Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

Transcript

1 Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ^ ^ ^^^ Β 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994

2

3 Οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994

4 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν οργανόγραμμα έχουν μόνο ενδεικτική αξία' είναι επιδεκτικές τροποποιήσεων. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1994 ISBN Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 Περιεχόμενα Η Επιτροπή 5 Αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής 7 Γενική Γραμματεία της Επιτροπής 11 Ομάδα μελέτης προοπτικών 17 Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών 19 Νομική Υπηρεσία 21 Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου 23 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων 25 Στατιστική Υπηρεσία 27 Μεταφραστική Υπηρεσία 31 Διεύθυνση Πληροφορικής 37 Γραφείο Ασφάλειας 39 Γενικές Διευθύνσεις ΓΔ Ι Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις 41 ΓΔ ΙΑ Εξωτερικές πολιτικές σχέσεις 49 TFE Task-force «Διεύρυνση» 53 ΓΔ II Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 55 ΓΔ III Βιομηχανία 59 ΓΔ IV Ανταγωνισμός 65 ΓΔ V Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις 69 ΓΔ VI Γεωργία 73 Υπηρεσία ΕΟΚ Κτηνιατρικών και Φυτοϋγειονομικών Θεωρήσεων και Ελέγχων 79 ΓΔνΐΙ Μεταφορές 81 ΓΔ VIII Ανάπτυξη 83

6 ΓΔ IX Προσωπικό και διοίκηση 89 ΓΔ Χ Πληροφόρηση, επικοινωνία, πολιτιστικά θέματα και οπτικοακουστικός τομέας 93 ΓΔ XI Περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια και προστασία των πολιτών 97 ΓΔ XII Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη 99 Κοινό Κέντρο Ερευνών 105 ΓΔ XIII Τηλεπικοινωνίες, αγορά των πληροφοριών και αξιοποίηση της έρευνας 111 ΓΔΧΐν Αλιεία 117 ΓΔ XV Εσωτερική αγορά και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 121 ΓΔ XVI Περιφερειακές πολιτικές 125 ΓΔ XVII Ενέργεια 129 ΓΔ XVIII Πίστη και επενδύσεις 133 ΓΔ XIX Προϋπολογισμός 135 ΓΔ XX Δημοσιονομικός έλεγχος 137 ΓΔ XXI Τελωνεία και έμμεση φορολογία 141 ΓΔ XXIII Πολιτική των επιχειρήσεων, εμπόριο, τουρισμός και κοινωνική οικονομία 143 Υπηρεσία «Πολιτική για τους καταναλωτές» 145 Task-force «Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα» 147 Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 149 Οργανισμός Εφοδιασμού Ευρατόμ 151 Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 153 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίιυση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 155 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 157 Παραρτήματα 159 Αλφαβητικό ευρετήριο 189 4

7 Η Επιτροπή Rue dc la Loi 200. B IÜ49 Bruxelles Welslraal 200. Β 1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεϊ COMEU Β Πρόεδρος Jacques DELORS Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jean-Pierre JOUYET Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Bernhard ZEPTER Σύμβουλος Michel PETITE Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Manuel MARÍN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Ignacio GARCÍA VALDECASAS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jordi ΑΥΕΤ PUIGARNAU Αντιπρόεδρος Henning CHRISTOPHERSEN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Bjarne BLADBJERG Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jan Høst SCHMIDT Σύμβουλος Per VINTHER Μέλος της Επιτροπής Martin BANGEMANN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jörg WENZEL Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Paul WEISSENBERG Μέλος της Επιτροπής Sir Leon BRITTAN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Colin BUDD Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Catherine DAY Μέλος της Επιτροπής Peter SCHMIDHUBER Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Marceil von DONAT Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Oscar ZIPFEL Μέλος της Επιτροπής Christiane SCRIVENER Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Emmanuel CONSTANS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jacques DELMOLY Μέλος της Επιτροπής Bruce MILLAN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Susan B1NNS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου

8 Μέλος της Επιτροπής Karel VAN MIERT Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Claude CHENE Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Gustaaf DIERCKX Σύμβουλος Nigel EVANS Μέλος της Επιτροπής Hans VAN DEN BROEK Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Sipke BROUWER Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Ed KRONENBURG Σύμβουλος Françoise GAUDENZI Σύμβουλος Michael LEIGH Μέλος της Επιτροπής João de Deus PINHEIRO Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Carlos COSTA Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Luisa BASTOS DE ALMEIDA Μέλος της Επιτροπής Pádraig FLYNN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Joseph BROSNAN Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Bobby McDONAGH Μέλος της Επιτροπής Antonio RUBERT1 Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Marco SANTOPINTO Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Pietro Paolo MEROLLA Μέλος της Επιτροπής René STEICHEN Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Jim CLOOS Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Martine REICHERTS Μέλος της Επιτροπής Ιωάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Λεωνίδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Στέφανος ΣΑΜΑΡΑΣ Σύμβουλος εκτός κατατάξεως του κ. Παλαιοκρασσά Laurens Jan BRINKHORST Μέλος της Επιτροπής Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Gian Battista VERDERAME Αναπληρωτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Michele PASCA-RAYMONDO Μέλος της Επιτροπής Marcelino OREJA Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Ramón DE MIGUEL Αναπληριοτής προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου Eduardo IBAÑEZ

9 Αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Jacques DELORS Manuel MARIN Henning CHRISTOPHERSEN Martin BANGEMANN Sir Leon BRITTAN Peter SCHMIDHUBER Γενική Γραμματεία Ομάδα μελέτης προοπτικών Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών Νομική Υπηρεσία Νομισματικά θέματα Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων Γραφείο Ασφάλειας Συνεργασία για την ανάπτυξη Σχέσεις οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Εγγύς Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας Σύμβαση Λομέ Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Νομισματικές υποθέσεις (σε συνεργασία με τον πρόεδρο Delors) Πίστη και επενδύσεις Στατιστική Υπηρεσία Βιομηχανικές υποθέσεις Τεχνολογίες της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών Εξωτερικές οικονομικές υποθέσεις (Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Κίνα, Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, Ευρώπη περιλαμβανομένης της Κεντρικής και της Ανατολικής) Εμπορική πολιτική Προϋπολογισμός Δημοσιονομικός έλεγχος Καταπολέμηση της απάτης Ταμείο Συνοχής: συντονισμός και διαχείριση

10 Μέλος της Επιτροπής Μέλος nig Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Μέλος της Επιτροπής Christiane SCRIVENER Bruce MILLAN Karel VAN MIERT Hans VAN DEN BROEK João de Deus PINHEIRO Pádraig FLYNN Antonio RUBERTI René STEICHEN Ιωάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Τελωνεία και έμμεση φορολογία Αμεση φορολογία Πολιτική για τους καταναλωτές Περιφερειακές πολιτικές Σχέσεις με niv Επιτροπή των Περιφερειών Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική προσωπικού και διοίκησης Μετάφραση και πληροφορική Εξωτερικές πολιτικές σχέσεις Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΙΤ-ΣΤ) Διαπραγματεύσεις διεύρυνσης (task-force) Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέσεις με τα κράτη μέλη σε θέματα διαφάνειας, επικοινωνίας και πληροφόρησης Πολιτιστικά θέματα και οπτικοακουστικός τομέας Υπηρεσία Εκδόσεων Κοινωνικές υποθέσεις και απασχόληση Σχέσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θέματα που συνδέονται με τη μετανάστευση και εσωτερικές και δικαστικές υποθέσεις Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη Κοινό Κέντρο Ερευνών Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση, κατάρτιση και νεότητα Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου Περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια και προστασία των πολιτών Πολιτική αλιείας

11 Μέλος της Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Θεσμικά θέματα Επιτροπής Εσωτερική αγορά Χρηματοδοτικές υπηρεσίες Πολιτική επιχειρήσεων: MME, εμπόριο και βιοτεχνία Μέλος της Marcelino OREJA Ενέργεια και Οργανισμός Επιτροπής Εφοδιασμού Ευρατόμ Μεταφορές

12

13 Γενική Γραμματεία της Επιτροπής Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ II Τέλεξ COMEU Β Γενικός γραμματέας Αναπληρωτής γενικός γραμματέας (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) David WILLIAMSON Carlo TROJAN Σύμβουλος εκτός κατατάξεως Διευθυντής επιφορτισμένος με το συντονισμό για την καταπολέμηση της απάτης Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με τη διεύθυνση Δ) Per KNUDSEN Manuel SANTARELLI Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με τις περιβαλλοντικές πλευρές του διυπηρεσιακού συντονισμού) Βοηθός Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενη απευθείας στον γενικό γραμματέα Διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση αλληλογραφία της Επιτροπής αρχεία της Επιτροπής περίοδοι πρακτικής άσκησης Αλληλογραφία της Επιτροπής Γραφείο περιόδων πρακτικής άσκησης Ιστορικά αρχεία Lino FACCO Geneviève VILLEDIEU Wolfgang KRAUS Hans HOFMANN Ομάδα προϋπολογισμού και οικονομικών Υπαγόμενες απευθείας στον αναπληρωτή γραμματέα γενικό Βάση ειδικο^ν δεδομένοι Jean-Pierre LECOQ 11

14 Διεύθυνση A Γραμματεία Πρωτόκολλο Claude LANDES Ομάδα «Αλληλογραφία του Προέδρου» 1. Συνεδριάσεις της Επιτροπής, ομάδων μελών και προϊσταμένων ιδιαίτερου γραφείουπροφορικές διαδικασίες παρακολούθηση των αποφάσειυν της Επιτροπής- διανομή των εγγράφων 2. Γραπτές διαδικασίες και διαδικασίες εξουσιοδότησης- κατανομή των αιθουσών συνεδριάσεων 3. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα και γνωστοποίηση TOJV επισήμων πράξεων της Επιτροπής 4. Γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΑΧ<" Patricia BUGNOT Bernard MICHEL Paul LAFIL1 Alphonse FOUARGE Διεύθυνση Β Συντονισμός I (θεσμικά ζητήματα- κοινοτικό δίκαιο- πληροφορική- δημοσιεύσεις) Σύμβουλοι θεσμικά ζητήματα Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (παραβάσεις και κρατικές ενισχύσεις) Πληροφορική Δημοσιεύσεις και εκδόσεις Ετήσια έκθεση και Δελτίο Βάσεις τεκμηρίωσης Giuseppe CIAVARINI ΑΖΖΙ < 2 > Hartmut OFFELE Fulvio PAOLINI' 1' Alain VAN SOLINGE José CANDELA CASTILLO François KODECK Nicola BELLIENl Denise DE RIPAINSEL Mary PRESTON ' ' (2) (3) Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide de Gasperi L 2920 Luxembourg Ο κ. Ciavarini Azzi προεδρεύει της οιυπηρεσιακής ομάδα; «ΥΔ/ΥΧΕ, Αζόρες, Μαόε'ρα, Κανάριοι Νήσοι, Θέουτα και Μελίλια». Αποσπασμένο; προ; το παρόν στο Ζάγκρεμπ. 12

15 Διεύθυνση Γ Συντονισμός II (εσωτερικός συντονισμός και προγραμματισμός- οργάνωση των υπηρεσιών επιδοτήσεις) Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των εργασιών Ι. Εσιοτερικός συντονισμός- επιδοτήσεις, περιλαμβανομένων των αδελφοποιήσεων πόλεων 2. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής (περιλαμβανομένου και του ετήσιου προγράμματος και του ευρετηρίου) 3. Οργάνωση των υπηρεσιών της Επιτροπής 4. Θέματα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής Klaus EBERMANN Michel BOURGÈS-MAUNOURY Francesco M1LNER Niels AHRENDT Vittorio CAMPANELLI Διεύθυνση Δ Σχέσεις με το Συμβούλιο Σύμβουλοι Manuel SANTARELLI Enzo MOAVERO MILANESI 1. Σχέσεις με το Συμβούλιο Ι Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Σχέσεις με το Συμβούλιο II Γεωργία 3. Ενημέρωση TOJV εξωτερικών αντιπροσω- Paolo PONZANO Isabelle BENOLIEL Helmut STEINEL Martin VASEY Horst Jumen TITTEL Διεύθυνση E Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τους επαγγελματικούς κύκλους Jean-Claude EECKHOUT Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό των διυπηρεσιακατν σχέσεο)ν, ειδικότερα στον τομέα εφαρμογή; της διαδικασίας συνεργασίας Διεύθυνση ΣΤ Συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων Adrian FORTESCUE (4) Προσωρινά, υπαγόμενο; απευθείας στον γενικό γραμματέα. 13

16 1. Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ι: σύνοδοι ολομέλειας οριζόντιες κοινοβουλευτικές επιτροπές- συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις γνώμες και τα ψηφίσματα ομάδα κοινοβουλευτικών θεμάτων 2. Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο II: τομεακές κοινοβουλευτικές επιτροπές αναφορές, διαβίβαση εγγράφων που πρέπει να δοθεί στις γνώμες και τα ψηφίσματα ομάδα κοινοβουλευτικών θεμάτων 3. Γραπτές και προφορικές ερωτήσεις 4. Σχέσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τους επαγγελματικούς κύκλους John FITZMAURICE Rainer LAU Arthur POOLEY Ugo PATERNÒ-CASTELLO Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Marc MAES Διεύθυνση ΣΤ Συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων 1. 'Ελεγχος των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα μετανάστευση άσυλο 2. Ναρκωτικά- Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 3. Δικαστική και αστυνομική συνεργασία Διεύθυνση Ζ Συντονισμός για την καταπολέμηση της απάτης Σύμβουλος 1. Γενικές υποθέσεις, σύλληψη, συντονισμός 2. Καταπολέμηση της απάτης (ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεο)ν, και εισαγωγές γεωργικών προϊόντων) 3. Καταπολέμηση της απάτης (διαρθρωτικά ταμεία και άλλοι τομείς) 4. Καταπολέμηση της απάτης (ίδιοι πόροι) Διεύθυνση Η Ταμείο Συνοχής Σύμβουλος επιφορτισμένος με την πληροφόρηση Adrian FORTESCUE Wenceslas de LOBKOWICZ Georges ESTIEVENART Gisèle VERNIMMEN Per KNUDSEN Siegfried REINKE Claude LECOU Jean-Jacques CHAMLA Jean-François VERSTRYNGE Lanfranco BIANCONI 14

17 1. Γενικός συντονισμός, οικονομικά και νομικά θέματα, συντονισμός και πληροφόρηση 2. Αξιολόγηση, διαχείριση και παρακολούθηση των σχεδίων και άλλες ενέργειες Marco ORANI Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 15

18

19 Ομάδα μελέτης προοπτικών (υπό την άμεοη εποπτεία του προέδρου της Επιτροπής) Γενικός διευθυντής Σύμβουλος (επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των κοινωνικοπολιτικών δεικτών της ολοκλήρωσης και με τις επαφές με τα εξωτερικά ινστιτούτα μελέτης προοπτικών) Βοηθός Jean-Claude MOREL Francisco FONSECA MORILLO Παναγιώτης ΛΕΜΠΕΣΗΣ Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Κύριος σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των μελετών) Jérôme VIGNON Κύριος σύμβουλος Σύμβουλοι Christoph BAIL 17

20

21 Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός επιθεωρητής Βοηθός Επιθεωρητές Eduardo ΡΕΝΑ ABIZANDA María Dolores CARRILLO DORADO John BRADLEY Evelyne DELAUCHE Marie-Hélène BIRINDELLI Miguel MOLTO CALVO Christian DEWALEYNE Eberhard BRANDT Francesco CIVILETTI Maurice MAXWELL Ανδρέας ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ Michael KAGEL Johannes ΤΑΚ 19

22

23 Νομική Υπηρεσία Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ ) Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Βοηθός γενικού διευθυντή Jean-Louis DEWOST Christiaan TIMMERMANS Hans Peter HARTVIG Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο; Κύριοι νομικοί σύμβουλοι Antonino ΑΒΑΤΕ Jean AMPHOUX Peter GILSDORF Émile MENNENS Gianluigi VALSESIA Rolf WAGENBAUER Richard WAINWRIGHT 21

24 Νομικοί σύμβουλοι Dierk BOOSS < 5 > José Luis IGLESIAS BUHIGUES Antonio CAEIRO Thomas Finbarr CUSACK Claire Françoise DURAND John FORMAN David GILMOUR Δημήτριος ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Joseph GRIESMAR Marie José JONCZY MONTASTRUC Giuliano MARENCO Jörn PIPKORN Francisco SANTAOLALLA GADEA Jean Claude SÉCHÉ Denise SORASIO Michel VAN ACKERE PIETRI Götz Eike ZUR HAUSEN Προϊστάμενος της ομάδας γλωσσομαθών νομικών Giuseppe PALMISCIANO * 5 ' Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στην task-force «Διεύρυνση» 22

25 Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ II Τέλεξ COMEU Β Εκπρόσωπος τύπου Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Σύμβουλοι Bruno DETHOMAS Xavier PRATS MONNE Nicolaas WEGTER Helmut SCHMITT von SYDOW Βοηθός εκπροσώπου τύπου Xavier PRATS MONNE Μέλη της υπηρεσίας Viviane d'udekem dacoz Peter GUILFORD Bruno JULIEN Gérard KIELY Troels KRØYER Paula LAISSY Isabelle LE MOAL-OLLIVE Oliver NETTE Barbara NOLAN Elisabetta OLIVI 23

26

27 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων ^6) Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Σύμβουλος Σύμβουλος (επιφοοτισμένος αε τις σχέσεις με την ΟΚΕ) Σύμβουλος (επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Συμβούλιο) Βοηθός γενικού διευθυντή Οργάνωση της διερμηνείας στις συσκέψεις συντονισμού στη Γενεύη Christian HEYNOLD Viviane SATURI DI MONTE Emma SANTOPINTO-BALDIN1 Brian FOX Helen CAMPBELL Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο; Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Προγραμματισμός των πόρο^ν, επαγγελματική επιμόρφωση, πληροφορική Marco BENEDETTI Διεύθυνση Α Διερμηνεία Σύμβουλος 1. Γενικές υποθέσεις Σύμβουλος, επιφορτισμένος ειδικότερα με τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα 2. Εκπαίδευση διερμηνέων συνεδριάσεων Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Εκπαίδευση πτυχιούχοι ανοπάτοίν σχολών ως διερμηνέων Noël MUYLLE Jean ZINCK Jean Pierre DELAVA Michel MILIS Albert WINTRINGER Marie Christine COLPAERT LUX Richard FLEMING (6) Η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας Συνεδριάσεων εξασφαλίζει τη διερμηνεία στις συνεδριάσεις που οργανώνουν το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 25

28 Διεύθυνση Β Συνεδριάσεις Σύμβουλος 1. Προγραμματισμός Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Αποοτολές/Τεχνικά βοηθήματα 3. Διοργάνωση και τεχνική συνεδριάσεων «νέες τεχνολογίες» Dieter ROESGEN Cornells VAN OERS Oscar DOERFLINGER Marleen HARFORD Wilhelm BÜRSTEL Jean-Pierre SCHEINS Συμπόσια και σεμινάρια 4. Δανική γλώσσα 5. Γερμανική γλώσσα 6. Αγγλική γλώσσα 7. Ισπανική γλώσσα 8. Γαλλική γλώσσα 9. Ελληνική γλώσσα 10. Ιταλική γλώσσα 11. Ολλανδική γλώσσα 12. Πορτογαλική γλώσσα Søren KRUSE Irène BOHN-THISSEN Antony SCOTT Fernando GARCIA FERREIRO René MARTIN-PREVEL Albert MARKESSIS Valentino COMINOTTI Wolter WITTEVEEN Carlos ALEGRIA 26

29 Στατιστική Υπηρεσία Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi. L 2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Yves FRANCHET Σύμβουλος (επιφορτισμένος με τις νομικές υποθέσεις, απόρρητο των στατιστικών) Βοηθός Lothar JENSEN Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή 1. Διοικητικές υποθέσεις και υποθέσεις προσωπικού- εσωτερική διαχείριση Lothar JENSEN Διεύθυνση Α Διάδοση στοιχείων και δημόσιες σχέσεις στατιστική πληροφορική- σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ Σύμβουλος επιφορτισμένος με την ασφάλεια της πληροφορικής 1. Στατιστική πληροφορική Τομεακές εφαρμογές 2. Δημόσιες σχέσεις, διάδοση, μελέτες σύνθεσης 3. Πληροφορίες - Data shop <7> 4. Διαχείριση βάσεων δεδομένο«και δημοσιεύσεις, σύστημα γεοιγραφικής πληροφόρησης 5. Σχέσεις με τις χο'ιρες ΑΚΕ και τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες Fernando ESTEBAN ALONSO Ulrich WIELAND Amador RODRIGUEZ PRIETO Jean HELLER Daniel BYK Letizia CATTANI Roger CUBITT Bernard LANGEVIN (7) Rue de la Loi 120, B-1049 Bruxelles Wetstraat 120. B-1049 Brussel Τηλ.299 IIII Τέλεξ COMEU Β 27

30 Διεύθυνση Β Οικονομικές στατιστικές οικονομική και νομισματική σύγκλιση Alberto DE MICHELIS Σύμβουλος 1. Οικονομικοί λογαριασμοί, μέθοδοι και αναλύσεις Enrique LOZANO RODRIGUEZ Στατιστικές για τους ιδίους πόρους (ΑΕΠ, ΦΠΑ) 2. Παρουσίαση των δεδομένων της εθνικής λογιστικής 3. Σύγκριση τιμών Διορθιυτικοί συντελεστές 4. Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί, χρηματοοικονομικές και νομισματικές στατιστικές 5. Ισοζύγιο πληρωμών 6. Μακροοικονομική ταξινόμηση, στατιστικός και λογιστικός συντονισμός Marco DE MARCH John ASTIN Αντώνης ΑΒΔΟΥΛΟΣ Jörg Dieter GLÄTZEL Jean Claude ROMAN Adrien LHOMME Διεύθυνση Γ Γενικές υποθέσεις διεθνείς και διοργανικές σχέσεις στατιστικές εξωτερικού και ενδοκοινοτικού εμπορίου Ι. Προγραμματισμός, σχέσεις με τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, ευροοπαϊκός οικονομικός χώρος, διεύρυνση 2. Δημοσιονομική πολιτική και διαχείριση 3. Ανάλυση των διεθνιόν συναλλαγο«4. Εξοπερικό και ενδοκοινοτικό εμπόριο 5. Σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα νέα ανεξάρτητα κράτη Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Alain CHANTRAINE Franzjosel' GNAD Francisco SOBRINO Frank SCHÖNBORN Gilles RAMBAUD-CHANOZ Klaus LÖNING Ovidio CROCICCHI 28

31 Διεύθυνση Δ Στατιστικές επιχειρήσεων και ενέργειας έρευνα και ανάπτυξη, στατιστικές μέθοδοι 1. Ενέργεια, πρώτες ύλες Φώτιος ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Pierluigi CANEGALLO Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, συντονισμός των βιομηχανικών ερευνών Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 3. Έρευνα, ανάπτυξη και στατιστικές μέθοδοι 4. Εμπόριο, υπηρεσίες, μεταφορές Μεταφορές Διεύθυνση Ε Κοινωνικές και περιφερειακές στατιστικές διαρθρωτικά σχέδια 1. Πληθυσμός, μετανάστευση, απασχόληση, ανεργία 2. Συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών 3. Συνθήκες εργασίας 4. Περιφερειακοί δείκτες και λογαριασμοί, όιαρθρυπικά σχέδια François DE GEUSER Richard GOLINVAUX Daniel DEFAYS Marco LANCETTI Ernesto AZORÍN MINGUEZ Maria Lidia CONDE DE ARTIAGA BARREIROS Hubert CHARL1ER Wolfgang KNÜPPEL Μιχαήλ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ Gilles DECAND Διεύθυνση ΣΤ Στατιστικές γεωργίας, αλιείας και περιβάλλοντος Σύμβουλος 1. Λογαριασμοί γευιργίας και γεωργικές διαρθρώσεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Διαρθριοτικές έρευνες στατιστικές δασικού τομέα 2. Γεωργικά προϊόντα και αλιεία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 3. Περιβάλλον David HEATH Thomas SCOTT Giuseppe CALÒ Fritz PFÄHLER Hans ANDRESEN Hans Georg BAGGENDORFF Robert PEETERS Gertrud HILF 29

32

33 Μεταφραστική Υπηρεσία Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi. L 2920 Luxembourg Τηλ Τέλεξ 3423/3446/3476 COMEUR LU Γενικός διευθυντής Διευθυντής, επιφορτισμένος ειδικότερα με τις υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο Βοηθός γενικού διευθυντή Eduard BRACKENIERS Brian McCLUSKEY Raffaella LONGONI Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Σύμβουλοι Alexander MACRAE 1. Προγραμματισμός και πόροι 2. Πληροφορική (8) 3. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων εργασίας ' s> Ursula d'ursel Jean-Pierre VERLEYSEN Cornelis VAN DER HORST Διεύθυνση «Γενικές και γλωσσικές υποθέσεις» Antonio ALONSO MADERO Αξιολόγηση της ποιότητας των εξωτε- ρικών μεταφράσεο^ν Ορθολογική οργάνωση 1. Γλωσσικός συντονισμός Συντονισμός των μονόγλοίσσο^ν βιβλιοθηκών Δημήτριος ΘΕΟΛΟΠΤΗΣ Walter VOLZ Maria das DORES SERRÃO (Χ) Υπηρεσία εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο. 31

34 Δανική γλώσσα Γερμανική γλώσσα Αγγλική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Γαλλική γλυόσσα Ελληνική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα 2. Επιμόρφωση και προσλήψεις Νέα πολιτική επιμόρφο3σης (91 3. Ορολογία ( ( ) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητική; Eurodicautom Bodil FRANSSEN Walter VOLZ Felicity LEWIS Francisco Javier VALERI COBO Maurice VANDEROOST Σύμβουλος Αθανάσιος ΑΝΤΟΥΛΑΣ Maria RICCI Karel VAN STEENBERGEN Σύμβουλος Maria das DORES SERRÃO Σύμβουλος Paloma HOFFMANN-VEVIA Roger VAN CAMPENHOUT Hubert PAESMANS Roger GOFFI Ν Alain REICHLING 4. Πολυγλο:>σσία ( (,) 5. Εξθ3τερικές μεταφράσεις Γεώργιος ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μετάφραση Βρυξέλλες Α Γενικές και διοικητικές υποθέσεις, προϋπολογισμός και δημοσιονομικός έλεγχος 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλο'χτσα 4. Ισπανική γλιόσσα 5. Γαλλική γλιόσσα Jean-Paul DELBOS Σύμβουλος Tove BLÅBJERG SØRENSEN Maria DEJONG ROMANIEW William BYTHELL Magdalena GUILLO FONTANILLS Serge PASTOR (9) (10) Σε συνεργασία με τη μονάδα IX.Α.7. Υπηρεσία εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο. 32

35 6. Ελληνική γλιόσσα Δωροθέα ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλιόσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Herman SOMSEN Manuel de OLIVEIRA BARATA Β Οικονομικές, χρηματοδοτικές και βιομηχανικές υποθέσεις, εσωτερική αγορά, ανταγωνισμός 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλιόσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Archie CLARKE Σύμβουλος Inga WALDSTRØM Georg SATTELE Rolf SCHÄFER María PÉREZ LATORRE Francine COELN Ειρήνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Anna BONINO Sonja CORWIN Cristina DE PRETER Γ Γεωργία, αλιεία, περιφερειακή πολιτική, διαρθρωτικές πολιτικές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλιόσσα 3. Αγγλική γλοόσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλιόσσα 9. Πορτογαλική γλοόσσα Harry LADAGE Σύμβουλος Finn NØRAGER Irene STEELS WILSING William FRASER Juan José MARTÍNEZ GUILLEN François PORTIER Αγγελική ΣΑΡΙΔΑΚΗ Luigi MAGI Louis HELLINGS Vítor SINDE 33

36 Δ Εξωτερικές σχέσεις, τελωνειακή ένωση και ανάπτυξη Δανική γλώσσα Γερμανική γλώσσα Αγγλική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Γαλλική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα María Elena FERNANDEZ MIRANDA Σύμβουλος Svend BECH Ute RODRIGO-STAHLMANN James LAMING Jesús MARTÍNEZ GARCÍA Henri HAVET Βασίλειος ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ Marina SANTELLI Frederik DE GRAVE Cecília CORTE REAL E Τεχνολογία, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Luigi VESENTINI Σύμβουλος Preben FINK JENSEN Manfred SPÖRI Paul ATKINS José CHABAS BERGÓN René CAILLET Ιωάννης ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ Rosanna CAO Riemelia MAY-CALLENFELS Peter SOARES PINTO 34

37 Μετάφραση Λουξεμβούργο ΣΤ Κοινωνικές υποθέσεις, πολιτική για τους καταναλωτές 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλιόσσα 5. Γαλλική γλώσσα 6. Ελληνική γλώσσα 7. Ιταλική γλώσσα 8. Ολλανδική γλώσσα 9. Πορτογαλική γλοόσσα 10. ΓΟΔΕ (γλωσσική ομάδα για τους διακινούμενους εργαζομένους) Brian McCLUSKEY Διευθυντής Jens NORMAN NIELSEN Wolfgang QUASNITSCHKA Elizabeth WAGNER Francisco DE VICENTE Armand SPODEN Σπυρίδων ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ Marcello ANGIONI Michel BUN Jorge HOMEM Roger HOURMANT Ζ Eurostat, πληροφόρηση/καινοτομία, πίστη/ επενδύσεις, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των ΕΚ, ΕΚΑΧ Ludovic DE PRINS Σύμβουλος Πολύγλωσσος τομέας «Υπηρεσία Κτηνιατρικών και Φυτοϋγειονομικών Θεοίρήσεοη 1 και Ελέγχων» 1. Δανική γλώσσα 2. Γερμανική γλώσσα 3. Αγγλική γλώσσα 4. Ισπανική γλώσσα 5. Γαλλική γλιόσσα 6. Ελληνική γλοόσσα 7. Ιταλική γλοόσσα 8. Ολλανδική γλοόσσα 9. Πορτογαλική γλώσσα Odile GRINBERG Georg AIGNER Timothy MARTIN Miguel CANDEL René FOUCART Γεώργιος ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Carlo TUTZSCHKY Theo VAN DUK Ana DE FREITAS 35

38

39 Διεύθυνση Πληροφορικής Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi. L 2920 Luxembourg Rue de la Loi 200. B 1049 Bruxelles Wetstraat 200. B 1049 Brussel Τηλ Τέλεξ 3423/3446/347ft COMEUR LU Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Διευθυντής Βοηθός Eduard BRACKENIERS " 1 Antonio CAVACO Marian O'LEARY Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο:: Information Resources Management Reinhard KROMMES Συντονισμός των τοπικών οργανώσεων 1. Σχέσεις χρηστών και γραμματείας της Τεχνικής Επιτροπής Πληροφορικής 2. Κανόνες και συνοχή πληροφορικής 3. Συντονισμός τιον ανθροόπινο^ και δημοσιονομικών πόρων (κατευθυντήρια διαγράμματα) Dieter KONIG Pierre MAIRESSE Λειτουργικές υπηρεσίες 4. Υποστήριξη TOJV συστημάτονν πληροφοριών 5. Υλικοτεχνική υποστήριξη και κατάρτιση 6. Τεχνική υποστήριξη και μηχανοργάνοίση γραφείου Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 7. Υπηρεσία διαβίβασης δεδομένοι 8. Κέντρο Υπολογισμού Declan DEASY Gilbert GASCARD Patrice MARCELLI Francisco GARCIA MORAN Ezio FIAMOZZI Jean-Pierre WEIDERT (II) Υπεύθυνο; επίσης για τη Μεταφραστική Υπηρεσία. 37

40

41 Γραφείο Ασφάλειας Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Διευθυντής Βοηθός διευθυντή Pieter de HAAN Pierre EVEILLARD Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος 1. Προστασία 2. Ασφάλεια Hans KLUTH Claude WILLEME 39

42

43 Γενική Διεύθυνση Ι Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ 21S77 COMEU Β Γενικός διευθυντής Γενικός διευθυντής (προσωποπαγής θέση) για τις σχέσεις Βορρά-Νότου. τη μεσογειακή πολιτική και τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία (διευθύνσεις Η, Θ, Ι και ΙΑ) Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [επιφορτισμένος με τις σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, την Κίνα. την Ιαπωνία και τις άλλες χώρες της Απω Ανατολής (διευθύνσεις Β και ΣΤ)] Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [αρμόδιος για τη ΓΣΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του Steering Group Uruguay Round), τον ΟΟΣΑ, τα τομεακά εμπορικά θέματα, τις εξαγωγικές πιστώσεις, την προώθηση το)ν εξαγωγών,τις εξοπερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της πυρηνικής ενέργειας (διευθύνσεις Δ, Ζ και ΙΓ)] Αναπληρωτής γενικός διευθυντής [επιφορτισμένος με τις σχέσεις με τα νέα ανεξάρτητα κράτη (διεύθυνση Ε) με τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευροόπης (διεύθυνση IB) με τα πολυμερή ζητήματα] Βοηθός γενικού διευθυντή Horst G. KRENZLER Juan PRAT Gianluigi GIOLA Hugo PAEMEN Robert VERRUE Françoise LE BAIL Βοηθός γενικού διευθυντή: συντονισμός σχέσεις με το Κοινοβούλιο Σύμβουλος επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Ευροιπαϊκό Κοινοβούλιο Κύριος σύμβουλος υπαγόμενος στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο με τις διευθύνσεις Ε και IB Viola GROEBNER Alan MAYHEW Υπαγόμενες στον κύριο σύμβουλο Σύμβουλος επιφορτισμένος σχέσεις και τα νομικά θέματα με τις δημόσιες Peter KALBE Σύμβουλος επιφορτισμένος με το συντονισμό της διεθνούς βοήθειας στα νέα ανεξάρτητα κράτη Συντονισμός Ομάδας 24 Giorgio BOGGIO Herman DE LANGE 41

44 Διοικητική μονάδα Υπεύθυνο; Υπαγόμενη στον γενικό διευθυντή 1. Προσωπικό, προϋπολογισμός, διοίκηση, πληροφορική Françoise LE BAIL Εξωτερικές σχέσεις και εμπορική πολιτική ( ' Steering Group Uruguay Round Hugo PAEMEN Roderick ABBOTT Υπαγόμενη στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον υπεύθυνο για τις διευθύνσεις Δ, Ζ και ΙΓ Ι. Ανάλυση και σχεδιασμός πολιτικής Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Αγνή ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ < 3 > Hermann DA FONSECA WOLLHEIM Διεύθυνση Β Σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 1. Ηνωμένες Πολιτείες Ove Juul JØRGENSEN Eckart GUTH Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία José Ramón BORRELL NIVERA Luciano CAO ' l ' Αρμοδιότητα του Sir Leon Brittan. ' ' Σε όλους τους τομείς των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων, υπό την εποπτεία του Sir Leon Brittan. 42

45 Διεύθυνση Γ Γενικά ζητήματα και μέσα εξωτερικής οικονομικής πολιτικής ' ' 1. Αμυνα αντιντάμπινγκ: πολιτική (πλευρές του ντάμπινγκ), έρευνες και μέτρα νέο μέσο εμπορικής πολιτικής καθεστώς κατά την εξαγωγή- εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες συνεργασίας των κρατών μελών παραβάσεις Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Έρευνες αντιντάμπινγκ Ι (ιδάος προϊόντα ΕΚΑΧ) Gérard DEPAYRE Hans-Adolf NEUMANN Alistair STEWART Rolf WEIDEMANN Έρευνες αντιντάμπινγκ II (καθεστώς κατά την εξαγωγή) Έρευνες αντιντάμπινγκ III Dominique AVOT 2. Αμυνα αντιντάμπινγκ: πολιτική (πλευρές της ζημίας), έρευνες και μέτρα άμυνα κατά των επιδοτήσεων, καθεστώτα κατά την εισαγωγή άρθρο 115 Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Έρευνες αντιντάμπινγκ IV Έρευνες αντιντάμπινγκ V Καθεστώτα κατά την εισαγωγή άρθρο 115 Terence CHRISTEY Juan Victor MONFORT BERNAT Anna Maria COSTANTINO Διεύθυνση Δ Τομεακά εμπορικά ζητήματα 1. Διαπραγματεύσεις και διαχείριση TOJV συμφο^νιών για τα κλωστοϋφαντουργικά υποδήματα διάφορα Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Jörn KECK < ι5 > Piergiorgio MAZZOCCHI Dorian PRINCE ' ' Υπαγόμενη στον γενικό διευθυντή. ^ ' Ειδικός εκπρόσωπος για τις διαπραγματεύσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 43

46 2. Χάλυβας, άνθρακας, ναυπηγεία διάφορα 3. Νέες τεχνολογίες, πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιες συμβάσεις Τεχνολογία αιχμής Πνευματική ιδιοκτησία επενδύσεις Salvatore SALERNO Mogens Peter CARL Peter THOMPSON Raimund RAITH Διεύθυνση E Σχέσεις με τα νέα ανεξάρτητα κράτη 1. Σχέσεις με τη Ρωσία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Σχέσεις με τα νέα ανεξάρτητα κράτη εκτός της Ροίσίας 3. Υποστήριξη στις επιχειρήσεις, χρηματοδοτικές υπηρεσίες, προγραμματισμός, περιβάλλον, γειοργία Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Υποδομή, περιλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών ενέργεια, περιλαμβανομένης πυρηνικής ασφάλειας Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 5. Κατάρτιση, κοινο)νική προσαρμογή συμβουλές στις κυβερνήσεις 6. Χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων Nikolaus VAN DER PAS(a. i.) John MASLEN Klaus SCHNEIDER Φωκίων ΦΩΤΙΑΔΗΣ Johannes TER HAAR Hugues MINGARELLI Rolf TIMANS Rony SABAH Giorgio BONACCI Jürgen KOPPEN Διεύθυνση ΣΤ Σχέσεις με τις χώρες της Απω Ανατολής 1. Ι απορία Simon NUTTALL John RICHARDSON Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 2. Κίνα, Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Μογγολία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Guillaume HOFMANN 44

47 Διεύθυνση Ζ ΓΣΔΕ, ΟΟΣΑ, εμπορικά θέματα στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων προώθηση των εξαγωγών 1. Πολυμερείς εμπορικές πολιτικές και θέματα αρμοδιότητας ΓΣΔΕ και ΟΟΣΑ Γενικά και νομικά θέματα, εμπορικές σχέσεις με τις βιομηχανικές χώρες, μηχανισμός εξέτασης των εμπορικών πολιτικών Δασμολογικά και μη δασμολογικά θέματα, εμπορικές σχέσεις με τις μεταβαλλόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες 2. Γεωργία και αλιεία 3. Πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων προώθηση το)ν εξαγωγών Roderick ABBOTT Alberto DE PASCALE Bruno ADINOLFI Joseph CUNNANE Maeve DORAN-SCHIRATTI Allan Gert DALVIN Διεύθυνση IB Σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 1. Σχέσεις με την Πολιονία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακική Δημοκρατία και τις βαλτικές χώρες Daniel GUGGENBUHL Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Σχέσεις με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία 3. Γεωργία, περιλαμβανομένου του προγράμματος εισαγοιγοόν, περιβάλλον, υποδομή, ενέργεια, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας Αναπληριοτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Υποστήριξη στις επιχειρήσεις, οικονομικά, βιομηχανία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 5. Μη κυβερνητικές οργανοόσεις, κοινοινική προσαρμογή, ανθρο}πιστική βοήθεια, επιστήμη και τεχνολογία, υγεία 6. Χρηματοοικονομική διαχείρισηtojv πόροιν Ruth ALBUQUERQUE Marco FRANCO Μανώλης ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Amir NAQVI Pierre MIREL Jean TRESTOUR Angel TRADACETE 45

48 Διεύθυνση ΙΓ Υπηρεσίες και εξωτερική διάσταση της Ένωσης εξωτερικές σχέσεις στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης, της πυρηνικής ενέργειας και του περιβάλλοντος 1. Υπηρεσίες και εξοπερική διάσταση της Ένωσης Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Εξωτερικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της πυρηνικής ενέργειας και του περιβάλλοντος Jacques DUGIMONT Karl FALKENBERG Roelof PLIJTER Ramiro CIBRIAN Σχέσεις Βορρά Νότου, μεσογειακή πολιτική, σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Ασία <16 ' Γενικός διευθυντής (προσωποπαγής θέση) Σύμβουλος επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στους τομείς αυτούς Juan PRAT Sidney FREEDMAN Σύμβουλοι Fernando CARDESA GARCIA Βοηθός του γενικού διευθυντή (προσωποπαγής θέση) David LIPMAN Δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα στους τομείς αυτούς Προγραμματισμός και συντονισμός των σχεδίων στους τομείς αυτούς Υπαγόμενος στον γενικό διευθυντή (προσωποπαγής θέαΐ]) 3. Καταπολέμηση το:>ν ναρκωτικών ''"' Αρμοδιότητα του κ. Marín (εκτός από τη διοικητική μονάδα LH.Ι). 46

49 Διεύθυνση Η Μεσόγειος, Εγγύς Ανατολή και Μέση Ανατολή 1. Βόρεια Μεσόγειος Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Μασρέκ και Ισραήλ Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 3. Μαγκρέμπ 4. Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής (,7) Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 5. Τεχνική μονάδα Μεσογείου Διεύθυνση Θ Λατινική Αμερική Σύμβουλος 1. Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Κούβα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Νότια Αμερική Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 3. Τεχνική μονάδα Λατινικής Αμερικής Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Διεύθυνση Ι Ασία * 18 ' 1. Νότια Ασία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 2. Νοτιοανατολική Ασία Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 3. Τεχνική μονάδα Ασίας Eberhard RHEIN Serge ABOU Michael CENDROWICZ Jean-Paul JESSE Yves RENIER Eric VAN DER LINDEN Robert HOULISTON Rodney STANDRING Christian FALKOWSKI José Miguel ANACORETA CORREIA Michel CAILLOUET Mendel GOLDSTEIN Manuel CAMOS GRAU Damián HERNÁNDEZ Pierre LEQUEUX José TRIMIÑO PÉREZ Emiliano FOSSATI Albert TE PASS Erich MULLER Endymion WILKINSON Riccardo RAVENNA Simon LE NAELOU (17) Συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της μη πυρηνικής ενέργειας. ' "' Εκτός της Απω Ανατολής (Κίνα, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μακάο). 47

50 Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Διεύθυνση ΙΑ Σχέσεις Βορρά-Νότου 1. Γενικά οικονομικά προβλήματα 2. Οικονομικές σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς Pierre DEFRAIGNE Michael GREEN Roberto MEDEIROS FERNANDES Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Διεθνείς οργανώσεις Βορρά-Νότου ( 9) Περιβάλλον Thierry ROMMEL Alban de VILLEPIN 3. Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις και στρατηγική και συντονισμός της οικονομικής συνεργασίας (20> Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις Στρατηγική και συντονισμός της οικονομικής συνεργασίας και στήριξη των επενδύσεων Vilma DU MARTEAU François NIZERY Thomas ROE ' ' Εκτός της Cnuced. '- ' Συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διευκόλυνσης «EC International Investment Panners» 48

51 Γενική Διεύθυνση ΙΑ Εξωτερικές πολιτικές σχέσεις Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. Β-104» Brussel Τηλ. 299 IMI Τελεί COMEU Β Γενικός διευθυντής Günther BURGHARDT Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Βοηθός Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Σύμβουλος επιφορτισμένος με τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1. Εθιμοτυπία Wouter VAN RINGELESTEIN Marcello BURATTINI Προϊστάμενος εθιμοτυπίας 2. Επιθεώρηση των αντιπροσοιπειών 3. Προγραμματισμός, ανάλυση 4. Εξοπερική πολιτική: ευροίπαϊκός ανταποκριτής Leonardo SCHIAVO Lodewijk BRIËT Διεύθυνση A Πολυμερείς πολιτικές σχέσεις 1. Πλευρές ασφαλείας 2. Δικαιώματα του ανθρώπου 3. Σχέσεις με τα Ηνωμένα 'Εθνη 4. ΣΑΣΕ 5. Συμβούλιο της Ευρώπης, ομάδα εξοπερικών αρμοδιότητος, γραφείο Συνθηκών Luigi BOSELLI Giancarlo CHEVALLARD Daniela NAPOLI Wolfgang KIST Claus Dieter VON SCHUMANN Alain-Pierre ALLO 4')

52 Διεύθυνση Β Πολιτικές σχέσεις με τις χώρες της Ευρώπης και την KAK 1. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 2. Χώρες της KAK 3. Βόρεια Μεσόγειος, Τουρκία, Κύπρος, Μάλτα 4. Χώρες της ΕΖΕΣ< 2Ι) Pablo BENAVIDES SALAS Δημήτρης ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ Michael LAKE Klaus von HELLDORFF Pierre DELGRANDE Διεύθυνση Γ Πολιτικές σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία Σύμβουλος 1. Βόρεια Αμερική 2. Ιαπωνία, Κίνα και χώρες της Απω Ανατολής Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία 3. Ασία Denis CORBOY Jorge de OLIVEIRA E SOUSA Henrik SCHMIEGELOW David TING Διεύθυνση Δ Πολιτικές σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 1. Μαγκρέμπ, Μασρέκ, Ισραήλ, Μέση Ανατολή Ivo DUBOIS Renato BATTI 2. Αφρική νοτίως της Σαχάρας, περιλαμβανομένης και της Νοτίου Αφρικής 3. Λατινική Αμερική Lorenzo ANTON SANTOS Διεύθυνση E υπηρεσίας Σύμβουλοι Διαχείριση της εξωτερικής Κωνσταντίνος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Hugo CASAER Alexander RÖPKE 1. Πολιτική εξωτερικής εκπροσώπησης, επιμόρφωση, πληροφόρηση, συνεργασία με τις εθνικές εξωτερικές υπηρεσίες 2. Προσωπικό: διοικητικέβ, δημοσιονομικέ5 και οικονόμοι υποθέσει πληροφορική: σεμινάρια και επιμόρφωση Uwe WERBLOW Thierry SAINT MAURICE * ' Διοικητική μονάδα που έχει τεθεί προσωρινά στη διάθεση της task-force «Διεύρυνση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων». 50

53 3. Μηχανοργάνωση και επικοινωνίες Alain BIRON 4. Διοίκηση Antonius BRUSER 5. Προϋπολογισμός Jean-Marie COUSIN 6. Διαχείριση των τοπικών υπαλλήλων Jean VAN DE CALSEYDE 51

54

55 Task-force «Διεύρυνση» Rue de la Loi 2(X>, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200, Β-1049 Brussel Τηλ. 29') IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Βοηθός Διαπραγματευτής για την Αυστρία Διαπραγματευτής για τη Φινλανδία Steffen SMIDT Peter STUB JØRGENSEN Graham AVERY Διευθυντής Francisco GRANELL Διευθυντής Διαπραγματευτής για τη Σουηδία Διαπραγματευτής για τη Νορβηγία Enrico GRILLO PASQUARELLI (22) Προϊστάμενος διοικητικής Χώρες της ΕΖΕΣ < 23 > Pierre DELGRANDE Εκπρόσωποι των αμεσότερα ενδιαφερομένων γενικών διευθύνσεων Νομική Υπηρεσία Dierk BOOSS ΓΔΙ ΓΔΙΙ ΓΔ III Ollivier BODIN Jean-Michel CORRE ΓΔνΐ ΓΔΧΙΧ ΓΔΧΧΙ Louis François SIAT Léon GORDON (22) (2?) Επίσης υπεύθυνος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τις νομικές και θεσμικές πλευρές, περιλαμβανομένων και τιον γλωσσικών υποθέσεων. Διοικητική μονάδα ΙΑ.Β.4. που έχει τεθεί προσωρινά στη διάθεση της task-force «Διεύρυνση» για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 53

56

57 Γενική Διεύθυνση II Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Α, Β και Γ) Giovanni RAVASIO Heinrich MATTHES Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος με τις διευθύνσεις Δ, Ε και ΣΤ) Σύμβουλοι Maurizio MICOCCI Alfred CONRUYT Γραμματέας της Νομισματικής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής Βοηθός γενικού διευθυντή Günter GROSCHE Διευθυντής Alexandra CAS GRANJE Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Οικονομικοί σύμβουλοι Douglas TODD Philippe BOUYOUX Ernest VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN Alexander SCHAUMANN 1. Διοικητικές υποθέσεις και θέματα προσωπικού 2. Εξοπερικές σχέσεις της γενικής διεύθυνσης οικονομική ενημέρωση και τεκμηρίωση Alexandra CAS GRANJE Nikolaus ADAMI 55

58 Υπαγόμενη απευθείας στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο με τις διευθύνσεις Λ, Β και Γ 3. Διαχείριση των πόρων πληροφορικής 4. Συγκυριακές έρευνες και δημοσιεύσεις Pierre HIRN Franz-Jozef KLEIN Διεύθυνση A Εθνικές οικονομίες Σύμβουλος 1. Χώρες ΕΚ Ι: Δανία, Γερμανία, Γαλλία 2. Χώρες ΕΚ II: Ελλάδα, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 3. Χώρες ΕΚ III: Μπενελούξ, Πορτογαλία 4. Χώρες ΕΚ IV: Ισπανία, Ιταλία António José CABRAL Mervyn JONES Jürgen KRÖGER Brian 0'LOGHLEN Mirella TIELEMAN GARGARI José Luis ROBLEDO FRAGA Διεύθυνση Β Οικονομική υπηρεσία Σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των τομεακών πολιτικών) Σύμβουλος Pierre BUIGUES Alexander ITALIANER 1. Οικονομικές πλευρές της ολόκληρους και της εξοπερικής πολιτικής Οικονομία της ολοκλήρωσης Αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής 2. Αξιολόγηση των διαρθρωτικών ταμείων, της κοινοτικής και της γεωργικής πολιτικής 3. Αξιολόγηση των πολιτικών ανταγωνισμού και έρευνας ανάπτυξη, εσωτερική αγορά και βιομηχανικές υποθέσεις Carole GARNIER Pierre BUIGUES Αξιολόγηση της πολιτικής ανταγωνισμού 4. Αξιολόγηση Torv πολιτικοί μεταφορών, περιβάλλοντος και ενέργειας Matthias MORS 56

59 Διεύθυνση Γ οικονομίας Σύμβουλος Εποπτεία της κοινοτικής Ludwig SCHUBERT Christian GHYMERS Αξιολόγηση και εποπτεία της κοινοτικής οικονομίας Ποσοτική ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας Εποπτεία των καταστάσεων του προϋπολογισμού 3. Οικονομικές προβλέψεις 4. Οικονομετρικά μοντέλα Διεύθυνση Δ Νομισματικά θέματα Σύμβουλος Ενέργειες ειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με την ΟΝΕ και το Ecu 1. Νομισματική ένιοση: θεσμικά, νομικά και χρηματοδοτικά θέματα 2. Ecu 3. ΕΝΣ. εθνικές και κοινοτικές νομισματικές πολιτικές Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 4. Διεθνείς πλευρές της νομισματικής ένοχτης Διεύθυνση Ε Χρηματοπιστωτικά μέσα και κίνηση κεφαλαίων 1. Σχέσεις με την ETE και ανάπτυξη TCDV χρηματοπιστωτικών μέσο«σχέσεις με την ETE Σύλληψη και ανάπτυξη TOW χρηματοπιστοπικο'ιν μέσων 2. Ανάλυση των χρηματοπιστωτικό«κυκλωμάτων και μέσο«, περιλαμβανομένης και της ETE Fabio COLASANTI Johan HODES Alain MORISSET Servaas DEROOSE André Louis DRAMAIS Hervé CARRÉ André LOUW Marlene RUSESCU Helmut WITTELSBERGER Thierry VISSOL Bernard CONNOLLY Γιάννης ΞΕΝΑΚΗΣ Fabienne ILZKOVITZ Manuel HERNANDEZ-LOPEZ David McGLUE Hubert COUWENBERGII Johan VERHAEVEN Antonio ESPINO MORCILLO 57

60 3. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και κίνηση κεφαλαίων Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Γραφείο συνδέσμου Επιτροπής - Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Σωτήριος ΚΟΛΛΙΑΣ Kenneth LENNÄN Henk VAN DER VLUGT Διεύθυνση ΣΤ Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Σύμβουλος (επιφορτισμένος με το συντονισμό των σχέσεων με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδίως με την ETAA) Σύμβουλος (επιφορτισμένος ειδικότερα με την ανάλυση και τις προβλέψεις των οικονομιών το«χωρών της ΕΖΕΣ, καθώς και με την παρακολούθηση των οικονομικών τους πολιτικών) Joly DIXON Peter BLACKIE Friedemann ALLGAYER 1. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανεξαρτήτων κρατών Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 2. Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και διεθνές περιβάλλον Rutger WISSELS Ollivier BODIN < 24 > 3. Διεθνή χρηματοπιστωτικά θέματα Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Βασίλης ΛΕΛΑΚΗΣ (24) Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης στην task-force «Διεύρυνση» 5 Χ

61 Γενική Διεύθυνση III Βιομηχανία Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Wetstraat 200. B-1049 Brussel Τηλ Τέλεξ COMEU Β Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμέ νος ιδίως με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) Riccardo PERISSICH Alexander SCHAUB Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Β και ΣΤ) Κύριος σύμβουλος Σύμβουλος (υπαγόμενος στον γενικό διευθυντή, επιφορτισμένος ειδικότερα με το συντονισμό στον τομέα της εσωτερικής αγοράς) Albert STRUB Ernesto PREVIDI Σύμβουλος Σύμβουλοι (υπαγόμενος στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή τον επιφορτισμένο ειδικότερα με τις διευθύνσεις Γ, Δ και Ε) Paul RUTSAERT Βοηθοί γενικού διευθυντή Bernard LIBERTALIS Harald WENIG Σχέσεις με το Κοινοβούλιο Διοικητική μονάδα Υπεύθυνος Γενικές διοικητικές υποθέσεις Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή Διαχείριση, συντονισμός και προγραμματισμός των πόρων θέματα προϋπολογισμού Υπηρεσία πληροφορικής Χρηματοοικονομική υπηρεσία Ζο.ιρζέττα ΛΑΛΗ Antonio SILVA Jean-Luc ABRIVARD 59

62 Διεύθυνση A Βιομηχανική πολιτική Σύμβουλοι François LAMOUREUX Peter John LENNON Piero SQUARTINI 1. Διεθνείς βιομηχανικές και τεχνολογικές σχέσεις Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Τρίτες μεσογειακές χώρες Βόρεια Αμερική και Νοτιοδυτικός Ειρηνικός- σχέσεις με την INRO 2. Βιομηχανική συνεργασία 3. Ανταγωνιστικότητα και γενικά ζητήματα βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτικής Ανταγωνιστικότητα και βιομηχανικές διαρθρώσεις Βιομηχανικές πτυχές τη; πολιτικής ανταγωνισμού Fernand THURMES Jean Michel CORRE Marie Pierre PIRIOU Derek TAYLOR Matthias RUETE Jean François MARCH1PONT Peter SMITH Colette COTTER 4. Βιομηχανικές πλευρές το«διαρθροπικών παρεμβάσεων PEDIP 5. Σχέσεις με το ΕΥΡΗΚΑ Michel CATINAT Διεύθυνση Β Κανονιστική πολιτική και τυποποίηση δίκτυα τηλεματικής 1. Τεχνικές νομοθεσίες Γενικά θέματα και συντονισμός της εναρμόνισης Διαδικασίες κοινοποίησης των εθνικών τεχνικών κανονισμών 2. Τυποποίηση Γενικά θέματα της πολιτικής τυποποίησης Ευάγγελος ΒΑΡΔΑΚΑΣ David WHITE Joachim FRONIA Michel AUDOUX Cornells BREKELMANS 60

63 3. Πολιτική της ποιότητας, πιστοποίηση και σήμανση συμμόρφωσης Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Βιομηχανικά προβλήματα συνδεόμενα με τις κανονιστικές διατάξεις για το περιβάλλον 5. Ευρωπαϊκά δίκτυα και συστήματα τηλεματικής Jacques McMILLAN José PATO Jacques SOENENS Emile PEETERS Ενοποίηση των διοικητικών δεδομένων (IDA) Διεύθυνση Γ Βιομηχανικές υποθέσεις Ι: βασικές βιομηχανίες Σύμβουλος 1. Χάλυβας: εσωτερική αγορά και διαρθρώσεις του τομέα Αγορά: ζήτηση, τιμές, διανομή Γενικοί στόχοι και διαρθροόσεις 2. Χάλυβας: Εξωτερικά μέτρα Διαχείριση και συνεργασία στις διαπραγματεύσεις Pedro ORTUN SILVAN Reginald SPENCE Giacomo GIACOMELLO Guido VANDERSEYPEN Alberto CANEVALI Jacobus AARTS Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 3. Πρώτες ύλες, προηγμένα υλικά, τσιμέντο, γυαλί, κεραμικά υλικά, χαρτί, ξυλεία Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Χημικές ύλες, πλαστικές ύλες. καουτσούκ Κανονιστικές πλευρές Βιομηχανικές και εμπορικές πλευρές Διεύθυνση Δ Βιομηχανικές υποθέσεις II: βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών Ι. Μηχανολογία και ηλεκτρολογία Ηλεκτρολογία 2. Συσκευές υπό πίεση, ιατρικά μηχανήματα και μετρολογία Ιατρικά μηχανήματα Vicente LEOZ ARGUELLES György von O'SVATH Georges MOSSELMANS Daniele VERDIANI Luis MONTOYA MORÓN Μιχάλης ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Joseph PUTZEYS Norbert ANSELMANN (.1

64 3. Δομικές κατασκευές Karl-Heinz ZACHMANN Αναπληριυτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Βιομηχανία μέσων μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών, διαστημικών) Μεταφορά σε σιδηροτροχιές Διεύθυνση Ε Βιομηχανικές υποθέσεις III: βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών Σύμβουλος 1. Είδη διατροφής - Νομοθεσία επιστημονικές και τεχνικές πλευρές Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 2. Γεωργική βιομηχανία τρόφιμο«, βιοτεχνολογία 3. Φαρμακευτικά προϊόντα Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής 4. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, δέρμα και υπόδημα, έπιπλα Abraão CARVALHO Raymond MOURAREAU Guy CRAUSER Louis GRAVIGNY Egon GAERNER Robert HANKIN Kirtikumar MEHTA Fernand SAUER Patrick DEBOYSER Fabrizio BARBASO Βιομηχανική και τεχνολογική ανάλυση 5. Αυτοκίνητα και άλλα οδικά οχήματα ελκυστήρες Κανονιστικές πτυχές Ι Κανονιστικές πτυχές II 6. Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης Διεύθυνση ΣΤ Ενέργειες ETA: τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠ) Σύμβουλος Γενικές πλευρές και συντονισμός των προγραμμάτο«τπ 1. Βασική έρευνα και επιστημονικές σχέσεις στον τομέα το«τπ Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Richard WRIGHT Franco STELLA Herbert HENSSLER Galway JOHNSON Γεώργιος ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Claude OUANNES Simon BENSASSON 62

65 Μικροηλεκτρονική Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Horst FORSTER Marcel HUGEN Very large-scale (κυκλώματα VLSI) integrated circuits Ιωάννης ΤΣΑΛΑΣ Λογισμικό και προηγμένης τεχνολογίας επεξεργασία των πληροφοριών David TALBOT Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 4. Κατανεμημένη επιδόσεων πληροφορική υψηλών Αναπληραπής προϊστάμενος διοικητικής 5. Περιφερειακοί εξοπλισμοί, αυτοματισμοί γραφείου και σπιτιού Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής 6. Τηλεπικοινωνίες Αναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής Jean-François OMNES Attilio STAJANO Rosalie ZOBEL Patricia Mac CONAILL Ramon HAENDLER MAS 63

66

67 Γενική Διεύθυνση IV Ανταγωνισμός Rue de la Loi 200. B-1049 Bruxelles Wetstraat 2(H). B-1049 Brussel Τηλ. 299 IIII Τέλεξ COMEU li Γενικός διευθυντής Αναπληρωτής γενικός διευθυντής (επιφορτισμένος ειδικότερα με τις διευθύνσεις Α και Δ) Claus Dieter EHLERMANN Jean François PONS Κύριος σύμβουλος Σύμβουλος επί το«ακροάσεων Σύμβουλος επιφορτισμένος με την ασφάλεια το«πληροφοριών και τις ακροάσεις στις υποθέσεις ελέγχου συγκεντρώσεων Σύμβουλοι Hartmut JOHANNES Joseph GILCHRIST Γεώργιος ΡΟΥΝΗΣ Klaus STÖVER Βοηθοί γενικού διευθυντή Ειρήνη ΠΑΠΑΠΑΝΝΙΔΗ-ΣΟΥΚΑ Christopher JONES Διοικητική μονάοα Υπεύθυνο: Υπαγόμενες απευθείας στον γενικό διευθυντή 1. Θέματα πληροφορικής Guido VERVAET Task-force «Έλεγχος των ενεργειών συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων» Philip LOWE Σύμβουλος 1. Λειτουργική μονάοα Ι 2. Λειτουργική μονάδα II 3. Λειτουργική μονάοα III Götz DRAUZ Enrique LOPEZ VEIGA Roaer DAOUT 65

68 Διεύθυνση A Γενική πολιτική ανταγωνισμού και συντονισμός 1. Γενική πολιτική και διεθνείς πλευρές Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Αναπληροπής προϊστάμενος διοικητικής (επιφορτισμένος ειδικότερα με διεθνή θέματα) 2. Νομικά και διαδικαστικά θέματα, κανονισμοί, διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβάσεων, ενδοκοινοτικό ντάμπινγκ Δικαιοψατα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, έρευνα-ανάπτυξη 3. Οικονομικός και νομικός συντονισμός των αποφάσεο«εφαρμογής το«κανόνο«ανταγο«ισμού Αναπληροπης προϊστάμενος διοικητικής Διεύθυνση Β Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού Ι 1. Ηλεκτρολογικές και κατασκευές, βιομηχανίες τηλεπικοινωνίες ηλεκτρονικές πληροφοριών. 2. Μηχανολογικές κατασκευές, κλοχττοϋφαντουργία, βιομηχανίες ενδυμάτο«, δερμάτινο«ειδών και λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες 3. Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές υπηρεσίες 4. Μέσα μαζικής επικοινο«ιας, ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγο«ίας, μουσικές εκδόσεις, εμπόριο 5. Τηλεπικοινωνίες Διεύθυνση Γ Συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού II 1. Τομείς μη σιδηρούχων μετάλλων, μη μεταλλικό«ορυκτών προϊόντο«, οικοδομών, ξυλείας, χάρτου, υάλου, καουτσούκ Rafael GARCIA-PALENCIA CEBR1AN Claude RAKOVSKY Stefaan DEPYPERE Helmut SCHROTER Sebastiano GUTTUSO David DEACON Emil PAULIS Humbert DRABBE Fin LOMHOLT Franco GIUFFRIDA Luc GYSELEN Norbert MENGES Gianfranco ROCCA Maurice GUERRIN 66

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανόγραμμα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1990 Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του έργου Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάρτιος 1998 Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Διοργανικός κατάλογος Τ < Μάρτιος 1998 Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Διοργανικός κατάλογος * * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 08/A-2001 Γ ε ν ι κ ή ι ε ύ θ υ νση Π ρ ο εδ ρ ί α ς EL EL ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Πολιτικές Οµάδες ΕΛΚ/Ε ΡΡΕ/DE ΚΕΣ/PSE ΦΙΛ/ELDR

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οκτώβριος 1994 Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οκτώβριος 1994 Ευχαριστούμε Θερμά όσους συνεισέφεραν -και είναι πολλοί για να αναφερθούν εδώ ονομαστικά- στην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά

Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Θέµα: Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεπτέμβριος 1995 Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεπτέμβριος 1995 Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη μπορείτε να απευούνεστε στην Υπηρεσία Εκδόσεων, 0Ρ3

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ^

Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ^ Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ^ Πρώτο εξάμηνο 1996 Διοργανικός κατάλογος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρώτο εξάμηνο 1996 Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εκδόσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Αργύρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Eυρωπαϊκή Επιτροπή Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναζητούν καθημερινά πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς της, τη βοήθεια που αυτή προσφέρει στους πολίτες της καθώς και για τα δικαιώματα τους

Διαβάστε περισσότερα

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Nοεµβρίου 2011 (29.11) 17470/11 ADD 5 FIN 958 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη Ελληνική έκδοση Έκδοση 2009 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 01 - Θεωρία της Εκπαίδευσης αρχές της εκπαίδευσης.. NT1 διαπολιτισμική εκπαίδευση.... RT Διεθνές Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η συμβολή των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014. Πρόσωπα και προτεραιότητες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014. Πρόσωπα και προτεραιότητες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010 2014 Πρόσωπα και προτεραιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το παρόν φυλλάδιο και άλλες συνοπτικές και σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ- ΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 44 ΣΕΛΙ- ΕΣ ΕΝΟΤ ΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΡΓΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΡΓΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓ ΑΓ ΩΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓ ΡΓΑΣ ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΈΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΕΛΛΆΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME \ BEI ι EIB- il998 1958 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2-1998 Αρ. 97 ISSN 0251-0677 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Επιχειρήσεις Μια νέα βιομηχανική επανάσταση «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της στην ικανότητά της να δημιουργεί, να προωθεί νέα σχέδια, να καινοτομεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορική εξέλιξη και πολιτικές για τους πολίτες

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορική εξέλιξη και πολιτικές για τους πολίτες Σελίδα 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορική εξέλιξη και πολιτικές για τους πολίτες Παναγιώτης Ε. ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ, Υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν άρθρο ανήκουν αποκλειστικά στον

Διαβάστε περισσότερα

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη Ελληνική έκδοση Έκδοση 2009 Ευρωπαϊκή Επιτροπή CEDEFOP CLIL USE διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης ς ENIC ENQA ENTEP Erasmus Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα