Προβληµατισµοί και προτάσεις για το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβληµατισµοί και προτάσεις για το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου"

Transcript

1 Προβληµατισµοί και προτάσεις για το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου Φώτης Ελ. Λαζαρίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, 5 ου Ενιαίου Λυκείου Αγρινίου, Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, MSc Πανεπιστηµίου Γλασκώβης, Θεµατική Ενότητα: Προγράµµατα Σπουδών, Βιβλία, ιδακτικό Υλικό, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και/ή των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: Λύκειο Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα, Μελέτη περίπτωσης Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει κάποια προβλήµατα του µαθήµατος Τεχνολογία Επικοινωνιών της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου ενός µαθήµατος που αν και εισήχθηκε σαν βασικό µάθηµα της τεχνολογικής κατεύθυνσης το σχολικό έτος , εξετάστηκε για πρώτη φορά, Πανελλαδικά, τον Ιούνιο του Μέσα από έναν άτυπο διάλογο µε συναδέλφους και µέσα από ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από 97 µαθητές 4 Λυκείων, διερευνήσαµε τις απόψεις τους για το συγκεκριµένο µάθηµα και διδασκόµενο βιβλίο. Η εργασία καταλήγει παρουσιάζοντας κάποιες προτάσεις για το µάθηµα Τεχνολογίας Επικοινωνιών της τεχνολογικής κατεύθυνσης Β τάξης Ενιαίου Λυκείου. Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία, Επικοινωνία, Technology, Communication, Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογική Κατεύθυνση Abstract: This paper aims at portraying some of the problems of the subject Communication Technology, taught in the 2nd year of High School, at the Technological stream. Although, Communication Technology was integrated in the Greek High School programme of study in as a compulsory subject, it was only included in the University admission exams, for the first time, in June Through an informal discussion with a number of High School teachers and via a brief questionnaire addressed to 97 students of 4 different High Schools, we investigated and presenting their views about the subject and the text used. The paper concludes presenting some proposals about the Communication Technology subject. Εισαγωγή Με τη δηµιουργία των κατευθύνσεων στο Ενιαίο Λύκειο, το σχολικό έτος , εισήχθηκε στη Β Λυκείου στην τεχνολογική κατεύθυνση το µάθηµα Τεχνολογία Επικοινωνιών. Το βιβλίο που διδάσκεται φέρει τον ίδιο τίτλο µε το µάθηµα και αποτελεί µετάφραση του Αµερικάνικου βιβλίου Communication Technology: Today and Tomorrow του M. Sanders [ 0] που εκδόθηκε το Παρόλο που το µάθηµα διδάσκεται για τέσσερα έτη ως βασικό κατεύθυνσης, εξετάστηκε για πρώτη φορά Πανελλαδικά τον Ιούνιο του Τα δυο πρώτα σχολικά έτη, η απόφαση για την εξαίρεση του µαθήµατος από τη διαδικασία των εξετάσεων (προαγωγικών και ενδοσχολικών), ελήφθη στο τέλος του δευτέρου τετραµήνου µε προεδρικά διατάγµατα [ 0]. Αν και το σκεπτικό της συγκεκριµένης απόφασης δεν εξηγείται στο έγγραφο που έφτασε στα σχολεία, µπορούµε να εικάσουµε ότι βασίζεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη της απαιτούµενης υποδοµής για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Για παράδειγµα στην εξεταστέα και διδακτέα ύλη, οι οποίες αρχικά διέφεραν, υπήρχαν τρία κεφάλαια για τεχνικό σχεδιασµό και η εργαστηριακή υποδοµή για τη διδασκαλία του µαθήµατος ήταν ανεπαρκής. Ένας άλλος ενδεχόµενος λόγος, για την προσωρινή κατάργηση της εξέτασης, είναι κάποια προβλήµατα που δηµιουργούσε τόσο στους διδάσκοντες, όσο και στους µαθητές, το συγκεκριµένο µάθηµα. Τα προβλήµατα αυτά εστιάζονται στο βιβλίο και όχι στο µάθηµα το ίδιο. Στις επόµενες ενότητες, λοιπόν, παρουσιάζουµε τους προβληµατισµούς αυτούς και προτείνουµε λύσεις για την αντιµετώπισή τους. Η ανίχνευση της γνώµης των εκπαιδευτικών έγινε ύστερα από διάλογο µε συναδέλφους, ενώ η άποψη των µαθητών τεσσάρων Ενιαίων Λυκείων καταγράφηκε µέσα από ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο. Σύντοµη περιγραφή του βιβλίου Το βιβλίο Τεχνολογία Επικοινωνιών είναι χωρισµένο σε έξι τµήµατα, το καθένα από τα οποία αποτελείται από τρία κεφάλαια, όπως βλέπουµε από τα περιεχόµενα του βιβλίου: Ι. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών Η κατανόηση των συστηµάτων επικοινωνιών Οι µεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της τεχνολογίας επικοινωνιών Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών II. Συστήµατα Επικοινωνίας εδοµένων 2 1 Για λόγους συντοµίας, στο εξής, θα αναφερόµαστε απλά µε τις λέξεις βιβλίο ή σύγγραµµα στο βιβλίο Τεχνολογία Επικοινωνιών [ 0] που διδάσκεται στη Β τάξη Ενιαίου Λυκείου. 2 Το βιβλίο αναφέρει τους Υπολογιστές σαν Συστήµατα Επικοινωνίας εδοµένων. 166

2 Εισαγωγή στους υπολογιστές Το υλικό των υπολογιστών Οι εφαρµογές των υπολογιστών III. Συστήµατα Τεχνικού Σχεδιασµού Αρχές τεχνικού σχεδιασµού ιαδικασίες τεχνικού σχεδιασµού Σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή ΙV. Οπτικά Συστήµατα Αρχές οπτικών συστηµάτων Φωτογραφία: εξοπλισµός και µέθοδοι Εφαρµογές της φωτογραφίας V. Συστήµατα Παραγωγής Γραφικών Σχεδιασµός, σύνθεση και συνάρµοση εικόνας Μετατροπή σε φιλµ και συνάρµοση Μεταφορά µηνύµατος και µετατροπή προϊόντος VI. Συστήµατα Ήχου και Εικόνας Αρχές επικοινωνίας ήχου και εικόνας Εξοπλισµός ήχου και εικόνας Εφαρµογές συστηµάτων ήχου και εικόνας Το πρώτο τµήµα του βιβλίου αποτελεί εισαγωγή στα συστήµατα επικοινωνίας και τις επιπτώσεις τους. Στο τµήµα αυτό κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται περιληπτικά τα συστήµατα επικοινωνίας και οι επιπτώσεις τους. Όπως βλέπουµε από τους τίτλους των τµηµάτων II VI, tο βιβλίο θεωρεί πέντε διακριτούς τύπους συστηµάτων επικοινωνίας, τους οποίους αναλύει σε τρία κεφάλαια τον καθένα. Από την έναρξη του σχολικού έτους , η εξεταστέα και διδακτέα ύλη είναι περίπου 110 σελίδες και αποτελείται από τα κεφάλαια 1-3 και τα κεφάλαια Αρχικά, όταν εισήχθηκε το µάθηµα ως βασικό κατεύθυνσης, η διδακτέα ύλη περιείχε επίσης και τα κεφάλαια 7-9, τα οποία όµως δεν ανήκαν στην εξεταστέα. Βέβαια, όπως αναφέραµε, στην εισαγωγή τα 2 πρώτα χρόνια το µάθηµα εξαιρέθηκε από τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β Ενιαίου Λυκείου. Προβληµατισµοί εκπαιδευτικών Οι προβληµατισµοί των εκπαιδευτικών, αλλά και των µαθητών όπως θα δούµε πιο κάτω, εστιάζονται στο βιβλίο και όχι στο µάθηµα Τεχνολογία Επικοινωνιών. Για παράδειγµα, στην 4 η ιηµερίδα Πληροφορικής που διοργανώθηκε από την ΕΠΥ ( εκ. 2000), ένα µεγάλο µέρος του διαλόγου µεταξύ εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ) αναλώθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος [ 0]. Αυτό συµβαίνει παρόλο που η ύλη έχει µειωθεί και η εξεταστέα και διδακτέα ύλη, που πλέον ταυτίζονται, µπορούν να διδαχθούν χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη εργαστηρίου. Εν συντοµία, οι πιο σηµαντικοί λόγοι για τις συνεχιζόµενες εναντιώσεις στο µάθηµα είναι ότι το βιβλίο που χρησιµοποιείται καλύπτει πολλά ζητήµατα επιφανειακά και µε απλοϊκό τρόπο, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά σε άλλα µαθήµατα της δευτέρας Λυκείου ή προηγούµενων ετών. Επίσης, το µικρό εύρος της εξεταστέας και διδακτέας ύλης και η παλαιότητα του βιβλίου, δυσκολεύουν τη διδασκαλία του µαθήµατος. Πιο κάτω παρουσιάζουµε αναλυτικά τα πιο συχνά προβλήµατα των εκπαιδευτικών, αλλά και του συγγραφέα της εργασίας. Η άποψη των συναδέλφων καταγράφηκε µέσα από άτυπους διάλογους κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο βαθµολογικό κέντρο µαθηµάτων της Β Ενιαίου Λυκείου του νοµού Αιτωλοακαρνανίας τον Ιούνιο Αν και ο αριθµός των συναδέλφων που συµµετείχαν σε αυτές τις συζητήσεις δεν ξεπερνά τους 10, µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι οι απόψεις τους αντικατοπτρίζουν µεγάλο ποσοστό των διδασκόντων του µαθήµατος. Άλλωστε, όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, η άποψη των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται από την έρευνα της γνώµης των µαθητών. Επιφανειακή κάλυψη θεµάτων Ο πρώτος λόγος των αρνητικών σχολίων των καθηγητών ΠΕ19 3, προκύπτει από το γεγονός ότι το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει ένα µεγάλο εύρος θεµάτων, τα οποία τις περισσότερες φορές καλύπτονται µόνο επιφανειακά και µε αρκετά απλουστευµένο τρόπο. Για παράδειγµα, στο πρώτο κεφάλαιο του συγγράµµατος, στην ενότητα για επικοινωνία των ζώων (σελίδα 12) όπου επιχειρείται η ανάλυση του τρόπου επικοινωνίας των µυρµηγκιών αναφέρεται µεταξύ άλλων: που εισβάλλουν στο πρωινό φαγητό κατά την διάρκεια µιας εκδροµής. Σε µετέπειτα κεφάλαια υπάρχουν τίτλοι σε ενότητες που χαρακτηρίζονται ως επιστηµονικά δεδοµένα όπως: πως λειτουργούν τα αυτιά σου (σελίδα 370). Άλλο παράδειγµα αποτελεί η ενότητα η οποία φέρει τον τίτλο Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (σελίδα 48) και αναφέρεται στις επιπτώσεις της Τεχνολογίας Επικοινωνιών στο περιβάλλον. Παραδόξως, µόνο η αυξανόµενη χρήση χαρτιού αναφέρεται ως η σηµαντικότερη και ουσιαστικότερη περιβαλλοντική επίπτωση, όταν 3 Η πλειοψηφία των καθηγητών που διδάσκουν το µάθηµα ανήκει στον κλάδο ΠΕ19 167

3 καθηµερινά ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος µας βοµβαρδίζει µε (πιθανώς) βλαβερές συνέπειες των συστηµάτων τηλεπικοινωνίας για το περιβάλλον και την υγεία µας. Προφανώς, πιστεύουµε ότι η χρήση απλών και κατανοητών φράσεων, αλλά και αστεϊσµών ορισµένες φορές βοηθούν στην αποφυγή της µονοτονίας κατά τη µελέτη του βιβλίου. Όµως η επαναλαµβανόµενη απλούστευση του περιεχοµένου του βιβλίου και η παρουσίαση µόνο ορισµένων, γνωστών πλέον, πτυχών των θεµάτων, σίγουρα δεν αρµόζει σε βιβλίο τεχνολογικής κατεύθυνσης δευτέρας Λυκείου. ηλαδή, σε βιβλίο που φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους µαθητές µε τις απαραίτητες γνώσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και το µέλλον που η τεχνολογία µας επιφυλάσσει. Επικάλυψη ύλης Μεγάλο µέρος της ύλης καλύπτεται σε άλλα µαθήµατα της ίδιας ή προηγουµένων τάξεων. Παράδειγµα αποτελεί το κεφάλαιο 16, αλλά και µεγάλο µέρος του κεφαλαίου 17, τα οποία αναφέρονται σε βασικές έννοιες της Φυσικής, όπως ο ηλεκτρισµός, ο µαγνητισµός και η λειτουργία του τηλεφώνου. Η επανάληψη της ύλης, µε διαφορετικό µάλιστα τρόπο, κουράζει τους µαθητές και αναγκάζει τον καθηγητή είτε να παρουσιάσει περιληπτικά την ύλη είτε να αντιµετωπίσει την αδιαφορία των µαθητών. Φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το πρόβληµα υπάρχει, γιατί η ύλη περιλαµβάνει τα τρία τελευταία κεφάλαια, τα οποία περιέχουν αρκετές έννοιες της Φυσικής που είναι ήδη γνωστές. Αν η ύλη αποτελούνταν από κάποια άλλα κεφάλαια, π.χ. τα κεφάλαια για τη Γραφική Παραγωγή ή για τους Υπολογιστές, δεν θα υπήρχε το συγκεκριµένο πρόβληµα. Μικρό εύρος διδακτέας ύλης Όπως αναφέραµε, το βιβλίο Τεχνολογία Επικοινωνιών, απαρτίζεται συνολικά από 18 κεφάλαια. Από αυτά, τα τρία πρώτα και τα τρία τελευταία συνθέτουν την διδακτέα (και εξεταστέα) ύλη. Συνολικά η ύλη αποτελείται από περίπου 110 σελίδες, οι οποίες είναι στην πραγµατικότητα λιγότερες, αν λάβουµε υπόψη ότι υπάρχουν σελίδες µε ερωτήσεις και δραστηριότητες για τους µαθητές. Συνεπώς, καταλαβαίνουµε ότι η έκταση της ύλης είναι αρκετά µικρή, όταν σε άλλα µαθήµατα η εξεταστέα ύλη περιλαµβάνει τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό κεφαλαίων, αλλά περιέχει ταυτόχρονα και ασκήσεις. Αν και το µικρό εύρος της εξεταστέας ύλης είναι γεγονός που επιδοκιµάζεται από τους µαθητές, αποτελεί πραγµατικά µεγάλο πρόβληµα για τον διδάσκοντα. Η ύλη µπορεί να καλυφθεί πολύ γρήγορα και ο χρόνος για επαναλήψεις είναι πολύ περισσότερος από ότι χρειάζεται, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να κουράζονται από τις συνεχείς επαναλήψεις. Βέβαια, κάποιος χρόνος θα µπορούσε να καλυφθεί µε τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδοµής στα περισσότερα σχολεία και επίσης για να µην επιβαρυνθεί επιπλέον, µε θέµατα εκτός εξετάσεων, το ήδη βεβαρηµένο πρόγραµµα των µαθητών. Παρωχηµένα θέµατα Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η πρωτότυπη Αµερικάνικη έκδοση του βιβλίου έχει γραφτεί το Εποµένως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το βιβλίο θεωρείται ήδη αρκετά παλαιό εφόσον πρόκειται για βιβλίο τεχνολογίας και όπως είναι γνωστό η τεχνολογία, ειδικά στον χώρο των επικοινωνιών, έχει κάνει τεράστια βήµατα στην δεκαετία που µεσολάβησε. Αυτό αναγκάζει πολλές φορές τον διδάσκοντα να αναζητήσει σε άλλες πηγές θέµατα, που αποτελούν προεκτάσεις των ζητηµάτων του συγγράµµατος, για να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών, αλλά και να τους µεταδώσει πραγµατικά νέες χρήσιµες γνώσεις. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι εύκολα εφικτό, γιατί ούτε τα απαραίτητα σχετικά συγγράµµατα υπάρχουν, ούτε η χρήση του διαδικτύου είναι διαδεδοµένη σε όλα τα σχολεία, αλλά ούτε και το υπόβαθρο πολλών καθηγητών πληροφορικής που προέρχονται από άλλους κλάδους είναι κατάλληλο. Πριν παρουσιάσουµε τις απόψεις των µαθητών, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η εξαίρεση του µαθήµατος από τη διαδικασία των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα δυο πρώτα έτη, δηµιούργησε φρούδες ελπίδες σε πολλούς µαθητές. Πίστευαν δηλαδή ότι το µάθηµα θα εξαιρεθεί εκ νέου στο τέλος του σχολικού έτους , γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την επιπόλαιη µελέτη των µαθητών και τον αγώνα των καθηγητών να τους πείσουν ότι το µάθηµα θα εξεταστεί. Άποψη µαθητών Μέσα από ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε και να καταγράψουµε την άποψη των µαθητών για το συγκεκριµένο µάθηµα, αλλά και το χρησιµοποιούµενο βοήθηµα. Η έρευνα διεξήχθη σε τέσσερα Ενιαία Λύκεια του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Πιο συγκεκριµένα, στο 1 ο και 2 ο Ενιαίο Λύκειο Μεσολογγίου, στο Ενιαίο Λύκειο Αιτωλικού και στο 5 ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου 4. Στους 97 συµµετέχοντες µαθητές δόθηκε ένα σύνολο ερωτήσεων, οι οποίες ήταν σύντοµες και µε κλειστό αριθµό απαντήσεων. Οι προβληµατισµοί που τέθηκαν στους µαθητές είχαν ως σκοπό την αξιολόγηση τόσο του βιβλίου όσο και του ίδιου του µαθήµατος βάσει του τίτλου του. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζουµε τα πιο σηµαντικά ερωτήµατα που τέθηκαν στους µαθητές καθώς και τα συνολικά ποσοστά των απαντήσεων τους. 4 Στα τρία πρώτα σχολεία η έρευνα διεξήχθη σχεδόν στο τέλος της σχολικής χρονιάς , ενώ η άποψη των µαθητών του 5 ου Ενιαίου Λυκείου ερωτήθηκε το σχολικό έτος και συγκεκριµένα τον εκέµβριο του

4 Χρήσιµο µάθηµα Το πρώτο ερώτηµα που εκλήθησαν να απαντήσουν οι µαθητές, αφορούσε στην χρησιµότητα του µαθήµατος Τεχνολογία Επικοινωνιών, βασιζόµενοι όµως µόνο στον τίτλο του µαθήµατος και όχι στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία. Μη Χρήσιµο Χρήσιµο Απαραίτητο 9,28% 60,82% 29,90% Πίνακας1: Χρησιµότητα µαθήµατος Τεχνολογίας Επικοινωνιών Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, η πλειοψηφία των µαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης θεωρεί ότι ένα µάθηµα µε το συγκεκριµένο τίτλο θα ήταν χρήσιµο ή απαραίτητο και µόνο ένα µικρό ποσοστό των ερωτηθέντων, περίπου 9%, πιστεύει το αντίθετο. Αυτό γίνεται επίσης εύκολα αντιληπτό στον διδάσκοντα του µαθήµατος, από το αυξηµένο ενδιαφέρον των µαθητών για σχετικά θέµατα, που συνήθως αφορούν ένα ευρύ φάσµα της τεχνολογίας επικοινωνιών. Πολλές φορές µάλιστα ο καθηγητής είναι ανήµπορος να απαντήσει τις απορίες των µαθητών που αφορούν την αιχµή της τεχνολογίας επικοινωνιών, λαµβάνοντας υπόψη τους ρυθµούς ανανέωσής της. Γενικά η έγκυρη και συνεχής ενηµέρωση των καθηγητών τεχνολογικών µαθηµάτων και ειδικά πληροφορικής, αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόµενο πρόβληµα, που θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς και να δροµολογηθεί η λύση του στο εγγύς µέλλον. Νέες χρήσιµες γνώσεις Γνωρίζοντας πλέον ότι ένα µάθηµα µε τον τίτλο Τεχνολογία Επικοινωνιών θεωρείται χρήσιµο ή απαραίτητο, από τους µαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης, η έρευνα προχωρά και θέτει ερωτήµατα για το συγκεκριµένο βιβλίο, προσπαθώντας να επικεντρωθεί στα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του. Ναι Όχι 63,91% 36,09% Πίνακας 2: Νέες χρήσιµες γνώσεις; Οι µαθητές ρωτήθηκαν για την χρησιµότητα των λαµβανοµένων γνώσεων. Παρατηρώντας το συνολικό αποτέλεσµα στον πίνακα 2, συµπεραίνουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το συγκεκριµένο βιβλίο τους µεταδίδει νέες χρήσιµες γνώσεις στο πεδίο της τεχνολογίας επικοινωνιών, αλλά και στο πεδίο της τεχνολογίας γενικότερα. Ενδιαφέροντα θέµατα δεν καλύπτονται εκτενώς Στη συνέχεια οι µαθητές ρωτήθηκαν για την εµπεριστατωµένη ή µη κάλυψη των θεµάτων του βιβλίου. Από τον πίνακα βλέπουµε ότι η διαφορά µεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι ενδιαφέροντα ζητήµατα δεν αναλύονται εκτενώς και αυτών που πιστεύουν το αντίθετο είναι σηµαντική, αγγίζοντας το 34% υπέρ της πρώτης απόκρισης. Ναι Όχι 67,01% 32,99% Πίνακας 3: Ενδιαφέροντα θέµατα δεν καλύπτονται εκτενώς; Αυτό αποτελεί επίσης ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που δηµιουργεί το συγκεκριµένο σύγγραµµα στον διδάσκοντα. Παρουσιάζονται αρκετά θέµατα τα οποία δεν αναλύονται σε βάθος µε αποτέλεσµα να απαιτείται η ενηµέρωση του καθηγητή από άλλες πηγές. Το πρόβληµα εντείνεται αν αναλογιστούµε ότι τα θέµατα προέρχονται από διάφορες επιστήµες, όπως Πληροφορική και Φυσική. Εποµένως η προετοιµασία του καθηγητή δυσχεραίνεται αρκετά και ίσως είναι και αναποτελεσµατική κάποιες φορές. Βιβλίο για το Λύκειο Οι µαθητές στην συνέχεια ρωτήθηκαν για το αν το βιβλίο είναι αντάξιο του επίπεδου του Λυκείου. ηλαδή αν θα έπρεπε να διδαχθεί σε µικρότερες τάξεις ή αν απλά πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως βιβλίο αναφοράς, από το οποίο ο καθηγητής είτε θα αντλεί ολοκληρωµένα θέµατα είτε κάποια εκ των υπαρχόντων θα αποτελούν την αφετηρία για τη δηµιουργία του µαθήµατος. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4 περίπου το 40% του δείγµατος πιστεύει ότι το βιβλίο είναι ανάλογο του επίπεδου του Ενιαίου Λυκείου και το 34% ότι πρέπει χρησιµοποιηθεί ως βιβλίο αναφοράς. Ένα µεγάλο ποσοστό, επίσης, πιστεύει ότι το βιβλίο πρέπει να διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Οι λόγοι για αυτή την κατανοµή των απαντήσεων µπορούν να επικεντρωθούν κυρίως σε δυο. Γυµνάσιο Λύκειο Βιβλίο Αναφοράς 25,77% 40,20% 34,03% Πίνακας 4: Κατάλληλο για το Λύκειο; Αρχικά, στην πληθώρα των θεµάτων που παρουσιάζονται στο βιβλίο. Όπως αναφέραµε λίγο πριν, το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει µια ευρεία περιοχή θεµάτων, οπότε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν βιβλίο 169

5 αναφοράς. Επίσης οφείλεται στην απλοϊκότητα της παρουσίασης των θεµάτων, όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 0. Ανταποκρίνεται το βιβλίο στον τίτλο του Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους µαθητές να κρίνουν αν το βιβλίο που διδάσκεται στη Β Ενιαίου Λυκείου ανταποκρίνεται στον τίτλο του ή διαφορετικά αν το βιβλίο περιέχει ότι θα περίµεναν κρίνοντας από τον τίτλο του. Η πλειοψηφία των µαθητών πιστεύει ότι το συγκεκριµένο βιβλίο δεν παρουσιάζει ζητήµατα που θα περίµεναν. Από συζήτηση που έγινε µε τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα, οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση θεωρώντας ότι αρκετά θέµατα, όπως για παράδειγµα τα συστήµατα τεχνικού σχεδιασµού, δεν άπτονται άµεσα της τεχνολογίας επικοινωνιών, αλλά της επικοινωνίας γενικότερα. Αντίθετα πιστεύουν ότι θέµατα όπως τα δίκτυα υπολογιστών, η ασύρµατη και η ενσύρµατη τηλεφωνία και θέµατα παρεµφερή, θα έπρεπε να παρουσιάζονται εφόσον είναι σχετικά και αρκετά ενδιαφέροντα. Ναι Όχι 30,92% 69,08% Πίνακας 5: Ανταποκρίνεται το βιβλίο στον τίτλο του; Πρέπει, όµως, να λάβουµε υπόψη µας ότι οι µαθητές δεν γνώριζαν τι υπάρχει στα υπόλοιπα κεφάλαια, γιατί δεν τα έχουν διδαχθεί, οπότε ίσως η απάντηση να ήταν διαφορετική και η διαφορά των πιο πάνω ποσοστών να ήταν µικρότερη. Η σύντοµη έρευνα µας κατέληγε ζητώντας από τους µαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τυχόν επιπρόσθετες παρατηρήσεις τους σχετικά µε το µάθηµα. Τα ελάχιστα επιπλέον σχόλιά τους είναι παρεµφερή µε ότι έχει ειπωθεί έως τώρα και εποµένως δεν προσθέτουν νέα χρήσιµα συµπεράσµατα. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Από την πιο πάνω συζήτηση συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ύπαρξη ενός µαθήµατος που θα παρουσιάζει θέµατα στον χώρο των επικοινωνιών, είναι χρήσιµη ή απαραίτητη. Συγκεντρώνοντας όµως τις επιµέρους παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν στις ενότητες 3 και 4, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το επιλεγµένο σύγγραµµα που χρησιµοποιείται στα Ενιαία Λύκεια έχει κάποια προβλήµατα. Αν και παρουσιάζει νέα χρήσιµα θέµατα, το βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει ποικίλα τεχνολογικά ζητήµατα χωρίς όµως να καταφέρνει να τα αναλύσει σε βάθος. Επίσης, η επικάλυψη της διδασκόµενης ύλης µε άλλα µαθήµατα, το µικρό εύρος διδακτέας ύλης και τέλος η παλαιότητα του βιβλίου µειώνουν σηµαντικά την προσοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών, αλλά και τη χρησιµότητα των γνώσεων που λαµβάνουν. Τα προβλήµατα αυτά δυσχεραίνουν, αναλογικά µε άλλα µαθήµατα, το έργο του διδάσκοντος ο οποίος θα πρέπει να ενηµερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στον χώρο των επικοινωνιών και δει των τηλεπικοινωνιών, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο αν λάβουµε υπόψη µας τον ξέφρενο ρυθµό των εξελίξεων στο συγκεκριµένο χώρο. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σκεφτούµε λύσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και τον εφοδιασµό των µαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης µε πραγµατικά όπλα για την αντιµετώπιση των µελλοντικών τους σπουδών, αλλά και τεχνολογικών εξελίξεων γενικότερα. Η πρώτη λύση και ενδεχοµένως η καλύτερη, που θα µπορούσε να προταθεί, είναι να παραµείνει το ίδιο σύγγραµµα, αλλά να αυξηθεί η ύλη µε την πρόσθεση κάποιων από τα υπόλοιπα κεφαλαία. Η λύση αυτή βασίζεται στο σκεπτικό ότι θα παρουσιάζεται µια ευρεία γκάµα θεµάτων, χωρίς βέβαια να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση όλων των πτυχών τους. ηλαδή, το µάθηµα θα αποτελεί στην πραγµατικότητα εισαγωγή στο χώρο των επικοινωνιών. Η λύση αυτή θα επιλύσει σχεδόν όλα τα προβλήµατα των καθηγητών, αλλά τα θέµατα θα εξακολουθούν να αναφέρονται σε παρωχηµένη τεχνολογία. Μια άλλη πρόταση είναι η χρήση της νέας έκδοσης του βιβλίου. Το βιβλίο που χρησιµοποιείται αποτελεί µετάφραση του Αµερικάνικου βιβλίου που εκδόθηκε το 1991, το οποίο έχει επανεκδοθεί το 1999 στα Αγγλικά, περιλαµβάνοντας προφανώς νέα, πιο ενδιαφέροντα θέµατα. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη µας ότι το µάθηµα Τεχνολογίας Επικοινωνιών θεωρείται χρήσιµο και το ότι το βιβλίο στην πρώτη έκδοσή του, περιλαµβάνει αρκετά θέµατα, η χρήση της νέας έκδοσης αποτελεί µια αρκετά καλή λύση. Μια άλλη λύση που προτέθηκε στη διηµερίδα της ΕΠΥ [ 0] είναι η χρήση του βιβλίου των Πεκµετζή κ.α. [ 0], που διδάσκεται στο αντίστοιχο µάθηµα στα Τ.Ε.Ε. Από µια σύντοµη επαφή που είχαµε µε το συγκεκριµένο βιβλίο διαπιστώσαµε ότι πράγµατι καλύπτει σύγχρονα θέµατα της τεχνολογίας επικοινωνιών. Βέβαια η χρήση του στο Ενιαίο Λύκειο απαιτεί αξιολόγηση και σταχυολόγηση θεµάτων καταλλήλων, εφόσον πιστεύουµε ότι το εν λόγω σύγγραµµα είναι αρκετά τεχνικό. Προφανώς, αρκετές επιπλέον λύσεις µπορούν να προταθούν, από την συγγραφή νέου βιβλίου, µέχρι την δηµιουργία µηχανισµών που θα επιτρέπουν στους καθηγητές του µαθήµατος την συνεχή ενηµέρωσή τους και συνεπώς την δυνατότητα µετάδοσης γνώσεων που αναφέρονται στην αιχµή της τεχνολογίας. 170

6 Βιβλιογραφία - Πηγές Ανοιχτός ιάλογος εκπροσώπων ΥΠΕΠΘ- Σ Ε, ΠΙ, 4 η ιηµερίδα Πληροφορικής: Η Πληροφορική στην ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ΕΠΥ, 8-9 εκ 2000 Παλαιοκρασάς Ν., Ηλιάδης Ν., 2000, Τεχνολογία Επικοινωνιών, Ίδρυµα Ευγενίδου, ISBN (Μετάφραση από: Sanders M, Communication Technology: Today and Tomorrow, Glencoe/McGraw-Hill, USA, 1991) Πεκµετζή Κ., Καραϊσκος Χ, Καλούδης Β, Τσίπουρας Α., Ούτσιος Σ., 2000, Τεχνολογία Επικοινωνιών, Βιβλίο Μαθητή TEE, Τοµέας Πληροφορικής ικτύων Η/Υ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ISBN Προεδρικά ιατάγµατα 94/99 (Φ. 101Α / ) και Π.. 153/2000 (ΦΕΚ 131 τ. Α / ), Τροποποίηση και συµπλήρωση του 246/1998 Π.. (ΦΕΚ 183/Α/ ) 171

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

2.-Υπαρχουσα κατάσταση.

2.-Υπαρχουσα κατάσταση. Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οι Φυσικές Επιστήμες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπακτος 13-15 Νοεμβρίου 1998 πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3, Παναγιώτης Τσιωτάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.» ΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωµατική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωµατική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωµατική Εργασία «Δηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα