Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα"

Transcript

1 Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα Τύποι και εφαρμογές Η κατασκευή υδατοδιαπερατών δαπέδων στα αστικά κέντρα συμβάλλει στην οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων, καθώς βοηθά στη γρήγορη απορροή τους, στη μείωση του κόστους κατασκευής του δικτύου ομβρίων και στον καθαρισμό του νερού λόγω της διήθησης. Παρουσίαση: ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ, δρ. πολιτικός μηχ. Η συνεχής οικοδομική δραστηριότητα και η εξάπλωση του αστικού ιστού, συχνά αυθαίρετα, οδηγεί σε σημαντική μείωση της απορροφητικής ικανότητας του εδάφους, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία λόγω της υπερφόρτωσης των αντίστοιχων υποδομών. Βελτίωση σ' αυτό το φαινόμενο, μπορεί να επιφέρει η κατασκευή υδατοδιαπερατών ταπήτων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν αρχικά για τάπητες κυκλοφορίας αεροδρομίων, με σκοπό τη γρήγορη απομάκρυνση του νερού από το οδόστρωμα και την αποφυγή του φαινομένου της υδροολίσθησης. Γρήγορα, όμως, η επιτυχής εφαρμογή τους επεκτάθηκε και στα οδοστρώματα οδών και αυτοκινητοδρόμων, κυρίως μέσης και μικρής κυκλοφορίας (αστικές οδούς) αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Ένας υδατοδιαπερατός τάπητας κατασκευάζεται από μία υδατοδιαπερατή επιφανειακή στρώση από διάφορα υλικά, η οποία τοποθετείται επάνω σε υποκείμενες στρώσεις από θραυστά υλικά με διαφορετική 0

2 Υδατοδιαπερατό δάπεδο με κυβόλιθους με μικρό ποσοστό διακένων, που προσφέρουν ασφαλέστερη βάδιση. Ιδανική εφαρμογή των υδατοδιαπερατών ταπήτων είναι οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. α) Κατασκευή διαπερατού σκυροδέματος με χονδρόκοκκα αδρανή για τη διαμόρφωση υψηλού πορώδους. β) Είκοσι λεπτά μετά από τη διάστρωση του σκυροδέματος συνιστάται η τοποθέτηση πλαστικής μεμβράνης στην επιφάνειά του. Χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του πορώδους σκυροδέματος είναι τα χονδρόκοκκα αδρανή, τα οποία δημιουργούν μεγάλο ποσοστό αλληλοσυνδεόμενων πόρων, που ευνοούν τη γρήγορη αποστράγγιση. κοκκομετρική διαβάθμιση, οι οποίες προσδίδουν και τα βασικά αποστραγγιστικά χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν. Γενικά χαρακτηριστικά Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα τέτοιων δαπέδων είναι η επίτευξη ενός πιο ασφαλούς οδοστρώματος λόγω της γρήγορης απορροής των ομβρίων, η μείωση κόστους κατασκευής του δικτύου ομβρίων λόγω παραλαβής μικρότερων φορτίων, ο καθαρισμός του νερού λόγω της διήθησης, η εξασφάλιση του παλαιού υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης του ύδατος που παροχετεύεται. Οι υδατοδιαπερατοί τάπητες μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και τμηματικά σε επιφάνειες, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό με σχάρες για τη γρήγορη απομάκρυνση του νερού σε περίπτωση υψηλής βροχόπτωσης. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποκαταστήσουν το δίκτυο απορροής ομβρίων. Όλοι οι υδατοδιαπερατοί τάπητες ευνοούν επίσης το δροσισμό κατά την εξάτμιση του νερού, διευκολύνουν την ανάπτυξη βλάστησης και δένδρων, αποτρέπουν το φαινόμενο της θάμβωσης, παρέχοντας καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν το χιόνι λιώνει, το νερό γρήγορα απομακρύνεται στα υποκείμενα στρώματα, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία πάγου. Εφαρμογές Λόγω του υψηλούς πορώδους τους, αυτοί οι τάπητες αναπτύσσουν μειωμένες αντοχές σε σχέση με τους συμβατικούς τάπητες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε οδούς με υψηλή κυκλοφορία και μεγάλα φορτία. Εντούτοις όμως, ενδείκνυται η εφαρμογή τους σε υπαίθριες πλατείες, χώρους στάθμευσης, δάπεδα θερμοκηπίων, ακόμη και σε οδικούς άξονες με μικρή ή μέση κυκλοφορία εντός του αστικού ιστού, σε πεζοδρόμια, δάπεδα ζωολογικών κήπων κτλ. Επίσης δεν συνιστάται η εφαρμογή τους σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, όπου γίνεται απόθεση φερτών υλικών σε μεγάλο βαθμό ή σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα ρίψης λαδιών από τα οχήματα ή ύπαρξης άλλων μολυσματικών παραγόντων, όπως σε πρατήρια, συνεργεία ή καθαριστήρια αυτοκινήτων και ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους, διότι υπάρχει πιθανότητα ρύπανσης του νερού που διηθείται. Δεν συνιστάται η εφαρμογή τους και στην περίπτωση που τα εδάφη στις γειτονικές επιφάνειες έχουν κλίση μεγαλύτερη του 0%, καθώς θα πρέπει η απορροή νερού από αυτές, και ειδικά όταν υπάρχουν κτίρια, να διακόπτεται και να μην οδηγείται στο υδατοδιαπερατό δάπεδο. Για εδάφη με κλίση άνω του % ενδείκνυται η κατασκευή αναβαθμών στο υπέδαφος, προκειμένου να μην καταστραφούν οι υπερκείμενες στρώσεις. Τύποι δαπέδων & κατασκευή Οι τύποι των υδατοδιαπερατών ταπήτων καθορίζονται από την επιφανειακή τους στρώση, καθώς οι υποκείμενες στρώσεις είναι σε κάθε περίπτωση οι ίδιες. Η τελική επιφάνεια ενός διαπερατού τάπητα μπορεί να είναι το πορώδες σκυρόδεμα, η πορώδης άσφαλτος ή οι κυβόλιθοι σκυροδέματος με διάκενα, με ή χωρίς φυτική γη. Η επιλογή της κατάλληλης τελικής επιφάνειας εξαρτάται από τις ανάγκες του χρήστη, το κόστος, τη διαθεσιμότητα των υλικών, την ικανότητα κατασκευής και τη συντήρηση. Η τελική επιφάνεια ελάχιστα επηρεάζει την ικανότητα αποστράγγισης του νερού, η οποία εξαρτάται κυρίως από το είδος και το πάχος των υποκείμενων στρώσεων, καθώς και από τις ιδιότητες του υπεδάφους, την ύπαρξη σωλήνων αποστράγγισης κτλ. Επιφανειακή στρώση Πορώδες ή διαπερατό σκυρόδεμα Το διαπερατό σκυρόδεμα παρασκευάζεται από τσιμέντο τύπου πόρτλαντ, χονδρόκοκκα αδρανή, λίγα ή καθόλου λεπτόκοκκα αδρανή, πρόσμεικτα για αύξηση της αντοχής ή βελτίωση άλλων ιδιοτήτων και νερό. Το τελικό προϊόν είναι σκληρυμένο με πόρους διαστάσεων - 8 mm, που συνδέονται μεταξύ τους, επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη κίνηση του νερού διά μέσου της μάζας του. Το ποσοστό των κενών κυμαίνεται από 5 έως 5% με ιδανική αναλογία το 0%, ενώ η τυπική θλιπτική αντοχή που εμφανίζει από,8 έως 8 MPa. Η ικανότητα απο- 0 ΤΕΥΧΟΣ 0/00

3 α β στράγγισης εξαρτάται από το μέγεθος των αδρανών και την πυκνότητα του μείγματος αλλά γενικά κυμαίνεται από 8 έως 70 l/min/m². Το πάχος του σκυροδέματος κυμαίνεται από 0 έως 0 cm ανάλογα με το φορτίο κυκλοφορίας. Ο τάπητας μπορεί να σχεδιαστεί για να παραλαμβάνει υψηλά φορτία, η επιφάνειά του όμως φθείρεται πιο γρήγορα έναντι του συμβατικού σκυροδέματος. Το ανοικτό χρώμα του σκυροδέματος βοηθά επίσης στη μείωση των θερμοκρασιών μέσα στις πόλεις, συντελώντας έτσι στη βελτίωση του φαινομένου των αστικών νησίδων και δημιουργώντας λιγότερες απαιτήσεις για φωτισμό στη χρήση της ασφάλτου. Η υφή του πορώδους σκυροδέματος είναι πιο τραχιά έναντι του συμβατικού και έτσι βελτιώνει την πρόσφυση με τα οχήματα και τους πεζούς. Η κατασκευή τάπητα από πορώδες σκυρόδεμα διαφέρει σε σχέση με του συμβατικού. Το πορώδες σκυρόδεμα περιέχει λιγότερο νερό και γι αυτό η σκλήρυνσή του πραγματοποιείται γρηγορότερα. Η δόνηση για τη συμπύκνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 5 λεπτά μετά από τη διάστρωσή του, ενώ 0 λεπτά μετά από τη διάστρωση συνιστάται η τοποθέτηση πλαστικής μεμβράνης στην επιφάνειά του. Γενικά, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ωρίμανση του πορώδους σκυροδέματος (τουλάχιστον 7 ημέρες). Για την προστασία Κριτήριο σχεδιασμού Τοποθεσία - Έδαφος Συνθήκες κυκλοφορίας ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ Οδηγίες Θα πρέπει να ελέγχεται το πορώδες και η διαπερατότητα του εδάφους, το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα και το βάθος του βραχώδους υποστρώματος. Αυτά τα δάπεδα δεν συνιστώνται σε εδάφη με κλίσεις μεγαλύτερες του 5%, ενώ λειτουργούν καλύτερα για εδάφη με μηδενικές ή πολύ μικρές κλίσεις (έως %). Ελάχιστος ρυθμός διήθησης, cm/h σε βάθος m από τον πυθμένα της βάσης του δαπέδου. Ελάχιστο βάθος μέχρι το βραχώδες υπόστρωμα ή μέγιστο ύψος του υδροφόρου ορίζοντα ίσο με, m. Ελάχιστη απόσταση από θεμελιώσεις κτιρίων - 0 m, ανάλογα με την κλίση του εδάφους. Η επιφάνεια αποστράγγισης θα πρέπει να είναι μικρότερη από 60 στρέμματα. Ελάχιστη απόσταση από πηγές ύδρευσης ίση με 0 m. Δεν συνιστώνται σε τοποθεσίες, στις οποίες επικρατούν ισχυροί άνεμοι, που μεταφέρουν φερτά υλικά και μειώνουν το πορώδες των ταπήτων. Δεν συνιστώνται επίσης σε αμμώδη εδάφη, σε αργιλικά, τα οποία χάνουν τη σταθερότητά τους μόλις έρθουν σε επαφή με το νερό, και σε εδάφη με υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη των 0,6 mm/h. Κατάλληλα για χώρους στάθμευσης και οδούς με χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο (κυρίως σε αστικές οδούς). Δεν ενδείκνυνται για οδούς με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο ή με κίνηση βαρέων οχημάτων. Οι εργασίες αποχιονισμού και η χρήση αντιπαγωτικών μέσων και μέτρων θα πρέπει να εκτελούνται με προσοχή. Γι αυτό τέτοια δάπεδα θα πρέπει να σηματοδοτούνται κατάλληλα. του τάπητα από το πάγωμα συνιστάται η χρήση πρόσμεικτων, που δημιουργούν κυψελίδες αέρα στο εσωτερικό του, και η διαμόρφωση μιας μεγάλου πάχους βάσης (0-60 mm). Η τελική επιφάνεια ενός υδατοδιαπερατού τάπητα μπορεί να είναι το πορώδες σκυρόδεμα, η πορώδης άσφαλτος ή οι κυβόλιθοι σκυροδέματος με διάκενα, με ή χωρίς φυτική γη. Πορώδης άσφαλτος Η πορώδης άσφαλτος είναι ένα ασφαλτόμειγμα πορώδους σύνθεσης με χονδρόκοκκα αδρανή, μη συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης και με υψηλό ποσοστό αλληλοσυνδεόμενων κενών. Συνθετικά πρόσμεικτα μπορούν να προστεθούν, προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή της στην περίπτωση τοποθέτησής της σε οδούς υψηλής κυκλοφορίας. Το πάχος της ασφάλτου κυμαίνεται από 5 έως cm, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Για την επίτευξη ικανοποιητικής υδατοδιαπερατότητας το ποσοστό των κενών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6%. Η πορώδης άσφαλτος έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά ως υποκείμενη στρώση της αδιαπέρατης κοινής ασφάλτου για την ελάττωση των θορύβων. Σήμερα όμως συνιστάται και ως τελική στρώση κυκλοφορίας σε οδούς χαμηλής κυκλοφορίας και μικρών ταχυτήτων, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κτλ. Η όψη και η επιφάνεια της πορώδους ασφάλτου είναι παρόμοια με αυτήν της κοινής, είναι όμως λίγο πιο τραχιά και προσφέρει καλύτερη πρόσφυση σε πεζούς και οχήματα. Η μέθοδος διάστρωσης και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του πορώδους ασφαλτοτάπητα δεν διαφέρουν από την περίπτωση της κοινής ασφάλτου, μόνο που η συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με μικρότερη πίεση, προκειμένου να μη μειώνεται ο όγκος των κενών. 0

4 Τα υδατοδιαπερατά δάπεδα μπορούν να συνδυαστούν και με σχάρες απορροής για τη γρήγορη απομάκρυνση ομβρίων σε περίπτωση υψηλής βροχόπτωσης. Τα υδατοδιαπερατά δάπεδα με κυβόλιθους τοποθετούνται επάνω σε ειδικές αποστραγγιστικές στρώσεις με θραυστά υλικά, σε αντίθεση με τα απλά δάπεδα με κυβόλιθους. Εξασφάλιση διακένων σε δάπεδα με κυβόλιθους με αποστατικά εξαρτήματα. Λεπτομέρεια κατασκευαστικής διαμόρφωσης υδατοδιαπερατών ταπήτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πρέπει να αποφεύγεται για - 8 ώρες μετά την τοποθέτηση του τάπητα. Κυβόλιθοι με διάκενα για την ανάπτυξη ποώδους βλάστησης Αυτός ο τάπητας κατασκευάζεται από προκατασκευασμένους κυβόλιθους σκυροδέματος, με διάκενα μεταξύ τους, που επιτρέπουν την ανάπτυξη ποώδους βλάστησης. Τα διάκενα μπορούν επίσης να εξασφαλιστούν και με την τοποθέτηση ειδικών συνθετικών ή μεταλλικών αποστατικών εξαρτημάτων. Το ποσοστό των διακένων κυμαίνεται από 5 έως 5% και συμπληρώνεται με λεπτόκοκκα αδρανή. Το πάχος των κυβόλιθων κυμαίνεται από 80 mm για επιφάνειες με κίνηση οχημάτων έως 60 mm για εφαρμογή του σε πεζόδρομους. Στην περίπτωση ανάπτυξης ποώδους βλάστησης, το πρώτο έτος εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται συχνό πότισμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της πόας. Αυτοί οι τάπητες παρέχουν μια ανθεκτική επιφάνεια, επιδιορθώνονται εύκολα, χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, αντέχουν υψηλά φορτία κυκλοφορίας, μπορούν να τοποθετηθούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, εύκολα και γρήγορα, με απλά μηχανικά ή χειροκίνητα μέσα και προσδίδουν στην επιφάνεια ιδιαίτερη αισθητική αξία. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα διαπερατά δάπεδα με κυβόλιθους δεν πρέπει να συγχέονται με τα κοινά δάπεδα με κυβόλιθους σκυροδέματος με φυτική γη στα διάκενα. Τα τελευταία παρέχουν μειωμένη δυνατότητα αποστράγγισης, καθώς δεν κατασκευάζονται πάντα επάνω σε μία βάση με αποστραγγιστικά χαρακτηριστικά, όπως τα υδατοδιαπερατά δάπεδα. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως σε περιοχές στις οποίες κινούνται άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, ποδήλατα κτλ., δεν ενδείκνυται η χρήση κυβόλιθων με μεγάλο ποσοστό διακένων. Γι αυτό χρησιμοποιούνται κυβόλιθοι με μικρότερο ποσοστό διακένων, που παρέχουν μια πιο συμπαγή και ασφαλή επιφάνεια. Τυπολογία υποκείμενων στρώσεων Κάτω από την υπερκείμενη τελική επιφάνεια, η οποία μπορεί να είναι μια από τις τρεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω, ακολουθούν οι άλλες στρώσεις: Κάτω από την επιφανειακή στρώση κατασκευάζεται μια ζώνη πάχους 0-50 mm από μικρού μεγέθους αδρανή, η οποία λειτουργεί ως στρώση σταθεροποίησης της επιφανειακής στρώσης και είναι υδατοδιαπερατή. Κάτω από τη ζώνη σταθεροποίησης βρίσκεται η βάση, τα κενά της οποίας λειτουργούν ως ζώνη αποθήκευσης και γρήγορης απορροής του νερού. Έχει πάχος mm και κατασκευάζεται από θραυστά αδρανή μεγέθους,5-0,0 mm. Το πάχος της βάσης αυξάνεται στην περίπτωση που το υπέδαφος είναι αργιλώδες. Κάτω από τη βάση βρίσκεται η υπόβαση, που κατασκευάζεται πάλι από θραυστά αδρανή μεγαλύτερου μεγέθους (0-70 mm) και επίσης χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νερού στα κενά της. Το πάχος της υπόβασης εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, που απαιτείται να παροχετευτεί αλλά και από τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η υπόβαση μπορεί να μην τοποθετηθεί στην περίπτωση που ο τάπητας προορίζεται για πεζόδρομους ή αστικές 0 ΤΕΥΧΟΣ 0/00

5 ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ Λεπτόκοκκα αδρανή σε διάκενα.. Κυβόλιθοι σκυροδέματος, πάχους 80 mm.. Περιμετρικοί κυβόλιθοι προστασίας του γειτονικού εδάφους.. Στρώση σταθεροποίησης (πάχους 0-50 mm). 5. Βάση από θραυστά υλικά (00 mm). 6. Υπόβαση από θραυστά υλικά (50 mm). 7. Αδιαπέρατη στρώση στον πυθμένα και περιμετρικά του τάπητα. 8. Διάτρητοι αποστραγγιστήριοι σωλήνες σε κατάλληλες αποστάσεις και με κατάλληλη κλίση για τη συλλογή του νερού. 9. Σωλήνες με κατάλληλη κλίση, που οδηγούν στο δίκτυο ομβρίων. 0. Υπέδαφος με κλίση.. Λεπτόκοκκα αδρανή σε διάκενα.. Κυβόλιθοι σκυροδέματος, πάχους 80 mm.. Περιμετρικοί κυβόλιθοι προστασίας του γειτονικού εδάφους.. Στρώση σταθεροποίησης (πάχους 0-50 mm). 5. Βάση από θραυστά υλικά (00 mm). 6. Υπόβαση από θραυστά υλικά (50 mm). 7. Γεωσυνθετική μεμβράνη στον πυθμένα και περιμετρικά του δαπέδου (προαιρετικά). 8. Υπέδαφος με μηδενική κλίση. Σημ.: Επίσης υπάρχουν υδατοδιαπερατά δάπεδα με μερική απορροή νερού στο υπέδαφος οδούς με χαμηλή κυκλοφορία. Σ' αυτήν την περίπτωση, μπορεί να αυξηθεί το πάχος της βάσης, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αποστράγγιση και αντοχή. Σωλήνες αποστράγγισης Στην περίπτωση που το έδαφος παρουσιάζει μικρό ποσοστό διήθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης, που συνδέονται με το δίκτυο ομβρίων της περιοχής. Συνήθως χρησιμοποιούνται όταν ο τάπητας τοποθετείται σε αργιλικά εδάφη. Γεωσυνθετικές μεμβράνες Για να εμποδιστεί η διείσδυση πολύ λεπτών σωματιδίων (ιλύος) στις στρώσεις αποστράγγισης από το έδαφος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γεωσυνθετικές πλαστικές μεμβράνες. Υπέδαφος Αυτή η εδαφική στρώση δεν είναι συμπυκνωμένη. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους καθορίζουν και την κατασκευαστική διαμόρφωση του τάπητα αλλά και το ποσό του νερού, που θα διοχετευτεί στον περιβάλλοντα χώρο. Στην περίπτωση των αργιλικών εδαφών με μεγάλο ποσοστό συρρίκνωσης λόγω ξήρανσης ή στην περίπτωση που το βραχώδες υπόστρωμα ή ο υδροφόρος ορίζοντας είναι χαμηλά πρέπει να χρησιμοποιείται και μια αδιαπέρατη στρώση μεμβράνης ανάμεσα στην υπόβαση και στο υπέδαφος. Συντήρηση & καθαρισμός Η πιο σημαντική εργασία συντήρησης είναι ο καθαρισμός του τάπητα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΔΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ Χρώμα - αισθητική Κατασκευαστική ευκολία Ανθεκτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες Καθαρισμός επιφάνειας Μαύρο ή σκούρες φαιές αποχρώσεις. από φερτά υλικά μικρού μεγέθους, που προέρχονται από τον αέρα, το νερό ή τα οχήματα και μπορούν να μειώσουν το πορώδες της ασφάλτου και συνακόλουθα την υδατοαπορροφητικότητά της. Μολονότι η υδαταπορροφητικότητα του τάπητα με το χρόνο μειώνεται σταδιακά, Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή στο εργοτάξιο είναι κρίσιμη για τη διάρκεια ζωής. Η κυκλοφορία αποκαθίσταται ώρες μετά την εφαρμογή. Απαιτείται λιγότερη ποσότητα αντιπαγωτικών μέσων. Μπορεί να γίνει χρήση χημικών αντιπαγωτικών μέσων. Το χιόνι λιώνει και αμέσως απομακρύνεται στην υπόβαση. Το πάγωμα μπορεί να προκαλέσει φθορές στη μάζα της ασφάλτου. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με σκούπες, με χρήση ατμού ή με υγρό καθάρισμα. Καθίσταται δύσκολος ο καθαρισμός ταπήτων, των οποίων το πορώδες έχει μειωθεί σημαντικά και σε μεγάλο βάθος. Ανοιχτό γκρι και περιορισμένη ποικιλία χρωμάτων. Απαιτεί την κατασκευή καλουπιών. Κρίσιμος είναι ο λόγος νερού / τσιμέντου για τη διάρκεια ζωής. Η κυκλοφορία αποκαθίσταται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν συνιστώνται χημικά αντιπαγωτικά μέσα και απαγορεύεται η χρήση άμμου. Αποχιονισμός με απλά μέσα. Το χιόνι λιώνει και αμέσως απομακρύνεται στην υπόβαση. Το πάγωμα μπορεί να προκαλέσει φθορές στη μάζα του σκυροδέματος. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με σκούπες, με χρήση ατμού ή με υγρό καθάρισμα. Καθίσταται δύσκολος ο καθαρισμός ταπήτων, των οποίων το πορώδες έχει μειωθεί σημαντικά και σε μεγάλο βάθος. εντούτοις διατηρεί την ιδιότητά του αυτή καθ όλη τη διάρκεια ζωής του. Συνιστάται ο καθαρισμός της επιφάνειας με σκούπες από έως φορές το χρόνο, ενώ σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες το πορώδες έχει μειωθεί σημαντικά μπορούν να κατασκευαστούν τρύπες διαμέτρου Οι κλίσεις, που τοποθετούνται οι υδατοδιαπερατοί τάπητες, θα πρέπει να είναι γενικά μικρές, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το είδος του υπεδάφους κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος. Διάφορα χρώματα με ενσωμάτωση πιγμέντων και διάφορα σχέδια. Πολύ καλή ποιότητα λόγω της προκατασκευής. Δεν απαιτείται η χρήση καλουπιών. Μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Απαιτείται γενικά λιγότερη ποσότητα αντιπαγωτικών μέσων. Απαγορεύεται η χρήση άμμου. Αποχιονισμός με απλά μέσα. Το χιόνι λιώνει και αμέσως απομακρύνεται στην υπόβαση. Η ύπαρξη πάγου δεν προκαλεί φθορές στην τελική επιφάνεια. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με σκούπες, με χρήση ατμού. Τα αδρανή στα διάκενα μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα και να αντικατασταθούν εφόσον μειώνουν την περατότητα της επιφάνειας. cm σε σταθερές αποστάσεις για την αποστράγγιση του ύδατος στη ζώνη των αδρανών. Επίσης συνιστάται η κατασκευή ζωνών πρασίνου περιμετρικά των δαπέδων αυτού του τύπου, προκειμένου ο τάπητας να προστατευθεί από τη μεταφορά φερτών υλικών. Λόγω της καλής και μεγάλου βάθους υπόβασης, τα πορώδη δάπεδα εμφανίζουν πολύ λιγότερες ρωγμές, οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν με τα συνήθη μέσα, εκτός εάν οι ρωγμές υπερβαίνουν το 0% της 05

6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ "ΚΤΙΡΙΟ" Εξωτερικά δάπεδα από στοιχεία σκυροδέματος. Τεύχος 5, σελ. 59. Εξωτερικά δάπεδα με κυβόλιθους. Τεύχος 7, σελ. 57. Εξωτερικά δάπεδα με τούβλα. Τεύχος 5/008, σελ. 65. Στη διεθνή αγορά κυκλοφορούν επίσης προκατασκευασμένες πλάκες από φυσικά βότσαλα ή προκατασκευασμένα καλούπια από ανακυκλωμένο υλικό, κατάλληλα για πλήρωση με χαλίκι, χόρτο, φλοιούς δέντρων κτλ., τα οποία είναι υδατοδιαπερατά. επιφάνειάς του. Αυτοί οι τάπητες θα πρέπει να επιθεωρούνται ετήσια και πάντα μετά από μία εξαιρετικά υψηλή βροχόπτωση. Οι συστολοδιαστολικές δράσεις και το πάγωμα, ιδιαίτερα στα βόρεια κλίματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά αυτού του είδους τα δάπεδα, τα οποία παρουσιάζουν διάρκεια ζωής 0 ετών, ακόμη και σε ψυχρά κλίματα, λόγω του γεγονότος ότι η γρήγορη αποστράγγιση αποτρέπει τη δημιουργία πάγου. Για την αντιμετώπιση του χιονιού και του πάγου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ρίψη άμμου ή χημικών αντιπαγωτικών μέσων. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν η ρίψη αλατιού ή τα συνήθη εκχιονιστικά μέσα με προσοχή και εφόσον το χιόνι που σωρεύεται απομακρύνεται από τον πορώδη τάπητα. Επισημαίνεται ότι σε τέτοιου είδους τάπητες είναι πολύ μικρότερη η απαίτηση για τη ρίψη αλατιού ή άλλων αντιπαγωτικών μέσων. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ Porous asphalt pavement, National Pollutant Discharge Eliminatiοn System, Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας Η.Π.Α. Pervious concrete pavement, National Pollutant Discharge Eliminatiοn System, Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας Η.Π.Α. Permeable interlocking concrete pavement, A comparison guide to porous asphalt and pervious concrete, National Pollutant Discharge Eliminatiοn System, Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας Η.Π.Α. Storm water technology fact sheet, porous pavement, Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας Η.Π.Α., Σεπτέμβριος 999. Chris Hodson, Colin Robinson, The practical implications of infiltratible (ecological) block paving, Jipea World Congress 000. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 00 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 06 ΤΕΥΧΟΣ 0/00

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση στα κτίρια

Στεγανοποίηση στα κτίρια Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού δράσης της υγρασίας σε συνδυασμό με τη δυσκολία της πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης, καθιστά αναγκαία τη λήψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 2.1 ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΑ...11 2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ...14 2.3 ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΑ...15 2.4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΨΝ...18 2.4.1.1 Μη υφασμένα....19 2.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ A.T.E.I. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Οι υπόγειες κατασκευές αποτελούν τα σημεία εκείνα, τα οποία επηρεάζονται στο μέγιστο από την επίδραση του νερού και της υγρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Τα βασικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, ομοιομορφία, αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397 Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Η προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών από την υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου, καθώς τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α

ΕΡΓΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΟΦΟΣΚΕΠΕΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα