS Australian Rally Champion Driver Pointscore Provisional

2019 CAMS Australian Rally Champion Driver Pointscore Provisional 2019 CAMS Australian Rally Champion Driver 1 BATES, Harry ACT 40 40 1 30 30 1 40 40 1 30 30 1 284 2 BATES, Lewis ACT 34 34 0 0 30 34 23 23 178 3 TAYLOR, Molly NSW 26 20 26 26 34 30 7 7 176 4 O'DOWD, John

Διαβάστε περισσότερα

2011 Winter Cup Prelims Meet Results Feb 3, 2011

2011 Winter Cup Prelims Meet Results Feb 3, 2011 Page: 1 Judge's Signatures 1 24 Jacob Dalton 2 41 Danell Leyva Hilton HHonors/Univ 3 34 Glen Ishino Berkeley 4 15 Andrew Elkind 5 36 CJ Maestas USOTC 6 56 Alexander Naddour 7 50 Steven Legendre 8T 73 Paul

Διαβάστε περισσότερα

North Florida PGA Junior Championship Qualifier Elite Tour Boys 16-18

North Florida PGA Junior Championship Qualifier Elite Tour Boys 16-18 Elite Tour Boys 16-18 Alex Austin etour Boys 16-18 75 74 82 74 77 Ashin Chadha etour Boys 16-18 83 80 Dominic Colletta etour Boys 16-18 87 77 80 Jordan DeWitt etour Boys 16-18 89 78 87 84 88 84 Conner

Διαβάστε περισσότερα

Lacy Slam XX Men's 60 Singles. 1 West, Curtis (1) Oklahoma. West, Curtis (1) 2 Bye 9/29 5:00 PM. 3 Ball, James Tennessee 9/29 11:00 PM

Lacy Slam XX Men's 60 Singles. 1 West, Curtis (1) Oklahoma. West, Curtis (1) 2 Bye 9/29 5:00 PM. 3 Ball, James Tennessee 9/29 11:00 PM Men's 60 Singles 1 West, Curtis (1) West, Curtis (1) 3 Ball, James Tennessee 9/29 11:00 PM 4 Wimberly, Alvin Arkansas 5 Fellows, John 9/29 11:00 PM 6 Ross, Charles 7 Atkins, Willie 9/29 11:00 PM 8 Ollison,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Ισολογισμός ενέργειας και θρεπτικών συστατικών Dominique P. Bureau, Sadasivam J. Kaushik & C. Young Cho

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Ισολογισμός ενέργειας και θρεπτικών συστατικών Dominique P. Bureau, Sadasivam J. Kaushik & C. Young Cho Κατάλογος συγγραφέων... xiii Συντομογραφίες... xv Σημείωμα στην ελληνική έκδοση... xvii Πρόλογος... xix Κεφάλαιο 1. Ισολογισμός ενέργειας και θρεπτικών συστατικών Dominique P. Bureau, Sadasivam J. Kaushik

Διαβάστε περισσότερα

*** Final 2012 Palmetto State Classic Team Scores November 30 - December 1, 2012 Irmo High School, Irmo, SC. Bracket Total. Pool Team.

*** Final 2012 Palmetto State Classic Team Scores November 30 - December 1, 2012 Irmo High School, Irmo, SC. Bracket Total. Pool Team. *** Final Team Scores November 30 - December 1, 2012 High School,, SC Teams Pool Team Bracket Team Total Place Scores Scores 107 94.5 201.5 1 96 87 183 2 93.5 80 173.5 3 89 62.5 151.5 4 89 61 150 5 91

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

NPC Supplement Xpress

NPC Supplement Xpress Men Bodybuilding Masters (over 35) Number Name Place 3 Nathanahel Benitez 1 Men Bodybuilding Masters (over 60) Number Name Place 85 Thomas Helmke 1 67 Jose Salgado 2 Men Bodybuilding Novice Lightweight

Διαβάστε περισσότερα

Homes Zone Ειδήσεις από τον οργανισµό «Homes for Haringey»

Homes Zone Ειδήσεις από τον οργανισµό «Homes for Haringey» Homes Zone Ειδήσεις από τον οργανισµό «Homes for Haringey» Greek Τεύχος 16 εκέµβριος 2009 WOW! Μπράβο µας, κερδίσαµε! - Σελίδα 2 Προστασία από πυρκαγιές - Σελίδα 6 Επισκευές στους κοινόχρηστους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

MAG Third Ontario Cup Individual Scores Detailed Report

MAG Third Ontario Cup Individual Scores Detailed Report Page Gymnastics Ontario Level A ID League ID Name F # PH # SR # VT # PB # HB # AA # Maximus Sotiriadis....... Owen Schill....... Riley Gonzalez....... Ottawa Gymnastics Centre Difficulty...... Neutral

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. A. Kαλαντζή-Aζίζι. Φ. Aναγνωστόπουλος. Michael Alessandri, Lynda A. Heiden, και Melisa Dunbar-Welter. J. Mark Davis και Henry E.

Περιεχόμενα. A. Kαλαντζή-Aζίζι. Φ. Aναγνωστόπουλος. Michael Alessandri, Lynda A. Heiden, και Melisa Dunbar-Welter. J. Mark Davis και Henry E. Περιεχόμενα Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 15 A. Kαλαντζή-Aζίζι Eισαγωγή στην ελληνική έκδοση... 17 Φ. Aναγνωστόπουλος Συνεργάτες του τόμου... 25 Πρόλογος... 27 Mέρος Πρώτο: Eισαγωγή KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Iστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ιστορία της Ψυχολογίας Σηµαντικές Ηµεροµηνίες και Πρόσωπα στην Ιστορία της Ψυχολογίας 320 π.χ. 350 π.χ Ο Πλάτων προωθεί την έννοια των έµφυτων ιδεών και προτείνει την ενδοσκόπηση,

Διαβάστε περισσότερα

NPC POWERHOUSE CLASSIC BODYBUILDING MEN'S PHYSIQUE CLASSIC PHYSIQUE WOMEN'S PHYSIQUE FITNESS FIGURE BIKINI

NPC POWERHOUSE CLASSIC BODYBUILDING MEN'S PHYSIQUE CLASSIC PHYSIQUE WOMEN'S PHYSIQUE FITNESS FIGURE BIKINI MEN'S BODYBUILDING OVERALL MEN'S BODYBUILDING NOVICE CHAMPION: #5 JEFFREY SU M. BODYBUILDING: TEEN M. BODYBUILDING: 35+ 1 Paul Pikul Jr 5 1 3 Dave Lopes 10 2 4 Vito Cappello 15 3 5 Jeffrey Su 5 1 M. BODYBUILDING:

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

2018 Gasparilla Men's Classic Meet Results Feb 23-25, 2018

2018 Gasparilla Men's Classic Meet Results Feb 23-25, 2018 Printed: 2/24/2018 7:44:44 PM Men / 9 / 13-14 A 1 925 Joshua LaSpada Apollo 2 919 Edin Dehooghe 3 927 Kyle Coutu 4 922 Colson Gerard 5 926 David Wallace Olympia nastics MGA nastics EVO nastics 6 921 Bradd

Διαβάστε περισσότερα

Women 165 Open Women Raw 1 Kehaulani Richardson

Women 165 Open Women Raw 1 Kehaulani Richardson Hawaii State press Championship: Raw Division Women 165 Open Women Raw 1 Kehaulani Richardson 165 163.36 30 60.00 60.00 57.476 132.28 132.28 Men 148 Open Men Raw 1 Henry Silva 148 143.29 26 132.50 132.50

Διαβάστε περισσότερα

E.5010 Αρχές Marketing

E.5010 Αρχές Marketing E.5010 Αρχές Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ :Aρχές Marketing : E.5010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :ΜΕΥ : 3 (Θεωρία)

Διαβάστε περισσότερα

PRO MEN 2019 CRAFTS & CRANKS DUAL SLALOM July 20, 2019

PRO MEN 2019 CRAFTS & CRANKS DUAL SLALOM July 20, 2019 1) 113 - Luca Cometti 113 - Luca Cometti 9) 162 - Spencer Rathkamp 8) 164 - Kevin Aiello 164 - Kevin Aiello 113 - Luca Cometti PRO MEN 5) 137 - NIKOLAS NESTEROFF 12) 177 - Ian Odom 137 - NIKOLAS NESTEROFF

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

2013 Inter-Provincial National Championship Charlottetown/Summerside, Prince Edward Island. Pool "A"

2013 Inter-Provincial National Championship Charlottetown/Summerside, Prince Edward Island. Pool A Pool "A" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 Alberta - A Points 6 5 6 6 6 6 2 6 43 Score 814 775 905 736 816 776 753 864 6439 POA 118 79 209 40 120 80 57 168 871 Opp. NL A SK A NO A NS A BYE PE A NT A MB A QC A

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα με το Πρόβλημα του Κακού

To Πρόβλημα με το Πρόβλημα του Κακού To Πρόβλημα με το Πρόβλημα του Κακού Να μία ακόμη σκηνή που βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Φαντάσου μία τρεμάμενη μητέρα να κρατά το μωρό στην αγκαλιά της, περικυκλωμένη από τους εισβολείς Τούρκους Αυτοί χαϊδεύουν

Διαβάστε περισσότερα

10K Name Bib Program Qualifying Score Final Score Elijah Kent #28 Red Raiders 31:00.00 :.

10K Name Bib Program Qualifying Score Final Score Elijah Kent #28 Red Raiders 31:00.00 :. 10K Elijah Kent #28 Red Raiders 31:00.00 :. DJ Russell #77 Nashoba 23:26.00 :. Peter Sabino #44 Nashoba 20.02.00 :. Justin Gruchy #73 SAEC 22:10.00 :. Jeremy Smith #58 SAEC 22:32.00 :. Dan Lundin #60 SAEC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τ Ε Μ

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τ Ε Μ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τ Ε Μ 8 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 35 ΛΕΠΤΑ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1 9,60 ΠΟΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΣ 1 12,00 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο δημοσιεύτηκε το 2006 στην Αθήνα από τις εκδόσεις Αιγόκερως

Το βιβλίο δημοσιεύτηκε το 2006 στην Αθήνα από τις εκδόσεις Αιγόκερως 1 Το βιβλίο δημοσιεύτηκε το 2006 στην Αθήνα από τις εκδόσεις Αιγόκερως ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Συγκριτικές Αναλύσεις Δέσποινα Κακλαμανίδου Εισαγωγή Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

2017 CANADIAN OPEN 5 PIN BOWLING CHAMPIONSHIPS Sudbury, Ontario

2017 CANADIAN OPEN 5 PIN BOWLING CHAMPIONSHIPS Sudbury, Ontario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 1 Ontario Points 7 6 5 7 2 0 2 6 7 2 0 2 7 8 7 0.5 8 7 83.5 Score 1341 1250 1308 1342 1110 0 1251 1179 1395 1205 0 1231 1262 1366 1376 1093 1326 1383

Διαβάστε περισσότερα

ANΘPΩΠINH APMONIA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ZΩHΣ. Για µία πιο Υγιή και Ευτυχισµένη Κοινωνία

ANΘPΩΠINH APMONIA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ZΩHΣ. Για µία πιο Υγιή και Ευτυχισµένη Κοινωνία ANΘPΩΠINH APMONIA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ZΩHΣ Για µία πιο Υγιή και Ευτυχισµένη Κοινωνία ANΘPΩΠINH APMONIA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ZΩHΣ Για µία πιο Υγιή και Ευτυχισµένη Κοινωνία Αφιέρωση: Προσφέρουµε το βιβλίο αυτό στον κάθε αναγνώστη

Διαβάστε περισσότερα

Rita Romero Born: Before Gervasio Antonio Sandoval Born: 14 November Manuel Sandoval Born: 27 October 1786 Children: 0

Rita Romero Born: Before Gervasio Antonio Sandoval Born: 14 November Manuel Sandoval Born: 27 October 1786 Children: 0 Alonso Before 1760 Before 1817 (Taos, NM). Rita Before 1760 Maria Ana Tafoya Married: 14 December 1794 (Pueblo Quemado) Francisco Manuel 1760 Miguel Antonito 25 March 1772 Gervasio Antonio 14 November

Διαβάστε περισσότερα

(6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ..η πολιτική του Michel Foucault.. Πέτρος Μετάφας ( αθήνα 2010 ) (6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενάντια στον νεο-αναρχικό, μηδενιστή Foucault Ο J.G. Merquior, στο βιβλίο του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12η/

Α.Ε.Ι.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12η/ 1 47-5411 1 John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel 011 9789609993005 1593158 RICHARD L. DAFT 005 960-09-846-5 13849 47-56 1 010 978-960-7745-8-6 781 PERREAULT W. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 011 9789604891504

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12η/

Α.Ε.Ι.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12η/ 1 47-5411 1 John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel 011 9789609993005 1593158 RICHARD L. DAFT 005 960-09-846-5 13849 47-56 1 010 978-960-7745-8-6 781 PERREAULT W. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 011 9789604891504

Διαβάστε περισσότερα

MO Junior Track Score Sheet VS. Score Week 6

MO Junior Track Score Sheet VS. Score Week 6 Name Murphy, Shane B43 Bungard, Tyler Time 03:07.7 03:29.7 04:11.0 MO 5 1 6 6 Roxbury 3 3 3 Name Tye Roque, Angelina Lewis Time 03:37.2 03:45.8 04:50.0 MO 3 3 9 Roxbury 5 1 6 9 Name Levine Davis, Paul

Διαβάστε περισσότερα

BLACK LIVES MATTER. Eισήγηση ομάδας Ενάντια στη Λήθη

BLACK LIVES MATTER. Eισήγηση ομάδας Ενάντια στη Λήθη BLACK LIVES MATTER Eισήγηση ομάδας Ενάντια στη Λήθη Είσηγηση της ομάδας ενάντια στη λήθη, για την εκδήλωση στο ελευθεριακό εργαστήρι F451 (Ιωάννινα) το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη 2015. Eκτενή κομμάτια του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Τα συγγράμματα θα είναι διαθέσιμα στα παρακάτω βιβλιοπωλεία μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Berkshire League Tournament February 12, 2011 Weight Class: 103

2011 Berkshire League Tournament February 12, 2011 Weight Class: 103 Weight Class: 103 Alex Paparazzo Dennis Hickey - JV Alex Paparazzo Fall 3:44 Hannah Arel Alex Paparazzo Fall 1:10 Moonis Ansari Moonis Ansari 10-3 Josh Rivard Alex Paparazzo Fall 3:43 Josh Rivard Willem

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι.: ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ TMHMA:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ

Α.Ε.Ι.: ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ TMHMA:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ 1 Β0001 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 10η 7-07-010 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 010-011 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΡΓΟΣ Γ, 1 Υ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Akimel vs. CMS 3/23/2017

Akimel vs. CMS 3/23/2017 Akimel vs. CMS 3/23/2017 75H 1 Scarborough, Logan AKI 12.10 2 Surrell, Tykayden CMS 12.73 3 Watts, Patrick AKI 13.00 4 Peart-Alleyne, Ezra CMS 13.23 5 Rogers, Jake CMS 13.62 6 Brown, Sean AKI 13.63 7 Desmond,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί παρέμβαση στην ημερίδα «Η πόλη στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο», που διοργάνωσαν στις 2-2-2002

Διαβάστε περισσότερα

Saturday Mar 5 Name Comments 5:00 PM Cross/Book Bearer Erin Haugh Acolyte 1 Kevin Haugh Acolyte 2 William Haugh

Saturday Mar 5 Name Comments 5:00 PM Cross/Book Bearer Erin Haugh Acolyte 1 Kevin Haugh Acolyte 2 William Haugh Saturday Mar 5 Name Comments 5:00 PM Cross/Book Bearer Erin Haugh Acolyte 1 Kevin Haugh Acolyte 2 William Haugh Saturday Mar 5 5:30 PM Cross/Book Bearer Gabrielle Lauria Acolyte 1 Nichola Gaston-Cruz Acolyte

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ * 22η ΤΜΗΜΑ*

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Years at WBHS Aaron Desmond Heta 1981 to 1981 Abraham Neho 1981 to 1983 Adam Gordon Sam Stringer 1981 to 1982 Adrian Hotorene Shortland 1981 to 1981

Years at WBHS Aaron Desmond Heta 1981 to 1981 Abraham Neho 1981 to 1983 Adam Gordon Sam Stringer 1981 to 1982 Adrian Hotorene Shortland 1981 to 1981 Name Years at WBHS Aaron Desmond Heta 1981 to 1981 Abraham Neho 1981 to 1983 Adam Gordon Sam Stringer 1981 to 1982 Adrian Hotorene Shortland 1981 to 1981 Adrian Owen Stuart 1981 to 1985 Aiden Paul Topia

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel RICHARD L. DAFT

ISBN. John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel RICHARD L. DAFT 1 47-5411 1 John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel 2011 9789609993005 12593158 2 RICHARD L. DAFT 2005 960-209-846-5 13849 2 47-5622 1 2010 978-960-7745-28-6 7821 2 PERREAULT W. BROKEN HILL PUBLISHERS

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Παλινδρόμησης και οι Παρερμηνείες στις Oποίες Οδηγεί (Regression Effect και Regression Fallacy)

Η Επίδραση της Παλινδρόμησης και οι Παρερμηνείες στις Oποίες Οδηγεί (Regression Effect και Regression Fallacy) Επομένως, για μεγάλα σετ δεδομένων η χρησιμοποίηση εικονικών μεταβλητών μπορεί να αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση για την προσαρμογή μη παραμετρικών απαντητικών συναρτήσεων (non parametric forms of

Διαβάστε περισσότερα

Προσκτήσεις 3ου Τετραμήνου 2013 Παραρτήματος Ρόδου (180)

Προσκτήσεις 3ου Τετραμήνου 2013 Παραρτήματος Ρόδου (180) Προσκτήσεις 3ου Τετραμήνου 2013 Παραρτήματος Ρόδου (180) [1] : Arasse, Daniel : Ιστορίες ζωγραφικής / Ντανιέλ Αράς ; μετάφραση: Μαρία Μάνδακα [2] : Connell, R. W. : Το κοινωνικό φύλο / R.G.Connell ; μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Stage Scores. Wednesday, October 12, :22:41 PM. Unhit (+10) FTE (+15) No Shoot/ Procedural (+5) Points In. Points Overall. Division (+5) Time

Stage Scores. Wednesday, October 12, :22:41 PM. Unhit (+10) FTE (+15) No Shoot/ Procedural (+5) Points In. Points Overall. Division (+5) Time Scores Wednesday, October 12, 2016 10:22:41 PM 1 Procedural 1 OPEN Alan Davis 61.59 0 0 0 0 61.59 2 TO Geoffrey Paul 63.61 0 0 0 0 63.61 96.824 3 TI Ron Heitzman 81.38 0 0 0 0 81.38 75.681 4 HMI Tim Sullivan

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel RICHARD L. DAFT

ISBN. John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel RICHARD L. DAFT 1 47-5411 1 John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel 011 9789609993005 1593158 RICHARD L. DAFT 005 960-09-846-5 13849 47-56 1 010 978-960-7745-8-6 781 PERREAULT W. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 011 9789604891504

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ OUTDOOR ΣΝΘΔΪ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΩΛ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΩΛ ΔΛΔΟΓΝΗ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2007 ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2007 ΘΑΗ 2008

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ OUTDOOR ΣΝΘΔΪ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΩΛ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΩΛ ΔΛΔΟΓΝΗ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2007 ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2007 ΘΑΗ 2008 ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ OUTDOOR ΣΝΘΔΪ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΩΛ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΩΛ ΔΛΔΟΓΝΗ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2007 ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2007 ΘΑΗ 2008 Γηθαίσκα δεκηνπξγνχ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Υφθετ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Υφθετ Rue du Valentin 61 CH

Διαβάστε περισσότερα

SAS Junior Meet. Westhill Swimming Pool, Westhill 19 th -20 th January Session 4 Results

SAS Junior Meet. Westhill Swimming Pool, Westhill 19 th -20 th January Session 4 Results Event 401 Boys 12 Year Olds 400 Metre IM 1 Luke Pearson 12 North berdeen 5:36.17 2 Ben Strachan 12 Sas 5:46.05 3 Stuart Seymour 12 Garioch Asc 5:55.45 4 Philip Yule 12 Sas 5:57.13 5 Euan McGowan 12 Sas

Διαβάστε περισσότερα

CCC South lbs

CCC South lbs 1 Peyton Soucy-BE Soucy Soucy 3 lbs Soucy 5 Z. Mastromarino-BC 2 Mastromarino Mastromarino Soucy Pin 3:46 McDonald Decision -5 2 4 Tyler McDonald-Middletown 3 Alex Lawson-Plainville 1 McDonald Lawson McDonald

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ «Αθηνά» Θωμά Χατζίκου 11,, Θεσσαλονίκη 56122, Τηλ/Fax: 2310904794 / 6944165341, www.armscontrol.info Η EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Μανώλης Αστρεινίδης Διεθνολόγος Ερευνητής του Ε.Κ.Ε.Ο. «Αθηνά» Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

2012 General Primary Election Democratic Township Results Tuesday, March 20, 2012

2012 General Primary Election Democratic Township Results Tuesday, March 20, 2012 President of the United States Barack Obama 1,965 3,844 2,481 1,590 3,500 4,795 3,142 3,167 4,337 28,821 Ballots Counted 2,096 4,082 2,670 1,668 3,615 5,042 3,273 3,315 4,560 30,321 Representative in Congress

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ενότητα 4: Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία (Φυσιοκράτες και άλλοι) Νίκος Θεοχαράκης Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΘΕΣΜΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΘΕΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΘΕΣΜΟΙ Ι. Διδάσκοντες Ν. Γεωργόπουλος Α. Πλατιάς Δ. Τζουγανάτος Μ. Πολέμης II. Σκοπός του μαθήματος Στο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρεµιέρα της ταινίας του Γιάννη Σµαραγδή «Καζαντζάκης» στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Πρεµιέρα της ταινίας του Γιάννη Σµαραγδή «Καζαντζάκης» στη Νέα Υόρκη (βίντεο) Πρεµιέρα της ταινίας του Γιάννη Σµαραγδή «Καζαντζάκης» στη Νέα Υόρκη (βίντεο) «Εθνικός Κήρυξ» 12 εκεµβρίου, 2017 Από αριστερά ο κ. Νίκος Μούγιαρης, η κ. Ολγα Μπορνόζη και ο κ. Γιάννης Σµαραγδής. Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

PRO-AM STRICTLY TWO STEP (NON UCWDC) - PA FOLLOWER NEW/NOV STRICTLY COUNTRY TWO STEP

PRO-AM STRICTLY TWO STEP (NON UCWDC) - PA FOLLOWER NEW/NOV STRICTLY COUNTRY TWO STEP PRO-AM STRICTLY TWO STEP (NON UCWDC) - PA FOLLOWER NEW/NOV STRICTLY COUNTRY TWO STEP 1 407 CRAIG JOHNSON & SERENA HINTON Gold w/honors CLAYTON, CA 2 365 TIM BAUER & KYRA BUSSANICH Gold w/honors HILLSBORO,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστούχοι Φοιτητές 1996-2015

Αριστούχοι Φοιτητές 1996-2015 Αριστούχοι Φοιτητές 1996-2015 Σκεπτικό Με αφορμή τον εορτασμό για τα 25 χρόνια εγκαθίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (1989 ψήφιση του Νόμου) κυκλοφόρησε η παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει τους/ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Κ.Μ.: 211) Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-14 [Ε εξάμηνο - Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

,+1. Right to Adequate Assurance of Performance UCC UCC

,+1. Right to Adequate Assurance of Performance UCC UCC ,+1 Right to Adequate Assurance of Performance UCC UCC ,+2 ,+3 a ,,* Uniform Commercial Code : UCC UCC ,,+ ,,, ,,- ,,. Vorleistungspflicht ,,/ ,,0 ,,1 ,,2 ,,3 ,-* ,-+ ,-, ,-- ,-. ,-/ ,-0 ,-1 ,-2 ,-3 Right

Διαβάστε περισσότερα

Hiawatha Park Basketball Regular Season Standings Minis Division 1 Cavaliers 2 Knicks 3 Thunder 4 T-Wolves 5 Bulls 6 Lakers

Hiawatha Park Basketball Regular Season Standings Minis Division 1 Cavaliers 2 Knicks 3 Thunder 4 T-Wolves 5 Bulls 6 Lakers Hiawatha Park Basketball 2014-2015 Regular Season Standings Minis Division W L T 1 Cavaliers 9 1 0 2 Knicks 7 2 1 3 Thunder 5 5 0 4 T-Wolves 3 6 1 5 Bulls 3 7 0 6 Lakers 2 8 0 HPB Minis 2014-15 Team Stats

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Κ.Μ.: 211) Ακαδημαϊκό Έτος: 2017-18 [Ε εξάμηνο - Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Η ηζηνξία: Τν ρξνληθό ηεο πξσηνπνξίαο

Η ηζηνξία: Τν ρξνληθό ηεο πξσηνπνξίαο Η ηζηνξία: Τν ρξνληθό ηεο πξσηνπνξίαο Δηαξθήο επηζηεκνληθή έξεπλα, ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη πξντόληα αμεπέξαζηεο πνηόηεηαο ζεκαηνδνηνύλ ηε καθξόρξνλε πνξεία ηεο Simmons, από ηελ ίδξπζή ηεο ην 1870

Διαβάστε περισσότερα

APPOMATTOX RIVER USBC 2019 END OF SEASON SCHOLARSHIP TOURNAMENT HOLIDAY BOWL APRIL 13-14, 2019 FINAL STANDINGS

APPOMATTOX RIVER USBC 2019 END OF SEASON SCHOLARSHIP TOURNAMENT HOLIDAY BOWL APRIL 13-14, 2019 FINAL STANDINGS APPOMATTOX RIVER USBC 2019 END OF SEASON SCHOLARSHIP TOURNAMENT HOLIDAY BOWL APRIL 13-14, 2019 FINAL STANDINGS SINGLE 3 GAME SERIES HDCP DIV. 1 1 Taylor Cameron 750 HOLIDAY 95.92 30 2 Christopher McDaniel

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel RICHARD L. DAFT

ISBN. John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel RICHARD L. DAFT ISBN 1 47-5411 1 John Slocum, Susan Jackson, Don Hellriegel 2011 9789609993005 12593158 2 RICHARD L. DAFT 2005 960-209-846-5 13849 2 47-5622 1 2010 978-960-7745-28-6 7821 2 PERREAULT W. BROKEN HILL PUBLISHERS

Διαβάστε περισσότερα

Ο John Nash σε νεαρή ηλικία, «μαθηματικών παιγνίων». Αυτή η θεωρία, άνοιξε έναν εντελώς νέο και πρωτοποριακό τρόπο κατανόησης των

Ο John Nash σε νεαρή ηλικία, «μαθηματικών παιγνίων». Αυτή η θεωρία, άνοιξε έναν εντελώς νέο και πρωτοποριακό τρόπο κατανόησης των ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Nobel Laureate John Nash, Book by Sylvia Nasar Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Ο John Nash σε νεαρή ηλικία, δημοσίευσε τη θεωρία των «μαθηματικών παιγνίων».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟY ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟY ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:. ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ&Σ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 8-7- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΙΝΟΜΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΟΥΣ -2014 1 2α 2β ΑΡΧΣ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of SUPPRESSION HEARING PRE-TRIAL CONFERENCE OMNIBUS OMNIBUS

Page 1 of SUPPRESSION HEARING PRE-TRIAL CONFERENCE OMNIBUS OMNIBUS A CRIMINAL DOCKET 8:30 AM 1. 18-1-00769-14 3.5 SUPPRESSION HEARING ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER KUPKA, ERIK M 2. 19-1-00074-14 PRE-TRIAL CONFERENCE DEITRICK, BLAKE KEITH EHRHARDT, ROBERT 3. 19-1-00083-14

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ TABAC ROUGE SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR

ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ TABAC ROUGE SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ 22 24 ΝΟΕΜβρίου 2013 TABAC ROUGE James ThiÉrrÉΕ SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ TABAC ROUGE JAmeS ΤΗiÉRRÉE Ο Τζέημς Τιερρέ, μοιράζεται με το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Event 3 Mixed 11 & Over 200 Yard Butterfly. Event 1 Girls Senior 50 Yard Freestyle. Heat 1 of 2 Finals Starts at 02:35 PM 1 2

Event 3 Mixed 11 & Over 200 Yard Butterfly. Event 1 Girls Senior 50 Yard Freestyle. Heat 1 of 2 Finals Starts at 02:35 PM 1 2 Edina Swim Club HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 - Page 1 Event 1 Girls Senior 50 Yard Freestyle Heat 1 of 3 Finals Starts at 02:30 PM 2 Nymo, Siggy 7 EDI-MN 42.1 3 Cox, Haley 8 EDI-MN 40.83 4 Nymo, Anja 9 EDI-MN

Διαβάστε περισσότερα

King of the Lanes. Prince of the Lanes

King of the Lanes. Prince of the Lanes Elimination Round - July 2018 Round 1 Round 2 Semi-Final MONTHLY FINALS King of the Lanes Lane Seed BN Athlete's Name Game Hp Total Lane Seed BN Athlete's Name Game Hp Total Lane Seed BN Athlete's Name

Διαβάστε περισσότερα

Results RaceTab by MileSplit/FloSports Ryan Lantzer, Titan Ridge Runners. League Meet - 10/13/2016 5:00 PM Mendon Ponds East, Pittsford, NY

Results RaceTab by MileSplit/FloSports Ryan Lantzer, Titan Ridge Runners. League Meet - 10/13/2016 5:00 PM Mendon Ponds East, Pittsford, NY RaceTab by MileSplit/FloSports Ryan Lantzer, Titan Ridge Runners League Meet - 10/13/2016 5:00 PM Mendon Ponds East, Pittsford, NY Middle School Boys 3200 Meter Run Name Yr Team Time Pts -----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ. Ελάτε να δείτε τις εκδόσεις μας από κοντά ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβετε την παραγγελία σας ταχυδρομικώς στο ιατρείο σας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ. Ελάτε να δείτε τις εκδόσεις μας από κοντά ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβετε την παραγγελία σας ταχυδρομικώς στο ιατρείο σας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ Ελάτε να δείτε τις εκδόσεις μας από κοντά ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβετε την παραγγελία σας ταχυδρομικώς στο ιατρείο σας Σκουφά 64, 10680 Αθήνα, τηλ. 210 3814939 www.odvima.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ MICHEL FOUCAULT ΚΑΙ ΤΟΥ ERNESTO LACLAU

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ MICHEL FOUCAULT ΚΑΙ ΤΟΥ ERNESTO LACLAU ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUNSET LEAGUE FINALS 2015 VARSITY QUALIFIERS & CHAMPS LAST NAME SCHOOL

SUNSET LEAGUE FINALS 2015 VARSITY QUALIFIERS & CHAMPS LAST NAME SCHOOL SUNSET LEAGUE FINALS 2015 VARSITY QUALIFIERS & CHAMPS LAST NAME SCHOOL GR 106 QUAL CHAMP 1 VENGOECHEA, CHRIS Los Alamitos 12 Edison 6 2 2 NGUYEN, TIN Fountain Valley 11 Fountain Valley 13 7 3 NGUYEN, DEREK

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

Tinaroo Triathlon Category Results

Tinaroo Triathlon Category Results Female Ages 7-9 Aquathon 1 158 Emily Brown 00:11:35 7-9 8 8 1 Male Ages 10-12 1 152 Alistair Hickey 00:08:38 10-12 1 1 1 2 156 David Kilpatrick 00:09:13 10-12 2 2 2 3 150 Alan Kilpatrick 00:10:14 10-12

Διαβάστε περισσότερα

King of the Lanes. Prince of the Lanes

King of the Lanes. Prince of the Lanes Elimination Round - September 2018 Round 1 Round 2 Semi-Final MONTHLY FINALS King of the Lanes Lane Seed BN Athlete's Name Game Hp Total Lane Seed BN Athlete's Name Game Hp Total Lane Seed BN Athlete's

Διαβάστε περισσότερα

Southwest Regional Powerlifting Championships: Raw

Southwest Regional Powerlifting Championships: Raw Southwest Regional Powerlifting Championships: Raw 60kg JR Women 20-23 Raw 1 Logan Whitfill AZ 60kg 58.3 20 110 57.5 132.5 300 342.03 243 127 292 661 60kg Open Women Raw 1 Becky Kiraly AZ 60kg 59.2 33

Διαβάστε περισσότερα

2017 District Meet - 4/28/2017 Pecos HS Results Boys 100 Meter Dash Boys 200 Meter Dash Boys 400 Meter Dash

2017 District Meet - 4/28/2017 Pecos HS Results Boys 100 Meter Dash Boys 200 Meter Dash Boys 400 Meter Dash Pecos High School - NM Hy-Tek's MEET MANAGER 6:08 PM 4/28/2017 Page 1 Boys 100 Meter Dash Finals 1 Valdez, Isaiah Pecos 11.24 11.41 3 7 2 Laget Hudson, Noa Noa Desert 11.81 11.52 3 5 3 White Eagle, Ahbedoh

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ Περιμένοντας τον Γκοντό Ιστορία ζωολογικού κήπου Ο Ρόζενκρατζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί Α.Π.Θ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Il Giro di Vite di Benjamin Britten. Lorenzo Mariani, regista. Ελπίζω ότι το κοινό φεύγει από αυτή την παράσταση

Il Giro di Vite di Benjamin Britten. Lorenzo Mariani, regista. Ελπίζω ότι το κοινό φεύγει από αυτή την παράσταση Il Giro di Vite di Benjamin Britten Lorenzo Mariani, regista Ελπίζω ότι το κοινό φεύγει από αυτή την παράσταση με μια σειρά αμφιβολιών πάνω στη φύση των πραγμάτων. Ελπίζω να ταράσσονται από αυτό που βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Καρακατσάνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 ΣΤΟΧΟΣ/ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι στην εμψύχωση των ομάδων

Το παραμύθι στην εμψύχωση των ομάδων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Καλών Τεχνών - Τμήμα Θεάτρου Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 (Επιλεγόμενο, 3 ο και 9 ο εξάμηνο και άνω). Κωδικός μαθήματος ΣΤ0616 Περιγραφή του μαθήματος Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία της Πολιτικής Οικονομίας ως το 1890

Η πορεία της Πολιτικής Οικονομίας ως το 1890 Η πορεία της Πολιτικής Οικονομίας ως το 1890 (από τους Κλασικούς στους ΝΕΟ-κλασικούς) Αναβίωση της «υποκειμενικής σχολής» (υποκειμενική θεωρία της αξίας): Augustin Cournot (1838), Jules Dupuit (1844),

Διαβάστε περισσότερα

Cherry Tree Charge Crystal Mtn Feb. 16, 2013 LADIES SG

Cherry Tree Charge Crystal Mtn Feb. 16, 2013 LADIES SG Cherry Tree Charge Crystal Mtn Feb. 16, 2013 LADIES SG 1 6122071 Hensien, Katie 1999 PNSA 00:53.6 00:53.6 0 2 6162515 Cooley, Skylar 1999 PNSA 00:54.6 00:54.6 19.8 3 6164479 Baldwin, Tess 1999 PNSA 00:55.4

Διαβάστε περισσότερα

EPIEXOMENA. Eυχαριστίες... 9. Eισαγωγή... 11

EPIEXOMENA. Eυχαριστίες... 9. Eισαγωγή... 11 EPIEXOMENA Eυχαριστίες... 9 Eισαγωγή... 11 1. Φυλές και υπερφυλές... 15 2. Καθεστώς και υπερκαθεστώς... 51 3. Σεξ και υπερσέξ... 99 4. Oι εντός της οµάδας και οι εκτός της οµάδας... 153 5. Xάραξη σωστού

Διαβάστε περισσότερα

MACQUARIE UNIVERSITY SWIM SCHOOL RACE NIGHT 25M FREESTYLE LANE FIRST NAME LAST NAME AGE LEVEL TIME 1 NATALIA DROBOT 6 SEAL 29.79

MACQUARIE UNIVERSITY SWIM SCHOOL RACE NIGHT 25M FREESTYLE LANE FIRST NAME LAST NAME AGE LEVEL TIME 1 NATALIA DROBOT 6 SEAL 29.79 25M FREESTYLE 1 NATALIA DROBOT SEAL 29.79 2 ARWEN DAVIDSON 7 SEAL 27.3 3 DAVID MASANGA 12 SEAL 25. 4 SANEHA BRAR SEAL 3.15 5 MADELINE GLADEN 5 SEAL 33.39 JEREMY ROBSON 9 SEAL 23.38 1 JIMMY WALTON 9 ORCA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [1] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών [2] [3] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2019 Gasparilla Men's Classic Meet Results Feb 22-24, 2019

2019 Gasparilla Men's Classic Meet Results Feb 22-24, 2019 Printed: 2/24/2019 1:38:49 PM Men / 51 / SU.A 1 391 Thomas Bell Apollo nastics 2 614 Anderson Baggs 3 619 Nathan Piotrowski 4 389 Kole Armatas Apollo nastics 5 616 Kaes Cloer 6 370 Donovan Sheehan USA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. e-οικονομια, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ OΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. e-οικονομια, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ OΡΓΑΝΩΣΗ Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ e-οικονομια, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γεωργιάδου Ελ. Τριανταφύλλου Ε. Οικονομίδης Α. Case Fair Oster 18548694 ISBN: 978-960-418-242-8 Έτος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

4A Div. I Dist 5 MVP. Senior - Juwan Washington #20 Kennedale OFF MVP. Senior - Dillon Springfield #10 Springtown DEF MVP

4A Div. I Dist 5 MVP. Senior - Juwan Washington #20 Kennedale OFF MVP. Senior - Dillon Springfield #10 Springtown DEF MVP 4A Div. I Dist 5 MVP Senior - Juwan Washington #20 Kennedale OFF MVP Senior - Dillon Springfield #10 Springtown DEF MVP Senior - Derrick Williams #22 Kennedale OFF NEWCOMER OF THE YEAR Freshman - Andrew

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 1 από 12 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Balanis Constantine Pierret R.F. 50655946 ISBN: 987-960-418-565-8 50656012 ISBN: 978-960-418-509-2 ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να δανειστείτε μυθιστορήματα, περιοδικά για να εξασκήσετε τα αγγλικά σας.

Μπορείτε να δανειστείτε μυθιστορήματα, περιοδικά για να εξασκήσετε τα αγγλικά σας. Στο οικοδιδασκαλείο μας λειτουργεί δανειστική Βιβλιοθήκη. Μπορείτε να δανειστείτε μυθιστορήματα, περιοδικά για να εξασκήσετε τα αγγλικά σας. Υπάρχουν βιβλία για όλα τα επίπεδα...ορίστε και η λίστα... Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

BC Open 2018 April Vernon EX1

BC Open 2018 April Vernon EX1 BC Open 08 April 4 08 Vernon EX : # Grade Club BOURASSA Casey G/B LOWENSTEIN Jade Green Wins Pts B-55 BOURASSA Casey LOWENSTEIN Jade B-59 LOWENSTEIN Jade BOURASSA Casey B-6 BOURASSA Casey LOWENSTEIN Jade

Διαβάστε περισσότερα