3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός"

Transcript

1 3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3.1. Διαχείριση Δομής ΚΠΣ Ορισμός ΚΠΣ Προκειμένου να ορίσουμε ένα ΚΠΣ ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Αρχικά από το μενού Προγραμματισμός επιλέγουμε Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση Δομής ΚΠΣ > Ορισμός ΚΠΣ. Μετά την επιλογή μας αυτή μεταφερόμαστε στην οθόνη ορισμού ΚΠΣ. Στην παραπάνω οθόνη καταχωρίζεται: ο κωδικός του ΚΠΣ, ο τίτλος του, ο τίτλος στα αγγλικά, η απόφαση της ΕΕ, η αρχή διαχείρισής του, ημερομηνίες απόφασης ΕΕ, έναρξης και λήξης έναρξης και λήξης Επιλέξιμων Δαπανών και τα έτη του ΚΠΣ. Τα συνολικά ποσά Κοινοτικής και Εθνικής Συμμετοχής ενημερώνονται αυτόματα από τον Χρηματοδοτικό Πίνακα του ΚΠΣ που είναι σε ισχύ. Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστούν οι Άξονες, οι Τομείς και Υποτομείς, καθώς και τα Διαρθρωτικά Ταμεία για το ΚΠΣ. Αρχικά θα ορίσουμε τους Άξονες του ΚΠΣ. Πατώντας το πλήκτρο Άξονες εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, όπου καταχωρίζονται οι άξονες του ΚΠΣ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε τους καταχωρημένους Άξονες του 3ου ΚΠΣ.

2 Πατώντας το πλήκτρο Επιστροφή μεταφερόμαστε στην αρχική οθόνη ορισμού του ΚΠΣ. Πατώντας το πλήκτρο Τομείς και Υποτομείς εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, όπου καταχωρίζονται οι Τομείς και Υποτομείς του ΚΠΣ, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΚΠΣ. Πατώντας το πλήκτρο Επιστροφή μεταφερόμαστε στην αρχική οθόνη ορισμού του ΚΠΣ. Πατώντας το πλήκτρο Διαρθρωτικά Ταμεία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, όπου καταχωρίζονται τα Διαρθρωτικά Ταμεία, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το ΚΠΣ. Πατώντας το πλήκτρο Επιστροφή μεταφερόμαστε στην αρχική οθόνη ορισμού του ΚΠΣ.

3 3.1.2 Διαχείριση ΧΠ ΚΠΣ Για να οριστεί ένας Χρηματοδοτικός Πίνακας ΚΠΣ θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο ορισμός του ΚΠΣ (αρμοδιότητα ΔΑ του ΚΠΣ) και τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των ΕΠ. Στα "Οικονομικά Στοιχεία" του Χρηματοδοτικού Πίνακα 1 του ΚΠΣ, γίνεται, ανά Άξονα ΚΠΣ και για κάθε ΕΠ που περιλαμβάνει, ανάλυση του ΧΠ ανά Διαρθρωτικό Ταμείο, ανά έτος και ανά Χρηματοδοτικό Μέσο. Σημειώνεται ότι αν το ΕΠ χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Διαρθρωτικά Ταμεία, τα χρηματοδοτικά μέσα και τα αναλογούντα ποσά ορίζονται για το κάθε Διαρθρωτικό Ταμείο χωριστά. Για να ορίσουμε ένα χρηματοδοτικό πίνακα στο ΟΠΣ ακολουθούμε την εξής διαδρομή από το μενού Προγραμματισμός: Προγραμματισμός >Διαχείριση ΚΠΣ>Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων ΚΠΣ> Διαχείριση Πίνακα 1/3. Στην οθόνη μας εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα. Όταν δημιουργείται για πρώτη φορά ένας πίνακας, επιλέγεται η κατάστασή του (Εργασίας, Προτεινόμενος, Εγκεκριμένος). Ο πίνακας παίρνει αυτόματα από το σύστημα τον Α/Α έκδοσης, για την ίδια κατάσταση ΧΠ. Στη συνέχεια καταχωρίζεται η περιγραφή του ΧΠ, η απόφαση της ΕΕ και οι ημερομηνίες υποβολής στην ΕΕ, απόφασης, έναρξης και λήξης της ισχύος του. Είναι δυνατό να υπάρχει ΧΠ σε κατάσταση "Εργασίας" και έκδοσης 3, αλλά και σε κατάσταση "Προτεινόμενος" και έκδοσης 3.

4 3.1.3 Οικονομικά στοιχεία ΧΠ ΚΠΣ Για να ορίσουμε τα Οικονομικά Στοιχεία ενός Χρηματοδοτικού Πίνακα επιλέγουμε το πλήκτρο Οικονομικά Στοιχεία. Πατώντας το εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των Οικονομικών Στοιχείων ανά άξονα προτεραιότητας, ΕΠ, ταμείο και έτος. Πατώντας το πλήκτρο που βρίσκεται πριν τον κωδικό του άξονα του ΚΠΣ ή τον κωδικό του ΕΠ, γίνεται αλλαγή των στοιχείων της οθόνης από άξονα σε άξονα και από επιχειρησιακό σε επιχειρησιακό αντίστοιχα. Καταχώριση στοιχείων είναι δυνατή από τον χρήστη μόνο στο κάτω μέρος της φόρμας (ανάλυση ΧΠ), πληκτρολογώντας τον κωδικό του χρηματοδοτικού μέσου (π.χ. 1 για ΕΤΠΑ) το ποσό σε ΕΥΡΩ και το ποσοστό. Τα πιο πάνω μέρη της φόρμας ενημερώνονται αυτόματα. Το ποσό που εμφανίζεται για κάθε Ταμείο στο πεδίο Σύνολο σχετιζόμενο με Ταμείο αθροίζει τα ποσά της Κοινοτικής Συμμετοχής, της Δημόσιας Δαπάνης, της Δημόσιας Κεντρικής και της Ιδιωτικής Συμμετοχής. Πατώντας το κουμπί Επιστροφή εκτελείται επιστροφή στην αρχική οθόνη καταχώρισης των στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο Δημιουργία ΧΠ2, δημιουργείται αυτόματα ο ΧΠ 2 του ΚΠΣ. Εναλλακτικά μπορούμε να εμφανίσουμε τον πίνακα ΧΠ2 ακολουθώντας τη διαδρομή Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων ΚΠΣ - Διαχείριση Πίνακα 2. Πατώντας Οικονομικά Στοιχεία εμφανίζεται η οθόνη με τα οικονομικά δεδομένα για το ΚΠΣ σε επίπεδο Κατηγορίας Συμμετοχής Χρηματοδότησης (κοινοτική, εθνική, ιδιωτική), χρηματοδοτικού μέσου και έτους.

5 Με επιλογή π.χ. κατηγορίας συμμετοχής χρηματοδότησης Κοινοτική και μετακίνηση με το πλήκτρο Προηγούμενης ή Επόμενης Εγγραφής, εμφανίζονται τα οικονομικά δεδομένα για κατηγορία "2 Εθνική" κ.λ.π.. Ομοίως, τοποθετώντας τον κέρσορα στο 2 ΕΚΤ αντί του 1 ΕΤΠΑ, αμέσως αλλάζει η Ανάλυση Ποσών κατά έτος και χρηματοδοτικό μέσο, ώστε τα νέα δεδομένα να αντιστοιχούν στο επιλεγμένο χρηματοδοτικό μέσο. Στον πίνακα αυτό δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή (είναι πίνακας που δημιουργήθηκε αυτόματα από τον ΧΠ 1 του ΚΠΣ) Έλεγχος και ισχύς ΧΠ ΚΠΣ Μετά την καταχώριση στις φόρμες που παίρνουν στοιχεία από χρηματοδοτικούς πίνακες, τα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν για την ορθότητά τους και να γίνει επικύρωσή τους. Ο χρήστης με δικαίωμα επικύρωσης εφόσον μετά τον ελέγχο των στοιχείων αποφασίσει ότι τα στοιχεία είναι ακριβή επιλέγει το κουμπί ΝΑΙ και στη συνέχεια αποθηκεύει το δελτίο από το εικονίδιο της δισκέττας το οποίο έχει πλέον ενεργοποιηθεί.

6 Πλέον το δελτίο μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο της διαχειριστικής του πορείας. Το πλαίσιο αυτό μας δείχνει εαν ο συγκεκριμένος πίνακας είναι σε ισχύ ή όχι. Για να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση του χρηματοδοτικού πίνακα σε πιο κάτω επίπεδα πρέπει να τεθεί σε ισχύ. Σε ισχύ µπορεί να είναι µόνο ένας ΧΠ, είτε εγκεκριµένος είτε προτεινόµενος. Ελεγµένοι µπορεί να είναι ΧΠ οποιασδήποτε κατάστασης (και εργασίας) και περισσότεροι του ενός Δημιουργία από αντιγραφή Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η τροποποίηση οποιονδήποτε στοιχείων σε χρηματοδοτικό πίνακα που έχει ελεγχθεί, ο χρήστης δημιουργεί αντίγραφο του πίνακα. Πατώντας Δημιουργία από Αντιγραφή, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία προτρέπει το χρήστη να επιλέξει την κατάσταση του πίνακα που θέλει να δημιουργήσει (Εργασίας, Προτεινόμενος ή Εγκεκριμένος) και ενεργοποιεί το πλήκτρο Εκτέλεση. Η αντιγραφή είναι επιτρεπτή από οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός από την περίπτωση αντιγραφής ΧΠ Εργασίας, από τον οποίο δε μπορεί να δημιουργηθεί απευθείας ΧΠ Εγκεκριμένος. Αμέσως δημιουργείται νέος πίνακας, ο οποίος έχει τα ίδια Οικονομικά Στοιχεία με τον αρχικό αλλά διαφέρει ως προς την κατάσταση, τον έλεγχο και την ισχύ. Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του πίνακα βγαίνει σχετικό "Μήνυμα Πληροφόρησης". Για να εμφανίσουμε τον πίνακα που δημιουργήσαμε από Αντιγραφή, μεταφερόμαστε σε Κατάσταση Αναζήτησης, όπου εισάγουμε τα επιθυμήτα κριτήρια, και επιλέγουμε Εκτέλεση Αναζήτησης.

7 3.2. Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εισαγωγή στην καταχώριση ΕΠ Απαραίτητη προυπόθεση για να οριστεί στο ΟΠΣ ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) είναι να έχει προηγουμένως οριστεί το ΚΠΣ. Το ΕΠ ορίζεται με στοιχεία που αντλούνται από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κείμενο του ΕΠ αλλά και από το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Όπως περιγράφεται παρακάτω, κατά τον ορισμό κάθε επιπέδου του ΕΠ, δηλώνονται σ' αυτό και τα απαραίτητα κωδικοποιημένα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους κατά την εισαγωγή στοιχείων Ένταξης / Τροποποίησης και Παρακολού-θησης Έργων και Υποέργων στο ΟΠΣ. Τέτοια στοιχεία είναι: Τα στοιχεία φορέων Οι Κατηγορίες Ενέργειας Οι Επιλέξιμες Δαπάνες Οι Δείκτες Οι Περιοχές Παρέμβασης Προκειμένου να οριστεί ένα ΕΠ ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία 1. Μετάβαση στην οθόνη Διαχείρισης Προγραμμάτων 2. Καταχώριση γενικών στοιχείων ταυτότητας του ΕΠ 3. Καταχώριση Διαρθρωτικών Ταμείων που συγχρηματοδοτούν το ΕΠ 4. Καταχώριση Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ 5. Καταχώριση των Μέτρων κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ 6. Εισαγωγή Υπομέτρων σε Ε.Π. Πολλές φορές μετά από την αρχική διαμόρφωση του δέντρου του ΕΠ (άξονες, μέτρα κ.λ.π.) εμφανίζεται η ανάγκη εισαγωγής υπομέτρων σε κάποιο μέτρο.) Η μετακίνηση μεταξύ των επιπέδων του δέντρου γίνεται μέσω της αναδυόμενης λίστας. Όταν η λίστα είναι κλειστή εμφανίζεται το επίπεδο του δέντρου στο οποίο βρισκόμαστε. Ας πάμε λοιπόν στην περίπτωση όπου βρισκόμαστε στο ΕΠ "Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" του 3ου ΚΠΣ και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε από ποιες Προτεραιότητες αποτελείται το συγκεκριμένο ΕΠ.

8 Ανοίγοντας την Αναδυόμενη λίστα, θα δούμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο ΕΠ (όπως π.χ. Επιλέξιμες δαπάνες, κείμενα αποφάσεων, κριτήρια κατηγ/σης ΕΠ, κριτήρια κατηγορ/σης έργων, κριτήρια κατηγορ/σης υποέργων) ή να δούμε από ποιες Προτεραιότητες αποτελείται το συγκεκριμένο ΕΠ. Για να δούμε τις Προτεραιότητες που αποτελούν το ΕΠ "Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" επιλέγουμε "Προτεραιότητες / Υποπρογράμματα" από την αναδυόμενη λίστα. Στην οθόνη που εμφανίζεται βλέπουμε τις Προτεραιότητες που αποτελούν το ΕΠ "Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ". Εαν τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο (πατρικό) επίπεδο απλά ανοίγουμε την αναδυόμενη λίστα και επιλέγουμε "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα".

9 3.2.2 Γενικά στοιχεία ταυτότητας ΕΠ Η πρώτη οθόνη που πρέπει να συμπληρώσουμε για να ορίσουμε ένα πρόγραμμα είναι η οθόνη που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας του προγράμματος. Στην οθόνη αυτή περιλαμβάνονται: Κωδικός και ονομασία του ΚΠΣ, που ανήκει το ΕΠ Κωδικός και ονομασία του Άξονα Προτεραιότητας Κωδικός και ονομασία του ΕΠ Τίτλος ΕΠ στα Αγγλικά Σύντομη Ονομασία ΕΠ Είδος της Παρέμβασης (αναζητείται από πίνακα του Πυρήνα του ΟΠΣ) Σκέλος (εθνικό ή περιφερειακό) Αριθμός πρωτοκόλλησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθμός ARINCO), π.χ. 2000GR051PO002 Αριθμός απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. π.χ. C E(2001)44 Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ π.χ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ημερομηνίες Υποβολής, Έγκρισης, Έναρξης και Λήξης ΕΠ, Έναρξης και Λήξης Επιλέξιμων Δαπανών. Πατώντας το πλήκτρο Διαρθρωτικά Ταμεία εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των διαρθρωτικών ταμείων που συγχρηματοδοτούν το ΕΠ.

10 Εδώ καταχωρίζονται: Ο κωδικός του Διαρθρωτικού Ταμείου: 1 - ΕΤΠΑ, 2 - ΕΚΤ, 3 - ΕΓΤΠΕ, 4 ΧΜΠΑ Ο αριθμός του Διαρθρωτικού Ταμείου: ΕΤΠΑ, - 112ΕΚΤ, - 113ΕΓΤΠΕ, - 114ΧΜΠΑ Ο λογαριασμός του Ταμείου (Στοιχεία από Αρχή Πληρωμής) Ο λογαριασμός της ΕΕ ( = Αριθμός Arinco) Ο κωδικός της Αρχής Πληρωμής ( ) Εδώ καταχωρίζονται: Η απόφαση Εκπροσώπου (13100/ΔΙΟΕ1750/ ) Το Όνομα του Εκπροσώπου της Αρχής πληρωμής Το τηλέφωνο του Εκπροσώπου της Αρχής πληρωμής ( ) Το fax του Εκπροσώπου της Αρχής Πληρωμής ( ) Το του Εκπροσώπου της Αρχής πληρωμής

11 Εδώ καταχωρίζονται: Ο κωδικός του Κατόχου του Λογαριασμού (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Ο κωδικός του Δικαιούχου του Λογαριασμού ( ) Εδώ καταχωρίζονται: Η Τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδας Κεντρικό Κατάστημα) Η Διεύθυνση της Τράπεζας (Πανεπιστημίου 21) Προτεραιότητες / Υποπρογράμματα ΕΠ Αφού έχουμε ορίσει τα στοιχεία ταυτότητας του προγράμματος, στη συνέχεια ορίζουμε τους Άξονες Προτεραιότητας, στην υποφόρμα που εμφανίζεται με επιλογή "Προτεραιότητες/ Υποπρογράμματα" από την αναδυόμενη λίστα. Στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρίζονται στοιχεία των αξόνων προτεραιότητας ως εξής: Κωδικός: Ένα τριψήφιο αλφαριθμητικό πεδίο π.χ Τίτλος: Ο τίτλος του άξονα προτεραιότητας όπως αυτός εμφανίζεται στο εγκεκριμένο ΕΠ. Τίτλος στα Αγγλικά: Ο τίτλος του άξονα προτεραιότητας μεταφρασμένος στα αγγλικά. Περιγραφή: Η περιγραφή του άξονα προτεραιότητας.

12 Σύντομη Περιγραφή: Η σύντομη περιγραφή του άξονα προτεραιότητας. Μέγιστο Ποσοστό: Το μεγαλύτερο επιτρεπτό ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής του συγκεκριμένου άξονα. Έλεγχος: Τσεκάρεται από το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔ. Παράλληλα με τον ορισμό των αξόνων προτεραιότητας εισάγονται και τα διαρθρωτικά ταμεία που τον συγχρηματοδοτούν. Από το μενού Άλλα στοιχεία και με επιλεγμένο τον άξονα προτεραιότητας επιλέγουμε Ταμεία. Αυτό επιβάλλεται από την απαίτηση δημιουργίας του ΧΠ του ΕΠ, όπου γίνεται η ανάλυση των χρηματοδοτικών μέσων κάθε άξονα προτεραιότητας ανά ταμείο και ανά έτος. Αν εδώ δεν εισαχθούν τα ταμεία τότε στον ΧΠ του ΕΠ είναι αδύνατη η καταχώριση Καταχώριση Μέτρων ΕΠ Αφού έχουμε καταχωρίσει τα στοιχεία για κάθε Άξονα Προτεραιότητας το επόμενο βήμα μας είναι η καταχώρηση των Μέτρων του ΕΠ για κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Από το μενού "Άλλα Στοιχεία" και με επιλεγμένο τον άξονα προτεραιότητας επιλέγουμε "Μέτρα". Η καταχώριση των μέτρων είναι δυνατή και χωρίς να είναι ελεγμένοι οι άξονες προτεραιότητας. Στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρίζονται στοιχεία των μέτρων ως εξής: Κωδικός: Ένα τριψήφιο αλφαριθμητικό πεδίο π.χ Τίτλος: Ο τίτλος του μέτρου όπως αυτό εμφανίζεται στο εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Τίτλος στα Αγγλικά: Ο τίτλος του μέτρου μεταφρασμένος στα αγγλικά. Ημ/νία Έναρξης: Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του μέτρου. Εμφανίζεται αυτόματα η ημερομηνία έναρξης του ΕΠ και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να την αλλάξει, αν το μέτρο έχει διαφορετική ημερομηνία από αυτήν του ΕΠ. Ημ/νία Λήξης: Η ημερομηνία λήξης υλοποίησης του μέτρου. Εμφανίζεται αυτόματα η ημερομηνία λήξης του ΕΠ και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να την αλλάξει, αν το μέτρο έχει διαφορετική ημερομηνία από αυτήν του ΕΠ. Σύντομη Περιγραφή: Η σύντομη περιγραφή του μέτρου. Έλεγχος: Γίνεται από το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔ.

13 Από το πλήκτρο Χρηματοδοτικός Πίνακας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου ο χρήστης καταχωρίζει υποχρεωτικά το Διαρθρωτικό Ταμείο, από το οποίο χρηματοδοτείται το μέτρο. Μετά είναι δυνατή η αποθήκευση. Στη συγκεκριμένη φόρμα επίσης καταχωρίζονται για το μέτρο τα ποσοστά: της Δημόσιας Συμμετοχής, της Ιδιωτικής Συμμετοχής, των Δανείων και της Υπέρβασης Πατώντας το πλήκτρο Επιστροφή επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη. Από το πλήκτρο Στοιχεία Τ.Δ. εμφανίζεται αυτή η οθόνη όπου καταχωρίζονται στοιχεία από το Τεχνικό Δελτίο Μέτρου από το εγκεκριμένο ΣΠ.

14 Πατώντας Περιοχές Εφαρμογών εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου καταχωρίζονται οι γεωγραφικές περιφέρειες εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου. (Αν το μέτρο έχει σαν περιοχή εφαρμογής όλη την Ελλάδα καταχωρίζονται οι κωδικοί των 13 Περιφερειών). Με το πλήκτρο Επιστροφή επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. Από την οθόνη καταχώρισης των Μέτρων του ΕΠ είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση του Τ.Δ. και η εμφάνιση του Ιστορικού Αλλαγών Καταχώριση Υπομέτρων ΕΠ Ας δούμε τώρα τη διαδικασία αλλά και τις φόρμες μέσω των οποίων ορίζονται τα Υπομέτρα ενός ΕΠ. Όπως θα παρατηρήσετε τόσο η διαδικασία όσο και οι φόρμες ορισμού των Υπομέτρων είναι παρόμοιες με αυτές του Ορισμού Μέτρων. Στην περίπτωση που ένα Μέτρο ΕΠ έχει Υπομέτρα, μετά τον ορισμό του Μέτρου καταχωρίζονται τα στοιχεία του Υπομέτρου. Βλέπουμε στην οθόνη μας ότι το επιλεγμένο Μέτρο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ" αποτελείται από 2 Υπομέτρα.

15 3.3. Χρηματοδοτικοί Πίνακες προγράμματος Διαχείριση ΧΠ ΕΠ Προκειμένου να ορίσουμε ένα Χρηματοδοτικό Πίνακα ΕΠ απαραίτητη προυπόθεση είναι: να έχουν εισαχθεί και ελεγχθεί οι άξονες προτεραιότητας του ΕΠ και τα ταμεία από τα οποία χρηματοδοτείται κάθε άξονας, να έχει ελεγχθεί η φόρμα ορισμού του ΕΠ, να υπάρχει σε ισχύ ο ΧΠ για το ΚΠΣ και να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο ΕΠ. Για να καταχωρίσουμε ένα Χρηματοδοτικό Πίνακα Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολουθούμε τη διαδρομή Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων ΕΠ Γ ΚΠΣ.

16 Στο επίπεδο αυτό γίνεται η εισαγωγή των ΧΠ των ΕΠ, όπως αυτοί εμφανίζονται για το κάθε ΕΠ στο αντίστοιχο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεύχος. Στα "Οικονομικά Στοιχεία" του ΧΠ του ΕΠ, γίνεται, ανά άξονα προτεραιότητας και διαρθρωτικό ταμείο, ανάλυση του ΧΠ ανά έτος και ανά χρηματοδοτικό μέσο. Τα χρηματοδοτικά μέσα και τα αντίστοιχα ποσά ορίζονται, ανά έτος, για το κάθε ταμείο χωριστά. Η συγκεκριμένη οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αναζήτηση (όπου ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει το ΧΠ του ΕΠ που επιθυμεί) όσο και για καταχώρηση. Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει για πρώτη φορά χρηματοδοτικό πίνακα σε μία κενή οθόνη καταχωρίζει τον κωδικό του ΚΠΣ, τον κωδικό του ΕΠ και την κατάστασή του (Εργασίας, Προτεινόμενος, Εγκεκριμένος). Σ' αυτό το σημείο είναι δυνατή για πρώτη φορά η αποθήκευση του ΧΠ. Ο πίνακας παίρνει αυτόματα από το σύστημα τον Α/Α έκδοσης, για την ίδια κατάσταση ΧΠ. Στη συνέχεια καταχωρίζεται η περιγραφή του ΧΠ, η απόφαση της ΕΕ και οι ημερομηνίες υποβολής στην ΕΕ, απόφασης, έναρξης και λήξης της ισχύος του. Είναι δυνατό να υπάρχει ΧΠ σε κατάσταση "Εργασίας" και έκδοσης 3, αλλά και σε κατάσταση "Προτεινόμενος" και έκδοσης 3. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται εγγραφές σημαίνει ότι δεν είναι ελεγμένη η κεντρική οθόνη "Διαχείριση Προγράμματος".

17 3.3.2 Οικονομικά στοιχεία ΧΠ ΕΠ Πατώντας Οικονομικά Στοιχεία εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: Πατώντας το βελάκι που βρίσκεται πριν τον κωδικό του άξονα προτεραιότητας του ΕΠ ή τον κωδικό του ταμείου ή το έτος ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί από άξονα σε άξονα, από ταμείο σε ταμείο και από έτος σε έτος αντίστοιχα, και να δει τα οικονομικά στοιχεία για κάθε επίπεδο. Καταχώριση στοιχείων μπορεί να γίνει μόνο στο κάτω μέρος της φόρμας (ανάλυση ΧΠ ΕΠ). Τα πιο πάνω μέρη της φόρμας ενημερώνονται αυτόματα. Επιστροφή στην αρχική οθόνη καταχώρισης των στοιχείων γίνεται με το πλήκτρο Επιστροφή. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται οι τίτλοι των αξόνων προτεραιότητας ή των διαρθρωτικών ταμείων σημαίνει είτε ότι δεν καταχωρίστηκαν ή ότι δεν ελέγχθηκαν τα αντίστοιχα πεδία της Διαχείρισης Προγραμμάτων Έλεγχος και ισχύς ΧΠ ΕΠ Μετά την καταχώριση στις φόρμες που παίρνουν στοιχεία από χρηματοδοτικούς πίνακες, τα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν για την ορθότητά τους και να γίνει επικύρωσή τους. Ο χρήστης με δικαίωμα επικύρωσης εφόσον μετά τον ελέγχο των στοιχείων αποφασίσει ότι τα στοιχεία είναι ακριβή επιλέγει το κουμπί ΝΑΙ και στη συνέχεια αποθηκεύει το δελτίο από το εικονίδιο της δισκέττας το οποίο έχει πλέον ενεργοποιηθεί.

18 Πλέον το δελτίο μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο της διαχειριστικής του πορείας. Το πλαίσιο «Είναι σε ισχύ;» δείχνει εαν ο συγκεκριμένος πίνακας είναι σε ισχύ ή όχι. Για να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση του χρηματοδοτικού πίνακα σε πιο κάτω επίπεδα πρέπει να τεθεί σε ισχύ. Αν θέτοντας σε ισχύ έναν πίνακα ΕΠ δεν συµφωνούν τα στοιχεία χρηµατοδότησης µε αυτά που έχουν καταχωριστεί στον ΧΠ ΚΠΣ, βγαίνουν ανάλογα προειδοποιητικά µηνύµατα. Σε ισχύ µπορεί να είναι µόνο ένας ΧΠ, είτε εγκεκριµένος είτε προτεινόµενος. Ελεγµένοι µπορεί να είναι ΧΠ οποιασδήποτε κατάστασης (και εργασίας) και περισσότεροι του ενός Καταχώριση ΧΠ ΣΠ ΕΠ Προκειμένου να καταχωρήσουμε Χρηματοδοτικό Πίνακα ΕΠ σε επίπεδο συμπληρώματος προγραμματισμού απαραίτητη προυπόθεση είναι: να έχουν οριστεί και ελεγχθεί τα μέτρα και τα υπομέτρα κάθε άξονα προτεραιότητας, να έχουν οριστεί και ελεγχθεί για τα μέτρα και υπομέτρα οι περιοχές παρέμβασης, να υπάρχει σε ισχύ ΧΠ για το συγκεκριμένο ΕΠ. Στο επίπεδο αυτό, για κάθε μέτρο ή υπομέτρο γίνεται ανάλυση του ΧΠ του ΕΠ ανά χρηματοδοτικό μέσο και έτος. Επιπλέον, για κάθε μέτρο ή υπομέτρο καταχωρίζονται τα ποσοστά ανά περιοχή παρέμβασης. Για να εμφανίσουμε την οθόνη καταχώρισης του ΧΠ ακολουθούμε τη διαδρομή "Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων ΣΠ". Στο επίπεδο αυτό γίνεται η εισαγωγή του ΧΠ του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠ, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί για το ΕΠ από την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης.

19 Στα Οικονομικά Στοιχεία του ΧΠ του συμπληρώματος προγραμματισμού ενός ΕΠ, ανά μέτρο/υπομέτρο γίνεται ανάλυση του ΧΠ ανά έτος και χρηματοδοτικό μέσο. Η συγκεκριμένη οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αναζήτηση (όπου ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει το ΧΠ του ΕΠ που επιθυμεί) όσο και για καταχώριση. Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει για πρώτη φορά χρηματοδοτικό πίνακα σε μία κενή οθόνη καταχωρίζει τον κωδικό του ΚΠΣ, τον κωδικό του ΕΠ και την κατάστασή του (Εργασίας, Προτεινόμενος, Εγκεκριμένος). Σ' αυτό το σημείο είναι δυνατή για πρώτη φορά η αποθήκευση του ΧΠ. Ο πίνακας παίρνει αυτόματα από το σύστημα τον Α/Α έκδοσης, για την ίδια κατάσταση ΧΠ. Στη συνέχεια καταχωρίζεται η περιγραφή του ΧΠ, η απόφαση της ΕΕ και οι ημερομηνίες υποβολής στην ΕΕ, απόφασης, έναρξης και λήξης της ισχύος του. Είναι δυνατό να υπάρχει ΧΠ σε κατάσταση "Εργασίας" και έκδοσης 3, αλλά και σε κατάσταση "Προτεινόμενος" και έκδοσης 3.

20 3.3.5 Οικονομικά στοιχεία ΧΠ ΣΠ ΕΠ Στην οθόνη του ΧΠ ΣΠ του ΕΠ, πατώντας το πλήκτρο Οικονομικά Στοιχεία εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. Καταχώριση στοιχείων μπορεί να γίνει από τον χρήστη στο κάτω μέρος της φόρμας (ανάλυση ΧΠ ΕΠ), όπου καταχωρίζονται για κάθε μέτρο ή υπομέτρο (ανάλογα ποιο είναι το κατώτερο επίπεδο) για κάθε έτος και για κάθε χρηματοδοτικό μέσο τα ποσά σε ΕΥΡΩ. Το έτος που μπορεί να δώσει ο χρήστης πρέπει να είναι στα όρια που ορίζουν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του αντίστοιχου ΕΠ που έχει επιλεγεί και το ταμείο να έχει δηλωθεί στον ορισμό του μέτρου. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται οι άξονες προτεραιότητας ή τα μέτρα (υπομέτρα) σημαίνει ότι δεν καταχωρίστηκαν ή δεν ελέγχθηκαν στην Διαχείριση Προγραμμάτων. Πατώντας Περιοχές Παρέμβασης εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όπου καταχωρίζονται υποχρεωτικά (αν λείπουν δεν τίθεται σε ισχύ ο ΧΠ) για κάθε μέτρο (υπομέτρο) τα ποσοστά κατανομής του προϋπολογισμού ανά περιοχή παρέμβασης (τα ποσοστά πρέπει να αθροίζονται στο 100). Αν δεν εμφανίζονται εγγραφές στις περιοχές παρέμβασης σημαίνει ότι αυτές δεν καταχωρίστηκαν ή δεν ελέγχθηκαν στο αντίστοιχο πεδίο στη Διαχείριση ΕΠ Έλεγχος και ισχύς ΧΠ ΣΠ ΕΠ Μετά την καταχώριση στις φόρμες που παίρνουν στοιχεία από χρηματοδοτικούς πίνακες, τα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν για την ορθότητά τους και να γίνει επικύρωσή τους. Ο χρήστης με δικαίωμα επικύρωσης εφόσον μετά τον ελέγχο των στοιχείων αποφασίσει ότι τα στοιχεία είναι ακριβή επιλέγει το πλήκτρο ΝΑΙ και στη συνέχεια αποθηκεύει το δελτίο από το εικονίδιο της δισκέττας το οποίο έχει πλέον

21 ενεργοποιηθεί. Πλέον το δελτίο μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο της διαχειριστικής του πορείας. Το πλαίσιο «Είναι σε ισχύ;» μας δείχνει εαν ο συγκεκριμένος πίνακας είναι σε ισχύ ή όχι. Για να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του χρηματοδοτικού πίνακα σε πιο κάτω επίπεδα πρέπει να τεθεί σε ισχύ. Αν θέτοντας σε ισχύ έναν πίνακα ΧΠ ΣΠ δεν συµφωνούν τα στοιχεία χρηµατοδότησης µε αυτά που έχουν καταχωριστεί στον ΧΠ του ΕΠ, βγαίνουν ανάλογα προειδοποιητικά µηνύµατα. Σε ισχύ µπορεί να είναι µόνο ένας ΧΠ, είτε εγκεκριµένος είτε προτεινόµενος. Ελεγµένοι µπορεί να είναι ΧΠ οποιασδήποτε κατάστασης (και εργασίας) και περισσότεροι του ενός Δημιουργία από αντιγραφή Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η τροποποίηση οποιονδήποτε στοιχείων σε χρηματοδοτικό πίνακα που έχει ελεγχθεί, ο χρήστης δημιουργεί αντίγραφο του πίνακα. Πατώντας Δημιουργία από Αντιγραφή εμφανίζεται μια οθόνη η οποία προτρέπει το χρήστη να επιλέξει την κατάσταση του πίνακα που θέλει να δημιουργήσει (Εργασίας, Προτεινόμενος ή Εγκεκριμένος) και ενεργοποιεί το πλήκτρο Εκτέλεση. Η αντιγραφή είναι επιτρεπτή από οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός από την περίπτωση αντιγραφής ΧΠ Εργασίας, από τον οποίο δε μπορεί να δημιουργηθεί απευθείας ΧΠ Εγκεκριμένος. Αμέσως δημιουργείται νέος πίνακας, ο οποίος έχει τα ίδια Οικονομικά Στοιχεία με τον αρχικό αλλά διαφέρει ως προς την κατάσταση, τον έλεγχο και την ισχύ. Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του πίνακα βγαίνει σχετικό "Μήνυμα Πληροφόρησης".

22 Για να εμφανίσουμε τον πίνακα που δημιουργήσαμε από Αντιγραφή, μεταφερόμαστε σε Κατάσταση Αναζήτησης, όπου εισάγουμε τα επιθυμήτα κριτήρια, και επιλέγουμε Εκτέλεση Αναζήτησης Κωδικοποιημένα στοιχεία σε επίπεδο ΕΠ Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΠ Τα παρακάτω κωδικοποιημένα στοιχεία εισάγονται στο ΟΠΣ παράλληλα με τον Ορισμό του ΕΠ, είναι δυνατό όμως να εισαχθούν και μετά από τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες, πάντα όμως πριν από την Ένταξη Έργων. Στο επίπεδο του ΕΠ γίνεται η καταχώριση των Κατηγοριών Επιλέξιμων Δαπανών οι οποίες αφορούν το ΕΠ και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα έργα του. Αυτές επιλέγονται από τις Βοηθητικές Εργασίες. Οι Επιλέξιμες Δαπάνες του Γ' ΚΠΣ φέρουν μπροστά από τον κωδικό τους το γράμμα Γ. Προϋπόθεση: Να έχουν καταχωριστεί οι επιλέξιμες δαπάνες στις βοηθητικές εργασίες. Πληκτρολογώντας τους κωδικούς των Επιλέξιμων Δαπανών ή πατώντας στο list box, που υπάρχει δίπλα στο πεδίο του κωδικού και επιλέγοντας τον κωδικό καταχωρίζονται οι Επιλέξιμες Δαπάνες που θα χρησιμοποιηθούν στο ΕΠ (οι περιγραφές έρχονται αυτόματα από τις βοηθητικές εργασίες του ΟΠΣ) Κείμενα Αποφάσεων Τα παρακάτω κωδικοποιημένα στοιχεία εισάγονται στο ΟΠΣ παράλληλα με τον Ορισμό του ΕΠ, είναι δυνατό όμως να εισαχθούν και μετά από τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες, πάντα όμως πριν από την Ένταξη Έργων. Στο επίπεδο του ΕΠ γίνεται η καταχώριση των πρότυπων Κειμένων Αποφάσεων (Ένταξης, Απόρριψης, Απένταξης, Ολοκλήρωσης Έργου), τα οποία είναι απλά

23 κείμενα που καλούνται στις αντίστοιχες οθόνες αποφάσεων των έργων και συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Έργων και Υποέργων Τα παρακάτω κωδικοποιημένα στοιχεία εισάγονται στο ΟΠΣ παράλληλα με τον Ορισμό του ΕΠ, είναι δυνατό όμως να εισαχθούν και μετά από τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες, πάντα όμως πριν από την Ένταξη Έργων. Στο επίπεδο του ΕΠ γίνεται η καταχώριση των Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης ΕΠ, Έργων και Υποέργων. Προϋπόθεση: Να έχουν καταχωριστεί τα Κριτήρια έργων και υποέργων στις βοηθητικές εργασίες. Στην οθόνη αυτή έρχονται αυτόματα μόλις την επισκεφτεί ο χρήστης για πρώτη φορά όλες οι ομάδες κριτηρίων έργων (αντίστοιχα των υποέργων), που έχουν οριστεί σε επίπεδο βοηθητικών εργασιών ως υποχρεωτικές. Με πληκτρολόγηση του κωδικού της ομάδας (αν είναι γνωστός) ή χρησιμοποιώντας το list box επιλέγονται όσες επιπλέον ομάδες έχουν καταχωριστεί στις βοηθητικές εργασίες και αφορούν το ΕΠ.

24 3.5. Κωδικοποιημένα στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας Δείκτες άξονα προτεραιότητας Τα παρακάτω κωδικοποιημένα στοιχεία εισάγονται στο ΟΠΣ παράλληλα με τον Ορισμό του ΕΠ, είναι δυνατό όμως να εισαχθούν και μετά από τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες, πάντα όμως πριν από την Ένταξη Έργων. Σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας εισάγονται οι Δείκτες Άξονα Προτεραιότητας. Πρόκειται για δείκτες γενικής ισχύος που μπορεί να χαρακτηρίζουν περισσότερες της μιας Κατηγορίες Ενέργειας των Μέτρων του Άξονα και είναι δυνατό να καλούνται και να χρησιμοποιούνται στα έργα απ' ευθείας από τον Άξονα Προτεραιότητας Κωδικοποιημένα στοιχεία σε επίπεδο μέτρου Κατηγορίες ενέργειας ανά μέτρο Έχοντας ολοκληρώσει την καταχώριση των Μέτρων ενός Άξονα Προτεραιότητας το επόμενο βήμα είναι η καταχώριση των Κατηγοριών Ενεργειών Μέτρων. Ας δούμε την περίπτωση όπου έχουμε ορίσει τα μέτρα του άξονα προτεραιότητας "Παιδεία και Πολιτισμός" για το ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας". Από την αναδυόμενη λίστα επιλέγουμε "Κατηγορίες Ενέργειας ανά Μέτρο". Στην οθόνη αυτή καταχωρούμε τις κατηγορίες Ενέργειας για κάθε Μέτρο. Η καταχώριση μπορεί να γίνει είτε πληκτρολογώντας τον κωδικό της κατηγορίας ενέργειας είτε επιλέγοντας Κατηγορία Ενέργειας από τη λίστα.

25 Είναι αναγκαία η επικύρωση κάθε εγγραφής, ώστε αυτή να χρησιμοποιείται στα επόμενα στάδια. Στη συνέχεια και προκειμένου να καταχωρίσουμε τις Επιλέξιμες Δαπάνες για κάθε Κατηγορία Ενέργειας αρχικά επιλέγουμε την Κατηγορία Ενέργειας που επιθυμούμε και από την αναδυόμενη λίστα επιλέγουμε "Επιλέξιμες Δαπάνες". Οι Επιλέξιμες Δαπάνες καταχωρούνται επίσης είτε μέσω πληκτρολόγησης του Κωδικού και της περιγραφής τους είτε από το πλήκτρο σύνολο των Επιλέξιμων Δαπανών και πατώντας ΟΚ. όπου εμφανίζεται το

26 3.6.2 Δείκτες μέτρου ΕΠ Από την οθόνη των Μέτρων ενός ΕΠ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις φόρμες όπου ορίζονται οι Δείκτες Μέτρου ΕΠ. Από την αναδυόμενη λίστα επιλέγουμε "Δείκτες Μέτρου" αφού πρώτα έχουμε επιλέξει το Μέτρο το οποίο μας ενδιαφέρει. Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να δούμε τους Δείκτες του εκάστοτε Μέτρου που έχουμε επιλέξει ή και να προσθέσουμε καινούριους. Για να προσθέσουμε ένα νέο δείκτη πατάμε το πλήκτρο "νέα εγγραφή" και στο νέο πεδίο που εμφανίζεται είτε πληκτρολογούμε τα απαιτούμενα στοιχεία είτε επιλέγουμε από το list box τον Δείκτη που επιθυμούμε με επιλογή είτε από Υποπρογράμματα είτε από Κατηγορίες Ενέργειας. Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του νέου δείκτη καταχωρίζουμε την Τιμή Στόχο του δείκτη στο αντίστοιχο πεδίο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταχωρούμε την τιμή 100 καθώς σε αυτό τον αριθμό εξυπηρετούμενων στοχεύουμε. Όταν επιλέγεται δείκτης από Κατηγορία Ενέργειας, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το δείκτη που επιθυμεί σε συνδιασμό με την Κατηγορία Ενέργειας, όπως αυτοί εμφανίζονται στην αντίστοιχη λίστα τιμών. Με επικύρωση της Νέας εγγραφής, είναι δυνατή η χρήση του δείκτη στα επόμενα στάδια Πρόσθετα στοιχεία Μέτρου Από την οθόνη "Διαχείρισης Μέτρων" μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στις φόρμες όπου ορίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία ενός Μέτρου. Αρχικά επιλέγουμε το Μέτρο το οποίο μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια ανοίγουμε την αναδυόμενη λίστα. Από τη λίστα αυτή μπορούμε να ορίσουμε τις Περιοχές Παρέμβασης ενός Μέτρου, τους Φορείς ενός Μέτρου, τα κριτήρια Αξιολόγησης Έργων καθώς και τα κριτήρια Κατηγοριοποίησης Μέτρων.

27 Στην οθόνη αυτή ορίζουμε ποιες από τις περιοχές παρέμβασης στον πυρήνα του ΟΠΣ είναι περιοχές παρέμβασης του συγκεκριμένου Μέτρου είτε καταχωρώντας τον κωδικό και την περιγραφή της είτε επιλέγοντας την επιθυμητή τιμή από το list box. Στη οθόνη "Φορείς Μέτρου" ορίζουμε ποιοι από τους Φορείς στον πυρήνα του ΟΠΣ είναι Φορείς του συγκεκριμένου Μέτρου, όλων των κατηγοριών (υλοποίησης, χρηματοδότησης, πρότασης, επίβλεψης, λειτουργίας), είτε καταχωρώντας τον κωδικό και την περιγραφή είτε επιλέγοντας από τον πυρήνα με χρήση του list box. Στην οθόνη "Κριτήρια Αξιολόγησης Έργων" ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης έργων όσον αφορά τα ακόλουθα 1.Φύση και Είδος 2. Σκοπιμότητα 3. Πληρότητα 4. Ωριμότητα 5. Συμβατότητα 6. Λοιπά κριτήρια Τέλος καταχωρίζονται τα "Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Μέτρων". Στην οθόνη επιλέγεται από τη λίστα τιμών, μία από τις Ομάδες Κριτηρίων Κατηγορ/σης, όπως αυτές έχουν ορίστει στις Βοηθητικές Εργασίες, και στη συνέχεια γίνεται Εισαγωγή των Κριτηρίων της Ομάδας, όπου και έρχονται τα κριτήρια για τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να επικυρωθεί η απάντηση Κωδικοποιημένα στοιχεία σε επίπεδο υπομέτρου Αφού επιλεγεί ένα υπομέτρο, από την αναδυόμενη λίστα μεταφερόμαστε στις φόρμες ορισμού των επιμέρους στοιχείων ανά υπομέτρο: Κατηγορίες Ενέργειας Υπομέτρου Δείκτες Υπομέτρου Περιοχές Παρέμβασης Υπομέτρου Φορείς Υπομέτρου

28 Κριτήρια Αξιολόγησης Έργων Κριτήρια Κατ/σης Υπομέτρων Στην οθόνη Κατηγορίες Ενέργειας Υπομέτρου ορίζονται ποιες από τις διαθέσιμες κατηγορίες ενέργειας στο Μέτρο αφορούν το συγκεκριμένο Υπομέτρο. Στη συνέχεια για κάθε κατηγορία ενέργειας του υπομέτρου μέσω της αναδυόμενης λίστας μεταφερόμαστε στη φόρμα ορισμού των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία ενέργειας. Η δεύτερη επιλογή μας παρουσιάζει την οθόνη ορισμού των Δεικτών Υπομέτρου. Η τρίτη επιλογή μας δίνει τις Περιοχές Παρέμβασης ενός συγκεκριμένου Υπομέτρου. Η τέταρτη επιλογή μας δίνει τους Φορείς ενός επιλεγμένου Υπομέτρου. Στην οθόνη "Κριτήρια Αξιολόγησης Έργων" ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης έργων όσον αφορά τα ακόλουθα 1. Φύση και Είδος 2. Σκοπιμότητα 3. Πληρότητα 4. Ωριμότητα 5. Συμβατότητα 6. Λοιπά κριτήρια Η τελευταία επιλογή μας δίνει τα "Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Υπομέτρων".

29 Στην οθόνη αυτή επιλέγεται από τη λίστα τιμών, μία από τις Ομάδες Κριτηρίων Κατηγορ/σης, όπως αυτές έχουν ορίστει στις Βοηθητικές Εργασίες, και στη συνέχεια γίνεται Εισαγωγή των Κριτηρίων της Ομάδας, όπου και έρχονται τα κριτήρια για τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να επικυρωθεί η απάντηση Εκτυπώσεις Εκτύπωση δομής ΕΠ Προκειμένου να εκτυπώσουμε τη δομή ενός ΕΠ ακολουθούμε τη διαδρομη Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση Δομής ΚΠΣ > Διαχείριση Προγραμμάτων. Από την Διαχείριση Προγραμμάτων και αφού εμφανίσουμε το ΕΠ που μας ενδιαφέρει επιλέγουμε το πλήκτρο Εκτύπωση Δέντρου και στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Βασικό Δέντρο και πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση. Στην οθόνη μας εμφανίζεται σε μορφή pdf το βασικό δέντρο του ΕΠ, όπου απεικονίζεται το ΚΠΣ, το ΕΠ, οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα που το απαρτίζουν.

30 3.7.2 Εκτύπωση ΧΠ ΚΠΣ Για να εκτυπώσουμε ένα χρηματοδοτικό πίνακα του ΚΠΣ ακολουθούμε τη διαδρομή Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση ΧΠ ΚΠΣ > Διαχείριση Πίνακα 1/3. Από την οθόνη Διαχείριση Πίνακα 1/3 και αφού επιλέξουμε το ΧΠ που μας ενδιαφέρει επιλέγουμε το πλήκτρο Εκτύπωση και στην επόμενη οθόνη Χρηματοδοτικός Πίνακας 1-3 επιλέγουμε την εκτύπωση με κωδικό 1 και πατάμε ξανά το πλήκτρο Εκτύπωση. Στην οθόνη μας εμφανίζεται σε μορφή pdf ο ΧΠ όπου αποτυπώνεται τόσο το συνολικό κόστος (Δημόσια και Ιδιωτική δαπάνη) όσο και οι επιμέρους δαπάνες του κάθε Ε.Π. / ΠΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας και Χρηματοδοτικό Μέσο. Επίσης φαίνεται το αναλογούν σύνολο ανά Προτεραιότητα και Ταμείο. Από την οθόνη Διαχείριση Πίνακα 1/3 και αφού επιλέξουμε το ΧΠ που μας ενδιαφέρει επιλέγουμε το πλήκτρο Εκτύπωση και στην επόμενη οθόνη Χρηματοδοτικός Πίνακας 1-3 έχουμε τη δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης. Εαν επιλέξουμε την εκτύπωση με κωδικό με κωδικό 106 και πατήσουμε το πλήκτρο Εκτύπωση στην οθόνη μας εμφανίζεται σε μορφή pdf ο ΧΠ όπου αποτυπώνεται το συνολικό κόστος (Δημ. και Ιδιωτική δαπάνη) του ΚΠΣ , ανά Άξονα Προτεραιότητας, Ταμείο και Έτος καθώς και τα αντίστοιχα σύνολα.

31 Εαν επιλέξουμε την εκτύπωση με κωδικό με κωδικό 107 και πατήσουμε το πλήκτρο Εκτύπωση στην οθόνη μας εμφανίζεται σε μορφή pdf ο ΧΠ όπου αποτυπώνεται το συνολικό κόστος (Δημ. και Ιδιωτική δαπάνη) του ΚΠΣ , το Χρηματοδοτικό Μέσο ανά Ε.Π. / ΠΕΠ, καθώς και τα αντίστοιχα σύνολα Εκτύπωση ΧΠ ΕΠ Γ ΚΠΣ Για να εκτυπώσουμε ένα χρηματοδοτικό πίνακα του ΕΠ ακολουθούμε τη διαδρομή Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση ΧΠ ΕΠ Γ' ΚΠΣ. Από την οθόνη Διαχείριση ΧΠ ΕΠ αφού πρώτα επιλέξουμε το ΧΠ που μας ενδιαφέρει επιλέγουμε το πλήκτρο Εκτύπωση και στην επόμενη οθόνη ξανά Εκτύπωση.

32 Στην οθόνη μας εμφανίζεται σε μορφή pdf η εκτύπωση 110

33 3.7.4 Εκτυπώσεις ΧΠ ΣΠ ΕΠ Για να εκτυπώσουμε ένα χρηματοδοτικό πίνακα του συμπληρώματος προγραμματισμού ενός ΕΠ ακολουθούμε τη διαδρομή Προγραμματισμός > Διαχείριση ΚΠΣ > Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων ΣΠ. Από την οθόνη Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων ΣΠ και αφού επιλέξουμε το ΧΠ που μας ενδιαφέρει επιλέγουμε το πλήκτρο Εκτύπωση. Στην επόμενη οθόνη Χρηματοδοτικοί Πίνακες ΣΠ επιλέγουμε την εκτύπωση με κωδικό 111 και πατάμε ξανά το πλήκτρο Εκτύπωση.

34 Στην οθόνη μας εμφανίζεται σε μορφή pdf ο ΧΠ ΣΠ όπου αποτυπώνεται τόσο το συνολικό κόστος (Δημόσια και Ιδιωτική δαπάνη) όσο και αναλυτικά οι επιμέρους δεσμεύσεις της κάθε Προτεραιότητας ανά Μέτρο και Χρηματοδοτικό Μέσο. Επίσης φαίνεται το αναλογούν σύνολο ανά Ταμείο.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Ένταξη - Τροποποίηση Έργων

4. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Ένταξη - Τροποποίηση Έργων 4. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Ένταξη - Τροποποίηση Έργων 4.1 Εισαγωγή στην Ένταξη Έργων 4.1.1 Διαδικασία ένταξης έργων Η διαδικασία εισαγωγής στοιχείων έργων και υποέργων στο ΟΠΣ προϋποθέτει την εισαγωγή στο ΟΠΣ των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2.1 Βοηθητικές Εργασίες ΚΠΣ/ΚΠ 2.1.1 Εισαγωγή στο μενού βοηθητικών εργασιών Ο "Πυρήνας" του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία που μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιλογή-Έγκριση πράξεων Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2015 1 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 1.1 Εισαγωγή στη χρήση της οθόνης Η οθόνη των προσκλήσεων χρησιμοποιείται για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κάνουμε πρόταση το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι εάν η ΣΑ είναι στη θέση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ή ΕΓΚΡΙΣΗ και σε ποια τροποποίηση είναι.

Όταν κάνουμε πρόταση το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι εάν η ΣΑ είναι στη θέση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ή ΕΓΚΡΙΣΗ και σε ποια τροποποίηση είναι. 4. Έργα Π.Δ.Ε. 4.1 Δημιουργία και Μεταφορά Πρότασης 4.1.1 Δημιουργία μιας Πρότασης Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε για να εισάγουμε νέα έργα σε μια ΣΑ ή για να εισάγουμε εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης

5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης 5. Αξιολόγηση, Ένταξη και Παρακολούθηση Επένδυσης 5.1 Καταχώριση Αξιολόγησης Αιτήσεων Υπαγωγής 5.1.1 Καταχώριση Αξιολόγησης Αιτήσεων Υπαγωγής Η αξιολόγηση αφορά το εισηγητικό του αξιολογητή προς την Γνωμοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6.1 Εισαγωγή 6.1.1 Γενικά περί Ελέγχων Η διαδικασία ελέγχων έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάτρα, Νοέμβριος 2008 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ DISCOVERER Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. Σημειώνεται ότι μέσω της διαδρομής Έλεγχοι> Παλαιοί Έλεγχοι>Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4» Το έργο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι Επαληθεύσεις Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων

6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων 6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων 6.1 Καταχώριση Ελέγχου 6.1.1 Αιτήσεις Ελέγχου Για να εμφανίσουμε την οθόνη εργασίας Αιτήσεις Ελέγχου ακολουθούμε τη διαδρομή "Παρακολούθηση > Έλεγχοι > Αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού Έκδοση 1.0 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 37013 / 22-7-2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα προτεραιότητας Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Pylon Entry Επαφές Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Επαφής... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 6 Καρτέλα Στοιχεία Επαφής... 7 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Report Generator Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Δημιουργίας Εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του Report Generator και την τροποποίηση της σχεδίασής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία αυτά μετά από έλεγχο από τον χειριστή της ΕΥΔ τροφοδοτούν αυτόματα το ΟΠΣ.

Τα στοιχεία αυτά μετά από έλεγχο από τον χειριστή της ΕΥΔ τροφοδοτούν αυτόματα το ΟΠΣ. 1. Εισαγωγή στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής 1.1. Εισαγωγή 1.1.1 Εισαγωγή - Γενικά για την Ηλεκτρονική Υποβολή Με τον όρο Ηλεκτρονική Υποβολή εννοούμε την υποβολή των στοιχείων έργων του ΚΠΣ, των ΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

4. Καταχώριση Αιτήσεων Υπαγωγής

4. Καταχώριση Αιτήσεων Υπαγωγής 4. Καταχώριση Αιτήσεων Υπαγωγής 4.1 Αιτήσεις Υπαγωγής 4.1.1 Εισαγωγή Στο 1ο στάδιο της Διαδικασίας Ένταξης δηλαδή στο στάδιο Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής χρησιμοποιούμε τις οθόνες εργασίας: Διαχείριση Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο».

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Α. Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλην Κρατικών Ενισχύσεων Α. Στοιχεία ΠΔΕ Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ( ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ) Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8 Ημ/νια Έκδοσης:22.10.2012 1:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6:ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα