Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

Transcript

1 Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ^ ^ ^^^ Β 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994

2

3 Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994

4 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν οργανόγραμμα έχουν μόνο ενδεικτική αξία' είναι επιδεκτικές τροποποιήσεων. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1994 ISBN Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 Περιεχόμενα Η Επιτροπή 5 Αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής 7 Γενική Γραμματεία της Επιτροπής 11 Ομάδα μελέτης προοπτικών 17 Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών 19 Νομική Υπηρεσία 21 Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου 23 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων 25 Στατιστική Υπηρεσία 27 Μεταφραστική Υπηρεσία 31 Διεύθυνση Πληροφορικής 37 Γραφείο Ασφάλειας 39 Γενικές Διευθύνσεις ΓΔ Ι Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις 41 ΓΔ ΙΑ Εξωτερικές πολιτικές σχέσεις 49 TFE Task-force «Διεύρυνση» 53 ΓΔ II Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 55 ΓΔ III Βιομηχανία 59 ΓΔ IV Ανταγωνισμός 65 ΓΔ V Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις 69 ΓΔ VI Γεωργία 73 Υπηρεσία ΕΟΚ Κτηνιατρικών και Φυτοϋγειονομικών Θεωρήσεων και Ελέγχων 79 ΓΔνΐΙ Μεταφορές 81 ΓΔ VIII Ανάπτυξη 83

6 ΓΔ IX Προσωπικό και διοίκηση 89 ΓΔ Χ Πληροφόρηση, επικοινωνία, πολιτιστικά θέματα και οπτικοακουστικός τομέας 93 ΓΔ XI Περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια και προστασία των πολιτών 97 ΓΔ XII Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη 99 Κοινό Κέντρο Ερευνών 105 ΓΔ XIII Τηλεπικοινωνίες, αγορά των πληροφοριών και αξιοποίηση της έρευνας 111 ΓΔΧΐν Αλιεία 117 ΓΔ XV Εσωτερική αγορά και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 121 ΓΔ XVI Περιφερειακές πολιτικές 125 ΓΔ XVII Ενέργεια 129 ΓΔ XVIII Πίστη και επενδύσεις 133 ΓΔ XIX Προϋπολογισμός 135 ΓΔ XX Δημοσιονομικός έλεγχος 137 ΓΔ XXI Τελωνεία και έμμεση φορολογία 141 ΓΔ XXIII Πολιτική των επιχειρήσεων, εμπόριο, τουρισμός και κοινωνική οικονομία 143 Υπηρεσία «Πολιτική για τους καταναλωτές» 145 Task-force «Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα» 147 Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 149 Οργανισμός Εφοδιασμού Ευρατόμ 151 Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 153 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίιυση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 155 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 157 Παραρτήματα 159 Αλφαβητικό ευρετήριο 189 4

7 Η Επιτροπή Rue dc la Loi 200. B IÜ49 Bruxelles Welslraal 200. Β 1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεϊ COMEU Β Πρόεδρος Jacques DELORS Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jean-Pierre JOUYET Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Bernhard ZEPTER Σύμβουλος Michel PETITE Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Manuel MARÍN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Ignacio GARCÍA VALDECASAS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jordi ΑΥΕΤ PUIGARNAU Αντιπρόεδρος Henning CHRISTOPHERSEN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Bjarne BLADBJERG Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jan Høst SCHMIDT Σύμβουλος Per VINTHER Μέλος της Επιτροπής Martin BANGEMANN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jörg WENZEL Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Paul WEISSENBERG Μέλος της Επιτροπής Sir Leon BRITTAN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Colin BUDD Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Catherine DAY Μέλος της Επιτροπής Peter SCHMIDHUBER Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Marceil von DONAT Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Oscar ZIPFEL Μέλος της Επιτροπής Christiane SCRIVENER Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Emmanuel CONSTANS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jacques DELMOLY Μέλος της Επιτροπής Bruce MILLAN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Susan B1NNS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου

8 Μέλος της Επιτροπής Karel VAN MIERT Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Claude CHENE Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Gustaaf DIERCKX Σύμβουλος Nigel EVANS Μέλος της Επιτροπής Hans VAN DEN BROEK Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Sipke BROUWER Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Ed KRONENBURG Σύμβουλος Françoise GAUDENZI Σύμβουλος Michael LEIGH Μέλος της Επιτροπής João de Deus PINHEIRO Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Carlos COSTA Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Luisa BASTOS DE ALMEIDA Μέλος της Επιτροπής Pádraig FLYNN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Joseph BROSNAN Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Bobby McDONAGH Μέλος της Επιτροπής Antonio RUBERT1 Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Marco SANTOPINTO Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Pietro Paolo MEROLLA Μέλος της Επιτροπής René STEICHEN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jim CLOOS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Martine REICHERTS Μέλος της Επιτροπής Ιωάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Λεωνίδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Στέφανος ΣΑΜΑΡΑΣ Σύμβουλος εκτός κατατάξεως του κ. Παλαιοκρασσά Laurens Jan BRINKHORST Μέλος της Επιτροπής Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Gian Battista VERDERAME Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Michele PASCA-RAYMONDO Μέλος της Επιτροπής Marcelino OREJA Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Ramón DE MIGUEL Αναπληριοτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Eduardo IBAÑEZ

9 Αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Jacques DELORS Manuel MARIN Henning CHRISTOPHERSEN Martin BANGEMANN Sir Leon BRITTAN Peter SCHMIDHUBER Γενική Γραμματεία Ομάδα μελέτης προοπτικών Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών Νομική Υπηρεσία Νομισματικά θέματα Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων Γραφείο Ασφάλειας Συνεργασία για την ανάπτυξη Σχέσεις οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Εγγύς Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας Σύμβαση Λομέ Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Νομισματικές υποθέσεις (σε συνεργασία με τον πρόεδρο Delors) Πίστη και επενδύσεις Στατιστική Υπηρεσία Βιομηχανικές υποθέσεις Τεχνολογίες της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών Εξωτερικές οικονομικές υποθέσεις (Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Κίνα, Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, Ευρώπη περιλαμβανομένης της Κεντρικής και της Ανατολικής) Εμπορική πολιτική Προϋπολογισμός Δημοσιονομικός έλεγχος Καταπολέμηση της απάτης Ταμείο Συνοχής: συντονισμός και διαχείριση

10 Μέλος της Επιτροπής Μέλος nig Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Christiane SCRIVENER Bruce MILLAN Karel VAN MIERT Hans VAN DEN BROEK João de Deus PINHEIRO Pádraig FLYNN Antonio RUBERTI René STEICHEN Ιωάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Τελωνεία και έμμεση φορολογία Αμεση φορολογία Πολιτική για τους καταναλωτές Περιφερειακές πολιτικές Σχέσεις με niv Επιτροπή των Περιφερειών Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική προσωπικού και διοίκησης Μετάφραση και πληροφορική Εξωτερικές πολιτικές σχέσεις Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΙΤ-ΣΤ) Διαπραγματεύσεις διεύρυνσης (task-force) Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέσεις με τα κράτη μέλη σε θέματα διαφάνειας, επικοινωνίας και πληροφόρησης Πολιτιστικά θέματα και οπτικοακουστικός τομέας Υπηρεσία Εκδόσεων Κοινωνικές υποθέσεις και απασχόληση Σχέσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θέματα που συνδέονται με τη μετανάστευση και εσωτερικές και δικαστικές υποθέσεις Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη Κοινό Κέντρο Ερευνών Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου Περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια και προστασία των πολιτών Πολιτική αλιείας

11 Μέλος της Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Θεσμικά θέματα Επιτροπής Εσωτερική αγορά Χρηματοδοτικές υπηρεσίες Πολιτική επιχειρήσεων: MME, εμπόριο και βιοτεχνία Μέλος της Marcelino OREJA Ενέργεια και Οργανισμός Επιτροπής Εφοδιασμού Ευρατόμ Μεταφορές

12

13 Γενική Γραμματεία της Επιτροπής Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ II Τέλεξ COMEU Β Γενικός γραμματέας Αναπληρωτής γενικός γραμματέας (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) David WILLIAMSON Carlo TROJAN Σύμβουλος εκτός κατατάξεως Διευθυντής επιφορτισμένος με το συντονισμό για την καταπολέμηση της απάτης Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με τη διεύθυνση Δ) Per KNUDSEN Manuel SANTARELLI Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με τις περιβαλλοντικές πλευρές του διυπηρεσιακού συντονισμού) Βοηθός Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενη απευθείας στον γενικό γραμματέα Διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση αλληλογραφία της Επιτροπής αρχεία της Επιτροπής περίοδοι πρακτικής άσκησης Αλληλογραφία της Επιτροπής Γραφείο περιόδων πρακτικής άσκησης Ιστορικά αρχεία Lino FACCO Geneviève VILLEDIEU Wolfgang KRAUS Hans HOFMANN Ομάδα προϋπολογισμού και οικονομικών Υπαγόμενες απευθείας στον αναπληρωτή γραμματέα γενικό Βάση ειδικο^ν δεδομένοι Jean-Pierre LECOQ 11

14 Διεύθυνση A Γραμματεία Πρωτόκολλο Claude LANDES Ομάδα «Αλληλογραφία του Προέδρου» 1. Συνεδριάσεις της Επιτροπής, ομάδων μελών και προϊσταμένων ιδιαίτερου γραφείουπροφορικές διαδικασίες παρακολούθηση των αποφάσειυν της Επιτροπής- διανομή των εγγράφων 2. Γραπτές διαδικασίες και διαδικασίες εξουσιοδότησης- κατανομή των αιθουσών συνεδριάσεων 3. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα και γνωστοποίηση TOJV επισήμων πράξεων της Επιτροπής 4. Γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΑΧ<" Patricia BUGNOT Bernard MICHEL Paul LAFIL1 Alphonse FOUARGE Διεύθυνση Β Συντονισμός I (θεσμικά ζητήματα- κοινοτικό δίκαιο- πληροφορική- δημοσιεύσεις) Σύμβουλοι θεσμικά ζητήματα Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (παραβάσεις και κρατικές ενισχύσεις) Πληροφορική Δημοσιεύσεις και εκδόσεις Ετήσια έκθεση και Δελτίο Βάσεις τεκμηρίωσης Giuseppe CIAVARINI ΑΖΖΙ < 2 > Hartmut OFFELE Fulvio PAOLINI' 1' Alain VAN SOLINGE José CANDELA CASTILLO François KODECK Nicola BELLIENl Denise DE RIPAINSEL Mary PRESTON ' ' (2) (3) Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide de Gasperi L 2920 Luxembourg Ο κ. Ciavarini Azzi προεδρεύει της οιυπηρεσιακής ομάδα; «ΥΔ/ΥΧΕ, Αζόρες, Μαόε'ρα, Κανάριοι Νήσοι, Θέουτα και Μελίλια». Αποσπασμένο; προ; το παρόν στο Ζάγκρεμπ. 12

15 Διεύθυνση Γ Συντονισμός II (εσωτερικός συντονισμός και προγραμματισμός- οργάνωση των υπηρεσιών επιδοτήσεις) Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των εργασιών Ι. Εσιοτερικός συντονισμός- επιδοτήσεις, περιλαμβανομένων των αδελφοποιήσεων πόλεων 2. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής (περιλαμβανομένου και του ετήσιου προγράμματος και του ευρετηρίου) 3. Οργάνωση των υπηρεσιών της Επιτροπής 4. Θέματα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής Klaus EBERMANN Michel BOURGÈS-MAUNOURY Francesco M1LNER Niels AHRENDT Vittorio CAMPANELLI Διεύθυνση Δ Σχέσεις με το Συμβούλιο Σύμβουλοι Manuel SANTARELLI Enzo MOAVERO MILANESI 1. Σχέσεις με το Συμβούλιο Ι Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Σχέσεις με το Συμβούλιο II Γεωργία 3. Ενημέρωση TOJV εξωτερικών αντιπροσω- Paolo PONZANO Isabelle BENOLIEL Helmut STEINEL Martin VASEY Horst Jumen TITTEL Διεύθυνση E Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τους επαγγελματικούς κύκλους Jean-Claude EECKHOUT Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των διυπηρεσιακατν σχέσεο)ν, ειδικότερα στον τομέα εφαρμογή; της διαδικασίας συνεργασίας Διεύθυνση ΣΤ Συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων Adrian FORTESCUE (4) Προσωρινά, υπαγόμενο; απευθείας στον γενικό γραμματέα. 13

16 1. Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ι: σύνοδοι ολομέλειας οριζόντιες κοινοβουλευτικές επιτροπές- συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις γνώμες και τα ψηφίσματα ομάδα κοινοβουλευτικών θεμάτων 2. Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο II: τομεακές κοινοβουλευτικές επιτροπές αναφορές, διαβίβαση εγγράφων που πρέπει να δοθεί στις γνώμες και τα ψηφίσματα ομάδα κοινοβουλευτικών θεμάτων 3. Γραπτές και προφορικές ερωτήσεις 4. Σχέσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τους επαγγελματικούς κύκλους John FITZMAURICE Rainer LAU Arthur POOLEY Ugo PATERNÒ-CASTELLO Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Marc MAES Διεύθυνση ΣΤ Συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων 1. 'Ελεγχος των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα μετανάστευση άσυλο 2. Ναρκωτικά- Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 3. Δικαστική και αστυνομική συνεργασία Διεύθυνση Ζ Συντονισμός για την καταπολέμηση της απάτης Σύμβουλος 1. Γενικές υποθέσεις, σύλληψη, συντονισμός 2. Καταπολέμηση της απάτης (ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεο)ν, και εισαγωγές γεωργικών προϊόντων) 3. Καταπολέμηση της απάτης (διαρθρωτικά ταμεία και άλλοι τομείς) 4. Καταπολέμηση της απάτης (ίδιοι πόροι) Διεύθυνση Η Ταμείο Συνοχής Σύμβουλος επιφορτισμένος με την πληροφόρηση Adrian FORTESCUE Wenceslas de LOBKOWICZ Georges ESTIEVENART Gisèle VERNIMMEN Per KNUDSEN Siegfried REINKE Claude LECOU Jean-Jacques CHAMLA Jean-François VERSTRYNGE Lanfranco BIANCONI 14

17 1. Γενικός συντονισμός, οικονομικά και νομικά θέματα, συντονισμός και πληροφόρηση 2. Αξιολόγηση, διαχείριση και παρακολούθηση των σχεδίων και άλλες ενέργειες Marco ORANI Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 15

18

19 Ομάδα μελέτης προοπτικών (υπό την άμεοη εποπτεία του προέδρου της Επιτροπής) Γενικός διευθυντής Σύμβουλος (επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των κοινωνικοπολιτικών δεικτών της ολοκλήρωσης και με τις επαφές με τα εξωτερικά ινστιτούτα μελέτης προοπτικών) Βοηθός Jean-Claude MOREL Francisco FONSECA MORILLO Παναγιώτης ΛΕΜΠΕΣΗΣ Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των μελετών) Jérôme VIGNON Κύριος σύμβουλος Σύμβουλοι Christoph BAIL 17

20

21 Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός επιθεωρητής Βοηθός Επιθεωρητές Eduardo ΡΕΝΑ ABIZANDA María Dolores CARRILLO DORADO John BRADLEY Evelyne DELAUCHE Marie-Hélène BIRINDELLI Miguel MOLTO CALVO Christian DEWALEYNE Eberhard BRANDT Francesco CIVILETTI Maurice MAXWELL Ανδρέας ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ Michael KAGEL Johannes ΤΑΚ 19

22

23 Νομική Υπηρεσία Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ ) Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Βοηθός γενικού διευθυντή Jean-Louis DEWOST Christiaan TIMMERMANS Hans Peter HARTVIG Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο; Κύριοι νομικοί σύμβουλοι Antonino ΑΒΑΤΕ Jean AMPHOUX Peter GILSDORF Émile MENNENS Gianluigi VALSESIA Rolf WAGENBAUER Richard WAINWRIGHT 21

24 Νομικοί σύμβουλοι Dierk BOOSS < 5 > José Luis IGLESIAS BUHIGUES Antonio CAEIRO Thomas Finbarr CUSACK Claire Françoise DURAND John FORMAN David GILMOUR Δημήτριος ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Joseph GRIESMAR Marie José JONCZY MONTASTRUC Giuliano MARENCO Jörn PIPKORN Francisco SANTAOLALLA GADEA Jean Claude SÉCHÉ Denise SORASIO Michel VAN ACKERE PIETRI Götz Eike ZUR HAUSEN Προϊστάμενος της ομάδας γλωσσομαθών νομικών Giuseppe PALMISCIANO * 5 ' Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στην task-force «Διεύρυνση» 22

25 Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ II Τέλεξ COMEU Β Εκπρόσωπος τύπου Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Σύμβουλοι Bruno DETHOMAS Xavier PRATS MONNE Nicolaas WEGTER Helmut SCHMITT von SYDOW Βοηθός εκπροσώπου τύπου Xavier PRATS MONNE Μέλη της υπηρεσίας Viviane d'udekem dacoz Peter GUILFORD Bruno JULIEN Gérard KIELY Troels KRØYER Paula LAISSY Isabelle LE MOAL-OLLIVE Oliver NETTE Barbara NOLAN Elisabetta OLIVI 23

26

27 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων ^6) Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Σύμβουλος Σύμβουλος (επιφοοτισμένος αε τις σχέσεις με την ΟΚΕ) Σύμβουλος (επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Συμβούλιο) Βοηθός γενικού διευθυντή Οργάνωση της διερμηνείας στις συσκέψεις συντονισμού στη Γενεύη Christian HEYNOLD Viviane SATURI DI MONTE Emma SANTOPINTO-BALDIN1 Brian FOX Helen CAMPBELL Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο; Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Προγραμματισμός των πόρο^ν, επαγγελματική επιμόρφωση, πληροφορική Marco BENEDETTI Διεύθυνση Α Διερμηνεία Σύμβουλος 1. Γενικές υποθέσεις Σύμβουλος, επιφορτισμένος ειδικότερα με τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα 2. Εκπαίδευση διερμηνέων συνεδριάσεων Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Εκπαίδευση πτυχιούχοι ανοπάτοίν σχολών ως διερμηνέων Noël MUYLLE Jean ZINCK Jean Pierre DELAVA Michel MILIS Albert WINTRINGER Marie Christine COLPAERT LUX Richard FLEMING (6) Η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων εξασφαλίζει τη διερμηνεία στις συνεδριάσεις που οργανώνουν το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 25

28 Διεύθυνση Β Συνεδριάσεις Σύμβουλος 1. Προγραμματισμός Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Αποοτολές/Τεχνικά βοηθήματα 3. Διοργάνωση και τεχνική συνεδριάσεων «νέες τεχνολογίες» Dieter ROESGEN Cornells VAN OERS Oscar DOERFLINGER Marleen HARFORD Wilhelm BÜRSTEL Jean-Pierre SCHEINS Συμπόσια και σεμινάρια 4. Δανική γλώσσα 5. Γερμανική γλώσσα 6. Αγγλική γλώσσα 7. Ισπανική γλώσσα 8. Γαλλική γλώσσα 9. Ελληνική γλώσσα 10. Ιταλική γλώσσα 11. Ολλανδική γλώσσα 12. Πορτογαλική γλώσσα Søren KRUSE Irène BOHN-THISSEN Antony SCOTT Fernando GARCIA FERREIRO René MARTIN-PREVEL Albert MARKESSIS Valentino COMINOTTI Wolter WITTEVEEN Carlos ALEGRIA 26

29 Στατιστική Υπηρεσία Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi. L 2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Yves FRANCHET Σύμβουλος (επιφορτισμένος με τις νομικές υποθέσεις, απόρρητο των στατιστικών) Βοηθός Lothar JENSEN Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή 1. Διοικητικές υποθέσεις και υποθέσεις προσωπικού- εσωτερική διαχείριση Lothar JENSEN Διεύθυνση Α Διάδοση στοιχείων και δημόσιες σχέσεις στατιστική πληροφορική- σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ Σύμβουλος επιφορτισμένος με την ασφάλεια της πληροφορικής 1. Στατιστική πληροφορική Τομεακές εφαρμογές 2. Δημόσιες σχέσεις, διάδοση, μελέτες σύνθεσης 3. Πληροφορίες - Data shop <7> 4. Διαχείριση βάσεων δεδομένο«και δημοσιεύσεις, σύστημα γεοιγραφικής πληροφόρησης 5. Σχέσεις με τις χο'ιρες ΑΚΕ και τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες Fernando ESTEBAN ALONSO Ulrich WIELAND Amador RODRIGUEZ PRIETO Jean HELLER Daniel BYK Letizia CATTANI Roger CUBITT Bernard LANGEVIN (7) Rue de la Loi 120, B-1049 Bruxelles Wetstraat 120. B-1049 Brussel Τηλ.299 IIII Τέλεξ COMEU Β 27

30 Διεύθυνση Β Οικονομικές στατιστικές οικονομική και νομισματική σύγκλιση Alberto DE MICHELIS Σύμβουλος 1. Οικονομικοί λογαριασμοί, μέθοδοι και αναλύσεις Enrique LOZANO RODRIGUEZ Στατιστικές για τους ιδίους πόρους (ΑΕΠ, ΦΠΑ) 2. Παρουσίαση των δεδομένων της εθνικής λογιστικής 3. Σύγκριση τιμών Διορθιυτικοί συντελεστές 4. Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί, χρηματοοικονομικές και νομισματικές στατιστικές 5. Ισοζύγιο πληρωμών 6. Μακροοικονομική ταξινόμηση, στατιστικός και λογιστικός συντονισμός Marco DE MARCH John ASTIN Αντώνης ΑΒΔΟΥΛΟΣ Jörg Dieter GLÄTZEL Jean Claude ROMAN Adrien LHOMME Διεύθυνση Γ Γενικές υποθέσεις διεθνείς και διοργανικές σχέσεις στατιστικές εξωτερικού και ενδοκοινοτικού εμπορίου Ι. Προγραμματισμός, σχέσεις με τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, ευροοπαϊκός οικονομικός χώρος, διεύρυνση 2. Δημοσιονομική πολιτική και διαχείριση 3. Ανάλυση των διεθνιόν συναλλαγο«4. Εξοπερικό και ενδοκοινοτικό εμπόριο 5. Σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα νέα ανεξάρτητα κράτη Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Alain CHANTRAINE Franzjosel' GNAD Francisco SOBRINO Frank SCHÖNBORN Gilles RAMBAUD-CHANOZ Klaus LÖNING Ovidio CROCICCHI 28

31 Διεύθυνση Δ Στατιστικές επιχειρήσεων και ενέργειας έρευνα και ανάπτυξη, στατιστικές μέθοδοι 1. Ενέργεια, πρώτες ύλες Φώτιος ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Pierluigi CANEGALLO Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, συντονισμός των βιομηχανικών ερευνών Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 3. Έρευνα, ανάπτυξη και στατιστικές μέθοδοι 4. Εμπόριο, υπηρεσίες, μεταφορές Μεταφορές Διεύθυνση Ε Κοινωνικές και περιφερειακές στατιστικές διαρθρωτικά σχέδια 1. Πληθυσμός, μετανάστευση, απασχόληση, ανεργία 2. Συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών 3. Συνθήκες εργασίας 4. Περιφερειακοί δείκτες και λογαριασμοί, όιαρθρυπικά σχέδια François DE GEUSER Richard GOLINVAUX Daniel DEFAYS Marco LANCETTI Ernesto AZORÍN MINGUEZ Maria Lidia CONDE DE ARTIAGA BARREIROS Hubert CHARL1ER Wolfgang KNÜPPEL Μιχαήλ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ Gilles DECAND Διεύθυνση ΣΤ Στατιστικές γεωργίας, αλιείας και περιβάλλοντος Σύμβουλος 1. Λογαριασμοί γευιργίας και γεωργικές διαρθρώσεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Διαρθριοτικές έρευνες στατιστικές δασικού τομέα 2. Γεωργικά προϊόντα και αλιεία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 3. Περιβάλλον David HEATH Thomas SCOTT Giuseppe CALÒ Fritz PFÄHLER Hans ANDRESEN Hans Georg BAGGENDORFF Robert PEETERS Gertrud HILF 29

32

33 Μεταφραστική Υπηρεσία Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi. L 2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Διευθυντής, επιφορτισμένος ειδικότερα με τις υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο Βοηθός γενικού διευθυντή Eduard BRACKENIERS Brian McCLUSKEY Raffaella LONGONI Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Σύμβουλοι Alexander MACRAE 1. Προγραμματισμός και πόροι 2. Πληροφορική (8) 3. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων εργασίας ' s> Ursula d'ursel Jean-Pierre VERLEYSEN Cornelis VAN DER HORST Διεύθυνση «Γενικές και γλωσσικές υποθέσεις» Antonio ALONSO MADERO Αξιολόγηση της ποιότητας των εξωτε- ρικών μεταφράσεο^ν Ορθολογική οργάνωση 1. Γλωσσικός συντονισμός Συντονισμός των μονόγλοίσσο^ν βιβλιοθηκών Δημήτριος ΘΕΟΛΟΠΤΗΣ Walter VOLZ Maria das DORES SERRÃO (Χ) Υπηρεσία εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο. 31

34 Δανική γλώσσα Γερμανική γλώσσα Αγγλική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Γαλλική γλυόσσα Ελληνική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα 2. Επιμόρφωση και προσλήψεις Νέα πολιτική επιμόρφο3σης (91 3. Ορολογία ( ( ) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητική; Eurodicautom Bodil FRANSSEN Walter VOLZ Felicity LEWIS Francisco Javier VALERI COBO Maurice VANDEROOST Σύμβουλος Αθανάσιος ΑΝΤΟΥΛΑΣ Maria RICCI Karel VAN STEENBERGEN Σύμβουλος Maria das DORES SERRÃO Σύμβουλος Paloma HOFFMANN-VEVIA Roger VAN CAMPENHOUT Hubert PAESMANS Roger GOFFI Ν Alain REICHLING 4. Πολυγλο:>σσία ( (,) 5. Εξθ3τερικές μεταφράσεις Γεώργιος ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μετάφραση Βρυξέλλες Α Γενικές και διοικητικές υποθέσεις, προϋπολογισμός και δημοσιονομικός έλεγχος 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλο'χτσα 4. Ισπανική γλιόσσα 5. Γαλλική γλιόσσα Jean-Paul DELBOS Σύμβουλος Tove BLÅBJERG SØRENSEN Maria DEJONG ROMANIEW William BYTHELL Magdalena GUILLO FONTANILLS Serge PASTOR (9) (10) Σε συνεργασία με τη μονάδα IX.Α.7. Υπηρεσία εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο. 32

35 6. Ελληνική γλιόσσα Δωροθέα ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλιόσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Herman SOMSEN Manuel de OLIVEIRA BARATA Β Οικονομικές, χρηματοδοτικές και βιομηχανικές υποθέσεις, εσωτερική αγορά, ανταγωνισμός 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλιόσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Archie CLARKE Σύμβουλος Inga WALDSTRØM Georg SATTELE Rolf SCHÄFER María PÉREZ LATORRE Francine COELN Ειρήνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Anna BONINO Sonja CORWIN Cristina DE PRETER Γ Γεωργία, αλιεία, περιφερειακή πολιτική, διαρθρωτικές πολιτικές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλιόσσα 3. Αγγλική γλοόσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλιόσσα 9. Πορτογαλική γλοόσσα Harry LADAGE Σύμβουλος Finn NØRAGER Irene STEELS WILSING William FRASER Juan José MARTÍNEZ GUILLEN François PORTIER Αγγελική ΣΑΡΙΔΑΚΗ Luigi MAGI Louis HELLINGS Vítor SINDE 33

36 Δ Εξωτερικές σχέσεις, τελωνειακή ένωση και ανάπτυξη Δανική γλώσσα Γερμανική γλώσσα Αγγλική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Γαλλική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα María Elena FERNANDEZ MIRANDA Σύμβουλος Svend BECH Ute RODRIGO-STAHLMANN James LAMING Jesús MARTÍNEZ GARCÍA Henri HAVET Βασίλειος ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ Marina SANTELLI Frederik DE GRAVE Cecília CORTE REAL E Τεχνολογία, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Luigi VESENTINI Σύμβουλος Preben FINK JENSEN Manfred SPÖRI Paul ATKINS José CHABAS BERGÓN René CAILLET Ιωάννης ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ Rosanna CAO Riemelia MAY-CALLENFELS Peter SOARES PINTO 34

37 Μετάφραση Λουξεμβούργο ΣΤ Κοινωνικές υποθέσεις, πολιτική για τους καταναλωτές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλιόσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλοόσσα 10. ΓΟΔΕ (γλωσσική ομάδα για τους διακινούμενους εργαζομένους) Brian McCLUSKEY Διευθυντής Jens NORMAN NIELSEN Wolfgang QUASNITSCHKA Elizabeth WAGNER Francisco DE VICENTE Armand SPODEN Σπυρίδων ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ Marcello ANGIONI Michel BUN Jorge HOMEM Roger HOURMANT Ζ Eurostat, πληροφόρηση/καινοτομία, πίστη/ επενδύσεις, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των ΕΚ, ΕΚΑΧ Ludovic DE PRINS Σύμβουλος Πολύγλωσσος τομέας «Υπηρεσία Κτηνιατρικών και Φυτοϋγειονομικών Θεοίρήσεοη 1 και Ελέγχων» 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλιόσσα 6. Ελληνική γλοόσσα 7. Ιταλική γλοόσσα 8. Ολλανδική γλοόσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Odile GRINBERG Georg AIGNER Timothy MARTIN Miguel CANDEL René FOUCART Γεώργιος ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Carlo TUTZSCHKY Theo VAN DUK Ana DE FREITAS 35

38

39 Διεύθυνση Πληροφορικής Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi. L 2920 Luxembourg Rue de la Loi 200. B 1049 Bruxelles Wetstraat 200. B 1049 Brussel Τηλ Τέλεξ 3423/3446/347ft COMEUR LU Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Διευθυντής Βοηθός Eduard BRACKENIERS " 1 Antonio CAVACO Marian O'LEARY Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο:: Information Resources Management Reinhard KROMMES Συντονισμός των τοπικών οργανώσεων 1. Σχέσεις χρηστών και γραμματείας της Τεχνικής Επιτροπής Πληροφορικής 2. Κανόνες και συνοχή πληροφορικής 3. Συντονισμός τιον ανθροόπινο^ και δημοσιονομικών πόρων (κατευθυντήρια διαγράμματα) Dieter KONIG Pierre MAIRESSE Λειτουργικές υπηρεσίες 4. Υποστήριξη TOJV συστημάτονν πληροφοριών 5. Υλικοτεχνική υποστήριξη και κατάρτιση 6. Τεχνική υποστήριξη και μηχανοργάνοίση γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 7. Υπηρεσία διαβίβασης δεδομένοι 8. Κέντρο Υπολογισμού Declan DEASY Gilbert GASCARD Patrice MARCELLI Francisco GARCIA MORAN Ezio FIAMOZZI Jean-Pierre WEIDERT (II) Υπεύθυνο; επίσης για τη Μεταφραστική Υπηρεσία. 37

40

41 Γραφείο Ασφάλειας Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Διευθυντής Βοηθός διευθυντή Pieter de HAAN Pierre EVEILLARD Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος 1. Προστασία 2. Ασφάλεια Hans KLUTH Claude WILLEME 39

42

43 Γενική Διεύθυνση Ι Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ 21S77 COMEU Β Γενικός διευθυντής Γενικός διευθυντής (προσωποπαγής θέση) για τις σχέσεις Βορρά-Νότου. τη μεσογειακή πολιτική και τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία (διευθύνσεις Η, Θ, Ι και ΙΑ) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [επιφορτισμένος με τις σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, την Κίνα. την Ιαπωνία και τις άλλες χώρες της Απω Ανατολής (διευθύνσεις Β και ΣΤ)] Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [αρμόδιος για τη ΓΣΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του Steering Group Uruguay Round), τον ΟΟΣΑ, τα τομεακά εμπορικά θέματα, τις εξαγωγικές πιστώσεις, την προώθηση το)ν εξαγωγών,τις εξοπερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της πυρηνικής ενέργειας (διευθύνσεις Δ, Ζ και ΙΓ)] Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [επιφορτισμένος με τις σχέσεις με τα νέα ανεξάρτητα κράτη (διεύθυνση Ε) με τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευροόπης (διεύθυνση IB) με τα πολυμερή ζητήματα] Βοηθός γενικού διευθυντή Horst G. KRENZLER Juan PRAT Gianluigi GIOLA Hugo PAEMEN Robert VERRUE Françoise LE BAIL Βοηθός γενικού διευθυντή: συντονισμός σχέσεις με το Κοινοβούλιο Σύμβουλος επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Ευροιπαϊκό Κοινοβούλιο Κύριος σύμβουλος υπαγόμενος στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο με τις διευθύνσεις Ε και IB Viola GROEBNER Alan MAYHEW Υπαγόμενες στον κύριο σύμβουλο Σύμβουλος επιφορτισμένος σχέσεις και τα νομικά θέματα με τις δημόσιες Peter KALBE Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό της διεθνούς βοήθειας στα νέα ανεξάρτητα κράτη Συντονισμός Ομάδας 24 Giorgio BOGGIO Herman DE LANGE 41

44 Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο; Υπαγόμενη στον γενικό διευθυντή 1. Προσωπικό, προϋπολογισμός, διοίκηση, πληροφορική Françoise LE BAIL Εξωτερικές σχέσεις και εμπορική πολιτική ( ' Steering Group Uruguay Round Hugo PAEMEN Roderick ABBOTT Υπαγόμενη στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον υπεύθυνο για τις διευθύνσεις Δ, Ζ και ΙΓ Ι. Ανάλυση και σχεδιασμός πολιτικής Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Αγνή ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ < 3 > Hermann DA FONSECA WOLLHEIM Διεύθυνση Β Σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 1. Ηνωμένες Πολιτείες Ove Juul JØRGENSEN Eckart GUTH Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία José Ramón BORRELL NIVERA Luciano CAO ' l ' Αρμοδιότητα του Sir Leon Brittan. ' ' Σε όλους τους τομείς των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων, υπό την εποπτεία του Sir Leon Brittan. 42

45 Διεύθυνση Γ Γενικά ζητήματα και μέσα εξωτερικής οικονομικής πολιτικής ' ' 1. Αμυνα αντιντάμπινγκ: πολιτική (πλευρές του ντάμπινγκ), έρευνες και μέτρα νέο μέσο εμπορικής πολιτικής καθεστώς κατά την εξαγωγή- εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες συνεργασίας των κρατών μελών παραβάσεις Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Έρευνες αντιντάμπινγκ Ι (ιδάος προϊόντα ΕΚΑΧ) Gérard DEPAYRE Hans-Adolf NEUMANN Alistair STEWART Rolf WEIDEMANN Έρευνες αντιντάμπινγκ II (καθεστώς κατά την εξαγωγή) Έρευνες αντιντάμπινγκ III Dominique AVOT 2. Αμυνα αντιντάμπινγκ: πολιτική (πλευρές της ζημίας), έρευνες και μέτρα άμυνα κατά των επιδοτήσεων, καθεστώτα κατά την εισαγωγή άρθρο 115 Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Έρευνες αντιντάμπινγκ IV Έρευνες αντιντάμπινγκ V Καθεστώτα κατά την εισαγωγή άρθρο 115 Terence CHRISTEY Juan Victor MONFORT BERNAT Anna Maria COSTANTINO Διεύθυνση Δ Τομεακά εμπορικά ζητήματα 1. Διαπραγματεύσεις και διαχείριση TOJV συμφο^νιών για τα κλωστοϋφαντουργικά υποδήματα διάφορα Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Jörn KECK < ι5 > Piergiorgio MAZZOCCHI Dorian PRINCE ' ' Υπαγόμενη στον γενικό διευθυντή. ^ ' Ειδικός εκπρόσωπος για τις διαπραγματεύσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 43

46 2. Χάλυβας, άνθρακας, ναυπηγεία διάφορα 3. Νέες τεχνολογίες, πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιες συμβάσεις Τεχνολογία αιχμής Πνευματική ιδιοκτησία επενδύσεις Salvatore SALERNO Mogens Peter CARL Peter THOMPSON Raimund RAITH Διεύθυνση E Σχέσεις με τα νέα ανεξάρτητα κράτη 1. Σχέσεις με τη Ρωσία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Σχέσεις με τα νέα ανεξάρτητα κράτη εκτός της Ροίσίας 3. Υποστήριξη στις επιχειρήσεις, χρηματοδοτικές υπηρεσίες, προγραμματισμός, περιβάλλον, γειοργία Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Υποδομή, περιλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών ενέργεια, περιλαμβανομένης πυρηνικής ασφάλειας Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 5. Κατάρτιση, κοινο)νική προσαρμογή συμβουλές στις κυβερνήσεις 6. Χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων Nikolaus VAN DER PAS(a. i.) John MASLEN Klaus SCHNEIDER Φωκίων ΦΩΤΙΑΔΗΣ Johannes TER HAAR Hugues MINGARELLI Rolf TIMANS Rony SABAH Giorgio BONACCI Jürgen KOPPEN Διεύθυνση ΣΤ Σχέσεις με τις χώρες της Απω Ανατολής 1. Ι απορία Simon NUTTALL John RICHARDSON Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 2. Κίνα, Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Μογγολία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Guillaume HOFMANN 44

47 Διεύθυνση Ζ ΓΣΔΕ, ΟΟΣΑ, εμπορικά θέματα στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων προώθηση των εξαγωγών 1. Πολυμερείς εμπορικές πολιτικές και θέματα αρμοδιότητας ΓΣΔΕ και ΟΟΣΑ Γενικά και νομικά θέματα, εμπορικές σχέσεις με τις βιομηχανικές χώρες, μηχανισμός εξέτασης των εμπορικών πολιτικών Δασμολογικά και μη δασμολογικά θέματα, εμπορικές σχέσεις με τις μεταβαλλόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες 2. Γεωργία και αλιεία 3. Πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων προώθηση το)ν εξαγωγών Roderick ABBOTT Alberto DE PASCALE Bruno ADINOLFI Joseph CUNNANE Maeve DORAN-SCHIRATTI Allan Gert DALVIN Διεύθυνση IB Σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 1. Σχέσεις με την Πολιονία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακική Δημοκρατία και τις βαλτικές χώρες Daniel GUGGENBUHL Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Σχέσεις με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία 3. Γεωργία, περιλαμβανομένου του προγράμματος εισαγοιγοόν, περιβάλλον, υποδομή, ενέργεια, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Υποστήριξη στις επιχειρήσεις, οικονομικά, βιομηχανία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 5. Μη κυβερνητικές οργανοόσεις, κοινοινική προσαρμογή, ανθρο}πιστική βοήθεια, επιστήμη και τεχνολογία, υγεία 6. Χρηματοοικονομική διαχείρισηtojv πόροιν Ruth ALBUQUERQUE Marco FRANCO Μανώλης ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Amir NAQVI Pierre MIREL Jean TRESTOUR Angel TRADACETE 45

48 Διεύθυνση ΙΓ Υπηρεσίες και εξωτερική διάσταση της Ένωσης εξωτερικές σχέσεις στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης, της πυρηνικής ενέργειας και του περιβάλλοντος 1. Υπηρεσίες και εξοπερική διάσταση της Ένωσης Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Εξωτερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της πυρηνικής ενέργειας και του περιβάλλοντος Jacques DUGIMONT Karl FALKENBERG Roelof PLIJTER Ramiro CIBRIAN Σχέσεις Βορρά Νότου, μεσογειακή πολιτική, σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία <16 ' Γενικός διευθυντής (προσωποπαγής θέση) Σύμβουλος επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στους τομείς αυτούς Juan PRAT Sidney FREEDMAN Σύμβουλοι Fernando CARDESA GARCIA Βοηθός του γενικού διευθυντή (προσωποπαγής θέση) David LIPMAN Δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα στους τομείς αυτούς Προγραμματισμός και συντονισμός των σχεδίων στους τομείς αυτούς Υπαγόμενος στον γενικό διευθυντή (προσωποπαγής θέαΐ]) 3. Καταπολέμηση το:>ν ναρκωτικών ''"' Αρμοδιότητα του κ. Marín (εκτός από τη διοικητική μονάδα LH.Ι). 46

49 Διεύθυνση Η Μεσόγειος, Εγγύς Ανατολή και Μέση Ανατολή 1. Βόρεια Μεσόγειος Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Μασρέκ και Ισραήλ Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 3. Μαγκρέμπ 4. Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής (,7) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 5. Τεχνική μονάδα Μεσογείου Διεύθυνση Θ Λατινική Αμερική Σύμβουλος 1. Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Κούβα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Νότια Αμερική Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 3. Τεχνική μονάδα Λατινικής Αμερικής Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Διεύθυνση Ι Ασία * 18 ' 1. Νότια Ασία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 2. Νοτιοανατολική Ασία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 3. Τεχνική μονάδα Ασίας Eberhard RHEIN Serge ABOU Michael CENDROWICZ Jean-Paul JESSE Yves RENIER Eric VAN DER LINDEN Robert HOULISTON Rodney STANDRING Christian FALKOWSKI José Miguel ANACORETA CORREIA Michel CAILLOUET Mendel GOLDSTEIN Manuel CAMOS GRAU Damián HERNÁNDEZ Pierre LEQUEUX José TRIMIÑO PÉREZ Emiliano FOSSATI Albert TE PASS Erich MULLER Endymion WILKINSON Riccardo RAVENNA Simon LE NAELOU (17) Συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της μη πυρηνικής ενέργειας. ' "' Εκτός της Απω Ανατολής (Κίνα, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μακάο). 47

50 Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Διεύθυνση ΙΑ Σχέσεις Βορρά-Νότου 1. Γενικά οικονομικά προβλήματα 2. Οικονομικές σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς Pierre DEFRAIGNE Michael GREEN Roberto MEDEIROS FERNANDES Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Διεθνείς οργανώσεις Βορρά-Νότου ( 9) Περιβάλλον Thierry ROMMEL Alban de VILLEPIN 3. Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις και στρατηγική και συντονισμός της οικονομικής συνεργασίας (20> Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις Στρατηγική και συντονισμός της οικονομικής συνεργασίας και στήριξη των επενδύσεων Vilma DU MARTEAU François NIZERY Thomas ROE ' ' Εκτός της Cnuced. '- ' Συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διευκόλυνσης «EC International Investment Panners» 48

51 Γενική Διεύθυνση ΙΑ Εξωτερικές πολιτικές σχέσεις Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. Β-104» Brussel Τηλ. 299 IMI Τελεί COMEU Β Γενικός διευθυντής Günther BURGHARDT Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Βοηθός Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Σύμβουλος επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1. Εθιμοτυπία Wouter VAN RINGELESTEIN Marcello BURATTINI Προϊστάμενος εθιμοτυπίας 2. Επιθεώρηση των αντιπροσοιπειών 3. Προγραμματισμός, ανάλυση 4. Εξοπερική πολιτική: ευροίπαϊκός ανταποκριτής Leonardo SCHIAVO Lodewijk BRIËT Διεύθυνση A Πολυμερείς πολιτικές σχέσεις 1. Πλευρές ασφαλείας 2. Δικαιώματα του ανθρώπου 3. Σχέσεις με τα Ηνωμένα 'Εθνη 4. ΣΑΣΕ 5. Συμβούλιο της Ευρώπης, ομάδα εξοπερικών αρμοδιότητος, γραφείο Συνθηκών Luigi BOSELLI Giancarlo CHEVALLARD Daniela NAPOLI Wolfgang KIST Claus Dieter VON SCHUMANN Alain-Pierre ALLO 4')

52 Διεύθυνση Β Πολιτικές σχέσεις με τις χώρες της Ευρώπης και την KAK 1. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 2. Χώρες της KAK 3. Βόρεια Μεσόγειος, Τουρκία, Κύπρος, Μάλτα 4. Χώρες της ΕΖΕΣ< 2Ι) Pablo BENAVIDES SALAS Δημήτρης ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ Michael LAKE Klaus von HELLDORFF Pierre DELGRANDE Διεύθυνση Γ Πολιτικές σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία Σύμβουλος 1. Βόρεια Αμερική 2. Ιαπωνία, Κίνα και χώρες της Απω Ανατολής Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία 3. Ασία Denis CORBOY Jorge de OLIVEIRA E SOUSA Henrik SCHMIEGELOW David TING Διεύθυνση Δ Πολιτικές σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 1. Μαγκρέμπ, Μασρέκ, Ισραήλ, Μέση Ανατολή Ivo DUBOIS Renato BATTI 2. Αφρική νοτίως της Σαχάρας, περιλαμβανομένης και της Νοτίου Αφρικής 3. Λατινική Αμερική Lorenzo ANTON SANTOS Διεύθυνση E υπηρεσίας Σύμβουλοι Διαχείριση της εξωτερικής Κωνσταντίνος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Hugo CASAER Alexander RÖPKE 1. Πολιτική εξωτερικής εκπροσώπησης, επιμόρφωση, πληροφόρηση, συνεργασία με τις εθνικές εξωτερικές υπηρεσίες 2. Προσωπικό: διοικητικέβ, δημοσιονομικέ5 και οικονόμοι υποθέσει πληροφορική: σεμινάρια και επιμόρφωση Uwe WERBLOW Thierry SAINT MAURICE * ' Διοικητική μονάδα που έχει τεθεί προσωρινά στη διάθεση της task-force «Διεύρυνση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων». 50

53 3. Μηχανοργάνωση και επικοινωνίες Alain BIRON 4. Διοίκηση Antonius BRUSER 5. Προϋπολογισμός Jean-Marie COUSIN 6. Διαχείριση των τοπικών υπαλλήλων Jean VAN DE CALSEYDE 51

54

55 Task-force «Διεύρυνση» Rue de la Loi 2(X>, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, Β-1049 Brussel Τηλ. 29') IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Βοηθός Διαπραγματευτής για την Αυστρία Διαπραγματευτής για τη Φινλανδία Steffen SMIDT Peter STUB JØRGENSEN Graham AVERY Διευθυντής Francisco GRANELL Διευθυντής Διαπραγματευτής για τη Σουηδία Διαπραγματευτής για τη Νορβηγία Enrico GRILLO PASQUARELLI (22) Προϊστάμενος διοικητικής Χώρες της ΕΖΕΣ < 23 > Pierre DELGRANDE Εκπρόσωποι των αμεσότερα ενδιαφερομένων γενικών διευθύνσεων Νομική Υπηρεσία Dierk BOOSS ΓΔΙ ΓΔΙΙ ΓΔ III Ollivier BODIN Jean-Michel CORRE ΓΔνΐ ΓΔΧΙΧ ΓΔΧΧΙ Louis François SIAT Léon GORDON (22) (2?) Επίσης υπεύθυνος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τις νομικές και θεσμικές πλευρές, περιλαμβανομένων και τιον γλωσσικών υποθέσεων. Διοικητική μονάδα ΙΑ.Β.4. που έχει τεθεί προσωρινά στη διάθεση της task-force «Διεύρυνση» για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 53

56

57 Γενική Διεύθυνση II Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Α, Β και Γ) Giovanni RAVASIO Heinrich MATTHES Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Δ, Ε και ΣΤ) Σύμβουλοι Maurizio MICOCCI Alfred CONRUYT Γραμματέας της Νομισματικής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής Βοηθός γενικού διευθυντή Günter GROSCHE Διευθυντής Alexandra CAS GRANJE Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Οικονομικοί σύμβουλοι Douglas TODD Philippe BOUYOUX Ernest VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN Alexander SCHAUMANN 1. Διοικητικές υποθέσεις και θέματα προσωπικού 2. Εξοπερικές σχέσεις της γενικής διεύθυνσης οικονομική ενημέρωση και τεκμηρίωση Alexandra CAS GRANJE Nikolaus ADAMI 55

58 Υπαγόμενη απευθείας στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο με τις διευθύνσεις Λ, Β και Γ 3. Διαχείριση των πόρων πληροφορικής 4. Συγκυριακές έρευνες και δημοσιεύσεις Pierre HIRN Franz-Jozef KLEIN Διεύθυνση A Εθνικές οικονομίες Σύμβουλος 1. Χώρες ΕΚ Ι: Δανία, Γερμανία, Γαλλία 2. Χώρες ΕΚ II: Ελλάδα, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 3. Χώρες ΕΚ III: Μπενελούξ, Πορτογαλία 4. Χώρες ΕΚ IV: Ισπανία, Ιταλία António José CABRAL Mervyn JONES Jürgen KRÖGER Brian 0'LOGHLEN Mirella TIELEMAN GARGARI José Luis ROBLEDO FRAGA Διεύθυνση Β Οικονομική υπηρεσία Σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των τομεακών πολιτικών) Σύμβουλος Pierre BUIGUES Alexander ITALIANER 1. Οικονομικές πλευρές της ολόκληρους και της εξοπερικής πολιτικής Οικονομία της ολοκλήρωσης Αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής 2. Αξιολόγηση των διαρθρωτικών ταμείων, της κοινοτικής και της γεωργικής πολιτικής 3. Αξιολόγηση των πολιτικών ανταγωνισμού και έρευνας ανάπτυξη, εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις Carole GARNIER Pierre BUIGUES Αξιολόγηση της πολιτικής ανταγωνισμού 4. Αξιολόγηση Torv πολιτικοί μεταφορών, περιβάλλοντος και ενέργειας Matthias MORS 56

59 Διεύθυνση Γ οικονομίας Σύμβουλος Εποπτεία της κοινοτικής Ludwig SCHUBERT Christian GHYMERS Αξιολόγηση και εποπτεία της κοινοτικής οικονομίας Ποσοτική ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας Εποπτεία των καταστάσεων του προϋπολογισμού 3. Οικονομικές προβλέψεις 4. Οικονομετρικά μοντέλα Διεύθυνση Δ Νομισματικά θέματα Σύμβουλος Ενέργειες ειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με την ΟΝΕ και το Ecu 1. Νομισματική ένιοση: θεσμικά, νομικά και χρηματοδοτικά θέματα 2. Ecu 3. ΕΝΣ. εθνικές και κοινοτικές νομισματικές πολιτικές Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 4. Διεθνείς πλευρές της νομισματικής ένοχτης Διεύθυνση Ε Χρηματοπιστωτικά μέσα και κίνηση κεφαλαίων 1. Σχέσεις με την ETE και ανάπτυξη TCDV χρηματοπιστωτικών μέσο«σχέσεις με την ETE Σύλληψη και ανάπτυξη TOW χρηματοπιστοπικο'ιν μέσων 2. Ανάλυση των χρηματοπιστωτικό«κυκλωμάτων και μέσο«, περιλαμβανομένης και της ETE Fabio COLASANTI Johan HODES Alain MORISSET Servaas DEROOSE André Louis DRAMAIS Hervé CARRÉ André LOUW Marlene RUSESCU Helmut WITTELSBERGER Thierry VISSOL Bernard CONNOLLY Γιάννης ΞΕΝΑΚΗΣ Fabienne ILZKOVITZ Manuel HERNANDEZ-LOPEZ David McGLUE Hubert COUWENBERGII Johan VERHAEVEN Antonio ESPINO MORCILLO 57

60 3. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και κίνηση κεφαλαίων Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Γραφείο συνδέσμου Επιτροπής - Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Σωτήριος ΚΟΛΛΙΑΣ Kenneth LENNÄN Henk VAN DER VLUGT Διεύθυνση ΣΤ Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των σχέσεων με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδίως με την ETAA) Σύμβουλος (επιφορτισμένος ειδικότερα με την ανάλυση και τις προβλέψεις των οικονομιών το«χωρών της ΕΖΕΣ, καθώς και με την παρακολούθηση των οικονομικών τους πολιτικών) Joly DIXON Peter BLACKIE Friedemann ALLGAYER 1. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανεξαρτήτων κρατών Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και διεθνές περιβάλλον Rutger WISSELS Ollivier BODIN < 24 > 3. Διεθνή χρηματοπιστωτικά θέματα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Βασίλης ΛΕΛΑΚΗΣ (24) Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης στην task-force «Διεύρυνση» 5 Χ

61 Γενική Διεύθυνση III Βιομηχανία Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμέ νος ιδίως με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) Riccardo PERISSICH Alexander SCHAUB Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Β και ΣΤ) Κύριος σύμβουλος Σύμβουλος (υπαγόμενος στον γενικό διευθυντή, επιφορτισμένος ειδικότερα με το συντονισμό στον τομέα της εσωτερικής αγοράς) Albert STRUB Ernesto PREVIDI Σύμβουλος Σύμβουλοι (υπαγόμενος στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο ειδικότερα με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) Paul RUTSAERT Βοηθοί γενικού διευθυντή Bernard LIBERTALIS Harald WENIG Σχέσεις με το Κοινοβούλιο Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Γενικές διοικητικές υποθέσεις Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Διαχείριση, συντονισμός και προγραμματισμός των πόρων θέματα προϋπολογισμού Υπηρεσία πληροφορικής Χρηματοοικονομική υπηρεσία Ζο.ιρζέττα ΛΑΛΗ Antonio SILVA Jean-Luc ABRIVARD 59

62 Διεύθυνση A Βιομηχανική πολιτική Σύμβουλοι François LAMOUREUX Peter John LENNON Piero SQUARTINI 1. Διεθνείς βιομηχανικές και τεχνολογικές σχέσεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Τρίτες μεσογειακές χώρες Βόρεια Αμερική και Νοτιοδυτικός Ειρηνικός- σχέσεις με την INRO 2. Βιομηχανική συνεργασία 3. Ανταγωνιστικότητα και γενικά ζητήματα βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτικής Ανταγωνιστικότητα και βιομηχανικές διαρθρώσεις Βιομηχανικές πτυχές τη; πολιτικής ανταγωνισμού Fernand THURMES Jean Michel CORRE Marie Pierre PIRIOU Derek TAYLOR Matthias RUETE Jean François MARCH1PONT Peter SMITH Colette COTTER 4. Βιομηχανικές πλευρές το«διαρθροπικών παρεμβάσεων PEDIP 5. Σχέσεις με το ΕΥΡΗΚΑ Michel CATINAT Διεύθυνση Β Κανονιστική πολιτική και τυποποίηση δίκτυα τηλεματικής 1. Τεχνικές νομοθεσίες Γενικά θέματα και συντονισμός της εναρμόνισης Διαδικασίες κοινοποίησης των εθνικών τεχνικών κανονισμών 2. Τυποποίηση Γενικά θέματα της πολιτικής τυποποίησης Ευάγγελος ΒΑΡΔΑΚΑΣ David WHITE Joachim FRONIA Michel AUDOUX Cornells BREKELMANS 60

63 3. Πολιτική της ποιότητας, πιστοποίηση και σήμανση συμμόρφωσης Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Βιομηχανικά προβλήματα συνδεόμενα με τις κανονιστικές διατάξεις για το περιβάλλον 5. Ευρωπαϊκά δίκτυα και συστήματα τηλεματικής Jacques McMILLAN José PATO Jacques SOENENS Emile PEETERS Ενοποίηση των διοικητικών δεδομένων (IDA) Διεύθυνση Γ Βιομηχανικές υποθέσεις Ι: βασικές βιομηχανίες Σύμβουλος 1. Χάλυβας: εσωτερική αγορά και διαρθρώσεις του τομέα Αγορά: ζήτηση, τιμές, διανομή Γενικοί στόχοι και διαρθροόσεις 2. Χάλυβας: Εξωτερικά μέτρα Διαχείριση και συνεργασία στις διαπραγματεύσεις Pedro ORTUN SILVAN Reginald SPENCE Giacomo GIACOMELLO Guido VANDERSEYPEN Alberto CANEVALI Jacobus AARTS Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 3. Πρώτες ύλες, προηγμένα υλικά, τσιμέντο, γυαλί, κεραμικά υλικά, χαρτί, ξυλεία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Χημικές ύλες, πλαστικές ύλες. καουτσούκ Κανονιστικές πλευρές Βιομηχανικές και εμπορικές πλευρές Διεύθυνση Δ Βιομηχανικές υποθέσεις II: βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών Ι. Μηχανολογία και ηλεκτρολογία Ηλεκτρολογία 2. Συσκευές υπό πίεση, ιατρικά μηχανήματα και μετρολογία Ιατρικά μηχανήματα Vicente LEOZ ARGUELLES György von O'SVATH Georges MOSSELMANS Daniele VERDIANI Luis MONTOYA MORÓN Μιχάλης ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Joseph PUTZEYS Norbert ANSELMANN (.1

64 3. Δομικές κατασκευές Karl-Heinz ZACHMANN Αναπληριυτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Βιομηχανία μέσων μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών, διαστημικών) Μεταφορά σε σιδηροτροχιές Διεύθυνση Ε Βιομηχανικές υποθέσεις III: βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών Σύμβουλος 1. Είδη διατροφής - Νομοθεσία επιστημονικές και τεχνικές πλευρές Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 2. Γεωργική βιομηχανία τρόφιμο«, βιοτεχνολογία 3. Φαρμακευτικά προϊόντα Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 4. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, δέρμα και υπόδημα, έπιπλα Abraão CARVALHO Raymond MOURAREAU Guy CRAUSER Louis GRAVIGNY Egon GAERNER Robert HANKIN Kirtikumar MEHTA Fernand SAUER Patrick DEBOYSER Fabrizio BARBASO Βιομηχανική και τεχνολογική ανάλυση 5. Αυτοκίνητα και άλλα οδικά οχήματα ελκυστήρες Κανονιστικές πτυχές Ι Κανονιστικές πτυχές II 6. Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης Διεύθυνση ΣΤ Ενέργειες ETA: τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠ) Σύμβουλος Γενικές πλευρές και συντονισμός των προγραμμάτο«τπ 1. Βασική έρευνα και επιστημονικές σχέσεις στον τομέα το«τπ Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Richard WRIGHT Franco STELLA Herbert HENSSLER Galway JOHNSON Γεώργιος ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Claude OUANNES Simon BENSASSON 62

65 Μικροηλεκτρονική Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Horst FORSTER Marcel HUGEN Very large-scale (κυκλώματα VLSI) integrated circuits Ιωάννης ΤΣΑΛΑΣ Λογισμικό και προηγμένης τεχνολογίας επεξεργασία των πληροφοριών David TALBOT Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Κατανεμημένη επιδόσεων πληροφορική υψηλών Αναπληραπής προϊστάμενος διοικητικής 5. Περιφερειακοί εξοπλισμοί, αυτοματισμοί γραφείου και σπιτιού Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 6. Τηλεπικοινωνίες Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Jean-François OMNES Attilio STAJANO Rosalie ZOBEL Patricia Mac CONAILL Ramon HAENDLER MAS 63

66

67 Γενική Διεύθυνση IV Ανταγωνισμός Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 2(H). B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU li Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Α και Δ) Claus Dieter EHLERMANN Jean François PONS Κύριος σύμβουλος Σύμβουλος επί το«ακροάσεων Σύμβουλος επιφορτισμένος με την ασφάλεια το«πληροφοριών και τις ακροάσεις στις υποθέσεις ελέγχου συγκεντρώσεων Σύμβουλοι Hartmut JOHANNES Joseph GILCHRIST Γεώργιος ΡΟΥΝΗΣ Klaus STÖVER Βοηθοί γενικού διευθυντή Ειρήνη ΠΑΠΑΠΑΝΝΙΔΗ-ΣΟΥΚΑ Christopher JONES Διοικητική μονάοα Υπεύθυνο: Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή 1. Θέματα πληροφορικής Guido VERVAET Task-force «Έλεγχος των ενεργειών συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων» Philip LOWE Σύμβουλος 1. Λειτουργική μονάοα Ι 2. Λειτουργική μονάδα II 3. Λειτουργική μονάοα III Götz DRAUZ Enrique LOPEZ VEIGA Roaer DAOUT 65

68 Διεύθυνση A Γενική πολιτική ανταγωνισμού και συντονισμός 1. Γενική πολιτική και διεθνείς πλευρές Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής (επιφορτισμένος ειδικότερα με διεθνή θέματα) 2. Νομικά και διαδικαστικά θέματα, κανονισμοί, διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβάσεων, ενδοκοινοτικό ντάμπινγκ Δικαιοψατα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, έρευνα-ανάπτυξη 3. Οικονομικός και νομικός συντονισμός των αποφάσεο«εφαρμογής το«κανόνο«ανταγο«ισμού Αναπληροπης προϊστάμενος διοικητικής Διεύθυνση Β Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού Ι 1. Ηλεκτρολογικές και κατασκευές, βιομηχανίες τηλεπικοινωνίες ηλεκτρονικές πληροφοριών. 2. Μηχανολογικές κατασκευές, κλοχττοϋφαντουργία, βιομηχανίες ενδυμάτο«, δερμάτινο«ειδών και λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες 3. Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές υπηρεσίες 4. Μέσα μαζικής επικοινο«ιας, ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγο«ίας, μουσικές εκδόσεις, εμπόριο 5. Τηλεπικοινωνίες Διεύθυνση Γ Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού II 1. Τομείς μη σιδηρούχων μετάλλων, μη μεταλλικό«ορυκτών προϊόντο«, οικοδομών, ξυλείας, χάρτου, υάλου, καουτσούκ Rafael GARCIA-PALENCIA CEBR1AN Claude RAKOVSKY Stefaan DEPYPERE Helmut SCHROTER Sebastiano GUTTUSO David DEACON Emil PAULIS Humbert DRABBE Fin LOMHOLT Franco GIUFFRIDA Luc GYSELEN Norbert MENGES Gianfranco ROCCA Maurice GUERRIN 66

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1992 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1990 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1991 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1988 Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1988 Η παρούσα έκδοση υπάρχει και στις εξής γλώσσες: ES DA DE EN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

13-15 Μαΐου 2010 Palacio de Congresos και Exposiciones Σεβίλλη, Ισπανία

13-15 Μαΐου 2010 Palacio de Congresos και Exposiciones Σεβίλλη, Ισπανία Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Τέταρτη Τακτική Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 123 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Βρυξέλλες, COM(2014) 123 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2014 COM(2014) 123 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ σχετικά με τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το 2008 των αφίξεων μη-κατοίκων από το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 2 Σίσκος Ευάγγελος Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 3 D.Sc. ΣΙΣΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: * Φ.Π.Α. * Νο. 27

ΠΟΛ.: * Φ.Π.Α. * Νο. 27 - 565 - * Φ.Π.Α. * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/νση ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε «Σχέσεων με την Ε.Ε. & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 7 Μαρτίου 202 Αριθμ.Πρωτ.:1022602/1387/180/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα