Οδηγός Χρήστη για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του τεχνικού Δελτίου Πράξης. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Χρήστη για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του τεχνικού Δελτίου Πράξης. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος"

Transcript

1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οδηγός Χρήστη για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του τεχνικού Δελτίου Πράξης Έκδοση 1.1 Ιούνιος 2017 [Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος και έχει θέμα την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης]

2 Περιεχόμενα 1. Απόκτηση κωδικού φορέα Χρήσιμες παρατηρήσεις για τους κωδικούς φορέων Απόκτηση λογαριασμού χρήστη/κωδικών πρόσβασης Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Ηλεκτρονική Υποβολή Χρήση της εφαρμογής ΟΠΣ του ΕΤΠΑ Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου Πράξης A. Ταυτότητα Πράξης Β. Αναλυτική περιγραφή Γ. Στοιχεία Δικαιούχων Δ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο E. Δείκτες Επισυναπτόμενα αρχεία της πρότασης Αναζήτηση Πρότασης Εκτύπωση της πρότασης Έλεγχος εγκυρότητας πεδίων Υποβολή Γενικές Παρατηρήσεις Επισυναπτόμενα-υποστηρικτικά έγγραφα Σελίδα 2 of 39

3 1. Απόκτηση κωδικού φορέα Κάθε δυνητικός δικαιούχος (Κύριος Δικαιούχος/Δικαιούχος/) θα πρέπει να αποκτήσει έναν «κωδικό φορέα». Αν ο κωδικός φορέα δεν βρίσκεται ήδη στο σύστημα ή στη συνημμένη λίστα των φορέων/δικαιούχων, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία, ώστε να αποκτηθεί ένας κωδικός. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί η συνημμένη φόρμα και να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η ίδια φόρμα θα πρέπει να υποβληθεί και στη περίπτωση μεταβολής των στοιχείων. Εικόνα 1 Σε περίπτωση μη λήψης απάντησης σε υποβληθείσα αίτηση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συστήνεται η αποστολή υπενθύμισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση

4 1.1 Χρήσιμες παρατηρήσεις για τους κωδικούς φορέων Οι δυνητικοί δικαιούχοι (Κύριος Δικαιούχος/Δικαιούχοι), μπορούν να ελέγξουν απευθείας οποιαδήποτε στιγμή στο ΟΠΣ αν έχουν λάβει ή όχι το σχετικό «κωδικό φορέα» (επιβεβαιώνοντας έτσι εάν η διαδικασία απόκτησης κωδικού φορέα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία). Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα παρακάτω: 1. Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη παρακάτω διεύθυνση: σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση είναι προσβάσιμη στον καθένα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη κωδικού σύνδεσης. 2. Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος βρίσκει το πεδίο με το μεγεθυντικό φακό και πατά πάνω του με το ποντίκι, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα (εικ.2): Εικόνα 2 3. Ακολούθως εισάγονται κάποιες λέξεις-κλειδιά (στα ελληνικά ή αγγλικά) στο κενό κελί αναζήτησης, οι οποίες σχετίζονται με τον προς αναζήτηση φορέα. Όταν γίνει κλικ με το ποντίκι πάνω στο μεγεθυντικό φακό, τότε προκύπτει μια εικόνα που μοιάζει με την ακόλουθη (εικ.3): Εικόνα 3 Ένας άλλος τρόπος να ελέγξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι (Κύριος Δικαιούχος/Δικαιούχοι) αν είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣ και έχουν λάβει κωδικό, είναι να επισκεφθούν τη παρακάτω διεύθυνση: και να πατήσουν στο αρχείο : Φορείς (15/5/2017), όπου υπάρχει ένα αρχείο excel με όλους τους εγγεγραμμένους φορείς. Η λίστα αυτού του αρχείου επικαιροποιείται περιοδικά. Σελίδα 4 of 39

5 Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για λήψη κωδικού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης. Η τροποποίηση στοιχείων (π.χ. διεύθυνση, όνομα νόμιμου εκπροσώπου κ.λ.π.) είναι μια διαρκής διαδικασία και θα συνεχιστεί αργότερα για τα εγκεκριμένα έργα μέσω του αρμόδιου χειριστή της Κοινής Γραμματείας. Σελίδα 5 of 39

6 2. Απόκτηση λογαριασμού χρήστη/κωδικών πρόσβασης Η πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Έργων ΕΣΠΑ (ΟΠΣ) επιτρέπεται στα στελέχη του Κύριου Δικαιούχου που διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό σύνδεσης χρήστη με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και δικαιώματα ανάλογα με την περίπτωση. Συστήνεται θερμά στους Κύριους Δικαιούχους να υποβάλλουν 1 δύο ξεχωριστές αιτήσεις σύνδεσης χρηστών για ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Με τη μία θα ζητούνται δικαιώματα για: «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ)» και με τη δεύτερη θα ζητούνται δικαιώματα για: «Υποβολή αναφορών προόδου ή Καταχώρηση" ώστε να διασφαλιστεί το επίπεδο της ασφάλειας των υποβαλλομένων προτάσεων. Ειδικότερα, ο Κύριος Δικαιούχος, για το κωδικό φορέα του και μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του (ο οποίος υπογράφει τα αιτήματα), ορίζει τους χρήστες του σε δύο επίπεδα όπως παρακάτω: Χαμηλό επίπεδο (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ). Οι εν λόγω χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τις προτάσεις χωρίς να έχουν δικαιώματα υποβολής Υψηλό Επίπεδο (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ). Οι εν λόγω χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλα τις προτάσεις του φορέα, εποπτεύουν και λαμβάνουν την τελική απόφαση υποβολής αυτών. Για τα πανεπιστήμια ή φορείς μεγάλης κλίμακας συστήνεται η αίτηση για τη δημιουργία πολλών χρηστών Χαμηλού Επιπέδου (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) για κάθε διαφορετικό εσωτερικό Τμήμα/Διεύθυνση, ώστε να επεξεργάζονται διάφορες προτάσεις, η υποβολή όμως θα πραγματοποιείται μόνο από Υψηλού Επιπέδου χρήστη/χρήστες (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ). Βλέπε εικ 4. παρακάτω 1 Αφορά την αίτηση «Αίτηση για κωδικό σύνδεσης χρήστη» που αποτελεί παράρτημα του παρόντος οδηγού. Σελίδα 6 of 39

7 Εικονα Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω της διεύθυνσης Εικόνα 4 Στην οθόνη που εμφανίζεται ο χρήστης επιλέγει το πεδίο (Εικ.6): Σελίδα 7 of 39

8 Εικόνα 5 Στην οθόνη που εμφανίζεται (εικ.7), ο χρήστης επιλέγει ΕΥΔ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εικόνα 6 Σελίδα 8 of 39

9 Ο χρήστης συμπληρώνει τα κενά πεδία στην παραπάνω φόρμα. Μια εκτύπωση της φόρμας/αίτησης που φαίνεται στην εικόνα 7 πρέπει να υπογραφεί και σφραγιστεί. Στη συνέχεια, το σκαναρισμένο αρχείο πρέπει να αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο λογαριασμό Ο κωδικός φορέα επιλέγεται μέσω του συστήματος ή μπορεί εύκολα να ανακτηθεί από το συνημμένο αρχείο της λίστας των φορέων/δικαιούχων. Αν δε μπορεί να βρεθεί ο κωδικός αυτός, θα πρέπει να αποκτηθεί ένας νέος κωδικός φορέα/δικαιούχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 1. Απόκτηση κωδικού φορέα Για να αποκτηθεί συνθηματικό (password) πρέπει να συμπληρωθεί (εικ.8) η ακόλουθη αίτηση (Παράρτημα 2 του παρόντος) που υπάρχει σε έγγραφο Word. (ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 8) Figure 7 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής σημεία: Αν το προτεινόμενο όνομα χρήστη (που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5-8 ψηφίων) χρησιμοποιείται ήδη, μπορεί να τροποποιηθεί μερικώς. Οι κωδικοί σύνδεσης είναι αυστηρά προσωπικοί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της σωστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (mail) στο έγγραφο «Αίτηση για λήψη κωδικού σύνδεσης χρήστη» Στο ίδιο έγγραφο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να συμπληρωθεί ορθά (δηλαδή, στο κάτω αριστερά τμήμα, να εισαχθούν τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, η υπογραφή και η σφραγίδα του Κύριου Δικαιούχου και στο κάτω δεξιά τμήμα να εισαχθεί το προτεινόμενο όνομα χρήστη και υπογραφή). Σε περίπτωση που οι χρήστες ξεχάσουν το συνθηματικό τους (password), μπορούν να το ανακτήσουν από τη παρακάτω διεύθυνση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για λήψη κωδικού χρήστη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της εκάστοτε πρόσκλησης, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες επιτυχώς Σελίδα 9 of 39

10 Τα απαιτούμενα αρχεία (word και σκαναρισμένα pdf) πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο υποβληθέν αίτημα εντός 10 ημερολογιακών ημερών, συστήνεται η αποστολή υπενθύμισης. Σελίδα 10 of 39

11 3. Ηλεκτρονική Υποβολή 3.1 Χρήση της εφαρμογής ΟΠΣ του ΕΤΠΑ Για την ηλεκτρονική υποβολή συνιστάται η χρήση του φυλλομετρητή Google Chrome. H γλώσσα εργασίας είναι τα ελληνικά, που αποτελούν και την επίσημη γλώσσα του Προγράμματος. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από τη διεύθυνση Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εισόδου στην παραπάνω διεύθυνση, συνιστάται στους χρήστες να ελέγξουν τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησής τους ή τους περιορισμούς που θέτουν τα προγράμματα ασφαλείας. Στην εμφανιζόμενη οθόνη ο χρήστης επιλέγει την ελληνική σημαία Εικόνα 8 Μετά την επιλογή της ελληνικής σημαίας ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς (αναγνωριστικό και συνθηματικό) και κάνει κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» (εικ.11). Εάν ο χρήστης δεν έχει αποκτήσει ήδη προσωπικούς κωδικούς, θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες για την απόκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης, οι οποίες περιέχονται στο Κεφάλαιο 2. Απόκτηση λογαριασμού χρήστη/κωδικών πρόσβασης Σελίδα 11 of 39

12 Εικόνα 9 Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο χρήστης επιλέγει «Διαχείριση Δελτίων Εδαφικής Συνεργασίας/Project Monitoring System, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικ.11) Εικόνα 10 Σελίδα 12 of 39

13 3.2 Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου Πράξης Μετά την επιλογή «Διαχείριση Δελτίων Εδαφικής Συνεργασίας/Project Monitoring System, η οθόνη που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη (εικ.12) Εικόνα 11 Και ο χρήστης επιλέγει Δημιουργία- Τεχνικού Δελτίου Πράξης (εικ. 13). Εικόνα 12 Ο χρήστης επιλέγει την εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση. Στα ακόλουθα η επίδειξη θα γίνει με την 1 η Πρόσκληση με κωδικό 1560 και πλήρη τίτλο «Πρώτη (1 η ) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Eλλάδα-Κύπρος ». Ο χρήστης επιλέγει αυτή την πρόσκληση (εικ.14) Σελίδα 13 of 39

14 Εικόνα 13 και εισάγει τον τίτλο του προτεινόμενου έργου (Εικ. 15) Εικόνα 15 Ο τίτλος του έργου μπορεί να υποστεί επεξεργασία και να αλλάξει και σε επόμενα στάδια, μέχρι την τελική υποβολή της πρότασης Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί OK, ανοίγει η ακόλουθη οθόνη του φυλλομετρητή (εικ.16) Σελίδα 14 of 39

15 Εικόνα 16 Η πρόταση, αφού σωθεί για πρώτη φορά (εικ.17), λαμβάνει ένα κωδικό ΟΠΣ (εικ.18) Εικόνα 17 Εικόνα 18 Ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύει τακτικά την εργασία του, ώστε να αποφύγει την απώλεια δεδομένων και να λαμβάνει έγκαιρα προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις λαθών. Συστήνεται επίσης ο χρήστης να περιμένει μέχρι το τέλος της αίτησής του για την επικυρώσει. Όσο περισσότερα είναι τα κενά πεδία στην αναλυτική περιγραφή, τόσο περισσότερα θα είναι τα ευρήματα κατά τη διαδικασία της επικύρωσης και τόσο περισσότερο θα δυσκολευτεί ο χρήστης να τα διορθώσει και να υποβάλλει τελικά την αίτησή του. Σελίδα 15 of 39

16 3.3 A. Ταυτότητα Πράξης Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα Α. Ταυτότητα Πράξης και συμπληρώνει τα πεδία. Στο σημείο αυτό, ο χρήστης μπορεί να εισάγει μια λογική τιμή για την ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου Εικόνα 18 Στο τμήμα «Κωδικοί Προγράμματος» και στο πεδίο «Άξονες του Προγράμματος» επιλέγεται ο άξονας στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η πρόταση και επιλέγεται το ποσοστό 100% στο σχετικό κελί, όπως φαίνεται στην εικόνα 22. Ας υποτεθεί ότι η πρόταση του παραδείγματος υποβάλλεται στο δεύτερο άξονα προτεραιότητας. Σελίδα 16 of 39

17 Εικόνα 14 Γενική παρατήρηση: Η επιλογή του ποσοστού 100% στα κενά κελιά της δεξιάς στήλης είναι συστημική απαίτηση (πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά το ποσοστό 100% σε κάθε διαφορετική παράμετρο) Εικόνα 23 Εν συνεχεία ο χρήστης πρέπει να διαγράψει εκείνες τις καταχωρήσεις του Τομέα Παρέμβασης που δε σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο επιλέγοντας αρχικά το σχετικό Τομέα, και εν συνεχεία επιλέγοντας «Διαγραφή» και μετά «Αποθήκευση». Είναι δυνατόν να σβηστούν πολλαπλές καταγραφές ταυτόχρονα επιλέγοντας με το ποντίκι τις προς διαγραφή καταχωρήσεις) Στην εικόνα 23 φαίνεται μία πολλαπλή επιλογή Τομέων Παρέμβασης προς διαγραφή (ας υποτεθεί ότι το έργο του παραδείγματος υποβάλλεται για τον τομέα παρέμβασης «036: Πολυτροπικές μεταφορές») Ο χρήστης διατηρεί την αναγκαία καταχώρηση στο πεδίο «Τομέας Παρέμβασης» που είναι περισσότερο σχετικός με το περιεχόμενο της πρότασης και προσθέτει ποσοστό 100% στο αντίστοιχο κελί, όπως φαίνεται στην εικόνα 24 Εικόνα 15 Σελίδα 17 of 39

18 Με αντίστοιχο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «Προσθήκη» και «Διαγραφή», ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή «Επενδυτική προτεραιότητα» και «Ειδικό Στόχο» και προσθέτει 100% στο κατάλληλο κελί. Ομοίως πρέπει να συμπληρωθεί και ο «Εδαφικός Τύπος» και να προστεθεί το 100% στο σχετικό κελί. Συνιστάται θερμά οι χρήστες να μελετήσουν τη λογική παρέμβασης προγράμματος που επισυνάπτεται ως Παράρτημα. του Ο χρήστης πρέπει επίσης να συμπληρώσει κείμενο στο πεδίο «Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης». Ο φυλλομετρητής Chrome επιτρέπει να μεταβληθεί το μέγεθος του πεδίου ώστε να φαίνεται το πλήρες κείμενο. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων είναι Μια τελική μορφή του τμήματος Α του Τεχνικού Δελτίου Πράξης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα 25: Εικ 16 Σελίδα 18 of 39

19 Σελίδα 19 of 39

20 3.4 Β. Αναλυτική περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το Τμήμα Β. «Αναλυτική Περιγραφή» και συμπληρώνει τα πεδία. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) χρησιμοποιώντας το κουμπί «Προσθήκη» (εικ.26) Εικόνα 26 Σύμφωνα με το Προγραμματικό έγγραφο και τον Οδηγό του Προγράμματος, τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) 1 και 2 έχουν προκαθορισμένους τίτλους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ΠΕ Περιγραφή 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου 2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ένα ενδεικτικό παράδειγμα εισαγωγής πακέτων εργασίας απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα 27 Figure 27 Στο Πεδίο «Γεωγραφική Θέση» ο χρήστης πρέπει να προσθέσει, πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εκτελούνται δράσεις του έργου (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας) και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση έργου (Εικ.28). Σελίδα 20 of 39

21 Εικόνα 28 Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον κωδικό από ένα αναδιπλούμενο μενού, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τον κωδικό της τελευταίας δεξιάς στήλης στο κελί αναζήτησης κωδικού και να επιλέξει τη γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος (εικόνες 29 και 30) Εικόνα 29 Σελίδα 21 of 39

22 Εικόνα 30 Το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου μπορεί να επικαιροποιηθεί και στο επόμενο τμήμα της αίτησης (τμήμα Γ.Στοιχεία Δικαιούχων) 3.5 Γ. Στοιχεία Δικαιούχων Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο Τμήμα Γ. Στοιχεία δικαιούχων και να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία (για τους δικαιούχους που θα συμμετάσχουν στην πρόταση). Είναι δυνατόν να προστίθενται εγγραφές πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» (εικ.31) Εικόνα 17 Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (εικ.32) Σελίδα 22 of 39

23 Εικόνα 32 Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται για κάθε δικαιούχο. Ο κωδικός ΙΒΑΝ του Κύριου Δικαιούχου δεν πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά σε αυτό το στάδιο. Στο μέσον της φόρμας, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον προϋπολογισμό κάθε δικαιούχου, πατώντας στο κουμπί «Προσθήκη». Η συμπλήρωση των στοιχείων για κάθε εταίρο ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Αποδοχή και Κλείσιμο» Η εικόνα 33 που ακολουθεί αποτελεί μια ενδεικτική εγγραφή για έναν Κύριο Δικαιούχο Σελίδα 23 of 39

24 Εικόνα 33 Με τον ίδιο τρόπο, ο χρήστης εισάγει τους υπόλοιπους δικαιούχους, χρησιμοποιώντας το αναδιπλούμενο μενού στο πεδίο «Ρόλος» και επιλέγοντας τον κατάλληλο κάθε φορά (εικ.34) Figure 18 Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας και πάλι το αναδιπλούμενο μενού του πεδίου «Κωδικός φορέα», ο χρήστης επιλέγει το όνομα του δικαιούχου φορέα. Σελίδα 24 of 39

25 Εικόνα 35 Συνιστάται στους χρήστες να χρησιμοποιούν το πεδίο «Αναζήτηση» ώστε να βρίσκουν τον εταίρο που αναζητούν. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να έχουν αποκτήσει ήδη το δικό τους κωδικό φορέα. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο κεφάλαιο Απόκτηση κωδικού φορέα Η παρακάτω εικόνα (Εικ.36) δείχνει μια ενδεικτική εγγραφή ενός δικαιούχου Figure 35 Πατώντας το κουμπί (εικ. 36), εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες, Σελίδα 25 of 39

26 Εικόνα 36 Όπως αυτές που εμφανίζονται στην εικόνα 37 που αντλούνται τόσο από το Τμήμα Γ και τον πυρήνα του ΟΠΣ μέσω «εφαρμογής για τους κωδικούς φορέων» 3.6 Δ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο Εικόνα 37 Ο χρήστης επιλέγει το Τμήμα Δ. Χρηματοδοτικό Σχέδιο και συμπληρώνει τα πεδία. Ιδιαιτέρως ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την κατανομή κατ έτος. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «Προσθήκη» για τα έτη παρουσιάζεται στην εικόνα 38 μια ενδεικτική συμπλήρωση των σχετικών πεδίων Σελίδα 26 of 39

27 Εικόνα 19 Όλα τα οικονομικά δεδομένα και οι υπολογισμοί θα είναι εμφανείς κατά την εκτύπωση της πρότασης. 3.7 E. Δείκτες Ο χρήστης επιλέγει το Τμήμα Ε. Δείκτες και συμπληρώνει τα σχετικά πεδία, χρησιμοποιώντας κάθε φορά το κουμπί «Προσθήκη», όταν θέλει να προσθέσει ένα δείκτη. Ακόμα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα κατάλληλο δείκτη εκροών και ένα δείκτη αποτελέσματος. (εικ.39). Εικόνα 39 Σελίδα 27 of 39

28 Η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται όταν συμπληρωθούν (παραδειγματικά και πάλι) τα πεδία των δεικτών (εικ.40) Εικόνα Επισυναπτόμενα αρχεία της πρότασης Όταν ο χρήστης επιθυμεί να μεταφορτώσει αρχεία, το κάνει από την ακόλουθη οθόνη. Εικόνα 41 Πατώντας το κουμπί «Συνημμένα», εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (εικ.42): Σελίδα 28 of 39

29 Εικόνα 42 Ο χρήστης τότε επιλέγει «Επισύναψη νέου αρχείου» (εικ.42) και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (εικ.43) Figure 21 Ο χρήστης πατώντας στο κουμπί «Ανέβασμα αρχείου» ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει από το σκληρό του δίσκο το επιθυμητό αρχείο. Ακολούθως, πατώντας την επιλογή «Επιλέξτε κατηγορία εγγράφου», εμφανίζεται ένα αναδιπλούμενο μενού από το οποίο ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη κατηγορία εγγράφου που τον αφορά. Είναι δυνατόν κάθε κατηγορία να περιέχει περισσότερα από ένα αρχείο (αυτό δε φαίνεται στο παράδειγμά μας) (εικ 44): Σελίδα 29 of 39

30 Εικόνα 44 Ενδεικτικά, η επόμενη εικόνα εμφανίζει τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες εγγράφων (δεν έχουμε τέτοιο παράδειγμα) Figure 22 Figure 23 Μετά την επιλογή κάθε εγγράφου και τη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση» για να ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του αρχείου. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε αρχείο. (Δεν έχω screenshots γιατί δεν κρατάει τα αρχεία που ανεβάζω) Επιλέγοντας το κουμπί «Επισύναψη» είναι δυνατόν να μεταβληθεί εκ των υστέρων οποιοδήποτε επισυναφθέν αρχείο (εικ.47) Σελίδα 30 of 39

31 Figure 24 Σελίδα 31 of 39

32 3.9 Αναζήτηση Πρότασης Μόλις δημιουργηθεί και αποθηκευθεί η πρόταση, μπορεί να βρεθεί από την οθόνη Αναζήτηση-Τεχνικού Δελτίου Πράξης. (εικ.48) Εικόνα 48 Εν συνεχεία, ο χρήστης επιλέγει την πρόταση για επισκόπηση ή διενέργεια μεταβολών κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην πρόταση και επιλέγοντας «Επεξεργασία Δελτίου" (εικ.49) Εικόνα 49 Έτσι, ο χρήστης οδηγείται στη γνωστή οθόνη της υποβολής πρότασης (εικ.50). Σελίδα 32 of 39

33 Εικόνα 50 Σελίδα 33 of 39

34 3.10 Εκτύπωση της πρότασης Όλα τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης εμφανίζονται κατά την εκτύπωση. Ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές εκδοχές εκτύπωσης. Εικόνα 25 Μπορεί να χρειάζεται η απενεργοποίηση της ανάδυσης παραθύρων που είναι προεπιλεγμένη για λόγους ασφαλείας στον Google Chrome. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εκτύπωση της πρότασης, εμφανίζεται ένα τμήμα που ονομάζεται Επιβεβαίωση Κύριου Δικαιούχου» ( Lead beneficiary confirmation ). Ο κύριος δικαιούχος δ ε ν υποχρεούται να υπογράψει και να σφραγίσει αυτό το πεδίο. Αντιθέτως, το ίδιο πεδίο υπάρχει στο Τμήμα Β. Αναλυτική Περιγραφή- σε ε κ ε ί ν ο το πεδίο θα πρέπει να υπογράψει και να σφραγίσει ο κύριος δικαιούχος. Η «Λεπτομερής Περιγραφή» είναι τμήμα των απαραίτητων εγγράφων και πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε Πρόσκλησης. Στο κεφάλαιο 5 Επισυναπτόμενα-υποστηρικτικά έγγραφα, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν την έντυπη εκδοχή μιας παραδειγματικής πρότασης σε αρχείο pdf. Σελίδα 34 of 39

35 3.11 Έλεγχος εγκυρότητας πεδίων Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί του ελέγχου εγκυρότητας πεδίων με σκοπό τον εντοπισμό λαθών στην πρότασή του(εικ.52). Figure 26 Σε περίπτωση μηνύματος λάθους, όπως αυτού που εμφανίζεται στην εικόνα 53, ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της υποβολής. Figure 27 Όταν ο χρήστης προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διορθώσεις που υπάρχουν στο μήνυμα λάθους, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη (Δεν έχω τέτοια εικόνα γιατί η πρόσκληση είναι κλειστή) (Fig.54) Σελίδα 35 of 39

36 Figure 54 Σελίδα 36 of 39

37 3.12 Υποβολή Εκτός της περίπτωσης που υπάρχει κάποια παρατήρηση κατά την επιβεβαίωση της υποβολής, ο χρήστης με προσοχή ελέγχει και συμφωνεί για την εκτύπωση της πρότασης που υποβάλλει και προχωρά στην υποβολή της πατώντας στο κουμπί «Υποβολή» (εικ.55). Εικόνα 28 Συστήνεται θερμά στους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εγκαίρως και όχι την «ύστατη στιγμή», για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος. Επιπλέον, και σύμφωνα με το εφ άπαξ κριτήριο Α.1.1 των «Κριτηρίων Επιλογής Έργων» η έγκαιρη υποβολή της πρότασης στο σύστημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγησή της. Σελίδα 37 of 39

38 4. Γενικές Παρατηρήσεις Tο παρόν εγχειρίδιο είναι «δυναμικό» και σε αυτό θα καταγράφονται όλες οι μελλοντικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις. Κατά συνέπεια, μπορεί να αναθεωρείται σε νέες εκδόσεις από τη Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Κύπρος και θα υπάρχει πάντα στην ίδια διεύθυνση στον ιστότοπο του Προγράμματος, παράλληλα με την Πρόσκληση την οποία αφορά. Η Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Κύπρος είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση και να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση για την υποβολή προτάσεων μέχρι 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρτάσεων. Σελίδα 38 of 39

39 5. Επισυναπτόμενα-υποστηρικτικά έγγραφα 1. Αίτηση για παροχή κωδικού φορέα από τον πυρήνα του ΟΠΣ 2. Αίτηση για παροχή κωδικού σύνδεσης χρήστη 3. Κατάλογος εγγεγραμμένων φορέων με κωδικό ΟΠΣ από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 4. Λογική παρέμβασης του Προγράμματος 5. Εκτύπωση απλοποιημένης πρότασης Σελίδα 39 of 39

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 3.0 Μάιος 2017 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή Βεβαίωσης Κερδών ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KAI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΔ, ΕΦ ΔΣ, ΕΦ ΣΧ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΔΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισύναψη αρχείων 2. Επιστροφή δελτίου 3. Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΤΔΠ ΕΤΠΑ. 4. Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης βάσει πρόσφατου δελτίου στο ΟΠΣ 5. Διαχείριση κωδικών χρηστών 1 1. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελωνισμών φαρμακευτικών προϊόντων, ημιέτοιμων προϊόντων, δραστικών ουσιών και εκδόχων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 1.2.0

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.3 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου Οδηγίες Σύνταξης Εκθέσεων Προόδου -1- 1 Εισαγωγή Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Κύριος Δικαιούχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ ΔΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός

3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3.1. Διαχείριση Δομής ΚΠΣ 3.1.1 Ορισμός ΚΠΣ Προκειμένου να ορίσουμε ένα ΚΠΣ ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Αρχικά από το μενού Προγραμματισμός επιλέγουμε Διαχείριση ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ

Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΡΟΩΝ... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Π. Έκδοση: 1.00 11/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Για την υποβολή αίτησης, αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία ώστε

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α. Κατά την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης Κατά την υποβολή τεχνικού δελτίου από Δικαιούχο αποστέλλεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή 1 από 14 04/03/2008 05:18 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΠΥΕΣ 1 Περιεχόμενα ` ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ... 12 Αλλαγή Email...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. Υπηρεσίες Φοιτητή... 3 1.1 Ακαδημαϊκή Δομή... 3 1.2 Καρτέλα Φοιτητή... 3 Σταθερή Διεύθυνση... 3 Επισκόπηση Διεύθυνσης... 3 Στοιχεία Ανεξάρτητα από Διεύθυνση... 4 1.3 Έλεγχος Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Τρόπος σύνδεσης μέσω site ΤΜΕΔΕ Στο εικονίδιο ΤΜΕΔΕ e-εγγυητικές πατώντας το κουμπί «άνοιγμα της εφαρμογής, μας ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων δαπανών δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος και να διαχειρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

AstraΖeneca. Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site

AstraΖeneca. Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site AstraΖeneca Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site Ταυτότητα Έκδοση κειμένου 1.0.0 Έκδοση λογισμικού 1.0.254006 Τελ. ενημέρωση Μάιος 2015 Copyright Copyright 2011 Entersoft A.E. Με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μόλις ο χρήστης επιλέξει την επιλογή αυτή μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προτάσεων:

Μόλις ο χρήστης επιλέξει την επιλογή αυτή μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προτάσεων: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙNTERREG III ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ηλεκτρονική Υποβολή της Πρότασης πραγματοποιείται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα